Docstoc

Skjema+priser+maskinleie+2011

Document Sample
Skjema+priser+maskinleie+2011 Powered By Docstoc
					                 NORDRE LAND KOMMUNE
                 Teknisk drift og eiendom

                 Tilbud timepriser    Frist for innlevering av tilbud er mandag 9. mai klokka 12.00
                 Innleie av maskiner 2011

Beltegravemaskin
Spesifiser type maskin      Årsmod     Vekt     Utstyr               Type belter          Timepris eks mva


Hjulgravemaskin         Årsmod     Vekt     Utstyr
Spesifiser type maskin


Traktor med henger
Spesifiser type traktor     Årsmod     Vekt     Utstyr               nyttevekt på henger


Lastebil
Spesifiser type         Årsmodell   Nyttevekt


Komprimeringsutstyr
Spesifiser type plate/vals    Årsmod     VektTilbud-Pukk og grusmasser 2011                       Kroner.        pris pr tonn  Blir det for liten plass, legg ved
Strøgrus 0-8 milim.       "Eks mva, opplastet                              beskrivelse og priser på
Veggrus 0-16 milim.       Evt kjøretilegg til Dokka                           eget ark.
Pukk 8-16 milim.         Spesifiseres"
Pukk 11-32 milim.
Bærelag 0-32 milim.
Eventuelt annet utstyr      Type / Bruk                                          Timepris
Spesifiser

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:10/17/2012
language:Norwegian
pages:2