Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Seznam_jazykove_zkousky

Document Sample
Seznam_jazykove_zkousky Powered By Docstoc
					                ERASMUS 2010/11 – VÝSLEDKY JAZYKOVÝCH TESTŮ, ROZPIS ÚSTNÍCH POHOVORŮ

              Ústní pohovory se konají v určených dnech v zasedací místnosti děkanátu FTK UP (č. 309)

Příjmení a  Program/ročník Obor       Jazyk Cílová hostitelská    Jazyk Náhradní cílová instituce Délka  Výsledek  Výsledek Termín
jméno                    1   instituce         2                a   AJ      2. jazyk pohovoru
                                                       termín
                                                       pobytu

1.
Appelová   BC2      ATV        AJ  Haaga-Helia        AJ   Hogeschool Windesheim 1LS     70%/90%   -    17.2.
Tereza                       Ammatikorkeakoulu        (Windesheim                      od 10.00
                          (Haaga-Helia University     University), Zwolle,
                          of Applied Science),       Nizozemsko
                          Finsko

2.
Bláhová   BC3      TV-MV       AJ  Katholieke Universiteit  AJ   Katholieke Universiteit  2    Omluvena,      Případně
Veronika                      Leuven, Belgie          Leuven, Belgie          náhradní      19.2.
                          (program Erasmus         (program Erasmus         termín       od 12.00
                          Mundus)             Mundus)

Bláhová   BC3      TV-MV       AJ  Hogskolen i Telemark   AJ   Norges Idrettshogskole  2
Veronika                      (University College of      (Norwegian School of
                          Telemark, Notodden),       Sport Science), Oslo,
                          Norsko              Norsko

3.
Davidová   BC2      rekreologie    SP  Universidad de Alicante, AJ   Instituto Superior Dom  1LS   97/70    75/30  19.2.
Hana                        Španělsko            Afonso III, Loulé,                  od 10.00
                                          Portugalsko

4.
Dočekalová  NMGR1     Sociologie-    AJ  Jyväskylän Yliopisto   NJ   Universität Potsdam,   2    90/80    62   17.2.
Barbora          Andragogika       (Univerzita v Jyväskylä),    SRN                          od 10.00
                          Finsko

5.
Dubčáková  BC3      TV-RF       AJ  University of       AJ   Haaga-Helia        1LS   65/50        17.2.
Petra                    Gloucestershire, Velká       Ammatikorkeakoulu                od 10.00
                      Británie              (Haaga-Helia University
                                        of Applied Science),
                                        Finsko

6.
Dudková   NMGR1  TV-Bi       IT  Universita degli Studi di  NONE               1LS  -    40/30  17.2.
Radka                    Cagliari, Itálie                                  od 10.00

7.
Dvořáčková  BC2   Rekreologie    AJ  Hogskolen i Telemark    AJ   Linköpings Universitet,  2   77/70      17.2.
Adéla                    (University College of       Švédsko                     od 10.00
                      Telemark, Notodden),
                      Norsko

8.
Čermáková  NMGR5  fyzioterapie   AJ  Lahden           NONE Žádná zvolená instituce   1LS  70/100      18.2.
Klára                    Ammatikorkeakoulu                                  od 12.30
                      (Lahti University of
                      Applied Sciences),
                      Finsko

9.
Černý    NMGR1  TVS        AJ  Universidade de       AJ   Katholieke Universiteit  1ZS  73/80      17.2.
Jaroslav                  Coimbra, Portugalsko        Leuven, Belgie                  od 10.00
                                        (program Erasmus
                                        Mundus)

Černý    NMGR1  TVS        AJ  Universidade de       AJ   Istanbul Universitesi,  1ZS
Jaroslav                  Coimbra, Portugalsko        Turecko

10.
Fojtů    BC3   fyzioterapie   AJ  Lahden           AJ   Avans Hogeschool     1LS  50/60      18.2.
Sylva                    Ammatikorkeakoulu         (Avans University),               od 12.30
                      (Lahti University of        Breda, Nizozemsko
                      Applied Sciences),
                      Finsko

