forum by girlbanks

VIEWS: 23 PAGES: 6

									Chủ đề: Cách cài đặt và sử dụng forum IPB phiên bản 2.x.x Đã gửi : 04/08/2006 lúc 13:28
I/ Chuẩn bị: Trước hết bạn phải download forum IPB 2.0.1 đã. Bạn nhấn vào link : http://www.bantayden.com/download/2.0.1.zip để download. Sau khi download bạn giải nén nó ra, nếu bạn không biết cách giải nén thì bạn không nên tiếp tục. Khi bạn giải nén xong bạn sẽ thu được 3 thư mục: Documentations, Tools_and_Scripts và Upload. Trong đó thư mục bạn cần là Upload. Khi bạn mở thư mục này ra bạn sẽ thấy một loạt những thư mục khác như: "cache", "install", "ips_kernel", "jscripts", "lang", "lofiversion", "modules", "retail", "skin_acp", "skin_cache", "sources", "style_avatars", "style_emoticons", "style_images", "upgrade" và "uploads". Mỗi một thư mục này đều có một tính năng riêng. Công việc bây giờ là bạn phải upload nó lên web bằng chương trình FTP. (Bài hướng dẫn dùng FTP ở phần Kinh Nghiệm). Trên server của bạn, bạn nên tạo một thư mục đặt tên là forum, sau đó thì bạn upload hết những thư mục vừa giải nén vào đó. Thường thì các server có sẵn một trong 3 thư mục sau: public_html, httpdocs hoặc wwwroot. Điều này có nghĩa rằng bạn phải upload toàn bộ nội dung của forum vào trong thư mục này. Sau khi bạn upload xong bạn phải CHMOD (Change files permission = thay đổi quyền của các tệp tin). Cụ thể là các thư mục "skin_cache" và "uploads" bạn CHMOD thành 0755 (nếu có lỗi sau này đổi thành 0777). Sau khi bạn hoàn thành upload các thư mục, bạn phải upload những tệp tin như admin.php", "conf_global.php", "ipb_templates.xml" và "index.php" vào cấu trúc như lúc đầu bạn giải nén. Bạn CHMOD "conf_global.php" thành 0666 (nếu sau này có lỗi thì đổi thành 0777) II/ Cài đặt: Ok! bây giờ bạn phải Install forum của bạn bằng trình duyệt. Đường dẫn như sau http://www.domain_cua_ban.com/forum/sm_install.phptall/index.php Nếu bạn nhận được lỗi là "conf_global.php" does not have suitable permissions (Conf_global.php" không có quyền thích hợp) thì bạn hãy dùng FTP và CHMOD nó lại thành 0777

Nếu bạn làm đúng thì nó sẽ hiện ra một bảng thông báo cho phép bạn tiếp tục. Ở bước tiếp theo bạn cần phải có những thông tin SQL cung cấp cho bạn từ host FREE hoặc bạn tự tạo từ host trả tiền. Điền thông tin vào như hình dưới:

Nhấn Proceed đê tiếp tục. Nếu bạn làm đúng mọi thứ thì nó sẽ có bảng thông báo là bạn đã cài đặt thành công. Điều cần chú ý là bản thông báo cuối cùng, nó nhắc bạn phải xóa file install/index.php đi trước khi vào ACP. Do vậy bạn phải dùng FTP để xóa file đó đi. III/ Việt hoá Việc tiếp theo là bạn phải Việt hoá forum của mình nhìn cho nó Việt Việt một tí. Công việc rất đơn giản, bạn down file này về sau đó giải nén và upload nó đè lên thư mục lang/en trên forum của bạn. Nhưng để hiển thị được tiếng Việt trên toàn bộ forum kể cả các thông báo bạn cần làm như sau: Đăng nhập vào ACP (Admin Control Pannel): 1. - Skins & Templates \Skin Manager

Chọn skin dang dùng ,chọn edit root skin board header & footer wrapper . Tìm đoạn code: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> Thay bằng: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 2. Mở File skin_cache\cacheid_2\skin_global.php . Tìm : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> Thay bằng: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> Tìm: $IPBHTML .= <<<EOF <html> <head> <title>{$ibforums->lang['stand_by']}</title> <meta http-equiv='refresh' content='2; url=$Url' /> <script type="text/javascript"> </script> Thay bằng: $IPBHTML .= <<<EOF <html> <head> <title>{$ibforums->lang['stand_by']}</title> <meta http-equiv='refresh' content='2; url=$Url' /> <script type="text/javascript"> </script> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

3. Mở File lofiversion/lofi_skin.php Tìm : $LOFISKIN['wrapper'] = <<<EOF <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> Thay bằng: $LOFISKIN['wrapper'] = <<<EOF <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 4. Mở file sources\admin\admin_skin.php Tìm : return "<html> <head><title>Menu</title> <meta HTTP-EQUIV=\"Pragma\" CONTENT=\"no-cache\"> <meta HTTP-EQUIV=\"Cache-Control\" CONTENT=\"no-cache\"> <meta HTTP-EQUIV=\"Expires\" CONTENT=\"Mon, 06 May 1996 04:57:00 GMT\"> Thay bằng: return "<html> <head><title>Menu</title>

<meta HTTP-EQUIV=\"Pragma\" CONTENT=\"no-cache\"> <meta HTTP-EQUIV=\"Cache-Control\" CONTENT=\"no-cache\"> <meta HTTP-EQUIV=\"Expires\" CONTENT=\"Mon, 06 May 1996 04:57:00 GMT\"> <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /> IV/ Cài bộ gõ Xong phần Việt hoá forum bây giờ bạn cần cài bộ gõ cho forum nữa. Cách gõ tiếng Việt như sau: bạn down file này về (chuột phải > Save target as), giải nén và upload nó lên ngang hàng với thư mục admin.php, conf_global.php ...Sau đó vào ACP > Skins & Templates > chọn skin dang dùng ,chọn edit root skin board header & footer wrapper Sau đó bạn tìm <%JAVASCRIPT%> dán đoạn code này vào đằng sau nó: <script src="viettype.js" language="Javascript"></script> Vậy là bạn đã install thành công và Việt hoá rồi! Bây giờ tiếp đến phần sử dụng Forum. V/ Backup và Restore dữ liệu: Nếu bạn có việc cần backup lại forum thì bạn vào ACP > SQL management > Backup forum để backup lại database của mình. Tôi khuyên bạn nên backup ít nhất 1 tuần/ lần đề phòng bất trắc. Khi bạn đã biết cách backup thì bạn cũng nên biết cách restore lại database chứ nhỉ? cách làm này dùng công cụ để restore rất nhanh và hiệu quả. Tôi cũng hay dùng cách này. + Sau khi cài đặt lại forum, bạn vào PHPmyadmin + Xóa toàn bộ các table ở trong PhpMyadmin đi. Bằng cách chọn Drop all. + Sau đó, bạn upload file restore.php này http://www.bantayden.com/download/restore.zip lên thư mực Forum (trong ví dụ của tôi) + Chạy tool ví dụ : http://www.ten_domain_cua_ban.com/forum/restore.php + Nhập password : bantayden (Bạn có thể thay password nếu cần)

+ Sau khi nhập, bạn chỉ cần click vào link để restore + Tùy vào tốc độ Net và database mà tốc độ nhanh hay chậm (nhanh thì 2-3', chậm thì .... tết Congo) Okie vậy đã là khá đầy đủ từ download đến restore lại diễn đàn rồi ( Bài viết sưu tầm được )


								
To top