Moment att kunna inf�r prov i datakunskap - Lars Gunthers katalog

Document Sample
Moment att kunna inf�r prov i datakunskap - Lars Gunthers katalog Powered By Docstoc
					Moment att kunna i datakunskap
Fyllda punkter gäller för G i betyg. ”Diamanten” för VG.
MVG erhålls genom att kunna arbeta snabbt och säkert – man behöver inte
”leta sig fram”.

Använd gärna detta dokument som checklista inför provet. Att kunna
principerna är oändligt mer värdefullt än att kunna detaljerna!

Online videos till din hjälp
http://movielibrary.lynda.com/html/modPage.asp?ID=80 (Word 2003)
http://movielibrary.lynda.com/html/modPage.asp?ID=78 (Excel 2003)
http://movielibrary.lynda.com/html/modPage.asp?ID=100 (PowerPoint
2003)

Allmänt Windows/de flesta program
Hur använder man den inbyggda hjälpen?

Öppna och spara filer
  Navigera i utforskaren
  Vanliga filändelser (doc, gif, htm(l), etc)
  Med tangentbord
  Mede verktygsrad
  Med menyer
  ”Spara” och ”Spara som”

Ångra och upprepa
  Med tangentbordet
  Med verktygsrad
  Med menyer

Klippa ut, kopiera, klistra in
   Med tangentbordet
   Med verktygsrad
   Med menyer (den övre och den via högerklick)
   Med drag och släpp

Sök och ersätt
  Sökning efter ord
  Ersätta ord
  Sökning på format
  Sökning med jokertecken eller specialtecken (tabb, styckeslut, etc)

Visning på skärm
   Zoom
   Layoutlägen
Språkkontroll
   Autokorrigering
   Rättstavning och grammatikkontroll
   Ange språk
   Avstavning

Dokumentegenskaper
  Författare
  Statistik

Skriva ut
   Välja skrivare
   Förhandsgranska
   Liggande/stående
   Välja sidintervall
   Färg/svartvitt

Excel (prel)
Grundkunskap
   Hur refererar man till en cell?
   Hur refererar man till en grupp celler?
   Hur skriver man en formel (ex. =C3*1,12+C4)
   Namnge en cell
   Referera till en cell på ett annat blad

Summering och enkel matematik
  Autosumma
    o Korrigera det föreslagna området som summeras
  De vanliga räknesätten

Arbete i Excel
   Låsa fönsterrutor
   Kopiera/flytta med <CTRL> + <C>/<X> och sedan <enter>
   Autofyllning
     o Dagar, datum, månader, tal
     o Formler
     o Hur låser man en referens med symbolen $?
   Flera blad i samma kalkyl
     o Byta namn på bladet.
   Infoga rader och kolumner
   Ta bort rader och kolumner
   Infoga kommentarer

Rader och kolumner
  Bredd och höjd
  Sammanfoga celler
Funktioner
  Max, min, medel, median
  Hur infogar man en funktion som inte är bland de ”senast använda”?
  Skriva funktioner för hand
  Välja funktionens dataområde med muspekaren

Diagram
   Infoga (guiden)
     o Som objekt
     o Som eget blad
   Olika typer
     o Vad är lämpligt för att beskriva en utveckling?
     o Vad är lämpligt för att jämföra resultat/storlek/etc?
     o Vad är lämpligt för att visa fördelning?
   Välja källområde för data och etiketter
     o Hantera flera serier
     o Byta dataområde i efterhand
   ”Snygga till”
     o Färger på staplar och liknande
     o Visa (inte) data – visa (inte) värdetabell
     o Återställa formattering
      Bakgrund: Mönster, färg, struktur, bild
   Fallgrop: Man kan ändra data genom att dra i en diagramstapel

Cellformat
   Talformat
     o Decimaler
     o Tusentalsavgränsare
     o Procent
     o Valuta
     o Datum (Hur lagras de internt?)
   Kantlinje och fyllning

Datahantering i Excel
   Sortera

Fördjupningsmoment
   Villkorsstyrd formatering
   OM-formler
   Formler som berör mer än en sida
   Färg på fliken för ett blad
   Sidhuvud/sidfot
   Sidhuvud/sidfot vid utskrift
   Utskriftsområde
   Sidbrytningar
   Skalning vid utskrift
   Låsa celler

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:10/14/2012
language:Swedish
pages:3