Docstoc

c5

Document Sample
c5 Powered By Docstoc
					   Capitolul 4

Proiectarea algoritmilor
    paraleli
Descrierea unui algoritm paralel
• Identificarea partilor problemei care se pot
 executa in paralel
• Maparea partilor pe mai multe procesoare
• Impartirea datelor (de intrare, iesire si
 intermediare)
• Gestiunea accesului la datele comune mai
 multor procesoare
• Sincronizarea intre procese
 Proiectarea algoritmilor paraleli
• Notiuni de baza
  – Dependenta de date, granularitate , concurenta, interactiuni,
   procese,procesoare
• Tehnici de descompunere
  – Recursiva, de date, exploratorie, speculativa, hibrida
• Taskuri paralele
  – Generare, interactiuni
• Tehnici de mapare a taskurilor pe procesoare
  – Statica, dinamica
• Metode de limitare a overhead
• Modele de algoritmi paraleli
  – Data-paralel, task-graph, work pool, master-slave, pipeline,
   producer-consumer
Proiectarea algoritmilor
    paraleli

  Notiuni de baza
     Descompunerea
• Descompunerea: impartirea unei probleme
 in parti care pot fi executate in paralel
• Task: parte a problemei, definita de
 programator
 Exemplu: inmultire matrice*vector
A[n, n]  b[n]  y[n]
     n
y[i ]   A[i, j ]  b[ j ]
    j 1

elementul i al rezultatului y[i] se calculeaza
ca produsuldintre linia i a matricii si vectorulb
Task i  calculul lui y[i]
n taskuri
taskurile pot fi executatein paralel sau in orice ordine
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
  Dependenta de date. Graful de
     dependenta
• Dependenta de date: Un task poate utiliza
 rezultate intermediare calculate de alte taskuri
 => trebuie sa astepte terminarea acestora
• Graful de dependenta: graf orientat aciclic, cu :
 – nodi : taski
 – arc orientat de la taski la taskj : taskj depinde de taski
 – Taskul corespunzator unui nod j poate fi executat
  numai cand toate taskurile din nodurile i, pentru care
  exista arc i->j s-au terminat
 Exemplul. inmultire matrice-vector
• graful de dependenta are doar noduri, nu si arce =>
 taskurile pot fi executate in orice ordine       1

           2       n


         3
Exemplu. Interogare baza de date
        Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
     Exemplu interogare
• Interogare:
MODEL=“Civic” AND YEAR=“2001” AND
 (COLOR=“Green” OR COLOR=“White”)

• Procesarea interogarii: prin crearea de
 tabele intermediare
• Pot exista diferite modalitati de calcul
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
        Granularitate
• Granularitate: numarul si dimensiunea taskurilor
 – Granularitate fina (fine-grained): multe taskuri de
  dimensiune mica
 – Granularitate mare (coarse-grained): numar mic de
  taskuri de dimensiune mare
• Exemplu: inmultirea matrice*vector:
 – Granularitate fina: n taskuri - un task calculeaza un
  element al rezultatului
 – Granularitate mare: p <n taskuri - un task calculeaza
  mai multe elemente ale rezultatului
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
        Concurenta
• Gradul maxim de concurenta: numarul
 maxim de taskuri care pot fi executate simultan
 la un moment dat
• Gradul mediu de concurenta: numarul mediu
 de taskuri care ruleaza concurent pe intreaga
 durata a executiei programului
• Drumul critic: cel mai lung drum intre un nod
 de start si un nod de iesire din graful de
 dependenta
• Lungimea drumului critic: tine cont de
 ponderile nodurilor (ponderea unui nod este
 proportionala cu complexitatea taskului
 corespunzator)
Exemplu: grad concurenta, drum critic
Grad maxim concurenta: 4   Grad maxim concurenta: 4
Grad mediu concurenta: 2,33  Grad mediu concurenta: 1,88
Lungime drum critic: 27    Lungime drum critic: 34
Timp total secvential: 63   Timp total secvential: 64
  Interactiuni intre taskuri. Graful
       interactiunilor
• Graful dependentelor de date: apar legaturi daca datele
 de intrare pentru un task sunt date de iesire pentru alt
 task.
• Este posibil sa apara interactiuni (comunicari,
 sincronizari) intre taskuri care nu sunt de tip dependenta
 de date
• Exemplu: inmultire matrice*vector:
  – Graful dependentelor de date nu are arce (nu exista dependente
   de date intre taskuri – taskurile pot fi executate logic in orice
   ordine)
  – Apar interactiuni intre taskuri datorita comunicarii elementelor
   vectorului b care trebuie sa ajunga la toate taskurile. Aceste
   interactiuni depind de locul unde se afla distribuite elementele
   vectorului b
      Graful interactiunilor
• Graful interactiunilor: graf neorientat, cu :
  – nodi : taski
  – arc intre taski si taskj: taskj comunica cu taski
• Se pot asocia ponderi:
  – ponderea unui nod ≈ cantitatea de calcule executate
   de task
  – ponderea unui arc ≈ cantitatea de comunicatii intre
   cele 2 taskuri
• Relatia cu graful dependentelor de date:
  – multimea arcelor din graful interactiunilor este un
   supraset al multimii arcelor din graful dependentelor
• Exemplu: interogare baza de date:
  – Graful interactiunilor = graful dependentelor
Exemplu: inmultire matrice rara * vector
 A[n, n]  b[n]  y[n], A  matrice rara
     n
 y[i ]   A[i, j ]  b[ j ]
     j 1 Task i  calculul lui y[i]
 Datorita faptului ca A este matrice rara, nu se vor
 calcula produsele A[i, j] * b[j] pentru valorile j unde A[i, j]  0


