uvegzseb_2011_12_xls_4f2a8bfd88

Document Sample
uvegzseb_2011_12_xls_4f2a8bfd88 Powered By Docstoc
					Az üvegzseb rovatban az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 15/A. és 15/B. §-a alapján a
nettó ötmillió forintot elérő vagy meghaladó 2004. január 1. napja után kötött szerződések fő
adatait hozzuk nyilvánosságra, valamint az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződéseket is, ha azok összértéke eléri, vagy meghaladja a fenti
értékhatárt.
                                                   Régi szerződések
                                              A régebben mások által lejelentett szerz
Nyilvántartási  Szerződés megnevezése
szám       (típusa)            Szerződés tárgya
         megrendelés          Pálfi tér játszótér renkonstrukció
                        Cinkotai rendőrőrs részleges felújítása
                        XVI. kerület csapadékvíz elvezetési
         Vállalkozási szerződés
                        koncepciója
         adás-vételi szerződés     Árverésen önkormányzati telek adásvétele
                        Jókai Mór Általános Iskola Tiszakömlő u.
                        tornaterem felújítása
         megrendelés          Tornaterem felújítás
         adás-vételi szerződés     Önkormányzati telek adásvétele
                        Lóca utca 4. (117155/1) hrsz. inagtlan
         Ingatlan adásvételi szerződés
                        értékesítése
         építési szerződés       Róbert utca aszfaltburkolatú útépítése

         építési szerződés       Katalin utca aszfaltburkolatú útépítése

         építési szerződés       Sándor utca aszfaltburkolatú útépítése

         építési szerződés       Lobbanó utca aszfaltburkolatú útépítése

         építési szerződés       Zrínyi Ilona utca aszfaltburkolatú útépítése

         építési szerződés       Attila utca aszfaltburkolatú útépítése
                        XVI. ker. Felsőmalom u. 115601/11 hrsz sz.
                        alatti ingatlan vásárlása
                        elektromos áram ellátás (PMH, Dunakeszi,
                        Vagyonhasznosítás, Polgári védelem, stb.)
         Hálózat csatlakozási      Szakrendelő elekromos hálózatra
         szerződése           csatlakozása
                        szabadidős rendőri szolgálat támogatása a
                        kerületben
                        Mészáros J. u., Rezgőfű u. -csatorna építés
                        Metró u., Ida u., Színjátszó u. -csatorna
                        építés
                        Remény u. -csatorna építés
                        Sasvár u., Hilda u. -csatorna építés
                        Andócs u., Zsarnó u., Zsemlékes u. --
                        csatorna építés

         építési szerződés       Andócs utca és környéke csatornaépítés


         adás-vételi szerződés     Önkormányzati telek adásvétele
                Önkormányzati telek adásvétele -
adás-vételi szerződés
                telekalakítással vegyes adásvétel
                Szakács utca (Bóbitás út - Biztató utca között
Építési szerződés
                aszfaltburkolatú útépítés
                Etelka utca és környéke aszfalt burkolatú
Építési szerződés
                útépítése
                Állomás utca (Körvasút sor - Zsákutca vége)
Építési szerződés
                aszfaltburkolatú útépítés
                Décsi József utca (Szabadföld út -Mokány
Építési szerződés
                utca) aszfaltburkolatú útépítés
Építési szerződés        XVI. kerületi Önkormányzat
                Mátyásföldi HÉV megálló melletti parkoló
                építés Belső Veres p. út (Katóka u.- Corvin u.
                között) kivitelezés
                Batthyány u. /Budapesti út - Rákosi út/
                burkolatcsere -

építési szerződés        Szent Korona utca csatornaépítés

                Felsőmalom utcán (Gesztenye utca - Bóbitás
Építési szerződés        út közötti szakaszon) aszfaltburkolatú út
                építése
                Rigó u. (Baross u. - Csömöri út) aszfalt
                burkolatú útépítés a szüks. víztelenítéssel

                Bp.XVI.ker.Gusztáv utca páratlan utcai árkok
                felújítása (János u.-György u. között)


                Bp.XVI.ker.Hősök fasora (Békéshalom u.-
                Újszász u. között) burkolatfelújítás

                Ostoros út (Felsőmalom u. - Fenőkő u. között)
                szvcs. kiépítés
                Táncsics u., Bökényföldi út csatorna építés
                Szt. Korona u. - csatorna építés
                Batthyány u., Árpád u. -csatorna építés
                Felsőmalom u. /Gesztenye u. - Bóbitás u./
                útépítés
adás-vételi szerződés      Önkormányzati telek adásvétele
                PMH - étkeztetés, ebédlő renbentartása
                Heti ebéd díja
                XVI. ker. Zsemlékes u. 104014/13 hrsz
adás-vételi
                ingatlan értékesítése
                Attila u. 130. sz. 108433 hrsz. ingatlan
Adásvételi szerződés
                értékesítése
Adásvételi szerződés      Ingatlan értékesítése XVI. ker. Edit u. 41.

                103772/7 hrsz, 103773/1 hrsz, 103773/3 hrsz,
Telki szolgalom megállapítása
                117510 hrsz telki szolgalom megállapítása
                telki szolgalom (vízvezeték és elektromos
megállapodás
                kábel)
             XVI. ker. 103773/3 hrsz-ből (35371 m2) a T-
Adásvételi szerződés   74764 térrajz szerint kialakuló 103773/7 hrsz.
             400 m2 - értékesítés
             Margit u. 28. hrsz: 101474 ingatlan
adásvételi szerződés
             értékesítése
             Menyhért utca és Zöldséges utca
csatornaépítés
             csatornaépítés
             Menyhért u., Zöldséges u. csatornaépítés
             Attila u. - Szt. Imre utca ároklefedés vb.
megbízási
             elemekkel
             Attila utcán (Szent Imre utca - Csömöri út
             közötti szakasz) és (jávorfa utca - Párta utca
Építési szerződés
             közötti szakasz) csapadékvíz-elvezető árok
             lefedésének kivitelezési munkái

megrendelés       Iskola felújítás
             Hermann Ottó Általános Iskola vizesblokk
             felújítás
             Ingatlan értékesítése XVI. ker. Rákospalotai
Adásvételi szerződés
             határút 112011/3
             Ingatlan értékesítése XVI. ker. Rákospalotai
Adásvételi szerződés
             határút 112011/2
             Táncsics Mihály Ált. Iskola és Gimnázium
Vállalkozási szerződés
             épületének felújítása
             Gyermekorvosi Rendelő rekonstrukciója
             Táncsics Ált.Iskola 7-9. régi szárny magastető
             felújítás
             Táncsics M. Ált.Iskola homlokzat felújítás
             Borotvás u. 8. és Kolozs u. 36. Óvoda
             hőszig.üveg nyílászárók cseréje

építési szerződés    Építési szerződés a Szakrendelő felújítására

             Rákosszentmihályi tanuszoda építése
             Erzsébet-liget MLTC meglévő épület
             rekonstrukciója, korszerűsítése, öltözők új
             épületben történő elhelyezése, nyilvános
             használatú illemhely létesítése
             Erzsébet.ligeti uszoda-tanuszoda opciós
             tételek kivitelezése
             Erzsébet.ligeti uszoda-tanuszoda építése
adás-vételi szerződés  Önkormányzati telek adásvétele 11.
             Hősök tere SZTK tetőszigetelése
             Bp. XVI. ker. Vámosgyörk u. 48. alatti ingatlan
megbízási
             felújítása
építési szerződés    Gerenda téri játszótéri rekonstrukció
             Bp. XVI. ker. Centenáriumi sétány „N” épület
megbízási
             gépészet szétválasztása
             Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója,
építési szerződés
             vállalkozási szerződés módosítása
megrendelés       Óvoda felújítás
            Szent Korona u. Varázskorona Óvoda
            részleges felújítás
            Polgármesteri Hivatal homlokzat
            rekonstrukciója
            Szerb A. Gimnázium tetőjavítás
            Erzsébetligeti Színház épület előtti park
építési szerződés
            rekonstrukció
            Budapest XVI. kerület Lapát utcai játszótér
megbízási
            rekonstrukciója


megbízási        Parkfenntartás


            Budapest XVI. kerület Sashalmi sétány
megbízási
            építése

            : Budapest XVI. kerület Hősök tere
megbízási
            parkrendezés

            Budapest XVI. kerület Szalmarózsa téri
megbízási
            játszótér rekonstrukció

            Bp.XVI.ker.közterületein parkfenntartási
            munkák
megrendelés       Erzsébet liget parkrekonstrukció I. ütem
megrendelés       Parkfenntartás
megbízási        Fasorfenntartás
megrendelés       Fasori rekonstrukció
megrendelés       Fasorfenntartás
megrendelés       Havashalom park, kutyafuttató építése
            Bp.XVI.ker.közterületein fasorfenntartási
            munkák
            PMH vagyonbiztosítása

            Számítógépek (laptpok biztosítása)
            Bp., XVI. ker. önkormányzati tulajdonú ter.-
            inek geodéziai felmérése

            XVI. ker. Rádió u. 1. sz. 116780 hrsz ingatlan
adás-vétel
            értékesítés

            Helyiség értékesítés;Margit u. 1. hrsz:
adásvételi szerződés
            101611/0/B/4
adás-vételi szerződés  Ultrahang berendezés vásárlása
            XVI. ker. XVI. ker. Album u. 2/D 104096/4
adás-vételi
            hrsz ingatlan értékesítése
            Jókai u. 5. környezet rendezése
megrendelés       Jókai 5. környezet rendezés
adás-vételi szerződés      Önkormányzati telek adásvétele
                Projektmenedzsmentet segítő szakértői
                szolgáltatás leírása - meghatározott feladatok
                ellátása. (Pályázat: "Kulturális éa rekreációs
                központ kialakítása a mátyásföldi Erzsébet-
                ligetben - a korábbi szovjet laktanya új
                funkcióval történő ellátása"

                Hősök fasora (Veres Péter út - Békéshalom
Vállalkozási szerződés
                utca közötti szakasz) felújítása
                Bökényföldi út (Veres Péter út - Újszász utca
Vállalkozási szerződés
                közötti szakasz felújítása
                Batthyány utca (Rákosi út - Szent Korona
Vállalkozási szerződés
                utca közötti szakasz felújítása
építési szerződés        Aszfaltburkolatú útépítés 7.
                Hősök fasora /Veres P. út - Békéshalom u./
                felújítása -
                Bökényföldi út /Veres P. út - Újszász u./
                felújítása -
                Batthyány u. /Rákosi út - Szt. Korona u./
                felújítása -
                Géza u. /Margit u. - Sasvár u./ útépítés -
adás-vételi szerződés      Önkormányzati telek adásvétele

adás-vételi szerződés      Önkormányzati telek adásvétele

                Huszár u. 24. hrsz: 105565 ingatlan
ingatlan adásvételi szerződés
                értékesítése
                Hardvereszközök bérlése a közoktatási
                intézményeknek
                A Magiszter Iskolaadminisztrációs Rendszer
                felhasználási jogának, valamint a Magiszter
                Start(1) szolgáltatási csomagnak megfelelő
                szolgáltatás biztosítása a 18/2006. (IV. 24)
                OM rendeletben megjelölt közöktatási
                intézmények javára
                XVI. ker. 104096/5 hrsz. önkormányzati
Adásvételei szerződés
                ingatlan értékesítése
                XVI. ker. Album u. 2/C 104096/3 hrsz alatti
Adás-vétel
                ingatlan adás-vétele
megrendelés           Intézményi étkeztetés

                Budapest, XVI. ker. Erzsébet-liget (hrsz.:
                105842/42) szám alatti területen az 1956-os
                forradalom- és szabadságharc 50. évfordulója
                alkalmából kiírt pályázaton megvalósításra
                kiválasztott, R. Törley Mária által készített
                emlékmű bronz és ovális kő posztamentum
                kivitelezési munkálatai
                Táncsics Ált.Iskola 23. tető felújítás
                szigetelése
megrendelés       Aszfalt burkolatú utak kátyúzása, javítása

építési szerződés    Aszfaltburkolatú útépítések

építési szerződés    Betonjárda építések
             Bp.XVI.kerületében az aszfalt burkolatú utak
             javítása, kátyúzása (szerződés nettó értéke
             az éves előirányzat alapján!)
             Bp.XVI.Kerületében új öntött aszfalttal történő
             járdaburkolat építések (járdajavítás).
             Szerződés nettó értéke az éves előirányzat
             alapján!
             Bp.XVI.Kerületében beton járdaburkolat
             építések
             Vágás u. 26. sz. előtt beszakadt úttest
             helyreállítása
             Szakorvosi rendelő felújítási beruházásának
megrendelés
             lebonyolítása, műszaki ellenőri feladatok
             Szakorvosi Rendelőintézet műszaki
             ellenőrzés
ingatlan értékesítés   Budapest XVI. ker. 104074/7 hrsz adásvétele

             Szent Korona u. 100. szkám alatti óvoda
Vállalkozási szerződés
             tetejének felújítása
             Szent Korona u. Varázskorona Óvoda tető
             felújítás
             Bátony u. 1-33. sz. bérlakás lemondás


adás-vételi szerződés  Önkormányzati telek adásvétele

             XVI. ker. Rákospalotai határút 112011/4 hrsz.
adásvételi szerződés
             ingatlan értékesítése

adás-vételi szerződés  Önkormányzati telek adásvétele

             Táncsics u. 23, fszt.1. bérlakás elemondás
             Sasvár u. (Thököly u. - Batsányi J. u. között)
             süllyesztett szegély és víznyelő kiépítése


Építési szerződés    Sasvár utca csapadékvíz elvezetése


             MLTC épület és öltözők, Erzsébetligeti-
             színház és lepényép. kiv. terv készítés


             XVI., Vezekény u. 8. sz. alatti ingatlan adás-
adás-vételi szerződés
             vétele

Ingatlan értékesítés   Budapest XVI. ker. 104014/6 hrsz adásvétele
                   Telekalakítással vegyes területrendezés.
                   Ingatlanok címe: Jókai u. 106057 hrsz,
                   106051/7 hrsz, 106051/12 hrsz, 106051/8
                   hrsz
                   Arany János u. tetőfelújítás
                   Rigó u. (Baross u. - Csömöi út) aszfalt
      építési szerződés    burkolatú útépítés a szükséges
802/2007               víztelenítéssel
                   Bács u. (Rigó u. - Rákóczi u.) aszfalt
      építési szerződés
685/2007               burkolatú útépítés a szüks. víztelenítéssel
                   Monoki úti HÉV vágányok alatt átvezető
                   gyalogos aluljáró és környezete kivit.
1177/2006  vállalkozási szerződés  kialakítása
1146/2007  vállalkozási szerződés  Monoki hév vágyány alatti gyalogos aluljáró
                   Szent Imre utca 113. sz Beszédjavító
      Vállalkozási szerződés
                   Általános Iskola felújítása

                   Ágoston Péter utca 31-35. szám alatti óvoda
      Vállakozási szerződés
                   lapos tetejének felújítása


      építési szerződés    Óvoda rekonstrukció és nyílászáró felújítás

                   Mátészalka u. Óvoda felújítás
                   Szent Imre Ált.Iskola ablakcsere
                   Választási helységek akadálymentesítése
                   Benő u. 3. orvosi rendelő átalakítása
                   Bp. XVI. k. Cibakháza u. 45-47. alatti ingatlan
      megbízási
                   felújítása
                   Bp. XVI. k. Cibakházau. 45-47. alatti ingatlan
      megbízási        felújításához kapcsolódó kiegészítő építési
                   beruházás
                   4xMB20+2xMS20+1xMB10+1xMB24,
                   összesen 8 db konténerből álló épület bérlete

                   Aszfalt burkolatú útépítési beruházások
      építési szerződés    Budapest XVI. kerület területén.Budapesti út
                   (Bóbítás utca- Bíztató utca közötti szakaszon)

                   Aszfalt burkolatú útépítési beruházások
      építési szerződés    Budapest XVI. kerület területén. Géza utca
                   (Margit utca - Kalitka utca közötti szakaszon)
                   Aszfalt burkolatú útépítési beruházások
                   Budapest XVI. kerület területén. Ágoston
      építési szerződés
                   Péter utca (Új Köbánya utca - Prohászka
                   Ottokár utca közötti szakaszon.)
      építési szerződés    Mária utca aszfaltozása
                   Rákosi út ( Rózsa utca - Batthyány utca
      Vállalkozási szerződés
                   közötti szakaszának) felújítása
                   Arany János utca (Sárvár utca -Budapesti út
      Vállalkozási szerződés
                   közötti szakaszának) felújítása
                   Rákosi út /Rózsa u. - Batthyány u./ - útépítés
                  Arany J. u. /Budapesti út - Sasvár u./ -
                  útépítés
                  Csömöri út - József utca kereszteződésében
                  jelzőlámpás csomópont kiépítése
                  Levélpostai küldemények rendszeres
                  felvétele, továbbítása, kézbesítése
                  A Postaigazgatóság a baross G. 28-30. sz.
                  alatti Okmányiroda épületében díjtérítés
                  nélkül postai szolgáltatást lát el.
                  Segesvár u. (Csömöri út - Késmárki u.)
                  aszfalt burkolatú útépítési munkái és
                  Segesvár u. (Ködös u. - Teniszpálya bejárata)
                  közterületi parkoló és járdaépítés kivit.-e
686/2007  építési szerződés    szüks. víztelenítéssel
                  Testvériség u. (Vak Bottyán u. - Corvin u.)
      építési szerződés    aszfalt burkolatú útépítése a szüks.
687/2007              víztelenítéssel
                  Iharfa u. (Csömöri út - Szent Korona u.)
      építési szerződés    aszfalt burkolatú útépítés a szüks.
688/2007              víztelenítéssel
                  Istráng u. (Csömöri út - Péterke u.) aszfalt
689/2007              burkolatú útépítés a szüks. víztelenítéssel
      adás-vételi szerződés  160 db TFT monitor
                  Centi Bölcsőde átalakítás
                  János u. (Iglói u. - Baross u. között)
                  ivóvízvezeték átépítés kivitelezése
                  Könyvtár utca 26. sz. alatti óvoda tetejének
      Vállalkozási szerződés
                  felújítása


      ingatlan értékesítés   Budapest XVI. ker. 104074/2 hrsz adásvétele


      adás-vételi szerződés  Röntgen átvilágító rendszer vétele
                  Önkormányzat épületében 8 személyes
                  személyfelvonó garancia
                  Hitel a Szakrendelő felújításához


                  Energiaveszteség feltáró vizsgálatok
      Vállalkozási Szerződés
                  elvégzése az önkormányzati intézményeknél

                  Budapest XVI. kerület, Erzsébet-liget, 56-os
                  emlékmű környezetrendezése
      építési szerződés    Enikő u. játszótér felújítása
                  Termofor kémény felújításról együttműködési
      megrendelés
                  megállapodás
                  Budapest XVI. kerület Erzsébet-ligeti uszoda
      megbízási
                  parkolójának kivitelezése
                  Budapest XVI. kerület Erzsébet-ligeti uszoda
      megbízási        előtti térburkolat készítése, a meglévő park
                  rekonstrukciója
csatornaépítés      Újszász utca csatornaépítés

             Sashalmi TANODA Ált.Iskola WC blokkok
             felújítása
             Centi felnőtt orvosi részleg felújítása
             Budapest XVI. kerület Havashalom tér
megbízási
             közpark rekonstrukciója
             Budapest XVI. kerület Lándzsa u. lakótelep
megbízási
             területén labdázóhely kiépítése
megrendelés       Növényvédelmi szolgáltatás
megrendelés       Vegyszeres növényvédelem
megrendelés       Szelektív parlagfűirtás

adásvételi szerződés   Skoda gépkocsi vásárlása
             Az Adóügyi Iroda számára közbeszerzési
Adásvételi szerződés   eljárás keretében beszerzére került
             borítékológép.
             Baross 141. Óvoda Nyílászárók felújítása,
             fűtés csere

Vállalkozási szerződés  Baross utca 141. sz alatti óvoda felújítása

             Batthyány u. /Szt. Korona u. - Csömöri út/
             burkolatcsere -
             Lajos u., Keringő u.-csatorna építés
             Ferenc u. /Kenéz u. - Damjanich u./-csatorna
             építés
             Batthyány u. -csatorna építés
             Gazdaság út-csatorna építés
             Gelléri A. E. u.-csatorna építés
             Cinkotakert u.-csatorna építés
             Rózsalevél u. -csatorna építés
             Újszász u. --csatorna építés
adás-vételi szerződés  Önkormányzati telek adásvétele
             Erkel u. - Szabadság u. - csatornaépítés
             Mátyás kir. u. - csatorna építés
             Bökényföldi út -csatorna építés
             Baross G. u. - csatorna építés
             Prohászka O. u., Zsélyi A. u. -csatornaépítés
             Hermina u. -csatorna építés

csatornaépítés      Gusztáv u. - csatorna építés

             Mátyásföld Erzsébet-ligetben a Corvin
             Művelődési Ház és az Erzsébet-ligeti Színház
             korszerűsítése, belső összeköttetés
             kialakítása a szomszédos épülettel, a
             lepényépület felújítása
             Zalavár utca (Kicsi utca - Zsákutca vége)
Építési szerződés
             aszfaltburkolatú útépítés
             Varró utca (Bóbitás út- Biztató utca)
Építési szerződés
             aszfaltburkolatú útépítés
                  Aszfaltburkolatú útépítés István király utca
      Építési szerződés
                  (Benő utca- Bátony utca közötti szakasz)
      Építési szerződés    Aszfaltburkolatú útépítés
                  Budapest, XVI., Simongát utca
      Vállalkozási szerződés  szennyvízcsatorna építése, aszfalt
                  helyreállítással
                  Hunyadvár utca (Bökényföldi út - Csinszka
      Építési szerződés    utca közötti szakaszán ) aszfaltburkolatú út
                  építése
      Vállalkozási szerződés  Lobbanó utcán csatorna építése
                  Segesvár utca (Késmárki utca - Baross utca
      Építési szerződés    köüzötti szakaszán ) aszfaltburkolatú út
                  építése
                  Kartal utca (Pósa Lajos utca - Veres Péter
      Építési szerződés    utca közötti szakaszán) aszfaltburkolatú út
                  építése
                  Lobbanó utca (Újszász utca - Gumó utca
      Építési szerződés
                  közötti szakaszán) aszfaltburkolatú út építése

                  Huszár utca (Táncsics utca - Veres Péter út
      Építési szerződés
                  közötti szakaszán) aszfaltburkolatú út építése

                  Ábra utca (Bekecs utca - Kendermag utca
      Építési szerződés
                  közötti szakasz) aszfaltburkolatú út építése

      építési szerződés    Építési Szerződés
                  Kovács u.(Bóbitás u. - Bíztató u.) aszfalt burk.-
      építési szerződés    ú útépítési munkáinak kivitelezése szükséges
2007/352              víztelenítéssel
                  Kőműves u.(Bóbitás út - Bíztató u.) aszfalt
      építési szerződés    burk.-ú útépítési munkáinak kivitelezése
2007/351              szükséges víztelenítéssel
                  Takács u.(Bóbitás út - Bíztató u. között)
      építési szerződés    aszfalt burk.-ú útépítési munkáinak
2007/350              kivitelezése szükséges víztelenítéssel
                  Sashalmi HÉV állomás környezetében, belső
                  Veres P. út (belső Veres P. út 26-28.sz.
      építési szerződés
                  telekhatár- Batsányi János u. között) parkoló
2007/297              ép.
                  Anna u. (Anna u. 19 - Szilasmenti főgyűjtő
                  között) szvcs. kiépítése
                  Kenéz u. (Gusztáv-Baross u. között)
                  csapadékvíz elvezető árok kiépítése
                  Segesvár u. /Késmárki u. - Baross u./
                  aszfaltozása
                  Kartal u. /Pósa L. u. - Veres P. út/
                  aszfaltozása
                  Lobbanó u. /Újszász u. - Gumó
                  u./aszfaltozása
                  Huszár u. /Táncsics u. - Veres P. út/
                  aszfaltozása
                  Ábra u. /Bekecs u. - Kendermag u./
                  aszfaltozása
             Hunyadvár u. /Bökényföldi út - Csinszka u./ -
             aszfaltozása
             I/1.: Gondnok u., Galgahévíz u., Gárda u.,
             Guzsaly u. -csatorna építés
             I/6.: Körvasútsor csatorna
építési         I/5.: Budapesti út- csatorna építés
megbízási        I/7. : Templom u., Béla u. -csatorna építés
Megbízási        I/16. tétel: Hunyadi u. -csatorna építés
             ingatlan adásvétel, Bp., XVI., 106854/2 hrsz.,
adás-vétel
             1165 Bátony utca
adás-vételi szerződés  Óvoda vásárlás
adás-vételi szerződés  Sportpálya vásárlás
             Béla u. - csatorna
             Bóbitás út (Alsómalom utca - Vágás utca
Építési szerződés
             között) aszfaltburkolatú út építése
             Sashalom utca (Budapesti út - Rákosi út
Építési szerződés
             közötti szakaszán) aszfaltburkolatú út építése


csatornaépítés      Béla utca csatornaépítés

             Sashalom u. /Budapesti út - Rákosi út/ -
             aszfal
             Bóbitás út /Alsómalom u. - Vágás u./ -
             .aszfaltozása
Adásvételi szerződés   Blaha Lujza utca 16. sz ingatlan értékesítése
             Seat Alhambra 1,9 PDTD 7 személyes 5 ajtós
adás-vételi szerződés
             személygépkocsi beszerzése
             Batsányi János utca /Veres Péter út
Vállalkozási Szerződés  szervizútjának HÉV pályatest - Budapesti út
             közötti szakasz felújítása
             Georgina utca (Vidámvásár utca - Gazdaság
Vállalkozási szerződés
             út közötti szakasz) felújítása
             Aszfaltburkolatú útépítés 17. (Bársonyos és
építési szerződés
             Zsenge u.)
építési szerződés    Aszfaltburkolatú útépítés (Béla u.)

építési szerződés    Aszfaltburkolatú útépítés (Gusztáv u.)

építési szerződés    Aszfaltburkolatú útépítés (Katona József u.)

építési szerződés    Aszfaltburkolatú útépítés (Gondnok u.)

építési szerződés    Aszfaltburkolatú útépítés (Ida u.)

építési szerződés    Aszfaltburkolatú útépítés (Muzsika u.)

építési szerződés    Aszfaltburkolatú útépítés (Avarszállás u.)

építési szerződés    Aszfaltburkolatú útépítés (Tordai u.)
             Mokány utca (Décsi József utca-Simongát
Építési szerződés
             utca) aszfaltburkolatú útépítés
            Milán utca (Rákóczi út - Sashalom utca)
Építési szerződés
            aszfalburkolatú útépítés
            Szabó utca (Bóbitás út- Biztató utca között
Építési szerződés
            aszfaltburkolatú útépítés
            Szántó utca (Bóbitás út - Biztató utca között)
Építési szerződés
            aszfaltburkolatú útépítés
            Szűcs utca (Bóbitás út-Biztató út) aszfalt
Építési szerződés
            burkolatú útépítés
            Georgina u. /Vidámvásár u. - Gazdaság út/ -
            útépítés
            Batsányi J. u. /Veres P. út szervízút HÉV
            pályatest - Budapesti út/ - útépítés
            Gondnok u. /Pósa L. u. - Borda u./ útépítés -
            Rákóczi u. - csatorna építés
            Csömöri út, Petőfi u., Szilágyi D. u.- csatorna
            építés
            Havashalom u., Karát u. -csatorna építés

csatornaépítés     STRABAG Rt.

            3 db Suzuki Ignis 1,3GLX5 személyes 5 ajtós
adás-vételi szerződés
            személygépkocsi beszerzése
adás-vételi szerződés  Telek adás-vétel
            Szociális tevékenység ellátása: az
            Életvezetési Központ elnevezésű egészség
            megőrző és kábítószer-megelőző program
            foglalkozásainak megtartása
            a XIV. kerületi újság munkálatainak
            elvégzése és szállítása

            XVI. kerület, Diósy Lajos utca 12. szám alatti
adás-vételi szerződés
            városképi védettségű ingatlan            Erzsébet-ligeti uszoda tervezési szerződés            Kenéz u. (Rákospalotai határút-Gusztáv u.
            között) csapadékvíz elvezető árok kiépítése
            Erzsébet-ligeti uszoda-tanuszoda
            szennyvízelveztés kiépítése utáni burkolat
            helyreállítás
            Bp. XVI. ker. 11 utcája össz.: 621 m
            szennyvízcsatorna építés
építési szerződés    Pálfi téri játszótéri rekonstrukció
            Hunyadvár u.-Borotvás u.-Üzbég u.- Enikő u.
            ált. hat. ter. belső park.-ja kiv.-i munk.-i
            XVI. ker. Rendelő u. 78. sz.113898 hrsz
adás-vételi
            ingatlan értékesítése
            Garat u.-i árok lefedése (Hősök fasora-
            Galgahévíz u. között) és parkolók építése
            kiviteli munkái
            Védő u. 5. sz. HRSZ: 103.152 ing.-on lét. gk.-i
            parkolók ép.-e kiv.-i munkái

Építési szerződés   Kolozs utca csapadékvíz elvezetés


Építési szerződés   Lajos utca csapadékvíz elvezetése
            Sávos csomópont és szervizút útépítési
Építési szerződés
            munkái
            Ballada u. - Emlékkő u. - Prohászka O. u. -
            Pesti h.út - Vulkán u. - Újszász u. által
            határolt terület korlátozott sebességű övezet
            kiépítése
            Jelzőlámpás csomópont kivitelezése -
megbízási
            Batsányi u.-Metró u.
            Hősök fasora - Újszász u. - Zsélyi A. u. -
            Veres P. út által határolt terület korlátozott
            sebességű övezet kiépítése
            Okmányiroda élőerős őrzése 0-24 óráig
            Demeter u. 1-3. objektum élőerős őrzése 0-24
            óráig
            Jókai u.6. sz. alatti irodaház élőerős őrzése 0-
            24 óráig
            XVI. ker. Erzsébet-liget 105842/27 hrsz.
adásvételi szerződés
            ingatlan vétele
            Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem
            sportpadló csere
     Régi szerződések
A régebben mások által lejelentett szerződések.
   Partner          Szerződés értéke    Szerződéskötés dátuma   Határidő
   A.D.U. Építész Iroda Kft. 14.071.428,- Ft            9/30/2003   11/30/2004
   AN & TI Kft        5 848 233,- Ft            12/1/2005
                                         2006.szeptem
   AQUA CONSTRUCT Rt. bruttó 11.580.000 Ft             3/8/2006
                                         ber 30.
   Bánki Zoltán       14.999.625.- Ft            5/10/2004
   BAU VITA Építő Kft    5 537 284,- Ft            6/30/2004
                                         2004. 08. 23-
   BAU-VITA Kft.       8.925.320,- Ft            6/30/2004
                                         ig
   Belvárosi Irodaház Kft.  15.624.000,- Ft            7/1/2004
   Berecz Ilona Margit és                           2006. október
                13.884.000 + ÁFA           5/18/2006
   Kovács Tamás                                17.
   BETONÚT Szolgáltató                             2004. 08. 30-
                8.893.184.- Ft Ft           6/30/2004
   És Építő Rt.                                ig
   BETONÚT Szolgáltató                             2004. 08. 30-
                4.449.988,- Ft            6/30/2004
   és Építő Rt.                                ig
   BETONÚT Szolgáltató                             2004. 08. 30-
                19.251.831,- Ft            6/30/2004
   és Építő Rt.                                ig
   BETONÚT Szolgáltató                             2004. 08. 30-
                16.097.800,- Ft            6/30/2004
   és Építő Rt.                                ig
   BETONÚT Szolgáltató                             2004. 08. 30-
                20.075.840,- Ft            6/30/2004
   és Építő Rt.                                ig
   BETONÚT Szolgáltató                             2004. 08. 30-
                20.720.048,- Ft            6/30/2004
   és Építő Rt.                                ig
   Budapest Főváros
                33.600.000-Ft +ÁFA          6/12/2007    8/13/2007
   Önkormányzat
   Budapesti Elektromos
                71 092 221,- Ft + ÁFA
   Művek NYRT
   Budapesti Elektromos                            2005. 06. 30.
                5. 982.250,- Ft            1/24/2005
   Művek Rt.                                  napjáig
   Budapesti Rendőr-
                11 000 000 ,- Ft            4/3/2007 2007.évre
   Főkapitányság
   Contur Bau Kft.      8 491 607,- +ÁFA           4/25/2005    8/1/2005

   Contur Bau Kft.      7 992 113,- +ÁFA            7/6/2005    8/1/2005
   Contur Bau Kft.      6 990 066,- +ÁFA           4/25/2005    8/1/2005
   Contur Bau Kft.      6 496 602,- +ÁFA           4/25/2005    8/1/2005
   Contur Bau Kft.      9 992 120,- +ÁFA           4/25/2005    8/1/2005

   CONTUR-BAU Építőipari                            2005.auguszt
              12.490.150,-Ft              4/25/2005
   Kereskedelmi Rt.                              us 25.
   Coordinator Építőipari,
   Fejlesztési és      6.875.000.- Ft             6/8/2004
   Vállalkozási Rt.
COORDINATOR
Építőiprai, Fejlesztési és 6.875.000,- Ft       5/11/2004
Vállalkozási Rt.
Debreceni Magas-, Mély.-
              bruttó 19.105.468.- Ft   9/8/2006   10/31/2006
és Útépítő Zrt.
Debreceni Magas.- Mély                      2006. október
              bruttó 112.929.240.- Ft   9/8/2006
és Útépítő Zrt.                          31.
Debreceni Magas.- Mély-
              bruttó 21.272.605.- Ft  10/31/2006   10/31/2006
, Útépítő Zrt.
Debreceni Magas.- Mély.-
              bruttó 23.742.263.- Ft   9/8/2006   10/31/2006
és Útépítő Zrt.
Debreceni Magas.- Mély.-
              bruttó 20.021.641.- Ft   9/8/2006   10/31/2006
és Útépítő Zrt.

Dél- Pesti T&T Kft.    18 500 498,- +ÁFA      4/10/2007    8/31/2007


Dél-Pest iTésT Kft.    10 784 000,- +ÁFA      8/1/2005    8/1/2005

                                 2005.
Dél-Pest T és T Kft.   20.231.934,-Ft       4/25/2005
                                 augusztus 25.

                                 2005.
Dél-Pesti T & T kft.   36.165.699.- Ft       7/5/2005
                                 szeptember 5.

Dél-Pesti T & T Kft.   7 541 463,- Ft + ÁFA     7/9/2007   10/15/2007

Dél-Pesti T&T Építőipari,
Kereskedelmi és      5 817 400,- Ft + ÁFa     3/5/2007    5/21/2007
Szolgáltató Kft.

Dél-Pesti T&T Építőipari,
Kereskedelmi és      11 312 931,- Ft + ÁFA    4/10/2007    5/21/2007
Szolgáltató Kft.

Dél-Pesti T&T Kft.    11 567 618,- +ÁFA      3/27/2006    5/30/2006
Dél-Pesti T&T Kft.    9 114 754,- +ÁFA       7/4/2005    8/1/2005
Dél-Pesti T&T Kft.    16 185 547,- +ÁFA      4/25/2005    8/1/2005
Dél-Pesti T&T Kft.    21 572 195,- +ÁFA      4/25/2005    8/1/2005
Dél-Pesti TésT Kft.    28 932 559,- +ÁFA      7/26/2005    9/1/2005
Dénné Kádár Katalin    12.618.000,- Ft       6/30/2004
Diákellátó Kft.      750 000 ,- Ft + ÁFA    11/24/2000 határozatlan
Diákellátó Kft.      4 250 000,- Ft + ÁFA    11/24/2000
Dr. Balázs Katalin    13.893.000,-Ft       1/24/2007    4/23/2007
Dr. Barabásiné Tekauer
            5.500.000,-Ft+ÁFA       2/16/2006    5/5/2006
Ildikó
Dr. Boros József és dr.
            17.000.000,-Ft+ÁFA      11/18/2005    4/3/2006
Diófási Erika

Dréher Sörgyárak Rt    24.867.377,-Ft +ÁFA     9/22/2005


Dréher Sörgyárak Rt    24.867.377,-FT+ÁFA     9/22/2005
Dréher Sörgyárak Zrt   7.713.600., Ft + ÁFA    5/31/2006    7/24/2006


Dumburk Bt.        56.250.249.-Ft       5/26/2005

                                 2005.
ÉKISZ Építőipari Kft.   8.688.086,-Ft       4/25/2005
                                 augusztus 25.
ÉKISZ Kft.        6 950 469,- ÁFA      5/25/2005     8/1/2005
ÉPKOR Bt.         9 875 000,- + ÁFA      4/1/2006     5/1/2006


ÉPKOR Építőipari,
                                 2005.
Szolgáltató és      12.343.750.- Ft       7/5/2005
                                 november 30.
Kereskedelmi Bt.

                                 2004. 08. 23-
ÉPOL '98 Kft.       51.373.993,- Ft       7/6/2004
                                 ig
ÉPOL 98’ Kft       16 439 677,- Ft       7/5/2004
Évgyűrűk
             180.000.000,-Ft + ÁFA   12/2/2005     4/5/2006
Magánnyugdíjpénztár
Évgyűrűk                            2006. április
             90.000.000,-Ft+ÁFA     12/2/2005
Magánnyugdíjpénztár                      5.
EXCLUZÍV - BAU                         2005.
Építőipari Kereskedelmi  59.997.799.- Ft      7/18/2005 szeptember
és Szolgálatató kft.                      15.
EXCLUZÍV-BAU Kft     30 725 179,- Ft       4/1/2005
EXCLUZÍV-BAU Kft     47 998 239,- Ft      7/18/2005
EXCLUZÍV-BAU Kft     53 333 333,- Ft      6/26/2006
EXCLUZÍV-BAU Kft     24 833 053,- Ft      8/22/2006
Exkluzív Bau Építőipari
                                 2005. április
Kereskedelmi és      448.774.426 Ft       8/18/2004
                                 15ig
Szolgáltató Kft
Exluzív-Bau Kft.     588 631 667,- +ÁFA     9/26/2006   11/30/2007


Exluzív-Bau Kft.     264 166 667,- +ÁFA    11/13/2006    5/31/2007


Exluzív-Bau Kft.     87 719 837,-+ ÁFa     11/22/2006   10/31/2007
Exluzív-Bau Kft.     1 034 000 000,- +ÁFA   11/22/2006   10/31/2007
ExxonMobil Hungária
             100.000.000.- Ft     10/18/2004
Kereskedelmi Kft.
Faragó János       5 605 218,- Ft       7/7/2006
Faragó János Vállalkozó 12.165.410,-Ft + 20% Áfa.  8/14/2006   11/10/2006
                                 2004.
FARKAS – BAU Kft.     10.017.238.- Ft      11/2/2004
                                 november 30.
FGV Épületgépész-2002
           11.034.894,-Ft + 20%Áfa    8/31/2006   11/10/2006
Kft.
FINISH Építő és                         2004.
           48.541.206.- Ft        11/29/2004
Szakipari Kft.                          december 10.
FINISH Építőipari és                       2004. 08. 23-
              21.346.366,- Ft     6/30/2004
Szakipari Kft.                          ig
FINISH Kft         17 077 093,- Ft       2004       2004

FINISH Kft         38 832 965,- Ft     10/4/2004
FMCS 25,26,27/2006
              8 990 270,- Ft      7/12/2006
határozat
                                 2004.
Főkert Kft.         24.980.971.- Ft     11/2/2004
                                 november 30.
FŐKERT Parkfenntartó-
Kertészeti és Szolgáltató  8.998.255 Ft       3/27/2006    4/30/2007
Kft.
FŐKERT Parkfenntartó-
Kertészeti és Szolgáltató  49.111.000 Ft      7/18/2006    8/31/2009
Kft.
FŐKERT Parkfenntartó-
Kertészeti és Szolgáltató  32.989.331 Ft       3/5/2007   10/30/2007
Kft.
FŐKERT Parkfenntartó-
Kertészeti és Szolgáltató  25.593.084 Ft       8/9/2006    9/22/2006
Kft.
FŐKERT Parkfenntartó-
Kertészeti és Szolgáltató  12.830.932 Ft       8/9/2006    9/22/2006
Kft.
FŐKERT Parkfenntartó-
Kertészeti és Szolgáltató  34 095 833,- Ft + ÁFA  6/18/2006    8/31/2009
KFT.
Főkert Parkfenntartó Kft  25.381.209,- Ft     12/29/2003 5 hónap
Főkert Parkfenntartó Kft. 6.176.003,- Ft      12/29/2003 3 hónap
Garden Kft.         15.871.500 Ft      7/18/2006   8/31/2009
                                2005. 04. 15.
Garden Kft.         5.089.200,- Ft      2/14/2005
                                napjáig
Garden Kft.         11.135.473,- Ft      3/1/2004 3 hónap
                                2004. 07. 15-
Garden Kft.         5.173.365,- FT      6/1/2004
                                ig
Garden Kft.         13 226 250,- Ft + ÁFA  6/18/2006    8/31/2009
Generáli-Providencia
              6 486 126,- Ft + ÁFA   1/1/1999 határozatlan
Bizt.Rt.
Generáli-Providencia
              120 960,- Ft + ÁFa    7/26/2000 határozatlan
Bizt.Rt.
GEOLEVEL Kft.        11 200 000,- +ÁFA    11/13/2006    7/31/2007
GÉSZ HOLDING
Generál Építő,
              33.900.000,-Ft+ÁFA    5/15/2006    12/7/2006
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Gráczl Tamás        3.600.000.-Ft      2/15/2006
Grál Medical        13.900.000,- Ft     2/21/2005
Hanga Péter         18.101.000,-Ft     11/27/2006    4/23/2007
Harkai Építő Kft      23 712 865,- Ft     4/18/2005
Harkai Építő Rt.      23.712.865,- Ft     4/18/2005    4/8/2005
Hauser Irén        17.142.750,- Ft     7/13/2004HiresyBartuczHollai
              7 230 000,- Ft + ÁFA   3/27/2006   12/31/2007
Euroconsulting Kft.Hódmezővásárhelyi                        2005.
              38.016.563.- Ft     11/15/2005
Útépítő Kft.                          november 15.
Hódmezővásárhelyi                       2005.
              66.250.735.- Ft     10/24/2005
Útépítő Kft.                         november 15.
Hódmezővásárhelyi                       2005.
              36.778.875.- Ft     10/24/2005
Útépítő Kft.                         november 15.
Hódmezővásárhelyi
              7.200.000,- Ft      1/28/2004 2004. 05.31-ig
Útépítő Kft.
Hódút Kft.         30 413 250,- +ÁFA    10/24/2005    11/1/2005

Hódút Kft.         53 000 588,- +ÁFA    10/24/2005    10/1/2005

Hódút Kft.         29 423 100,- +ÁFA    10/24/2005    11/1/2005
Hódút Kft.         26 038 000,- +ÁFA    10/24/2005    11/1/2005
Hoffer Hajnalka      12.618.000.- Ft     10/10/2004
Hortobágyiné Nagy Ildikó
             12.618.000,-Ft       7/13/2004
és Hortobágyi István

Hupka Építő-Szerelő Kft. 60.500.000.-Ft       1/20/2006
                                2006.01.01-
IBM Magyarországi Kft.   16 771 866,- Ft + ÁFA  12/15/2005
                                2008.12.31INFOtec Informatikai és
              7 441 000,- Ft              9/30/2007
Információtechnikai Kft.INVERTÁL Ipari Gyártó                      2006. október
              16.001.000,-Ft+ÁFA    9/5/2006
és Szolgáltató KFT.                       20.
INVESZT ÉP
              24.537.500, Ft      4/20/2005
Ingatlanforgalmazó Kft
                                határozatlan
Junior Vendéglátó Rt.   115.886.960.- Ft     3/16/2004
                                idejű
Katedrális Művészeti Bt. 5 250 000,- Ft      10/18/2006
KELETSZIG Szol.      10 687 686,- Ft     12/22/2005
KENGURU Építőipari                      2004. 05. 31.
             18.000.000,- Ft      7/22/2003
Kft.                             napjáig
KENGURU Építőipari                      Határozatlan
             21.767.150.- Ft     10/20/2004
Kft.                             időtartam
KENGURU Építőipari                      határozatlan
             13.261.300.- Ft     10/20/2004
Kft.                             időtartam

Kenguru Építőipari Kft.  35 421 667,- Ft + ÁFA   7/22/2003 határozatlanKenguru Építőipari Kft.  50 833 333,- Ft + ÁFA   10/5/2004 határozatlan


Kenguru Építőipari Kft.  25 011 667,- Ft + ÁFA   10/5/2004 határozatlan

Kenguru Építőipari Kft.  195 256,- Ft + ÁFA    5/29/2007 teljesítésig

Kiving Ing.g. és Beruh.
             5.200.000,- Ft       4/7/2005    4/15/2005
Szerv. Kft

KIVING Kft        5 200 000,- Ft      8/19/2004
Klachmányi Beatrix,
             15.624.000,-Ft+ÁFA    9/19/2005    2/17/2006
Durucskó Pál
Kontexa Építőipari és                      2005.
             6.178.372.- Ft       8/8/2005
Szolgáltató Kft.                        augusztus 18.

KONTEXA Kft        6 356 589,- Ft      6/30/2005
Kőszegvári Lászlóné és
             6 600 000,- FT+ ÁFA    3/29/2007    4/30/2007
Kőszegvári László
Lezsánné Vincze Diána
Mária és Vincze      12.562.875.- Ft      4/7/2004
Domonkos László
Lidl Magyarország
             220.015.000,-Ft      12/1/2005    4/21/2006
Kereskedelmi Bt.
LittleBau Építő, Szakipari
              105.000.000,- Ft     7/13/2004
és Forgalmazó Kft.
Major Kiss László     5 450 000,- FT + ÁFA    6/4/2007    6/15/2007

Makadám Bau Kft.     7 894 520,- ÁFA      12/5/2006   12/28/2006

                               2006.
Makadám-Bau Kft.     bruttó 20.856.000.- Ft  8/25/2006 szeptember
                               29.
                               I. ütem:
                               2006.07.10. II.
Mányi Stúdió Kft.     19 137 000,- +ÁFA     6/30/2006
                               ütem:
                               2006.10.02.
MÁRKÓ Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt 14.999.625.-Ft       2/24/2005
Felelősségű Társaság
Markovts Éva, Markovits
            11.057.000,-Ft+ÁFA     10/3/2005    2/17/2006
Zsolt
Mátyás-Központ
Kereskedelmi és     7.584.000 Ft + ÁFA        9/6/2006
Szolgáltató Kft.
MÁZÁS Építőiapri Kft   5 505 954,- Ft         8/25/2004

MÉLYKÖZÉP Kft.      8 351 769,- Ft + ÁFA      7/18/2007   10/15/2007

MÉLYKÖZÉP Mély-és
             10 356 595,- Ft + ÁFA      7/9/2007   10/15/2007
Közműépítő Kft.


MÉRTAN Kft.                39,967,397  11/27/2006   5/31/2007
MÉRTAN Kft.                 4,385,680  11/27/2006   5/31/2007
Metál Brick Építőipari                       2005.
Kereskedelmi       17.888.528.- Ft         7/18/2005 szeptember
Szolgáltató Kft.                          15.
                                   2005.
Metál Brick Kft.     4.283.900.- Ft         6/30/2005
                                   augusztus 18.

                                   2004.
METÁL Brick Kft.     15.980.400,-Ft         7/12/2004
                                   augusztus 27.
METÁL-BRICK Kft     12 784 320,- Ft           2004      2004
METÁL-BRICK Kft     14 310 822,- Ft         7/18/2005
METÁL-BRICK Kft     6 665 283,- Ft         2/16/2006
METÁL-BRICK Kft     21 444 884,- Ft         6/1/2006
Metál-Brick Kft.     5.706.989,-Ft + 20%Áfa     9/12/2006    9/12/2006


Metál-Brick Kft.     829.955,- Ft + 20% Áfa     11/15/2006   11/30/2006


MOBILBOX Konténer                          2007.03.09-
             5 684 830,- Ft + ÁFA      3/12/2007
Kereskedelmi Kft.                          2008.03.09


MOR BAU KFt.       11.838.550.- Ft         3/1/2004 3 hónapMOR BAU Kft.       11.230.035.-Ft          3/1/2004 3 hónapMOR BAU Kft.       14.405.051.- Ft         3/1/2004 3 hónap


                                  2004. 08. 30-
MOR BAU Kft.       9.889.385,- Ft         6/30/2004
                                  ig
                                  2005. október
MOTA ENGIL Kft.     32.221.227.- Ft         9/12/2005
                                  31.
                                  2005. október
MOTA ENGIL Kft.     27.949.788.- Ft         9/12/2005
                                  31.
MOTA-ENGIL Rt.      25 776 982,- +ÁFA        9/12/2005    10/1/2005
MOTA-ENGIL Rt.      22 359 830,- +ÁFA     9/12/2005    10/1/2005

Mota-Szer Kft. - Vianova
             19 399 950,-+ ÁFA     2/23/2006    4/30/2006
87 Kft. konzorcium

MP Zrt.         29 251 222,- Ft + ÁFa   7/9/2001 határozatlan


MP Zrt.         748 778,- Ft + ÁFA    5/26/2003Multipoolex Építőipari és
             21 286 630,- Ft + ÁFA   7/9/2007   10/15/2007
Kereskedelmi Kft.


Multipoolex Építőipari és
             5 245 182,- Ft + ÁFA   7/9/2007   10/15/2007
Kereskedelmi Kft.

Multipoolex Építőipari és
             21 273 156,- FT + ÁFA   7/9/2007   10/15/2007
Kereskedelmi Kft.
Multipoolex Építőipari és
             14 646 023,- Ft + ÁFA   7/9/2007   10/15/2007
Kereskedelmi Kft.
Nádor Rendszerház Bt. 8.281.600,- Ft        4/7/2005
Nagy Ernő vállalkozó   7 189 664,- Ft      7/1/2005
NR-Bau Kft.       13 400 000,-+ÁFA     3/29/2006    6/5/2006

                                2005.
Ombrello Kft.      2.854.771.- Ft       7/5/2005
                                augusztus 18.
ONE WAY SYSTEM
Kereskedelmi és     12.571.000,-Ft+ÁFA    10/13/2005    2/17/2006
Szolgáltató Bt
OREL Orvos- és
             17.176.000,- Ft      2/3/2005    2/3/2005
Röntg.elektr. Kft
OTIS felvonó       21 423 276,- Ft      7/22/2005
                                2009. 03. 01.
OTP Rt.         405.000.000,- Ft     5/17/2004
                                napjáig
ÖKO-LUX 2000
Energiagazdálkodási                      2006. március
             7.200.000 Ft        2/6/2006
Korlátolt Felelősségű                     31.
Társaság
Örökzöld Kft.      7 100 610,- Ft      10/18/2006
Örökzöld Park- és
             9 587 161,- Ft      3/25/2005    3/25/2005
Kertép. Sz. Kft
Összefogás Lakásszöv.  7.011.722,- Ft      4/22/2005    4/30/2005
Penta Általános
             23.953.406 Ft      10/10/2006   10/31/2007
Építőipari Kft.
Penta Általános
             93.893.582 Ft      10/10/2006   10/31/2007
Építőipari Kft.
Pest megyei Víz- és                      2005.
             27.616.840,-Ft      4/25/2005
Csatornamű Építő Kft.                     augusztus 25.

Pintér Bertalan     5 756 679,- Ft       7/8/2005
Pintér Bertalan     6 428 753,- Ft      12/27/2005
PLANTFER Kertészeti
             20.848.257 Ft       3/27/2006    4/30/2007
és Parkfenntartó Kft.
PLANTFER Kertészeti
             8.298.648 Ft       2/19/2007    4/10/2007
és Parkfenntartó Kft.
Poór Gyula vállalkozó  6.230.125.- Ft       5/1/2004 1 év
Poór Gyula vállalkozó  6.230.125,- Ft       6/1/2004 1 év
                               2006. 12. 31-
Poór Gyula vállalkozó  5.175.500,- Ft       6/1/2004
                               ig
Porsche-Inter Auto Buda                   2005.
            5.699.000.- Ft      10/31/2005
Kft.                             november 09.
                                2005. január
Postaktív Kft.      4.935 eFt+Áfa      12/30/2005
                                31.

Progress-B'90      24 348 938,- Ft      7/18/2005

Progress-B'90 Építőipari                    2005.
             30.436.173.- Ft      7/18/2005
és Fővállalkozó Kft.                      szeptember 1.

PVCS Kft.        8 600 000,- +ÁFA      8/1/2005    8/1/2005
PVCS Kft.        12 507 893,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
PVCS Kft.        9 724 026,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
PVCS Kft.        17 370 908,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
PVCS Kft.        13 204 182,- +ÁFA     5/25/2005    8/1/2005
PVCS Kft.        11 114 190,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
PVCS Kft.        6 948 199,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
PVCS Kft.        7 644 394,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
PVCS Kft.        22 093 472,- +ÁFA     5/25/2005    8/1/2005
Rákosmenti Waldorf
             90.000.000,- Ft      6/16/2004
Pedagógiai Alapítvány
Relid Bau Kft.      5 981 996,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
Relid Bau Kft.      15 290 175,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
Relid Bau Kft.      17 995 463,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
Relid Bau Kft.      27 799 380,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
Relid Bau Kft.      7 003 711,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
Relid Bau Kft.      7 304 963,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
RELID BAU Közműépítő                      2005.
           19.111.992,-Ft        4/25/2005
Kft.                              augusztus 25.RENOVIT Építőipari Kft. 276 784 836,- Ft + ÁFA   5/17/2007    9/7/2007


ROK-LA Építőipari
             5.183.905.- Ft      10/13/2005   11/30/2005
Szolgálatató Kft.
ROK-LA Építőipari
             bruttó 10.791.365.- Ft   9/8/2006   10/31/2006
Szolgáltató Kft.
ROK-LA Építőipari
          bruttó 13.134.413.- Ft   9/8/2006   10/31/2006
Szolgáltató Kft.
ROK-LA Építőipari
          bruttó 33.535.776.- Ft   9/8/2006   10/31/2006
Szolgáltató Kft.
ROK-LA Építőipari                     2006.
          bruttó 23.521.200.- Ft  7/19/2006
Szolgáltató Kft.                     augusztus 15.

ROK-LA Építőipari
          23.712.514.- Ft      9/15/2005   11/15/2005
Szolgáltató Kft.
ROK-LA Építőipari
          5.803.949.- Ft      10/13/2005   11/30/2005
Szolgáltató Kft.
ROK-LA építőipari
          22.035.893.- Ft     10/13/2005   11/30/2005
Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari
          15.828.521.- Ft     10/13/2005   11/30/2005
Szolgáltató Kft.

ROK-LA építőipari
          18.759.938.- Ft     10/13/2005   11/30/2005
Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari
          23.432.694.- Ft     10/13/2005   11/30/2005
Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari
          12.464.481.- Ft     10/13/2005   11/30/2005
Szolgáltató Kft.
ROK-LA Építőipari
          29.687.500,- Ft      6/30/2004
Szolgáltató Kft.

ROK-LA Kft.     10 988 150,- +ÁFA     5/7/2007    6/18/2007


ROK-LA Kft.     10 942 400,- +ÁFA     5/7/2007    6/18/2007


ROK-LA Kft.     10 926 350,- +ÁFA     5/7/2007    6/18/2007ROK-LA Kft.     6 359 131,- +ÁFA     4/10/2007    8/31/2007


Rok-La Kft.     5 573 357,- +ÁFA     8/25/2006   10/15/2006

ROK-LA Kft.     24 170 843,- +ÁFA    12/12/2006    7/31/2007

Rok-La Kft.     17 628 714,- +ÁFA    10/13/2005    11/1/2005

Rok-La Kft.     12 662 817,- +ÁFA    10/13/2005    11/1/2005

Rok-La Kft.     15 007 950,- +ÁFA    10/13/2005    11/1/2005

Rok-La Kft.     18 746 155,- +ÁFA    10/13/2005    11/1/2005

Rok-La Kft.     9 971 585,- +ÁFA     10/13/2005    11/1/2005
Rok-La Kft.         18 970 011,- +ÁFA   2005.          10/1/2005

Rok-La Kft.         9 001 573,- +ÁFA        4/25/2005    8/1/2005
Rok-La Kft.         8 341 121,- +ÁFA        4/25/2005    8/1/2005
Rok-La Kft.         14 177 696,-          4/25/2005    8/1/2005
Rok-La Kft.         9 175 588,-           4/25/2005    8/1/2005
Rok-La Kft.         13 342 896,-          4/25/2005    8/1/2005
Ronifield Invest
Ingatlanfejlesztő Építő és  300.000.000,-+ÁFA        6/3/2005
Szolgáltató Kft.
Ronifield Kft        55.000.000,- Ft         5/23/2005
Ronifield Kft.        300. 000.000,- Ft        6/3/2005    4/30/2006
Sade Kft.          16 668 254,- +ÁFA        2/18/2005    7/1/2005
SADE Magyarország
               61.011.036.- FT        10/13/2005   11/30/2005
Mélyépítő Kft.
SADE Magyarország
               43.298.551.- Ft        10/13/2005
Mélyépítő Kft.

SADE Magyarország                            2005.
               20.835.318,-Ft         4/25/2005
Mélyépítő Kft.                              augusztus 25.

Sade-Magyarország Kft    34 638 841,- +ÁFA       10/13/2005    11/1/2005

Sade-Magyarország Kft    48 808 829,- +ÁFA       10/13/2005    11/1/2005

Scheili Réka         23.000.000,-Ft + ÁFA       6/9/2006    6/9/2006
SEAT Szabó Autójavító
               6.950.000.- Ft         3/22/2004
Kft.
STRABAG Építő                              2005. október
               80.637.388.- Ft         9/12/2005
Részvénytársaság                             31.
                                     2005. október
STRABAG Építő Rt.      57.259.593.- Ft         9/12/2005
                                     31.
STRABAG Építő Rt.      19.040.198.- Ft        10/14/2004
                                     2004.
STRABAG Építő Rt.      11.811.261.- Ft        10/14/2004
                                     november 15.
                                     2004.
STRABAG Építő Rt.      16.910.819.- Ft        10/14/2004
                                     november 15.
                                     2004.
STRABAG Építő Rt.      23.490.668.- Ft        10/14/2004
                                     november 15.
                                     2004.
STRABAG Építő Rt.      12.080.591.- Ft        10/14/2004
                                     november 15.
                                     2004.
STRABAG Építő Rt.      9.370.428.- Ft         10/14/2004
                                     november 15.
                                     2004.
STRABAG Építő Rt.      4.877.803.- Ft         10/14/2004
                                     november 15.
                                     2004.
STRABAG Építő Rt.      27.958.093.- Ft        10/14/2004
                                     november 15.
                                     2004.
STRABAG Építő Rt.      8.070.439.- Ft         10/14/2004
                                     november 15.
STRABAG Építő Zrt.      16.716.005.- Ft         9/8/2006   10/31/2006
STRABAG Építő Zrt.     bruttó 20.313.825.- Ft   9/8/2006   10/31/2006

STRABAG Építő Zrt.     bruttó 22.794.043.- Ft   9/8/2006   10/31/2006

STRABAG Építő Zrt.     bruttó 21.513.554.- Ft   9/8/2006   10/31/2006

STRABAG Építő Zrt.     bruttó 20.310.840.- Ft   9/8/2006   10/31/2006

Strabag Rt.        45 807 674,- +ÁFA     9/12/2005    10/1/2005

Strabag Rt.        64 509 910,- +ÁFA     9/12/2005    10/1/2005

Strabag Rt.        9 664 473,- +ÁFA     2/18/2005    7/1/2005
Strabag Rt.        12 509 802,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
Strabag Rt.        14 874 795,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
Strabag Rt.        7 000 000,- +ÁFA     4/25/2005    8/1/2005
                                 2005.
STRABAG Rt.        15.637.253,-Ft      4/25/2005
                                 augusztus 25.
Suzuki Gusztáv
              7.999.000.- Ft      3/22/2004
Márkakereskedés
Szatmáry Aranka      18.238.750,-Ft      9/30/2003

Sziget Droginformációs
              6 264 250,- Ft      8/15/2006    6/30/2007
Alapítvány

                                 2007.01.03-
Szikra Lapnyomda Zrt.   10 546 200,- Ft + ÁFA   1/2/2007
                                 2007.12.31
SZILABAU 2003
                                 2005.
Építőipari, Kereskedelmi 46.875.000 Ft        4/5/2005
                                 augusztus 08.
és Szolgáltató Kft.
                                Tervezés:
                                2006.07.10.
Tebodin EC Kft.      67 000 000,- +ÁFA     5/18/2006 Tervezői
                                művezetés:
                                2007.12.15.

TUNEL Kft.         30 715 878,- +ÁFA    12/12/2006    5/31/2007


TUNEL Kft.         10 222 000,- Ft + ÁFA   7/6/2007    8/31/2007


TUNEL Mélyépítő Kft.    12 322 698,- +ÁFA    12/11/2006    5/31/2007
                                 2004.
Tündérkert ’97 Kft.    14.071.428.- Ft      11/2/2004
                                 november 30.
UMÉP Kft.         6 494 150,- +ÁFA     9/20/2006   10/17/2006
VÁCI UTI Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt  12.550.000,-Ft+ÁFA    6/13/2006    12/7/2006
Felelősségű Társaság
VAKOND KÖZMŰ Kft.    6 284 610,- +ÁFA     9/1/2006   11/30/2006


VAKOND-KÖZMŰ Kft.    5 588 160,- +ÁFA     9/1/2006   11/30/2006

                               2006.
Vakond-Közmű Kft.    bruttó 11.170.574.- Ft  7/21/2006
                               szeptember 5.
                               2006. június
Vakond-Közmű Kft.    bruttó 6.051.086.- Ft  5/26/2006
                               15.
VIANOVA 87 Közmű- és
           bruttó 95.711.532.- Ft    9/8/2006    9/29/2006
Útépítő Kft.

Vilati-Signalbau Huber
             7 486 052,- +ÁFA     2/23/2006    5/30/2006
Kft.

Vilati-Signalbau Huber
             5 229 431,- +ÁFA     8/22/2005    9/1/2005
Kft. Kft.

Vilati-Sinalbau Huber Kft. 5 038 976,- +ÁFA    2/23/2006    5/30/2006

Villám Holding Rt.    7 565 220,- Ft + ÁFA   3/16/2004 határozatlan
Villám Holding Rt.    5 343 600,- Ft + ÁFA   3/16/2004 határozatlan

Villám Holding Rt.    5 343 600,- Ft + ÁFA   3/16/2004 határozatlan

Altos Kft.        55.000.000,-Ft      6/29/2006 2006. július 5.

             6 475 500,- Ft      9/29/2006
Az adatokban
bekövetkezett
változások   Megjegyzés
Megbízott
visszalépett.
Határidő:
2007.07.03

Határidő:
2007.07.03
                                                                 Nettó 5 millió forint feletti szerződések
Nyilvántartási
szám      Szerződés megnevezése (típusa)    Szerződés tárgya                       Partner              Szerződés nettó értéke   Szerződéskötés dátuma   Határidő        Az adatokban bekövetkezett változások          Megjegyzés
                          A Microsoft Önkormányzati licencprogram éves követő
937/2007   megrendelés              megrendelése.                         Atigris Informatika Zrt.             5,376,981         5/24/2007 2007.07.01-2008.06.30                               éves díj
                          Mátyásföld Erzsébet-ligetben a Tiszti Kaszinó épületének
635/2007   kivitelezési vállalkozási szerződés  részleges állagmegóvási munkái                BAUCONT Építőipari Zrt.            14,187,451         6/22/2007        7/31/2007
2007/1754   megállapodás             2008.évi bérletek                       BKV Zrt.                    18,190,100         12/11/2007       12/11/2007
47/1999    adásvételi szerződés         óvoda vásárlás                        BKV Zrt.                    3,963,921          7/6/1999        4/30/2008
                          Felsőmalom u - Vágás u (hrsz. 115601/11) beépítetlen
482/2007   adásvételi szerződés         telekingatlan megvásárlása                  Budapest Főváros Önkormányzata         33,600,000         6/12/2007
                          elektromos áram ellátás (PMH, Dunakeszi,
       közüzemi szerződések         Vagyonhasznosítás, Polgári védelem, stb.)           Budapesti Elektromos Művek NYRT        71,092,221                                                       2007.évi áramdíjak
1851/2007   megrendelés              2800 db karácsonyi csomag                   CBA-REMIZ Kft.                 5,221,907         12/13/2007       12/21/2007
2007/1851   megrendelés              2800 db karácsonyi csomag                   CBA-REMIZ-KER 99 KFT              5,221,907         12/3/2007       12/21/2007
                          Keringő utca (Budapesti út - Mertó u. között) útépítési                                              a megrendeléstől
116/2007   megrendelés              kiviteli tervének korszerűségi felülvizsgálata        CONSOLE-BAU Kft.                 100,000          2/9/2007 számított 2 hónap

                          Sashalmi HÉV állomás környezetében parkolók                                                    a megrendeléstől
122/2007   megrendelés              kialakításának kiviteli terve - ismételt közműegyeztetése   CONSOLE-BAU Kft.                  30,000         2/27/2007 számított 1 hét
                          A Kányavár u. (Bányai E. u. - Remény u. között) és
                          Remény u. (Szolnoki u. - Kányavár u. között) útépítési
558/2007   megrendelés              tervéhez fakivágási, favédelmi terv készítése.        CONSOLE-BAU Kft.                  95,000          6/5/2007        6/30/2007

                          A Diófa u. (Csömöri út - Szent Korona u. között) útépítési
559/2007   megrendelés              tervéhez fakivágási és favédelmi terv készítése.      CONSOLE-BAU Kft.                   65,000          6/5/2007        6/30/2007

                          A Budapesti út (Körvasút sor - Nádor u. között) útépítési                                             megrendeléstől
627/2007   megrendelés              tervéhez fakivágási és favédelmi terv készítése.       CONSOLE-BAU Kft.                  45,000          7/2/2007 számított 30 nap
                          A Vörösmarty u. (János u. - Piski u. között) és Piski u.
                          (Vörösmarty u. - Gusztáv u. között) útépítési tervéhez                                               megrendeléstől
628/2007   megrendelés              fakivágási és favédelmi terv készítése.            CONSOLE-BAU Kft.                  95,000          7/2/2007 számított 30 nap
                          A Sashalmi sétány (Margit u - Belső Veres p. út között) út-
                          és járdaépítési kiviteli tervdokumentációnak elkészítése                                                          Plusz a közműadatok beszerzési díja, melynek összege a
554/2007   tervezési szerződés          csapadékvíz elvezetés tervezésével.              CONSOLE-BAU Kft.                 1,500,000         5/31/2007        6/30/2007 szerződéskötéskor nem ismert: 131 168.-Ft - 2007.07.19.
                          A Sashalmi sétány (Budapesti út - Sasvár u. között) út-
                          és járdaépítési kiviteli tervdokumentációnak elkészítése
555/2007   tervezési szerződés          csapadékvíz elvezetés tervezésével.              CONSOLE-BAU Kft.                 1,200,000         5/31/2007        6/30/2007
                          Tapfa utca út, parkoló és járdaépítés kiviteli
                          tervdokumentáció elkészítése csapadékvízelvezetés
605/2007   tervezési szerződés          tervezésével.                         CONSOLE-BAU Kft.                 220,000         6/21/2007        7/16/2007
                          Mátyásföld, Erzsébet-liget hrsz: 105842/35 alatti MLTC
785/2007   tervezési szerződés          csapadékvíz tározó kiviteli tervének elkészítése       CONSOLE-BAU Kft.                 150,000          5/8/2007        4/12/2007
                          Mátyásföld, Erzsébet-ligeti belső út és útcsatlakozás
788/2007   megrendelés              kiviteli tervének elkészítése                 CONSOLE-BAU Kft.                 100,000         3/21/2007        3/26/2007

                          Rákosi mút (Körvasút sor - Rózsa u. között)
                          csapadékcsatorna építési és burkolatfelújítási tervéhez
949/2007   tervezési szerződés          építés alatti és végleges forgalomtechnikai terv készítése  CONSOLE-BAU Kft.                 300,000         7/31/2007        8/10/2007
                          Baross Gábor utca (Margit u. - Sasvár u. között) útépítési
                          kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz
950/2007   tervezési szerződés          elvezetés tervezésével                    CONSOLE-BAU Kft.                 820,000         7/31/2007        9/28/2007
                          József utca (Csömöri út - Rákospalotai határút között)
951/2007   tervezési szerződés          burkolat felújítás tervezése                 CONSOLE-BAU Kft.                 1,200,000         7/31/2007        10/3/2007
                          Veres P.úti és Sarjú úti csomópont és HÉV aluljáró
1332/2007   tervezési szerződés          geodéziai felmérése                      CONSOLE-BAU Kft.                 250,000         10/15/2007       10/19/2007
                          Rákosi út (Körvasút sor - Rózsa u. között) páratlan oldali
1838/2007   megrendelés              járda terve                          CONSOLE-BAU Kft.                 250,000         12/17/2007        1/11/2008
                          Menyhért u. (Budapesti út - Monoki u között) útépítési
1839/2007   megrendelés              kiviteli terve                        CONSOLE-BAU Kft.                  40,000         12/17/2007       12/24/2007
                          Jávorfa u. (Budapesti út -Hermina u között) útépítési
1845/2007   megrendelés              tervéhez favédelmi és fakivágási terv készítése        CONSOLE-BAU Kft.                  45,000         12/17/2007        1/28/2008
                          Árpád u. (Pálya u -batthány u. között) útépítési tervéhez
1846/2007   megrendelés              favédelmi és fakivágási terv készítése            CONSOLE-BAU Kft.                  50,000         12/17/2007        1/28/2008

                          Petúnia u. (Bökényföldi út - Csinszka u között) útépítési
1916/2007   megrendelés              és parkolási kiviteli terve vízelvezetés tervezéssel     CONSOLE-BAU Kft.                 550,000         12/19/2007        1/30/2008
                          Margit u. (Thököly út -Sashalmi sétány között) útépítési
1886/2007   tervezési szerződés          kiviteli terv                         CONSOLE-BAU Kft.                 320,000         11/30/2007       12/20/2007
                          Bp.XVI.ker.Gusztáv utca páratlan utcai árkok felújítása   Dél-Pesti T&T Építőipari, Kereskedelmi és
176/2007  vállalkozási szerződés         (János u.-György u. között)                 Szolgáltató Kft.               5,817,400   3/5/2007          5/21/2007
                          Bp.XVI.ker.Hősök fasora (Békéshalom u.-Újszász u.      Dél-Pesti T&T Építőipari, Kereskedelmi és
300/2007  vállalkozási szerződés         között) burkolatfelújítás                  Szolgáltató Kft.               11,312,931  4/10/2007          5/21/2007
                          Hársfa utca (Rákosi út - Béla u. között) aszfalt burkolatú
                          útépítési munkáinak kivitelezése a szükséges
                          víztelenítéssel az átadott tervdokumentáció és a       Dél-Pesti T&T Építőipari, Kereskedelmi és
808/2008  építési szerződés            vonatkozó szabványok szerint                 Szolgáltató Kft.               8,258,650   7/9/2007       10/15/2007
2000/200  szerződés                PMH - étkeztetés, ebédlő renbentartása            Diákellátó Kft.                 750,000  11/24/2000 határozatlan                         2007.évi
2003/54   szolgáltatási szerződés         heti ebéd díja                        Diákellátó Kft.                4,250,000                                      2007.évi
520/2007  megrendelés               ebéd                             Diákellátó Kft.                  1,300   6/8/2007          6/11/2007
918/2007  megrendelés               ebéd                             Diákellátó Kft.                  1,733   8/1/2007 teljesítésig
1056/2007  megrendelés               étel, üdítő ital                       Diákellátó Kft.                 70,000  8/30/2007          8/30/2007
669/2007  megrendelés               ebéd                             Diákellátó Kft.                  3,467  6/27/2007          6/28/2007
1149/2007  megrendelés               Cibakháza u. 45-47. civil ház tetején a pala javítása    Dobos Elemérné vállalkozó            26,000  9/11/2007 teljesítésig
                          önkormányzati lakásban villanybojler vezetékének
1386/2007  megrendelés               átkötése éjszakai áramkörre                 Dobos Elemérné vállalkozó            15,000  10/5/2007 teljesítésig
1854/2007  megrendelés               parkettázás                         Dobos Elemérné vállalkozó            139,800  12/19/2007 teljesítésig
873/2007  vállalkozási szerződés         önkormányzati lakások felújítása               Dobos Elemérné vállalkozó           1,681,063  7/25/2007        8/23/2008
1205/2007  vállalkozási szerződés         önkormányzati lakás felújítása                Dobos Elemérné vállalkozó           4,048,014  9/24/2007       11/30/2007
1206/2007  vállalkozási szerződés         önkormányzati lakásban ablak és teraszajtó csere       Dobos Elemérné vállalkozó            351,250  9/24/2007       11/14/2007
1207/2007  vállalkozási szerződés         önkormányzati lakás felújítása                Dobos Elemérné vállalkozó           1,506,814  9/24/2007       10/24/2007
1208/2007  vállalkozási szerződés         önkormányzati lakás felújítása                Dobos Elemérné vállalkozó           1,883,975  9/24/2007        11/8/2007
1321/2007  vállalkozási szerződés         Erzsébet-ligeti színház előcsarnokának festése        Dobos Elemérné vállalkozó            951,880  9/14/2007        9/22/2007
58/2004   megbízási szerződés           könyvvizsgálat                        Dr. Printz és Társa              5,880,000   5/1/2004 határozatlan                         2007.évi díj
                          Az Erzsébet-ligeti rekreációs központ 2007.évi
1200/2007  megbízási szerződés           könyvvizsgálói feladatainak elvégzése.            Dr. Printz és Társa              1,000,000   7/1/2007         12/31/2007
                          Szakértői tanulmányok készítése "Az elektronikus
                          ügyintézés bevezetéséhez szükséges fejlesztési
2007/1131  vállalkozási szerződés         koncepció címmel                       eGOV Tanácsadó Kft.              6,950,000  9/11/2007         10/31/2007
                          13 gyalogátkelőhely megvilágítása és 7 közvilágító
2007/1683  vállalkozási szerződés         lámpatest felszerelése                    Elektromos-Műszaki Szolg.KFT         6,994,017  11/19/2007         12/28/2007
2007/1501  vállalkozási szerződés         Erzsébetligeti-uszodában kiszolgáló terek kialakítása    EXCLUZIV-BAU Ép.ip.Ker.Sz. kft        26,249,999  10/8/2007         10/31/2007
                          Erzsébet-ligeti uszodában napkollektoros rendszer
2007/1657  Kivitelezési vállalk.szerződés     kiépítése                          EXCLUZIV-BAU Ép.ip.Ker.Sz. kft        40,000,000  11/22/2007         12/22/2007
1501/2007  vállalkozási szerződés         Erzsébet-ligeti uszodában kiszolgáló terek kialakítása    Excluzív-Bau Kft.              26,249,999  10/8/2007         10/31/2007
                          a XVI.Ker.Önkormányzat ákltal fenntartott 67 intézmény    Fény-Invest Energia Korszerűsítési és
1106/2006  vállalkozási szerződés         beltéri világításának korszerűsítése             Szolgáltató Zrt.              158,068,333  11/22/2006         10/31/2007
32/2007   megrendelés               számítástechnikai alkatrészek                FLASCH-COM Számítástechnikai Kft.        41,176  1/17/2007  teljesítésig
121/2007  megrendelés               3 db asztali számítógép                   FLASCH-COM Számítástechnikai Kft.        366,336  2/21/2007          3/6/2007
306/2007  megrendelés               festékpatronok, tonerek                   FLASCH-COM Számítástechnikai Kft.        388,205  4/27/2007  teljesítésig
418/2007  megrendelés               memória modul                        FLASCH-COM Számítástechnikai Kft.         8,200   6/4/2007  teljesítésig
476/2007  megrendelés               3 db notebook                        FLASCH-COM Számítástechnikai Kft.        645,875   6/4/2007  teljesítésig
488/2007  megrendelés               10 db HP nyomtató                      FLASCH-COM Számítástechnikai Kft.        738,252   6/4/2007  teljesítésig
                          A PMH működéséhez szükséges nyomtató patron és
                          toner ellátottsága érdekében a szerződés mellékletében
                          tételesen felsorolt termékek - a megrendelő külön eseti                                      a külön eseti
395/2007  szállítási keretszerződés        megrendelései szerint.                    FLASCH-COM Számítástechnikai Kft.       3,500,000  5/25/2007 megrendelések szerint
1162/2007  megrendelés               számítástechnikai eszközök                  FLASCH-COM Számítástechnikai Kft.        17,314  7/10/2007 teljesítésig
1730/2007  megrendelés               tonerek beszerzése                      Flash-Com Számítástechnikai Kft.         22,057  11/10/2007 teljesítésig
                          informatikai eszközök beszerzése az intézményeknek
2007/1901  egyéb                  (iskolák, óvodák)                      FLASH-COM SZÁMITÁSTECNIKAI KFT        5,169,604  12/12/2007 teljesítésig
1504/2007  hálózati csatlakozási szerződés     Kossuth L. u-ban 1 lakás bekapcsolása a hálózatba      Főgáz Földgázelosztási Kft            44,880  9/17/2007 határozatlan
1504/2007  hálózati csatlakozási szerződés     MLTC tenisz klub és öltöző hálózatba kapcsolása       Főgáz Földgázelosztási Kft           181,170  12/7/2007 határozatlan
257/2007  vállalkozási szerződés         Kenéz utcában 10 db vezeték átépítése            Főgáz Földgázelosztási Kft          2,172,995  3/19/2007          4/6/2007
                          66/2007 KFÜB határozat - támogatás
188/2007  egyéb szerz               magánszemélyeknek a hálózatra csatlakozáshoz         Főgáz Földgázelosztási Kft          1,021,985   1/1/2007 teljesítésig
                          Újszász u. 105842/38 hrsz-ú ingatlan üzembehelyezési
1647/2007  megrendelés               munkák                            FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.           54,631  10/24/2007 határozatlan
                          Szent korona u. 6. sz. társasház lépcsőházában a
1828/2007  megrendelés               gázmérő leszerelése                     FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.           26,008  12/16/2007 teljesítésig

1102/2007  hálózati csatlakozási szerződés     Album utcában 4 lakás bekapcsolása a földgáz hálózatba    FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.          1,449,690   9/5/2007 határozatlan
                          Rákosszentmihályi tanuszoda földgáz hálózatra
1355/2007  hálózati csatlakozási szerződés     csatlakozása                         FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.          345,168   10/5/2007 határozatlan
                          89/2007 KFÜB határozat - támogatás              FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. és
1464/2007  Együttműk.megáll. és hál csatl.szerz.  magánszemélyeknek a hálózatra csatlakozáshoz         magánszemélyek                2,778,994  9/14/2007 teljesítésig
                                                         FŐKERT Parkfenntartó- Kertészeti és
597/2006  vállalkozási keretszerződés       Bp.XVI.ker.közterületein parkfenntartási munkák       Szolgáltató KFT.               42,170,000  6/18/2006          8/31/2009 2.sz.részszerz.mód.2007.04.23.  2007.évi!
                     Sashalmi sétány fenntartásával összefüggő kiegészítő
                     munkák (forgalomterelő oszlpo, kutató árok, kericsap
                     kiéítése, támrúdkorlát építése, termőföld szállítása      FŐKERT Parkfenntartó- Kertészeti és
552/2007  megrendelés          terítéssel)                          Szolgáltató KFT.             856,800   5/30/2007         6/20/2007
                                                     FŐKERT Parkfenntartó- Kertészeti és
1333/2007  megrendelés          zsákos komposzt                        Szolgáltató KFT.             167,321   10/3/2007        10/24/2007
                                                     FŐKERT Parkfenntartó- Kertészeti és
1413/2009  megrendelés          Petőfi téri játszótér előtti területen járda építés      Szolgáltató KFT.             110,880   10/8/2007        10/15/2007
                                                     FŐKERT Parkfenntartó- Kertészeti és
1623/2007  vállalkozási szerződés    Sashalmi sétányon öntözőhálózat és térburkolat kiépítése Szolgáltató KFT.               3,993,300  9/28/2007         11/9/2007
                     A kerület közterületeire a lakosság által illegálisan kirakott
                     keri nyesedék. Gally, falevél, lom, törmelék, kommunális
2007/1691  Hulladékkezelési szerződés  hulladék elszállítása                     FŐV.KÖZTERÜLETFENNTARTÓ Zrt       8,333,333   6/1/2007         3/31/2008
538/2006  vállalkozási keretszerződés  Bp.XVI.ker.közterületein fasorfenntartási munkák        Garden Kft.              28,991,250  6/18/2006         8/31/2009 3.sz.részszerz. 2007.04.23.
                     2007.évi lakossági faültetési akcióhoz facsemeték
1411/2007  megrendelés          szállítása                           Garden Kft.                90,000  10/9/2007       10/24/2007
1911/2007  megrendelés          fenyőfa felállítása a Havashalom parkba 2007.12.18-án     Garden Kft.                265,000  12/10/2007       12/18/2007
1/2004   biztosítási kötvény      PMH vagyonbiztosítása                     Generáli-Providencia Bizt.Rt.      6,937,487   1/1/1999 határozatlan                      2007.évi díj
                                                                                                                2007.07.26-ig a
                                                                                                                biztosítás következő
54/2004   biztosítási kötvény      számítógépek (laptpok biztosítása)             Generáli-Providencia Bizt.Rt.        120,960   7/26/2000 határozatlan                      évfordulójáig

