6017_журнал by xiaopangnv

VIEWS: 31 PAGES: 26

									   Про пошуки нових ознак паралелограма.

   Намагаючись знайти нові ознаки паралелограма, ті, яких немає в підручнику,
   учні зображували різні паралелограми, за допомогою транспортира проводили у
   ньому бісектриси, аналізували малюнки і намагалися зробити висновки. Крім
   того, використовували паперові моделі паралелограма. У результаті проведеної
   роботи учнями сформульовано і доведено ряд нових ознак, яких немає у
   підручнику та інших джерелах.
Традиційні ознаки паралелограма.

Означення. Чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні, є
   паралелограмом.

Далі у підручниках доведено такі ознаки паралелограма.

Т.1. Чотирикутник, дві протилежні сторони якого паралельні і рівні, є
   паралелограмом.
                       Дано: ABCD – чотирикутник;

                       BC=AD; BC||AD
                       Довести: ABCD – паралелограм.


                     Доведення
   AC – діагональ чотирикутника ABCD.
1) AD||BC
   AC – січна   => (   =   )

2) BC=AD
   AC – спільна   => (         => (
      =

3)

                                          1
   AC – січна     => (AB||CD)

4) (AB||CD; BC||AD) => (ABCD – паралелограм .
Т.2. Чотирикутник, діагоналі якого точкою перетину діляться навпіл, є
   паралелограмом.


                         Дано: ABCD – чотирикутник;

                         AC BD=O; AO=OC; BO=OD                         Довести: ABCD – паралелограм.
                     Доведення
1)     =    – як вертикальні
   OC=OA; OD=OB            => (     =    => (   =

2)     =
   AC – січна    => (AB||CD)

3)     =
   BO=OD; AO=OC => (        =    ) => (    =   )

4)     =
   AC – січна    => (BC||AD)

5) (BC||AD; AB||CD) => (ABCD – паралелограм .
                   Т.3. Чотирикутник, протилежні сторони
                     якого попарно рівні, є паралелограмом.


                         Дано: ABCD – чотирикутник;

                                         2
        AB=CD; BC=AD        Довести: ABCD – паралелограм.


                   Доведення
   AC – діагональ чотирикутника ABCD.
1) AB=CD
   BC=AD      => (    =    => (     =   ,   =
   AC – спільна
2)     =
   AC – січна    => (AB||CD)

3)     =
   AC – січна    => (BC||AD)

4) (AB||CD, BC||AD) => (ABCD – паралелограм .
Ознаки, пов’язані із властивостями кутів і сторін паралелограма.

Т.4. Чотирикутник, протилежні кути якого попарно рівні, є паралелограмом.


                       Дано: ABCD – чотирикутник;

                          =  ;  =                         Довести: ABCD – паралелограм.

                   Доведення
1)           =

2)        =  (   = A, B= D)
                                         3
   (    =    => (BC||AD)

3)        =
   (    =    => (AB||CD)

4) (BC||AD; AB||CD) => (ABCD – паралелограм).
Т.5. Чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні і два
   протилежних кута рівні, є паралелограмом.

                         Дано: ABCD – чотирикутник;
                           A= C; AB||CD                           Довести: ABCD – паралелограм.


                      Доведення
1) AB||DC
   AD – січна   => ( A+ D=    )

2)    A= C
     A+ D=    => ( C   D=    )

3)    C+ D=
   DC – січна    => (BC||AD)

4) AB||CD
   BC||AD    => (ABCD – паралелограм .
Т.6. Чотирикутник, у якому сума кутів, прилеглих до кожної із суміжних
              о
   сторін, дорівнює     , є паралелограмом.


                                           4
                      Дано: ABCD – чотирикутник;
                             о       о
                        А  В=    , В  =    ,                        Довести: ABCD – паралелограм.

                  Доведення
 1)   A+ B=
    AB – січна   => (BC||AD)
 2)   B+ C=
    BC – січна  => (AB||CD)
 3) (AB||CD, BC||AD) => (ABCD – паралелограм .
Т.7. Якщо діагональ чотирикутника утворює рівні кути з протилежними
   сторонами, то чотирикутник – паралелограм.

