Docstoc

Keman Muzik Aleti.Kemanın Tarihi

Document Sample
Keman Muzik Aleti.Kemanın Tarihi Powered By Docstoc
					Keman, Viyola ve viyolonselin de bulunduğu violin ailesinin en küçük ve
en yüksek tondan çalan üyesidir. Akord sesleri pesten tize sol, re, la,
mi'dir.

Keman yayına arşe denir. Arşede yapay ya da gerçek at kılının yanı sıra
ham misina olarak adlandırılan bir madde de kullanılabilir.

Almanca Geige, Fransızca Violon, İngilizce Violin, İtalyanca Violino dur.
Uzunluğu 60 cm'dir. Yayla çalınan telli bir çalgıdır. Notası, ikinci
çizgi Sol açkısı ile yazılır. Orkestralarda, genel olarak (Solo, I, II)
üç partisi bulunur.Solo ve eşlik görevi verilir (özellikle bir solo
çalgıdır). Hiçbir çalgıda olmayan ses rengiyle, çok zengin bir anlatım
gücü vardır.

Keman gibi yaylı enstrümanların kökeni, Orta Asya göçebe atlı
kültürlerinden gelmektedir; Kazak Kopuzu buna örnek olarak
gösterilebilir. Tüm bu enstrümanların telleri günümüzde de olduğu gibi
hala daha at kılından yapılmaktadır. Bu müzik aletleri, Orta Asya'dan
ipek yolu aracılığıyla, Çin'e, Hindistan'a ve Orta Doğu'ya yayılmıştır.
Orta Doğu'da Bizans, lir adı altında ilkel bir keman çeşidi
geliştirmiştir. Günümüz anlamdaki keman ilk olarak 14.yüzyılda Kuzey
İtalya'da ortaya çıktı. bu dönemden sonra keman Avrupa'da yayıldı. İlk
keman yapımcılarının Rebec, Rönesans de Fer tarafından Ortaçağ'da
İtalya'da Lira da Braci, Fransa'da Viel adlarıyla kullanılan yaylı
çalgılar Keman'ın atası sayılır. Lavignac, Keman'ın Türklerin Kemençe'i
guz (Oğuz Kemençesinden)alındığını yazar. Bazı kaynaklarda ise Arapların
Rebab'ından geliştirildiği öne sürülmüştür. 16.ve 17. yüzyıldaki Keman
yapım ustaları Nicolo Amati, Paolo Maggini, Giuseppe Guarneru, Antonio
Stradivarius Keman'a son şeklini vermişlerdir. Keman asıl biçimi
korumakla birlikte 19. yüzyılda , bazı değişikliklere uğradı. Çağdaş
kemanda gövde ve sap daha uzun, köprü daha yüksektir.

Renk değişmez dolgunlaşır (çalanların sayısı çoğalırsa, duyulusu yumuşak
bir de tahta çalgı eklenir. Yaylı çalgıların duyulusu egemen kalır. Fakat
biraz dolgunlaşmış olur).Keman ile Viyola: Kemanların birleşmesinden çok
farklı bir etki yapmaz. Kemanın rengi egemendir. Dolgun ve yumuşak bir
renk sağlanır.

Birinci keman ile ikincisi arasında boy farkı,ağırlık farkı ve tel farkı
vardır bu farklara Çok sık rastlanır, özellikle ezgi yüksek soprano
seslerinden daha yukarılara çıktığı zaman kullanılır. Çünkü bu katta Mi
telinin dolgunluk ve anlatım gücü azalır. Bundan başka, birinci kemanlar
ikinci kemanlarla sekizli aşağıdan katlanmazsa, bütün diğer çalgılardan
uzakta, yalnız kalır.

Bu biçim duyulusu zayıflatır ve küçük orkestrada özellikle belli olur.
Buna rağmen bazı durumda ezgi çok incelerde iken ve tahta çalgılarla
katlayarak kulanılır.

Bu biçim çok az kullanılır ve soluklu çalgılarla katlanmaz kullanılır

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:48
posted:10/14/2012
language:Turkish
pages:1