Avondcyc_Hepp by xiaopangnv

VIEWS: 2 PAGES: 39

									De Dienst voor geneeskundige evaluatie
  en controle (DGEC) van het Riziv

       en het individueel
    responsabiliseringsproces van de
        zorgverleners

                      Dr. Bernard Hepp, GDG
                         Leidend ambtenaar

14 maart 2007   Alumni Vereniging KU Leuven         1
• Wet op de individuele responsabilisering 2002
• De modernisering van de geneeskundige
 controle
• Vernieuwde aanpak van “overconsumptie”
• “Evaluaties” en “controles”
• De nieuwe R-wet 2006 met nieuw sanctiebeleid
• De “Chinolones”


 14 maart 2007  Alumni Vereniging KU Leuven  2
          Modernisering van de
        geneeskundige controle RW02
Wet op de individuele responsabilisering
 van zorgverstrekkers:
   – PW 24.12.2002, IWT 15.2.2003
   – tweesporenbeleid:
      • kwaliteitspromotie (GMP, Lok) en preventie
       van overconsumptie door informatie;
      • aanpak van manifeste afwijkingen
   – Dienst voor geneeskundige evaluatie en
    controle: nieuwe opdrachten en procedures

14 maart 2007      Alumni Vereniging KU Leuven    3
        Modernisering Geneeskundige
             Controle

   Interne reorganisatie (begin 2003)
      • Controlebeleid (vs “pechvogel”-politiek)
      • Evaluatie (DGEC)
      • Communicatie
   Interne bevraging via 20 werkgroepen (2004)
   Implementering Moderniseringsplan (begin 2005)
      • Horizontale aanpak
      • Projectwerking
      • Managementtechnieken en leadership
   Bijsturing: responsabiliseringswet 2006

14 maart 2007        Alumni Vereniging KU Leuven  4
        Modernisering DGEC (2003)

“Controle” - opdracht (enquêtes C/R, OC)
   – interne reorganisatie
      • Nationale Enquêtecel
      • Task Force Comité
      • Electronische ondersteuning
   – “monitoring”
   – eigen initiatieven (radiodiagnostica)
   – TD-gegevens (unieke streepjescode)
14 maart 2007      Alumni Vereniging KU Leuven  5
        Modernisering DGEC (2003)

“Evaluatie” - opdracht
   – “indicatoren” van “manifeste afwijking”
    t.o.v. de “aanbevelingen” van GMP (NRKP)
   – “indicatoren” m.b.t. het voorschrijven van
    geneesmiddelen (CTG, CEPG)
   – beheersovereenkomst met Regering (AZV)
   – Farmanet uniek spoor (120 mio lijnen)
   – samenwerking met IMA (kubussen)
   – eigen initiatieven (R/voorschrift, diabetes)
14 maart 2007     Alumni Vereniging KU Leuven  6
        Modernisering DGEC (2003)
“Informatie” – opdracht
   – Doel: voorkomen van inbreuken
   – Concrete realisaties: (www.riziv.be)
      • Infobox (voor beginnende huisartsen)
      • Educatieve modules (kinesitherapie,
       verpleegkundigen, SIO, connexiteit)
      • (Infobox SIO voorzien voor september 2007)
      • Publicatie van de beslissingen van het
       Comité DGEC
   – Geïntegreerde aanpak in alle acties
14 maart 2007      Alumni Vereniging KU Leuven    7
          Vernieuwde aanpak
          “overconsumptie”

Artikel 73: “goede huisvader”-principe:
      “Zich onthouden van het verrichten of het
      voorschrijven van overbodige of onnodig dure
      onderzoeken ten laste van de ziekteverzekering.”

PW 24 december 2002
       Artikel 73 § 4: zelfde basisprincipe
       Artikel 73 § 2: + nieuw concept
14 maart 2007      Alumni Vereniging KU Leuven   8
           Artikel 73 § 4

Voorbeelden:


   – Psoriasis-behandeling door huisarts
       voor méér dan 3 mio € / jaar...