                     Дано: ABCD – чотирикутник;
                     AC BD=O; BAC= DCA;
                      DAC= BCA


                     Довести: ABCD – паралелограм.


                  Доведення
 1)   BAC= DCA
   AC – січна   => (AB||CD)
 2)   DAC= BCA
   AC – січна   => (BC||AD)

 3) (AB||CD; BC||AD) => (ABCD – паралелограм .
 Т.8. Якщо у чотирикутнику ABCD AB+BC=AD+DC і BC+CD=AB+AD, то цей
   чотирикутник є паралелограмом.
                                        5
                      Дано: ABCD – чотирикутник;
                      AB+BC=AD+DC; BC+CD=AB+AD


                      Довести: ABCD – паралелограм.
                   Доведення

1)            <=>             <=>         <=>

<=>       <=> (ABCD – паралелограм).
Застосування властивостей бісектрис паралелограма.
Т.9. Якщо бісектриси сусідніх кутів чотирикутника перпендикулярні, то
   чотирикутник – паралелограм.
                         Дано: ABCD – чотирикутник;
                         AO – бісектриса A,
                         BO – бісектриса B,
                         DN – бісектриса D,
                          AOB=   ,  AND=  .


                         Довести: ABCD – паралелограм.
                   Доведення

1) (AO – бісектриса A) => ( OAB= OAD=       A)

2) (BO – бісектриса B) => ( OBA= OBC=       B)

3) (DN – бісектриса D) => ( NDA= NDC=       D)

4) У AOB: O=    , тоді:
   OAB+ OBA=   , тобто (  A+  B=  ) => ( A+ B=     ) => (AD||BC)

                                         6
5) У AND: N=          , тоді:

    NAD+ NDA=         , тобто (   A+   D=   ) => ( A+ D=   ) => (AB||CD)

6) (AB||CD, AD||BC) => (ABCD – паралелограм .
Т.10. Чотирикутник є паралелограмом, якщо бісектриси його протилежних
   кутів попарно паралельні.

                            Дано: ABCD – чотирикутник;
                            AQ, BF, CL, DR – бісектриси
                              BAD, ABC, BCD, CDA відповідно;
                            AQ BF=M; AQ DR=N; CL DR=P;
                            CL BF=K; AQ||CL; BF||DR;
                             Довести: ABCD – паралелограм.

                           Доведення
   Нехай   BAD=2α; ABC=2β; BCD=2γ; CDA=2φ.

1)   AMF: M=α+β (зовнішній кут ABM) , F=φ (BF||DR), A=α
   α+α+β+φ=      ; 2α+β+φ=       (1)
    LCD: L=α (LC||AQ), D=2α, C=γ
   α+γ+2φ=     (2)
   Додамо рівності (      і( :
   2α+(β+φ+α+γ)+2φ =          (3)
         α  β   γ   φ
   α+β+γ+φ=

   Підставимо у рівність ( :
   2α+2φ+           ;
   2α+2φ=     , тобто ( BAD+ ADC=           ) => (AB||DC)

2)   ABQ: A=α, B=2β, Q=γ;
   α+2β+γ=     (4)

                                                7
  AMF: A=α, M=α+β, F=φ;
  α+α+β+φ=    (5)
  Додамо рівності (4 і (5 :
  α+2β+γ+2α+β+φ=    ;
  2α+2β+(α+β+γ+φ)=     ;
  2α+2β+   =   ;
  2α+2β=   , тобто ( BAD+ ABC=     ) => (BC||AD)

3) (AB||DC; BC||AD) => (ABCD – паралелограм .
Т.11. Якщо у чотирикутника бісектриси сусідніх зовнішніх кутів
 перпендикулярні, то цей чотирикутник є паралелограмом.

                       Дано: ABCD – чотирикутник;
                       BN, CN і DM, CM – бісектриси
                       зовнішніх кутів чотирикутника;
                       ABCD, BN┴NC; CM┴DM


                       Довести: ABCD – паралелограм.


                    Доведення

  Нехай NBC=α, NCB=β, тоді:
  Із BNC: (α β=     => ( α  β=   ) => ( ABC+ BCD=    ) => (AB||CD)
  Із DMC: (α β=     => ( α  β=   ) => ( ADC+ BCD=    ) => (BC||AD)

2) (AB||CD, BC||AD) => (ABCD – паралелограм .


