Docstoc

Đăng ký Gmail miễn phí

Document Sample
Đăng ký Gmail miễn phí Powered By Docstoc
					Đăng ký Gmail miễn phí [ 2006/10/16 10:59] Trong khi vẫn sử dụng phương thức cũ: tạo tài khoản Gmail cần có thư mời, thì giờ đây bạn có thể tạo tài khoản Gmail miễn phí không cần thư mời nữa. Để làm điều này, đơn giản bạn chỉ cần đăng ký các dịch vụ khác của Gmail.

- Chẳng hạn đăng ký GTalk (Dịch vụ Chat) tại https://www.google.com/accounts/NewAccount?service=talk - Hoặc vào thẳng trang chủ quản lý https://www.google.com/accounts/ManageAccount Chú ý: - Nếu vào thẳng http://gmail.com thì lại không có đường dẫn để tạo thư mời!

- Cách đăng ký xem bài "Nội dung thư mời Gmail". - Bạn chỉ đăng ký được các dịch vụ khác của Gmail, có tài khoản Gmail, nhưng chưa dùng được hòm thư. Muốn có hòm thư vẫn phải xin thư mời.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:133588
posted:10/21/2009
language:Vietnamese
pages:1