Docstoc

CO2-gids_GuideCO2

Document Sample
CO2-gids_GuideCO2 Powered By Docstoc
					                                                                                      A   B    C    D   E    F  GNuttige contacten
Voor alle bijkomende informatie kunt u zich richten tot :
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu                                                                                         Inhoud
                                                                                        CO2-Gids van de auto
Contact Center
Victor Hortaplein 40 bus 10 – B-1060 Brussel                                                                                        Een zuinige wagen… een troef voor u en de natuur . . . . . .6
T 02 524 97 97 - E-mail : info@milieu.belgie.be                                                                                      Waarom kiezen voor een wagen

FEBIAC
                                                                                        Rij zuinig... een troef          met een lage CO2-uitstoot ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Woluwedal 46 bus 6 – 1200 Brussel                                                                        voor u en de natuur !           Voor een beter milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
F 02 762 81 71 – E-mail : info@febiac.be                                                                                          Verstandig en zuinig rijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Website : www.febiac.be

FEDERAUTO
                                                                                        Guide CO2 de la voiture          Hoe de gids gebruiken ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
                                                                                                              De beste keuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Jules Bordetlaan 164 – 1140 Brussel                                                                       Rouler économe...             Lijst van benzinewagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
F 02 778 62 22 – E-mail : mail@federauto.be
Website : www.federauto.be                                                                           un plus pour vous et la nature !      Lijst van dieselwagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
                                                                                                              Lijst van wagens op gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140


Contacts utiles
                                                                                        Der CO2-ratgeber zum auto         Lijst van elektrische wagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
                                                                                                              Lijst van hybride wagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Pour toute demande d’informations supplémentaires, veuillez vous adresser à :                                                  Sparsam Fahren... ein Gewinn
Service public fédéral Santé publique,                                                                     für Sie und die Natur !
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Contact Center
Eurostation 2C17A
                                                                                                               Sommaire
Place Victor Horta 40 boîte 10 – B-1060 Bruxelles                                                                                     Une voiture économe… un plus pour vous et la nature. . . . 22
                                                   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
T 02 524 97 97 – E-mail : info@environnement.belgique.be                                                                                  Pourquoi choisir un véhicule qui émet peu de CO2 ? . . . . . 24
                                                   Service Public Fédéral Mobilité et Transport
Site web : www.energivores.be/voiture
                                                   Föderaler Öffentlicher Dienst Mobilität und Transportwesen                              Pour le bien de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
FEBIAC                                     Service public fédéral                                                           Roulez intelligent, roulez économe . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Boulevard de la Woluwe 46 boîte 6 – 1200 Bruxelles               Mobilité et Transports                                                           Comment utiliser le guide ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
F 02 762 81 71 – E-mail : info@febiac.be
                                                   Federale Overheidsdienst Economie,                                          Les premiers choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Site web : www.febiac.be
                                                   KMO & Middenstand, Energie
                                                                                                              Tableau des véhicules essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
FEDERAUTO                                              Service Public Fédéral Economie,
                                                   PME & Classes moyennes, Energie                                            Tableau des véhicules diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Avenue Jules Bordet 164 – 1140 Bruxelles
F 02 778 62 22 – E-mail : mail@federauto.be                             Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft,                                       Tableau des véhicules au gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Site web : www.federauto.be                                     KMB & Mittelstand, Energie                                              Tableau des véhicules électriques . . . . . . . . . . . . . . . . 144
                                                                                                              Tableau des véhicules hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Nützliche adressen                                          Federale Overheidsdienst Financiën
Für alle weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an :                      Service Public Fédéral Finances
Föderaler Öffentlicher Dienst Volksgesundheit,
Sicherheit der Lebensmittelkette und Umwelt
                                                   Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen                                          Inhalt
Contact Center                                                                                                       Ein sparsames Auto… ein Gewinn für Sie und die Natur! . . . 38
Place Victor Horta 40 Briefkasten 10 – B-1060 Brüssel                                                                                   Warum einen Wagen mit geringem
T 02 524 97 97 – E-mail : info@umwelt.belgien.be                           Belgische Federatie van de Automobiel en Tweewieler Industrie                             CO2-Ausstoß wählen ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Website : www.energivores.be/auto                                  Fédération Belge de l’Industrie de l’Automobile et du Cycle
                                                   Belgischer Verband der Automobil und Zweiradindustrie                                 Der Umwelt zuliebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
FEBIAC                                                                                                           Intelligent fahren, Geld sparen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Boulevard de la Woluwe 46 Briefkasten 6 – 1200 Brüssel
                                                                                                              Wie ist der Ratgeber zu benutzen ?. . . . . . . . . . . . . . . . . 46
F 02 762 81 71 – E-mail : info@febiac.be                               Belgische Confederatie van de Autohandel en Reparatie
Website : www.febiac.be                                       en van de Aanverwante Sectoren                                            Die Hitliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
                                                   Confédération Belge du Commerce et de la Réparation                                  Liste der Benzinfahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
FEDERAUTO                                              Automobiles et des Secteurs Connexes                                                                                   2012
Avenue Jules Bordet 164 – 1140 Brüssel                                                                                           Liste der Dieselfahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
F 02 778 62 22 – E-mail : mail@federauto.be                             Belgischer Verband des Kraftfahrzeuggewerbes und                                   Liste der Erdgas-fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Website : www.federauto.be                                      der verwandten Sektoren
                                                                                                              Liste der Elektrofahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
                                                                                                              Liste der Hybrid-fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
CO2- Gids van de auto
  Rij zuinig…
  een troef voor u en de natuur !
               2012 w             NL
               2012 w             FR
               2012 w             DE
              Co2-Gids van de auto I Pagina 3
Beste lezer,

Ik stel u met veel genoegen de nieuwe editie 2012 van de CO2-
gids van de auto voor. Dankzij deze gids kunt u op zoek gaan naar
een milieuvriendelijkere auto.

        Het verheugt mij dat steeds meer Belgen geïnte-
        resseerd zijn in de milieu-impact van hun auto en
        kiezen voor een exemplaar met een lagere CO2-
        uitstoot. Het aandeel zuinige wagens op de Bel-
        gische markt is dan ook stelselmatig toegenomen.

     Die interesse voor zuinige wagens vertaalt zich
     ook in een toenemende belangstelling voor
     deze CO2-gids en voor zijn elektronische versie
(www.energievreters.be/auto).

