Prokariota zelula by juarbulu

VIEWS: 32 PAGES: 80

									Bakterioen morfologia eta fisiologia

     Analisia eta Kontrola
     Entseiu mikrobiologikoa

                     Arizmendi Ikastola
                     Lanbide Heziketa
                        Juan Arbulu

        Analisia eta Kontrola
                            1
       Entseiu Mikrobiologiakoa
             Eskema
•  Mikroorganismoak, zer dira?
•  Tamaina eta forma
•  Antolaketa zelular mota desberdinak
•  Pareta (gram +, gram-, Archaea)
•  Mintza
•  Zitoplasma eta genoma
•  Ohiko egiturak:
  – Finbriak, piliak, flageloak, endosporak, inklusio
   zitoplasmatikoak, kapsula.
• Bakteria, Archaea eta Eucarya-renm arteko
 desberdintasunak.


              Analisia eta Kontrola
                             2
             Entseiu Mikrobiologiakoa
   Zer dira mikroorganismoak?
• Begiz ikustezinak diren organismoak dira
• Zelula isolatu bezala bizi diren organismoak
 dira eta erreplkatzeko gai diren azido
 nukleikoa
• Aukak, onddoak, protozooak, bakterioak eta
 birusak          Analisia eta Kontrola
                         3
         Entseiu Mikrobiologiakoa
   Mikrobiologiaren historia
• 1664, Robert Hooke, landare zelulak.

• 1673, Anton van Leeuwenhoek,
 mikroorganismoen deskribapena.

• 1877, Robert Koch, kultibo solidoen garapena.          Analisia eta Kontrola
                         4
         Entseiu Mikrobiologiakoa
      Mikroskopioak


• Giza ikusmena 0.2mm.
• Mikroskopio optikoa, erresoluzio handiena
 0.2 mikra (1 mikra).
• Mikroskopio elektronikoa, erresoluzio
 handiena 0.5nm


         Analisia eta Kontrola
                       5
        Entseiu Mikrobiologiakoa
PROKARIOTAK
    Analisia eta Kontrola
                 6
   Entseiu Mikrobiologiakoa
TAMAINOA: zelula eukariota versus zelula
      prokariota
        Analisia eta Kontrola
                      7
       Entseiu Mikrobiologiakoa
Tamainak
 Analisia eta Kontrola
              8
Entseiu Mikrobiologiakoa
Formak
 Analisia eta Kontrola
              9
Entseiu Mikrobiologiakoa
     BAKTERIOEN FORMAK
kokoak       baziloak       espiriloak        Analisia eta Kontrola
                           10
       Entseiu Mikrobiologiakoa
    Bakteria Erraldoia
(Epulopiscium fishelsoni - 80x600 µm)
       Analisia eta Kontrola
                    11
      Entseiu Mikrobiologiakoa
Azalera vs. bolumena

           Tamaina txikia elkartuke
           korragoa, abiadura metaboliko
           handiagoa bermatzen du
    Analisia eta Kontrola
                         12
   Entseiu Mikrobiologiakoa
Egitura zelularra
   Analisia eta Kontrola
                13
  Entseiu Mikrobiologiakoa
       Pareta zelularra
• Bakteria:
 – Gram positiboa
 – Gram negatiboa
 – Paretarik gabe
• Archaea:
 – Egitura desberdinak
 – Paretarik gabe


            Analisia eta Kontrola
                        14
           Entseiu Mikrobiologiakoa
      Paretaren funtzioak
•  Zurruntasuna (forma mantendu, lisia ekiditu).
•  Kanpo ingurunearekin komunikazioa.
•  Patogeneizitatean eduki dezake eragina (LPS)
•  Molekula batzurentzako hezia.
•  Espazio periplasmikoa (garraio entzimak,
  hidrolitikoak, etab.)           Analisia eta Kontrola
                          15
          Entseiu Mikrobiologiakoa
      Protoplastoen formakuntza


