Mikroorganismoen mintza 2 by juarbulu

VIEWS: 16 PAGES: 14

									Elikagaien garraioa


                Juan Arbulu
        http://www.arizmendipro.eu
            juarbulu@gmail.com
                 @jarbulu
     Elikagaien garraioa


• Garraio motak:
 – Pasiboa eta ez espezifikoa (difusio simplea)
 – Pasiboa eta espezifikoa (difusio erraztua)
 – Aktiboa
    Garraio pasibo ez espezifikoa
• Kanpoaldean barnealdean baino elikagaien
 kontzentrazio handiagoa egoteak mintzean dauden
 eta espezifikotasunik ez duten poroen bitartez difusio
 pasiboa emten da.
• Kasu gutxitan bakarrik ematen da:
  –  Oxígenoa
  –  Karbono dioxidoa
  –  Amoniakoa
  –  Ura
   Garraio pasiboa eta espezifikoa
• Kontzentrazio gradiantearen alde garraiatzen da,
 erreten espezifikoen bitartez: permeasak edo
 laguntzaileak
• Permeasak: mintzean txertatuta dauden proteinak
 batzuk dira, elikagai batzuekiko espezifikoa
• Saturazio zinetika (Michaelis-Menten erakoa)
• Arraroa prokariotetan:
  – Glizerolaren garraioa
Garraio sinple eta erraztuaren arteko
      konparaketa
         Garraio aktiboa
• Kontzentrazio gradiantearen aurkako garraioa
 gastu energetikoa:
  – Aurrez dagoen protoien potentzial elektrokimikoari esker
  – ATParen hidrolisitik
• Ugarienak prokariotetan
• Permeasak espezifikoak eta elikagaiarengatik
 induzituak izan daitezkenak behar izaten dituzte
     Garraio aktibo motak
• Protoien sinporteari lotuta garraio aktiboa
• Sodio ioien sinporteari lotutako garraio
 aktiboa
• ATPak zuzendutako garraio aktiboa
• Taldeen traslokazioari lotutako garraioa
Uniporte, Antiporte eta Simporte
     kontzeptuak
 Protoien simporteari lotutako garraio
        aktiboa
• Protoien garraiatzaile berberak elikagaia garraiatzen
 du momentu berean
  – Karga negatiboa duen nutrientea Protoien kontzentrazio
   gradientea gutxitxea dakar
   Adibideak: fosfatoa, glutamatoa
  – Nutriente neutroa Kontzentrazio gradientea eta
   gradiente elektrikoa gutxitxea dakar
   Adibideak: laktosa Escherichia coli-n
Sodio ioien simportearekin lotutako
     garraio aktiboa

• Nutrientea eta Na ioiak momentu berberean
 garraiatzen dira
• Na-aren gradientea aurrez sortu da protoien
 gradienteari esker
• NA-protoien antiporteari esker sodioa berziklatu
 egiten da
• Adibidea: melibiosaren garraioa E. coli-n
Na ioien simporteari
lotutako garraio aktiboa
(adibidea: melibiosa azukrea
E. coli-n)
      ATPak zuzendutako garraio aktiboa (“ABC” sistema)
•  ABC sistema edo garraioko ATPasak

								
To top