11.
Hamřík    DSP   Kinantropologie  AJ  University of        NONE               1LS  77/80      17.2.
Zdeněk                   Gloucestershire, Velká                                od 10.00
                      Británie

12.
Havran   BC1   Rekreologie    AJ  Hogeschool Windesheim SP     Universitad de Granada, 1ZS  77/90         17.2.
Štěpán                   (Windesheim           Španělsko                      od 10.00
                      University), Zwolle,
                      Nizozemsko

13.
Hollein   BC2   Rekreologie    AJ  Istanbul Universitesi,  NONE              1LS  70/80         17.2.
Tomáš                   Turecko                                        od 10.00

14.
Holubcová  BC3   TV + AES     SP  Universidad de Alicante, SP   Universidad de Murcia,  1LS         67/40  19.2.
Monika                   Španělsko            Španělsko                      od 10.00

15.
Hort    NMGR1  Rekreologie    AJ  Linköpings Universitet,  AJ   Istanbul Universitesi,  1ZS  77/70         17.2.
Jakub                   Švédsko             Turecko                       od 10.00

16.
Hřibňák   BC3   TV-AES      AJ  Hogskolen i Telemark   AJ   Norges Idrettshogskole  2   Omluven,       Případně
Marek                   (University College of      (Norwegian School of      náhradní       19.2.
                      Telemark, Notodden),       Sport Science), Oslo,     termín        od 12.00
                      Norsko              Norsko

17.
Jana    NMGR5  TV-Z       AJ  Instituto Superior Dom  AJ   Istanbul Universitesi,  1ZS  Nedostavila
Kňourková                 Afonso III, Loulé,        Turecko            se
                      Portugalsko

18.
Jonáš    NMGR1  FKT/rekreologie  AJ  Linköpings Universitet,  AJ   Istanbul Universitesi,  1ZS  80/70         17.2.
Marek                   Švédsko             Turecko                       od 10.00.

Krčál
19.     BC2   rekreologie    SP  Universitad de Granada, SP    Universidad de Las    2          58/22  19.2.
Lukáš                   Španělsko            Palmas de Gran                    od 10.00
                                      Canaria, Španělsko –
                                      Kanárské ostrovy

Kriško
20.     BC2   TV-Z       AJ  Jyväskylän Yliopisto   AJ   Universidade de     1ZS  73/50         17.2.
Jakub                  (Univerzita v Jyväskylä),     Coimbra, Portugalsko            od 10.00
                     Finsko

Krtičková
21.     NMGR1  Fyzioterapie  AJ  Istanbul Üniversitesi,   AJ   Lahden          1ZS  Omluvena,
Petra                  Turecko              Ammatikorkeakoulu       náhradní
                                      (Lahti University of      termín
                                      Applied Sciences),
                                      Finsko

Lipowská
22.     NMGR1  Fyzioterapie  AJ  Lahden           NONE Žádná zvolená instituce  1LS  77/70    18.2.
Hana                   Ammatikorkeakoulu                               od 12.30
                     (Lahti University of
                     Applied Sciences),
                     Finsko

Ludwigová
23.     BC3   Fyzioterapie  AJ  Avans Hogeschool      AJ   Istanbul Üniversitesi,  1LS  73/70    18.2.
Kamila                  (Avans University),        Turecko                   od 12.30
                     Breda, Nizozemsko

Malariková
24.     BC3   Rekreologie  AJ  Instituto Superior Dom   AJ   Istanbul Universitesi,  1LS  73/70    17.2.
Markéta                 Afonso III, Loulé,         Turecko                   od 10.00
                     Portugalsko

Mališ
25.     BC3   Tv-Hi     AJ  Jyväskylän Yliopisto   AJ    Hogskolen i Telemark   1ZS  Nedostavil
Jiří                   (Univerzita v Jyväskylä),     (University College of     se
                     Finsko               Telemark, Notodden),
                                      Norsko