   – cyclusmonitoring bij vrouwen > 90 jaar…


   – dagelijks huisbezoek bij alle patiënten...

14 maart 2007    Alumni Vereniging KU Leuven   9
           Artikel 73 § 2

• NRKP / CTG:
      “aanbevelingen” van
         “goede medische praktijkvoering”

• NRKP / CEPG:
  “indicatoren” van
     “manifeste overconsumptie”

14 maart 2007     Alumni Vereniging KU Leuven  10
             Artikel 73 § 2

Dienst voor geneeskundige evaluatie en
 controle:
   – vóórstudie
      (aanbevelingen NRKP/ wtsch literatuur / FKC)
   – terrein-analyse (praktijkprofielen, AZV, F-net)
   – rapportering NRKP (voorstel indicatoren)
   – opzoeken naar praktijken “ > indicatoren ”
   – individueel aanschrijven voor uitleg
   – rapporteren aan het Comité DGEC
14 maart 2007      Alumni Vereniging KU Leuven    11
         Het “4-stappen”-concept
  1. Informatie en educatie:
        • GMP, kwaliteitspromotie, EBM, GMP
        • kennis van reglementering en ZIV
  2. Informatie over praktijkgedrag (spiegel):
        • op niveau van de beroepsgroepen:
            peer review, Lok’s
        • individueel: met profielen PC
        • Individueel: met profielen DGEC
  3. “Monitoring”
  4. Sanctionering (Comité)

14 maart 2007       Alumni Vereniging KU Leuven  12
        “Evaluaties” en “controles”
•  Geneesmiddelenvoorschrift 1 (apr 1999)
•  Diabetes ZMBG-conventie 1 (okt 2002)
•  Geneesmiddelenvoorschrift 2 (mei 2003)
•  AZV-TURP 1 (nov 2003)
•  AZV-Reanimatie 1 (okt 2004)
•  Diabetes ZMBG-conventie 2 (2007)
•  AZV-TURP 2 (2006)
•  Geneesmiddelenvoorschrift 3 (2007)
•  Contrastmiddelen ziekenhuizen 1 (2005)
•  Complete Urinaire Echografieën (2006)
•  Chinolones (2006)

14 maart 2007     Alumni Vereniging KU Leuven  13
         Geneesmiddelenvoorschrift 1 (april 1999)


• 10.000 voorschriften (feb 1999), 10 tariferingsdiensten
• 10 criteria (kleefbriefje, naam & voornaam, concordantie,
     uitvoerings- en voorschriftdatum, streepjescode, Riziv-nummer,
     stempel voorschrijver, geldigheid, handtekening, stempel apoth.)
• resultaten:
  – 3.132 administratieve tekortkomingen/fouten, waarvan
  – 2.646 door voorschrijver, waarvan
  – 1.000-tal (1.341 fouten) niet uitvoerbaar (Volksgezondheid,
   artikel 15 KB 17 maart 1994)
  – variabiliteit onder tariferingsdiensten (49 - 690 per 1.000)


 14 maart 2007        Alumni Vereniging KU Leuven          14
        Geneesmiddelenvoorschrift 2        (mei 2003)


• 5.875.664 voorschriften (sept 2002), = 40% van
 totaal, 5.238 apoth., 43.178 voorschrijvers,
 12 tariferingsdiensten (TD)
• 4 criteria (naam & voornaam rechthebbende, concordantie arts,
   voorschrijfdatum, stempel voorschrijver) - M/D-flag
• resultaten:
   – 9,3 % administratieve tekortkomingen/fouten, waarvan
   – TD-variatie van 4,2% tot 16,5%
   – 187 voorschrijvers met meer dan 50% adm.tkk.
• “wordt vervolgd” in 2007 (samen met Vos/GkVs)


