Inform_o_Licensij_Almaty_11.05.12_kaz by xiaopangnv

VIEWS: 9 PAGES: 39

									   Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаментінің құзырындағы қызмет түрлерінің лицензиаттар бойынша 2008 жылдың 16 маусыммен 2010
                                           жылдың жағдайы боыйынша                дара кәсіпкер үшін жеке
                                       заңды тұлға үшін -                                                лицензиян
               тұлғаның тегі, аты, әкесінің
                                        заңды тұлғаның                                            төлем    ы және   лицензияны
                аты (ол болмаған кезде),
                                       атауы, орналасқан                                          тапсырмасы   (немесе)     ң   лицензияның
    лизензияның және    тұрғылықты жері, жеке                                                     лиценз   салық
                                          жері, оны   қызмет түрі                                   ның нөмірі  лицензияғ  қолдануын   қолдануын    өндірістік
    (немесе) лицензияға   басын куәландыратын                                                      ияның   төлеуші
 №                               лицензиаттың   мемлекеттік   және (немесе)                                    және      а     тоқтата   тоқтату     базаның
     қосымшаның      құжатының деректері,                                     қызметтің кіші түрі       қолдан    нің
Р/С                             атауы, мекен-жайы  тіркеу (қайта   қызметтің                                   лицензиялы  қосымшан   тұру, қайта негіздері және (нысанның) атауы
    берілген күні және  сондай-ақ жеке тұлға дара                                                     у    тіркеу
                                        тіркеу) туралы   кіші түрі                                    қ алым    ы қайта   бастау     күні    және мекен-жайы
       нөмірі        кәсіпкер ретінде                                                      мерзімі  нөмірі
                                        куәліктің нөмірі                                           төленген   рәсімдеу   негіздері көрсетілуге тиіс
                мемлекеттік тіркелген
                                        және берілген                                             күні    негіздері  және күні
               жағдайда куәліктің нөмірі
                                           күні                                                    және күні
                және оның берілген күні 1        2            3             4         5         6              7             8   9    10        11      12      13       14
 1   лицензия №000001-                  ЖШС "ASSARA"    мем. қайта тіркеу  мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900 №123                            Алматы қ.,
    02 20.08.08                     Алматы қ., Көктөбе №68908-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 550953 23.06.08                          Көктөбе
    қосымшасы №1                     шағынауданы,    ЖШС 21.12.05    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                                    шағынауданы,
    20.08.08                       Диваева көшесі, 2           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                                         Диваева көшесі, 2
                                                  пайдалану

 2   лицензия №000002-                  ЖШС "ЕВРОГАЗ-   мем. қайта тіркеу газ өнімдерін  газ өнімдерін сақтау объектілерін (газ   Бас  090500 №0163                           Алматы қ.,
    02 10.09.08                     АЛМАТЫ"      №91271-1910-   сақтау      толтыру пункттерін, автоцистерналарды,   лиценз 219064 14.08.08                          Ратушный
    қосымшасы №1                     Алматы қ.,     ЖШС 19.03.08   объектілерін   автогаз құю станцияларын, баллон жинау   ия                                    көшесі, 40
    10.09.08                       Ратушный көшесі,           пайдалану    аралық пункттерін) пайдалану: сұйытылған
                              40                          және жанғыш газдарды қабылдау, ағызу,
                                                         құю, сақтау, босату

 3   лицензия №000003-                  ЖШС "Eurasia    мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600700 №0019                           Алматы қ.,
    02 15.10.08                     Entertainment"   №56897-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 525895 20.08.08                          Байтұрсынов
    қосымшасы №1                     Алматы қ.,     ЖШС 30.12.05   сақтау      тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                                    көшесі, 27
    15.10.08                       Байтұрсынов             объектілерін   қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
                              көшесі, 27              пайдалану
 4   лицензия №000004-                  ЖШС «V.S.A.»    мем. тіркеу     мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас 600700 №143                             Алматы қ.,
    02 14.11.08                     Алматы қ.,     №86521-1910-    өнімдерін   құю эстакадаларын, мұнай базаларын, авто лиценз 500542 23.09.08                           Перонная көшесі,
    қосымшасы №1                     Перонная көшесі,  ЖШС 25.06.07    сақтау     жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   ия                                    25
    14.11.08                       25                   объектілерін  тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды
                                                  пайдалану   қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату


 5   лицензия №000005-                  ЖШС «Трансэко» мем. тіркеу       мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  600700 №180                            Алматы қ.,
    02 27.11.08                     Алматы қ.,     №20177-1910-    өнімдерін   құю эстакадаларын) пайдалану: тез      лиценз 173091 21.10.08                          Байтұрсынов
    қосымшасы №1                     Бекмаханов көшесі, ЖШС 30.06.98    сақтау     тұтанатын және жанғыш сұйықтарды      ия                                    көшесі, 96-Е
    27.11.08                       96-Е                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
                                                  пайдалану
6  лицензия №000006-  Жеке кәсіпкер Қошқарбаев   ЖК Қошқарбаев              мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600318 №40238368  қызмет түрін  Алматы қ.,
   02 24.12.08     Бауржан           Б.Б. Алматы қ.,             өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 378187 5      атқармағандықт Байзаков көшесі,
   қосымшасы №1    Бостанович Алматы қ.,    Қазыбек би көшесі,           сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия      01.12.08  ан 15.03.10  60
   24.12.08      Қазыбек би көшесі, 177    177                   объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 хатымен
             жеке құжаты №009700485                        пайдалану                                      лицензия мен
             бер:ҚР ІІБ 15.11.98                                                                    қосымшасын
             ЖК №0187441                                                                        қайтарды
             11.04.06
7  лицензия №000007-                ЖШС          мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400 №2800            АЗС "СК" Алматы
   02 26.12.08                   «Стройкерамика»    №11560-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 001207 21.11.08           қ., Ташкентская
   қосымшасы №1                   Алматы қ.,      ЖШС 10.06.97   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                     көшесі, 515
   26.12.08                     Ташкентская               объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
                           көшесі, 515               пайдалану
8  лицензия №000008-  Жеке кәсіпкер Пак Вячаслав  ЖК Пак В.М.               мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600310 №0045            АЗС "Калкаман"
   02 03.02.09     Миронович          Алматы қ.,               өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 383180 16.01.09           Алматы қ.,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Райымбек     Райымбек даңғылы,            сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                     Қалқаман
   03.02.09      даңғылы, 383, 172 пәтер   383, 172 пәтер             объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                          шағынауданы,
             жеке құжаты №011285750                        пайдалану                                               Әуезов көшесі, 2-
             бер:ҚР ІІБ 14.07.00                                                                            Г
             ЖК №014241 16.10.01
9  лицензия №000009-                ЖШС          мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  600700 №17             Алматы қ.,
   02 19.02.09                   "Промышленно-     №18484-1910-   өнімдерін   құю эстакадаларын, мұнай базаларын)     лиценз 001626 02.02.09           Ангарская
   қосымшасы №1                   коммерческая     ЖШС 23.04.98   сақтау     пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш    ия                     көшесі, 97-А
   19.02.09                     компания "Байт"             объектілерін  сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,
                           Алматы қ., Әйтеке            пайдалану   босату
                           би көшесі, 56, 12
                           пәтер
10  лицензия №000010-  Жеке кәсіпкер Ельцов     ЖК Ельцов С.К.             мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600610 №6              АЗС "Сокол"
   02 06.03.09     Сергей Кондратьевич     Алматы қ.,               өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 140129 24.02.09           Алматы қ.,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Свердловская   Свердловская              сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                     Сейфуллин
   06.03.09      көшесі, 25-Б         көшесі, 25-Б              объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                          даңғылы, 46
             жеке құжаты №007386544                        пайдалану
             бер:ҚР ІІБ 11.06.98
             ЖК №005567 05.01.01
11  лицензия №000011-                ЖШС "АВМ-ЖОЛ" мем. қайта тіркеу     мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900 №29     қызмет түрін   АЗС "Шаған"
   02 13.03.09                   Алматы қ.,     №58048-1910-     өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 525666 05.03.09  атқармағандықт  Алматы қ.,
   қосымшасы №1                   Республика алаңы, ЖШС 26.05.05     сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            ан 11.03.10   Райымбек
   13.03.09                     15, ком. 346, 347,           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 хатымен     даңғылы, 239
                           348                   пайдалану                                      лицензия мен
                                                                                          қосымшасын
                                                                                          қайтарды
12  лицензия №000012-  Жеке кәсіпкер Дадаева    ЖК Дадаева Т.Я.             мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  090410 №62     қызмет түрін   Алматы қ., Қарасу
   02 18.03.09     Тамара Яшаевна        Алматы қ., Қарасу            өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 558802 04.03.09  атқармағандықт  шағынауданы,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Қарасу      шағынауданы,              сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            ан 12.02.10   Северное кольцо
   18.03.09      шағынауданы, Торговая    Торговая көшесі, 12           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 хатымен     көшесі, 60
             көшесі, 12                              пайдалану                                      лицензия мен
             жеке құжаты №019188690                                                                  қосымшасын
             бер:ҚР ӘМ 27.02.06                                                                    қайтарды
             ЖК №000717 08.01.02
13  лицензия №000013-  Жеке кәсіпкер Усенов    ЖК Усенов Д.Н.             мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  090411 №46     жалға беру   Алматы қ.,
   02 18.03.09     Дамир Нурсултанович    Алматы қ.,               өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 090557 03.03.09  шарты     Сырғабеков
   қосымшасы №1    Алматы қ., Қазақфильм   Қазақфильм               сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            аяқталғаннан  көшесі, 1-Д
   18.03.09      шағынауданы, 42, 5 пәтер  шағынауданы, 42, 5           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 17.06.09
             жеке құжаты №020216282   пәтер                 пайдалану                                      хатымен
             бер:ҚР ӘМ 05.02.07                                                                   лицензия мен
             ЖК №0025991 04.04.05                                                                  қосымшасын
14  лицензия №000014-  Жеке кәсіпкер Сулиева   ЖК Сулиева Ф.М.            мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600510 №74     қайтарды    Алматы қ.,
   02 19.03.09     Фатима Мудуровна      Алматы қ.,               өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 884121 13.03.09          Павлодарская
   қосымшасы №1    Алматы қ., Павлодарская  Павлодарская              сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                    көшесі, 9
   19.03.09      көшесі, 9         көшесі, 9               объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
             жеке құжаты №023005092                      пайдалану
             бер:ҚР ӘМ 28.07.08
             ЖК №0005313 26.01.04
15  лицензия №000015-               ЖШС "Oil Trade   мем. тіркеу     мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400 №65            АЗС "MOBIL"
   02 20.03.09                  Center"      №59069-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 525247 11.02.09          Алматы қ.,
   қосымшасы №1                  Алматы қ.,     ЖШС 12.11.03    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                    Майлин көшесі,
   20.03.09                    Жандосов көшесі, 2           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                         79-Б
                                              пайдалану


16  лицензия №000016-               ЖШС "Лизинговая   мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900 №0007           АЗС "ЛУКОЙЛ"
   02 20.03.09                  компания"      №34126-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 162841 06.03.09          Алматы қ.,
   қосымшасы №1                  Алматы қ.,      ЖШС 25.03.05   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                    Жандосов көшесі,
   20.03.09                    Жандосов көшесі,            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                         39
                          39                   пайдалану
17  лицензия №000017-               ЖШС         мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900 №42006940         АЗС "Азия"
   02 24.03.09                  "АЙТТЕЛКО"      №59947-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 530178 5             Алматы қ.,
   қосымшасы №1                  Алматы қ., 3     ЖШС 01.10.04   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия      13.03.09          Рысқұлов
   24.03.09                    шағынауданы, 28,            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                         даңғылы, 103/16
                          33 пәтер                пайдалану
18  лицензия №000018-               ЖШС "Инвалидная мем. тіркеу      мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400 №9             АЗС "Жулдыз"
   02 03.04.09                  фирма "КӨМЕК-А" №47658-1910-      өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 503678 04.03.09          Алматы қ.,
   қосымшасы №1                  Алматы қ.,   ЖШС 03.05.02      сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                    Илийский тракт
   03.04.09                    Илийский тракт             объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                         көшесі, 3
                          көшесі, 3               пайдалану


19  лицензия №000019-               ЖШС "Кулагер     мем. тіркеу    мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600700 №10            АЗС "Кулагер"
   02 03.04.09                  Бетон"        №73843-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 565580 04.03.09          Алматы қ.,
   қосымшасы №1                  Алматы қ.,      ЖШС 07.11.05   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                    Жансүгүров
   03.04.09                    Жумалиев көшесі,            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                         көшесі, 198-А
                          60, 37 пәтер              пайдалану
20  лицензия №000020-               ЖШС "T-OIL      мем. тіркеу   мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600800 №198    №1         АЗС "T-OIL
   02 03.04.09                  GROUP"        №89900-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 525965 12.03.09  қосымшасын     GROUP"
   қосымшасы №1                  Алматы қ.,      ЖШС 08.01.08   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            №2         Алматы қ.:
   03.04.09;                   Сейфуллин               объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 қосымшасына    9-шағынауданы,
   қосымшасы №2                  даңғылы, 16-А, 15           пайдалану                                      18№06№09      19/2;
   23.06.09;                   пәтер                                                           хатымен      Ташкентская
   қосымшасы №3                                                                               ауыстырды(Рыс   көшесі, 520;
   20.08.09;                                                                                құлов даңғылы,   Рысқұлов
   қосымшасы №5                                                                               103/20       даңғылы, 103/20;
   15.12.09;                                                                                қосымшадан     Байтұрсынов
   қосымшасы №6                                                                               алынды)      көшесі, 27;
   19.01.10;                                                                                жалға беру     Райымбек
   қосымшасы №7                                                                               шарты аяқталу   даңғылы, 294;
   12.02.10;                                                                                негізінде, жалға  Северное кольцо
   қосымшасы №8                                                                               беру шарты     көшесі, 27-Е;
   24.06.10.                                                                                аяқталғаннан    Северное кольцо
                                                                                       13.07.10      көшесі, 60;
                                                                                       хатымен №3     Сүйінбай
                                                                                       қосымшаны     даңғылы, 66.
                                                                                       қайтарды
21  лицензия №000021-  Жеке кәсіпкер Исаев Дастем ЖК Исаев Д.А.             мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600411 №205             АЗС "Карасу"
   02 10.04.09     Аскарович         Алматы қ., Штрауса          өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 933125 16.03.09           Алматы қ., Қарасу
   қосымшасы №1    Алматы қ., Штрауса көшесі, көшесі, 1, 4 пәтер          сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                     шағынауданы,
   10.04.09      1, 4 пәтер                            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                          Шоссейная
             жеке құжаты №016452062                      пайдалану                                               көшесі, 33-А
             бер:ҚР ІІБ 08.10.04
             ЖК №0193334 22.10.0522  лицензия №000022-               ЖШС "BLIC      мем. тіркеу    мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600500 №65    жалға беру     Алматы қ.:
   02 24.04.09                  MUNAI"       №94558-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 576556 02.04.09  шарты       Ангарская
   қосымшасы №1                  Алматы қ.,     ЖШС 13.10.08   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            аяқталғаннан    көшесі, 137;
   24.04.09                    Парковая көшесі, 59          объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 25.02.10      Бокейханов
                                             пайдалану                                      хатымен      көшесі, 241;
                                                                                       қосымшаны     Жетысу-2
                                                                                       қайтарды      шағынауданы, 13.