Т.12. Якщо бісектриса кута чотирикутника відтинає від кожної пари
 суміжних сторін рівнобедрений трикутник, то цей чотирикутник є
 паралелограмом.

                                        8
                     Дано: ABCD – чотирикутник;
                     AN – бісектриса BAD,
                     AN BC=M, AN DC=N,
                       ABM і AND – рівнобедрені


                     Довести: ABCD – паралелограм.


                 Доведення

1) ( ABM: A= M=α. ABM= MAD=α) => ( BMA= MAD=α) => (BC||AD)

2) ( ADN: A= N=α. BAN= NAD=α) => ( BAN= AND=α) => (AB||DC)

3) (AB||DC; BC||AD) => (ABCD – паралелограм).
Т.13. Якщо бісектриси кутів чотирикутника при перетині утворюють
 прямокутник, то цей чотирикутник – паралелограм.

                     Дано: ABCD – чотирикутник;
                     AQ, BR, CS, DP – бісектриси
                      A, B, C, D відповідно;
                     AQ BR=M; AQ DP=N; CS DP=P;
                     CS BR=K; MNPK – прямокутник.


                     Довести: ABCD – паралелограм.

                  Доведення
1) Нехай BAQ=α, ABR=β, тоді:
 Із ABM( M=    ): (α+β=  ) => (2α+2β=    ) => (AD||BC)

2) Із BCK( K=   , B=β): ( C=           ) => ( SCB=α) =>
 =>( BCD=2α)
 ( BCD=2α, BCD+ ABC=      ) => (AB||CD)

                                     9
3) (AB||CD, AD||BC) => (ABCD – паралелограм).
Т.14. Якщо бісектриси зовнішніх кутів чотирикутника утворюють
   прямокутник, то цей чотирикутник – паралелограм.

                      Дано: ABCD – чотирикутник;
                      BM, CM, CK, DK, DP, AP, AN, BN –
                      бісектриси зовнішніх кутів
                      паралелограма ABCD; NMPK –
                      прямокутник.


                      Довести: ABCD – паралелограм.


                   Доведення

1) Нехай ABC= 2α, BCD= 2β, тоді MBC=        =    ; MCB=      .

   Із BMC ( M=   ): ( MBC+ MCB=                 ) =>
   => (α+β=  ) => (2α+2β=   ) => ( ABC+ BCD=    ) => (AB||CD)
2)  KCD= MCB=
   α+β=            => ( KDC=            =     ) =>
   => ( CDA=     2 KDC = 2α)
3) 2α+2β=
    CDA=2α; BCD=2β   => ( CDA+ BCD=     ) => (AD||BC)
4) (AB||CD; BC||AD) => (ABCD – паралелограм).
Теорема Варіньйона.
                                         10
Т.15. Чотирикутник, вершинами якого є середини сторін довільного опуклого
 чотирикутника, є паралелограмом (теорема Варіньйона).

                     Дано: PMNK – чотирикутник;
                     A, B, C, D – середини сторін PM, MN,
                     NK, KP відповідно; PN MK=O
                     Довести: ABCD – паралелограм.

                 Доведення
1) A – середина PM
  B – середина MN  => (AB – середня лінія PMN) => (AB||PN)

2) C – середина NK
  D – середина PK  => (DC – середня лінія PNK) => (DC||PN)

3) DC||PN
  AB||PN  => (AB||CD)

4) Аналогічно:
  AD||MK
  BC||MK  => (AD||BC)

5) AD||BC
  AB||CD  => (ABCD – паралелограм .
Ознаки, які ґрунтуються на властивостях геометричних перетворень.

Т.16. Якщо точка перетину діагоналей чотирикутника є його центром
 симетрії, то цей чотирикутник – паралелограм.

                      Дано: ABCD – чотирикутник;                                      11
        AC BD=O;         =        Довести: ABCD – паралелограм.

                       Доведення

1) (      =     ) => (    = ,    = ) => (O – середина А , О –
   середина BD) => (AC BD=O, O – середина AC, BD) => (ABCD – паралелограм .
Т.17. Якщо чотирикутник при повороті на         переходить сам у себе, то він
   є паралелограмом.