14 maart 2007        Alumni Vereniging KU Leuven        15
          Diabetes ZMBG-conventie 1 (okt 2002)
•  Bij 1.029 rechthebbenden van de 50.532 (jan 2000):
•  oogst van alle facturatiegegevens 1998-1999
•  analyse van 3.573 aanvraagdossiers bij ziekenfonds
•  analyse van dossiers in diabetescentra
•  enquête bij 945 personen thuis
•  resultaten:
   –  35% van de aanvraagdossiers administratief onvolledig
   –  24% gepresteerd buiten het centrum (private praktijk)
   –  40% voldoen niet aan basisvereisten (prik / inspuitingen)
   –  70% nooit diëtist, 4% nooit diabetoloog ontmoet
   –  40% kent de betekenis van HgbA1c niet
   –  gemiddelde waarde van 7,96 HgbA1c….
  14 maart 2007      Alumni Vereniging KU Leuven     16
            AZV - TURP 1 (nov 2003)


• Analyse van 11.126 verblijven in 135 ziekenhuizen
• selectie van 7.788 (121 ZH) verblijven waarbij:
  –  TURP enige ingreep
  –  meer dan 25 ingrepen tijdens het jaar 2000
  –  ouder dan 56 jaar
  –  uitsluiting van complicaties of comorbiditeit en
  –  extreme ligduur
• analyse van 28 parameters (bv. diagnostische beeldvorming,
     spoelvloeistoffen, longfunctie, thromboprofylaxe, echocardio,
     maagzuurremmers, intensieve zorg, anatomopath. onderzoek)



 14 maart 2007       Alumni Vereniging KU Leuven       17
                       TURP - jaar 2000
               121 ziekenhuizen, spoelvloeistoffen blaas
                    mediane uitgaven (BEF)

                                                           18.000,0


                                                           16.000,0


                                                           14.000,0


                                                           12.000,0


                                                           10.000,0


                                                           8.000,0


                                                           6.000,0


                                                           4.000,0


                                                           2.000,0


                                                           0,0
121 116 111 106 101 96  91  86  81  76  71  66  61  56  51  46  41  36  31  26  21  16  11  6  1



   14 maart 2007              Alumni Vereniging KU Leuven                       18
            AZV - TURP 1 (nov 2003)
Acties:
  – opstarten van 3 enquête-onderzoeken op basis van ernstig
   vermoeden / zekerheid van inbreuken op nomenclatuur
  – “individuele feed back” van 53 ziekenhuizen met “outliers”, en
   vraag naar uitleg hierover
  – “thematische feed back” naar:
    • alle overige ziekenhuizen
    • Comité DGEC, Verzekeringscomité, NRKP, AccrSG
    • Lok Uro, Paritaire comités Uro, An, Chir, MBv, Pn, Cardio
Planning:
  – impactmeting op gegevens 2004 - 2005
  – effectanalyse op de outliers
  – dossier Comité indien geen manifeste gedragswijziging zonder
   motivering of uitleg
 14 maart 2007      Alumni Vereniging KU Leuven       19
        Cystostomy in TURP-patients/interpell. hospitals
          before (2003) and after (2005) campaign




  80%



  60%


                                  pre
  40%                               post



  20%



  0%
             Interpellated hospitals (N=10)

14 maart 2007         Alumni Vereniging KU Leuven     20
                    Complete Urinaire Echografieën (vs « abdominale »)
                        Impact voor 79 aangeschreven internisten en gastro-enterologen



           6000
                    CUE = € 36,-
           5000
aantal echografiën




           4000
                           Aantal
                           echografieën                                ABD
           3000
                                                                CUE

           2000
                    ABD = € 24,-
           1000
                                                       2005
                jan     feb   maart    apr   mei   juni    juli    aug    sept   okt
            0
              14 maart 2007               Alumni Vereniging KU Leuven               21
                i