Soluto tzentrazio
txikiaSoluto
kontzentrazio
handia
          Lisozima – Peptidoglikanoan 1-4 lotura
                 apurtzen
          glikosidikoa Analisia eta Kontrola duen proteina
                                    16
                 Entseiu Mikrobiologiakoa
    ZELULAREN ESTALKIA
GRAM POSITIBOA        GRAM NEGATIBOA
        Analisia eta Kontrola
                        17
       Entseiu Mikrobiologiakoa
Gram +
     Bakteria          Gram-
      Analisia eta Kontrola
                    18
     Entseiu Mikrobiologiakoa
MUREINA EDO PÉPTIDO-GLIKANOA
       Analisia eta Kontrola
                   19
      Entseiu Mikrobiologiakoa
Peptidoglikanoaren egitura
     Analisia eta Kontrola
                  20
    Entseiu Mikrobiologiakoa
 Analisia eta Kontrola
              21
Entseiu Mikrobiologiakoa
 Analisia eta Kontrola
              22
Entseiu Mikrobiologiakoa
Pareta Zelularra
Gram Positiboa
   Analisia eta Kontrola
               23
  Entseiu Mikrobiologiakoa
            Azido Teikoikoak

 Gram positiboen
paretaren
polisakarido azidoak
Peptidoglikanoari
kobalenteki lotuta
(NAMeko C6-ko
OHa)


  Pareta zeharkatzen dute eta bakterioaren gainazalera heltzen dira
  Mintz zelularrarekin lotura hidrofobikoa

                 Analisia eta Kontrola
                                    24
                Entseiu Mikrobiologiakoa
   Gram + paretako beste osagai batzuk

• Azido teikuronikoak

• Azido mikolikoak
            Analisia eta Kontrola
                        25
           Entseiu Mikrobiologiakoa
   Gram – kanpo mintza
Porinak – mintzean zeharreko molekula txikien
komunikazioa bideratzen duten proteinak
     -- espezifikoak eta ez-espezifikoak
        Analisia eta Kontrola
                        26
       Entseiu Mikrobiologiakoa
Lipopolisakaridoak (LPS)
  Gram – diren bakterioetan bakarrik
  Kanpo mintzetik ateratzen da
      Analisia eta Kontrola
                    27
     Entseiu Mikrobiologiakoa
               LPS
Lotura glikosidikoa:
C2 KDO - C6 LipA


             Analisia eta Kontrola
                         28
            Entseiu Mikrobiologiakoa
 Analisia eta Kontrola
              29
Entseiu Mikrobiologiakoa
      Lipopolisakaridoak (LPS)
• A lipidoa (NAG-P + azilo taldeak)
• Polisakaridoaren nukleoa
  – KDO (zetodesoxioktonatoa) eta beste karbohidratoak ditu
   (ramnosa, azido galakturonikoa)
  – Espeziekiko espezifikoa
• O-antigenoa
  – Errepikapen aldakorrak
  – Karbohidratoak ere baditu
  – Zeparekiko espezifikoak
• Sarritan animalientzako toxikoa- endotoxina
• Gainazal hidrofilikoak sortzen ditu


             Analisia eta Kontrola
                                30
            Entseiu Mikrobiologiakoa
       E. Coli-ren Periplasma
E.coli-ren periplasmaren proteinak.
Lotura proteinak
aminoazidoentzako (adb., histadina, arginina)
azukreentzako (adb, glukosa, maltosa)
bitaminentzako (adb., thiamina, bitamina B12)
ioientzako (adb., fosfatoa, sulfatoa)
Biosintesi entzimak
mureinaren elkarketa
finbrien erakuntza
Polimeroen degradazio entzimak
fosfatasak
proteasak
Entzima detoxifikatzaileak
Beta-laktamasak (adb., penicillinasa)
aminoglikosidoen fosforilazioa
               Analisia eta Kontrola
                            31
              Entseiu Mikrobiologiakoa
• Bakterio batzuk ez dute paretarik

  • Mycoplasma

  • Mintz zelular sendoagoa. Esterolak eta
   lipoglikanoak eduki dezakete.

