tao gmail by girlbanks

VIEWS: 22,433 PAGES: 1

									Đây nè mới sưu tầm cách tạo Gmail nhanh gọn lẹ không cần invite nè IE: tools/ Internet Option / chọn Conection/ Lan setting.../ trong ô Proxy gõ vào : 165.228.131.10:3128 FF:Tools/Options.../ trong thẻ General / chọn Connection Setting... /Manual Proxy configuration / paste vào 165.228.131.10:3128 sau đó vào http://gmail.com nhìn xuống thấy chử sign up for Gmail. ===>Xong quá nhanhs


								
To top