SK Panitia Qurban

Document Sample
SK Panitia Qurban Powered By Docstoc
					                     Pengurus Masjid

             Al – Umaroh
  Alamat : Lr. Manunggal (Depan Dinas Kesehatan Kota Jambi)
       RT. 10 Handil Jaya Kec. Jelutung Jambi
                                http://ketuart.blogspot.com

                SURAT KEPUTUSAN
            KETUA MASJID “AL-UMAROH” KOTA JAMBI
               NO. : 004/SKEP/IX/ 2012

                   TENTANG
   PENETAPAN PANITIA QURBAN MASJID AL-UMAROH KOTA JAMBI TAHUN 1433 H / 2012

                 Menimbang : --- dst ----

Mengingat    : Untuk kelancaran Pelaksanaan Ibadah Qurban yang dilaksanakan di Masjid Al-
         Umaroh.
Memperhatikan  : Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Panitia Qurban RT.10 Kel. Handil Jaya
         Kota Jambi tanggal 13 Oktober 2012.
                  MEMUTUSKAN
Menetapkan   :
PERTAMA     : Menetapkan Nama- Nama Panitia Ibadah Qurban di Masjid “ Al-Umaroh”
         sebagai berikut :
         PENASEHAT         : H. LUKMAN DJAFRIE, MBA
                       : A.MADJID RAJAGUGUK
                        PONIMAN
         PENANGGUNGJAWAB      : H. ISMET TAUFIK, SH
         PELAKSANA
         KETUA           : H. USMAN
         SEKRETARIS         : AHMAD TANG
         BENDAHARA         : H. MURSYID. SY
         SEKSI PENGULITAN / PENCINCANGAN
          SANI : Koordinator I         NIKSON : Koordinator II
          1.  SYAMSUL             1. BUDI SETIAWAN
          2.  MUHAMMAD RIDWAN         2. HARDI KAMSIK
          3.  PURNOMO             3. ARBAIN
          4.  NANAK              4. MAMAT
          5.  SADI              5. GUNTORO
         SEKSI TIMBANGAN/DISTRIBUSI
          JUMADI
          H. USMAN               H. MURSYID    PONIMAN
          AHMAD TANG              A.MADJID     ENDANG
         SEKSI KEAMANAN SAPI
          SADIK                KAMSIK      NANAK

KE-DUA     : Agar Nama-nama yang tergabung dalam kepanitian dapat bekerja sama
         dan menjalankan tugasnya dengan baik.
KE-TIGA     : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan
         sebagaimana mestinya.
KE-EMPAT    : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya tugas
         Kepanitiaan tersebut.

                              Ditetapkan di : Jambi
                              Pada tanggal : 13 Oktober 2012

                                   KETUA                                H. ISMET TAUFIK, SH
                 Pengurus Masjid

           Al – Umaroh
   Alamat : Lr. Manunggal (Depan Dinas Kesehatan Kota Jambi)
        RT. 10 Handil Jaya Kec. Jelutung Jambi
            Telp (0741) 445438
                           http://ketuart.blogpot.com

PENASEHAT      : H. LUKMAN DJAFRIE, MBA
           A. MADJID RAJAGUGUK
           PONIMAN
PENANGGUNGJAWAB   : H. ISMET TAUFIK, SH


PELAKSANA
KETUA        : H. USMAN
SEKRETARIS     : AHMAD TANG
BENDAHARA      : H. MURSYID. SY


SEKSI PENGULITAN / PENCINCANGAN
 SANI : Koordinator I      NIKSON : Koordinator II
6.  SYAMSUL             6.  BUDI SETIAWAN
7.  MUHAMMAD RIDWAN         7.  HARDI KAMSIK
8.  PURNOMO             8.  ARBAIN
9.  NANAK              9.  MAMAT
10. SADI               10. GUNTORO
SEKSI TIMBANGAN/DISTRIBUSI
 JUMADI
H. USMAN        H. MURSYID         PONIMAN
AHMAD TANG       A.MADJID          ENDANG


SEKSI KEAMANAN SAPI
 SADIK         KAMSIK           NANAK


                      Jambi,  Oktober 2012
                     Pengurus Masjid Al-Umaroh
                          Ketua,
                      H. ISMET TAUFIK, SH
                           Pengurus Masjid

                Al – Umaroh
   Alamat : Lr. Manunggal (Depan Dinas Kesehatan Kota Jambi)
        RT. 10 Handil Jaya Kec. Jelutung Jambi
            Telp (0741) 445438
                                            http://ketuart.blogpot.com

Nomor   : 01/PHBI/X/2012                              Jambi,   Oktober 2012
Perihal  : Pemberitahuan
      Pelaksanaan Qurban


Kepada Yth.
Bapak / Ibu
______________________
Di
  tempatAssalamu’alaikum Wr.Wb

   Terlebih dahulu kami do’akan semoga Bapak / Ibu / Saudara sekeluarga selalu dalam keadaan
sehat wal’afiat. Amin... Ya Rabbal’ Alamin.

  Selanjutnya dalam Pelaksanaan Ibadah Qurban di Masjid Al-Umaroh, berdasarkan hasil Rapat
Kepanitiaan bahwasanya Acara Penyembelihan Qurban akan dilaksanakan pada :

   Opsi I    : Tanggal 26 Oktober 2012Hari Jum’at (Ba’da Sholat Jum’at sampai selesai)
           Bila Hari Idul Adha jatuh pada Hari Jum’at


   Opsi II    : Tanggal ........ Oktober 2012 Hari ...................., Jam ............s/d selesai
           Bila Hari Idul Adha jatuh pada hari ......................................................................