23  лицензия №000023-               ЖШС "Ризат и К"  мем. қайта тіркеу  мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600800 №48    қызмет түрін    АЗС "Oil Tanker"
   02 24.04.09                  Алматы қ.,    №33521-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 052074 04.03.09  атқармағандықт   Алматы қ.,
   қосымшасы №1                  Дорожник     ЖШС 16.04.07    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            ан 23.09.10    Дорожник
   24.04.09                    шағынауданы, 23-Б           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 хатымен      шағынауданы, 23-
                                             пайдалану                                      лицензия мен    Б
                                                                                       қосымшасын
                                                                                       қайтарды
24  лицензия №000024-  Жеке кәсіпкер Сидоренко   ЖК Сидоренко              мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600810 №32             АЗС "Service
   02 28.04.09     Максим Юрьевич       М.Ю. Алматы қ.,            өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 149053 10.03.09          Petrol" Алматы қ.,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Майлин көшесі,  Майлин көшесі, 77,           сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                    Сүйінбай
   28.04.09      77, 100 пәтер        100 пәтер               объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                         даңғылы, 495-А
             жеке құжаты №009673535                       пайдалану
             бер:ҚР ІІБ 26.10.98
             ЖК №019292 12.09.0225  лицензия №000025-                ЖШС "Сарапшы     мем. тіркеу    электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600700 №00000000           Алматы қ., Төле
   02 05.05.09                   Экс" Алматы қ.,   №86998-1910-   желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 591931 031              би көшесі, 287-А
   қосымшасы №1                  Дүйсенов көшесі,   ЖШС 20.07.07   кіші электр  станциялардың барлық түрлерін       ия      23.04.09
   05.05.09                    29, 47 пәтер              станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу
                                              пайдалану   құрылғыларын, релелік қорғауды және
                                                      автоматиканы) пайдалану26  лицензия №000026-  Жеке кәсіпкер Костюхина   ЖК Костюхина Н.П.           мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600318 №42429633  қызмет түрін  Алматы қ., Саина
   02 06.05.09     Надежда Петровна      Алматы қ.,               өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 376940 7      атқармағандықт көшесі, 184-А
   қосымшасы №1    Алматы қ., Жандосов     Жандосов                сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия      09.04.09  ан 03.06.11
   06.05.09      көшесі,174-А, 40 пәтер   көшесі,174-А, 40            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 хатымен
             жеке құжаты №010041038   пәтер                 пайдалану                                      лицензия мен
             бер:ҚР ІІБ 18.03.99                                                                   қосымшасын
             ЖК №15530 24.04.03                                                                   қайтарды
27  лицензия №000027-                ЖШС "Агатай"     мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400 №61     лицензия    АЗС "Агатай"
   02 21.05.09                   Алматы қ., Әуезов  №2590-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 011666 08.05.09  №000039-02   Алматы қ.,
   қосымшасы №1                  көшесі, 179, 19   ЖШС 15.02.96   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            24.11.09 және  Сейфуллин
   21.05.09                    пәтер                 объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 қосымшасы №1  даңғылы, 210
                                              пайдалану                                      24.11.09
                                                                                         телнұсқалары
                                                                                         берілген
28  лицензия №000028-                ЖШС "БК     мем. тіркеу      электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600400 №32              Алматы қ.,
   02 21.05.09                   ЭлектроСпецМонта №69853-1910-     желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 545850 31.03.09           Пожарский
   қосымшасы №1                  ж"        ЖШС 18.04.05     кіші электр  станциялардың барлық түрлерін       ия                     көшесі, 3
   21.05.09                    Алматы қ., Бухар            станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу
                           Жырау бульвары,            пайдалану   құрылғыларын, релелік қорғауды және
                           75/2, 17 пәтер                    автоматиканы) пайдалану29  лицензия №000029-  Жеке кәсіпкер Абдраков   ЖК Абдраков Е.К.            мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600310 №10787           АЗС "Silk Road"
   02 27.05.09     Ербол Кусманович      Алматы қ.,               өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 881372 12.03.09          Алматы қ.,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Туркебаева    Туркебаева көшесі,           сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                    Райымбек
   27.05.09      көшесі, 42, 6 пәтер     42, 6 пәтер              объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                         даңғылы, 294
             жеке құжаты №022165286                       пайдалану
             бер:ҚР ӘМ 23.04.08
             ЖК №0006842 07.04.04
30  лицензия №000030-                 ЖШС         мем. қайта тіркеу  электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600900 №86            Алматы қ.,
   02 29.06.09                    "ЕВРОПОЛИС"     №20916-1910-    желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 134153 12.05.09          Омаров көшесі,
   қосымшасы №1                   Алматы қ., Бөгенбай ЖШС 06.12.08    кіші электр  станциялардың барлық түрлерін       ия                    ТК
   29.06.09                     батыр көшесі,              станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу                     "ЕВРОПОЛИС"
                            117/107, 6 пәтер            пайдалану   құрылғыларын, релелік қорғауды және
                                                       автоматиканы) пайдалану31  лицензия №000031-                 ЖШС "INMAR    мем. тіркеу      мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600300 №616           Алматы қ.,
   02 29.06.09                    Petrol"      №96708-1910-     өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 574112 11.06.09         Ворошилов
   қосымшасы №1                   Алматы қ.,    ЖШС 04.03.09     сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                   көшесі, 15-В
   29.06.09                     Ворошилов көшесі,            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
                            15                   пайдалану

32  лицензия №000032-  Жеке кәсіпкер Яковлев     ЖК Яковлев Ю.А.             мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  090511 №10615          АЗС "Oil Tanker"
   02 30.06.09     Юрий Альбертович       Алматы қ., Новая            өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 070864 17.06.09         Алматы қ.,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Новая көшесі, 2,  көшесі, 2, 36 пәтер           сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                   Сыргабеков
   30.06.09      36 пәтер                               объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                        көшесі, 1-Д
             жеке құжаты №019922292                        пайдалану
             бер:ҚР ӘМ 04.08.06
             ЖК №0024896 30.11.0433  лицензия №000033-                 ЖШС "Интегра    мем. тіркеу     электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600900 №179            Алматы қ.,
   02 10.07.09                    Сервис Азия"    №89876-1910-     желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 601247 27.05.09          Атырау-1
   қосымшасы №1                   Алматы қ., Атырау- ЖШС 29.12.07     кіші электр  станциялардың барлық түрлерін       ия                    шағынауданы, 1,
   10.07.09                     1 шағынауданы,             станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу                     (Кульджинский
                            Литер-3                 пайдалану   құрылғыларын, релелік қорғауды және                        тракт, 1 км)
                            (Кульджинский                     автоматиканы) пайдалану
                            тракт, 1 км)


34  лицензия №000034-                 ЖШС Фирма     мем. тіркеу      мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  090500 №122    лицензия   Алматы қ.,
   02 10.07.09                    "Тастау"     №60356-1910-     өнімдерін   құю эстакадаларын, мұнай базаларын)     лиценз 211454 09.10.08  №000043-02  Сүйінбай
   қосымшасы №1                   Алматы қ.,    ЖШС 23.12.02     сақтау     пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш    ия      №0059   29.01.10 және даңғылы, 162-А
   10.07.09                     Сүйінбай даңғылы,            объектілерін  сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,         29.06.09  қосымшасы №1
                            168                   пайдалану   босату                                29.01.10
                                                                                          телнұсқалары
                                                                                          берілген
35  лицензия №000035-                 ЖШС "Тамыз-КА" мем. қайта тіркеу    мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  090400 №127           Алматы қ.,
   02 29.07.09                    Амалты қ.,    №96590-1910-     өнімдерін   құю эстакадаларын, мұнай базаларын)     лиценз 020072 08.07.09         Красногвардейск
   қосымшасы №1                   Красногвардейский ЖШС 20.02.09     сақтау     пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш    ия                   ий тракт, 170-В
   29.07.09                     тракт, 170-В              объектілерін  сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,
                                                пайдалану   босату


36  лицензия №000036-                 ЖШС "Юралс QA" мем. тіркеу       мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600300 №125           АЗС "ОРДА"
   02 16.10.09                    Алматы қ., Аксай 3- №93853-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 569006 02.10.09         Алматы қ.,
   қосымшасы №1                   Б шағынауданы, 18- ЖШС 27.08.08     сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                   Аксай 3-Б
   16.10.09                     Б                    объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                        шағынауданы, 18-
                                                пайдалану                                             Б
37  лицензия №000037-   ЖШС "ARLAN     мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600300 №00000000  жалға беру   Алматы қ.,
   02 29.10.09      PETROLEUM"     №90655-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 563359 023     шарты     Северное кольцо
   қосымшасы №1     Алматы қ., Достық  ЖШС 12.06.09   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия      12.10.09  аяқталғаннан  көшесі, 60
   29.10.09       даңғылы, 272, 14           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 14.01.10
              пәтер                 пайдалану                                       хатымен
                                                                            лицензия мен
38  лицензия №000038-   ЖШС "Фирма     мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  600800 №369    қосымшасын   Алматы қ,
   02 24.11.09      Баянауыл"      №12094-1910-   өнімдерін    құю эстакадаларын) пайдалану: тез      лиценз 040378 02.11.09          переулок
   қосымшасы №1     Алматы қ.,     ЖШС 07.11.07   сақтау     тұтанатын және жанғыш сұйықтарды      ия                    Первомайский, 42
   24.11.09       Железнодорожный            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
              тупик, 147              пайдалану


39  лицензия №000039-   ЖШС "Агатай"    мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400 №210            АЗС "Агатай"
   02 24.11.09      Алматы қ.,     №2590-1910-    өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 011666 10.11.09          Алматы қ.,
   (телнұсқа)      Сейфуллин      ЖШС 15.02.96   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия      №211            Сейфуллин
   қосымшасы №1     даңғылы, 210             объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату           11.11.09          даңғылы, 210
   24.11.09 (телнұсқа)                     пайдалану

40  лицензия №000040-   ЖШС "Байт-     мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  600500 №00000000         Алматы қ.,
   02 28.12.09      Сервис"       №77075-1910-   өнімдерін    құю эстакадаларын, мұнай базаларын)     лиценз 553711 057            Ангарская
   қосымшасы №1     Алматы қ.,     ЖШС 20.01.09   сақтау     пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш    ия      02.12.09          көшесі, 97-А
   28.12.09       Ангарская көшесі,           объектілерін  сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,
              97-А, 2 офис             пайдалану    босату


41  лицензия №000041-   ЖШС "НУРБОЛ-    мем. қайта тіркеу  мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600200 №32            АЗС "НУРБОЛ-
   02 06.01.10      XXI век"      №12899-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 018094 07.12.09          XXI век" Алматы
   қосымшасы №1     Алматы қ.,     ЖШС 28.01.02    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                    қ.,
   06.01.10       Жансүгүров көшесі,           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                         Жансүгүров
              258                  пайдалану                                              көшесі, 258


42  лицензия №000042-   ЖШС "TAU BASE" мем. қайта тіркеу    мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас 600900 №1              Алматы қ.,
   02 25.01.10      Алматы қ.,    №55255-1910-     өнімдерін   құю эстакадаларын, мұнай базаларын, авто лиценз 518652 05.01.10           Перонная көшесі,
   қосымшасы №1     Тулебаева көшесі, ЖШС 12.04.04     сақтау     жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   ия     №2              25
   25.01.10       174                  объектілерін  тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды          10.01.10
                                 пайдалану   қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату

43  лицензия №000043-   ЖШС Фирма     мем. тіркеу     мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  090500 №00137           Алматы,
   02 29.01.10      "Тастау"     №60356-1910-     өнімдерін   құю эстакадаларын, мұнай базаларын)     лиценз 211454 27.01.10          Сүйінбай
   (телнұсқа)      Алматы қ.,    ЖШС 23.12.02     сақтау     пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш    ия                    даңғылы, 162-А
   қосымшасы №1     Сүйінбай даңғылы,           объектілерін  сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,
   29.01.10 (телнұсқа)  162-А                 пайдалану   босату


44  лицензия №000044-   ЖШС        мем. тіркеу     мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  600300 №165            Алматы қ.,
   02 18.02.10      "КазЭкоЭнергоМон №81482-1910-     өнімдерін   құю эстакадаларын, мұнай базаларын)     лиценз 547819 28.01.10          Шолохов/Зорге
   қосымшасы №1     таж"        ЖШС 09.11.06    сақтау     пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш    ия                    көшесі, 1/18
   18.02.10       Алматы қ., Рихарда           объектілерін  сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,
              Зорге көшесі, 18            пайдалану   босату
45  лицензия №000045-                 ЖШС "Pipeline     мем. тіркеу   магистральды  магистральдық құбыржолдарының сорғы-   Бас 600900 №3458/469          Алматы қ.,
   02 05.03.10                    Inspection"      №100696-1910-  қ газ     сығымдаушы станциялары жабдықтарының лиценз 625915 614              Бокейханов
   қосымшасы №1                   Алматы қ.,      ЖШС 11.11.09  құбыржолдар  және желілік бөліктерінің, оның ішінде су ия     20.01.10          көшесі, 53-Б
   05.03.10                     Луганский көшесі,           ын, мұнай   асты өткелдерінің диагностикасы;
   қосымшасы №2                   5, 25 пәтер              құбыржолдар  магистральдық құбыржолдарға, негізгі және
   25.06.10                                        ын, мұнай   қосалқы жабдыққа техникалық қызмет
                                               өнімдері    көрсету, оларды жөндеу (дәнекерленген
                                               құбыржолдар  жіктердің, қосылыстар мен бекітпелердің
                                               ын пайдалану  профилактикасы, оларды тексеру,
                                                      техникалық жай-күйін бақылау, оның
                                                      диагностикасы)

46  лицензия №000046-  Жеке кәсіпкер "Проф Газ"   ЖК "Проф Газ"             тұрғын үй  үй ішіндегі газ желілерін, газ құралдары мен Бас  600911 №64           Алматы қ.,
   02 12.03.10     Веселов Николай Иванович   Веселов Н.И.             және     жабдығын пайдалану, оларға техникалық    лиценз 137433 08.12.09        Рысқұлов
   қосымшасы №1    Алматы қ., Бегалина көшесі,  Алматы қ., Бегалина          коммуналдық- қызмет көрсету және ұстау          ия      №00003         даңғылы, 57-Г
   12.03.10      144              көшесі, 144              тұрмыстық                                01.02.10
             жеке құжаты №022434641                       объектілерін
             бер:ҚР ӘМ 17.06.08                         газдандыру
             ЖК №0107966 04.12.09                        жүйелерін
                                               пайдалану


47  лицензия №000047-                 ЖШС "Астана      мем. тіркеу   мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600800 №47570587       АЗС "Князь"
   02 25.03.10                    Мұнай"        №75268-1910-  өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 516762 4           Алматы қ.,
   қосымшасы №1                   Алматы қ., Победа   ЖШС 26.01.06  сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия      23.02.10        Бурундайская
   25.03.10                     көшесі, 3, 42 пәтер          объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       көшесі, 2-Б/2
                                               пайдалану

48  лицензия №000048-                 АҚ "Халықаралық мем. қайта тіркеу   жылу      өз қажеттілігі үшін жылу энергиясын     Бас  600800 №00000066 қызмет    Алматы қ.,
   02 23.04.10                    Алматы Әуежайы" №8463-1910-      энергиясын   өндіруді қоспағанда, елді мекендерді,    лиценз 00511 6     түрі мен   Майлин көшесі, 2
   қосымшасы №1                   Алматы қ., Майлин ЖШС 29.01.10    өндіру, беру  өндірістік үй-жайлар мен объектілерді 100  ия      05.04.10 қызметтің
   23.04.10                     көшесі, 2               және тарату;  Гкал/сағ.-дейін (қоса алғанда) жиынтықты              кіші түрі
                                                      белгіленген қуаты бар жылу энергиясының               ауысқаны
                                                      (қазандықтардың) көздерінен жылумен                 нан
                                                      жабдықтау үшін жылу энергиясын өндіру;               23.04.10
                                                      елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен              қайта
                                                      объектілерді 100 Гкал/сағ.-дейін (қоса               рәсімделді
                                                      алғанда) жиынтықты белгіленген қуаты бар
                                                      жылу энергиясының (қазандықтардың)
                                                      көздерінен жылумен жабдықтау үшін жылу
                                                      энергиясын беру және тарату жөнінде
                                                      қызметтер көрсету


49  лицензия №000049-                 ЖШС "АЗИЯ-ОЙЛ мем. қайта тіркеу    мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900 №47          АЗС "А-ОЙЛ"
   02 11.05.10                    Лтд"       №49844-1910-     өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 507657 24.02.10        Алматы қ.:
   қосымшасы №1                   Алматы қ., Қыз  ЖШС 11.11.08     сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Ангарская
   11.05.10                     Жібек көшесі, 35           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       көшесі, 137;
                                               пайдалану                                            Бөкейханов
                                                                                               көшесі, 241;
                                                                                               Жетысу-2
                                                                                               шағынауданы, 13.
50  лицензия №000050-  ЖШС "База Тамыз" мем. тіркеу      мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  600500 №2             Алматы қ.,
   02 31.05.10     Алматы қ., Потанин №102246-1910-    өнімдерін   құю эстакадаларын, мұнай базаларын)     лиценз 583680 17.05.10          Сүйінбай
   қосымшасы №1    көшесі, 78     ЖШС 11.02.10    сақтау     пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш    ия                    даңғылы, 170-В
   31.05.10                          объектілерін  сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,
                                пайдалану   босату

51  лицензия №000051-  ЖШС "Мирас     мем. қайта тіркеу  электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600300 №00026            Алматы қ.,
   02 22.06.10     Сервис GROUP-1" №68978-1910-      желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 528746 06.05.10           Бостандық
   қосымшасы №1    Алматы қ.,     ЖШС 29.01.10    кіші электр  станциялардың барлық түрлерін       ия                     ауданы, Мирас
   22.06.10      Алтынсарин көшесі,           станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу                      шағынауданы,
             8                   пайдалану   құрылғыларын, релелік қорғауды және                         Әль-Фараби
                                        автоматиканы) пайдалану                               даңғылының
                                                                                  оңтүстігі, Дулати
                                                                                  көшесінің батысы