                     XVI.ker. 104099/1; 104099/2; 104099/3; 104099/4;
                     104099/5; 104099/6; 104099/8; 104099/9; 104099/10;
                     104099/11; 104099/12; 104099/13 hrsz-ú ingatlanok
                     egyenkénti kitűzési vázrajzának elkészítése, a       HATÁRKŐ Földmérési, Tervező, Szakértő               a megbízástól számított
424/2007  vállalkozási szerződés    sarokpontok (telekhatárok) fakaróval történő megjelölése  és Szolgáltató Kkt.             170,000   5/29/2007 14 napon belül
                     XVI.ker. 116643 hrsz-ú ingatlan helyszínrajzán
                     feltüntetett, de a valóságban nem létező felépítmény
                     bontási vázrajzának elkészítése, földhivatali
                     ügyintézéssel és a 116634 hrsz-ú ingatlan telekalakítási
                     vázrajzának elkészítése, a terület fakaróval történő    HATÁRKŐ Földmérési, Tervező, Szakértő               a megbízástól számított
592/2007  vállalkozási szerződés    megjelölése                        és Szolgáltató Kkt.             106,000   6/19/2007 10 munkanapon belül
                     a sashalmi sétány 100846 hrsz-ú ingatlan telekalakítási
                     vázrajzainak elkészítése, földhivatali ügyintézéssel, a
                     kitűzött birtokhatárpontok helyszíni szemle keretében   HATÁRKŐ Földmérési, Tervező, Szakértő               a megbízástól számított
656/2007  vállalkozási szerződés    történő átadása                      és Szolgáltató Kkt.             150,000   5/8/2007 10 munkanapon belül
                     A 103153/1 hrsz-ú ingatlan kitűzési vázrajzának
                     elkészítése, a sarokpontok (telekhatárok) fakaróval    HATÁRKŐ Földmérési, Tervező, Szakértő               a megbízástól számított
804/2007  vállalkozási szerződés    történő megjelölése                    és Szolgáltató Kkt.              58,000   7/2/2007 14 napon belül
                     A XVI.ker.Önkormányzat területén útszabályozás miatt
                     kisajátított területek magántulajdonosok részére való   HATÁRKŐ Földmérési, Tervező, Szakértő
956/2007  vállakozási keretszerződés  visszaadásának földmérési munkái              és Szolgáltató Kkt.             8,333,333  8/13/2007        12/31/2008
                     ingatlan megsemmisült sarokpontjainak fakaróval való    HATÁRKŐ Földmérési, Tervező, Szakértő
1496/2007  vállalkozási szerződés    megjelölése                        és Szolgáltató Kkt.              20,000  10/30/2007        11/13/2007
                     ingatlan megsemmisült sarokpontjainak fakaróval való    HATÁRKŐ Földmérési, Tervező, Szakértő
1620/2007  vállalkozási szerződés    megjelölése                        és Szolgáltató Kkt.              40,000  11/22/2007         12/6/2007
                     ingatlan megsemmisült sarokpontjainak fakaróval való    HATÁRKŐ Földmérési, Tervező, Szakértő
1819/2007  vállalkozási szerződés    megjelölése                        és Szolgáltató Kkt.              20,000  12/14/2007        12/28/2007
                     ingatlan megsemmisült sarokpontjainak fakaróval való    HATÁRKŐ Földmérési, Tervező, Szakértő
1826/2007  vállalkozási szerződés    megjelölése                        és Szolgáltató Kkt.              20,000  12/14/2007        12/28/2007
2007/1755  VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS    OÁIMI központi fűtés átalakítás, radiátor csere      HÁZ-GÉPÉSZ KFT               9,483,010  11/28/2007         1/14/2008

                     Demeter u. 3. sz. alatti ingatlanban használaton kívül lévő
                     munkásszálló eredeti funkciójának visszaállításához
1028/2007  vállalkozási szerződés    szükséges tervdokumentáció elkészítése           Ház-Gépész Kft.              2,000,000  6/26/2007         8/14/2007
                     Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatás
                     leírása - meghatározott feladatok ellátása. (Pályázat:
                     "Kulturális éa rekreációs központ kialakítása a
                     mátyásföldi Erzsébet-ligetben - a korábbi szovjet laktanya
549/2006  megbízási szerződés      új funkcióval történő ellátása"               HiresyBartuczHollai Euroconsulting Kft.  7,230,000  3/27/2006        12/31/2007
                                                   HOOD 2000 Irodaszer Kereskedelmi és
361/2007  szállítási keretszerződés   fénymásolópapír, boríték, leporello             Szolgáltató Kft.              4,583,333  5/16/2007 a keretösszeg erejéig
                                                   HOOD 2000 Irodaszer Kereskedelmi és
362/2007  szállítási keretszerződés   író- és irodaszerek                     Szolgáltató Kft.              2,083,333  5/16/2007 a keretösszeg erejéig
                                                   HOOD 2000 Irodaszer Kereskedelmi és
663/2007  megrendelés          tisztítószerek                       Szolgáltató Kft.              422,560   7/2/2007 teljesítésig
                                                   HOOD 2000 Irodaszer Kereskedelmi és
814/2007  megrendelés          irodaszerek a Polgári Védelemnek              Szolgáltató Kft.               50,872   6/12/2007 teljesítésig
                                                   HOOD 2000 Irodaszer Kereskedelmi és
1144/2007  megrendelés          íróasztali lámpák                      Szolgáltató Kft.               22,532   9/12/2007 teljesítésig
                                                    HOOD 2000 Irodaszer Kereskedelmi és
1571/2007  megrendelés          tisztítószerek a Polgári Védelemnek             Szolgáltató Kft.             67,632  11/21/2007 teljesítésig
                                                    HOOD 2000 Irodaszer Kereskedelmi és
1747/2007  megrendelés          határidőnaplók                        Szolgáltató Kft.            553,840   12/3/2007 teljesítésig
                     Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színház
2007/1628  vállalkozási szerződés    tetőszigetelésének felújítása                HYDROPROOF Mag.és Mélyép Kft      9,367,170  11/16/2007        12/17/2007
                     vállalkozások elektronikus adóbevallását segítő iroda
314/2007  megbízási szerződés      üzemeltetése                         iAgency Szolgáltató Kft        1,736,000   4/6/2007         6/30/2007
                     vállalkozások elektronikus adóbevallását segítő és
828/2007  megbízási szerződés      pályázati tanácsadó iroda üzemeltetése            iAgency Szolgáltató Kft        3,528,000   7/2/2007        12/31/2007

109/2006  tartós bérleti szerződés   hardvereszközök bérlése a közoktatási intézményeknek     IBM Magyarországi Kft.        16,771,866  12/15/2005 2006.01.01-2008.12.31
                     Bp.XVI.kerületében az aszfalt burkolatú utak javítása,
                     kátyúzása (szerződés nettó értéke az éves előirányzat
61/2004   vállalkozási keretszerződés  alapján!)                          Kenguru Építőipari Kft.        35,561,248  7/22/2003 határozatlan                                        2007.évi
                     Bp.XVI.Kerületében új öntött aszfalttal történő
                     járdaburkolat építések (járdajavítás). Szerződés nettó
218/2004  vállalkozási keretszerződés  értéke az éves előirányzat alapján!             Kenguru Építőipari Kft.        55,255,833  10/5/2004 határozatlan                                        2007.évi
330/2007  vállalkozási keretszerződés  Bp.XVI.Kerületében beton járdaburkolat építések       Kenguru Építőipari Kft.        25,011,667  10/5/2004 határozatlan                                        2007.évi
382/2007  megrendelés          Vágás u. 26. sz. előtt beszakadt úttest helyreállítása    Kenguru Építőipari Kft.         195,256  5/29/2007 teljesítésig
                                                                                                2007.09.27. Nettó érték 7.597.808.-Ft-ra változott a felmerült
993/2007  vállalkozási szerződés    Bátony utca szegélyépítési munkái              Kenguru Építőipari Kft.        6,397,808   8/6/2007         9/30/2007 pótmunkák miatt.
989/2007  vállalkozási szerződés    Hősök fasora utcai buszmegálló átépítési munkálatai     Kenguru Építőipari Kft.         260,980   8/1/2007         8/17/2007
                     buszmegállóperonok kialakítása a Rákosi úton a befelé
                     vezető irányban a 190. sz.előtt 18 m hosszúságban és a
                     Rákosi úton a 252. számmal szemben a Szlovák út
1107/2007  megrendelés          irányába 12 m hosszúságban                  Kenguru Építőipari Kft.         571,778   8/13/2007 sürgős
1211/2007  megrendelés          mart aszfalt szállítás                    Kenguru Építőipari Kft.         125,000   9/13/2007 teljesítésig
1360/2007  megrendelés          Hunyadvár u.45/A előtti járda aszfaltozása          Kenguru Építőipari Kft.         104,000  10/15/2007 teljesítésig

1361/2007  megrendelés          belső veres Péter út - Jókai u. HÉV átjáró aszfaltozása   Kenguru Építőipari Kft.         64,000  10/15/2007 teljesítésig
                     Csömöri út 185. sz. alatti ingatlan udvarán a
1853/2007  megrendelés          vízyomócsőcsere utáni aszfaltozás              Kenguru Építőipari Kft.         254,400  12/13/2007 teljesítésig
1871/2007  megrendelés          mart aszfalt szállítás                    Kenguru Építőipari Kft.         125,000  11/19/2007 teljesítésig
                     Irinyi u és Iskola u javítása előtt (kiegészítő munkaként)
1878/2007  megrendelés          szükséges úttükör szakszerű kialakítása           Kenguru Építőipari  Kft.        269,000  12/10/2007 teljesítésig
1209/2007  vállalkozási szerződés    Irinyi u portalanítása                    Kenguru Építőipari  Kft.       1,752,000  9/13/2007       10/15/2007
1502/2007  vállalkozási szerződés    balesetveszélyes járdák átépítése              Kenguru Építőipari  Kft.       1,285,371  10/10/2007       10/31/2007
1585/2007  vállalkozási szerződés    Iskola u (Baross u - Erik u között) portalanítása      Kenguru Építőipari  Kft.       1,056,000  10/26/2007       11/30/2007
1586/2007  vállalkozási szerződés    Gáspár u (Ilona u - Lajos u között) földút javítása     Kenguru Építőipari  Kft.        364,800  11/7/2007       11/30/2007
                     Arany J. u, Iskola u, Formás u mart aszfalttal történő
1876/2007  vállalkozási szerződés    javítása                           Kenguru Építőipari Kft.        2,087,300  12/19/2007        12/20/2007
                     Ferenc u (Damjanich u - Szilaspatak u között) mart
1877/2007  vállalkozási szerződés    aszfalttal történő javítása                 Kenguru Építőipari Kft.         592,000  12/19/2007        12/20/2007
                     Lőpor u és Céltábla u (István kir.u -Belső Veres P. u
1879/2007  vállalkozási szerződés    között) mart aszfalttal történő javítása           Kenguru Építőipari Kft.        1,680,000  12/19/2007        12/20/2007
                     Borotvás u (Üzbég u - Újszász u között) mart aszfalttal
1880/2007  vállalkozási szerződés    történő javítása                       Kenguru Építőipari Kft.         624,000  12/19/2007        12/20/2007
1881/2007  vállalkozási szerződés    Anilin u (Andócs tér - Zsarnó u között)           Kenguru Építőipari Kft.        1,642,000  12/29/2007        12/20/2007
                     Mátyásföld Erzsébet-ligeti - jelenleg építés alatt álló -
                     uszodába egy PSC-ROU 27 Round típusú
                     masszázsmedence leszállítása és beépítése a hozzá
                     tartozó gépészeti berendezésekkel, automata
                     vegyszeradagolással, induló vegyszerkészlettel, UV-
                     lámpás fertőtlenítéssel együtt, a szükséges
1126/2007  megrendelés          próbaüzemmel                         KEREX-Zugló Uszodatechnikai Kft.    6,451,247   9/5/2007        10/27/2007
                     Iglói u (József u - János u között) csapadékvíz elvezetés
1689/2007  tervezői szerződés      engedélyezési-, kiviteli terv készítés            Kovács László tervező          430,000  11/11/2007        11/30/2007

                     Csömöri út (Szolnoki út - Akácfa u között) csapadékvíz
1701/2007  tervezői szerződés      elvezetés engedélyezési-, kiviteli terv készítése      Kovács László tervező         3,500,000  11/11/2007        11/30/2007

                     István király u (Szilas patak - Géza u között) csapadékvíz
1702/2007  tervezői szerződés      elvezetés engedélyezési-, kiviteli terv készítés      Kovács László tervező          1,125,000  11/11/2007        11/30/2007

                     Gusztáv u. (Szilas patak - Kenéz u között) csapadékvíz
1703/2007  tervzői szerződés       elvezetés engedélyezési-, kiviteli terv készítés       Kovács László tervező          175,000  11/11/2007      11/30/2007
426/2007  megállapodás         bérlakás lemondás                      Magánszemély              5,450,000   6/4/2007       6/15/2007
239/2007  megállapodás         bérlakás lemondás                      Magánszemély              6,600,000  3/29/2007       4/30/2007
2007/1353  megállapodás         bérlakás lemondás                      Magánszemély              5,000,000  10/15/2007      11/28/2007
487/2005  szolgáltatási szerződés    telefon díjak                        Magyar Telekom NYRT          14,591,819   5/5/2005 folyamatos                                         2007.évi díjak
                          Orsika tér 1.2. lakásait (40 lakást) érintő, iparosított
                          technológiával épült lakóépületei központi fűtési
                          berendezéseinek energiatakarékos berendezésekre
                          történő cseréje tárgyú épületgépészeti tervezési és
2007/1034   Együttműk, Váll, Tám. Szerz-ek    kivitelezési munkái                       Margittai Ip.ker. és Szolg.KFT        8,607,697  5/22/2007         8/25/2007

                          Összefogás sétány 1.3.5 sz. lépcsőházak lakásait (60
                          lakást) érintő, iparosított technológiával épült lakóépületei
                          központi fűtési berendezéseinek energiatakarékos
                          berendezésekre történő cseréje tárgyú épületgépészeti
2007/1036   Együttműk, Váll, Tám. Szerz-ek    tervezési és kivitelezési munkái                Margittai Ip.ker. és Szolg.KFT        10,374,416  5/22/2007         8/25/2007
1906/2007   megrendelés              Bajcsy tér 1. sz. alatti ingatlan cseréptető javítás      Média Pro Hungary Kft              436,062  12/20/2007 teljesítésig
118/2007   vállalkozási szerződés        Ágoston u. Óvoda vizesblokk javítás               Média Pro Hungary Kft              762,610  2/14/2007         3/14/2007
                          Szent-Györgyi Ált.Iskola tantermeinek mennyezeti vakolat
1124/2007   vállalkozási szerződés        javítási munkái                         Média Pro Hungary Kft             3,797,074   8/2/2007         8/31/2007
163/2007   vállalkozási szerződés        Körvasútsor 16 B épület födém javítás              Média Pro Hungary Kft              263,206   3/9/2007         3/19/2007
                          Táncsics utcai Általános Iskola tantermének mennyezeti
1368/2007   vállalkozási szerződés        vakolat javítási munkái                     Média Pro Hungary Kft              393,229  8/31/2007         9/12/2007
1369/2007   vállalkozási szerződés        Rákosi út 87. fszt.2. padló felszedése, szigetelés       Média Pro Hungary Kft              281,770  10/12/2007        11/12/2007
2007/1551   vállalkozási keretszerződés      Tempo 30 övezetek kiépítéset                  MÉLYKÖZÉP Mély- és Közműép.Kft        14,579,000  11/12/2007         4/30/2008
                          Újszász u. kétoldali árkok felújítása (Hősök fasora -
167/2007   vállalkozási szerződés        Ballada u. között) kivitelezése                 MÉMÉP Kft.                  12,046,010   3/5/2007         5/21/2007
                          4xMB20+2xMS20+1xMB10+1xMB24, összesen 8 db
244/2007   konténer bérleti szerződés      konténerből álló épület bérlete                 MOBILBOX Konténer Kereskedelmi Kft.      6,149,790  3/12/2007 2007.03.09-2008.03.09
                          levélpostai küldemények rendszeres felvétele,
87/2005    megállapodás             továbbítása, kézbesítése                    MP Zrt.                   16,048,066   7/9/2001         6/1/2007             2007.évi
                          A Postaigazgatóság a baross G. 28-30. sz. alatti
                          Okmányiroda épületében díjtérítés nélkül postai
170/2003   megállapodás             szolgáltatást lát el.                      MP Zrt.                    748,778   5/26/2003                          2007.évi díj

                          A Bp.Főv.XVI.ker.Önk PMH a jelen szerződés, illetve a
                          Küldeményforgalmi Üzletszabályzat, vagy az egyéb
                          tárgyú általános szerződési feltételek (ÁSZF-ek) szerinti
                          feltételekkel jogosult igénybe venni a Magyar Posta Zrt
                          által a Küldeményforgalmi Üzletszabályzat, az egyéb
                          tárgyú ÁSZF-ek, illetve a Szerződés alapján biztosított
                          küldeményforgalmi szolgáltatásokat és egyéb tárgyú                                                                   Nem ÁFÁ-s! Szerződés
                          szolgáltatásokat, illetve az egyes szolgáltatásokhoz                                                                  nettó értéke a 2007.évre
608/2007   szerződés               kapcsolódó kiegészítő feltételrendszert.            MP Zrt.                   14,000,000  5/24/2007 határozatlan                   vonatkozik!
271/2007   megrendelés              üdüési csekk                          Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.        17,332,050       2007.évre
269/2006   vállalkozási szerződés        rákosszentmihályi uszoda beruházás lebonyolítás         Nox 2000 Beruh. És Főváll. Zrt.        2,115,000  4/21/2006       5/31/2008
                          Erzsébet-ligeti rekreációs központ beruházás lebonyolítási
396/2006   vállalkozási szerződés        tervek, műszaki ellenőrzés                   Nox 2000 Beruh. És Főváll. Zrt.       15,500,000   5/8/2006        12/31/2008
                          Paulheim térre felállítandó szobor környezetének
2007/1653   vállalkozási szerződés        rendezése                            ÖRÖKZÖLD KFT                 5,686,672  11/5/2007        11/26/2007
                          Erzsébet-liget 56-os emlékmű zászlótartó rúdjának
1467/2007   megrendelés              javítása                            ÖRÖKZÖLD KFT                  68,000  10/30/2007 teljesítésig
2006/288,
2003/49,
2003/69,
2007/100   szolgáltatási szerződések       telefon szolgáltatás                      Pannon Gsm Távközlési Rt.           5,750,027        folyamatos                   2007.évi telefondíjak
                          Az Erzsébet-ligetben épülő uszoda előtti terület és
810/2007   vállalkozási szerződés        parkoló öntözővíz-hálózatának kiépítése.            PENTA Kft.                  7,846,015  6/28/2007         9/16/2007
                          vízvezetékszerelési munkák az önkormányzat
       megrendelések, vállalkozási      épületeiben, önkormányzati tulajdonú ingatlanokban,
több számon  szerződések              intézményekben                         Pintér Bertalan vállalkozó          6,653,645                                2007.évi munkák
                          Enikő utcai és Lándzsa téri sportpálya kerítésének
645/2007   megrendelés              hangtompítási munkái                      Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft.    344,900  6/25/2007         7/13/2007
102/2007   vállalkozási szerződés        Lándzsa u lakótelep területén labdázóhely kiépítése       Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft.   6,915,540  2/19/2007         4/10/2007
                          2008. költségvetési évben 11.000.000.-Ft visszafizetendő
2007/1917   kölcsön szerződés           kamatmentes kölcsön                       REHAB XVI.FOGLAL.ÉS SZOLGÁLT.K        11,000,000  12/20/2007        12/31/2008
                          Corvin Művelődési Ház és Erzsébet-ligeti Színház
2007/1371   Kivitelezési vállalk.szerződés    korszerűsítése, lepényépület felújítása             RENOVIT ÉPÍTŐIPARI KFT            20,723,000  10/15/2007        10/15/2007
                          Mátyásföld Erzsébet-ligetben a Corvin Művelődési Ház és
                          az Erzsébet-ligeti Színház korszerűsítése, belső
                          összeköttetés kialakítása a szomszédos épülettel, a
423/2007   kivitelezési vállalkozási szerződés  lepényépület felújítása                     RENOVIT Építőipari Kft.           276,784,836  5/17/2007        10/16/2007 Határidő: 2007.11.15.
                                                                                              2007.08-08-án kelt 1.sz. szerződésmódosító közös
                                                                                              nyilatkozat: a SUZUKI GUSZÁV autószalon elé betervezett
                                                                                              szikkasztórendszer építése során felmerült műszaki probléma
                                                                                              szükségessé tette egy pótmunka elvégzését, így az eredeti
                   Gusztáv utca (György u-Kenéz u. között) csapadékvíz                                                  szerződésben lévő vállalkozói díj nettó 4.127.893.-Ft-ra
824/2007  építési szerződés    elvezetési munkák kivitelezése                ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.   3,948,893  7/23/2007         8/30/2007 módosult.
                   Mátészalka u. (Színjátszó u - Sasvár u között)
1535/2007  vállakozói szerződés   vízcsőfektetés kiviteli munkái                ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.   4,380,000   9/3/2007         9/20/2007
                   Iharfa u. (Csömöri út - Szent Korona u között)
1331/2007  építési szerződés    csapadékcsatorna átépítésének kivitelezési munkái      ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.    465,295   10/5/2007        10/15/2007
                   Benő u. 4. sz. előtti árok és szikkasztóblokk építésének
1499/2007  építési szerződés    kivitelezési munkái                     ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.    490,740  10/29/2007       11/30/2007
2007/1254  vállalkozási szerődés  Petőfi téri játszótér építése                S'AJO ABC-TEAM KFT           12,499,931  8/13/2007        9/28/2007
2005/13   szerődés         étkezési utalványok                     Sodexho Pass Hungária Kft       29,019,274  12/13/2004 visszavonásig                                      2007.évi utalványok
2007/42,
2007/249,
2007/1337  szállítási szerződések  iskolatej 2007.évre                     Sole.Mizo Rt              6,653,327   1/1/2007        12/31/2007
                   Herman Ottó Ált. Iskola homlokzatának felújítása,ablakok
2007/958  vállalkozási szerődés  cseréje, tornaterem tetőfelújítása              STONELAND ÉP.IP.KIV.ÉS KER.KFT     43,107,337  7/13/2007         10/5/2007
2007/1875  vállalkozási szerődés  földutak javítása                      STONELAND ÉP.IP.KIV.ÉS KER.KFT     7,133,900  12/3/2007        12/20/2007
                   Monoki u. 67. Borostyán Bölcsőde akadálymentesítési
367/2007  vállalkozási szerződés  munkái                            STONELAND Építőipari Kivitelező Kft.  5,371,706   4/4/2007         5/15/2007
                   Monoki u. 67. sz. alatti bölcsőde PVC padlóburkolatának
368/2007  megrendelés       felújítási munkái                      STONELAND Építőipari Kivitelező Kft.   89,250   5/7/2007 teljesítésig
498/2007  megrendelés       Géza utcában ellopott 3 db folyókarács pótlása        STONELAND Építőipari Kivitelező Kft.   279,814   5/22/2007 teljesítésig
990/2007  megrendelés       acéllemez fedlapok készítése                 STONELAND Építőipari Kivitelező Kft.   135,200   8/14/2007 teljesítésig
                   Budapesti út 1.sz. előtti közterületi árok árokrézsű
1390/2007  megrendelés       megerősítési munkái                     STONELAND Építőipari Kivitelező Kft.   149,587  10/19/2007 teljesítésig
                   Gyerekkuckó óvoda balaesetveszélyes homlokzat
1690/2007  megrendelés       leverése                           STONELAND Építőipari Kivitelező Kft.    67,760  11/19/2007        12/20/2007
985/2007  vállalkozási szerződés  Gazdaság út - Georgina u csapadékvíz elvezetése       STONELAND Építőipari Kivitelező Kft.  2,073,830  7/20/2007         8/17/2007
                   Hermann Ottó Általános Iskola tornatermének festési
1924/2007  vállalkozási szerződés  munkálatai                          STONELAND Építőipari Kivitelező Kft.  2,696,960  12/19/2007         1/15/2008
151/2007  megrendelés       közműadat egyeztetések                    SZEK TERV Bt                34,925   1/1/2007 teljesítésig
                   Iharfa, Testvériség, Hársfa, Rigó, Istráng, Segesvár, Bács
                   utcák, Monoki HÉV átjáró útépítési tervéhez favédelmi
124/2007  megrendelés       terv készítése                        SZEK TERV Bt               39,140   3/20/2007
313/2007  megrendelés       Csömöri út-Mókus u. szalagkorlát               SZEK TERV Bt               100,000   2/8/2007 teljesítésig
                   Állomás u. 10-12. sz. előtt gépkocsi leálló helyek
340/2007  megrendelés       tervezése vízelvezetéssel                  SZEK TERV Bt               80,000   5/15/2007         5/28/2007
                   Gazdaság út -georgina utca csapadékvíz elvezetés
1176/2007  megrendelés       tervezése                          SZEK TERV Bt               120,000   6/25/2007 teljesítésig
                   Simongát u (Tátraszirt sor - Vidámvásár u. között)
1840/2007  megrendelés       útépítési tervéhez favédelmi terv készítése         SZEK TERV Bt               120,000  12/17/2007         1/30/2008
                   Sarkad u (Budapesti út - Ida u között) útépítési tervéhez
1841/2007  megrendelés       favédelmi terv készítése                   SZEK TERV Bt               90,000  12/17/2007         1/30/2008
                   Budapesti út (Mátyás király u - Sarkad u között) útépítési
1842/2007  megrendelés       tervéhez favédelmi terv készítése              SZEK TERV Bt               70,000  12/17/2007         1/30/2008
                   Rozsos u. (Csömöri út - Baross u. között) útépítési
1843/2007  megrendelés       tervéhez favédelmi terv készítése              SZEK TERV Bt               90,000  12/17/2007         1/30/2008
                   Kendermag u. (Timur u -Ágota u között) útépítési
1844/2007  megrendelés       tervéhez favédelmi terv készítése              SZEK TERV Bt               80,000  12/17/2007         1/30/2008
48/2007   tervezési szerződés   Erzsébet-liget belső út parkoló tervezése          SZEK TERV Bt               465,282   1/16/2007         3/30/2007
                   Diósy L.u (Veres P.u - Újszász u között burkolat felújítás
946/2007  tervezési szerződés   tervezése                          SZEK TERV Bt              1,344,475  7/31/2007         10/3/2007
                   Béla u (Párta u - Mátyás kir.u között) útépítési kiviteli
                   tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés
947/2007  tervezési szerződés   tervezéssel                         SZEK TERV Bt               395,717   7/31/2007        10/31/2007
                   Gordonka u (Veres P. u- Lobbanó u között) burkolat
948/2007  tervezési szerződés   felújítás tervezése                     SZEK TERV Bt              1,160,000  7/31/2007        10/31/2007
                   Erzsébet-ligeti belső út uszoda és sportpálya között
                   egyszerűsített útépítési kiviteli tervdokumentáció
1907/2007  tervezési szerződés   készítése                          SZEK TERV Bt               190,000   11/2/2007        11/19/2007
                   Simongát u. (Szilas patak - Vidámvásár u. között)
                   csapadékvíz elvezetés engedélyezési-, kiviteli terv
1704/2007  tervzői szerződés    készítése                          SZEK TERV Bt               650,000  11/11/2007         1/15/2008
                   Szent Korona u (Kossuth u - Batthyány u között)
                   csapadékvíz elvezetés engedélyezési-, kiviteli terv
1705/2007  tervezői szerződés    készítés                           SZEK TERV Bt               195,000  11/11/2007        11/30/2007

                   Wesselényi u (Szent Korona u - Ida u között) csapadékvíz
1706/2007  tervezői szerződés    elvezetés engedélyezési-, kiviteli terv készítése    SZEK TERV Bt                 540,000  11/11/2007        11/30/2007
                      Diósy u (Veres P u - Diósy u. 5 között) csapadékvíz
1919/2007   tervezői szerződés      elvezetés engedélyezési-, kiviteli terv készítése      SZEK TERV Bt        166,665  11/30/2007          1/31/2008
                      Cserhida u (Péterke u _Rendelő u között) ivóvíz vezeték
1750/2007   vállakozói szerződés     tervezése                          SZEK TERV Bt        200,000   11/5/2007          12/5/2007
                      Zsenge u (Írisz u - Csenkesz u között) ivóvíz ellátás
329/2007   vállalkozási szerződés    tervezés                          SZEK TERV Bt        200,000   3/1/2007 teljesítésig

                                                                                         2007.04.11-én kötött megállapodás alapján 2007.04.16-tól a
                      a XIV. kerületi újság munkálatainak elvégzése és                                           Szikra Lapnyomda helyébe a Grafika Press Nyomdaipari
34/2007    szállítási szerződés     szállítása                         Szikra Lapnyomda Zrt.   10,546,200   1/2/2007 2007.01.03-2007.12.31 Zrt.lép. A szerződés többi pontja változatlan marad.
2007/830   vállalkozási keretszerződés  200 db szikkasztó kút karbantartása             SZÍVÓ KFT         5,200,000  6/14/2007       12/31/2007
                      a kerület területén csapadékvíz elöntések azonnali
815/2007   vállakozási keretszerződés  szivattyúzással történő mentesítése             SZÍVÓ KFT          324,745   6/14/2007         12/31/2007
                      önkormányzati ingatlanokon lévő emésztők ürítése.
több számon  megrendelések         Esővíz szippantás.                     SZÍVÓ KFT          279,960                                                  2007.évben
                      Mátyásföldi HÉV-nél parkoló, Hősök fasora burkolat
                      felújítás, Újszász u árok felújítás, Kenéz u csapadékvíz
123/2007   megrendelés          csatorna tervek                       Tandem Mérnök Iroda Kft   500,000   2/27/2007          3/5/2007
                      Sarkad u (Szent Korona u - Béla u között) útépítési
1832/2007   megrendelés          tervéhez favédelmi terv készítése              Tandem Mérnök Iroda Kft   60,000  12/17/2007          1/30/2008
                      Szénás u (Szent Imre u - Rákosi út között) útépítési
1833/2007   megrendelés          tervéhez favédelmi terv készítés              Tandem Mérnök Iroda Kft   140,000  12/17/2007          1/30/2008
                      Pál u (János u - Szilaspatak u között) útépítési tervéhez
1834/2007   megrendelés          favédelmi terv készítése                  Tandem Mérnök Iroda Kft   130,000  12/17/2007          1/30/2008
                      Sarkad u (Csömöri út - Szent Imre u között) útépítési
1835/2007   megrendelés          tervéhez favédelmi terv készítése              Tandem Mérnök Iroda Kft   70,000  12/17/2007          1/30/2008
                      Ferenc u (Damjanich u - Kenéz u között) útépítési
1836/2007   megrendelés          tervéhez favédelmi terv készítése              Tandem Mérnök Iroda Kft   70,000  12/17/2007          1/30/2008
                      Marcell u (György u - Szilaspatak u között) útépítési
1837/2007   megrendelés          tervéhez favédelmi terv készítése              Tandem Mérnök Iroda Kft   120,000  12/17/2007          1/30/2008
                      Batthyány u (Vidámvásár u - Rózsalevél u között)
943/2007   tervezési szerződés      burkolat felújítás tervezése                Tandem Mérnök Iroda Kft   860,000   7/31/2007          10/3/2007
                      Arany J.u (belső Veres P. u - Margit u között) útépítési
                      kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz
944/2007   tervezési szerződés      elvezetés tervezésével                   Tandem Mérnök Iroda Kft  1,850,169  7/31/2007          9/28/2007
                      Szent Korona u (József u - Jávorfa u között) burkolat
945/2007   tervezési szerződés      felújítás tervezése                     Tandem Mérnök Iroda Kft  1,320,000  7/31/2007          10/3/2007
                      a kivitelezés alatt álló Erzsébet-ligeti uszoda belső
1847/2007   megbízási szerződés      áttervezése                         Tebodin EC Kft.      4,200,000  7/14/2007         10/14/2007
                      Erzsébet-ligeti uszoda a vasbeton szerkezetek építése
572/2007   vállalkozási szerződés    folyamán a vasszerelés helyszíni ellenőrzése        Tebodin EC Kft.       833,333   2/1/2007          5/31/2007
                      a két uszoda tervdokumentációja alapján műszaki
1225/2007   vállalkozási szerződés    ütemterv készírése                     Tebodin EC Kft.       150,000   3/28/2007
                      Erzsébet-ligeti uszoda külső szennyvízelvezetése, a
                      nyomvonal felett 5 m széles hullámkő burkolat építési,
2007/1219   építési szerződés       kivitelezési munkái                     TUNEL MÉLYÉPÍTŐ KFT.   13,534,000  7/10/2007          8/31/2007

791/2007   vállalkozói szerződés     Nagyvárad u, Csallóközi u vízcsőfektetés kiviteli munkái  TUNEL MÉLYÉPÍTŐ KFT.    4,400,000  3/26/2007          4/25/2007
                      Sóderos u (Édesvíz u - Strand sétány között)
1364/2007   vállalkozói szerződés     vízcsőfektetés kiviteli munkái               TUNEL MÉLYÉPÍTŐ KFT.    1,689,000  6/11/2007          6/25/2007
                      Zsenge u (Írisz u - Csenkesz u között) vízcsőfektetés
1537/2007   vállalkozói szerződés     kiviteli munkái                       TUNEL MÉLYÉPÍTŐ KFT.    2,970,000  9/25/2007         10/12/2007
                      Ikarus sporttelepen konténerek víz-csatorna ellátásának
177/2007   vállalkozási szerződés    kiépítése                          TUNEL MÉLYÉPÍTŐ KFT.    1,130,560   3/8/2007          3/9/2007

                      Ikarus sporttelepen konténerek víz-csatorna ellátásának
299/2007   vállalkozási szerződés    kiépítése pótmunkák a zuhany-konténer miatt         TUNEL MÉLYÉPÍTŐ KFT.    157,458   4/16/2007          4/30/2007
21/2007    megrendelés          1 db asztali PC sürgős javítása, alkatrészcsere       TZteam Kft          52,545   1/4/2007 teljesítésig

126/2007   megrendelés          3 db ASUS P5LD2 SE asztali számítógép beszerzése      TZteam  Kft         357,999   3/6/2007  teljesítésig
90/2007    megrendelés          hálózati kártya, kábel                   TZteam  Kft          2,733  2/19/2007  teljesítésig
197/2007   megrendelés          2 db csendes 400W táp asztali PC-hez            TZteam  Kft         16,000   4/4/2007  teljesítésig
203/2007   megrendelés          HP, EPSON, Canon nyomtatókhoz tonerek            TZteam  Kft         774,903  3/28/2007  teljesítésig
341/2007   megrendelés          14 db számítógép a XVI. Ker.rendőrségnek          TZteam  Kft         631,400  5/18/2007  teljesítésig
487/2007   megrendelés          35 db TZ Vista ready PC konfiguráció            TZteam  Kft        3,430,000   6/4/2007  teljesítésig
417/2007   megrendelés          40 db Acer 17' TFT monitor 1716 AS 8ms           TZteam  Kft        1,520,000   6/4/2007  teljesítésig
574/2007   megrendelés          számítástechnikai alkatrészek                TZteam  Kft          3,750  6/14/2007  teljesítésig
835/2007   megrendelés          számítástechnikai eszközök                 TZteam  Kft         57,749   7/4/2007  teljesítésig
941/2007   megrendelés          digitalizálás                        TZteam  Kft          6,667   8/6/2007  teljesítésig
1137/2007   megrendelés          számítógép alkatrészek                   TZteam  Kft         142,500  8/30/2007  teljesítésig
1163/2007   megrendelés          számítástechnikai eszközök                 TZteam  Kft          4,167  7/30/2007  teljesítésig
1578/2007   megrendelés          számítógép alkatrészek                   TZteam  Kft         31,250  11/8/2007  teljesítésig
                                                                              Futamidő: 7 év
                     közvilágítási és önkormányzati intézmények belső                                  (2007.03.19 -
182/2007  fejlesztési hitelszerződés  világítási hálózatának fejlesztése, korszerűsítése      UniCredit Bank Zrt.     170,713,800  3/19/2007 2014.03.31)
                     Sashalmi sétány (Margit u. -Sasvár u. között) közvilágítás
                                                   Vialux Kft.          5,682,990  4/10/2007        10/30/2007
903/2007  vállalkozási szerződés    létesítése
                     Erzsébet-liget Északi és Déli sétány közvilágítás
                                                   Vialux Kft.          7,022,425  4/10/2007         8/31/2007
910/2007  vállalkozási szerződés    létesítése
                     Havashalom parkban felállítandó karácsonyfa
1912/2007  megrendelés         világításának betáplálása                  Vialux Kft.           77,200  12/12/2007        12/17/2007

1923/2007  megrendelés         56-os emlékmű díszkivilágítása villamos elosztó cseréje   Vialux Kft.           304,500  11/28/2007 teljesítésig

                     Sashalmi sétány 2. szakasz közvilágítás bővítés kiviteli
778/2007  tervezési szerződés     tervei, Havashalom park közvilágítás kiviteli tervei     Vialux Kft.           520,000   6/6/2007         10/5/2007
1679/2007  vállakozói szerződés     Paulheim tér közvilágítása kiépítése             Vialux Kft.          1,989,643  11/21/2007        12/28/2007
71/2007   vállalkozási szerződés    sashalmi sétány közvilágítás terv              Vialux Kft.           490,000  1/25/2007         2/28/2007
                     Rákosi út - Batthyány utca kereszteződésben jelzőlámpás
2007/957  vállalkozási szerződés    csomópont kiépítése                     Vilati-Signalbau Huber kft  24,725,848  8/13/2007         10/1/2007

                     Veres P út - Sarjú u. kereszteződésében jelzőlámpás
1218/2007  tervezési szerződés     csomópont engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése Vilati-Signalbau Huber kft     800,000   7/1/2007         8/5/2007
                     Szabadföld út - Simongát u kereszteződésében
                     jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli terv
1513/2007  tervezési szerződés     elkészítése                       Vilati-Signalbau Huber kft     800,000   7/1/2007        10/30/2007

                     Csömöri út - János u kereszteződésében jelzőlámpás
1506/2007  vállalkozási szerződés    csomópont engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése   Vilati-Signalbau Huber kft   2,400,000  7/27/2007       11/30/2007
50/2004   megbízási szerződés     Okmányiroda élőerős őrzése 0-24 óráig            Villám Holding Rt.       7,565,220  3/16/2004 határozatlan        2007.évi díj
51/2004   megbízási szerződés     Demeter u. 1-3. objektum élőerős őrzése 0-24 óráig      Villám Holding Rt.       5,343,600  3/16/2004 határozatlan        2007.évi díj
49/2004   megbízási szerződés     Jókai u.6. sz. alatti irodaház élőerős őrzése 0-24 óráig   Villám Holding Rt.       5,343,600  3/16/2004 határozatlan        2007.évi díj
                                                       Támogatási szerződések (Nem ÁFÁ-s!) 2007.év
Nyilvántartási                                                                                            Elszámolás
szám       Kedvezményezett              Címe                  Támogatás célja                        Támogatás összege   Dátum    határideje   Határozatszám
                                                                                                           215/2007 KSB,
885/2007     412-es Cserkészekért Alapítvány      1165 Budapest, Zsélyi A.u. 29.     Utazásra és részvételi költségekre.                    200,000   6/25/2007    12/31/2007 409/2007 KT
720/2007     56-os Szövetség XVI. Kerületi Szervezete  1165 Budapest, Újszász u. 104 B/2    Programok és a bajtársak támogatásának költségeire.            200,000   6/20/2007    1/31/2008 241/2007 CKEB

932/2007     Árpádföldi Római Katolikus Egyházközség  1162 Budapest, Állás u. 66.       Az Egyházközség működési költségeire.                   309,000   7/30/2007    1/31/2008 258/2007 CKEB
                                                                                                           Polgármesteri
                                                                                                           fejlesztési keret
1157/2007    Árpádföldi Római Katolikus Egyházközség  1162 Budapest, Állás u. 66.       Bútorok, berendezési tárgyak beszerzésére.                300,000   9/10/2007    12/31/2007 terhére
                                                  Kiss Dániel atléta olimpiai felkészülésével kapcsolatos
                                                  költségek finanszírozása: bérköltség, étkezési melegutalvány
264/2007     Atlétikai Reménységekért Alapítvány    1165 Budapest, Mészáros J. u. 4.    és gépkocsi használat                          1,612,710   3/26/2007    12/31/2007 80/2007 KT
                                                  Grafo-mánia elnevezésű Budapesti Diákújságíró Fesztivál
                                                  megszervezésének és lebonyolításának költségeire, mint
                                                  anyagköltség, étkezési költség,fesztiválújság költsége,
339/2007     Benedek Ágnes               1165 Budapest, Prodám u. 1.       díjazás, jutalmak költségei.                       200,000   4/10/2007    12/31/2007 75/2007 KSB

                                                  2007.08.5-11. között Balatonlellén megrendezésre kerülő
         BRFK XVI.ker.Rendőrkapitányság                           Nyári közlekedési bűnmegelőzési tábor utazási, étkeztetési                            8/2007.(III.2.)Ök.
596/2007     Balesetmegelőzési Bizottság                            költségeire, belépőjegyekre, vetélkedők díjaira.             900,000   6/20/2007    9/10/2007 rendelet
                                                  2007.08.5-11. között Balatonlellén megrendezésre kerülő
         BRFK XVI.ker.Rendőrkapitányság                           Nyári közlekedési bűnmegelőzési tábor autóbusz és                                8/2007.(III.2.)Ök.
604/2007     Balesetmegelőzési Bizottság                            szállásköltségre.                             300,000   6/20/2007    9/10/2007 rendelet
         Budapest XVI.kerületi Közbiztonság                                                                                 233/2007 KT és
254/2007     Alapítvány                 1163 Budapest, Jókai u. 6.       XVI.ker.Rendőrkapitányság dolgozóinak támogatása            3,000,000   4/18/2007    1/31/2008 281/2007 KT
         Budapest XVI.kerületi Közbiztonság                         XVI.ker.Rendőrkapitányság kisösszegű eszközbeszerzések                             233/2007 KT és
254/2008     Alapítvány                 1164 Budapest, Jókai u. 6.       felhasználási célra                            500,000   4/18/2007    1/31/2008 281/2007 KT
234/2007     Budapesti Rendőr-Főkapitányság       1139 Budapet, Teve u.6.         szabadidős rendőri szolgálat támogatása a kerületben          11,000,000   4/3/2007 2007.év     118/2007 Kt

                                                  XVI. Kerületi Katolikus Egyházak szervezésében 2007.09.16.-
                                                  22-e közötti időszakban megrendezésre kerülő városmisszió
                                                  keretében szervezett programok költségeire (hangosítás,
528/2007     Budapest-Sashalom Krisztus Király Pélbánia 1163 Budapest, Sasvár u. 23.      szállítás, anyagköltség, reklámköltség).                 500,000   6/7/2007    12/31/2007 114/2007 KSB
770/2007     Cavalloni Ferenc Modellező SE       1165 Budapest, Veres P. u. 157.     Dologi kiadásokra.                            200,000   6/19/2007    12/31/2007 285/2007 KSB

                                                  Ablakcsrével, a világítás korszerűsítésével, az imaház belső
1797/2007    Cinkotai Baptista Gyülekezet        1164 Budapest, georgina u. 59.     festésével, ajtók mázolásával kapcsolatos költségekre.          300,000   5/16/2007    1/31/2008 108/2007 CKEB
                                                  Az egyházközség által benyújtott felújítási ütemterv
                                                  II.ütemében részletezett munkálatok (meglévő kerítőfal
                                                  feltárása, új kerítőfal alapásása, kerítőfal építése
                                                  terméskőből, lépcső kialakítása, beton folyóka készítése)
440/2007     Cinkotai Evangélikus Egyházközség     1164 Budapest, Batthyány I. u. 53-55.  költségeire.                              3,900,000   5/30/2007    1/31/2008 175/2007 CKEB
929/2007     Cinkotai Evangélikus Egyházközség     1164 Budapest, Batthyány I. u. 53-55.  Az Egyházközség működési költségeire.                   430,000   7/30/2007    1/31/2008 258/2007 CKEB
                                                  A XVI. lakosság részére egészségi állapotának megőrzését
                                                  és javítását célzó programok támogatása, a civil szervezet
831/2007     Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre      1164 Budapest, Rádió u. 32.       pályázatának támogatása.                         200,000   7/11/2007    1/30/2008 383/2007 ESZB
                                                  2007.évre a XVI. kerületben végzett feladataik ellátásához
1192/2007    Cinkotai Polgárőr Egyesület        1164 Budapest, Magtár u. 11.      működési célú támogatás.                         300,000   9/14/2007    2/15/2008 61/2007 KKKB
925/2007     Cinkotai Római Katolikus Egyházközség   1164 Budapest, Batthyány I. u. 21.   Az Egyházközség működési költségeire.                   410,000   7/30/2007    1/31/2008 258/2007 CKEB
         Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és
590/2007     Lakástulajdonosok Egyesülete        1165 Budapest, Táncsics u. 10.     Dologi költségekre.                            210,000   5/31/2007    12/31/2007 213/2007 KSB
                                                  Budapest XVI. Kerületében végzett feladataik ellátásához és                           8/2006 (III.3.)
630/2007     Dóra XVI.ker. Polgárőrség         1165 Budapest, Futórózsa u. 75. I/2.  programjaik megvalósításához.                       600,000   7/6/2006    1/15/2007 Önk.rendelet
                                                                                                    187/2007 KSB,
849/2007  Dr. Kresz Mária Alapítvány         1164 Budapest, Cinke u. 33.         Tiszteletdíjak költségeire, anyag-és technika biztosítására.   300,000  6/25/2007  12/31/2007 401/2007 KT      Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kelet-Pesti                        Könyvtárállomány fejlesztésére, beszerzésekre, programok
1616/2007  Régiója                   1102 Budapest, Szent László tér 14.     költségeire.                          1,500,000  9/25/2007  12/31/2007 353/2007 KSB
                                                  A fent nevezett intézmény tetőtér beépítés terveztetésére,
      Gyimesfelsőlaki Árpádházi Szent Erzsébet                        engedélyeztetésére és a kivitelezés megkezdésének
28/2007   Gimnáziun és Kollégium                                 támogatására.                           650,000  1/19/2007  12/31/2007 654/2006 KT
                                                                                                    2006,.évi
                                                                                                    CXXVII.tv.7.sz.
      Holdvilág Kamaraszínház Kulturális                           A NKÖM által jóváhagyott pályázatban foglalt működési                       mellékletének c)
391/2007  Egyesület                                        költségek finanszírozásáának céljára.              3,000,000  5/23/2007  12/31/2007 pontja alapján

      Holdvilág Kamaraszínház Kulturális                           A 2007-ben bemutatásra kerülő Mrozek: Emigránsok című
282/2007  Egyesület                                        darabjának dologi és személyi kiadásainak költségeire.     1,435,000  4/10/2007  12/31/2007 74/2007 KSB
      Holdvilág Kamaraszínház Kulturális                           A színház 2007. évi színházi bemutatóihoz kapcsolódó dologi
706/2007  Egyesület                                        és személyi kiadások költségeire.                1,100,000  6/19/2007  12/31/2007 319/2007 KSB

                                                  A sportegyesület csapatainak nevezési díjára,a versenyekre
                                                  való utazás, szállásköltség kifizetésére, sportszer,
690/2007  HORT SE                   1165 Budapest, Natasa u. 12.        sporteszköz vásárlására, sportlétesítmény bérleti díjára.     613,000  6/25/2007  12/29/2007 324/2007 KSB

                                                  A sportegyesület csapatainak nevezési díjára, a versenyekre
                                                  való utazás, szállásköltség kifizetésére, továbbá sportszer,
233/2007  HORT SE                   1165 Budapest, Natasa u. 12.        sporeszköz vásárlására, sportlétesítmény bérleti díjára.     463,000  3/21/2007   7/1/2007 61/2007 KSB

                                                  Wass Albert születésének 100. évfordulója alkalmával
1617/2007  Huszonegyedik Század Alapítvány       1026 Budapest, Gábor Áron u. 8.       bemutatásra kerülő dokumentum-játékfilm dologi költségeire.    500,000 11/14/2007   3/31/2008 371/2007 KSB

                                                  A sportegyesület csapatainak nevezési díjára,a versenyekre
                                                  való utazás, szállásköltség kifizetésére, sportszer,
692/2007  IKARUS BSE                 1165 Budapest, Bátony u. 1-33.       sporteszköz vásárlására, sportlétesítmény bérleti díjára.    2,331,000  6/25/2007  12/29/2007 324/2007 KSB
                                                  A sportegyesület csapat-, illetve az egyéni versenyzőinek
                                                  nevezési díjára, a versenyekre való utazás, szállásköltség
                                                  kifizetésére, továbbá sportszer, sporteszköz vásárlására,
208/2007  IKARUS BSE                 1165 Budapest, Bátony u. 1-33.       sportlétesítmény üzemeltetési és bérleti díjára.        1,989,000  3/21/2007   7/1/2007 61/2007 KSB
                                                  Megosztva a Ráti Gondviselés Háza továbbépítésére és az
                                                  ungvári Szent Gellért Katolikus Kollégium épület fenntartási
30/2007   Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány   1183 Budapest, Tű u. 2.           költségeire.                           350,000  1/23/2007  12/31/2007 654/2006 KT
                                                  2007.április 21-re tervezett "Emlékezés a Dicsőséges Tavaszi
                                                  hadjáratra" című rendezvény megvalósításának költségeire:
      Kertvárosi Polgári Együttműködés                            meghívók, plakátok, kiadványok, szállítás, pirotechnika,
308/2007  Egyesülete                 1165 Budapest, Koronafürt u. 46. III./3/2  hirdetés költségei, bérleti díj, postai költség.         300,000  4/10/2007  5/21/2007 87/2007 KSB
                                                  Vissza nem térítendő támogatás a 2008. évre a 629/2007
      Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető                       Kt.határozat alapján az önkormányzati uszodákban folyó
2007/1903  Kft.                    1163 Budapest, Havashalom u. 41.       tömegsport rendezvényekre                   100,000,000 12/18/2007  12/31/2008
                                                  Havi 30000.-Ft 9 hónapon keresztül (április-december,
                                                  mindösszesen: 270000.-Ft) rehabilitáció, gyógykezelés,
310/2007  Kerületi llakos                                     gyógytornász költségeire.                     270,000  3/21/2007  12/30/2007 63/2007 OIGYB
      Kovász Egyesület a XVI. Ker. Katolikus
760/2007  Iskoláért                  1161 Budapest, Templom tér 3.        Utazásra, belépők költségeire.                  500,000  5/31/2007  12/31/2007 181/2007 KSB
                                                  Színházi előadás bemutatásának illetve promóciójának
1370/2007  L' art pour l' art Társulat         2335 Taksony, Szegfű u. 5.         támogatására                          2,000,000  9/27/2007  12/31/2007
1298/2007  L' art pour l' art Társulat         2335 Taksony, Szegfű u. 5.         A Társulat 2007-2008. évi dologi költségeire.           400,000  9/28/2007  3/31/2008 360/2007 KSB
                                                A Magyar Írószövetség havi folyóiratának a Magyar Naplónak               felhasználást
882/2007  Magyar Napló Kiadó Kft.            1092 budapest, Ferenc krt. 14. I/5.  a megjelentetési költségeihez.                  200,000  7/23/2007 követő 30 nap   8/2007 Ök.rendelet
      Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XVI.
719/2007  Kerületi Szervezete                                 A szervezet fenntarásának költségeire.              200,000  6/20/2007    1/31/2008 239/2007 CKEB

                                                Az MLTC által bérelt területen (Bökényföldi u. 27.), a végzett                     Polgármesteri
                                                beruházási munkálatok során károsodott beruházási terület                       fejlesztési keret
1226/2007  Mátyásföldi Lawn Tennis Club         1165 Budapest, Bökényföldi u. 17.   környezetének eredeti állapotba történő helyreállítására.    1,650,000  9/17/2007   12/31/2007 terhére

                                                A sportegyesület csapatainak nevezési díjára,a versenyekre
                                                való utazás, szállásköltség kifizetésére, sportszer,
691/2007  Mátyásföldi Lawn Tennis Club         1165 Budapest, Bökényföldi u. 17.   sporteszköz vásárlására, sportlétesítmény bérleti díjára.    1,495,000  6/25/2007   12/29/2007 324/2007 KSB
                                                A sportegyesület csapat-, illetve az egyéni versenyzőinek
                                                nevezési díjára, a versenyekre való utazás, szállásköltség
                                                kifizetésére, továbbá sportszer, sporteszköz vásárlására,
211/2007  Mátyásföldi Lawn Tennis Club         1165 Budapest, Bökényföldi u. 17.   sportlétesítmény üzemeltetési és bérleti díjára.         1,415,000  3/21/2007    7/1/2007 61/2007 KSB
                                                A gyülekezeti ház tetőtér szigetelésével és belső
1372/2007  Mátyásföldi Református Egyházközség      1163 Budapest, Baross G. u. 23.    kialakításával kapcsolatos költségekre.             1,000,000 10/15/2007    1/31/2008 293/2007 CKEB
924/2007  Mátyásföldi Református Egyházközség      1163 Budapest, Baross G. u. 23.    Az Egyházközség működési költségeire.               580,000 7/30/2007     1/31/2008 258/2007 CKEB
                                                A gyülekezeti ház tetőtér szigetelésével és belső
441/2007  Mátyásföldi Református Egyházközség      1163 Budapest, Baross G. u. 23.    kialakításával kapvcsolatos költségekre.             500,000  5/30/2007    1/31/2008 177/2007 CKEB

998/2007  Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség   1165 Budapest, Pilóta u. 27.     Az Egyházközség működési költségeire.              1,070,000  7/30/2007    1/31/2008 258/2007 CKEB
                                                A XVI. lakosság részére egészségi állapotának megőrzését
      Mozgássérültek Budapesti Egyesületének                       és javítását célzó programok támogatása, a civil szervezet
799/2007  XVI.ker. Szervezete              1162 Budapest, János u. 53.      pályázatának támogatása.                     250,000  7/11/2007    1/30/2008 381/2007 ESZB

1904/2007  Néri Szent Fülöp katolikus Általános Iskola                     Tankönyv támogatásra.                      1,486,831 12/20/2007    1/31/2008 752/2007 KT

704/2007  Néri Szent Fülöp katolikus Általános Iskola                     A 2007.évi kötelező logopédiai ellátás költségeire.       1,000,000  6/19/2007   12/30/2007 165/2007 OIGYB

981/2007  Néri Szent Fülöp katolikus Általános Iskola                     Az iskolai sportpálya világításának kiépítése.           200,000 6/28/2007    12/31/2007 313/2007 KSB
13/2007   Néri Szt Fülöp Katolikus Általános Iskola                      1-8.évfolyamos tanulók tankönyvvásárlásának támogatása      1,185,127 12/29/2006    1/31/2007 661/2006 KT

1000/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Bányai e. u. 3.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása     793,800  7/2/2007    9/30/2007

1001/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Csipkés köz 7.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása     801,360  7/2/2007    9/30/2007
1004/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Dóra tér 10.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása      899,640  7/2/2007    9/30/2007

1005/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Egyenes u. 23.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása     793,800  7/2/2007    9/30/2007

1006/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Egyenes u. 25.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása     793,800  7/2/2007    9/30/2007
                                                Futórózsa u. 77.79..sz. épület thermofor kéményeinek
1007/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      felújítása                            1,084,190  7/2/2007    9/30/2007

1008/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Futórózsa u. 80.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása    801,360  7/2/2007    9/30/2007
1009/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Gizella tér 1.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása     801,360  7/2/2007    9/30/2007
1011/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Gizella tér 6.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása     801,360  7/2/2007    9/30/2007
1012/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Linda tér 6.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása      801,360  7/2/2007    9/30/2007
1013/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Margit u. 94.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása      793,800  7/2/2007    9/30/2007
1014/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Olga u.10.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása       801,360  7/2/2007    9/30/2007
1015/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Zalavár u. 4.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása      793,800  7/2/2007    9/30/2007
                                                Mátyásdomb tér 4-5.sz. épület thermofor kéményeinek
1038/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      felújítása                            1,799,280  7/2/2007    9/30/2007
1114/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Szolnoki u.4.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása      793,800  7/2/2007    9/30/2007
1115/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.      Szolnoki u. 3.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása     793,800  7/2/2007    9/30/2007
1118/2007  Összefogás Lakásszövetkezet          1165 Budapest, Hilda u. 1.    Szolnoki u. 2.sz. épület thermofor kéményeinek felújítása     793,800  7/2/2007  9/30/2007
                                                                                                 193/2007 KSB,
965/2007  Öt Faluért Közhasznú Alapítvány        1162 Budapest, János u. 53.    Buszköltségre.                          250,000  6/25/2007  12/31/2007 404/2007 KT
                                               Pólók beszerzésére, célkapu felújítására, érmek. Serlegek                      528/2007 KT,
843/2007  Öt Faluért Közhasznú Alapítvány        1162 Budapest, János u. 53.    vásárlására.                           200,000   7/3/2007  12/31/2007 308/2007 KSB
                                               A luxemburgi Bourglinster kastélyban megrendezendő                         8/2007sz.Ök.rendelet
                                               2007.május 10. napjától 2007.június 3. napjáig tartandó                       6/a melléklet 50. sor
210/2007  R. Törley Mária                1165 Budapest, Táncsics u. 15.  kiállításhoz kiállítás támogatása címén.             1,000,000  4/2/2007  12/31/2007 alapján

                                               A Luxemburgban megrendezésre kerülő kiállítás költségeinek
283/2007  R.Törley Mária                 1165 Budapest, Táncsics u. 15.  fedezésére: nyomdai költség, utazási és szállásköltség.      300,000  4/10/2007  12/31/2007 82/2007 KSB
974/2007  Rácz Aladár Zeneiskola                              Zenekarvezetők tiszteletdíjára.                 1,000,000  5/30/2007  12/31/2007 141/2007 KSB

                                               A Felvidéki beiratkozási ösztöndíj programra - a Pozsony és
                                               Pozsonypüspöki magyar tanítási nyelvű általános iskolákba
872/2007  Rákóczi Szövetség               1027 Budapest, Szász K. u. 1,   beiratkozó gyermekek beiratkozási ösztöndíjára.          350,000   6/6/2007  12/31/2007 296/2007 KT
                                               Kétszakaszos bordásfalak, tornazsámolyok, tornapad,
                                               dobbantó, medicinlabdák, mászókötél, tornaszőnyegek,
      Rákosmenti Waldorf Általános Iskola és                      ugródomb, kosárlabdák, kézilabdák, röplabdák
705/2007  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény      1163 Budapest, Thököly u. 13.   beszerzésének költségeire.                    660,000  6/19/2007  12/30/2007 166/2007 OIGYB
                                               Művészeti oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére,
      Rákosmenti Waldorf Általános Iskola és                      valamint történelem és földrajz tárgy tanításához falitérképek
1656/2007  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény      1163 Budapest, Thököly u. 13.   beszerzésére.                           339,000  11/6/2007  1/31/2008 280/2007 OIGYB
                                               A sportegyesület csapat-, illetve az egyéni versenyzőinek
                                               nevezési díjára, a versenyekre való utazás, szállásköltség
      Rákossszentmihályi Atlétikai és Football                     kifizetésére, továbbá sportszer, sporteszköz vásárlására,
209/2007  Club                                       sportlétesítmény bérleti díjára.                 1,534,000  3/21/2007   7/1/2007 61/2007 KSB

                                               A sportegyesület csapatainak nevezési díjára, a versenyekre
                                               való utazás, szállásköltség kifizetésére, sportszer,
847/2007  Rákosszentmihályi Atéltikai és Football Club                   sporteszköz vásárlására, sportlétesítmény bérleti díjára.    2,000,000  6/25/2007  12/29/2007 325/2007 KSB

                                               A sportegyesület csapatainak nevezési díjára,a versenyekre
                                               való utazás, szállásköltség kifizetésére, sportszer,
696/2007  Rákosszentmihályi Atéltikai és Football Club                   sporteszköz vásárlására, sportlétesítmény bérleti díjára.    1,994,600  6/25/2007  12/29/2007 324/2007 KSB
                                               A templom pala tetőborításának környezetbarát anyagra
591/2007  Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet     1161 Budapest, Sándor u. 26.   történő cseréjével járó költségekre.               600,000  6/15/2007  1/31/2008 176/2007 CKEB
926/2007  Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet     1161 Budapest, Sándor u. 26.   A gyülekezet működési költségeire.                200,000  7/30/2007  1/31/2008 258/2007 CKEB
      Rákosszentmihályi Római Katolikus
927/2007  Egyházközség                  1161 Budapest, Templom tér 3.   Az Egyházközség működési költségeire.              1,380,000  7/30/2007  1/31/2008 258/2007 CKEB

                                               A sportegyesület csapatainak nevezési díjára,a versenyekre
                                               való utazás, szállásköltség kifizetésére, sportszer,
694/2007  Rákosszentmihályi Sport Club          1161 Budapest, Diófa u. 104.   sporteszköz vásárlására, sportlétesítmény bérleti díjára.     634,000  6/25/2007  12/29/2007 324/2007 KSB

      Rákosszentmihály-Sashalmi Református                       A villanyhálózat felújításával, kőműves més festési
491/2007  Egyházközség                  1161 Budapest, Budapesti út 82.  munkákkal, parkettázással és ablakcserével járó költségekre.   1,500,000  5/30/2007  1/31/2008 174/2007 CKEB
      Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus
716/2007  Egyházközség                  1161 Budapest, Hősök tere 11.   A gázszolgáltatással és kéményfelújítással járó költségekre.   1,500,000  6/19/2007  1/31/2008 410/2007 KT
                                               Gázbevezetéssel, pinceszigeteléssel, lelkészlak ablakainak
                                               felújításával, templomkert falának javításával, egyházfi lakás
      Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus                      és ablakainak felújításával és gyülekezeti helyiségek
390/2007  Egyházközség                  1161 Budapest, Hősök tere 11.   építésével járó költségekre.                   500,000  5/16/2007  1/31/2008 107/2007 CKEB
      Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus
928/2007  Egyházközség                  1161 Budapest, Hősök tere 11.   Az Egyházközség működési költségeire.               265,000  7/30/2007  1/31/2008 258/2007 CKEB
      Rákosszentmihály-Sashalom Református
930/2007  Egyházközség               1161 Budapest, Budapesti út 82.       Az Egyházközség működési költségeire.               530,000  7/30/2007  1/31/2008 258/2007 CKEB
                                                                                                    EK-szerződés 87. és
                                                 Csekély öszzegű támogatási jogcímen: a kft működési                         88. cikkének a
                                                 kiadásainak részbeni átvállalása, melyet a Kft az állami                       1998/2006/EK
                                                 támogatással nem fedezett működési támogatások                            bizottsági rendelet
940/2007  REHAB XVI. Kft.              1161 Budapest, Pálya u. 48         fedezetére fordítja.                       8,000,000  8/9/2007  2/15/2008 hatálya

                                                 3 kerületi fiatal indulásának elősegítésére az Olszországban
      Sárkánykard Kung-Fu és Wu-Shu                             megrendezésre kerülő Shaolin-Kungfu világbajnokságon:
856/2007  Sportegyesület              2092 Dunakeszi, Gábor Á. U. 10.       nevezési díjakra, szállás és útiköltségre.             300,000  6/19/2007  12/31/2007 301/2007 KSB
931/2007  Sashalmi Római Katolikus Egyházközség   1163 Budapest, Sasvár u. 23.        Az Egyházközség működési költségeire.               590,000  7/30/2007  1/31/2008 258/2007 CKEB
                                                 mobil kamerás rendszám ellenőrző rendszer kerületben
                                                 történő folyamatos üzemeltetéséhez, az ezzel kapcsolatos
      SMSV - Speciális Mentők - Sürgősségi                         járőrszolgálat ellátásához szükséges személyzeti
323/2007  Vérszállítás KHT. MATRIX tagozata     2145 Szilasliget, Wéber Ede par 59.     felszerelések beszerzéséhez                    500,000   6/9/2007  5/21/2007
                                                 Magánszemélyek mozgásigényének kielégítésére az
                                                 asztalitenisz sport segítségével: terembérletre, felszerelés
858/2007  Stiga Sport Centrum            1165 Budapest, Íjász u. 60.         vásárlására.                            200,000  6/19/2007  12/31/2007 297/2007 KSB
                                                 Az Ikonfestés tanfolyam a kerületben programhoz kapcsolódó
      XVI. Kerületi Görög Kisebbségi                            költségekre (festő eszközök beszerzésére, színes
661/2007  Önkormányzat                                     fénymásolásra, terembérletre).                   200,000  5/30/2007  1/31/2008 128/2007 CKEB

                                                 A Tavaszköszöntő programra, ezen belül a termbérlet, a
                                                 vinodoli kórus szállásának, érkezésének költségeire, az
      XVI. Kerületi Horváth Kisebbségi                           együttesek fellépési díjára, szállítási költségre, fény- és
436/2007  Önkormányzat                                     hangtechnika, dekoráció, szendvics és üdítőital költségekre.    300,000  5/30/2007  1/31/2008 130/2007 CKEB
      XVI. Kerületi Horváth Kisebbségi                           Az anyaországi kapcsolat erősítése: Novi Vinodolskiba utazás
437/2007  Önkormányzat                                     program költségeire, ezen belül buszköltségre.           300,000  5/30/2007  1/31/2008 131/2007 CKEB
                                                 A sportegyesület csapat-, illetve egyéni versenyzőinek
                                                 nevezési díjára, a versenyekre való utazás, szállásköltség
                                                 kifizetésére, továbbá sportszer, sporteszköz vásárlására,
402/2007  XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező SE  1165 Budapest, Futórózsa u. 65.       sportlétesítmény bérleti díjára.                  334,000  3/21/2007   7/1/2007 61/2007 KSB
771/2007  XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező SE  1165 Budapest, Futórózsa u. 65.       Sportszerek, sporteszközök, sportruházat beszerzésére.       200,000  6/19/2007  12/31/2007 279/2007 KSB
                                                 Legfeljebb 50% működési költségekre, ezen felül
                                                 adományszállítás költségeire, pályázatok díjára és
721/2007  XVI. Kerületi Nagycsaládosok Egyesülete  1165 Budapest, Hunyadvár u. 39/b. 4.e.54.  programokkal kapcsolatos költségekre.               200,000  6/20/2007  1/31/2008 234/2007 CKEB
      XVI. Kerületi Német Kisebbségi                            A dáktalálkozó Waltershausenben programra, ezen belül
534/2007  Önkormányzat                                     utazási költségre.                         320,000  5/30/2007  1/31/2008 147/2007 CKEB
                                                 A német nyevtanfolyamok programra, ezen belül
      XVI. Kerületi Német Kisebbségi                            helyiségbérletre, nyelvtanár óradíjára, a társalgási klubvezető
540/2007  Önkormányzat                                     tiszteletdíjára.                          240,000  5/30/2007  1/31/2008 140/2007 CKEB
                                                                                                    8/2007.(III.2.)Ök.
      XVI. Kerületi Német Kisebbségi                            2007.07.01-08-ig tartó waltershauseni utazás költségeinek                      Rendelet 3/b melléklet
613/2007  Önkormányzat                                     rész beni átvállalása                       200,000  6/26/2007  12/31/2007 35.sor
      XVI. Kerületi Örmény Kisebbségi                            Örmény kórus programra, ruházat, kották, hangzó anyagok
1236/2007  Önkormányzat                                     költségeira, fellépéssel kapcsolatos költségekre.         200,000  9/20/2007  1/31/2008 149/2007 CKEB
                                                 Roma Kulturális Klub programra: terembérleti díjra, klubvezető
      XVI. Kerületi Roma Kisebbségi                             tiszteletdíjára, játékokra, sporteszközökre, papír-írószerre,
1096/2007  Önkormányzat                                     üdítő italokra, szendvicsekre                    392,000  6/30/2007  1/31/2008 153/2007 CKEB
                                                 Mikulás napi rendezvény programra: termbérleti díjra, Mikulás
      XVI. Kerületi Roma Kisebbségi                             műsor költségeire, folklór együttes fellépési díjára, Mikulás
1097/2007  Önkormányzat                                     csomagokra, szendvicsekre, üdítő italokra              200,000  6/30/2007  1/31/2008 156/2007 CKEB
                                                 A kárpátaljai gyermekek üdültetése Agárdon és Budapesten
      XVI. Kerületi Ruszin Kisebbségi                            programra, ezen belül utazási, szállás és étkezési
504/2007  Önkormányzat                                     költségekre.                            600,000  5/30/2007  1/31/2008 169/2007 CKEB
                                        A testvérkapcsolat a szlovák testvérközségekkel programra,
                                        ezen belül idegenvezetés, ajándék, szóróanyag, zászlók és
      XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi                  dekoráció, étkezés költségeire, valmint a fellépő gyermekek
507/2007  Önkormányzat                            ajándékaira.                            388,000  5/30/2007     1/31/2008 166/2007 CKEB

      XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi                  Az Irodalmi és nyelvtani helyességű szlovák nyelv oktatása
510/2007  Önkormányzat                            programra, ezen belül termbérletre és a nyelvtanár óradíjára.    384,000  5/30/2007     1/31/2008 163/2007 CKEB
                                        A Regionális Margit napi dalkörtalálkozó programra, ezen
      XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi                  belül útiköltségre, fellépési díjra, terembérletre, hangosításra,
508/2007  Önkormányzat                            étkezésre, oklevelekre és díjakra.                 336,000  5/30/2007     1/31/2008 165/2007 CKEB
      XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi                  Az országos Szlovák napok Rudabányácskán programra,
506/2007  Önkormányzat                            ezen belül buszköltségre és autópálya díjra.            200,000  5/30/2007     1/31/2008 168/2007 CKEB

                                        A kerületi ruszin kisebbséghez tartozó gyermekek
                                        táboroztatása programra, ezen belül vonaton történő utazás,
      XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi                   szállás és étkezési költségekre, valamint kulturális,
505/2007  Önkormányzat                            szabadidős és sportlétesítményekbe vásárolt belépőkre.       600,000  5/30/2007     1/31/2008 161/2007 CKEB
                                                                                             196/2007 KSB,
969/2007  Zenével a Holnapért Alapítvány   1165 budapest, Táncsics u. 7.  Hangszerek beszerzésére, javítására.                250,000  6/25/2007    12/31/2007 406/2007 KT

                                        A sportegyesület csapatainak nevezési díjára,a versenyekre
                                        való utazás, szállásköltség kifizetésére, sportszer,
693/2007  Ziccer Kosársuli SE        1161 Budapest, Aurél u. 11.   sporteszköz vásárlására, sportlétesítmény bérleti díjára.      566,000  6/25/2007    12/29/2007 324/2007 KSB

                                        A sportegyesület csapatainak nevezési díjára, a versenyekre
                                        való utazás, szállásköltség kifizetésére, továbbá sportszer,
215/2007  Ziccer Kosársuli SE        1161 Budapest, Aurél u. 11.   sporeszköz vásárlására, sportlétesítmény bérleti díjára.      320,000  3/21/2007     7/1/2007 61/2007 KSB
                                                                                   48 hónap,
                                        Visszatérítendő, pályázat szerinti lakóépület magánerős                minden hónap
1382/2007                                   felújítására.                            800,000 10/20/2007 tizedik napjáig. 179/2007 GTB
                                        A Pekingi Olimpiai Játékokra való felkészülés költségeire:
                                        versenyekre való utazás, szállásköltség, nevezési díj,
273/2007                                    felszerelés vásárlása.                       500,000  4/10/2007    12/31/2007 80/2007 KSB
                                        A néprajzi gyűjtemény állagmegóvására, látogatói pihenőhely
757/2007                                    felújításának költségeire.                     500,000  6/25/2007     12/31/2007  330/2007 KSB
                                                                                     48 hónap,
                                        Visszatérítendő, pályázat szerinti lakóépület magánerős                  minden hónap
1242/2007                                   felújítására.                            400,000  9/20/2007  tizedik napjáig.  186/207 GTB
                                                                                     48 hónap,
                                        Visszatérítendő, pályázat szerinti lakóépület magánerős                  minden hónap
1244/2007                                   felújítására.                            400,000  9/19/2007  tizedik napjáig.  185/2007 GTB
                                                                                     48 hónap,
                                        Visszatérítendő, pályázat szerinti lakóépület magánerős                  minden hónap
1246/2007                                   felújítására.                            400,000  9/27/2007  tizedik napjáig.  184/2007 GTB
                                                                                     48 hónap,
                                        Visszatérítendő, pályázat szerinti lakóépület magánerős                  minden hónap
1384/2007                                   felújítására.                            400,000 10/20/2007  tizedik napjáig.  189/2007 GTB
                                                                                     48 hónap,
                                        Visszatérítendő, pályázat szerinti lakóépület magánerős                  minden hónap
1245/2007                                   felújítására.                            396,841  9/27/2007  tizedik napjáig.  190/2007 GTB
                                        A Kilyénfalván, Ditrón és Csíkmadarason alpított könyvtárak
623/2007                                    dologi költségeire.                         300,000  7/6/2007    12/31/2007 332/2007 KSB
                                                                                    48 hónap,
                                        Visszatérítendő, pályázat szerinti lakóépület magánerős                 minden hónap
1249/2007                                   felújítására.                            264,206  9/27/2007 tizedik napjáig. 181/2007 GTB
                                             48 hónap,
      Visszatérítendő, pályázat szerinti lakóépület magánerős            minden hónap
1338/2007  felújítására.                       250,000 10/10/2007 tizedik napjáig.  194/2007 GTB
                                             48 hónap,
      Visszatérítendő, pályázat szerinti lakóépület magánerős            minden hónap
1243/2007  felújítására.                       241,156 9/27/2007 tizedik napjáig.  187/2007 GTB
                                             48 hónap,
      Visszatérítendő, pályázat szerinti lakóépület magánerős            minden hónap
1247/2007  felújítására.                       200,000 9/17/2007 tizedik napjáig.  183/2007 GTB

1020/2007  Városképi jelentőségű épületek önkormányzati támogatása.  800,000  8/23/2007     6/5/2008 132/2007 KFÜB

1130/2007  Városképi jelentőségű épületek önkormányzati támogatása.  450,000  9/11/2007     6/5/2008 129/2007 KFÜB

1019/2007  Városképi jelentőségű épületek önkormányzati támogatása.  400,000  8/23/2007     6/5/2008 130/2007 KFÜB