De gids bevat een lijst met alle wagens die in januari 2012 op de
Belgische markt te vinden waren. Voor elk model geeft hij het
verbruik en de CO2-uitstoot aan. De automerken zijn alfabetisch
gerangschikt en ingedeeld per brandstoftype.
Daarnaast vindt u ook handige tips om verstandig en zuinig
te rijden, een lijst met de zuinigste auto’s en informatie over
                                            NL
elektrische wagens.

Auto’s nemen een aanzienlijk deel van onze totale CO2-uitstoot
voor hun rekening. Bovendien produceren auto’s nog een hele
reeks andere vervuilende stoffen. De CO2-uitstoot van de trans-
portsector neemt nog elk jaar toe.

Uw keuze voor een wagen met een lage CO2-uitstoot blijft dus
meer dan belangrijk : auto’s die minder verbruiken hebben niet
alleen lagere brandstofkosten (wat goed is voor uw portemon-
nee), maar stoten ook minder broeikasgassen en vervuilende
stoffen uit, wat op zijn beurt weer beter is voor uw gezondheid,
ons leefmilieu spaart en de klimaatverandering tegengaat.

Of met andere woorden : door te kiezen voor een zuinige wagen,
kiest u voor de toekomst. Daarvoor wil ik u graag bedanken.
                       Melchior Wathelet,
            Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie,
                Mobiliteit en Staatshervorming
                            Co2-Gids van de auto I Page 5
Een zuinige wagen… een
troef voor u en de natuur !
Deze gids geeft de CO2-uitstoot van alle nieuwe
wagens aan. CO2 is een broeikasgas dat samen
met andere factoren verantwoordelijk is voor de
klimaatverandering. De CO2-uitstoot van wagens
houdt bovendien nauw verband met de verbruikte
brandstof. Kiezen voor een auto die minder CO2
uitstoot is eveneens kiezen voor een auto die
minder verbruikt : een zuinige auto. Deze gids
geeft een overzicht van alle nieuwe wagens die
beschikbaar zijn vanaf januari 2012.

Deze gids sluit aan op een Europese richtlijn1 om de kopers van
nieuwe wagens informatie te bezorgen over de CO2-uitstoot
en het brandstofverbruik. De gids is een aanvulling op het CO2-
etiket, dat zichtbaar aangebracht is op elke nieuwe wagen.

Hierna volgt een voorbeeld van een etiket dat
u kunt aantreffen op elke nieuwe wagen in de
handel.
1
  Richtlijn 1999/94
In het voorbeeld hiernaast ziet u een benzinewagen van het
merk X, model Y, met een gemiddeld verbruik van 6,2 l/100 km
en een CO2-uitstoot van 148 g/km.
Om u te helpen een wagen te vinden met een lage CO2-uitstoot,
bevat het etiket een kleurenschaal met 7 zones, die overeenstem-
men met de verschillende niveaus van CO2-uitstoot per brandstof.
De wagens uit de groene zones hebben een lagere uitstoot dan
het gemiddelde, terwijl de rode zones wijzen op een uitstoot die
hoger is dan het gemiddelde.
De wagen in het voorbeeld zit in categorie C (lichtgroene zone) :
de uitstoot van deze wagen ligt dus tegen het gemiddelde voor
benzinewagens.
                                                  NL
NB : vermits de CO2-uitstoot gekoppeld is aan het brandstofverbruik, bestaan er
afzonderlijke kleurenschalen voor benzine en diesel.
Meer praktische informatie
In de showroom ...
U kunt deze gids raadplegen in alle verkooppunten van nieuwe
auto’s. Vraag er dus gerust naar ! De concessiehouders en gara-
gisten moeten bovendien ook zorgen voor een affiche of een
display waarop duidelijk de gegevens zijn vermeld over het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van alle in hun verkoop-
punt beschikbare modellen.

... en via internet
Als u over een internetaansluiting beschikt, kunt u de gids
ook downloaden of gratis bestellen via de website www.
energievreters.be/auto. U kunt er ook gebruikmaken van een
rekenmodule die zowel de totale kostprijs op lange termijn
(van aankoop en gebruik) als de CO2-uitstoot van nieuwe wa-
gens berekent. De module houdt rekening met de afgelegde
afstand, de aard van het afgelegde parcours (stad, groter we-
gen) en uw rijstijl.
                                  Co2-Gids van de auto I Page 7
Waarom kiezen voor een wagen
met een lage CO2-uitstoot ?
Naast de gevolgen voor het klimaat en een lager brandstofver-
bruik, zijn er nog redenen om te opteren voor een wagen met
een lage CO2-uitstoot.

Particulieren
Korting op factuur bij de aanschaf van een auto
die minder CO2 uitstoot
Voor wagens die vanaf 1 januari 2012 worden besteld, is de
korting op factuur niet meer van toepassing.

Ondernemingen
Fiscale aftrekbaarheid bij de aankoop van
een nieuwe bedrijfswagen
Bij de aankoop van een nieuwe bedrijfswagen zal het percen-
tage aftrekbare kosten (andere dan de brandstofkosten) afhan-
kelijk zijn van de CO2-uitstoot.
           CO2-uitstOOt                FisCale aFtrekbaarheid
             elektrisch
                0                        120 %
       diesel            benzine
      >0 – 60 g           >0 – 60 g               100 %
     >60 – 105 g          >60 – 105 g                90 %
    >105 – 115 g          >105 – 125 g                80 %
    >115 – 145 g          >125 – 155 g                75 %
    >145 – 170 g          >155 – 180 g                70 %
    >170 – 195 g          >180 – 205 g                60 %
      >195 g             >205 g                 50 %


Solidariteitsbijdrage
De werkgever die een voertuig dat ook voor andere dan be-
roepsdoeleinden is bestemd direct of indirect ter beschikking
stelt van zijn werknemer, moet een solidariteitsbijdrage betalen.
Deze maandelijkse bijdrage bedraagt op zijn minst € 24,25
en wordt forfaitair vastgesteld als volgt2 :
    Voor benzinevoertuigen :             [(Y x € 10,48) - 768]/12
    Voor dieselvoertuigen :              [(Y x € 10,48) - 600]/12
    Voor LPG-voertuigen :               [(Y x € 10,48) - 990]/12
    Voor elektrische voertuigen :           € 24,25
Hierbij staat Y voor het CO2-uitstootgehalte in g per kilometer.

