Tizian PP by xiaopangnv

VIEWS: 97 PAGES: 32

									  Tiziano Vecellio, Selvportræt


Født:             Død:
1485             1576
Kai
Tizian(o) Vecellio hører sammen med Tintoretto, Giorgione og Vetonese
til de berømteste Venezianske malere. Han er blandt andet uddannet hos
brødrene Bellini, og var i 1508 assistent hos Giorgione, hvis værker
Tizian efter dennes død i 1510 i et vist omfang fuldendte.
I 1513 opnår Tizian officiel status som maler for republikken Venedig.
Han får tildelt værksted nær San Samuele, og en bevilling til to svende.
Ligeledes får han i 1515 stillet en årlig indkomst i udsigt, mod en
modydelse ved at male et slagbillede til Sala del Maggior Consiglio i
Doge Paladset. Dette sker dog først i 1537, efter trusler om fratagelse af
de førnævnte privilegier. Hans forbindelse med førende italienske fyrste-
og pavehoffer, for hvem han især malede portrætter og mytologiske
billeder, bragte ham i forbindelse med Karl den V, som han malede flere
gange.
Han var en af renæssancens største kolorister, og han betragtede gennem
studiet af byzantinske mosaikarbejder farven som en selvstændig faktor i
maleriet. Herved peger han direkte frem mod den langt senere ( i det 19.
Århundrede ) frembrydende impressionisme, og dermed også mod den
moderne kunst.
Jeg vil starte med at vise to udgaver af samme
billede, hvilket gerne skulle vise, hvorledes
kunstneren arbejder med sine motiver, inden han er
tilfreds og udvælger det, han synes bedst om!
Jeg har valgt Danaë i det øjeblik, hvor Zeus kommer
til hende som en regn af guld. Hun ligger nøgen på
sengen, og modtager sin usynlige elsker. Kvinder er
jo altid blevet tiltrukket af guld!
Det er jo ikke ensbetydende med, at det er det sidste,
han har lavet af dem,der er det bedste, da et af de
foregående kan falde bedre i hans smag!
Læg her især mærke til detaljer, der er forskellige fra
det ene billede til det andet!
Danaë ca. 1550
Danaë ca. 1550
Flugten til Ægypten 1506-10
Flugten til Ægypten, er malet af en ung Tizian, der langt
hen underordner sig tidens krav og stil – således forstået, at
historien i det kommer først. Historien og historiens
detaljer: flugten og det landskab, der flygtes igennem.
Maleriet er en teknisk præstation, der er udført i årene
mellem 1505 og 1510, hvor den gådefulde maler Giorgione
dominerede udviklingen. Det er sandsynligvis malet på
bestilling, i al fald er der flere dyr og blomster end vanligt
hos Tizian. Han plejer ikke at fortabe sig i detaljer, men gå
lige til sagens kerne. På den anden side, var det jo i en ung
alder, hvor han måske ikke helt havde udviklet sin egen
måde at male på. Maleriet er dog en teknisk præstation.
Et af hans første værker:
 Pastoral Scene 1508


