Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Tin 10 Tiet 07 Bai 03 by girlbanks

VIEWS: 27 PAGES: 2

									Nguyễn Thái Đức



Trường THPT Cam Lộ

Tiết : 07 Tuần : ...

Ngày soạn : ..../...../........... Ngày giảng : ..../...../...........

§ 3. GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (tiết 3)
A. MỤC TIÊU I. Kiến thức : Giới thiệu cho HS về các thiết bị vào/ ra và các nguyên tắc hoạt động của MT. II. Thái độ : Giáo dục học sinh tinh thần tích cực trong học tập. B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Phương pháp thuyết trình gợi mở Phương pháp vấn đáp. C. CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, tài liệu và dụng cụ dạy học. Học sinh : Sách vở và đồ dùng học tập D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. Ổn định lớp : (1 phút) Kiểm tra sĩ số : II. Kiểm tra bài củ : (4 phút) 1. Bộ xữ lí trung tâm là gì? Nêu các bộ phận chính và chức năng của chúng trong CPU? 2. Bộ nhớ dùng để làm gì? Phân biệt bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài? III.Nội dung bài dạy: (35 phút)

HOẠT ĐỘNG THẦY & TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

? Thiết bị ra dùng để làm gì? HS ? Nêu các loại thiết bị ra? HS : ? Màn hình dung để làm gì? HS : ? Khi dùng màn hình chúng ta quan tâm đến các yếu tố gì? HS : Độ phân giải và chế độ màu ? Độ phân giải là gì? HS : Độ phân giải là số điểm ảnh trên màn hình. Độ phân giải càng cao thì hình ảnh hiển thị càng nét.

HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu các thiết bị ra 7. Thiết bị ra (Output Device):
 Thiết bị ra dùng để đưa dữ liệu ra từ MT.  Các loại thiết bị ra :  Màn hình (Monitor)

 Máy in (Printer)
 18

Giáo án

Tin học 10

Nguyễn Thái Đức



Trường THPT Cam Lộ

 Máy chiếu (Projector)  Loa và tai nghe (Speaker and Headphone)  Mô đem (Modem): là thiết bị dùng để GV : Hướng dẫn HS tìm hiểu về các truyền thông tin giữa các hệ thống MT thông tin của các thiết bị ra giúp HS hiểu thông qua đường truyền về các thiết bị và có cách sử dụng hợp lí khi thực hành. ? Chức năng của các loại đó? HS :

HOẠT ĐỘNG 2 : Tìm hiểu về hoạt động của MT ? Làm thế nào để yêu cầu MT thực hiện 8. Hoạt động của máy tính : một thao tác, công việc nào đó?  Nguyên lí điều khiển bằng chương
HS : trình: GV : MT có thể thực hiện dãy các lệnh Máy tính hoạt động theo chương trình. cho trước mà không cần có sự can thiệp của con người. - Thông tin về một lệnh : ? Khi thực hiện một lệnh máy tính cần  Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ phải biết các thông tin về lệnh đó là gì?  Mã của thao tác HS :

 Địa chỉ các ô nhớ liên quan

? Lệnh được đưa vào và lưu trữ như thế nào? HS : ? Các ô nhớ dùng để làm gì? HS : Lưu trữ dữ liệu .. ? Để truy cập vào ô nhớ làm cách nào? HS : GV : MT xữ lí dữ liệu theo từng dãy bit có độ dài 8,16,32,64... bit phụ thuộc vào kiến trúc của máy. Dãy bit như vậy gọi là từ máy. ? MT liên kết các bộ phận với nhau để trao đổi dữ liệu bằng cách nào? HS : Thông qua các dây dẫn gọi là các tuyến (bus).

 Nguyên lí lưu trữ chương trình:
Lệnh được đưa vào MT dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ, xữ lí như những dữ liệu khác.

 Nguyên lí truy cập theo địa chỉ:
Việc truy cập dữ liệu trong MT được thực hiện thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó.

 Nguyên lí Phôn nôi –man:
Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung gọi là nguyên lí Phôn Nôi –man.

IV. Cũng cố : (4 phút)  Các thiết bị vào ra và chức năng cụ thể của nó.  Các nguyên lí hoạt động của máy tính. V. Dặn dò : (1 phút) - Về nhà học bài làm bài đầy đủ. - Đọc bài đọc thêm số 3

Giáo án

 19

Tin học 10


								
To top