V�r dato: - by tJpe17BZ

VIEWS: 1 PAGES: 5

									               Norsk Stålforbund             Vår dato: 02.06.2005

               Norwegian Steel Association        Vår ref.: KM
STÅLNY(TT)HETSBREV                                       nr. 3 - 2005


Rimeligere stålprodukter til bygg og anlegg
I fjor vår steg prisene på stål så raskt at noen kalte stålbransjen for en "sexy bransje" å arbeide i. Det var
ikke bare prisutviklingen som skapte spenning men også tilgangen på stål. Men i vinter flatet prisene ut
og gikk noe ned på mange stålprodukter til bygge- og anleggbransjen. Og i løpet av våren og sommeren
har prisene svekket seg ytterligere. Dog har det vært ulik prisutvikling for de ulike varegruppene.
Prisoppgangen på plater og coils kom senere enn andre produkter og armeringsprodukter som opplevde
det største prisfallet har nå i det siste fått en korreksjon opp.

Stålforbundets stålprisindeks for bygg og anlegg for august måned viser en total nedgang på 11,2 prosent
i forhold til toppnivået i fjor høst. Prisindeksen for august viser en økning på 33,7 prosent sammenlignet
med indeks 100 som er gjennomsnittet for år 2003, det vil si før prisoppgangen startet for alvor. Men en
skal ikke glemme at stålprisene før år 2004 beveget seg svært lite gjennom veldig mange år
sammenlignet med andre konkurrerende materialer. I et litt lengre historisk perspektiv har stålprisene
steget mindre enn for eksempel betong til tross for prisoppgangen i fjor. Derfor er stål ennå et meget
etterspurt og populært materiale som hevder seg godt i konkurranse med andre materialer.

Hva vil så skje med stålprisene de nærmeste månedene? Det er tegn som tyder på at prisene kan gå noe
opp, men også tegn som tyder på det motsatte. Uansett ser det ut som om nedgangen vil flate ut og at
prisene framover vil bli mer stabile og forutsigbare enn det vi opplevde i fjor. Prisene på olje, gass og kull
har steget mye den siste tiden. Prisene på skrap har gått fra høy til lav og er nå tilbake på et høyt nivå.
Dog har malmprisene flatet noe ut og etterspørselen etter stål i Europa er lavere i år enn i fjor selv om
etterspørselen er i ferd med å ta seg noe opp. Det meldes om reduserte lagerbeholdninger av stål samt
at stålverkene har tilpasset sin produksjonskapasitet til etterspørselen. Veksten i Kina er fremdeles høy
og forventes å vedvare fram mot OL i Bejing 2008 og kanskje helt fram mot World Expo i Shanghai i
2010. I tillegg er India inne i en oppgangsperiode. Men Kinas kraftige økning av egen stålproduksjon vil
kunne dekke mye av innenlands etterspørsel og dempe prispresset.
V-house tildelt European Steel Design Award 2005
V-house på Nesøya utenfor Oslo har blitt tildelt
prestisjeprisen "European Steel Design Award 2005". Prisen
som utgis annen hvert år av European Convention for
Constructional Steelwork (ECCS) består av en bronsestatuett
til byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør
samt diplomer til nøkkelpersoner i prosjektet. Den høytidelige
prisutdelingen fant sted den 21. september under det
internasjonale symposiet "Architecture & Steel" i Nice i
Frankrige. De norske vinnerne er: Byggherre: Joakim and
Kari Anne Varner, Arkitekt: Space Group Arkitekter AS, rådgivende ingeniør: Dr. Techn. Kristoffer
Apeland AS og ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek BV og stålentreprenør: NLI Alfred Andersen AS.

Juryens uttalelse:
- This exciting modern house illustrates the wide range of opportunities in architectural design combined
with steel in innovative structures. Lightness, transparency, integration with nature, sense of comfort and
flexibility are achieved through simple but efficient means. This project demonstrates the potential of steel
in the residential market.

(NO) - Dette spennende, moderne huset illustrerer en lang rekke muligheter for arkitektonisk utforming
kombinert med stål i nyskapende konstruksjoner. Letthet, transparens, samspill med naturen samt
opplevelse av komfort og fleksibiltet er oppnådd gjennom enkle, men effektive virkemidler. Prosjektet
viser hvilket potensial stål som materialet har i boligmarkedet.

Alle ECCS`s priser som ble tildelt kan sees her: http://www.steelconstruct.com/


Postadr: Postboks 242, 1326 Lysaker     Telefon: 67 83 86 61  E-post: kmy@standard.no
Kontoradresse: Strandveien 18, Lysaker   Telefaks: 67 83 86 01
      Norsk Stålforbund
      Norwegian Steel Association                                   11.10.2012
______________________________________________________________________________________________________________________
Klart for Norsk Ståldag 2005
- med utdelinger av Norsk Stålkonstruksjonspris og Norske Arkitektstudenters
Stålkonstruksjonspris

Norsk Ståldag som i år arrangeres for 17. gang, finner sted den 26. oktober i
Radisson SAS Scandinavia Hotell i Oslo. Norsk Ståldag er et åpent faglig og
sosialt forum for fagfolk i stålkonstruksjonsbransjen.