52  лицензия №000052-  ЖШС "Компания    мем. қайта тіркеу электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600300 №00137            Алматы қ.,
   02 23.07.10     "Демократичное   №30280-1910-   желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 106519 17.02.10,          Бостандық
   қосымшасы №1    жилье"       ЖШС 11.02.05   кіші электр   станциялардың барлық түрлерін       ия      №00123            ауданы, Әль-
   23.07.10      Алматы қ.,              станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу        22.02.10,          Фараби
             Айвазовский              пайдалану    құрылғыларын, релелік қорғауды және           №00172            даңғылының
             көшесі, 171                      автоматиканы) пайдалану                 07.04.10,          оңтүстігі, Дулати
                                                                    №00137            көшесінің батысы
                                                                    17.02.10.
53  лицензия №000053-  ЖШС "МИЛАТ-     мем. тіркеу    мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто Бас  600800 №2945            Алматы қ.,
   02 13.08.10     МТ"         №94474-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:  лиценз 529082 02.08.10,          Сүйінбай
   қосымшасы №1    Алматы қ.,     ЖШС 07.10.08   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды   ия      №2038            даңғылы 294-Б
   13.08.10      Сүйінбай даңғылы,           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату          07.08.10.
             314                  пайдалану
54  лицензия №000054-  ЖШС "Карина     мем. қайта тіркеу электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600800 №990      переофор   Алматы қ.,
   02 15.09.10     PAPER"       №50238-1910-   желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 502135 26.08.10    млена в   Қазыбаев көшесі,
   қосымшасы №1    Алматы қ.,     ЖШС 07.10.09   кіші электр   станциялардың барлық түрлерін       ия              связи с   264-А
   15.09.10      Қазыбаев көшесі,           станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу                изменение
             264-А                 пайдалану    құрылғыларын, релелік қорғауды және                   м вида и
                                        автоматиканы) пайдалану                         подвида
                                                                            деятельно
                                                                            сти и
                                                                            наименвоа
                                                                            ние
                                                                            юр.лица
                                                                            15.09.10г.
55  лицензия №000055-  ЖШС "DG Oil"    мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400 №48893851         Алматы қ.,
   02 24.09.10     Алматы қ., Абай   №70274-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 546451 0 01.09.10         Дорожник
   қосымшасы №1    даңғылы, 27, 12   ЖШС 05.03.09   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                    шағынауданы, 23-
   24.09.10      пәтер                 объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                         Б
                                пайдалану
56  лицензия №000056-  ЖШС "ИГОРЬ И К" мем. тіркеу      тұрғын үй   сыртқы газбен жабдықтау жүйелерін       Бас  600700 №00000000        Алматы қ.,
   02 14.10.10     Алматы қ., Патанин №17971-1910-    және      пайдалану, оларға техникалық қызмет      лиценз 169555 024           Әйгерим-1
   қосымшасы №1    көшесі, 219    ЖШС 03.04.98    коммуналдық-  көрсету және ұстау (газ тарату пункттері, газ ия      11.06.10         шағынауданы,
   14.10.10                          тұрмыстық   тарату қондырғылары, жоғары, орташа және                       МТФ-1 көшесі,
                                объектілерін  төмен қысымды газ тарату желілері);                         52 үй, 1 пәтер
                                газдандыру   үй ішіндегі газ желілерін, газ құралдары мен
                                жүйелерін   жабдығын пайдалану, оларға техникалық
                                пайдалану   қызмет көрсету және ұстау
57  лицензия №000057-  АҚ "Петрокоммерц мем. қайта тіркеу  мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600700 №1417    Алматы қ.,
   02 02.11.10     Казахстан"     №23498-1910-АҚ  өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 182942 15.09.10   Джандосов
   қосымшасы №1    Алматы қ.,     02.14.05     сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия             көшесі, 39А
   02.11.10      Құрманғазы көшесі,          объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
             79                  пайдалану

58  лицензия №000058-  ЖШС "GSM PLUS мем. қайта тіркеу   мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  600800 №49059408  Алматы қ.,
   02 03.11.10     SERVICE"      №89703-1910-  өнімдерін    құю эстакадаларын) пайдалану: тез      лиценз 526022 2 23.09.10  Спасская көшесі,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Спасская ЖШС 28.04.08  сақтау     тұтанатын және жанғыш сұйықтарды      ия             78 "Б"
   03.11.10      көшесі, 78 "Б"           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
                               пайдалану
59  лицензия №000059-  ЖШС "KNP Oil"   мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600800 №6143    1. Алматы қ.,
   02 12.11.10     Алматы қ.,    №99438-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 532335 22.10.10   Майлин көшесі
   қосымшасы №1    Северное кольцо  ЖШС 26.04.10   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия             77 «А», АЖҚС
   12.11.10      көшесі, 53 "Б"           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                  №1 «Алтай»;
                               пайдалану                                       2. Алматы қ.,
                                                                          Жансүгіров
                                                                          көшесі 273,
                                                                          АЖҚС №2
                                                                          «Белинская»;
                                                                          3. Алматы қ.,
                                                                          Сүйінбай
                                                                          даңғылы 651 «А»,
                                                                          АЖҚС №3
                                                                          «Экоойл».


60  қосымшасы №3    ЖШС "Reveal LTD" мем. қайта тіркеу  мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---   1. Алматы
   12.11.10      Алматы қ., Керемет №99438-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 604241       облысы, Көксу
             7 ықшам ауданы, 1- ЖШС 26.04.10   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия             ауданы, Теректі
             42, каб. 8              объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                  кенті, Алматы-
                               пайдалану                                       Өскемен тас
                                                                          жолының 243 км.;
                                                                          2. Алматы
                                                                          облысы, Көксу
                                                                          ауданы, Теректі
                                                                          кенті, Алматы-
                                                                          Өскемен тас
                                                                          жолының 244 км.
61  лицензия №000060-  ЖШС "DOSTYK    мем. қайта тіркеу  мұнай-газ   мұнайды бастапқы және терең өңдеу     Бас  600900 №7257           Алматы облысы,
   02 15.11.10     REFINERY"     №87785-1910-     өңдеу     өнімдерін;                 лиценз 595799 19.10.10          Алакөл ауданы,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Аль-  ЖШС 04.11.10     өндірістерін  октан санын арттыру мақсатымен       ия      №786            Достық
   15.11.10      Фараби даңғылы, 5,           пайдалану   компаундирлеу, тауарлық бензиндерге           09.11.10          станциясы
             41А                          телімдер, қоспалар мен компоненттер енгізу
                                        бойынша;
                                        белгіленген сипаттағы бензин алу
                                        мақсатында компаундирлеу, кондициялық
                                        емес мұнай өнімдеріне телімдер, қоспалар
                                        мен компоненттер енгізу бойынша;
                                        дизель отынына, мазутқа телімдер мен
                                        қоспалар енгізу бойынша
62  лицензия №000061-  ЖШС         мем. қайта тіркеу  магистральды  магистральдық құбырларға, негізгі және   Бас  090500 №43            Алматы қ.,
   02 18.11.10     "ГазОйлДиагностик №89707-1910-     қ газ     қосалқы жабдыққа техникалық қызмет     лиценз 219306 05.04.10          Қазыбек би
   қосымшасы №1    а"         ЖШС 22.02.10    құбырларын,  көрсету, оларды жөндеу (дәнекерленген   ия                    көшесі, 119 "Б"
   18.11.10      Алматы қ., Қазыбек           мұнай     жіктердің, қосылыстар мен бекітпелердің
             би көшесі, 119 "Б",           құбырларын,  профилактикасы, оларды тексеру,
             офис 11                 мұнай     техникалық жай-күйін бақылау, оның
                                 өнімдері    диагностикасы);
                                 құбырларын   сорғы-сығымдаушы станциялар
                                 пайдалану   жабдықтарының және магистральдық
                                        құбырлардың желілік бөліктерінің, оның
                                        ішінде су асты өткелдерінің диагностикасы.

63  қосымшасы №9    ЖШС "T-OIL     мем. тіркеу     мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600800   ---          Алматы облысы,
   26.11.10      GROUP"       №89900-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 525965              Іле ауданы,
             Алматы қ.,     ЖШС 08.01.08    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                   Первомай кенті,
             Сейфуллин                объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                        Қапшағай көшесі,
             даңғылы, 16-А, 15            пайдалану                                             13
             пәтер

64  лицензия №000062-  ЖШС        мем. тіркеу     жылу      өз қажеттілігі үшін жылу энергиясын  Бас  600700 №1535       бір     қ.Алматы, Әуезов
   02 03.12.10     "Алматыжылужайэн №106006-1910-     энергиясын   өндіруді қоспағанда, елді мекендерді, лиценз 100525 19.11.10      қызмет   ауданы,
   қосымшасы №1    ерго"       ЖШС 24.09.10     өндіру     өндірістік үй-жайлар мен объектілерді ия      №01573       түрі    шағын ауданы
   03.12.10      Алматы қ., Масанчи                   жылумен жабдықтау үшін жылу энергиясын        19.11.10      бойынша   «Сайран» 15 үй
             көшесі, 48А                      өндіру                                 істің
                                                                            аяқталуы
                                                                            03.12.10
65  лицензия №000063-  АҚ «ҚазТрансГаз   мем. қайта тіркеу тұрғын үй    сыртқы газбен жабдықтау жүйелерін       Бас  600900 №49559636  қызмет   Ақтөбе қ., 41
   02 10.12.10     Аймақ» Алматы қ.,  №47260-1910-АҚ және        пайдалану, оларға техникалық қызмет      лиценз 502304 5      түрі және  разъезі; Тараз қ.,
   қосымшасы №1    Фурманов к., 130  25.01.07     коммуналдық-   көрсету және ұстау (газ тарату пункттері, газ ия      25.11.10  (немесе)  Қойгельді к., 177;
   10.12.10                         тұрмыс      тарату қондырғылары, жоғары, орташа және                қызметтің  Орал қ., Вагон
                                объектілерін   төмен қысымды газ тарату желілері);                   кіші    тұрағы к.,1;
                                газдандыру    үй ішіндегі газ желілерін, газ құралдары мен              түрінің   Қызылорда қ.,
                                жүйелерін    жабдығын пайдалану, оларға техникалық                  ауысуы   Қорқыт ата к.,
                                пайдалану    қызмет көрсету және ұстау                        10.12.10  26А; Шымкент қ.,
                                                                                  Темірлан тас
                                                                                  жолы, н/с
66  лицензия №000064-  АҚ «ҚазТрансГаз   мем. қайта тіркеу магистральды магистральдық құбыр жолдарының сорғы- Бас  600900 №49559636      қызмет           Маңғыстау
   02 10.12.10     Аймақ» Алматы қ.,  №47260-1910-АҚ қ газ      сығымдаушы станциялары жабдықтарының лиценз 502304 5          түрі және          өндірістік
   қосымшасы №1    Фурманов к., 130  25.01.07     құбырларын және желілік бөліктерінің, оның ішінде су ия     25.11.10       (немесе)          филиалы, Ақтау
   10.12.10                         пайдалану  асты өткелдерінің диагностикасы;                    қызметтің          қ., өндірістік
                                      магистральдық құбырларға, негізгі және                 кіші            аймағы, газ тарату
                                      қосалқы жабдыққа техникалық қызмет                   түрінің           станцияның
                                      көрсету, оларды жөндеу (дәнекерленген                  ауысуы           өндірістік алаңы
                                      жіктердің, қосылыстар мен бекітпелердің                 10.12.10          (магистральдік
                                      профилактикасы, оларды тексеру,                                   құбыр
                                      техникалық жай-күйін бақылау, оның                                 өткізгіштері,
                                      диагностикасы);                                           қазандықтары);
                                      электр химиялық қорғау құралдарына                                 Оңтүстік
                                      тоттануға техникалық қызмет көрсету                                 өндірістік
                                                                                        филиалы,
                                                                                        Шымкент қ.,
                                                                                        Темірлан тас
                                                                                        жолы, н/с
                                                                                        (қазандықтар)
67  лицензия №000065-  ЖШС «TECHNO     мем. қайта тіркеу электр      тұтынушыға дейін электр энергиясын беру Бас   600400 №ТТР-    қызмет           Маңғыстау
   02 24.12.10     TRADING LTD»    №26260-1910-   энергиясын    және тарату;               лиценз 102938 001338   түрі және          облысы, Ақтау қ.,
   қосымшасы №1    Алматы қ.,     ЖШС 13.06.01   беру және    электр желілерін және қауіпті өндірістік ия      18.08.10  (немесе)          Бірлік к. және
   24.12.10      Фурманов к., 187           тарату, электр  объектілерде қолданылатын кіші                   қызметтің          Ынтымақ к.
                                желілері мен   станциялардың барлық түрлерін                    кіші
                                кіші электр   (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу              түрінің
                                станцияларын   құрылғыларын, релелік қорғауды және                 ауысуы
                                пайдалану    автоматиканы) пайдалану                       24.12.10

68  лицензия №000066-  ЗТБ «ҚАЗАҚСТАН мем. тіркеу    тұрғын үй      үй ішіндегі газ желілері мен газ аспаптарын Бас 600300 №373     қызмет    МАӘ соттың   жоқ
   02 28.12.10     ГАЗ        №105658-1910- және         және жабдықты пайдалану, оған техникалық лиценз 61042 09.08.10   түрі және  Қаулысы
   қосымшасы №1    АССОЦИАЦИЯСЫ ЗТБ 26.04.96     коммуналдық-     қызмет көрсету және ұстау          ия           (немесе)   негізінде
   28.12.10      » Алматы қ.,           тұрмыс                                          қызметтің  26.06.11
             Мәуленов к., 85, 5        объектілерін                                       кіші     хатымен
             қабат               газдандыру                                        түрінің   лицензия мен
                              жүйесін                                         ауысуы    қосымшасын
                              пайдалану                                        28.12.10   қайтарды
69  лицензия №000067-  ЖШС «АВЕ-СНГ» мем. қайта тіркеу магистральды      магистральдық құбырларға, негізгі және   Бас  600400 №153    заңды            Батыс-Қазақстан
   02 28.12.10     Алматы қ.,      №90285-1910- қ газ        қосалқы жабдыққа техникалық қызмет     лиценз 591138 23.12.10  тұлғаның          облысы, Ақсай қ.,
   қосымшасы №1    Радостовец к., 152/6 ЖШС 29.11.10 құбырларын,     көрсету, оларды жөндеу (дәнекерленген   ия            атауының          Солтүстіктегі
   28.12.10                       мұнай        жіктердің, қосылыстар мен бекітпелердің               өзгеруіне          өндірістік аймақ
                              құбырларын,     профилактикасы, оларды тексеру,                   байланыст          (18.03.2008 ж. №
                              мұнай        техникалық жай-күйін бақылау, жай-күйінің              ы 28.12.10         7-АР жалға алу
                              өнімдері       диагностикасы);                                         келісім шартына
                              құбырларын      сорғы-сығымдаушы станциялар                                   сәйкес)
                              пайдалану      жабдықтарының және магистральдық
                                        құбырлардың желілік бөліктерінің, оның
                                        ішінде су асты өткелдерінің диагностикасы.

70  лицензия №000068-  ЖШС «ҚазТрансГаз мем. қайта тіркеу газ өнімдерін    газ өнімдерін сақтау объектілерін (автогаз Бас 600900 №462                   Алматы қ., Гете
   02 30.12.10     Өнімдері» Алматы №72559-1910-   сақтау       құю станцияларын) пайдалану: сұйытылған лиценз 173946 17.11.10                 к., 327
   қосымшасы №1    қ., Тайманов к., 208 ЖШС 22.11.10 объектілерін    және жанғыш газдарды қабылдау, ағызу,   ия
   30.12.10                        пайдалану      құю, сақтау, босату
71  қосымшасы №4    ЖШС "Reveal LTD" мем. қайта тіркеу   мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---         Алматы облысы,
   30.12.10      Алматы қ., Керемет №99438-1910-    өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 604241             Көксу ауданы,
             7 ықшам ауданы, 1- ЖШС 26.04.10    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Мұқыры ауылы,
             42, каб. 8               объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       Алматы-Өскемен
                                пайдалану                                             тас жолы, АЖҚС

72  қосымшасы №10    ЖШС "T-OIL      мем. тіркеу    мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600800   ---         Алматы қ.,
   30.12.10      GROUP"        №89900-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 525965             Райымбек д., 50,
             Алматы қ.,      ЖШС 08.01.08   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  АЖҚС
             Сейфуллин               объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
             даңғылы, 16-А, 15           пайдалану
             пәтер
73  қосымшасы №2    ЖШС "Гелиос"     мем. қайта тіркеу газ өнімдерін  газ өнімдерін сақтау объектілерін (автогаз Бас 600900     ---         Қарағанды қ,
   26.01.11      Алматы қ., Қарасай  №28712-1910-   сақтау     құю станцияларын) пайдалану: сұйытылған лиценз 149899               Қарағанды –
             батыр көшесі, 69   ЖШС 25.06.08   объектілерін  және жанғыш газдарды қабылдау, ағызу,   ия                   Теміртау
                                пайдалану    құю, сақтау, босату                                автомагистралы
                                                                                 (иннерті шаң
                                                                                 заводы ауданы),
                                                                                 АГҚС
74  лицензия №000069-  ЖШС «ЛП-ГАЗ»     мем. қайта тіркеу газ өнімдерін  көмірсутек газы бар газ өнімдерін сақтау  Бас  600900 №00064    қызмет
   02 28.01.11     Алматы қ.,      №25326-1910-   сақтау     объектілерін (газ толтыру станциялары мен лиценз 142946 24.01.11   түрі және
   қосымшасы №1    Бағанашыл ықшам   ЖШС 21.10.03   объектілерін  пункттерін, автогаз құю станцияларын,   ия             (немесе)
   28.01.11      ауданы, Зеленая            пайдалану    баллон жинау аралық пункттерін) пайдалану:              қызметтің
             көшесі, 16                       сұйытылған және жанғыш газдарды                    кіші
                                        қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 түрінің
                                                                           ауысуы
                                                                           28.01.11
75  лицензия №000070-  ЖШС «Азиялық     мем. тіркеу    магистральды магистральдық газ құбырларын пайдалану     Бас  600900 №000817         Алматы, Жамбыл
   02 03.02.11     Газқұбыры»      №90625-1910-   қ газ                            лиценз 603485 20.05.10        және Оңтүстік
   қосымшасы №1    Алматы қ., Достық  ЖШС 15.02.08   құбырларын                         ия      №14136811        Қазақстан
   03.02.11      даңғылы, 134              пайдалану                                 26.01.11        облыстарының
                                                                                 аумағындағы,
                                                                                 магистральдық
                                                                                 газ құбырлары