  • Pleiomorfikoak


          Analisia eta Kontrola
                       32
         Entseiu Mikrobiologiakoa
   Archaearen pareta zelularra
• Ez du peptidoglikanoreik
• Osakera izan daiteke
 – pseudopeptidoglikanoa (pseudomureina) G+ tindatzen du
 – pseudomureina proteinaz estalita, G+ tindatzen du
 – Proteinazko gainazleko geruza bakarra edo glikoproteina,
  pseudomureinarik gabe (alg halofiloak,
  alg.metanogenikoak eta termoazidofiloak) G- tindatzen du
• Paretarik gabeko Archaeak badaude


            Analisia eta Kontrola
                              33
           Entseiu Mikrobiologiakoa
Archaearen pseudopeptidoglikanoak
       Analisia eta Kontrola
                    34
      Entseiu Mikrobiologiakoa
      Paretaren funtzioak
• Zurruntasuna eta erresistentzi osmotikoa (forma
 mantendu, lisia ekiditu).
• Kanpo ingurunearekin komunikazioa.
• Patogeneizitatean parte hartu dezake (LPS)
• Molekula batzurentzako hezia (porinak gram
 negatiboetan).
• Espazio periplasmikoa (garraio entzimak,
 hidroltikoak, etab.)            Analisia eta Kontrola
                          35
           Entseiu Mikrobiologiakoa
   Peptidoglikanoaren sintesia
•Baktoprenola (C55 alkohol isoprenoidea) – zitoplasmatik periplasmara
disakarido pentapeptidoa garraiatzen duen “carrier” lipidikoa da,
hazkuntzan dagoen paretan txertatuz
•Transpeptidazioa penizilinak inhibitzen du
              Analisia eta Kontrola
                                    36
             Entseiu Mikrobiologiakoa
       Transpeptidazioa
G penizilinak inhibitzen du. Kontrola
           Analisia eta
                         37
            Entseiu Mikrobiologiakoa
  Peptidoglikanoaren sintesia: transpeptidazioa


G penizilinak inhibitzen du. Kontrola
           Analisia eta
                          38
            Entseiu Mikrobiologiakoa
      Pareta zelularraren sintesia
Pareta zelularra autolisinen eraginez zabaldu egiten da eta
peptidoglikano berria depositatuz.

               Analisia eta Kontrola
                               39
              Entseiu Mikrobiologiakoa
     Mintz zelularra
Egitura:
• Proteinak txertatuta dituen bikapa
 fosfolipidikoa; kolesterolaren antzeko
 egiturak ere eduki dezake.

• Archaean, alkohol isoprenoideen esterrak,
 batzuk geruza bakarrak eratzen dituzte.         Analisia eta Kontrola
                       40
        Entseiu Mikrobiologiakoa
Mintz zitoplasmatikoaren egitura
       Analisia eta Kontrola
                   41
      Entseiu Mikrobiologiakoa
Bicapa fosfolipídica
    Analisia eta Kontrola
                42
   Entseiu Mikrobiologiakoa
Bakteria eta Archaea-n dauden lipidoak lotura
     kimiko desberdinak dituzte