 Se presupuneca datele sunt distribuit e astfel: fiecare Task i
 detine linia i a matricii A si elementul i al vectorului b


 Fiecare task i va comunica cu toate taskurile j pentru care A[i,j]  0
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
       Maparea proceselor
• Descompunerea problemei => multimea de taskuri,
 graful de dependente si graful de interactiuni intre taskuri
• Maparea taskurilor pe procese:
 – Maximizarea concurentei: taskurile independente mapate pe
   procese diferite
 – Minimizarea timpului paralel de executie: asigurarea de
   procese disponibile de-a lungul drumului critic
 – Minimizarea interactiunii intre procese: taskuri cu multe
   interactiuni mapate pe acelasi proces
• Performanta unui algoritm paralel este
 influentata de:
 – Descompunerea: determina gradul de concurenta
 – Maparea: determina eficienta cu care este utilizat
  potentialul de concurenta rezultat din descompunere
 Taskuri, procese si procesoare
• Task: rezulta din descompunerea
 problemei
• Proces: unitate logica, agent de calcul
 care executa taskuri
• Procesor: unitate hardware
• Mapari:
 – taskuri <-> procese
 – procese <-> procesoare : de obicei 1:1
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
          Exercitiu
Pentru grafurile de dependenta din figura, sa se
  determine:
1. Gradul maxim de concurenta
2. Lungimea drumului critic
3. Accelerarea S maxima care se poate obtine,
  presupunand ca exista un numar nelimitat de
  procesoare
4. Care este numarul minim de procesoare
  necesare atingerii valorii accelerarii de la pct 3
5. Accelerarea S maxima, daca numarul de
  procesoare este limitat la: 2, 4, 8
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
Tehnici de partitionare
   Partitionarea recursiva
   Partitionarea dupa date
   Partitionarea exploratorie
   Partitionarea speculativa
    Partitionarea hibrida
    Partitionarea recursiva
• Divide and conquer: problema se imparte in
  subprobleme care pot fi tratate independent
• Pasi:
 1. Partitionarea problemei in subprobleme de
   dimensiuni aproximativ egale
 2. Rezolvarea concurenta a setului de
   subprobleme prin rezolvarea recursiva a
   fiecarei subprobleme
 3. Combinarea solutiilor subproblemelor
• Daca problema secventiala nu se rezolva de
  obicei in maniera recursiva, poate fi reformulata
  in acest fel in scopul paralelizarii. Exemplu:
  determinarea minimului dintre n numere
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
     Partitionarea de date
• Aplicabila problemelor care opereaza cu volum
 mare de date
• Partitionarea datelor => partitionarea calculelor
• De obicei asupra tuturor subseturilor de date se
 fac aceleasi operatii
• Partitionarea datelor:
 – De iesire (rezultatelor)
 – De intrare
 – Intermediare
  Partitionarea dupa datele de iesire
•  Metoda se poate aplica in cazul problemelor in
   care rezultatul problemei este o multime de
   valori care se pot calcula independent unele de
   altele
•  Partitionarea datelor de iesire => Partitionarea
   problemei in taskuri
•  Exemple:
   1. Inmultirea matrice*vector: fiecare element al
    vectorului rezultat este calculat independent
   2. Inmultirea matrice*matrice
   3. Frecventa de aparitie a unor subseturi intr-o baza de
    date
 Partitionarea dupa datele de iesire.
Exemplu – inmultirea matrice*matrice
          Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
