Docstoc

Javascript tạo cửa sổ địa chỉ Internet

Document Sample
Javascript tạo cửa sổ địa chỉ Internet Powered By Docstoc
					Javascript tạo cửa sổ địa chỉ Internet Script này cho phép tạo ra một hộp địa chỉ tương tự như Address Bar trên thanh công cụ của trình duyệt Internet, giúp cho trang web của bạn thêm phong phú. Dưới đây là mã nguồn: <script language="JavaScript">/****************************************** ** M-Javascript ** **---------------------------------------** ** introduced by vnExpress.net ** ** *******************************************/ <!-- Hide the script from old browsers -- function confirmBox() { if (confirm("Ban co muon di lien ket toi dia chi INTERNET do khong ")) { alert ("Chao ban va hen gap lai"); location.href = document.PlaceToGo.PlaceInput.value; } } function quickJump() { if (confirm("Go to selected HTTP address?")) { location.href = document.PlaceToGo.PlaceInput.value; } } // --End Hiding Here --> </script> <form name="PlaceToGo"> <b><font size="2">Địa chỉ INTERNET</font></b> <input type=text name="PlaceInput" value="http://"><br> <INPUT TYPE="button" VALUE=" OK " onClick="confirmBox()"> </form> (Theo M-Javascript)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:10/21/2009
language:Vietnamese
pages:1