      Ester - Bakteria          Eter - Archea
           Analisia eta Kontrola
                               43
          Entseiu Mikrobiologiakoa
 Analisia eta Kontrola
              44
Entseiu Mikrobiologiakoa
      Garraio mota desberdinak
•Kontzentrazio gradiantearen aurkako solutoen gehikuntza
•Espezifizitatea
              Analisia eta Kontrola
                              45
             Entseiu Mikrobiologiakoa
 Analisia eta Kontrola
              46
Entseiu Mikrobiologiakoa
Mintz zitoplasmatikoaren funtzioak
• Iragazkortasunaren hezia
  – Molekula txikiak, karga gabekoak eta hidrofobikoak
   zeharka dezakete mintza difusioz.
• Proteinen finkapena
  – Garraioa, energia ekoizpena, kimiotaxia
• Fototrofoetan: aparatu fotosintetikoa bereganatzen du
 (besikulak, tubuloak, tilakoide erakoak)
• Pareta eta zelula kanpoko egituren sintesia.
             Analisia eta Kontrola
                             47
            Entseiu Mikrobiologiakoa
              E.coli-ren mintz
              zitoplasmatikoa
 Analisia eta Kontrola
                       48
Entseiu Mikrobiologiakoa
      Prokariota zelulen egitura - ADN
• Ez dute nukleorik. ADNa zitoplasman dago:
 “nukleoidea” : ADNak okupatzen duen zonaldea.

• Haploidea da. Genoma: kate bikoitzeko AND molekula bakarra eta
 zirkularra.

•  Genoma 1 - 6 x 106 base bikotez dago osatua (bp) bizi libreko
  prokariotoetan; 1000-5000 gene.

• Ez dute histonarik.

• Biziarentzako beharrezkoak ez diren beste elementu gentikoak
 eduki dezakete: plasmidoak eta genoma fagikoak.


                Analisia eta Kontrola
                                  49
               Entseiu Mikrobiologiakoa
         Prokariotak
• Ez dute mintz nuklearrik.

 – ARNm-aren prozesaketarik ez dago

 – Transkripzioa itzulpenari lotuta dago.
            Analisia eta Kontrola
                        50
           Entseiu Mikrobiologiakoa
Genomaren tamaina
    Analisia eta Kontrola
                51
   Entseiu Mikrobiologiakoa
Kromosometako ADNa
    Analisia eta Kontrola
                52
   Entseiu Mikrobiologiakoa
          Zitoplasma
• Proteinak (entzimak, konplexu entzimatikoak,
 egiturazkoak)
• Erribosomak (70S: 55 proteinak, rRNA 5S, 16S, 23S)-
 polisomak
• mRNA, tRNA
• Beste makromolekulak, solutoak
• Mikroskopioz ikus daitezken egiturarik gabe.
• Ez dute zitoeskeletorik.             Analisia eta Kontrola
                            53
            Entseiu Mikrobiologiakoa
      Egitura esanguratsuenak
• Funtzio espezifikoak dituzten egiturak.
• Mikroorganismo guztiak ez dituzte.
• Genero eta espeziearekiko ezaugarriak dira
 (taxonomia).
• Adibideak:
   – finbriak, flageloa, pilia, endosporak, kapsula,
    inklusio zitoplasmatikoak             Analisia eta Kontrola
04/09/01                         54
            Entseiu Mikrobiologiakoa
          Finbriak - Piliak
• Finbria – proteinazko zuntz
 motza, gainazaletan itsasteko
 funtzioetan parte hartzen da.

• Ile sexuala – konjugazioan zelula
 hartzailearekin bat egiten du.
              Analisia eta Kontrola
                           55
             Entseiu Mikrobiologiakoa
Flageloak
 Analisia eta Kontrola
              56
Entseiu Mikrobiologiakoa
      Flageloa
                        1000 H+ / revolución                   > 40 gene parte hartzen dute
       Analisia eta Kontrola
04/09/01                            57
      Entseiu Mikrobiologiakoa
         Flageloak
Tindaketa berezi bidez antzematen dira
          Analisia eta Kontrola
                       58
         Entseiu Mikrobiologiakoa
Anaerobaculum mobile sp. nov.
Aldameneko flageloa
 Marrak 0,5 mikra
       Analisia eta Kontrola
                    59
      Entseiu Mikrobiologiakoa
    Flageloaren ekintzaren mekanismoa