1021/2007  Városképi jelentőségű épületek önkormányzati támogatása.  350,000  8/23/2007     6/5/2008 131/2007 KFÜB
Adatokban bekövetkezett változások
A támogatás felhasználásával kapcsolatos
elszámolási határidő a 402/2007 KSB
határozatban foglaltaknak megfelelően
2008.március 31-re módosul.
Támogatás összegének módosítása 213
981 Ft
               Nettó 5 millió forint feletti szerződések. A 2008.évi és a
Nyilvántartási  Szerződés megnevezése
szám       (típusa)        Szerződés tárgya
0700206     keretszerződés     XVI.ker.ter.-én csapvíz.elönt.azonnali szivatty-a
080710      keretszerződés     XVI.ker.-ben 200db szikkasztnnó kút karbantartása
081576      megrendelés       E.-liget színház mögötti utcában sznyv.csat.tiszt.
080712      szerződés        XVI.ker.csapvíz elöntések azonnali szivattyúzása
080448      szerződés        iskolatej 2008.04.07-től 2008.06.13-ig
081709      szerződés        iskolatej 2008.09.15.-2008.12.31.
081646      megrendelés       Microsoft önkormányzati PC szoftver alapcsomag
081646      megrendelés       Microsoft önkormányzati PC szoftver alapcsomag
080692      megrendelés       intézményi eszközfejlesztés - FKFK pályázat
080692      megrendelés       intézményi eszközfejlesztés - FKFK pályázat
082371      megrendelés       Kölcsey isk.nak eszközök
081487      adás-vételi szerződés  ingatlan vásárlás - Ságvári u. 3. Hrsz: 109941
081487      adás-vételi szerződés  ingatlan vásárlás - Ságvári u. 3. Hrsz: 109941
081487      adás-vételi szerződés  ingatlan vásárlás - Ságvári u. 3. Hrsz: 109941
0700274     megállapodás      2008.évi bérletek árkülönbözete
082384      megrendelés       BKV bérletek 2009-re
080589      szerződés        Integrált városfejl.strat.elkészítése
070033      megrendelés       2800 db karácsonyi csomag összeállítása, kiszállít
0700147     megrendelés       Jávorfa u(Bp.út-Hermina)útéphez fakiv,favéd terv
0700148     megrendelés       Árpád u.(Pálya-Batthyány)útéphez fakiv.-véd.terv
0700149     megrendelés       Menyhért u.(Bp.út-Monoki) útépítési terve
0700150     megrendelés       Petúnia u.(Bökényf.-Csinszka)útép.park.vízelv.terv
070021      megrendelés       Rákosi út (Körvasúr sor-Rózsa) plan.old.járda terv
080227      megrendelés       29/2008 Budapesti út (Körvasút-Nádor) közm.egy
080228      megrendelés       28/2008 Pejkó (Erdős-Mókus) közm. egy.
080229      megrendelés       27/2008 Vulkán (Gordonka-Pesti határút) közm.egy
080230      megrendelés       26/2008 Borotvás u. (Üzbég-Újszász) közm. egy.
080231      megrendelés       25/2008 Remény - Kányavár u. közm. egy.
080232      megrendelés       24/2008 Árpád u. (Pálya-Batthyány) közm. egy.
080233      megrendelés       23/2008 Mária u. (Szt. Korona-Szt. Imre) közm. egy
080234      megrendelés       22/2008 Ákos u. (Menyhért-Muzsika) közm.egy.
080235      megrendelés       21/2008 Páty u. (Ákos-Délceg) közm. egy.
080236      megrendelés       20/2008 Keringő u. (Bp-i út-Metró u.) közm. egy.
080237      megrendelés       19/2008 Diófa u. (Szt. Korona-Csömöri út) közm.egy
080238      megrendelés       18/2008 Jávorfa u. (Bp-i út-Hermina u.) közm. egy.
080239      megrendelés       17/2008 Piski u.-Vörösmarty u. közm. egy.
080240      megrendelés       33/2008 Rákosi út (Körvasút sor-Rózsa) burk, távkö
080052      megrendelés       Imre u-i parkoló és gyalogút tervezése, Mátyás kir
080630      megrendelés       Vörösmajor u. útépítési kiviteli terve
080631      megrendelés       Petőfi u(Rákóczi-Hársfavir.) útép.kiv.terve
080940      megrendelés       HÉV megállók akadálymentesítésének tervezése
081612      megrendelés       Cinkotai tájh. belső járda tervezése
081613      megrendelés       Iglói u(József-János)útép-hez fakivágás.favéd.terv
081614      megrendelés       Béla ,Baross,Iskola,Hősök f.1.útép.terv.közműpecs
082099      megrendelés       182/2008 csomópontok áttervezése (Olga u, Margit u
0700141     szerződés        Iglói u.(József-János)útép.tervdok+vízelv.tervezés
0700142     szerződés        Sash.s(Margit-V.P.)út,jrd.ép.tervdok,vízelv.terv
0700143     szerződés        Sash.s(Bp.-Svár) út-járd.ép.tervdok.+vízelv.terv
0700144   szerződés           Talpfa u. út-járdaép. tervdok.+vízelv.terv
0700145   szerződés           Baross G.(Margit-Svár)útép.tervdok.+vízelv.terv
0700146   szerződés           Margit u.(Thököly-Sash.s.)útép.tervdok.
081728    szerződés           Templom u.(Kossuth-Batthyány) útépítési tervdok
081729    szerződés           Ungvári u. (Szt. Korona-zsákutca vége)útép.tervdok
081080    megrendelés          PMH bejárati ajtó tisztítása homokszórással
081464    szerződés           graffitieltávolítás önk.épületekről, építményekről
081272    keretszerz. - keret foglalás  KFI 116/2008 útépítés kivitelezése - Bpi, Szénás,
081454    megrendelés          István.kir.-Sarjú u kereszt.csapadékcsat.építése
080894    szerződés           Borotvás u.(Üzbég u.-Újszász u.) útépítése
080895    szerződés           Gélic u.(Újkőbánya u.-Lobbanó u.) útépítése
080966    szerződés           Gálic u.3-4. hsz.előtt szennyvízcsatorna építése
081364    szerződés           KFI 121/2008 Sarjú, Margit, Demeter útép, V p-Sarj
082241    szerződés           215/2008 Gusztáv u (János-Szilaspatak)burk.felúj.t
070054    szerződés           áth.2007.12.havi könyvvizsgálat
0800038/08  szerződés           Önk.könyvizsgálati feladatainak ellátása
081471    szerződés           felvonó, akadálym.vizesblokk ép. -Centenáriumi Isk
0700151   szerződés           2007.11-12.havi tel.fejl.proj.előkész. dok.öszeáll
080127    szerződés           településfejl.proj.pályázatainak elk.ben részvétel
080610    szerződés           Sash.tel.közp.rehab-Akcióterületi terv elkészítése
080725    szerződés           településfejl.proj.pály.közreműködés 2008.03-12.hó
0700218   szerződés           szakért.tanulmányok készítése "Az elektronikus ügy
080106    szerződés           Havashalom park tervezett kilátótorony ép.terve
080994    szerződés           Hrsz 115601/57 bölcsőde, ovi. orv.rend.ép.tervdok
082190    szerződés           eng.tervdok.-Felsőmalom-Vágás tervezett óvoda
082203    megrendelés          János-Baross s.közvilágítási oszlop áthelyezése
082399    megrendelés          233/2008 közvil.hál,kivit.terv. (Fürdőhely u, E-l
0700229   szerződés           13 gyalogátk.megvil., 7 közvil.lámpatest felsz.
0700259   szerződés           Mátyás kir.tér.közvilágítás tervezése 128/2007
080090    szerződés           Csallóközi-nagyvárad közvilágítás kiépítése
080447    szerződés           közvilágítás berend.létesítése 6 kül.címen
082276    szerződés           222/2008 - lámpakar sűrítés (Rajka u.2., Bem u. 7,
070043    keret foglalás         2007-ről áth. PMH áramfogyasztása
H080003   keret foglalás         PMH és intézmények áramdíja
H080003   keret foglalás         PMH és intézmények áramdíja
H080003   keret foglalás         PMH és intézmények áramdíja
H080004   szerződés - ei módosítandó   Polgári védelem áramdíja
H080005   szerződés - ei módosítandó   Pál u. 118., Sasvár, Bökényföldi, Szlovák és Újsz
0700249   szolgáltatási szerződés    Pál u. 118.szennyvízátemelő áramdíj áthúzódó
080900    szerződés           Galgahéviz u.(Garat-Újszász)burkolat felúj.terv.
080901    szerződés           Pirosrózs u.(Bp.i út-Cziráki u.)burk.felúj.terv
080902    szerződés           Pósa l.u.(Lándzsa-Hősök F) burkolat felúj.terv
080903    szerződés           Őrhalom u.,Gondnok u. útép.kiv.tervdok.
080904    szerződés           Cibakháza u.Kajszi u.Cékla u. útép.kiv.tervdok
080907    szerződés           Hangulat u.,Lőpor u.,István k.u. útép.kiv.tervdok.
082165    szerződés           186/2008 Hangos u (Csitári-Vecseház)útép.kiv.tervd
082166    szerződés           187/2008 Újarad u (Szilasp.-Szlovák) útép.kiv.terv
082167    szerződés           188/2008 Ida u (Akácfa-János), Diófa u (Rákosi-Ida
082168    szerződés           189/2008 Lajos u (Ida.Bpi), Gáspár u (Sándor-Ilona
082169    szerződés           190/2008 Csücsök u (Vidámv.-Szakoly), Szakoly (Sim
082170    szerződés           191/2008 Léva u (Újsz-Zselic) útép.kiv.tervdok.elk
082171    szerződés           192/2008 Hilda u (Olga-Géza), Zrínyi (Olga-Arany J
082172    szerződés           193/2008 Töltény u (VP-Istv.kir.) útép.kiv.tervdok
082173    szerződés           194/2008 Atlasz u (Nógrádverőce-Zsarnó), Nógrádver
082174    szerződés           195/2008 Hunyadi u (Baross-Rpi hat.út) útép.kiv.te
082175    szerződés           196/2008 Fürge u (Suba-Bpi) útép.kiv.tervdok.elkés
082176    szerződés           Béla u (Rákóczi-Gelléri) útép.kiv.tervdok.elkészít
082177    szerződés           198/2008 Pemetefű u (Délceg-Állás) útép.kiv.tervdo
080222    szerződés           KFI 49/2008 Gordonka (Veres-Lobbanó) burk. felúj
080585    szerződés           Gordonka u.(Veres p-Lobbanó) 3 db forg.lass.küszöb
080606    szerződés           Gordonka u. burk.felúj-hoz.kapcs.szikkasztóm.kiv.
0700220   szerződés           E-lig.uszodában kiszolg.terek kialakítása
0700237   szerződés           Rsztm-i tanuszoda kivitelezése áthúzódó!
0700238   szerződés           E-lig.uszoda napkollektoros rendsz.kiépítése
0700239   szerződés           E-ligeti uszoda kivitelezése - áthúzódó!
080732    adás-vételi szerződés     Balatonszárszói üdülő vásárlás
080732    adás-vételi szerződés     Balatonszárszói üdülő vásárlás
081271    keretszerz. - keret foglalás  nyomtató partonok és tonerek -szerz.szerint
080371    megrendelés          irodaszerek rendelése-2008.01.04
080370    megrendelés          nyomtatópatronok rendelése-2008.01.24
080368    megrendelés          Nyomtatópatronok rendelése-2008.02.14
080369    megrendelés          nyomtatópatronok rendelése-választási irodának
080144    megrendelés          1 db 6615 tintapatron
080120    megrendelés          festékpatronok (toner, fax)
080302    megrendelés          Epson festékszalag, tonerek, tintapatronok
080413    megrendelés          5 db festékkazetta a Polgári Védelemnek
080619    megrendelés          Tintapatron 6615,6625, Toner Q5949A
080722    megrendelés          Toner HP,Sams.,festékszalag
080820    megrendelés          TP HP C6615A toner
081138    megrendelés          5-5 db HP P2015, HP P2015DN-laser nyomtató
081267    megrendelés          projektor Acer P7270i motoros fali vászonnal, vevő
081133    megrendelés          5db Q2613A, 10 db Q5949A toner
081637    megrendelés          Plg.Védelemnek toner és tintapatron rendelés
081936    megrendelés          Projektor ADEO vászon 200*162
082091    megrendelés          Samsung CLP610 színes lézernyomtató
082192    megrendelés          nyomtató tonerek
082108    megrendelés          PV-nek irodai projektor és projektorvászon
082235    megrendelés          I.e.112-be hang és videotechn.esz.beszerzése, beüz
082237    megrendelés          1 db ACER P7270i projektor
082313    megrendelés          15 db HP adatszalag
082382    megrendelés          iskoláknak informatikai szakmai eszközök
082382    megrendelés          iskoláknak informatikai szakmai eszközök
082390    megrendelés          25 db toner
080080    áthúzódó - keretszerződés   parkfenntartás és egyéb munkálatok
081739    megrendelés          Szurmay emléktábla környezetének rendezése
0700139   szerződés           E-ligeti uszi k. utak, parkoló közvilágítás kiépít
0700140   szerződés           Jóltelj. -Sh.sét.öntözőhálózat és térburkolat kiép
081520    intézkedés           Szt.Imre u.5.-gáz alapdíj+késedelmi kamat
0800021/08  keret foglalás         PMH + vagyonhasznosítás földgázfogyasztása
0800021/08  keret foglalás         PMH + vagyonhasznosítás földgázfogyasztása
0800021/08  keret foglalás         PMH + vagyonhasznosítás földgázfogyasztása
070036    szerződés           PMh + vagyonh.földgáz áthúzódó 2007-ről!
070036    szerződés           PMh + vagyonh.földgáz áthúzódó 2007-ről!
0800058/08  keret foglalás         szemétszáll.-kukák PMH és Vagyonhaszn.Iroda
081273    megrendelés          márc.9-i népszav.iratanyagának megsemmisítése
0800056/08  szerződés - ei módosítandó   laza köbméter hull.kez. a ker.több pontj.lévő kont
080608    szerződés - ei módosítandó   lakossági.illegális kerti hulladék, lom elszállítá
070074    szolgáltatási szerződés    2008.03.31-ig lak.illegális kerti hulladék elszáll
070075    szolgáltatási szerződés    2007-ről áth laza köbméter - hulladékkezelés
080607    keretszerződés         fasorfenntartás
081075    megrendelés          ecetfa kivágása - Veres P.u. 137.ingatlanon
0800116/08  biztosítás           Kötv: 76023090000010900 PMH vagyonbizt., kátyúkár
0800117/08  biztosítás           Kötv.sz: 96002303920055100 laptopok bizt.
0800159/08  biztosítás           KZV 528 - Ford casco biztosítása
0800187/08  biztosítás           JKK-630 Ford casco biztosítása
0800231/08  biztosítás           PMH közelező gépjármű-felelősségbizt. 08.12-12.31.
0800236/08  biztosítás           Casco - Ford LJN 500 Kötv.sz: 94100901320574500
0800237/08  biztosítás           Casco - Ford LJN 600 Kötv.sz: 94100901320574600
080412    megrendelés          ker.újság - 2008/8 - nyomdai munkái
080806    megrendelés          XVI. Kerületi Újság 2008/10
080633    megrendelés          XVI.Kerületi Újság 2008/9
080810    megrendelés          XVI.Kerületi Újság 2008/11 nyomdai munkálatai
081097    megrendelés          XVI.Kerületi Újság 2008/12. szám nyomtatása
081442    megrendelés          XVI.Kerületi újság 2008/15.szám nyomtatása
081443    megrendelés          XVI.Kerületi Újság 2008/16.szám nyomtatása
081475    megrendelés          XVI.kerületi újság 2008/14.szám nyomtatása
081476    megrendelés          XVI.Kerületi Újság 2008/13.szám nyomtatása
070032    szerződés           Ker.Újs.nyomdai munkái -2007.01.03-2007.12.31-ig
080182    szerződés           XVI.ker.újs.nyomd.munk.leszáll.2008.01..01-03.31.
0800143/08  szolgáltatási szerződés    Redundáns központi + ADSL alapú internet szolg.
070062    szerződés           104099/3hrsz-ú ing.sarokpontjainak fakaróval törté
070063    szerződés           útszab.m.kisaj.ter.magántul.r.való visszad.földmér
080040    szerződés           104099/2 hrsz-ú ing.sarokpontjainak fakaróval tört
080359    szerződés           03.03-104099/11 hrsz-ú ingatlan megjelölése
080360    szerződés           03.03-104099/10 hrsz-ú ingatlan megjelölése
080688    szerződés           Gondnok u.1.telekhatár geodéziai kimérés
081077    szerződés           104099/9 hrsz.-ú ing. karók kihelyezése
081078    szerződés           104099/12 hrsz-ú ing. karók kihelyezése
082252    szerződés           Lucernás u ingatlanok 379/2008 Kt telekalakítási
081437    megrendelés          Göllesz(Érsekújvár u.7.)bojler csere,hálózat felúj
0700193   szerződés           Érsekújvár u. 7. fűtési rendszer átalakítása
081735    szerződés           180/2008 Gamesz - kéményfelújítás, készülékcsere
080549    szerződés           Tusnádfürdői ingatlan felújítása
082073    szerződés           266/2008 -Tusnádfürdő felúj.kapcs.kieg.beruházás
082400    szerződés           Tusnádfürdő építészeti, kertépítési munk., gyengeá
082401    szerződés           Tusnádfürdő bútorozási feladatok
081270    keretszerz. - keret foglalás  irodaszer- 1.pont szerint szerz.szt.i áron
070094    keretszerződés         2007-ről 300.csom.fénymásolópapír
080384    megrendelés          1 raklap fénymásolópapír+irodaszerek
080382    megrendelés          1 raklap fénymásolópapír rendelése
080383    megrendelés          irodaszerek rendelése
080082    megrendelés          fénymásoló papír és irodaszerek
080381    megrendelés          irodaszer, nyomtatvány rendelése
080394    megrendelés          irodaszerek rendelése a népszavazásra
080395    megrendelés          irodaszer rendelése a választási iroda részére
081511    megrendelés          1 raklap fénymásoló papír
081516    megrendelés    A/4-es fénymásolópapír 1 raklap
080136    megrendelés    irodaszerek a 03.09-i népszavazásra
081557    megrendelés    lila bélyegzőfesték 20 db
080069    megrendelés    1 raklap A/4-es fénymásolópapír
080146    megrendelés    irodaszerek
080264    megrendelés    irodaszerek 2 db megrendelő!!!! 04.10., 04.16.
080642    megrendelés    Canon copy A4 fénymásolópapír
080906    megrendelés    Canon Copy A4 ,Panasonic A4 fénymásolópapír
080971    megrendelés    A4,A3 fénymásolópapír
081616    megrendelés    Polg.Védelemnek irodaszerek rendelése
       szerződés
IKP08S 0000988         tűzőgép
0700264   szerződés     Erzsébet-ligeti színház tetőszigetelés felújítás
070068    szerződés     2007.12.hó kis- és középv.eabv segítő iroda műk.
080081    szerződés     Ker.vállalk.el.ABEV, eBEV szolg.iroda működtetése
080226    szerződés     2008.02.hóra vállakozások adóbev.segítő iroda műk.
080349    szerződés     elektr.adóbev.és pály.tanácsad.segítő iroda működt
081730    szerződés     KFI-154/2008 Hunyadvár u.Bácskai u... útép.tervdok
081732    szerződés     KFI-153/2008. 11 utca útépítési tervdokumentációja
081736    szerződés     KFI-152/2008.Érsekújvár,Nap,Iskola u..útép.tervdok
081737    szerződés     Vecseház,Vezekény,Paradicsom u. útép.tervdok.
081738    szerződés     Album,Anilin,Ajak,Andócs u. útépítési tervdok.
081740    szerződés     Csillám,Begónia,Cement,Gödölye u. útép.tervdok.
081742    szerződés     Diófa,Attila, Béla,Szt.Imre,Akácfa u.útép. tervdok
081086    megrendelés    terv.dok.-Ikarus Sporttelepen öltözők építéséhez
080200    szerződés     Ikarus sportt.öltözők, futófolyosó ép.eng.tervdok.
080199    szerződés     Ikarus sportt.öltözők, futófolyosó tterv.ép.makett
081929    szerződés     Ikarus sporttelep öltöző-kiviteli műszaki tervdok.
082028    Kölcsönszerződés  kölcsön gépjármű vásárláshoz
081743    szerződés     Tátraszirt sor, Lóca u. útépítési tervdok.
081744    szerződés     Bábos u.(Gyémánt u.-Prohászka) útép.tervdok.
081745    szerződés     Cinkotakert u.(Szabadföld-Georgina) útép.tervdok
081746    szerződés     Töltény u. (b.Veres P.-István kir.)útép.tervdok.
081747    szerződés     Szabadság u.,Erkel u., Gida u. útép.tervdok
081748    szerződés     Sajtó u., Béla u., Szent Imre u. útépítési tervdok
081749    szerződés     Marcell u.(János u.-György u.) útépítési tervdok.
081750    szerződés     Körvasút sor(Baross-Szederkény )útép.tervdok
081751    szerződés     Guzsaly(Pesti h.-Hősök f),Békéshalom u. útép.tervd
081752    szerződés     Cserhida u.,Istráng u.,Mazsola u. útép.tervdok
081761    szerződés     Locsoló u. Kétlovas u. útépítési tervdok.
081762    szerződés     Gelléri A.E.u.,Homokdomb u.,Milán u. útép.tervdok
081763    szerződés     Sarkad u.( Szt.Imre -Szt. Korona) útép.tervdok
081764    szerződés     Béla u.(János-Lajos),(József-Mária)útép.tervdok.
070006    keretszerződés   járdajavítás
0800003/08  keretszerződés   aszfaltos járdajavítás
0800132/08  keretszerződés   kátyúzás
0800133/08  keretszerződés   járdaépítés beruházás
0700109   megrendelés    Csömöri út 185. udv.vízny.cső csere ut.aszfaltozás
080331    megrendelés    61/2008 -kiemelt szeg. lesülly.- Margit-Futórózsa
080152    megrendelés    Lőpor és Céltábla u. portalanítása emulzióval
081796    megrendelés    246/2008 Sasszem u. 34. ing.előtti aszfatozási mun
082283    megrendelés    323/2008 Lemhényi Isk.előtti járda akadálymentesít
082340    megrendelés    341/2008 Lemhényi Isk.(Hősök F.30)előtt járda átép
082342  megrendelés  340/2008 Huncutka ovi előtt járda felújítása
080151  szerződés   Kerepesi út 176-202.sz. előtt földút jav.mart aszf
080512  szerződés   földutak javítása
080714  szerződés   Palotai határút-Rákóczi u buszmegálló építése
080366  intézkedés  16/324/2007- szerkesztési díj-KÉ-0955/2008, 310
080362  intézkedés  16/374/2007-szerkesztési díj-KÉ-3111/2008,310
080363  intézkedés  24/4145/2008-szerkesztési díj-3297/2008, 310
081509  intézkedés  közb.elj.eredm.tájékozt. - tusnádfürdői ing.felúj.
081510  intézkedés  közb.elj.eredm.közzétét.- int.telekomm.szolg.bizt.
080367  intézkedés  24/4163/2008-szerkesztési díj-4335/2008, 310
080114  intézkedés  Bp.XVI.ker.Önerős útép.I. - hirdetmény közzétételi
080186  intézkedés  önerős.útép.II.közzétét.díja
080338  intézkedés  24/39936/2008 Önerős.útép.II. felhív.
080339  intézkedés  24/42878/2008 Önerős útép.III. hird.közzétét.
080466  intézkedés  24/21344/08 önk.lapja.nyomd.szolg.közzétét.díj
080467  intézkedés  24/40273/2008 - ker.útép.terv.I. közzétét.díj
080468  intézkedés  24/39937/2008 Lemh.Ált.Isk.felúj.hird.közzétét.díj
080469  intézkedés  24/44220/2008 Lemh.Isk.felúj II.ütem.közzétét díj
080500  intézkedés  önerős útép.V. közb.elj.hird.közzétét.díj
080626  intézkedés  5 utca burk.felújítás 4.rész közzétét.díj
080627  intézkedés  5 utca burk.felúj. 3.rész. közzétét.díj
080690  intézkedés  5 utca burk. felúj.kiv.1.2.5.rész.szerz.telj.tájék
080698  intézkedés  hird.közz..díj -Körvasút-Rózsa burk.f.cs.víz.közb.
080715  intézkedés  ajánnl.felh.közzétét.- önerős útép IV.
080745  intézkedés  Balatonszárszó üdülő megvás.hird.közzétét díj
080746  intézkedés  2008.évi burkolat felúj hird.közzétét.díj
080795  intézkedés  tájékozt.megj.-önerős útépítések I.közb.
080910  intézkedés  Balatonszárszó üdülő.szerz.telj.tájékozt.megj.
080935  intézkedés  József u. burk.felúj. ajánl.felhívás
080936  intézkedés  Lemhényi D. isk.felúj.II.ütem ajánl.felh.mód.
081052  intézkedés  közbesz.ért.útép. II.eljárás eredménye
081089  intézkedés  önerős útép.III közb.elj-hírdetmény közzétételi dj
081122  intézkedés  útép. terv II.közb.elj.ajánl.felhiv.megjel.
081276  intézkedés  szgk.beszerzés - hirdetési díja
081277  intézkedés  tájékozt.megj.elj.eredm.-Lemhényi felúj akadálymen
081391  intézkedés  Útépítések tervezése.III.-ajánlati felhivás
081392  intézkedés  XVI.ker.újság nyomdai szolg.kiszáll.-ajánlati felh
081393  intézkedés  önerős útépítés VI.-ajánlati felhívás
081415  intézkedés  önerős útép.IV-2. közb.elj-hirdetési díj
081416  intézkedés  önerős útépítések VII.-közb.elj.hirdetési díj
081461  intézkedés  önerős útép.IV.közb.elj.eredm.tájékozt.megjelenés
081467  intézkedés  útburkolat felúj.I. ajánlati felh. megjelentetése
081468  intézkedés  útép.terv.III.ajánl.felh.mód.közzététele
081533  intézkedés  XVI.ker.útburkolat-felúj.II-közb.elj.ajánl.felhív
081534  intézkedés  Csömöri út csat.ép.-közb.elj.aj.felhív
081599  intézkedés  útburkolat-felúj.III.közbesz.elj.aján.felhiv.megj.
081600  intézkedés  önerős útép.I.közbesz.elj.szerz.telj-ről táj.megj.
081644  intézkedés  Önerős útép.IV/2.közb.elj.eredm.ről tájékoztató
081645  intézkedés  útép.terv.II.közb.elj.eredm.ről tájékoztatás
081682  intézkedés  útép.terv.II.közb.elj-ról tájékoztató TED-en megj.
081683  intézkedés  önerős útép.IV/2.közb.elj-ról tájékoztató megjel.
081685  intézkedés  L.D.Ált.Isk.r.felúj.akad.ment.II.közb.elj-ról táj.
081689    intézkedés        Önerős útép.VI.közb.elj-ról tájákoztató megjel.
081690    intézkedés        Önk.részére szgk.besz.közb.elj.szerz.telj.táj.megj
081710    intézkedés        Önerős útép. II.közb.elj.szerz.mód.táj.megjel.
081754    intézkedés        József u burk.felúj. II.ütem közb.-elj.eredm.tájék
081813    intézkedés        József u.burk.felúj.II.közbesz.elj.telj-ről tájék.
081866    intézkedés        útburk.felúj.IV.közb.elj.ajánl.felhiv.megjel.-hez
081867    intézkedés        útburk.felúj.I.közbesz.elj.eredm-ről tájékoztatása
081868    intézkedés        önerős útép.VII.közb.elj.redm-ről tájékoztató megj
081943    intézkedés        útburk-felúj.II.közb.elj.-eredm.tájékoztató megjen
081953    intézkedés        Tusnádf.ing.felúj.kieg.ber.közb.elj.ról táj.
082009    intézkedés        útépítések terv.III.közbesz. elj.eredm.ről táj.
082010    intézkedés        Tusnádf-i ing.felúj.közbesz.elj.szerz.mód.tájékozt
082011    intézkedés        útburkolat-felúj.II.közbesz.elj.eredm.ről tájékozt
082047    intézkedés        L.D.Isk.részl.felúj,ak.ment-közb.elj.szerz.mód.táj
082048    intézkedés        Útép.terv.III.közbesz.elj-ról TED-es tájékoztató
082058    intézkedés        Csömöri u.csapcsat ép.közbesz.elj-ról tájékoztató
082059    intézkedés        Útburkolat.felúj.III.közbesz.elj.-ról tájékoztató
082103    intézkedés        tájékoztató megj.a szerz telj. - önerős útép.III.k
082114    intézkedés        "játszóterek építés"közbesz.elj.felhív.megjelenít
082139    intézkedés        közb.elj.eredm.tájákozt.megj. - útburk.felúj.IV.
082140    intézkedés        közb.elj.szerz.telj.megj.-int.b.világ.korszerűsíté
082292    intézkedés        önerős útép VIII. közb.elj.ajánlati felh.megjelené
082359    intézkedés        L.D.Isk.kazánh.felúj.gond.lak.szer.közbesz.aj.felh
082361    intézkedés        XVI.Önk.szlavez.pénzint kiv.-köszbesz felhív.megj.
082362    intézkedés        Önerős útép.IX.közbesz.elj.ajánl.felh.megjelenése
082375    intézkedés        Önerős útép V. közb.elj.szerz.telj.tájékoztató meg
082385    intézkedés        ker.útép.2009.előzetes össz.tájékozt.megjelenése
081311    megrendelés        Önerős útép.V. -tájékoztató megjelenése
081445    megrendelés        Rákosi burk.felúj.szerz teljesítésről tájékoztató
082045    szerződés         521/2008.Kt.-100846 hrsz.ingatlan megvásárlása
082412    megrendelés        235/2008 100 db virágtartó edény
082136    szerződés         KFI-205/2008 Egyenes u (Bányai-Kerepesi) burk.felú
082137    szerződés         KFI-207/2008 Farkashida u (VP-Kövirózsa) burk.felú
082138    szerződés         KFI-206/2008 János u (Bpi-Rákosi) burk.felúj.munká
0800032/08  szerződés         postai szolgáltatások (küldeményforgalom, egyéb tá
0800049/08  szerződés         OKI postai kirendeltségről a küldemények, kp. elsz
       szerződés
IKP08S 0000258             levél
       szerződés
IKP08S 0000257             levél
       szerződés
IKP08S 0000254             levél
       szerződés
IKP08S 0000256             levél
       szerződés
IKP08S 0000255             levél
       szerződés
IKP08S 0000437             illetékbélyeg átadás
081538    szolgáltatási szerződés  57000 db népszavazási értesítő postázása
080591    megrendelés        7 utca talajmechanikai feltáró fúrása
080242    megrendelés        KFI 65/2008 útép előtti közmű nyomvonal kontroll
082101    megrendelés        208/2008 Sarjú u, Margit u útegyenetlenség mérése
080896    szerződés         XVI.ker-i önerős útépít.-hez talajmech-i fúrások
070007    keretszerződés      TEMPO 30-as övezet kiépítése
082071    megrendelés        200/2008 -Baross G. u 18 db Drain-Block beépítése
082134    megrendelés        209/2008 gépkocsi bejáró kivit. - Baross G.u.66.
082135    megrendelés        210/2008 áteresz kivit. - Baross G-Zrínyi kereszte
082212    megrendelés        221/2008 Baross G (Margit-Sasvár) árok burk.pótmun
080219    szerződés        Bpi út-Róbert u. -viacolor burk.járda ép. 79/2008
080891    szerződés        Erzsébet-ligeti belső út építése
081893    szerződés        Baross G.u.(Margit-Sasvár) útépítés kivitelezése
082195    szerződés        220/2008 János-Baross gyalogos átk.ép.munk.kiv.
070047    bérleti szerződés    áth. 2007 -8db konténer épület bérl.Ikarus pályán
080623    bérleti szerződés    9 db konténer bérlése 08.03.11.-09.03.11.-ig
080221    szerződés        KFI 51/2008 Menyhért (Monoki-Bp-i) burkolat felúj
080224    szerződés        KFI 48/2008 József (Csömöri-Rákospalotai) burk fel
080225    szerződés        KFI 50/2008 Batthyány (Vidámvásár-Rózsalevél) burk
081314    szerződés        KFI 114/2008 Pál, Marcell, Kenéz útép.kivitelezése
082227    megrendelés       üdülési csekk
082227    megrendelés       üdülési csekk
080546    szerződés        Cinkotai tájház felújítása, bővítése kivitelezés
0700226   szerződés        E-liget rekr.közp.lebony.terv.ell.műsz.ell.tevéken
0700250   szerződés        Rszm.uszoda lebony., műsz.ell., 1 éves utógondozás
081058    szerződés        ÁNTSZ előíráshoz műszaki ellenőrzése
070058    keretszerződés     2007.ről áth közterületek növényvédelme Sz.kelte
080408    keretszerződés     közterületi növ.véd.munkák Kelte: 2006.06.08. Érv
0800148/08  hitelszerződés     Cink.vízik.társ.által felvett hitel törlesztése
0800188/08  hitelszerződés     célhitel törlesztése - Szakrendelő felújítása
0800188/08  hitelszerződés     célhitel törlesztése - Szakrendelő felújítása
0800189/08  hitelszerződés     fejl.hitel törlesztése - Iglói u (hrsz.112011)
081375    megrendelés       hulladékgyűjtő és keri pad felszerelése E-ligetben
0700222   szerződés        E-lig.uszoda e.ter.és parkoló öntözővíz-hál.kiép
0700224   szerződés        E-lig.uszoda e.térburkolat, park rekonstrukció
0700225   szerződés        E-ligeti uszoda parkolójának kivitelezése
080963    szerződés        E-lig.parkfelület öntöző hál.kialakítása a terület
081385    szerződés        Erzsébet-ligeti parképítés kieg.munkái
082131    szerződés        KFI-204/2008 Csömöri úti csapadékcs.ép.munk.kivit.
081543    adás-vételi szerződés  Ford Galaxy G.2.0-Ford Fusion 1.4 gépkocsik vás.
080046    szerződés        Ford Focus 1.6L (100 Le)/ kombi vásárlás
0700207   szerződés        XVI.ker.2A erdőrészlet(hrsz:100119) erdőfenntartás
080711    szerződés        XVI.ker 2A erdő(hrsz.100119) erdőfenntartása
0708002   Kölcsönszerződés    rulírozó kölcsön-működési kiadásokra
082003    megrendelés       Szt. Korona u. marása, 4cm vastagon szőnyegezése
081492    szerződés        Szt Korona u (Kossuth-Batthyány) csapadékcsat.kiv.
081493    szerződés        Simongát - Vidámvásár kereszt.csapadékvíz elv.kiv.
0700244   szerződés        CMH - E-lig-Szính. korsz., lepényép.felúj.
081313    szerződés        Lemh.D.Ált.I.részl.felúj.akadályment. I.ütem kivit
082213    szerződés        326/2008 Lemhényi isk tornaterem padló hangszigete
082214    szerződés        327/2008 Lemhényi isk. nyílász.old.falfelület fest
080538    megrendelés       Rákosi út (Szolnoki-Rózsa) plan.o-i járdaépítés
081358    megrendelés       Döbröce u. 38, 40, 49. gk.behajtóinak építési munk
082353    megrendelés       Margit u.-Sashi stny gyalogátkelőhely létes
082355    megrendelés       Margit u.-Thököly u.gyalogátkelő létesítése
082356    megrendelés       János u.-Baross u.gyalogátkelő létesítése
082358    megrendelés       György u.-Baross u. gyalogátkelőhely létesítése
082413    megrendelés       236/2008 Simongát u. járdaépítés
082414    megrendelés       237/2008 Mátészalka u. 2. járdaépítés
082415    megrendelés       239/2008 Főhadnagy u. 10-16. járdaépítés
082416    megrendelés       240/2008 Főhadnagy u. 18-24. járdaépítés
080596    szerződés        Rákosi út(Körvas.-Rózsa)csap.víz elvez.burk.felúj.
080130    szerződés          Diósy u (Veres P-Diósy 5) szennyvízcsat.ép.
080131    szerződés          Batthyány u.16. és Batthyány-Jövendő szennyvízcsat
080451    szerződés          Cserhida u (Péterke-Rendelő) vízcsőfektetés KFI 63
080640    szerződés          József u(Csömöri-Iglói)útép-hez árok átalakítás
080892    szerződés          Döbröce u.(Üzbég u.-Újszász u) útépítési munkái
080893    szerződés          Vulkán u.(Gordonka u.-Pesti határút) útépítése
081377    szerződés          Kenéz (Viola-Ferenc), Bpi út (Sarkad-Komáromi) sze
081892    szerződés          Iskola u.(Csömöri-Erik) út-,járda-,parkoló építése
081924    szerződés          Jávorfa u.(Hermina-Csömöri) burkolat felúj.kiv.
082260    szerződés          211/2008 Galgahévíz u burk.felúj. (VP-Garat) terv.
082261    szerződés          212/2008 Pósa L.u. (Lándzsa-H.fasora) burk.felúj.k
082262    szerződés          213/2008 Tóköz u (Szabadföld-Somkút) burk.felúj.ki
082263    szerződés          214/2008 Petőfi u (Rákóczi-Hársfavirág) burk.felúj
080132    szerződés - ei módosítandó  szennyvízcsat ép.Batthyány u(Gordonka, József, Men
070066    karbantartási szerződés   2007.12.havi -ABC játszótéri játékok karbantartása
0800053/08  karbantartási szerződés   játszótéri karbantartás ABC termékek
070084    megrendelés         játsz.t.játékok jav.(Állás, Borotvás, Hh tér, Védő
080351    megrendelés         játsz.t.játékok javítása (Hh.tér, Védő u.)
080063    megrendelés         játszótéri játékok javítása (Szalmarózsa tér, Szep
080564    megrendelés         Állás u.,Csipkés köz játszótér javítás
080716    megrendelés         Olga u-i játszótéren bordásfal javítása
080978    megrendelés         játszótér jav.-Csipkés,Havash.Békési I.Gerenda,
081863    megrendelés         játsz.ját.jav.-Állás, Csipkés köz, Borotvás, Szalm
082147    megrendelés         szemétgy.pótl., játsz.t.játékok javítása - Állás
081758    megrendelés         Hh tér - kötélpálya oszlopai jav.
081864    megrendelés         Koronafürt 41. játsz.tér csúzda javítása 5/8375/10
080444    adás-vételi szerződés    HAKO Citymaster 300 takarító jármű vásárlás
082310    megrendelés         T-CM300 jelű átszerelési készl. téli használathoz
0800205/08  keret foglalás        SPH utalványok igény szerint megrendelésre
0800205/08  keret foglalás        SPH utalványok igény szerint megrendelésre
0700125   szerződés          Herman O. Ált.Isk. tornaremének festése
081210    szerződés          útépítésekhez műszaki ellenőr biztosítása, munka v
081210    szerződés          útépítésekhez műszaki ellenőr biztosítása, munka v
081582    szerződés          PMH I.em.részleges felújítása
081931    szerződés          forgalomcsillapító övezetek kialakítása
080223    szerződés          KFI 52/2008 Diósy L (Veres-Újszász) felúj
081635    szerződés          József u.(Iglói-Rákosp.h.út) burkolatfelújítása
081779    szerződés          162/2008 KFI útép.kivit. Szénás u (Szt.Imre-Rákosi
081958    szerződés          burkolat felúj. Katóka (Margit-b.V.P), Rovás (Sasv
082264    szerződés          216/2008 Pilóta u (VP-Újszász) burk.felúj.terv.kiv
082265    szerződés          217/2008 Rákóczi u (Rákosi-Bpi) burk.felúj.terv.ki
082266    szerződés          218/2008 Szent Korona u burk.felúj.terv.(Jávorfa-M
082267    szerződés          219/2008 Rózsa (Rákosi-Bpi) burk.felúj ter.kivit.
0700154   megrendelés         Simongát u(Tátrasz.-Vidámv) fakiv.és favéd.terv
0700155   megrendelés         Sarkad u.(Bp út-Ida)útép.hez fakiv. és favéd.terv
0700156   megrendelés         Budapesti út(Mátyás-Sarkad) fakiv.és favéd.terv
0700157   megrendelés         Rozsos u.(Csömöri-Baross) fakiv. és favéd. terv
0700158   megrendelés         Kendermag u.(Timur-Ágota) fakiv.és favéd.terv
080007    megrendelés         Demeter u (Veres P-Istv.kir) útép.terv.ism.közműeg
080008    megrendelés         Anna u (Sarkad-Anna) útép.terv.ism.közműegy
080009    megrendelés         Komáromi u (Bpi-Hermina) útép.terv.ism.közműegy.
080010    megrendelés         Nagyvárad u -Csalóközi u útép.terv.ism.közműegy
080011  megrendelés  Sarkad u (Ida-Bpi) útép.terv.ism.közműegy.
080012  megrendelés  Bpi út (Sarkad-Komáromi) útép.terv.ism.közműegy
080013  megrendelés  Bpi út (Mátyás kir.-Sarkad) útép.terv.ism.közműegy
080014  megrendelés  Gálic u. (Újkőbányai-Lobbanó) útép.terv.ism.közműe
080015  megrendelés  Rigó u (Szabadkai-Bercsényi) útép.terv.ism.közműeg
080016  megrendelés  Gyula u (Istv.kir-Zsákutca v) útép.terv.ism.közműe
081974  megrendelés  KFI.183/2008-4 db gyalogátk. engedélyezési terv
0700161  szerződés   Szilágyi M.(Jókai-Zsélyi) útép.kiv.terv.
0700162  szerződés   Simongát u.(Szilasp.-Vidámv.) vízelv.kiv.terv
0700163  szerződés   Cserhida u.(Péterke-Rendelő) ivóvízvezeték terv
0700167  szerződés   Gálic u.(Újkőbánya-Lobbanó)útép-hez tervdok.
0700169  szerződés   Erzsébet l. belső út(uszi-spotp.) útép.terv.
0700170  szerződés   Béla u.(Párta-Mátyás kir) útép.kiv. terdok.
0700171  szerződés   Gyula u.(István kir-zsákutca) útép..tervdok.
070019  szerződés   Áth:Szent Korona u (Kossuth-Batthyány) csapadékvíz
070020  szerződés   Wesselényi u (Szt.Korona-Ida) csapadékvíz elvezeté
070022  szerződés   Diósy u (Veres P-Diósy) cs.víz elv. terv
070069  szerződés   KFI-99/2007 Szt. Korona (Kossuth-Batthyány)
070070  szerződés   KFI-104/2007 Wesselényi (Szt. Korona-Ida)
070071  szerződés   KFI-101/2007 Simongát (Szilas p-Vidám v.) csap.elv
080050  szerződés   Bpi út(Sarkad-Komáromi) szennyvízcsat.terve
080051  szerződés   Gálic u.(Lobbanó-Fizika) szennyvízcsat.terve
081725  szerződés   Nebáncsvirág u.(Bökényf.-Csenkesz) útépít.tervdok
081726  szerződés   Bronz u. (Újkőbánya-Gyémánt) útépítési tervdok
081964  szerződés   Asztag u.(Mókus u.-Árpádföldi u.)csapvíz kiv.terv
081965  szerződés   Monoki u.(Simándi á.-Kendermag u) csapvíz tervdok
0700172  megrendelés  Sarkad(Szt.Korona-Béla) fakiv.és favéd terv
0700178  megrendelés  Szénás u.(Szt.Imre-Rákosi) fakiv és favéd.terv
0700179  megrendelés  Pál u(János-Szilasp) favéd és fakiv.terv
0700180  megrendelés  Sarkad u.(Csömöri-szt.Imre) fakiv.és favéd.terv
0700181  megrendelés  Ferenc u.(Damjanich-Kenéz) fakiv és favéd terv
0700182  megrendelés  Marcell u.(György-Szilasp.) fakiv és favéd terv
0700184  megrendelés  Arany J.u.(belső Veres P.-Margit) útép.terv.
080097  megrendelés  Hársfa u(Bp-i-Hermina) útép.terv.ism.közműegy
080096  megrendelés  Ferenc u (Damjanich-Kenéz) útép.ism.közműegy.
080098  megrendelés  Döbröce u(Üzbég-Újszász) útép.terv.ism.közműegy
080099  megrendelés  Marcell u(György-Szilaspatak) útép.terv.ism.közműe
080100  megrendelés  Pál u(János-Szilaspatak) útép.terv.ism.közműegy
080101  megrendelés  Wesselényi u(Szt.Imre-Ida) útép.terv.ism.közműegy
080102  megrendelés  Ida u(Attila-Mátyás kir) útép.terv.ism.közműegy
080103  megrendelés  Szénás u(Szt.imre-Rákosi) útép.terv.ism.közműegy
080104  megrendelés  Szénás u(Rákosi-Bp-i) útép.terv.ism.közműegy
080105  megrendelés  Kenéz u(Csömöri-Rpi hat.út) útép.terv.ism.közműegy
081615  megrendelés  Jávorfa(Hermina-Csömöri)útép.közműpecs,forgtech jh
081672  megrendelés  Sasvár-Futórózsa csom.pont terv.és engedélyezés
0700175  szerződés   Tóköz u. (Szabadf.-Somkút) burk.felúj.terv
0700176  szerződés   Batthyány I.(Vidámv-Rózsl.)burk.felúj.terv
0700177  szerződés   Szt Korona u.(József-Jávorfa) burk.felúj.terv
080025  szerződés   Dezsőfia u (Timur-Asztag) útép.kiv.tervdokumentáci
080026  szerződés   Formás u (Timur-Asztag) útép.kiv.tervdokumentáció
080027  szerződés   Árpádföldi út (Timur-Etelka) útép.kiv.tervdokument
080028  szerződés   Wesselényi u (Hermina-Ida) útép.kiv.tervdokumentác
080029    szerződés    Wesselényi u (Csömöri -Szent Imre) útép.kiv.tervdk
080433    szerződés    Szénás u (Csömöri-Szt.Imre) útép.kiv.tervdok.KFI
080435    szerződés    Viola u (György -Kenéz) útép.kiviteli.tervdok.
081704    keretszerződés  Graffiti és egyéb szennyeződések eltáv. a ker.-ben
080453    szerződés    Batthy.Gord.Józs.Menyh.Rák.útép.e.szv.cs.kiépítése
080450    szerződés    Mokány u szennyv.csat.ger.vez. 6 db házi bekköt.ki
080864    megrendelés   Dell Inspiron 1525 Ruby Red notebook
080943    megrendelés   Vista Ready asztali számítógépek
081951    megrendelés   notebook Dell Inspiron-főszerkesztő részére
082159    megrendelés   1 db notebook Dell Inspiron 1525 Ruby Red
0800127/08  hitelszerződés  Önk-i. intézm.belső világítási hálózatának fejlesz
0800127/08  hitelszerződés  Önk-i. intézm.belső világítási hálózatának fejlesz
0700134   megrendelés   Hársfavirág u. 17/a előtt járda javítása
070023    megrendelés   Párta u. 8-10. sz.ing.előtt járda és árok javítása
070086    megrendelés   parkolás gátló oszlop elhelyezése-E-liget
080582    megrendelés   Batsányu u.85.előtt buszmegálló elbontása
080328    megrendelés   27/2008 -burk. árok jav.- Párta u. 72.
080330    megrendelés   26/2008 -járda javítása- Bányai Elemért u. 28.
080064    megrendelés   János u - Béla u sarkán kerékvető kövek elhelyezés
080329    megrendelés   40/2008 -járda beszakadás jav.- Petőfi u. 33.
080065    megrendelés   Hősök fasora-Garat u kereszt. lévő áteresz tisztít
080066    megrendelés   Baross u. 182. előtt a járda megemelése
080332    megrendelés   72/2008 -víznyelő átépítés- Vadruca-Menyhért u.
080047    megrendelés   Délceg u.9. ing.előtti járda beszakadás jav.
080055    megrendelés   Őrmester u.-Kisterenye u védőkorlát javítása
080334    megrendelés   77/2008 -áteresz átépítés- Négylovas u. 5.
080155    megrendelés   Lándzsa-Pósa sarkán kerékvető kő elhelyezése
080333    megrendelés   91/2008 -szegélykő építése- Erzsébet ligetben
080335    megrendelés   101/2008 -járda jav. és gyökérmetsz.-Lillafüred u
080336    megrendelés   100/2008 -Járda jav. -Simándi u. 3.
080440    megrendelés   Szent Imre u. 107. előtti vasb.fedlap.jav.118/2008
080441    megrendelés   Attila u. 138.előtti járda jav.fagy.eltáv.118/2008
080442    megrendelés   Vágás u. 22. előtt nyomvonal helyreáll. 121/2008
080438    megrendelés   Centenáriumi sét.1. előtti lépcső jav. 122/2008
080540    megrendelés   Ságvári u-Béla u. fagyökér metszés, járdaépítés
080541    megrendelés   Simándi 48. előtti burkolt árok javítása 129/2008
080726    megrendelés   Mátéháza u.22. járda javítása
080730    megrendelés   Hermina u-Diófa u.védőkorlát javítása
080731    megrendelés   Hermina u.49 felüljáró mellé korlát készítés
080965    megrendelés   Döbröce,Vulkán,Gálic,Borotvás-csat.bek.kiv.
081319    megrendelés   Rezgőfű u. 1. - belső csatorna javítása 176/2008
081320    megrendelés   Vörösmarty u.42. -sülly.szegélykő építése 187/2008
081359    megrendelés   Kenéz, Szénás, Demeter útép.előtti csat. beköt.kiv
081380    megrendelés   Párta u. 76. előtt járda és árok javítása
081381    megrendelés   Ida u. 16/a előtt járda javítása
081382    megrendelés   Pósa L. u.48. előtt járda javítás,gyökérmetszés
081417    megrendelés   Pósa L.u.15. előtt járda javítása ,gyökérmetszés
081418    megrendelés   János u. 176. beton fellépő átépítése
081420    megrendelés   Guzsaly u. 26. előtt járda javítása
081421    megrendelés   Borotvás u.-Vadvirág o.Kolozs u.felől korlát épít.
081422    megrendelés   Vadvirág ovi-Ágoston P.31-35.bejárat elé korlát é.
081423    megrendelés   Jávorfa u.67. előtt járda javítás, gyökérmetszés
081424    megrendelés        Borotvás u. 15. előtt járda javítása
081656    megrendelés        Menyhért-Monoki u.útpadka lesülly,akad.ment.
081655    megrendelés        Gárda u.26.belső csatornázás kiv.munkái
081693    megrendelés        Grúz u.5.előtt járda javítás gyökérmetszéssel
081694    megrendelés        Kócs u. 38.előtt járda javítása gyökérmetszéssel
081695    megrendelés        Thököly u. 58.előtt járda javítása +gyökérmetszés
081700    megrendelés        Sasvár-Olga u.útpadka lesülyesztése,akadályment.
081808    megrendelés        Vadruca u. 16.sz. előtti aszfaltjárda bontása
081809    megrendelés        Borotvás u.17.sz.előtti járda javítása
081810    megrendelés        Borotvás u. 59-61.sz.előtt járda javítása
081899    megrendelés        Szt.Korona u.-Mária u. sarkán betonjárda javítása
082017    megrendelés        Aradi u.-nál Szilaspatak-híd javítása
081913    megrendelés        Ida u., Wesselényi u. csatorna bekötése kiv.
082189    megrendelés        Szilágyi D.-Petőfi u. sarkán áteresz építése
082004    megrendelés        Kendermag u. 4. előtt járda jav.gyökérmetszéssel
082018    megrendelés        Párta u. 2. előtti árok védőkorlát javítása
082043    megrendelés        Legény u. 6.-Tolnai K.u.old.járda,kocsib.javítása
082044    megrendelés        Erzsébet-ligetben park.gátló oszlopok telepítése
081963    megrendelés        csatorna bekötések kivitelezése-Baross G.,Béla u.
082184    megrendelés        Sándor u.29.előtt járda javítása gyökérmetszéssel
082181    megrendelés        Szilágyi D.u.7.előtt betonjárda javítása
082182    megrendelés        Hermina-Attila sarkán védőkorlát javítása
082183    megrendelés        Nádor u.52.előtt járda javítása
082185    megrendelés        Bőség u.2.előtt árok javítása
082187    megrendelés        Kenéz u.7-9.előtt járda javítása gyökérmetszéssel
082216    megrendelés        312/2008 Milán u 1. és 21-23. előtt védőkorlát épí
082217    megrendelés        324/2008 Kicsi u 10. szikkasztó árok készítése
082218    megrendelés        328/2008 Vadvirág Ovi bejáratnál akadélyment.rámpa
082337    megrendelés        329/2008 Iskola u.-Csömöri út kiskockakő burkolás
082338    megrendelés        334/2008 Edit u.1.5.7.sz.előtt csapvíz árok javítá
0700135   szerződés         Margit u.-Batsányi u.parkoló, park.gátlók építése
0700136   szerződés         Állomás u.10-12.előtt parkoló építése
080744    szerződés         Köztársaság u.-templom előtt járdajavítás 135/2008
080974    szerződés         Sándor u.2.vízelfolyó rács átépítése
080939    szerződés         78 kiker.ir.jelz.tábl.+39 oszlop KFI 82/2008
081894    szerződés         Béla u.(Mátyás kir.-Párta) útépítés kivitelezése
081895    szerződés         Hősök fasora 1.előtt parkoló építés kivitelezése
070082    szolgáltatási szerződés  2007.12.havi OKI, Jókai u. 6., Demeter u. 1-3. őrz
0800119/08  szolgáltatási szerződés  Jókai u.6, Demeter u, OKI élőerős őrzése
080192    megrendelés        PMH pince, Margit u.28.irattár szakipari jav.munká
081401    megrendelés        Margaréta ovi kéménybontás,tetőfed.helyreállítás
ések. A 2008.évi és a 2008.évben érvényes szerződések.
    Partner                Szerződés nettó értéke Szerződéskötés dátuma
    "Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft             89,250        1/1/2008
    "Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft           5,600,000        5/5/2008
    "Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft             48,000        2/14/2008
    "Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft            833,333        5/5/2008
    Alföldi Tej Értékesítő Kft             2,192,033        4/4/2008
    Alföldi Tej Értékesítő Kft             2,924,350        9/12/2008
    ATIGRIS Informatika Zrt.               460,040        6/12/2008
    ATIGRIS Informatika Zrt.              5,170,890        6/12/2008
    Balázs-Diák Kft.                  1,374,083        5/5/2008
    Balázs-Diák Kft.                  6,417,730        5/5/2008
    Balázs-Diák Kft.                   369,346       12/16/2008
    Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt      7,787,000        8/12/2008
    Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt     11,413,000        8/12/2008
    Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt       800,000        8/12/2008
    Budapesti Közlekedési Zrt              1,548,667        1/1/2008
    Budapesti Közlekedési Zrt             16,450,000       12/19/2008
    Carpathia Tanácsadó Zrt               7,900,000        2/11/2008
    CBA-REMIZ-KER 99 Kft                5,221,907        1/1/2008
    Console-Bau Kft.                    45,000        1/1/2008
    Console-Bau Kft.                    50,000        1/1/2008
    Console-Bau Kft.                    40,000        1/1/2008
    Console-Bau Kft.                   600,954        1/1/2008
    Console-Bau Kft.                   256,500        1/1/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                    30,000        2/8/2008
    Console-Bau Kft.                   300,000        2/13/2008
    Console-Bau Kft.                   350,000        5/20/2008
    Console-Bau Kft.                  1,100,000        5/20/2008
    Console-Bau Kft.                   350,000        6/20/2008
    Console-Bau Kft.                   100,000        8/27/2008
    Console-Bau Kft.                    75,000        9/15/2008
    Console-Bau Kft.                    80,000        9/15/2008
    Console-Bau Kft.                   250,000       10/30/2008
    Console-Bau Kft.                   735,162        1/1/2008
    Console-Bau Kft.                   450,000        1/1/2008
    Console-Bau Kft.                   360,000        1/1/2008
Console-Bau Kft.             66,000   1/1/2008
Console-Bau Kft.             246,000   1/1/2008
Console-Bau Kft.             347,726   1/1/2008
Console-Bau Kft.             232,500  9/19/2008
Console-Bau Kft.             163,300  9/19/2008
Csók Árpád vállalkozó           25,000  6/20/2008
Csók Árpád vállalkozó         15,000,000   8/8/2008
Dél-Pesti T és T Kft         139,535,329  7/11/2008
Dél-Pesti T és T Kft          2,649,000  8/18/2008
Dél-Pesti T és T Kft         18,437,226  6/13/2008
Dél-Pesti T és T Kft          8,037,180  6/13/2008
Dél-Pesti T és T Kft          1,340,004  6/20/2008
Dél-Pesti T és T Kft         129,789,387  7/25/2008
Dél-Pesti T és T Kft         35,950,000  11/28/2008
Dr. Printz és Társa Kft         490,000   1/1/2008
Dr. Printz és Társa Kft        6,080,000   1/1/2008
E-BUILDER Kft.            33,392,734  8/19/2008
Econorg Hungary Kft          1,100,000   1/1/2008
Econorg Hungary Kft          1,100,000   2/1/2008
Econorg Hungary Kft          7,600,000   3/3/2008
Econorg Hungary Kft          4,400,000  3/10/2008
eGov Tanácsadó Kft           6,950,000   1/1/2008
EKHO Építész Műterem Kft.       1,020,000  3/14/2008
EKHO Építész Műterem Kft.       5,745,000  5/30/2008
EKHO Építész Műterem Kft.       3,850,000  10/20/2008
Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft    95,600  11/10/2008
Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft    275,000  12/17/2008
Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft   6,994,017   1/1/2008
Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft    120,000   1/1/2008
Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft   3,504,629  1/10/2008
Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft   1,351,840  4/21/2008
Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft    638,464  4/21/2008
ELMŰ Nyrt               1,356,199   1/1/2008
ELMŰ Nyrt               83,678,301   1/1/2008
ELMŰ Nyrt                   83   1/1/2008
ELMŰ Nyrt                 20,000   1/1/2008
ELMŰ Nyrt                125,000   1/1/2008
ELMŰ Nyrt                291,693   1/1/2008
ELMŰ Nyrt                 14,216   1/1/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     517,300   6/9/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     784,500   6/9/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     841,700   6/9/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     466,600   6/9/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft    3,345,750   6/9/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft    2,875,600   6/9/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     287,800  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     531,250  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     249,400  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     421,000  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     501,100  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     374,200  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     341,800  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft    305,800  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft    584,850  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft    370,600  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft    454,200  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft    152,200  11/7/2008
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft    199,000  11/7/2008
EuroAszfalt Kft.          28,787,705  2/26/2008
EuroAszfalt Kft.           1,197,321   4/3/2008
EuroAszfalt Kft.           1,027,864  4/21/2008
Excluzív-Bau Kft          26,249,999   1/1/2008
Excluzív-Bau Kft          216,815,792   1/1/2008
Excluzív-Bau Kft          21,210,432   1/1/2008
Excluzív-Bau Kft          336,516,336   1/1/2008
magánszemély            47,754,457  5/28/2008
magánszemély            10,245,543  5/28/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft   3,500,000  7/10/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    953,324   1/4/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    379,220  1/24/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    640,616  2/14/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    738,684  2/14/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft     79,550  2/24/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    240,482  3/25/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    427,497  4/14/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft     17,720  4/14/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    264,485   5/7/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft   1,139,950  5/20/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft     85,260  5/20/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    738,600  6/12/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    523,000  6/12/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    175,480   7/2/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft     40,818   9/5/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    105,000  10/16/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft     82,055  11/6/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    443,860  11/12/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    168,900  11/18/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    248,580  11/21/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    299,000  11/21/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    108,900  12/3/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft   5,298,831  12/16/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft   2,144,868  12/16/2008
Flash-Com Számítástechnikai Kft    311,590  12/18/2008
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.    70,287,495   1/1/2008
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.      91,054  9/29/2008
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.    14,753,870   1/1/2008
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.     497,196   1/1/2008
Fővárosi Gázművek Zrt          4,793  2/21/2008
Fővárosi Gázművek Zrt        13,750,000   1/1/2008
Fővárosi Gázművek Zrt        5,000,000   1/1/2008
Fővárosi Gázművek Zrt          10,000   1/1/2008
Fővárosi Gázművek Zrt         573,243   1/1/2008
Fővárosi Gázművek Zrt        1,008,367   1/1/2008
Fővárosi Közterületfenntartó Zrt   2,999,999   1/1/2008
Fővárosi Közterületfenntartó Zrt     21,600  6/10/2008
Fővárosi Közterületfenntartó Zrt   4,166,667   1/1/2008
Fővárosi Közterületfenntartó Zrt   5,000,000   4/1/2008
Fővárosi Közterületfenntartó Zrt    119,700   1/1/2008
Fővárosi Közterületfenntartó Zrt    195,000   1/1/2008
Garden Kft              36,948,417   1/1/2008
Garden Kft                25,380  6/23/2008
Generali Providencia Biztosító Zrt  8,210,265   1/1/2008
Generali Providencia Biztosító Zrt    67,560   1/1/2008
Generali Providencia Biztosító Zrt    65,085  3/28/2008
Generali Providencia Biztosító Zrt    23,428  7/18/2008
Generali Providencia Biztosító Zrt   190,580  8/12/2008
Generali Providencia Biztosító Zrt    56,615  9/15/2008
Generali Providencia Biztosító Zrt    18,544  9/15/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt      439,425  4/21/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt      439,325  5/10/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt      439,425  5/19/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt      439,425  5/20/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt      384,497  6/25/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt      439,425  8/12/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt      439,425  8/12/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt      439,425  8/12/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt      439,425  8/12/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt     1,028,719   1/1/2008
Grafika Press Nyomdaipari Zrt     1,318,275   1/1/2008
GTS-Datanet Távközlési Kft.      6,842,400  3/11/2008
Határkő Kkt               20,000   1/1/2008
Határkő Kkt              6,643,867   1/1/2008
Határkő Kkt               20,000   3/3/2008
Határkő Kkt               20,000   3/3/2008
Határkő Kkt               20,000   3/3/2008
Határkő Kkt               50,000  5/16/2008
Határkő Kkt               20,000  6/30/2008
Határkő Kkt               20,000  6/30/2008
Határkő Kkt               180,000  12/3/2008
Ház- Gépész Kft.           1,732,090  7/21/2008
Ház- Gépész Kft.           3,483,010   1/1/2008
Ház- Gépész Kft.            910,000  7/14/2008
HÉROSZ Építőipari Zrt.        80,929,191  3/11/2008
HÉROSZ Építőipari Zrt.        3,330,000  10/28/2008
HÉROSZ Építőipari Zrt.        4,781,342  11/24/2008
HÉROSZ Építőipari Zrt.        6,140,385  11/24/2008
Hood 2000 Kft             2,500,000  7/10/2008
Hood 2000 Kft              237,000   1/1/2008
Hood 2000 Kft              508,645   1/4/2008
Hood 2000 Kft              237,000   1/9/2008
Hood 2000 Kft              262,725   1/9/2008
Hood 2000 Kft              237,000  1/28/2008
Hood 2000 Kft              119,363  1/28/2008
Hood 2000 Kft              506,291   2/5/2008
Hood 2000 Kft              74,000   2/5/2008
Hood 2000 Kft              237,000   2/5/2008
Hood 2000 Kft                      237,000   2/12/2008
Hood 2000 Kft                      89,840   2/25/2008
Hood 2000 Kft                       5,580   3/5/2008
Hood 2000 Kft                      185,800   3/18/2008
Hood 2000 Kft                      208,747   3/25/2008
Hood 2000 Kft                      349,393   4/10/2008
Hood 2000 Kft                      345,025   5/21/2008
Hood 2000 Kft                      248,000   6/12/2008
Hood 2000 Kft                      192,475   6/18/2008
Hood 2000 Kft                      31,898   8/27/2008
Hood 2000 Kft                       7,029  12/19/2008
Hydroproof Magas és Mélyépítmény Szigetelő és Szolgáltató Kft
                           9,367,170   1/1/2008
IAgency Szolgáltató Kft.                532,000   1/1/2008
IAgency Szolgáltató Kft.                616,000   1/2/2008
IAgency Szolgáltató Kft.                588,000   2/1/2008
IAgency Szolgáltató Kft.               5,908,000   2/29/2008
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft        2,490,000   9/19/2008
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft        2,060,000   9/19/2008
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft        1,190,000   9/19/2008
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft         630,000   9/19/2008
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft        1,650,000   9/19/2008
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft         690,000   9/19/2008
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft        1,290,000   9/19/2008
ÍV Stúdió Kft.                    8,600,000   7/2/2008
ÍV Stúdió Kft.                    2,200,000   3/6/2008
ÍV Stúdió Kft.                     400,000   4/9/2008
ÍV Stúdió Kft.                     120,000  10/15/2008
Ivád Község Önkormányzata              10,245,600   10/16/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               500,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               360,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               360,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               360,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               430,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               530,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               460,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               380,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               680,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               460,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               570,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               550,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               300,000   9/19/2008
JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.               320,000   9/19/2008
Kenguru Építőipari Kft                4,665,711   1/1/2008
Kenguru Építőipari Kft               46,666,667    1/1/2008
Kenguru Építőipari Kft               36,333,333    1/1/2008
Kenguru Építőipari Kft               41,673,775    1/1/2008
Kenguru Építőipari Kft                 254,400   1/1/2008
Kenguru Építőipari Kft                 126,230   3/25/2008
Kenguru Építőipari Kft                 480,000   3/28/2008
Kenguru Építőipari Kft                 166,667   9/24/2008
Kenguru Építőipari Kft                 113,865  11/24/2008
Kenguru Építőipari Kft                 211,425   12/3/2008
Kenguru Építőipari Kft   320,250  12/3/2008
Kenguru Építőipari Kft  1,440,000  3/26/2008
Kenguru Építőipari Kft  1,136,600  5/5/2008
Kenguru Építőipari Kft   308,184  5/22/2008
Közbeszerzések Tanácsa   56,000  1/15/2008
Közbeszerzések Tanácsa   32,000  2/21/2008
Közbeszerzések Tanácsa   104,000  2/25/2008
Közbeszerzések Tanácsa   64,000  3/6/2008
Közbeszerzések Tanácsa   56,000  3/6/2008
Közbeszerzések Tanácsa   22,000  3/13/2008
Közbeszerzések Tanácsa   152,000  4/3/2008
Közbeszerzések Tanácsa   136,000  4/14/2008
Közbeszerzések Tanácsa   40,000  4/23/2008
Közbeszerzések Tanácsa   136,000  4/23/2008
Közbeszerzések Tanácsa   128,000  5/5/2008
Közbeszerzések Tanácsa   144,000  5/5/2008
Közbeszerzések Tanácsa   144,000  5/5/2008
Közbeszerzések Tanácsa   144,000  5/5/2008
Közbeszerzések Tanácsa   136,000  5/8/2008
Közbeszerzések Tanácsa   16,000  5/21/2008
Közbeszerzések Tanácsa   16,000  5/21/2008
Közbeszerzések Tanácsa   24,000  5/29/2008
Közbeszerzések Tanácsa   24,000  6/2/2008
Közbeszerzések Tanácsa   192,000  6/5/2008
Közbeszerzések Tanácsa   56,000  6/10/2008
Közbeszerzések Tanácsa   16,000  6/10/2008
Közbeszerzések Tanácsa   104,000  6/12/2008
Közbeszerzések Tanácsa   24,000  6/19/2008
Közbeszerzések Tanácsa   136,000  6/20/2008
Közbeszerzések Tanácsa   24,000  6/20/2008
Közbeszerzések Tanácsa   56,000  7/2/2008
Közbeszerzések Tanácsa   56,000  7/7/2008
Közbeszerzések Tanácsa   120,000  7/10/2008
Közbeszerzések Tanácsa   96,000  7/18/2008
Közbeszerzések Tanácsa   56,000  7/18/2008
Közbeszerzések Tanácsa   88,000  8/7/2008
Közbeszerzések Tanácsa   56,000  8/7/2008
Közbeszerzések Tanácsa   136,000  8/7/2008
Közbeszerzések Tanácsa   192,000  8/11/2008
Közbeszerzések Tanácsa   144,000  8/11/2008
Közbeszerzések Tanácsa   64,000  8/21/2008
Közbeszerzések Tanácsa   168,000  8/22/2008
Közbeszerzések Tanácsa   64,000  8/22/2008
Közbeszerzések Tanácsa   144,000  9/5/2008
Közbeszerzések Tanácsa   152,000  9/5/2008
Közbeszerzések Tanácsa   144,000  9/11/2008
Közbeszerzések Tanácsa   24,000  9/11/2008
Közbeszerzések Tanácsa   64,000  9/19/2008
Közbeszerzések Tanácsa   312,000  9/19/2008
Közbeszerzések Tanácsa   76,000  9/24/2008
Közbeszerzések Tanácsa   88,000  9/24/2008
Közbeszerzések Tanácsa   56,000  9/25/2008
Közbeszerzések Tanácsa        56,000  9/25/2008
Közbeszerzések Tanácsa        32,000  9/25/2008
Közbeszerzések Tanácsa        24,000  9/30/2008
Közbeszerzések Tanácsa        48,000  10/6/2008
Közbeszerzések Tanácsa        16,000  10/13/2008
Közbeszerzések Tanácsa       176,000  10/16/2008
Közbeszerzések Tanácsa        56,000  10/16/2008
Közbeszerzések Tanácsa        80,000  10/16/2008
Közbeszerzések Tanácsa        56,000  10/29/2008
Közbeszerzések Tanácsa        64,000  10/30/2008
Közbeszerzések Tanácsa       176,000  11/4/2008
Közbeszerzések Tanácsa        32,000  11/4/2008
Közbeszerzések Tanácsa        24,000  11/4/2008
Közbeszerzések Tanácsa        24,000  11/10/2008
Közbeszerzések Tanácsa        46,000  11/10/2008
Közbeszerzések Tanácsa        56,000  11/11/2008
Közbeszerzések Tanácsa        72,000  11/11/2008
Közbeszerzések Tanácsa        32,000  11/18/2008
Közbeszerzések Tanácsa       136,000  11/20/2008
Közbeszerzések Tanácsa       136,000  11/24/2008
Közbeszerzések Tanácsa        24,000  11/24/2008
Közbeszerzések Tanácsa       176,000  12/12/2008
Közbeszerzések Tanácsa       136,000  12/18/2008
Közbeszerzések Tanácsa        76,000  12/18/2008
Közbeszerzések Tanácsa        88,000  12/18/2008
Közbeszerzések Tanácsa        24,000  12/18/2008
Közbeszerzések Tanácsa        8,000  12/19/2008
Közbeszerzések Tanácsa        56,000  7/22/2008
Közbeszerzések Tanácsa        32,000  8/18/2008
magánszemély           20,000,000  10/30/2008
LEIER Hungária kft        5,200,000  12/18/2008
Magyar Aszfalt kft        23,470,100  11/17/2008
Magyar Aszfalt kft        21,099,500  11/17/2008
Magyar Aszfalt kft        25,451,600  11/17/2008
Magyar Posta Zrt         37,000,000   1/1/2008
Magyar Posta Zrt          745,140   1/1/2008
Magyar Posta Zrt           1,170   7/2/2008
Magyar Posta Zrt           3,490   7/3/2008
Magyar Posta Zrt             33   7/7/2008
Magyar Posta Zrt           1,380   7/8/2008
Magyar Posta Zrt            275  7/10/2008
Magyar Posta Zrt           2,200  8/19/2008
Magyar Posta Zrt         1,987,265   2/1/2008
Mélyépítő Labor Kft         495,000   1/7/2008
Mélyépítő Labor Kft         223,300   3/6/2008
Mélyépítő Labor Kft         83,333  11/13/2008
Mélyépítő Labor Kft        9,197,000  6/10/2008
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  14,579,000   1/1/2008
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft   600,891  11/10/2008
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft   269,008  11/19/2008
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft   259,008  11/19/2008
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  6,390,000  11/28/2008
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft      1,071,520  3/25/2008
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft      2,777,635  6/13/2008
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft      38,420,000  10/17/2008
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft      1,207,845  11/27/2008
Mobilbox Konténer Kft            997,123   1/1/2008
Mobilbox Konténer Kft           5,355,000   3/8/2008
MULTIPOOLEX Ép. Ker. Kft.        24,291,669  2/26/2008
MULTIPOOLEX Ép. Ker. Kft.        21,311,705  2/26/2008
MULTIPOOLEX Ép. Ker. Kft.        32,920,477  2/26/2008
MULTIPOOLEX Ép. Ker. Kft.        73,469,957   7/3/2008
Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.      16,008,000  4/14/2008
Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.       801,150  4/14/2008
NÉPSZER Nagykunsági Építő Szerelő Kft  31,618,945   5/5/2008
Nox 2000 Beruházó és Fővállalkozó Zrt   3,875,000   1/1/2008
Nox 2000 Beruházó és Fővállalkozó Zrt   1,269,000   1/1/2008
Nox 2000 Beruházó és Fővállalkozó Zrt    685,000  2/15/2008
Növényvédő és Kártevőirtó Kft.       885,980   1/1/2008
Növényvédő és Kártevőirtó Kft.      5,165,907   4/8/2008
OTP Bank Nyrt               2,800,000   1/1/2008
OTP Bank Nyrt              101,252,000   1/1/2008
OTP Bank Nyrt               3,156,274   1/1/2008
OTP Bank Nyrt              25,884,000   1/1/2008
Penta Általános Építőipari Kft       742,700  7/25/2008
Penta Általános Építőipari Kft      8,735,614   1/1/2008
Penta Általános Építőipari Kft      54,771,257   1/1/2008
Penta Általános Építőipari Kft      19,961,172   1/1/2008
Penta Általános Építőipari Kft      36,099,443  5/30/2008
Penta Általános Építőipari Kft      2,539,830  7/18/2008
Penta Általános Építőipari Kft     288,628,165  11/14/2008
Petrányi - Autó Kft            8,989,375   9/5/2008
Petrányi - Autó Kft            3,371,625  3/14/2008
Pilisi Parkerdő Zrt.           2,415,016   1/1/2008
Pilisi Parkerdő Zrt.           2,829,720  5/13/2008
Rehab XVI.Kft.              11,000,000   1/1/2008
RELID BAU Közműépítő Kft         1,500,000  9/30/2008
RELID BAU Közműépítő Kft         11,901,570  8/25/2008
RELID BAU Közműépítő Kft         11,068,030  8/25/2008
Renovit Építőipari Kft         139,784,836   1/1/2008
Renovit Építőipari Kft          59,775,918  7/18/2008
Renovit Építőipari Kft          10,369,847  11/18/2008
Renovit Építőipari Kft          8,513,153  11/18/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.       9,583,230   5/9/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.        243,412  7/14/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.       1,021,200  12/16/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.        960,000  12/16/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.        216,000  12/16/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.        726,000  12/16/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.       2,910,276  12/18/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.        334,260  12/18/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.       1,433,384  12/18/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.       1,148,688  12/18/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      47,690,233  1/21/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     3,980,000  3/12/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      500,000  3/12/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     3,490,000  4/14/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     2,284,966  4/21/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.    17,410,289  6/13/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.    15,454,210  6/13/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     2,896,000   7/4/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.    17,489,400  10/17/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.    47,325,759  10/27/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.    34,855,000  11/28/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.    27,877,920  11/28/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.    17,651,659  11/28/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.    33,258,730  11/28/2008
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.    10,486,602  3/13/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.           274,352   1/1/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.          3,467,808   1/1/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.           177,420   1/1/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.           83,330   1/8/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.           25,000   2/5/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.           179,910   4/3/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.            3,990  5/19/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.           157,510  6/10/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.           216,660   9/2/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.           216,660   9/2/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.           319,200  9/24/2008
S"AJO ABC TEAM Kft.           666,600  10/14/2008
Siex Ipari Ker.Szolg.Bt.       9,650,000  4/28/2008
Siex Ipari Ker.Szolg.Bt.        916,667  11/27/2008
SodexhoPass Hungária Kft.      38,000,000   1/1/2008
SodexhoPass Hungária Kft.        613,333   1/1/2008
Stoneland Kft             2,696,960   1/1/2008
Stoneland Kft              500,000   7/9/2008
Stoneland Kft             5,500,000   7/9/2008
Stoneland Kft            14,988,000  7/28/2008
Stoneland Kft            32,000,000  10/2/2008
SWIETELSKY Építő Kft         29,859,380  2/26/2008
SWIETELSKY Magyarország Kft.     14,965,045  8/27/2008
SWIETELSKY Magyarország Kft.    115,861,752  10/3/2008
SWIETELSKY Magyarország Kft.     42,631,098  10/17/2008
SWIETELSKY Magyarország Kft.     31,656,615  11/28/2008
SWIETELSKY Magyarország Kft.     23,979,750  11/28/2008
SWIETELSKY Magyarország Kft.     59,686,901  11/28/2008
SWIETELSKY Magyarország Kft.     41,604,472  11/28/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft    120,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft    90,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft    70,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft    90,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft    80,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft    30,000   2/8/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft    30,000   2/8/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft    30,000   2/8/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft    30,000   2/8/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   30,000   2/8/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   30,000   2/8/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   30,000   2/8/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   30,000   2/8/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   30,000   2/8/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   30,000   2/8/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   400,000  10/27/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   117,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   650,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   40,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   84,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   190,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   130,329   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   165,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   39,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   540,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   166,666   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   195,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   540,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   650,000   1/1/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   160,000  2/20/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   160,000  2/20/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   214,200  9/19/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   261,600  9/19/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   295,000  10/27/2008
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Kft   195,000  10/27/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         60,000   1/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft        140,000   1/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft        130,000   1/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         70,000   1/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         70,000   1/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft        120,000   1/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft        448,350   1/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         50,000   2/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         50,000   2/5/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         50,000   2/5/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         50,000   2/5/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         50,000   2/5/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         50,000   2/5/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         50,000   2/5/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         50,000   2/5/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         50,000   2/5/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         50,000   2/5/2008
Tandem Mérnökiroda Kft         76,500  9/15/2008
Tandem Mérnökiroda Kft        420,667  9/18/2008
Tandem Mérnökiroda Kft        252,000   1/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft        258,000   1/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft        396,000   1/1/2008
Tandem Mérnökiroda Kft       1,459,690   1/7/2008
Tandem Mérnökiroda Kft       1,107,000   1/7/2008
Tandem Mérnökiroda Kft        891,000   1/7/2008
Tandem Mérnökiroda Kft        567,000   1/7/2008
Tandem Mérnökiroda Kft     418,500   1/7/2008
Tandem Mérnökiroda Kft     432,000   1/7/2008
Tandem Mérnökiroda Kft     663,775   1/7/2008
TISZTA VÁROS Szolg. Kft.   33,000,000  9/29/2008
TUNEL Mélyépítő kft.     5,670,000  3/13/2008
TUNEL Mélyépítő kft.     1,234,000   4/1/2008
Tzteam Kft.          2,100,000  6/12/2008
Tzteam Kft.          3,990,000  6/12/2008
Tzteam Kft.           198,333  10/22/2008
Tzteam Kft.           179,167  11/18/2008
UniCredit Bank Hungary Zrt  32,829,500   1/1/2008
UniCredit Bank Hungary Zrt  10,605,691   1/1/2008
Vakond-Közmű Kft         34,160   1/1/2008
Vakond-Közmű Kft        212,380   1/1/2008
Vakond-Közmű Kft        137,400   1/1/2008
Vakond-Közmű Kft        181,968   1/8/2008
Vakond-Közmű Kft         69,900   2/7/2008
Vakond-Közmű Kft         41,720   2/7/2008
Vakond-Közmű Kft         72,325  2/21/2008
Vakond-Közmű Kft         23,650  2/21/2008
Vakond-Közmű Kft        103,340  2/26/2008
Vakond-Közmű Kft         62,400  2/27/2008
Vakond-Közmű Kft         42,000  3/17/2008
Vakond-Közmű Kft         19,050  3/18/2008
Vakond-Közmű Kft         50,000  3/18/2008
Vakond-Közmű Kft        196,530  3/20/2008
Vakond-Közmű Kft         34,300  3/21/2008
Vakond-Közmű Kft         94,415  3/28/2008
Vakond-Közmű Kft         99,420   4/8/2008
Vakond-Közmű Kft         27,150   4/8/2008
Vakond-Közmű Kft         27,290  4/22/2008
Vakond-Közmű Kft        181,340  4/22/2008
Vakond-Közmű Kft         15,535  4/22/2008
Vakond-Közmű Kft         63,620  4/23/2008
Vakond-Közmű Kft         92,250  4/30/2008
Vakond-Közmű Kft         74,310  4/30/2008
Vakond-Közmű Kft         30,960   6/4/2008
Vakond-Közmű Kft         32,000   6/4/2008
Vakond-Közmű Kft         63,000   6/4/2008
Vakond-Közmű Kft       1,323,000  6/18/2008
Vakond-Közmű Kft        137,000   7/9/2008
Vakond-Közmű Kft         98,252  7/16/2008
Vakond-Közmű Kft       1,999,200  7/23/2008
Vakond-Közmű Kft         81,240  7/24/2008
Vakond-Közmű Kft         51,750  7/24/2008
Vakond-Közmű Kft        119,440  7/24/2008
Vakond-Közmű Kft         65,410   8/5/2008
Vakond-Közmű Kft         49,386   8/5/2008
Vakond-Közmű Kft         51,750   8/5/2008
Vakond-Közmű Kft         94,000   8/5/2008
Vakond-Közmű Kft         94,000   8/5/2008
Vakond-Közmű Kft         36,998   8/5/2008
Vakond-Közmű Kft           108,742   8/5/2008
Vakond-Közmű Kft           260,813   9/2/2008
Vakond-Közmű Kft           264,044   9/8/2008
Vakond-Közmű Kft           55,530  9/18/2008
Vakond-Közmű Kft           57,690  9/18/2008
Vakond-Közmű Kft           55,530  9/18/2008
Vakond-Közmű Kft           68,013  9/18/2008
Vakond-Közmű Kft           15,000  9/18/2008
Vakond-Közmű Kft           53,266  9/18/2008
Vakond-Közmű Kft           37,710  9/18/2008
Vakond-Közmű Kft           29,550  10/16/2008
Vakond-Közmű Kft           106,600  10/20/2008
Vakond-Közmű Kft          1,323,000  10/21/2008
Vakond-Közmű Kft           306,220  10/22/2008
Vakond-Közmű Kft           55,002  10/28/2008
Vakond-Közmű Kft           23,750  10/28/2008
Vakond-Közmű Kft           140,920  10/28/2008
Vakond-Közmű Kft           114,100  10/28/2008
Vakond-Közmű Kft          1,470,000  10/29/2008
Vakond-Közmű Kft           13,770  11/12/2008
Vakond-Közmű Kft           31,440  11/14/2008
Vakond-Közmű Kft           32,000  11/19/2008
Vakond-Közmű Kft           248,770  11/19/2008
Vakond-Közmű Kft           131,840  11/19/2008
Vakond-Közmű Kft           34,800  11/19/2008
Vakond-Közmű Kft           398,610  11/21/2008
Vakond-Közmű Kft           127,380  11/25/2008
Vakond-Közmű Kft            9,800  11/26/2008
Vakond-Közmű Kft           32,460  11/28/2008
Vakond-Közmű Kft           325,720  12/2/2008
Vakond-Közmű Kft           798,260   1/1/2008
Vakond-Közmű Kft           309,348   1/1/2008
Vakond-Közmű Kft           371,460  5/13/2008
Vakond-Közmű Kft           535,260   6/2/2008
Vakond-Közmű Kft           801,540  6/16/2008
Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt  15,056,756  10/17/2008
Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt  2,357,686  10/17/2008
Villám Zrt             1,521,035   1/1/2008
Villám Zrt            18,252,420   1/1/2008
Wellnesscort kft          6,902,278  3/14/2008
Wellnesscort kft           310,608  7/18/2008
Határidő
    1/1/2008
   12/31/2008
    3/11/2008
   12/31/2008
    6/13/2008
   12/31/2008
    9/7/2008
    9/7/2008
    5/29/2008
    5/29/2008
   12/18/2008
    9/11/2008
    9/11/2008
    9/11/2008
    1/1/2008
   12/19/2008
    4/18/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    1/31/2008
    1/14/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    2/23/2008
    3/14/2008
    5/26/2008
    6/6/2008
    7/15/2008
    9/15/2008
    9/30/2008
    9/30/2008
   11/15/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    2/20/2009
    2/20/2009
    7/7/2008
   12/31/2008
    9/30/2008
   10/15/2008
    7/31/2008
    7/31/2008
    7/5/2008
   11/14/2008
    6/15/2009
    1/1/2008
- -
    4/30/2009
    1/1/2008
    2/29/2008
   12/31/2008
   12/31/2008
    1/1/2008
    4/15/2008
    6/17/2008
    1/9/2009
   11/28/2008
    3/20/2009
    1/1/2008
    2/28/2008
    4/2/2008
    6/30/2008
   12/31/2008
    1/1/2008
   12/31/2008
   12/31/2008
   12/31/2008
   12/31/2008
   12/31/2008
    1/1/2008
    9/1/2008
    9/1/2008
    9/1/2008
    1/5/2009
    1/5/2009
    1/5/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/20/2009
    4/30/2008
    4/30/2008
    5/30/2008
    1/1/2008
    2/15/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    6/28/2008
    6/28/2008
   12/31/2008
    1/19/2008
    2/8/2008
    2/28/2008
    2/28/2008
    3/8/2008
    4/9/2008
    4/22/2008
    4/29/2008
    5/31/2008
    6/10/2008
    6/11/2008
    6/30/2008
    6/30/2008
    7/11/2008
    9/18/2008
   10/29/2008
   11/14/2008
   11/28/2008
   11/19/2008
    12/3/2008
    12/3/2008
   12/15/2008
   12/19/2008
   12/19/2008
   12/20/2008
    8/31/2009
   10/10/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    2/21/2008
- -
- -
- -
    1/1/2008
    1/1/2008
- -
     7/17/2008
- -
     3/31/2009
     3/31/2008
     1/1/2008
     8/31/2009
     7/3/2008
-  -
-  -
-  -
-  -
    12/31/2008
     9/15/2009
     9/15/2009
     4/21/2008
     6/9/2008
     5/31/2008
     6/23/2008
     7/8/2008
     8/15/2008
     8/15/2008
     8/26/2008
     8/26/2008
     1/1/2008
     3/31/2008
    12/31/2011
     1/1/2008
     1/21/2008
     3/17/2008
     3/15/2008
     3/15/2008
     5/30/2008
     7/7/2008
     7/7/2008
    12/17/2008
     8/5/2008
     1/14/2008
     8/22/2008
    11/16/2008
    11/16/2008
     1/29/2009
    12/29/2008
    12/31/2008
     1/1/2008
     1/19/2008
     1/24/2008
     1/24/2008
     2/15/2008
     2/12/2008
     2/20/2008
     2/20/2008
     2/15/2008
    2/12/2008
    3/9/2008
    3/5/2008
    4/2/2008
    4/9/2008
    4/16/2008
    6/20/2008
    7/13/2008
    6/25/2008
    9/16/2008
   12/19/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    1/31/2008
    2/29/2008
   12/31/2008
    3/16/2009
    3/16/2009
    3/16/2009
    3/2/2009
    3/16/2009
    3/2/2009
    3/16/2009
    7/7/2008
    3/30/2008
    5/9/2008
   10/28/2008
   11/14/2008
    3/2/2009
    3/2/2009
    3/2/2009
    2/20/2009
    3/2/2009
    3/2/2009
    2/20/2009
    2/20/2009
    3/2/2009
    3/2/2009
    2/20/2009
    3/2/2009
    2/20/2009
    2/20/2009
    1/1/2008
- -
- -
- -
    1/1/2008
    4/4/2008
    4/12/2008
    10/9/2008
   12/10/2008
   12/17/2008
12/17/2008
 3/30/2008
 5/5/2008
 6/30/2008
 2/2/2008
 3/8/2008
 3/13/2008
 3/6/2008
 3/6/2008
 3/28/2008
 4/3/2008
 4/14/2008
 4/23/2008
 4/23/2008
 5/5/2008
 5/5/2008
 5/5/2008
 5/5/2008
 5/8/2008
 5/21/2008
 5/21/2008
 5/29/2008
 6/2/2008
 6/5/2008
 6/10/2008
 6/10/2008
 6/12/2008
 6/19/2008
 6/20/2008
 6/20/2008
 7/2/2008
 7/7/2008
 7/10/2008
 7/18/2008
 7/18/2008
 8/7/2008
 8/7/2008
 8/7/2008
 8/11/2008
 8/11/2008
 8/21/2008
 8/22/2008
 8/22/2008
 9/5/2008
 9/5/2008
 9/12/2008
 9/12/2008
 9/19/2008
 9/19/2008
 9/24/2008
 9/24/2008
 9/25/2008
    9/25/2008
    9/25/2008
    9/30/2008
    10/6/2008
   10/13/2008
   10/16/2008
   10/16/2008
   10/16/2008
   10/29/2008
   10/30/2008
    11/4/2008
    11/4/2008
    11/4/2008
   11/10/2008
   11/10/2008
   11/11/2008
   11/11/2008
   11/18/2008
   11/20/2008
   11/24/2008
   11/24/2008
   12/12/2008
   12/18/2008
   12/18/2008
   12/18/2008
   12/18/2008
   12/19/2008
    7/22/2008
    8/18/2008
    2/9/2009
   12/31/2008
    7/15/2009
    7/15/2009
    7/15/2009
- -
- -
    7/2/2008
    7/3/2008
    7/7/2008
    7/8/2008
    7/10/2008
    8/19/2008
    3/9/2008
    1/31/2008
    4/17/2008
   11/14/2008
   12/31/2008
    4/30/2008
   11/20/2008
   12/19/2008
   12/19/2008
   12/10/2008
 4/30/2008
 7/31/2008
11/20/2008
12/19/2008
 3/9/2008
 3/11/2009
 4/30/2008
 4/30/2008
 4/30/2008
10/25/2008
 4/14/2008
 4/14/2008
 8/7/2008
12/31/2008
 5/31/2008
 7/2/2008
 4/30/2008
 4/30/2009
 1/31/2013
 3/1/2009
 3/1/2009
 3/1/2009
 8/15/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 7/15/2008
 8/1/2008
 8/31/2009
 10/5/2008
 4/11/2008
 1/1/2008
 6/30/2009
12/31/2008
 11/3/2008
10/15/2008
10/15/2008
 1/1/2008
 12/4/2008
 12/4/2008
 12/4/2008
 6/30/2008
 7/31/2008
 4/30/2009
 4/30/2009
 4/30/2009
 4/30/2009
 3/31/2009
 3/31/2009
 3/31/2009
12/31/2008
 6/30/2008
    3/17/2008
    3/28/2008
    4/30/2008
    5/8/2008
    7/31/2008
    7/31/2008
    7/18/2008
   11/20/2008
    6/15/2009
    6/15/2009
    6/15/2009
    6/15/2009
    6/15/2009
    4/10/2008
    1/1/2008
- -
    1/31/2008
    2/15/2008
    2/29/2008
    4/30/2008
    5/31/2008
    7/15/2008
   10/15/2008
   10/15/2008
   10/30/2008
   11/30/2008
    4/29/2008
   12/31/2008
- -
- -
    1/15/2008
    6/30/2009
    6/30/2009
    9/7/2008
    4/3/2009
    4/30/2008
    9/19/2008
    10/8/2008
    5/25/2009
    6/15/2009
    6/15/2009
    6/15/2009
    6/15/2009
    1/30/2008
    1/30/2008
    1/30/2008
    1/30/2008
    1/30/2008
    4/8/2008
    4/8/2008
    4/8/2008
    4/8/2008
 4/8/2008
 4/8/2008
 4/8/2008
 4/8/2008
 4/8/2008
 4/8/2008
10/30/2008
 1/1/2008
 1/15/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 1/31/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 5/31/2008
 5/31/2008
 3/2/2009
 3/2/2009
 2/20/2009
 2/20/2009
 1/1/2008
 1/30/2008
 1/30/2008
 1/30/2008
 1/30/2008
 1/30/2008
 1/1/2008
 4/5/2008
 4/5/2008
 4/5/2008
 4/5/2008
 4/5/2008
 4/5/2008
 4/5/2008
 4/5/2008
 4/5/2008
 4/5/2008
10/15/2008
10/30/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 1/1/2008
 4/8/2008
 4/8/2008
 4/8/2008
 4/8/2008
    4/8/2008
    4/8/2008
    4/8/2008
   12/31/2008
    4/10/2008
    5/30/2008
    6/30/2008
    6/30/2008
   10/30/2008
   11/26/2008
- -
- -
    1/1/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    1/11/2008
    2/22/2008
    2/22/2008
    3/6/2008
    3/4/2008
    3/13/2008
    3/13/2008
    4/1/2008
    4/2/2008
    4/2/2008
    4/4/2008
    4/5/2008
    4/12/2008
    4/23/2008
    4/23/2008
    4/29/2008
    4/29/2008
    4/29/2008
    4/29/2008
    5/13/2008
    5/13/2008
    7/4/2008
    7/4/2008
    7/4/2008
    6/24/2008
    7/23/2008
    7/23/2008
    9/23/2008
    8/1/2008
    8/1/2008
    8/1/2008
    8/12/2008
    8/12/2008
    8/12/2008
    8/12/2008
    8/12/2008
    8/12/2008
    8/12/2008
    9/22/2008
    9/22/2008
    9/26/2008
    9/26/2008
    9/26/2008
    9/26/2008
   10/13/2008
   10/13/2008
   10/13/2008
   10/22/2008
    11/4/2008
   10/22/2008
   11/27/2008
    11/3/2008
    11/4/2008
    11/7/2008
    11/7/2008
   10/30/2008
   11/27/2008
   11/27/2008
   11/27/2008
   11/27/2008
   11/27/2008
   11/27/2008
    12/1/2008
    12/1/2008
    12/1/2008
   12/17/2008
   12/17/2008
    1/1/2008
    1/1/2008
    5/31/2008
    6/30/2008
    7/31/2008
   11/20/2008
   11/20/2008
    1/1/2008
- -
    4/15/2008
    8/11/2008
                                    Támogatási szerződések (Nem ÁFÁ-s!) A 2008.évi
Nyilvántartási
szám       Kedvezményezett
080578      56-os Szövetség XVI.ker.Szerv.
081246      Árpádf. Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete
081167      Árpádf. Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete
080741      Árpádf. Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete
081062      Árpádf. Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete
081322      Árpádf.Római Kat.Egyh.közs Szt Anna Plébánia
081323      Árpádf.Római Kat.Egyh.közs Szt Anna Plébánia
0800051/08    Árpádföldi Közösségi Egyesület
081197      Árpádföldi Közösségi Egyesület
080983      Árpádföldi Közösségi Egyesület
080749      Árpádföldi Közösségi Egyesület
081100      Árpádföldi Közösségi Egyesület
082220      Árpádföldi Közösségi Egyesület
081178      Árpádh.Szt.Erzs.Gimn.Alapítv.
080301      ART 16 Művész Csoport
081245      ART 16 Művész Csoport
080625      Atlétikai Reménységekért Alapítvány
0700110     Bp. XVI.ker. Közbiztonsági Alapítvány
080430      Bp. XVI.ker. Közbiztonsági Alapítvány
080445      Bp. XVI.ker. Közbiztonsági Alapítvány
080446      Bp. XVI.ker. Közbiztonsági Alapítvány
081252      Bp. XVI.ker. Közbiztonsági Alapítvány
080991      BRFK XVI.ker.Rendőrkapitányság
080517      Budapesti Rendőrfőkapitányság
081141      Cavalloni Ferenc Modellező SE
0800052/08    Cinkotáért Közhasznú Egyesület
080750      Cinkotáért Közhasznú Egyesület
082223      Cinkotáért Közhasznú Egyesület
081105      Cinkotai Baptista Gyülekezet
080914      Cinkotai Baptista Gyülekezet
080915      Cinkotai Baptista Gyülekezet
080756      Cinkotai Evangélikus Egyházközség
080764      Cinkotai Evangélikus Egyházközség
081250      Cinkotai Evangélikus Egyházközség
0800062/08    Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre
080748      Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre
080798      Cinkotai Római Katolikus Egyházközség
080800      Cinkotai Római Katolikus Egyházközség
080977      Cinkotai Római Katolikus Egyházközség
0800064/08    Corvini Domini Egyesület
081189      Corvini Domini Egyesület
081190      Corvini Domini Egyesület
081191      Corvini Domini Egyesület
081202      Corvini Domini Egyesület
081203      Corvini Domini Egyesület
080950      Corvini Domini Egyesület
080951      Corvini Domini Egyesület
082219      Corvini Domini Egyesület
081216      Cserhát Művész Kör
080797      Cserhát Művész Kör
081223      Déli Harangszó Baráti Kör
081221      Déli Harangszó Baráti Kör
080929      Déli Harangszó Baráti Kör
080478  dr Kresz Mária Alapítvány
081404  dr Kresz Mária Alapítvány
070018  Érmihályfalva Város Önkormányzata
080193  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
080180  Holdvilág Kamaraszínház
080699  Holdvilág Kamaraszínház
080168  HORT SE
080995  HORT SE
080996  HORT SE
080997  HORT SE
080998  HORT SE
080999  HORT SE
081065  HORT SE
081910  HORT SE
080167  IKARUS BSE
080985  IKARUS BSE
080986  IKARUS BSE
081111  IKARUS BSE
081917  IKARUS BSE
082345  IKARUS BSE
081247  Kalot Katolikus Népfőiskolai
080646  Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület
080747  Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület
081060  Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület
082200  Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület
081278  Kárpátaljai Ferences Misszió
0700122  Kertvárosi Polg. E. Egyesülete
080189  Kertvárosi Polg. E. Egyesülete
080190  Kertvárosi Polg. E. Egyesülete
080464  Kertvárosi Polg. E. Egyesülete
080355  Kertvárosi Polg. E. Egyesülete
081678  Kertvárosi Polg. E. Egyesülete
0708001  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
081306  Kovász Egyesület
081307  Kovász Egyesület
082224  Kovász Egyesület
081074  Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
081038  Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
080865  Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
080170  Mátyásföldi Lawn Tennis Club
081110  Mátyásföldi Lawn Tennis Club
081922  Mátyásföldi Lawn Tennis Club
081073  Mátyásföldi Lovas Egylet
081135  Mátyásföldi Lovas Egylet
082346  Mátyásföldi Lovas Egylet
080757  Mátyásföldi Református
080888  Mátyásföldi Református Egyházközség
080959  Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség
081333  Mészáros Lajos
070031  Moldvahon Csángó Kult. Egyesület
081098  Mozgássérültek Bp-i Egyesületének XVI.ker.Szervezete
070097  Néri Szt.Fülöp Kat.Ált. Iskola
080855  Néri Szt.Fülöp Kat.Ált. Iskola
081858  Néri Szt.Fülöp Kat.Ált. Iskola
082344  Néri Szt.Fülöp Kat.Ált. Iskola
0700201  OKM Támogatáskez.Igazgatóság
081481    OKM Támogatáskez.Igazgatóság
080150    Örs Vezér Gyógyszertári Bt
080948    Öt Faluért Alapítvány
081256    Öt Faluért Alapítvány
081257    Öt Faluért Alapítvány
081258    Öt Faluért Alapítvány
081279    Öt Faluért Alapítvány
081280    Öt Faluért Alapítvány
080428    R. Törley Mária szobrászművész
080481    R. Törley Mária szobrászművész
081854    Rákóczi Szövetség
081143    Rákosmenti Waldorf Iskola
081898    Rákosmenti Waldorf Iskola
080169    Rákossz. Atl.és Football Club
080624    Rákossz. Atl.és Football Club
081198    Rákossz. Atl.és Football Club
081001    Rákossz. Atl.és Football Club
081104    Rákossz. Atl.és Football Club
081103    Rákossz. Atl.és Football Club
081916    Rákossz. Atl.és Football Club
082396    Rákossz. Atl.és Football Club
080760    Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet
080802    Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet
081063    Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet
081088    Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség
081115    Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség
081309    Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség
081912    Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség
080165    Rákosszentmihályi Sport Club
080993    Rákosszentmihályi Sport Club
081000    Rákosszentmihályi Sport Club
081066    Rákosszentmihályi Sport Club
082199    Rákosszentmihályi Sport Club
080758    Rákosszentmihály-Sashalom
080763    Rákosszentmihály-Sashalom
080759    Rákosszentmihály-Sashalom
080761    Rákosszentmihály-Sashalom
081255    Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség
081687    Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség
0800063/08  Rákossztm. és Áf.Polgári Köre
081186    Rákossztm. és Áf.Polgári Köre
081254    Rákossztm. és Áf.Polgári Köre
080515    Rehab XVI.Kft.
080516    Rehab XVI.Kft.
0800065/08  Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete
081336    Sashalmi Gyógyszertár Bt
081194    Sashalmi Római Katolikus Plébánia
080801    Sashalmi Római Katolikus Plébánia
080925    Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány
081283    Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány
081284    Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány
080658    Sziget Droginformációs Alapítvány
081241    Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület
080912    Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület
082222    Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület
080609    Szívvel-Lélekkel Polgári
081321  Szívvel-Lélekkel Polgári
080913  Szívvel-Lélekkel Polgári
080926  Szívvel-Lélekkel Polgári Egyesület
082125  Szívvel-Lélekkel Polgári Egyesület
081342  Társasház Hunyadvár u. 37.
081341  Társasház Hunyadvár u.43/a.
081251  Varázsműhely Művészeti Alapítvány
081285  Varázsműhely Művészeti Alapítvány
081286  Varázsműhely Művészeti Alapítvány
080735  XVI. Ker.-i Német Kulturegylet
080751  XVI. Ker.-i Német Kulturegylet
080164  XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE
081119  XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE
081068  XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE
082037  XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE
082198  XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE
080674  XVI.ker-i Bolgár Kisebbségi Önk
081426  XVI.ker-i Bolgár Kisebbségi Önk
080787  XVI.ker-i Bolgár Kisebbségi Önk
080788  XVI.ker-i Bolgár Kisebbségi Önk
080675  XVI.ker-i Görög Kisebbségi Önk
081427  XVI.ker-i Görög Kisebbségi Önk
080780  XVI.ker-i Görög Kisebbségi Önk
080783  XVI.ker-i Görög Kisebbségi Önk
080784  XVI.ker-i Görög Kisebbségi Önk
080786  XVI.ker-i Görög Kisebbségi Önk
080680  XVI.ker-i Horvát Kisebbségi Önk
081432  XVI.ker-i Horvát Kisebbségi Önk
080772  XVI.ker-i Horvát Kisebbségi Önk
080773  XVI.ker-i Horvát Kisebbségi Önk
080774  XVI.ker-i Horvát Kisebbségi Önk
080775  XVI.ker-i Horvát Kisebbségi Önk
080683  XVI.ker-i Lengyel Kisebbségi Önk
081435  XVI.ker-i Lengyel Kisebbségi Önk
080952  XVI.ker-i Lengyel Kisebbségi Önk
080953  XVI.ker-i Lengyel Kisebbségi Önk
080954  XVI.ker-i Lengyel Kisebbségi Önk
080955  XVI.ker-i Lengyel Kisebbségi Önk
080956  XVI.ker-i Lengyel Kisebbségi Önk
080957  XVI.ker-i Lengyel Kisebbségi Önk
080958  XVI.ker-i Lengyel Kisebbségi Önk
081211  XVI.ker-i Nagycsaládosok Egyesülete
080989  XVI.ker-i Nagycsaládosok Egyesülete
080887  XVI.ker-i Nagycsaládosok Egyesülete
082221  XVI.ker-i Nagycsaládosok Egyesülete
080679  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
081431  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
080876  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
080880  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
080881  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
080882  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
080883  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
080884  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
080885  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
080886  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
081357  XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk
080681    XVI.ker-i Örmény Kisebbségi Önk
081433    XVI.ker-i Örmény Kisebbségi Önk
080917    XVI.ker-i Örmény Kisebbségi Önk
080918    XVI.ker-i Örmény Kisebbségi Önk
080919    XVI.ker-i Örmény Kisebbségi Önk
080920    XVI.ker-i Örmény Kisebbségi Önk
080682    XVI.ker-i Roma Kisebbségi Önk.
081434    XVI.ker-i Roma Kisebbségi Önk.
080768    XVI.ker-i Roma Kisebbségi Önk.
080769    XVI.ker-i Roma Kisebbségi Önk.
080770    XVI.ker-i Roma Kisebbségi Önk.
080771    XVI.ker-i Roma Kisebbségi Önk.
080684    XVI.ker-i Román Kisebbségi Önk
081436    XVI.ker-i Román Kisebbségi Önk
080677    XVI.ker-i Ruszin Kisebbségi Önk
081429    XVI.ker-i Ruszin Kisebbségi Önk
080928    XVI.ker-i Ruszin Kisebbségi Önk
080172    XVI.ker-i Szlovák Kisebbs. Önk
080765    XVI.ker-i Szlovák Kisebbs. Önk
080766    XVI.ker-i Szlovák Kisebbs. Önk
080789    XVI.ker-i Szlovák Kisebbs. Önk
080790    XVI.ker-i Szlovák Kisebbs. Önk
080791    XVI.ker-i Szlovák Kisebbs. Önk
080792    XVI.ker-i Szlovák Kisebbs. Önk
080678    XVI.ker-i Ukrán Kisebbségi Önk
081430    XVI.ker-i Ukrán Kisebbségi Önk
080767    XVI.ker-i Ukrán Kisebbségi Önk
080166    Ziccer Kosársuli SE
081139    Ziccer Kosársuli SE
081113    Ziccer Kosársuli SE
081927    Ziccer Kosársuli SE
070002
070003
080003
080004
081923
081638
0800006/08
081335
080984
081610
082284
080431
081334
081609
081337
082373
082311
082040
081339
081639
081343
080432
081185
080295
0800251/08
081340
081331
082041
081705
080471
082127
080465
081338
082027
081330
082039
0700270
081234
081344
082374
082372
081708
081805
Támogatási szerződések (Nem ÁFÁ-s!) A 2008.évi és a 2008.évben érvényben lévő szerződések.