                                              li
                                    ei


                                         ni




                                                             er
                           rt




                                                         r
                               ril
                      ri




                                                    s
               ar




                                                        be
                                            ju


                                                   tu
                     ua


                          aa




                                   m


                                       ju
                              ap




                                                            ob
              nu




                                                  us


                                                       em
                         m
                   br




                                                           kt
            ja
                     Complete Urinaire Echografieën (vs « abdominale »)
                         Impact voor 359 aangeschreven internisten en gastro-enterologen


           9000

           8000

           7000
aantal echografiën




           6000

           5000                                                         ABD
                         Aantal echografieën
           4000                                                         CUE

           3000
                     Globaal impact: € 700.000,-
           2000

           1000
                                                                  2005
                  jan   feb   maart  apr  mei   juni   juli     aug    sept    okt
            0
                i




                                             li
                                   ei


                                        ni




                                                                r
                           rt




                                                         r
                               ril
                      ri




                                                   s
               ar




                                                               be
                                                        be
                                           ju


                                                  stu
                     ua


                          aa




                                   m


                                      ju
                              ap
              nu




                                                              to
                                                       em
            14 maart 2007                Alumni Vereniging KU Leuven                     22
                          m
                    br




                                                gu
            ja




                                                            ok
                   fe




                                                      pt
                                               au


                                                     se
          Contrastmiddelen in ZH
•  65 ziekenhuizen, omzet 46,4 mio €
•  periode 1.8.2002 - 30.6.2004, referentiejaar 2003
•  facturen leveranciers vs tarificatiegegevens
•  globaal resultaat: 5,9% “over”tarificatie
•  20 apotheken: concordante tarificatie
•  46 apotheken:
   –  totale “fout” (23m):    2.748.431 €
   –  absolute “fout” (2003):   1.927.607 €
   –  relatieve “fout”: 10 ZH > 10%, … tot 26,53%
   –  terugbetaald: 2.134.127 €
   –  uitgebreide “nota Comité” voor 3 ziekenhuizen

  14 maart 2007     Alumni Vereniging KU Leuven  23
      Enquêtes gezondheidszorgen

• Totaal op jaarbasis : 1.000 (1.700 dossiers)
• “Resultaten”:
   – “negatief”:               250
   – “informatiedossier”            84
   – “foutdossier”              588
   – “fraudedossier”             112
   – “overconsumptiedossier”          17


14 maart 2007   Alumni Vereniging KU Leuven     24
         Enquêtes DGEC 1994 – 2005
            (totaal = 12.457)

   5000

   4500

   4000

   3500

   3000

   2500

   2000

   1500

   1000

   500

    0
      Méd  Phar  Dent  Inf   Kiné  Band  Inst   Lab  OT  Autr es




14 maart 2007           Alumni Vereniging KU Leuven            25
         Aan de gang zijnde enquêtes
                 ( totaal = 774 )


 350

 300

 250

 200

 150

 100

 50

  0
    Artsen  Apoth  Tand   Kine    Verpl   Instell.  Andere

14 maart 2007       Alumni Vereniging KU Leuven            26
        Enquêtes DGEC 1997 - 2005
1.800

1.600

1.400

1.200
                                     Comité
1.000                                   Verwittiging
                                     negatief
 800                                   // wacht besliss
                                     a.d.gang
 600
                                     Onderzoeken

 400

 200

  0
    1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005


14 maart 2007            Alumni Vereniging KU Leuven           27
        Het Comité van de DGEC
• Voorzitter, magistraat bij Hof van Beroep
• 2 Vice-voorzitters,
      magistraten bij het Arbeidshof
• 8 artsen, vertegenwoordigers voor VI/Zf
• 8 artsen voor medische syndicaten
• 4 artsen voor de Orde van geneesheren
• 2 vertegenwoordigers per discipline
• 2 regeringscommissarissen
14 maart 2007    Alumni Vereniging KU Leuven  28
Modernisering van de geneeskundige controle
  Responsabiliseringswet 2006 (RW06)