2
  De bedragen zijn al geïndexeerd voor het jaar 2012. De basisbedragen waren € 20,83 en € 9.
Voordelen van alle aard
Voorts vormt de wagen die door een bedrijf ter beschikking
wordt gesteld van de werknemer een voordeel van alle aard.
Dit voordeel van alle aard werd vroeger berekend aan de
hand van het fiscaal vermogen, maar sinds 2010 wordt het
bepaald door de CO2-emissies van de wagen.

sinds 2012 wordt de volgende methode toegepast:
1) De gefactureerde waarde - inclusief opties en BTW, zonder
rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of
restorno- vermenigvuldigen met zes zevenden (ongeveer 0.86)
2) Vervolgens berekent u het CO2-percentage van uw wagen:
• 5,5% + 0,1% voor elke gram boven de referentie-CO2-
 uitstoot van 115 g/km voor voertuigen met een benzine-,
 LPG- of aardgasmotor
• 5,5% + 0,1% voor elke gram boven de referentie-CO2-uit-
 stoot van 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.
                                           NL
Indien de CO2-uitstoot lager ligt dan deze waardes, moet u
0,1% aftrekken voor elke gram onder deze waardes. In elk ge-
val zal het in beschouwing genomen percentage minimum
1,5% en maximum 23,5% zijn.
Het voordeel van alle aard is het resultaat van het percentage
2) van het bedrag 1).
Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1200 euro
(geïndexeerd bedrag).

Voor meer informatie in verband met fiscale maatregelen :
  Infolijn van de Federale Overheidsdienst Financiën :
  0257 257 57
  www.minfin.fgov.be
  In Wallonië, bestaat er een bonus-malussysteem op basis
  van de CO2-uitstoot van voertuigen. Meer informatie over
  de Waalse ecobonus vindt u op www.wallonie.be of via
  ecoautowal@spw.wallonie.be.
                           Co2-Gids van de auto I Page 9
Voor een beter milieu
Een auto mag dan wel een uiterst comfortabel
vervoermiddel zijn, het massale gebruik ervan
heeft een belangrijke weerslag op het leefmilieu,
zowel op het klimaat als op de luchtkwaliteit.

Gevolgen voor het klimaat
Autorijden betekent brandstof verbruiken en dus ook kool-
stofdioxide (CO2) produceren. Dit reuk- en kleurloze gas dat
in de atmosfeer wordt uitgestoten, draagt bij tot een verho-
ging van het broeikaseffect en dus tot de opwarming van
onze planeet.

Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel
Het klimaat dat wij op aarde kennen, is het resultaat van ver-
schillende fenomenen, waaronder het broeikaseffect. Door het
zonlicht dat door de atmosfeer dringt, warmt het aardopper-
vlak op. Een deel van deze energie geeft de aarde opnieuw af
in de vorm van warmtestraling (infraroodstraling). Waterdamp,
koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen, die van na-
ture in de atmosfeer aanwezig zijn, slorpen deze straling ge-
deeltelijk op. Hierdoor warmt de atmosfeer op. Gelukkig maar,
want zonder deze natuurlijke mantel zou de temperatuur op
het aardoppervlak ongeveer 30°C lager liggen. Dit natuurlijke
proces wordt gewoonlijk het “broeikaseffect” genoemd.

De industriële revolutie versterkt dit broeikaseffect
Het probleem is echter dat de mens sinds de industriële re-
volutie steeds meer fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas,
steenkool) is gaan verbranden. Hierdoor wordt bijzonder
veel CO2 de lucht in gestuurd, naast andere broeikasgassen.
De immense uitstoot van al deze gassen versterkt in belang-
rijke mate het natuurlijke broeikaseffect, met de huidige kli-
maatveranderingen tot gevolg.

Het verkeer is zo’n menselijke activiteit die veel fossiele
brandstoffen verbruikt : benzine, diesel, LPG en CNG zijn im-
mers derivaten van aardolie. Wagens worden wel voortdu-
rend zuiniger, maar anderzijds wordt er steeds meer gere-
den. Zo is de uitstoot van CO2 door het wegverkeer in België
sinds 1990 met 33 % toegenomen en telt voor maar liefst
21 % van de totale uitstoot van broeikasgassen in ons land !
Meer informatie hierover vindt u op de website :
 www.klimaat.be
 w klimaatverandering w oorzaken w in België


Een Europese strategie om de uitstoot te
verminderen
Het toenemende gebruik van personenwagens van de laat-
ste jaren gaat gepaard met een aanzienlijke verhoging van
de CO2-uitstoot. Gealarmeerd door deze evolutie heeft de
Europese Unie een actieplan uitgewerkt om de gemiddelde
CO2-uitstoot per wagen – die momenteel in België 133,4 g/
km bedraagt – tegen 2012-2015 stelselmatig op 120 g/km
te brengen. Dit streefdoel kan worden gehaald dankzij een
aantal maatregelen, zoals een regelgeving om de grens van
130 g CO2/km te halen, een complementaire regelgeving
om deze grens met 10 g/km te verminderen, fiscale maatre-
gelen en informatiecampagnes voor de consument.
                                           NL
Door een wagen met minder CO2-uitstoot te kopen, kunt u
een bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstelling.
Deze gids kan u daarbij helpen.

Gevolgen voor de luchtkwaliteit ...
en voor onze gezondheid
De toename van het autoverkeer heeft niet alleen een weer-
slag op het klimaat. Ze veroorzaakt ook meer luchtvervuiling,
verhoogt het risico op ongevallen en leidt tot een grotere
blootstelling aan lawaai.

De impactanalyse die de Europese Commissie in 2005 uit-
voerde, schat dat er in Europa elk jaar 370.000 mensen voor-
tijdig sterven als gevolg van luchtvervuiling.

In de laatste rapporten van het Europees Milieuagentschap
(www.eea.europa.eu) wordt België aangeduid als het
gebied dat het sterkst getroffen wordt door verschillende
luchtverontreinigende stoffen, waarbij er een rechtstreeks
verband is met de dichtheid van onze bevolking.

Belgische studies die uitgevoerd werden in het kader van het
Actieplan Leefmilieu en Gezondheid (www.nehap.be) be-
vestigen de ernst van de impact van luchtverontreiniging op de
gezondheid. Naar schatting korten de winterse verontreiniging-
spieken in België de levensverwachting in met 5 maanden.                           Co2-Gids van de auto I Page 11
Actieplannen om de situatie te verbeteren
De wagens moeten de emissiegrenzen van stoffen die ge-
vaarlijk zijn voor de gezondheid respecteren. Deze grenzen
zijn de EURO-normen. Zij worden vastgelegd op Europees
niveau en om de 5 jaar herzien.

  eurO-     brand-            NOx
                   CO3         hC5   NOx       deeltjes6
  norm      stof            + hC4
                      Gram per kilometer (g/km)
  eurO 4    benzine       1               0,1  0,08
  2005-2006    diesel      0,5       0,3          0,25  0,025

  eurO 5    benzine       1               0,1  0,06  0,005
  2009-2011
          diesel      0,5      0,23          0,18  0,005

  eurO 6    benzine       1               0,1  0,06  0,005
  2014-2015
          diesel      0,5      0,17          0,08  0,005


In aanvulling op de inspanningen van de gewesten is in 2009
een federaal Luchtplan aangenomen dat moet helpen de
hoeveelheid vervuilende stoffen te verminderen.