Exemplu problema: frecventa de aparitie
 a unor subseturi intr-o baza de date
           Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
Partitionarea dupa datele de iesire.
 Exemplu – frecventa de aparitie
          Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
  Partitionarea datelor de intrare
• Metoda se aplica atunci cand nu se pot
 partitiona datele de iesire – probleme care
 calculeaza un unic “rezultat”:
• De regula este necesara o operatie de
 “combinare” a rezultatelor partiale
• Cazuri tipice de aplicare: calculul sumei a n
 numere, calculul minimului/maximului a n
 numere
• Exemplu: calculul sumei a n numere utilizand p
 procesoare, p<n
Partitionarea dupa datele de intrare.
 Exemplu – frecventa de aparitie
          Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
 Partitionarea datelor de intrare si
       de iesire
• Daca este posibila partitionarea datelor de
 iesire, poate fi avantajos sa se partitioneze
 si datele de intrare
Partitionarea dupa datele de intrare si de iesire.
     Exemplu – frecventa de aparitie
 Partitionarea datelor intermediare
• Metoda aplicabila algoritmilor care contin
 mai multe etape intermediare de calcule
• Datele de iesire de la etapa i => date de
 intrare pentru etapa i+1
• Exemplu: operatii cu matrici
 Partitionarea datelor intermediare.
Exemplu – inmultirea matrice * matrice
               Dk,i j = Ai,k * Bk,j
   Regula Owner Computes
• Regula Owner Computes: procesul care detine
 anumite date este responsabil de toate calculele
 asupra acestor date
• In cazul descompunerii dupa datele de intrare:
 regula implica faptul ca toate calculele care
 utilizeaza datele de intrare sunt executate in
 procesele care detin respectivele date
• In cazul descompunerii dupa datele de iesire:
 fiecare rezultat este calculat de procesul caruia ii
 sunt repartizate datele
  Partitionarea exploratorie
• Metoda aplicabila pentru probleme cu
 cautare exhaustiva in spatiul solutiilor
• Spatiul solutiilor se partitioneaza in
 subspatii in care se face cautarea in
 paralel
• Cautarea continua pana cand solutia este
 gasita in unul din subspatii
Exemplu - puzzle
     Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
    Partitionarea speculativa
• Metoda aplicabila pentru problemele care contin selectarea
 unei alternative de calcul in functie de rezultatul unei etape
 primare de calcul
   switch (rezultat etapa 1)
    case caz1: calcule1
    case caz2: calcule2
    …
    case cazn: calcule n


• Se presupune ca aflarea lui rezultat etapa 1 dureaza mult
 timp
• Se calculeaza in paralel variantele calcul1, calcul2, …,
 calculn inainte de a termina evaluarea lui rezultat etapa 1
   Partitionarea speculativa.
Exemplu –simulator bazat pe evenimente
          Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]
     Partitionarea hibrida
• Aplicarea a diferite politici de partitionare
 pe etape diferite ale problemei
• Exemplu:
 – Determinarea minimului dintre n numere
 – Descompunerea pur recursiva: pentru n mare
  => numar foarte mare de taskuri
 – Descompunere hibrida:
   • Intai descompunere de date – p subprobleme
   • Apoi descompunere recursiva pentru cele p
    rezultate partiale
   Partitionarea hibrida.
Exemplu – minumul dintre n numere
         Din: [Grama,Gupta,Kumar&Karypis]

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:11/3/2012
language:Romanian
pages:53