Bai tap Powerpoint by girlbanks

VIEWS: 4,434 PAGES: 2

									BÀI TẬP POWERPOINT
1. Thiết kế trang trình chiếu với nội dung như sau:
TRƯỜNG PTTH CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TRƯỜ HỒ BỘ MÔN TOÁN TOÁ
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
BÀI:

GIÁO VIÊN THỰC HiỆN: NGUYỄN VĂN MINH

TP.HỒ CHÍ MINH – THÁNG 8.2006

Các đặc tả yêu cầu: - Nền: màu xanh nhạt - Tên trường, tên bộ môn, chữ “GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ”: Font Times New Roman, Màu xanh + đỏ - Tên bài: Dùng Word Art - Hình chìm bên trong: chèn từ Clip Art.

2. Thiết kế trang trình chiếu thể hiện nội dung sau:

Các đặc tả yêu cầu và kịch bản: - Bước 1: Hiển thị hệ trục tọa độ (màu đen) - Bước 2: Click để hiện thị đồ thị (màu xanh) - Bước 3: Click để hiển thị đường thẳng y=m và thông báo về số nghiệm: “có 1 nghiệm”. - Bước 4: Click để đường thẳng chạy lên trên, đến vị trí tiếp xúc với đồ thị tại điểm cực tiểu thì dừng lại. Hiện thông báo về số nghiệm: “có 2 nghiệm” - Bước 5: Click để đường thẳng chạy lên trên, đến vị trí nào đó nằm giữa 2 điểm cực trị thì dừng lại. Hiện thông báo về số nghiệm: “có 3 nghiệm” - Bước 6: Click để đường thẳng chạy lên trên, đến vị trí tiếp xúc với đồ thị tại điểm cực đại thì dừng lại. Hiện thông báo về số nghiệm: “có 2 nghiệm” - Bước 7: Click để đường thẳng chạy lên trên điểm cực đại một chút thì dừng lại. Hiện thông báo về số nghiệm: “có 1 nghiệm”


								
To top