76  лицензия №000071-  ЖШС «МУНАЙ-    мем. тіркеу     мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (мұнай Бас  600300 №18758    қызмет   Алматы қ.,
   02 08.02.11     ТРАНССЕРВИС»   №51458-1910-     өнімдерін    базаларын) пайдалану: тез тұтанатын және  лиценз 506877 28.01.11   түрі және  Сүйінбай
   қосымшасы №1    Алматы қ.,    ЖШС 07.11.02     сақтау     жанғыш сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, ия              (немесе)  даңғылы, 314
   08.02.11      Сүйінбай даңғылы,           объектілерін  сақтау, босату                            қызметтің
             314 үй                 пайдалану                                       кіші
                                                                           түрінің
                                                                           ауысуы
                                                                           08.02.11
77  лицензия №000072-  ЖШС «ОЛПГ»      мем. қайта тіркеу газ өнімдерін  газ өнімдерін сақтау объектілерін (ағызу- Бас  600900 №16811     қызмет
   02 08.02.11     Алматы қ.,      №31689-1910-   сақтау     құю эстакадаларын) пайдалану: сұйытылған лиценз 157559 24.01.11    түрі және
   қосымшасы №1    Бағанашил шағын   ЖШС 15.09.10   объектілерін  және жанғыш газдарды қабылдау, ағызу,   ия             (немесе)
   08.02.11      ауданы, Зеленая            пайдалану    құю, сақтау, босату                          қызметтің
             көшесі, 16 үй                                                        кіші
                                                                           түрінің
                                                                           ауысуы
                                                                           08.02.11
78  лицензия №000073-                 ЖШС «ГЭС-      мем. қайта тіркеу электр     электр энергиясын 35 кв (киловолть) және  Бас  600700 №11    қызмет
   02 15.02.11                    ЭНЕРГО       №21655-1910-   энергиясын   одан жоғары кернеумен электр        лиценз 177226 02.02.11  түрі және
   қосымшасы №1                    АЛМАТЫ»       ЖШС 10.06.08   өндіру, беру  энергиясының көздерінен өндіру;       ия            (немесе)
   15.02.11                      Алматы қ.,              және тарату   электр энергиясын тұтынушыға беру және                қызметтің
                            Ходжанов көшесі,                   тарату                                кіші
                            82 үй                                                           түрінің
                                                                                          ауысуы
                                                                                          15.02.11
79  қосымшасы №7                    ЖШС "Royal Petrol" мем. қайта тіркеу  мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600700   ---        Алматы қ., Жетісу
   17.02.11                      Алматы қ., Жетісу №94132-1910-     өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 607568            ауданы,
                            ауданы, Сүйінбай  ЖШС 28.08.09    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Айнабұлақ-2
                            даңғылы, 157Г үй            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       ықшам ауданы,
                                                пайдалану                                            82/2, АЖҚС;
                                                                                                Алматы облысы,
                                                                                                Қарасай ауданы,
                                                                                                алатау ауылы,
                                                                                                Жетісу көшесі,
                                                                                                83, АЖҚС.
80  қосымшасы №19                   ЖШС "Гелиос"    мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---        Маңғыстау
   18.02.11                      Алматы қ., Қарасай №28712-1910-    өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 149899            облысы, Құрық
                            батыр көшесі, 69 үй ЖШС 25.06.08   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  ауылы, Ақтау -
                                               объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       Құрық тас жолы,
                                               пайдалану                                            АЖҚС
81  қосымшасы №20                   ЖШС "Гелиос"    мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---        Батыс Қазақстан
   18.02.11                      Алматы қ., Қарасай №28712-1910-    өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 149899            облысы, Тасқала
                            батыр көшесі, 69 үй ЖШС 25.06.08   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  ауданы, Тасқала
                                               объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       ауылы, Орал –
                                               пайдалану                                            Өзинки тас жолы,
                                                                                                АЖҚС
82  лицензия №000074-                 ЖШС «Ауа жай»    мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (мұнай Бас  600500 №20           Алматы облысы,
   02 28.02.11                    Алматы қ.,     №28238-1910-   өнімдерін    базаларын) пайдалану: тез тұтанатын және  лиценз 071036 21.01.11        Талдықорған
   қосымшасы №1                    Жандосов көшесі,  ЖШС 18.02.09   сақтау     жанғыш сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, ия                    қаласы, Шығыс
   28.02.11                      58 үй, 410              объектілерін  сақтау, босату                                  өнеркәсіп аймағы
                                               пайдалану
83  қосымшасы №2                    ЖШС «Ауа жай»    мем. қайта тіркеу газ өнімдерін  газ сақтау объектілерін (газ-,ағызу-құю   Бас  600500   ---        Алматы облысы,
   28.02.11                      Алматы қ.,     №28238-1910-   сақтау     эстакадаларын, газ толтыру станциясын,   лиценз 071036            Талдықорған
                            Жандосов көшесі,  ЖШС 18.02.09   объектілерін  автогаз толтыру станцияларын) пайдалану:  ия                  қаласы, Шығыс
                            58 үй, 410              пайдалану    сұйытылған және жанғыш газдарды                         өнеркәсіп аймағы
                                                       қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату

84  лицензия №000075-  жеке кәсіпкер Бородин                         мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600719 №ПД-4МБ        Алматы облысы,
   02 03.03.11     Евгений Валерьевич,                          өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 211982 21.02.11        Қарасай ауданы,
   қосымшасы №1    тіркелуі 04.11.2010 г.                        сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Алматы -
   03.03.11      Сериясы № 09915                            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       Космостанция тас
             №0034183, жеке куәлік                         пайдалану                                            жолының 17
             №021890425, Алматы қ.,                                                                        шақырымы
             Ахрименко к-сі, 52Б/28 .үй
85  лицензия №000076-  жеке кәсіпкер Липинская                        мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600420 №18758         Алматы облысы,
   02 05.03.11     Елена Вячеславовна,                          өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 420923 28.01.11        Қарасай ауданы,
   қосымшасы №1    тіркелуі 13.01.2011 г.                        сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Ақжар ауылы,
   05.03.11      Сериясы № 09915                            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       Алматы-
             №0107725, жеке куәлік                         пайдалану                                            Шамалған
             №022999471, 17.01.2009г, г.,                                                                     трассасынан 17
             Алматы қ. Розыбакиев к-сі,                                                                      шақырым
             136 үй, 147 п.
86  қосымшасы №21    ЖШС "Гелиос"    мем. қайта тіркеу мұнай       мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  ШҚО, Өскемен қ.,
   05.03.11      Алматы қ., Қарасай №28712-1910-    өнімдерін     жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 149899      Ахмер ауылының
             батыр көшесі, 69 үй ЖШС 25.06.08   сақтау       тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            маңыңдағы
                                объектілерін    қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 Таврия ауылына
                                пайдалану                                        қарасты
                                                                            автожолдың
                                                                            бойында

87  қосымшасы №22    ЖШС "Гелиос"    мем. қайта тіркеу мұнай       мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  Ақмола облысы,
   10.03.11      Алматы қ., Қарасай №28712-1910-    өнімдерін     жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 149899      Атбасар к.,
             батыр көшесі, 69 үй ЖШС 25.06.08   сақтау       тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            (Екатеринбург -
                                объектілерін    қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 Алматы)
                                пайдалану                                        автотрассасы (996
                                                                            км 350 м)
88  қосымшасы №10    ЖШС "Sinooill"    мем. тіркеу     мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  Астана қ-сы,
   17.03.11      Алматы қ.,      №77943-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484      Алматы ауданы,
             Фурманов к-сі, 110  ЖШС 21.09.05    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            Алаш тас жолы,68
                                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
                                  пайдалану
89  қосымшасы №11    ЖШС "Sinooill"    мем. тіркеу     мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  Астана қ-сы, Есіл
   17.03.11      Алматы қ.,      №77943-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484      ауданы,
             Фурманов к-сі, 110  ЖШС 21.09.05    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            Қарқаралы тас
                                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 жолы, 4
                                  пайдалану
90  қосымшасы №23    ЖШС "Гелиос"    мем. қайта тіркеу   мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  Ақмола облысы,
   17.03.11      Алматы қ., Қарасай №28712-1910-      өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 149899      Шортанды
             батыр көшесі, 69 үй ЖШС 25.06.08     сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            ауданы," Астана -
                                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 Петропавловск"
                                  пайдалану                                      трассасы 12 км.
91  қосымшасы №3    ЖШС «Газпром     мем. қайта тіркеу  мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400   ---  ОҚО,
   17.03.11      нефть - Казахстан»  №85469-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 580517      Жангельдина к-сі,
             Алматы қ., Абай    ЖШС 10.12.09    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            Таштракт
             даңғылы, 26 А үй, 2            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 көшесінің
             қабат                   пайдалану                                      бұрышы
92  лицензия №000077-  ЖШС "NDT       мем. қайта тіркеу  мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600500 №1192   Алматы қ-сы,
   02 29.03.2011    Services Ltd"     №55946-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 521018 05.03.11  Биокомбинатская
   қосымшасы №1    Алматы қ.,      ЖШС 07.02.2011   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            к-сі, 7 А үй
   29.03.2011     Биокомбинатская к-            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
             сі, 7 А үй                пайдалану
93  лицензия №000078-  ЖШС"Ойл-Стар"    мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400 №30929239        Оңтүстік
   02 30.03.2011    Алматы қ.,      №26402-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 103210 15.03.11        Қазақстан обл.,
   қосымшасы №1    Джаркентская к-сі,  ЖШС 15.09.11   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Төле-би ауд., 1-
   30.03.2011     3                   объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       Мамыр а/а, 1-
                                пайдалану                                             Мамыр ауылы,
                                                                                 АЖҚС;Оңтүстік
                                                                                 Қазақстан обл.,
                                                                                 Төле-би ауд.,
                                                                                 Көксәйек а/а,
                                                                                 Көксәйек а.,
                                                                                 АЖҚС;Оңтүстік
                                                                                 Қазақстан обл.,
                                                                                 Шымкент қ.,
                                                                                 Громов көш., н/с,
                                                                                 АЖҚС;Оңтүстік
                                                                                 Қазақстан обл.,
                                                                                 Ленгер қ., Төле
                                                                                 би к., н/с, АЖҚС.
94  қосымшасы №12    ЖШС         мем. тіркеу    мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---        ОҚО, Сайрам
   31.03.11      "Sinooill"Алматы қ., №77943-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484             ауданы, Қаратөбе
             Фурманов к-сі, 110 ЖШС 21.09.05    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  ауылдық округі,
                                объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       095-кварт
                                пайдалану
95  қосымшасы №13    ЖШС         мем. тіркеу    мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---        ОҚО, Бадам
   31.03.11      "Sinooill"Алматы қ., №77943-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484             ауылдық округі,
             Фурманов к-сі, 110 ЖШС 21.09.05    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Алматы - Термез
                                объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       тас жолы
                                пайдалану
96  қосымшасы №2    ЖШС         мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (мұнай Бас  600700    ---        ОҚО, Сайрам
   18.03.11      "ПетроҚазақстан"   №53014-1910-   өнімдерін    базаларын) пайдалану: тез тұтанатын және  лиценз 518094             ауданы, Жұлдыз
             Сауда үйі" Алматы ЖШС 18.06.04     сақтау     жанғыш сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, ия                    ауылы, РБ-1, РБ-2
             қ., Қарасай батыр к-          объектілерін  сақтау, босату                                  мұнай базалары
             сі, 204                пайдалану
97  лицензия №000079-  ЖШС "Эльдорадо- мем. қайта тіркеу мұнай        мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600300 №0051          Алматы қаласы,
   02 04.04.2011    2005" Алматы қ., 5 №71454-1910-    өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 532821 03.03.11        Солтүстік
   қосымшасы №1    ы/а, 23 үй, 141 п.  ЖШС 12.06.09   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  айналма, 33 үй,
   04.04.2011                         объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       АЖҚС;
                                пайдалану                                             Алматы қаласы,
                                                                                 Солтүстік
                                                                                 айналма, 37 үй,
                                                                                 АЖҚС.
98  лицензия №000080-  ЖШС "Бастау"    мем. қайта тіркеу  жылу      елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен Бас  600800 №28889    қызмет   Алматы қаласы,
   02 04.04.2011    Алматы қ., Спасская №24015-1910-    энергиясын   объектілерді жылумен жабдықтау үшін    лиценз 046894 16.03.11   түрі және  Спасская көшесі,
   қосымшасы №1    к.,         ЖШС 28.04.08    өндіру, беру  жылу энергиясын өндіру;          ия             (немесе)  78 «Б» үй
   04.04.2011     78 "Б"                 және тарату;  елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен               қызметтің
                                        объектілерді жылумен жабдықтау үшін                  кіші
                                        жылу энергиясын беру және тарату жөнінде               түрінің
                                        қызметтер көрсету.                          ауысуы
                                                                           04.04.11
99  лицензия №000081-  АҚ "Азимут     мем. қайта тіркеу  электр     тұтынушыға дейін электр энергиясын беру   Бас  600600 №6843   қызмет   Шымкент қаласы,
   02 04.04.2011    Энерджи Сервисез" №3701-1910-АҚ     энергиясын   және тарату                 лиценз 033565 14.03.11  түрі және  Тұрлан елді
   қосымшасы №1    Алматы қ., Атырау- 16.03.04       беру және                         ия            (немесе)  мекені;
   04.04.2011     1 ы/а, 1 үй, (Құлжа           тарату                                       қызметтің  Қарағанды
             тракты, 1 км.)                                                       кіші    қаласы, Қазыбек
                                                                           түрінің   Би атындағы
                                                                           ауысуы   ауданы,
                                                                           04.04.11  Сейфуллин С.
                                                                                 даңғылы, 105;
                                                                                 Ақтөбе облысы,
                                                                                 Ақтөбе қаласы,
                                                                                 Қарғалы селосы,
                                                                                 Рудный көшесі
                                                                                 26;
                                                                                 Павлодар
                                                                                 облысы,
                                                                                 Павлодар қаласы,
                                                                                 Жетекши с.,
                                                                                 Молодежная
                                                                                 көшесі, 1 үй.

100 лицензия №000082-  АҚ "Азимут     мем. қайта тіркеу  электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600600 №6843    қызмет   Шымкент қаласы,
  02 04.04.2011    Энерджи Сервисез" №3701-1910-АҚ     желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 033565 14.03.11   түрі және  Тұрлан елді
  қосымшасы №1     Алматы қ., Атырау- 16.03.04       кіші электр  станциялардың барлық түрлерін       ия             (немесе)  мекені;
  04.04.2011      1 ы/а, 1 үй, (Құлжа           станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу              қызметтің  Қарағанды
             тракты, 1 км.)             пайдалану   құрылғыларын, релелік қорғауды және                 кіші    қаласы, Қазыбек
                                        автоматиканы) пайдалану                       түрінің   Би атындағы
                                                                           ауысуы   ауданы,
                                                                           04.04.11  Сейфуллин С.
                                                                                 даңғылы, 105;
                                                                                 Ақтөбе облысы,
                                                                                 Ақтөбе қаласы,
                                                                                 Қарғалы селосы,
                                                                                 Рудный көшесі
                                                                                 26;
                                                                                 Павлодар
                                                                                 облысы,
                                                                                 Павлодар қаласы,
                                                                                 Жетекши с.,
                                                                                 Молодежная
                                                                                 көшесі, 1 үй.