De ecoscore is een indicator die de verschillende schade-
effecten van voertuigen (broeikasgassen, verontreinigende
stoffen en geluidshinder) in rekening brengt om te komen
tot één enkele score (www.ecoscore.be).

Op internationaal niveau doen de problemen veroorzaakt
door het autoverkeer stilaan het inzicht groeien dat er een glo-
bale visie op onze transportkeuze nodig is. Het pan-Europese
programma rond vervoer, gezondheid en milieu, THE PEP, is
een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie en de
Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties
(www.thepep.org). In dit programma wordt de ontwikke-
ling van duurzame transportmiddelen aangemoedigd, reke-
ning houdend met de milieu- en gezondheidsproblematiek.
3
  CO : koolstofmonoxide
4
  NOx : stikstofoxiden, de verbindingen van zuurstof met stikstof
5
  HC : koolwaterstoffen
6
  Deeltjes : fijne stofdeeltjes
Verstandig en zuinig rijden
Een correct gebruik en een geregeld onderhoud
van uw wagen maar ook een aangepaste rijstijl
kunnen uw brandstofverbruik behoorlijk doen
dalen. Hierna volgen enkele eenvoudige maar
efficiënte tips :
 Trek rustig op en rij kalm zodat uw motor geleidelijk op
 temperatuur kan komen.
 Voorkom hoge toerentallen : schakel op het gepaste mo-
 ment in een hogere versnelling.
 Anticipeer op het overige verkeer zodat u niet te pas en te
 onpas moet remmen.
 Schakel de motor uit wanneer u stilstaat, zo vermijdt u
 tevens het risico op een boete.
                                              NL
 Een goed onderhouden wagen verbruikt minder. Volg de
 instructies van de constructeur.
 Controleer regelmatig de bandenspanning (1 keer per
 maand) en pas deze zo nodig aan tot de door de construc-
 teur aanbevolen spanning (geladen voertuig).
 Gebruik elektrische accessoires (ruitontdooier, airco ...) alleen
 wanneer het echt nodig is. Een airconditioning die op volle
 toeren draait, kan het verbruik met ruim 10 % doen stijgen !
 Vermijd om het voertuig onnodig te laden, vooral op het
 dak. Een geladen bagagerek kan het verbruik met 20 %
 doen toenemen. Bevestig fietsen bij voorkeur achter aan
 de wagen en niet op het dak.
                             Co2-Gids van de auto I Page 13
Hoe de gids gebruiken ?
De gids geeft een overzicht van alle nieuwe
personenwagens op de Belgische markt,
alfabetisch gerangschikt per merk. Bovendien
wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de brandstoftypes : benzine, diesel of gas
(LPG of CNG).

Per model worden de volgende gegevens
verstrekt :
    de cilinderinhoud (cc)
    het vermogen (kW)
    het aantal fiscale pk 7
    het type versnellingsbak 8
    het brandstofverbruik (l/100 km)9
    de CO2-uitstoot in g CO2 per kilometer (g CO2/km)9
    de categorie CO2-uitstoot (A, B, C ...)

De categorieën CO2-uitstoot
Zoals gezegd maakt de indeling in categorieën het mogelijk
om in één oogopslag elke wagen te vergelijken ten opzichte
van het gemiddelde brandstofverbruik en de gemiddelde
CO2-uitstoot. De indeling hieronder is gebaseerd op het CO2-
uitstootniveau per gereden kilometer (g CO2/km).

     BENZINE                        DIESEL
  A   < 100 g CO2/km                 A    < 85 g CO2/km

  B   100 ≤ g CO2/km < 130              B    85 ≤ g CO2/km < 115

  C   130 ≤ g CO2/km < 160              C    115 ≤ g CO2/km < 145

  D   160 ≤ g CO2/km < 190              D    145 ≤ g CO2/km < 175

  E   190 ≤ g CO2/km < 220              E    175 ≤ g CO2/km < 205

  F   220 ≤ g CO2/km < 250              F    205 ≤ g CO2/km < 235

  G   ≥ 250 g CO2/km                 G    ≥ 235 g CO2/km7
  Het fiscale vermogen hangt voor personenwagens af van het gewicht van de wagen en van de
  cilinderinhoud. Het fiscale vermogen bepaalt voor personenwagens de hoogte van de verkeersbelasting,
  de aanvullende verkeersbelasting en de accijnscompenserende belasting en bepaalt mee de hoogte van
  de belasting op de inverkeerstelling.
8
  Handgeschakeld, automatisch, semi-automatisch en variomatisch.
9
  Deze waarden werden verkregen na een simulatie van een standaardparcours bestaande uit stedelijke en
  andere routes.
Officiële en reële maatregelen
De officiële waarden van CO2-uitstoot en brandstofverbruik
worden gemeten volgens een gestandaardiseerde Europese
procedure. De wagens kunnen dus onderling vergeleken
worden. Deze waarden kunnen echter verschillend zijn in
reële omstandigheden (door verschillen in rijstijl, het traject,
het verkeer, de uitrusting, de opties…).

Benzine of diesel ?
De benzine- en de dieselwagens worden zowel in deze gids als
op de etiketten apart behandeld. Dieselwagens stoten aanzien-
lijk meer stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes uit dan benzine-
wagens, maar ze stoten minder CO2 uit. Benzinewagens geven
op hun beurt meer koolstofmonoxide (CO) en vluchtige organi-
sche stoffen (VOS) af. Ongeacht uw keuze voor benzine of die-
sel moeten alle wagens die momenteel op de Belgische markt
verkocht worden aan de EURO 5-norm voldoen.
                                                     NL
Biobrandstoffen
Sinds 2006 worden in België biobrandstoffen op de markt
gebracht. Dit zijn brandstoffen van plantaardige oorsprong.
Er bestaan 3 types biobrandstoffen :
    zuiver plantaardige olie : heeft een hogere viscositeit (ze
    is minder ‘vloeibaar’) en is dus enkel geschikt voor aan-
    gepaste dieselmotoren.
    biodiesel : is afkomstig van een zuiver plantaardige olie
    zoals koolzaadolie die een chemische behandeling –
    een verestering – heeft ondergaan.
    bio-ethanol : is afkomstig van landbouwgewassen zoals
    suikerbieten en tarwe. Bio-ethanol en biodiesel kunnen
    in aangepaste hoeveelheden worden vermengd met de
    courante brandstoffen diesel en benzine.

