Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

DO an mon Phan tich thiet ke he thong by mrnghia88

VIEWS: 39,327 PAGES: 20

									LỜI NÓI ĐẦU
Ngành công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc trên thế giới cũng như trong nước. CNTT đã góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế của nước ta trong thời kì đổi mới. Chính vì thế nhu cầu tin học hóa các chương trình quản lý trong các lĩnh vực hiện đang rất lớn trong đó có trường đại học công nghiệp Hà Nội. Trong ứng dụng tin học trong công tác quản lý đã phát triển mạnh mẽ giúp cho công tác quản lý ngày càng trở lên hiệu quả hơn như nâng cao hiệu suất trong công việc, đưa ra các báo cáo, các số liệu thống kê một cách nhanh chóng chính xác và kịp thời. Đồng thời nhờ có việc ứng dụng tin học dẫ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của con người,nó làm giảm nhẹ bộ máy quản lý vốn rất cồng kềnh từ trước tới nay. Trong quá trình học tập chúng em thấy hệ thống thư viện ngày càng gần gũi với học sinh sinh viên trong trường tư việc mượn trả sách đến viện đọc sách trong thư viện cũng là cách học hết sức bổ ích. Với đề tài " Chương trình quản lý thư viện trong trường đại học cụ thể là Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội " Chúng em đã xây dựng một chương trình khảo sát hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý cũng như tìm kiếm cho người sử dụng. Sau đây sẽ là chương trình khảo sát của chúng em về mô hình hệ thống thư viện của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội. Chương trình đã được khảo sát thực trên, về mặt mô hình quản lý thư viện của nhà trường. Các thành viên trong nhóm đề tài thực hiện: 1.Lại văn Nghĩa. 2.Trần văn Hoằng. 3.Vũ thị Tươi. 4.Phạm văn Hân. 5. Nguyễn văn Huy.

MỤC LỤC Lời nói đầu..................................................................................................................................1 Mục lục........................................................................................................................................2 Chương I KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI...........................................................................3 Phần 1:Khảo sát hệ thống thư viện cũ...................................................................................3 I.Cơ cấu tổ chức của thư viện cũ...............................................................................3 II.Hạn chế của mô hình thư viện cũ...........................................................................3 Phần 2:Những yêu cầu của hệ thống mới............................................................................4 I.Yêu cầu của hệ thống thư viên mới........................................................................4 II.Những quy định chung của hệ thống thư viện mới...............................................4 Chương II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.......................................................................................4 Phần 1:Hoạt động của trung tâm thư viện trường đại học công nghiệp Hà Nội.........................4 Phần 2: Phân tích chức năng.......................................................................................................6 I.Nhóm chức năng chính của hệ thống......................................................................7 II.Phân tích dữ liệu....................................................................................................7 Mô hình mức khung cảnh:...................................................................................7 Mô hình mức đỉnh................................................................................................8 Mô hình mức dưới đỉnh.......................................................................................11 Mô hình quan hệ..................................................................................................13 Chương III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.........................................................................................15 Phần 1: Lập từ điển dữ liệu:..............................................................................................15 Phần 2: Thiết kế giao diện.................................................................................................17 Chương IV: KẾT LUẬN............................................................................................................17 1.Đánh giá công việc đã thực hiện...........................................................................17 2.Tài liệu tham khảo................................................................................................17 3. Phụ lục..................................................................................................................18 4. Một số câu hỏi phỏng vấn cho các đối tượng trong thư viện...............................19

Chƣơng I KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI Phần 1: Khảo sát hệ thống thƣ viện cũ I/Cơ cấu tổ chức của thư viện cũ
Phòng quản lý: điều hành mọi hoạt động của các phòng ban diều chỉnh định hướng cho thư viện phát triển cũng như hoạt động tốt hơn. Phòng nghiệp vụ: 1.Phòng đọc sách: Tổ chức quản lý ,lưu trữ, bảo quản các phòng đọc và kho sách tài liệu tra cứu. Thực hiện công tác bạn đọc. Tổ chức phục vụ đọc và mượn. Tổ chức tiển lãm tài liệu mới. Tham gia công tác bổ xung và thanh lý tài liệu. 2. Phòng đọc tạp chí Phòng tổ chức quản lý,lưu trữ,bảo quản phòng đọc và kho tạp chí. Tổ chức phục vụ đọc tạp chí. Tham gia công tác bạn đọc. Cập nhật cơ sở dữ liệu Mục lục liên hợp tạp chí. Tham gia công tác bổ sung và thanh lý tài liệu. 3. Phòng in - sao. In ấn các ấn phẩm và tài liệu của cơ quan. Sao lưu, nhân tài liệu theo yêu cầu của các phòng chuyên môn. Phát hành tài liệu. Phòng tin học: Giúp sinh viên trong trường biết sở dụng máy tính cho mục đích học tập truy cập tài liệu trực tuyến. Phòng biên mục bổ xung Quản lý số lượng đầu sách trong thư viện.

