Star Wars The Old Republic by IvanPeychinov

VIEWS: 20 PAGES: 3

									     STAR WARS : THE OLD REPUBLIC
                Иван Венциславов Пейчинов
    Abstract – Преди много години в една    главните (клас) куестове или не – се получава
далечна галактика едно канадско гейм-        нещо наистина впечатляващо. Не случайно
студио на име BioWare взе едно от най-       заглавието на BioWare бе отличено с титлата
дръзките оперативни решения някога – да       "Развлекателен проект с най-многобройно
създаде MMORPG игра, въпреки че няма        озвучение" на Рекордите на Гинес. Общо взето
никакъв опит в този жанр. При това по        над 200 000 реплики са записани от
култовата вселена на „Междузвездни войни“.     няколкостотин озвучители. Мисля, че подобни
                          факти нямат нужда от коментар.
    Keywords  –  MMORPG,   Междузвездни
войни                                  II. ИНТЕРФЕЙС
            I. КЛАСОВЕ              Като всяко едно MMORPG в своите
                          първи дни от премиерата си и Star Wars: The Old
    Който е следил изкъсо разработката на
                          Republic не е съвършено. Това най-ясно си личи
Star Wars: The Old Republic, знае, че всяка една
                          от неговия потребителски интерфейс. Искате да
от фракциите разполага с по четири класове.
                          го промените така, както на вас ще ви бъде най-
Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler и Trooper за
                          удобно? Ами, не. В най-добрия случай може да
Републиката и Sith Warrior, Sith Inquisitor,
                          бъде свален чат прозореца от горния ляв ъгъл.
Bounty Hunter и Imperial Agent за Империята.
                          Всичко останало обаче не подлежи на промяна,
Светата троица по отношение на ролите – танк,
                          което за игра от този тип е безкрайно неудобно.
DPS и лечител – е запазена и тук. Така че не
                          Изборът на BioWare да ограничат филтрите на
очаквайте нещо кой знае колко революционно.
                          картата до един активен във всеки един момент
Веднъж щом бъде достигнато 10 ниво, ще може
                          е също особено странен. Така например не може
допълнително да специализирате своя клас.
                          да виждате едновременно къде се намират
Така например Jedi Consular може да стане Jedi
                          търговците и т.нар. таксита (за бърз достъп от
Sage, т.е. вещ в лечителството. Sith Inquisitor
                          една точка на картата до друга). Трябва да
пък – Sith Assassin. Това ще го направи умел в
                          избирате между едното и другото и да
промъкването, ще го въоръжи със светлинен
                          превключвате в зависимост от нуждите си,
меч с две остриета и ще му предостави достъп
                          което в един момент става изключително
до две от възможните роли – DPS и танк. Прави
                          досадно. Не по-малко дразнеща е и слабата
особено лошо впечатление колко огледални са
                          поддръжка на определен гейм-хардуер. Така
класовете на двете фракции. Да вземем за
                          например   не  мога  да  конфигурирам
пример Jedi Consular и Sith Inquisitor. Поне по
                          допълнителните бутони на моята мишка Razer
отношение на първите 10 нива играта с тях е
                          Imperator така, че да използват определени
абсолютно идентична. Да, с това се постига
                          макрота под играта. В случая не съм сигурен
значително по-добър баланс, но по отношение
                          кого точно да обвинявам – BioWare или Razer.
на разнообразие нещата започват да куцат. За
                          Фактите обаче са си факти.
щастие първоначалното разочарование ще се
отмие веднага щом скочите в самото действие.           III. ГЕЙМПЛЕЙ МЕХАНИКА
Личи си от километри колко много усилия са
вложени в историите на всеки един от класовете       Въпреки определени свои недостатъци,
герои. И осемте разполагат със своя собствена    Star Wars: The Old Republic се отличава с някои
сюжетна линия, през която ще пребягате от 1 до   доста интересни геймплей механики. На първо
50 ниво на игра. На практика това са 8 мини     място, всеки един от класовете разполага с