              Malet
              da han
              var ca.
              23 år
              gammel
La Schiavona 1510
Noli Me Tangere 1511-12
         Noli Me Tangere
         Tizians maleri forestiller
         den bibelske historie, hvor
         Kristus viser sig for Maria
         Magdalene efter sin
         opstandelse. Han forbyder
         hende at røre ham (Noli
         Me Tangere), men beder
         hende fortælle disciplene,
         at han er opstået. Maria
         antog ham for en
         havemand, så derfor er
         han afbildet med en
         hakke.
The Three Ages Of Man 1513-14
   Et af hans første store
mesterværker er: Den Himmelske
 Og Den Jordiske Kærlighed
Som ung arbejdede han sammen med Giorgione ved
udsmykningen af facaden på Fondaco dei Tedeschi i Venezia
(1508), og af ham lærte han at sammenkomponere figurer og
landskab, som det ses i hans tidligste hovedværk, allegorien
Den himmelske og den jordiske kærlighed, som hænger på
Galleria Borghese i Rom.
    Den Hellige Og Den Profane
       Kærlighed 1514
Den himmelske og den jordiske kærlighed. Den himmelske kærlighed
er nøgen som sandheden og som menneskets sjæl foran Gud. Den
jordiske kærlighed er overdådigt iført tidens smukkeste klædninger.
Madonna Pesaro 1519-26
      Pesaro-tavlen:
      Til Frari-kirken i Venezia har han
      malet dette værk, som viser
      medlemmer af Pesaro-familien,
      der af Sankt Peter og Frans af
      Assisi præsenteres for Jomfru
      Maria og Jesusbarnet, som de
      takker for sejren over Tyrkerne i
      1502. Det er højrenæssancens
      mest fornyende billede i Venezia
      ved sin skildring af rummet og
      ved den intense kontakt mellem
      figurerne
Bacchus Ariadne 1523-24
          Fra 1516 var han
          knyttet til flere
          fyrstehoffer, bl.a.
          Este-familien i
          Ferrara, for hvem
          han malede
          mytologiske
          scener til Alfonso
          d’Estes
          studereværelse.
          Dette er et af
          dem.
Andrians 1523-25
Dianti 1523-25
Venus Anadyomene 1525
    Venus Of Urbino 1538
Et af hans mest kendte billeder, malet for Rovere-familien i Urbino
Organist 1548-49
Partridge 1550
Venus og Adonis 1555
          Dette er et
          eksempel på,
          hvordan han
          gentog sine
          kompositioner
          som om han
          søgte det
          endelige
          udtryk for et
          ikke
          virkeliggjort
          syn
Pave Poul Den III 1556
Diana Actaeon 1559
Den Bodfærdige Magdalene 1565
Lucretia 1568-71
Apollon Flår Marsyas 1575
        Dette arbejde hører til
        malerens mest gådefulde
        værker; det er malet i
        hans høje alderdom, hvor
        han var næsten blind, og
        den grusomme, blodige
        fabel beretter om
        utopiernes endeligt. Det
        er den græske gud, der på
        tåbelig vis blev udfordret
        til en kappestrid af
        satyren Marsyas, og som
        nu brutalt straffer sin
        ukultiverede undersåt.
Det næste billede, vi skal se, er Den Hellige Sebastians martyrium. Her
er alt uvæsentligt udeladt, og det der fortælles, fortælles først og
fremmest gennem farven. Maleriet kommer før historien – eller rettere:
historien fødes af maleriet. De to ting lader sig ikke længere betragte
særskilt, - der er ingen distraherende detaljer. Nu er der tale om et
ufærdigt billede, som har stået tilbage i atelieret efter Tizians død –
sandsynligvis vendt mod væggen, fordi han endnu manglede at gå det
efter og give det liv en sidste gang, før det skulle forlade ham. Selv om
det er ufærdigt, er det dog så langt henne i sin udvikling, at det ikke
virker uforløst. Det er kun nogle få, kirurgiske indgreb, der savnes, - men
det gør dog intet. Tværtimod er det som at stå ansigt til ansigt med
maleren – i et af disse skabelsesøjeblikke, hvor han helt har bemægtiget
sig modellen, og draget ham ind i det tranceland, hvorfra han først kan
forløses, når de sidste, afgørende håndspålæggelser er foretaget.
Sebastian står i et bål af farve og venter på sin udfrielse, der går et
kolossalt drag af smerte gennem landskabet bag ham, og det bliver ved
og ved i det uendelige. Maleren har efterladt ham – og os – i trancen.
Tizian var hen ved 100 år, da han sidste gang rørte ved billedet, og det
kan måske forklare lidt af mystikken, der hviler over det!
Den Hellige Sebastians
 Martyrium 1570-76


          Et af Tizians
          sidste værker
Tizians søn og medarbejder Orazio dør af pest
den 23. oktober 1576, kun to måneder efter
faderen, og kort efter plyndres huset i Biri for
værdier. En række sene og ufærdige arbejder
sælges siden af malerens eneste overlevende barn
Pomponio. Blandt disse var billedet af Den
Hellige Sebastian, der nu hænger i
Eremitagemuseet i Leningrad. Det skal vi lige se
nu.

								
To top