Årets program er meget variert med faglige temaer om aktuelle prosjekter,
arkitektur, materialer, produksjon / prefabrikkering og tekniske
problemstillinger. Det skal også deles ut 2 stålpriser under konferansen; en
nyopprettet stålkonstruksjonspris for Norske arkitektstudenter i tillegg til Norsk
Stålkonstruksjonspris for 2005. Om kvelden er det Bankett med kulturelle
innslag.

Norsk Ståldag er den naturlige møteplassen for ajourføring av kunnskaper,
knytte til seg nye kontakter og gjenoppfriske gamle kontakter innen
stålmiljøet. Inviter med deg kollegaer og forretningsforbindelser til en faglig,
sosial og kulturell opplevelse!

Gå ikke glipp av årets viktigste konferanse innen stålkonstruksjonsbransjen i Norge.
Vel møtt til en spennende Ståldag i hjertet av Oslo!

Lenke til program og påmelding:
www.stalguiden.com/staldag.htm


Ny internett-tjeneste
Nytt faglig diskusjonsforum etablert
Norsk Stålforbund har nå publisert et nytt faglig diskusjonsforum.
Forumet er kalt Stålforum og er et åpent diskusjonsforum for stål og
bruken av stål. Det nye diskusjonsforumet har et profesjonelt
grensesnitt og er mer brukervennlig enn det gamle. Flere kjente
nettsteder benytter tilsvarende program. Forumet er delt opp i ulike
kategorier og temaer. Og det er mulig å opprette flere kategorier og
legge inn sine egne temaer eller spørsmål. Det er foreløpig opprettet kategorier for Stålprodukter, Bruk av
stål, Dimensjonering, Festemateriell, Overflatebehandling og Byggeregler. Besøk Stålforumet på denne
adressen: http://www.stalforbund.com/phpBB2/index.phpStatistikk-tjenester
Stålprisindeksene for bygg og anlegg tilgjengelig for alle
Norsk Stålforbund har nå lagt ut prisindeksene for stål til bygg og anlegg på nett tilgjengelig for alle.

Basis for prisindeksene er utvalgte produktgrupper eller varenumre i den offisielle, månedlige
importstatistikken, utgitt av SSB, samt tall for norsk produksjon oppgitt av norsk verk. Varenumrene har
ulik vekting. Registrering av pris skjer på fortollingstidspunktet. Det kan gå tid før produktene er i
markedet for salg. Prisindeksene for august måned er lagt ut her:
www.stalforbund.com/Statistikk/statistikk.htm

Prisindeksene genereres fra et Access dataprogram hvor det er mulig å se prisutviklingen for de enkelte
produktgruppene. Medlemsbedrifter i Norsk Stålforbund kan motta programmet gratis, skriv til
kmy@standard.no. Vi kan tilby ikke-medlemmer et årsabonnement på programmet med månedlige
oppdateringer. Vi tilbyr også skreddersydde prisindekser til bestemte bransjer, produktområder eller
prosjekter. For mer informasjon, se her: www.stalforbund.com/Statistikk/statistikk.htm
                                                       side 2
      Norsk Stålforbund
      Norwegian Steel Association                                   11.10.2012
______________________________________________________________________________________________________________________Fagbøker og programvare
Gratis ordbok fra ECCS
Du kan nå laste ned gratis programmet LEXICON. Det er European
Convention for Constructional Steelwork (ECCS) som har utviklet og
tilrettelagt programmet som er en ordbok med 4.000 tekniske termer
benyttet i forbindelse med stålkonstruksjoner på ni europeiske språk:
Deutsch - English - Español - Français - Italiano – Nederlands
 - Português - Suomi – Svenska.

Ordboken eller LEXICON kan lastes ned her:
http://www.steelconstruct.com/


Publikasjoner
Nye numre av Architecture fra ECCS
ECCS har i år utgitt 3 nye numre i den populære arktiekturserien Architecture - Steel Stahl Acier.
Publikasjon nr. 18 tar for seg "Town hall" i Alphen aan den Rijn i Nederland. Bygget er eksepsjonelt i sin
form og sine store glasspaneler med grafiske motiver av trær, blader og blomster.
Publikasjon nr. 19: "Double-skin facades" viser tre gode eksempler med bygg i Finland: Sanoma Hous i
Helsinki, Baltic Sea Tower, også i Helsinki og Radiolinja office building i Espoo.
Publikasjon nr. 20: European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) har i forbindelse med sitt
50 års jubileum utgitt et spesialnummer av Architecture kalt "50years of steel architecture in Europe".
Publikasjonene kan bestilles fra Norsk Stålforbunds netthandel (se www.stalforbund.com)


Vervekampanjen
Nye medlemmer
Norsk Stålforbund ønsker Stav Industrier AS, Multiconsult AS og Siv. Ing. Knut Finseth AS velkommen i
vår organisasjon.

