Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

TM

Document Sample
TM Powered By Docstoc
					                ISI KANDUNGANBAB   PERKARA                        MUKASURAT

      Abstrak

      Dedikasi

      Penghargaan

      Senarai Rajah

      Senarai Jadual

      Senarai Lampiran
BAB1  PENGENALAN TELEKOM MALAYSIA BERHAD

    1.1 Pengenalan
         1.1.1 Pendahuluan
         1.1.2 Objektif Latihan Industri
         1.1.3 Objektif Laporan
         1.1.4 Kepentingan Laporan Industri Kepada Pelajar
    1.2 Latar Belakang Organisasi Telekom
         1.2.1 Pengenalan Organisasi
         1.2.2 Latar Belakang Penubuhan Organisasi
         1.2.3 Ahli Lembaga Pengarah
         1.2.4 Aktiviti Organisasi
         1.2.5 Halatuju Organisasi Telekom Malaysia
         1.2.6 Carta Organisasi
    1.3 Logo Syarikat
    1.4 Latar Belakang TM Bentong
    1.5 Wawasan Dan Misi TM
    1.6 Nilai-Nilai TM Malaysia
         1.6.1 Komitmen Kepada Pelanggan
         1.6.2 Integriti Tanpa Kompromi
         1.6.3 Prihatin Hormat Dan Bertanggungjawab
BAB 2  RINGKASAN AKTIVITI LAPORAN INDUSTRI

    2.1 Ringkasan Semasa Menjalani Latihan Industri

    2.2 Ringkasan Aktiviti Setiap Minggu

      Minggu pertama

      Minggu kedua

      Minggu ketiga

      Minggu keempat

      Minggu kelima

      Minggu keenam

      Minggu ketujuh

      Minggu kelapan

      Minggu kesembilan

      Minggu kesepuluh

      Minggu kesebelas

      Minggu keduabelas

      Minggu ketigabelas

      Minggu keempatbelas

      Minggu kelimabelas

      Minggu keenambelas

      Minggu ketujuhbelas

      Minggu kelapanbelas

      Minggu kesembilanbelas

      Minggu keduapuluh

      Minggu keduapuluh satu

      Minggu keduapuluh dua
BAB 3  SAF ACCESS

     3.1 PENGENALAN KEPADA CNO / SAF ACCESS

     3.2 JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN DI UNIT

      ACCESS

      3.2.1 Kabinet

      3.2.2 Kabel

      3.2.3 Umbang

      3.2.4 Peti Agihan (DP / Distribution Pair)

      3.2.5 Soket

      3.2.6 Dawai Gayut (Drop Wire)

    3.3 CARA PENGENDALIAN PERALATAN DI UNIT ACCESS

      3.3.1 Bilik Kabel (Cable Chamber)

      3.3.2 Order

      3.3.3 Pengenalan Loji Talian

      3.3.4 Fungsi Loji Talian

      3.3.5 Pengenalan Sistem Komputer CGPA

    3.4 PROSES KERJA YANG DILAKUKAN DI UNIT ACCESS

      3.4.1 Tugas-Tugas Utama Di Unit Access Bentong

      3.4.2 Unit-Unit Access Bentong

    3.5 KOMEN DAN CADANGAN

      3.5.1 Kaji Siasat (Survey)

      3.5.2 Antara Tugas Yang Dilakukan Kaji Siasat

    3.6 KESIMPULAN

     3.6.1 Senarai Kabinet Daerah Bentong

     3.6.2 Pengalir
     3.6.3 Penebat
BAB 4  SWITCHING OPERATION MAINTENANCE AREA (SWITCHING)

    4.1PENGENALAN KEPADA UNIT SOMA / SW

    4.2 JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN DI UNIT

      SWITCHING

      4.2.1 Ibusawat (Exchange)

      4.2.2 Ibusawat Yang Digunakan Di Unit SW

      4.2.3 Alarm

      4.2.4 Magnetic Tape Unit

    4.3 CARA PENGENDALIAN PERALATAN DI UNIT

      SWITCHING

      4.3.1 Jenis Dan Asas Sistem Operasi

      4.3.2 Fungsi-Fungsi Ibusawat

      4.3.3 Proses Order

    4.4 PROSES KERJA YANG DILAKUKAN DI UNIT

      SWITCHING

      4.4.1 Tugas Utama Di Unit Switching

      4.4.2 Keupayaan Ibusawat NEAX

      4.4.3 Rutin Operasi Dan Penyelenggaraan Ibusawat

        NEAX

    4.5 KOMEN DAN CADANGAN

    4.6 KESIMPULAN

     4.6.1Pada Isyarat Penyelian
     4.6.2 Nada Dail

     4.6.3 Nada Sibuk (Busy Tone)

     4.6.4 Nada Dering (Ringback Tone)

     4.6.5 Nada Nombor Tidak Diperolehi

       (Number Unobtainable Tone)

