Làm Thế Nào Để Index 50k Backlink Nhanh Chóng

Document Sample
Làm Thế Nào Để Index 50k Backlink Nhanh Chóng Powered By Docstoc
					       Làm Thế Nào Để Index 50k
        Backlink Nhanh Chóng
Chào mọi người!

Hôm nay tôi xin chia sẻ một phương pháp giúp bạn có thể index một số
lượng lớn backlink,điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và tăng
rank một cách nhanh chóng. Tôi đã dùng phương pháp này và nó thật sự
hiệu quả.

Bước 1: Tạo RSS Feed
Truy cập trang RSS Feed Generator
+Điền Title,link website,
+Copy số link bạn muốn index ( Lý tưởng là 500 )
Bước 2: Submit RSS Feed
Truy cập vào RSS Submit Online
+Điền Title
+Link rss feed (vừa tạo phía trên)
+Link website
+Ấn Submit
Bước 3: Sử dụng BulkPing
+Truy cập BulkPing
+Điền Rss feed link
+Điền Title
+Ấn Submit

—–
Tip
Bạn có thể ping những feed có chưa profile backlink với pingoat hoặc
pingfarm.
Sử dụng Rss submit Tool khác
Bạn nên book marking rss feed để tăng hiệu quả.
Nguồn Kiếm Tiền Trực Tuyến

http://haitranclickbank.com/chia-se-tai-lieu/lam-the-nao-de-index-50k-backlink-nhanh-chong/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:10/23/2012
language:
pages:2