Docstoc

postavitev-streznika-na-XP

Document Sample
postavitev-streznika-na-XP Powered By Docstoc
					Postavitev strežnika na
  Windows XP
          Avtor: Rok Šlebinger
         Mentor: Marjan Uranjek

              SERŠ 2008
                                  Postavitev strežnika na Windows XP SP2

                                  KAZALO

1 UVOD .................................................................................................................................................. 4


2 NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME – APACHE .............................................................. 5


3 NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME – PHP ....................................................................... 8


4 NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME – MYSQL .............................................................. 14


5 NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME – QUICK 'N EASY FTP SERVER ..................... 19


6 NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME – CMAILSERVER ............................................... 24


7 KONFIGURACIJA SPLETNEGA STREŽNIKA APACHE ...................................................... 27


8 KONFIGURACIJA - PHP............................................................................................................... 28


9 KONFIGURACIJA – MySQL ........................................................................................................ 30


10 ZAKLJUČEK ................................................................................................................................. 35


11 LITERATURA ............................................................................................................................... 36
     2
                             Postavitev strežnika na Windows XP SP2

                          KAZALO SLIK


Slika 1: Installation Wizard for Apache HTTP Server 2.2.8 ............................................... 5
Slika 2: Server Information ..................................................................................................... 6
Slika 3: Custom Setup .............................................................................................................. 7
Slika 4: Installation Wizard Completed ................................................................................. 8
Slika 5: PHP 5.2.5 Setup .......................................................................................................... 9
Slika 6: Destination Folder .................................................................................................... 10
Slika 7: Web Server Setup ..................................................................................................... 11
Slika 8: Apache Configuration Directory ............................................................................ 12
Slika 9: Choose Items to Install ............................................................................................. 13
Slika 10: Completed the PHP 5.2.5 Setup Wizard .............................................................. 14
Slika 11: Setup Wizard for MySQL Server 5.0 ................................................................... 15
Slika 12: Setup Type .............................................................................................................. 16
Slika 13: Custom Setup .......................................................................................................... 17
Slika 14: Ready to Install the Program ................................................................................ 18
Slika 15: Wizard Completed ................................................................................................. 18
Slika 16: License Agreement for Quck'n Easy FTP Server ............................................... 19
Slika 17: What do you want to do? ....................................................................................... 20
Slika 18: Configure FTP Port ............................................................................................... 21
Slika 19: Choose your Internet Connection Type ............................................................... 21
Slika 20: FTP Server Setup Wizard ..................................................................................... 21
Slika 21: User Account Wizard ............................................................................................. 22
Slika 22: Home Directory ...................................................................................................... 22
Slika 23: Permissions ............................................................................................................. 23
Slika 24: Windows Security Alert ......................................................................................... 23
Slika 25: CMailServer Setup Wizard ................................................................................... 24
Slika 26: Select Destination Location ................................................................................... 25
Slika 27: Ready to Install ....................................................................................................... 25
Slika 28: Windows Security Alert ......................................................................................... 26
Slika 29: HTTPD. Conf - Notepad ........................................................................................ 27
Slika 30: PHP Version 5.2.5................................................................................................... 29
Slika 31: MySQL Server Instance Configuration ............................................................... 30
Slika 32: Selection of the Database Usage ............................................................................ 31
Slika 33: InnoDB Tablespace Settings .................................................................................. 31
Slika 34:Number of Concurrenct Connections ................................................................... 32
Slika 35: Networking options ................................................................................................ 32
Slika 36: Default Character Set ............................................................................................ 33
Slika 37: Setting the Windows Options ................................................................................ 33
Slika 38: Setting Security Options ........................................................................................ 34
     3
                     Postavitev strežnika na Windows XP SP2