     4.6.6 Nada Talian Sesak (Congestion Tone)

     4.6.7 Nada Talian Rosak

       (Unlockout Tone / Hawler Tone)

     4.6.8 Nada Tamat Perkhidmatan
BAB 5  TRANSMISSION OPERATION MAINTENANCE AREA (TOMA / TX)

    5.1 PENGENALAN UNIT TOMA / TX

      5.1.1 Microwave (Gelombang Mikro)

      5.1.2 Mobil

      5.1.3 Broadcast

      5.1.4 Multipleks

      5.1.5 Fiber Optik

      5.1.6 Kabel Fiber Optik

      5.1.7 OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

      5.1.8 Spektrum Elektromagnet

      5.1.9 Mars (Multi Access Radio System)

      5.1.10 TM Trunk (Telekom Malaysia Trunk Radio)

      5.1.11 RILL(Radio in Local Loop)

      5.1.12 DMA(Code Division Multiple Access)
  5.1.13 Pulse Code Modulation (PCM)

5.2 JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN

 5.2.1 Gelombang Mikro

 5.2.2 Transmitter Switch(TSW)

 5.2.3 CMI to Unipolar Converter(C-U)

 5.2.4 Modulator (MOD)

 5.2.5 Transmitter (TX)

 5.2.6 Antenna

 5.2.7 Alarm Bagi Sistem Gelombang Mikro

 5.2.8 SDH

 5.2.9 Jenis Fiber Optik

5.3 CARA PENGENDALIAN PERALATAN SEMASA LATIHAN

 5.3.1 Sistem Yang Digunakan Dalam Gelombang Mikro

 5.3.2 Asas-Asas Multipleks

 5.3.3 Sistem Fiber Optik

 5.3.4 Sistem Fiber SDH

 5.3.5 Struktur Binaan Fiber Optik

5.4 PROSES KERJA YANG DILAKUKAN DI UNIT TOMA / TX

  5.4.1 Proses Penghantaran Isyarat Dalam Sistem

     Gelombang Mikro

  5.4.2 Fungsi Sistem MARS

  5.4.3 Fungsi TM Trunk

  5.4.4 Fungsi Sistem RILL

  5.4.5 Sistem Perjalanan PDH

  5.4.6 Penyelenggaran Kabel Optik
  5.4.7 Ujian-Ujian Untuk Kabel Optik Bawah Tanah

  5.4.8 Ujian Kabel Optik Atas Tiang

    (Overhead Cable)

  5.4.9 Membersihkan Dahan Pokok Atau Dawai Penyokong

    (STAY WIRE)

  5.4.10 Memeriksa Keadaan Tiang Yang Rosak

  5.4.11 Pemeriksaan Lorong (Mainhole)

  5.4 12 Pemeriksaan Penutup Lorong (Mainhole)

  5.4.13 Pemeriksaan Bingkai Lorong

     (Mainhole Frame)

  5.4.14 Pemeriksaan Penutup Sambungan

  5.4.15 Pemeriksaan Berjadual

  5.4.16 Pemeriksaan Sesalur Kecil (Subduct)

  5.4.17 Menguji Core Gantian

  5.4.18 Susut Nilai Yang Di Benarkan

  5.4.19 Kejatuhan Susut Nilai Sambungan (OTDR)

5.5 KOMEN DAN CADANGAN

  5.5.1 Kelebihan Penggunaan Gelombang Mikro

  5.5.2 Kelebihan Sistem RILL

  5.5.3 Kelebihan PCM

  5.5.4 Kebaikan Fiber Optik

  5.5.5 Kelemahan Fiber Optik

5.6 KESIMPULAN

  5.6.1 Sistem Penyiaran Di Malaysia

  5.6.2 Penghantaran Siaran Televisyen
5.6.3 Proses Pemancaran Dan Penerimaan TV Asas

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:130
posted:10/25/2012
language:Malay
pages:9