Behcet Hasligi hakkinda temel bilgiler by farabi06

VIEWS: 20 PAGES: 2

									Behçet Hastalğı hakknda temel bilgiler

Behçet hastalığı kendine özgü belli bulguların varlığı ile teşhis edilir.
Ana kriterler denen ve bu hastalıkta görülen belirti ve bulgular
şunlardır:

  Ağızda tekrarlayan aftlar
  Göz belirtileri olarak İrit, iridosiklit, hipopiyon
  Genital bölgede (Cinsel organ çevresinde) yaralar ve yara izleri
  Deri lezyonları olarak Eritema nodosum, yüzeyel tromboflebit,deride
püstüller, deride paterji reaksiyonu

Behçet Hastalığı esas olarak bir damar iltihabıdır ve bu sebeple
bulgular, damar iltihabının olduğu yere göre ortaya çıkar.

Bulguların tümünün aynı anda ortaya çıkması şart değildir. Bazı bulgular
hastalığın ilk yıllarında yok iken birkaç sene sonra ortaya çıkabilir.
Behçet Hastalığında görülen bazı bulgu ve belirtiler aynı zamanda Lupus,
Lyme ve Crohn gibi hastalıklarda da görülebilmektedir. Behçet Hastalığı
teşhisi konmadan önce diğer hastalık olasılıklarını dikkate almak
gerekir. Teşhiste yararlı olan fakat Behçet Hastalığının kriteri olarak
kabul edilmeyen başka belirti ve bulgular da vardır;

  Büyük venlerde tromboflebit (Bacak toplardamarlarında tıkanıklık)
  Arteryel tromboz (Atardamarlar içinde pıhtı oluşması)
  Epididimit (Testiste iltihaplanma)
  Arterial oklüzyon (Atardamarlarda tıkanıklık)
  Merkezi sinir sisteminin tutulumu
  Şiddetli baş ve boyun ağrısı
  Eklem ağrıları veya artrit

Bunların yanı sıra aynı zamanda aşırı yorgunluk hissedilebilir; yorgunluk
birçok bağışıklık sistemi hastalığında olduğu gibi hastalığın bulgularını
ağırlaştırabilir.
Teşhiste kullanılan testler

Behçet hastalığı için kabul görmüş tek test paterji testidir. Steril
tuzlu su çözültesinin deri altına enjekte edilmesi ya da steril iğne ile
cildin delinmesi ardından 24-48 saat sonra bir papül (kızarık küçük
kabartı) ya da püstül (sivilce benzeri baş veren kızartı) oluşması testin
pozitif olduğunu gösterir. Testin sağlıklı olması için paterji testinin
aktif Behçet semptomları görüldüğü zaman yapılması şart değildir. Paterji
testi hastalığı süresi, şiddeti ya da diğer yakınmaların varlığı ile
ilişki göstermez, bir kez pozitif bulunduğu zaman tekrar pozitif
bulunmayabilir. Paterji testinin pozitif çıkması tek başına Behçet
teşhisi konması için yeterli değildir ve mutlaka diğer belirtilerle
birlikte değerlendirilmelidir. Cildin başka nedenlerle travmaya uğraması
da paterji benzeri reaksiyon oluşmasına neden olabilir. Teşhiste faydalı
olabilecek bir yöntem ise kan alınarak hastanın HLA doku tipinin
araştırılmasıdır. Bazı HLA doku tipleri Behçet hastalarında daha sık
görülmektedir. Bu tipler HLA-B5 ve HLA-51 dir; fakat Behçet teşhisi
konması için bu HLA tiplerinin olması şart değildir.
Şu an için Behçet teşhisi için özgül olarak kullanılan bir laboratuvar
testi yoktur. Rutin (her hastaya yapılan) tahlillerden Sedimantasyon
(kanın çökme hızı) bazı hastalarda hastalığın alevlendiği dönemlerde
artmaktadır fakat bu durum tüm hastalar için genellenemez. Bazı enzim
düzeyleri de değişikliğe uğramaktadır. Birçok hastanın test sonuçları
gayet normal çıksa da hastada ağır semptomlar görülebilir.
Nedenleri

Behçet hastalığının kesin ve belirlenmiş bir nedeni henüz bulunamamıştır.
Ancak birçok uzman hastalığa yatkın insanlarda hastalığı başlatan (daha
doğrusu tetikleyen) bir dış etki ya da olası virüslerden
şüphelenmektedir.

Diğer bir nedeni ise genetik yol ile bireylere geçmesidir
Tedavi

Behçet hastalığının tedavisi sırasında başlıca amaç ağır organ tutulumu
olan hastalarda (Göz, Büyük damar ve Merkezi sinir sistemi) kalıcı
hasarları engellemektir. Bu amaçla hayatı ya da organları tehdit eden
durumlarda yüksek doz kortizon, siklofosfamid; ya da siklosiporin,
azatioprin gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar gerekebilir ancak
hastaların az bir kısmı bu tür tedavilere ihtiyaç duyar.

Hayatı/organları tehdit eden hastalık olmadığı zamanlarda yani hastaların
çoğunda, kolşisin adı verilen ilaç kullanılır. Kolşisin eklem ağrıları ve
eklem şişmesi, nodüler lezyonlar (sert ağrılı kızartılar), ve cinsel
organ yaralarının sıklık ve şiddetini azaltmakta etkilidir.

Behçet hastalığı'nın tedavisinde romatoloji, dermatoloji, göz
hastalıkları uzmanları ve gerektiğinde nörolog ve kalp/damar cerrahları
ortak çalışır.

								
To top