101 қосымшасы №4     ЖШС «Газпром    мем. қайта тіркеу  мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400   ---        Оңтүстік
  05.04.11       нефть - Казахстан» №85469-1910-     өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 580517            Қазақстан
             Алматы қ., Абай   ЖШС 10.12.09    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  облысы,
             даңғылы, 26 А үй, 2           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       Түркістан қаласы,
             қабат                  пайдалану                                            Қазыбек би
                                                                                 көшесі, № 344,
                                                                                 АЖҚС
102 қосымшасы №11    ЖШС "T-OIL     мем. тіркеу     мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600800    ---        Алматы облысы,
  05.04.11      GROUP"       №89900-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 525965             Қарасай ауданы,
            Алматы қ.,     ЖШС 08.01.08    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                   Райымбек
            Сейфуллин                объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                        ауылдық
            даңғылы, 16-А, 15            пайдалану                                             округінің жері,
            пәтер                                                                   Алматы –
                                                                                 Чемолған көлік
                                                                                 жолының
                                                                                 бойында,
                                                                                 Қырғауылды
                                                                                 ауылының
                                                                                 Батысындағы
                                                                                 жоғарғы
                                                                                 трассасы, АЖҚС
103 қосымшасы №12    ЖШС "T-OIL     мем. тіркеу     мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600800    ---        Алматы облысы,
  05.04.11      GROUP"       №89900-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 525965             Қарасай ауданы,
            Алматы қ.,     ЖШС 08.01.08    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                   Райымбек
            Сейфуллин                объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                        ауылдық округі,
            даңғылы, 16-А, 15            пайдалану                                             Алматы – Бішкек
            пәтер                                                                   көлік жолының
                                                                                 бойында, 24
                                                                                 шақырымында,
                                                                                 АЖҚС
104 лицензия №000083-  ЖШС "Ел-Аман-А" мем. қайта тіркеу    жылу      елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен Бас  600900 №442      қызмет   Алматы қ.,
  02 07.04.2011    Алматы қ., Құлджа №33361-1910-     энергиясын   объектілерді жылумен жабдықтау үшін    лиценз 161689 30.03.11    түрі және  Атырау-1 ы.а.,
  қосымшасы №1    тракты, 1-ші   ЖШС 25.03.09     өндіру, беру  жылу энергиясын өндіру;          ия              (немесе)  Құлжа тас жолы,
  07.04.2011     шақырым                 және тарату;  елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен               қызметтің  1-ші шақырым
                                        объектілерді жылумен жабдықтау үшін                  кіші
                                        жылу энергиясын беру және тарату жөнінде                түрінің
                                        қызметтер көрсету.                           ауысуы
                                                                           07.04.11
105 лицензия №000084-  ЖШС         мем. қайта тіркеу  тұрғын үй   сыртқы газбен жабдықтау жүйелерін       Бас  600700 №44    қызмет
  02 07.04.2011    "Алматыгазснаб"   №25878-1910-    және      пайдалану, оларға техникалық қызмет      лиценз 187388 29.03.11  түрі және
  қосымшасы №1    Алматы қ., Саин к., ЖШС 04.08.02    коммуналдық-  көрсету және ұстау (газ тарату пункттері, газ ия            (немесе)
  07.04.2011     30                   тұрмыстық   тарату қондырғылары, жоғары, орташа және                қызметтің
                                объектілерін  төмен қысымды газ тарату желілері);                  кіші
                                газдандыру   үй ішіндегі газ желілерін, газ құралдары мен              түрінің
                                жүйелерін   жабдығын пайдалану, оларға техникалық                 ауысуы
                                пайдалану   қызмет көрсету және ұстау                       07.04.11

106 лицензия №000085-  АҚ         мем. қайта тіркеу  электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600200 №328      қызмет
  02 07.04.2011    «Электромонтаж» №7082-1910-АҚ      желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 037475 28.03.11    түрі және
  қосымшасы №1    Алматы қ., Мынбаев 31.08.04       кіші электр  станциялардың барлық түрлерін       ия              (немесе)
  07.04.2011     к., 46/48                станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу               қызметтің
                                пайдалану   құрылғыларын, релелік қорғауды және                  кіші
                                        автоматиканы) пайдалану                        түрінің
                                                                           ауысуы
                                                                           07.04.11
107 қосымшасы №2    ЖШС         мем. қайта тіркеу мұнай-газ   мұнайды бастапқы және терең өңдеу     Бас  600400    ---        Жамбыл облысы,
  08.04.2011     "Амангельдинский  №66095-1910-   өңдеу     өнімдерін;                 лиценз 538131             Жамбыл ауданы,
            ГПЗ" Алматы қ.,   ЖШС 23.02.07   өндірістерін  октан санын арттыру мақсатымен       ия                   Аса ауылы,
            Абылай хан              пайдалану   компаундирлеу, тауарлық бензиндерге                        өнеркәсіп алаңы
            даңғылы, 3 үй                    телімдер, қоспалар мен компоненттер енгізу
                                       бойынша;
                                       белгіленген сипаттағы бензин алу
                                       мақсатында компаундирлеу, кондициялық
                                       емес мұнай өнімдеріне телімдер, қоспалар
                                       мен компоненттер енгізу бойынша;
                                       дизель отынына, мазутқа телімдер мен
                                       қоспалар енгізу бойынша
108 лицензия №000086-  ЖШС "АРНА     мем. тіркеу    қауіпті    қауіпті жүктерді темір жол көлігімен     Бас  600400 №160          заводтық нөмірі
  02 11.04.2011    ТРАНС СЕРВИС" №101450-1910-      жүктерді    тасымалдау                  лиценз 613704 05.04.11        П057276 -
  қосымшасы №1    Алматы қ., Аль-  ЖШС 24.12.09    тасымалдау                         ия      №69          П057300 және
  11.04.2011     Фараби даңғылы, 13                                               18.06.10        П057251 -
            үй, Павильон 2В,                                                            П057275 50
            бөлме 4                                                                вагон-
                                                                                цистерналарға 50
                                                                                есеп құжаттары
                                                                                берілген
109 қосымшасы №2    ЖШС "KNP Oil"    мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600800   ---        Алматы қаласы,
  22.04.11      Алматы қ.,     №99438-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:    лиценз 532335            Сайн көшесі, 184
            Северное кольцо   ЖШС 26.04.10   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды     ия                  «И», АЖҚС
            көшесі, 53 "Б"            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату
                               пайдалану
110 лицензия №000087-  ЖШС Фирма      мем. қайта тіркеу электр     электр станцияларын, электр желілерін және Бас  600700 №170     қызмет   Алматы қаласы,
  02 28.04.2011    "Р.И.В." Алматы қ., №12147-1910-   станцияларын  қауіпті өндірістік объектілерде      лиценз 153581 14.04.11   түрі және  Қалқаман кенті,
  қосымшасы №1    Қалқаман кенті,   ЖШС 22.04.10   , электр    қолданылатын кіші станциялардың барлық ия               (немесе)  Жайлы шағын
  28.04.2011     Жайлы ықшам              желілері мен  түрлерін (трансформаторлық кіші                    қызметтің  ауданы, 3
            ауданы, 6 үй             кіші электр  станцияларды, бөлу құрылғыларын, релелік               кіші
                               станцияларын  қорғауды және автоматиканы) пайдалану                 түрінің
                               пайдалану                                      ауысуы
                                                                          28.04.11
111 лицензия №000088-  ЖШС "Ата -Сервис" мем. қайта тіркеу  электр және елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен    Бас  600400 №41748         Алматы қ.,
  02 03.05.2011    Алматы қ.,     №64300-1910-    жылу    объектілерді жылумен жабдықтау үшін       лиценз 534403 18.04.11        Тимирязев көш.,
  қосымшасы №1    Тимирязев көш., 42 ЖШС 20.07.10    энергиясын жылу энергиясын беру және тарату жөнінде    ия                  42
  03.05.2011     үй                  беру және  қызметтер көрсету;
                               тарату,   тұтынушыға дейін электр энергиясын беру
                               электр   және тарату;
                               желілері менэлектр желілерін және қауіпті өндірістік
                               кіші электр объектілерде қолданылатын кіші
                               станцияларынстанциялардың барлық түрлерін
                               пайдалану  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу
                                     құрылғыларын, релелік қорғауды және
                                     автоматиканы) пайдалану.
112 қосымшасы №2    АҚ "ҚазТрансГаз  мем. қайта тіркеу тұрғын үй  сыртқы газбен жабдықтау жүйелерін        Бас  600900   ---        Маңғыстау
  04.05.11      Аймақ" Алматы қ., №47260-1910-АҚ және       пайдалану, оларға техникалық қызмет       лиценз 502304            облысы, Ақтау
            Фурманов көш., 130 25.01.07     коммуналдық- көрсету және ұстау (газ тарату пункттері, газ  ия                  қаласы, пластмасс
                               тұрмыс    тарату қондырғылары, жоғары, орташа және                       зауытынан 0,8
                               объектілерін төмен қысымды газ тарату желілері);                         шақырым
                               газдандыру  үй ішіндегі газ желілерін, газ құралдары мен                     солтүстік
                               жүйелерін  жабдығын пайдалану, оларға техникалық                        шығысында
                               пайдалану  қызмет көрсету және ұстау
113 қосымшасы №13    ЖШС "T-OIL      мем. тіркеу    мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600800   ---        Алматы қаласы,
  10.05.11      GROUP"        №89900-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 525965            Түрксіб ауданы,
            Алматы қ.,      ЖШС 08.01.08   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Илийский тракт
            Сейфуллин                объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       көшесі, 16,
            даңғылы, 16-А, 15            пайдалану                                            АЖҚС
            пәтер
114 лицензия №000089-  ЖШС "Компания     мем. қайта тіркеу электр     электр энергиясын 35 кв (киловолть) және  Бас  600400 №109    қызмет   Шығыс Қазақстан
  02 10.05.2011    "ЛК ГЭС"       №75364-1910-   энергиясын   одан жоғары кернеумен электр        лиценз 557545 27.04.11  түрі және  облысы,
  қосымшасы №1    Алматы қ., Орбита-4  ЖШС 25.02.11   өндіру, беру  энергиясының көздерінен өндіру;      ия            (немесе)  Лениногорский
  10.05.2011     ы.а., 25 а үй              және тарату,  электр энергиясын тұтынушыға беру және                қызметтің  каскад ГЭС:
                                электр     тарату;                               кіші    Хариузовская
                                станцияларын  электр станцияларын, электр желілерін және              түрінің   ГЭС, Тишинская
                                ,       қауіпті өндірістік объектілерде                   ауысуы   ГЭС, Ульбинская
                                электр     қолданылатын кіші станциялардың барлық                10.05.11  ГЭС,
                                желілері мен  түрлерін (трансформаторлық кіші                         Малоульбинское
                                кіші электр  станцияларды, бөлу құрылғыларын, релелік                     водохранилище –
                                станцияларын  қорғауды және автоматиканы) пайдалану.                      «Риддер ГЭС»
                                пайдалану                                            ЖШС – мен шарт
                                                                                бойынша


115 лицензия №000090-  ЖШС          мем. тіркеу    мұнай    мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (мұнай Бас   600400 №2235/159        Қарағанды
  02 11.05.2011    «ГазМунайСервис    №88778-1910-   өнімдерін  базаларын) пайдалану: тез тұтанатын және   лиценз 588017 631           қаласы, Қазыбек
  қосымшасы №1    РК»          ЖШС 07.11.07   сақтау    жанғыш сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, ия         13.09.10        би атындағы
  11.05.2011     Алматы қ.,               объектілерін сақтау, босату                       №00000000        аудан,
            Каблуков көшесі,            пайдалану                                018           Механическая к.,
            264 үй, 194 пәтер                                                04.05.11        85 құр
116 лицензия №000091-  ЖШС "Monarch"     мем. тіркеу    тұрғын үй  газбен жабдықтаудың сыртқы жүйелерiн     Бас  600700 №0201          Алматы қаласы,
  02 13.05.2011    Алматы қ., Гагарин  №106165-1910-   және     пайдалану, оған техникалық қызмет көрсету лиценз 638392 04.05.11          Сейфуллин
  қосымшасы №1    даңғ., Құрманғазы   ЖШС 07.10.10   коммуналдық- және ұстау (газ тарату пункттерi, газ тарату ия                  даңғылы, 433 а
  13.05.2011     көш., қиыл.               тұрмыс    қондырғылары, жоғары, орташа және төмен
            83/185 үй, оф.8             объектілерін қысымды газ тарату желiлерi):
                                газдандыру  үй iшiндегi газ желiлерi мен газ аспаптарын
                                жүйелерін  және жабдықты пайдалану, оған техникалық
                                пайдалану  қызмет көрсету және ұстау


117 қосымшасы №2    ЖШС "Эльдорадо-    мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600300   ---        Алматы облысы,
  16.05.11      2005" Алматы қ., 5  №71454-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 532821            Қарасай ауданы,
            ы/а, 23 үй, 141 п.  ЖШС 12.06.09   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Алматы – Бішкек
                                объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       автожолы 20.5
                                пайдалану                                            шақырым, АЖҚС

118 қосымшасы №24    ЖШС "Гелиос"    мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---        Атырау облысы,
  23.05.11      Алматы қ., Қарасай №28712-1910-    өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 149899            Жылыой ауданы,
            батыр көшесі, 69 үй ЖШС 25.06.08   сақтау      тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Құлсары қаласы,
                               объектілерін   қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       Ө. Алдахов
                               пайдалану                                             көшесі, №15,
                                                                                АЖҚС
119 лицензия №000092-  ЖШЖМК "Rosen              магистральды  магистральдық құбырларға, негiзгi және  Бас        №15244517 қызмет
  02 24.05.2011    Europe B.V."              қ газ      қосалқы жабдыққа техникалық қызмет    лиценз      19.05.11 түрі және
  қосымшасы №1    Зутфенстраат 15,            құбырларын,   көрсету, оларды жөндеу (дәнекерленген   ия             (немесе)
  24.05.2011     7575 EJ Олдензаал           мұнай      жiктердiң, қосылыстар мен бекiтпелердiң                қызметтің
            қ., Нидерланды             құбырларын   профилактикасы, оларды тексеру,                    кіші
                                пайдалану    техникалық жай-күйiн бақылау, жай-күйiнiң               түрінің
                                        диагностикасы);                            ауысуы
                                        сорғы-сығымдаушы станциялар                      24.05.11
                                        жабдықтарының және магистральдық
                                        құбырлардың желiлiк бөлiктерiнiң, оның
                                        iшiнде су асты өткелдерiнiң диагностикасы

120 лицензия №000093-  ЖШС «Каратау   мем. тіркеу      мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (мұнай Бас  600500 №49138          Оңтүстік
  02 25.05.2011    Сранс Сервис»  №86396-1910-     өнімдерін    базаларын) пайдалану: тез тұтанатын және  лиценз 565935 26.04.11         Қазақстан
  қосымшасы №1    Алматы қ.,    ЖШС 19.06.07     сақтау     жанғыш сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, ия                    облысы, Арыс
  25.05.2011     Потанин/Райымбек            объектілерін  сақтау, босату                                  ауданы, Задария
            көш., 41/71 үй             пайдалану                                             ауылдық округі,
                                                                                 011 кварт., 048
                                                                                 ж/т
121 лицензия №000094-  ЖШС "LT-GAS"    мем. тіркеу    газ өнімдерін  көмірсутек газы бар газ өнімдерін сақтау  Бас  600400 №0037          Алматы облысы,
  02 30.05.2011    Алматы қ.,     №101174-1910-   сақтау     объектілерін (газ сақтау, ағызу-құю    лиценз 613187 01.03.10         Талғар ауданы,
  қосымшасы №1    Қазақфильм ы/а., 46 ЖШС 08.12.09    объектілерін  эстакадаларын, газ толтыру станциялары мен ия      №0104          Қайнар ауылдық
  30.05.2011     үй, 46 пәтер              пайдалану    пункттерін, автоцистерналарды, автогаз құю        27.08.10         округінің
                                        станцияларын, автогаз толтыру              №215           аумағында,
                                        станцияларын, баллон жинау аралық            15.03.11         автоцистернасы –
                                        пункттерін) пайдалану: сұйытылған газдарды                    цистернаның
                                        қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       заводының №
                                                                                 322, Зил 130,
                                                                                 А458FX
122 қосымшасы №2    ЖШС "Мега Транс   мем. қайта тіркеу мұнай-газ    белгіленген сипаттағы бензин алу      Бас  600900    ---        Алматы облысы,
  30.05.11      Азия" Алматы қ.,  №62446-1910-   өңдейтін     мақсатында компаундирлеу, кондициялық    лиценз 535509             Алакөл ауданы,
            Зенков көшесі, 22  ЖШС 02.02.10   өндірістердін  емес мұнай өнімдеріне телімдер, қоспалар  ия                  Бескөл бекеті
            үй                  пайдалану    мен компоненттер енгізу бойынша