II. Hạn chế của mô hình thư viện cũ.
1.Số lượng đầu sách báo hạn chế. 2.Nhân lực còn hạn chế thiếu kiến thức trong lĩnh vực thư viện. 3.Không thu hút học sinh sinh viên trong trường cũng như ngoài trường do hệ thống quản lý còn lạc hậu: +/quản lý theo kiểu hàng đợi ai đến trước sẽ được phục vụ trước dễ làm tắc nghẽn số lượng sinh viên đến học tập. +/không có khả năng tìm kiếm nâng cao giúp sinh viên tìm đúng sách mình cần. +/........ Cần phải cải thiện lại hệ thống làm việc một cách khoa học hơn bằng cách tin học hóa vào công tác "quản lý thư viện"

Phần 2: Những yêu cầu của hệ thống thƣ viện mới
I/. Yêu cầu của hệ thống quản lý thư viện mới.
Những tính năng mới của mô hình. -Mô hình đã khắc phục được những khuyết điểm của mô hình ban đầu đó là:  Quản lý hệ thống hoàn toàn dựa trên máy tính từ quy trình lập thẻ thư viện đến quá trình cho mượn sách báo rồi thống kê lượng sinh viên, sách trong thư viện quản lý nhân viên một cách rất có hệ thống nên mọi công việc không bị chồng chất lên nhau.  Tạo điều kiện cho nghiên cứu các đề tài khoa học của sinh viên cũng như cán bộ giảng viên trong trường một cách thuận lợi ở chỗ tài liệu được tìm thấy một cách nhanh chóng và có khoa học.  Nhân viên làm việc trong thư viên có một trình độ kiến thức về hệ thống do đó việc thống kê công việc rất hợp lý. Việc quản lý các đầu sách được chặt tránh được mất mát cho thư viên. II/ Những quy định chung của hệ thống thư viện mới + Mọi sinh viên trong trường cũng như cán bộ giảng viên đến trung tâm thư viện đều phải xuất trình thẻ thư viện trước khi vào thư viện + Không gây rối phá hoại tài sản của thư viện. Học tập nghiêm túc có khoa học, tuân thủ sự quản lý của nhân viên thư viên thư viện.

CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
Phần 1:Hoạt động của trung tâm thƣ viện trƣờng đại học công nghiệp Hà Nội
Sinh viên muốn mượn sách của thư viện thì trước tiên phải đăng kí làm thẻ thư viện. Quản lý sinh viên:nhập thông tin sinh viên tới làm thẻ bao gồm +Họ và tên +Ngày sinh +Giới tính +Địa chỉ +Lớp +Khoa +Mã sinh viên +Số điện thoại Mỗi sinh viên có một định danh duy nhất là mã thư viện. Sau khi đã xác nhận các thông tin về sinh viên hệ thống tạo thẻ thư viện cho sinh viên đã đăng kí. Trên thẻ thư viện có các thông tin: +Mã thẻ +Tên sinh viên +Ngày sinh +Địa chỉ +Ngày tạo +Ngày hết hạn Các thông tin về sinh viên và thẻ thư viện được lưu lại trong hệ thống.mỗi sinh viên chỉ có một thẻ thư viện. Khi mượn sách sinh viên đến xuất trình thẻ thư viện. Hoạt động mượn sách được thực hiện như sau:sau khi nhân viên thư viện kiểm tra thẻ thư viện của sinh viên đến mượn nếu đúng thì yêu cầu của sinh viên đó được chấp nhận và thực hiện theo đúng quy định của thư viện. Sách mà sinh viên

