Reflotron plus by MAKROSEL

VIEWS: 15 PAGES: 2

									VETERİNER AMAÇLI REFLOTRON BİYOKİMYA CİHAZI
TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ) Reflotron Plus asağıdaki 17 parametreyi kantitatif olarak ölçer.

  •  Alkalin Fosfotaz
  •  Amilaz
  •  Bilirubin
  •  Kolestrol
  •  CK
  •  Kreatin
  •  GGT
  •  GOT
  •  GPT
  •  Glukoz
  •  HDL Kolestrol
  •  Hemoglobin
  •  K
  •  Pankreatik Amilaz
  •  Trigliserid
  •  Üre
  •  Ürik Asit

2. ) 32 mikrolitre direk kapiller kan, heparinli tam venöz kan, serum veya
   plasma ile çalısır.(3 damla tam kan)

3. ) Analiz sonuçlarını 2-3 dakikada verir.

4. ) LDL Kolestrolü, kalp krizi risk faktörünü ve Kreatin klirensini klavyesinden
   girilen bilgilerle hesaplayabilir.

5. ) Kolestrol/HDL- Kolestrol oranını hesaplar.

6. ) Cihaz +15 - +34 °C’de ve max. %95 relativ nemde tam bir performansla
   çalısır.

7. ) 60 test sonucunu tarih ve zamanlarıyla beraber hafızasına kaydeder.

8. ) Cihaz üzerinde hasta sonuçlarının çıktısını almak için termal bir yazıcısı
   vardır.

9. ) Enzim aktiviteleri için ısı dereceleri ve parametre birimleri ayarlanabilir.

10.) Ölçümler 567 nm,642 nm ve 951 nm dalga boyları kullanılarak reflektans
  fotometri ile yapılır.

11. ) Sonuçların ekrandan ve termal yazıcıdan İngilizce , Almanca, Fransızca,
   İspanyolca İtalyanca,Türkçe alınma imkanı vardır.

12. ) Cihaz bilgisayara bağlanabilir.

13. ) Cihaz 115 Volt ile 230 Volt aralığında çalışır.

								
To top