    •    nieuwe principes / concepten
    •    nieuwe structuren
    •    nieuwe bevoegdheden



14 maart 2007      Alumni Vereniging KU Leuven  29
         RW06 - Nieuwe concepten
  •  Rechten van de verdediging versterkt
  •  Recuperatie- en sanctiebevoegdheden L.A. DGEC
  •  Comité wordt een verwijskamer in overconsumptie
  •  Ontkoppeling “tenlastelegging” en “recuperatie”
  •  Inschatting door de DGEC van de “schade aan de
    verzekering GVU” (verschilregel, overconsumptie)
  •  Terugbetaling van geraamde schade bij
    overconsumptie
  •  Geneesmiddelen “Hoofdstuk 4” naar “Hoofdstuk 2”
  •  Organisatie van de “a posteriori”-controle
  •  Niet-zorgverleners strafbaar (organisatie/inning)
14 maart 2007     Alumni Vereniging KU Leuven  30
           RW06 - Nieuwe concepten

    Definiëring van 8 soorten van tenlasteleggingen (TLL):

1°   niet-uitgevoerde verstrekkingen
2°   niet-conforme verstrekkingen
3°   noch curatieve, noch preventieve verstrekkingen
4°   overbodige of onnodig dure uitgevoerde verstrekkingen
5°   overbodige of onnodig dure voorgeschreven verstrekkingen
6°   overbodige of onnodig dure voorgeschreven geneesmiddelen “Hoofdstuk 2”
7°   administratieve inbreuken na een verwittiging
8°   aanzetten tot uitvoeren of voorschrijven van overbodige of onnodig dure
    verstrekkingen

   14 maart 2007       Alumni Vereniging KU Leuven         31
           RW06 - Nieuwe sancties

     • Sancties volgens de 8 types van tenlasteleggingen

1°  terugbetaling + boete 50 à 200%   (niet-uitgevoerd)
2°  terugbetaling +/of boete 5 à 150% (niet-conform)
3°  terugbetaling + boete 5 à 100%    (niet-curatief/preventief)
4°  terugbetaling + boete 5 à 100%    (overconsumptie, uitgevoerd)
5°  boete van € 500 à 50 000       (overconsumptie, voorgeschreven)

6°  boete van € 500 à 20 000       (overconsumptie, geneesmiddelen
                      “Hoofdstuk 2”)
7°  boete van € 50 à 500         (administratieve inbreuk)

8°  boete van € 1 000 à 250 000     (aanzetten tot overconsumptie)


   14 maart 2007        Alumni Vereniging KU Leuven         32
        RW06 - Nieuwe sancties



   • Van rechtswege uitvoerbaar (geen schorsing
    meer i.g.v. beroep).
   • Betalingstermijnen kunnen toegestaan
    worden.
   • (Mogelijkheid tot uitstel, “voorwaardelijk”, 3 jaar
    max., boete gedeeltelijk of volledig)




14 maart 2007     Alumni Vereniging KU Leuven      33
         RW06 - Nieuwe structuren

  • Kamers van eerste aanleg (KEA)
    – 1 magistraat (1e aanleg, arbeidsrechtbank, Openbaar Ministerie)
                stemgerechtigd
    – 2 leden artsen verzekeringsinstellingen
                stemgerechtigd
    – 2 leden betrokken discipline
                stemgerechtigd

  • Kamers van beroep (KvB)
    – 1 magistraat (hof van beroep, arbeidshof, Openbaar Ministerie)
                stemgerechtigd
    – 2 leden artsen verzekeringsinstellingen
                raadgevend
    – 2 leden betrokken discipline
                raadgevend


14 maart 2007        Alumni Vereniging KU Leuven          34
         RW06 - Nieuwe bevoegdheden

