Oefeningen_verhaal by xiaopangnv

VIEWS: 5 PAGES: 1

									Oefeningen p 63-64
 1. Hier is geen verhaalsrecht. Er is geen vermelding in artikel 25.
 2. Artikel 25 1° b) verhaal op verzekeringsnemer  €12.000
   OF
   Artikel 25 1° c) verhaal op verzekeringsnemer  beperking tot €247,89
 3. Artikel 25 1° a) verhaal op verzekeringsnemer  €25.000
 4. Hier is geen verhaalsrecht. Er is geen vermelding in artikel 25, er is geen verplichting tot het
   melden. (WLVO art. 26)
 5. Artikel 25 3° c) verhaal op verzekeringsnemer en/of verzekerde  ???
 6. Artikel 25 2° a) verhaal op verzekerde  €124.000
 7. Hier is geen verhaalsrecht. Er is geen vermelding in artikel 25.
 8. Artikel 25 2° b) verhaal op verzekerde  €11.155
 9. Artikel 25 3° b) verhaal op verzekeringsnemer en/of verzekerde
 10. …
 11. Artikel 25 2° b) verhaal op verzekerde  €1.000
 12. Artikel 25 3° b) verhaal op verzekeringsnemer en/of verzekerde  €2.000
 13. Artikel 25 3° d) verhaal op verzekeringsnemer en/of verzekerde
    stel 2 passagiers:
 14. Artikel 25 3° d) verhaal op verzekeringsnemer en/of verzekerde 
 15. Artikel 25 2° b) verhaal op verzekerde  €30.986,69
 16. Hier is geen verhaalsrecht. Er is geen vermelding in artikel 25.
 17. Artikel 25 3° c) verhaal op verzekeringsnemer en/of verzekerde  €12.500


Oefeningen p 75-76
 1. Artikel 29 bis  motorrijtuig en openbare plaats. Enkel LS.
 2. Artikel 29 bis  motorrijtuig en openbare plaats. Enkel LS van de fietser.
   Schade aan auto: 1382 BW (BA privé)
 3. Artikel 29 bis  motorrijtuig en openbare plaats.
 4. Gemeen recht  geen motorrijtuig  1382 BW. Pieter is zelf à, ook ouders à (weerlegbaar
   vermoeden, niet mogelijk) BA privé zal betalen.
 5. Artikel 29 bis  motorrijtuig en openbare plaats. De rechthebbende zal schadevergoeding
   vragen tegen die van de tram.
 6. Stelen = gemeen recht, schade = artikel 29 bis  motorrijtuig en openbare plaats
 7. Neen, artikel 29 bis 2.
 8. Zwakke weggebruiker, LS volledig, KS door het letsel ook, bril ook. (artikel 29 bis)
 9. …
 10. …
 11. Gemeen recht. Dit heeft niets te maken met het verkeer.

								
To top