сюжети в един монолитен пакет. Като прибавим    определен набор от спътници, които ще
към това и факта, че абсолютно всяка една      отключва с течение на времето. Подобно на
реплика в света на Star Wars: The Old Republic е  останалите игри на BioWare, и тук ще може да
озвучена – независимо дали става въпрос за     общувате с тях, да ги екипирате с предметите,
които намирате по пътя си, да им давате      трябва да изберете една от трите възможни
подаръци и да подобрявате тяхното отношение    реплики за отговор. В този момент всеки един
към вас самите. Това, същевременно, ще ги     от вас ще „хвърля“ зарове. Ако имате най-голям
прави по-продуктивни и по-полезни. Докато     резултат, вашата реплика ще бъде подета и
куествате, ще може да взимате по един свой     съответно – ще спечелите определен брой
спътник, който да ви помага. Ако предпочитате   социални точки. Те вдигат вашия Social ранг и
да странствате сами обаче, може да ги       съответно ви дават достъп до специфични
изпращате на техни собствени мисии. Тук идва    козметични предмети, които допълнително
ред и на по-особената крафтинг система. Вместо   придават уникалност на вашия герой.
да се занимавате вие самите да събирате реурси
и да произвеждате различни предмети в света с           V. КОСМИЧЕСКИ КОРАБ
часове, може да пращате вашите собствени
спътници да вършат всичко това, докато вие сте       Към 20 ниво на опит ще имате
в инстанция, правите куест или просто       удоволствието да се качите на борда и на своя
общувате с вашата гилдия. Гениално, нали?     собствен космически кораб. Всеки един от
Доста елегантно е разрешен и проблемът с      класовете герои разполага със специфичен тип.
престрелките. Star Wars: The Old Republic     Така например за Bounty Hunters е D5-Mantis,
притежава cover система, достъпна за        докато за Smugglers - XS Freighter. Тук ще
огнестрелните класове (т.е. тези, различни от   откриете вашите спътници, ще складирате
Sith и Jedi). Докато странствате, ще виждате под  своите предмети (макар че има „банки“ по
формата на своеобразна холограма местата,     света) и ще пътувате от една планета на друга.
където може да се прикриете. При това       Нещо повече – Star Wars: The Old Republic
положение е достатъчно да натиснете F и героят   предлага и космически битки! Да, те не са чак
ви веднага ще застане в съответната позиция –   толкова реалистични, колкото да речем тези в
на сигурно място и готов да изпълни        класики като Tie Fighter или X-Wing. Скоростта
определени умения, които иначе биха били      на кораба не се регулира. Той се движи напред
недостъпни. Просто и ефективно.          автоматично по предварително предначертан
                          път. От вас се изисква да го навигирате
         IV. ВЪПРОС НА ИЗБОР        единствено в рамките на екрана и да стреляте по
                          целите, изпречващи се на пътя ви. Въпреки това
     Не по-малко интересен е и фактът, че   мисиите са забавни, а в по-късен етап стават и
BioWare реално ви предоставя известна свобода   сравнително предизвикателни. Те ви носят
при взимането на решения. Познатата от Mass    допълнителни точки опит за героя ви, а
Effect 2 система за диалози е изцяло вплетена в  посредством „медалите“, които ще печелите, ще
Star Wars: The Old Republic. Може да бъдете    може да екипирате космическия си кораб с нови
както зли, така и добри, което от своя страна ще  ъпгрейди и съответно – да го правите по-
предопредели и това дали ще отидете към      ефективен и по-издръжлив.
светлата или тъмната страна на силата (това
важи за всеки един клас, дори да не е сит или               VI. PvP
джедай). Вероятно се питате какво значение има
това за цялостния геймплей? Не е кой знае         Като всяко едно себеуважаващо се
колко голямо. Определени предмети са        MMORPG и това предлага солидна доза PvP
ограничени единствено до специфичен ранг на    елементи. От една страна, стоят бойните полета,
Light или Dark Side. Подобна опция е по-скоро е  към които може да се присъединявате от всяка
важна за онези от вас, които имат намерение да   една точка на света. Тук няма да откриете нищо
наистина да се потопят в атмосферата на      кой знае колко нестандартно – два екипа се
„Междузвездни войни“. За да поощрят        броят за надмощие над определени ключови
интеракцията с останалите играчи в света на    точки от картата. Доста странен е и фактът, че
