Docstoc

K�T�PHANE

Document Sample
K�T�PHANE Powered By Docstoc
					KÜTÜPHANE
    Kitabın yararlarının anlaşılması ve sayılarının çoğalması sonucu kitaplıklar oluştu Kitaplıkların
gelişmesi ile kütüphaneler meydana geldi Herkesin yararlanması okuması, başvurması için kurulan,
içinde kitaplar bulunan binaya kütüphane denir.
    Millî Eğitim Bakanlığı, Mart ayının son pazartesi günü başlayan haftanın
Kütüphane Haftası olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştır Hafta süresince
kütüphanenin önemi anlatılır Kütüphaneciliğin sorunları kamu oyuna duyurulur
Halk, kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirilir Okullarımızda kütüphanenin
yararlarından söz edilir Kütüphanelerde uyulması gerekli kurallar öğretilir
    Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir Eldeki bilgilere
göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuştur Osmanlı imparatorluğu
döneminde de kitaba ve kütüphaneye önem verilirdi O dönemden zamanımıza
kadar gelen büyük kütüphaneler vardır
    Yurdumuzun belli başlı büyük kütüphaneleri şunlardır : İstanbul’da
Süleymaniye ve Beyazıt Devlet Kütüphaneleri Ankara’da Millî Kütüphane, Millet
Meclisi Kütüphanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphaneleridir Bunlardan
Millî Kütüphane, 15 Nisan 1946 tarihinde kuruldu Açılış tarihinde içinde iki kitap
bulunan bu kütüphanemizde bugün 620 bin kitap vardır Kütüphanelerimizdeki
kitap sayısı yaklaşık 6 milyon kadardır
    Kütüphanelerde, kitapların korunması, kitapların sınıflandırılması ve
okuyucuya kitap verilmesi için uzman memurlar bulunur Bu memurlara
kütüphaneci denir Kütüphanecilik özel bir eğitimi ve öğretimi gerektiren bir
meslektir Bu amaçla üniversitelerimizde kütüphanecilik bölümleri açılmıştır Bu
bölümlerde öğrenimlerini tamamlayanlar kütüphanelerde görev yaparlar
    Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme dönemidir Kitaplar bilime giden yoldur
Çağımızın buluşlarını kitap, dergi gazete gibi yayın organlarından izleriz
Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır Bizi dünyadaki
gelişmelerden, değişmelerden haberdar eder Kitaplar sevgili dostlarımızdır
Kitaplıklar, kütüphaneler kitapların bir arada bulunduğu yerlerdir
    Bulunduğumuz yerdeki kütüphanelerden yararlanalım Kütüphanelerin
zenginleşmesi için kitap armağan edelim Kitapların korunduğu, yerleştirildiği
kitaplığı, kütüphaneyi temiz tutalım Okuma salonlarında kimseyi rahatsız
etmeyelim .
KÜTÜPHANEDE UYULMASİ GEREKEN KURALLAR :
1 Kütüphaneye ayakkabılar paspasa silinerek girilmelidir
2 Palto, pardösü, manto v b vestiyere bırakılmalıdır
3 Kimlik, ilgili memura istemeden teslim edilmelidir
4 Kütüphaneden alınacak kitabın nasıl aranacağı bilinmiyorsa ilgili memurlardan sorulmalıdır
Açıklamaları, dikkatle dinlemelidir
5 İstenen kitap için fış doldurulmalıdır
6 Yerimize oturup kitabın gelmesi beklenmelidir
7 Okuma salonunda kimse rahatsız edilmemelidir
8 Kitap sayfaları sessiz çevrilmelidir
9 Kütüphane salonunda sessiz yürünmelidir
10 Kitapların kapağı, sayfaları çizilmemeli, yırtılmamalıdır
11 Kütüphanenin okuma salonunda hiçbir şekilde sigara içilmemelidir, sakız çiğnenmemelidir
PROJE KONUSU: KÜTÜPHANENİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Amaç: Okul Kütüphanesini zenginleştirmek, öğrencilerin yararlanma alanını geliştirmek.
Öğrencilerin kültürel ve kaynak kitaplara kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak

SÜREÇ:
Yapılacak Çalışmalar:
1- Projede çalışacak kişilerin belirlenmesi
2- Proje Denetleme ve Yürütme Kurulunun oluşturulması
3- Kütüphanede bulunan kitapların türüne ve sayısına göre tespitlerinin yapılması
4- Temin edilecek kitap türlerinin belirlenmesi
5- Temin edilecek yer, kişi ve kuruluşların tespiti
6- Okul genelinde proje tanıtımı
7- Bütçenin belirlenmesi
8- Kitap toplama süreci
9- Projenin kontrolü ve aksayan yönlerinin tespiti
10- Temin edilen kitapların tasnifi
11- Kayda alınması
12- Proje sonucunun değerlendirilmesi

Projeden Kimin Veya Kimlerin Nasıl Yararlanacağı:
1- Öğrencilerimizin yararlanması
2- Öğretmenlerimizin yararlanması
3- Okulumuz velilerinin yararlanması

Yararlanılacak Paydalar:
— Okulumuz velileri
— Sivil Toplum Örgütleri
— Kitapçılar
— Öğrenciler
— Kitap Yayın Evleri
— Dershaneler

Sonuçların Analizi:
Mevcut kitap sayısı ile proje sonucunda toplanılan kitapların karşılaştırılması

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:28
posted:10/30/2012
language:Turkish
pages:2
Description: K�T�PHANE