Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Колосочок_конструктор_2-2012

VIEWS: 19 PAGES: 2

									                                          юний конструктор                            №2/2012
                                           науково-популярниа тематична природнича газета для розумників і розумниць
                                           ТАТО, ЗРОБiМО
                                                ГОДiВНИЦЮ!
                                                 ст до ів- Дорогі мої птахи!
                                                Ли птах
                                                     Як ви поживаєте?
                                                           Чом не любите зими?
                                                           І куди тікаєте?
Автор газети: Мирослава Чорна, учитель
початкових класів Львівської школи №70,                                          - Все добре в нас, Оксаночко,
заслужений учитель України.
                  Головний редактор:                                   Нам просто дуже голодно.
                  Дарія Біда, тел.:(032) 297-51-23,                           А ще, якщо поглянути,
                  e-mail: dabida@mis.iviv.ua
                  Заступник головного редактора:                             То часто дуже холодно.
                  Світлана Вольська,
                  e-mail:svitlana300@gmail.com
                     дизайн і верстка Карінє Мкртчян -Адамян                            Ми хлібчика шукаємо,
                                                                    Земелька снігом вкрилася.
                                                                    А ми усе літаємо.
                                                                    Куди пожива ділася?

                                                                   - Не будьте ви такі сумні,
                                                                   Бо ми вам допоможемо,
                                                                   Ми годівницю зробимо
                                                                   І хліба там положимо.
Підписано до друку 05.02.12 формат 60x84/8. Друк офсетний. Наклад 8 000 прим.
Адреса редакції: 79006, м. Львів, а/с 10216
Надруковано в друкарні                                                Оксана Паляниця,
ДП « Видавничий дім Укрпол». Зам.                                           4 клас, школа “Джерельце”, м. Львів
                                    мал. 5
              мал. 5               мал. 1


                                    мал. 6                               скоба
                                                                      мідний
                                                                  дріт(10-12мм)
        мал. 1                     мал. 2

              мал. 6

        мал. 2
                                                                          мал. 10
                                                           мал.8
                                мал. 3                                 мал. 9        мал. 3
1. Щоб облаштувати годівницю (мал. 1), у пластиковому об’ємі 2-х – 3-х лі-
трової ємкості виріж ножицями (або гострим ножем) отвір у дні, відступивши на
15-20 см від стінок. У верхній частині на місці звуження повтори те саме.
   2.  Виготов планку (бажано з хвойної породи деревини) перерізом
  25х15 мм, на 20 см довшу від пластикової заготовки, 2 прутики завдовжки 7
  см та товщиною 10 мм.
 .
 3 Закріпи до планки прутики на відстані 5 см від її країв та прикріпи пласти-               мал. 8а
                                                                             мал. 7а

кову ємкість до планки з допомогою меблевих цвяхів з великими головками.
         .
        4 Годівничку закріпи до верхньої частини рами вікна за допо-
        могою трьох шурупів (недокручених на 1 см) та розтяжок з мідного
        дроту (щоб забезпечити нерухомість конструкції).

                                             5.    На (мал. 2.) показано варіант кріплення пластикової ємності до планки за
                                             допомогою цвяшків та кольорової клейкої стрічки або кольорового капронового
                                             шнура.
                                                .
                                               6 На (мал. 3) показано варіант кріплення за допомогою дерев’яних планок
                   скоба                         або прутиків.
                                                    .
                   мідний
                   дріт(10-12мм)
                                                 7 На (мал. 4, 5) показано годівнички у вигляді гірлянди, виготовленої з
                                                 різнокольорових пластикових пляшок, скріплених кольоровим шнуром або
                                                 клейкою стрічкою. Розміщувати на деревах.
                                                .
                                               8 На (мал. 6, 7, 8) зображені архітектурні мотиви різнокольорових пластико-
                                              вих годівниць, оздоблених кольоровими шнурами, стріхою (із соломи, прутиків).
                                                  .
                   кріплення
            мал. 7
   мал. 6
                   мідний дріт
                   (10-12мм)                  мал. 7    9   На (мал. 9, 10) показано спосіб з’єднання (клеєння, клей 505) елементів
                           мал. 6                  архітектури у двохярусній годівниці. Розміщувати на рамі вікна.

                                                                            Ідея номера – Мирослави Чорної,
                                                                   учителя початкових класів Львівської школи №70 .
                                                               Малюнки та конструкція годівничок – художник Дарій Грабар.

								
To top