visum_toerisme_tcm424-183778 by xiaopangnv

VIEWS: 4 PAGES: 2

									VEREISTE DOCUMENTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN VISUM
      VOOR TOERISME OF FAMILIEBEZOEK

 ¤ 1 VISUM AANVRAAG SCHENGEN BEHOORLIJK INGEVULD EN ONDERTEKENT
 ¤ 2 RECENTE PASFOTO’S 35 x 45 mm OP LICHTE ACHTERGROND
 ¤ PASPOORT VAN MINSTENS 10 JAAR MET MINSTENS 2 BLANCO PAGINA’S WAARBIJ
 DE GELDIGHEID MEER DAN 3 MAANDEN BEDRAAGT BOVEN DE GELDIGHEID VAN
 HET GEVRAAGD VISUM
 ¤ BEWIJS VAN HET DOEL VAN DE REIS (DUIDELIJKE UITNODIGING MET VERBAND
 TOT DE FAMILIEBAND)

 ¤ VOOR NIET RWANDESE ONDERDANEN, GELDIG VISUM VOOR LANG VERBLIJF OF
 PERMANENTE VERBLIJFSKAART IN RWANDA

 ¤ EEN VERZEKERING DIE DE MEDISCHE KOSTEN DEKT EN REPATRIËRING
 GEDURENDE DE VOLLEDIGE DUUR VAN HET GEVRAAGDE VERBLIJF

 ¤ RESERVATIE VAN EEN TICKET HEEN-EN TERUG


 BEWIJS VAN BEROEPSACTIVITEIT (werknemers: bewijs van tewerkstelling /
 vakantie / zending, drie recente loonfiches, kaart aansluiting sociale
 zekerheid, voor handelaren: handelsregister, inschrijving bij het bureau RRA,
 bankuittreksel van de firma over de 3 laatste maanden; voor de echtgenoot
 zonder beroep: bewijs van de bestaansmiddelen van de echtgenoot,
 huwelijksakte; voor meerderjarige studenten: bewijs van deelname aan de
 cursussen + herinschrijving, bewijs van bestaansmiddelen van de ouders;
 voor minderjarige kinderen, geboorte certificaten, toestemming van de ouders,
 bewijs van deelname aan de cursussen + herinschrijving; voor
 gepensioneerden: pensioenoverzicht over de laatste 3 maanden; voor de
 werklozen: doel + motivatie terugkeer naar het land )

 ¤ BEWIJZEN VAN BEZIT EIGENDOMMEN / BINDING MET HET LAND

 ¤ BEWIJS VAN HUISVESTING (hotelreservatie + bewijs van betaling voorschot,
 bewijs van gelegaliseerde tenlasteneming, huurcontract of bewijs van eigendom)

 ¤ BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN VOOR DE DUUR VAN DE REIS
 IN HET LAND VAN VERBLIJF (travellers cheques ondertekend door de aanvrager +
 een bewijs van aankoop, gecertificeerde cheque op naam van de aanvrager, credit
 card, bankverklaring van de laatste 3 maanden + bewijs van aankoop van vreemde
 valuta voor de reis of één deviezen rekening die regelmatig wordt bevoorraad)
 OF
 Een tenlasteneming bijlage 3 bis gelegaliseerd (zie brochure garant) /
 accommodatie-certificaat (Frankrijk)/Garantiebrief (Nederland) + kopie identiteit van
 de garant + inkomsten van de garant over de laatste 3 maanden (werknemers) of
 uittreksel van de laatste fiscale rol (zelfstandigen) + samenstelling van gezin

 ¤ IN HET KADER VAN EEN FAMILIEBEZOEK, BEWIJS VAN VERWANTSCHAP
 (geboorteakte), TOERISME (beknopte beschrijving van het reisprogramma
 gedurende het verblijf)
1 – ALLE DOCUMENTEN MOETEN WORDEN INGEDIEND IN ORIGINELE VORM
+ 1 VOLLEDIG KOPIE VAN ELK DOCUMENT (INCLUSIEF PASPOORT EN HET
FORMULIER)
2 – HET ONTBREKEN VAN EEN OF MEERDERE DOCUMENTEN KAN LEIDEN
TOT DE AFWIJZING VAN HET VISUM
3 – MEERDERE DOCUMENTEN KUNNEN ALTIJD WORDEN BIJGEVRAAGD
4 – DE HANDLING FEE (kosten voor de aanvraag) MOET BETAALD WORDEN
BIJ HET INDIENEN VAN HET DOSSIER EN WORDT NIET TERUG BETAALD IN
GEVAL VAN WEIGEREING VAN HET VISUM
normale prijs: 49.800 RWF
tarief voor kinderen – 6 jaar: gratis
5 – FYSIEKE AANWEZIGHEID ZAL ALTIJD GEVRAAGD WORDEN.

								
To top