  Támogatás célja                    Címe
  koszorúzási, taggyülési rend-hez kapcs.vend.látás   1165      Budapest
  290/2008.KSB-irodalmi vetélkedő tárgyjut.ktg.     1165      Budapest
  163/2008.KSB-bírói díj,szórólapok,bérleti ktg.    1165      Budapest
  személyi jellegű és műk.ktg-re tám.63/2008.CKEB    1165      Budapest
  286/2008.ESz.B- XVI.ker-i lakosok egészségmegörzés  1165      Budapest
  140/2008 CKEB kerítés készítés-felújítás, védőtető  1162      Budapest
  151/2008 CKEB az egyházközs.műk.kapcs.költségekre   1162      Budapest
  Cibakháza 45. köz.ház.haszn+tám.aközüzemi díjakhoz  1162      Budapest
  256/2008.KSB-terem-anyagköltség            1162      Budapest
  164/2008.KSB.sakk csapat tám.túra szerv.érmek vás.  1162      Budapest
  83/2008.CKEB szem.száll,vend.látás,múzeumi belépő   1162      Budapest
  291/2008 ESZB ker.lak.eü.áll. jav.progr.tám      1162      Budapest
  183/2008 CKEB karácsonyi csomagok és vendéglátás   1162      Budapest
  fenntartási költségekre, tornaterm ép.munk.kts.    Cod.531755
  51/2008KSB Kiáll.1848.49.forr.160.évf.ra       1165      Budapest
  276/2008.KSB-anyagktg,meghívó,emléklapok ktg     1165      Budapest
  olimpiai felk.kapcs.ktg-ek finanszírozása       1165      Budapest
  705/2007.(XII.19.)Kt. XVI.ker Rendőrkap.dolg.tám   1163      Budapest
  192/2008 KT-XVI.ker.Rendőrk.dolgozóinak jutalm-ra   1163      Budapest
  192/2008KT renőrkap.részére kisért.eszk.besz.célra  1163      Budapest
  193/2008KT polg.őrs.tám.összehangolására       1163      Budapest
  302/2008.Kt.-jogi tanácsadás,nyelvtanfolyam előad.  1163      Budapest
  2008.évi Szántódi gyermek tábor költségeire      1163      Budapest
  szabadidős.rendőri.tev.665/2007.(XI.28.)Kt.      1139      Budapest
  148/2008.KSB-működési támogatás            1165      Budapest
  Vidámvásár 72.köz.civ.ház.haszn+tám. fenntartáshoz  1164      Budapest
  84/2008.CKEB szem.száll.,múzeumi belépők       1164      Budapest
  186/2008 CKEB vendéglátás és karácsonyi csomagok   1164      Budapest
  167/2008.KSB. sportszerek vásárlása          1164      Budapest
  151/2008.CKEB. működési költség            1164      Budapest
  146/2008.CKEB.orgonacsere költségeire         1164      Budapest
  144/2008.CKEB. lábazatbontás,építés,parkosítás    1164      Budapest
  151/2008 CKEB. egyházak működésével kapcs.ktg.    1164      Budapest
  19/2008.Kt.-lábazatbontás,építés,parkosítás      1164      Budapest
  Rádió u.32.civil ház. haszn.- fenntartáshoz tám    1164      Budapest
  77/2008.CKEB. terembérlet, szem.kif.mük.ktg      1164      Budapest
  148/2008.CKEB.templom északi alapszigetelése     1164      Budapest
  151/2008.CKEB.egyház mükődésével kapcs.kaidások    1164      Budapest
  155/2008.CKEB.templom homlokzat,torony kivilágítás  1164      Budapest
  Táncsics u. 10.civ.ház haszn. - fenntartáshoz tám.  1165      Budapest
  270/2008.KSB-előadói díj,plakátok,meghívók      1165      Budapest
  259/2008.KSB-terembérlet,technikai ktg,meghívók    1165      Budapest
  261/2008.KSB-ajándékcsomagok,plakátok,meghívók ktg  1165      Budapest
  268/2008.KSB-mikulás csomagra.előadói díjra      1165      Budapest
  262/2008.KSB-ajándékok,plakátok, meghívók ktg.    1165      Budapest
  62/2008.CKEB.terembérlet,hangosítás,ajándékok     1165      Budapest
  61/2008.CKEB.ajándékok, főzési alapanyagok      1165      Budapest
  182/2008 CKEB karácsonyi csomagok, tiszteletdíj,   1165      Budapest
  247/2008.KSB-nyomdai ktg, terembérlet ktg       1162      Budapest
  68/2008.CKEB szem.jellegű,mük.kiadás,ajándékutalv.  1162      Budapest
  244/2008.KSB-terembérlet,technikai ktg.        1165      Budapest
  159/2008.KSB-Kárpát-medencei krándulás utazási ktg  1165      Budapest
  78/2008.CKEB. koszorú,vendéglátás,szem.kif.mük.ktg  1165      Budapest
64/2008 KSB, 235/2008 Kt- bérleti díjra, hangtechn  1165   Budapest
306/2008.KSB,427/2008.Kt.-anyagktg,tisztelet díjak  1165   Budapest
Ált.Isk.tám. - a fenntart.kts-hez való hozzájárul.  415700  Érmihályfalva
43/2008KSB ker.fiókkönyvtárainak állománybővítésér  1102   Budapest
2008.évi színházi előad-hoz kapcs.dologi és műk.ki  1161   Budapest
2008.évi szính.tám. 2007.évi CLXIX.Tv.7.mell.c) po  1161   Budapest
működésre (nevezési díj, utazási-szállás kts, spor  1164   Budapest
139/2008.KSB.kerületi juniális díjazása       1164   Budapest
140/2008.KSB. érmek,kupák,utazás ktg.        1164   Budapest
142/2008.KSB. vrsenydíjak vásárlás,nevezési díj   1164   Budapest
141/2008.KSB.érmek,kupák vásárlás,nevezési díj    1164   Budapest
143/2008.KSB utazási ktg.nevezési díj        1164   Budapest
320/2008.KSB-2008.második félévi mük.tám       1164   Budapest
355/2008.KSB-nevezési díj,sportszer,szállás ktg   1164   Budapest
működésre (nevezési díj, utazási-szállás kts, spor  1165   Budapest
145/2008.KSB.érmek,kupák,csokoládé,emléktárgy.ktg  1165   Budapest
146/2008.KSB.gyerekek szállítása,tárgyjut.üdítő,   1165   Budapest
320/208.KSB. 2008.II.félévi műk.tám.         1165   Budapest
355/2008.KSB-nevezési díj, szállás ktg, sportszer,  1165   Budapest
391/2008 KSB SE ált.műk.sportlétesítm.áramdíjának  1165   Budapest
lakosság.egészs.megőrz.jav.programok kts-re     1163   Budapest
nyomdai,technikai, ajándékok költsége        1165   Budapest
73/2008.CKEB sz. hat., technika ktg-re        1165   Budapest
289/2008.ESz.B. XVI.ker-i lakosok egészség megőrz.  1165   Budapest
381/2008 KSB Moldvai Táncház program költségeire   1165   Budapest
fenntartási költségekre               1183   Budapest
Tusnádf.-i sz.egy.07.07.17-07.22ig 5fő részv. ktg  1164   Budapest
2008.04.27-én hagyományőrző hadgyakorlat rendezési  1164   Budapest
2008.04.27.hagyományőrző hadgyakorlat rendezési   1164   Budapest
69/2008KSB 04.27.Czinkotai csetepaté rendezv.tám.  1164   Budapest
Czinkotai csetepaté rendezvény tám.         1164   Budapest
útiköltség, szállásköltség              1164   Budapest
629/2007Kt hat.- V.nem.t.tám.uszodai tömegsport re  1163   Budapest
300/2008 KSB útiköltségre, belépőkre (Csángó magya  1163   Budapest
298/2008 KSB jutalomkönyvre, terembérleti díjra   1163   Budapest
187/2008 CKEB művészek tiszteletdíjára, vetélkedő  1163   Budapest
245/2008.KSB-múzeumi belépők,utazási ktg       1163   Budapest
84/2008.KSB belépőjegy,színházbérlet         1163   Budapest
fenntartási és rendezvényi költségekhez tám.     1163   Budapest
működésre (nevezési díj, sportszer, sporteszköz vá  1165   Budapest
320/2008.KSB. 2008. II.félévi műkődési támogatás   1165   Budapest
355/2008.KSB-nevezési díj,utazás,szállás ktg,    1165   Budapest
264/2008.KSB. szállítás, takarmány,telefon ktg    1165   Budapest
147/2008.KSB-takarmány, eszközbeszerzés       1165   Budapest
392/2008 KSB Őszi vadászlovaglás progre-ktsgeire   1165   Budapest
142/2008.CKEB.gyülekezeti ház,lelkészlak.felújít.  1165   Budapest
151/2008.CKEB.egyházi építmények mük.ktg-re     1165   Budapest
151/2008.CKEB. templom működési költségei      1165   Budapest
137/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáne.felúj  1162   Budapest
2008.02.02-án Csángó Bál tám.            3200   Gyöngyös
283/2008 ESZB ker.lak.eü.áll.megőrz. jav. progr t.  1162   Budapest
752/2007KT tankönyvtámogatás 2007/2008 tanévben   1161   Budapest
156/2008.OIGYB.könyvtár,számtech szaktanterem fejl  1161   Budapest
285/2008.OIGYB-logopédiai ellátások költségeire   1161   Budapest
386/2008 OIGYB tanulók tankönyvvásárlására      1161   Budapest
Bursa Hungarica 5 havi támogatás           1055   Budapest
Bursa Hungarica 5 havi támogatás           1055  Budapest
gyógyszertári ügyelet tám. 2008.01.01-2008.12.31.  1148  Budapest
308/2008.Kt.szem.száll.,terembérlet,vend.látás    1162  Budapest
278/2008.KSB-könyvek,utalványok költségeire     1162  Budapest
284/2008KSB.422/2008Kt-játékvásárlás,szállítás,   1162  Budapest
280/2008.KSB 419/2008.Kt-buszktg,bérleti díj     1162  Budapest
281/2008 KSB, 420/2008 Kt ismertető szórólapok kö  1162  Budapest
168/2008 KSB, 415/2008 Kt pólók vásárlására,     1162  Budapest
67/2008KSB -kiállítás meghívó-, anyag költségeire  1165  Budapest
2008.évi kiállítások és rendezv. megrendez-ési kts  1165  Budapest
Felvidéki beiratkozási ösztöndíj programra tám.   1027  Budapest
171/2008.KSB-sporteszköz vásárlás          1163  Budapest
286/2008.OIGYB-grafitceruza,ecset,aquarell festék  1163  Budapest
működésre (nevezési díj, utazási-szállás kts, spor  1161  Budapest
02.09-10.én rendezett Torna sportlét.bérl.díj    1161  Budapest
288/2008.KSB- majális költségeire          1161  Budapest
135/2008.KSB terembérlet,sporteszköz vásárlás    1161  Budapest
325/2008.KSB.febr.09-10.Utánpótlás Foci Torna    1161  Budapest
320/2008.KSB nevezési díj,utazás,szállásktg     1161  Budapest
355/2008.KSB-nevezési díj,szállás ktg.sporteszköz  1161  Budapest
az utánpótlás utaztatására              1161  Budapest
151/2008.CKEB. templom mük.kapcs.kiad.        1161  Budapest
147/2008.CKEB.templomkert parkosítás,vízvez.csere  1161  Budapest
279/2008.ESzB.-XVI.ker-i lakosok egészségmegörzés  1161  Budapest
DUPLA-Lásd: 081115-nél!!!! 151/2008.CKEB templom m  1161  Budapest
151/208.CKEB. működési támogatás           1161  Budapest
templ.bels.felújításával, vízszigeteléssel, festés  1161  Budapest
368/2008.KSB-2008.10.24-26.Visk -utazási ktg     1161  Budapest
működésre (nevezési díj, utazási-szállás kts, spor  1161  Budapest
144/2008.KSB. sportszerek,sportfelszerelés ktg.   1161  Budapest
136/2008.KSB. terembérlet,sportfelszerelési ktg.   1161  Budapest
320/2008.KSB 2008.második félévi mük.tám       1161  Budapest
373/2008 KSB pályabérletre, játékvezetői díjra    1161  Budapest
143/2008.CKEB. orgona felújítása,kapubejáró felúj.  1161  Budapest
151/2008.CKEB. egyház működésével kapcs.ktg     1161  Budapest
145/2008.CKEB.egyházi lakás,parkosítás,pinceszig.  1161  Budapest
151/2008.CKEB. működési költségekre         1161  Budapest
156/2008.CKEB-egyházfilakás felújítása,parkosítás  1161  Budapest
egyházfi lak.födém szig.,járda kész.teraszburk.   1161  Budapest
Rákosi út 71.civil ház.haszn. -fenntartáshoz tám.  1161  Budapest
310/2008.KSB-útiköltségekre             1161  Budapest
282/2008.ESzB.-XVI.ker-i lakosok egészség megörzée  1161  Budapest
rehab vissza nem téritendő támogatás         1161  Budapest
felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja       1161  Budapest
Csömöri út 185 civ.ház.hasz. -fenntartáshoz tám   1162  Budapest
128/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáne.felúj  1163  Budapest
291/2008.KSB-hittanos tábor ktg           1163  Budapest
151/2008.CKEB templom mükődésével kapcs.kiadások   1163  Budapest
304/2008.CKEB.táborozás és működési ktg-re      1161  Budapest
170/2008 KSB, 416/2008 Kt esővédő ponyva,      1161  Budapest
294/2008 KSB, 425/2008 Kt anyagköltségre, eszközök  1161  Budapest
médiafoglalkozás, filmklub közép.isknak KEF     1074  Budapest
248/2008.KSB-eszközvásárlás             1165  Budapest
69/2008.CKEB.eszk.vás.,főzési alapa.,mük.ktg.    1165  Budapest
185/2008 CKEB karácsonyi csomagokra         1165  Budapest
2008.aug.csángó gyermekek vendégl, progr.szerv.kts  1161  Budapest
246/2008 KSB díjakra, terembérletre, technikai kts  1161  Budapest
75/2008.CKEB.ajándék,vendégl.,mük.ktg.        1161  Budapest
74/2008.CKEB.ajándék vendéglátás ktg-re       1161  Budapest
361/2008 KSB - dec.Betlehemes fesztiválra meghívók  1161  Budapest
129/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáne.felúj  1165  Budapest
133/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáne.felúj  1165  Budapest
306/2008.Kt.-művészeti oktatás,nevelés,mük.ktg.   1165  Budapest
285/2008 KSB, 423/2008 Kt anyag- és eszközköltségr  1165  Budapest
286/2008 KSB, 424/2008 Kt díszletek, jelmezek anya  1165  Budapest
Múzeumi belépők ktg-re támogatás, 85/2008.CKEB sz.  1165  Budapest
86/2008.CKEB sz.hat. múzeumi belépők ktg-re     1165  Budapest
működésre (nevezési díj, utazási- szállás kts, spo  1165  Budapest
138/2008.KSB.sporteszk.és sportfelszerelés      1165  Budapest
320/2008.KSB-2008. II.félévi műk.tám.        1165  Budapest
355/2008 KSB - nevezési díjra, utazás-, szálláskts  1165  Budapest
379/2008 KSB Kézilabda Kupa sportnap költségeire   1165  Budapest
központi kisebbség működési támogatás        1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
96/2008.CKEB.tiszteletdíj,főzésialapa.eszk.vás.   1163  Budapest
95/2008.CKEB. tiszteletdíj,terembérlet,ajándékcso.  1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
98/2008 CKEB autóbusz,tánccsoport,vendéglátás    1163  Budapest
99/2008.CKEB gyros sütő,főzési alapany.gázpal.cser  1163  Budapest
100/2008.CKEB festőesz.terembérlet,fénym,repjegy   1163  Budapest
101/2008.CKEB. Guda kripta felújítása        1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
102/2008.CKEB fellépési díj, vendéglátás ktg     1163  Budapest
103/2008.CKEB.Majálisra-fellépési díj        1163  Budapest
104/2008 CKEB-anyaországi kapcsra buszktg      1163  Budapest
105/2008.CKEB fellépési díj,szendvics,üdítő,száll.  1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
111/2008.CKEB. nyomdai költségekre          1163  Budapest
112/2008.CKEB. 2 fő utazási és étkezési költségei  1163  Budapest
106/2008.CKEB. úti-és étkezési költségekre      1163  Budapest
107/2008.CKEB.bérleti díj,Mikulás csomag ktg.re   1163  Budapest
108/2008.CKEB. DVD-lejátszó,lemez,magnó,vend.látás  1163  Budapest
110/2008.CKEB. szálloda költségre          1163  Budapest
109/2008.CKEB.fotók,fordítás,meghívó,vend.lát.ktg.  1163  Budapest
272/2008.KSB-ugrálóvár,anyagköltség         1165  Budapest
162/2008.KSB.kerékpáros táborhoz száállás,belépők  1165  Budapest
76/2008.CKEB.terembérlet,szem.kifiz.,dologi ktg.   1165  Budapest
184/2008 CKEB ajándékok és főzési alapanyagok költ  1165  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
113/2008.CKEB autóbusz költségre           1163  Budapest
114/2008.CKEB terembérlet és ajándék költségre    1163  Budapest
115/2008.CKEB.autóbusz költsége           1163  Budapest
116/2008.CKEB. autóbusz költségre          1163  Budapest
117/2008.CKEB.terembérlet és rezsi költségekre    1163  Budapest
118/2008.CKEB.terembérlet és péksütemény ktg-e    1163  Budapest
119/2008.CKEB.ajándék és vendéglátás ktg-e      1163  Budapest
120/2008.CKEB.busz és csop.biztosítás ktg-e     1163  Budapest
Waltershauseni utazás ktseire 2008.07.13-07.20.   1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
121/2008.CKEB.terembérlet,fellépők tiszteletdíja   1163  Budapest
124/2008.CKEB.karácsonyi csom.receptkönyv kiadás   1163  Budapest
123/2008.CKEB.oktatói díj,hanganyag,kották      1163  Budapest
125/2008.CKEB.fellépők tiszt.díj,ételek alapanyaga  1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
127/2008.CKEB Mikulás csom.,szendvics,üdítő     1163  Budapest
128/2008.CKEB,klubvezetői díj,szendvics,üdítő    1163  Budapest
130/2008.CKEB.BKV-jegy,belépőjegy,szendvics     1163  Budapest
128/2008.CKEB.folklór zenekar tiszteletdíjja     1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
131/2008.CKEB.táboroztatás költségeire        1163  Budapest
2008.06.21-22re szerv.szlovákiai utazás ktsei rész  1163  Budapest
136/2008.CKEB autóbusz,parkolás,múzeumi belépők   1163  Budapest
137/2008.CKEB.oktatói díj,terembérlet ktg      1163  Budapest
132/2008.CKEB. autóbusz,múzeumi belépők       1163  Budapest
133/2008.CKEB. parkolás,szállás,múzeumi belépők   1163  Budapest
137/2008 CKEB parkolás,szállás,múzeumi belépők    1163  Budapest
135/2008.CKEB busz,pályadíj,parkolás,szállás,múzem  1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
kisebbségek kp-i működési támogatása         1163  Budapest
138/2008.CKEB autóbusz,parkolás,szállás,étkezés   1163  Budapest
működésre (nevezési díj, utazási-szállás kts, spo  1161  Budapest
150/2008.KSB-terembérlet,eszk.vásárlás        1161  Budapest
320/2008.KSB. 2008.II.félévi mük.tám.        1161  Budapest
355/2008.KSB-nevezési díj,sportszer,utazás,szállás  1161  Budapest
328/2007 OIGYB utazás, kollégiumi költségek
223/2007 OIGYB tandíj és kollégiumi költség
328/2007 OIGYB utazás, kollégiumi költségek
223/2007 OIGYB tandíj és kollégiumi költség
291/2008.OIGYB-szíjgyártó szak tandíj költsége
pince nedv.elleni szigetelése
életjáradék havonta
127/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáne.felúj
152/2008.KSB. nevezési díj,szállás,utazás ktg.
143/2008.KFÜB-díszítés,lakatos munkák
496/2008 ESZB visszatérítendő támogatás
A pekingi olimpiára való felkészülés támogatás
139/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáne.felúj
147/2008.KFÜB-.homlokzat korhú felújít
138/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáme.felúj
kamatmentes visszatérítendő tám.
visszatérítendő támogatás
visszatérítendő helyi támogatás
lakóép.magánerős felújításához
lakóép.magánerős felújításához
lakóép.magánerős felújításához
Pekingi olimiára való felkészülés támogatása
307/2008.KSB-restaurálás költségei
229/2007 OIGYB teh. gyerm. tanulm. tám.
257/2008 OIGYB tanulmányokra, versenyre való felké
136/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.laóép.magáne.felúj
130/2008 Gtb önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáne.felúj
visszatérítendő helyi támogatás
340/2008.KSB-korcsolya,versenyruha,utazási ktg
98/2008 OIGYB rehab, gyógykez, gyógytornász kts.
462/2008 ESZB visszatérítendő támogatás
157/2008 ESZB bérlakás lemondás
135/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáne.felúj
kamatmentes visszatérítendő helyi támogatás
131/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáne.felúj
vissza nem térítendő támogatás
épület új tetőfedésére 129/2007 KFÜB - kelt: 2007.
328/2008.KSB-edzőtábor ktg,terembérlet,étkezés ktg
140/2008 GTB önk.kamatm.vt.tám.lakóép.magáne.felúj
kamatmentes visszatérítendő tám.
kamatmentes visszatérítendő tám.
344/2008.KSB-"idős tanár-vén diák"találkozó ktg.
288/2008 OIGYB Idős tanár-vén diák találkozó ktsge
nyben lévő szerződések.
                                        Elszámolás
                                 Dátum
                          Támogatás összege      határideje
          Újszász u.104.            200,000    5/8/2008  12/31/2008
          Andócs u.9.              80,000   5/27/2008  12/31/2008
          Andócs u.9.              75,000   5/29/2008  12/31/2008
          Andócs u.9.              50,000    6/4/2008   1/31/2009
          Andócs u.9.              50,000   6/12/2008  12/31/2008
          Állás u. 66.             600,000   5/30/2008   7/23/2008
          Állás u. 66.             341,631   5/30/2008   7/23/2008
          Kémény u. 4.             402,600    1/1/2008   1/15/2009
          Kémény u. 4.              90,000   5/27/2008  12/31/2008
          Kémény u. 4.             120,000   5/29/2008  12/31/2008
          Kémény u. 4.             230,000    6/4/2008   1/31/2009
          Kémény u. 4.              50,000   6/12/2008    7/8/2008
          Kémény u. 4.              20,000   11/28/2008   1/31/2009
          Str.Ugra.Nr.644/A, Loc.Lunca d    650,000    7/8/2008  12/31/2008
          Szabadság u. 14.            60,000   4/14/2008   4/22/2008
          Szabadság u. 14.           150,000   5/27/2008  12/31/2008
          Mészáros J. u.4.          1,692,780   4/21/2008  12/31/2008
          Jókai u. 6.             1,000,000    1/1/2008   3/31/2008
          Jókai u. 6.             4,000,000   4/18/2008   4/28/2008
          Jókai u. 6.              500,000   4/18/2008   4/18/2008
          Jókai u. 6.             1,666,667   4/18/2008   4/18/2008
          Jókai u. 6.              70,000   7/15/2008  12/31/2008
          Veres Péter u. 101.         1,200,000   6/25/2008  12/31/2008
          Teve u. 4-6            17,820,000    2/5/2008   3/31/2009
          Veres P. u. 157.           260,000   5/29/2008  12/31/2008
          Vidámvásár út 78.           402,600    1/1/2008   1/15/2009
          Vidámvásár út 78.           220,000    6/4/2008   1/31/2009
          Vidámvásár út 78.           24,800   11/28/2008   1/31/2009
          Georgina u.59.             70,000   5/29/2008  12/31/2008
          Georgina u.59.            244,016   5/30/2008   1/31/2009
          Georgina u.59.            700,000   5/30/2008   1/31/2009
          Batthyány Ilona u. 53-55.      1,500,000   5/30/2008   1/31/2009
          Batthyány Ilona u. 53-55.       539,110   5/30/2008   1/31/2009
          Batthyány Ilona u. 53-55.      4,000,000   7/15/2008  12/31/2008
          Csókakő u. 2/b.            402,600    1/1/2008   1/15/2009
          Csókakő u. 2/b.            50,000    6/4/2008   1/31/2009
          Batthyány Ilona u. 21.       1,300,000   5/30/2008   1/31/2009
          Batthyány Ilona u. 21.        438,796   5/30/2008   1/31/2009
          Batthyány Ilona u. 21.       1,000,000   6/25/2008  12/31/2008
          Táncsics u. 10.            402,600    1/1/2008   1/15/2009
          Táncsics u. 10.            100,000   5/27/2008  12/31/2008
          Táncsics u. 10.            200,000   5/27/2008  12/31/2008
          Táncsics u. 10.            150,000   5/27/2008  12/31/2008
          Táncsics u. 10.            60,000   5/27/2008  12/31/2008
          Táncsics u. 10.            25,000   5/27/2008  12/31/2008
          Táncsics u. 10.            140,000   5/30/2008   1/31/2009
          Táncsics u. 10.            100,000   5/30/2008   1/31/2009
          Táncsics u. 10.            20,000   11/28/2008   1/31/2009
          Dezsőfia u. 7.            100,000   5/27/2008  12/31/2008
          Dezsőfia u. 7.            100,000   5/30/2008   1/31/2009
          Szabadság u.11.            120,000   5/26/2008  12/31/2008
          Szabadság u.11.            50,000   5/29/2008  12/31/2008
          Szabadság u.11.            100,000   5/30/2008   1/31/2009
Csinszka u. 27.       300,000  4/21/2008  6/30/2008
Csinszka u. 27.       100,000   7/8/2008  12/31/2008
Forradalom út 2.       500,000   3/4/2008  3/31/2008
Szent László tér 7-14.   1,500,000  3/31/2008  4/15/2008
Ságvári u. 3.       2,600,000   4/3/2008   4/4/2008
Ságvári u. 3.       4,000,000  5/29/2008  12/31/2008
Vidámvásár u. 72.      463,000  3/31/2008  4/10/2008
Vidámvásár u. 72.      100,000  5/29/2008  12/31/2008
Vidámvásár u. 72.       50,000  5/29/2008  12/31/2008
Vidámvásár u. 72.       30,000  5/29/2008  12/31/2008
Vidámvásár u. 72.       50,000  5/29/2008  12/31/2008
Vidámvásár u. 72.       60,000  5/29/2008  12/31/2008
Vidámvásár u. 72.      443,000  6/24/2008  12/31/2008
Vidámvásár u. 72.      100,000  10/15/2008  12/30/2008
Bátony u. 1-33.      2,489,000  3/31/2008  4/10/2008
Bátony u. 1-33.        90,000  5/29/2008  12/31/2008
Bátony u. 1-33.        85,000  5/29/2008  12/31/2008
Bátony u. 1-33.      2,635,000  6/24/2008  12/31/2008
Bátony u. 1-33.       600,000  10/15/2008  12/30/2008
Bátony u. 1-33.        51,600  12/12/2008  1/30/2009
Veres Péter u. 27.      200,000  6/12/2008  7/16/2008
Futórózsa u.80.       350,000  5/22/2008  12/31/2008
Futórózsa u.80.       220,000   6/4/2008  1/31/2009
Futórózsa u.80.       200,000  6/12/2008  12/31/2008
Futórózsa u.80.        20,000  11/24/2008  1/15/2009
Tű u. 2.           350,000   7/8/2008  12/31/2008
Rózsalevél u. 36.       70,000   1/1/2008   1/1/2008
Rózsalevél u. 36.       50,000  4/14/2008  4/14/2008
Rózsalevél u. 36.       50,000  4/14/2008  4/14/2008
Rózsalevél u. 36.      300,000  4/14/2008  6/30/2008
Rózsalevél u. 36.      100,000  4/22/2008  4/23/2008
Rózsalevél u. 36.       50,000  9/18/2008  10/18/2008
Havashalom u. 41.    100,000,000   1/1/2008  12/31/2008
Templom tér 3.        500,000  5/27/2008  12/31/2008
Templom tér 3.        70,000  5/27/2008  12/31/2008
Templom tér 3.        64,000  11/28/2008  1/31/2009
Veres P. u. 27.        70,000  5/27/2008  12/31/2008
Veres P. u. 27.        40,000  5/28/2008  12/31/2008
Veres P. u. 27.       200,000  6/16/2008  12/30/2008
Bökényföldi u. 27.     1,595,833  3/31/2008  4/10/2008
Bökényföldi u. 27.     3,997,000  6/24/2008  12/31/2008
Bökényföldi u. 27.      900,000  10/15/2008  12/30/2008
Diósy L. u.45.        150,000  5/27/2008  12/31/2008
Diósy L. u.45.        250,000  5/29/2008  12/31/2008
Diósy L. u.45.        80,000  12/1/2008  12/18/2008
Baross G.u. 23.       700,000  5/30/2008  1/31/2009
Baross G.u. 23.       547,207  6/11/2008  1/31/2009
Pilóta u.27.         759,980  5/30/2008  1/31/2009
Muzsika u. 63/a.       400,000  7/22/2008  7/23/2008
Petőfi Sándor u. 189.    300,000   1/1/2008   1/1/2008
János u. 53.         200,000  6/11/2008   7/8/2008
Béla u. 21.        1,486,831   1/1/2008  4/29/2008
Béla u. 21.        1,200,000  5/26/2008  11/15/2008
Béla u. 21.         617,000  10/9/2008  6/30/2009
Béla u. 21.        1,994,906  12/15/2008  1/31/2009
Bihari J. u. 5,      1,837,500   1/1/2008   1/1/2008
Bihari J. u. 5,         1,875,000  8/27/2008  8/27/2008
Rendelőint. Örs Vezér tér 3922  2,400,000  2/20/2008  4/15/2008
János u.53.            200,000  6/11/2008  1/31/2009
János u.53.             50,000   7/8/2008  12/31/2008
János u.53.            100,000   7/8/2008  12/31/2008
János u.53.            200,000   7/8/2008  12/31/2008
János u.53.            100,000   7/8/2008  12/31/2008
János u.53.            300,000   7/8/2008  12/31/2008
Táncsics u. 15.          300,000  4/14/2008  5/30/2008
Táncsics u. 15.         1,000,000  4/18/2008  12/31/2008
Szász Károly u. 1.         300,000  9/19/2008  12/31/2008
Thököly u. 13            50,000  5/29/2008  12/31/2008
Thököly u. 13           200,000  10/9/2008  12/15/2008
Csömöri út 80.          2,034,000  3/31/2008  4/10/2008
Csömöri út 80.           150,000  3/31/2008  5/15/2008
Csömöri út 80.           450,000  5/22/2008  12/31/2008
Csömöri út 80.           150,000  5/29/2008  12/31/2008
Csömöri út 80.           96,000  6/23/2008  7/15/2008
Csömöri út 80.          3,769,800  6/24/2008  12/29/2008
Csömöri út 80.          1,000,000  10/15/2008  12/30/2008
Csömöri út 80.           120,000  12/19/2008  12/22/2008
Sándor u.26.            358,725  5/30/2008  1/31/2009
Sándor u.26.            500,000  5/30/2008  1/31/2009
Sándor u.26.            100,000  6/12/2008  12/31/2008
Templom tér 3.              0  5/30/2008  12/31/2008
Templom tér 3.          1,112,653  5/30/2008  12/31/2008
Templom tér 3.          3,800,000   7/8/2008  7/21/2008
Templom tér 3.           50,000  10/16/2008  11/16/2008
Diófa u. 104.           142,000  3/31/2008  4/10/2008
Diófa u. 104.            70,000  5/29/2008  12/31/2008
Diófa u. 104.            50,000  5/29/2008  12/31/2008
Diófa u. 104.           600,000  6/24/2008  12/31/2008
Diófa u. 104.           100,000  11/27/2008  1/30/2009
Budapesti út 82.         1,000,000  5/30/2008  1/31/2009
Budapesti út 82.          649,320  5/30/2008  1/31/2009
Hősök tere 10-11.        1,000,000  5/30/2008  1/31/2009
Hősök tere 10-11.         311,942  5/30/2008  1/31/2009
Hősök tere 10-11.        1,700,000  7/15/2008  12/31/2008
Hősök tere 10-11.         700,000  9/15/2008  12/31/2008
Rákosi út 71.           402,600   1/1/2008  1/15/2009
Rákosi út 71.            57,000  5/27/2008  12/31/2008
Rákosi út 71.            80,000  6/12/2008  12/31/2008
Pálya u. 48.           9,000,000  1/31/2008  2/15/2008
Pálya u. 48.           2,940,000  1/31/2008  2/15/2008
csömöri út 185.          402,600   1/1/2008  1/15/2009
Veres P. út 25/b.         400,000  7/18/2008  7/23/2008
Sasvár u.23.            200,000  5/27/2008  7/14/2008
Sasvár u.23.            646,621  5/30/2008  1/31/2009
Batthyány u. 66.          140,000   6/4/2008  1/31/2009
Batthyány u. 66.          120,000   7/8/2008  12/31/2008
Batthyány u. 66.          30,000   7/8/2008  12/31/2008
Rottenbiller u.10.         350,198  3/27/2008  5/26/2008
Veres P. út 126.          60,000  5/27/2008  12/31/2008
Veres P. út 126.          200,000  5/30/2008  1/31/2009
Veres P. út 126.          20,000  11/28/2008  1/31/2009
Rákospalotai határút 5.      200,000  5/19/2008  12/31/2008
Rákospalotai határút 5.     100,000  5/27/2008  12/31/2008
Rákospalotai határút 5.     100,000  5/30/2008  1/31/2009
Rákospalotai határút 5.     100,000  5/30/2008  1/31/2009
Rákospalotai határút 5.     100,000  10/16/2008  12/30/2008
Hunyadvár u. 37.        2,480,000   7/4/2008  7/23/2008
Hunyadvár u. 43/a.       1,510,030   7/4/2008  7/23/2008
Villő u. 10.           50,000   6/2/2008  12/31/2008
Villő u. 10.           100,000   7/8/2008  12/31/2008
Villő u. 10.           200,000   7/8/2008  12/31/2008
Jókai u.6.            100,000   6/4/2008  1/31/2009
Jókai u.6.            100,000   6/4/2008  1/31/2009
Futórózsa u. 65. I.1.      334,000  3/31/2008  4/10/2008
Futórózsa u. 65. I.1.      280,000  5/29/2008  12/31/2008
Futórózsa u. 65. I.1.      678,000  6/24/2008  12/31/2008
Futórózsa u. 65. I.1.      200,000  10/15/2008  12/30/2008
Futórózsa u. 65. I.1.      150,000  11/24/2008  12/30/2008
Havashalom u. 41.        368,122  2/18/2008  12/31/2008
Havashalom u. 41.        283,660  8/11/2008  8/12/2008
Havashalom u. 41.        250,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        100,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        400,487  2/18/2008  12/31/2008
Havashalom u. 41.        285,860  8/11/2008  8/12/2008
Havashalom u. 41.        150,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        150,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        240,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.         26,450  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u.41.         400,487  2/18/2008  12/31/2008
Havashalom u.41.         285,860  8/11/2008  8/12/2008
Havashalom u.41.         100,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u.41.         50,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u.41.         250,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u.41.         300,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        390,777  2/18/2008  12/31/2008
Havashalom u. 41.        285,200  8/11/2008  8/12/2008
Havashalom u. 41.        100,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.         80,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.         60,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.         70,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.         60,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.         10,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.         70,000  5/30/2008  1/31/2009
Hunyadvár u.39. B.ép.IV./59.   50,000  5/22/2008  12/31/2008
Hunyadvár u.39. B.ép.IV./59.   150,000  5/29/2008  12/31/2008
Hunyadvár u.39. B.ép.IV./59.   220,000  5/30/2008  1/31/2009
Hunyadvár u.39. B.ép.IV./59.   20,000  11/28/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        445,498  2/18/2008  12/31/2008
Havashalom u. 41.        288,940  8/11/2008  8/12/2008
Havashalom u. 41.        255,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        120,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        448,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        240,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        128,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.         80,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.         80,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        640,000  5/30/2008  1/31/2009
Havashalom u. 41.        200,000  7/11/2008  12/31/2008
Havashalom u. 41.   358,412  2/18/2008  12/31/2008
Havashalom u. 41.   283,000  8/11/2008   8/12/2008
Havashalom u. 41.   100,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u. 41.   87,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u. 41.   80,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u. 41.   120,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u.41.   277,500  2/18/2008   3/18/2008
Havashalom u.41.   277,500  8/11/2008   8/12/2008
Havashalom u.41.   150,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u.41.   250,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u.41.   120,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u.41.   250,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u.41.   277,500  2/18/2008   3/18/2008
Havashalom u.41.   277,500  8/11/2008   8/12/2008
Havashalom u. 41.   309,865  2/18/2008  12/31/2008
Havashalom u. 41.   279,700  8/11/2008   8/12/2008
Havashalom u. 41.   600,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u. 41.   250,000  3/31/2008   4/10/2008
Havashalom u. 41.   123,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u. 41.   273,700  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u. 41.   153,850  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u. 41.   185,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u. 41.   300,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u. 41.   700,000  5/30/2008   1/31/2009
Havashalom u. 41.   368,122  2/18/2008  12/31/2008
Havashalom u. 41.   283,660  8/11/2008   8/12/2008
Havashalom u. 41.   600,000  5/30/2008   1/31/2009
Aurél u. 11      320,000  3/31/2008   4/10/2008
Aurél u. 11      120,000  5/29/2008  12/31/2008
Aurél u. 11      557,000  6/24/2008  12/29/2008
Aurél u. 11      200,000  10/15/2008  12/30/2008
            5,000   1/1/2008   1/1/2008
            10,900   1/1/2008   1/1/2008
            30,000   1/1/2008   6/30/2008
            65,400   1/1/2008   6/30/2008
            90,000  10/3/2008  12/31/2008
           599,000  9/12/2008   7/30/2009
           544,951   1/1/2008 - -
           400,000  7/18/2008   7/23/2008
           200,000  5/29/2008  12/31/2008
          1,665,000  8/28/2008   7/30/2009
           200,000  12/9/2008  12/16/2008
          1,500,000  3/31/2008   3/31/2008
           240,120  7/22/2008   7/23/2008
           566,000  8/28/2008   7/30/2009
           296,400   7/4/2008   7/23/2008
           800,000  12/18/2008  12/18/2008
           500,000  12/9/2008  12/15/2008
           800,000   7/3/2008   7/31/2008
           400,000  7/14/2008   7/23/2008
           783,333  9/12/2008   7/30/2009
           400,000   7/4/2008   7/23/2008
          1,500,000  4/18/2008   4/18/2008
           400,000  5/27/2008  12/31/2008
           126,000   1/1/2008   6/30/2008
           104,000  9/23/2008   6/30/2009
 400,000  7/10/2008  7/23/2008
 210,000   7/4/2008  7/23/2008
 800,000   7/3/2008  7/31/2008
 200,000  9/19/2008  12/30/2008
 300,000   4/3/2008  12/30/2008
 200,000  11/19/2008  11/21/2008
2,590,000   4/9/2008  5/30/2008
 400,000  7/15/2008  7/23/2008
 800,000  11/5/2008  11/20/2008
 400,000   7/4/2008  7/23/2008
1,000,000   7/2/2008  7/30/2008
 450,000   1/1/2008   6/5/2008
 200,000  6/30/2008  8/15/2008
 400,000   7/4/2008  7/23/2008
 800,000  12/18/2008  12/18/2008
 800,000  12/18/2008  12/18/2008
 100,000  9/16/2008  10/10/2008
 100,000  10/8/2008  11/15/2008
                    Nettó 5 millió forint feletti szerződések. A 2009.
Nyilvántartási
szám       Szerződés megnevezése (típusa)
091911      keretszerződés
091912      keretszerződés
80198      keretszerződés
80227      szerződés
80363      szerződés
091959      keretszerződés
091960      keretszerződés
092333      megrendelés
091553      adás-vételi szerződés
090862      megrendelés
091619      megrendelés
091907      megrendelés
092176      megrendelés
090362      megbízási szerződés
092532      szerződés
090293      adás-vételi szerződés
091473      megrendelés
090027      intézkedés
090051      intézkedés
090096      intézkedés
090312      intézkedés
090368      intézkedés
091205      jogszabály alapján
091407      intézkedés
091447      intézkedés
092331      intézkedés
80015      intézkedés
090331      megrendelés
80008      áthúzódó
091710      szerződés
090817      megrendelés
090818      megrendelés
091181      megrendelés
091746      megrendelés
091747      megrendelés
091892      megrendelés
091895      megrendelés
092276      megrendelés
092287      megrendelés
090392      megrendelés
090866      megrendelés
090867      megrendelés
80016      megrendelés
80287      szerződés
0800038/09    szerződés
80146      áthúzódó
092064      szerződés
092064    szerződés
090230    szerződés
80179    szerződés
090353    megbízási szerződés
090969    megrendelés
091941    megbízási szerződés
80023    megbízási szerződés
80177    megbízási szerződés
090363    szerződés
090364    szerződés
090332    szerződés
090829    szerződés
091547    szerződés
091597    szerződés
091599    szerződés
092380    szerződés
80062    szerződés
0900004/09  szolgáltatási szerződés
0900005/09  szolgáltatási szerződés
0900006/09  szolgáltatási szerződés
0900007/09  szolgáltatási szerződés
80115    szolgáltatási szerződés
0900037/09  Hálózati csatl.előkészítő sz.
090423    szerződés
090849    megrendelés
092374    megrendelés
80271    szerződés
80272    szerződés
80273    szerződés
80274    szerződés
80275    szerződés
80276    szerződés
80277    szerződés
80278    szerződés
80279    szerződés
80280    szerződés
80281    szerződés
80282    szerződés
80283    szerződés
80284    szerződés
80285    szerződés
80286    szerződés
090651    adás-vételi szerződés
091545    szerződés
091857    megrendelés
091349    szerződés
092079    szerződés
092065    szerződés
0900045/09  szerződés
0900047/09  keretszerződés
090069    megrendelés
090070    megrendelés
090282      megrendelés
090296      megrendelés
090359      megrendelés
090517      megrendelés
090611      megrendelés
090993      megrendelés
091218      megrendelés
091685      megrendelés
092623      megrendelés
80113      megrendelés
IKP09S 0000689  szerződés
0800144     szerződés
090760      hálózati csatlakozási szerződé
091525      megrendelés
091566      szerződés
092397      szerződés
0900077/09    keretszerződés
092258      megrendelés
80184      keretszerződés
80203      szerződés
80204      szerződés
0800056/09    áthúzódó
0800058/09    keret foglalás
090444      szolgáltatási szerződés
090616      megrendelés
090617      megrendelés
091882      megrendelés
092198      megrendelés
092474      megrendelés
80382      szolgáltatási szerződés
0800021/09    keret foglalás
80124      áthúzódó
092564      megállapodás
0900076/09    keretszerződés
090684      megrendelés
090741      megrendelés
80097      keretszerződés
80202      szerződés
0800116/09    biztosítás
0800117/09    biztosítás
0800159/09    biztosítás
0800187/09    biztosítás
0800231/09    biztosítás
0800236/09    biztosítás
0800237/09    biztosítás
0900036/09    biztosítás
0900054/09    szolgáltatási szerződés
090427      megrendelés
090882      megrendelés
091283      megrendelés
091973      megrendelés
092491      megrendelés
0800143/09  szolgáltatási szerződés
090783    szerződés
80004    áthúzódó
80045    szerződés
090557    szerződés
80162    szerződés
80163    szerződés
80226    szerződés
090352    megbízási szerződés
80074    megbízási szerződés
80068    szerződés
80195    szerződés
80265    szerződés
80266    szerződés
80267    szerződés
80268    szerződés
80269    szerződés
092671    szerződés
0800003/09  keretszerződés
0800132/09  keretszerződés
091119    szerződés
091826    megrendelés
092253    megrendelés
092463    megrendelés
092555    szerződés
092572    megrendelés
80151    szerződés
80159    megrendelés
80160    megrendelés
80172    szerződés
80248    szerződés
0900056/09  megbízási szerződés
091598    szerződés
090084    megrendelés
090145    megrendelés
090147    megrendelés
090223    megrendelés
090224    megrendelés
090266    megrendelés
090275    megrendelés
090325    megrendelés
090326    megrendelés
090327    megrendelés
090328    megrendelés
090329    megrendelés
090330    megrendelés
090361    megrendelés
090555    megrendelés
090556    megrendelés
090562    megrendelés
090571    megrendelés
090692    megrendelés
090693    megrendelés
090792    megrendelés
090948    megrendelés
090949    megrendelés
091539    megrendelés
091540    megrendelés
091541    megrendelés
091542    megrendelés
091543    megrendelés
091551    megrendelés
091575    megrendelés
091665    megrendelés
091666    megrendelés
091667    megrendelés
091680    megrendelés
091698    megrendelés
091699    megrendelés
091730    megrendelés
091739    megrendelés
091759    megrendelés
80056    megrendelés
80059    megrendelés
80098    megrendelés
80099    megrendelés
090367    szerződés
092024    szerződés
092530    szoftver fejlesztési szerződés
090855    megrendelés
091820    megrendelés
092186    megrendelés
80194    megrendelés
090673    szerződés
091451    adás-vételi szerződés
091554    adás-vételi szerződés
80208    adás-vételi szerződés
80264    adás-vételi szerződés
090395    megrendelés
090495    megrendelés
091986    megrendelés
092071    szerződés
092078    szerződés
80261    szerződés
80262    szerződés
80263    szerződés
80366    szerződés
80369    szerződés
0800032/09  szerződés
0800049/09  szerződés
090569    szolgáltatási szerződés
090654    szerződés
092080    szolgáltatási szerződés
092596    egyéb
092597      egyéb
IKP09S 0000002  szerződés
IKP09S 0000346  szerződés
IKP09S 0000347  szerződés
IKP09S 0000348  szerződés
IKP09S 0000349  szerződés
IKP09S 0000377  szerződés
IKP09S 0001072  szerződés
IKP09S 0001073  szerződés
IKP09S 0001095  szerződés
IKP09S 0001096  szerződés
IKP09S 0001182  szerződés
0800010/09    szolgáltatási szerződés
0800043/09    áthúzódó
0800118/09    szolgáltatási szerződés
80123      áthúzódó
092248      szerződés
092249      szerződés
092250      szerződés
092251      szerződés
090685      szerződés
090827      megrendelés
091280      megrendelés
091480      megrendelés
091802      megrendelés
092040      szerződés
092054      megrendelés
092075      szerződés
092238      megrendelés
092342      megrendelés
092343      megrendelés
80065      szerződés
80174      megrendelés
80175      megrendelés
091416      szerződés
091417      szerződés
0900016/09    megbízási szerződés
090220      megbízási szerződés
80012      áthúzódó
090049      bérleti szerződés
090391      bérleti szerződés
80089      bérleti szerződés
0800120/09    karbantartási szerződés
0800121/09    karbantartási szerződés
091370      szerződés
091511      szerződés
090530      megrendelés
091523      szerződés
80239      szerződés
090347      megrendelés
090831      szerződés
091348      megrendelés
091574      szerződés
091640      megrendelés
0800019/09    áthúzódó
0900003/09    szolgáltatási szerződés
80128      áthúzódó
IKP09S 0001074  szerződés
0800201/09    megrendelés
80073      szerződés
090498      megrendelés
090547      megrendelés
090865      szerződés
090942      szerződés
091426      szerződés
091482      megrendelés
091483      megrendelés
091484      megrendelés
091485      megrendelés
091486      megrendelés
091564      megrendelés
091572      megrendelés
091614      szerződés
091615      szerződés
091615      szerződés
091729      megrendelés
092076      szerződés
80290      szerződés
80376      szerződés
090365      szerződés
090177      megrendelés
090178      megrendelés
090179      megrendelés
090393      megrendelés
090394      megrendelés
090484      megrendelés
090497      megrendelés
090691      megrendelés
090864      szerződés
091151      megrendelés
091194      megrendelés
091196      megrendelés
091198      megrendelés
091210      megrendelés
091427      szerződés
091509      megrendelés
091521      megrendelés
091587      megrendelés
091616      szerződés
091617      szerződés
091618      megrendelés
091639      megrendelés
091811      megrendelés
091953      megrendelés
092072    szerződés
092136    megrendelés
092185    megrendelés
092336    megrendelés
092337    megrendelés
092338    megrendelés
092339    megrendelés
092345    megrendelés
80233    megrendelés
80299    megrendelés
80300    megrendelés
80301    megrendelés
80302    megrendelés
80303    megrendelés
80304    megrendelés
80305    megrendelés
80306    megrendelés
80307    szerződés
80308    szerződés
80309    szerződés
80310    szerződés
80311    szerződés
80312    megrendelés
80367    szerződés
80368    szerződés
80370    szerződés
80371    szerződés
80373    szerződés
80374    szerződés
80375    szerződés
80377    szerződés
80378    szerződés
0800053/09  karbantartási szerződés
090138    megrendelés
090190    megrendelés
090340    megrendelés
090342    megrendelés
090488    megrendelés
091144    megrendelés
091306    megrendelés
091782    megrendelés
091784    megrendelés
091785    megrendelés
092257    megrendelés
092458    megrendelés
092544    megrendelés
80161    áthúzódó
80200    megrendelés
0800131/09  szerződés
0800205/09  keret foglalás
092631    megrendelés
091645    megrendelés
80002  áthúzódó
80297  szerződés
091412  megrendelés
091458  megrendelés
091459  megrendelés
091526  szerződés
091527  szerződés
091528  szerződés
091529  szerződés
092038  megrendelés
092059  szerződés
092066  szerződés
092068  szerződés
092070  szerződés
092073  szerződés
092074  szerződés
092077  szerződés
092378  megrendelés
092379  megrendelés
80054  szerződés
80191  szerződés
80294  szerződés
80295  szerződés
80333  szerződés
80334  szerződés
80335  szerződés
090067  szerződés
090129  megrendelés
090130  megrendelés
090131  megrendelés
090176  megrendelés
090344  megrendelés
090345  megrendelés
090346  megrendelés
090373  szerződés
090457  megrendelés
090458  megrendelés
090476  megrendelés
090477  megrendelés
090478  megrendelés
090502  megrendelés
090576  megrendelés
090577  megrendelés
090578  megrendelés
090579  megrendelés
090580  megrendelés
090581  megrendelés
090582  megrendelés
090734  megrendelés
090956  megrendelés
091145  megrendelés
091146  megrendelés
091195  megrendelés
091524  megrendelés
091573  megrendelés
091576  megrendelés
091577  megrendelés
091578  megrendelés
091579  megrendelés
091580  megrendelés
091581  megrendelés
091582  megrendelés
091583  megrendelés
091584  megrendelés
091585  megrendelés
091586  megrendelés
091817  megrendelés
091985  megrendelés
092189  megrendelés
092422  megrendelés
092423  megrendelés
092424  megrendelés
80050  megrendelés
80051  megrendelés
80052  megrendelés
80232  szerződés
80329  szerződés
80330  szerződés
80331  szerződés
80332  szerződés
090572  megrendelés
090573  megrendelés
80135  keretszerződés
090180  keretszerződés
090206  megrendelés
090236  megrendelés
090258  megrendelés
090263  megrendelés
090424  megrendelés
090440  megrendelés
090441  megrendelés
090442  megrendelés
090499  megrendelés
090510  megrendelés
090797  megrendelés
090799  megrendelés
090800  megrendelés
090801  megrendelés
090802  megrendelés
091000  megrendelés
091147  megrendelés
091163  megrendelés
091164  megrendelés
091186  megrendelés
091190  szerződés
091250  megrendelés
091460  megrendelés
091461  megrendelés
091462  megrendelés
091770  megrendelés
091771  megrendelés
091810  megrendelés
091825  megrendelés
091831  megrendelés
091935  szerződés
091984  megrendelés
092017  megrendelés
092056  megrendelés
092105  megrendelés
092118  megrendelés
092168  megrendelés
092169  megrendelés
092170  megrendelés
092171  megrendelés
092321  megrendelés
092322  megrendelés
092464  megrendelés
092465  megrendelés
092466  megrendelés
092467  megrendelés
092573  megrendelés
092592  megrendelés
092593  megrendelés
092594  megrendelés
092630  megrendelés
80029  megrendelés
80031  megrendelés
80032  megrendelés
80036  megrendelés
80038  megrendelés
80155  megrendelés
80156  megrendelés
80157  megrendelés
80158  megrendelés
80196  megrendelés
80313  megrendelés
80314  megrendelés
80315  megrendelés
80316  megrendelés
80318  megrendelés
80379  szerződés
090379  szerződés
80229  szerződés
090759  szerződés
80017  szerződés
80063  szerződés
0800119/09  szolgáltatási szerződés
80364    szerződés
0900078/09  megbízási szerződés
Nettó 5 millió forint feletti szerződések. A 2009.évi és a 2009.évben érvényes szer