                           Дано: ABCD – чотирикутник;
                           Довести: ABCD – паралелограм.                       Доведення

1)                =>

             OA=OC, O AC
             OB=OD, O BD
=>         => OA=OC, O AC => (AC BD=O, O – середина AC і BD) =>
             OB=OD, O BD

=> (ABCD – паралелограм).
                                           12
Т.18. Чотирикутник, вершини якого симетричні довільній точці простора
   відносно середин сторін даного чотирикутника, який не містить цю точку,
   є паралелограмом.

                           Дано: ABCD – чотирикутник;
                           M не лежить у площині (ABC);
                                 ;      ;
                                 ;


                           Довести:     - паралелограм.
                      Доведення
   За векторною формулою середини відрізка можна записати такі рівності:
2)              ;          ;           ;

               .

   З них дістанемо:
             ,
             ,
             ,
             .
   Віднявши почленно перші дві рівності і останні дві, матимемо:
         ,        , звідки        .

2) Оскільки середини сторін чотирикутника ABCD не лежать на одній прямій, то
    і точки, симетричні точці М відносно цих точок також не лежатимуть на одній
    прямій.
   Отже, чотирикутник        - паралелограм.
Т.19. Якщо чотирикутник розрізано діагоналями на чотири трикутника, то
   точки перетину медіан цих трикутників є вершинами паралелограма.
                                           13
                       Дано: ABCD – чотирикутник;
                       AC BD=O; E, F, Q, L – точки
                       перетину медіан AOB, BOC,
                         DOC, AOD відповідно.


                       Довести: EFQL – паралелограм.


                   Доведення

1) E OM, F ON, Q OP, L OK, отже M, N, P, K – середини сторін AB, BC, DC і
 AD.
2) (M, N, P, K – середини сторін чотирикутника ABCD) => (MNPK –
 паралелограм – за теоремою Варіньйона.
3) За властивістю точки перетину медіан маємо:       ,     ,

    ,     . Тоді гомотетія з центром О і коефіцієнтом  перетворює

 паралелограм MNPK у паралелограм EFQL (гомотетія перетворює прямі у
 паралельні їм прямі .
Т.20. Якщо чотирикутник має центр симетрії, то він є паралелограмом.

                   Доведення
 Центральна симетрія переводить прямі у паралельні їм прямі, отже протилежні
 сторони даного чотирикутника будуть паралельні. А це означає, що він
 паралелограм.
Вектори у ознаках паралелограма.

Т.21. Якщо М – довільна точка простору і                  , то

 ABCD – паралелограм.
                                        14
                    Дано: ABCD – чотирикутник;
                           , M – довільна точка
                    простору,
                    Довести: ABCD – паралелограм.

                 Доведення

1)

   4
              , тоді (         => (AO=OC)

        => (         => (BO=OD)
   (      – середина AC і BD) => (ABCD – паралелограм).
Т.22. Чотирикутник ABCD – паралелограм, якщо        .

                       Дано: ABCD – чотирикутник;
                       Довести: ABCD – паралелограм.


                 Доведення

1) (   =  – за правилом паралелограма => (ABCD – паралелограм .
                                       15
Т.23. Чотирикутник ABCD є паралелограмом, якщо          .

                       Дано: ABCD – чотирикутник;
                         =  , точки A, B, C, D не лежать
                       на одній прямій.                       Довести: ABCD – паралелограм.

                   Доведення

1) (  =  => (AB=DC; AB||DC) => (ABCD – паралелограм .
Т.24. A(    ), B(    ), C(       ), D(    ). Чотирикутник
ABCD – паралелограм, якщо             ;         ;
         .
                  Доведення


                   тоді (      ) => (ABCD – паралелограм).
Т. 25. Якщо у чотирикутнику сума бімедіан (відрізків, що з’єднують середини
  протилежних сторін) дорівнює його півпериметру, то цей чотирикутник –
  паралелограм.

                        Дано: ABCD – чотирикутник;
                        M, P, N, K – середини сторін AB, BC,
                        CD і AD відповідно; AC BD=O;
                        MN+PK= (AB+BC+CD+AD)


                        Довести: ABCD – паралелограм.

