Docstoc

Wybory w Gruzji

Document Sample
Wybory w Gruzji Powered By Docstoc
					Krzysztof Lisek, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu!

Serdecznie dziękuję za te słowa i za Pana osobiste zaangażowanie w sprawy

gruzińskie. Rozmawialiśmy tuż przed wyborami i myślę, że będziemy ten dialog

nadal prowadzić, bo Gruzja tego dialogu potrzebuje. Oczywiście gratulacje należą się

zwycięzcom,     ale   gratulacje   należą   się   przede   wszystkim   społeczeństwu

gruzińskiemu, które zdało egzamin z demokracji. Mimo różnych napięć te wybory

były najlepszymi wyborami w tamtym rejonie Europy od zawsze – można by

powiedzieć. Myślę, że należą się podziękowania dla prezydenta Saakaszwiliego,

który uznał porażkę swojej partii i przekazał w sposób pokojowy władzę. To nigdy

się nie działo w ten sposób na Kaukazie. Pozostaje wyrazić nadzieję na kontynuację

przez nowy rząd dotychczasowej polityki zagranicznej i tego prozachodniego

kierunku, który objęła Gruzja kilka lat temu. My musimy oczywiście pilnować, aby

wszystko było w porządku, aby demokracja funkcjonowała normalnie, aby

prezydent, rząd, większość parlamentarna i opozycja współpracowali zgodnie dla

dobra Gruzji.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:31
posted:10/26/2012
language:
pages:1
Description: Posiedzenie plenarne w dniach od 25 do 26 października 2012 Strasburg