                     1 UVOD


Namen te naloge je prikazati, oziroma demonstrirati, kako si lahko vsak uporabnik

operacijskega sistema Windows XP, postavi lastni spletni strežnik, na katerem bo lahko imel

svojo spletno stran, blog, forum, itd... Najbolj razširjena programska oprema za spletni

strežnik v Windows okolju je Apache, v navezi z nekaterimi drugimi programi, kot sta PHP

in MySQL, brez katerih si dandanes več ne morem predstavljati spletne strani.Razlog, zakaj sem izbral operacijski sistem Windows XP SP2 in ne katerega izmed mnogih,

ki so namenjeni posebaj strežniškim opravilom, pa je ta, da ima največ uporabnikov spleta

nameščene Windows XP in, da      uporaba le tega od uporabnika ne zahteva kakšnega

posebnega znanja računalništva.Da pa strežnik ne bo namenjen zgolj gostovanju spletne strani, pa bomo namestili še nekaj

dodatnih programov, s pomočjo katerih bomo lahko do domačega računalnika, oziroma

strežnika, dostopali preko FTP protokola ter pošiljali email-e iz svojega strežnika.
   4
                     Postavitev strežnika na Windows XP SP2

      2 NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME – APACHE

Zgodovina Apache-ja:

Spletni strežnik Apache, velikokrat samo Apache, je spletni strežnik, ki igra ključno vlogo pri
širjenju spleta. Bil je prva alternativa Netscapeovemu spletnemu strežniku, trenutno znanemu
kot spletni strežnik Sun Java System. Od aprila 1996 je Apache najbolj popularen HTTP
strežnik na celem spletu. Od oktobra 2007 pa je bilo na Apachijevem strežniku postavljenih
približno 48% vseh spletnih strani.

Ime »Apache« je bilo izbrano iz dveh razlogov:

   po indijanskem plemenu Apačev, znano po njihovih vojnih sposobnostih

   po setih dodatkov (angleško patches), pa je prišlo ime »a patchy« strežnik

Tako je nastalo ime »a patchy server«, kar pomeni krpasti strežnik. Kasneje pa so ga
preimenovali v Apache.

Korak 1: ZAČETEK

Prvo kar morate narediti je, da si iz domače strani Apache.org shranite namestitveno datoteko
najnovejše stabilne verzije aplikacije Apache HTTP Server.

Ko imam namestitevno datoteko na trdem disku jo zaženemo in prikaže se nam naslednje
okno:

         Slika 1: Installation Wizard for Apache HTTP Server 2.2.8
   5
                   Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 2: OSNOVNI PODATKI

Z klikom na gumb "Next" se nam pokaže okno (slika2), v katerega moramo vnesti nekaj
osnovnih podatkov o strežniku. Najbolj pomembno je, da si zapomnimo katero opcijo smo
izbrali. Na izbiro imamo dvE:

   For All Users (Za vse uporabnike OS) na portu 80 ali

   Current user only (za trenutnega uporabnika - administratorja). Če izberemo to opcijo
   bo strežnik uporabljal vrata 8080.
                Slika 2: Server Information
   6
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 3: NAMESTITEV KNJIŽNIC

Sedaj izberemo kaj vse bomo namestili na strežnik. Najbolj pomembno je, da namestimo SSL
knjižnice, saj nam le-te omogočajo zaščito strežnika ter možnost uporabe certifikatov. Nikoli
ne smemo pozabiti, da je varnost na prvem mestu še posebaj, če imamo na disku pomembne
dokumente, ki bi jih hekerji lahko zlorabili. Namestitev paketa z dokumentacijo ni potrebna
saj vse podatke/napotke najdete v tem dokumentu. Zadnji korak je, da izberem ciljno mesto,
kamor bomo namestili Apache (poljubno).
                  Slika 3: Custom Setup
   7
                   Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 4: ZAKLJUČEK

Preostane nam le še, da s klikom na gumb "Finish" zaključimo nameščanje Apache strežnika
(slika 4).
             Slika 4: Installation Wizard Completed
       3 NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME – PHP

Nekaj malega o PHP:

PHP ali Hypertext Preprocessor, izvirno pa Personal Home Page Tools. Je razširjen
odprtokodni programski jezik, ki se uporablja za strežniške uporabe oziroma za razvoj
dinamičnih spletnih vsebin. Lahko ga primerjamo z Microsoftovim ASP, VBScript in JScript
sistemom, Sun Mycrosystemovim JSP- in Java sistemom ter CGI- in Perl sistemom.