• Oinarrizko gorputzean ematen den
 eraztunen errotazioa H+ -en
 gradienteagatik zuzenduta egongo zen -
 ATPa ez .
• Ordulariaren aurkako errotazioak
 aurreruntz mugiarazten du.
• Ordulariaren aldeko errotazioak
 aurreruntzko mugimendua geldiarazten
 du
              Analisia eta Kontrola
                          60
             Entseiu Mikrobiologiakoa
  Endosporak

• Beroarekiko, irradiazioarekiko eta lehortzearekiko
 erresistentzia.
• Bacillus eta Clostridium generokoak produzitzen dituzten
 gehienbat.
• Egokiak ez diren inguruetan bizi irautea bermatzen dute.
• Azido dipikolinikoak eta proteinak ADNa babesten dute
• Stressaren eraginez aktibatzen direnean, nutrienteak izanez
 gero ernalketa eta hazkuntza bizi hasten da.
• Endosporaren kokapena zelulan identifikatzeko erizpide bezala
 erabili daiteke.

              Analisia eta Kontrola
                              61
             Entseiu Mikrobiologiakoa
      Esporaren egitura
         Analisia eta Kontrola
04/09/01                 62
        Entseiu Mikrobiologiakoa
Azido Dipikolinikoa
   Endosporen ezaugarria

    Analisia eta Kontrola
                63
   Entseiu Mikrobiologiakoa
       Endosporen formazioaA- ADNa bikoiztu eta erdiguneko ardatzaren (zuntz axiala) inguruan
  kiribiltzen da
B- Bi kromosometatik bat mintz plasmatikoz inguratzen da.
C- Ama zelulak protoplastoa inguratzen du.
D- Esporaren gainazalak sintetizatzen dira.
E- Ura galdu egiten du eta beroarekiko erresistentea den egitura bat
  sortzen da.
F- Ama zelularen lisiaren ondorioz espora askatu egiten da.
B. Subtilis-en 6-7 ordu, 50 gene.

                 Analisia eta Kontrola
                                    64
                Entseiu Mikrobiologiakoa
     Inklusio zitoplasmatikoa

• Bakterio batzuk barne egiturak dituzte
  – Biltegi granuloak - polifosfatoa,azufrea,
   polihidroxibutiratoa (PHBak)
  – Gas besikulak – flotazioa
  – Karboxisomak, klorosomak.
              Analisia eta Kontrola
                          65
             Entseiu Mikrobiologiakoa
  Inklusio   Zer bizidunetan dauden          Osagaia       Funtzioa
zitoplasmatiko.
  Glikogenoa    Hainbat bakterioetan          poliglukosa    C eta energiaren
             (E. coli)                        biltegia


  Polihidroxi   Hainbat bakterioetan      Dihidroxibutirato-aren   C eta energiaren
  Butiratoa      (Pseudomonas)           polimeroa        biltegia


 Polifosfatoa   Hainbat bakterioetan      Fosfatoaren polimeroak  Fosfato erreserba
           (Corinebacterium)


 S granuloak     Saren fototrofoak         S elementala      S erreserba
           Saren litotrofoak

 Gas besikulak    Bakterio urtarrak        Egitura proteikoa      Flotazioa
 Magnetosomak   Bakterio urtar batzutan      Magnetita Fe3O4    Kanpo magnetikoan
                                        orientazioa


 Karboxisomak   Bakterio autotrofikoetan   CO2aren finkapen entzimak  CO2aren finkapena


 Klorosomak     Bakteria berdeetan       Lipidoak, proteinak   Argiaren hartzailea
                           bakterioklorofila