yêu cầu sẽ được kiểm tra xem đã có ai mượn hay chưa và số lượng còn bao nhiêu. Nếu sách đó chưa có ai mượn và còn trong thư viện thì thông tin về mượn sách sẽ được lưu trên phiếu mượn.thông tin về phiếu mượn bao gồm: +Số phiếu +Ngày mượn +Mã thẻ thư viện của sinh viên đến mượn +Các thông tin chi tiết về sách mượn như là: +mã sách +Số lượng +Số ngày được mượn Khi sinh viên trả sách thì nhân viên thư viện kiểm tra tình trạng sách trả và ghi nhận việc trả sách của sinh viên. Nếu sinh viên mượn sách muộn so với ngày quy định thì họ sẽ bị đánh giá vào ý thức chấp hành điều lệ của nhà trường và có thể bị hạ bậc hạnh kiểm. Mỗi thẻ thư viện có thể mượn được nhiều sách trong thư viện(mỗi thẻ thư viện sẽ có nhiều phiếu mượn)mỗi phiếu mượn chỉ được ghi một mã thẻ thư viện và được mượn nhiều sách, mỗi đầu sách sẽ được mượn nhiều lần. Mỗi phiếu mượn do một nhân viên thư viện lập và một nhân viên sẽ lập được nhiều phiếu mượn. Quản lý nhân viên trong thư viện như sau: thêm mới nhân viên vào danh sách khi có nhân viên mới được tuyển, sửa đổi thông tin khi có những biến đổi xảy ra và xóa bỏ nhân viên khi hết hợp đồng hoặc bị xa thải. Các thông tin về nhân viên bao gồm: +Mã nhân viên +Tên nhân viên +Điện thoại liên hệ +Ngày sinh +Địa chỉ Cuối mỗi ngày nhân viên kiểm tra toàn bộ sách mượn để phát hiện các sinh viên mượn quá hạn. Nếu sinh viên mượn quá hạn dưới 3 ngày thì bị nhắc nhở trả sách bằng phiếu nhắc nhở gồm các thông tin: +Họ tên sinh viên vi phạm +Mã thẻ +Ngày lập +Thông tin về sách(mã sách, tên sách ,tác giả, nhà sản xuất) Vào cuối tuần của tháng thư viện tạo các báo cáo thống kê số lượng sách mượn trong tháng và báo cáo về sách đang được yêu thích, số lượng sinh viên đến mượn. Quản lý sách của thư viện: thường xuyên nhập các đầu sách dựa trên việc chọn sách mà các nhà cung cấp gửi tới. Khi sách quá cũ hoặc không còn giá trị sử dụng thì thanh lý, sửa đổi thông tin sách khi cần thiết. Thông tin về sách bao gồm: +Mã sách +Tên sách +Nhà xuất bản +Tác giả +Năm xuất bản

Phần 2: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG
Quản lý hoạt động của thư viện Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

QL sinh viên
Nhập TTSV Tạo thẻ thư viện Cập nhật sinh viên

QL sách
Thêm sách Sửa sách Xóa sách Thanh lý

QL nhân viên
Thêm NV Sửa NV Xóa NV

QL mượn trả
Ktra thẻ thư viện Ktra sách quá hạn Lập phiếu mượn Ktra tình trạng sách trả Ghi nhận trả sách Lập phiếu nhắc nhở

Báo cáo thống kê
Tk số lượng sách Bk sách yêu thích Tk SV

I. NHÓM CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG : 1.Nhóm chức năng quản lý đầu sách     Xem danh mục các đầu sách hiện có Thêm, sửa, xóa thông tin đầu sách Cập nhật thông tin đầu sách

2.Nhóm chức năng quản lý thông tin sinh viên : Xem danh sách sinh viên

    

Thêm, sửa, xóa thông tin sinh viên Cập nhật thông tin sinh viên Xem thông tin mượn – trả sách hiện thời Thêm, sửa, xóa thông tin mượn – trả sách Cập nhật thông tin sách đến hạn trả

3.Nhóm chức năng quản lý thông tin mượn – trả sách

5. Báo cáo, thống kê II/ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Mô hình mức khung cảnh:

thông tin yêu cầu mượn sách

Sinh viên

Nhà quản lý

Trả sách

Hoạt động của trung tâm thư viên ĐH ̣ Công Nghiêp Hà Nội ̣

Nhân viên

Mô hình mức đỉnh:

Báo cáo thống kê Quản lý sinh viên

Thông tin yêu cầu mượn sách

Sinh viên

Mƣơn sach ̣ ́ Quản lý sách

Ban quan ly ̉ ́

Trả sách

Nhà xuất bản

Quản lý nhân viên

Nhân viên

Mô hình mức dƣới đỉnh:
1: Chức năng quản lý Sách :

Nhân viên

Quản lý sách

Kiêm tra sô lương sach ̉ ́ ̣ ́

Nhà xuất bản

2: Chức năng quản lý mƣơn sach : ̣ ́

Kiêm tra sach yêu câu ̉ ́ ̀ Sinh viên

Lâp phiêu mươn ̣ ́ ̣

Thông bao tư chôi mươn ́ ̀ ́ ̣

3/Chƣc năng quan ly tra sach: ́ ̉ ́ ̉ ́

Sinh viên

Trả sách

Nhân viên

Kiêm tra sach tra ̉ ́ ̉

4/Chƣc năng quan ly sinh viên ́ ̉ ́

Sinh viên

Quản lý sinh viên

MÔ HÌNH LIÊN KẾT THỰC THỂ:

MaThe

TenSV DiaChiSV

MaPN

MaSach

MaThe TenSV MaNV TenNV DiaChiNV

Phiếu nhắc trả

n
NgaySinh Thẻ Sinh viên NgayTao NgayHetHan có

n
DonGiaPhat NgayLap

lập

1

Nhân viên 1
lập

1

có

DienThoai

1 1
MaSV

có

n
1
có

MaPM

n
MaThe

1
Sinh viên TenSV DiaChiSV

n
Phiếu mƣợn

MaSach NgayMuon

n
SoLuongSachM TinhTrang mượn

DienThoai

n
NgaySinh có MaĐT MaĐT

GioiTinh

SoNgayMuon

1
Đối tƣợng TenSach TheLoai DonViCongTac DiaChiTG viết TenTG

MaSach

n
Sách

MaNXB MaTG

TenĐT

n
TinhTrang xuất bản

n
SoLuong

NamXB MaNXB

Tác giả
MaTG SoDienThoai

1

1

Nhà xuất bản
TenNXB

SoDienThoai

DiaChiNXB

 Tách liên kết n-n:
MaPM MaSach

Phiếu mượn
MaSach MaPM

Sách 1
có

1

mượn

n n
Sách mượn

TinhTrang

SoNgayMuon SoLuongSachM

MÔ HÌNH QUAN HỆ: SinhVien( MaSV, TenSV, NgaySinh, GioiTinh, MaThe, DiaChiSV, DienThoai, MaDT) TheSinhVien( MaThe, TenSV, DiaChiSV, NgaySinh, NgayTao, NgayHetHan ) DoiTuong( MaDT, TenDT ) NhanVien( MaNV, TenNV, DiaChiNV, DienThoai) Sach( MaSach, TenSach, TheLoai, TinhTrang, SoLuong, NamXB, MaNXB, MaTG) NhaXuatBan( MaNXB, TenNXB, DiaChiNXB, SoDienThoai ) TacGia( MaTG, TenTG, DonViCongTac, DiaChiTG, SoDienThoai ) PhieuNhacTra( MaPN, TenSV, NgayLap, MaNV, DonGiaPhat, MaSach, MaThe ) PhieuMuon( MaPM, MaThe, MaSach, NgayMuon) SachMuon( MaPM, MaSach, TinhTrang, SoLuongSachM, SoNgayMuon)

CHƢƠNG III/ THIẾT

KẾ HỆ THỐNG

Phần 1: Lập từ điển dữ liệu:  Dữ liệu Sinh viên
STT 1 2 3 4 5 6 Tên TT MaSV TenSV NgaySinh Giới tính DiaChiSV DienThoaiSV Kiểu DL Char(10) Nvarchar(50) Date/time Bit Nvarchar(50) Varchar(25) Primary key * Foreign key Null/notnull Null Not null Not null Not null Not null Not null Ghi chú Mã sinh viên Tên sinh viên Ngày sinh sv Giới tính sv Địa chỉ sv Điện thoại sv

 Dữ liệu Sách
Kiểu DL Char(10) Nvarchar(50) Nvarchar(10) Nvarchar(50) Nvarchar(10) Date/time Yes/no Int Not null * *