Diesel en benzine met bijgemengde biobrandstoffen vol-
doen aan de Europese norm. Iedereen kan dus met deze
brandstoffen rijden, zonder enige aanpassing van de motor
en zonder enig probleem voor de automobilist. Het is dus
best mogelijk dat u aan de pomp diesel of benzine met bio-
brandstoffen tankt zonder dit te merken.

Volgens deze norm mag men bij diesel maximaal 5 % biodiesel
mengen. Bij benzine mag men maximaal 5 % bio-ethanol (= ge-
wone alcohol) bijmengen of tot 7,5 % in de vorm van bio-ETBE10 .

10
   Bio-ETBE is een brandstof gemaakt van bio-ethanol en isobutyleen.


                                     Co2-Gids van de auto I Page 15
Het gebruik van deze biobrandstoffen vermindert de CO2-uit-
stoot van fossiele oorsprong, ongeveer in verhouding tot hun
aandeel in het mengsel. Bij de verbranding van dit gedeelte
biobrandstoffen komt ook CO2 vrij, maar deze CO2 werd eerder
opgenomen door de planten die voor de productie van deze
biobrandstof geteeld werden, via fotosynthese. Als bijvoor-
beeld 5 % biobrandstof wordt bijgemengd, is 5 % van de CO2
die door de verbranding van het mengsel wordt uitgestoten
eerder al door de plant uit de atmosfeer gehaald.

LPG en CNG
Naast het tegenwoordig welbekende LPG (Liquefied Petro-
leum Gas) is er nog een andere technologie beschikbaar die
gas als brandstof gebruikt : CNG (Compressed Natural Gas).
Een wagen die uitgerust is met een LPG- of CNG-installatie
vervuilt minder dan een benzinewagen, zowel in CO2-uit-
stoot als voor een aantal verontreinigende stoffen. We wil-
len er wel op wijzen dat enkel een erkende installateur zo’n
systeem in een wagen mag inbouwen.
Dergelijke wagens worden in geen enkele CO2-categorie in-
gedeeld. Door het te geringe aantal verkochte exemplaren
bestaat er voor deze wagens geen gemiddelde referentie-
waarde. Bovendien worden veruit de meeste LPG-installaties
pas achteraf geplaatst. Statistisch worden ze dan ook als ben-
zinewagens beschouwd.
De wagens die standaard met aardgas zijn uitgerust, worden
in deze gids afzonderlijk besproken. Momenteel blijft de be-
schikbaarheid van deze brandstof helaas beperkt.
We merken op dat deze technologieën dankzij de reglemen-
taire vereisten even veilig zijn als de benzineversies.

De elektrische auto
Elektrische auto’s lijken een veelbelovende oplossing om de im-
pact van het autoverkeer op het klimaat te verminderen. Mo-
menteel hebben alle automerken wel een elektrische wagen in
ontwikkeling. De eerste modellen zijn vanaf nu beschikbaar.
De doorbraak van elektrische auto’s op de markt hangt af
van verschillende factoren. De prijs van de batterijen is een
belangrijke factor ; deze ligt momenteel nog hoog en is voor
een groot stuk verantwoordelijk voor de aankoopprijs van een
elektrische wagen. De autonomie (de afstand die een wagen
kan afleggen na het laden/tanken) van een elektrische wagen
ligt laag in vergelijking met die van klassieke motoren.
Ook het laden zelf kan problemen stellen, aangezien de
laadtijd afhangt van de technische eigenschappen van de
gebruikte laadpaal en varieert tussen een half uur en enkele
uren. En hoewel er reeds verschillende initiatieven bestaan,
zijn er op dit moment nog altijd weinig laadpalen beschikbaar.
De bewering dat elektrische wagens niet vervuilen, klopt
niet. Als elektrische wagens beter zijn voor het milieu komt
dat doordat ze een beter rendement hebben dan klassieke
wagens en omdat enkel de productie van de vereiste hoe-
veelheid elektriciteit vervuilt.
Om dit voordeel voor het milieu te behouden is het belang-
rijk om enerzijds een elektrische wagen te kiezen die aan-
gepast is aan de eigen noden en anderzijds een “groene”
elektriciteitsleverancier te kiezen.
Aangezien elektrische wagens tijdens het rijden geen vervui-
lende stoffen uitstoten en over een beperkte autonomie be-
schikken, zijn ze vooral geschikt voor stedelijk gebruik. Korte
trajecten en een sterke vervuiling door het verkeer zijn immers
                                            NL
kenmerkend voor het rijden in een stedelijke omgeving.
In combinatie met een mobiliteitsbeleid dat duurzame verplaat-
singen promoot, kunnen elektrische auto’s dus op lange termijn
een aanzienlijke bijdrage leveren aan duurzaam transport.
U hebt recht op een belastingvermindering voor een elek-
trisch voertuig.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de FOD
Financiën, www.minfin.fgov.be.
Het platform Belgian Electric Vehicle (Be.eV) van de FOD Eco-
nomie brengt de actoren van elektrische mobiliteit regelma-
tig samen rond precieze thema’s die de beslissingen van de
overheden aanmoedigen en richting geven.
                           Co2-Gids van de auto I Page 17
Guide CO2 de la voiture
  Rouler économe…
  un plus pour vous et la nature !
                 2012 w             NL
                 2012 w             FR
                 2012 w             DE
               Guide Co2 de la voiture I Page 19
Cher lecteur,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente la nouvelle
édition 2012 du guide CO2 de la voiture, qui vous aidera à choisir
un véhicule plus respectueux de l’environnement.

        Je me réjouis de constater que de plus en plus de
        Belges s’intéressent à l’impact environnemental de
        leur voiture et optent pour un véhicule à faibles
        émissions de CO2. Il est donc logique que la pro-
        portion de véhicules propres sur le marché belge
        ait augmenté de manière progressive.

       Cet intérêt pour les voitures propres se traduit
       également par un intérêt croissant pour le présent
guide CO2, ainsi que pour sa version électronique (www.energi-
vores.be/voiture).

Cet ouvrage recense tous les véhicules présents sur le marché
belge en janvier 2012. Il indique la consommation et les émissions
de CO2 de chaque modèle. Les marques de voiture y sont réper-
toriées par ordre alphabétique et classées par type de carburant.
Ce guide fournit en outre une série d’astuces pour consommer
moins, une liste des voitures les plus économes, ainsi que des
informations sur les voitures électriques.

