Fakta om elgen - PowerPoint

Document Sample
Fakta om elgen - PowerPoint Powered By Docstoc
					Fakta om elgen .
    • Elgen finnes i hele Norge
    • Elgen kalles skogens konge
    • Den er verdens største
     hjortedyr og kan veie opptil
     600 - 700 kg.
    • Elgen kan bli over 2 meter
     høy.
    • Det er bare oksene som har
     gevir. Dette mister de hver
     vinter. I løpet av noen
     måneder vokser det ut et
     nytt.
Hva spiser elgen?
     • Om vinteren lever elgen nesten
      bare av kvister.
     • Om sommeren spiser den løv,
      blåbærlyng og store saftfulle
      urter.
     • For å kunne formere seg må
      elgen ha gode beitemuligheter.
     • Elgen er brunstig i september
      og oktober
     • Etter brunsttiden spiser elgen
      mye for å samle fettreserver for
      vinteren
Elgkalven
   • En elgku kan få kalv
    allerede når den er 2 år
    gammel. Den er drektig
    (”gravid”) i 8 måneder.
   • En nyfødt kalv veier
    omkring 12 kilo, men
    allerede første høsten har
    den som regel nådd en
    vekt på omkring 135 kilo
   • Det er mest vanlig å føde
    2-3 kalver om gangen.
Hva slags nytte har vi av elgen?
        • Om høsten er det elgjakt.
         Da samles mange
         elgjegere for å skyte elg.
        • Elgkjøtt brukes til mange
         middagsretter.
        • Geviret blir ofte tatt vare
         på og renset slik at det kan
         henge til pynt. Det kalles
         ”Jakttrofé.”
        • Det kan også lages
         knivskaft av geviret.
Elgens fiender
    • Flere ulver i flokk kan
     klare å ta livet av
     elgen.
    • Bjørnen kan også være
     en fare for elgkalvene.
Her kan du lære mer om elgen.
        • www.elg.no
        • www.polarzoo.no/
        • http://www.dyreparken.co
         m/index.jsp?c=18654&ma
         pitem=elg
        • Foto:
        Kristiansand Dyrepark,
        Anne Lise Vesterkjær og
        multimedia.skolutveckling.se

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:65
posted:10/12/2012
language:Norwegian
pages:6