   Tempat    : Pelataran Masjid Al-Umaroh

   Demikianlah Surat ini kami sampaikan atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr.Wb


                                         Hormat Kami
                                        Panitia Pelaksana
                                           Ketua
                                          H. USMAN
      DAFTAR NAMA PENERIMA DAGING QURBAN 1433 H 2012


KELOMPOK A (LRG. MASJID)
NO. NAMA                    KETERANGAN
1.  A. SANI
2.  SADI
3.  BUDI SETIAWAN
4.  ARBAIN
5.  KAMSIK
6.  NANAK
7.  ERDI JOHN
8.  PURNOMO
9.  JUNAIDI
10. FERY JUANDA
11. UNTUNG
12. PONIMAN
13. AHMAD TANG
14. TENDRI BALI
15. TENDRI ANFA
16. SELAMAT S
17. NINGRAT
18. SOLEH / MALA
19. GUNTORO
20. MAMAT / POT
21. SUKIMIN
22. IRWAN /YUSNITA BAKSO TR
23. HIKMAH (A.SANI)
24. R.M. TAPIAN PUTIH
25. CUCIAN BOY
26. RM. UNIYUS
27. JUNAIDI
28. SUHERMAN
29. RURI
30. DARMAN
31. BLKG JUNAIDI
32. T. GORENG
     DAFTAR NAMA PENERIMA DAGING QURBAN 1433 H 2012


KELOMPOK B (LORONG MANUNGGAL)
NO. NAMA                   KETERANGAN
1.  BARON HERMANTO
2.  M. NAFSIN
3.  NASIRWAN ILYAS /PUSAKO
4.  RIFAI
5.  PAUZI
6.  AMRIZAL
7.  DEDY
8.  ABD. MAJID RG
9.  IKE binti A.Madjid
10. IBU HARAHAP
11. NIKSON HARAHAP
12. P. PANE
13. NENI RIVA ATI
14. YEYEN FOTO COPY
15. DILIS TAHARMANSYAH
16. M. RIDWAN
17. ISMED AHMAD
18. YULIZAR INDRA
19. IBU SAODAH
20. PAK BOY (ABEN)
21. MIE AYAM DEPAN DINKES
22. FOTO COPY BENQ
23. BAPAK MEDI
24. H, MURSYID SY
25. IKHSAN AHMAD
26. RICO. S
27. NENEK ICAH
      DAFTAR YANG BERQURBAN
       TAHUN 1433 H / 2012


         KELOMPOK Q1
No  NAMA
         KELOMPOK Q2
No  NAMA
       DAFTAR NAMA USTADZ / IMAM FARDU KIFAYAH
         PENERIMA DAGING QURBAN 1433 H 2012


KELOMPOK C
NO. NAMA                 KETERANGAN
1.  ZULKIFLI NUH, S.Pd.I
2.  H. IMAM MASHUDI, S.Pd.I
3.  H. SOLEH
4.  H. TAHER
5.  IBU Hj. ABD. MANAP
6.  UST. AHMAD DAUD, S.Sos
7.  IMAM RUSLI
8.  AZRAI
9.  MANGUN
10. JANGCIK
11. Drs. H. SULAIMAN AR
12. ANSORI
  KUPON QURBAN 1433 H/ 2012       KUPON QURBAN 1433 H/ 2012
    MASJID AL-UMAROH            MASJID AL-UMAROH
    RT. 10 Handil Jaya Kota Jambi     RT. 10 Handil Jaya Kota Jambi


Nama    : _______________________  Nama    : _______________________
No. Urut : _______________________   No. Urut : _______________________
      Panitia Pelaksana,           Panitia Pelaksana,
  KUPON QURBAN 1433 H/ 2012       KUPON QURBAN 1433 H/ 2012
    MASJID AL-UMAROH            MASJID AL-UMAROH
    RT. 10 Handil Jaya Kota Jambi     RT. 10 Handil Jaya Kota Jambi


Nama    : _______________________  Nama    : _______________________
No. Urut : _______________________   No. Urut : _______________________
      Panitia Pelaksana,           Panitia Pelaksana,
  KUPON QURBAN 1433 H/ 2012       KUPON QURBAN 1433 H/ 2012
    MASJID AL-UMAROH            MASJID AL-UMAROH
    RT. 10 Handil Jaya Kota Jambi     RT. 10 Handil Jaya Kota Jambi


Nama    : _______________________  Nama    : _______________________
No. Urut : _______________________   No. Urut : _______________________
      Panitia Pelaksana,           Panitia Pelaksana,
  KUPON QURBAN 1433 H/ 2012       KUPON QURBAN 1433 H/ 2012
    MASJID AL-UMAROH            MASJID AL-UMAROH
    RT. 10 Handil Jaya Kota Jambi     RT. 10 Handil Jaya Kota Jambi


Nama    : _______________________  Nama    : _______________________
No. Urut : _______________________   No. Urut : _______________________
      Panitia Pelaksana,           Panitia Pelaksana,
  KUPON QURBAN 1433 H/ 2012       KUPON QURBAN 1433 H/ 2012
    MASJID AL-UMAROH            MASJID AL-UMAROH
    RT. 10 Handil Jaya Kota Jambi     RT. 10 Handil Jaya Kota Jambi


Nama    : _______________________  Nama    : _______________________
No. Urut : _______________________   No. Urut : _______________________
      Panitia Pelaksana,           Panitia Pelaksana,

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:678
posted:10/14/2012
language:Malay
pages:8
Description: Surat Keputusan Panitia Qurban dan Penerima Qurban