Les voitures représentent une partie importante de l’ensemble
de nos émissions de CO2. Elles produisent en outre toute une
série de substances polluantes. On constate que les émissions de
CO2 générées par le secteur du transport continuent elles aussi
d’augmenter d’année en année.

Choisir une voiture à faibles émissions de CO2 reste donc tout               FR
sauf anodin : les voitures à plus faible consommation coûtent
non seulement moins cher en carburant (ce qui représente un
avantage financier certain), mais elles rejettent aussi moins de
gaz à effet de serre et de polluants. C’est donc tout bénéfice pour
votre santé, pour notre environnement, ainsi que pour la lutte
contre le changement climatique.

Autrement dit, faire un tel choix, c’est opter pour l’avenir et je
tiens à vous en remercier !
                        Melchior Wathelet
         Secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie,
          à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles
                            Guide Co2 de la voiture I Page 21
Une voiture économe…
un plus pour vous et la nature
Ce guide présente les émissions de CO2 de toutes
les voitures neuves. Le CO2 est un gaz à effet de
serre responsable du changement climatique, en
association avec d’autres facteurs. Le CO2 émis
par les voitures est lié au carburant consommé.
Choisir une voiture qui émet moins de CO2, c’est
donc aussi choisir une voiture qui consomme
moins : une voiture économe.
Le guide recense les voitures neuves disponibles
depuis janvier 2012.

Ce guide s’inscrit dans une démarche européenne1 d’informa-
tion des acheteurs de nouveaux véhicules à propos des émis-
sions de CO2 et de la consommation de carburant. Il complète
l’étiquette CO2 apposée sur chaque véhicule neuf.

Voici un exemple d’étiquette que vous trouve-
rez sur toute voiture neuve mise en vente.
1
  Directive 1999/94
Dans l’exemple ci-contre, vous constaterez que la voiture essence
de marque X, modèle Y, présente une consommation moyenne
de 6,2 l/100 km et des émissions de CO2 de 148 g/km.
Pour vous aider à identifier les véhicules qui émettent peu de
CO2, l’étiquette comprend une échelle de couleurs divisée en
7 catégories.
Les zones vertes représentent un niveau d’émission moyen,
alors que les zones rouges indiquent des émissions supérieures
à la moyenne.
Dans l’exemple, la voiture est classée dans la catégorie C, zone
vert clair. Cette voiture se situe donc au niveau moyen des véhi-
cules essence.
NB : les émissions de CO2 étant liées au type de carburant consommé, il existe
une échelle pour l’essence et une autre pour le diesel.


Des outils pour informer
Sur place...
Ce guide peut être consulté dans tous les points de vente
automobiles. N’hésitez donc pas à le demander ! En outre, les
concessionnaires et les garagistes sont tenus de prévoir un sys-
tème d’affichage (vidéo ou affiche) fournissant les données rela-                  FR
tives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2
de tous les modèles disponibles dans le point de vente.

... et sur Internet
Si vous disposez d’une connexion Internet, vous pouvez
télécharger ou commander gratuitement le guide via www.
energivores.be/voiture. Vous trouverez également sur ce site
un module permettant de calculer le coût total à long terme
(de l’achat et de l’utilisation) de votre nouveau véhicule ainsi
que ses émissions de CO2. Le module tient aussi compte de
la distance parcourue, du type de parcours (urbain ou extra-
urbain) et de votre style de conduite.
                                 Guide Co2 de la voiture I Page 23
Pourquoi choisir un véhicule qui
émet peu de CO2 ?
Outre la protection de l’environnement et l’avantage d’avoir un
véhicule qui consomme moins, il y a d’autres raisons de choisir
un véhicule qui émet peu de CO2.

Particuliers
La réduction sur facture à l’acquisition d’un véhicule
particulier neuf émettant moins de CO2
Pour les voitures commandées à partir du 1er janvier 2012,
la réduction sur facture n’est plus d’application.


Entreprises
Déductibilité fiscale à l’achat d’une voiture de société neuve
Lors de l’acquisition d’une voiture de société neuve, la déduc-
tibilité des coûts hors carburant sera modulée en fonction des
émissions de CO2.
         ÉMissiONs de CO2                 dÉduCtibilitÉ FisCale
            electrique
                0                        120 %
      diesel            essence
    >0– 105 g           >0 – 105 g               100 %
    >60 – 105 g          >60 – 105 g                90 %
   >105 – 115 g          >105 – 125 g                80 %
   >115 – 145 g          >125 – 155 g                75 %
   >145 – 170 g          >155 – 180 g                70 %
   >170 – 195 g          >180 – 205 g                60 %
      >195 g             >205 g                50 %


Cotisation de solidarité
Une cotisation de solidarité est due par l’employeur qui met à la
disposition de son employé, de manière directe ou indirecte, un
véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel.
Cette cotisation mensuelle ne peut être inférieure à 24,25 € et
est fixée forfaitairement comme suit2
   Véhicules essence : [(Y x 10,48 euros) - 768] / 12
   Véhicules diesel : [(Y x 10,48 euros) - 600] / 12
   Véhicules LPG : [(Y x 10,48 euros) - 990] / 12
   Véhicules électriques 24,25 €

Ci-dessus, Y représente les émissions de CO2 en g/km. .
2
  Les montants sont déjà indexés pour 2012. Les montants de bas étaient 20,83€ et 9€.
Avantage de toute nature
De plus, lorsque l’entreprise met ainsi un véhicule à la dispo-
sition de l’employé, le véhicule constitue pour ce dernier un
avantage de toute nature.
Depuis 2010, les émissions de CO2 remplacent la puissance
fiscale dans le calcul des avantages de toute nature.
depuis 2012, la méthode suivante est appliquée:
1) Multiplier la valeur facturée - options et TVA comprises,
sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ris-
tournes - par 6/7 (environ 0.86)
2) Ensuite, calculer le pourcentage CO2 de votre véhicule :
• 5,5% + 0,1% pour chaque gramme de CO2/km au-dessus de
 115 si c’est un essence ou gaz (LPG, CNG).
• 5,5% + 0,1% pour chaque gramme de CO2/km au-dessus de
 95 si c’est un diesel.
Si la valeur CO2 est en dessous de ces valeurs, retirer 0,1%
pour chaque gramme en dessous de ces valeurs.
Dans tous les cas, le pourcentage considéré sera au minimum
1,5% et au maximum 23,5%
La valeur de l’avantage de toute nature est le résultat du
pourcentage 2) du montant 1).
Dans tous les cas, un minimum de 1200 euros sera considéré
(montant indexé).                                     FR
Pour en savoir plus au sujet des mesures fiscales :
  Ligne d’information du Service Public Fédéral Finances :
  0257 257 57
  www.minfin.fgov.be

  En Wallonie, un bonus-malus est lié aux émissions de CO2.
  Plus d’informations sur l’écobonus wallon : www.wallonie.
  be ou ecoautowal@spw.wallonie.be.
                           Guide Co2 de la voiture I Page 25
Pour le bien de l’environnement
La voiture est certes un moyen de transport
particulièrement confortable, mais son utilisation
massive a un impact considérable sur l’environnement,
pour le climat comme pour la qualité de l’air.