Podoben je običajno strukturiranim programskim jezikom, najbolj jezikoma C in Perl in
izkušenim programerjem dovoljuje razvijanje zapletenih aplikacij brez dolgega učenja.
   8
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 1: ZAČETEK

Enako kot za Apache. si je tudi za PHP treba shraniti namestitveno datoteko iz domače strani
www.php.net . Shranite si najnovejšo stabilno verzijo. V času nastajanja te dokumentacije je
to verzija 5.2.5.

Po zagonu namestitvene datoteke nas pričaka naslednje okno (slika5)
                 Slika 5: PHP 5.2.5 Setup
   9
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 2: LOKACIJA

V naslednjem oknu (slika 6) izberemo lokacijo kamor se bo namestil PHP. Priporočljivo je,
da vse programe, ki so potrebni za pravilno delovanje strežnika inštaliramo na isto particijo,
saj s tem zmanjšano možnost napak ob uporabi programov. Osebno najraje vso programsko
opremo, ki deluje skupaj, namestim v isto mapo tj. C:\Program Files\Apache Software
Foundation\Apache2.2\.
                 Slika 6: Destination Folder
   10
                  Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 3: IZBIRA NAMESTITVE

V tem koraku izberemo na kateri strežnik bomo namestili PHP. V našem primeru izberemo
Apache 2.2.x Module saj smo le tega namestili predhodno.
               Slika 7: Web Server Setup
  11
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 4: POVEZAVA

V oknu, ki ga prikazuje slika 8, vnesemo oziroma poiščemo lokacijo konfiguracijskih datotek
Apacheja. Če ta pot ne bo pravilna, potem PHP ne bo deloval pravilno oziroma sploh nebo
deloval. Mapa z konfiguracijskimi datotekami se nahaja znotraj mape, kamor smo inštalirali
Apache v mapi conf.             Slika 8: Apache Configuration Directory
   12
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 5: NAMESTITVENI PAKET

Tukaj izberemo vse kar želimo, da se namesti ob PHP-ju. Seveda moramo inštalirali Program
za preostali dve možnosti pa se odločite glede na vaše zahteve oziroma čemu bo vaš spletni
strežnik sploh služil. Osebno priporočam, da poleg Programa namestite še paket Extensions,
kateri omogoča uporabo funkcij, kot sta time (čas) in date (datum).
               Slika 9: Choose Items to Install
   13
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 6: ZAKLJUČEK

Preostane nam le še klik na Install gumb in, če ste pozorno sledili navodilom, bo namestitev
uspešno zaključena, kot prikazuje slika10.           Slika 10: Completed the PHP 5.2.5 Setup Wizard
      4 NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME – MYSQL

Nekaj o MySQL:

MySQL je podatkovni upravljalni sistem. Baza podatkov je strukturirana zbirka podatkov.
Lahko je karkoli, od preprostega nakupovalnega seznama do slikovne galerije ali ogromna
količina informacij v mreži podjetja. Da bi dodajalo in obdelovali že shranjene podatke v
računalniški bazi podatkov, potrebujete podatkovni upravljalni sistem, kot je server My SQL.
Ker so računalniki zelo dobri za obdelavo velikih količin podatkov, podatkovni upravljalni
sistemi igrajo ključno vlogo v računanju, kot samostojni deli ali deli drugih aplikacij.
   14
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2


Korak 1: ZAČETEK

Tako kot pri prejšnih aplikacijah iz domače spletne strani www.mysql.com shranimo
najnovejšo stabilno verzijo programa MySQL. V času nastajanja te dokumentacije je to
verzija 5.0.45. Po zagonu namestitvene datoteke nas, tako kot pri ostalih aplikacijah, pričaka
pozdravno okno, ki nam prikaže, katero verzijo nameščamo in nas opozori, da je aplikacija
avtorsko delo razvijalec oziroma zaščitena z zakonom.            Slika 11: Setup Wizard for MySQL Server 5.0
   15
                   Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 2: MOŽNOSTI NAMESTITVE

Pri tem koraku izberemo kako bomo inštalirali MySQL. Izbiramo lahko med tremi
možnostmi, in sicer med:

   Typical – namesčene bodo najosnovnejše funkcije,

   Complete – namesčene bodo vse funkcije (zasede tudi največ prostora na trdem disku)
   in

   Custom – ta nam omogoča, da samo določimo kaj vse bomo namestili oziroma
   prilagodimo aplikacijo našim potrebam. Za nas je najprimernejša zadnja (Custom)
   možnost.                 Slika 12: Setup Type
  16
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2


Korak 3: IZBIRA PAKETOV

V tem oknu (slika 13) izberemo kaj vse naj se namesti na trdi disk. Za nas so bistveni trije
paketi oz. funkcije in to so:

   MySQL Server,

   Clients Programs,

   MySQL Instance Manager.