                  Доведення
                                           16
1)

              => (

2)

              => (

3)

   Якщо кут між   і   дорівнює нулю, то

   (           ) => (            )   Якщо кут між   і  дорівнює нулю, то

   (          ) => (

4) Отже, рівність                       виконується лише за

   умови, якщо кут між векторами   і   та   і    дорівнює нулю, тобто ці
   вектори попарно колінеарні, а значить      і     . Тому ABCD –
   паралелограм.
Т.26. Якщо у чотирикутнику відрізки, що проведені з однієї вершини до середин
   двох протилежних сторін ділять його діагональ на три рівні відрізка, то цей
   чотирикутник – паралелограм.
                        Дано: ABCD – чотирикутник;
                         N, M – середини сторін AD i DC
                         відповідно;        ;
                                 ;


                         Довести: ABCD – паралелограм.

                   Доведення
                                            17
1) Нехай             , тоді:        .


2) (NM – середня лінія        ) => (                    )
3)
     =        => (       )

4) (У     i     :    - спільний;    ;       ;    ) =>

=> (           з коефіцієнтом подібності ) => (           => (

5)      => (

6) (         ;               ) => (             ) =>

=> (       => (        => (         => (ABCD – паралелограм).Т.27. Якщо у тетраедрі ABCD точки M і N – середини ребер AB і DC відповідно,
   а точки S, P, Q, R – середини відрізків CM, NB, AN, DM відповідно, то
   чотирикутник SQRP – паралелограм.
                         Дано: DABC – тетраедр, точки M і N –
                         середини AB і CD; S, Q, R, P – середини
                         відрізків NB, DM, AN, CM відповідно
                         Довести: SQRP– паралелограм.                        Доведення

1) За векторною формулою середньої лінії чотирикутників NDMA (із середньою
   лінією QR) і NCMB (із середньою лінією SP) можна записати:
               ,           .
                                              18
  Оскільки      ,     , то       . Залишилось переконатись в тому,
  що Q, R, S і P не лежать на одній прямій.
  правді з властивості середньої лінії трикутника випливає, що PQ||CD, RS||AB.
  Але відрізки CD і AB лежать на мимобіжних прямих, тому паралельні їм
  відрізки PQ і PS лежать на прямих, що перетинаються. Отже, SQRP –
  паралелограм.
 Застосування умови паралельності прямих, заданих своїми рівняннями.

 Т.28. Чотирикутник, утворений при перетині прямих, заданих рівняннями:
          ,          ,         ,         є
  паралелограмом.

                         Дано: ABCD – чотирикутник;
                                  ,
                                  ,    ,
                                  ,
                                  ,

                         Довести: ABCD – паралелограм.

                      Доведення
  (Кутові коефіцієнти прямих AD і BC рівні => (AD||BC)

  (Кутові коефіцієнти прямих AB і CD рівні => (AB||CD)

 3) (AD||BC, AB||CD) => (ABCD – паралелограм .
Використання співвідношення між сторонами і діагоналями.


Т.29. Чотирикутник, у якого сума квадратів довжин всіх сторін дорівнює сумі
  квадратів довжин діагоналей, є паралелограмом.
                                           19
                     Дано: ABCD – чотирикутник;
                       Довести: ABCD – паралелограм.


                  Доведення
1) Нехай        ,   , тоді
      ,     ,       .
 (    ) => (       ) => (ABCD – паралелограм .
Т. 30. Якщо у чотирикутнику ABCD AO BO=CO DO і BO CO=DO AO, де O –
 точка перетину діагоналей, то ABCD – паралелограм.

                       Дано: ABCD – чотирикутник;
                       AC BD=O;
                       AO BO=CO DO; BO CO=DO AO.


                        Довести: ABCD – паралелограм.


                  Доведення

1) (AO BO=CO DO) <=>      ;

 (BO CO=DO AO) <=>       .    =>       => (BO=DO).

                                        20
2) (AO BO=CO DO) <=>         ;

   (BO CO=DO AO) <=>        .  =>      => (AO=CO).

3) (BO=DO; AO=CO) => (ABCD – паралелограм).
Використання площ, ознак рівності трикутників.