123 қосымшасы №8    ЖШС "Royal Petrol" мем. қайта тіркеу  мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600700    ---        Алматы облысы,
  07.06.11      Алматы қ., Жетісу №94132-1910-     өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 607568             Қарасай ауданы,
            ауданы, Сүйінбай  ЖШС 28.08.09    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  «Ленинский»
            даңғылы, 157Г үй            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       шаруа
                                пайдалану                                             шаруашылықтар
                                                                                 қауымдастығы,
                                                                                 АЖҚС
124 қосымшасы №9    ЖШС "Royal Petrol" мем. қайта тіркеу  мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600700    ---        Алматы облысы,
  07.06.11      Алматы қ., Жетісу №94132-1910-     өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 607568             Қарасай ауданы,
            ауданы, Сүйінбай  ЖШС 28.08.09    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Райымбек
            даңғылы, 157Г үй            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       ауылдық округі,
                                пайдалану                                             Қырғауылды
                                                                                 ауылының
                                                                                 оңтүстік-батыс
                                                                                 жағы, ауданның
                                                                                 жер қорынан,
                                                                                 АЖҚС
125 қосымшасы №10    ЖШС "Royal Petrol" мем. қайта тіркеу  мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600700    ---        Алматы облысы,
  07.06.11      Алматы қ., Жетісу №94132-1910-     өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 607568             Талғар ауданы,
            ауданы, Сүйінбай  ЖШС 28.08.09    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Кеңдала ауылдық
            даңғылы, 157Г үй            объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       округі, АЖҚС
                                пайдалану
126 қосымшасы №25     ЖШС "Гелиос"    мем. қайта тіркеу мұнай       мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  Астана қаласы,
  10.06.11       Алматы қ., Қарасай №28712-1910-    өнімдерін     жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 149899      «Алматы» ауданы,
             батыр көшесі, 69 үй ЖШС 25.06.08   сақтау      тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            Ақжол көшесі,
                                объектілерін   қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 14/1-үй, АЖҚС
                                пайдалану
127 қосымшасы №4     ЖШС "Ниет ЛТД" мем. қайта тіркеу мұнай         мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600700   ---  Атырау облысы,
  14.06.11       Алматы қ.,     №11887-1910-   өнімдерін     жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 154678      Атырау қаласы,
             Шагабутдинова-   ЖШС 19.02.09   сақтау      тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            Элеватордың
             Қазыбек би көшесі,          объектілерін   қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 аумағында,
             51/139 үй               пайдалану                                       Элеваторный
                                                                            өткелі, 5, АЖҚС
128 лицензия №000095-   Алматы қаласы    мем. тіркеу  газ және       көмірсутек газы бар газ және мұнай     Бас  600800 №АСУ0000  Алматы қаласы,
  02 20.06.11      әкімдігінің     №94025-1910-МК мұнай        өнімдерін сақтау объектілерін (авто жанар- лиценз 528810 0442    Бостандық
  қосымшасы №1     шаруашылық     09.09.08    өнімдерін      май құю станцияларын, автоцистерналарды) ия       13.05.10  ауданы,
  20.06.11       жүргізу              сақтау        пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш           №15095202  Ходжанов көшесі,
             құқығындағы            объектілерін     сұйықтарды, сұйытылған және жанғыш            04.05.11  96,
             «Алматы Су             пайдалану      газдарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,                автоцистернасы –
             Холдингі» МКК                      босату                                зауыт № 828,
             Алматы қ.,                                                          тіркелу № Ср-
             Шолохов көшесі, 9                                                      1903
129  қосымшасы №14    ЖШС "Sinooil"    мем. қайта тіркеу мұнай       мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  Шығыс Қазақстан
   21.06.11      Алматы қ.,     №77943-1910-   өнімдерін     жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484      облысы, Өскемен
             Мұратбаев көшесі,  ЖШС 21.09.05   сақтау      тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            қаласы,
             147                  объектілерін   қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 Меновной
                                пайдалану                                       ауылын
                                                                            айналатын
                                                                            айналма жолдың
                                                                            бойында, № 2/1
                                                                            құрылыс учаскесі,
                                                                            АЖҚС

130  қосымшасы №11    ЖШС "Royal Petrol" мем. қайта тіркеу  мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600700   ---  Талдықорған
   21.06.11      Алматы қ., Жетісу №94132-1910-     өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 607568      қаласы, Алматы-
             ауданы, Сүйінбай  ЖШС 28.08.09    сақтау      тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            Талдықорған
             даңғылы, 157Г үй            объектілерін   қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 трассасының
                                 пайдалану                                       бойында, жер
                                                                            теліміндегі
                                                                            кадастрлық
                                                                            нөмері 03-268-
                                                                            939-1049, АЖҚС
131  лицензия №000096-  ЖШС "Кристалл   мем. қайта тіркеу  электр      кернеуi 35 кВ (киловольт) және одан жоғары Бас  600900 №662    Қызылорда
   02 23.06.11     Менеджментl"    №89413-1910-    энергиясын    электр энергиясы көздерiнен электр     лиценз 600194 11.05.11  облысы,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Самал-1 ЖШС 03.12.09    өндіру, электр  энергиясын өндiру;             ия      №2084    Сырдария
   23.06.11      шағын ауданы, 1 үй           станцияларын   электр станцияларын, электр желілерін және        14.12.10  ауданы,
                                 , электр     қауіпті өндірістік объектілерде                   «Ақшабұлақ»
                                 желілері мен   қолданылатын кіші станциялардың барлық                кеніші
                                 кіші электр   түрлерін (трансформаторлық кіші
                                 станцияларын   станцияларды, бөлу құрылғыларын, релелік
                                 пайдалану    қорғауды және автоматиканы) пайдалану
132  қосымшасы №2    ЖШС «ЛП-ГАЗ»     мем. қайта тіркеу газ өнімдерін  көмірсутек газы бар газ өнімдерін сақтау  Бас  600900   ---         Оңтүстік
   24.06.11      Алматы қ,      №25326-1910-   сақтау      объектілерін (газ толтыру станциялары мен лиценз 142946              Қазақстан
             Бағанашыл ықшам   ЖШС 21.10.03   объектілерін   пункттерін, автогаз құю станцияларын,   ия                   облысы, Сайрам
             ауданы, Зеленая            пайдалану    баллон жинау аралық пункттерін) пайдалану:                    ауданы, Ақсукент
             көшесі, 16                       сұйытылған және жанғыш газдарды                          ауылы, Қарабұлақ
                                         қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       тас жолы, жер
                                                                                  теліміндегі
                                                                                  кадастрлік нөмері
                                                                                  19-295-057-272;
                                                                                  Оңтүстік
                                                                                  Қазақстан
                                                                                  облысы,
                                                                                  Шымкент қаласы,
                                                                                  Отрар мөл. ауд.,
                                                                                  Дулати көшесі
                                                                                  бойында, жер
                                                                                  теліміндегі
                                                                                  кадастрлік нөмері
                                                                                  19-309-003-560;
                                                                                  Оңтүстік
                                                                                  Қазақстан
                                                                                  облысы,
                                                                                  Түркістан қаласы,
                                                                                  Майлин көшесі,
                                                                                  н/с, жер
                                                                                  теліміндегі
                                                                                  кадастрлік нөмері
                                                                                  19-307-012-177;
                                                                                  Оңтүстік
                                                                                  Қазақстан
                                                                                  облысы,
133  лицензия №000097-  «Самек        мем. қайта тіркеу электр      кернеуі 35 кВ (киловольт) және одан жоғары Бас  600900 №00000467  қызмет   Атырау обл.,
   02 30.06.11     Интернешнл»     №70381-1910-   энергиясын    электр энергиясы көздерінен электр     лиценз 554329 6 08.06.11  түрі және  Мақат ауд.,
   қосымшасы №1    ЖШС, Алматы қ.,   ЖШС 22.09.05   өндіру, электр  энергиясын өндіру; электр станцияларын,  ия             (немесе)  Доссор к.,
   30.06.11      Манас к-сі, 32 «а»           станцияларын   электр желілерін пайдалану                      қызметтің  Нефтяниктер шағ.
                                 , электр                                        кіші    ауд., 73-1 –
                                 желілерін                                       түрінің   30.12.2005ж.
                                 пайдалану                                       ауысуы   №127 «Дос-
                                                                            30.06.11  сервис» ЖШС-
                                                                                  пен жалға алу
                                                                                  шарты бойынша.
134  лицензия №000098-  «Элит-Дом-Сервис» мем. қайта тіркеу  жылу       жылу энергиясын өндiрудi қоспағанда, елдi Бас  600900 №0080     қызмет   Алматы қаласы,
   02 30.06.11     ЖШС, Алматы қ.,   №59626-1910-   энергиясын    мекендердi, өндiрiстiк үй-жайлар мен   лиценз 529273 23.06.2011  түрі және  Достық д-лы, 34А
   қосымшасы №1    Достық даңғылы,   ЖШС 11.12.09   өндiру, беру   объектiлердi жылумен жабдықтау үшiн    ия             (немесе)
   30.06.11      Бөгенбай Батыр             және тарату   жылу энергиясын өндiру;                        қызметтің
             көшесінің қиысылы,                   елдi мекендердi, өндiрiстiк үй-жайлар мен               кіші
             34а/87а үй, 11 пәтер                  объектiлердi жылумен жабдықтау үшiн                  түрінің
                                         жылу энергиясын беру және тарату жөнiнде               ауысуы
                                         қызметтер көрсету.                          30.06.11
135  қосымшасы №15    ЖШС "Sinooil"    мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  Оңтүстік
   01.07.11      Алматы қ.,     №77943-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484      Қазақстан
             Мұратбаев көшесі,  ЖШС 21.09.05   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            облысы, Арыс
             147                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 қаласы, «Арыс-
                                пайдалану                                      Шымкент» тас
                                                                          жолы бойынан
                                                                          (жер теліміндегі
                                                                          кадастрлық
                                                                          нөмері 19-302-
                                                                          001-1828).
136  лицензия №000099-  «РЕНСНАБ» ЖШС мем. тіркеу       мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (мұнай Бас  600900 №10036244  Алматы қаласы,
   02 11.07.11     Алматы қ., Достық №48881-1910-    өнімдерін   базаларын) пайдалану: тез тұтанатын және  лиценз 505639 9164001   Төле Би көшесі,
   қосымшасы №1    даңғылы, 105 үй  ЖШС 26.06.02    сақтау     жанғыш сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, ия        20.05.11  № 189.
   11.07.11                         объектілерін  сақтау, босату
                                пайдалану
137  лицензия №000100-  «САНОЙЛ» ЖШС    мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (мұнай Бас  600300 №8441    Алматы қаласы,
   02 20.07.11     Алматы қ.,     №72809-1910-   өнімдерін   базаларын) пайдалану: тез тұтанатын және  лиценз 534894 03.06.11  Ангарская
   қосымшасы №1    Фурманов көшесі,  ЖШС 25.12.09   сақтау     жанғыш сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, ия              көшесі, 131-б үй.
   20.07.11      130 үй                объектілерін  сақтау, босату
                                пайдалану
138  лицензия №000101-  ЗТБ «ҚАЗАҚСТАН мем. тіркеу       магистральды   магистральдық құбырларға, негізгі және  Бас  600300 №95           Алматы облысы,
   02 26.07.11     ГАЗ        №105658-1910-    қ газ      қосалқы жабдыққа техникалық қызмет    лиценз 061042 27.06.11         Қарасай ауд.,
   қосымшасы №1    АССОЦИАЦИЯСЫ ЗТБ 26.04.96        құбырларын,   көрсету, оларды жөндеу (дәнекерленген   ия                   Шамалған а/о,
   26.07.11      » Алматы қ.,              мұнай      жіктердің, қосылыстар мен бекітпелердің                     Шамалған а.,
             Мәуленов к., 85, 5           құбырларын,   профилактикасы, оларды тексеру,                         Набережная к.,
             қабат                  мұнай      техникалық жай-күйін бақылау, жай-күйінің                    Фурманов к-нің
                                 өнімдері     диагностикасы);                                 қиылысы
                                 құбырларын    сорғы-сығымдаушы станциялар
                                          жабдықтарының және магистральдық
                                          құбырлардың желілік бөліктерінің, оның
                                          ішінде су асты өткелдерінің диагностикасы
139  лицензия №000102-  «ОрдабасыМұнайГа мем. тіркеу   мұнай сақтау      мұнай сақтау объектілерін (мұнай ағызу-құю Бас  600800 №00000126        Атырау облысы,
   02 02.08.11     з» акционерлік   №84330-1910-АҚ объектілерін      эстакадаларын, мұнай базаларын)      лиценз 522338 19.07.11        Қызылқоға
   қосымшасы №1    қоғамы       15.03.07    пайдалану       пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш    ия                  ауданы, Мұқыр
   02.08.11      Алматы қ., Төле би                    сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,                     селосы,
             көшесі, 63 үй                      босату                                      Жамансор елді
                                                                                  мекені140  лицензия №000103-  «Асыл Арман»    мем. қайта тіркеу  электр      тұтынушыларға дейін электр энергиясын   Бас  600700 №15841238  қызмет   Көкшетау қаласы,
   02 10.08.11     ЖШС         №30132-1910-    энергиясын    беру және тарату;             лиценз 199031 27.07.11   түрі және  Северная
   қосымшасы №1    Алматы қ.,     ЖШС 11.12.00    беру және    электр желілерін және қауіпті өндірістік ия             (немесе)  промзона, 3б
   10.08.11      Сейфуллин д-лы,             тарату, электр  объектілерде қолданылатын кіші                    қызметтің
             410 үй, 216-218 оф.           желілері мен   станциялардың барлық түрлерін                    кіші
                                 электр      (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу              түрінің
                                 станцияларын   құрылғыларын, релелік қорғауды және                 ауысуы
                                 пайдалану    автоматиканы) пайдалану                       10.08.11

141  лицензия №000104-  «Алматыгаз»    мем. тіркеу     тұрғын үй  үй iшiндегi газ желiлерi мен газ аспаптарын Бас 600700 №699             Алматы қаласы,
   02 05.09.11     Абоненттік есептеу №68775-1910-     және     және жабдықты пайдалану, оған техникалық лиценз 224914 21.07.11           Әуезов ауданы, 12-
   қосымшасы №1    орталығы»     ЖШС 22.02.05     коммуналдық- қызмет көрсету және ұстау          ия                    шағынауданы, 8-а
   05.09.11      ЖШС                   тұрмыс                                              үй;
             Алматы қ., Жароков           объектiлерiн                                           Алматы қаласы,
             к-сі, 20                газдандыру                                            Түрксіб ауданы,
                                 жүйесiн                                              Физули көшесі,
                                 пайдалану                                             27 үй;
                                                                                  Алматы қаласы,
                                                                                  Жетісу ауданы,
                                                                                  Айнабұлақ-3
                                                                                  шағынауданы,
                                                                                  129 үй;
                                                                                  Алматы қаласы,
                                                                                  Бостандық
                                                                                  ауданы,
                                                                                  Тимирязев
                                                                                  көшесі, 56-б үй.
142  лицензия №000105-  «СХП Агадес»    мем. тіркеу    мұнай және   мұнай және мұнай өнімдерін сақтау     Бас  600500 №217    Солтүстік Қазақстан
                                                                          облысы, Тайынша
   02 20.09.11     ЖШС        №95422-1910-    мұнай     объектілерін (мұнай базаларын, авто жанар- лиценз 577378 29.03.11
                                                                          ауданы, Ильичевка
   қосымшасы №1    Алматы қ.,     ЖШС 05.12.08    өнімдерін   май құю станцияларын) пайдалану: тез    ия            селосы, жер
   20.09.11      Райымдек д-ғы, 221          сақтау     тұтанатын және жанғыш сұйықтарды                  теліміндегі кадастрлық
             «г»                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                нөмері - 11-170-016-
                                пайдалану                                     001, мұнайбазасы;
                                                                          Солтүстік Қазақстан
                                                                          облысы, Уәлихан
                                                                          ауданы, Кішкенекөл
                                                                          селолық округі,
                                                                          Кішкенекөл селосы,
                                                                          жер теліміндегі
                                                                          кадастрлық нөмері - 15-
                                                                          162-001-020,
                                                                          мұнайбазасы;
                                                                          Солтүстік Қазақстан
                                                                          облысы, Тайынша
                                                                          ауданы, Тайынша
                                                                          қаласы, жер
                                                                          теліміндегі кадастрлық
                                                                          нөмері - 15-175-001-
                                                                          015, АЖҚС;
                                                                          Солтүстік Қазақстан
                                                                          облысы, Тайынша
                                                                          ауданы, Тайынша
                                                                          қаласы, жер
                                                                          теліміндегі кадастрлық
                                                                          нөмері - 15-175-004-
                                                                          007, мұнайбазасы;
                                                                          Солтүстік Қазақстан
                                                                          облысы, Тайынша
                                                                          ауданы, Чкалов
                                                                          селосы, жер
                                                                          теліміндегі кадастрлық
                                                                          нөмері - 11-170-016-
                                                                          002, АЖҚС


143  қосымшасы №16    ЖШС "Sinooil"    мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  Астана қаласы,
   20.09.11      Алматы қ.,     №77943-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484      «Сарыарқа»
             Мұратбаев көшесі,  ЖШС 21.09.05   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия           ауданы, автобазар
             147                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                маңайы, Өндіріс
                                пайдалану                                     шоссесі, 34/1,
                                                                          АЖҚС
144  қосымшасы №17    ЖШС "Sinooil"    мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  Қызылорда
   20.09.11      Алматы қ.,     №77943-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484      облысы,
             Мұратбаев көшесі,  ЖШС 21.09.05   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия           Қызылорда
             147                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                қаласы, Шымкент-
                                пайдалану                                     Қызылорда
                                                                          автокөлік
                                                                          трассасының
                                                                          бойында, 5А,
                                                                          АЖҚС
145 қосымшасы №5     ЖШС «Газпром    мем. қайта тіркеу  мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400   ---  Алматы қаласы,
  20.09.11       нефть - Казахстан» №85469-1910-     өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 580517      Жетісу ауданы,
             Алматы қ., Абай   ЖШС 10.12.09    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            Рысқұлов
             даңғылы, 26 А үй, 2           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 даңғылы, 57б үй,
             қабат                  пайдалану                                      АЖҚС146  лицензия №000106-  «FAIR TRADE     мем. тіркеу     газ өнімдерін  көмiрсутек газы бар газ өнiмдерiн сақтау  Бас  600400 №41     Қызылорда
   02 22.09.11     COMPANY»      №101736-1910-    сақтау     объектiлерiн (автогаз құю станцияларын,  лиценз 614196 08.09.11  қаласы,
   қосымшасы №1    ЖШС         ЖШС 19.01.10    объектілерін  баллон жинау аралық пункттерiн) пайдалану: ия            Көшербаев
   22.09.11      Алматы қ., Әль-             пайдалану    сұйытылған және жанғыш газдарды                   көшесі, н/с, жер
             Фараби д-лы, 77/7                    қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 теліміндегі
             үй, қабат 15                                                         кадастрлық
                                                                            нөмері - 10-156-
                                                                            002-057

147  қосымшасы №6    ЖШС «Газпром    мем. қайта тіркеу  мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400   ---  Астана қаласы,
   24.10.11      нефть - Казахстан» №85469-1910-     өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 580517      «Сарыарқа»
             Алматы қ., Абай   ЖШС 10.12.09    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            ауданы, Біржан
             даңғылы, 26 А үй, 2           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 сал көшесі, 4/1
             қабат                  пайдалану                                      үй, АЖҚС;
                                                                            Астана қаласы,
                                                                            «Сарыарқа»
                                                                            ауданы, Бөгенбай
                                                                            батыр даңғылы,
                                                                            24 үй, АЖҚС;
                                                                            Астана қаласы,
                                                                            «Алматы» ауданы,
                                                                            Абай даңғылы,
                                                                            105 үй, АЖҚС.


