quy trinh thiet ke web by girlbanks

VIEWS: 116 PAGES: 1

									1. Ký kết hợp đồng 2. Thu thập thông tin ban đầu 3. Thực hiện, gồm: o Đăng ký tên miền o Thiết lập e-mail theo tên miền o Bàn giao thông số để khách hàng sử dụng và quản lý e-mail. 4. Phân tích thiết kế 5. Phác thảo thiết kế & Xuất HTML 6. Xử lý Flash và hiệu ứng 7. Upload bản demo lên internet. 8. Khách hàng duyệt Demo qua internet 9. Chỉnh sửa Demo (nếu có) 10. Khách hàng duyệt thông qua Demo và bổ sung thông tin lần 2 11. Lập trình các tính năng web động 12. Chạy thử nghiệm website. 13. Cập nhật thông tin mẫu 14. Hoàn thành website và upload tại địa chỉ chính thức. 15. Bàn giao sourcode và hướng dẫn sử dụng 16. Kết thúc hợp đồng. 17. Dịch vụ hậu mãi


								
To top