Piac Arbitration Rules by lizzy2008

VIEWS: 5 PAGES: 1

									Tài khoản tạm khóa

 Tài khoản của bạn đã bị tạm khóa có thể do một số nguyên nhân dưới đây:
    Tài khoản đã quá hạn thanh toán.
    Tài khoản vi phạm quy định sử dụng dịch vụ.
    Tài khoản gây quá tải server.
   Bạn vui lòng đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ khách hàng của Hostvn.Net tại
http://manage.hostvn.net để kiểm tra các ticket thông báo hoặc gửi ticket cho HostVN
               để được hỗ trợ nhanh nhất.
        Cảm ơn đã tin chọn và sử dụng dịch vụ của Hostvn.Net

								
To top