Star Wars: The Old Republic, BioWare са      BioWare са решили, че в една PvP игра могат да
включили и една доста интересна „социална     участват всякакви герои от 10 ниво нагоре,
система“. Когато играете с други геймъри в     независимо дали са в една категория или не.
група и подхванете разговор с някое NPC,      Така например ще видите съвсем спокойно в
неминуемо ще стигнете до момент, в който      един екип както 50, така и 11 ниво герой, 23, 34,
41… Няма значение. Честно казано, не разбирам   те не изглеждат нищо особено. В по-късен етап
как е възможно да помислят, че това е добра    обаче ще попаднете на някои наистина
идея. Да, основните статове ви се подобряват,   впечатляващи планети, като например Alderaan.
така че да паснат на най-високия левел, но не и  Не по-малко озадачаващ е и факта, че в
екипировката ви. С други думи – 50-ка с пълен   премиерния ден BioWare бяха решили да не
сет PvP облекло ви вижда. Вие сте 11-ка.     включват антиалайзинг, което довеждаше до
Умирате за секунди… Бойните полета обаче     един куп ръбати сцени. За щастие с първия
далеч не са единствените места, където може да  мащабен ъпдейт, който става достъпен на 17
мерите   сили  с  противникови   играчи.  януари, тази опция най-накрая ще бъде
Определени зони от света са достъпни и за     добавена. Що се отнася до озвучението – тук не
Империята, и за Републиката. За съжаление     можем да имаме никакви оплаквания. Както
т.нар. contested (оспорвани) територии не     вече стана дума – всяка една реплика е напълно
предоставят кой знае какви случайни сблъсъци   озвучена, при това качествено. Цялата игра пък
между Империята и Републиката. Причината за    изобилства   от  музика,  характерна  за
това е, че местата, в които пътищата ви се    междузвездната сага. В нито един момент няма
припокриват, са изключително малко. Ако      да забравите, че това, което всъщност играете, е
искате PvP, трябва да отидете при него, да си   Star Wars.
потърсите сблъсъците сами. В противен случай
то само няма да ви открие. Именно поради тази              IX. ИЗВОД
причина честно казано предпочитам бойните
полета, отколкото откритите PvP територии.        Въпреки всички свои недостатъци, а те
                         въобще не са малко, истината остава една – The
         VII. ИНСТАНЦИИ         Old Republic е наистина забавна за игра.
                         Заслужава си да рискувате и да инвестирате в
    Онези от вас, които обичат груповата   нея, ако сте фенове на MMORPG жанра и
игра, ще останат доволни – Star Wars: The Old   „Междузвездни войни“. Оттук насетне нещата
Republic предлага доволно голямо количество    са изцяло в ръцете на BioWare – дали ще
инстанции за 4, 8 или 16 души. Първите се     подобрят играта така, че да пасне на желанията
наричат Flashpoints и обикновено представляват  и нуждите на своята постоянно растяща база от
динамични инстанции със специфичен мини      фенове. Или напълно ще пренебрегне
сюжет, предназначени за четирима души.      оплакванията и ще ги загуби един по един,
Повечето са замислени добре, не са особено    което от своя страна ще доведе до затваряне на
дълги и най-важното – са забавни. Аналогът на   сървъри, загуба на пари и неизбежното
рейдовете пък се нарича Operations. Те са     приемане на free-to-play модела като отчаян
предназначени за по-голям брой играчи (8 или   опит за задържане на повърхността. Ще
16)  и  съответно  са  значително  по-  поживеем и ще видим. Едно е сигурно –
предизвикателни. BioWare обещават, че с      определено няма да се даде на WoW без бой.
течение на времето ще добавят все по-нови и
по-нови Flashpoints и Operations, така че         Иван Венциславов Пейчинов от 11 Б клас на
                         Технологично училище „Електронни системи“ към
феновете на този тип геймплей могат да спят
                         ТУ – София , http://www.elsys-bg.org/
спокойно. За съжаление все още не мога да се
изкажа по отношение на операциите, мога само
да се надявам, че са толкова добри, колкото и
гореспоменатите Flashpoints.

          VIII. ГРАФИКА

    Има какво още да се иска и от самата
графика. В сравнение с The Lord of the Rings
Online да речем тя не нищо особено.
Наподобява смесица между World of Warcraft
като детайли и Star Wars The Clone Wars като
стил. Не се залъгвайте и по първите местности –

								
To top