STT 1 2 3 4 5 6 7 8

Tên TT MaSach TenSach MaTG TenTG MaNXB NamXB TinhTrang SoLuong

Primary key *

Foreign key

Null/notnull Null Not null Not null Not null Not null Not null

Ghi chú Mã sách Tên sách Mã tác giả Tên tác giả Mã NXB Năm xuất bản Tình trạng s Số lượng sách

 Dữ liệu mượn trả
STT 1 2 3 4 5 6 Tên TT MaSV MaSach SoLuongM NgayMuon NgayHenTra NgayTra Kiểu DL Nvarchar(10) Nvarchar(10) Int Date/time Date/time Date/time Primary key * * Foreign key Null/notnull Null Null Not null Not null Not null Not null SL mượn Ngày mượn Ngày hẹn trả Ngày trả Ghi chú

 Dữ liệu nhân viên
STT 1 2 3 4 5 Tên TT MaNV TenNV DiaChiNV DienThoai Kiểu DL Nvarchar(10) Nvarchar(50) Nvarchar(25) Varchar(25) Primary key * Foreign key Null/notnull Null Not null Not null Not null Ghi chú Mã nhân viên Tên nhân viên Địa chỉ NV Điện thoại

Thiết kế cơ sở dữ liệu từ tài liệu xuất: +Các thuộc tính của csdl: Số phiếu ,ngày nhập ,mã thẻ độc giả ,tên độc giả ,địa chỉ độc giả ,mã sách ,tên sách ,tên tác giả ,tên nhà xuất bản ,đơn giá phạt. + Bổ sung thêm thuộc tính định danh: Mã độc giả ,mã tác giả ,mã nhà xuất bản. + Nhóm thuộc tính lặp: Mã sách ,tên sách ,mã tác giả ,mã nhà xuất bản ,tên nhà xuất bản ,đơn giá phạt. + các phụ thuộc hàm: Mã sách ->tên sách ,mã tác giả , mã nhà xuất bản , Mã tác giả ->tên tác giả , Mã nhà xuất bản ->tên nhà xuất bản , Mã độc giả ->tên độc giả ,địa chỉ độc giả ,điện thoại , Mã thẻ độc giả ->mã độc giả , Số phiếu ->mã thẻ ,mã sách ,ngày nhập , (số phiếu ,mã sách) -> đơn giá phạt. =>khóa của quan hệ là: Số phiếu. + Tách về 3NF

0NF SoPhieu MaTheSV MaSV TenSV DiaChiSV DienThoaiSV NgayLap MaSach TenSach MaTG TenTG MaNXB TenNXB DonPhieuPhat

1NF SoPhieu MaTheSV MaSV TenSV DiaChiSV DienThoaiSV NgayLap MaSach TenSach MaTG TenTG MaNXB TenNXB DonPhieuPhat SoPhieu

2NF MaSach TenSach MaTG TenTG MaNXB TenNXB

3NF MaSV TenSV DiaChiSV DienThoaiSV MaTheSV MaSV SoPhieu NgayLap MaTheSV MaTG TenTG MaNXB TenNXB MaSach TenSach MaSV MaNXB SoPhieu DonPhieuPhat MaSach

Đặt tên Độc giả

Thẻ độc giả Phiếu nhắc trả

SoPhieu DonPhieuPhat MaSach

Tác giả Nhà xuất bản

Sách

Sách phạt

Phần 2: Thiết kế giao diện
1/ Một số màn hình chính: thiết kế bằng VB

CHƢƠNG IV: KẾT LUẬN
1/Đánh giá công việc đã thực hiện trong giai đoạn thực hiện .... 2/Tài liệu tham khảo 1. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - NXB Đại học sư phạm -Thạc Bình Cường(chủ biên) ,Nguyễn Thị Tĩnh. 2. Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý -Nguyễn Quang Thông 3. Phân tích hệ thống thông tin bằng UML- Nguyễn Long Chinh 4. Tìm trên http://www.google.com.vn

3/ Phụ lục Một số mẫu báo cáo có liên quan : Bộ công thương Trường đại học công nghiệp hà nội Trung tâm thư viện Phiếu nhập sách Ngày .......... Số phiếu : 015 Họ tên người giao: Lê Lan Anh Đơn vị : nhà sách nguyễn văn cừ Theo hợp đồng số : 1234/KT stt Mã sách Tên sách Đơn vị đơn giá 1 A0001

