Onddoak by juarbulu

VIEWS: 11 PAGES: 57

									  Onddoak
Egitura eta sailkapena                 Juan Arbulu
         http://www.arizmendipro.eu
             juarbulu@gmail.com
                   @jarbulu
   Antolaketa nagusia

Izaki bizdunak hiru dominioetan bana
 daitezke
• Bakteria
• Archea
• Eukarya
     Eukarya barnean
      bost erreinu
•  Animaliak
•  Landareak
•  Onddoak
•  Protistak
•  Stramenopila (Kromista)
    Onddoak kontsideratutako
      taldeak (Phyla)
•  Myxomycota,
•  Acrasiomycota,
•  Dictioseliomycota      Protistak
•  Plasmodiophoromycota

              •  Chytridiomycota
              •  Zygomycota
• Oomycota   Kromista             Onddoa
              •  Ascomycota
              •  Basidiomycota
              •  (Deuteromycota)
    Onddoen ezaugarriak

• Izaki eukariotak
• Ez dute benetako ehunik
• Kimioheterotrofoak
• Zurgapenez elikatzen dira
• Ez dira mugitzen (Chytridiomycota fase
 mugikor bat du)
    Onddoen ezaugarriak

• Gorputz begetatiboa (taloa) zelulabakarra edo
 firukara
• Pareta dute (kitina, zelulosa, glukanoak, proteina)
• Jatorri sexuala edo asexuala duten esporaz
 ugaltzen dira
• Belaunaldien alternantzia aurkeztu dezakete
    Onddoen ezaugarriak

• Kimioheterotrofoak: energia iturri gisa
 sustantzia kimikoak erabiltzen dituzte,
 eta, karbono iturri bezala sustantzia
 organikoak erabiltzen dituzte


     Ez dira fotosintetikoak
      Ez dute klorofilarik
    Hazkuntza formak
• Zelulabakarrak  Legamiak

• Mizelio erakoak Onddo firukarak

• Dimorfikoak
Legamiak
       Legamiak
• Zelulabakarrak
• Haploideak edo diploideak
• Pseudomizelioa era dezakete
• Ugalketa sexuala edo asexuala
• Ugalketa asexuala gemazioz edo
 zatiketa binarioa
• Adibidea: Saccharomyces cerevisiae
Onddo firukarak
  Mizelio bidezko hazkuntza
• Mizelioa Onddo firukari taloa
• Hifa   Filamentu bakarra
Hifa ez tabikatuak
Mizelio zenozitikoa     Hifa tabikatuak
         Hifak

• Pareta zurrunak dituen hodia mugitzen ari
 den protoplasma barneratzen duena (diam. 2
 tik 30 era mikra)
• Azalera bolumena erlazio handia
 zurgapeneko elikapena errazten du
• Septoak ager daitezke
• Hazkuntza apikala
           PARETA
Talde taxonomikoa  Polimero firukarak   Gel erako polimeroak

Basidiomykota    kitina         Xilomanoproteina
              β
          β(1-3)β(1-6)glukanoa  α(1-3)glukanoa
Askomykota     kitina         Galaktomanoproteina
              β
          β(1-3)β(1-6)glukanoa  α(1-3)glukanoa
Zygomykota     kitina         Az. Poliglukuronikoa
          kitosanoa       Glukuromanoproteina
                      Polifosfatoak

Zhytridiomykota   kitina         Glukanoa
          Glukanoa
Oomykota         β
          β(1-3)β(1-6)glukanoa  Glukanoa
          zelulosa
Pareta zelularra


              β-1,3 glucan
          Chitin
    Pareta sekundarioa
Polisakaridoen geruza edo glikoproteinak
Adibideak:
Cryptococcus neoformans
Aureobasidium pullulans pululanoa
 (elikagaientzako filmak)
        Mintza
• Beste eukariotoen mintzen egitura eta
 propietate antzekoak
• Ergosterola (antibiotikoterapiaren
 diana)
• Mintzeko proteina integralak dituzte
 (kitina sintasa eta glukano sintasa)
   Edukin zitoplasmatikoa
•  Mitokondriak
•  Golgi aparatuaren antzekoa
•  Erretikulu endoplasmatikoa
•  Besikulak
•  Bakuolak
•  Zitoeskeletoa
•  Woroninen gorputzak
Zitoeskeletoa
    Dago osatua:
    • Tubulinazko mikrotubuluak
     (benzimidazolen erako
     fungiziden diana)
    • Aktinazko
     mikrofilamentuak
    Funtzioa
    Zurruntasun zelularra
    Zelulabarneko mugimenduak
       Nukleoa
• Haploide edo diploidea
• Kopuru aldakorreko DNAko
 kromosoma Aspergillus nidulans
 8
• DNA intronekin
      Plasmidoak
• Autonomoki erreplikatzeko gai den
 DNA
• Onddoetan ez dira ohikoak
• Adibideak:
Saccharomyces cerevisiasearen
 nukleobarneko plasmidoa (100copias)
Neurospora crassaren mitokondria
 barneko plasmidoa
        Septoak
• Hifa barnean zatiak eratzen dituzte
• Osagabeak dira. Poroak dituzte
• Batzuk nukleo eta organuloen elkartrukea
 bermatzen dute
• Lehoraldietan egiturazko soportea ematen
 dute
• Babesa. Woroninen gorputzak septoen
 poroak oztopatzen dituzte arrisku egoeran
Septo mota desberdinak
    Hazkuntza
      apikala
• Muturretatik hazten
 dira
• Muturra:
• pareta mehea
• aktinazko zuntzak
• entzimen lotura
 mintzean
• Golgitik besikulak
 entzimak eramaten
 dituzte
• Tubulinazko
 mikrotubuloak
 beharrezkoak dira
Hazkuntza apikala
• Sustratuan sartzen
 dira entzimak
 eragiten duten
 degradazioagatik
 polimeroetan
• Gai sinpleen
 zurgapena
Hifa-erako hazkuntza
Adarkadura eta anastomosia
       Bereizketa

