Docstoc

HF

Document Sample
HF Powered By Docstoc
					Justering af den skriftlige
 prøve i dansk på hf

   Med virkning fra maj 2009
     EVAs anbefaling
     (Evaluering af dansk på hf, 2008)


Det er vigtigt at kravene til genrer og
målgrupper ikke bliver så komplekse, at de
virker som en blokering for kursisterne i
forhold til at gå i gang med at skrive. Det
bør derfor overvejes at reducere genrerne
til tre (..). Desuden vil det lette på
formkravene hvis alle tekster forudsættes
ukendt af adressaten.
Analyserende oplæg


Introducerende artikel             Argumenterende
             artikel
          Nye sæt
• Indeholder altid 3 opgaver, fordelt på de tre
 genrer:
 – Analyserende oplæg
 – Introducerende artikel
 – Argumenterende artikel
• Læserforudsætningerne harmoniseres:
 – Tekstmaterialet skal nu i alle opgaver forudsættes
  ukendt for modtageren.
 – Læserforudsætningerne nævnes særskilt nederst på
  opgaveformuleringssiden
Hvorfor reducere til disse tre genrer

• Kursisterne skal forholde sig til færre genrer
• De tilbageværende genrer lader sig
 ukompliceret afgrænse fra hinanden. De træner
 forskellige danskfaglige fremstillingsformer:
 – Analyserende oplæg: Analysere og fortolke faglige
  tekster
 – Introducerende artikel: Præsentere og eksemplificere
  et fagligt emne eller en faglig problemstilling
 – Argumenterende artikel: Afdække faglige synspunkter
  og tage stilling til dem
Nyt materiale i forlængelse af justeringen

•  Revideret undervisningsvejledning med virkning fra maj 2009 (kun afsnittet om
  skriftlig eksamen er ændret i forhold til den tidligere version)
•  Kursistvenlig beskrivelse af de tre genrer. Bemærk, at denne forside findes i afsnittet
  om skriftlig eksamen i den reviderede undervisningsvejledning.
•  Ny censorvejledning for skriftlig dansk på HF fra maj 2009 (som det fremgår, vil
  dokumentet i januar 2009 blive suppleret med et kapitel, hvor tre besvarelser - en fra
  hver genre - bedømmes)
•  Nye printvenlige opgaveforsider til fire af de seneste års eksamenssæt, som tager
  højde for justeringen. Disse kan udleveres til kursisterne sammen med de sæt, som
  skolerne har liggende. Bemærk, at opgaveforsiderne ligger som bilag i
  censorvejledningen.               Alle dokumenter kan hentes
               på www.uvm.dk  fagenes
               sider  dansk  hf

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:10/24/2012
language:Danish
pages:6