• Leidend ambtenaar DGEC:
  – recuperatie en/of administratieve boetes
     • N-uitgevoerd, N-conform, N-Cur/prev (type TLL 1°, 2°, 3°)
       – geen recidive (periode 5 jaar)
       – geen aanwijzing van bedrieglijke handelingen
       – totale waarde lager dan € 25 000
     • administratieve inbreuken na verwittiging (type TLL 7°)
     • aanzetten tot overconsumptie (type TLL 8°)

  – monitoring opleggen (in art. 73§2 en 73§4)
  – beroep tegen beslissingen Comité (*)
         Evaluatie van deze nieuwe bevoegdheden na 3 jaar
          en, zo nodig, aanpassing via Koninklijk Besluit
  .
 14 maart 2007        Alumni Vereniging KU Leuven       35
          RW06 - Nieuwe bevoegdheden

• Kamer van eerste aanleg
  – alle andere situaties m.b.t. TLL 1°, 2°, 3°
  – overconsumptie uitgevoerde verstrekkingen (TLL 4°)
  – overconsumptie voorgeschreven verstrekkingen (TLL 5°)
  – overconsumptie voorgeschreven geneesmiddelen
   “Hoofdstuk 2” (TLL 6°)
  – beroep zorgverleners vs beslissingen Leidend Ambtenaar
   (2 niveaus van beroep: KEA en KvB!)
  – beroep van de LA tegen beslissingen Comité
   (in overconsumptie) (*)


  14 maart 2007     Alumni Vereniging KU Leuven  36
         RW06 - Nieuwe bevoegdheden
• DGEC:
  – beroep tegen beslissingen Comité(*), KEA
  – cassatieberoep bij Raad van State

• Comité:
  – geen sanctiebevoegdheid meer
  – “Verwijskamer” in overconsumptie (verder via LA)

• Minister van Sociale Zaken:
  – indicatoren voorstellen aan het Comité voor Evaluatie van de
   Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen (CEG)

• Profielencommissies:
  – de DGEC uitnodigen om een monitoring uit te voeren

 14 maart 2007      Alumni Vereniging KU Leuven        37
       RW06 - Geneesmiddelen “Hoofdstuk 2”

1. Aanbeveling CTG (Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen)
2. Indicator CEG (Comité voor de evaluatie van de medische praktijk
   inzake geneesmiddelen), waarboven voorschrijfprofiel moet nagezien
   worden m.b.t. navolging van aanbeveling
3. Onderzoek en individueel aanschrijven voorschrijvers die boven de
   indicator scoren (1° overschrijding)
4. Schriftelijk verweer (n°1) van de betrokken voorschrijver
5. “Onvoldoende verklaring”, waardoor monitoring 6 m (L.A. DGEC)
6. Heronderzoek monitoring, en individueel (her)aanschrijven van
   voorschrijvers die nog steeds boven de indicator scoren
   (2° overschrijding)
7. Schriftelijk verweer (n°2)
8. Doorsturen van het dossier naar Comité
9. Bij onvoldoende verklaring: doorsturen naar het
   Nationaal College van Adviserend Geneesheren (NCAG)
 14 maart 2007      Alumni Vereniging KU Leuven      38
      RW06 - Geneesmiddelen “Hoofdstuk 2”


10. Het NCAG voert een “ad hoc” steekproef uit op (patiëntele)
11. Het NCAG controleert m.b.t. de geldende aanbevelingen CTG op
   stukken (medisch dossier bij zorgverlener)
12. Indien >20% “buiten de aanbeveling” brengt het NCAG de
   bevindingen ter kennis van het Comité DGEC
13. Het Comité, dat kan
      afsluiten zonder gevolg (*)
      afsluiten met waarschuwing (*)
      dossier aanhangig maken bij de KEA
14. Procedure Kamer van eerste aanleg,
      met mogelijkheid van administratieve boete
      (€ 500 à 20 000), zonder terugbetaling.
15. Beroep bij KvB
14 maart 2007     Alumni Vereniging KU Leuven     39

								
To top