Dokumentacije in Developer Components pa ne rabimo namestiti, saj sta oba paketa
namenjena razvijalcem oziroma naprednejšim uporabnikom. Tukaj še izberemo mesto, kamor
želimo, da se MySQL namesti. Kot sem že v prejšnem delu omenil bom vso strežniško
programsko opremo namestil v isti direktorij in to je C:\Program Files\Apache Software
Foundation\Apache 2.2\.                 Slika 13: Custom Setup
   17
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2


Korak 4: POTRDITEV NAMESTITVE

V tem oknu nam ne preostane drugega kot, da kliknemo na gumb Install in počakamo, da se
aplikacija namesti. Med tem korakom je možno, da se na zaslonu za trenutek večkrat prikaže
črno cmd okno tako, da naj vas to ne preseneti.

              Slika 14: Ready to Install the Program
In še potrditev, da je MySQL bil uspešno nameščen. Tukaj se lahko odločimo ali bomo
MySQL konfigurirali takoj ali ob prvem zagonu. Prvo bomo konfigurirali Apache in PHP,
šele nato MySQL, zato tukaj ne sme biti kljukice, nato kliknite na Finish.

                Slika 15: Wizard Completed
   18
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

 5 NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME – QUICK 'N EASY FTP
                    SERVER

Nekaj malega o FTP:

FTP (iz angleščine File transfer protocol, »protokol za prenos datotek«) je programski
standard za prenos datotek med računalniki z različnimi operacijskimi sistemi. Spada v
aplikacijsko raven internetnega nabora protokolov.

FTP je 8-bitni protokol vrste strežnik-odjemalec in lahko prenaša datoteke brez dodatne
obdelave, kot sta naprimer MIME ali uuencode. FTP ima po drugi strani zelo dolgo latenco –
čas med oddajo zahtevka za prenos in dejanskim začetkom prenašanja podatkov je lahko
precejšen; potreben je tudi prijavni postopek, ki včasih tudi vzame nekaj časa.

Korak 1: ZAČETEK

Programov za FTP strežnike je na svetovnem spletu ogromno, ampak mislim, da sem našel
pravega za naš strežnik, saj program, kot sam, deluje v ozadju kar pomeni, da ne zavzema
dosti pomnilniškega prostora in ne obremenjuje procesorja, kar je na domačih (PC)
računalnikih zelo pomembno. Program je enostaven za uporabo, prav tako konfiguracija in
vzdrževanje le tega nista tako zahtevni, kot pri ostalih podobnih programih. Kar je
najpomebneje je to, da je program brezplačen (FreeWare). Program se imenuje Quick 'n Easy
FTP Server Lite, ki si ga lahko brezplačno shranite na trdi disk iz strani
http://www.pablosoftwaresolutions.com .

Korak 2: NAMESTITEV
Po zagonu namestitvene datoteke nam program prikaže nekaj osnovnih avtorskih pravic
oziroma opozoril, da avtor programa ne jamči za izgubljene/poškodovane datoteke. Ne
preostane nam druga kot, da kliknemo I agree...

         Slika 16: License Agreement for Quck'n Easy FTP Server
   19
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Korak 3: KONFIGURACIJA

Program sam nam ponudi možnost, da izberemo kaj želimo najprej konfigurirati, bodisi sam
strežnik bodisi uporabniški račun. Ker program ni toliko zahteven, kot ostali, ga bomo na
hitro konfigurirali tako,da bo FTP strežnik že začel delovati. Iz slike17 lahko vidimo, da nam
program nudi svoj čarovnik (vodič) za nastavitve strežnika, zato kliknemo nanj in pokazal se
nam bo čarovnik.               Slika 17: What do you want to do?
   20
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Prvo nas čarovnik vpraša na katerem portu naj FTP deluje. Ponavadi je to 21 ali 22, mi bomo
izbrali 21, ker je to že po defaultu, da je manj komplikacij z požarnim zidom.