Giáo trình tin Cuốn học cơ sở 2 A0002 Công nghệ Cuốn 40.000đ 4 phần mềm ... .............. ..................... ........... .......... .... ........... ................ ...... ........ ......... Tổng cộng: Người giao : người kiểm tra: thủ kho:

Số lượng Thành Ngày tiền nhập 30.000đ 5 150.000đ 12/3/2008 160.000đ 12/3/2008 .......... ......... ......... ......... thủ thư

Bộ công thương Trường đại học công nghiệp hà nội Trung tâm thư viện

Báo cáo đầu sách trong kho tính đến ngày.......
stt Mã sách Tên sách Đơn vị đơn giá Số lượng Ghi chú 1 A0001 Giáo trình tin Cuốn 30.000đ 10 học cơ sở 2 A0003 Nhập môn Cuốn 40.000đ 5 tin học

Bộ công thương Trường đại học công nghiệp hà nội Trung tâm thông tin thư viện

Phiếu mượn
Họ và tên độc giả: ............................................................... Mã thẻ (hoặc mã sinh viên) : ................................................... Mã sách :................................................................................... Tên sách: .................................................................................. Ngày mượn : ............................................................................ Người mượn : người cho mượn : ý kiến nhận xét (kí và ghi rõ họ tên ) (kí và ngi rõ họ tên) (chấp nhận/từ chối)

Một số câu hỏi phỏng vấn cho các đối tƣợng trong thƣ viện:
Hỏi thủ thư về quản lý bạn đọc: 1. khi tra cứu trên mục lục trực tuyến có tài liệu mình quan tâm và tài liệu chưa có ai mượn nhưng tôi không tìm thấy trên giá sách. vậy tôi phải làm sao? 2.Nếu tôi có một số đề nghị đóng góp cho thư viện thì tôi sẽ liên hệ với ai?Hay qua hộp thư nào?Cách thức ra sao? 3.Tôi đang theo một đề tài nghiên cứu cần sự hỗ trợ hướng dẫn thông tin tra cứu tham khảo ,tôi có thể đến yêu cầu tìm tài liệu tại thư viên được không? 4.khi mượn sách về nhà tôi có thể mượn bao nhiêu cuốn?Và giữ đọc trong bao lâu? 5.Nếu một sinh viên mượn sách về nhà thì hình thức quản lý của thư viện đối với những đối tượng này như thế nào? 6.Đối với sinh viên mượn quá hạn thì hình thức xử lý của thư viện như thế nào? 7.Quản lý số lượng bạn đọc thư viện quản lý dưới hình thức nào? 8.Đối với hệ thống cũ bạn cảm thấy thiếu điều gì?Nên cần bổ sung? Những câu hỏi đối với phòng quản lý học sinh sinh viên: 9.Muốn làm thẻ thư viện cần mang theo giấy tờ gì?thời gian cấp thẻ bao lâu?Công dụng của thẻ thư viện? 10.Khi mất thẻ thư viện tôi phải làm gì? 11.Tôi có thể cho người khác mượn thẻ của tôi được không? 12.Thẻ thư viện được sủ dụng trong bao lâu thì hết hạn? 13.Tôi có thể mượn thẻ sinh viên để mượn sách được không? Đối với người sử dụng phần mềm: 14.Có thể cho tôi biết hàng tháng bạn phải lập bản báo cáo thống kê chi tiết như thế nào nếu sử dụng báo cáo bằng tay? 15.Có thể đưa ra một số mẫu báo cáo chi tiết được không? Đối với độc giả (học sinh ,sinh viên ,cán bộ giáo viên): 16.Anh(chị) muốn thư viện có những nhiệm vụ gì và dịch vụ gì dành cho độc giả ? 17. bạn muốn mượn sách và tìm kiếm sách dưới hình thức nào ? 18. bạn cho biết đối với hệ thống đang dùng hiện tại co bất tiện gì đối với bạn khi sử dụng ? Đối với phòng quản lý (ban giam đốc trung tâm thư viện): 19. Anh (chị) cho biết hệ thống quản lý thư viện cần những tính năng gì ? 20. xây dựng phần mềm quản lý thư viện đưa vào những quy định nào ?


								
To top