 Multiconsult AS er et ledende landsdekkende multifaglig rådgiverselskap som arbeider for offentlige og
private kunder i Norge og utlandet med rådgivning og prosjektering. Selskapet har 750 medarbeidere og
hovedkontor på Skøyen i Oslo.

 Siv. Ing. Knut Finseth AS er et veletablert rådgivende ingeniørselskap innen byggeteknikk. Firmaet har
spesialisert seg på 3D-modellering, konstruksjonsberegninger og stålprosjektering.

 Stav Industrier AS leverer bærende stålkonstruksjoner til byggeindustrien. Bedriften utfører også
verkstedtjenester. Stav Industrier holder til på Heimdal sør for Trondheim.

Mer om Norsk Stålforbund og om vårt medlemskap her:
(http://www.stalforbund.com/Vervemateriell/medlemstilbud.htm)

                                                       side 3
      Norsk Stålforbund
      Norwegian Steel Association                                   11.10.2012
______________________________________________________________________________________________________________________Kommende kurs og arrangementer

Høstprogram 2005 til Norsk Forening for Stålkonstruksjoner:

 Kurs : Prosjektering av platekonstruksjoner (store platebjelker)
iht til blant annet EN 1993 Eurocode 3 del 1-5
Tirsdag 11. Oktober 2005 - Ingeniørenes Hus - Oslo

 Temakveld : Nye Europeiske Regelverk (Eurokoder)
Mandag 17. Oktober, kl. 17-19.30 - Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, Oslo

 Kurs : Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong
EN 1994 – Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures
Tirsdag 18. Oktober 2005 - Ingeniørenes Hus - Oslo

 Konferanse : Norsk Ståldag 2005 / Norwegian Steel Day
m/ utdeling av Norsk Stålkonstruksjonspris 2005 og
Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2005
Onsdag 26. Oktober - RadissonSAS Scandinavia hotell, Holbergsgate, Oslo

 Kurs : Prosjektering og dimensjonering ved påvirkninger fra jordskjelv
Iht til NS 3491 Part 12 (basert på EN 1998 – Eurocode 8)
Torsdag 3. November 2005 - Ingeniørenes Hus - Oslo

 Seminar: STEEL IT 2005 (Stål og IT)
Torsdag 10. November 2005 - Sted: Rainbow hotel Vika Atrium, Oslo

 Kurs : NS 3472 - dimensjonering av stålkonstruksjoner
Tirsdag 15. November 2005 - Ingeniørenes Hus - Oslo

 Kurs : Stål Tynnplatekonstruksjoner - iht til Eurocode 3 Part 1-3
Tirsdag 22. November, Oslo - Sted: Oslo

 Temakveld : Snøhvit Hammerfest
- erfaringer med design og fabrikasjon av knutepunkter
Torsdag 24. November, Oslo - Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

 Seminar: Fotballstadioner - konsepter og løsninger
Tirsdag 29. November 2005 - Radisson SAS Hotel, Holbergsgate - Oslo

Mer informasjon (programmer og påmeldinger) her:
http://www.stalguiden.com/NFS.htm

Standard Norge:

 Kurs : Standarder for stål og stålkonstruksjoner
Torsdag 13. Oktober 2005 - Radisson SAS Fornebu
Program her: http://www.stalguiden.com/staalkurs.pdfKommende internasjonale arrangementer

 Svensk Stålbyggnadsdag
27. oktober og 28. oktober, Malmø, www.sbi.se

 Dansk Ståldag
17. november, DSI i Allerød, Danmark, http://www.steelinfo.dk

 Journée Acier Etudiants 2005 - Centre Information Acier (CIA)
5. oktober, Brussel, Belgia, http://www.infosteel.be


                                                       side 4
      Norsk Stålforbund
      Norwegian Steel Association                                   11.10.2012
______________________________________________________________________________________________________________________ 2005 Steel Construction Conference and Exhibition (BSCA)
15. november, London, England, http://www.steelconstruction.org

 Journée Construction Acier 2005 - Centre Information Acier (CIA),
24. november,Luxembourg, http://www.infosteel.be

 2nd International Conference - Footbridge 2005 - IUAV – OTUA
6. - 8. desember, Venice, Italia, http://www.iuav.it/footbridge2005
Dersom du ikke er registrert for å motta Norsk Stålforbunds Stålny(tt)hetsbrev som e-post direkte inn i
din egen elektroniske postkasse, så ta kontakt – skriv til kmy@standard.no eller registrer deg på
www.stalguiden.com/reg-stalforbund.htm. Tjenesten er gratis.

Stålforbundets hjemmeside: www.stalforbund.com
Stål-Guiden: www.stalguiden.com
Med vennlig hilsen
Kjetil Myhre
Norsk Stålforbund
Postboks 242, 1326 Lysaker
Tel. / fax: 67 83 86 61 / 01
E-post: kmy@standard.no
                                                       side 5

								
To top