                Slika 18: Configure FTP Port
V tem oknu, ki ga prikazuje slika 19, nastavimo ali imamo direktno povezavo z internetom ali
imamo vmes postavljen še kak router. V tem primeru sem izbral prvo možnost, saj imam
direktno povezavo.

           Slika 19: Choose your Internet Connection Type
S tem se je končala konfiguracija strežnika. Sedaj pa lahko kreiramo uporabniške račune in
direktorije do katerih bomo lahko dostopali preko FTP-ja.

               Slika 20: FTP Server Setup Wizard
   21
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Kot prvo nas čarovnik vpraša po uporabniškem imenu in geslu, ki ga bomo uporabljali za FTP
dostop. Kreiramo lahko tudi anonimen račun tako, da direktorij ne bo zaščiten z uporabniškim
imenom ali geslom. Slednje zaradi varnosti odsvetujem.

                Slika 21: User Account Wizard
V koraku, ki ga prikazuje slika 22 določimo direktorij, do katerega bomo lahko dostopali
preko FTP-ja. Uporabnik ima dostop le do tega direktorija in ne more videti drugih ali njihove
vsebine.

                 Slika 22: Home Directory
   22
                     Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Nastaviti je potrebno še pravice, ki jih bo ta uporabnik imel (slika 23):

   Allow Download pomeni, da si bo uporabnik lahko shranjeval datoteke na svoj
   računalnik,

   Allow Upload pomeni, da bo uporabnik lahko shranjeval datoteke na vaš računalnik,

   Allow Rename dopušča uporabniku preimenovanje datotek,

   Allow Delete dopušča uporabniku brisanje datotek,

   Allow Create Directory pa dopušča uporabniku ustvarjanje novih direktorijev.

                   Slika 23: Permissions
To je pri nastavitvah za FTP strežnik vse. Preostane nam le še klik na gumb START, v
zgornjem levem kotu in na zaslonu se bo pojavilo opozorilo (slika 24), da hoče program
delovati na portu 21 in ali mu omogočimo to delovanje ali ne. Seveda kliknemo na
UNBLOCK (dovoli) in to je vse kar moramo storiti.

                Slika 24: Windows Security Alert
   23
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

   6 NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME – CMAILSERVER

Nekaj malega o SMTP:

SMTP (angleško Simple mail transfer protocol) je preprost protokol za prenos elektronske
pošte, ki je standard za prenos elektronske pošte na Internetu.

S temi protokoli prenašamo elektronsko pošto med različnimi sistemi, povezanimi s TCP/IP.
To so samo protokoli, ki so namenjeni za prenose elektronske pošte, medtem ko potrebujemo
za sestavo pošte druge programe, ki jim pravimo uporabniški agenti (user agents).


Korak 1: NAMESTITEV

Kot je že v navadi moramo prvo dobiti namestitveno datoteko za sam program, tole dobimo
na http://www.youngzsoft.net/. Brezplačna je le Demo verzija, ki nam omogoča, da do
emailov dostopa le 5 registriranih uporabnikov, za naš primer je to dovolj. Ob zagonu se nam
prikaže že standardno okno z verzijo programa in opozorilom, da pred nadaljevanjem
izklopimo ostale aplikacije, kar je nepotrebno.


              Slika 25: CMailServer Setup Wizard
   24
                     Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Čarovnik za namestitev CMailServerja nas vpraša kam želimo namestiti aplikacijo. Tukaj
lahko izberete poljubni direktorij.

               Slika 26: Select Destination Location
Tukaj nam čarovnik prikaže še nekaj informacij, ki smo jih izbrali med namestitvijo.

                 Slika 27: Ready to Install
   25
                   Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Po uspešno dokončani namestitvi zaženemo program in pojavi se nam opozorilo, če želimo,
da program dostopa do interneta. Seveda nam ne preostane druga kot, da kliknemo Unblock
(dovoli).