Marek
26.     NMGR5  TV-M (SŠ)   AJ  Jyväskylän Yliopisto   AJ    Universidade de     1ZS  77/80    17.2.
Jan                   (Univerzita v Jyväskylä),     Coimbra, Portugalsko            od 10.00
                     Finsko

Miklas
27.     BC1   Rekreologie  AJ  Linköpings Universitet,   NONE              1LS  73/80    17.2.
František                Švédsko                                    od 10.00
Miková
28.     NMGR1  Rekreologie    AJ  Jyväskylän Yliopisto   AJ  Linköpings Universitet,   1ZS  93/60         17.2.
Lenka                    (Univerzita v Jyväskylä),    Švédsko                         od 10.00
                      Finsko

Moravcová
29.     NMGR5  Tv - Bi ( SŠ )  AJ  Instituto Superior Dom  NONE                1ZS  70/70         18.2.
Petra                    Afonso III, Loulé,                                   od 10.00
                      Portugalsko

Mráz
30.     NMGR1  Rekreologie    AJ  Hogskolen i Telemark   AJ   Linköpings Universitet,   1ZS  87/70         18.2.
Pavel                    (University College of     Švédsko                         od 10.00
                      Telemark, Notodden),
                      Norsko

Nováková
31.     BC2   Rekreologie    AJ  University of      IT   Universita degli Studi di  1ZS  70/100     0/10  18.2.
Zdenka                   Gloucestershire, Velká     Cagliari, Itálie                    od 10.00
                      Británie

Nováková   BC2   Rekreologie    AJ  University of      IT   Universita degli Studi di  1ZS
Zdenka                   Gloucestershire, Velká     Torino, Itálie
                      Británie

Novosadová
32.     DSP   Kinantropologie  AJ  University of      NONE                1ZS  Individuální
Anna                    Gloucestershire, Velká                      pohovor
                      Británie                             (DSP)

Ořechovská
33.     NMGR1  fyzioterapie   AJ  Lahden          AJ   Avans Hogeschool      1LS  80/70         18.2.
Karolína                  Ammatikorkeakoulu        (Avans University),                   od 12.30
                      (Lahti University of      Breda, Nizozemsko
                      Applied Sciences),
                      Finsko

Pavlů
34.     BC2   Tělesná      AJ  Jyväskylän Yliopisto   AJ  Hogeschool Windesheim 1LS     73/50         18.2.
Dominik       výchova-        (Univerzita v Jyväskylä),    (Windesheim                       od 10.00
           Zeměpis        Finsko             University), Zwolle,
                                      Nizozemsko
Pírková
35.      BC3   Fyzioterapie  AJ  Avans Hogeschool      AJ   Istanbul Üniversitesi,  1LS  67/70         18.2.
Monika                  (Avans University),        Turecko                        od 12.30
                     Breda, Nizozemsko

Pokorná
36.      NMGR1  rekreologie  SP  Universitad de Granada, NONE                1LS  Nedostavila
Iveta                   Španělsko                             se

Pokorná    NMGR1  rekreologie  IT  Universita degli Studi di  NONE              1LS
Iveta                   Cagliari, Itálie

Poláková
37.      NMGR1  TV - Z     SP  Universidad de Alicante, SP    Universidad de Murcia,  1LS         58/40  19.2.
Iveta                   Španělsko             Španělsko                       od 10.00

Postránecká
38.      NMGR5  TV-M (ZŠ)   AJ  Universidade de       AJ   Instituto Superior Dom  1LS  73/70         18.2.
Michaela                 Coimbra, Portugalsko        Afonso III, Loulé,                  od 10.00
                                       Portugalsko

ROHÁČKOVÁ BC3
39.          ATV      AJ  Haaga-Helia         AJ   Jyväskylän Yliopisto   1LS  53/70         18.2.
VERONIKA                 Ammatikorkeakoulu         (Univerzita v Jyväskylä),               od 10.00
                     (Haaga-Helia University      Finsko
                     of Applied Science),
                     Finsko