Conséquences pour le climat
Utiliser sa voiture, c’est consommer du carburant et ... pro-
duire du dioxyde de carbone (CO2). Rejeté dans l’atmos-
phère, ce gaz inodore et incolore contribue à l’augmentation
de l’effet de serre et donc au réchauffement de la planète.

L’effet de serre, un phénomène naturel
Le climat sur Terre résulte de différents phénomènes dont
l’effet de serre. Le rayonnement solaire traverse l’atmosphère
et réchauffe la surface du globe. À son tour, la Terre renvoie
une partie de cette énergie sous forme de rayonnement ther-
mique (rayonnement infrarouge). La vapeur d’eau, le dioxyde
de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre, naturellement
présents dans l’atmosphère, absorbent en partie ce rayon-
nement. L’atmosphère se réchauffe donc. Heureusement, car
sans cette couverture naturelle, la température de la surface
terrestre serait inférieure d’environ 30 °C. Ce processus naturel
est communément appelé « l’effet de serre ».

L’impact de la révolution industrielle sur l’effet de serre
Un problème se pose cependant. Depuis le début de la
révolution industrielle, l’homme consomme de plus en plus
de combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon), ce
qui provoque d’importantes émissions de CO2, mais aussi
d’autres gaz à effet de serre. Ces émissions renforcent consi-
dérablement l’effet de serre naturel, ce qui est à l’origine du
bouleversement climatique actuel.

La circulation automobile est l’exemple parfait d’une activité
humaine qui consomme de grandes quantités de combus-
tibles fossiles : l’essence, le diesel, le LPG et le CNG sont en
effet des dérivés du pétrole. Les voitures consomment certes
de moins en moins de carburant, mais nous roulons de plus
en plus. Ceci explique que les émissions de CO2 dues à la
circulation ont augmenté de 33 % en Belgique depuis 1990
et qu’elles comptent pour pas moins de 21 % des émissions
totales de gaz à effet de serre dans notre pays !
Vous trouverez des informations plus complètes à ce sujet sur :
  www.climat.be
  w changement climatique w les causes w émissions en Belgique


Une stratégie européenne de réduction des émissions
L’utilisation croissante des voitures particulières au cours
de ces dernières années s’est soldée par une augmentation
considérable des rejets de CO2. Cette évolution a poussé
l’Union européenne à réagir. Elle a fixé pour objectif de ra-
mener les émissions moyennes de CO2 par voiture à 120 g/
km d’ici 2012-2015 (actuellement, les émissions moyennes
en Belgique s’élèvent à 133,4 g/km). Un tel objectif pourra
être atteint grâce à l’adoption par l’UE de différentes mesures
(réglementation technique pour atteindre 130 g CO2/km,
réglementations complémentaires pour une réduction sup-
plémentaire de 10 g CO2/km, mesures fiscales et campagnes
d’information des consommateurs).

En achetant un véhicule émettant moins de CO2, vous contri-
buez à la réalisation de cet objectif. Ce guide peut vous aider
à faire un choix judicieux.

Conséquences pour la qualité de l’air...
et pour notre santé
L’accroissement du trafic automobile n’a pas seulement un
effet sur le climat. Il aggrave également la pollution atmos-
phérique, le risque d’accident et l’exposition au bruit.                 FR
Selon l’analyse d’impact réalisée en 2005 par la Commission
européenne, 370.000 personnes décèdent prématurément
chaque année en Europe du fait de la pollution atmosphérique.

Dans les derniers rapports de l’Agence européenne de l’Envi-
ronnement (www.eea.europa.eu), la Belgique figure dans
la zone la plus fortement touchée par divers polluants atmos-
phériques compte tenu de notre densité de population.

Des études menées en Belgique, notamment dans le cadre
du plan d’action Environnement-Santé (www.nehap.be)
confirment la gravité des impacts sur la santé. On estime que
les pics de pollution hivernaux diminuent l’espérance de vie
de 5 mois en Belgique.
                           Guide Co2 de la voiture I Page 27
Des plans d’action pour améliorer la situation
Les véhicules doivent respecter des limites d’émissions de
polluants dangereux pour la santé. Il s’agit des normes EURO.
Elles sont définies au niveau européen et révisées tous les 5
ans environ.

  Norme     Motori-          NOx
                  CO3        hC5   NOx             Particules6
  eurO     sation          + hC4
                    Gramme par kilomètre (g/km)
  eurO 4    essence       1              0,1      0,08
  2005-2006   diesel      0,5      0,3             0,25       0,025

  eurO 5    essence       1              0,1      0,06       0,005
  2009-2011
          diesel      0,5      0,23             0,18       0,005

  eurO 6    essence       1              0,1      0,06       0,005
  2014-2015
          diesel      0,5      0,17             0,08       0,005

Un Plan Air fédéral a été adopté en 2009 pour compléter les ef-
forts des régions pour contribuer à la réduction des polluants.

Ecoscore est un indicateur qui reprend les différentes nui-
sances des véhicules (gaz à effet de serre, polluants et bruit)
pour donner un score intégré (www.ecoscore.be).