              Slika 28: Windows Security Alert
  26
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

     7 KONFIGURACIJA SPLETNEGA STREŽNIKA APACHE

Pri Apache so vse nastavitve, ki jih potrebujemo, shranjene v httpd.conf datoteki. Preko te
datoteke lahko nastavljamo port,ime,domeno ter vključujemo dodatne aplikacije kot sta php in
mySQL.

Zaenkrat sta za nas pomembna le dva ukaza:

   DocumentRoot: ta ukaz nam omogoča, da izberemo mapo, ki bo vidna na internetu in

   Directory: ta ukaz je v bistvu enak DocumentRoot. Razlika je le v tem, da je
   Directory namenjen za druge aplikacije (mySQL,php).

DocumentRoot nastavimo direktorij v katerem imamo shranjeno spletno stran. V mojem
primeru je to D:/www.

DirectoryRoot tukaj podamo isto pot kot smo pri DocumentRoot (D:/www).


               Slika 29: HTTPD. Conf - Notepad
   27
                   Postavitev strežnika na Windows XP SP2

             8 KONFIGURACIJA - PHP

 V direktoriju, kamor ste namestili PHP, poiščite php.ini datoteko,

 Odprite jo v Beležnici ali v kakšnem drugem text editorju. (če ste odprli v Beležnici
 pritisnite Ctrl + F in odprlo se vam bom okno za začetek iskanja),

 Vnesite niz doc_root = in ga zamenjajte z doc_root = "c:\ Program Files\Apache
 Software Foundation\Apache2.2\htdocs" oziroma z naslovom datoteke, kamor ste
 namestili Apache server,

 Potem spet poiščite extension_dir = "./" in ga zamenjajte z extension_dir = "c:
 \Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\PHP\extensions" (spet
 odvisno kam ste namestili PHP),

 Shranite to datoteko kot php.ini,

 Sedaj kopirajte datoteko php5ts.dll v SYSTEM32 direktorij, najdete ga tam, kjer
 imate naložene windowse v mapi WINDOWS. Najdete jo v vaši PHP mapi, kamor ste
 namestili PHP,

 Da pa bo spletni strežnik znal prikazovati datoteke s končnicami *.php, pa je treba v
 konfiguracijsko datoteko Apache-ja (httpd.conf) dodati nekaj stvari,

 Poiščete niz:

 #LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so in dodajte pod njeno vrstico:
 LoadModule   php5_module  "c:  Program  Files/Apache  Software
 Foundation/Apache2.2/PHP /php5apache2.dll",

 in še niz:
 AddType application/x-httpd-php.php. Če želite uporabljati končnice *.phps, pa
 morate dodati še AddType application/x-httpd-php-source.phps? (vključno z
 vprašajem!),

 Shranite datoteko in resetirajte Apache Server.
 28
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

Da PHP res deluje preverimo tako, da ustvarimo datoteko phpinfo.php z kodo:
<?php phpinfo(); ?>

Sedaj v brskalnik vpišite http://localhost/phpinfo.php in pokazati bi se vam moralo naslednje
okno:
                 Slika 30: PHP Version 5.2.5
   29
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

              9 KONFIGURACIJA – MySQL


Ob prvem zagonu MySQL strežnika se nam pojavi okno z nekaj nastavitvami.

Pa začnimo pri prvem:

   Tukaj (slika 31) izberemo, kakšen strežnik bomo imeli, ali bo to strežnik namenjen
   testiranju in razvijanju manjših baz (porabi manj pomnilnika) ali kot Podatkovni
   strežnik namenjen samo za večje baze in bo porabil največ sistemskih sredstev. (ker
   želimo računalnik uporabljati še v druge namene ne le za strežnik bomo izbrali
   »Developer Machine«).

            Slika 31: MySQL Server Instance Configuration
  30
                  Postavitev strežnika na Windows XP SP2

 V koraku, ki ga prikazuje slika 32, imamo na izbiro kakšno bazo bomo sploh
 uporabljali oziroma v kakšne namene bo služila. Ker baza ne bo velika in bo
 uporabljena za običajne aplikacije izberemo Multifunction Database.

           Slika 32: Selection of the Database Usage
 Kot je razvidno iz slike 33, moramo vnesti pot kamor želimo, da se zapišejo nastavitve
 oziroma podatkovne datoteke. Priporočam, da tukaj pustite C: Installation Path, saj je
 kasneje manj možnosti, da pride do zapletov.