Růžičková
40.      BC3   ATV      AJ  Haaga-Helia         AJ   Jyväskylän Yliopisto   1LS  53/70         18.2.
Klára                   Ammatikorkeakoulu         (Univerzita v Jyväskylä),               od 10.00
                     (Haaga-Helia University      Finsko
                     of Applied Science),
                     Finsko

Šalbabová
41.      NMGR1  Rekreologie  IT  Universita degli Studi di  SP   Universitad de Granada, 1LS   Nedostavila
Jana                   Cagliari, Itálie          Španělsko            se

Sedláčková
42.      NMGR2  ATV      AJ  Instituto Superior Dom   AJ   Jyväskylän Yliopisto   1ZS  Omluvena,
Veronika                 Afonso III, Loulé,         (Univerzita v Jyväskylä),    náhradní
                     Portugalsko            Finsko             termín
                                                      testu i
                                                      pohovoru

Ševčíková
43.     NMGR1  rekreologie   AJ  Jyväskylän Yliopisto   AJ    Linköpings Universitet,  1ZS  83/70        18.2.
Jana                   (Univerzita v Jyväskylä),     Švédsko                       od 10.00
                     Finsko

Smolka
44.     BC2   Rekreológia   AJ  Hogskolen i Telemark    AJ   Norges Idrettshogskole  2   93/80        18.2.
Ján                   (University College of       (Norwegian School of                od 10.00
                     Telemark, Notodden),        Sport Science), Oslo,
                     Norsko               Norsko

Špručková
45.     NMGR5  TV-M (ZŠ)    AJ  Universidade de       AJ   Instituto Superior Dom  1LS  70/60        18.2.
Renata                  Coimbra, Portugalsko        Afonso III, Loulé,                 od 10.00
                                      Portugalsko

Svozilová
46.     BC2   rekreologie   IT  Universita degli Studi di  NONE               1ZS       20/30  Omluvena -
Zuzana                  Torino, Itálie                                     náhr. termín

Tichá
47.     NMGR1  Rekreologie   SP  Universitad de Granada, SP     Universidad de Las    2        90/100  19.2. od
Karolina                 Španělsko             Palmas de Gran                   10:00
                                      Canaria, Španělsko –
                                      Kanárské ostrovy

Tichá    NMGR1  Rekreologie   SP  Universidad de Alicante, SP    Universidad de Las    2
Karolina                 Španělsko             Palmas de Gran
                                      Canaria, Španělsko –
                                      Kanárské ostrovy

Tomková
48.     BC2   Rekreologie -  AJ  Hogskolen i Telemark    NONE               2   80/90        18.2.
Veronika      pedagogika      (University College of                                 od 10.00
          volného času     Telemark, Notodden),
                     Norsko
Tůma
49.    BC2   Rekreologie   AJ  Hogskolen i Telemark   AJ  Norges Idrettshogskole  2   87/90      18.2.
Adam                  (University College of    (Norwegian School of              od 10.00
                    Telemark, Notodden),     Sport Science), Oslo,
                    Norsko            Norsko

Valtr
50.    NMGR1  TVS       AJ  Universidade de     AJ  Istanbul Universitesi,  1ZS  73/80      18.2.
Ludvík                 Coimbra, Portugalsko     Turecko                     od 10.00

Vorlíček
51.    BC3   TV-Geografie  AJ  Instituto Superior Dom  AJ  Jyväskylän Yliopisto   1ZS  67/70      18.2.
Michal                 Afonso III, Loulé,      (Univerzita v Jyväskylä),            od 10.00
                    Portugalsko          Finsko

Zdráhal
52.    BC2   rekreologie   SP  Universitad de Granada, SP  Universidad de Las    2       42/20  19.2. od
Michal                 Španělsko           Palmas de Gran                 10:00
                                   Canaria, Španělsko –
                                   Kanárské ostrovy

Židlík
53.    BC2   Tělesná výchova AJ  Çanakkale Onsekiz Mart NONE              1ZS  27/20      Nepostupuje
Jakub       a sport       Üniversitesi, Turecko                             do ústního
                                                           kola

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:10/19/2012
language:Czech
pages:8