beagle_kepessegvizsga by xiaopangnv

VIEWS: 9 PAGES: 1

									     BEAGLE ÉS BASSET HOUND KÉPESSÉGVIZSGA
           (Ezen szabályzat szerint vizsgáztathatók az egyéb,
            nem nagyvad hajtásra használt kopófajták)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A képességvizsga a kopófajták munka- teljesítményvizsgálatának alapvető rendezvénye. Célja,
hogy a fiatal kopó legfontosabb öröklött vadászati adottságait felmérje, ezáltal megállapítsa, hogy
az adott egyed megfelel-e a fajtastandard munkatulajdonságokra vonatkozó előírásainak. Azok a
kutyák, amelyek nem teljesítik a képességvizsgát, nem vehetők tenyésztésbe. Sikertelen vizsga
bármikor megismételhető.
2. Az ország több pontján, évente több alkalommal rendezendő.
3. A vizsgára nevezhető minden kopó, mely betöltötte a 9 hónapos kort. Azonban szorgalmazni
kell, hogy a kopók minél fiatalabb korban vizsgázzanak, amikor a kiképzettség még nem fedi el a
veleszületett adottságokat (9-20 hónapos korban).
4. A vonszalékfektetéshez gyér aljnövényzetű erdei területet vagy ligetes területet kell biztosítani.
5. Az idegrendszeri vizsgálat egy megfelelő méretű tisztáson vagy mezőn történik.
6. A képességvizsga ideje alatt csak az a kutya lehet szabadon, amelyik éppen vizsgázik, és a bíró
engedélyezi a kutya elengedését. A többi kutyát a vizsga befejezéséig pórázon kell tartani.

II. FELADATOK LEÍRÁSA

1. Az idegrendszer vizsgálata: viselkedés lövésre
Egyszerre maximum 5 kopó vizsgázhat. Egy nyílt területen a vezetők egymástól 3-5 méterre
haladva laza pórázon vezetik kutyájukat. Az ebek nem zavarhatják egymást. Tőlük minimum 20
méterre egy segítő puskából, esetleg riasztópisztolyból 1 perces különbséggel 2 lövést ad le. A
kutyák felfigyelhetnek a lövésre, de kifejezett ijedtséget nem mutathatnak, vezethetőnek kell
maradniuk. Amelyik kutya megijed, de pórázon továbbvezethető, lövésre érzékeny. Amennyiben í
többi feladaton jól megfelelt, a vizsgát teljesítheti, de a származásregisztrációs lapjára rá kell
vezetni: „Képességvizsgán lövésre érzékeny”. Amelyik rángatja a pórázt, menekülni próbál, vagy a
lövések után nem vezethető tovább, a vizsgán nem felelt meg.

2. Vonszalék-munka
Gyér aljnövényzetű erdőben vagy ligetben kb. 50 lépés hosszan friss lőtt nyúllal, (esetleg
vaddisznó vagy szarvas- lábbal) vonszalékot húzunk. Minden kopónak külön vonszalékot készítünk.
A vonszalékot ne fektessük széllel szemben. Egyszerre csak egy kopó dolgozik, végig, vezetéken. A
vezető nem irányíthatja a kutyát, de keresésre buzdíthatja. A bíró a vezető mögött vagy a
vonszalék mellett haladva értékeli a munkát.
Megfelelő annak a kutyának a teljesítménye, amelyik érdeklődik a nyom iránt, önállóan keres és
megtalálja a vonszalék végét a nyomon haladva. Ha a kopó eltávolodik a nyomtól, és a bíró úgy
ítéli, hogy arra segítség nélkül nem tér vissza, utasítására a vezető visszahívhatja, és újból
indíthatja a kutyát. Ezt két alkalommal ismételheti meg, ha ezen felül újból elhagyja a nyomot,
„nem felelt meg” minősítést kap.

III. ÉRTÉKELÉS:

A képességvizsga során a kopók kizárólag „megfelelt” illetve „nem felelt meg” minősítést
kaphatnak. A kiemelkedő egyedek eme tulajdonságát megjegyzésként a bírálati lapra rá lehet
vezetni.
A bírók a bírálati lapon rövid szöveges leírást adhatnak a kutya munkájáról.
Sikertelen képességvizsga esetén az bármikor megismételhető.

Beagle és basste hound képességvizsga bírálati lap:

Értékelési szempontok:               Megjegyzés
Idegrendszer vizsgálata:
(viselkedés lövésre)
- Vonszalék-munka:
Nyomkövetési hajlam
Orrjóság
Érdeklődés, kitartás
A vizsga minősítése:                MEGFELELT / NEM FELELT MEG

								
To top