    Szerződés tárgya
    XVI.ker.ter.szikkasztó kutak karbantartása 97/2009
    XVI.ker.ter.cs.víz elöntések mentesítése 96/2009
    csap.víz.elöntések azonn.sziv.tört.mentesítése
    isk.óvodák szvízcsat esővíz lefolyóinak tisztítása
    Ikarus sportpályán új öltözőépület futófolyosóval
    járdaépítés a kerületben
    Tempo 30 övezzetek kialakítása a kerületben 182/09
    Georgina 20. előtt térkő burkolat építése 220/2009
    Enikő köz 7.lh C fsz..2 ingatlan vásárlása
    Petőfi u (Rákóczi_Hársfavirág) földárok burk.97/09
    Dezsőfia (Fertály-Asztag) földárkok burk.177/2009
    Galgahévíz (Garat-Újszász) földárkok burkolása 203
    Béla 135-137. földárok burkolása 221/2009
    Inf.strat.végeh.tanácsadói tev.08.08.01-09.03.31.
    monitorozás - PMH Szerv.f. és Inf.strat 2008-2010
    ing.vásárlás 115601/56 Alsóm.8.10. Vágás 48-50.
    telefonközpont bővítés KM0205NET909
    útépítés 29 utca -hatósági eljárási díj
    hatósági eljárási díj - 43 utca útépítése
    hatósági elj.díj.útép.eng.meghosszabbítása
    hat.elj.díj. 2008-ban megép.25 db utca forg.hely.
    útép. III.ütem 19 utca hatósági eljárási díj fizet
    Album u. útép. hatósági elj.díj
    Verőce köz úőtép.eng.elj.útügyi hat.elj.díj
    Sarkad u. hatósági eljárási díj útépítéshez
    Lőtér útép.eng.kér.elj.díja (István Kir-Margit)
    hatósági eljárási díj 20 utca útépítése
    200 db ajándékcsomag
    2600 db karácsonyi csomag összeállítása
    napkollektor üzembe helyezés E-ligeti uszodában
    6 db tábla útép.lakossági tájékoztatás
    42 db tábla útép.lakossági tájékoztatás
    útfelúj.táblák +szerelés38 db
    "150"új utcatábla készítés kihelyezéssel
    "D" tip.táblák gyártása és kihelyezése KMOP3.3.1/B
    1 db tábla - József u
    16 db 150 új út típ.tábla
    5 db TEUT tábla átfóliázása, 7 db TEUT tábla készí
    16 db 150 új utca típusú tábla és kihelyezése
    Gusztáv u. csat.bekötések kivitelzése 38/09
    Gusztáv u. padka azf.pótmunka 91/2009
    Gusztáv u forg.csill.küszöb.pótmunka 92/2009
    útép.III.ütem pótmunkák - KFI 184/2008
    Gusztáv (János-Szilp) burk.felúj.terv.kiv.215/2008
    Önk.könyvizsgálati feladatainak ellátása
    2008.12.havi könyvvizsgálat díja
    Baross u. 141.óvoda bővítése 213/2009
Baross u. 141.óvoda bővítése 213/2009
Centi Isk.felvonó ak.m.vizesbl. pótmunka 30/2009
Centenáriumi Isk. felvonó, akadályment.vizesblokk
településfejl.proj.pály.közreműködés 2009.01-12.hó
dupla L. 091941-nél!!
műsz.ell.feladat -Tusnádfürdő elektr.energia beköt
KMOP proj.kapcs.üzleti tanácsadás
Tusnádfürdő -tanácsadói tevékenység
hagy.ügym.háttértám előseg.nyilv.t. info.rendsz.
monitoring és workflow info.rendszre létrehozása
Sash.piac és rend.terem kiv.tervdokumentációja
HH.parkban lét.szoc.pavilon kiviteli terveinek elk
Sash.Piac kivitelezési tervdok.készítés
Sash.piac mód.ép.eng.tevdok.
Sash.piacon ökopiac, rendezvényterem kiv.tervdok.
Felsőm-Vágás bölcőde mód.ép.eng.tervdok
eng.tervdok.-Felsőmalom-Vágás tervezett óvoda
PMH és intézmények áramdíja
Polgári védelem áramdíja
Pál u. 118., Sasvár, Bökényföldi, Szlovák és Újsz
Vagyonhaszn.áramdíj
áramdíjak - áthúzódó
Sash.piac hálózati csatl. 09.20.
kiv.terv a Sash.piac.ter.áth.0,4 kV-os vez.kivált
Ostorh Bíztató Buják közműegyeztetés
csatl.kábel fektetés - Ikarus sportp.ölt.ép.303/09
Pemetefű (Délceg-Állás) útép.kiv.tervdok.198/2008
Béla (Rákóczi-Gelléri) útép.kiv.tervd. 197/2008
Fürge (Suba-Bpi) útép.kiv.tervdok. 196/2008
Hunyadi (Baross-Rpihút) útép.kiv.tervdok. 195/2008
Atlasz (Nv-Zsarnó) Nv (Újsz-Zsarnó) útép.kiv.tervd
Töltény (V p-Istv.Kir) útép.kiv.tervdok. 193/2008
Hilda(Olga-Géza) Zrínyi(Olga Arany) útép.kiv.tervd
Léva (Újsz-Zselic) útép kiv.tervdok. 191/2008
Csücsök Szakoly(Simong-Bény) útép.kiv.tervd 190/08
Lajos(Ida-Bpi) Gásp(Sánd-Ilo)útép.kiv.tervd 198/08
Ida(Akf-Ján) Diófa (Rák-Ida) útép.kiv.tervd 188/08
Újarad(Csall-Szilp) Béla(Szilp-Szlo)útép.kiv.tervd
Hangos(Csitári-Vecseház) útép.kiv.tervd. 186/2008
Hang Lőpor Istvkir László útép.kiv.tervdok 89/2008
Cibakh Kajszi Cékla Áf útép.kiv.tervd 91/2008
Őrhalom Gondnok útép.kiv.tervdok.92/2008
Kolozs u.39-41.VII.e.112. ing.vételár L: 090650 is
Centi lakótelep.közter.felúj.I.ütem kivitelezés
Centi stny 12-14 előtt beton bontás,térkőburk.ép.
PMH-ba beléptető rendszer kiépítése
L: 091349-en! Beléptetőrendszer, kapu automatizálá
Csinszka u. 27.óvoda bővítése 214/2009
informatikai határvédelmi rendszer kialakítása
nyomtató patronok és tonerek külön eseti megr.szer
tonerek, tintapatronok
tonerek
tonerek, tintapatronok
1 db Notebook (Szabó Ottónak)
választási térképek nyomtatása
tonerek
Q7553A toner- 5 db
tonerek az EP választásra
Polgári Védelemnek tintapatronok
1 db Dell Mini Inspiron 10" note book
nyomtató patronok a Polgári védelemnek
25 db toner
micro sd
Rákosi út 87.fsz.2 gáz csatl. egyszeri díj!!!!!!
gázbekötés Pósa L. u 23.
Aldebrő u (S.rózsa-F.hida) cs.ép.ak.ment.gázvez.ép
Szt Korona (Párta-Attila) gázelo.v.áth.164/09/HBO
Hilda (Olga-Géza) gázvez.áthelyezés (akadályment.)
XVI.ker.közterületein parkfenntartási munkák végz.
Rákóczi-Rákosi zöldfelület rendezése
parkfenntartás 2009.08.31-ig!
Hermina u.-i játszótér átépítési munkái
Szepesi u-i játszótér és pihenőkert építési munkái
laza köbméter hull.kez. a ker.több pontj.lévő kont
szemétszáll.-kukák PMH és Vagyonhaszn.iroda
04.01-től lak.ill.kerti nyes, lom, törm, hull.elsz
Rózslevél u.51.sz.elé 6m3-es konténer
Mátyásföldi reptérre 6m3 konténer
lomok elszállítás Veres P.út 37.szám alól
EP választás iratanyagának megsemmisítése égetésse
240 kg hamis márkaj.ruhanemű elégetése
lakossági.illegális kerti hulladék, lom elszállítá
PMH + Vagyonhasznosítás földgázfogyasztása
2008 évről PMH gázdíj
útép.kapcs.tűzcs.földfelettire kivitelzésére
XVI.ker.közterületein fasorfenntartási munkák végz
XVI.ker.közterületein 3000 fa lombtrágyázása
fenyőkéreg beszerzés, terítés Pemete téri játszóté
fasorfenntartás
Pemete téri játszótér építési munkái
Kötv: 76023090000010900 PMH vagyonbizt., kátyúkár
Kötv.sz: 96002303920055100 laptopok bizt.
KZV 528 - Ford casco biztosítása
JKK-630 Ford casco biztosítása
PMH közelező gépjármű-felelősségbizt. 08.12-12.31.
Casco - Ford LJN 500 Kötv.sz: 94100901320574500
Casco - Ford LJN 600 Kötv.sz: 94100901320574600
JKK630 KGFB-kötvény:94000901026164700
Jókai 6.ta és recepciós szolg.ellátása
rádiófrekvenciás zavarmérés
információvédelmi tanácsadás
06.29-én rádiófrekvenciás zavarmérés
információ védelmi tanácsadás szept 14-re
inf.véd.tanácsadás.rádiófrekv.zavarmérés
Redundáns központi + ADSL alapú internet szolg.
Battyány u 110741, 110762 ing.felm, teleka.vázrajz
földm.munk.kts.-útszab miatt kisaját.ter.visszaad.
Lucernás u ingatlanok 379/2008 Kt telekalakítási
Tusnádfürdői in.felúj. visszatartott ÁFÁ-ja
Tusnádfürdő-építészeti, kertép.,gyengeáram szer.mu
Tusnádfürdő - bútorozás
Tusnádfürdő kieg.építési beruházás
elektr.adóbev.és pály.tanácsad.segítő iroda mük
2008.12.hó elektr.adóbev.és pály.tanácsad.segítő i
Diófa,Attila, Béla,Szt.Imre,Akácfa u.útép. tervdok
Album,Anilin,Ajak,Andócs u. útépítési tervdok.
Csillám Cement Begónia Gödölye útép.tervd.149/2008
Vecseház Vezekény Paradicsom útép.kiv.terv 151/08
Ésreújv Nap Isk Szilágyi Bács útép.kiv.tervd.152/8
Ábra Muzs Ágota Áf Állást útép.kiv.tervd. 153/2008
Hunyadv Bácsk Irinyi Mátra útép.kiv.tervd.158/2008
Bajcsy tér szabadvez.hál.kiváltása (CInk.városközp
aszfaltos járdajavítás
kátyúzás
Iglói u. földút.jav.mart aszfalttal 120/2009
Templom tér 5.járda melletti rézsű megtámasztása
I.vh-ban elhunyt sportolók emlékművének felújítása
Zombori u.2.előtti járda javítása
Lándzsa u. 15. előtt járda építése
Vívó u. 3. előtti járda javítása aszfaltozással
2008-ról betonjárdák aszfaltozása
Huncutka ovi előtti járda burkolat felúj. 340/2008
Lemhényi Isk.előtt a járda átépítése 341/2008
2008-ról járdaépítés 2008.12.31-ig!
Palotai hat.út-Rákóczi buszmegálló ép. 141/2008
Okmányiroda és szoc.iroda élőerős őrzése
Göllesz részl.felúj.kivitelezése 125/2009
faház parketta felszedése, pótlása
Újsz.88.I.31. zuh.f.pótl. WC cs.csere 14/2009
Szent Imre 5. gázkészülékek tisztítása, javítása
Rákosi 102. vakolat és csempe helyreáll.munk.23/09
Veres P 81.csap.víz csatorna javítás 24/2009
PMH-ban ablakok, ajtók javítása
Atlasz u. 6. kerítés javítás 026/2009
Rákosi 102. beázás megszüntetése 36/2009
Dióskál 4. ereszcsatorna javítás 37/2009
Dióskál 4. tető javítás 38/2009
Újszász 88.II.e.44. lak.javítási munk. 39/2009
Újszász.88.II.e.48.lak.jav.munk. 40/2009
Újszász 88. f.1. lakás.jav.munk. 41/2009
Csömöri 268. kerítés javítás
Gondnok u.23.állagmegóvás-csap.víz elvez.
Gondnok u.23. zárcsere,zárhatóság biztosítása
tetőjavítás, cserepek pótlása
Sashalmi stny 2.irodává való átalakítása
Szlovák út 86.Közért lépcsősorának javítása
Rákosi út 114. sz.alatt zárcsere 079/2009
Újszász u.88.II/43. alatti lakás javítási munkái
Rózsa u.24-26.sz.alatt kémémy javítás
Kossuth u.39.fszt.7.sz alatti lakás tetőjavítása
V P. 137. zárcsere 17062009
Szatmáry u. 12. önk.lak.beázás megszüntetése 162/9
Vámosgyörk 48. kerti csap javítása 176/2009
Borotvás 2.III./8. bejárati ajtó helyreáll.177/09
Rákosi 86. zárcsere 178/2009
Szatmáry u.12.alatt zárcsere és nyílászárók jav.
Vívó 3/b. II.e.11. beázás javítása 187/2009
Zsélyi 3. X.e.59. lakás részleges javítása 197/09
Kolozs 39-41.VII.112. lakás.részl.javítása 200/09
Hófehérke 6.f.2. lakás részl.javítása 199/2009
lakatos munka - Lidl építk.talált bomba miatt
Rákosi út 32.tetőszerkezet és ereszcsatorna javítá
Zsélyi A.u.5.IV./29.sz.alatti lakás felújítása
Veres P.út 157.alatt i helységek festése,mázolás
Demeter u.1/B alatt tisztasági festét és tető jav.
Jókai 6. f.6.iroda részl.javítása 203/2009
Újszász u.88.II.43. javítási munkái 338/2008
Szabadföld út 64. bejárati ajtó zár jav.346/2008
Szt.Imre u. 5.bérlakás javítási és felújítás
Kossuth L.u.24.-villanyszerelési munkák
Térinf.alk.lehets.célj.felt. strat. és cs.terv kid
Szakalk.adatáll.összekapcs.Inf.Rendszer elkészítés
WEB alapú közterületi felügy rendszer elkészítése
Szabadság-Margit u. vízvezeték építése
Erkel (Szabads-Vak B) vízvezeték lét. 201/2009
Gerenda 4. vízellátás építési munkái 225/2009
100 db virágtartó edény
HH park-Sash.sét.É-D-i ök.sét.környr.kiv.terv
bérl.c.lakásv. - Hófehérke u. 6. f.2.
Enikő köz 7.lh C fsz..2 ingatlan vásárlása
lakásvás.31/2009 GTB - Vívó u 1.lh.A.1.e.8.
521/2008.Kt.-100846 hrsz.ingatlan megvásárlása
János u. felúj.pótmunka (6 db víznyelő) 39/09
Rigó, Sándor, Mária hiányzó csat.bek.kiép. 49/09
Hársfa, Akácfa hiányzó csat.bek.kiép.209/2009
útépítés - Akácfa, Hársfa, Szt Imre 196/2009
útépítés - Andócs, Anilin, Album 214/2009
János (Bpi-Rákosi) burk.felúj.terv.kivit.206/2008
Farkashida (V P-Kövir) burk.felúj.terv.kivit 207/8
Egyenes (Bányai-Kerep) burk.felúj.terv.kivit.205/8
Rigó u(Szabadkai-Bercsényi) útépítés 27/09
Mária (Szt.I-Szt.K) Sándor (Szt.K-Béla) útépítés
postai szolgáltatások (küldeményforgalom, egyéb tá
OKI postai kirendeltségről a küldemények, kp. elsz
EP vál.ért.és ajánlósz. kézbesítése
reklámkiadvány terjesztés-egyszeri alkalom
választási értesítők és ajánlószelvények kézbesíté
okmányiroda bérmentesítő gép előleg NE-T-188
Iktató bérmentesítő gép előleg NE-T-189
csomag feladás
csomagdíj
levél
levélfeladás
levél feladás
levél
csomag
levél
postaktg.
csomag
levelek posta költsége
analóg vonalak (fax és modem) díja
PMH mobiltelefonok díja
Polg.véd. és vagyonhaszn. vezetékes telefon díjai
2008-ról PMH analóg
Futórózsa u.73.III./2. önk.bérlak.részl.felúj.284/
Védő u. 1/A.f.2.önk.bérlakás részl.felújítása 287/
Vívó u.3/b.f.2.önk.bérlak.részl.felúj.286/2009
Vívó u. 1/a.I./8.önk.bérlak.részl.felúj.285/2009
Tóköz u.-ban 16db kocsibeálló építése
Tóköz u 5 db kocsibejáró építése 94/2009
Pósa 61-67. vízelv.és burkolt árok építés 123/2009
Marcell, Pál u. garanciális javítás 126/2009
Gondnok u. parkoló pótmunka 192/2009
Bábos (Gyémánt-Prohászka) útép.kivitelezés 191/09
Wesselényi utcában járdaépítés 140m2-en
útépítés - Béla, Sajtó 216/2009
Mokány u. járda építése
Prohászka (Bársonyos-Bábos) csap.víz.elv.kivit.235
Béla 82. padka és parkolásgátló oszlop ép. 239/09
Baross-János u. gyalogos átkelő építése 220/2008
221/2008 Baross G (Margit-Sasvár) árok burk.pótmun
pótmunka áteresz kivit. - Baross G-Zrínyi 210/2008
Centi isk.akadálymentesítés kivit.158/2009
Centi isk.ebédlő akadályment.kivit.159/2009
közbeszerzéshez jogi tanácsadói tevékenység végzés
közbeszerzési Tv. vált.előadás tartása PMH-ban
2008.12.31-ig! - közb.hez jogi tan.tevékenység
kont..bérl.díj. 2009.01.01.-03.31-ig IKARUS pálya
2009.03.13-12.31-ig 9 db konténer épület bérlete
2008.12.havi bérl.díj - IKARUS pályán
készletnyilvántartó rensz.- rendsz.felügy.szolg.
eszközgazd. és vonalkódos rendsz.-rendsz.felügy.sz
Microsoft Önki PC szoftver alapcsomag KM0103MLIC08
EMC CLARiion szám.tehn.tárolór. - KM0509HRIS08/217
üdülési csekk
Asztag (Mókus-Áf.) vízelvezető árok építése
Béla (Mk.kir-Párta) útép.kivitelezése 166/2008
Magt-Bar, Magt-Kuk.ker.közkifolyó telepítése 14/09
Magtár-Barátság-Kukoricás közkifolyó lét. 14/2009
Varró u vízvezeték kiépítése 124/2009
Marcell u. 3-17. sz.vízcsat. kapcs.vez.kivált.134/
Marcell u szv.csat.építés 179/2009
Polgári védelem mobiltelefon díja
mobil.tel.díj -PMH, rendőrség, Vitézy Zs.
2008.12.hóról Polg.véd. - mobiltelefon díja
telefon
XVI.Kerületi Újság nyomdai munkálatok, szállítás
2008.12.hó -ker.Újs.nyomdai munkálatai
Dezsőfia hiányzó csat.sz.beköt.kiépítése 51/2009
Csömöri-János j.lámp.csp.kapcs.járulékos építési m
Csömöri út (Pálya-János) járda és térburk.kiv.68/9
Csömöri csap.csat.kieg.beruh. 69/2009
útép kivit. Cibakh Muzsika Áfi Cékla 107/2009
Csöm.(János-Akácfa) csat. járda ép.pótm.117/2009
Csöm.csat. rec.lem. kapubeh. buszm. 116/2009
János u.i csp.térkő burkolat 115/2009
Csöm.út.csat.ép. talajcsere pótmunka 114/2009
József u. csat.kiállás 119/2009 Csöm.csat.pótm.
Formás u térkő burk.továbbép.Timur u. ir.133/2009
Sarkad útép.megelőző sz.csat.építés 171/2009
útépítés- Céltábla Gyula Lőpor Töltény u 162/2009
útépítés - Sarkad u (3 szakasz) 163/2009
útépítés - Sarkad u (3 szakasz) 163/2009
Árpádföldi,Dezsőfia,Formás u.járdák építése
Körvasút sor csatorna és útépítés 217/2009
Csömöri úti csapadékcsat.ép.kivitelezése 204/2008
Árpádföldi, Dezsőfia, Formás útépítés 24/2009
feladat- és projektkövető rendsz.kifejlesztése
Pálya-Bercsényi gyalogátkelőhely létesítése 17/09
Rákosi-Ságvári gyalogátkelőhely létesítése 16/09
Rákóczi-Bercsényi gyalogátkelőhely létesít. 15/09
Galgah, Pósa csatorna bekötések kiépítése 36/09
Petőfi-Szilágyi csomóp. és út építése 40/09
Tóköz, Petőfi hiányyzó csat bekötések kiép.48/09
Petúnia Viola Szénás hiányzó csat.beköt.kiép.50/09
Tóköz u. aszfaltrács beépítés 41/2009
Farkashida, Aldebrő, Érsek, Arany csat.építés 73/9
Pósa L. burkolat.felúj. pótmunka 104/2009
Tóköz u. vízelvezetése pótmunka 42/2009
Pósa L. u gk.bej. és átereszek ép.110/2009
Érsekújvár (Thölköly-Baross) vízvez.kiváltás 112/9
Arany J. u. vízvezeték kiváltás 113/2009
útép.kivit. Gondnok Őrhalom Bronz 106/2009
Bronz, Gondnok h.csat.sz.kiép. 122/2009
Simongát (Mokány-Rózsalevél) járdaépítés 53/2009
Viola-Ferenc u-i járdák javítása 161/2009
útépítés Béla Milán Templom u 164/2009
4 csomópont átép. , Sasv.-Futór kiskörforg. 165/09
Milán u. hiányz.csat.bek.kivit.172/2009
Farkashida u .h.csat.beköt.kiépítése 180/2009
Bábos u. hiányzó csat.beköt.kiép. 200/2009
Újkőbánya u. (Bronz-Ágoston) földárok burk.208/09
útépítés - Attila, Béla, Érsekújvár 197/2009
Viola 6. szegély, bejáró átép., Ferenc csőkorlát
Varró (Kocsmáros-Varró 12) szennyvízcsat.ép. 227/0
Wesselényi (Ida-Hermina) útépítés kivit.232/2009
Petúnia (Bökényföldi-Csinszka) útép.kivit. 233/09
útép.kivit.pótmunka Wesselényi (Ida-Hermina) 234/0
Érsekújvár 9-11. parkoló kiépítése 231/2009
Újszász u Újkőbányai u-nál gyalogos átk.lét. 240/0
Főhadnagy u. 8. térkő járda építése
Főhadnagy u.18-24. járdaépítés 240/2008
Főhadnagy u.10-16. térkő járda építése 239/2008
Mátészalka u. 2 járdaépítés 237/2008
Simongát (Mokány-Rózsalev) járdaépítés 236/2008
György-Baross gyalogátkelőhely létesítés 232/2008
János-Baross gyalogátkelőhely létesítés 231/2008
Margit-Thököly gyalogátkelőhely létesítés 230/2008
Margit-Sash.sét gyalogátkelőhely létesítés 229/208
Petőfi (Rákóczi-Hársfav) burk.felúj.kivit.214/2008
Tóköz (Szabadf-Somkút) burk.felúj.kivit.213/2008
Pósa L(Lándzsa-Hősö f.) burk.felúj.kivit.212/2008
Galgahévíz (burkolatfelúj.kivitelezése 211/2008
Jávorfa (herm-Csöm) burk.felúj.kivit.168/2008
Döbröce 38, 40, 49. gk.behajtók.építése 118/2008
Ferenc(Damj-Kenéz) Viola(György-Kenéz) útépítés
Árpád, Budapesti, Kányavár, Remény útépítés
Széchenyi (József-Kornél) útépítés 31/2009
Hársfa, Jávorfa, Wesselényi, Keringő útépítés
Piski (Vörösm.Gusztáv) Vörösm. (Ján-Knéz) útépítés
Wess (Csöm-Szt.I) Szénás (Csöm-Szt.I) útépítés
Páty (Délceg-Ákos) útépítés 23/2009
Petúnia (Bökényf-Csinszka) útépítés 25/2009
Mokány (Décsi-Beniczky) útépítés 26/2009
játszótéri karbantartás ABC termékek
játszt.ját.jav. -Petőfi tér, Jókai Posta mögött
játszótári játékok javítása (Hh tér, Állás, Védő,
HH.téri mászóvár tartógerenda cseréje
HH.téri kötélpálya ülőke cseréje
Olga,Petőfi, Védő jtsz.játékok javítása
játsz.ját.jav. - HH tér Állás Olga Védő B I tér
játsz.ját.javítása -HH.tér, Olga, Gerenda, B I tér
játsz.ját.jav. - Sz.rózsa tér Petőfi tér Szepesi u
Hh.park kötélpálya lábak betonozása
Csipkés köz - játsz.t.játékok javítása
játszótéri játékok jav. - Állás Csipkés Hh Borotvá
játszótéri ját.jav.Szepesi Emma
játsz.játékok jav. Csipkés köz, Olga u, Hh park
2008.12.havi játszótéri játékok karbantartása
Hh tér, Borotvás, Koronafürt játsz.ját.jav.
Saldo Creator ÁHT.Int.Inf.r. licencdíj, munkadíj
SPH utalványok igény szerint megrendelésre
kultúra utalvány
Tempo 30 öv. (11,14,16) fog.techn.munkái 178/2009
forgalomcsill.övezetek kialakítása
útépítésekhez műszaki ellenőr biztosítása
Fuvallat u. burkolat felújítás 79/2009
Rákóczi u. (Bpi.Rákosi) árok burkolás 93/2009
Szt Korona 202, 204. szv.csat.ger.vez.beköth.132/9
Templom (Battyhány-Rákóczi) útép.kivit.81/2009
Buják, Ostorhegy útépítés kivit. 82/2009
Kocsmáros, Bíztató u. útépítés kivitelezése 83/09
Csitári Csoport Suba Vezekény útép.kivit. 84/2009
Zombori 7/a-B, 1.kapubeh.ép.burk.jav. szegély pótl
Szt.Imre, Gelléri útépítés 190/2009
útépítés -Bácskai, Gábor Á, Hunyadvár, Irinyi 189/
útépítés - Árpádföldi, Ábra 194/2009
útépítés- Zrínyiász, Kendermag 195/2009
Ajak (Nógrádverőce-Zsemlékes) útépítés 213/2009
Marcell (János-György) útépítés 215/2009
útépítés - Erkel, Gida, Szabadság 218/2009
útép.pótmunka 238/09 ÁF-i tér
útép pótm. Buják Ostorhegy árokburk. 236/2009
Szt.Korona u.(Párta-Jávorfa)csatorna ép. 228/2008
162/2008 KFI útép.kivit. Szénás u (Szt.Imre-Rákosi
Pilóta (V P-Újsz) burk.felúj.terv.kivit. 216/2008
Katóka, Rovás burkolat.felúj.terv.kivit.167/2008
Rózsa(Rákosi-Bpi) burkf.terv.kiv Pirosr(Bpi-Czi)bu
Szt.Korona burk.f.terv.kivit. 218/2008
Rákóczi (Rákosi-Bpi) burk.felúj.terv.kivit. 217/08
Nógrádverőce u (Bácskai -Újsz) ivóvízvez,tervezése
Körvasútsor szennyvízcsat tervezés KFI.9/2009
Gelléri A.E.u. szennyvízcsat. tervezése
Marcell u.3-17.szennyvízcsat.tervezés KFI.10/2009
Szabadság-Margit u vízvezeték tervezése 18/2009
Marcell u. vízvez.kiváltás tervezés, eng. 34/2009
Erkel u. vízvez.tervez. eng. 35/2009 (Szabads-Vak
Csöm. burk.felúj. (József-János) h.csat.sz.terv.en
Lőtér u (Istv.k.-Margit) útép.kiv.tervdok. 33/2009
Szlovák-Állás sarok gyalogosátkelő terv 46/2009
Újsz.-Újkőbánya gyalogátk. terv. 45/2009
Szög u. (Vadr-Délc) terv. forg.t.terv kész.47/09
Hilda (Olga-Géza)csap.csat.terv. forg.t.terv.43/09
Hilda (Olga-Lakat) vízvezeték tervezése 44/2009
Szt.Korona u (Jávorfa-Párta) csat.kiv.terv 54/2009
Arany J (Istv.kir-V.P) csat.kivit.tervdok. 56/09
Érsekújvári (Baross-Thök) csat.kiv.tervdok. 57/09
Aldebrő, Farkashida (Sr-Kövir)csat.kiv.tervdok. 58
Ida (M.kir_Sarkad) burk.f.új tervezése 59/2009
Sarkad (Rákosi-Ida) burk.f.új.tervezés 60/2009
Bekecs (Fácánk-Monoki) burk.felúj.tervezés 61/2009
Baross (Érsekújv-Segesv)burk.f.új.tervezés 62/2009
Hermina 57/b.szv.csat.rtervez.+forgt.terv 86/2009
Gerenda u-i vízvez.terv.eng. 96/2009
Bats.-Margit gyalogos átk.forg.techn.terv.elk.103/
Bats.-Sasvár gyalogos átk.forg.techn.terv.elk.102/
Pósa L. 61-67. árok, szikkasztó 111/2009
Hh.u (Margit_Könvtár) cs.víz elv-tervezése 137/209
Nyílvessző u, 45,46. sz,.csat.kiv.terv-elk.136/09
Ida (Máty.kir-Sarkad) burk.felúj.tervezése 138/09
Sarkad (Rákosi-Ida) burk.felúj.tervezése 139/09
Bekecs (Fácánkert-Monoki) burk.felúj.tervezése 140
Fácánkert (Bekecs-HÉV átj) burk.felúj.tervez.141/9
Baross (Érsekújvár-Segesvár) burk.felúj.terv.142/9
Őrmester (Pirosrózsa-Thököly) burk.felúj.terv.145/
Mf.Ref.Templom körny.parkoló tervezése 146/09
Lándzsa u-i ovi.körny.parkoló terv. 157/2009
Sash.Tanoda körny.parkoló terv. 158/2009
Könyvt.u-i ovi körny.parkoló terv.159/2009
Baross u-i ovi körny.parkoló.terv. 160/2009
Bökényföldi út,Nebántsvirág u.-gyalogátkelő terv
Paradicsom u 3, 4.vízell.kiv. és forg.techn.t.211/
Prohászka 33-35. előtt csapadékvíz elv.terv. 2242/
Ilona u.(Csömöri-Rákosi) burkolat felúj.tervezése
Kossuth L.u.(Rákosi-Csömöri) csap.csat.tervezés
Kossuth L.u.(Rákosi-Csömöri) burkolat felúj.terv
Csömöri-Kossuth u.csapcsat.átép.terv.11/47905/12
Rákóczi-Bercsényi u.gyal.átkelő.engedélyezési terv
György-Baross u. gyal.átkelő.forg.tech.terv
Léva (Zselic-Újsz) szvcsat.eng.terv.elk.engedélyez
Monoki (Sim.á-Kend) csap.víz.elv.kiv.terv 170/2008
Asztag (Mókus u-i á-Áf) cs.víz.elv.kiv.terv 169/08
Bronz (Újk-Gyém) útép.kiv.tervdok 157/2008
Nebáncsv(Bf-Csenkesz) útép.kiv.tervdok. 158/2008
L: 8015-ön! Hősök F.30.ált.isk.grafiti védelemmel
L: 80135-ön! Tekla u.2/C-SZTK falfelületének graf
Graffiti és egyéb szennyeződések eltáv. a ker.-ben
csatorna bekötések tervezése engedélyeztetése
csat.beköt.kiép.Jávorfa Katóka Pilóta Rovás 19/09
Hermina-Attila u.sarkán védőkorlát javítása
Attila u.36.előtti árok javítása
Négylovas u.- beton fedlap keretek bontás,építés
Könyvt-Havash térburkolat javítása 62/2009
Hársfa 40. árok javítás 63/2009
Hársfa 42. árok javítás 64/2009
Hársfa 32. árok javítása 65/2009
Szent Korona hiányzó csat.sz.beköt.kiép.52/2009
Pirosrózsa, Rákóczi hiányzó csat.beköt.kiép. 37/09
József u. 169.előtt betonjárda javítása
Fábián u.24.előtt aszfaltjárda javítása
Ferenc u. 152.előtt kocsi és gyalogos bejáró jav.
Jászhalom u. 35.előtt betonjárda javítása
Pilóta u.37. fedlap bontása és új beépítése
Rákosi_Sándor víznyelőrács cseréje 115/2009
Buják u hiányzó csat.bekötések kiépítése 99/2009
Patkószeg-Paripa összefolyó rács ép. 129/2009
Milán u. 1. rézsűépítés, burkolás 133/2009
Kőszál u. 17. járda a. üregesedés megszünt.148/09
Sarjú u HÉV átjáró vízösszefolyó rács ép. 132/2009
Vadruca-Muzsika víznyelő rács átépítése 147/2009
Csömöri-József trafóház körbekerítése 165/2009
Lillafüred-Ladháza folyóka rács csere 164/2009
Thököly 14. járda alatti üregesedeé megszünt.163/9
Datolya u.3.előtt járda javítása
Kócs u.10.előtt árok beszakadás megszüntetése
Szt.Imre u hiányzó csat.beköt.kiép. 199/2009
Aranycsillag u.2.előtti árok elrendezése
Locsoló u. 8.járda alatti üregesedés megszüntetése
Szt Imre u-nál Szilaspatak híd javítása 246/2009
Baross u. hiányzó csat.beköt.kiép. 210/2009
Cica u. 23.előtt betonjárda javítása
Erkel u-ban szennyvíz catorna bekötés kivitelezése
Sándor u. 2. betonjárda javítása
Újkőbánya u.12.előtt járda javítása
Szérű u. 13. előtt járda javítása gyökérmetszéssel
Sándor u.72.előtt járda javítás gyökérmetszéssel
Sándor u.62.előtt járda javítása gyökérmetszéssel
Fahéj u. 19/a előtt járda javítása gyökérmetszéssl
Kőszírt u.8.előtt betonjárda javítása
Sándor u. 107.előtt betonjárda javítása
Sasvár u. 43.előtt betonjárda javítása
Sasvár u.65 előtt betonjárda javítása
Sasvár u. 63 előtt betonjárda javítása
Gusztáv u. 118-122 előtt betonjárda javítása
Edit u. 10-12. előtti árok javítása 348/2009
Rózsa 29. ing.e.aszf.járda javítása 356/2009
Bp-i út 106. aszfaltjárda javítása 357/2009
Pálya u. 19. aszfaltjárda javítása 355/2009
Budapesti út-Géza víznyelő rács átépítése 372/09
Nádor u. 50.előtt betonjárda építése
Zrínyi u.4.előtt járda javítása
József u. 84. járda jav,gyökér kiszedés 364/2008
Rózsa u.18.előtt járda jav,gyökérmetsz.323/2008
Olga u.8.előtt árok készítés 353/2008
Milán u 1. és 21-23.előtt védőkorlát 312/2008
Kicsi u 10. szikkasztó árok építése 324/2008
Edit u 1,5,7 csapadékvíz árok javítása 334/2008
Iskola-Csömöri egyh.emlh.kopckakő térburk.329/2008
Vadvi.ovi -bej.ajtó előtt akadályment.rámpa 328/08
Baross G Béla útép.előtti csat.bekötések kivitelez
Ida Wesselényi útép.e.csat.bekötések kivitelezése
Gárda u 26.belső.csat.kivitelezése 229/2008
Kenéz Szénás Demeter útép.e.csat.bek.kivit. 119/08
Döbr Gálic Vulk Borotv útép.e.csat.bek.kivit.108/
Karát u.6. ing.belső csatornázása 359/2008
Demeter u 3. vill.en.ell.helyreáll. túláram védele
Centi isk.vill.főelo.cseréjénel villanysz.munkái
Csömöri-János jelzől.csomópont lét. 63/2009
Csömöri-János jelz.l.csp.eng.kiv.terv. 75/2007
Bökényföldi-Táncsics u. lámpás csp.terv.,kiépítés
Jókai u.6, Demeter u, OKI élőerős őrzése
Lemhényi Isk. felúj.II. - kazánház, gondn.lak.48/9
Sh.vk-komplex rehab végrehajt, Akcióter.terv végre
sek. A 2009.évi és a 2009.évben érvényes szerződések.
                                Szerződés
                          Szerződés  kötés
    Partner                   nettó értéke dátuma    Határidő
    "Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft         4,000,000 5/15/2009   12/31/2009
    "Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft          800,000 5/15/2009   12/31/2009
    "Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft          833,333  1/1/2009   1/1/2009
    "Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft         2,190,000  1/1/2009   1/30/2009
    Aktuál Bau Kft.               231,660,811   1/1/2009  12/31/2009
    Aszfaltbeton Váll. és ker.Kft.        24,000,000   8/7/2009   7/31/2010
    Aszfaltbeton Váll. és ker.Kft.        60,000,000   8/7/2009   7/31/2010
    Aszfaltbeton Váll. és ker.Kft.          200,000 11/2/2009   11/30/2009
    AXA Bank Europe SA               8,300,000 7/23/2009    7/30/2009
    Bitu-Fix Kft                  3,176,586 5/26/2009    6/12/2009
    Bitu-Fix Kft                  1,822,500 7/31/2009    8/31/2009
    Bitu-Fix Kft                  2,604,000 9/14/2009   10/30/2009
    Bitu-Fix Kft                   420,000 10/8/2009   10/30/2009
    Bluefield Kft.                 6,000,000  1/1/2009   3/31/2009
    Bluefield Kft.                 5,737,200 3/25/2009    3/31/2010
    Bp.Főv.Vagyonkez.Közp.Zrt          180,500,000 3/12/2009    3/19/2009
    Bravogroup Rendszerház kft.          6,041,183 6/12/2009    8/31/2009
    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala   1,757,600 1/14/2009    1/15/2009
    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala   4,137,600 1/21/2009    1/21/2009
    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala    424,200 1/30/2009    2/2/2009
    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala    723,300 3/13/2009    3/17/2009
    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala   1,477,000 3/18/2009    3/23/2009
    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala     41,000 6/25/2009    6/26/2009
    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala     37,800  6/1/2009   7/9/2009
    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala     75,600  7/7/2009   7/10/2009
    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala     94,200 11/4/2009    11/6/2009
    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala   1,361,000  1/1/2009   1/14/2009
    CBA-REMIZ-KER 99 Kft               355,500  3/9/2009   3/24/2009
    CBA-REMIZ-KER 99 Kft              5,544,500  1/1/2009   1/1/2009
    Columbus Klímaproject Kft           7,241,500 7/20/2009    8/26/2009
    Dekor-a Team Reklámfestő Kft           291,600 3/25/2009    5/25/2009
    Dekor-a Team Reklámfestő Kft          2,041,200 4/24/2009    5/25/2009
    Dekor-a Team Reklámfestő Kft          1,846,800 6/15/2009    6/25/2009
    Dekor-a Team Reklámfestő Kft           680,400 8/19/2009    9/1/2009
    Dekor-a Team Reklámfestő Kft           100,440 8/19/2009    9/1/2009
    Dekor-a Team Reklámfestő Kft           48,600  9/3/2009   9/18/2009
    Dekor-a Team Reklámfestő Kft           777,600 8/25/2009    9/18/2009
    Dekor-a Team Reklámfestő Kft           427,500 10/9/2009    11/2/2009
    Dekor-a Team Reklámfestő Kft           777,600 10/9/2009    11/3/2009
    Dél-Pesti T és T Építőipari Kft         660,000 3/17/2009    3/27/2009
    Dél-Pesti T és T Építőipari Kft            0 5/14/2009    6/14/2009
    Dél-Pesti T és T Építőipari Kft        3,096,320 5/14/2009    6/14/2009
    Dél-Pesti T és T Építőipari Kft        1,294,323  1/1/2009   1/1/2009
    Dél-Pesti T és T Építőipari Kft       35,950,000   1/1/2009   6/15/2009
    Dr Printz és Társa Kft             6,180,000  1/1/2008  - -
    Dr Printz és Társa Kft              515,000  1/1/2009   1/1/2009
    É.V.SZ. Építőipari, Vendéglátó Kft     116,393,509 8/24/2009    1/11/2010
É.V.SZ. Építőipari, Vendéglátó Kft  116,393,509 8/24/2009 1/11/2010
E-BUILDER Kft.             1,889,359 2/24/2009 4/30/2009
E-BUILDER Kft.            14,562,571  1/1/2009 4/30/2009
Econorg Hungary Kft          6,600,000  1/5/2009 12/31/2009
Econorg Hungary Kft              0 6/10/2009 6/30/2009
Econorg Hungary Kft          1,900,000  7/7/2009 10/31/2009
Econorg Hungary Kft           880,000  1/1/2009  1/1/2009
Econorg Hungary Kft          3,200,000  1/1/2009 1/29/2009
eGov Tanácsadó Kft           3,400,000  1/1/2009 6/22/2009
eGov Tanácsadó Kft           6,700,000  1/1/2009 6/30/2009
EKHO Építész Műterem Kft.           0  3/5/2009 4/30/2009
EKHO Építész Műterem Kft.        302,500  3/6/2009 5/30/2009
EKHO Építész Műterem Kft.       6,100,000  3/5/2009 5/29/2009
EKHO Építész Műterem Kft.        400,000 5/20/2009 6/10/2009
EKHO Építész Műterem Kft.       11,900,000  6/5/2009 7/10/2009
EKHO Építész Műterem Kft.       3,000,000 10/29/2009 10/30/2009
EKHO Építész Műterem Kft.       3,850,000  1/1/2009  1/9/2009
ELMŰ Nyrt              125,435,305  1/1/2008 - -
ELMŰ Nyrt                 84,333  1/1/2008 - -
ELMŰ Nyrt                 60,407  1/1/2008 - -
ELMŰ Nyrt               2,587,621  1/1/2009 - -
ELMŰ Nyrt               2,184,469  1/1/2009  1/1/2009
ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft        6,640,000 3/10/2009 - -
ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft         366,966  1/1/2009 3/20/2009
ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft          15,600 5/11/2009 5/28/2009
ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft         480,000 10/20/2009 11/10/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     199,000  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     152,200  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     454,200  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     370,600  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     409,395  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     214,060  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     341,800  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     374,200  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     501,100  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     421,000  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     249,400  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     371,875  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     287,800  1/1/2009 4/20/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     862,680  1/1/2009  1/5/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft    1,003,725  1/1/2009  1/5/2009
ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező Kft     139,980  1/1/2009  1/5/2009
Erste Bank Hungary Nyrt        10,000,000 4/20/2009  5/7/2009
Everling Építő Termelő Kft      143,374,952 5/22/2009 4/30/2010
Everling Építő Termelő Kft        293,814  9/2/2009 9/20/2009
Falcon-Pool Security Kft        5,033,208 4/24/2009 7/31/2009
Falcon-Pool Security Kft            0 6/26/2009 9/15/2009
FEJES és Társa Építőipari Kft     57,851,786 8/24/2009 11/30/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft    13,772,500  5/4/2009 5/31/2010
Flash-Com Számítástechnikai Kft    4,864,195  5/4/2009 3/30/2010
Flash-Com Számítástechnikai Kft    1,517,895 1/12/2009 1/27/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft     374,898 1/21/2009 1/27/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft    1,279,176   3/2/2009   3/12/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft     285,900   3/6/2009   3/16/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft     51,900  3/16/2009   3/26/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft     889,340   4/7/2009   4/16/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft     100,190  4/29/2009   5/15/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft    1,572,588  5/20/2009   6/15/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft     41,778  6/16/2009   7/1/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft     85,220  8/12/2009   8/14/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft     75,834  11/26/2009   12/9/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft     311,590   1/1/2009   1/1/2009
Flash-Com Számítástechnikai Kft      3,480  7/22/2009   7/22/2009
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft        45,760  1/30/2008  - -
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft        46,640   5/4/2009   5/4/2009
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft      4,790,788  7/17/2009   7/28/2009
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft      1,540,600  7/17/2009   8/10/2009
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft      4,011,002  10/30/2009  12/20/2009
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.    28,000,000   9/4/2009   8/31/2012
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.      457,166  10/9/2009  11/15/2009
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.    62,323,623   1/1/2009   8/31/2009
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.    17,910,052  1/23/2009   4/30/2009
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.    14,998,550  1/23/2009   4/30/2009
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.      539,800   1/1/2008  - -
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.     2,999,999   1/1/2008  - -
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.     4,003,240  2/13/2009   3/31/2010
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.      18,400  4/21/2009   5/5/2009
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.      19,167  4/21/2009   5/5/2009
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.      17,400   8/3/2009   9/16/2009
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.      22,400  8/31/2009  10/20/2009
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.      16,000  10/30/2009  11/23/2009
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.      452,400   1/1/2009   3/31/2009
Fővárosi Gázművek Zrt        18,857,441   1/1/2009  - -
Fővárosi Gázművek Zrt          117,425   1/1/2009   1/1/2009
Fővárosi Vízművek Zrt        14,669,175  10/1/2009   12/4/2009
Garden Kft              9,420,420   9/4/2009   8/31/2012
Garden Kft              1,020,000  4/29/2009   5/15/2009
Garden Kft               181,500  4/29/2009   5/6/2009
Garden Kft              29,210,475   1/1/2009   8/31/2009
Garden Kft              15,631,353  1/23/2009   4/30/2009
Generali Providencia Biztosító Zrt  8,351,763   1/1/2008  - -
Generali Providencia Biztosító Zrt   126,740   1/1/2008  - -
Generali Providencia Biztosító Zrt    90,392  3/28/2008  - -
Generali Providencia Biztosító Zrt    94,938  7/18/2008  - -
Generali Providencia Biztosító Zrt   576,956  8/12/2008  - -
Generali Providencia Biztosító Zrt   227,390  9/15/2008  - -
Generali Providencia Biztosító Zrt    75,108  9/15/2008  - -
Generali Providencia Biztosító Zrt    11,908   1/1/2009  12/31/2009
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft    6,230,000  4/28/2009   4/30/2010
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft    1,094,800   3/3/2009   4/1/2009
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft      43,200  5/21/2009   5/27/2009
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft     826,000  6/25/2009   6/29/2009
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft      43,200  9/10/2009   9/22/2009
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft     514,560  11/20/2009  11/23/2009
GTS-Datanet Távközlési Kft.    6,739,613 3/11/2008 12/31/2011
Határkő Földmérési,Tervező Kkt    50,000 5/21/2009  6/4/2009
Határkő Földmérési,Tervező Kkt  6,473,712  1/1/2009 12/31/2009
Határkő Földmérési,Tervező Kkt   180,000  1/1/2009 1/31/2009
HÉROSZ Építőipari Zrt.          0  1/1/2009  1/1/2009
HÉROSZ Építőipari Zrt.      4,136,139  1/1/2009 1/29/2009
HÉROSZ Építőipari Zrt.      6,140,385  1/1/2009  1/1/2009
HÉROSZ Építőipari Zrt.      3,330,000  1/1/2009  1/1/2009
IAgency Szolgáltató Kft.     7,084,000  1/2/2009 12/31/2009
IAgency Szolgáltató Kft.      588,000  1/1/2009  1/1/2009
INVESTMENT Mérnöki Kft       903,000  1/1/2009 3/16/2009
INVESTMENT Mérnöki Kft      1,155,000  1/1/2009 3/16/2009
INVESTMENT Mérnöki Kft       207,000  1/1/2009  3/2/2009
INVESTMENT Mérnöki Kft       189,000  1/1/2009  3/2/2009
INVESTMENT Mérnöki Kft       833,000  1/1/2009 3/16/2009
INVESTMENT Mérnöki Kft      1,442,000  1/1/2009 3/16/2009
INVESTMENT Mérnöki Kft      1,743,000  1/1/2009 3/16/2009
JUKO Ép.ip. és Szolg.Kft     10,611,325  9/3/2009 12/15/2009
Kenguru Építőipari Kft      58,503,243  1/1/2008 - -
Kenguru Építőipari Kft      27,648,342  1/1/2008 - -
Kenguru Építőipari Kft      1,796,400 5/15/2009 5/28/2009
Kenguru Építőipari Kft       258,000  9/1/2009 9/10/2009
Kenguru Építőipari Kft      8,033,790 10/13/2009 11/5/2009
Kenguru Építőipari Kft       241,695 11/2/2009 11/19/2009
Kenguru Építőipari Kft       539,550 5/15/2009 5/31/2009
Kenguru Építőipari Kft       620,400 11/27/2009 12/2/2009
Kenguru Építőipari Kft      3,246,013  1/1/2009  1/1/2009
Kenguru Építőipari Kft       320,250  1/1/2009  1/1/2009
Kenguru Építőipari Kft       211,425  1/1/2009  1/1/2009
Kenguru Építőipari Kft      7,294,720  1/1/2009  1/1/2009
Kenguru Építőipari Kft       128,784  1/1/2009  1/1/2009
KÉSZ Bizt. Vagyonv. és Sz.Kft   6,168,400 4/24/2009 4/30/2010
KIPSZER Elektromos Szerelő Zrt  24,232,674  6/5/2009 8/14/2009
Kiss Kálmán EV            25,000 1/29/2009 2/15/2009
Kiss Kálmán EV            48,600 1/27/2009 2/11/2009
Kiss Kálmán EV            26,700 1/20/2009 2/11/2009
Kiss Kálmán EV            28,280 2/26/2009 3/13/2009
Kiss Kálmán EV            25,030 2/16/2009 3/13/2009
Kiss Kálmán EV            35,620  3/2/2009 3/10/2009
Kiss Kálmán EV           148,950 2/16/2009 3/11/2009
Kiss Kálmán EV           116,350  3/2/2009 3/18/2009
Kiss Kálmán EV            65,430  3/2/2009 3/18/2009
Kiss Kálmán EV           164,490  3/2/2009 3/18/2009
Kiss Kálmán EV            95,080  3/2/2009 3/18/2009
Kiss Kálmán EV            62,000  3/2/2009 3/18/2009
Kiss Kálmán EV           390,750  3/2/2009 3/18/2009
Kiss Kálmán EV            39,600 2/16/2009 3/23/2009
Kiss Kálmán EV           228,250 4/14/2009 4/22/2009
Kiss Kálmán EV            23,000 4/14/2009 4/22/2009
Kiss Kálmán EV            20,000 4/17/2009 4/23/2009
Kiss Kálmán EV           414,960  4/3/2009 4/27/2009
Kiss Kálmán EV           212,420 4/15/2009 5/14/2009
Kiss Kálmán EV                         48,190 4/14/2009 5/14/2009
Kiss Kálmán EV                         156,228 5/12/2009 6/12/2009
Kiss Kálmán EV                         275,079 5/28/2009 6/10/2009
Kiss Kálmán EV                         37,872 5/28/2009 6/10/2009
Kiss Kálmán EV                         13,800  7/6/2009 7/21/2009
Kiss Kálmán EV                         82,500  7/3/2009 7/21/2009
Kiss Kálmán EV                         37,200 7/13/2009 7/21/2009
Kiss Kálmán EV                         43,210 7/13/2009 7/21/2009
Kiss Kálmán EV                         35,800 7/13/2009 7/21/2009
Kiss Kálmán EV                         55,570  7/3/2009 7/23/2009
Kiss Kálmán EV                         378,320 7/21/2009 7/31/2009
Kiss Kálmán EV                         115,740 7/23/2009 8/11/2009
Kiss Kálmán EV                         387,240 7/23/2009 8/11/2009
Kiss Kálmán EV                         338,575 7/23/2009 8/11/2009
Kiss Kálmán EV                         22,500  8/7/2009 8/13/2009
Kiss Kálmán EV                         712,800 7/23/2009 8/17/2009
Kiss Kálmán EV                        1,537,640 8/13/2009 8/17/2009
Kiss Kálmán EV                         478,795 8/26/2009 8/28/2009
Kiss Kálmán EV                        1,012,095 8/25/2009 8/29/2009
Kiss Kálmán EV                         170,585 7/24/2009 8/10/2009
Kiss Kálmán EV                         56,000  1/1/2009 1/19/2009
Kiss Kálmán EV                         18,000  1/1/2009 1/19/2009
Kiss Kálmán EV                         304,030  1/1/2009 1/19/2009
Kiss Kálmán EV                         500,000  1/1/2009  1/8/2009
Komunáldata Kft                       4,900,000  1/1/2009 2/15/2009
Komunáldata Kft                       1,920,000 9/23/2009 11/23/2009
Komunáldata Kft                       4,760,000 11/10/2009 1/11/2010
Közmű Plusz Kft.                       4,200,000 5/15/2009 6/17/2009
Közmű Plusz Kft.                       2,460,000  9/9/2009 9/30/2009
Közmű Plusz Kft.                       1,650,000 10/15/2009 11/30/2009
LEIER Hungária Kft                      5,200,000  1/1/2009 2/28/2009
LÉPTÉK-TERV Tájépítész Ir. Bt                5,900,000  3/6/2009  5/5/2009
Dénes Balázs, Dénes Zoltán, Dénes Zoltán, Dénes Zoltánné   7,500,000 6/18/2009 6/26/2009
Shaffer Zoltán József, Balogh Ildikó             5,700,000 7/23/2009 8/31/2009
Molnár Noémi, Mayer Ferenc                  8,500,000 2/10/2009 2/26/2009
Lagzi Éva Ágnes                       20,000,000  1/1/2009  2/9/2009
Magyar Aszfalt kft                      1,340,148 3/19/2009 7/15/2009
Magyar Aszfalt kft                       403,200  4/6/2009 4/16/2009
Magyar Aszfalt kft                       976,500 9/14/2009 9/30/2009
Magyar Aszfalt kft                     96,898,086  9/4/2009 11/13/2009
Magyar Aszfalt kft                     144,576,728 10/5/2009 4/30/2010
Magyar Aszfalt kft                     25,451,600  1/1/2009 7/15/2009
Magyar Aszfalt kft                     21,099,500  1/1/2009 9/21/2009
Magyar Aszfalt kft                     30,273,195  1/1/2009 7/15/2009
Magyar Aszfalt kft                      9,644,595  1/1/2009 8/31/2009
Magyar Aszfalt kft                     55,150,440  1/1/2009 8/31/2009
Magyar Posta Zrt                      37,010,137  1/1/2008 - -
Magyar Posta Zrt                        783,144  1/1/2008 - -
Magyar Posta Zrt                       2,346,095 3/28/2009 4/10/2009
Magyar Posta Zrt                        84,000  4/1/2009 5/31/2009
Magyar Posta Zrt                        119,328 9/25/2009 10/2/2009
Magyar Posta Zrt                        300,000 12/3/2009 12/31/2009
Magyar Posta Zrt           500,000  12/3/2009  12/31/2009
Magyar Posta Zrt             930   1/5/2009   1/5/2009
Magyar Posta Zrt              0  4/28/2009   4/28/2009
Magyar Posta Zrt              0  4/24/2009   4/24/2009
Magyar Posta Zrt            2,420  4/24/2009   4/24/2009
Magyar Posta Zrt              0  4/21/2009   4/21/2009
Magyar Posta Zrt              0   5/4/2009   5/4/2009
Magyar Posta Zrt             744  10/16/2009  10/16/2009
Magyar Posta Zrt             975  10/14/2009  10/14/2009
Magyar Posta Zrt            3,000  10/21/2009  10/21/2009
Magyar Posta Zrt            1,280  10/21/2009  10/21/2009
Magyar Posta Zrt            8,490  11/24/2009  11/24/2009
Magyar Telekom Távközlési Nyrt   7,139,934   1/1/2008  - -
Magyar Telekom Távközlési Nyrt   1,543,134   1/1/2008  - -
Magyar Telekom Távközlési Nyrt    246,244   1/1/2008  - -
Magyar Telekom Távközlési Nyrt    48,543   1/1/2009   1/1/2009
Media Pro Hungary kft.       2,561,842  9/21/2009  10/22/2009
Media Pro Hungary kft.       1,939,402  9/21/2009  11/16/2009
Media Pro Hungary kft.       2,676,803  9/21/2009  10/22/2009
Media Pro Hungary kft.       1,513,256  9/21/2009  10/22/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft   1,262,364   5/6/2009   5/14/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft    236,902  5/25/2009   5/29/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft   4,049,010   7/3/2009   7/24/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       0   7/7/2009   7/30/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft   1,047,885  8/24/2009   9/8/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  17,908,955  8/24/2009  10/15/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft    728,905  9/17/2009   10/7/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  16,673,450  9/29/2009  11/16/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft    205,080  7/27/2009  10/24/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft   3,194,200  11/5/2009  11/30/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft    203,800  11/5/2009  11/16/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft   1,207,845   1/1/2009   1/31/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft   6,390,000   1/1/2009   1/1/2009
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft    259,008   1/1/2009   1/1/2009
Mérnök Menedzser Kft.       23,355,565   7/3/2009   8/19/2009
Mérnök Menedzser Kft.       1,639,670   7/3/2009   8/19/2009
Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda  5,400,000  12/19/2008  12/31/2009
Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda   150,000  2/23/2009   3/5/2009
Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda   450,000   1/1/2009   1/1/2009
Mobilbox Konténer Kft       1,224,682   1/1/2009   3/31/2009
Mobilbox Konténer Kft       5,319,181  3/11/2009  12/31/2009
Mobilbox Konténer Kft        560,759   1/1/2009   3/11/2009
Nádor Rendszerház Kft        565,992   1/1/2008  - -
Nádor Rendszerház Kft        424,498   1/1/2008  - -
Nádor Rendszerház Kft       6,080,867  6/30/2009   7/30/2009
Nádor Rendszerház Kft       7,804,970   6/3/2009   7/15/2009
Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.  17,868,600  4/20/2009   4/20/2009
Nemzetközi Vegyépszer Zrt     9,887,727  2/12/2009   4/30/2009
Nemzetközi Vegyépszer Zrt     15,056,756   1/1/2009   1/1/2009
NR-BAU Kft              560,000  3/16/2009   3/31/2009
NR-BAU Kft              560,000  4/10/2009   4/22/2009
NR-BAU Kft              394,000   7/7/2009   8/19/2009
NR-BAU Kft               7,757,370 7/14/2009 8/31/2009
NR-BAU Kft               3,404,529  8/4/2009 8/25/2009
Pannon GSM Távközlési Zrt         85,005  1/1/2008 - -
Pannon GSM Távközlési Zrt       8,685,066  1/1/2007 - -
Pannon GSM Távközlési Zrt         9,117  1/1/2009  1/1/2009
Pannon GSM Távközlési Zrt         1,600 10/19/2009 10/19/2009
Pannon Lapok Társasága Nyomd.Kp.Bt  12,370,800  8/8/2008 - -
Pannon Lapok Társasága Nyomd.Kp.Bt    485,875  1/1/2009  1/1/2009
Penta Általános Építőipari Kft      221,760  4/6/2009 4/16/2009
Penta Általános Építőipari Kft     1,363,000 4/17/2009 6/15/2009
Penta Általános Építőipari Kft    44,332,232 4/29/2009 8/31/2009
Penta Általános Építőipari Kft    108,333,333 4/30/2009 8/31/2009
Penta Általános Építőipari Kft    68,783,488 6/19/2009 9/30/2009
Penta Általános Építőipari Kft      699,405  6/8/2009 6/30/2009
Penta Általános Építőipari Kft      194,200  6/8/2009 6/30/2009
Penta Általános Építőipari Kft      362,947  6/8/2009 6/30/2009
Penta Általános Építőipari Kft      734,400  6/8/2009 6/30/2009
Penta Általános Építőipari Kft      849,663  6/8/2009 6/30/2009
Penta Általános Építőipari Kft     2,883,732 6/29/2009 7/27/2009
Penta Általános Építőipari Kft     2,237,719 7/27/2009 8/31/2009
Penta Általános Építőipari Kft    93,055,608 7/24/2009 9/30/2009
Penta Általános Építőipari Kft    40,412,239 7/24/2009 9/30/2009
Penta Általános Építőipari Kft    40,412,239 7/24/2009 9/30/2009
Penta Általános Építőipari Kft      524,490 7/10/2009  9/3/2009
Penta Általános Építőipari Kft    27,548,605 9/29/2009 11/16/2009
Penta Általános Építőipari Kft    288,628,165  1/1/2009  1/1/2009
Penta Általános Építőipari Kft    91,607,846  1/1/2009 8/31/2009
ponte.hu Kft              5,100,000  1/1/2009 5/11/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      742,000 2/17/2009 5/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      805,000 2/17/2009 4/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      795,000 2/17/2009 4/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      327,600 3/17/2009 3/27/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     5,700,000 3/19/2009 6/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      525,000  3/2/2009  4/1/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      457,800  4/6/2009 4/16/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      715,500 3/19/2009 5/14/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     28,053,000 4/30/2009 7/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     1,014,736  6/5/2009 6/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     2,393,904 3/19/2009 7/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     2,889,598 6/23/2009 6/29/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     1,951,860 6/23/2009 7/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      400,000 6/23/2009 6/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     37,081,731 6/19/2009 9/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      420,000  7/3/2009 7/20/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      944,533  4/8/2009 5/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     1,050,000 7/20/2009 8/28/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     30,545,872 7/24/2009 9/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.     6,107,928 7/24/2009 9/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      252,000 7/27/2009  8/6/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      192,000  8/4/2009 8/14/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      304,500  9/9/2009 9/19/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.      991,500 9/14/2009 9/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  45,418,630   9/4/2009  10/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   195,981  7/10/2009  10/13/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1,500,000  10/15/2009  10/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   170,400  10/20/2009  10/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   410,000  10/19/2009  10/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   792,669  10/26/2009  10/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   375,000  11/2/2009  11/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  3,495,000  11/6/2009  12/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   388,606   1/1/2009   3/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   364,239   1/1/2009   2/23/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1,433,384   1/1/2009   3/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.    82,054   1/1/2009   3/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  2,897,682   1/1/2009   3/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   605,000   1/1/2009   5/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   180,000   1/1/2009   4/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   800,000   1/1/2009   4/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   851,000   1/1/2009   4/30/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  24,149,772   1/1/2009   6/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  17,651,659   1/1/2009   6/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  27,877,920   1/1/2009   6/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  34,855,000   1/1/2009   6/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  47,325,759   1/1/2009   6/15/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.   243,412   1/1/2009   1/1/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  32,997,467   1/1/2009   8/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  53,201,330   1/1/2009   8/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  9,489,750   1/1/2009   8/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  48,632,403   1/1/2009   8/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  32,108,770   1/1/2009   8/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  32,649,732   1/1/2009   8/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  6,492,200   1/1/2009   8/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  20,995,786   1/1/2009   8/31/2009
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  9,971,465   1/1/2009   8/31/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.       4,150,000   1/1/2008  - -
S"AJO ABC TEAM Kft.         99,760   1/8/2009   2/15/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.        212,020   2/9/2009   3/15/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.         18,990   3/2/2009   3/15/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.         9,900  3/13/2009   3/31/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.         83,300  3/19/2009   4/30/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.        401,740  5/21/2009   6/30/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.        249,990  6/29/2009   7/31/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.         42,150  8/17/2009   8/31/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.         79,900  7/29/2009   8/31/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.         46,900  8/12/2009   8/31/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.        285,250  10/14/2009  11/15/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.         86,480  11/10/2009  12/15/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.         67,680  11/23/2009  12/31/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.        296,300   1/1/2009   1/11/2009
S"AJO ABC TEAM Kft.       1,474,167   1/1/2009   3/31/2009
Saldo Zrt            7,231,667   1/1/2009  12/31/2012
SodexhoPass Hungária Kft.    38,613,333   1/1/2008  - -
SodexhoPass Hungária Kft.    1,275,000  12/8/2009  12/31/2009
Stoneland Kft          4,902,307  6/15/2009   6/30/2009
Stoneland Kft          23,605,014  1/1/2009  4/30/2009
Stoneland Kft          4,000,000  1/1/2009  6/30/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.   3,500,000  5/7/2009  5/31/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.    874,000  5/21/2009  5/29/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.   1,000,000  6/24/2009  6/30/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  10,440,779  5/15/2009  8/10/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  33,464,630  5/15/2009  8/10/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  38,905,243  5/15/2009  8/10/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  115,574,285  5/15/2009  8/10/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.    229,280  10/5/2009  10/19/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  23,076,440  8/24/2009  10/15/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  163,688,633  8/24/2009  10/30/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  51,793,459  9/4/2009  11/13/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  55,615,005  9/4/2009  11/13/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  17,654,318  9/25/2009  11/16/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  23,654,542  9/29/2009  11/16/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  30,474,147  9/29/2009  11/16/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.   1,035,487  11/4/2009  11/16/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.    918,960  11/4/2009  11/30/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.   3,000,000  1/1/2009  4/30/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  115,861,752  1/1/2009   1/1/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  31,656,615  1/1/2009  6/15/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  42,631,099  1/1/2009  5/25/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  41,604,472  1/1/2009  6/15/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  59,686,901  1/1/2009  6/15/2009
SWIETELSKY Magyarország Kft.  23,979,750  1/1/2009  6/15/2009
Szek-Terv Kft           280,000  1/20/2009   2/9/2009
Szek-Terv Kft           215,000  2/3/2009  3/20/2009
Szek-Terv Kft           215,000  2/3/2009  3/20/2009
Szek-Terv Kft           235,000  2/3/2009  3/20/2009
Szek-Terv Kft           190,000  2/17/2009   4/6/2009
Szek-Terv Kft           120,000  3/16/2009  3/31/2009
Szek-Terv Kft           230,000  3/16/2009  4/29/2009
Szek-Terv Kft            30,000  3/6/2009  3/31/2009
Szek-Terv Kft           590,000  3/13/2009  9/30/2009
Szek-Terv Kft           180,000  4/2/2009  12/31/2009
Szek-Terv Kft           180,000  4/2/2009  12/31/2009
Szek-Terv Kft           230,000  3/26/2009   6/3/2009
Szek-Terv Kft           300,000  3/26/2009   5/6/2009
Szek-Terv Kft           190,000  3/26/2009   5/6/2009
Szek-Terv Kft           120,000  4/9/2009  4/30/2009
Szek-Terv Kft           160,000  4/10/2009  5/30/2009
Szek-Terv Kft           160,000  4/10/2009  5/30/2009
Szek-Terv Kft           320,000  4/10/2009  5/30/2009
Szek-Terv Kft           360,000  4/23/2009  7/30/2009
Szek-Terv Kft           320,000  4/23/2009  7/30/2009
Szek-Terv Kft           380,000  4/23/2009  7/30/2009
Szek-Terv Kft           640,000  4/23/2009  7/30/2009
Szek-Terv Kft           205,000  5/13/2009  6/15/2009
Szek-Terv Kft           205,000  5/25/2009  6/30/2009
Szek-Terv Kft           187,500  6/10/2009  7/15/2009
Szek-Terv Kft           187,500  6/10/2009  7/15/2009
Szek-Terv Kft         80,000 6/23/2009 6/29/2009
Szek-Terv Kft         230,000 7/17/2009 9/16/2009
Szek-Terv Kft         205,000 7/17/2009 9/16/2009
Szek-Terv Kft         360,000 7/20/2009 9/30/2009
Szek-Terv Kft         320,000 7/20/2009 9/30/2009
Szek-Terv Kft         380,000 7/20/2009 7/30/2009
Szek-Terv Kft         240,000 7/20/2009 9/30/2009
Szek-Terv Kft         750,000 7/20/2009 9/30/2009
Szek-Terv Kft         690,000 7/20/2009 9/30/2009
Szek-Terv Kft         350,000 7/20/2009 9/30/2009
Szek-Terv Kft         200,000 7/20/2009 9/30/2009
Szek-Terv Kft         220,000 7/20/2009 9/30/2009
Szek-Terv Kft         180,000 7/20/2009 9/30/2009
Szek-Terv Kft         490,000 7/20/2009 9/30/2009
Szek-Terv Kft         180,000  9/8/2009 12/15/2009
Szek-Terv Kft         230,000 9/17/2009 11/15/2009
Szek-Terv Kft         80,000 10/9/2009 10/31/2009
Szek-Terv Kft         970,820 11/10/2009 1/30/2010
Szek-Terv Kft         780,000 11/10/2009 12/21/2009
Szek-Terv Kft         950,000 11/10/2009 12/21/2009
Szek-Terv Kft         160,000  1/1/2009 1/30/2009
Szek-Terv Kft         130,000  1/1/2009 1/15/2009
Szek-Terv Kft         130,000  1/1/2009 1/15/2009
Szek-Terv Kft         182,000  1/1/2009 12/31/2009
Szek-Terv Kft         187,200  1/1/2009 2/20/2009
Szek-Terv Kft         59,000  1/1/2009 2/20/2009
Szek-Terv Kft         78,480  1/1/2009  3/2/2009
Szek-Terv Kft         64,260  1/1/2009  3/2/2009
TISZTA VÁROS Szolg. Kft.      0 4/15/2009 4/27/2009
TISZTA VÁROS Szolg. Kft.      0 4/15/2009 4/27/2009
TISZTA VÁROS Szolg. Kft.  31,919,242  1/1/2009 12/31/2009
Vakond-Közmű Kft      3,227,600 2/18/2009 12/15/2009
Vakond-Közmű Kft      1,452,000 2/20/2009  3/3/2009
Vakond-Közmű Kft        32,000 1/28/2009 3/18/2009
Vakond-Közmű Kft        89,880 2/25/2009  3/9/2009
Vakond-Közmű Kft        43,520 2/25/2009  3/9/2009
Vakond-Közmű Kft        9,300 3/26/2009 4/15/2009
Vakond-Közmű Kft       188,928 3/26/2009 4/15/2009
Vakond-Közmű Kft       129,888 3/26/2009 4/15/2009
Vakond-Közmű Kft        98,400 3/26/2009 4/15/2009
Vakond-Közmű Kft       253,000  4/6/2009 4/16/2009
Vakond-Közmű Kft       814,000 3/17/2009 3/27/2009
Vakond-Közmű Kft        28,310 5/12/2009 6/12/2009
Vakond-Közmű Kft       113,095 5/11/2009 6/11/2009
Vakond-Közmű Kft        66,850 5/11/2009 6/11/2009
Vakond-Közmű Kft        57,775 5/12/2009 6/12/2009
Vakond-Közmű Kft        48,640 5/11/2009 6/11/2009
Vakond-Közmű Kft        79,140 5/12/2009 6/15/2009
Vakond-Közmű Kft       396,000  6/8/2009 6/18/2009
Vakond-Közmű Kft       461,706  6/4/2009 6/30/2009
Vakond-Közmű Kft       213,346  6/5/2009 6/30/2009
Vakond-Közmű Kft        46,300 6/18/2009 6/30/2009
Vakond-Közmű Kft        680,430  6/15/2009  7/15/2009
Vakond-Közmű Kft        499,230  6/29/2009   7/3/2009
Vakond-Közmű Kft        125,700   7/3/2009  7/13/2009
Vakond-Közmű Kft         90,400   7/3/2009  7/13/2009
Vakond-Közmű Kft         38,713   7/3/2009  7/13/2009
Vakond-Közmű Kft         33,670  8/12/2009   9/2/2009
Vakond-Közmű Kft         43,920  8/12/2009   9/2/2009
Vakond-Közmű Kft        132,000  8/27/2009   9/6/2009
Vakond-Közmű Kft         94,050   9/1/2009  9/10/2009
Vakond-Közmű Kft         33,200   9/1/2009  9/10/2009
Vakond-Közmű Kft        112,900  9/14/2009  9/24/2009
Vakond-Közmű Kft        338,400  9/17/2009  9/30/2009
Vakond-Közmű Kft        126,285  9/23/2009  10/5/2009
Vakond-Közmű Kft        110,000  9/29/2009  10/7/2009
Vakond-Közmű Kft         37,766  9/23/2009  10/19/2009
Vakond-Közmű Kft         34,235  10/5/2009  10/12/2009
Vakond-Közmű Kft         33,430  10/9/2009  10/15/2009
Vakond-Közmű Kft        111,580  10/9/2009  10/16/2009
Vakond-Közmű Kft         84,225  10/9/2009  10/16/2009
Vakond-Közmű Kft         64,075  10/9/2009  10/16/2009
Vakond-Közmű Kft         15,075  10/28/2009  11/5/2009
Vakond-Közmű Kft         49,750  10/28/2009  11/5/2009
Vakond-Közmű Kft         39,450  11/9/2009  11/19/2009
Vakond-Közmű Kft         39,450  11/9/2009  11/19/2009
Vakond-Közmű Kft         65,250  11/9/2009  11/19/2009
Vakond-Közmű Kft        179,820  11/9/2009  11/19/2009
Vakond-Közmű Kft        178,790  11/18/2009  12/2/2009
Vakond-Közmű Kft         78,150  12/3/2009  12/18/2009
Vakond-Közmű Kft         91,050  11/27/2009  12/12/2009
Vakond-Közmű Kft        103,950  11/27/2009  12/12/2009
Vakond-Közmű Kft        399,340  12/3/2009  12/9/2009
Vakond-Közmű Kft        205,656   1/1/2009  1/16/2009
Vakond-Közmű Kft        193,780   1/1/2009  1/16/2009
Vakond-Közmű Kft        189,760   1/1/2009  1/16/2009
Vakond-Közmű Kft        126,900   1/1/2009  1/16/2009
Vakond-Közmű Kft         38,270   1/1/2009  1/16/2009
Vakond-Közmű Kft        398,610   1/1/2009   1/1/2009
Vakond-Közmű Kft        127,380   1/1/2009   1/1/2009
Vakond-Közmű Kft        325,720   1/1/2009   1/1/2009
Vakond-Közmű Kft         32,460   1/1/2009   1/1/2009
Vakond-Közmű Kft         9,800   1/1/2009  2/10/2009
Vakond-Közmű Kft        852,000   1/1/2009   1/1/2009
Vakond-Közmű Kft        514,000   1/1/2009   1/1/2009
Vakond-Közmű Kft        253,482   1/1/2009   1/1/2009
Vakond-Közmű Kft        484,200   1/1/2009   1/1/2009
Vakond-Közmű Kft        536,000   1/1/2009   1/1/2009
Vakond-Közmű Kft       1,412,920   1/1/2009  3/31/2009
Vialux Kft          1,728,000   3/4/2009  4/30/2009
Vialux Kft          3,448,300   1/1/2009  1/31/2009
Vilati-Signalbau Huber Kft  14,966,408  5/14/2009  6/15/2009
Vilati-Signalbau Huber Kft   480,000   1/1/2009  1/15/2009
Vilati-Signalbau Huber Kft  5,000,000   1/1/2009  1/31/2009
Villám Zrt             7,605,175  1/1/2008 4/30/2009
VULKÁN Tüzeléstechnikai Kft.   19,814,822  1/1/2009 8/13/2009
XVI.Kerületi Városfejlesztő kft  5,700,000  10/1/2009 12/31/2012
                             Támogatási szerződések (Nem ÁFÁ-s!) A 2009.évi és a 20
Nyilvántartási
szám       Kedvezményezett
090972      A-Drink Kereskedelmi Bt.
090785      Ady Endre Kísérleti Ált.Iskola
091740      Ady Endre Kísérleti Ált.Iskola
090546      Árpádf.Római Kat.Egyh.közs Szt
091137      Árpádf.Római Kat.Egyh.közs Szt
80252      Árpádföld Bokréta Bt.
0800051     Árpádföldi Közösségi Egyesület
090869      Árpádföldi Közösségi Egyesület
090898      Árpádföldi Közösségi Egyesület
090912      Árpádföldi Közösségi Egyesület
091051      Árpádföldi Közösségi Egyesület
091279      Árpádföldi Közösségi Egyesület
091957      Árpádföldi Közösségi Egyesület
091996      Árpádföldi Közösségi Egyesület
092195      Árpádföldi Közösségi Egyesület
090152      Atlétika Barátok Klubja
090274      Atlétika Barátok Klubja
090515      Atlétika Barátok Klubja
091080      Atlétika Barátok Klubja
091081      Atlétika Barátok Klubja
091082      Atlétika Barátok Klubja
091083      Atlétika Barátok Klubja
091084      Atlétika Barátok Klubja
091951      Atlétika Barátok Klubja
090529      Atlétikai Reménységekért Alapítvány
090623      Bp. XVI.ker. Közbiztonsági Alapítvány
090624      Bp. XVI.ker. Közbiztonsági Alapítvány
090543      Bp-Rsztm Sashalmi Ref.Egyházközség
091010      Bp-Rsztm Sashalmi Ref.Egyházközség
091888      Bp-Rsztm Sashalmi Ref.Egyházközség
090540      Bp-Sashalom(Krisztus K.)Plébánia
091017      Bp-Sashalom(Krisztus K.)Plébánia
091088      Bp-Sashalom(Krisztus K.)Plébánia
090606      Budapesti Rendőr-Főkapitányság
80380      Budapesti Rendőr-Főkapitányság
090638      Centenárium Lakótelepért Egyesület
091273      Centenárium Lakótelepért Egyesület
091997      Centenárium Lakótelepért Egyesület
092190      Centenárium Lakótelepért Egyesület
0800052     Cinkotáért Közhasznú Egyesület
090872      Cinkotáért Közhasznú Egyesület
091288      Cinkotáért Közhasznú Egyesület
091963      Cinkotáért Közhasznú Egyesület
092194      Cinkotáért Közhasznú Egyesület
090622      Cinkotai Baptista Gyülekezet
091136      Cinkotai Baptista Gyülekezet
090541      Cinkotai Evangélikus Egyházközség
090950      Cinkotai Evangélikus Egyházközség
091015      Cinkotai Evangélikus Egyházközség
0800062  Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre
090873  Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre
091294  Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre
091392  Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre
091964  Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre
092191  Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre
090538  Cinkotai Római Katolikus Egyházközség
091016  Cinkotai Római Katolikus Egyházközség
090527  Corvin Mátyás Gimn.és Műszaki Szakközépiskola
091078  Corvin Mátyás Gimn.és Műszaki Szakközépiskola
091531  Corvin Mátyás Gimn.és Műszaki Szakközépiskola
0800064  Corvini Domini Egyesület
090870  Corvini Domini Egyesület
091322  Corvini Domini Egyesület
091323  Corvini Domini Egyesület
091327  Corvini Domini Egyesület
091345  Corvini Domini Egyesület
091741  Corvini Domini Egyesület
091742  Corvini Domini Egyesület
091743  Corvini Domini Egyesület
091906  Corvini Domini Egyesület
092192  Corvini Domini Egyesület
092230  Corvini Domini Egyesület
092231  Corvini Domini Egyesület
092245  Corvini Domini Egyesület
090997  Cukorbetegek XVI.ker.Szervezete
090895  Derülátók Klubja
090615  Épített Környezetért Alapítvány
091394  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
091289  Harcosok Ligája Bt
091454  Harcosok Ligája Bt
091518  Hittel a Nemzetért Alapítvány
090446  Holdvilág Kamaraszínház
091199  Holdvilág Kamaraszínház
091131  Hontono Karate Do Akadémia SE
090433  HORT SE
091095  HORT SE
091100  HORT SE
091103  HORT SE
091318  HORT SE
090436  IKARUS BSE
090914  IKARUS BSE
090915  IKARUS BSE
090916  IKARUS BSE
090917  IKARUS BSE
090918  IKARUS BSE
091020  IKARUS BSE
091021  IKARUS BSE
091166  IKARUS BSE
092340  IKARUS BSE
092652  IKARUS BSE
80132   IKARUS BSE
090899    Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület
091236    Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület
091240    Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület
091277    Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület
091841    Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület
090589    Kertvárosi Polg. E. Egyesülete
090590    Kertvárosi Polg. E. Egyesülete
090655    Kertvárosi Polg. E. Egyesülete
090839    Kertvárosi Polg. E. Egyesülete
0800006   Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető kft
090265    Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető kft
090697    Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető kft
091980    Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető kft
090380    Kertvárosi Vívó Sport Egyesület
091356    Kertvárosi Vívó Sport Egyesület
090378    Kishegyes Helyi Közösség
091238    Kovász Egyesület
091239    Kovász Egyesület
091296    Kovász Egyesület
091299    Kovász Egyesület
091310    Kovász Egyesület
092031    Kovász Egyesület
090028    Magyar Máltai Szeretetszolg.
090475    Magyar Máltai Szeretetszolg.
091432    Magyar Máltai Szeretetszolg.
091978    Magyar Máltai Szeretetszolg.
090620    Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
091019    Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
091110    Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
091276    Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
091383    Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
092193    Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
090591    Magyar Szabadidősport Szövetség
0800155/09  Magyar Vörösk.Bpi Szerv.K-Pest
090996    Magyar Vörösk.Bpi Szerv.K-Pest
090434    Mátyásföldi Lawn Tennis Club
091316    Mátyásföldi Lawn Tennis Club
092382    Mátyásföldi Lawn Tennis Club
092654    Mátyásföldi Lawn Tennis Club
091091    Mátyásföldi Lovas Egylet
091241    Mátyásföldi Lovas Egylet
092655    Mátyásföldi Lovas Egylet
80131    Mátyásföldi Lovas Egylet
090542    Mátyásföldi Református Egyházközség
091014    Mátyásföldi Református Egyházközség
090539    Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség
092541    Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség
090053    OKM Támogatáskez.Igazgatóság
091707    OKM Támogatáskez.Igazgatóság
091116    Otthonunk a XVI.Kerületért Egyesület
092032    Otthonunk a XVI.Kerületért Egyesület
090336    Örs Vezér Gyógyszertári Bt
80341   Összefogás Lakásszövetkezet
80342   Összefogás Lakásszövetkezet
80343   Összefogás Lakásszövetkezet
80344   Összefogás Lakásszövetkezet
80345   Összefogás Lakásszövetkezet
80346   Összefogás Lakásszövetkezet
80347   Összefogás Lakásszövetkezet
80348   Összefogás Lakásszövetkezet
80349   Összefogás Lakásszövetkezet
80350   Összefogás Lakásszövetkezet
80351   Összefogás Lakásszövetkezet
80352   Összefogás Lakásszövetkezet
80353   Összefogás Lakásszövetkezet
80354   Összefogás Lakásszövetkezet
80355   Összefogás Lakásszövetkezet
80356   Összefogás Lakásszövetkezet
80357   Összefogás Lakásszövetkezet
80358   Összefogás Lakásszövetkezet
80359   Összefogás Lakásszövetkezet
80360   Összefogás Lakásszövetkezet
80361   Összefogás Lakásszövetkezet
090607  Öt Falu Kiadó és Szolg. Kft
092179  Öt Falu Kiadó és Szolg. Kft
091359  Öt Faluért Alapítvány
091360  Öt Faluért Alapítvány
091361  Öt Faluért Alapítvány
091590  Öt Faluért Alapítvány
090528  R. Törley Mária szobrászművész
090910  Rákosz.ért Kultúrális Egyesület
091450  Rákosz.ért Kultúrális Egyesület
090432  Rákossz. Atl.és Football Club
091115  Rákossz. Atl.és Football Club
091319  Rákossz. Atl.és Football Club
091379  Rákossz. Atl.és Football Club
092381  Rákossz. Atl.és Football Club
092653  Rákossz. Atl.és Football Club
80134   Rákossz. Atl.és Football Club
091011  Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet
091013  Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet
090621  Rákosszentmihályi Római katolikus Egyházközség
091018  Rákosszentmihályi Római katolikus Egyházközség
090437  Rákosszentmihályi Sport Club
091109  Rákosszentmihályi Sport Club
091317  Rákosszentmihályi Sport Club
092420  Rákosszentmihályi Sport Club
090544  Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség
0800063  Rákossztm. és Áf.Polgári Köre
090868  Rákossztm. és Áf.Polgári Köre
091965  Rákossztm. és Áf.Polgári Köre
090163  Rehab XVI.Kft.
092565  Rehab XVI.Kft.
0800065  Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és lakástulajdonosok Egyesülete
090871    Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és lakástulajdonosok Egyesülete
090897    Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és lakástulajdonosok Egyesülete
091282    Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és lakástulajdonosok Egyesülete
091290    Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és lakástulajdonosok Egyesülete
091320    Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és lakástulajdonosok Egyesülete
091321    Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és lakástulajdonosok Egyesülete
091328    Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és lakástulajdonosok Egyesülete
091966    Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és lakástulajdonosok Egyesülete
090901    Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete
091094    Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete
091281    Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete
0800138/09  SUPPORT Alapítvány
091452    Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány
091453    Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány
091592    Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány
090964    Szentesiné Tihany Tamara
091093    Szívvel-Lélekkel Kar.Egyesület
091275    Szívvel-Lélekkel Kar.Egyesület
090573    TISZTA VÁROS Szolg. Kft.
091675    Varázsműhely Művészeti Alapítvány
091292    XVI. Ker.-i Német Kulturegylet
091293    XVI. Ker.-i Német Kulturegylet
092233    XVI. Ker.-i Német Kulturegylet
090447    XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE
091026    XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE
091395    XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE
091559    XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE
0900015/09  XVI.Kerület Kertvárosi Eü.Szolgálat
090939    XVI.Kerület Kertvárosi Eü.Szolgálat
092161    XVI.Kerület Kertvárosi Eü.Szolgálat
090435    Ziccer Kosársuli SE
090886    Ziccer Kosársuli SE
090887    Ziccer Kosársuli SE
091167    Ziccer Kosársuli SE
092341    Ziccer Kosársuli SE
80237
090208
091979
092415
80241
092604
80236
80240
090884
0800251/09
0900099/09
091595
091086
091174
092549
091596
091085
090472
092141
091173
si szerződések (Nem ÁFÁ-s!) A 2009.évi és a 2009.évben érvényben lévő szerződések.

