Docstoc

Tiroid kanserinin belirtileri nelerdir

Document Sample
Tiroid kanserinin belirtileri nelerdir Powered By Docstoc
					TİROİD KANSERİ

Tiroid kanseri tiroid bezinde oluşan kanser türüdür.
Konu başlıkları

  1  Belirtiler
  2  Teşhis
  3  Tedavi
  4  Dış bağlantılar

Belirtiler

Genellikle tiroid kanserinin ilk belirtisi boynun tiroid bölgesinde
oluşan bir yumrudur ancak sadece bunların çok azı (%5 kadar) kötü
huyludur. Bazen ilk işaret büyümüş bir lenf düğümüdür. Varolan bazı diğer
belirtiler ise ağrı, seste değişme ve hipertiroid ya da hipotiroiddir.
Teşhis

Fiziki muayene sırasında bir yumru bulunduktan sonra bir endokrinoloji ya
da tiroidoloji uzmanına başvurmak en doğru yaklaşımdır. Bu uzmanlar
yumruların varlığının taahhüt edilmesi için öncelikle bir ultrason
kontrolü uygulayacak ve tiroid bezinin durumunu inceleyeceklerdir. TSH ve
diğer antitiroidlerin varlığı tiroid kanserinin Hashimoto tiroditi gibi
diğer tiroid bozukluklarından ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Yumruların kötü huylu olup olmadığının tesbitinde en hassas etkin ve ucuz
yöntem tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi(TİİAB - fine needle
aspiration biopsy)dir. Bu yöntemde ultrason yardımı ile ince bir iğne ile
yumruya ulaşılarak doku örneği alınır.
Tedavi

Tiroid kanserinin türüne göre ameliyat uygulanır ve kanserli doku alınır.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:23
posted:10/15/2012
language:
pages:1