            Slika 33: InnoDB Tablespace Settings
 31
                  Postavitev strežnika na Windows XP SP2

 V naslednjem koraku nastavimo, koliko bo največ aktivnih povezav z bazo. Kot sem
 že omenil takšen strežnik ni namenjen za neke večje baze zato je dovolj, če dovolimo
 20 aktivnih povezav, če mislite, da boste imeli več aktivnih oziroma hkratnih povezav
 potem izberite 3. Možnost »Manual Setting« in vnesete željeno število povezav.

          Slika 34:Number of Concurrenct Connections
 Naslednje, kar moramo storiti je, da izberemo vrsto povezave, ki jo imamo z spletom
 in port preko katerega bo deloval MySQL strežnik. Enable Strict mode opcija je tukaj
 z razlogom, in to je, da nam prihrani par MB pomnilnika ter par MHz procesorja saj
 baza deluje v »ozadju«.
              Slika 35: Networking options
 32
                   Postavitev strežnika na Windows XP SP2

   Preostane nam le še nekaj osnovnih nastavitev, kot je nabor znakov. Ker obstaja
   možnost, da bomo v bazo shranjevali tudi šumnike je potrebno izbrati Standard
   Character Set.


              Slika 36: Default Character Set
Opcija Install As Windows Service nam omogoča, da se program zažene ob zagonu
operacijskega sistema, prav tako pa je lažje kontrolirati njegovo delovanje preko
Administrativnih pripomočkov, ki jih najdemo v nadzorni plošči.


            Slika 37: Setting the Windows Options
  33
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2


Verjetno najpomembnejše v nastavitvah MySQL strežnika je kreiranje uporabniškega računa.
Uporabniško ime za administrativni račun je zmeraj »root« (brez narekovajev), geslo pa
izberemo po želji. Kot je razvidno iz slike 38, lahko kreiramo anonimni račun za dostop do
baze, ki ni zaščiten z geslom, vendar je zaradi tega strežnik izpostavljen vdorom. Z vnosom
teh podatkov pa se tudi končna konfiguracija MySQL strežnika.
               Slika 38: Setting Security Options
Sedaj moramo ustvariti še povezavo med PHP in MySQL. To storimo tako, da odpremo
php.ini izbrišemo podpičje »;« pred naslednjimi nizi:

   extension=php_mysqli.dll,

   extension=php_mbstring.dll,

   extension=php_mcrypt.dll.
   34
                    Postavitev strežnika na Windows XP SP2

                  10 ZAKLJUČEK


Kot ste verjetno opazili je najtežje postaviti php-mysql strežnik, saj zahtevata največ

konfiguracije in posegov v konfiguracijske datoteke, kjer lahko mimogrede spremenimo česar

ne želimo in imamo posledično težave pri delovanju strežnika. Med postavljanjem strežnika

sem naletel na težavo z staro verzijo php, saj je le - ta vsebovala »pokvarjeni« datoteki

mysql.dll in mysqli.so. Za odpravo napake sem potreboval kar nekaj dni, saj ne spada med

tako imenovane standardne (FAQ) napake. Rešitev sem našel s pomočjo googlovih skupin. Še

enkrat opozarjam, da je zmeraj potrebno namestiti najnovejše (stabilne) verzije programske

opreme, saj s tem prihranimo čas in marsikatero težavo. Sedaj, ko imamo lasten strežnik pa je

čas, da se osredotočimo na postavitev oziroma izdelavo spletne strani. Spletno stran,

postavljeno izključno za ta projekt, lahko najdete na domeni http://poklicna.matura.li, kjer

bom sproti objavljal svoje projekte in dokumentacijo povezano s strežniki oziroma projekti

pri katerih sodelujem. Če Vas karkoli zanima, mi lahko pustite komentar na spletni strani ali

pa uporabite kontakti obrazec.
   35
                  Postavitev strežnika na Windows XP SP2

               11 LITERATURA


 http://httpd.apache.org/docs/2.2/invoking.html

 http://www.php.net/manual/en/

 http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql_intro.html
 36

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:10/9/2012
language:
pages:36