      Támogatás célja                    Címe
      06.09-én előadás az Erzsébetligeti színházban     2335  Taksony
      kishegyesi AdyE.Isk.tanulóinak üdültetésére          24321 Kishegyes
      budapesti látogatás költségeire                24321 Kishegyes
      46/2009 CKEB-működési költségekre           1162  Budapest
      85/2009 CKEB tetőjavítás, hangerősítő, projrektor   1162  Budapest
      Pál u. 118. kerítés felújítási munkái         2142  Nagytarcsa
      Cibakháza 45. köz.ház.haszn+tám.aközüzemi díjakhoz   1162  Budapest
      45/2009 CKEB-közüzemi és működési ktg.         1162  Budapest
      167/2009 ESZB XVI.ker.lakosság egészs.megőrz.progr   1162  Budapest
      306/2009 KSB Tört.emlh.szerv.kirándulások ktsgeire   1162  Budapest
      216/2009 KSB autóbusz bérleti díjára, érmek, kupák   1162  Budapest
      142/2009.CKEB-vendéglátás,szeméyszállítás stb     1162  Budapest
      45/2009.CKEB-közüzemi és egy működési ktg       1162  Budapest
      363/2009.KSB fürdő,múzeumi belépőkre, busz ktg-re   1162  Budapest
      208/2009 CKEB Mikiulás, karácsony - csomagokra     1162  Budapest
      02.18-i T.atl.bajn.elők. felügy.bizt. vers.bírók m   1165  Budapest
      ker.diákolimpia mezei futóbajnokság lebonyolítása   1165  Budapest
      04.28.29-én ker.Atl.pályabajn.lebonyolítása      1165  Budapest
      175/2009 KSB bérleti díjra, uszodai belépőkre     1165  Budapest
      174/2009 KSB kecskeméti táborozásra          1165  Budapest
      173/2009 KSB ajándék, mikuláscsomag, oklevél, serl   1165  Budapest
      172/2009 KSB nevezési díjra, szállásköltségre     1165  Budapest
      171/2009 KSB nevezési díjra és szállásköltségre    1165  Budapest
      diákolimpia mezei futóbajnokság ktg-re         1165  Budapest
      172/2009 Kt. Kiss Dániel vállog.atléta támogatása   1165  Budapest
      136/2009.Kt. -kis értékű eszközbeszerzésre       1163  Budapest
      136/2009.Kt.-Rendőrség dolgozóinak jutalmazása     1163  Budapest
      46/2009 CKEB-működési költségekre           1161  Budapest
      87/2009 CKEB parókia tetőfelújítására         1161  Budapest
      Parókia feletti tetőrész felújítására         1161  Budapest
      46/2009.CKEB.működési költségekre           1163  Budapest
      89/2009 CKEB templom tetőfelújítására         1163  Budapest
      272/2009 KSB Szilvásváradi kirándulás költségeire   1163  Budapest
      szabadidős közb.tev.tám.2009.04.01-2010.03.31.     1139  Budapest
      szabadidős közb.tev.támogatása 665/2007 Kt       1139  Budapest
      101/2009.KSB-rendezvény költségeira 05.24.-én     1165  Budapest
      129/2009.CKEB-foglalkozási anyagok ktg         1165  Budapest
      369/2009.KSB-hangosítás és program ktg-re       1165  Budapest
      129/2009 CKEB Közösségépítés progr. (műk.kts, fogl   1165  Budapest
      Vidámvásár 72.köz.civ.ház.haszn+tám. fenntartáshoz   1164  Budapest
      45/2009.CKEB-közüzemi és működési ktg-re        1164  Budapest
      143/2009.CKEB-terembérlet,hangosítás,tiszteletdíj   1164  Budapest
      45/2009.CKEB-közüzemi díjak és egyéb mük.ktg-re    1164  Budapest
      210/2009 CKEB Karácsonyi ajándékcsomagokra       1164  Budapest
      működési költségekre                  1164  Budapest
      92/2009 CKEB Falak, lábazat, hőszigetelés költség   1164  Budapest
      46/2009 CKEB-működési költségekre           1164  Budapest
      új Imaház építési költségeire             1164  Budapest
      90/2009 CKEB gépészeti munkák, hidegburkolat, felj   1164  Budapest
Rádió u.32.civil ház. haszn.- fenntartáshoz tám   1164  Budapest
45/2009.CKEB-közüzemi és működési ktg-re       1164  Budapest
136/2009.CKEB.Évadzáró klubdélután ktg-re      1164  Budapest
311/2009.KSB-Bács-Kiskun m-be szerv.kirándulásra   1164  Budapest
45/2009.CKEB-közüzemi díjak és egyéb műk.ktg-re   1164  Budapest
209/2009 CKEB Ádvent rendezv.(tisz.díj, vacsora,)  1164  Budapest
46/2009 CKEB-működési költségekre          1164  Budapest
86/2009 CKEB közösségi épület bontási kts-re     1164  Budapest
55/2009 KSB-máj.17-18 német-magyar pk.ünnep.ktg   1165  Budapest
254/2009 KSB Komáromi kirándulás költségeire     1165  Budapest
ludwigsburgi delegáció hajókirándulásának költsége  1165  Budapest
Táncsics u. 10.civ.ház haszn. - fenntartáshoz tám.  1165  Budapest
45/2009.CKEB-közüzemi és működési ktg-re       1165  Budapest
287/2009.KSB-Mindenki Karácsonyfa pályázatra     1165  Budapest
288/2009.KSB-terembérlet, ajándéktárgyak ktg-re   1165  Budapest
291/2009.KSB-mikulsácsomagok költségeire       1165  Budapest
167/2009.KSB-szállásköltségre            1165  Budapest
124/2009.CKEB-ajándék és főzési anyagok ktg-re    1165  Budapest
125/2009.CKEB-terembérlet,hangosítás,e.tárgy ktg-e  1165  Budapest
126/2009.CKEB-mikuláscsomag és emléktárgyak ktg   1165  Budapest
45/2009 CKEB működési költségekre          1165  Budapest
207/2009 CKEB Terembérlet, hangosítás, emléktárgy  1165  Budapest
361/2009.KSB-Supergála rendezvény költségeire    1165  Budapest
370/2009.KSB-terembérlet,rendezvény ktg-re      1165  Budapest
Táncsics 10. - gázkts.40%-a 2003-01.01-2006.12.31.  1165  Budapest
163/2009 ESZB egészs.megőrz.progr.tám.        1165  Budapest
162/2009 ESZB XVI.ker.lakosság egészs.megőrz.progr  1163  Budapest
Centi Ált.Isk.akadályment. II.kiv.terdokumentáció  2120  Dunakeszi
54/2009.KSB-Kertv.Kávéházi Esték progr.ktg-re    1102  Budapest
5000 db reklám-szórólap hirdetés           1172  Budapest 17.ker.
20.000 db reklám-szórólap hirdetés MSZP frakció   1172  Budapest 17.ker.
412/2009.Kt.-Mindszenty szobor felállítás ktg-re   1163  Budapest 16.ker.
82/2009 KSB dologi és működési költségekre      1161  Budapest
működési költségek finanszírozására         1161  Budapest
211/2009 KSB terembérletre, edzőtáborozás kts    1162  Budapest 16.ker.
53/2009 KSB nevezési díjra, utazásra, szálláskölts  1164  Budapest
197/2009 KSB Szivacskézilabda okt - terembérlet   1164  Budapest
198/2009 KSB Ritmsp.gimn. - nevezési díj, utazási  1164  Budapest
205/2009 KSB Ker.sakk.élet - nevezési díj, érmek   1164  Budapest
343/2009.KSB-nevezési díjara,sporteszköz vásárlása  1164  Budapest
53/2009 KSB nevezési díjra, utazásra, szálláskölts  1165  Budapest
179/2009 KSB Óvodai sportnap buszkts. sporteszközö  1165  Budapest
180/2009 KSB Gyermekn.labdar.torna ktsgeire     1165  Budapest
181/2009 KSB Ált.isk.kupája - sportszerek, díjak   1165  Budapest
182/2009 KSB futóverseny díjazására, üdítő, csokol  1165  Budapest
18362009 KSB labdarúgó torna - érmek, kupák, termb  1165  Budapest
151/2009 KSB sportfelszerelésre, játékvezetői díja  1165  Budapest
157/2009 KSB érem, serleg, labda, kapuháló, csoki,  1165  Budapest
343/2009 KSB nevezési díjakra, vers.utazási költs.  1165  Budapest
377/2009 KSB nevezési díjra, utazási és szállásköl  1165  Budapest
415/2009 KSB nev.díj sportsz. sporteszk. bérl.díj  1165  Budapest
391/2008 KSB sportlét. áramdíjára          1165  Budapest
165/2009 ESZB XVI.ker.lakosság egészs.megőrz.progr  1165  Budapest
309/2009.KSB-tiazteletdíjak költségeire       1165  Budapest
281/2009.KSB-rendezvény költségeire         1165  Budapest
134/2009.CKEB-kultúrális program ktg-re       1165  Budapest
Ökomenikus Városmissz.rendezvény lebonyolítására   1165  Budapest
Czinkotai Csetepaté rendezvény támogatása      1164  Budapest
ápr.18-án-hagyományörző hadgyak.rendezési ktg.    1164  Budapest
hagyományörző rendezvény költségeire 04.18.     1164  Budapest
Czinkotai csetepaté 04.18-án támogatása       1164  Budapest
587/2008.(Xi.26.)Kt vissza nem térítendő támogatás  1163  Budapest
Uszodabérlet -45 alkalmas (11 db)          1163  Budapest
4 db 45 alkalmas uszodabérlet a rendőrségnek     1163  Budapest
uszodai belépőjegy "hivatali sportnap"-ra      1163  Budapest
kiemelt sportolók támogatására            1162  Budapest 16.ker.
213/2009.KSB-vívófelszerelés támogatása       1162  Budapest 16.ker.
Régi hegyesi képeslapok c.kiállítás megszervezésér     24321Mesna Zejednica Mali Idos
300/2009.KSB-csángó gyerekek nyaraltatás ktg-re   1163  Budapest
299/2009.KSB-Wass A.rendezvény költségeire      1163  Budapest
138/2009.CKEB-Szt.Mihály napi búcsú ktg-re      1163  Budapest
139/2009.CKEB.Katalin báli program ktg-re      1163  Budapest
215/2009.KSB-sporteszköz vásárlása          1163  Budapest
366/2009.KSB-étkeztetésre,útiktg-re,belépőkre    1163  Budapest
szakértői tev.- ápolási díj             1033  Budapest 03.ker.
szakért.tev. - ápolási díj              1033  Budapest 03.ker.
szakértői tevékenység (ápolási díj)         1033  Budapest 03.ker.
szakértői tevékenység -gondozási díj         1033  Budapest 03.ker.
94/2009.KSB-Holdvilág színház látogatására jegyek  1163  Budapest
154/2009 KSB Ker.uszodákban uszodabérletre      1163  Budapest
276/2009 KSB színházjegy, múzeumi belépők      1163  Budapest
133/2009.CKEB-ünnepi rendezvény ktg-re        1163  Budapest
működési és rendezvényi költségekhez         1163  Budapest
212/2009 CKEB Múzeumi, színházi belépőkre      1163  Budapest
golyóstoll,léggömb,csuklópánt,kulcstartó       1146  Budapest
40 fő hajléktalan utcai ellátásának díja       1107  Budapest 10.ker.
164/2009 ESZB egészs.megőrz.progr.tám        1107  Budapest 10.ker.
53/2009 KSB nevezési díjra, utazásra, szálláskölts  1165  Budapest
343/2009.KSB-nevezési díjra,sporteszköz vásárlásra  1165  Budapest
377/2009 KSB nevezési díjra, szálláskts, sportszer  1165  Budapest
415/2009 KSB nev.díj sportsz. sporteszk. bérl.díj  1165  Budapest
153/2009 KSB Lovardai nílt napok - takarmányra    1165  Budapest
275/2009.KSB-hadtörténeti bemutató ktg-re      1165  Budapest
413/2009 KSB Őszi vadászlovaglás rendezv.      1165  Budapest
392/2008 KSB Őszi vadászlovaglás progr.költségeire  1165  Budapest
46/2009 CKEB-működési költségekre          1165  Budapest
94/2009 CKEB templomtorony, villámh.r.felújítására  1165  Budapest
46/2009.CKEB működési költségekre          1165  Budapest
Zenei CD elkész.kltsgei részben átvállalása     1165  Budapest
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 5 hó       1055  Budapest
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 5 hó       1055  Budapest
335/2009 KSB Ikaruszra eml. - fotó-film másolás   1165  Budapest
362/2009.KSB-szállítási ktg,sátorbérlésre      1165  Budapest
támogatás gyógysz.ügy műk.2009.01.01-12.31.     1148  Budapest
104/2008 GTB therm.kém.felúj.tám. Egyenes u. 21.   1165  Budapest
105/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Egyenes u.22.    1165  Budapest
106/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Egyenes u.18.    1165  Budapest
107/2008 GTB term.kém.f.tám.Kerepesi 170-172-174   1165  Budapest
108/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Kicsi u.4.      1165  Budapest
109/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Kicsi u 6.      1165  Budapest
110/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Kics u 8.      1165  Budapest
111/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Gizella tér 2-3-4.  1165  Budapest
112/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Molnár I.u.1.    1165  Budapest
113/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Margit u 98.     1165  Budapest
114/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Olga u 8.      1165  Budapest
115/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Olga u 28.      1165  Budapest
116/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Futórózsa 71.    1165  Budapest
117/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Futórózsa u 76.   1165  Budapest
118/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Futórózsa u. 74.   1165  Budapest
119/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Futórózsa u 86.   1165  Budapest
120/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Futórózsa u 87.   1165  Budapest
150/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Futórózsa u 73.   1165  Budapest
151/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Futórózsa u. 69.   1165  Budapest
152/2008 GTB term.kém.felúj.tám.Futórózsa u 72.   1165  Budapest
188/2008 GTB ip.techn.lakóép.felúj.tám. Dóra tér 8  1165  Budapest
Pártf.Lokálp.Szöv.Frakció-sajtóközleményei      1163  Budapest 16.ker.
Pártf.L.p.Szöv. hirdetm. közlem.közzététele     1163  Budapest 16.ker.
323/2009KSB.401/2009.Kt.-termbérlet és busz ktg   1162  Budapest
321/2009.KSB.400/2009.Kt.-könyvutalvány ,teremdíj  1162  Budapest
200/2009.KSB.397/2009.Kt.-pólók,jutalmazás ktg-re  1162  Budapest
155/2009 CKEB személyszáll. szálláskts. terembérle  1162  Budapest
80/2009.KSB-progr.ismertető,meghívó,tiszt.díj ktg  1165  Budapest
329/2009 KSB Tolvajos tetőre szerv.kiránd.ktsgeire  1161  Budapest 16.ker.
128/2009.CKEB-Tömegközlekedés ,múzeumi belépől ktg  1161  Budapest 16.ker.
53/2009 KSB nevezési díjra, utazásra, szálláskölts  1161  Budapest
330/2009 KSB Sashalmi sörfesztivál progr.költségei  1161  Budapest
343/2009.KSB-nevezési díjra, sporteszköz vásárlása  1161  Budapest
192/2009.KSB-sporteszközök vásárlására        1161  Budapest
377/2009 KSB nevezési díjra, szálláskts, sportszer  1161  Budapest
415/2009 KSB nev.díj sportsz. sporteszk. bérl.díj  1161  Budapest
az utánpótlás utaztatási támogatására        1161  Budapest
93/2009 CKEB nyílászárók cseréje, falak hőszigetel  1161  Budapest
46/2009 CKEB gyül.ház.műk.kapcs.költségekre     1161  Budapest
működési költségekre                 1161  Budapest
88/2009 CKEB orgona, WC-k, urnatemető felújítására  1161  Budapest
53/2009 KSB nevezési díjra, utazásra, szálláskölts  1162  Budapest 16.ker.
204/2009 KSB 10 db labda és egységes sportfelszere  1162  Budapest 16.ker.
343/2009.KSB-nevezési díjra,sporteszköz vásárlásra  1162  Budapest 16.ker.
377/2009.KSB nevezési díjakra, szállásktg-re     1162  Budapest 16.ker.
46/2009 CKEB-működési költségekre          1161  Budapest
Rákosi út 71.civil ház.haszn. -fenntartáshoz tám.  1161  Budapest
45/2009.CKEB-közmű díjak és egyéb mükődési ktg    1161  Budapest
45/2009.CKEB-közüzemi díjak és egyéb műk.ktg-re   1161  Budapest
működési célú támogatás               1161  Budapest
rulírozó kölcsön - működési kiadásokra        1161  Budapest
Csömöri út 185 civ.ház.hasz. -fenntartáshoz tám   1161  Budapest 16.ker.
45/2009.CKEB-közüzemi és működési ktg-re       1161  Budapest 16.ker.
168/2009 ESZB XVI.ker.lakosság egészs.megőrz.progr  1161  Budapest 16.ker.
147/2009.CKEB-együttesek tiszteletdíja ,mük.ktg   1161  Budapest 16.ker.
146/2009.CKEB"lakossági program"progr-ra       1161  Budapest 16.ker.
202/2009.KSB-sátor és kerti pavilon vásárlása    1161  Budapest 16.ker.
203/2009.KSB-sporteszköz vásárlása          1161  Budapest 16.ker.
317/2009.KSB-kárpátaljai krándulás költségeire    1161  Budapest 16.ker.
45/2009.CKEB-közüzemi díjak és egyéb műk.ktg-re   1161  Budapest 16.ker.
161/2009 ESZB XVI.ker.lakosság egészs.megőrz.progr  1163  Budapest
318/2009 KSB Pozsonyi kirándulás buszköltségére   1163  Budapest
148/2009.CKEB-Nyugdíjas Klub programra        1163  Budapest
családok átm.otthona szolg.hoz évi hozzájárulás   2143  Kistarcsa
302/2009.KSB,398/2009.Kt-könyv,újság ktg-re     1161  Budapest
178/2009.KSB.394/2009.Kt.-elsősegély felszerelésre  1161  Budapest
151/2009 CKEB táborhely díja szállítási díj     1161  Budapest
151/2009 ESZB fiatal-h.-e.lak.jut.tám.        2000  Szentendre
313/2009 KSB Kolompos Együttes tiszteletdíjára    1161  Budapest
135/2009.CKEB-Betlehemi játékok ktg-re        1161  Budapest
L: 80135-ön! Tekla u.2/C-SZTK falfelületének graf  1015  Budapest
kézműves, vizuális fogl.- János u-i napk.táborban  1165  Budapest
144/2009.CKEB.nemzetiségi program ktg-re       1165  Budapest
145/2009.CKEB.Kerületvárosi vigasságok prog-ra    1165  Budapest
211/2009.CKEB-főzési alapanyagok és eszközök ktg-e  1165  Budapest
53/2009 nevezési díjra, szálláskölts, utazásra    1165  Budapest
187/2009 KSB sportfeleszerelés, labdák, bóják vásá  1165  Budapest
343/2009.KSB-nevezési díj,utazás,szállás ktg-re   1165  Budapest
nevezési díjra, terembérletre, sportfelszerelésre  1165  Budapest
foglalkozás eü.ell.PMH dolgozói részére       1163  Budapest
709-ről - pedagógus napi jutalmak          1163  Budapest
Rendelőintézet tetőszerkezet javítása        1163  Budapest
53/2009 KSB nevezési díjra, utazásra, szálláskölts  1161  Budapest
152/2009 KSB mozgásbiztosításhoz, terembérleti díj  1161  Budapest
156/2009 KSB mozgásbiztosításhoz, terembérletre   1161  Budapest
343/2009 KSB nevezési díj utazási költs.sportszer  1161  Budapest
377/2009 KSB nevezési díjra, utazási és szákkásköl  1161  Budapest
pince szigetelés 145/2008 KFÜB
73/2009 ESZB vt.tám. -74/2009 ESZB v.fiz.eltekint
vissza nem térítendő támogatás
12/29432/14/2009 otthonteremt.tám.
147/2008 KFÜB . homlokzat felújítás
113/2009 KFÜB homlokzat újraszínezéséhez
épület felúj. 144/2008 KFÜB
132/2007 KFÜB toronyfelújítás
164/2009 KSB szállásktsre, terembérletre, száll.kt
257/2008 OIGYB tanulmányokra, versenyre való felké
266/2009 OIGYB tanulmányaira, versenyre felkész
112/2009 KFÜB v.nem.t.tám.-városképi jel.ép.felúj
297/2009 KSB Múzeum - építőanyagra és munkadíjra
175/2009 ESZB Fiatal.házasok.e.lak.jut.tám.
304/2009 ESZB e.lakáshoz jutáshoz v.nem tér.tám.
111/2009 KFÜB v.nem.t.tám.- városképi jel.ép.felúj
298/2009 KSB Baraté János emlékalbum költségeire
81/2009 KSB utazásra, sportfelsz.vás. jégdíj,
245/2009 ESZB - v.nem tér.tám. fiatal.ház.e.lak.j.
176/2009 ESZB fiatal házasok e.lak.jut.tám.
              Támogatás         Elszámolás
              összege     Dátum   határideje
Szegfű u. 5.           800,000   5/8/2009    6/9/2009
Fő u.27.             483,225  4/27/2009  12/31/2009
Fő u.27.             220,376  8/14/2009  12/31/2009
Állás u. 66.           341,631  4/14/2009   1/31/2010
Állás u. 66.          1,200,000  5/29/2009   1/31/2010
Tessedik S. u. 52.        415,000   1/1/2009   3/31/2009
Kémény u. 4.           402,600   1/1/2008   1/15/2009
Kémény u. 4.           220,000  5/19/2009   1/31/2010
Kémény u. 4.           150,000  5/27/2009   1/30/2010
Kémény u. 4.            50,000  5/20/2009  12/15/2009
Kémény u. 4.            50,000  5/26/2009  12/15/2009
Kémény u. 4.           250,000  6/23/2009   1/31/2010
Kémény u. 4.           220,000  9/21/2009   1/31/2010
Kémény u. 4.            60,000  9/27/2009  10/30/2009
Kémény u. 4.            60,000  10/14/2009   1/31/2010
Mészáros J. u. 4.         30,000  2/10/2009   2/20/2009
Mészáros J. u. 4.         40,000  2/27/2009   3/24/2009
Mészáros J. u. 4.         280,000  4/10/2009   4/29/2009
Mészáros J. u. 4.         40,000  5/26/2009  12/15/2009
Mészáros J. u. 4.         50,000  5/26/2009  12/15/2009
Mészáros J. u. 4.         50,000  5/25/2009  12/15/2009
Mészáros J. u. 4.         150,000  5/25/2009  12/15/2009
Mészáros J. u. 4.         100,000  5/25/2009  12/15/2009
Mészáros J. u. 4.         40,000  9/11/2009   9/25/2009
Mészáros J. u.4.        1,719,972  3/31/2009   3/31/2010
Jókai u. 6.            500,000  4/27/2009   1/31/2010
Jókai u. 6.           4,000,000  4/27/2009   1/31/2010
Budapesti út 82.         649,320  3/31/2009   1/31/2010
Budapesti út 82.        1,300,000  5/29/2009   1/31/2010
Budapesti út 82.        1,200,000  9/14/2009  12/31/2009
Sasvár u.23.           646,621  3/31/2009  10/31/2009
Sasvár u.23.           700,000  5/29/2009   1/31/2010
Sasvár u.23.            80,000  5/20/2009  12/15/2009
Teve u. 4-6          14,256,000   4/1/2009   3/31/2010
Teve u. 4-6           3,564,000   1/1/2009   3/31/2009
Olga u. 36.            250,000  4/17/2009   6/30/2009
Olga u. 36.            50,000  6/23/2009   1/31/2010
Olga u. 36.            50,000  9/27/2009  10/30/2009
Olga u. 36.            150,000  10/14/2009   1/31/2010
Vidámvásár út 78.         402,600   1/1/2008   1/15/2009
Vidámvásár út 78.         220,000  5/19/2009   1/31/2010
Vidámvásár út 78.         150,000  6/26/2009   1/31/2010
Vidámvásár út 78.         220,000  9/21/2009   1/31/2010
Vidámvásár út 78.         60,000  10/14/2009   1/31/2010
Georgina u.59.          244,016  3/31/2009   1/31/2010
Georgina u.59.          500,000  5/29/2009   1/31/2010
Batthyány Ilona u. 53-55.     539,110  3/31/2009   1/31/2010
Batthyány Ilona u. 53-55.    3,662,000   6/8/2009  12/31/2009
Batthyány Ilona u. 53-55.    1,700,000  5/29/2009   1/31/2010
Csókakő u. 2/b.      402,600   1/1/2008  1/15/2009
Csókakő u. 2/b.      220,000  5/19/2009  1/31/2010
Csókakő u. 2/b.      150,000  6/26/2009  1/31/2010
Csókakő u. 2/b.       50,000  5/20/2009  12/15/2009
Csókakő u. 2/b.      220,000  9/21/2009  1/31/2010
Csókakő u. 2/b.      100,000  10/14/2009  1/31/2010
Batthyány Ilona u. 21.   438,796  4/10/2009  1/31/2010
Batthyány Ilona u. 21.  2,000,000  5/29/2009  1/31/2010
Mátyás király tér 4.    100,000   4/3/2009  5/31/2009
Mátyás király tér 4.    100,000  5/20/2009  12/15/2009
Mátyás király tér 4.    100,000  4/14/2009  12/31/2009
Táncsics u. 10.      402,600   1/1/2008  1/15/2009
Táncsics u. 10.      220,000  5/19/2009  1/31/2010
Táncsics u. 10.      230,000  5/20/2009  12/15/2009
Táncsics u. 10.      200,000  5/20/2009  12/15/2009
Táncsics u. 10.       50,000  5/20/2009  12/15/2009
Táncsics u. 10.       50,000  5/20/2009  12/15/2009
Táncsics u. 10.       80,000  8/24/2009  1/31/2010
Táncsics u. 10.      100,000  8/24/2009  1/31/2010
Táncsics u. 10.       50,000  8/24/2009  1/31/2010
Táncsics u. 10.      220,000  9/21/2009  1/31/2010
Táncsics u. 10.       89,000  10/14/2009  1/31/2010
Táncsics u. 10.      100,000  9/27/2009  1/15/2010
Táncsics u. 10.       50,000  9/27/2009  12/15/2009
Táncsics u. 10.      540,926  10/20/2009  11/4/2009
Jókai u. 4.        227,000  5/27/2009  1/30/2010
Cziráki u.22.       250,000  5/27/2009  1/30/2010
Kosztolányi D. u. 2/a.   600,000   4/8/2009   5/5/2009
Szent László tér 7-14.  1,000,000   6/1/2009  12/31/2009
Tura u. 52.        100,000   7/6/2009   7/6/2009
Tura u. 52.        316,666  7/13/2009  7/13/2009
Thököly út 88.      3,780,000  7/16/2009  1/31/2010
Ságvári u. 3.      2,600,000  3/30/2009  12/15/2009
Ságvári u. 3.      7,500,000  6/16/2009  12/31/2009
Jávorfa u 27.       200,000  5/26/2009  12/15/2009
Vidámvásár u. 72.     200,000  3/24/2009   7/1/2009
Vidámvásár u. 72.      50,000  5/26/2009  12/15/2009
Vidámvásár u. 72.      30,000  5/26/2009  12/15/2009
Vidámvásár u. 72.      50,000  5/26/2009  12/15/2009
Vidámvásár u. 72.     300,000  6/15/2009  12/29/2009
Bátony u. 1-33.     2,489,000  3/24/2009   7/1/2009
Bátony u. 1-33.       50,000  5/26/2009  12/15/2009
Bátony u. 1-33.       50,000  5/26/2009  12/15/2009
Bátony u. 1-33.       30,000  5/26/2009  12/15/2009
Bátony u. 1-33.      120,000  5/26/2009  12/15/2009
Bátony u. 1-33.       40,000  5/26/2009  12/15/2009
Bátony u. 1-33.       60,000  5/19/2009  12/15/2009
Bátony u. 1-33.       50,000  5/29/2009  12/15/2009
Bátony u. 1-33.     2,860,000  6/15/2009  12/29/2009
Bátony u. 1-33.      670,000  10/20/2009  12/15/2009
Bátony u. 1-33.      190,000  11/25/2009  2/15/2010
Bátony u. 1-33.       51,600   1/1/2009  1/30/2009
Futórózsa u.80.           200,000  5/27/2009   1/30/2010
Futórózsa u.80.           20,000  5/20/2009  12/15/2009
Futórózsa u.80.           300,000  5/20/2009  12/15/2009
Futórózsa u.80.           180,000  6/23/2009   1/31/2010
Futórózsa u.80.           100,000  9/10/2009  12/30/2009
Rózsalevél u. 36.          100,000  4/15/2009   5/15/2009
Rózsalevél u. 36.          100,000  4/14/2009   5/14/2009
Rózsalevél u. 36.          100,000  4/14/2009  12/31/2009
Rózsalevél u. 36.          350,000  4/17/2009   7/10/2009
Havashalom u. 41.        83,832,000   1/1/2009  12/31/2009
Havashalom u. 41.          394,163   1/5/2009   3/16/2009
Havashalom u. 41.          143,332  3/31/2009   4/15/2009
Havashalom u. 41.           2,496  9/17/2009   10/8/2009
Monoki u. 27.           5,000,000  3/18/2009  12/31/2009
Monoki u. 27.            170,000  5/26/2009  12/15/2009
Glavna ul.34. Szerbia Adósz     289,943  3/17/2009  12/31/2009
Templom tér 3.           300,000  5/20/2009  12/15/2009
Templom tér 3.            40,000  5/20/2009   2/15/2010
Templom tér 3.            80,000  6/29/2009   1/31/2010
Templom tér 3.           100,000  6/29/2009   1/31/2010
Templom tér 3.            20,000  5/26/2009  12/15/2009
Templom tér 3.           200,000  9/27/2009  10/30/2009
Miklós u. 32.            100,000  1/15/2009   1/15/2009
Miklós u. 32.            60,000   4/6/2009   4/7/2009
Miklós u. 32.            140,000   7/9/2009   7/10/2009
Miklós u. 32.            40,000  9/28/2009   9/29/2009
Veres P. u. 27.           40,000  4/21/2009  12/15/2009
Veres P. u. 27.           20,000  5/20/2009  12/15/2009
Veres P. u. 27.           30,000  5/20/2009  12/15/2009
Veres P. u. 27.           30,000  6/23/2009   1/31/2010
Veres P. u. 27.           170,000  6/25/2009  12/30/2009
Veres P. u. 27.           50,000  10/14/2009   1/31/2010
Istvánmezei út 1-3.         233,333  4/20/2009   4/29/2009
Bihari út 15.           2,160,000   1/1/2008 - -
Bihari út 15.            200,000  5/27/2009   1/20/2010
Bökényföldi u. 27.        2,115,000  3/24/2009   7/1/2009
Bökényföldi u. 27.        4,050,000  6/15/2009  12/29/2009
Bökényföldi u. 27.         855,000  10/20/2009  12/15/2009
Bökényföldi u. 27.         190,000  11/25/2009   2/15/2010
Diósy L. u.45.            90,000  5/20/2009  12/15/2009
Diósy L. u.45.           100,000  5/20/2009  12/15/2009
Diósy L. u.45.            80,000  11/23/2009  12/15/2009
Diósy L. u.45.            80,000   1/1/2009   1/15/2009
Baross G.u. 23.           547,207  3/31/2009   1/31/2010
Baross G.u. 23.          1,000,000  5/29/2009   1/31/2010
Pilóta u.27.            759,980  3/31/2009   1/31/2010
Pilóta u.27.             80,000  11/25/2009  12/31/2009
Bihari J. u. 5,          1,900,000  1/22/2009   1/22/2009
Bihari J. u. 5,          1,880,000  8/24/2009   8/25/2009
Bácskai u.14.            100,000  5/20/2009  12/15/2009
Bácskai u.14.            100,000  9/27/2009  10/30/2009
Rendelőint. Örs Vezér tér 3922  2,400,000  3/18/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        913,281  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        891,370  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        913,281  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1       1,926,693  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        913,281  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        913,281  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        913,281  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1       1,620,722  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        921,557  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        913,281  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        921,557  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        921,557  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        921,557  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        921,557  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        921,557  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        921,557  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1       1,029,175  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        921,557  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        921,558  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1        921,557  1/1/2009  12/31/2009
Hilda u. 1       1,840,732  1/1/2009  12/31/2009
Gárda u. 52.       217,000  1/1/2009   2/1/2009
Gárda u. 52.       208,000 10/5/2009  10/19/2009
János u.53.        200,000 6/23/2009  12/15/2009
János u.53.        100,000 6/23/2009  12/15/2009
János u.53.        300,000 6/22/2009  12/15/2009
János u.53.        200,000 7/21/2009   1/31/2010
Táncsics u. 15.      300,000  4/3/2009  12/15/2009
Templom tér 3.      150,000 5/20/2009  12/15/2009
Templom tér 3.       50,000 6/30/2009   1/31/2010
Csömöri út 80.     2,034,000 3/24/2009   7/1/2009
Csömöri út 80.      350,000 5/20/2009  12/15/2009
Csömöri út 80.     3,997,800 6/15/2009  12/29/2009
Csömöri út 80.      200,000 5/26/2009  12/15/2009
Csömöri út 80.      970,000 10/20/2009  12/15/2009
Csömöri út 80.      190,000 11/25/2009  2/15/2010
Csömöri út 80.      120,000  1/1/2009  12/31/2009
Sándor u.26.       600,000 5/29/2009   1/31/2010
Sándor u.26.       358,725 3/23/2009   1/31/2010
Templom tér 3.     1,112,653 3/31/2009   1/31/2010
Templom tér 3.     1,000,000 5/29/2009   1/31/2010
János u. 27.       142,000 3/24/2009   7/1/2009
János u. 27.        40,000 5/26/2009  12/15/2009
János u. 27.       500,000 6/15/2009  12/29/2009
János u. 27.       250,000 10/20/2009  12/15/2009
Hősök tere 10-11.     311,942 4/10/2009   1/31/2010
Rákosi út 71.       402,600  1/1/2008  1/15/2009
Rákosi út 71.       220,000 5/19/2009   1/31/2010
Rákosi út 71.       220,000 9/21/2009   1/31/2010
Pálya u. 48.      9,000,000 1/30/2009   2/15/2010
Pálya u. 48.      12,000,000 3/30/2009  12/31/2009
Hársfavirág utca 18.   402,600  1/1/2008  1/15/2009
Hársfavirág utca 18.    220,000  5/19/2009   1/31/2010
Hársfavirág utca 18.    100,000  5/27/2009   1/30/2010
Hársfavirág utca 18.    100,000  6/16/2009   1/31/2010
Hársfavirág utca 18.    100,000  6/26/2009   1/31/2010
Hársfavirág utca 18.     20,000  5/26/2009  12/15/2009
Hársfavirág utca 18.     20,000  5/26/2009  12/15/2009
Hársfavirág utca 18.     70,000  5/20/2009  12/15/2009
Hársfavirág utca 18.    220,000  9/21/2009   1/31/2010
Szabadszó u. 47.      150,000  5/27/2009   1/30/2010
Szabadszó u. 47.       50,000  5/20/2009  12/15/2009
Szabadszó u. 47.       80,000  6/26/2009   1/31/2010
Késmárki u. 21.      1,600,000   1/1/2008 - -
Batthyány u. 66.       50,000  6/23/2009  12/15/2009
Batthyány u. 66.      110,000  6/22/2009  12/15/2009
Batthyány u. 66.       80,000  7/21/2009   1/31/2010
Móricz Zs. u. 15.     1,000,000  5/18/2009   6/15/2009
Rákospalotai határút 5.   100,000  5/20/2009  12/15/2009
Rákospalotai határút 5.   100,000  6/23/2009   1/31/2010
Hattyú u. 16.           0  4/15/2009   4/27/2009
Villő u. 10.        200,200  7/13/2009   8/28/2009
Jókai u.6.         100,000  6/26/2009   1/31/2010
Jókai u.6.         100,000  6/26/2009   1/31/2010
Jókai u.6.          25,000  10/21/2009   1/31/2010
Futórózsa u. 65. I.1.    334,000  3/24/2009   7/1/2009
Futórózsa u. 65. I.1.    200,000  5/26/2009  12/15/2009
Futórózsa u. 65. I.1.    678,000  6/15/2009  12/29/2009
Futórózsa u. 65. I.1.   3,000,000  7/20/2009  12/15/2009
Tekla u. 2/c.        672,000  12/22/2008 - -
Tekla u. 2/c.        198,000   6/5/2009   6/9/2009
Tekla u. 2/c.        696,670  10/1/2009  10/15/2009
Aurél u. 11         320,000  3/24/2009   7/1/2009
Aurél u. 11         100,000  5/20/2009  12/15/2009
Aurél u. 11         100,000  5/20/2009  12/15/2009
Aurél u. 11         557,000  6/15/2009  12/29/2009
Aurél u. 11         255,000  10/20/2009   12/5/2009
              599,000   1/1/2009   6/30/2009
              200,000  2/18/2009   3/3/2009
              200,000  9/28/2009   9/29/2009
              400,000  9/11/2009  11/13/2009
              566,000   1/1/2009   7/30/2009
              500,000  7/16/2009   6/30/2010
              940,000   1/1/2009   6/30/2009
              800,000   1/1/2009   1/1/2009
              370,000  5/20/2009  12/15/2009
              156,000  9/23/2008   6/30/2009
               80,000   9/1/2009   6/30/2010
              392,500  7/22/2009   6/30/2010
              310,000  5/20/2009  12/15/2009
             1,000,000  6/15/2009   6/20/2009
             1,000,000  11/23/2009   12/1/2009
              600,000  7/16/2009   7/30/2010
              200,000  5/20/2009  12/15/2009
 300,000  3/23/2009  12/15/2009
1,000,000  9/21/2009  10/1/2009
1,000,000  6/15/2009  6/20/2009
Partner neve           Szerz.azonosító  Cím
"Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft  1164       Budapest
"Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft  1164       Budapest
"Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft  1164       Budapest
"Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft  1164       Budapest
"Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft  1164       Budapest
"Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft  1164       Budapest
"Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft  1164       Budapest
"Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft  1164       Budapest
"Szívó"Szennyvíz Szippantó Kft  1164       Budapest
Ablak-Ház 2008 Ker. és Sz. Kft  2141       Csömör
Aktuál Bau Kft.         4400       Nyíregyháza
Aktuál Bau Kft.         4400       Nyíregyháza
Aktuál Bau Kft.         4400       Nyíregyháza
Alföldi Tej Kft         8000       Székesfehérvár
Alföldi Tej Kft         8000       Székesfehérvár
Alföldi Tej Kft         8000       Székesfehérvár
Alföldi Tej Kft         8000       Székesfehérvár
Aszfaltbeton Váll. és ker.Kft.  1108       Budapest 10.ker.
Aszfaltbeton Váll. és ker.Kft.  1108       Budapest 10.ker.
Aszfaltbeton Váll. és ker.Kft.  1108       Budapest 10.ker.
Aszfaltbeton Váll. és ker.Kft.  1108       Budapest 10.ker.
Aszfaltbeton Váll. és ker.Kft.  1108       Budapest 10.ker.
Bluefield Kft.          1056       Budapest 05.ker.
Bluefield Kft.          1056       Budapest 05.ker.
Bluefield Kft.          1056       Budapest 05.ker.
Budapesti Közlekedési Zrt    1072       Budapest
Budapesti Közlekedési Zrt    1072       Budapest
Budapesti Közlekedési Zrt    1072       Budapest
Budapesti Közlekedési Zrt    1072       Budapest
Budapesti Közlekedési Zrt    1072       Budapest
Budapesti Közlekedési Zrt    1072       Budapest
Budapesti Közlekedési Zrt    1072       Budapest
CBA-D&T Inv.Ing.h.Ker.és Sz.Bt  1193       Budapest 19.ker.
CBA-D&T Inv.Ing.h.Ker.és Sz.Bt  1193       Budapest 19.ker.
Console-Bau Kft.         1163       Budapest
Console-Bau Kft.         1163       Budapest
Console-Bau Kft.         1163       Budapest
Console-Bau Kft.         1163       Budapest
Console-Bau Kft.         1163       Budapest
Console-Bau Kft.         1163       Budapest
Console-Bau Kft.         1163       Budapest
Console-Bau Kft.         1163       Budapest
Console-Bau Kft.         1163       Budapest
Czáder Alajos EV:567220     1165       Budapest
Czáder Alajos EV:567220     1165       Budapest
Czáder Alajos EV:567220     1165       Budapest
Czáder Alajos EV:567220     1165       Budapest
Czáder Alajos EV:567220     1165       Budapest
Czáder Alajos EV:567220     1165       Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Czáder Alajos EV:567220  1165  Budapest
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft    1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Csomai és Társa kft      1162  Budapest 16.ker.
Dekor-a Team Reklámfestő Kft  1161  Budapest
Dekor-a Team Reklámfestő Kft  1161  Budapest
Dekor-a Team Reklámfestő Kft  1161  Budapest
Dekor-a Team Reklámfestő Kft  1161  Budapest
Dekor-a Team Reklámfestő Kft  1161  Budapest
Dekor-a Team Reklámfestő Kft  1161  Budapest
Dr. Printz és Társa Kft.    1117  Budapest
Dr. Printz és Társa Kft.    1117  Budapest
Dr. Printz és Társa Kft.    1117  Budapest
Dr. Printz és Társa Kft.    1117  Budapest
Econorg Hungary Kft      1073  Budapest 07.ker.
Econorg Hungary Kft      1073  Budapest 07.ker.
eGov Tanácsadó Kft       1056  Budapest
eGov Tanácsadó Kft       1056  Budapest
EKHO Építész Műterem Kft.   1118  Budapest
EKHO Építész Műterem Kft.   1118  Budapest
EKHO Építész Műterem Kft.   1118  Budapest
ELMŰ Nyrt           1132  Budapest
ELMŰ Nyrt           1132  Budapest
ELMŰ Nyrt           1132  Budapest
ELMŰ Nyrt           1132  Budapest
ELMŰ Nyrt           1132  Budapest
ÉPBER Zrt.           1056  Budapest 05.ker.
ÉPBER Zrt.           1056  Budapest 05.ker.
ÉPBER Zrt.           1056  Budapest 05.ker.
ÉPKAR Zrt           1112  Budapest 11.ker.
ÉPKAR Zrt           1112  Budapest 11.ker.
ÉPKAR Zrt           1112  Budapest 11.ker.
ÉPKAR Zrt           1112  Budapest 11.ker.
ÉPKAR Zrt           1112  Budapest 11.ker.
ÉPKAR Zrt           1112  Budapest 11.ker.
ERANDO KFT.          1149  Budapest 14.ker.
Everling Kft.         2117  Isaszeg
Everling Kft.         2117  Isaszeg
Everling Kft.          2117  Isaszeg
Everling Kft.          2117  Isaszeg
Everling Kft.          2117  Isaszeg
Everling Kft.          2117  Isaszeg
Everling Kft.          2117  Isaszeg
Everling Kft.          2117  Isaszeg
Everling Kft.          2117  Isaszeg
Everling Kft.          2117  Isaszeg
Everling Kft.          2117  Isaszeg
Everling Kft.          1051  Budapest 05.ker.
Everling Kft.          1051  Budapest 05.ker.
FIX Megoldás Kft         1102  Budapest 10.ker.
FIX Megoldás Kft         1102  Budapest 10.ker.
FIX Megoldás Kft         1102  Budapest 10.ker.
FIX Megoldás Kft         1102  Budapest 10.ker.
FIX Megoldás Kft         1102  Budapest 10.ker.
FIX Megoldás Kft         1102  Budapest 10.ker.
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechnikai Kf  1165  Budapest
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.  1107  Budapest
Főkert Parkf.Kert.és Sz..Kft.  1107  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1081  Budapest
Fővárosi Gázművek Zrt      1081  Budapest
Fővárosi Vízművek Zrt      1134  BUDAPEST
Fővárosi Vízművek Zrt      1134  BUDAPEST
Fővárosi Vízművek Zrt      1134  BUDAPEST
Fővárosi Vízművek Zrt      1134  BUDAPEST
Független Pedagógiai Intézet   1035  Budapest 03.ker.
GARDA Uszodatechnika Kft.    1116  Budapest
GARDA Uszodatechnika Kft.    1116  Budapest
GARDA Uszodatechnika Kft.    1116  Budapest
Garden Kft            1214  Budapest 21.ker.
Garden Kft            1214  Budapest 21.ker.
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft  1148  Budapest 14.ker.
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft  1148  Budapest 14.ker.
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft  1148  Budapest 14.ker.
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft  1148  Budapest 14.ker.
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft  1148  Budapest 14.ker.
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft  1148  Budapest 14.ker.
GNP Kereskedelmi és Szolg. Kft  1148  Budapest 14.ker.
Grádicsom Kft.          1161  Budapest 16.ker.
Grádicsom Kft.          1161  Budapest 16.ker.
Grádicsom Kft.          1161  Budapest 16.ker.
Grádicsom Kft.          1161  Budapest 16.ker.
Grádicsom Kft.          1161  Budapest 16.ker.
Grádicsom Kft.          1161  Budapest 16.ker.
GTS Hungary Távközlési Kft.   2040  Budaörs
HERATI Kft.           1043  Budapest 04.ker.
IAgency Szolgáltató Kft.     1165  Budapest
IAgency Szolgáltató Kft.     1165  Budapest
INFOTEC Kft.           6722  Szeged
INFOTEC Kft.           6722  Szeged
JUKO Ép.ip. és Szolg.Kft     2112  Veresegyház
JUKO Ép.ip. és Szolg.Kft     2112  Veresegyház
Károlyfi Zsuzsánna - hiv.gondk
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft      1163  Budapest
Kertvárosi Sportlét.Üzem.Kft.  1163  Budapest
Kertvárosi Sportlét.Üzem.Kft.  1163  Budapest
Kertvárosi Sportlét.Üzem.Kft.  1163  Budapest
KÉSZ Bizt. Vagyonv. és Sz.Kft  1146  Budapest 14.ker.
KIPEXTEAM Zrt          1106  Budapest 10.ker.
Közmű Plusz Kft.         2253  Tápióság
Közmű Plusz Kft.         2253  Tápióság
Közmű Plusz Kft.         2253  Tápióság
Közmű Plusz Kft.         2253  Tápióság
Magyar Aszfalt Kft        1135  Budapest 13.ker.
Magyar Aszfalt Kft        1135  Budapest 13.ker.
Magyar Aszfalt Kft        1135  Budapest 13.ker.
Magyar Aszfalt Kft        1135  Budapest 13.ker.
Magyar Aszfalt Kft        1135  Budapest 13.ker.
Magyar Aszfalt Kft        1135  Budapest 13.ker.
Magyar Aszfalt Kft        1135  Budapest 13.ker.
Magyar Aszfalt Kft        1135  Budapest 13.ker.
Magyar Aszfalt Kft        1135  Budapest 13.ker.
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Posta Zrt         1138  Budapest
Magyar Telekom Távközlési Nyrt  1013  Budapest
Magyar Telekom Távközlési Nyrt  1013  Budapest
Magyar Telekom Távközlési Nyrt  1013  Budapest
Magyar Telekom Távközlési Nyrt  1013  Budapest
Magyar Telekom Távközlési Nyrt  1013  Budapest
Magyar Telekom Távközlési Nyrt  1013  Budapest
Magyar Telekom Távközlési Nyrt  1013  Budapest
Magyar Telekom Távközlési Nyrt  1013  Budapest
Magyar Zsuzsánna Terv.Stúd.Bt  1024  Budapest
Magyar Zsuzsánna Terv.Stúd.Bt  1024  Budapest
Magyar Zsuzsánna Terv.Stúd.Bt  1024  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft  1215  Budapest
MIDEB-ÉP Kft.          4030  Debrecen
Pannon Lapok Társasága Bt.    8900  Zalaegerszeg
Penta Kft            2100  Gödöllô
Penta Kft            2100  Gödöllô
Penta Kft            2100  Gödöllô
Pilisi Parkerdő Zrt.       1021  Budapest
Pilisi Parkerdő Zrt.       1021  Budapest
Pilisi Parkerdő Zrt.       1021  Budapest
PRECIZ KFT.           1094  Budapest 09.ker.
Prekog Alfa Kft         1133  Budapest
Progress-B"90 Zrt        1203  Budapest 20.ker.
Rehab XVI.Kft.          1161  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  1164  Budapest
Rok-La kft.           2112  Veresegyház
Rok-La Kft.           1138  Budapest 13.ker.
Rok-La Kft.           1138  Budapest 13.ker.
SOLYSZOLG Kft.         2100  Gödöllô
Soós Zoltán           1162  Budapest 16.ker.
S-SYSTEM SERVICE Kft.      1113  Budapest 11.ker.
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.  1117  Budapest
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV      2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV    2146  Mogyoród
Takács Attila       1163  Budapest 16.ker.
Telenor Magyarország Zrt  2045  Törökbálint
Telenor Magyarország Zrt  2045  Törökbálint
TUNEL Mélyépítő kft.    1164  Budapest
TUNEL Mélyépítő kft.    1164  Budapest
TUNEL Mélyépítő kft.    1164  Budapest
TUNEL Mélyépítő kft.    1164  Budapest
Turányi Nóra        1165  Budapest 16.ker.
Tündérkert"97 Kft     1112  Budapest 11.ker.
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft  1162  Budapest
Varga Györgyné   1163  Budapest 16.ker.
Városkutatás Kft         1093       Budapest 09.ker.
Vialux Kft            1045       Budapest
Vialux Kft            1045       Budapest
Vialux Kft            1045       Budapest
WOSS Kft.            1141       Budapest 14.ker.
WOSS Kft.            1141       Budapest 14.ker.
WOSS Kft.            1141       Budapest 14.ker.
WOSS Kft.            1141       Budapest 14.ker.
WOSS Kft.            1141       Budapest 14.ker.
XVI.Ker.i Városfejlesztő Kft   1163       Budapest 16.ker.
XVI.Ker.i Városfejlesztő Kft   1163       Budapest 16.ker.
Partner neve           Szerz.azonosító  Cím
CBA FOOD Keresk. és Szolg. Kft  BD000183/10    2182
                           2010.év
                   Szerz.kelte Szerz.határideje
Magtár u. 54/a.     R100939     4/2/2010    12/31/2010
Magtár u. 54/a.     R100940     4/2/2010    3/31/2011
Magtár u. 54/a.     R101848    6/23/2010     7/23/2010
Magtár u. 54/a.     R101614    6/25/2010     7/25/2010
Magtár u. 54/a.     R101846    6/28/2010     7/28/2010
Magtár u. 54/a.     R101847    6/28/2010     7/28/2010
Magtár u. 54/a.     R102138    8/18/2010     9/22/2010
Magtár u. 54/a.     R102734    11/17/2010    12/17/2010
Magtár u. 54/a.     R102735    11/17/2010    12/17/2010
Kacsóh P. u.23.     R102558    10/28/2010     12/1/2010
Sóstói u.61       092965    12/30/2009     3/31/2010
Sóstói u.61       092966    12/30/2009     4/30/2010
Sóstói u.61       092967    12/30/2009     3/31/2010
Seregélyesi út 127.   R100031     1/5/2010    2/28/2010
Seregélyesi út 127.   R100325    2/25/2010     3/12/2010
Seregélyesi út 127.   R100478    3/16/2010     6/15/2010
Seregélyesi út 127.   1000070/10   9/15/2010 - -
Venyige u. 4.      091959      8/7/2009    7/31/2010
Venyige u. 4.      091960      8/7/2009    7/31/2010
Venyige u. 4.      R101461    6/15/2010     6/25/2010
Venyige u. 4.      R101857     8/4/2010    8/31/2010
Venyige u. 4.      R102020    8/11/2010     7/31/2011
Nyáry Pál u. 10. 3/3.  092532     3/25/2009     3/31/2010
Nyáry Pál u. 10. 3/3.  093027    12/16/2009      6/3/2010
Nyáry Pál u. 10. 3/3.  R101949    3/31/2010     7/31/2010
Akácfa u. 15.      P107016    2/12/2010     2/12/2010
Akácfa u. 15.      P132419    2/12/2010     2/12/2010
Akácfa u. 15.      P132420    2/12/2010     2/12/2010
Akácfa u. 15.      P135039    2/12/2010     2/12/2010
Akácfa u. 15.      P245287    2/12/2010     2/12/2010
Akácfa u. 15.      P544687    2/12/2010     2/12/2010
Akácfa u. 15.      R102971    12/17/2010      1/3/2011
Üllői út 266.      P0095     4/20/2010     4/20/2010
Üllői út 266.      R102746    11/24/2010    12/21/2010
Saszem u. 24.      092782     11/4/2009     3/30/2010
Saszem u. 24.      092790    12/17/2009    11/15/2010
Saszem u. 24.      092791    12/17/2009     2/28/2010
Saszem u. 24.      R100183    2/22/2010     3/31/2010
Saszem u. 24.      R100664    3/15/2010    11/15/2010
Saszem u. 24.      R100738    4/30/2010    12/31/2010
Saszem u. 24.      R102825     6/2/2010    7/20/2010
Saszem u. 24.      R102387    8/30/2010     9/30/2010
Saszem u. 24.      R102736    11/5/2010     1/30/2011
Rutafa u. 11.      092939     12/8/2009     1/15/2010
Rutafa u. 11.      093036    12/21/2009     3/31/2010
Rutafa u. 11.      R100030    1/18/2010     1/31/2010
Rutafa u. 11.      R100153    1/19/2010     2/19/2010
Rutafa u. 11.      R100053    1/25/2010     1/28/2010
Rutafa u. 11.      R100096     2/5/2010    2/10/2010
Rutafa u. 11.  R100201  2/18/2010   3/3/2010
Rutafa u. 11.  R100205  2/22/2010  3/26/2010
Rutafa u. 11.  R100261  2/25/2010  3/25/2010
Rutafa u. 11.  R100245   3/5/2010  3/31/2010
Rutafa u. 11.  R100303   3/8/2010  3/31/2010
Rutafa u. 11.  R100390   3/8/2010   4/8/2010
Rutafa u. 11.  R100389  3/10/2010  4/10/2010
Rutafa u. 11.  R100399  3/16/2010  4/16/2010
Rutafa u. 11.  R100400  3/16/2010  4/16/2010
Rutafa u. 11.  R100508  3/16/2010  4/16/2010
Rutafa u. 11.  R100393  3/17/2010  4/17/2010
Rutafa u. 11.  R100394  3/17/2010  4/17/2010
Rutafa u. 11.  R100615  3/17/2010  4/22/2010
Rutafa u. 11.  R100551   4/9/2010  4/30/2010
Rutafa u. 11.  R100816   5/3/2010  5/10/2010
Rutafa u. 11.  R100897  5/14/2010  5/31/2010
Rutafa u. 11.  R101019  5/14/2010  6/30/2010
Rutafa u. 11.  R101149   6/1/2010   7/1/2010
Rutafa u. 11.  R101658   7/8/2010   8/8/2010
Rutafa u. 11.  R101788  7/16/2010  8/16/2010
Rutafa u. 11.  R101813  7/20/2010  8/20/2010
Rutafa u. 11.  R102084   9/1/2010  9/20/2010
Rutafa u. 11.  R102132   9/7/2010  10/7/2010
Rutafa u. 11.  R102098  9/10/2010  9/20/2010
Rutafa u. 11.  R102129  9/13/2010  10/12/2010
Rutafa u. 11.  R102130  9/20/2010  10/20/2010
Rutafa u. 11.  R102395  10/8/2010  10/15/2010
Rutafa u. 11.  R102401  10/12/2010  10/15/2010
Rutafa u. 11.  R102630  10/22/2010  11/22/2010
Rutafa u. 11.  R102696  10/27/2010  11/27/2010
Rutafa u. 11.  R102697  10/27/2010  11/27/2010
Rutafa u. 11.  R102698  11/8/2010  12/8/2010
Rutafa u. 11.  R102733  11/17/2010  12/17/2010
Rutafa u. 11.  R102849  12/2/2010  12/11/2010
Rutafa u. 11.  R103051  12/21/2010  3/31/2011
Ferenc u. 80  092870  12/19/2009   1/4/2010
Ferenc u. 80  092990  12/20/2009  1/20/2010
Ferenc u. 80  R100028   1/6/2010  1/31/2010
Ferenc u. 80  R100141  2/15/2010  2/28/2010
Ferenc u. 80  R100209  2/19/2010  3/18/2010
Ferenc u. 80  R100231  2/26/2010  3/26/2010
Ferenc u. 80  R100264   3/3/2010   4/3/2010
Ferenc u. 80  R100335  3/10/2010  3/31/2010
Ferenc u. 80  R100319  3/11/2010  3/31/2010
Ferenc u. 80  R100337  3/11/2010  3/31/2010
Ferenc u. 80  R100397  3/11/2010  4/11/2010
Ferenc u. 80  R100860  3/11/2010  5/31/2010
Ferenc u. 80  R100398  3/19/2010  4/19/2010
Ferenc u. 80  R100410  3/26/2010  4/14/2010
Ferenc u. 80  R101115  4/20/2010  6/30/2010
Ferenc u. 80  R100722  4/21/2010  5/30/2010
Ferenc u. 80  R100975  4/26/2010  5/31/2010
Ferenc u. 80      R100830    4/27/2010      5/11/2010
Ferenc u. 80      R100976    4/30/2010      5/31/2010
Ferenc u. 80      R100991    4/30/2010      5/30/2010
Ferenc u. 80      R101116    4/30/2010      6/30/2010
Ferenc u. 80      R100861    5/10/2010      5/31/2010
Ferenc u. 80      R100990    5/20/2010      6/20/2010
Ferenc u. 80      R100993    5/25/2010      6/25/2010
Ferenc u. 80      R101268    6/1/2010      6/30/2010
Ferenc u. 80      R101114    6/4/2010      6/30/2010
Ferenc u. 80      R101944    6/4/2010      8/30/2010
Ferenc u. 80      R101269    6/10/2010      6/30/2010
Ferenc u. 80      R101267    6/14/2010      6/30/2010
Ferenc u. 80      R101749    7/2/2010      7/31/2010
Ferenc u. 80      R101960    7/6/2010      8/31/2010
Ferenc u. 80      R102444    7/26/2010      10/21/2010
Ferenc u. 80      R101968    8/3/2010       9/1/2010
Ferenc u. 80      R102482    10/7/2010      11/7/2010
Ferenc u. 80      R103047   12/15/2010      1/21/2011
Rákosi út 108.     R100725    4/1/2010      12/31/2010
Rákosi út 108.     R100726    4/14/2010      5/14/2010
Rákosi út 108.     R102532    8/25/2010      10/25/2010
Rákosi út 108.     R102531    9/21/2010      10/25/2010
Rákosi út 108.     R102710   10/19/2010      11/19/2010
Rákosi út 108.     R102948    12/9/2010      12/21/2010
Bölcső u. 6.      0800038/10   1/1/2008  - -
Bölcső u. 6.      R102491    7/1/2010      11/30/2010
Bölcső u. 6.      R102505   10/11/2010      12/31/2010
Bölcső u. 6.             8/16/2010      6/30/2011
Osvát u. 15. III./15.  R101006    1/1/2010      6/30/2011
Osvát u. 15. III./15.  R100121    1/25/2010      2/15/2010
Belgrád rakpart 27.   093021    12/18/2009       6/3/2010
Belgrád rakpart 27.   093022    12/18/2009       6/3/2010
Zólyomi út 18/b.    R100799    3/11/2010      5/10/2010
Zólyomi út 18/b.    R102389    9/19/2010      4/11/2011
Zólyomi út 18/b.    R102795   11/29/2010       1/7/2011
Váci út 72-74.     0900004/10   1/1/2008  -  -
Váci út 72-74.     0900005/10   1/1/2008  -  -
Váci út 72-74.     0900006/10   1/1/2008  -  -
Váci út 72-74.     0900007/10   1/1/2009  -  -
Váci út 72-74.     1000115/10   5/6/2010  -  -
Belgrád rkp. 3-4.    R101905    1/1/2010      12/31/2010
Belgrád rkp. 3-4.    R101906    1/1/2010      12/31/2010
Belgrád rkp. 3-4.    R101975    3/8/2010      5/31/2011
Németvölgyi út 146.   R100822    3/19/2010      5/27/2011
Németvölgyi út 146.   R100905    3/19/2010      5/27/2011
Németvölgyi út 146.   R102477    7/22/2010      9/29/2010
Németvölgyi út 146.   R102663    11/5/2010      11/15/2010
Németvölgyi út 146.   R102664    11/5/2010      11/15/2010
Németvölgyi út 146.   R102665    11/5/2010      11/20/2010
Angol u. 77.      R102490   10/13/2010      11/20/2010
Aulich u. 5.      091545    5/22/2009      4/30/2010
Aulich u. 5.      093016    12/31/2009      2/15/2010
Aulich u. 5.    R100517     3/2/2010     4/30/2010
Aulich u. 5.    R100948    3/19/2010     10/15/2010
Aulich u. 5.    R100949    4/19/2010     12/16/2010
Aulich u. 5.    R101795    7/14/2010     11/15/2010
Aulich u. 5.    R101800    7/14/2010     10/29/2010
Aulich u. 5.    R101818    7/22/2010     8/15/2010
Aulich u. 5.    R102481    9/29/2010     12/10/2010
Aulich u. 5.    R102656    10/29/2010     12/20/2010
Aulich u. 5.    R102891    11/19/2010     12/10/2010
Szabadság tér 7.  R102181    4/19/2010     12/16/2010
Szabadság tér 7.  R102180    7/14/2010     10/29/2010
Liget u. 26.    092943    11/30/2009     1/31/2010
Liget u. 26.    R100251     1/8/2010     3/22/2010
Liget u. 26.    R100421    1/31/2010      4/1/2010
Liget u. 26.    R101265    3/22/2010     6/30/2010
Liget u. 26.    R100706     4/9/2010     5/30/2010
Liget u. 26.    R101681     7/7/2010      8/7/2010
Emma u. 2.     0900045/10   5/4/2009     5/31/2012
Emma u. 2.     0900047/10   5/4/2009     5/31/2010
Emma u. 2.     R100225    2/15/2010      3/2/2010
Emma u. 2.     2010/00206   2/18/2010     2/18/2010
Emma u. 2.     R100311     3/9/2010     3/31/2010
Emma u. 2.     R100487    3/29/2010      4/9/2010
Emma u. 2.     R100477     4/1/2010      4/8/2010
Emma u. 2.     R100554     4/1/2010     4/30/2010
Emma u. 2.     R100724     5/3/2010     5/18/2010
Emma u. 2.     R101146    5/17/2010     7/15/2010
Emma u. 2.     R101151     6/4/2010      7/4/2010
Emma u. 2.     R101824     6/9/2010      7/9/2010
Emma u. 2.     R101564    6/30/2010     6/30/2010
Emma u. 2.     R101767     7/6/2010      8/6/2010
Emma u. 2.     R102657     7/8/2010     8/25/2010
Emma u. 2.     1000063/10   8/5/2010  - -
Emma u. 2.     1000069/10   8/5/2010  - -
Emma u. 2.     R102322    9/23/2010     10/11/2010
Emma u. 2.     R102590    9/29/2010     11/2/2010
Emma u. 2.     P2010/00986  10/15/2010     10/15/2010
Emma u. 2.     2010/01104  11/12/2010     11/12/2010
Emma u. 2.     R102763    11/18/2010     12/13/2010
Emma u. 2.     R102807    11/30/2010     12/15/2010
Emma u. 2.     R103039    12/10/2010     1/13/2011
Emma u. 2.     R103038    12/17/2010     1/13/2011
Emma u. 2.     R103042    12/22/2010     1/22/2011
Ceglédi u. 30.   0900077/10   9/4/2009     8/31/2012
Ceglédi u. 30.   R101435    6/23/2010     7/23/2010
Alföldi u.7.    0800056/10   1/1/2008  - -
Alföldi u.7.    0800058/10   1/1/2008  - -
Alföldi u.7.    090444     2/13/2009     3/31/2010
Alföldi u.7.    R100023    1/13/2010     1/31/2010
Alföldi u.7.    R100206    2/23/2010     3/26/2010
Alföldi u.7.    R100895     4/8/2010     5/18/2010
Alföldi u.7.    1000058/10   4/19/2010     4/30/2011
Alföldi u.7.       R100957    5/18/2010      5/31/2010
Alföldi u.7.       R101455    6/9/2010      6/28/2010
Alföldi u.7.       R102606    6/30/2010      11/3/2010
Alföldi u.7.       R102450    9/10/2010      3/31/2011
Alföldi u.7.       R102743    11/9/2010      11/15/2010
Alföldi u.7.       R102730   11/22/2010      12/22/2010
Köztársaság tér 20.   0800021/10   1/1/2009  -  -
VÁCI ÚT 23-27.      0800028/10   1/1/2008  -  -
VÁCI ÚT 23-27.      0800029/10   1/1/2008  -  -
VÁCI ÚT 23-27.      0800030/10   1/1/2008  -  -
VÁCI ÚT 23-27.      0900011/10   1/1/2009  -  -
Szentenderei út 9.    093028    12/31/2009      5/31/2010
Fehérvári út 120.    R100157    2/11/2010      2/28/2010
Fehérvári út 120.    R100158    2/18/2010      3/31/2010
Fehérvári út 120.    R100159    2/18/2010      3/31/2010
II.Rákóczi F.u.324.   0900076/10   9/4/2009      8/31/2012
II.Rákóczi F.u.324.   R100998    5/21/2010      5/26/2010
Adria sétány 4/c.    0900054/10  4/28/2009      1/14/2011
Adria sétány 4/c.    R100147    1/8/2010      2/11/2010
Adria sétány 4/c.    R100154    2/12/2010      2/28/2010
Adria sétány 4/c.    R101109    5/28/2010      6/30/2010
Adria sétány 4/c.    R101152    5/28/2010       6/7/2010
Adria sétány 4/c.    R102431    6/30/2010      8/31/2010
Adria sétány 4/c.    R102189    9/15/2010      9/28/2010
Knézits u. 13/a.     R101979    8/27/2010      9/27/2010
Knézits u. 13/a.     R102259    9/28/2010      10/28/2010
Knézits u. 13/a.     R102608   10/22/2010      11/22/2010
Knézits u. 13/a.     R102610   10/22/2010      11/22/2010
Knézits u. 13/a.     R102860   11/12/2010      1/15/2011
Knézits u. 13/a.     R103018   12/27/2010      1/27/2011
Ipartelep u. 13-15.   0800143/10  3/11/2008      12/31/2011
Munkásotthon u. 43. VI.e.6.
             R101843    7/9/2010      10/30/2010
Diósy Lajos u. 20. IV.em.52.
             093023    12/18/2009       6/3/2010
Diósy Lajos u. 20. IV.em.52.
             R101858    1/7/2010      12/31/2010
Attila u. 11.      092922    11/30/2009      9/30/2010
Attila u. 11.      R102898   11/22/2010      9/30/2011
Lévai út 46.       R101092    5/26/2010      6/26/2010
Lévai út 46.       R101849    5/26/2010      9/30/2010
             R102410    9/15/2010      10/19/2010
Datolya u. 23      0800003/10   1/1/2008  - -
Datolya u. 23      0800132/10   1/1/2008  - -
Datolya u. 23      R100189    2/23/2010      3/23/2010
Datolya u. 23      R101246    5/27/2010      6/10/2010
Datolya u. 23      R101045    6/1/2010       7/1/2010
Datolya u. 23      R101487    6/8/2010      6/30/2010
Datolya u. 23      R101358    6/16/2010      7/16/2010
Datolya u. 23      R101723    7/6/2010       8/6/2010
Datolya u. 23      R101692    7/7/2010       8/7/2010
Datolya u. 23      R101801    7/7/2010       8/7/2010
Datolya u. 23      R102257    8/24/2010      12/31/2010
Datolya u. 23      R102032    8/27/2010      9/10/2010
Datolya u. 23      R102033    8/27/2010      10/15/2010
Datolya u. 23      R102004     9/1/2010    10/1/2010
Datolya u. 23      R102342     9/14/2010    10/11/2010
Datolya u. 23      R102417     10/8/2010    11/8/2010
Datolya u. 23      R102888     12/6/2010    12/31/2010
Havashalom u. 41.    1000037/10   3/25/2010    3/25/2013
Havashalom u. 41.    R102341     10/5/2010    10/11/2010
Havashalom u. 41.    R102343     10/5/2010    10/11/2010
Ilka u. 61.       0900056/10   4/24/2009    1/14/2011
Jászberényi út 24-36.  R102485     9/29/2010    11/12/2010
Forgács I. u. 69    R100656     4/16/2010     5/7/2010
Forgács I. u. 69    R101903     8/4/2010     9/1/2010
Forgács I. u. 69    R102358     9/30/2010    10/14/2010
Forgács I. u. 69    R102740    11/15/2010    12/22/2010
Szegedi út 35-37.    093034     10/26/2009    4/30/2010
Szegedi út 35-37.    R101096     6/2/2010    6/30/2010
Szegedi út 35-37.    R101793     6/9/2010    7/22/2010
Szegedi út 35-37.    R101463     6/11/2010    6/30/2010
Szegedi út 35-37.    R101760     6/15/2010     7/7/2010
Szegedi út 35-37.    R101901     6/23/2010    7/15/2010
Szegedi út 35-37.    R101895     6/25/2010    8/18/2010
Szegedi út 35-37.    R102480     9/1/2010    10/10/2010
Szegedi út 35-37.    R102507     9/22/2010    10/22/2010
Dunavirág u. 2/a.    1000033/10    1/1/2010 - -
Dunavirág u. 2/a.    R100004     1/5/2010     1/5/2010
Dunavirág u. 2/a.    R100005     1/5/2010     1/5/2010
Dunavirág u. 2/a.    R100055     1/25/2010    1/29/2010
Dunavirág u. 2/a.    R100175     2/2/2010     3/4/2010
Dunavirág u. 2/a.    R100178     2/2/2010    2/23/2010
Dunavirág u. 2/a.    R100174     2/18/2010    2/23/2010
Dunavirág u. 2/a.    R100218     3/1/2010    3/31/2010
Dunavirág u. 2/a.    R100345     3/19/2010    3/31/2010
Dunavirág u. 2/a.    R100840     5/11/2010    5/31/2010
Dunavirág u. 2/a.    R100928     5/14/2010    5/31/2010
Dunavirág u. 2/a.    R100899     5/17/2010    5/31/2010
Dunavirág u. 2/a.    P9       6/17/2010    6/17/2010
Dunavirág u. 2/a.    1000052/10   6/22/2010 - -
Dunavirág u. 2/a.    P1908      6/23/2010    6/23/2010
Dunavirág u. 2/a.    P21       6/24/2010    6/24/2010
Dunavirág u. 2/a.    R101436     6/25/2010    6/28/2010
Dunavirág u. 2/a.    000013      7/2/2010     7/2/2010
Dunavirág u. 2/a.    1923/00035    7/2/2010     7/2/2010
Dunavirág u. 2/a.    R101926     8/9/2010    8/19/2010
Dunavirág u. 2/a.    R101927     8/9/2010    8/19/2010
Dunavirág u. 2/a.    R101928     8/9/2010    8/19/2010
Dunavirág u. 2/a.    R102050     8/9/2010    8/19/2010
Dunavirág u. 2/a.    P0413/000005  10/26/2010    10/26/2010
Krisztina krt. 55.   R100492     3/24/2010     4/9/2010
Krisztina krt. 55.   R101616     5/4/2010    6/14/2010
Krisztina krt. 55.   R101642     6/14/2010     7/9/2010
Krisztina krt. 55.   R101842     6/23/2010     8/3/2010
Krisztina krt. 55.   R102489     7/29/2010    12/31/2010
Krisztina krt. 55.   R102488     7/30/2010    12/31/2010
Krisztina krt. 55.   R102295    9/7/2010    10/6/2010
Krisztina krt. 55.   R103034   11/24/2010    6/30/2011
Forint u. 12.      093030    12/18/2009    2/18/2010
Forint u. 12.      R101838    7/22/2010    2/15/2011
Forint u. 12.      R102508   10/18/2010    11/30/2011
Vasas u. 14.      R100415    1/28/2010    4/30/2010
Vasas u. 14.      R101073    3/12/2010    5/31/2010
Vasas u. 14.      R100947    3/19/2010    7/30/2010
Vasas u. 14.      R100740    4/26/2010    5/26/2010
Vasas u. 14.      R101462    6/9/2010    7/15/2010
Vasas u. 14.      R101796    7/19/2010    9/30/2010
Vasas u. 14.      R102013    9/1/2010    10/15/2010
Vasas u. 14.      R102506    10/8/2010    11/20/2010
Vasas u. 14.      R102823   10/14/2010    3/30/2011
Vasas u. 14.      R102666   10/28/2010    11/22/2010
Feketerét u. 2.     092064    8/24/2009    1/11/2010
Ady Endre u. 60.    0800201/10   8/8/2008 - -
Kenyérgyári út 1/E.   R100922    3/12/2010     5/5/2010
Kenyérgyári út 1/E.   R100945    3/19/2010    4/19/2010
Kenyérgyári út 1/E.   R101981    8/18/2010    11/10/2010
Budakeszi út 91.    0900062    6/12/2009    6/30/2010
Budakeszi út 91.    0900062/09  6/12/2009    6/30/2010
Budakeszi út 91.    R101853    6/30/2010    6/30/2011
Tompa u. 15/B. fsz.1.  R101844    8/4/2010    11/2/2010
Váci út 86/b.      093019    12/31/2009    6/15/2010
Emília u. 15.      R102449    9/8/2010    4/30/2011
Pálya u. 48.      R100002    1/6/2010    12/31/2010
Fenőkő u. 2/b.     R100950    3/5/2010    5/28/2010
Fenőkő u. 2/b.     R100951    3/5/2010    5/28/2010
Fenőkő u. 2/b.     R100946    3/19/2010     6/4/2010
Fenőkő u. 2/b.     R100653    4/16/2010    5/30/2010
Fenőkő u. 2/b.     R100733    4/28/2010    5/28/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101097    6/2/2010     7/2/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101794    6/9/2010    8/24/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101893    6/17/2010    8/18/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101632    6/22/2010    8/25/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101469    6/23/2010    9/15/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101484    6/23/2010    7/21/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101485    6/23/2010     8/3/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101894    6/23/2010    8/18/2010
Fenőkő u. 2/b.     R102950    6/23/2010    7/15/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101711    6/30/2010    8/27/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101792    6/30/2010    8/27/2010
Fenőkő u. 2/b.     R101819    7/22/2010    11/26/2010
Fenőkő u. 2/b.     R102383    8/18/2010    10/23/2010
Fenőkő u. 2/b.     R102045    8/19/2010    8/31/2010
Fenőkő u. 2/b.     R102384    9/13/2010    9/22/2010
Fenőkő u. 2/b.     R102408    9/14/2010    9/20/2010
Fenőkő u. 2/b.     R102385    9/15/2010    9/30/2010
Fenőkő u. 2/b.     R102615   10/20/2010    12/15/2010
Fenőkő u. 2/b.     R102614   10/21/2010    11/21/2010
Fenőkő u. 2/b.     R102739   11/15/2010    12/22/2010
Fenőkő u. 2/b.       R102895   11/30/2010  12/20/2010
Lévai út 46.        R102583   10/28/2010  11/26/2010
Váci út 188.        R101238    3/5/2010  5/28/2010
Váci út 188.        R101239    3/5/2010  5/28/2010
Ripka Ferenc u. 12.    R102287    8/11/2010  9/30/2010
Állás u. 47.        093008    11/25/2009  2/28/2010
Bocskai út 77-79.     0900053/10   4/6/2009  1/14/2011
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              092960    12/29/2009  3/31/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R101053    3/12/2010  5/20/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R100943    3/19/2010  5/10/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R100944    3/19/2010   5/3/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R100513    4/8/2010  4/30/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R101722    6/2/2010   7/4/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R101488    6/23/2010  8/30/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R101816    7/14/2010  8/16/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R101817    7/14/2010  8/16/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R102308    8/4/2010  9/24/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R102047    8/25/2010  9/13/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R102304    9/1/2010  10/29/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R102305    9/1/2010  11/5/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R102306    9/1/2010  10/29/2010
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.
              R102617   10/28/2010  11/5/2010
Széchenyi u. 17.      R100155    2/11/2010  2/28/2010
Széchenyi u. 17.      R100156    2/11/2010  2/28/2010
Széchenyi u. 17.      R100160    2/11/2010  3/31/2010
Széchenyi u. 17.      R100423    3/25/2010  4/25/2010
Széchenyi u. 17.      R100512    4/8/2010   5/8/2010
Széchenyi u. 17.      R100678    4/23/2010  5/23/2010
Széchenyi u. 17.      R100679    4/23/2010  5/23/2010
Széchenyi u. 17.      R100680    4/23/2010  5/23/2010
Széchenyi u. 17.      R100681    4/23/2010  5/23/2010
Széchenyi u. 17.      R100682    4/23/2010  5/23/2010
Széchenyi u. 17.      R100683    4/23/2010  5/23/2010
Széchenyi u. 17.      R101618    6/30/2010  7/30/2010
Széchenyi u. 17.      R102182    8/9/2010  9/28/2010
Széchenyi u. 17.      R102213    8/9/2010  10/31/2010
Széchenyi u. 17.      R102214    8/9/2010  10/31/2010
Széchenyi u. 17.      R102058    9/15/2010  9/16/2010
Széchenyi u. 17.      R102059    9/15/2010  9/16/2010
Széchenyi u. 17.      R102060    9/15/2010  9/16/2010
Széchenyi u. 17.      R102061    9/15/2010  9/16/2010
Széchenyi u. 17.      R102062    9/15/2010  9/16/2010
Széchenyi u. 17.      R102063    9/15/2010  9/16/2010
Széchenyi u. 17.      R102191    9/24/2010  9/29/2010
Széchenyi u. 17.      R102661   11/11/2010  12/11/2010
Széchenyi u. 17.      R102790   11/29/2010  12/29/2010
Széchenyi u. 17.      R102837   11/29/2010  12/29/2010
Széchenyi u. 17.      R102838   11/29/2010  12/29/2010
Széchenyi u. 17.      R102829    12/7/2010  12/31/2010
Széchenyi u. 17.      R102830    12/7/2010  12/31/2010
Széchenyi u. 17.      R102831    12/7/2010  12/31/2010
Széchenyi u. 17.      R102976   12/14/2010  12/31/2010
Széchenyi u. 17.    R102977   12/14/2010    12/31/2010
Széchenyi u. 17.    R102987   12/16/2010    1/16/2011
Széchenyi u. 17.    R102988   12/16/2010    1/16/2011
Széchenyi u. 17.    R102989   12/16/2010    1/16/2011
Széchenyi u. 17.    R102983   12/20/2010    12/31/2010
Széchenyi u. 17.    R102984   12/20/2010    12/31/2010
Széchenyi u. 17.    R102985   12/20/2010    12/31/2010
Széchenyi u. 17.    R102986   12/20/2010    12/31/2010
Széchenyi u. 17.    R102979   12/22/2010    1/22/2011
Széchenyi u. 17.    R102980   12/22/2010    1/22/2011
Széchenyi u. 17.    R102981   12/22/2010    12/31/2010
Széchenyi u. 17.    R102982   12/22/2010    12/31/2010
Tekla u. 5-7. f. 7/a.  093009    11/25/2009    2/28/2010
Pannon út 1.      0900003/10   1/1/2007 - -
Pannon út 1.      0800019/10   1/1/2008 - -
Cinke u. 36.      093017    12/31/2009    2/28/2010
Cinke u. 36.      093018    12/31/2009    2/28/2010
Cinke u. 36.      R100654    4/16/2010    5/30/2010
Cinke u. 36.      R100655    4/16/2010    5/30/2010
Íjász u. 38.      R100693    4/20/2010    4/30/2010
Zólyom köz 4.      R102613   10/25/2010    3/14/2011
Attila u. 82.      092940    12/9/2009    1/15/2010
Attila u. 82.      R100115    1/28/2010    2/12/2010
Attila u. 82.      R100385    3/3/2010     4/3/2010
Attila u. 82.      R100568    3/30/2010    4/30/2010
Attila u. 82.      R100500    3/31/2010    4/30/2010
Attila u. 82.      R100501    3/31/2010    4/30/2010
Attila u. 82.      R100502    3/31/2010    4/30/2010
Attila u. 82.      R100503    3/31/2010    4/30/2010
Attila u. 82.      R100504    3/31/2010    4/30/2010
Attila u. 82.      R100505    3/31/2010    4/30/2010
Attila u. 82.      R100659    4/22/2010    5/22/2010
Attila u. 82.      R100660    4/22/2010    5/22/2020
Attila u. 82.      R100661    4/22/2010    5/22/2010
Attila u. 82.      R100714    4/27/2010    5/30/2010
Attila u. 82.      R100715    4/27/2010    5/30/2010
Attila u. 82.      R100716    4/27/2010    5/30/2010
Attila u. 82.      R100717    4/27/2010    5/30/2010
Attila u. 82.      R100718    4/27/2010    5/30/2010
Attila u. 82.      R100712    4/28/2010    5/30/2010
Attila u. 82.      R100713    4/28/2010    5/30/2010
Attila u. 82.      R100719    4/28/2010    5/30/2010
Attila u. 82.      R101072    5/17/2010    6/17/2010
Attila u. 82.      R101071    5/18/2010    6/18/2010
Attila u. 82.      R101069    5/20/2010    6/20/2010
Attila u. 82.      R101054    5/31/2010    6/30/2010
Attila u. 82.      R101056    5/31/2010    6/30/2010
Attila u. 82.      R101057    5/31/2010    6/30/2010
Attila u. 82.      R101068    5/31/2010    6/30/2010
Attila u. 82.      R101178    6/3/2010     7/3/2010
Attila u. 82.      R101382    6/14/2010    7/14/2010
Attila u. 82.      R101383    6/14/2010    7/14/2010
Attila u. 82.     R101384  6/14/2010  7/14/2010
Attila u. 82.     R101385  6/14/2010  7/14/2010
Attila u. 82.     R101379  6/17/2010  7/17/2010
Attila u. 82.     R101380  6/17/2010  7/17/2010
Attila u. 82.     R101381  6/18/2010  7/18/2010
Attila u. 82.     R101456  6/18/2010  7/18/2010
Attila u. 82.     R101386  6/23/2010  7/23/2010
Attila u. 82.     R101659   7/6/2010   8/7/2010
Attila u. 82.     R101775   7/6/2010   8/6/2010
Attila u. 82.     R101776   7/6/2010   8/6/2010
Attila u. 82.     R101777   7/6/2010   8/6/2010
Attila u. 82.     R101778   7/6/2010   8/6/2010
Attila u. 82.     R101779   7/6/2010   8/6/2010
Attila u. 82.     R101780   7/6/2010   8/6/2010
Attila u. 82.     R101782   7/6/2010   8/6/2010
Attila u. 82.     R101783   7/6/2010   8/6/2010
Attila u. 82.     R101784   7/6/2010   8/6/2010
Attila u. 82.     R101785   7/6/2010   8/6/2010
Attila u. 82.     R101985   8/5/2010   9/5/2010
Attila u. 82.     R101986   8/5/2010   9/5/2010
Attila u. 82.     R101987   8/5/2010   9/5/2010
Attila u. 82.     R101982  8/12/2010  9/12/2010
Attila u. 82.     R101983  8/12/2010  9/12/2010
Attila u. 82.     R101984  8/12/2010  9/12/2010
Attila u. 82.     R102083   9/9/2010  10/9/2010
Attila u. 82.     R102118   9/9/2010  9/21/2010
Attila u. 82.     R102119   9/9/2010  9/21/2010
Attila u. 82.     R102247   9/9/2010  10/5/2010
Attila u. 82.     R102175  9/20/2010  9/27/2010
Attila u. 82.     R102177  9/22/2010  9/27/2010
Attila u. 82.     R102209  9/23/2010  10/1/2010
Attila u. 82.     R102210  9/23/2010  10/1/2010
Attila u. 82.     R102215  9/23/2010  10/1/2010
Attila u. 82.     R102667  10/6/2010  11/11/2010
Attila u. 82.     R102486  10/8/2010  11/8/2010
Attila u. 82.     R102487  10/8/2010  11/8/2010
Attila u. 82.     R102493  10/11/2010  11/11/2010
Attila u. 82.     R102494  10/11/2010  11/11/2010
Attila u. 82.     R102495  10/11/2010  11/11/2010
Attila u. 82.     R102496  10/11/2010  11/11/2010
Attila u. 82.     R102497  10/11/2010  11/11/2010
Attila u. 82.     R102834  11/24/2010  12/24/2010
Attila u. 82.     R102835  11/24/2010  12/24/2010
Attila u. 82.     R102922  11/24/2010  12/17/2010
Attila u. 82.     R102826  11/25/2010  12/9/2010
Attila u. 82.     R102827  11/25/2010  12/9/2010
Attila u. 82.     R102836  11/25/2010  12/25/2010
Attila u. 82.     R102923  12/13/2010  12/31/2010
Attila u. 82.     R102935  12/13/2010  12/31/2010
Attila u. 82.     R102974  12/13/2010  12/31/2010
Attila u. 82.     R102975  12/13/2010  12/31/2010
Hófehérke u. 4. f.2.  R101762  7/16/2010  7/22/2010
Lónyay u. 34. III./21.  093032       7/22/2009    3/16/2010
Széchenyi tér 10.    093038      10/15/2009    3/31/2010
Széchenyi tér 10.    R102956       6/9/2010    12/31/2010
Széchenyi tér 10.    R102386      9/30/2010    10/31/2010
Fogarasi út 98.     1000047/10     6/1/2010    6/30/2011
Fogarasi út 98.     R101769      6/24/2010    7/24/2010
Fogarasi út 98.     R101879       8/9/2010    8/13/2010
Fogarasi út 98.     R102160      9/21/2010    9/30/2010
Fogarasi út 98.     R102455      10/13/2010    10/22/2010
Sashalmi tér 1.     0900078/10     10/1/2009    12/31/2012
Sashalmi tér 1.     R100694      4/15/2010    12/31/2010
                             2010.év
                   Vagyonhasznosítással kapcsolatos vevői szerződések
                     Szerz.kelte Szerz.határideje
Domony, Domonyvölgy Fenyő u. 47.       5/1/2010 - -
010.év
     Szerz.nettó összege
           4,000,000
            800,000
            80,000
            118,500
            128,000
            384,000
            34,000
            74,670
            25,500
           8,437,500
           3,966,207
           5,324,892
           2,000,136
           1,251,560
            361,800
           2,157,870
           2,434,398
          14,427,464
          31,406,543
           1,291,300
           6,499,980
          27,167,600
           1,912,400
           7,992,000
           1,600,000
             2,640
             4,080
             2,640
            21,600
             8,640
             2,640
           8,576,920
             3,422
           5,290,000
            300,000
            120,000
            640,000
            192,000
           3,840,000
            400,000
            300,000
            250,000
           1,880,000
            67,000
           2,430,000
            46,500
            58,700
            24,600
            18,000
  41,800
    0
  6,000
  36,400
  15,000
 178,000
 142,000
  15,000
  12,000
  67,000
 487,000
  78,000
  10,000
  32,500
  36,700
  18,300
  24,300
  39,200
 250,000
  26,200
  36,800
  26,200
  25,000
  23,800
  20,000
  16,000
  20,000
  21,000
  27,700
  20,000
  27,000
  51,500
  84,200
  33,200
1,300,000
2,626,686
1,596,120
 200,000
 100,000
  20,000
  75,000
1,000,000
 385,100
2,400,000
 560,000
 162,125
  69,000
  20,000
  75,000
 780,000
2,783,595
 547,350
   26,600
  360,000
  300,000
  223,000
  180,000
  180,000
     0
   24,000
     0
   30,000
   30,000
  467,960
   28,000
  251,760
 2,680,000
   26,000
   12,000
   35,000
 4,374,000
  683,300
 1,313,100
     0
  172,400
  159,000
 6,380,000
  600,000
   79,200
 1,800,000
 4,500,000
 10,979,848
 6,880,000
 6,080,000
 13,800,000
 2,450,000
  192,000
 72,220,000
   89,000
  189,106
  796,666
   31,034
 1,600,000
  720,000
 7,900,000
     0
792,686,998
 17,905,837
  192,000
   87,500
  422,400
 18,247,431
143,374,953
 1,769,340
 3,807,092
235,610,464
 12,444,889
 23,670,770
 3,970,903
 20,995,700
 3,135,850
 11,309,576
 1,638,496
141,349,414
 79,418,069
  892,800
 1,328,250
 1,062,000
  306,000
   73,500
 2,201,920
 2,760,000
 4,650,460
  333,758
   4,680
   36,296
  761,880
  361,602
  105,800
  115,000
  264,800
   79,540
  150,000
  130,000
 4,077,626
 2,800,000
  625,935
  654,387
  180,000
  180,000
    600
   4,400
  344,700
  161,130
 1,162,910
 1,162,910
 2,466,000
 70,956,738
   42,340
 1,751,221
 3,330,570
  445,200
   20,000
   23,200
   56,700
  803,250
  69,600
  87,000
  23,920
 4,800,000
  960,000
  24,000
28,837,967
 3,600,000
 1,666,667
 1,250,000
  640,000
 8,606,000
 4,520,000
 2,992,000
 2,608,000
32,215,098
  362,600
10,680,000
  298,000
  700,000
  596,000
  43,000
 1,323,000
  476,000
  980,000
  648,020
 1,860,000
  960,000
 4,800,000
 4,500,000
 6,593,338
 7,350,000
 6,459,200
 7,140,000
 3,600,000
 3,600,000
 1,250,000
13,560,530
 9,000,000
40,864,867
26,280,915
  160,000
 1,143,745
  239,700
     0
  199,000
  211,825
  80,000
  29,952
 6,216,145
 4,527,048
 2,704,620
   49,455
  495,512
  135,450
  244,131
 75,957,000
   5,455
   5,910
 11,227,200
 46,842,222
  628,123
 2,500,000
 3,120,000
 2,262,750
134,734,849
 24,338,480
 29,848,683
 1,727,450
  815,800
  891,830
 2,812,180
 22,182,752
 1,730,015
   12,480
 1,000,000
 2,500,000
 8,000,000
 2,279,240
   84,000
 2,000,000
 1,000,000
 3,000,000
 3,000,000
 2,286,000
 1,000,000
   2,610
 10,814,718
   6,480
    290
 3,000,000
    290
   2,810
 2,359,880
   90,000
   6,760
   30,920
    290
   6,600
  411,300
   13,200
  528,000
 2,950,158
 1,085,592
   9,900
 2,956,175
  365,000
 3,850,000
 3,000,000
 6,370,000
 12,554,205
 23,268,250
 2,967,500
  120,000
 15,055,627
 13,312,077
 7,570,000
 14,999,990
 5,019,900
 54,055,332
 13,061,478
 37,799,524
 34,462,802
 53,595,933
 1,346,405
