; Mikroorganismoen zitoplasma eta osaera
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Mikroorganismoen zitoplasma eta osaera

VIEWS: 22 PAGES: 17

 • pg 1
									Zitoplasma eta bere osaera
 Material genetikoa (nucleoide).
  Kromosoma. Plasmidoak.

                     Juan Arbulu
             http://www.arizmendipro.eu
                 juarbulu@gmail.com
                      @jarbulu
  Ziktoplasma eta bere osaera
• Prokarioten zitoplasma sistema koloidal bat da:
 – Fase dispertsailea: ura eta hainbat sustantziak
  disoluzioan (zitosola)
 – Fase dispertsoa: makromolekulak eta partikula
  supramolekularrak
• Bere baitan du:
 – Material genetikoa: kromosoma (eta plasmidoak)
 – Erribosomak
 – Inklusioak eta organuloak (ez guztietan)
 Bazilo baten zitoplasmaren itxura

             Zitoplasmaren
Erreserba granuloa
             zati handienak
             itxura granularra
             du erribosomen
 Nukleoidea       eraginagatik
     Mesosoma
        Nukleoidea
• Prokarioten DNA ez dago mintzez
 inguraturik
• Zitoplasmaren alderdi baten biltzen da,
 nukleoide izena hartzen duelarik
• Genomaren osaera da:
 – Gehienetan kromosoma bakar bat
 – Batzutan, plasmidoak ere agertzen dira
 Prokariotetako kromosoma: osaera
     kimikoa eta egitura
• Kromosoma isolatuen osaera
 – %60 DNA
 – %30 RNA
 – %10 Proteinak
• Gehienetan kromosoma bakarra eta zirkularra,
 kobalenteki itxita
• Haploidia, baina bakterioa bizkor hazten bada
 kromosomaren kopiak egon daitezke aldi berean
   Prokarioten ohiko kromosomen
       salbuespenak
• Borrelia: kromosoma lineala, muturrak itxita
 dituelarik
• Streptomyces: kromosoma lineala muturretan
 errepikatutako sekuentziak dituelarik
• Bi kromosoma edo dituzten bakterioak
 – Rhodobacter, Vibrio, Leptospira, Brucella: bi
  kromosoma linealak
 – Sinorhizobium meliloti: hiru kromosoma zirkularrak
 – Burkholderia cepacia: 2-4 kromosoma
 – Agrobacterium tumefaciens: 1 lineala eta 1 zirkularra
   Kromosomaren tamaina
• Oiko bakterioak: 3000-5000 kpb
 – Adb.: Escherichia coli (4700 kpb)
• Bakteria txikiak: 700-1000 kpb
 – Adb.: Mycoplasma genitalium (700 kpb)
• Ziklo konplexuak dituzten bakteriak: 12000
 kpb
 – Adb.: Aktinomizetoak, zianobakterioak
   Kromatina eta kromosomaren
       antolaketa
• Watson-Cricken erako DNA helize bikoitza
• Negatiboki biribilkatuta, bi entzimen
 eraginagatik:
 – DNA girasa (topoisomerasa-II) superhelize
  negatiboak sartzen ditu
 – DNA topoisomerasa-I (superhelize negatiboa
  erlxatu egiten du)
DNAren superhelize negatiboa
• DNAren girasak superhelize negatiboa eragiten du.
• Ekintza bakoitzean kate bietan eten bat egiten du eta
 bertatik helize bikoitza pasatzen du, ondoren zegoen
 etena berriro itxiz
Escherichia coli-n agertzen diren gune
     superbiribilkatuak

• Escherichia coli-n 50 gune edo bukle
 superbiribilkatuak daude.
• Bukle bakoitza DNAri lotutako proteina
 berezi batzuk mantentzen dituzte.
• Bukle bakoitza egiturazko proteina batzuei
 lotuta daude, DNAri elkartzen direnean
 “kromatina” eratzen dutelarik.
Escherichia coli-ren bukleak
    Eubakterioen kromatinaren
      egiturazko proteinak
• HU: histonen antzerako proteina basikoak
 – Biraketa txikia duten DNA zatiei lotzen zaie
  espezifikotasunik gabe, biraketa handiagoa duten
  bukleak eratuz
 – DNAren konponketan, birkonbinazioan eta espresio
  genikoan parte hartzen du
• IHF
 – 13 pb-ko sekuentziari lotzen zaio era espezifikoan
 – DNA zati desberdinetan biraketa handiak eragiten
  ditu
 – Gene batzuren espresioan eta birkonbinazio
  espezifikoan parte hartzen du
Plasmidoa: definizioa eta kontzeptu
      orokorrak
• Plasmidoak: kromosoma kanpo dauden
 elementu genetikoak euren burua erriplikatzeko
 gai direnak
• Gehienak DNAzkoak dira c.c.c.
• Episomak: bakterioaren kromosoman txertatu
 daitezken plasmikdoak
• Tamaina: 2 kb-tik >1000 kb-rano
  Plasmidoak kodifikatutako
     fenotipo batzuk
• Antibiotikoekiko erresistentzia (R plasmidoak)
• Metal hastunekiko erresistentzia (Adb., Hg-ri)
• Birulentzia (toxinak, ehunen inbasioa, etab.)
• Bakteriozinen ekoizpena
• Sideroforoen ekoizpena
• C iturri ordezkoen erabilera
• Agrobacterium-en plasmidoak: tumoreen
 indukzioa landareetan (Ti A. tumefaciens-rena)
• Rhizobium-en plasmidoak: lekadunekin sinbiosia
 eta nitrogenoaren finkapena
   Plasmidoen erreplikazioa
• Erreplikatzeko gaitasuna izan arren
 ostalariaren herremintak behar izaten ditu
 bera egiteko, oriV
• Erreplikazio ereduak
 – Theta-erako erreplikazioa
   • Norantza bakarrekoa
   • Bi norantzetakoa
 – Sigma-erako erreplikazioa (zirkulu birakorra)

								
To top