                  Analisia eta Kontrola
                                               66
                 Entseiu Mikrobiologiakoa
Poly-ß-hydroxybutyrate (PHB)
     Analisia eta Kontrola
                  67
    Entseiu Mikrobiologiakoa
Poly-ß-hydroxybutyrate (PHB)
     Analisia eta Kontrola
                  68
    Entseiu Mikrobiologiakoa
 Analisia eta Kontrola
              69
Entseiu Mikrobiologiakoa
  Zelulaz kanpoko beste polisakarido
         batzuk
• Glikokalixa: Pareta zelularraren kanpoaldean kokatzen
 da
  – Kapsulak – zelularen gainazalean ageri den materiala
  – Geruza muzilaginosoak – ahulago itsatsita dagoen materiala
  – S geruza: Azpiunitate proteiko edo glikoproteikoak. G+, G- eta
   Archaea. Partea era dezakete
• Funtzioak
  –  Defentsarekiko babesa (fagozitosia)
  –  Desekazioarekiko babesa
  –  Birus eta toxinarekiko babesa
  –  Gainazlaei itsastea (zelulak, bizigabeak)


               Analisia eta Kontrola
                                   70
              Entseiu Mikrobiologiakoa
Glikokalixa


              Tindaketa
              negatiboa
              Mikroskopio
              elektronikoa  Analisia eta Kontrola
                    71
 Entseiu Mikrobiologiakoa
     Tindaketa negatiboa
 Analisia eta Kontrola
                72
Entseiu Mikrobiologiakoa
 Analisia eta Kontrola
              73
Entseiu Mikrobiologiakoa
Archaea
 Analisia eta Kontrola
              74
Entseiu Mikrobiologiakoa
      Halofilo muturrekoak
• Gatz kontzentrazio handia behar dute
• Kimioorganotrofoak, aerobio derrigorrezkoak
• Halobacterium
• Sodio ioiak glikoproteinazko partea egonkotu egiten du
• Potasio ioia – konpatiblea den solutoa
• Zitoplasmako proteinak potasio ioien kontzentrazio handia
 behar dute
• Batzu ATPa sortzeko argia erabili dezakete, bakteriorhodopsin
 erabiliz             Analisia eta Kontrola
                               75
            Entseiu Mikrobiologiakoa
      Metanogenikoak
• Anaerobio derrigorrezkoak, orokorrean
 mesofiloak
• Dibertsitate handia
• Habitats
• Sustratoak metanon bilakatzen dira
          Analisia eta Kontrola
                       76
         Entseiu Mikrobiologiakoa
     Thermoplasmatalak
• Termofilikoak (hobezina 55ºC), azididofilikoak,
 kimiorganotrofoak, fakultatiboak
• Thermoplasma pareta zelularrik gabe
• Picrophilus pH 0 baino bajuagoetan haz
 daitezke, hobezina pH 0.7
           Analisia eta Kontrola
                        77
          Entseiu Mikrobiologiakoa
        Thermokokkalak
• Hipertermofiloak (hobezina >80ºC)
  – Thermococcus 70-95ºC
  – Pyrococcus 70-106ºC
• Kimiorganotrofo anaerobio derrigorrezkoak
• S-a erabiltzen dute elektroien azken hartzaile gisa
• Mugikorrak flagelo multzo bidez
            Analisia eta Kontrola
                            78
           Entseiu Mikrobiologiakoa
 Bakteria, Arkhaea eta Eukarya-ren arteko
     desberdintasun zelularrak
 Propietateak     Bakteria         Eukarya    Arkhaea
 Mintz nuklearra     EZ            BAI     EZ
  Organuloak       EZ            BAI     EZ
 Erribosomaren     70S            80S     80S
   tamaina
  Paretan       BAI              EZ    EZ
 peptidoglikanoa
Mintzean esterolak    EZ            BAI     BAI
           (hopanoideak)
Mintzeko lipidoak   Glizerolari      Glizerolari    Eterra,
            lotutako     lotutako esterrak  adarkatuak
            esterrak               Analisia eta Kontrola
                                     79
              Entseiu Mikrobiologiakoa
http://www.arizmendipro.eu
  juarbulu@gmail.com
     @jarbulu
     Analisia eta Kontrola
                 80
    Entseiu Mikrobiologiakoa

								
To top