 2,692,570
 2,791,200
 9,770,030
 10,816,000
384,540,000
 20,000,000
 28,852,620
 13,519,200
 54,995,150
  700,000
   95,000
 14,934,392
 22,813,430
 3,352,650
  575,000
 86,078,647
 10,712,763
 16,966,063
  468,800
 1,673,798
 39,831,695
 35,822,409
274,561,175
 17,697,878
  210,000
  140,000
 1,671,510
 2,209,410
 3,295,000
  534,239
 4,991,000
  150,000
24,526,000
32,367,570
55,469,890
69,195,000
 8,300,000
 5,709,600
 3,649,958
97,890,900
33,709,472
26,049,334
 1,435,130
35,893,576
63,910,028
 6,464,011
 4,058,587
24,040,756
  88,000
38,498,386
46,159,477
17,370,002
  380,000
  386,500
 1,582,630
  178,640
 2,077,600
  389,550
  732,880
  732,880
  732,880
  732,880
  366,440
  400,000
  495,600
  627,498
13,974,784
13,126,444
  426,200
  386,400
  273,640
  412,500
  129,600
  394,600
  171,600
  384,700
  495,930
  490,350
  492,860
  489,850
  479,655
  479,154
  890,580
  486,660
  646,890
 1,898,260
 1,396,350
  343,600
  221,000
  492,450
  320,000
  550,290
  335,600
  414,350
  414,350
 5,000,000
 5,541,000
  79,157
 1,733,900
 1,475,770
 2,490,000
 1,580,000
10,500,000
20,102,710
  98,200
  20,860
  148,000
  60,624
  120,000
  48,932
  76,700
  81,600
  47,950
  19,600
  191,964
  197,820
  414,090
  51,920
  127,976
  144,545
  48,932
  197,668
  36,000
  32,700
  25,640
  17,140
  25,000
  595,000
  105,100
  29,428
  219,356
  173,972
  215,020
  227,916
  189,112
  38,400
  47,425
  18,500
 293,000
  89,380
  10,000
  43,500
 219,356
 279,868
 189,100
  68,020
  44,714
  31,290
  49,920
  25,000
 284,030
 114,160
  19,600
  47,425
 181,536
 246,000
 177,370
 359,290
  37,932
  7,125
 180,600
 261,500
 201,900
  85,000
 201,500
  37,820
 283,770
  29,400
 254,450
  22,800
  20,860
  49,750
 169,160
  29,800
 266,890
  49,690
 389,650
 282,210
  4,000
  52,900
  20,860
  40,122
  26,840
  22,500
 391,830
  19,600
5,000,000
            7,900,000
            3,693,000
             325,000
            2,442,540
            6,066,666
             14,260
             157,244
             246,600
             165,360
           31,250,000
           34,730,000
010.év
kapcsolatos vevői szerződések
      Szerz.nettó összege
            7,320,000
Szerződés tárgya
XVIker-i szikkasztó kutak karb. - KERETSZERZŐDÉS!
csap.víz.elöntések az.sziv.ment. - KERETSZERZŐDÉS
Margaréta ovi esőcsatorna tisztítás 241/2010
Sasvár 57/A. bekötőcsat.tisztítása 239/2010
Centi Bölcsi esővíz csatorna tisztítása 243/2010
Móra isk.esőcsatorna tisztítás 242/2010
Egyesített bölcsi csat.csövek tisztítása 311/2010
csat.dugulás elh. E-lig-orvosi rend.előtt 432/2010
áteresz dugulás megsz. Caprera út 431/2010
Sashalmi pr.üzletportáljainak beép.
IKARUs pályavilágítás 454/2009
IKARUS hangosítás 452/2009
IKARUS járdaépítés 453/2009
iskolatej 2010.01.11-től 02.28-ig
03.01-03.12-ig iskolatej száll. az intézményeknek
03.16.-06.15-ig iskolatej
iskolatej szállítása az iskoláknak
keretszerződés! - járdaépítés a kerületben
Keretszerz! - Tempo 30 övezzetek kialakítása a ke
Nógrádverőce (Újsz-Alb) térkő járda építése 87/10
parkoló építés Napsugár ovi-Sash.tanoda 127/2010
TEMPO 30-as övezetek kiépítése 130/2010
monitorozás - PMH Szerv.f. és Inf.strat 2008-2010
ÁROP3.1.4 - Rendeletalk.foly.javaslatok, tanulmány
Inf.szerv.f.strat.2008-2010 monitorozása
gyűjtőjegy-Móra
gyűjtőjegy-Móra
gyűjtőjegy-Móra
gyűjtűjegy-Szerb
gyűjtőjegy
gyűjtőjegy-Szerb
101 db BKV éves bérlet
repi
karácsonyi csomagok
buszm.járda - Atlasz 3.-nógrádv.-Újsz. 256/2009
Villő u. parkoló tervezése 255/2009
Rozsos (Csömöri-Timur) burk.felúj.terv., eng. 254/
Nyílpuska u. útép.terve 18/2010
03.16-11.15-ig útép.hez műsz.ell.bizt. 45/2010
Magtár u. HÉV átj. gyalogos átj. tervezés 65/2010
járda tervezés Sh.téren CBA előtt 212/2010
Centi.ltp.II.ütem közl.alátám.munkarész tervei elk
Atlasz, Zsarnó, Hh útép.terv. 180/2010
Újszász u. 88. f.1.vízmelegítő csere 386/09
villanyszerelési munkák -2009.bizt.t.v.ált.feltárt
konyhai boyler javítása
Pilota u.37.földelés kiépítése megrend:010/2010
fénycsőcsere, konnektor felszerelés - konyha
6 db fénycső csere az OKI-n
Ételmelegítő pult jav., fűtőbetét csere
Storno! - Veres P.út 27. emeleti rács zár jav
Rákosi 86. bejárati ajtó javítása 40/2010
OKI pince világítás javítás, házasságk.konnektorok
Rákos u. 164. 2db zárcsere
Jókai 2. kazánrendszer szétbontása 83/2010
Jókai 6. kazánh.ventillátor csere 36/2010
Jókai 2. alagsor vízcsőtörés javítása 37/2010
Jókai 6. 204.iroda fénycső csere, javítás 38/2010
Újszász 88.f.5. villanyboyler cseréje 39/2010
Demeter 3. elektromos kábel csere 93/2010
V P. 29. betört ajtók vasráccsal lezárása 92/2010
Muzsika 15-17. bej.ajtó zárcsere 10/24872/2009
Lámpa,konektor jav. csere
fojtó csere, izzócsere, elosztó
PMH bejárat mozgásérzékelő javítása
10lit. boyler üzembe hely.
PMH 209.sz.konnektor javítása
Gyerekkuckó ovi villanyszerelési munkák 270/2010
fénycső csere, világítás jav. OKI
Margit 130. 3 db vasajtó lehegesztée, kerítés jav.
Szoc.iroda folyosó lámpa javítása
Margit 28. kültéri lámpa javítása
OKI fénycsőcsere, ajtócsengő jav.
Újszász u. 88 I/27. elektromos melegítő javítása
Jókai 6. bejárati ajtó javítása
PMH PV.pincéjébe 1 villanyboyler bekötése
PMH OKI fénycsőcsere, konnektor szerelés
Okmányiroda k.világítás javítása
Jókai 6. f.6. 7. elektromos hálózat javítása
Jókai 6. elektr kapu kulccsal zárhatóvá tétele
világítás javítás - Margit u. irattár
2 db függ.lámpatest felszerelése II.e.folyosó
Házasságkötőben konnektor, fénycső csere
int.vill.bizt.tehn.javítási munkák 508/2010
Rákosi 114-116. raktár felújítás, átalakítás
Ságvári 3. gondnoki lakás felújítása
Csömöri 150. ing.nyomóvez.javítás, hibaelhárítás
Légcsavar u.103772/13 csőtörés jav.
Vidámvásár 6. ing.javítása 2/2010
Újszász 88.f.13. ing.ejtőcső javítása
Jókai 6. javítási m. (padló, tisztasági festés) 4/
Vámosgyörk u. 43.fsz.3 csőcsere
Veres P. 118. tetőfelújítás
Védő u. 2. III.em15.lakás felújítása
Rákosi 114-116. tetőfelúj.pótmunkák
Jókai 6. I/105. laminált padlób. csere
Jókai 6. fsz.iroda zárcsere
Újszász 96.f. vízcsőtörés javítása 7/2010
Újszász u.96.fsz2.lakás felújítása
Rákosi út 86. felújítása
Mária u. 94. víznyomócső vez. csere
Újsz.88.I/27.bej.ajtó zárcs. Muzsika 15-17.kulcsm.
Újszász u. 88.II/48. felújítás
Vívó u. 1/C.III.e.13. ing jav. (festés, zárcsere)
Hunyadvár u. 37/A.fsz11.ing.felújítás
Csömöri út 17.tűzfal jav.
Hősök tere 9. csőtőrés megszüntetése
Rákosi 86. felúj.gépészeti pótmunkák L.R100722-nél
Szent I.u. 95. vízcsőtörés jav.
Iharfa u.16.fsz7. ajtózár csere
Iharfa 16.f.7. bejárati ajtó zárcsere
Veres P.u.37. zárak cseréje
Mészáros J.1-3.Iem.13sz.felújítás
Újszász u.88 fsz.8 villanybojler jav.
Vámosgyörk 43.f2. tisztasági festés, burkolat bont
Jókai 9. IV.9. lakás felújítása
Mészáros u 1-3. I.e.13. WC csésze cseréje
Vívó 1. fsz.2. ablak javítás
Újszász 88. II.e.36. WC csere
100 db tájékozt.tábla gyártása, kihelyezése
Sash.Vk. KMOP5.2.2. tábla készítése, kihelyezése
"D"eml.tbl.fóliázás-10db- KMOP 2.1.1./2009 pályáza
16db tbl.készít"150 új út" tájék.tbl gyárt.kihely.
10 db tábla Sh.vkp - munkaterület, belépni tilos!
Sh.piac hirdetőtábla
Önk.könyvizsgálati feladatainak ellátása
KMOP2.1..projekt könyvvizsg.felad.ell.(belter.utak
könyvvizsg.feladatok - TÁMOP 3.1.4.
Sash.Városközp. Könyvvizsgálói felad.ellátása
Sash.piac - fin.ütemterv pály.elsz. vált.bej.megv.
Sashalmi piac pályázat sikerdíja
ÁROP3.A.1-BSC szerv.fejl. -adatgy., javasl, tanulm
ÁROP3.A.1 - Felad.és kontrolling tan.ad., tanulm.
kivit.tervdok. - Felsőm-Vágás 115601/57 bölcsi 84/
tervezői művezetés - Felsőmalom bölcsi építés
berendezési tervdok. Felsőm-Vágás bölcsi 458/2010
PMH és intézmények áramdíja
Polgári védelem áramdíja
Pál u. 118., Sasvár, Bökényföldi, Szlovák és Újsz
Vagyonhaszn.áramdíj
Hh.park díszkivilágításának áramdíja
közb.elj.elők.lebony. - Sash.vkp.rehab.
megism.közb.elj.lebonyolítása - Sash.vkp.rehab
Sh.vkp.beruh.műszaki ellenőrzése
Dupla: L-R100905 Sash.piac rekonstrukciója kivitel
Sh.piac rekonstr. 95/2010- Cib Faktor Zrtre engedm
Sh.piac.épületgépész elektr.munkák 278/2010
gyengeáramú akna kivit. - 409/10 Sh. téren 100739
aknafedlap elh. 411/10 Sh.tér 100739 hrsz
22 db csőkorlát elh. 412/10 - Sh tér 100739 hrsz
Térfigy.kamera rendsz.kiépítése lakótelepen
Centi lakótelep.közter.felúj.I.ütem kivitelezés
kieg.ép.beruh.- Centi ltp.közter.felúj I.ütem
Centi ltp.lak.bej.alapj.elvégz.munkák
Sash.sét.-Hh park.zöldfelület rendezési munkák
Centi ltp.közter.felúj.II.ütem R102181 is!!!!
Cinkota.vkp.járdaépítések kivit. 100/2010
Cinkota főtere kialakít.kivit.94/2010 R102180 is!
Havashalom park talajcsere
Hh.park Bpi.útnál parkolók kialakítása 156/10
Hh.park.vízszikkasztás kiépítési munkái
Batthyány plan o-i ing.cscs.víz.elv. 204/2010
Centi ltp.közter.felúj.II.ütem - R100949 is!!!!
Cinkota főtere kialakít.kivit.94/2010- R101800 is!
ing.lelt.való részvétel, ingóságok számbavétele
Bátony u. 1-33. terület őrzése 2010.01.08-03.22-ig
02.01-04.01-ig ing.leltározásban való részvétel
Őrzés-védés 2010.03.22-04.08 Bátony.u.1-33.
Őrzés: Bátony u.1-33.
Mf-i repülőtéren fűkaszálás, bozótirtás, gallyazás
informatikai határvédelmi rendszer kialakítása
Keretszerződés! - nyomtató patronok és tonerek kül
tonerek - TÁMOP 3.1.4.proj.
irodaszer
tonerek PMH-ba TÁMOP 3.1.4.
OGY választásra tonerek
1 db Dell Latitude E6500 Note Book kiegészítővel
NotebookMSI CX600X-242HU
1 db Note book DEL VOSTRO 1015
Móra isk.honlapjának szerkesztése nyilv.bizt.
2 db BenQ24"LCD monitor
Linux mérnökök biztosítása 30 napra
1 db Samsung Note book (sash.p-ért-eszk.bev-ből)
Microsoft szotftver licencek
levelező rendszer átmigrálása az új rendszerre
hibaelh.- Win, Lin, Nov.term.futt.szerver gépeknél
Linux a.levelezőrendszer üzemeltetése
Hp benge szerver alaplap és javítás
Hp penge szerver alaplap
Tp ut canon
Tp Hp tiszt.
3 db notebook Dell Inspiron M5010 P320
M5010 notebook+táska+k.winch+replikátor(Fujitsu)
Szerver beszerzése
Szerver beszerzése
10 db Tallydatascom 5040 nyomtató (síkágyas)
XVI.ker.közter.parkfennt.m.végz. - keretszerződés!
Batsányi 48. akácfa visszavágása
laza köbméter hull.kez. a ker.több pontj.lévő kont
szemétszáll.-kukák PMH és Vagyonhaszn.iroda
04.01-től lak.ill.kerti nyes, lom, törm, hull.elsz
Nógrádverőce ill.lak.hulladék elszállítása 3/2010
Cinkotai strand -illegális hulladék elszállítása
lomok elsz. konténer -Jókai 9. IV.9 és Csömöri 150
Hatósági elj.s.keletk.hulladékok elszállítása
Lomszállítás: Bányai E.u.24m3
Bányai E.u-ból lomok elszállítása 236/2010
07.22-én Mária u.68. lomok elszállítása
lakossági iilegális hulladék elszállítása
Wesselényi 10. hull.elszáll. ártalmatlanítása
Ostoros 13. konténer rendelés
PMH + Vagyonhasznosítás földgázfogyasztása
környezetvédelmi iroda vízdíjak
94 db - 9 db!!! (2008.10.17-től) közkifolyó vízdíj
PMH vízdíj
vízdíj - Vagyonhasznosítási I
TÁMOP továbbképzési szolg.nyújtása intézményekben
Rákosszentm.Tanuszoda mozgássérült beem.beüz.
Rákosszentm.Uszoda Úszómedence kiegyenl.tartályjav
Rákosszentm.Uszoda Tanmedence kiegy.tartály jav.
XVI.ker.közter.fasorfennt.m.végz. - keretszerződés
hrsz 117548/3-10 utak mell.fasor munkálatok
Jókai 6.ta és recepciós szolg.ellátása
Rádiófrekvenciás zavarmérés: 10.01.11-én
Rádiófrekvenciás zavarmérés vizsg.2010.02.15-én
Rádiófrekvenc.zavarm.2010.06
rádiófrekvenciás zavarmérés
103772/15 hrsz.ing.őrzése (Újszász-Légcsavar )
09.17-én rádiófrekvenciás zavarmérés
Mária 68. elektr. fővezeték csere, mérőhely szabv.
Hófehérke 6.f.2. nyílászáró csere, csempe javítás
Rákosi 108. ing.tetőfelújítása
Akácfa 133. ing.tetőfelújítása
orv.rendelő lakássá átalakítása Baross G.u.11.
Rákosi út 115. tetőfelújítása
Redundáns központi + ADSL alapú internet szolg.
kamerarendszer telepítés - Sashalmi piac
ÁROP3.1.4 - ügyfélszolg.min.jav. tanulm. javaslatk
vállalk.el.adóbev.segítő iroda műk. 01.02-12.31-ig
Magiszter.NET szoftv. felhaszn.jogának biztosítása
Magiszter.NET szoftv. felh.jog.bizt.2011.09.30-ig
Istv.kir.csap.csat trafó áth.kiv.terve 68/2010
Batthyány 2-10.szabadvez.hál.áthelyezési munkái
ing.vás. Zsélyi 5. III.18.
aszfaltos járdajavítás - keretszerződés!
kátyúzás - keretszerződés!!!
földút jav. Anilin, Arany J, Ferenc 61/2010
Sash.sét.inf.pav.térburkolás 199/2010
Rigó u-i ltp.Bercsény u-i feljáró átépítése 209/10
0800132/10-en! Kossuth 45-50. bal.v.káty. 35910Ft
Simongát földút javítás 228/2010
fekvőrendőrök építése 260/2010
Simongát földút javítás 267/2010
Hunyadvár 61. járdabeszakadás javítása 269/2010
E-lig-Uszoda térkő burkolat jav. (gar:)
E-lig-u.üzemi bejáró út javítása 175/2010
Rsztm-u. parkoló javítása 176/2010
Hh-Karát sakán járda javítás 315/2010
Bpi 119. járda balesetmentes kialakít. 342/2010
vízelvezető gátak kialakítása 374/2010
Budapesti 119.kieg.kjárdaép.munkái 479/2010
Ker-i sprotlét.üz. kompenzációja
Önk.vál. átlagbér igény
Önk.vál. átlagbér igény
Okmányiroda és szoc.iroda élőerős őrzése
Hősök terei háziorvosi rendelő homl.felúj.359/10
Caprera 4-6. ing.szennyvízszivattyú csere 55/10
Szög (Délceg-Vadruca) vízvezeték építés 129/2010
Istv.kir.(Lőpor-Töltény) vízvezeték kivált. 160/10
Paradicsom (Vezekény-Fürge) vízvez.ép.189/2010
útépítés -Andócs, Anilin, Album 214/09 - L:092078
Rozsos (Timur-Csömöri) burk.felújítás 71/2010
Baross (Érsekújvár-Segesvár) burk.felúj.75/2010
Rozsos baross csat.bek.kiépítése 78/2010
Anilin-Album köz sarok csapadékvíz elv.
Rozsos (Csömöri-Timur) cs.víz.elv.munkák 121/2010
Rozsos (Péterke-Timur) járdaépítés 122/2010
Vezekény (Vez.köz-Bpi) útép.kivit. 141/2010
Baross u járdák átépítése 169/2010
postafiók bérlet - BP 1. 1631
előleg - NE-T-188 bérment.gép (100403261/10)
előleg - bérmentesítő gép NE-T-189 (100403263/10)
bérmentesítő előleg NE-T-189
16/2430/08/2010- Választási értesítők postázása
B-V-37/2010/MPZRT.LÜÜ választási tájékoztató
NE-T-189 bérm.géph.előleg igénylés
előleg igénylő NE-T-188 bérmentesítő géphez
Előleg bekérés NE-T-189
előleg igénylés a bérmentesítő géphez
választási küldemény 56000 dbű
NE-T-188 bérm.géphez előleg igénylő bizonylat
posta ktg.
postai szolgáltatások (küldeményforgalom, egyéb t)
posta ktg.
posta ktg.
NE-T-189 bérmgéph.előleg igénylő bizonylat kérése
posta költség
levél, ajánlott és térti
választási értesítők kézbesítése
vál.reklámkiadvány egyszeri terjesztése
kisebbs.önk.vál.értesítők kézbesítése
775 db választási értesítő kézbesítése
levél
közműegyeztetések
távk.hál.kivált.terv - Sash.piac.átép-miatt 269/10
közműegyeztetés 107/2010
Bajcsy tér távk.hál.kivált.terve - Cinkota vkp.
Cink.főtér - Telecom hálózat kiváltás
Sh.piac.- Telecom hálózat kiváltása
közműegyeztetések 146/2010
Magyar Telekom hálózat kiváltása SH.piac
ép.vizsg.tanulm. - Cinkota tájház, gimnázium
Lándzsa u-i ltp.közterület felúj.terve+Lakó u
szab., rend.terv - V.P út-Lándzsa u ált hat.ter.
Délceg (Páty-Menyhért) csapadékvíz elv. 11/2010
Andócs, Anilin u járdaépítés kivitelezése 34/2010
Rajka (Bfi-Hunyadvár) burk.felúj kivitelezés 40/10
út javítás Bökényf-Zsemlékes-Offset nyomda 63/2010
Petúnia 4/A gk.bej kiszélesítése 77/2010
Anilin, Andócs járda + zöldfelület építés 101/2010
Cement , Békéshalom útép.kivit. 140/2010
Könyvtár u-i parkolók bővítése 162/2010
Zsemlékes cs.víz.elv.kivit.166/2010
Kenéz, Pál u gar.javítása 178/2010
Baross u. 141.óvoda bővítése 213/2009
XVI.Kerületi Újság nyomdai munkálatok, szállítás
Hunyadi (Rpi hat.út-Baross) útép.kivit.33/2010
Ágota (Muzs-kend) Állás (Menyh-Muzs) útépítés 37/1
Gáspár, Lajos, Ida útépítés 133/2010
hrsz 100119 erdőrészlet erőfenntartási munkái
hrsz 100119 erdőrészlet erőfenntartási munkái
erdőfenntartási munkák 2A erdőrészl.(100119 hrsz)
felújítás - PMH Műsz.üo, MES, Jogi i, Szoc i 286/1
tov.képz.szaktan.szolg.isk. ovi -TÁMOP 3.1.4
Új bölcsőde építése Felsőmalom u. 5-7. 320/2010
kamatment.kölcsön rulírozó módon műk.
Begónia, Cinkotakert u útépítés 25/2010
Ákos, Muzsika útépítés 24/2010
V P , Sashalmi sétány, Vörösmajor útépítés 41/2010
Nyílvessző u. 45. 46. ing.szennyvízcsat. 56/2010
Vörösmarty u. 20/A. gk.bejáró ép. 64/2010
Mazsola (Timur-Rendelő) útépítés kivit. 70/2010
Ida U(M.kir-Sarkad) Sarkad (Rákosi-Ida)útép 74/10
Zsemlékes útgyal,ákos kialak.
Kossut, Ida h.csat.beköt.kiépítése 106/2010
Kossuth (Csöm-Rák) burk.felúj.csap.víz.elv.kiv.86/
Csillám (Műkő-Szárnyaskerék) útépítés kivit.85/10
Nap (János-Nyitra) útép.kivit.84/2010
Andocs,Anilin,Album,Zseml u.árok k.
Vízkármentesítés Vörösmajor 5-7. 118/2010
Csűr(Suba-Hangos) útép.kivitelezése 92/2010
Őrmester (Pirosrózsa-Thököly) burkfelúj.kivit.93/1
útép.cs.csat Istv.kir.László Hangulat Lőtér Károly
Hilda (Olga-Géza) cs.csat és útép.kiv. 134/2010
Arany J.u. h.csat.beköt kiépítése 136/2010
Kossuth.u.kerékpártároló létesítése 154/2010
Muzsika (Timur-monoki) útép.-burk.árok pótm.170/10
Őrmester u. vízelvezető árok építése 150/2010
Rákosi (Wess-Párta) cs.víz.elv. kiép. 172/2010
Ida u árokburk és padkaburk, 175/2010
parkoló cs.víz.elv.- E-lig-szính. 188/2010
Templom u. cs.víz.elv.kiép 203/2010
Istv.kir.útép, cs.csat.ép.- engedm. R101819-ről!
Begónia, Műkő útépítés 25/10 - R10950 is!
Ákos, Muzsika útépítés 24/10 L.: R100951 is!
Jókai isk.felújítás I.ütem (jóltelj.biztosíték !!!
467/2009 GTB pály.bérl.c.lakásv. Újszász 96/a.f.2.
Demeter u. 1-3. élőerős őrzése
Kendermag (Monoki-Ágota) jára kiv.pótmunka 262/09
Diófa, Béla útépítés 32/2010
Kétlovas (Locsoló-Csobaj) Locsoló útépítés 38/10
Kajszi (Állás-Cibakh, Bp-i-Cibakh) útépítés 39/10
Kendermag (Monoki-Ágota) járda lánckorlát ép. 47/0
útépítés kivit. Pemetefű, kajszi 69/2010
útép.kiv. 83/10 Kendermag, Fácánkert
Locsoló Kétlovas- szikkasztó építés 95/2010
Diófa u.szikkasztó építés 96/2010
Bekecs, Fácánkert burkolat felújítás 124/2010
Monoki 26. szv.csat.bekötés megh. 137/2010
Monoki, Zöldséges, Szög útép.kivit. 139/2010
Mátra, Fátra útép.kivit.138/2010
Csutora (Áfi-Csöbör) útép.kivit. 142/2010
Monoki 26. (114714 hrsz) sz.vízcsat beköt.179/2010
Erzsébet-ligeti uszoda elfagyások javítása
Rákosszentm.Tanuszoda csaptelep csere
Rákoszentm.Uszoda WC csere
Rsz. Uszoda 16 falba ép.WC csere 104/2010
Rsztm uszoda 3 db WC csere 126/2010
4 db zuhanyt.csere nő öltöző Rsztm.uszoda142/2010
Rsztm uszoda 4 db zuh.t.csere ffi öltözőben 143/10
4 db zuh.t.csere.lány öltöző Rsztm.uszoda 144/10
4 db zuh.t.csere.fiú öltöző Rsztm uszoda 145/10
2 db zuhanytálca csere Rsztm uszoda sz.ölt.146/10
E-lig-uszoda tetőbeázás feltárása 147/2010
Rstm.uszoda fitness légelszívás 245/2010
szaunat.zuhanyfalak.szig. jav 295/2010 E-lig.uszo
E-lig.uszoda tetőszigetelés - garanc.
E-lig.uszoda bádogozás (tető) gar. 294/2010
Erzsébet-l.uszi jacuzzi gar.jav.
Erzsébet-l.uszi vízell.bizt.óra akna gar.jav.
Rsztm.uszi fitness h.légelsz. kiép.pótm.245/2010
Rsztm.uszi hőcser.rendsz.gar.jav.
Rsztm.uszi uszókap.gar.jav.
Rsztm.uszi lépcső gar.jav.
csaptelepek cseréje Erzsébetligeti uszoda 358/2010
udvari lépcső javítása - Rszm uszoda
épületgép.munkák ffi ölt.vizesblokk E-lig-uszoda
válaszfalak jav.fitness terem-E-lig-usz. 454/2010
szig.burk.ffi ölt.vizesblokk E-lig-usz. 453/2010
felső födémszerk.jav.- E-lig.usz. jacuzzi tér 461/
ép.gép.jav.női vizesbl.-E-lig.usz.462/2010
szig.burk.női ölt,öző - E-lig-usz. 463/2010
tetőablakok javítása E-lig.uszoda 481/2010
csempe fugák jav. I.em.ölt.ben E-lig-uszoda 482/10
légtechnikai rendszer jav. Rsztm.uszoda 486/2010
takarító vályú jav.Rsutmi uszoda 484/2010
takarító vályú jav. Rsztmi uszoda 485/2010
fitness terem fűtési rendsz.jav. 488/2010
medencetéri csúszásmentesítés Rsztm uszoda 489/10
női és ffi ölt válaszfalak jav. Rsztmi uszoda 490/
női ffi ölt fal feltárás viz.miatt E-lig.u.491/10
padlóburk.fugázása Rsztmi uszoda 504/2010
padlóburk.fugázása E-lig.uszoda 505/2010
női ölt.padlóburk.jav. E-lig.uszoda 506/2010
Férfi ölt.padlóburk.jav.E-lig-uszoda 507/2010
470/2009 GTB bérl.c.lak.v.Mészáros 1-3.I/13.
mobil.tel.díj -PMH, rendőrség,
Polgári védelem mobiltelefon díja
Gelléri (Templ.tér- Béla) szennyvízcsat.kivit. 2/0
Hermina (Andrássy tér-H.57/b)szennyvízcsat.kiv.1/0
Jövendő u (Batthy.-116643) szennyvízcsat.ép.57/10
Tordai (5-3/a) szennyvízcsat.ép. 58/2010
Hunyadvár 37. I.lh A f. 11. lakásvásárlás
Andócs téri játszótér építése (hrsz 104221)
Prodám-Rezgőfű fatuskó kiszedés, járda jav. 400/09
Sashalom 28. jaárda javítás 25/2010
Jókai-Mészáros víznyelő építés 72/2010
Legenda 11. árok javítása 121/2010
Hét vezér szoborcsop.helyszínre szerelése 116/2010
Mazsola-Rendelő árok javítása 115/2010
Cziráki 22. 4 db korlát 114/2010
Rózs 24. előtt járda javítása 113/2010
Rózsa 4. előtt járda javítása 112/2010
Csömöri 20. előtti járda javítása 111/2010
Bőség u. 34. árok javítás 137/2010
Lapos u. 9. árok javítása 139/2010
Legenda-Istráng sarok összef.rács átép.138/2010
Kócs u. 6. árokjavítás
Vámosgyörk u. 27. árokjavítás
Rendelő u. 37.burkolt árok jav.
Ákos u. 21. burkolt áruk jav.
Lapát u. 25. árok, szélykő útt.jav.
Pálya u. 38. árokjavítás
Oszlop gyártás-elhely:Sash.-Homokd.-Milán u.
Sashalmi sétány-Elemi u. járdajav.
Késmárki 3. előtti árok és korlát helyreáll.187/10
Kossuth-Rákosi átersz elé hulladékfogó rács 190/10
Szilasp. híd javítás - Pozsonyi u-nál 154/10
Lapos 2. árok javítás 208/2010
Lassú 24. árok javítása 207/2010
Lassú 2. árok javítás 206/2010
Rózsalevél 58. árok javítás 202/2010
Vadruca 61. árok javítás 213/2010
Cibakháza 51. burkolt árok készítés 221/2010
Baross 276. burkolt árok javítása 222/2010
E-lig-szính-előtt fedlap csere 224/2010
E-lig-szính.mögötti szervizút fedlap csere 225/10
Pilóta u fedlap eltávolítás 231/2010
Újarad u Szilaspatak-híd javítása 230/2010
E-lig-56-os eml.mű talapzatának javítása 234/2010
Sash.sét.parkolásgátló oszlopok 235/2010
Bodnár 17. forg.lassító küszöb javítása 232/2010
árok javítás ágoston P. Prohászka 252/2010
Lassú 4. árok javítás 257/2010
Lassú u. 6. árok javítása 258/2010
Pálya u. 38. úttest süllyedés javítása 256/2010
Bácskai 44. járda javítás 249/2010
Szabadszó 28. járda javítás 248/2010
Thorma J. 10. járda javítás 255/2010
Gusztáv 116. hulladékfogó rács 254/2010
Felcsúti 25. árok javítás 253/2010
Rendelő 13. árok javítás 261/2010
Szent Imre 21. járda bemosódás jav. 250/2010
Dióskál u. 5. aknafedlap csere 288/2010
Lassú u 14-16. árok javítása 289/2010
Vadruca 74. "K" szegély építés 290/2010
Mazsola 13. járda javítás 301/2010
Lassú u. 26. árok javítás 302/2010
Sash.sét.9. járda javítása 300/12010
Pósa-Gordonka sarok közkút körbebetonozása 323/10
Járdajav. Mátéháza u.22-24.
Szilaspatak-hídjav.-Béla utcánál
Budapesti u. 138.járdajav.
Járdajavítás: Sasvár u. 4.
K szegély ép. Ottó u.42.
Ilona u. 3sz. előtt burkolt árak jav.
Lajos u.47-49.burkolt árok jav.
Béla u.99.előtt betonjárda jav.
Gyémánt 23-25. árok építés 378/2010
Ákos 26-27. csat.fedlap süllyedés megsz. 379/2010
Edit 43. járda javítás
Kendermag 93-95. járda javítás 354/2010
Táncsics 28/a. járda javítás 353/2010
Décsi u. 19. beszakadás megszüntetése 375/2010
Gyémánt 1-3. összefolyó rács építés 377/2010
Felcsúti 45-47. járda javítás 376/2010
összefolyó-rács Pirosrózsa-feldebrő 442/2010
szikkasztó árok Pirosrózsa u 443/2010
Nefelejcs-Rózsa víznyelő rács csere 475/2010
Aranycsillag 10. járda javítás 441/2010
Szabadszó u. 37.39. járda javítás 444/2010
burkolt árok készítés Feldebrő 2. 445/2010
Mátyás kir. 127. járdabeszakadás jav. 476/2010
Cserkút-Sserhalom összef.rács.tiszt. 474/2010
Hársfa 58. járda javítás 472/2010
Béla 99. járda javítás 473/2010
147/2010 ESZB bérlakás lemondás 10/45252/05/2010
     HÉV-Metró összek.von.megvalósíthatósági tanulm
     Szurmay sét.közvil.berend.kivitelezés 259/2009
     tervezőí.művezetés-Hh.par.Sh.sét.Margit u. közvil.
     Album u. közvilágítás berend.kivitelezés
     Nyomtató patronok és tonerek - külön eseti megrend
     HP tinatpartonok - Polgári védelem
     Irodaszer - Szerb A. isk TÁMOP
     tonerek a z Önk.i választásra
     Hp tonerek TÁMOP 3.1.4
     Sh.vk-komplex rehab végrehajt, Akcióter.terv végre
     Sash.városközp.átf.promóciós tevékenység
ződések
     Szerződés tárgya
     bérleti díj
Megnevezés
keretszerződés
keretszerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
keretszerződés
keretszerződés
megrendelés
megrendelés
keretszerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
megrendelés
megrendelés
szerződés
megrendelés
megrendelés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
keretszerződés
megrendelés
keretszerződés
keretszerződés
megrendelés
megrendelés
szerződés
megbízási szerződés
megbízási szerződés
megbízási szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
szolgáltatási szerződés
szolgáltatási szerződés
szolgáltatási szerződés
szolgáltatási szerződés
szolgáltatási szerződés
megbízási szerződés
megbízási szerződés
megbízási szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
szerződés
szerződés
megbízási szerződés
megbízási szerződés
megbízási szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
keretszerződés
megrendelés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szolgáltatási szerződés
karbantartási szerződés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
keretszerződés
megrendelés
áthúzódó
keret foglalás
szolgáltatási szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
keretszerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
megrendelés
megrendelés
keret foglalás
keret foglalás
keret foglalás
áthúzódó
szolgáltatási szerződés
megbízási szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
keretszerződés
megrendelés
szolgáltatási szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megbízási szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
megrendelés
szolgáltatási szerződés
szerződés
szerződés
megbízási szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
szerződés
adás-vételi szerződés
keretszerződés
keretszerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
Közszolgáltatási szerződés
egyéb
egyéb
megbízási szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
megrendelés
szolgáltatási szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szolgáltatási szerződés
megrendelés
szerződés
szolgáltatási szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
szerződés
szerződés
szolgáltatási szerződés
szerződés
szolgáltatási szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
szerződés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
megrendelés
szerződés
megrendelés
szerződés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
megbízási szerződés
szerződés
Kölcsönszerződés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
engedményezési sz.alapján!
szerződés
szerződés
szerződés
adás-vételi szerződés
megbízási szerződés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
szerződés
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
adás-vételi szerződés
szolgáltatási szerződés
áthúzódó
szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
adás-vételi szerződés
szerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megállapodás
szerződés
szerződés
megbízási szerződés
szerződés
keretszerződés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megrendelés
megbízási szerződés
megbízási szerződés
Megnevezés
Bérleti díj
Partner neve                   Szerz.azonosító     C
A XVI.Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány  R101764      1163
Ady Endre Kísérleti Ált.Iskola          R101797
Árpádf.Római Kat.Egyh.Szt Anna Plébánia     R100850      1162
Árpádf.Római Kat.Egyh.Szt Anna Plébánia     R101061      1162
Árpádf.Római Kat.Egyh.Szt Anna Plébánia     R101062      1162
Árpádföldi Közösségi Egyesület          R100642      1162
Árpádföldi Közösségi Egyesület          R101186      1162
Árpádföldi Közösségi Egyesület          R101041      1162
Árpádföldi Közösségi Egyesület          R101182      1162
Árpádföldi Közösségi Egyesület          R102035      1162
Atlétika Barátok Klubja             R101282      1165
Atlétika Barátok Klubja             R101283      1165
Atlétikai Reménységekért Alapítvány       R100573      1165
Bp. XVI.ker.Közbiztonsági Alapítvány       R101524      1163
Bp. XVI.ker.Közbiztonsági Alapítvány       R101525      1163
Bp-Sashalom(Krisztus K.)Plébánia         R100805      1163
Bp-Sashalom(Krisztus K.)Plébánia         R101421      1163
Bp-Sashalom(Krisztus K.)Plébánia         R101422      1163
Bp-Sashalom(Krisztus K.)Plébánia         R101663      1163
Budapesti Rendőr-Főkapitányság          090606      1139
Budapesti Rendőr-Főkapitányság          R100987      1139
Cavalloni Ferenc Modellező SE          R101543      1165
Centenárium Lakótelepért Egyesület        R101009      1165
Centenárium Lakótelepért Egyesület        R101154      1165
Cinkotáért Közhasznú Egyesület          R101600      1164
Cinkotáért Közhasznú Egyesület          R101680      1164
Cinkotáért Közhasznú Egyesület          R101679      1164
Cinkotáért Közhasznú Egyesület          R102240      1164
Cinkotai Baptista Gyülekezet           R101060      1164
Cinkotai Baptista Gyülekezet           R101065      1164
Cinkotai Baptista Gyülekezet           R101840      1164
Cinkotai Evangélikus Egyházközség        R100802      1164
Cinkotai Evangélikus Egyházközség        R101595      1164
Cinkotai Evangélikus Egyházközség        R101560      1164
Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre          R100709      1164
Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre          R101042      1164
Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre          R102092      1164
Cinkotai Római Katolikus Egyházközség      R100804      1164
Corvini Domini Egyesület             R100710      1165
Corvini Domini Egyesület             R101416      1165
Corvini Domini Egyesület             R101417      1165
Corvini Domini Egyesület             R101418      1165
Corvini Domini Egyesület             R101419      1165
Corvini Domini Egyesület             R101257      1165
Corvini Domini Egyesület             R101258      1165
Corvini Domini Egyesület             R101259      1165
Corvini Domini Egyesület             R102091      1165
Corvini Domini Egyesület             R102093      1165
Corvini Domini Egyesület             R102282      1165
Csillaggyertyafény Alapítvány               R101142  1161
Csillaggyertyafény Alapítvány               R102267  1161
FC Budapest Sólymok SE                   092921  1054
FC Budapest Sólymok SE                   R101048  1054
FC Budapest Sólymok SE                   R101998  1054
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár               R100632  1102
Holdvilág Kamaraszínház                  R100841  1161
HORT SE                          R100639  1164
HORT SE                          R101530  1164
HORT SE                          R101531  1164
HORT SE                          R101365  1164
IKARUS BSE                         R100879  1165
IKARUS BSE                         R101284  1165
IKARUS BSE                         R101285  1165
IKARUS BSE                         R101286  1165
IKARUS BSE                         R101287  1165
IKARUS BSE                         R101025  1165
IKARUS BSE                         R101495  1165
IKARUS BSE                         R102269  1165
IKARUS BSE                         R102277  1165
IKARUS BSE                         R102271  1165
Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület          R101467  1165
Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület          R101424  1165
Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület          R101425  1165
Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület          R101426  1165
Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület          R101561  1165
Kertvárosi Birkózó és Sumo Club              R101277  1162
Kertvárosi Birkózó és Sumo Club              R101024  1162
Kertvárosi Birkózó és Sumo Club              R102272  1162
Kertvárosi Polg. E. Egyesülete               R101185  1164
Kertvárosi Vívó Sport Egyesület              R100578  1162
Kertvárosi Vívó Sport Egyesület              R101535  1162
Kovász Egyesület                      R101544  1163
Kovász Egyesület                      R101562  1163
Kovász Egyesület                      R101563  1163
Kovász Egyesület                      R101245  1163
Kovász Egyesület                      R101839  1163
Kovász Egyesület                      R102279  1163
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XVI.ker-i Szervezete  R101000  1163
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XVI.ker-i Szervezete  R101508  1163
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XVI.ker-i Szervezete  R101509  1163
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XVI.ker-i Szervezete  R101584  1163
Magyar Vörösk.Bpi Szerv.K-Pesti Régó            R101144  1107
Mátyásföldi Lawn Tennis Club                R100575  1165
Mátyásföldi Lawn Tennis Club                R101364  1165
Mátyásföldi Lawn Tennis Club                R102278  1165
Mátyásföldi Lovas Egylet                  R100984  1165
Mátyásföldi Lovas Egylet                  R100992  1165
Mátyásföldi Lovas Egylet                  R101512  1165
Mátyásföldi Lovas Egylet                  R101493  1165
Mátyásföldi Református Egyházközség            R100707  1165
Mátyásföldi Református Egyházközség            R101034  1165
Mátyásföldi Református Egyházközség           R100842  1165
Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség         R100708  1165
Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség         R101126  1165
Moldvahon Csángó Kult. Egyes.              R103048  3200
Mozgássérültek Bp-i Egyesületének XVI.ker-i Szervezete  R101141  1162
Összefogás Lakásszövetkezet               092992  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               092993  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               092994  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               092995  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               092996  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               092997  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               092998  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               092999  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               093000  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               093001  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               093002  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               093003  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               093004  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               093005  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               093006  1165
Összefogás Lakásszövetkezet               093007  1165
Öt Faluért Alapítvány                  R101702  1162
Öt Faluért Alapítvány                  R101699  1162
Öt Faluért Alapítvány                  R101660  1162
R. Törley Mária szobrászművész              R100574  1165
Rákóczi Szövetség                    R100873  1027
Rákosz.ért Kultúrális Egyesület             R100854  1161
Rákosz.ért Kultúrális Egyesület             R101038  1161
Rákosz.ért Kultúrális Egyesület             R101208  1161
Rákosz.ért Kultúrális Egyesület             R101209  1161
Rákosz.ért Kultúrális Egyesület             R101408  1161
Rákossz. Atl.és Football Club              R100572  1161
Rákossz. Atl.és Football Club              R101411  1161
Rákossz. Atl.és Football Club              R101412  1161
Rákossz. Atl.és Football Club              R101499  1161
Rákossz. Atl.és Football Club              R102273  1161
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet          R100806  1161
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet          R101235  1161
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet          R101967  1161
Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség      R100800  1161
Rákosszentmihályi Sport Club               R100638  1162
Rákosszentmihályi Sport Club               R101693  1162
Rákosszentmihályi Sport Club               R102275  1162
Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség    R101035  1161
Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség    R101187  1161
Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség    R101058  1161
Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség    R102284  1161
Rákossztm. és Áf.Polgári Köre              R100641  1161
Rákossztm. és Áf.Polgári Köre              R101415  1161
Rákossztm. és Áf.Polgári Köre              R101281  1161
Rákossztm. és Áf.Polgári Köre              R102034  1161
Rákossztm-Sashalmi Ref.Egyházközség           R100803  1161
Rákossztm-Sashalmi Ref.Egyházközség             R101059  1161
Rákossztm-Sashalmi Ref.Egyházközség             R102096  1161
Rehab XVI.Kft.                        R100234  1161
Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete  R100640  1161
Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete  R101204  1161
Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete  R101113  1161
Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete  R101139  1161
Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete  R102249  1161
Somogy Megyei Gyermektábor                  R101713  8640
Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány            R101704  1161
Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány            R101697  1161
Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány            R101646  1161
Varázsműhely Művészeti Alapítvány              R101700  1165
Varázsműhely Művészeti Alapítvány              R101701  1165
Varázsműhely Művészeti Alapítvány              R101698  1165
Varázsműhely Művészeti Alapítvány              R101598  1165
XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE                R100637  1165
XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE                R101288  1165
XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE                R101559  1165
XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE                R101558  1165
XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE                R102276  1165
Ziccer Kosársuli SE                     R100576  1161
Ziccer Kosársuli SE                     R101278  1161
Ziccer Kosársuli SE                     R101279  1161
Ziccer Kosársuli SE                     R101498  1161
Ziccer Kosársuli SE                     R102274  1161
                               090469
                               091595
                               R101292
                               R100852
                               R101240
               2010.év támogatási szeződések
       Cím                Szerz.kelte Szerz.hartárideje Szerz összege
Budapest 16.ker.  Jókai u. 3.          6/30/2010     1/31/2011    500,000
24321 Kishegyes  Fő u.27.           7/28/2010     12/31/2010    229,823
Budapest      Állás u. 66.         4/30/2010     5/31/2010    341,631
Budapest      Állás u. 66.         5/31/2010     6/30/2010    700,000
Budapest      Állás u. 66.         5/31/2010     6/30/2010    567,888
Budapest      Kémény u. 4.         4/14/2010     1/31/2011    200,000
Budapest      Kémény u. 4.         5/17/2010     12/30/2010    150,000
Budapest      Kémény u. 4.         5/18/2010     6/30/2010    250,000
Budapest      Kémény u. 4.         5/21/2010     12/15/2010    100,000
Budapest      Kémény u. 4.          9/6/2010    10/31/2010    220,000
Budapest      Mészáros J. u. 4.       5/21/2010     6/30/2010    90,000
Budapest      Mészáros J. u. 4.       5/21/2010     6/30/2010    145,000
Budapest      Mészáros J. u.4.       3/30/2010     4/30/2010   1,837,376
Budapest      Jókai u. 6.          6/29/2010     1/31/2011    500,000
Budapest      Jókai u. 6.          6/29/2010     1/31/2011   4,000,000
Budapest      Sasvár u.23.         4/30/2010     1/31/2011    646,620
Budapest      Sasvár u.23.         5/17/2010     6/30/2010    70,000
Budapest      Sasvár u.23.         5/17/2010     6/30/2010    70,000
Budapest      Sasvár u.23.         7/14/2010     12/15/2010    70,000
Budapest      Teve u. 4-6           4/1/2009     3/31/2010   3,564,000
Budapest      Teve u. 4-6          4/29/2010     3/31/2011  13,716,000
Budapest      Veres P. u. 157.       5/21/2010     12/15/2010    200,000
Budapest      Olga u. 36.          5/13/2010     6/15/2010    200,000
Budapest      Olga u. 36.          5/17/2010     6/30/2010    50,000
Budapest      Vidámvásár út 78.       4/30/2010     7/30/2010    200,000
Budapest      Vidámvásár út 78.       5/26/2010     1/31/2011    60,000
Budapest      Vidámvásár út 78.       5/31/2010     1/31/2011    150,000
Budapest      Vidámvásár út 78.       9/10/2010     1/31/2011    220,000
Budapest      Georgina u.59.         5/3/2010     6/30/2010    400,000
Budapest      Georgina u.59.        5/11/2010     6/30/2010    244,016
Budapest      Georgina u.59.         8/3/2010    12/31/2010   1,600,000
Budapest      Batthyány Ilona u. 53-55.   4/30/2010     1/31/2011    539,110
Budapest      Batthyány Ilona u. 53-55.    5/3/2010     7/31/2010    300,000
Budapest      Batthyány Ilona u. 53-55.   5/17/2010     12/30/2010    50,000
Budapest      Csókakő u. 2/b.        4/19/2010     5/30/2010    200,000
Budapest      Csókakő u. 2/b.        5/26/2010     6/30/2010    150,000
Budapest      Csókakő u. 2/b.         9/6/2010     1/31/2011    220,000
Budapest      Batthyány Ilona u. 21.    4/30/2010     1/31/2011    438,796
Budapest      Táncsics u. 10.        4/15/2010     5/30/2010    200,000
Budapest      Táncsics u. 10.        5/17/2010     6/30/2010    150,000
Budapest      Táncsics u. 10.        5/17/2010     6/30/2010    50,000
Budapest      Táncsics u. 10.        5/17/2010     6/30/2010    200,000
Budapest      Táncsics u. 10.        5/17/2010     6/30/2010    200,000
Budapest      Táncsics u. 10.        5/30/2010     6/30/2010    80,000
Budapest      Táncsics u. 10.        5/30/2010     6/30/2010    50,000
Budapest      Táncsics u. 10.        5/30/2010     6/30/2010    80,000
Budapest      Táncsics u. 10.        9/13/2010     1/31/2011    48,000
Budapest      Táncsics u. 10.        9/13/2010     1/31/2011    220,000
Budapest      Táncsics u. 10.        9/21/2010     10/6/2010    50,000
Budapest 16.ker.  Hősök tere 10-11.     5/31/2010  1/30/2011   100,000
Budapest 16.ker.  Hősök tere 10-11.     9/15/2010  10/6/2010   150,000
Budapest 05.ker.  Hold u. 15.       12/31/2009  3/15/2010   125,000
Budapest 05.ker.  Hold u. 15.        5/31/2010  6/15/2010   750,000
Budapest 05.ker.  Hold u. 15.        8/2/2010  8/31/2010   750,000
Budapest      Szent László tér 7-14.  3/29/2010  12/15/2010   800,000
Budapest      Ságvári u. 3.       4/26/2010  6/21/2010  2,600,000
Budapest      Vidámvásár u. 72.     3/30/2010   7/1/2010   200,000
Budapest      Vidámvásár u. 72.     5/21/2010  12/15/2010   80,000
Budapest      Vidámvásár u. 72.     5/21/2010  12/15/2010   30,000
Budapest      Vidámvásár u. 72.     6/15/2010  6/30/2010   200,000
Budapest      Bátony u. 1-33.      4/26/2010  12/29/2010  1,500,000
Budapest      Bátony u. 1-33.      5/21/2010  6/30/2010   30,000
Budapest      Bátony u. 1-33.      5/21/2010  6/30/2010   100,000
Budapest      Bátony u. 1-33.      5/21/2010  6/30/2010   20,000
Budapest      Bátony u. 1-33.      5/21/2010  6/30/2010   50,000
Budapest      Bátony u. 1-33.      5/26/2010  6/30/2010  1,500,000
Budapest      Bátony u. 1-33.      6/15/2010  12/15/2010  1,410,000
Budapest      Bátony u. 1-33.      9/20/2010  10/6/2010   100,000
Budapest      Bátony u. 1-33.      9/20/2010  10/6/2010   180,000
Budapest      Bátony u. 1-33.      9/21/2010  10/6/2010   60,000
Budapest      Futórózsa u.80.      5/1/2010  6/29/2010   200,000
Budapest      Futórózsa u.80.      5/17/2010  6/30/2010   200,000
Budapest      Futórózsa u.80.      5/17/2010  6/30/2010   50,000
Budapest      Futórózsa u.80.      5/17/2010  6/30/2010   280,000
Budapest      Futórózsa u.80.      5/26/2010  1/31/2011   200,000
Budapest 16.ker.  Délceg u. 9.       5/21/2010  6/30/2010   200,000
Budapest 16.ker.  Délceg u. 9.       5/26/2010  6/30/2010  1,000,000
Budapest 16.ker.  Délceg u. 9.       9/22/2010  10/6/2010   100,000
Budapest      Rózsalevél u. 36.     5/17/2010  12/30/2010   300,000
Budapest 16.ker.  Monoki u. 27.       4/1/2010  4/30/2010  5,000,000
Budapest 16.ker.  Monoki u. 27.       5/21/2010  12/15/2010   50,000
Budapest      Templom tér 3.      5/17/2010  12/30/2010   350,000
Budapest      Templom tér 3.      5/26/2010  1/31/2011   100,000
Budapest      Templom tér 3.      5/26/2010  1/31/2011   70,000
Budapest      Templom tér 3.      6/18/2010  6/30/2010   100,000
Budapest      Templom tér 3.      7/30/2010  12/31/2010   300,000
Budapest      Templom tér 3.      9/21/2010  10/6/2010   200,000
Budapest      Veres P. u. 27.      5/31/2010  6/15/2010   200,000
Budapest      Veres P. u. 27.      6/14/2010  12/15/2010   50,000
Budapest      Veres P. u. 27.      6/14/2010  12/15/2010   30,000
Budapest      Veres P. u. 27.      7/5/2010  7/31/2010   500,000
Budapest 10.ker.  Bihari út 15.       5/31/2010  1/30/2011   200,000
Budapest      Bökényföldi u. 27.    3/30/2010  4/30/2010  3,000,000
Budapest      Bökényföldi u. 27.    6/15/2010  6/30/2010  4,210,000
Budapest      Bökényföldi u. 27.    9/20/2010  10/6/2010   490,000
Budapest      Diósy L. u.45.      4/16/2010  6/15/2010   100,000
Budapest      Diósy L. u.45.      4/16/2010  6/15/2010   100,000
Budapest      Diósy L. u.45.      5/17/2010  12/15/2010   50,000
Budapest      Diósy L. u.45.      5/21/2010  12/15/2010   80,000
Budapest      Baross G.u. 23.      4/22/2010  5/30/2010   547,207
Budapest      Baross G.u. 23.      5/3/2010  6/30/2010   300,000
Budapest      Baross G.u. 23.     5/10/2010  12/31/2010   949,375
Budapest      Pilóta u.27.       4/21/2010  5/30/2010   759,980
Budapest      Pilóta u.27.       5/31/2010  6/30/2010  1,300,000
Gyöngyös      Petőfi Sándor u. 189.  12/20/2010  1/24/2011   400,000
Budapest      János u. 53.       5/31/2010  1/30/2011   200,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      Hilda u. 1       12/16/2009  8/31/2010   360,000
Budapest      János u.53.       6/18/2010  12/15/2010   150,000
Budapest      János u.53.       6/21/2010  12/15/2010   300,000
Budapest      János u.53.        7/5/2010  1/31/2011   200,000
Budapest      Táncsics u. 15.     3/29/2010  4/30/2010   300,000
Budapest      Szász Károly u. 1.    5/13/2010  12/31/2010   300,000
Budapest 16.ker.  Templom tér 3.      4/22/2010  5/31/2010   50,000
Budapest 16.ker.  Templom tér 3.      5/13/2010  6/30/2010   190,000
Budapest 16.ker.  Templom tér 3.      5/17/2010  12/30/2010   70,000
Budapest 16.ker.  Templom tér 3.      5/17/2010  12/30/2010   150,000
Budapest 16.ker.  Templom tér 3.      5/21/2010  6/30/2010   100,000
Budapest      Csömöri út 80.      3/30/2010  4/30/2010  3,000,000
Budapest      Csömöri út 80.      5/17/2010  6/30/2010   100,000
Budapest      Csömöri út 80.      5/17/2010  6/30/2010   300,000
Budapest      Csömöri út 80.      6/15/2010  12/15/2010  4,190,000
Budapest      Csömöri út 80.      9/20/2010  10/6/2010   550,000
Budapest      Sándor u.26.       4/30/2010  1/31/2011   358,725
Budapest      Sándor u.26.       6/11/2010  1/31/2011   400,000
Budapest      Sándor u.26.       9/1/2010  12/31/2010  1,700,000
Budapest      Templom tér 3.      4/30/2010  1/31/2011  1,112,653
Budapest 16.ker.  János u. 27.       3/30/2010   7/1/2010   200,000
Budapest 16.ker.  János u. 27.       6/15/2010  12/15/2010   600,000
Budapest 16.ker.  János u. 27.       9/20/2010  10/6/2010   80,000
Budapest      Hősök tere 10-11.    4/30/2010  6/30/2010   311,942
Budapest      Hősök tere 10-11.    5/17/2010  12/30/2010   250,000
Budapest      Hősök tere 10-11.    5/31/2010  6/30/2010   800,000
Budapest      Hősök tere 10-11.    9/21/2010  10/6/2010   50,000
Budapest      Rákosi út 71.      4/19/2010  1/31/2011   200,000
Budapest      Rákosi út 71.      5/17/2010  6/30/2010   50,000
Budapest      Rákosi út 71.      5/21/2010  6/30/2010   40,000
Budapest      Rákosi út 71.       9/6/2010  10/31/2010   40,000
Budapest      Budapesti út 82.     4/30/2010  1/31/2011   649,320
Budapest      Budapesti út 82.    5/31/2010  6/30/2010   800,000
Budapest      Budapesti út 82.    9/16/2010  12/31/2010  1,400,000
Budapest      Pálya u. 48.      1/25/2010  3/31/2010  12,021,000
Budapest 16.ker.  Hársfavirág utca 18.  4/19/2010  1/31/2011   200,000
Budapest 16.ker.  Hársfavirág utca 18.  5/17/2010  12/30/2010    50,000
Budapest 16.ker.  Hársfavirág utca 18.  5/26/2010  6/30/2010   100,000
Budapest 16.ker.  Hársfavirág utca 18.  5/31/2010  1/30/2011    50,000
Budapest 16.ker.  Hársfavirág utca 18.  9/30/2010  10/5/2010   220,000
Fonyód                   6/15/2010  12/31/2010   200,000
Budapest      Batthyány u. 66.    6/18/2010  12/30/2010    40,000
Budapest      Batthyány u. 66.    6/21/2010  12/15/2010    90,000
Budapest      Batthyány u. 66.     7/5/2010  1/31/2011    80,000
Budapest      Villő u. 10.      6/18/2010  12/15/2010    60,000
Budapest      Villő u. 10.      6/18/2010  12/15/2010    70,000
Budapest      Villő u. 10.      6/21/2010  12/15/2010    80,000
Budapest      Villő u. 10.       7/1/2010  7/31/2010    50,000
Budapest      Futórózsa u. 65. I.1.  3/30/2010   7/1/2010  1,000,000
Budapest      Futórózsa u. 65. I.1.  5/21/2010  6/30/2010   100,000
Budapest      Futórózsa u. 65. I.1.  6/15/2010  12/15/2010   100,000
Budapest      Futórózsa u. 65. I.1.  6/22/2010  12/31/2010  3,000,000
Budapest      Futórózsa u. 65. I.1.  9/20/2010  10/6/2010    80,000
Budapest      Aurél u. 11       3/30/2010  4/30/2010   500,000
Budapest      Aurél u. 11       5/21/2010  6/30/2010    90,000
Budapest      Aurél u. 11       5/21/2010  6/30/2010    80,000
Budapest      Aurél u. 11       6/15/2010  12/15/2010   630,000
Budapest      Aurél u. 11       9/20/2010  10/6/2010    80,000
                      3/25/2009  12/31/2010   277,415
                      7/22/2009  9/30/2010   392,500
                      5/18/2010  6/30/2010   300,000
                      4/26/2010  5/31/2010   200,000
                      6/15/2010  6/30/2010  1,000,000
Szerződés tárgya
oktatásokra, képzésekre (Szakrendelő dolgozói)
Bp-i látogatás útiköltségére 800 EURO
30/2010CKEB Egyh.műk tám.
36/2010.CKEB Karb.tetőjav.proj.vásárl.
Parkosítás: templom és plébánia
21/2010 CKEB működési költségekre
84/2010 KSB kiállítások, kirándulások költségeire
80/2010.CKEB
210/2010 KSB gyalogos, autóbuszos túrák költségeir
107/2010 CKEB működési támogatás
248/2010.KSB "Sporttábor szerv. (9-12év)"
247/2010.KSB "Sporttárbor szervezése (13/18év)"
56/2010KSB határozat
tárgyi, anyag és kisértékű eszközbeszerzésre
a támogatott dolgozóinak
30/2010 CKEB közüzemi díjra, műk.költségekre
82/2010.KSB "Hagyomőányőrz.és hitélette..."
80/2010.KSB "Hagyományőrző,környezetvéd.."
330/2010 KSB nyári hittanos tábor költségeire
szabadidős közb.tev.tám.2009.04.01-2010.03.31.
szabadidős közbiztonsági tevékenység tám.
214/2010 KSB bérleti díj, szállítási kts, karbants
67/2010 CKEB Centenáriumi Gyermeknap ktsgeire
105/2010KSB. "Centi lakót.nyárbúcsúzt.mulatság"
21/2010.CKEB Közüz.díj,kisért.tárgyi eszk.
79/2010 CKEB Cinkotai Advent programra
81/2010 CKEB Ker.Nemzetiségi találkozó programra
107/2010 CKEB civil ház működési költségeire
39/2010.CKEB Vagyonvéd.rendsz.kiép.
30/2010.CKEB "EGyházak műk.tám."
Imaház tetőszerkezetének felújítására
30/2010 CKEB közüzemi díjra, műk.költségekre
40/2010.CKEB Kertép.költségeire
125/2010 KSB Templomi koncertsorozat költségeire
21/2010CKEB Cinkotai Ny.P.K.tám.
74/2010.CKEB kirándulás költségeire
107/2010 CKEB civil ház működési támogatása
30/2010 CKEB közüzemi díjra, műk.költségekre
21/2010CKEB Corvin Dom.tám.
94/2010.KSB "Cigányzenekari műsor"
91/2010.KSB "Mikulás a Corvini Dominiban"
88/2010.KSB "Gálaműsor"
87/2010.KSB "Mindenki karácsonyfája"
63/2010CKEB "Minden kirácsonyfája"c.prog.
65/2010CKEB "Mikulás a Corv.Dom."c.prog.
64/2010CKEB "Gálaműsor" c.prog.
109/2010 CKEB Mindenki karácsonya programra
107/2010 CKEB közösségi ház működési támogatása
339/2010.KSB "Sztár varázs" műs.tám.
257/2010 KT egészségmegőrző programok tám.
355/2010.Kt. 180/2010.OIGYB 2010.oktatás,fejl.
sporteszközökre, működési költségre
2010.01-05.havi pályabérleti díjhoz
utazási költségre - Future Cup 2010 labdarúgó torn
50/2010 KSB - XVI.ker.fiókkönyvtárak tám.
70/2010 KSB 2010.évi működés támogatása
47/2010 KSB I.félévi tev., műk. támogatása
258/2010 KSB nevezési díjra
255/2010 KSB nevezési díjra
325/2010 KSB sportcsapat,egyéni verseny tám.
73/2010 KSB 2010.I.félévi tevékenységének támogat.
238/2010.KSB "Labdarúgó emléktorn."
237/2010.KSB "Ism. meg a kerületet"
236/2010.KSB "Ált.isk.foci kupája"
235/2010.KSB "Óvodai sportnap"
318/2010 KSB 2010.évi közműv,sport,helytört.
325/2010 KSB nevezési díj, szálláskts, sportszer,
342/2010.KSB Kézilabda szako.költs.
334/2010.KSB Közműv.,ker.sport,helyt.tám.
343/2010.KSB Old Boys labdarugó cs.r.
138/2010 ESZB egészségmegőrző programokra
100/2010.KSB"Ökomenikus városmisszió"
101/2010.KSB "Hagyományos és egészs..."
134/2010.KSB"Hagyományter. Nagyszab.Kar.."
72/2010 CKEB Ökumenikus misszió programra
244/2010KSB "Sport és edzőtábor Kertv."
315/2010 KSB 2010.évi közműv,sport,helytört.
350/2010.KSB Közmű.,ker.sport,helyt.tám.
97/2010 KSB Czinkotai csetepaté költségeire
7/2010 Ök. rend.
243/2010 KSB vívófelszerelésre
130/2010 KSB útiköts, Bp-i közl.kts, belépőjegyek
76/2010 CKEB Szent Mihály napi búcsú költségeire
77/2010 CKEB Wass Albert emlékünnepélyre
"Néri Ált.Isk.nyári tokaji tábor költségcs."
Csángó gyerekek Bp-i látogatásának költségére
345/2010.KSB Közműv.,ker.sport,helyt.tám.
programok megvalósítására
329/2010 KSB kult.rendezv, dologi kiadások
328/2010 KSB Holdv.Kam.sz.bérleteire, jegyekre
7/2010 Ök. "Bp.kitelep.cs.emlékmű.áll."
137/2010 ESZB egészségmegőrző programok tám.
47/2010KSB határozat
325/2010 KSB sportcsapat,egyéni verseny tám.
334/2010.KSB Közműv.,ker.sport,helyt.tám.
Czinkotai csetepaté programra
Cinkotai csetepaté költségeire
124/2010 KSB száll.kts, eszk.vás, bérl.díj, takarm
250/2010 KSB ingyenes lovardai nap költségire
30/2010CKEB Mátyásf.Református E.tám
43/2010.CKEB
lelkészlakás szigetelés költségeire
30/2010CKEB Mátyásf.Római Kat.E.tám.
37/2010.CKEB bontás,építés,vízszigeteltés
XV.jub.Csángó bál rendezési költségeihez
143/2010 ESZB egészségmegőrző programok tám.
503/2009 GTB Centenáriumi sét.2. egycsat.gy.kémény
498/2009 GTB Centenáriumi sét.6. egycsat.gy.kémény
499/2009 GTB Centenáriumi sét.8. egycsat.gy.kémény
500/2009 GTB Centenáriumi sét.10.egycsat.gy.kémény
501/2009 GTB Csipkés köz 6. egycsat.gy.kémény
510/2009 GTB Dóra tér 11. egycsat.gy.kémény
509/2009 GTB Futórózsa u. 95. egycsat.gy.kémény
506/2009 GTB Gizella tér 9. egycsat.gy.kémény
497/2009 GTB Linda tér 2. egycsat.gy.kémény
502/2009 GTB Linda tér 8. egycsat.gy.kémény
511/2009 GTB Mátyásdomb tér 6. egycsat.gy.kémény
504/2009 GTB Olga u. 4. egycsat.gy.kémény
505/2009 GTB Olga u. 24. egycsat.gy.kémény
496/2009 GTB Összefogás sét.2. egycsat.gy.kémény
508/2009 GTB Sasvár u. 99/A. egycsat.gy.kémény
507/2009 GTB Sasvár u. 103/A. egycsat.gy.kémény
123/2010 KSB Néptáncgála pályázatra
259/2010 KSB Fórumfutás pályázatra
302/2010 kT Néptáncgála programra
48/2010KSB határozat
a felvidéki Beiratk.ösztöndíj program támogatására
Kertv.Fiatalok Rendezv. támogatása
66/2010.CKEB
96/2010 KSB 04.24-i csekésznap kult.progr.tám
95/2010 KSB 500 éves hagyomány őrz.pály.kts
213/2010.KSB "2010.04.24-i ifj.és cserk.."
47/2010 KSB határozat
111/2010.KSB "Grogprevenció"
110/2010.KSB "Sashalmi Sörnap"
32562010 KSB nevezési díj, szálláskts, sportszer
334/2010.KSB Közműv.,ker.sport,helyt.tám.
30/2010 CKEB közözemi díjra, műk.költségekre
42/2010 CKEB Szolg.lakás és imaház hőszigetelésére
az imaház felújítására
30/2010 CKEB közüzemi díjra, működési költségre
47/2010 KSB I.félévi tev., műk. támogatása
325/2010 KSB II.félévi tevékenysége tám.
334/2010.KSB Közműv.,ker.sport,helyt.tám.
30/2010.CKEB
81/2010 KSB Lelki egészségvéd pály.költségeire
41/2010.CKEB Kertép.,tetőjav.,pince szig.
344/2010.KSB DVD kiad.költségeire tám.
21/2010 CKEB működési költségekre
102/2010.KSB "Történelmi emlékhelyekre szer.."
224/2010 KSB "Gyógytorna minden héten"
108/2010 CKEB működési támogatás
30/2010 CKEB közüzemi díjra, műk.költségekre
38/2010.CKEB Fűtés felúj.
nyílászárók cseréje (lelkészlakás, irodák) ktsgeie
Vissza nem tér.tám - felügy.b.tiszt.díja, műk.kts.
21/2010 CKEB működési költségekre
115/2010 KSB Utazás tört.eml.helyekre pályázat k.
84/2010.CKEB "Lakossági program,operett g."
140/2010 ESZB egészségmegőrző programok tám.
107/2010CKEB "Közös.H.műk.tám."
Árvízkár.családok.gyerm.táboroztatására
108/2010 KSB Kulturális igények pályázatra
215/2010 KSB 2010.évi nyári táborozásra
299/2010 Kt. Téli túra szállásdíja, mobil asztalok
318/2010 KSB Hagyományőrző játszóház pályázatra
132/2010 KSB Betlehemi pályázatra
249/2010 KSB Manótorna pályázatra
300/2010 Kt "Varászm.ajánd.m.ker.isk."
47/2010 KSB I,félévi tev., műk. támogatása
240/2010.KSB "Kézilabda a gyerekekért"
325/2010 KSB II.félévi működési költségekre
működési költségekre
334/2010.KSB Közműv.,ker.sport,helyt.tám.
47/2010KSB határozat
226/2010KSB "Megl.csapatok felkész.."
225/2010.KSB "Mozgásbizt. az alsós gy."
325/2010 KSB nevezési díj, szálláskts, sportszer
334/2010.KSB Közműv.,ker.sport,helyt.tám.
79/2009 GTB lakóép.magáne.pály.vt.tám.
112/2009 KFÜB v.nem.t.tám.-városképi jel.ép.felúj
121/2010.KSB "Laki K. néprajzi magánmúzeum.."
72/2010KSB: Pádár M. műkori.2010-es felkész.
119/2010.E.SZ.B.fiatal házas első lakás
Partner neve           Szerz.azonosító  Cím
Ács Anikó            R112274      1163  Budapest 16.ker.
Agrikon-Alfa Kft         R111088      6000  Kecskemét
Agrikon-Alfa Kft         R111466      6000  Kecskemét
Alföldi Tej Kft         1000070/11    8000  Székesfehérvár
Aszfaltbeton Váll. és ker.Kft.  R102020      1108  Budapest 10.ker.
Basa Istvánné, Basa István    R112360      1165  Budapest 16.ker.
Budapesti Rendőr-Főkapitányság  1000117/11    1139  Budapest
Budapesti Rendőr-Főkapitányság  R110906      1139  Budapest
Budapesti Rendőr-Főkapitányság  R111745      1139  Budapest
Budapesti Rendőr-Főkapitányság  R100987      1139  Budapest
CBA-REMIZ-KER 99 Kft       R112270         Budapest
Citynform Informatikai Zrt    R103059      1133  Budapest 13.ker.
Console-Bau Kft.         R102736      1163  Budapest
Console-Bau Kft.         R110098      1163  Budapest
Console-Bau Kft.         R111651      1163  Budapest
Console-Bau Kft.         R111654      1163  Budapest
Dohány Építő-Szigetelő Bt.    R110196      3535  Miskolc
dr. Nagy Ilona          R112367      1161  Budapest 16.ker.
Dr. Printz és Társa Kft.     0800038/11    1117  Budapest
ELMŰ Nyrt            0900004/11    1132  Budapest
ELMŰ Nyrt            0900005/11    1132  Budapest
ELMŰ Nyrt            0900006/11    1132  Budapest
ELMŰ Nyrt            0900007/11    1132  Budapest
ELMŰ Nyrt            1000115/11    1132  Budapest
ELMŰ Nyrt            1100048/11    1132  Budapest
ELMŰ Nyrt            1100060/11    1132  Budapest
ELMŰ Nyrt            1000119/11    1132  Budapest
ELMŰ Nyrt            1100065/11    1132  Budapest
ÉPKAR Zrt            R100905      1112  Budapest 11.ker.
ÉPKAR Zrt            R111454      1112  Budapest 11.ker.
ÉPKAR Zrt            R111455      1112  Budapest 11.ker.
ERANDO KFT.           R110960      1149  Budapest 14.ker.
ERANDO KFT.           R112158      1149  Budapest 14.ker.
Everling Kft           R111807      2117  Isaszeg
Everling Kft           R110625      2117  Isaszeg
Everling Kft           R111054      2117  Isaszeg
Everling Kft           R111209      2117  Isaszeg
Everling Kft           R111202      2117  Isaszeg
Everling Kft           R111338      2117  Isaszeg
Everling Kft           R111604      2117  Isaszeg
Everling Kft           R111892      2117  Isaszeg
Everling Kft           R111569      2117  Isaszeg
Everling Kft           R111636      2117  Isaszeg
Everling Kft           R111709      2117  Isaszeg
Everling Kft           R111974      2117  Isaszeg
Everling Kft           R112119      2117  Isaszeg
Everling Kft           R112120      2117  Isaszeg
Everling Kft           R110198      2117  Isaszeg
Everling Kft           R110354      2117  Isaszeg
Everling Kft          R110490   2117  Isaszeg
Everling Kft          R110883   2117  Isaszeg
Everling Kft          R110956   2117  Isaszeg
Everling Kft          R110957   2117  Isaszeg
Everling Kft          R111401   2117  Isaszeg
Everling Kft          R111408   2117  Isaszeg
Flash-Com Számítástechn.Kft   1000069/11  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R103039   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R103038   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R103042   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R110268   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R110757   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R111160   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R111475   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R111698   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R111812   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R112038   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R112168   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R112169   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R112255   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R112298   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   R112342   1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   0900045/11  1165  Budapest
Flash-Com Számítástechn.Kft   1000063/11  1165  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  R111664   1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  R111675   1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  R111676   1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  R111677   1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  0800058/11  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1000122/11  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1000058/11  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  R110790   1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  1100074/11  1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  R110011   1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  R111660   1081  Budapest
Főv.Közterület-fenntartó Zrt.  R111716   1081  Budapest
Fővárosi Gázművek Zrt      0800021/11  1081  Budapest
Fővárosi Vízművek Zrt      0800030/11  1134  BUDAPEST
Fővárosi Vízművek Zrt      0800028/11  1134  BUDAPEST
Fővárosi Vízművek Zrt      0800029/11  1134  BUDAPEST
Fővárosi Vízművek Zrt      0900011/11  1134  BUDAPEST
GAMESZ             R111324   1163  Budapest
GAMESZ             R111548   1163  Budapest
GAMESZ             R111611   1163  Budapest
GAMESZ             R111347   1163  Budapest
GAMESZ             R111346   1163  Budapest
GAMESZ             R111563   1163  Budapest
GAMESZ             R111727   1163  Budapest
GAMESZ             R111725   1163  Budapest
GAMESZ             R111757   1163  Budapest
GAMESZ             R111726   1163  Budapest
GAMESZ             R111881   1163  Budapest
GAMESZ                R111879   1163  Budapest
GAMESZ                R111880   1163  Budapest
GAMESZ                R112362   1163  Budapest
GAMESZ                R111688   1163  Budapest
GAMESZ                R111759   1163  Budapest
GAMESZ                R110679   1163  Budapest
Garden Kft              0900076/11  1214  Budapest 21.ker.
Gáspár Dániel            R112273   1165  Budapest 16.ker.
Generali Providencia Biztosító Zrt  0800116/11  1066  BUDAPEST
Generali Providencia Biztosító Zrt  0800117   1066  BUDAPEST
Generali Providencia Biztosító Zrt  0800159   1066  BUDAPEST
Generali Providencia Biztosító Zrt  0800187/11  1066  BUDAPEST
Generali Providencia Biztosító Zrt  0800236/11  1066  BUDAPEST
Generali Providencia Biztosító Zrt  0800237/11  1066  BUDAPEST
Grádicsom Kft.            R103018   1161  Budapest 16.ker.
Grádicsom Kft.            R102860   1161  Budapest 16.ker.
GTS Hungary Távközlési Kft.     0800143/11  2040  Budaörs
HOR Zrt               R110824   1076  Budapest 07.ker.
HOR Zrt               R111473   1076  Budapest 07.ker.
HOR Zrt               R111183   1076  Budapest 07.ker.
HOR Zrt               R111184   1076  Budapest 07.ker.
iAgency Kft.             R110710   1081  Budapest 08.ker.
KELET-ABLAK KFT.           R111260   9700  Szombathely
KELET-ABLAK KFT.           R111762   9700  Szombathely
Kenguru Építőipari Kft        0800132/11  1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110503   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110504   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110511   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110512   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110513   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110514   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110609   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110888   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R111690   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110949   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110952   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110950   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R110953   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R111031   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R111197   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R111201   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R111200   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R111173   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R111174   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R111368   1163  Budapest
Kenguru Építőipari Kft        R111374   1163  Budapest
Kontrorg Ép.ip.Terv.Leb.Sz.Bt    1000111/10  1161  Budapest 16.ker.
Közmű Plusz Kft.           R111546   2253  Tápióság
Közmű Plusz Kft.           R110727   2253  Tápióság
Közmű Plusz Kft.           R110727   2253  Tápióság
LELÁTÓ Kft.             R111614   1078  Budapest 07.ker.
Magyar Posta Zrt           0800049/11  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              P0691/000033   1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              P0689/000006   1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              P0689/000009   1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              P2269/00013   1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              P3859/000002   1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              P0726/000002   1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              P0011AS0000582  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0000751  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0000835  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0000872  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0000960  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001047  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001056  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001115  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001116  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001117  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001228  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001245  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001331  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001332  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001333  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001334  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001335  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              E0011AS0001336  1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              P0462/000020   1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              P0967/000005   1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              P1374/000010   1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              1000033     1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              1000052/11    1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              R110090     1138  Budapest
Magyar Posta Zrt              R110393     1138  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R110670     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R110134     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R110948     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R111273     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R111359     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R111433     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R111585     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R111890     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R111887     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R112146     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R112145     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R112175     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R102823     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R102823     1215  Budapest
Mélyközép Mély- és Közműép.Kft       R110828     1215  Budapest
MULTI Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft  R111409     1037  Budapest 03.ker.
MULTI Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft  R111411     1037  Budapest 03.ker.
Németh és Társa Kft.            R110584     2092  Budakeszi
Pannon Lapok Társasága Bt         0800201/11    8900  Zalaegerszeg
Parkfenntartó Kft.             0900077/11    1131  Budapest 13.ker.
PQS International Hungary Kft.       R112176     1117  Budapest 11.ker.
Progress-B"90 Zrt        R110827   1203  Budapest 20.ker.
Progress-B"90 Zrt        R102449   1203  Budapest 20.ker.
Progress-B"90 Zrt        R111692   1203  Budapest 20.ker.
RED-REL Kft           R110849   1165  Budapest 16.ker.
Rehab XVI.Kft.         1100053/11  1161  Budapest
Rehab XVI.Kft.         R110001   1161  Budapest
RM-20 TRANSZ Kft        R110613   1174  Budapest 17.ker.
RM-20 TRANSZ Kft        R111931   1174  Budapest 17.ker.
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R103060   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R110297   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111449   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111432   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111587   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111731   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111694   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R110298   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R110370   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R110371   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R110372   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R110373   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R110374   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R110635   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111261   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111412   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111414   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111434   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111543   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111565   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R111566   1164  Budapest
ROK-LA Építőipari Szolg. Kft.  R112066   1164  Budapest
Sárvári Security Service Kft.  1100001/11  9600  Sárvár
Sárvári Security Service Kft.  R111661   9600  Sárvár
Sárvári Security Service Kft.  R112008   9600  Sárvár
Sárvári Security Service Kft.  1100068/11  9600  Sárvár
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R111392   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R111393   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R111431   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R111430   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R111747   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R111493   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R111602   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R111801   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R111923   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R112085   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R112195   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R112196   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R112197   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R112238   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R112219   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R112220   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R112325   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.  R112326   1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.    R111744  1163  Budapest 16.ker.
SAXUNA Építőip.és Szolg.Kft.    R111743  1163  Budapest 16.ker.
SOLTÚT Kft.            R111638  6320  Solt
SOLYSZOLG Kft.           R110667  2100  Gödöllô
Sportrend Ker. és Szolg.Kft.    R111564  1136  Budapest 13.ker.
Sportrend Ker. és Szolg.Kft.    R110829  1136  Budapest 13.ker.
Stoneland Kft           R110610  1165  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.    R111300  1117  Budapest
SWIETELSKY Magyarország Kft.    R111413  1117  Budapest
Szakcsi Pál Péter EV        R102987  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R102988  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R102989  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R102979  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R102980  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110103  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110104  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110162  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110163  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110164  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110165  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110174  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110175  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110176  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110233  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110293  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110294  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110401  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110402  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110362  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110363  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110364  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110399  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110473  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110474  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110475  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110485  2146  Mogyoród
Szakcsi Pál Péter EV        R110951  2146  Mogyoród
