Docstoc

tao gmail

Document Sample
tao gmail Powered By Docstoc
					Đây nè mới sưu tầm cách tạo Gmail nhanh gọn lẹ không cần invite nè IE: tools/ Internet Option / chọn Conection/ Lan setting.../ trong ô Proxy gõ vào : 165.228.131.10:3128 FF:Tools/Options.../ trong thẻ General / chọn Connection Setting... /Manual Proxy configuration / paste vào 165.228.131.10:3128 sau đó vào http://gmail.com nhìn xuống thấy chử sign up for Gmail. ===>Xong quá nhanhs


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22433
posted:10/21/2009
language:Vietnamese
pages:1