Т.31. Якщо діагоналі чотирикутника ділять його на чотири рівновеликих
   трикутника, то цей чотирикутник – паралелограм.

                       Дано: ABCD – чотирикутник;
                       AC BD=O;
                       Довести: ABCD – паралелограм.


                   Доведення

1)

                     .

   З цих рівностей випливає, що:
   (         (оскільки               )) => (AO=OC)
   Аналогічно: BO=DO
   (AO=CO; BO=DO) => (ABCD – паралелограм).
Т.32. Якщо на кожній стороні чотирикутника зовні побудувати квадрат і
 центри цих квадратів є вершинами квадрата, то даний чотирикутник –
 паралелограм.                                        21
                      Дано: ABCD – чотирикутник;
                                        –
                      квадрати;        – центри
                      квадратів
                                відповідно;
                            – квадрат.


                      Довести: ABCD – паралелограм.

                   Доведення

1) Відомо, що діагоналі квадрата рівні і перетинаються під прямим кутом. Тоді


                   => (         )

2)
               => (           => (

3)
                 => (AB=CD)4) Аналогічно можна довести, що BC=AD.

5) (AB=CD; BC=AD) => (ABCD – паралелограм).
Використання властивостей кіл, що дотикаються.


Т.33. Якщо кола               попарно дотикаються, а також
 кола                попарно дотикаються, то чотирикутник
 ABCD – паралелограм.
                                        22
AB=R+r

BC=r+R  BC=AD

CD=R+r => AB=CD => (ABCD – паралелограм)

AD=r+R
                   23
             3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

  . Два однакових опуклих чотирикутника розрізали: перший – по одній
діагоналі, а інший – по другій. Доведіть, що із одержаних частин можна скласти
паралелограм.
  . Опуклий чотирикутник розрізали по бімедіанам (відрізкам, що сполучають
середини протилежних сторін . Довести, що із одержаних частин можна скласти
паралелограм.
  . Точки А і В – середини бічних сторін рівнобедреного трикутника, АМ і
ВК – перпендикуляри, проведені із точок А і В до основи трикутника. Трикутник
розрізали по відрізкам АМ і ВК. Покажіть, що із одержаних частин можна скласти
ромб.
 4. Чи можливо із сірників скласти паралелограм з його діагоналями?

 Арістотель говорив: “Розум – не мільки у знаннях, але й в умінні застосовувати
 їх на ділі”.

 Застосуйте знання про паралелограм для розв’язання практичної задачі:

 Магістраль перетинає канал під кутом, всередині якого розміщений населений
пункт. У якому напрямку слід провести через цей пункт прямий шлях, щоб
відстань по ній до магістралі і до каналу були однаковими?
 А – точка перетину магістралі і каналу, В – населений пункт.

 Проведемо через точку А і точку В пряму, відкладемо В =АВ. Добудуємо
 ADCE – паралелограм, В – точка перетину його діагоналей. DE – шуканий шлях.


                                          24
 5. У трикутнику ABC проведено бісектриси AL тa BT, які перетинаються між
собою у точцi I, а їх продовження перетинають описане навколо трикутникa ABC
коло у точкаx E тa D відповідно. Відрізок DE перетинає сторонни AC i BC у
точкаx F i K відповідно. Довести, що:

 а чотирикутник IKCF – паралелограм;

 б сторона цього ромба     .
                                        25
        5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 . А. В. Погорєлов. Геометрія 7- . Планіметрія. Київ. “Освіта” 1995.

 . М. І. Бурда, Л. М. авченко. Геометрія - . Навчальний посібник для -9
класів шкіл з поглибленим вивченням математики. Київ. “Освіта” 1996.

 . Г. П. Бевз, В. Т. Бевз, Н. Г. Владімірова. Геометрія кл. Київ “Вежа” 2008.

4. Л. . Атанасян, В. Ф. Бутузов, . Б. Кадомцев, Е. Г. Позняк, І. І. Юдіна.
Геометрия 7- , М. “Просвещение” 1991.

5. В. В. Прасолов. Задачи по планиметрии. Часть . М. “Наука”, 1991.

 . М. Л. Крайзман. Розв’язування геометричних задач методом векторів. К.
“Радянська школа” 1980.
                                        26

								
To top