148  лицензия №000107-  «ППС ОЙЛ      мем. тіркеу     мұнай және   мұнай және мұнай өнімдерін сақтау      Бас  600900 №89    Қызылорда
   02 24.10.11     ТРЕЙД»       №109727-1910-    мұнай      объектілерін (мұнай базаларын, ағызу-құю  лиценз 643517 05.09.11  облысы,
   қосымшасы №1    ЖШС         ЖШС 12.05.11    өнімдерін    эстакадаларын) пайдалану: тез тұтанатын   ия            Қармақшы
   24.10.11      Алматы қ., Азербаев           сақтау     және жанғыш сұйықтарды қабылдау, ағызу,               ауданы, Жосалы
             көшесі, 69               объектілерін  құю, сақтау, босату                         кенті, Құдабаев
                                 пайдалану                                      көшесі, 25 үй,
                                                                            жер теліміндегі
                                                                            кадастрлық
                                                                            нөмері – 10-151-
                                                                            002-127
149  лицензия №000108-  «Grand Petrol   мем. тіркеу    мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400 №0064   Алматы обл.,
   02 01.11.11     Group»       №108673-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 627880 27.09.11  Талғар ауд.,
   қосымшасы №1    ЖШС        ЖШС 09.03.11    сақтау      тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            Панфилов а/о,
   01.11.11      Алматы қ.,              объектілерін   қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 Алматы-Жаркент
             Розыбакиев көшесі,          пайдалану                                       тас жол, 21,4
             285 үй                                                           шақырым, жер
                                                                           теліміндегі
                                                                           кадастрлық
                                                                           нөмері – 03-051-
                                                                           188-090, АЖҚС
150  лицензия №000109-  «Экстерран     мем. қайта тіркеу электр      кернеуi 35 кВ (киловольт) және одан жоғары Бас  600900 №395    Батыс Қазақстан
   02 02.11.11     Қазақстан»     №76488-1910-   энергиясын    электр энергиясы көздерiнен электр     лиценз 567826 26.03.09  облысы, Зеленов
   қосымшасы №1    ЖШС         ЖШС 04.05.08   өндіру, электр  энергиясын өндiру;             ия      №499    ауданы, Январцев
   02.11.11      Алматы қ.,              станцияларын   электр станцияларын, электр желілерін және        24.03.11  ауылдық округі,
             Луганский көшесі,           , электр     қауіпті өндірістік объектілерде                   Чинарев
             54 «В»                желілері мен   қолданылатын кіші станциялардың барлық                Мұнайгазконденс
                                кіші электр   түрлерін (трансформаторлық кіші                   аттық кеніші, жер
                                станцияларын   станцияларды, бөлу құрылғыларын, релелік               теліміндегі
                                пайдалану    қорғауды және автоматиканы) пайдалану                кадастрлық
                                                                           нөмері - 08-118-
                                                                           054-126
151  қосымшасы №18    ЖШС "Sinooil"    мем. қайта тіркеу мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900   ---  Оңтүстік
   02.11.11      Алматы қ.,     №77943-1910-   өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484      Қазақстан обл.,
             Мұратбаев көшесі,  ЖШС 21.09.05   сақтау      тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            Шымкент қ.,
             147                  объектілерін   қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 Қатын көпір
                                пайдалану                                       селосы, Әл-
                                                                           Фараби көш., н/с,
                                                                           жер теліміндегі
                                                                           кадастрлық
                                                                           нөмері - 19-309-
                                                                           114-354, АЖҚС
152  лицензия №000110-  ЖШС        мем. қайта тіркеу   магистральды  магистральдық газ құбырларын пайдалану; Бас    600400 №00245     Ақтөбе облысы,
   02 04.11.11     «ТетисАралГаз»  №38557-1910-     қ газ     сорғы-сығымдаушы станциялардың       лиценз 081007 22.02.11    Шалқар ауданы,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Пушкин ЖШС 30.04.08     құбырларын   жабдықтарын, қондырғыларын,        ия      №00000000   Бозой селолық
   04.11.11      көшесі, 75 үй, 55            пайдалану   магистральдық газ құбырларының              952      округі, Бозой
             пәтер                         резервуарлық парктерi мен желiлiк            13.08.10    селосы,
                                         бөлiктерiн, сондай-ақ жер асты газ                   магистральдық
                                         қоймаларының технологиялық жабдықтары                  газ құбыры – 0,97
                                         мен ұңғымаларын пайдалану;                       км
                                         магистральдық құбырларға, негiзгi және
                                         қосалқы жабдыққа техникалық қызмет
                                         көрсету, оларды жөндеу (дәнекерленген
                                         жiктердiң, қосылыстар мен бекiтпелердiң
                                         профилактикасы, оларды тексеру,
                                         техникалық жай-күйiн бақылау, жай-күйiнiң
                                         диагностикасы);
                                         сорғы-сығымдаушы станциялар
                                         жабдықтарының және магистральдық
                                         құбырлардың желiлiк бөлiктерiнiң, оның
                                         iшiнде су асты өткелдерiнiң диагностикасы;
                                         коррозиядан электр-химиялық қорғау
                                         құралдарына техникалық қызмет көрсету153  лицензия №000111-  ЖШС        мем. қайта тіркеу   газ, мұнай   газ, мұнай және мұнай өнiмдерiн сақтау     Бас  600400 №2476   Ақтөбе облысы,
   02 04.11.11     «ТетисАралГаз»  №38557-1910-     және мұнай   объектiлерiн (мұнай-, газ сақтау, мұнай-, газ- лиценз 081007 24.08.11  Шалқар ауданы,
   қосымшасы №1    Алматы қ., Пушкин ЖШС 30.04.08     өнiмдерiн   , ағызу-құю эстакадаларын, авто жанар-май ия              Бозой селолық
   04.11.11      көшесі, 75 үй, 55            сақтау     құю станцияларын, автоцистерналарды)                  округі, Бозой
             пәтер                  объектiлерiн  пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш                  селосы
                                 пайдалану   сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,
                                         босату

154 қосымшасы №7     ЖШС «Газпром    мем. қайта тіркеу  мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600400    ---  Ақмола облысы,
  09.11.11       нефть - Казахстан» №85469-1910-     өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 580517        Щучье ауданы,
             Алматы қ., Абай   ЖШС 10.12.09    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия             Бурабай кенті,
             даңғылы, 26 А үй, 2           объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                  жер теліміндегі
             қабат                  пайдалану                                       кадастрлық
                                                                             нөмері – 01-177-
                                                                             015-037, АЖҚС
155 лицензия №000112-  ЖШС «МЕРКУР    мем. тіркеу    жылу      елдi мекендердi, өндiрiстiк үй-жайлар мен  Бас  600900 №159    Алматы қаласы,
  02 15.11.11     ГРАД»       №100346-1910-   энергиясын   объектiлердi жылумен жабдықтау үшiн     лиценз 625222 26.05.11  Медеу ауданы,
  қосымшасы №1    Ғимараттарды    ЖШС 20.10.09    өндіру     жылу энергиясын өндiру           ия            Думан-1
  15.11.11      пайдалану қызметі                                                     шағынауданы,
            Алматы қ., Самал-3                                                     Болашақ
            шағын ауданы, 25                                                      көшесінің
            үй                                                             шығысы, жер
                                                                          теліміндегі
                                                                          кадастрлық
                                                                          нөмері – 20-315-
                                                                          931-109
156 лицензия №000113-  ЖШС «Желтоксан мем. қайта тіркеу   мұнай және   мұнай және мұнай өнімдерін сақтау      Бас  600300 № 0160   Солтүстік
  02 18.11.11     орманы»       №93706-1910-   мұнай      объектілерін (мұнай базаларын, ағызу-құю  лиценз 568723 18.10.11  Қазақстан
  қосымшасы №1    Алматы қ.,      ЖШС 06.11.09   өнімдерін    эстакадаларын) пайдалану: тез тұтанатын   ия            облысы,
  18.11.11      Шевченко көшесі,           сақтау     және жанғыш сұйықтарды қабылдау, ағызу,               Петропавл
            118 үй, 201-207 бөл.         объектілерін  құю, сақтау, босату                         қаласы, М.Әуезов
                               пайдалану                                      көшесі, 335А

157 лицензия №000114-  ЖШС «Гиззат Oil» мем. тіркеу     мұнай      мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600500 № 0067   Алматы қаласы,
  02 21.11.11     Алматы қ., Қарасу №103176-1910-    өнімдерін    жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 584366 18.10.11  Түрксіб ауданы,
  қосымшасы №1    ы/ауданы, Павлодар ЖШС 06.04.10    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия            Павлодар көшесі,
  21.11.11      көшесі, 9 үй             объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                 9 үй, АЖҚС
                               пайдалану158 лицензия №000115-  «Экстерран     мем. қайта тіркеу газ өнiмдерiн  газ өнiмдерiн сақтау объектiлерiн (газ Бас  600900 №406      Батыс Қазақстан
  02 21.11.11     Қазақстан»     №76488-1910-   сақтау     сақтау, газ- ағызу-құю эстакадаларын)  лиценз 567826 30.03.09    облысы, Зеленов
  қосымшасы №1    ЖШС         ЖШС 04.05.08   объектiлерiн,  пайдалану: сұйытылған және жанғыш    ия      №499      ауданы, Январцев
  21.11.11      Алматы қ.,              магистральды  газдарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,        24.03.11    ауылдық округі,
            Луганский көшесі,           қ газ      босату;                               Чинарев
            54 «В»                құбырларын   сорғы-сығымдаушы станциялардың                    Мұнайгазконденс
                               пайдалану    жабдықтарын, қондырғыларын,                     аттық кеніші, жер
                                       магистральдық газ өнiмдерi құбырларының               теліміндегі
                                       резервуарлық парктерi мен желiлiк                  кадастрлық
                                       бөлiктерiн, сондай-ақ жер асты газ                  нөмері - 08-118-
                                       қоймаларының технологиялық жабдықтары                054-126
                                       мен ұңғымаларын пайдалану
159 қосымшасы №19  ЖШС "Sinooil"    мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900  ---  Ақтөбе облысы,
  21.11.11    Алматы қ.,     №77943-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484     Ақтөбе қаласы,
          Мұратбаев көшесі,  ЖШС 21.09.05   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия          Бөкенбай батыр
          147                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату               көшесі, 34, жер
                             пайдалану                                    теліміндегі
                                                                      кадастрлық
                                                                      нөмері - 02-036-
                                                                      149-062, АЖҚС
160 қосымшасы №20  ЖШС "Sinooil"    мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900  ---  Оңтүстік
  22.11.11    Алматы қ.,     №77943-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484     Қазақстан
          Мұратбаев көшесі,  ЖШС 21.09.05   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия          облысы,
          147                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату               Шымкент қаласы,
                             пайдалану                                    кіші айналмалы
                                                                      жол, жер
                                                                      теліміндегі
                                                                      кадастрлық
                                                                      нөмері - 19-309-
                                                                      073-443, АЖҚС


161 қосымшасы №21  ЖШС "Sinooil"    мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900  ---  Оңтүстік
  22.11.11    Алматы қ.,     №77943-1910-   өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484     Қазақстан
          Мұратбаев көшесі,  ЖШС 21.09.05   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия          облысы,
          147                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату               Шымкент қаласы,
                             пайдалану                                    194 кварт., Жібек
                                                                      жолы көшесі, н/с,
                                                                      жер теліміндегі
                                                                      кадастрлық
                                                                      нөмері - 19-309-
                                                                      194-3809, АЖҚС162 қосымшасы №26  ЖШС "Гелиос"    мем. қайта тіркеу мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900  ---  Жамбыл облысы,
  23.11.11    Алматы қ., Қарасай №28712-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 149899     Мойынқұм
          батыр көшесі, 69 үй ЖШС 25.06.08   сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия          ауданы,
                             объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату               Бетпақдала ЖҚ,
                             пайдалану                                    жер теліміндегі
                                                                      кадастрлық
                                                                      нөмері - 06-093-
                                                                      063-077, АЖҚС
   лицензия № 000116-  ЖШС "DOSTYK    мем. қайта тіркеу  мұнай және   мұнай және мұнай өнімдерін сақтау      Бас   6E+11 №1095    атауының  Алматы облысы,
   02 06.12.2011ж.   REFINERY"     №87785-1910-     мұнай     объектілерін (мұнай сақтау, мұнай ағызу-  лиценз     23.11.11ж  өзгеруіне  Алакөл ауданы,
   қосымшасы № 1    Алматы қ., Аль-  ЖШС 04.11.10     өнімдерін   құю эстакадаларын, мұнай базаларын)     ия             байланыст  Достық
   06.12.2011ж.     Фараби даңғылы, 5,           сақтау     пайдалану: тез тұтанатын және жанғыш                  ы      станциясы,
              41А                   объектілерін  сұйықтарды қабылдау, ағызу, құю, сақтау,                      «Достық» мұнай
                                  пайдалану   босату                                       базасы
163
   лицензия № 000117-  ЖШС "DOSTYK    мем. қайта тіркеу  мұнай-газ   мұнайды бастапқы және терең өңдеу      Бас   6E+11 № 1093   атауының  Алматы облысы,
   02 06.12.2011ж.   REFINERY"     №87785-1910-     өңдеу     өнiмдерiн;                 лиценз     23.11.11  өзгеруіне  Алакөл ауданы,
   қосымшасы № 1    Алматы қ., Аль-  ЖШС 04.11.10     өндiрiстерiн  октандық санды арттыру мақсатымен      ия             байланыст  Достық ст
   06.12.2011ж.     Фараби даңғылы, 5,           пайдалану   компаундирлеу, тауарлық бензиндерге                  ы
              41А                          телiмдер, қоспалар және компоненттер
                                         енгiзу бойынша;
                                         белгiленген сипаттағы бензин алу
                                         мақсатында компаундирлеу, кондициялық
                                         емес мұнай өнiмдерiне телiмдер, қоспалар
                                         мен компоненттер енгiзу бойынша;
                                         дизель отынына, мазутқа телiмдер мен
                                         қоспалар енгiзу бойынша

164
   лицензия № 000118-  "Кристалл      мем. қайта тіркеу  магистральды  магистральдық газ құбырларын пайдалану; Бас     6E+11 № 733          Қызылорда
   02 14.12.2011ж.   Менеджмент"     №89413-1910-    қ газ     магистральдық құбырларға, негiзгi және  лиценз      25.05.11        облысы,
   қосымшасы № 1    жауапкершілігі   ЖШС 03.12.09    құбырларын   қосалқы жабдыққа техникалық қызмет    ия                    Сырдария
   14.12.2011ж.     шектеулі                пайдалану   көрсету, оларды жөндеу (дәнекерленген                       ауданы,
              серіктестігі Алматы                  жiктердiң, қосылыстар мен бекiтпелердiң                      «Ақшабұлақ»
              қ-сы, Самал-1                     профилактикасы, оларды тексеру,                          кеніші (ГТЭС -
              шағын ауданы, 1 үй                   техникалық жай-күйiн бақылау, жай-күйiнiң                     Ақшабұлақ),
                                         диагностикасы);                                  магистральдық
                                         коррозиядан электр-химиялық қорғау                         газ құбыры – 2,7
                                         құралдарына техникалық қызмет көрсету