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R102998  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R102832  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R110050  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R110242  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R110322  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R110462  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R110669  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R110935  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R111025  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R111026  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R111979  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R111980  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R112033  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R112086  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R112087  1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R112349   1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R110138   1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R110139   1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R110140   1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R111650   1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R111655   1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R111658   1163  Budapest
Szek-Terv Mérnöki Szolgáltató Bt  R111659   1163  Budapest
Telenor Magyarország Zrt      0800019/11  2045  Törökbálint
Telenor Magyarország Zrt      0900003/11  2045  Törökbálint
Tetőkomplett Kft.         R112332   1162  Budapest 16.ker.
TUNEL Mélyépítő kft.        R111825   1164  Budapest
TUNEL Mélyépítő kft.        R111826   1164  Budapest
TUNEL Mélyépítő kft.        R111921   1164  Budapest
TUNEL Mélyépítő kft.        R112032   1164  Budapest
TUNEL Mélyépítő kft.        R112075   1164  Budapest
TUNEL Mélyépítő kft.        R111262   1164  Budapest
TUNEL Mélyépítő kft.        R111606   1164  Budapest
Ujpest.Önk.Szoc.Eü.Intézménye   1000062/11  1042  Budapest
Ujpest.Önk.Szoc.Eü.Intézménye   0900018/11  1042  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110084   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R102818   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110169   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110170   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110171   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110254   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110366   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110367   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110368   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110369   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110502   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110479   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110480   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110481   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110482   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110886   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110568   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110569   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110570   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110753   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110754   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110887   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110889   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110890   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110891   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R110841   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R111027   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R111028   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R111029   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R111030   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R111369   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft          R111372   1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111373      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111320      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111336      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111348      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111352      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111390      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111391      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111422      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111429      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111635      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111608      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R112305      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111603      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111646      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111706      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111754      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111755      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111933      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111934      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R112304      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111939      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111952      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R111953      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R112009      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R112010      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R112078      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R112079      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R112080      1162  Budapest
Vakond-Közmű Kft         R112218      1162  Budapest
Vialux Kft            R111513      1045  Budapest
Vialux Kft            R110435      1045  Budapest
Vialux Kft            R112320      1045  Budapest
XVI.Ker.i Városfejlesztő Kft   0900078/11    1163  Budapest 16.ker.
XVI.Ker.i Városfejlesztő Kft   R112039      1163  Budapest 16.ker.
                                        Vagyonhasznos
Partner neve           Szerz.azonosító  Cím
VÁRHELYI ANDRÁS/SZLOVÁK ABC   BD000174/11    1162  Budapest 16.ker.
CBA FOOD Keresk. és Szolg. Kft  BD000183/11    2182  Domony, Domonyvölgy
CBA FOOD Keresk. és Szolg. Kft  BD000303/11    2182  Domony, Domonyvölgy
ÚT A HARMADIK ÉVEZREDBE ALAPIT  BD000181/11    1165  Budapest 16.ker.
               2011.év
               Szerz.kelte  Szerz.határideje Szerz.nettó összege
Lándzsa u. 17.lh.1.II.e.11.   12/7/2011     12/31/2011      8,000,000
Külső-Szegedi út. 136.      4/8/2011      5/12/2011      8,885,000
Külső-Szegedi út. 136.     7/14/2011      7/31/2011       687,864
Seregélyesi út 127.       9/15/2010  - -             6,039,912
Venyige u. 4.          8/11/2010      7/31/2011      12,663,516
Futórózs u. 73. IV.4.      12/1/2011      1/16/2012      12,000,000
Teve u. 4-6          12/21/2010      6/30/2011      19,030,200
Teve u. 4-6           5/31/2011     12/31/2011      13,760,000
Teve u. 4-6           6/30/2011     12/31/2011      18,790,200
Teve u. 4-6           4/29/2010      3/31/2011      3,429,000
Üllői u.266.          11/23/2011     12/20/2011      5,066,880
Pannónia u. 112.        12/1/2010      8/15/2011      18,496,000
Saszem u. 24.          11/5/2010      1/30/2011      1,880,000
Saszem u. 24.          1/18/2011      1/21/2011       160,000
Saszem u. 24.          9/12/2011     11/30/2011      5,500,000
Saszem u. 24.          9/12/2011      1/31/2012      1,100,000
Előhegy u.114.         2/14/2011      6/10/2011      7,498,454
Tavirózsa u. 5. I.15.     11/15/2011      1/31/2012      8,700,000
Bölcső u. 6.           1/1/2008  - -             6,480,000
Váci út 72-74.          1/1/2008  - -            73,940,000
Váci út 72-74.          1/1/2008  - -              89,000
Váci út 72-74.          1/1/2008  - -              115,000
Váci út 72-74.          1/1/2009  - -             5,738,000
Váci út 72-74.          5/6/2010  - -              900,000
Váci út 72-74.          7/5/2010  - -               2,841
Váci út 72-74.         10/8/2010  - -               1,301
Váci út 72-74.         11/30/2010  - -              368,051
Váci út 72-74.          1/1/2011  - -                936
Németvölgyi út 146.       3/19/2010      6/30/2011     536,029,143
Németvölgyi út 146.       3/24/2011      6/30/2011      22,384,145
Németvölgyi út 146.       3/24/2011      6/30/2011      32,175,855
Angol u. 77.           6/6/2011      6/27/2011      5,676,616
Angol u. 77.          11/21/2011      4/30/2012      36,217,369
Aulich u. 5.          8/26/2011     10/12/2011          0
Aulich u. 5.          4/28/2011      9/30/2011       429,230
Aulich u. 5.          6/23/2011      6/30/2011       569,600
Aulich u. 5.          6/29/2011       7/8/2011       170,444
Aulich u. 5.           7/7/2011      7/17/2011        72,900
Aulich u. 5.          7/18/2011      7/31/2011       101,955
Aulich u. 5.          8/19/2011      8/31/2011      1,004,500
Aulich u. 5.          8/19/2011      9/30/2011       355,500
Aulich u. 5.          8/31/2011       9/6/2011       454,680
Aulich u. 5.          9/14/2011      9/20/2011       262,000
Aulich u. 5.          9/19/2011      10/1/2011        27,188
Aulich u. 5.          11/7/2011      11/8/2011        46,800
Aulich u. 5.          11/30/2011      12/5/2011       325,500
Aulich u. 5.          11/30/2011     12/16/2011        54,650
Aulich u. 5.          1/21/2011      4/29/2011      14,280,000
Aulich u. 5.          2/25/2011      4/15/2011      8,584,594
Aulich u. 5.      3/25/2011      5/31/2011  12,019,340
Aulich u. 5.      4/29/2011      12/31/2011   875,000
Aulich u. 5.      6/10/2011      11/15/2011   250,000
Aulich u. 5.      6/10/2011      11/15/2011   250,000
Aulich u. 5.      6/10/2011      7/30/2011  4,798,400
Aulich u. 5.      7/26/2011      12/31/2011  2,734,720
Emma u. 2.       8/5/2010  - -          1,656,000
Emma u. 2.      12/10/2010      1/13/2011  1,162,910
Emma u. 2.      12/17/2010      1/13/2011  1,162,910
Emma u. 2.      12/22/2010      1/22/2011  2,466,000
Emma u. 2.       3/1/2011       4/1/2011    38,400
Emma u. 2.       5/13/2011      6/13/2011   350,010
Emma u. 2.       6/28/2011      7/28/2011   165,176
Emma u. 2.       8/10/2011      8/19/2011   553,330
Emma u. 2.       9/23/2011      10/23/2011   248,900
Emma u. 2.       10/6/2011      11/6/2011      0
Emma u. 2.      11/16/2011      12/16/2011   874,830
Emma u. 2.      11/28/2011      12/28/2011    38,000
Emma u. 2.      11/29/2011      12/29/2011   119,900
Emma u. 2.      12/13/2011      12/31/2011   736,000
Emma u. 2.      12/22/2011      12/29/2012    94,860
Emma u. 2.      12/22/2011      1/22/2012   165,405
Emma u. 2.       5/4/2009      5/31/2012  2,880,000
Emma u. 2.       8/5/2010  - -          1,584,000
Alföldi u.7.      9/8/2011      9/20/2011    71,760
Alföldi u.7.      9/8/2011      9/21/2011    89,700
Alföldi u.7.      9/8/2011      9/21/2011    71,760
Alföldi u.7.      9/8/2011      9/21/2011  1,040,520
Alföldi u.7.      1/1/2008  - -          3,600,000
Alföldi u.7.      4/1/2010      3/31/2011   458,200
Alföldi u.7.      4/19/2010      4/30/2011      0
Alföldi u.7.      4/29/2011      12/31/2011      0
Alföldi u.7.      5/1/2011      6/30/2012  1,916,800
Alföldi u.7.      1/3/2011      1/18/2011      0
Alföldi u.7.      4/19/2011      5/19/2011      0
Alföldi u.7.      9/26/2011      10/26/2011    21,000
Köztársaság tér 20.   1/1/2009  -  -        34,362,200
VÁCI ÚT 23-27.     1/1/2008  -  -          800,000
VÁCI ÚT 23-27.     1/1/2008  -  -         5,730,000
VÁCI ÚT 23-27.     1/1/2008  -  -          320,000
VÁCI ÚT 23-27.     1/1/2009  -  -          800,000
Margit u. 28.     6/14/2011      12/31/2011  1,637,881
Margit u. 28.     6/22/2011      12/31/2011  1,033,588
Margit u. 28.     6/22/2011      12/31/2011  1,822,427
Margit u. 28.     7/25/2011      12/31/2011   238,910
Margit u. 28.     7/27/2011      12/31/2011   254,000
Margit u. 28.     8/22/2011      12/31/2011  3,247,181
Margit u. 28.     9/20/2011      12/31/2011   400,800
Margit u. 28.     9/21/2011      12/31/2011   315,000
Margit u. 28.     9/22/2011      12/31/2011  1,600,000
Margit u. 28.     9/28/2011      12/31/2011   218,400
Margit u. 28.     10/17/2011      12/31/2011   205,600
Margit u. 28.        10/20/2011     12/31/2011   435,000
Margit u. 28.        10/20/2011     12/31/2011   430,938
Margit u. 28.        12/13/2011     3/31/2012  1,580,000
Margit u. 28.         9/5/2011     10/27/2011      0
Margit u. 28.        9/29/2011     11/25/2011      0
Margit u. 28.        4/29/2011     5/16/2011    34,000
II.Rákóczi F.u.324.      9/4/2009     8/31/2012  9,280,000
Újszász u. 72.f.1.     12/19/2011      1/3/2012  9,000,000
TERÉZ KRT 42-44.       1/1/2008  - -         9,227,761
TERÉZ KRT 42-44.       1/1/2008  - -          126,740
TERÉZ KRT 42-44.       3/28/2008     3/31/2011   180,784
TERÉZ KRT 42-44.       7/18/2008     7/18/2011    24,041
TERÉZ KRT 42-44.       9/15/2008     9/15/2011   114,162
TERÉZ KRT 42-44.       9/15/2008     9/15/2011    57,030
Knézits u. 13/a.      12/27/2010     1/27/2011  4,500,000
Knézits u. 13/a.      11/12/2010     1/15/2011  4,800,000
Ipartelep u. 13-15.     3/11/2008     12/31/2011  5,586,390
Péterfy S. u. 7.       5/16/2011     6/20/2011  2,570,213
Péterfy S. u. 7.       8/10/2011     8/19/2011   471,079
Péterfy S. u. 7.       6/9/2011     6/30/2011  5,677,504
Péterfy S. u. 7.       6/9/2011     6/30/2011  2,397,712
Kisstáció u. 5. III.e.16.   1/7/2011     12/31/2011  7,200,000
Tátika u. 3.         6/27/2011     8/15/2011  6,592,254
Tátika u. 3.         8/15/2011     8/30/2011   794,648
Datolya u. 23         1/1/2008  - -         7,687,652
Datolya u. 23        2/11/2011     3/11/2011    15,000
Datolya u. 23         4/6/2011      5/6/2011    82,560
Datolya u. 23         4/8/2011      5/8/2011    35,750
Datolya u. 23         4/8/2011      5/8/2011    31,940
Datolya u. 23         4/8/2011      5/8/2011    34,250
Datolya u. 23         4/8/2011      5/8/2011    27,500
Datolya u. 23         5/4/2011      6/4/2011    10,530
Datolya u. 23        5/27/2011     6/27/2011    43,875
Datolya u. 23        5/27/2011     9/22/2011   175,000
Datolya u. 23        5/31/2011     6/30/2011    80,074
Datolya u. 23         6/3/2011      7/3/2011    76,850
Datolya u. 23         6/6/2011     6/30/2011   134,550
Datolya u. 23        6/15/2011     7/15/2011   172,150
Datolya u. 23        6/17/2011     7/17/2011   108,748
Datolya u. 23        6/22/2011     7/22/2011    7,980
Datolya u. 23        6/27/2011     7/27/2011    31,800
Datolya u. 23        6/28/2011     7/28/2011   163,670
Datolya u. 23         7/5/2011      8/5/2011   150,257
Datolya u. 23         7/5/2011      8/5/2011   134,550
Datolya u. 23        7/13/2011     8/23/2011   944,100
Datolya u. 23        7/13/2011     8/13/2011    10,800
Róbert u. 4/1.        9/27/2010     4/30/2012  6,870,000
Forgács I. u. 69       8/30/2011     9/12/2011  2,311,680
Forgács I. u. 69       5/16/2011     6/20/2011  6,200,620
Forgács I. u. 69       5/16/2011     6/20/2011  6,200,620
István u. 22.         9/5/2011     9/22/2011  17,800,000
Dunavirág u. 2/a.       1/1/2008  - -          783,189
Dunavirág u. 2/a.   4/4/2011     4/4/2011      600
Dunavirág u. 2/a.  4/20/2011    4/20/2011     1,435
Dunavirág u. 2/a.  4/20/2011    4/20/2011     1,050
Dunavirág u. 2/a.  4/20/2011    4/20/2011      485
Dunavirág u. 2/a.  4/20/2011    4/20/2011      300
Dunavirág u. 2/a.  5/18/2011    5/18/2011      300
Dunavirág u. 2/a.   7/5/2011     7/5/2011      300
Dunavirág u. 2/a.  8/24/2011    8/24/2011      300
Dunavirág u. 2/a.  9/19/2011    9/19/2011     2,740
Dunavirág u. 2/a.  9/21/2011    9/21/2011      300
Dunavirág u. 2/a.  10/10/2011    10/10/2011     2,550
Dunavirág u. 2/a.  10/24/2011    10/24/2011      300
Dunavirág u. 2/a.  10/24/2011    10/24/2011     1,200
Dunavirág u. 2/a.  11/10/2011    11/10/2011     9,775
Dunavirág u. 2/a.  11/10/2011    11/10/2011    11,500
Dunavirág u. 2/a.  11/10/2011    11/10/2011      300
Dunavirág u. 2/a.  12/2/2011    12/2/2011      300
Dunavirág u. 2/a.  12/8/2011    12/8/2011      530
Dunavirág u. 2/a.  12/14/2011    12/14/2011      530
Dunavirág u. 2/a.  12/14/2011    12/14/2011      345
Dunavirág u. 2/a.  12/14/2011    12/14/2011      480
Dunavirág u. 2/a.  12/14/2011    12/14/2011     1,155
Dunavirág u. 2/a.  12/14/2011    12/14/2011      580
Dunavirág u. 2/a.  12/14/2011    12/14/2011      810
Dunavirág u. 2/a.  12/19/2011    12/19/2011      300
Dunavirág u. 2/a.  12/19/2011    12/19/2011      300
Dunavirág u. 2/a.  12/19/2011    12/19/2011      565
Dunavirág u. 2/a.   1/1/2010 - -           6,240
Dunavirág u. 2/a.  6/22/2010 - -         35,312,000
Dunavirág u. 2/a.   1/5/2011    1/20/2011    184,440
Dunavirág u. 2/a.  3/16/2011    3/31/2011    175,680
Vasas u. 14.     5/5/2011    11/30/2011   8,000,000
Vasas u. 14.     2/7/2011     3/7/2011   1,050,500
Vasas u. 14.     6/7/2011    6/30/2011   1,535,000
Vasas u. 14.     7/7/2011    7/15/2011    244,480
Vasas u. 14.     7/26/2011    8/31/2011    682,900
Vasas u. 14.     8/8/2011    8/31/2011   3,071,600
Vasas u. 14.     8/23/2011     9/8/2011    450,000
Vasas u. 14.    10/17/2011    6/30/2012   2,099,990
Vasas u. 14.    10/18/2011    11/21/2011   7,029,132
Vasas u. 14.    11/16/2011    12/15/2011   1,192,780
Vasas u. 14.    11/22/2011    11/30/2011    455,544
Vasas u. 14.    11/28/2011    12/15/2011    75,000
Vasas u. 14.    10/14/2010     5/2/2011  11,999,994
Vasas u. 14.    10/14/2010     5/2/2011  11,999,994
Vasas u. 14.     5/23/2011    7/30/2011   7,958,694
Laborc u. 2/a.    8/1/2011    8/20/2011   3,919,186
Laborc u. 2/a.    8/1/2011    8/20/2011   2,441,608
Pátyi út 57.     4/26/2011    8/31/2011  126,127,065
Ady Endre u. 60.   8/8/2008 - -         13,498,877
Fiastyúk u. 4-8.   9/4/2009    8/31/2012  60,800,000
Sopron út 19.    12/6/2011    1/31/2012   8,054,437
Emília u. 15.    4/25/2011    4/30/2011    608,000
Emília u. 15.     9/8/2010    4/30/2011  342,091,601
Emília u. 15.    9/19/2011     4/6/2012  141,435,000
Légcsavar u. 5.   5/25/2011    7/31/2011  11,415,000
Pálya u. 48.     4/14/2011    3/31/2013  24,388,000
Pálya u. 48.     1/3/2011    12/31/2011  12,000,000
Kvasz A. u. 27/b.   5/6/2011     7/6/2011   3,588,088
Kvasz A. u. 27/b.  10/28/2011    12/15/2011   4,611,800
Fenőkő u. 2/b.    12/1/2010    5/31/2011  102,604,656
Fenőkő u. 2/b.    3/8/2011    5/31/2011   6,048,000
Fenőkő u. 2/b.    8/3/2011    8/15/2011    832,623
Fenőkő u. 2/b.    8/8/2011    9/15/2011   8,337,600
Fenőkő u. 2/b.    8/22/2011    12/10/2011   2,644,037
Fenőkő u. 2/b.    9/19/2011    9/30/2011    135,000
Fenőkő u. 2/b.    9/20/2011    10/15/2011    364,629
Fenőkő u. 2/b.    2/22/2011    4/29/2011   6,500,810
Fenőkő u. 2/b.    3/7/2011    6/30/2011  53,680,620
Fenőkő u. 2/b.    3/7/2011    6/30/2011  57,161,665
Fenőkő u. 2/b.    3/7/2011    6/30/2011  44,647,740
Fenőkő u. 2/b.    3/7/2011    6/30/2011  24,921,089
Fenőkő u. 2/b.    3/7/2011    6/30/2011  15,714,151
Fenőkő u. 2/b.    4/5/2011     5/2/2011  12,150,000
Fenőkő u. 2/b.    7/8/2011    8/15/2011   8,620,000
Fenőkő u. 2/b.    7/25/2011    10/31/2011   9,882,032
Fenőkő u. 2/b.    7/25/2011    10/31/2011  36,299,885
Fenőkő u. 2/b.    8/8/2011    4/30/2012  16,000,000
Fenőkő u. 2/b.    8/22/2011    9/30/2011   9,300,000
Fenőkő u. 2/b.    8/29/2011    11/15/2011  28,816,380
Fenőkő u. 2/b.    8/29/2011    11/15/2011  55,319,752
Fenőkő u. 2/b.    8/29/2011    4/30/2012  152,823,742
Batthyány u. 63.   1/14/2011 - -         24,932,336
Batthyány u. 63.   8/15/2011    11/15/2011    500,032
Batthyány u. 63.  11/14/2011    11/22/2011    93,184
Batthyány u. 63.   6/27/2011 - -         2,818,422
Datolya u. 23.    7/27/2011     8/1/2011    32,310
Datolya u. 23.    7/27/2011     8/1/2011    116,296
Datolya u. 23.    8/2/2011     9/2/2011    48,280
Datolya u. 23.    8/3/2011     9/3/2011    524,460
Datolya u. 23.    8/4/2011    10/4/2011    527,463
Datolya u. 23.    8/10/2011    8/25/2011    24,450
Datolya u. 23.    9/6/2011    10/6/2011    265,937
Datolya u. 23.    9/28/2011    10/28/2011    355,600
Datolya u. 23.   10/11/2011    10/31/2011    94,400
Datolya u. 23.   11/16/2011    12/16/2011    563,340
Datolya u. 23.   11/16/2011    12/16/2011    193,888
Datolya u. 23.   11/16/2011    12/16/2011    25,239
Datolya u. 23.    12/6/2011    12/16/2011    268,935
Datolya u. 23.    12/7/2011    12/31/2011    140,220
Datolya u. 23.   12/14/2011    12/31/2011    151,575
Datolya u. 23.   12/14/2011    12/31/2011    153,000
Datolya u. 23.   12/21/2011    1/21/2012    81,600
Datolya u. 23.   12/21/2011    1/21/2012    975,160
Datolya u. 23.         9/27/2011  3/31/2012  7,552,000
Datolya u. 23.         9/30/2011  3/31/2012  22,646,206
Kecskeméti út 34.        8/29/2011  11/15/2011  19,264,750
Ripka Ferenc u. 12.       5/9/2011  8/10/2011  61,953,598
Pannónia u. 26.         8/15/2011  9/16/2011   350,000
Pannónia u. 26.         5/23/2011  8/31/2011  22,781,662
László u. 45.          4/14/2011  4/30/2011  6,938,025
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.  7/12/2011  8/12/2011  1,200,000
Irinyi J. u 4-20. B.ép.V.em.  7/25/2011  10/31/2011  28,180,000
Széchenyi u. 17.        12/16/2010  1/16/2011   646,890
Széchenyi u. 17.        12/16/2010  1/16/2011  1,898,260
Széchenyi u. 17.        12/16/2010  1/16/2011  1,396,350
Széchenyi u. 17.        12/22/2010  1/22/2011   550,290
Széchenyi u. 17.        12/22/2010  1/22/2011   335,600
Széchenyi u. 17.        1/28/2011  2/28/2011   467,060
Széchenyi u. 17.        1/28/2011  2/28/2011   318,750
Széchenyi u. 17.         2/8/2011  2/10/2011   109,650
Széchenyi u. 17.         2/8/2011  2/10/2011   344,450
Széchenyi u. 17.         2/8/2011  2/10/2011   506,166
Széchenyi u. 17.         2/8/2011  2/10/2011   335,600
Széchenyi u. 17.        2/10/2011  2/15/2011   115,000
Széchenyi u. 17.        2/10/2011  2/15/2011   962,660
Széchenyi u. 17.        2/10/2011  2/15/2011   426,720
Széchenyi u. 17.        2/23/2011  3/23/2011   721,360
Széchenyi u. 17.         3/4/2011   4/4/2011   855,690
Széchenyi u. 17.         3/4/2011   4/4/2011   378,830
Széchenyi u. 17.         3/9/2011   4/9/2011   506,166
Széchenyi u. 17.         3/9/2011   4/9/2011   335,600
Széchenyi u. 17.        3/18/2011  4/28/2011   498,640
Széchenyi u. 17.        3/18/2011  4/18/2011   378,200
Széchenyi u. 17.        3/18/2011  4/18/2011   842,650
Széchenyi u. 17.        3/29/2011  4/29/2011   450,200
Széchenyi u. 17.         4/5/2011   5/5/2011   862,760
Széchenyi u. 17.         4/5/2011   5/5/2011   754,290
Széchenyi u. 17.         4/5/2011   5/5/2011   360,150
Széchenyi u. 17.        4/11/2011  5/11/2011   938,740
Széchenyi u. 17.         6/8/2011   7/8/2011   366,440
Fuvallat u. 51.         11/5/2010  1/30/2011  1,030,400
Fuvallat u. 51.        11/23/2010   3/8/2011    38,000
Fuvallat u. 51.         1/6/2011  1/21/2011   490,000
Fuvallat u. 51.         2/21/2011   4/1/2011   210,000
Fuvallat u. 51.         3/1/2011  4/30/2011  1,800,000
Fuvallat u. 51.         3/28/2011  4/28/2011   210,000
Fuvallat u. 51.         5/9/2011  6/10/2011   270,000
Fuvallat u. 51.         5/31/2011   6/8/2011    80,000
Fuvallat u. 51.         6/15/2011  9/30/2011   380,000
Fuvallat u. 51.         6/15/2011  9/30/2011   672,000
Fuvallat u. 51.        10/28/2011  11/22/2011   120,000
Fuvallat u. 51.         11/3/2011  11/29/2011   100,000
Fuvallat u. 51.        11/16/2011  12/19/2011   360,000
Fuvallat u. 51.        11/17/2011  2/15/2012   230,000
Fuvallat u. 51.        11/17/2011  2/15/2012   350,000
Fuvallat u. 51.   12/22/2011    2/24/2012   320,000
Fuvallat u. 51.    1/31/2011    9/30/2011  1,512,000
Fuvallat u. 51.    1/31/2011    9/30/2011  1,777,600
Fuvallat u. 51.    1/31/2011    5/31/2011   688,000
Fuvallat u. 51.    9/12/2011    11/30/2011   280,000
Fuvallat u. 51.    9/12/2011    1/31/2012   396,000
Fuvallat u. 51.    9/12/2011    1/31/2012   396,000
Fuvallat u. 51.    9/12/2011    1/31/2012   384,000
Pannon út 1.      1/1/2008 - -          40,000
Pannon út 1.      1/1/2007 - -        8,366,000
Avarszállás u. 40.  12/28/2011    1/28/2012  5,319,268
Cinke u. 36.     10/6/2011    10/18/2011   120,000
Cinke u. 36.     10/7/2011    11/15/2011  2,300,000
Cinke u. 36.     10/19/2011    11/15/2011   320,000
Cinke u. 36.     11/15/2011    11/30/2011   330,000
Cinke u. 36.     11/23/2011    12/15/2011   626,725
Cinke u. 36.     6/28/2011    8/31/2011  8,200,000
Cinke u. 36.      9/1/2011    9/30/2011  6,089,980
Deák Ferenc u. 93.   7/2/2010 - -        7,500,000
Deák Ferenc u. 93.  11/1/2003    11/1/2013  2,433,820
Attila u. 82.     1/21/2011    12/15/2011  1,320,000
Attila u. 82.     12/8/2010    4/30/2011  1,544,300
Attila u. 82.     2/9/2011    2/15/2011   12,000
Attila u. 82.     2/9/2011    2/15/2011   14,000
Attila u. 82.     2/9/2011    2/15/2011   29,300
Attila u. 82.     2/17/2011    3/17/2011   14,700
Attila u. 82.     3/17/2011    4/17/2011   484,042
Attila u. 82.     3/17/2011    4/17/2011   156,300
Attila u. 82.     3/17/2011    4/17/2011   37,406
Attila u. 82.     3/17/2011    4/17/2011   181,884
Attila u. 82.     3/21/2011    4/21/2011   22,000
Attila u. 82.     4/6/2011     5/6/2011   52,600
Attila u. 82.     4/6/2011     5/6/2011   15,000
Attila u. 82.     4/6/2011     5/6/2011   34,000
Attila u. 82.     4/6/2011     5/6/2011    6,000
Attila u. 82.     4/6/2011     6/8/2011   20,310
Attila u. 82.     4/19/2011    5/19/2011   46,440
Attila u. 82.     4/19/2011    5/19/2011   50,200
Attila u. 82.     4/19/2011    5/19/2011   143,032
Attila u. 82.     5/10/2011    6/10/2011   259,136
Attila u. 82.     5/10/2011    6/10/2011   276,274
Attila u. 82.     5/26/2011     6/8/2011   22,438
Attila u. 82.     5/26/2011    6/26/2011   20,901
Attila u. 82.     5/26/2011    6/26/2011   207,210
Attila u. 82.     6/1/2011     7/1/2011   136,680
Attila u. 82.     6/2/2011    6/30/2011  1,483,100
Attila u. 82.     6/15/2011    7/15/2011   103,788
Attila u. 82.     6/15/2011    7/15/2011   647,780
Attila u. 82.     6/15/2011    7/15/2011   233,742
Attila u. 82.     6/15/2011    7/15/2011   470,800
Attila u. 82.     7/13/2011    8/13/2011   216,380
Attila u. 82.     7/13/2011    8/13/2011   163,370
Attila u. 82.        7/13/2011    8/13/2011       496,900
Attila u. 82.        7/18/2011    8/18/2011        29,088
Attila u. 82.        7/19/2011    8/19/2011        69,192
Attila u. 82.        7/19/2011    7/31/2011        20,000
Attila u. 82.        7/22/2011    8/22/2011        24,500
Attila u. 82.        7/27/2011     8/1/2011       307,988
Attila u. 82.        7/27/2011     8/1/2011       182,590
Attila u. 82.        7/29/2011    8/29/2011       224,010
Attila u. 82.         8/3/2011     9/3/2011        31,185
Attila u. 82.         8/8/2011    9/19/2011        11,532
Attila u. 82.         9/1/2011    10/1/2011        50,248
Attila u. 82.         9/1/2011    12/31/2011       173,960
Attila u. 82.         9/5/2011    10/5/2011        25,000
Attila u. 82.         9/7/2011    10/7/2011        46,040
Attila u. 82.        9/23/2011    10/31/2011      1,056,420
Attila u. 82.        9/28/2011    10/28/2011        65,400
Attila u. 82.        9/28/2011    10/28/2011       326,260
Attila u. 82.        10/19/2011    11/19/2011        15,480
Attila u. 82.        10/19/2011    11/19/2011        86,490
Attila u. 82.        10/19/2011    12/31/2011        75,550
Attila u. 82.        10/21/2011    11/21/2011       485,100
Attila u. 82.        11/2/2011    12/2/2011        60,000
Attila u. 82.        11/2/2011    12/2/2011        34,500
Attila u. 82.        11/5/2011    12/5/2011        57,660
Attila u. 82.        11/5/2011    12/5/2011        38,440
Attila u. 82.        11/16/2011    12/16/2011        28,000
Attila u. 82.        11/16/2011    12/16/2011       333,000
Attila u. 82.        11/16/2011    12/16/2011       207,576
Attila u. 82.        12/14/2011    12/31/2011       185,610
Széchenyi tér 10.      8/17/2011    8/26/2011       130,000
Széchenyi tér 10.      3/22/2011    4/30/2011      3,522,275
Széchenyi tér 10.      12/7/2011    1/31/2012      3,424,970
Sashalmi tér 1.       10/1/2009    12/31/2015      10,800,000
Sashalmi tér 1.       9/16/2011    6/30/2012      3,920,000
    Vagyonhasznosítással kapcsolatos vevői szerződések
             Szerz.kelte Szerz.határideje Szerz.nettó összege
Szlovák út 86.        5/1/2010 - -             6,610,219
Fenyő u. 47.         7/1/2010 - -             6,173,520
Fenyő u. 47.         5/1/2011 - -             5,334,850
Sasvár u. 106-108.      5/1/2010 - -             5,750,597
Szerződés tárgya                   Megnevezés
lakás vás. Lándzsa 17.lh.1.II.e.11. 103252/0/11   adás-vételi szerződés
konyhai eszközök ÁF-i bölcsibe 92/2011        adás-vételi szerződés
konyhai felszerelések Áf-i bölcsi 227/2011      megrendelés
iskolatej szállítása az iskoláknak          szerződés
TEMPO 30-as övezetek kiépítése 130/2010       keretszerződés
lakás vásárlás Futórózsa 73.IV.e.4.A.        adás-vételi szerződés
műk.sz.személyek megb.díja -Jókai ltp.térfigy.r.   megállapodás
szabadidős rendőri szolg.tám.            megállapodás
térfigy.rendsz.műk. - megbízási díjra        megállapodás
szabadidős közbiztonsági tevékenység tám.      támogatási szerződés
karácsonyi ajándékcsomagok 2238 db          megrendelés
iktatórendszer cseréje                szerződés
Atlasz, Zsarnó, Hh útép.terv. 180/2010        megrendelés
Bekecs (Fácánkert-Bpi) útép.tervmódosítás 1/2011   megrendelés
járda parkoló kiv.tervd.-Újsz.(H.f-Vidámv.)171/11  szerződés
E-liget burk.felúj.és parkoló tervezés 169/2011   szerződés
MLTC ép.tetőjavítás 34/2011             megrendelés
320/2011 GPB -lakás vásárlás Tavirózsa 5. I.15.   határozat
Önk.könyvizsgálati feladatainak ellátása       szerződés
PMH és intézmények áramdíja             szolgáltatási szerződés
Polgári védelem áramdíja               szolgáltatási szerződés
Pál u. 118., Sasvár, Bökényföldi, Szlovák és Újsz  szolgáltatási szerződés
Vagyonhaszn.áramdíj                 szolgáltatási szerződés
Környezetvéd.I.áramdíjak               szolgáltatási szerződés
Centi ltp.szökőkút áramdíja             szolgáltatási szerződés
Sash.sét.62. díszkút áramdíja - Körny.v.iroda    szolgáltatási szerződés
térfigyelő rendszerek áramdíja            szolgáltatási szerződés
Batthyány I. 2. - Cink.vkp.áramdíj          szolgáltatási szerződés
Sh.piac rekonstr. 95/2010- Cib Faktor Zrtre engedm  szerződés
Sh piac kapcs.kieg.ép.beruh. 67/2011         szerződés
Sh.piac ép.kapcsolódó munkák 66/2011         szerződés
térfigy.rendsz.kiépítése Sash.vkp.          adás-vételi szerződés
Térfigy.rendsz.kiép.Centi ltp-en (16 kamera) 209/  adás-vételi szerződés
vízcsőtörés utáni kármentesítés a Sh.piacon     egyéb
járda ép. és ivókút kialak.Gerenda játszótéren    megrendelés
Centi ltp.II. fűnyírás, fű elszállítása       megrendelés
Hh.park öntözőrendsz.javítása            megrendelés
Karát u-i vízelv.árok korlát javítása        megrendelés
Hh park öntözőhálózat javítása            megrendelés
kerékpárút ép. Sh.sétány - 158/2011         megrendelés
cs.víz.elv.Hh park-Karát u 159/2011         megrendelés
Margit u parkolásgátlók telepítése 303/2011     megrendelés
5 db közúti jelzőtábla telepítéssel 174/2011     megrendelés
Hh park öntözőhálózat javítása            megrendelés
3 db hársfa csemete                 megrendelés
21 db gömbkőris facsemete a Vidámvásár u-ba     megrendelés
Centi II. behajtásgátlók cseréje Összefogás-Rutafa  megrendelés
Centi ltp.közt.felúj.kapcs.munkák          szerződés
Gerenda u-i játszótér építése            szerződés
Cink.vkp.játszótér kivit. 116696 hrsz.       szerződés
Sash.sét.parkfenntartási munkái 2011.12.31-ig.   szerződés
szökőkút karb.06.15-11.15. - Centi ltp.I.     szerződés
szökőkút karb.06.15-11.15. - Centi ltp.II.     szerződés
térkő járda ép. Sh.piacon 94/2011         szerződés
parkfenntartás Centi ltp.II.ütem (08.01-12.31.)  szerződés
Linux a.levelezőrendszer üzemeltetése       karbantartási szerződés
Szerver beszerzése                 megrendelés
Szerver beszerzése                 megrendelés
10 db Tallydatascom 5040 nyomtató (síkágyas)    megrendelés
fénymásoló Samsung SCX4623F 4-in 1 MFP többfunkció megrendelés
3 db lézernyomtató Kyocera Fs-C5250Dn       megrendelés
1 db Notebook szoftverrel, táskával        megrendelés
szám.techn-és irodatechn.ber. Áf-i bölcsi 273/11  megrendelés
1 db Notebook táskával, külső HDD-vel       megrendelés
eszközök a Kertv.Kártya bevezetéséhez       megrendelés
eszközök a Kertv.kártya bevezetéséhez       megrendelés
1 db monitor BENQ G2420HDBL            megrendelés
1 db Notebook Dell insp.N5110 Core I3 2310     megrendelés
Projektor, 10 db monitor, Dell PC         megrendelés
1 db Toshiba Notebook+táska "Kattints nagyi"progra megrendelés
Dell Vostro számítógép (Br!!!! módon a megrendelő) megrendelés
informatikai határvédelmi rendszer kialakítása   szerződés
hibaelh.- Win, Lin, Nov.term.futt.szerver gépeknél szolgáltatási szerződés
illegális hulladékkezelés 05.hó          intézkedés
illegális huladékkezelés 06.hó           intézkedés
07.hó illegális hulladékkezelés          intézkedés
04.havi illegális huladékkezelés          intézkedés
szemétszáll.-kukák PMH és Vagyonhaszn.iroda    keret foglalás
lak.illegális lom.elsz. - külön megrendelésekre!  keretszerződés
Hatósági elj.s.keletk.hulladékok elszállítása   keretszerződés
L. 1100074/11-en! - hatósági elj.s.keletk.hull.els keretszerződés
illegális lomok elszállítása - keretszerződések!  keretszerződés
L: 1000122/11-en! 2 db konténer - Georgina 5.   megrendelés
L: R111677-nél! 117/2011 ill.hulladék elszállítás megrendelés
Lándzsa 28/B. 1 db konténer megr.334/2011     megrendelés
PMH + Vagyonhasznosítás földgázfogyasztása     keret foglalás
PMH vízdíj                     áthúzódó
környezetvédelmi iroda vízdíjak          keret foglalás
közkifolyók vízdíja                keret foglalás
vízdíj - Vagyonhasznosítási I           szolgáltatási szerződés
Iharfa 16.f.7. lakás felújítása - KSZSZ      megbízási szerződés
Újszász 88. - 3 lakás felújítása          megbízási szerződés
Körvasútsor 30. IV.18. lakás javítási munkái KSZSZ megbízási szerződés
Újszász 88. II.e.45. lakás javítás - KSZSZ     megbízási szerződés
Muzsika 15-17.tetőfedés jav. -KSZSZ        megbízási szerződés
Újszász 88. nyílászárók cseréje - KSZSZ      megbízási szerződés
Lándzsa 19/C.f.3. - lakás javítás - KSZSZ     megbízási szerződés
Rákosi 55. homlokzat javítás - KSZSZ        megbízási szerződés
Kolozs köz 5.III.e.7. -lakás javítása KSZSZ    megbízási szerződés
Körvasút sor 59.f.1. csatorna javítás - KSZSZ   megbízási szerződés
Czibakháza 45-47.tetőf.jav. csat.ejőcső bek. KSZSZ megbízási szerződés
Újszász 88.F.13. lakás felújítása - KSZSZ      megbízási szerződés
Újszász 88.I.e.17. lakás felújítása - KSZSZ     megbízási szerződés
Marcell 2-6. 113029 ing. víz- és csatorna bekötése  megbízási szerződés
Margit 33. növényzet karb. - házio.rend.290/2011   megrendelés
Szerb A.Gimn.kert karbant. farönkök eltáv.319/2011  megrendelés
163/2011.KSB Tanórakieg-fogl.való Pipitér Ovi    támogatási szerződés
XVI.ker.közter.fasorfennt.m.végz. - keretszerződés  keretszerződés
lakás vásárlás Újsz.70-74.lh.2.f.1. 105944/1/A/21  adás-vételi szerződés
Kötv: 76023090000010900 PMH vagyonbizt., kátyúkár  biztosítás
Kötv.sz: 96002303920055100 laptopok bizt.      biztosítás
KZV 528 - Ford casco biztosítása           biztosítás
JKK-630 Ford casco biztosítása            biztosítás
Casco - Ford LJN 500 Kötv.sz: 94100901320574500   biztosítás
Casco - Ford LJN 600 Kötv.sz: 94100901320574600   biztosítás
Rákosi út 115. tetőfelújítása            megrendelés
orv.rendelő lakássá átalakítása Baross G.u.11.    szerződés
Redundáns központi + ADSL alapú internet szolg.   szolgáltatási szerződés
játékok (114 tétel) Felsőm.bölcsődébe 148/2011    megrendelés
felszerelési tárgyak ÁF-i bölcsi 275/2011      megrendelés
gyermekbútorok Felsőm-bölcsibe 182/2011       szerződés
Felsőm.bölcsibe irodabútorok, öltözőszekr.183/2011  szerződés
Ker.vállalk.elektr.adóbev.segítő iroda működtetése  megbízási szerződés
Gyerekkuckó ovi nyílászárók cseréje 200/2011     szerződés
redőnyök felsz.255/2011 - Gyerekkuckó ovi      szerződés
kátyúzás                       keretszerződés
Négylovas u-baj járda javítás 30/2011        megrendelés
Íjász 20-22. előtt járda javítás 91/2011       megrendelés
kanyarodó ív szélesítés Újszász-Újkőbányai 97/2011  megrendelés
útsüllyedés javítása Újkőbányai 4. 94/2011      megrendelés
járda akadálymentesítése Újszász-Koronafürt 96/11  megrendelés
útszélesítés Újkőbányai-Bronz 95/2011        megrendelés
Borotvás 45. járda javítás 138/2011         megrendelés
Kossuth L.u.33. járda javítás 168/2011        megrendelés
166/2011 Gusztáv jav. mart aszfalttal        megrendelés
Gesztenye 2-4.járdajavítás 171/2011         megrendelés
Nádor 19. útbeszakadás kijavítása 178/2011      megrendelés
Szlovák-Rákosi járda átépítés 180/2011        megrendelés
Monoki 2. járdajavítás 207/2011           megrendelés
Ballada 36. útbeszakadás javítása 191/2011      megrendelés
Vámosgyörk 16. járda javítás 198/2011        megrendelés
Batsányi 57.járda javítás 211/2011          megrendelés
Sasvár-Hh burkolat javítás 214/2011         megrendelés
Íjász-Zsenge kanyarodó ív átépítése 216/2011     megrendelés
Ballada 44. útbeszakadás javítása 217/2011      megrendelés
Táncsics 24. járda javítás 223/2011         megrendelés
Farkasszőlő 3. járda javítás 222/2011        megrendelés
műszaki ell. - Áf.Felsőmalom-Vágás bölcsőde     megbízási szerződés
Cserhida (Felcs-Péterke) vízvez.ép.154/2011     megrendelés
vízvezeték ép. Nógrádverőce Bácskai Újszász 79/11  szerződés
vízvezeték ép. Nógrádverőce Bácskai Újszász 79/11  szerződés
lelátó építés az Ikarus atl.pályához 157/2011    szerződés
OKI postai kirendeltségről a küldemények, kp. elsz  szerződés
levélfeladás                     szerződés
csomag+levél                     szerződés
Pénzt. Kp.szla + v-sz iktatás            szerződés
levél                        szerződés
hiv.irat                       szerződés
levélfeladás                     szerződés
levélfeladás                     szerződés
levélfeladás                     szerződés
távirat                       szerződés
hiv.irat                       szerződés
távirat                       szerződés
levélfeladás dr. Láposi               szerződés
levélfeladás                     szerződés
levél feladás                    szerződés
levél+bélyeg                     szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
levél                        szerződés
postafiók bérlet - BP 1. 1631            szolgáltatási szerződés
postai szolgáltatások (küldeményforgalom, egyéb t)  szolgáltatási szerződés
választási értesítők kézbesítése 01.20-ig      szolgáltatási szerződés
választási értesítők kézbesítése           szolgáltatási szerződés
járdaépítés - keretszerződés! 77/2011        keretszerződés
Pál u. ép.hibák kijavítása 20/2011          megrendelés
Guzsaly u. parkolásgátlók, csőkorlát 93/2011     megrendelés
Sash-sét.védőkorlát és r.folyókák 112/2011      megrendelés
térkő burkolat ép. Hermann isk.nál 125/2011     megrendelés
térkő járda ép. Futórózsa 67-75. 138/2011      megrendelés
cs.víz.elv.Körvasút sor-Rákosi 153/2011       megrendelés
parkolók létesítése - Vadvirág ovinál 186/2011    megrendelés
Kenéz Marcell Pál útép.hibák.g.jav. 188/2011     megrendelés
útép.mart.aszf.-Ferenc (Damj-Szp) 200/2011      megrendelés
Béla u. útépítési hibák jav. 210/2011        megrendelés
Béla (Szlovák-Szilaspatak) árok ép. 221/2011     megrendelés
Zsemlékes cs.víz.elv.kivit.166/2010         szerződés
Zsemlékes cs.víz.elv.kivit.166/2010         szerződés
Sash.téren járda építés, átépítés 83/2011      szerződés
PMH előcsarnok, fsz és I.e.folyosó felúj. 246/2011  szerződés
tetőfedés jav. - Corvini Domini épülete 248/2011   szerződés
Ikarus rekortán pálya kivitelezése 74/2011      szerződés
XVI.Kerületi Újság nyomdai munkálatok, szállítás   megrendelés
XVI.ker.közter.parkfennt.m.végz. -keretszerződés!  keretszerződés
Linda tér 20. közöss.helyis.kialakít.a kazántérből  szerződés
kerítés - pótmunka ÁF-i bölcsi 152/2011       megrendelés
Új bölcsőde építése Felsőmalom u. 5-7. 320/2010   szerződés
kültéri medencék kiv. E-lig.uszodába 322/2011    szerződés
87/2011 útépítés Ecobond technológiával       megrendelés
ing.vás. Ságvári 19. 109583 hrsz. - 3 részletben   adás-vételi szerződés
kamatment.kölc.rulírozó módon likviditási gondokra  Kölcsönszerződés
Körvasútsor 16. II.-épület bontása          szerződés
Körvasútsor 16. m.ép.bontása             szerződés
Ilona u. csap.cs. és burk felúj           előzetes kötelezettségvállalás
Ilona u plan o-i járda megépítése 37/2011      megrendelés
járda építés -Ikarus sp.-rakt.között 134/2011    megrendelés
cs.víz.elv.árok ép.Vámosgyörk plan.old.139/2011   megrendelés
szv.csat.bek.kiép.Újsz, Atlasz, Rózsal. 152/2011   megrendelés
Vámosgyörk árok hord.f.csőkorlát 176/2011      megrendelés
Istráng 74. térkő jára ép. 179/2011         megrendelés
Hősök tere járda és gk parkoló ép. 26/2011      szerződés
Iskola és Béla útép.kivit. 35/2011          szerződés
Szilágyi és Bács útép.kivit. 34/2011         szerződés
Guzsaly (Hősök f-Pesti h.)útép.kivit.33/2011     szerződés
Bekecs és Paradicsom útép.kivit. 32/2011       szerződés
Gödölye (Baráts-Zsákutca v.) útép.kivit. 31/2011   szerződés
Ikarus sportp.locsolóhálózat kiépítése 54/2011    szerződés
csat.építés 104/2011 Újszász, Tóköz, Somkút     szerződés
Istráng (Ferenc-Baross) útépítés 120/2011      szerződés
Nógrádverőce (Hunyadvár-Újszász) útépítés 122/11   szerződés
Tempo 30-as övezetek kiépítése - keretsz.! 135/11  szerződés
Diófa (Szt.K-Rákosi)csap.csat.építés 151/2011    szerződés
útép.kiv. Rózsalevél (Simongát-Beniczky) 148/2011  szerződés
útép.kiv. - Atlasz 2.szakasz, Zsarnó 149/2011    szerződés
Szp.9.vízgyűjtő cs.víz.elv. és burk.felúj. 147/11  szerződés
őrző-védő feladatok                 megbízási szerződés
10.15-11.15-ig népsz.iratok őrzése          megrendelés
népsz.dok.őrzése 11.15-22.              megrendelés
PMH hiv.épületeinek takarítása            szerződés
útbeszakadás jav.-Árpádföldi u. 104.         megrendelés
útbeszakadás jav. - Vágás u. 3-5.sz előtt      megrendelés
Koronafürt 16/B útbeszakadás javítása 249/2011    megrendelés
Mészáros 1-3. járda javítás 257/2011         megrendelés
Sasvár 8-12. burk.sülly.javítása 262/2011      megrendelés
Rákosi u. 104. előtt burkolat javítása        megrendelés
Cibakh-Kajszi úttest javítás 315/2011        megrendelés
balesetv.járda.jav. - Jókai OTP előtt 338/2011    megrendelés
V.P.109-Zsélyi útcsatl.javítása 352/2011       megrendelés
Ida 1-3. balesetv.járda javítása 392/2011      megrendelés
Ballada 36. sülly.burk.jav.391/2011         megrendelés
Datolya 26. balesetv.járda jav. 393/2011       megrendelés
Margit 79. balesetv.járda jav. 408/2011       megrendelés
Mária 39. balesetv.járda jav. 411/2011        megrendelés
Mária 19. balesetv.járda jav. 415/2011        megrendelés
Gyémánt 34-36. útsüllyedés jav. 414/2011       megrendelés
Gyémánt 36. útburk helyreáll. 427/2011        megrendelés
Farkasfog 37-39. útsüllyedés jav. 426/2011      megrendelés
kátyúzás - keretszerződés! 340/2011         szerződés
járda javítás - keretszerződés! 333/2011       szerződés
Cserhida útépítés kiv.150/2011            szerződés
Jókai isk.homlokzat felúj.II. kivit.139/2011     szerződés
sporteszk.helysz.szerelése Ikarus sp. 163/2011    megrendelés
futópálya- magasugrás felszerelés, sporteszk. 85   szerződés
közterületi járda építés -Felsőmalom bölcsinél 108  szerződés
Diófa 123-125.útsüllyedés jav. 117/2011       megrendelés
Farkashalom (Hunyadvár-Újszász) útépítés 121/    szerződés
légtechnikai rendszer jav. Rsztm.uszoda 486/2010   megrendelés
takarító vályú jav.Rsutmi uszoda 484/2010      megrendelés
takarító vályú jav. Rsztmi uszoda 485/2010      megrendelés
padlóburk.fugázása Rsztmi uszoda 504/2010      megrendelés
padlóburk.fugázása E-lig.uszoda 505/2010       megrendelés
E-lig.uszoda zuhanyf.szigetelés jav. 15/2011     megrendelés
E-lig-uszoda csaptelepek, padlóösszef.jav. 14/2011  megrendelés
Rsztm.uszi gar.jav.medencetéri tak.v.rács pótl.   megrendelés
Erzs.lig.uszi gar.jav.tetőszellőzök beép.      megrendelés
Erzs.lig.uszi gar.jav.ölt.víz elleni szigetése    megrendelés
Erzs.lig.uszi női szem.ölt.épületgép.gar.jav.    megrendelés
Erzs.lig.uszi vendég zuh.melegvíz e.gar.jav.     megrendelés
Erzs.lig.uszi férfi zuh.melegvíz e.gar.jav.     megrendelés
Erzs.lig.uszi férfi zuh.ép.gép gar.jav.       megrendelés
E-l-uszoda fittn.t.fűtés jav.42/2011         megrendelés
I.e.női zuhany ép.gép.jav. - E-lig.uszoda 49/2011  megrendelés
I.e.női.zuhany helyreáll.munkák - E-lig.usz.50/11  megrendelés
ffi.szem>öltöző vízszig.javítása E.l.uszoda 53/11  megrendelés
ffi ölt.ép.gép.javítási munkái E.l.uszoda 54/2011  megrendelés
lábmosók jav. - E.lig.uszoda 61/2011         megrendelés
gépészeti bontás-visszaépítés E.lig.uszoda 63/2011  megrendelés
vízgép.vízszig.munk.E.lig.uszoda 62/2011       megrendelés
kieg.jav.munkák E.lig.uszoda vízg.tér 74/2011    megrendelés
E-l.uszoda ffi zuhanyzó tetőszig. padló jav. 81/11  megrendelés
e-l-uszoda ffi zuhany padlófűtés jav. 83/2011    megrendelés
E-l-uszoda ffi zuhany csatorna jav. 82/2011     megrendelés
E.l.uszoda ffi.zuhany aljzatbeton jav. 101/2011   megrendelés
fittnes ölt.zuhanytálca jav. Rszm uszoda 184/2011  megrendelés
Caprera Csobaj Kukoricás útép.tervezés 181/2010   megrendelés
Fábián (Istv.k-F.8) szennyv.elv.terv aktual.191/   megrendelés
Rákosi út csap.víz elvez.tervezése          megrendelés
vízv.kivált.terv Hermina Állás Menyhért Monoki 28/  megrendelés
burk.felúj.tervezés Herm-Áll-Monoki_Menyh 44/2011  megrendelés
vízvez.kivál.terv.- Rákosi cs.csat.ép. 61/2011    megrendelés
Cserhida vízvez.kivit.terve 78/2011         megrendelés
Margit (Talpfa-Thököly)csat.tervezés 177/2011    megrendelés
Veres P. 155-163. közcsatorna tervezés 98/2011    megrendelés
Simongát szennyv.elv.tervezése 99/2011        megrendelés
vízvez.kivált.tervezés Timur cs.csat. 190/2011    megrendelés
vízvez.kivált.terve Szt.Korona-Péterke cs.víz.elv.  megrendelés
Újszász 76. szv.csat.tervezés 203/2011        megrendelés
gy.átk.ép.eng.terv -Rpi határút-József u. 206/2011  megrendelés
Móra isk-tól gy.átk-ig járda terv.207/2011      megrendelés
vízell.kap.bőv.eng.és kiv.terv E-lig.uszoda 431/11  megrendelés
Útép.kiv.tervd.- Csobaj Édesvíz Fürdőhely 10/2011  szerződés
útép.kiv.rtervd. - Rózsalevél, Simongát 11/2011   szerződés
útép.kiv.tevd. - Nógrádverőce 13/2011        szerződés
parkoló ép.kiv.tervdok. - Ágoston P.u-i ovi 172/11  szerződés
Kövirózsa (Lándzs-Vívó) útép.kiv.tervdok. 168/2011  szerződés
Szt.Imre (Ilona-János) útép.kiv.tervdok. 165/2011  szerződés
Sándor (Szt.I.-Szt.K) útép.kiv.tervdok. 164/2011   szerződés
Polgári védelem mobiltelefon díja          áthúzódó
mobil.tel.díj -PMH, rendőrség, Vitézy Zs.      szolgáltatási szerződés
Jókai 6. tető felújítása               megrendelés
Gusztáv u. hordalékfogó megvédése 185/2011      megrendelés
Talpfa u szv.csat.építés 184/2011          megrendelés
Lombos-Gutenberg sarok árok ép. 189/2011       megrendelés
víznyelők építése Timur-Simándi sarok 201/2011    megrendelés
Ikarus pálya mentő parkoló kiép.213/2011       megrendelés
csat.építés Fábián, köztársaság 103/2011       szerződés
cs.víz.elv.kiv. Gusztáv, Istráng, Szlovák 155/2011  szerződés
időskorúak átm.benntlak.elhelyezésének díja     ellátási szerződés
gyerm.átm.otth.mű.bizt. 2 férőhely          megállapodás
csat.bekötések.terv.eng. - külön megrendelésekre!  keretszerződés
gyalogos átk.lét. Szlovák úton Állás u-nál 200/10  megrendelés
Akna fedlap csere Rákoczi u-Sz.Kor.         megrendelés
Akna fedlap pótl.Feldebrő u-Kisterenye u.      megrendelés
Fedlap beszakadás jav.János u.91.          megrendelés
viakolor burk.javítása Hunyadvár 39-41. 19/2011   megrendelés
Gyémánt 27-29.árok építés 56/2011          megrendelés
Lapos 4. árok javítás 58/2011            megrendelés
Kendermag 2. betonjárda javítása 59/2011       megrendelés
Lajos 4. járda javítás 7/2011            megrendelés
zsírfogó aknafedlap jav -Centi iskolánál 68/2011   megrendelés
Mátyás kir.út 35. szikkaszókút fedlap csere 87/11  megrendelés
Batthyány I.u.34. járda javítás 88/2011       megrendelés
Attila-Szt.Korona homokfogó rács pótlása 86/2011   megrendelés
Baross 201. egyedi víznyelő rács pótlása 76/2011   megrendelés
Mátyás kir.36. járda beszakadás megsz. 84/2011    megrendelés
Ágoston p.25. árok javítás 121/2011         megrendelés
Kisterenye-Magyarvár öf.rácsok pótl.118/2011     megrendelés
Vámosgyörk 19. árok javítás 120/2011         megrendelés
Attila 44. burkolt árok készítése 141/2011      megrendelés
Attila 49. burkolt árok készítése 142/2011      megrendelés
Lajos 110. betonjárda javítás 144/2011        megrendelés
Baross 31. víznyelő ép-árokba 160/2011        megrendelés
Háromszéki 5. burkolt árok kész. 161/2011      megrendelés
Háromszéki 7. burkolt árok kész. 159/2011      megrendelés
árok ép.Döbröce, Bácskai -áteresz Lucernás, Katóka  megrendelés
Gordonka 40.árok javítás 188/2011          megrendelés
Hermina-Jávorfa folyóka építés 206/2011       megrendelés
Madách 1. burkolt árok készítés 205/2011       megrendelés
Szilágyi M. 12. cs.víz elvezetése 204/2011      megrendelés
Olga 4. vízösszefolyás elvezetés 226/2011      megrendelés
Zsemlékes 4. árok javítás 224/2011          megrendelés
Cserkút-Cserhida összef.rács.ép. 225/2011      megrendelés
Szilaj 14. árok javítás 231/2011           megrendelés
Aulich 15.17. árok javítás 232/2011         megrendelés
György-Aurél összefolyó rács jav. 229/2011      megrendelés
Egyenes 25. lépcső javítás 236/2011         megrendelés
betonjárda építés - Metró u. 17.           megrendelés
burkolt árok jav. - Istráng u. 86.          megrendelés
Bodnár u. 30. burkolt árok készítés 245/2011     megrendelés
Érsekújvári 10. vízelv.betonozása 260/2011      megrendelés
Pálya 49. árok javítás 269/2011           megrendelés
Szénás 57. járda javítás 305/2011          megrendelés
Gyémánt 31. burkolt árok készítés 306/2011      megrendelés
Hősök fasora 41. árok javítás 312/2011        megrendelés
Kinizsi 20. járda javítás 317/2011          megrendelés
gyalogos átk. Batsányi-Margit 180/2011        megrendelés
lépcsőfokok jav. -mentőállomás 336/2011       megrendelés
árok jav. Garat (Szérű-Galgahévíz) 335/2011     megrendelés
V.P.94.parkolóban süllyedés jav. 363/2011      megrendelés
Kócs u. 18. árok javítás 364/2011          megrendelés
Gyémánt 25. kocsibejáróba folyóka 362/2011      megrendelés
árok karbantartás Pirosrózsa 38. 368/2011      megrendelés
homokfogó és gy.híd ép.Vámosgyörk 376/2011      megrendelés
lépcsőfok jav. Budapesti 119/E. 375/2011       megrendelés
Kócs u. 20. árok javítás 381/2011          megrendelés
Párta u. 114. árok javítás 380/2011         megrendelés
V.P.98. útsüllyedés javítása 388/2011        megrendelés
Vámosgyörk 32.-Thököly árok karb.384/2011      megrendelés
Brassói 14. árok javítás 387/2011          megrendelés
úttest jav. Tátraszirt sor 1. és 2. 372/2011     megrendelés
lámpakar sűrítés Hunyadi u. 7.,11.-141/2011     megrendelés
ÁF-i bölcsi közt.járda közvil.munkái         szerződés
Kövirózsa - közvil.terv.kivitelezés         szerződés
Sh.vk-komplex rehab végrehajt, Akcióter.terv végre  megbízási szerződés
Kertv.kártya kiáll.kapcs.feladatok ellátása     megbízási szerződés
Szerződés tárgya                   Megnevezés
bérleti díj                     Bérleti díj
bérleti díj                     Bérleti díj
bérleti díj                     Bérleti díj
bérleti díj                     Bérleti díj
Partner neve                   Szerz.azonosító              Cím
A XVI.Kerület Szakorvosi ellátásért Alapítvány  R110536      1163 Budapest 16.ker.
Ady Endre Kísérleti Ált.Iskola          R111383        24321 Kishegyes
Árpádf.Római Kat.Egyh.Szt Anna Plébánia     R110735      1162 Budapest
Árpádf.Római Kat.Egyh.Szt Anna Plébánia     R111048      1162 Budapest
Árpádföldi Közösségi Egyesület          R110743      1162 Budapest
Árpádföldi Közösségi Egyesület          R110793      1162 Budapest
Árpádföldi Közösségi Egyesület          R111063      1162 Budapest
Árpádföldi Közösségi Egyesület          R111818      1162 Budapest
Atlétika Barátok Klubja             R111011      1165 Budapest
Atlétika Barátok Klubja             R111012      1165 Budapest
Atlétika Barátok Klubja             R111013      1165 Budapest
Atlétikai Reménységekért Alapítvány       R110429      1165 Budapest
Bp-Sashalom(Krisztus K.)Plébánia         R110687      1163 Budapest
Budapesti Rendőr-Főkapitányság          R100987      1139 Budapest
Cavalloni Ferenc Modellező SE          R112093      1165 Budapest
Centenárium Lakótelepért Egyesület        R110961      1165 Budapest
Centenárium Lakótelepért Egyesület        R110962      1165 Budapest
Centenárium Lakótelepért Egyesület        R111332      1165 Budapest
Cinkotáért Közhasznú Egyesület          R111353      1164 Budapest
Cinkotai Baptista Gyülekezet           R110874      1164 Budapest
Cinkotai Baptista Gyülekezet           R110928      1164 Budapest
Cinkotai Baptista Gyülekezet           R111310      1164 Budapest
Cinkotai Evangélikus Egyházközség        R110875      1164 Budapest
Cinkotai Evangélikus Egyházközség        R110929      1164 Budapest
Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre          R110745      1164 Budapest
Cinkotai Római Katolikus Egyházközség      R110736      1164 Budapest
Corvini Domini Egyesület             R110744      1165 Budapest
Corvini Domini Egyesület             R110981      1165 Budapest
Corvini Domini Egyesület             R110982      1165 Budapest
Corvini Domini Egyesület             R111137      1165 Budapest
Corvini Domini Egyesület             R111851      1165 Budapest
Csillaggyertyafény Alapítvány          R111199      1161 Budapest 16.ker.
Csillaggyertyafény Alapítvány          R111816      1161 Budapest 16.ker.
Déli Harangszó Baráti Kör            R110871      1165 Budapest
Déli Harangszó Baráti Kör            R111141      1165 Budapest
Déli Harangszó Baráti Kör            R112225      1165 Budapest
EB OVO Közhasznú Egyesület            R112283      1065 Budapest 06.ker.
FC Budapest Sólymok SE              R110404      1054 Budapest 05.ker.
HÉRA Alapítvány                 R111820      1122 Budapest 12.ker.
Holdvilág Kamaraszínház             R110705      1161 Budapest
IKARUS BSE                    R110432      1165 Budapest
IKARUS BSE                    R110910      1165 Budapest
IKARUS BSE                    R110911      1165 Budapest
IKARUS BSE                    R110912      1165 Budapest
IKARUS BSE                    R110913      1165 Budapest
IKARUS BSE                    R111246      1165 Budapest
Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület     R112064      1165 Budapest
Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület     R112229      1165 Budapest
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány    R111148      4400 Nyíregyháza
Kertvárosi Birkózó és Sumo Club                R110417  1162  Budapest 16.ker.
Kertvárosi Birkózó és Sumo Club                R110518  1162  Budapest 16.ker.
Kertvárosi Birkózó és Sumo Club                R111164  1162  Budapest 16.ker.
Kertvárosi Birkózó és Sumo Club                R111803  1162  Budapest 16.ker.
Kertvárosi Birkózó és Sumo Club                R112290  1162  Budapest 16.ker.
Kertvárosi Vívó Sport Egyesület                R110403  1162  Budapest 16.ker.
Kovász Egyesület                       R111057  1163  Budapest
Kovász Egyesület                       R111062  1163  Budapest
Kovász Egyesület                       R111212  1163  Budapest
Kovász Egyesület                       R111852  1163  Budapest
KÖVET Egyesület                        R110752  1068  Budapest 06.ker.
Magyar Vörösk.Bpi Szerv.                   R111275  1107  Budapest 10.ker.
Mátyásföldi Lawn Tennis Club                 R110433  1165  Budapest
Mátyásföldi Lawn Tennis Club                 R111251  1165  Budapest
Mátyásföldi Lawn Tennis Club                 R111385  1165  Budapest
Mátyásföldi Lawn Tennis Club                 R111959  1165  Budapest
Mátyásföldi Lawn Tennis Club                 R112221  1165  Budapest
Mátyásföldi Református Egyházközség              R110686  1165  Budapest
Mátyásföldi Református Egyházközség              R110914  1165  Budapest
Mátyásföldi Református Egyházközség              R111309  1165  Budapest
Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség           R110758  1165  Budapest
Moldvahon Csángó Kult. Egyes.                 R103048  3200  Gyöngyös
Mozgássérültek Bp-i Egyesülete                R111170  1136  Budapest 13.ker.
Összefogás Lakásszövetkezet                  R111850  1165  Budapest
Összefogás Lakásszövetkezet                  R112043  1165  Budapest
Összefogás Lakásszövetkezet                  R112044  1165  Budapest
Összefogás Lakásszövetkezet                  R112045  1165  Budapest
ProPatriArt Közhasznú Alapítvány               R110554  2083  Solymár
R. Törley Mária szobrászművész                R110734  1165  Budapest
Rákbetegek Orsz.Szövetsége                  R111483  1163  Budapest
Rákossz. Atl.és Football Club                 R110431  1161  Budapest
Rákossz. Atl.és Football Club                 R111143  1161  Budapest
Rákossz. Atl.és Football Club                 R111245  1161  Budapest
Rákossz. Atl.és Football Club                 R112223  1161  Budapest
Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület           R111247  1161  Budapest 16.ker.
Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület           R111522  1161  Budapest 16.ker.
Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület           R111817  1161  Budapest 16.ker.
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet             R111147  1161  Budapest
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet             R111138  1161  Budapest
Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség        R110794  1161  Budapest
Rákosszentmihály-Sashalom                   R110978  1161  Budapest
Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség      R111311  1161  Budapest
Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség      R110737  1161  Budapest
Rákossztm. és Áf.Polgári Köre                 R110747  1161  Budapest
Rákossztm. és Áf.Polgári Köre                 R110975  1161  Budapest
Rákossztm-Sashalmi Ref.Egyházközség              R110685  1161  Budapest
Rákossztm-Sashalmi Ref.Egyházközség              R110915  1161  Budapest
Reszt Károly (Ligeti Madárvédelem Csoport meghatalmazottja)  R111835  1165  Budapest 16.ker.
Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete  R110746  1161  Budapest 16.ker.
Rsztm-i és Áf-i Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete  R111306  1161  Budapest 16.ker.
Sashalmi Piac Üzemeltető Kft                 R111662  1163  Budapest 16.ker.
Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány             R111578  1161  Budapest
Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány  R111938   1161  Budapest
Wekerle Sándor Alapkezelő        R110037   1055  Budapest
Wekerle Sándor Alapkezelő        R111506   1055  Budapest
XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE     R110807   1165  Budapest
XVI.Ker.Kézilabda és Modell.SE     R111036   1165  Budapest
XVI.ker-i Bolgár Kisebbségi Önk.    R111232   1163  Budapest
XVI.ker-i Görög Kisebbségi Önk     R111178   1163  Budapest
XVI.ker-i Lengyel Kisebbségi Önk.    R111181   1163  Budapest
XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk     R111175   1163  Budapest
XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk     R111176   1163  Budapest
XVI.ker-i Német Kisebbségi Önk     R111177   1163  Budapest
XVI.ker-i Örmény Kisebbségi       R111484   1163  Budapest
XVI.ker-i Örmény Kisebbségi       R111485   1163  Budapest
XVI.ker-i Roma Kisebbségi Önk.     R111205   1163  Budapest
XVI.ker-i Roma Kisebbségi Önk.     R111206   1163  Budapest
XVI.ker-i Ruszin Kisebbségi Önk.    R111182   1163  Budapest
XVI.ker-i Szlovák Kisebbs. Önk     R111179   1163  Budapest
XVI.ker-i Szlovák Kisebbs. Önk     R111180   1163  Budapest
XVI.ker-i Ukrán Kisebbségi Önk     R111196   1163  Budapest
Zápszonyi Református Egyh.közs     R112284       90224 Zápszony
Ziccer Kosársuli SE           R110430   1161  Budapest
Ziccer Kosársuli SE           R111252   1161  Budapest
Ziccer Kosársuli SE           R112222   1161  Budapest
magánszemély              R110010   1163  Budapest 16.ker.
magánszemély              R110265   1163  Budapest 16.ker.
magánszemély              R110942   1163  Budapest 16.ker.
magánszemély              R102999   1165  Budapest 16.ker.
magánszemély              R103056   1163  Budapest 16.ker.
magánszemély              R110377   1162  Budapest 16.ker.
magánszemély              R111089   1104  Budapest 10.ker.
magánszemély              R111090   1163  Budapest 16.ker.
magánszemély              R111622   1162  Budapest 16.ker.
magánszemély              R111623   1164  Budapest 16.ker.
magánszemély              1000098/11  1165  Budapest
magánszemély              1100115/11  1165  Budapest
            2011.év támogatási szeződések
 Cím            Szerz.kelte Szerz.hartárideje Szerz összege
Jókai u. 3.          3/31/2011     5/30/2011   1,000,000
Fő u.27.           7/27/2011     8/27/2011    222,869
Állás u. 66.         4/29/2011     6/29/2011    341,631
Állás u. 66.         5/24/2011     7/24/2011    300,000
Kémény u. 4.         5/13/2011     7/13/2011    420,000
Kémény u. 4.         5/19/2011     7/19/2011    110,000
Kémény u. 4.         5/19/2011     7/19/2011    80,000
Kémény u. 4.         9/23/2011     11/23/2011    50,000
Mészáros J. u. 4.       5/31/2011     7/31/2011    150,000
Mészáros J. u. 4.       5/31/2011     7/31/2011    60,000
Mészáros J. u. 4.       5/31/2011     7/31/2011    100,000
Mészáros J. u.4.       3/29/2011     5/29/2011   2,866,000
Sasvár u.23.         4/29/2011     5/18/2011    646,620
Teve u. 4-6          4/29/2010     3/31/2011   3,429,000
Veres P. u. 157.       11/5/2011      1/5/2012   200,000
Olga u. 36.          5/19/2011     7/19/2011    150,000
Olga u. 36.          5/19/2011     7/19/2011    50,000
Olga u. 36.          6/28/2011     8/28/2011    100,000
Vidámvásár út 72.       7/4/2011      9/4/2011   420,000
Georgina u.59.        4/29/2011     6/29/2011    244,016
Georgina u.59.        5/24/2011     7/24/2011    300,000
Georgina u.59.        6/28/2011     8/28/2011   2,700,000
Batthyány Ilona u. 53-55.   4/29/2011     6/29/2011    539,110
Batthyány Ilona u. 53-55.   5/24/2011     7/24/2011    550,000
Csókakő u. 2/b.        5/13/2011     7/13/2011    420,000
Batthyány Ilona u. 21.    4/29/2011     6/29/2011    438,796
Táncsics u. 10.        5/13/2011     7/13/2011    420,000
Táncsics u. 10.        5/13/2011     7/13/2011    100,000
Táncsics u. 10.        5/13/2011     7/13/2011    30,000
Táncsics u. 10.        5/19/2011     7/19/2011    200,000
Táncsics u. 10.        9/21/2011     11/21/2011    50,000
Hősök tere 10-11.       6/20/2011      7/5/2011   100,000
Hősök tere 10-11.       9/22/2011     12/22/2011    150,000
Szabadság u.11.        5/13/2011     7/13/2011    100,000
Szabadság u.11.        5/19/2011     7/19/2011    40,000
Szabadság u.11.       11/16/2011     1/16/2012    70,000
Hajós u. 43. I/23.      12/8/2011      2/8/2012   200,000
Hold u. 15.          3/22/2011      4/6/2011   750,000
Széll Kálmán tér 16.     6/29/2011     12/31/2011    200,000
Ságvári u. 3.         5/4/2011      7/4/2011  1,500,000
Bátony u. 1-33.        3/21/2011     4/21/2011   2,150,000
Bátony u. 1-33.        5/31/2011     7/31/2011    50,000
Bátony u. 1-33.        5/31/2011     7/31/2011    50,000
Bátony u. 1-33.        5/31/2011     7/31/2011    50,000
Bátony u. 1-33.        5/31/2011     7/31/2011    50,000
Bátony u. 1-33.        6/29/2011     7/29/2011   2,000,000
Futórózsa u.80.       11/16/2011     1/16/2012    180,000
Futórózsa u.80.        12/8/2011      1/8/2012   100,000
Sóstói u. 31/B.        6/24/2011      7/9/2011   700,000
Délceg u. 9.           4/1/2011   4/5/2011    70,000
Délceg u. 9.           4/18/2011  4/28/2011  1,000,000
Délceg u. 9.           5/31/2011  7/30/2011   150,000
Délceg u. 9.           10/7/2011  3/31/2012   500,000
Délceg u. 9.          11/15/2011  1/15/2012   240,000
Monoki u. 27.          3/21/2011   4/1/2011  6,000,000
Templom tér 3.          5/11/2011  7/10/2011   110,000
Templom tér 3.          5/19/2011  7/19/2011   300,000
Templom tér 3.          7/12/2011  7/20/2011   250,000
Templom tér 3.          9/23/2011  11/23/2011   280,000
Dózsa György út 86/b.      5/16/2011   6/2/2011   240,000
Bihari út 15.          6/20/2011   7/5/2011   210,000
Bökényföldi u. 27.        3/21/2011  4/21/2011  3,400,000
Bökényföldi u. 27.        6/29/2011  8/29/2011  3,400,000
Bökényföldi u. 27.        7/16/2011   8/1/2011   100,000
Bökényföldi u. 27.       10/24/2011  11/15/2011  1,000,000
Bökényföldi u. 27.        12/7/2011   1/7/2012   500,000
Baross G.u. 23.         4/29/2011  5/18/2011   547,207
Baross G.u. 23.         5/24/2011  7/24/2011   450,000
Baross G.u. 23.         6/28/2011  8/28/2011  1,030,000
Pilóta u.27.           4/29/2011  6/29/2011   759,980
Petőfi Sándor u. 189.      12/20/2010  1/24/2011   400,000
Hegedűs Gyula u. 43.       6/20/2011   7/5/2011   210,000
Hilda u. 1           10/17/2011  10/17/2011   200,000
Hilda u. 1           10/26/2011  12/31/2012   360,000
Hilda u. 1           10/26/2011  12/31/2012   360,000
Hilda u. 1           10/26/2011  12/31/2012   360,000
Terstyánszky u. 1373/12 hrsz.  4/27/2011   5/7/2011   500,000
Táncsics u. 15.          5/4/2011   7/4/2011   300,000
Cziráki u.22.          8/17/2011  9/17/2011   200,000
Csömöri út 80.          3/21/2011  4/21/2011  4,000,000
Csömöri út 80.          5/19/2011  7/19/2011   140,000
Csömöri út 80.          6/29/2011  7/30/2011  4,000,000
Csömöri út 80.          12/7/2011   1/7/2012  2,000,000
Templom tér 3.          5/19/2011  7/19/2011   200,000
Templom tér 3.          8/29/2011   9/8/2011    50,000
Templom tér 3.          9/26/2011  11/26/2011   100,000
Sándor u.26.           4/29/2011  6/29/2011   358,725
Sándor u.26.           5/24/2011  7/24/2011   400,000
Templom tér 3.          4/29/2011  6/29/2011  1,112,653
Hősök tere 10-11.        5/24/2011  7/24/2011   500,000
Budapesti út 82.         7/5/2011   9/5/2011  2,350,000
Hősök tere 10-11.        4/29/2011  6/29/2011   311,942
Rákosi út 71.          5/13/2011  7/13/2011   240,000
Rákosi út 71.          5/31/2011  7/31/2011    40,000
Budapesti út 82.         4/29/2011  5/18/2011   649,320
Budapesti út 82.         5/24/2011  7/24/2011   500,000
Hunyadvár u. 39/C. I./21.    9/30/2011  10/31/2011   210,000
Hársfavirág utca 18.       5/13/2011  7/13/2011   420,000
Hársfavirág utca 18.       6/20/2011  7/20/2011    50,000
Sashalmi tér 1.         6/17/2011  9/30/2011  11,675,000
Batthyány u. 66.         6/20/2011   9/7/2011    90,000
Batthyány u. 66.    10/10/2011  12/10/2011   160,000
Bihari J. u. 5,     1/21/2011  1/21/2011  1,930,000
Bihari J. u. 5,     8/24/2011  8/24/2011  1,887,500
Futórózsa u. 65. I.1.  5/27/2011  6/11/2011  3,000,000
Futórózsa u. 65. I.1.  5/31/2011  7/29/2011   200,000
Havashalom u. 41.     6/8/2011   8/8/2011   40,000
Havashalom u. 41.     6/8/2011   8/8/2011   40,000
Havashalom u. 41.     6/8/2011   8/8/2011   40,000
Havashalom u. 41.     6/8/2011   8/8/2011   30,000
Havashalom u. 41.     6/8/2011   8/8/2011   30,000
Havashalom u. 41.    6/18/2011  8/18/2011   20,000
Havashalom u. 41.     6/8/2011  8/17/2011   20,000
Havashalom u. 41.     6/8/2011  8/17/2011   20,000
Havashalom u.41.     6/8/2011   8/8/2011   30,000
Havashalom u.41.     6/15/2011  8/15/2011   40,000
Havashalom u. 41.    6/16/2011   8/6/2011   50,000
Havashalom u. 41.     6/8/2011   8/8/2011   50,000
Havashalom u. 41.     6/8/2011   8/8/2011   40,000
Havashalom u. 41.     6/8/2011   8/8/2011   50,000
Lenin út 71.      12/16/2011  12/26/2011   300,000
Aurél u. 11       3/21/2011  4/21/2011   450,000
Aurél u. 11       6/29/2011  8/29/2011   750,000
Aurél u. 11       12/7/2011   1/7/2012   200,000
Gárda u. 3.        1/5/2011   1/7/2011   150,000
Gárda u. 3.       2/28/2011   3/4/2011   150,000
Gárda u. 3.       6/15/2011  6/17/2011   100,000
Arany János u. 19.    12/1/2010  1/31/2011  1,000,000
Vívó u. 3/b. II/8.   12/31/2010   3/8/2011      0
Szlovák út 68.      3/21/2011  4/15/2011  1,000,000
Csombor u. 15.      6/6/2011   7/6/2011  1,000,000
Vulkán u. 44.       6/6/2011   7/6/2011  1,000,000
Mátyás király u. 6/b.   9/5/2011  9/30/2011  1,000,000
storos út 4.       9/5/2011  9/14/2011  1,000,000
Baross G. u. 78.     9/30/2010  6/30/2011   108,000
Baross G. u. 78.     9/1/2011  6/30/2012   104,000
ek
   Szerződés tárgya
   oktatásokra, képzésekre tám.
   bp-i látogatás útiköltségére
   89/2011.OIGYB.egyház.tám.
   111/2011 OIGYB -Szabó Lajos esperes sírjámak felúj
   109/211 KSB működési támogatás
   127/2011.KSB "ÁKE hagyományőrz.k.rend.
   217/2011 KSB kirándulásra, hagy.őrz.rendezvényekre
   532/2011KSB autóbusz bérleti díjra
   348/2011.KSB.Sporttábor szerv.a ker.diákolimp."
   347/2011.KSB."Mikuláskupa sportv.k.ovik részére"
   346/2011.KSB.II.tavaszváró terepfutóv.megrendezése
   84/2011 KSB Kiss Dániel atléta felkészülésére
   89/2011.OIGYB Egyh.műk.tám.
   szabadidős közbiztonsági tevékenység tám.
   563/2011 KSB 2011.évi működési ktsgekre
   212/2011 KSB Cent.ltp-i gyermeknap rendezvényre
   211/2011 KSB Centi ltp.nyárbúcs.redezvényre
   479/2011 KSB Centi nyárbúcsúztató mulatság progr.
   473/2011 KSB működési támogatás
   89/2011.OIGYB Egyházak műk.tám.
   116/2011.OIGYB.Egyh. fejl.tám.imaház akadályment.
   imaház homlokzatának átalakítására
   89/2011.OIGYB.Egyházak működési tám.
   114/2011.OIGYB.Egyh. fejl.tám.gyül.ház burkolása
   111/2011 KSB működési támogatás
   89/2011.OIGYB.egyh.tám.
   110/2010 KSB működési támogatás
   157/2011.KSB."Mindenki karácsonyfája"c.tám.
   160/2011.KSB."Mikulás a Corviniban"c.tám.
   "Kulturális Gála műsor tám.
   Gálaműsor tám. 531/2011.KSB
   311/2011 kT. XVI.k.lak.egészségmegőrz.progr.tám.
   490/2011 KSB Orsz.Sz.Konf. (05.01-11.30.) ktsgeire
   139/2011.KSB"Hatszor öt megemlékezések
   220/2011.KSB."Én is jártam az Isonzónál"
   582/2011 KSB Petőfi est megvelósít.kts.
   49/2011 KKB Kertv.mulatságokon v.részv.ktsgeire
   FUTURE CUP 2011 foci torna ktsgeire
   253/2011 KT. HÉRA alapítvány támogatása
   103/2011.KSB 2011.évi működésének tám.
   91/2011 KSB nevezési díjra, utazásra, szálláskts
   344/2011.KSB "gyerek labdarúgó emléktorna"tám.
   343/2011.KSB "ovis sportnap"tám.
   342/2011.KSB "NB II.női kézilabda csapat"tám.
   341/2011.KSB "Ikarus BSE Old Boys labdarúgócs."tám
   480/2011 KSB nevezési díj, utazás, szállásköltség
   583/2011 KSB Ökum.városmisszió programra
   601/2011 KSB Szilasmenti advent programra
   Zápszony iskolájának felújítására
Kick-box kupa szerv.költs.tám.
versenyekre, táboroztatásra, terembérletre, sports
403/2011 KSB Sportélet tám. - terembérlet, sportsz
Terembérlet,táborozás,verseny,sportszer
579/2011 KSB terembérlet, sporteszk.száll, bírói k
2011.é.versenyz.kts., műk.kts.-re
148/2011 KSB Mihály napi búcsú Rszm.progr.
234/2011 KSB Csángó magyar gyerekek nyaraltatása
Csángó gyermekek bp-i látogatására
"Csángó gyerekek nyaraltatása"prog.538/2011.KSB
3 fő részvétele a CSR Piac rendezvényen
124/2011 ESZB lak.egészs.megőrz.programokra
91/2011 KSB nevezési díjra, utazásra, szálláskts
480/2011 KSB nevezési díj, utazás, szállásköltség
2011.nemz.sportkapcs.bony.,utazás,szállás,étk.
füves focipálya felújítására
612/2011 KSB 09.01-12.31.műk.ktsgeikre
89/2011.OIGYB Egyh.műk.tám.
112/2011.OIGYB. Egyházak fejl.tám.
Gyülekezeti ház szigetelése, homlokzat felújítása
89/2011.OIGYB Egyh.műk.tám.
XV.jub.Csángó bál rendezési költségeihez
130/2011ESZB XVI.k.lak.eü.megőrz.progr.
Szemes Erika visszetér.tám.18/56882/2011; 173/2011
263/2011 GPB Olga u. 16. 106904/16 hrsz
264/2011 GPB Mátyásdomb tér 1. 107100/12 hrsz
265/2011 GPB Centenáriumi sétány 4. 106904/22 hrsz
Tóth Ilonkáról szóló film kész.ktsgeihez
121/2011.KSB.utazás,száll.,kat.k.,koncert
122/2011.ESZB.XVI.lak.egészség megőrz.18/1252/2011
91/2011 KSB nevezési díjra, utazásra, szálláskts
247/2011.KSB.Sashalmi Sörnap
480/2011 KSB nevezési díj, utazás, szállásköltség
608/2011 KSB enrgia díjakra, foci pálya felúj.
210/2011 KSB 500 éves hagyomány őrzése pály.
Mindszenty emlékkonf. szervezési költségeihez
530/2011 KSB Mindszenty eml.konf.rend.ktsgeire
89/2011.OIGYB.közűz.díjak,kisért.tárgyi eszk.besz.
117/2011.OIGYB.babtista imaház udvari előt.felújít
89/2011.OIGYB egyh.műk.tám.
115/2011.OIGYB.templ.érintésvéd.,tetőjav.
megúj.energia -templom felúj.kapcsán
89/2011.OIGYB.egyh.tám.
112/2011 KSB működési támogatás
336/2011.KSB."Gyógytorna minden héten"
89/2011.OIGYB Egyh.műk.tám.
113/2011.OIGYB.nyílászárók készítése, beépítése
48/2011 KKB Tanösvény kialakítása E-ligetben
108/2011 KSB működési támogatás
127/2011 ESZB ker.lak.egészs.mergőrz.progr.
v.nem.t.tám.konyhai ber, sport-t.eszk.
345/2011 KSB cserkészcsapat táborozására
534/2011 KSB 381/2011 KT nyári tábor ktsgeire
Bursa Hungarica 350/2010.(IX.8) Kt.
Bursa Hungarica
működési kts-re - terembérlet, nevezési díjak
394/2011 KSB Kézilabdasport a gyerm.programra
170/2011 KSB Nyárbúcsúztató programra
171/2011 KSB Kertvárosi vigasságok programra
172/2011 KSB Mindszenty és Wyszynski könyvek kiad.
173/2011 KSB Német nyelvű Mikulás ünnepség progr
174/2011 KSB Márton napi felvonulás és műsor
175/2011 KSB Tracht német népi viselet programra
176/2011.KSB "Örménykarácsony megeml."prog.
177/2011.KSB "Örmény gasztronómia"c.prog.
179/2011 KSB Kisebbségi napok programra
178/2011 KSB Kertvárosi vigasságok programra
180/2011 KSB Gyermek nyelvi tábor programra
181/2011 KSB Szlovák nap programra
182/2011 KSB Szlovák evang.találk. - Albertirsa
183/2011 KSB Kárpátaljai gyermekek üdültetése
templomi padok elkészíttetésére
91/2011 KSB nevezési díjra, utrazásra, szálláskts
480/2011 KSB nevezési díj, utazás, szállásköltség
606/2011 KSB sportfelszerelésre, sporteszközre
18/692/1/2010 v.nem t.tám.
18/692/1/2010.Geszes L.vissza nem tér.tám.
18/692/1/2011 v. nem t.tám. - krízis
266/2010 ESZB v.nem.t.tám.
223/2010 ESZB bérlakás lemondás
6/2011 ESZB f.házasok e.lak.jut.tám.
118/2011 ESZB f.ház.e.lak.jut.tám.
117/2011 ESZB f.ház.e.lak.jut.tám.
158/2011 ESZB v.nem.t.tám. - fiatal házasok tám.
159/2011 ESZB v.nem.t.tám. - fiatal házasok
203/2010 OIGYB tanulm., versenyre tört.felkész.
179/2011 OIGYB tanulmányaira, versenyekre

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:38
posted:10/17/2012
language:Hungarian
pages:270