• Infekziozko egiturak (apresorioak)
• Erresistentziko egiturak
 (esklerotoak, klamidosporak)
• Translokaziozko egiturak
 (rizomorfoak eta soka mizeliarrak)
• Ugalketa asexualeko egiturak
 (konidioak, esporak)
• Ugalketa sexualeko egiturak
Apresorioak
Esklerotoak
  • Biziiraupenezko egiturak
  • Anastomosatuta dauden
   hifen masa bateaz osaturik
  • Hiru geruzak:
   Kanpokoa: zelula hilak
   melaninazko paretakin
   Azala: pareta lodiak
   dituzten hifak
   Muina: erreserbako
   sustantzia asko duten hifak
   Ugalketa asexuala

• Funtzioa: Dispertsioa
• Indukzioa: Nutrienteen murrizketa
       Argi ikuskorrera aukezpena
       UV ra aurkezpena
       Haizearekin kontaktua
• Forma aldakorrak: sailkapenerako
 garrantzizkoa
         Espora motak
• Esporangiosporak
Esporangio barnean sortuak:
• ez mugikorrak (Zygomycota)
• mugikorrak
 (Chytridiomycota)

• Konidiak
               hifa
kanpo esporak        conidioforoak
• hifa konidioforoetan
• Ugalkorrak diren egituretan
 (piknidioak eta azerbuloak)
(Deuteromycota, Ascomycota)
     Konidiogenesia
Nukleo kopuru desberdinak
dituzten konidioak
      Konidiogenesiak
• Talikoa
Ad. Geotrichum spp.
 Blastikoa
 Ad. Penicillium spp.
         Konidio motak
• Zelulabakarrekoak
• Zelulanitzak
   Ugalketa asexuala

3 fase::
• Bi zelula haploideen (n) bat egitea:
 plasmogamia: indibiduo dikariontea
• fusio nuklearra (2n): kariogamia:
 indibiduo diploidea
• meiosia (n)
Belaunaldien alternantzia


           Meiosia

 2n
     Diploidea


     Haploidea     n
 Belaunaldien alternantzia
Saccharomyces cerevisiae
    Ugalketa sexuala
Hazkuntza baldintza egokiak ez direnean
 ematen da
Ondorengi indibiduoetan ematen da
• homotalikoak
• heterotaliko konpatibleak (mating type)
Konpatibilitatea
• bipolarra
• multipolarra
 Ugalketa sexualeko esporak
• Dominantziako espora bezala
 funtzionatzen dute
• Bizi iraupenean garrantzizkoak
• Mota desberdinak: Sailkapenerako
 garrantzizkoak
        zygosporak
        askosporak
       basidiosporak
Zygosporak (Zygomykota)
      • Konpatibleak diren
       hifen elkarketaz
       osaturik
       (zygoforoak)
       feromonen
       indukzioz sortuak
       (azido trisporikoa)
 Askosporak (Askomykota)
Askosporak askoetan
• biluzik
• Askoak askokarpoetan
Kleistotezio Eurotium sp.
Peritezio  Sordaria sp.
Apotezio   Sclerotinia sclerotiorum
Askosporak (Askomykota)
 Basidiosporak
(Basidiomykota)
     • Basidiosporak
      basidioetan
     • Basidioak
      basidiokarpoetan
  Ugalketa sexualeko egiturak
• Chytridiomykota .- Espora sexual eta
 asexualak mugikorrak atzekaldeko flageloekin.
• Zygomykota.- pareta lodiko espora sexualak
 zygospora deituak.
• Askomykota.- asko izeneko saku batean
 espora sexualak.
• Basidiomykota.- basidio izeneko egitura batean
 espora sexualak.
• Deuteromykota.- Fungi Imperfecti: ez zaie
 ugalketa sexual motarik.
 Agaricus
 campestris-
en bizi zikloa
       Sailkapena
• Ezaugarri morfologiko eta egiturazko
 makroskopiko eta mikroskopikoak (phyla,
 generoa)
• Ezaugarri fisiologiko eta metabolikoa
 (espeziea)
• Ezaugarri genetikoak (espeziea,
 aldakortasun intraespezifikoa)
  Sekuentziazioa
  Profil genetikoak

								
To top