 165
166 қосымшасы №22     ЖШС "Sinooill"    мем. тіркеу    мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900    ---        Атырау облысы,
   22.12.11       Алматы қ.,      №77943-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484             Атырау қаласы,
              Фурманов к-сі, 110  ЖШС 21.09.05    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                   Атырау-Астрахан-
                                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                        Орал тас
                                  пайдалану                                             жолының
                                                                                   қиылысында, жер
                                                                                   теліміндегі
                                                                                   кадастрлық
                                                                                   нөмері - 04-066-
                                                                                   001-727, АЖҚС.
167 лицензия №000119-   АҚ "Азимут     мем. қайта тіркеу  электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600600 №207    филиалдар  1. Шымкент
  02 23.12.2011     Энерджи Сервисез" №3701-1910-АҚ     желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 033565 07.12.11  ының    қаласы, Тұрлан
  қосымшасы №1     Алматы қ., Атырау- 16.03.04       кіші электр  станциялардың барлық түрлерін       ия            жабылуы   елді мекені;
  23.12.2011      1 ы/а, 1 үй, (Құлжа           станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу                   2. Ақтөбе
             тракты, 1 км.)             пайдалану   құрылғыларын, релелік қорғауды және                      облысы, Ақтөбе
                                         автоматиканы) пайдалану                            қаласы, Қарғалы
                                                                                селосы, Рудный
                                                                                көшесі 26.
168 лицензия №000120-   АҚ "Азимут     мем. қайта тіркеу  электр     электр желілерін және қауіпті өндірістік Бас  600600 №208    филиалдар  1. Шымкент
  02 23 12..2011    Энерджи Сервисез" №3701-1910-АҚ     желілері мен  объектілерде қолданылатын кіші      лиценз 033565 07.12.11  ының    қаласы, Тұрлан
  қосымшасы №1     Алматы қ., Атырау- 16.03.04       кіші электр  станциялардың барлық түрлерін       ия            жабылуы   елді мекені;
  23.12.2011      1 ы/а, 1 үй, (Құлжа           станцияларын  (трансформаторлық кіші станцияларды, бөлу                   2. Ақтөбе
             тракты, 1 км.)             пайдалану   құрылғыларын, релелік қорғауды және                      облысы, Ақтөбе
                                         автоматиканы) пайдалану                            қаласы, Қарғалы
                                                                                селосы, Рудный
                                                                                көшесі 26.
   лицензия №000121-  «Ырысты –      мем. тіркеу №    Жолаушылар Жолаушыларды темір жол көлігімен      Бас    6E+11 №257          Алматы қаласы,
   02 09 01..2012   Жолаушылар     111232-1910-АО   тасымалдау тасымалдау.                 лиценз     22.12.11        Раймбек даңғылы,
   қосымшасы №1    Тасымалы»      05.08.2011г.                                ия                   210 үй.
   09.01.2012     жауапкершілігі                                                            Жолаушылар
             шектеулі                                                               вагоны:
             серіктестігі-не                                                            мүкәммалдық
             берілді.                                                               нөмірі: 071
             Алматы қаласы,                                                            12600;
             Раймбек даңғылы,                                                           мүкәммалдық
             210 үй.                                                                нөмірі: 071 12634.
169
   лицензия № 000122-  "Кристалл      мем. қайта тіркеу  элетр     тұтынушыға дейін элетр энергиясын беру   Бас   6E+11 № 1597         Қызылорда
   02 17.01.2012ж.   Менеджмент"     №89413-1910-    энергиясын   және тарату                 лиценз     06.12.11        облысы,
   қосымшасы № 1    жауапкершілігі   ЖШС 03.12.09    беру және                         ия                  Сырдария
   17.01.2012ж.     шектеулі                тарату                                              ауданы,
              серіктестігі Алматы                                                           «Ақшабұлақ»
              қ-сы, Самал-1                                                              кеніші (ГТЭС -
              шағын ауданы, 1 үй                                                            Ақшабұлақ),
                                                                                  магистральдық
                                                                                  газ құбыры – 2,7


 170
171 қосымшасы №23     ЖШС "Sinooill"    мем. тіркеу    мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900    ---        Алматы облысы,
   18.01.12       Алматы қ.,      №77943-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484             Қарасай ауданы,
              Фурманов к-сі, 110  ЖШС 21.09.05    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  «Алматы-Бішкек»
                                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       автожолы 24 шқ.
                                  пайдалану                                            тұр. орн. бағдар.,
                                                                                  уч. жер
                                                                                  теліміндегі
                                                                                  кадастрлік нөмері
                                                                                  - 03-047-271-359,
                                                                                  АЖҚС.
172 қосымшасы №24     ЖШС "Sinooill"    мем. тіркеу    мұнай     мұнай өнімдерін сақтау объектілерін (авто  Бас  600900    ---        Атырау қаласы,
  18.01.12        Алматы қ.,      №77943-1910-    өнімдерін   жанар-май құю станцияларын) пайдалану:   лиценз 511484             Тауман
              Фурманов к-сі, 110  ЖШС 21.09.05    сақтау     тез тұтанатын және жанғыш сұйықтарды    ия                  Амандосов
                                  объектілерін  қабылдау, ағызу, құю, сақтау, босату                       көшесі, №9а жер
                                  пайдалану                                            теліміндегі
                                                                                  кадастрлік нөмері
                                                                                  - 04-066-017-179,
                                                                                  АЖҚС.
   лицензия № 000123-  «Гидроэнергетическ мем. тіркеу     Электр     тұтынушыға дейін электр энергиясын беру   Бас   6E+11 №37    атауының  Жамбыл облысы,
   02 14.02.2012ж.   ая компания» ЖШС №77595-1910-      энергиясын   және тарату                 лиценз     01.02.12  өзгеруіне  Меркенская ГЭС-
   қосымшасы № 1    Алматы қаласы,   ЖШС 06.05.06     беру және                         ия            байланыст  1,ГЭС-2.
   14.02.2012ж     Озтюрк к-сі, 7             тарату                                        ы
173
174  лицензия № 000124-  «Компания «ЛК     мем. тіркеу   Электр   тұтынушыға дейін электр энергиясын беру  Бас   6E+11   №17    атауының  Шығыс Қазақстан
    02 14.02.2012ж.    ГЭС» ЖШС      №75364-1910-  энергиясын        және тарату         лиценз      31.01.12г.  өзгеруіне    облысы,
    қосымшасы № 1    Алматы қаласы,    ЖШС 09.05.10  беру және                        ия             байланыст  Лениногорский
     14.02.2012ж   «Орбита-4» ы.а., 25           тарату                                        ы     каскад ГЭС:
                 а үй.                                                               Хариузовская
                                                                                 ГЭС, Тишинская
                                                                                 ГЭС, Ульбинская
                                                                                   ГЭС,
                                                                                 Малоульбинское
                                                                                 водохранилище –
                                                                                 «Риддер ГЭС»
                                                                                 ЖШС- мен шарт
                                                                                  бойынша.
175  лицензия № 000125-  CAIH Power» ЖШС    мем. тіркеу   Электр   тұтынушыға дейін электр энергиясын беру  Бас   6E+11  №41 от    атауының  Батыс-Қазқстан
    02 14.02.2012ж.   Алматы қаласы,   №47126-1910-  энергиясын        және тарату         лиценз      02.02.12   өзгеруіне  обл., Ақсай қ-сы
    қосымшасы № 1   Тимирязев к-сі, 42,  ЖШС 10.05.04  беру және                        ия             байланыст   Алматы қ-сы,
     14.02.2012ж   23а павильон, 105 –           тарату                                        ы    Қазыбаев к-сі, 26
                 офис,
176  лицензия № 000126-  «ГЭС-ЭНЕРГО      мем. тіркеу   Электр   тұтынушыға дейін электр энергиясын беру  Бас   6E+11   №11    атауының
    02 14.02.2012ж.  АЛМАТЫ» ЖШС      №47126-1910-  энергиясын        және тарату         лиценз      06.02.12   өзгеруіне
    қосымшасы № 1    Алматы қаласы,    ЖШС 10.05.04  беру және                        ия             байланыст
     14.02.2012ж   Ходжанов көшесі,            тарату                                        ы
                82 үй
177  лицензия № 000127-  Ата -Сервис» ЖШС   мем. тіркеу  Электр және елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен Бас     6E+11  №858 от   атауының  Алматы қаласы,
    02 14.02.2012ж.   Алматы қаласы,   №64300-1910-   жылу    объектілерді жылумен жабдықтау үшін  лиценз        03.02.12г.  өзгеруіне   Тимирязев
    қосымшасы № 1   Тимирязев көшесі,  ЖШС 20.06.10  энергиясын жылу энергиясын беру және тарату жөнінде   ия               байланыст   көшесі, 42.
     14.02.2012ж       42 үй             беру және       қызметтер көрсету;                         ы
                                 тарату  - тұтынушыға дейін электр энергиясын беру
                                              және тарату.
178  лицензия № 000128-  «Элит-Дом-Сервис»   мем. тіркеу   жылу     елдi мекендердi, өндiрiстiк үй-жайлар мен Бас   6E+11  №0113    атауының  Алматы қаласы,
    02 14.02.2012ж.     ЖШС      №59626-1910-  энергиясын    объектiлердi жылумен жабдықтау үшiн   лиценз      09.02.12г  өзгеруіне  Достық д-лы,
    қосымшасы № 1    Алматы қаласы,   ЖШС 11.12.09  беру және   жылу энергиясын беру және тарату жөнiнде   ия             байланыст    34А.
     14.02.2012ж    Достық даңғылы,            тарату         қызметтер көрсету.                        ы
               Бөгенбай Батыр
              көшесінің қиысылы,
179  лицензия № 000129-  «Tethys Services          магистральды  магистральдық газ құбырларын, мұнай    Бас   6E+11  №342    атауының  Ақтөбе облысы,
    02 14.02.2012ж.  Kazakhstan» (Тетис           қ газ   құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын   лиценз      10.02.12   өзгеруіне  Шалқар ауданы,
    қосымшасы № 1     Сервисис            құбырларын,         пайдалану.           ия              байланыст  Бозой кенті.
     14.02.2012ж     Казахстан)             мұнай                                          ы
              Алматы қаласы,           құбырларын,
              Пушкин көшесі, 75           мұнай
               үй, 55 пәтер            өнімдері
                                құбырларын
                                пайдалану.
180  лицензия № 000130-  ТетисАралГаз»           магистральды  магистральдық газ құбырларын пайдалану   Бас   6E+11  №149 от   атауының   Ақтөбе облысы,
    02 14.02.2012ж.     ЖШС                қ газ                        лиценз      10.02.12   өзгеруіне  Шалқар ауданы,
    қосымшасы № 1    Алматы қаласы,           құбырларын                         ия              байланыст   Бозой селолық
     14.02.2012ж   Пушкин көшесі, 75          пайдалану                                         ы     округі, Бозой
               үй, 55 пәтер                                                                селосы,
                                                                                  магистральдық
                                                                                  газ құбыры – 0,97
                                                                                     км.
181  лицензия № 000131-   «Кристалл    мем.қайта тіркеу магистральды  магистральдық газ құбырларын пайдалану.  Бас   6E+11  №136 от   атауының    Қызылорда
    02 14.02.2012ж.   Менеджмент»    №89413-1910-    қ газ                         лиценз      14.02.11  өзгеруіне    облысы,
    қосымшасы № 1      ЖШС       ЖШС 03.12.09  құбырларын                         ия             байланыст    Сырдария
     14.02.2012ж    Алматы қаласы,            пайдалану.                                         ы      ауданы,
              Самал-1 шағын                                                               «Ақшабұлақ»
               ауданы, 1 үй                                                              кеніші (ГТЭС -
                                                                                   Ақшабұлақ),
                                                                                   магистральдық
                                                                                  газ құбыры – 2,7
                                                                                      шқ.


182  лицензия № 000132-   «Бастау» ЖШС   мем.қайта тіркеу    жылу    елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен Бас   6E+11   №289   атауының  Алматы қаласы,
    02 14.02.2012ж.   Алматы қаласы,   № 24015-1910-   энергиясын   объектілерді жылумен жабдықтау үшін   лиценз      10.02.12ж  өзгеруіне  Спасская көшесі,
    қосымшасы № 1   Спасская көшесі, 78 ТОО от 28.04.08   беру және  жылу энергиясын беру және тарату жөнінде   ия             байланыст   78 «Б» үй.
     14.02.2012ж      «Б» үй.       ж        тарату        қызметтер көрсету.                       ы
183  лицензия № 000133-  «Халықаралық    мем. қайта тіркеу   жылу    елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен Бас   6E+10  №527 от   атауының  Алматы қаласы,
    02 27.02.2012ж.  Алматы әуежайы»    №8463-1910-    энергиясын   объектілерді жылумен жабдықтау үшін   лиценз      16.02.12г  өзгеруіне  Майлин көшесі, 2
    қосымшасы № 1      АО       ЖШС 29.01.10    беру және  жылу энергиясын беру және тарату жөнінде   ия             байланыст     үй.
     27.02.2012ж    Алматы қаласы,              тарату        қызметтер көрсету.                       ы
              Майлин көшесі, 2
                 үй
184  лицензия № 000134-  «КАЗФОСФАТ»    мем. қайта тіркеу   электр  тұтынушыға дейін электр энергиясын беру  Бас   6E+11 №00000002 атауының     Жамбыл обл.,
    02 28.02.2012ж.     ЖШС      №29228-1910-    энергиясын        және тарату.         лиценз      70 от  өзгеруіне    Жаңатас қ-сы, 1
    қосымшасы № 1    Алматы қаласы,    ЖШС(ШҚ)      беру және                        ия      10.02.12г. байланыст     ш/а., 17 үй;
     28.02.2012ж    Самал 1 шағын     24.01.12     тарату.                                       ы      Қаратау қ-сы,
               ауданы, 1 А үй.                                                              «Чулактау»
                                                                                  өнеркәсіп алаңы;
                                                                                   Жамбыл ауд.,
                                                                                   ЖЖФЗ аумағы;
                                                                                    Тараз қ-сы,
                                                                                   Ниеткалиев к-сі,
                                                                                  128; Шымкент қ-
                                                                                   сы, Леңгір тас
                                                                                  жолы, н/с; Тараз қ-
                                                                                  сы, Сулейменов к-
                                                                                    сі, 274 үй.
185  лицензия № 000135-  «КАЗФОСФАТ»    мем. қайта тіркеу   жылу    елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен Бас   6E+11 №00000002 атауының      Жамбыл обл.,
    02 28.02.2012ж.     ЖШС      №29228-1910-    энергиясын   объектілерді жылумен жабдықтау үшін   лиценз      69 от  өзгеруіне    Жаңатас қ-сы, 1
    қосымшасы № 1    Алматы қаласы,    ЖШС(ШҚ)      беру және  жылу энергиясын беру және тарату жөнінде   ия      10.02.12г. байланыст     ш/а., 17 үй;
     28.02.2012ж    Самал 1 шағын     24.01.12      тарату         қызметтер көрсету.                      ы       Қаратау қ-сы,
               ауданы, 1 А үй.                                                               «Чулактау»
                                                                                    өнеркәсіп алаңы;
                                                                                     Жамбыл ауд.,
                                                                                    ЖЖФЗ аумағы;
                                                                                     Тараз қ-сы,
                                                                                    Ниеткалиев к-сі,
                                                                                    128; Шымкент қ-
                                                                                     сы, Леңгір тас
                                                                                    жолы, н/с; Тараз қ-
                                                                                    сы, Сулейменов к-
                                                                                      сі, 274 үй.
186  лицензия № 000136-  «Центральноазиатск мем. қайта тіркеу  электр және  тұтынушыға дейін электр энергиясын беру   Бас   6E+11  №0134   атауының   Алматы облысы,
    02 29.02.2012ж.    ая Сахарная   №96038-1910-      жылу    және тарату.Елдi мекендердi, өндiрiстiк үй- лиценз      03.08.11ж. өзгеруіне   Ескелді ауданы,
    қосымшасы № 1    Корпорация» жшс   ЖШС(ШҚ)      энергиясын    жайлар мен объектiлердi жылумен      ия       №0094   байланыст   Қарабұлак кенті,
     29.02.2012ж    Алматы қаласы,    27.08.08     беру және   жабдықтау үшiн жылу энергиясын беру            03.10.11ж.   ы     Ауезов көшесі,10;
    қосымшасы № 2    Марков көшесі,              тарату   және тарату жөнiнде қызметтер көрсету.                         2. Жамбыл
     29.02.2012ж    Пирогов к-ң қ-сы,                                                              обласы, Тараз
                26/11а үй                                                                қаласы, Жауғаш
                                                                                    батыр көшесі, 2
                                                                                       үй.
187  лицензия №000137-  «Ел-Аман-А» ЖШС мем. қайта тіркеу     жылу    елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен Бас   6E+11   №680    атауының   Алматы қ.,
    02 05.03.2012ж.    Алматы қаласы,  №33361-1910-     энергиясын   объектілерді жылумен жабдықтау үшін   лиценз      01.03.12ж.  өзгеруіне  Атырау-1 ы.а.,
    қосымшасы № 1    Құлжа тракты, 1-ші ЖШС 25.03.09     беру және  жылу энергиясын беру және тарату жөнінде   ия              байланыст  Құлжа тас жолы,
     05.03.2012ж      шақырым                тарату         қызметтер көрсету.                        ы    1-ші шақырым.
188  лицензия №000138-  «Уранэнерго» ЖШС мем. қайта тіркеу      электр  Тұтынушыға дейін электр энергисын беру  Бас   6E+11 №00000000 атауының      Қызылорда
    02 05.03.2012ж.   Алматы қаласы,  №81086-1910-      энергиясын        және тарату..        лиценз      231   өзгеруіне    облысы, Шиелі
    қосымшасы № 1    Бөгенбай батыр  ЖШС 30.06.11      беру және                       ия      01.03.12г. байланыст    ауданы, Шиелі
     05.03.2012ж    көшесі, 236-а үй,              тарату                                      ы        ауылы;
                                                                                    Өңтүстік
                                                                                    Қазақстан
                                                                                   облысы, Созақ
                                                                                  ауданы, Таукент
                                                                                     ауылы.
189  лицензия №000139-  Алатау Жарық     мем. қайта тіркеу   электр  Тұтынушыға дейін электр энергисын беру  Бас   6E+11  №2269    атауының  Алматы қ-сы,
    02 05.03.2012ж.  Компаниясы» АҚ     №26493-1910-    энергиясын        және тарату.        лиценз      01.03.12г.  өзгеруіне  Манас к-сі, 24
    қосымшасы № 1    Алматы қаласы,    ЖШС 17.02.09    беру және                       ия             байланыст    «б».
     05.03.2012ж   Манас к-сі, 24 «б»,             тарату                                        ы

								
To top