; Tin 10 Tiet 19 Bai 78
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Tin 10 Tiet 19 Bai 78

VIEWS: 114 PAGES: 3

  • pg 1
									Nguyễn Thái Đức



Trường THPT Cam Lộ

Tiết : 19 Tuần : .....

Ngày soạn : ..../...../........... Ngày giảng : ..../...../...........

§ 7. PHẦN MỀM MÁY TÍNH § 8. NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC
A. MỤC TIÊU I. Kiến thức : - Giới thiệu về phần mềm MT. - Ứng dụng của Tin học trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. II. Thái độ : Giúp học sinh có cái nhìn tổng thể về sự ứng dụng to lớn của Tin học trong hiện thực. Từ đó có ý thức học tập, nâng cao trách nhiệm với việc khai thác bảo vệ tài nguyên thông tin. B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Phương pháp thuyết trình gợi mở. Phương pháp minh họa. Phương pháp vấn đáp. C. CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, tài liệu và dụng cụ dạy học. Học sinh : Sách vở và đồ dùng học tập D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. Ổn định lớp : (1 phút) II. Kiểm tra bài củ : (4 phút) III.Nội dung bài dạy: Kiểm tra sĩ số :

HOẠT ĐỘNG THẦY & TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC § 7. PHẦN MỀM MÁY TÍNH
1. Phần mềm hệ thống

HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu phần mềm máy tính
? Phần mềm MT là gì? HS : Là chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau. ? PMMT được phân thành các loại nào? HS : Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. ? Phần mềm hệ thống là gì? HS : ? Chức năng của phần mềm hệ thống? HS : ? Hãy nêu một số các phần mềm hệ thống mà em biết? HS : Windows, MS-DOS, LINUX, UNIX
Giáo án

Là chương trình cung cấp các dịch theo yêu cầu của các chương trình khác trong quá trình hoạt động của MT. Nó tạo ra môi trường làm việc cho các chương trình khác. Ví dụ : Windows, MS-DOS..

 50

Tin học 10

Nguyễn Thái Đức



Trường THPT Cam Lộ

? Phần mềm ứng dụng là gì? HS : ? Chức năng của phần mềm ứng dụng? HS : Giải quyết một công việc trong lĩnh vực nào đó. ? Hãy nêu một số các phần mềm ứng dụng mà em biết? HS : * Giới thiệu về : + Phần mềm công cụ + Phần mềm tiện ích ? Nêu một số ví dụ về sự ứng dụng của Tin học trong đời sống xã hội hiện nay? HS : GV : Dùng máy chiếu minh hoạ một số hình ảnh về sự ứng dụng của Tin học trong đời sống hiện nay. ? Hãy nêu một số ví dụ? HS : Thiết kế các công trình khoa học như xây dựng nhà, cửa, xí nghiệp; thiết kế các mẫu mã sản phẩm ...

2. Phần mềm ứng dụng Là phần mềm phát triển để giải quyết một số công việc cụ thể trong một lĩnh vực nào đó. Ví dụ : Word, Excel, AutoCad, PhotoShop..

HOẠT ĐỘNG 2 : Tìm hiểu những ứng dụng của tin học § 8. NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC

1. Giải các bài toán KHKT Các bài toán trong lĩnh vực thiết kế kỷ thuật, xữ lí các số liệu thực nghiệm thường dẫn đến một số lượng lớn các phương án lựa chọn, rất nhiều các phép toán số cần phải xữ lí. => Cần có sự hổ trợ của MT ? Hoạt động quản lí của con người 2. Hổ trợ việc quản lí thường xãy ra như thế nào? Các hoạt động có tổ chức của con người HS : thường cần được quản lí. Nó có đặc điểm ? Nó có đặc điểm chung gì? chung là phải xữ lí một khối lượng lớn HS : các thông tin rất đa dạng. ? Điểm khó khăn ở đây là gì?  Sử dụng đến các phần mềm chuyên HS : dụng để hổ trợ. ? Làm thế nào để khắc phục?  Quy trình ứng dụng của Tin học để HS : quản lí : (SGK) ? Nêu quy trình ứng dụng của Tin học để quản lí? HS : 3. Tự động hoá và điều khiển GV : Một số hoạt động cần tốn rất nhiều - Với sự giúp đở của MT con người có công sức hoặc con người không thể điều được những quy trình công nghệ tự động khiển trực tiếp được nếu không có sự hổ hoá linh hoạt, chuẩn xác, chi phí thấp, trợ của MT. hiệu quả và đa dạng. ? Tự động hoá và điều khiển mang lại - Ví dụ : Phóng vệ tinh, điều khiển tự hiệu quả như thế nào? Ví dụ. động trong các nhà máy xí nghiệp.. HS :
Giáo án

 51

Tin học 10

Nguyễn Thái Đức



Trường THPT Cam Lộ

? Nêu các ứng dụng trong mạng truyền 4. Truyền thông thông hiện nay của MT? - Ứng dụng mạng truyền thông-MT HS : Vệ tinh VINASAT ngày càng được phát triển. - Mạng Internet với nhiều tiện lợi đa ? Lợi ích của nó? dạng : thư điện tử, thương mại điện tử, chính phủ điện tử.. HS : ? Em đã ứng dụng gì cho bản thân? HS : 5. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng ? Nêu một số ứng dụng văn phòng mà em - Ứng dụng với sự trợ giúp của các phần biết? mềm ứng dụng như soạn thảo, xữ lí văn bản, hình ảnh, lập kế hoạch công tác, luân HS : ? Em đã có bao giờ ứng dụng nó chưa? chuyển công văn .. HS : 6. Trí tuệ nhân tạo ? Nêu một số ứng dụng của MT trong lĩnh - Đây là lĩnh vực triển vọng của Tin học. vực trí tuệ nhân tạo? - Mục tiêu nghiên cứu là thiết kế các máy có thể đảm đương một số hoạt động thuộc TL : - Các Rô bốt tạo nên để thay thế con lĩnh vực trí tuệ của con người. người trong các hoạt động khó khăn nguy - Một số máy phiên dịch, chuẩn đoán hiểm. bệnh, chữ viết, nhận dạng... - Nhiều loại máy chế tạo để chuẩn đoán - Công nghệ rô bốt phát triển mạnh hiện bệnh, chữ viết, nhận dạng...theo yêu cầu nay. có nhiều kết quả đáng hứa hẹn ? Nêu các ứng dụng của MT trong lĩnh 7. Giáo dục vực giáo dục hiện nay? - Rất nhiều phần mềm hổ trợ dạy-học mang lại hiệu quả tốt trong công tác giáo HS : ? Nó mang lại lợi ích gì? dục hiện nay. HS : ? Bản thân các em đã vận dụng MT để học tập như thế nào? HS : ? Xu hướng sử dụng MT vào học tập hiện nay ra sao? HS : ? Nêu các ứng dụng về giải trí? 8. Giải trí Xem phim, nghe nhạc, game, chat.. nhiều HS : trò chơi giải trí vô cùng phong phú. IV. Cũng cố : (4 phút)  Nắm được các loại phần mềm máy tính.  Các ứng dụng của Tin học trong đời sống xã hội. V. Dặn dò : (1 phút) - Về nhà học bài làm bài đầy đủ. - Chuẩn bị bài: § 9.

Giáo án

 52

Tin học 10


								
To top