Au niveau international, les questions soulevées par le trafic
automobile continueront à alimenter le débat sur la vision glo-
bale de nos choix de transport. Initiative conjointe de l’Organi-
sation mondiale de la Santé et de la Commission économique
pour l’Europe des Nations Unies (www.thepep.org), le Pro-
gramme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environ-
nement (THE PEP) encourage le développement de modes de
transport durables tenant compte des problématiques liées à
l’environnement et à la santé.
3
  CO : monoxyde de carbone
4
  NOx : oxydes d’azote est le terme générique désignant les combinaisons d’azote et d’oxygène.
5
  HC : hydrocarbure
6
  Particules fines
Roulez intelligent,
roulez économe
Un usage correct et un entretien régulier de votre
voiture ainsi qu’un style de conduite adapté
permettent de réduire votre consommation de
carburant. Nous vous rappelons ici quelques
conseils simples mais efficaces.
  Démarrez et roulez calmement afin que votre moteur
  arrive progressivement à température.
  Évitez les régimes élevés : passez à la vitesse supérieure en
  temps voulu.
  Anticipez les événements et évitez donc les freinages
  intempestifs.
  Coupez le moteur si vous devez rester à l’arrêt, vous évite-
  rez en outre de vous exposer à une amende.
  Une voiture bien entretenue consomme moins ; observez
  les instructions du constructeur.
  Contrôlez régulièrement la pression des pneus (1 fois par
  mois) et corrigez-la, le cas échéant, pour atteindre la pres-
  sion recommandée par le constructeur (voiture chargée).
  N’utilisez les accessoires électriques (dégivreur des vitres,
  climatisation, etc.) que lorsque cela s’impose. La climatisa-
  tion à plein régime peut augmenter votre consommation                  FR
  de plus de 10 %.
  Évitez de charger inutilement le toit de votre véhicule. L’aug-
  mentation de la consommation provoquée par un porte-
  bagages chargé peut atteindre 20 %. Placez de préférence
  les bicyclettes à l’arrière de la voiture et non sur le toit.
                            Guide Co2 de la voiture I Page 29
Comment utiliser le guide ?
Ce guide recense toutes les voitures particulières
neuves en vente sur le marché belge. Celles-ci sont
répertoriées par marque et présentées par ordre
alphabétique. En outre, les voitures sont clairement
différenciées en fonction du type de carburant qu’elles
utilisent : essence, diesel ou gaz (LPG ou CNG).
Pour chaque modèle, les informations
suivantes sont fournies :
    la cylindrée (cc)
    la puissance (kW)
    le nombre de chevaux fiscaux 7
    le type de boîte de vitesses8
    la consommation de carburant (l/100 km)9
    les émissions de CO2 en g de CO2/kilomètre11 (g CO2/km)9
    la catégorie d’émissions de CO2 (A, B, C, etc.)

Les catégories d’émissions de CO2
Comme nous l’avons déjà mentionné, ces catégories vous per-
mettent de comparer d’un coup d’œil la consommation de car-
burant et le niveau d’émissions de CO2 de chaque voiture par rap-
port à la moyenne. L’échelle des catégories est basée sur le niveau
d’émissions de CO2 exprimé en g de CO2/kilomètre (g CO2/km).

     ESSENCE                          DIESEL
  A   < 100 g CO2/km                   A   < 85 g CO2/km

  B   100 ≤ g CO2/km < 130                B   85 ≤ g CO2/km < 115

  C   130 ≤ g CO2/km < 160                C   115 ≤ g CO2/km < 145

  D   160 ≤ g CO2/km < 190                D   145 ≤ g CO2/km < 175

  E   190 ≤ g CO2/km < 220                E   175 ≤ g CO2/km < 205

  F   220 ≤ g CO2/km < 250                F   205 ≤ g CO2/km < 235

  G   ≥ 250 g CO2/km                   G   ≥ 235 g CO2/km
7
  Pour les voitures, la puissance fiscale dépend du poids du véhicule et de la cylindrée. La puissance fiscale
  détermine pour les voitures le montant de la taxe de circulation, de la taxe de circulation complémentaire
  et de la taxe compensatoire des accises. Elle détermine aussi le montant de la taxe de mise en circulation.
8
  Manuelle, automatique, semi-automatique et variomatique.
9
  Obtenue après simulation d’un parcours modélisé prenant en compte des cycles urbains et extra-urbains.
Valeurs officielles et valeurs réelles
Les valeurs officielles d’émissions de CO2 et de consom-
mation de carburant sont mesurées selon une procédure
européenne normalisée. Ceci permet donc de comparer
différentes voitures. Ces valeurs peuvent être différentes en
utilisation réelle (à cause des différences dans le style de
conduite, le trajet et les conditions de circulation, les équi-
pements et les options, etc.).

Essence ou diesel ?
Les voitures essence et diesel sont traitées séparément, tant
dans ce guide que sur les étiquettes. Les voitures diesel émettent
plus de NOx et de particules que les voitures à essence. Elles
obtiennent par contre de meilleurs résultats en termes d’émis-
sions de CO2. Les voitures essence émettent davantage de
monoxyde de carbone (CO) et de composés organiques volatils
(COV). Que votre choix se porte sur un modèle essence ou un
modèle diesel, toutes les voitures vendues actuellement sur le
marché belge répondent à la norme EURO 5.

Biocarburants
Depuis 2006, des biocarburants ont été mis sur le marché. Il
s’agit de carburants d’origine végétale. Il convient d’en dis-
tinguer trois types :
  L’huile végétale pure a une viscosité plus élevée (elle est
  moins « fluide »), et convient dès lors uniquement aux
  moteurs diesel adaptés.                                 FR
  Le biodiesel provient d’une huile végétale pure comme le col-
  za et a subi un traitement chimique appelé « estérification »
  Le bioéthanol provient de plantes agricoles comme la
  betterave et le froment. Le bioéthanol et le biodiesel
  peuvent être respectivement mélangés en quantités
  adaptées aux carburants (diesel et essence) habituels.
Le diesel et l’essence contenant des biocarburants incorpo-
rés satisfont à la norme européenne. Tout le monde peut
rouler avec ces carburants, sans aucune adaptation du mo-
teur et donc sans la moindre difficulté. Il est donc tout à fait
possible de faire le plein de diesel ou d’essence contenant
des biocarburants sans s’en rendre compte.Selon cette norme, on peut mélanger jusqu’à 5 % de bio-
diesel au diesel. Dans l’essence, on peut incorporer au maxi-


                            Guide Co2 de la voiture I Page 31
mum 5 % de bioéthanol (alcool ordinaire) ou jusqu’à 7,5 %
sous la forme de bio-ETBE.10

L’utilisation de ces biocarburants réduit les émissions de CO2
d’origine fossile, proportionnellement à leur part dans le mé-
lange. La combustion de cette part de biocarburants produit
également du CO2. Celui-ci a toutefois été absorbé au préalable
par les plantes cultivées pour la production de ce biocarburant,
via la photosynthèse. Par exemple, si on introduit une part de
5 % de biocarburant, environ 5 % du CO2 rejeté par la combus-
tion du mélange auront déjà été extraits de l’atmosphère par le
phénomène naturel de photosynthèse de la plante.

LPG et CNG
En plus du LPG déjà bien connu (Liquefied Petroleum Gas ou
gaz de pétrole liquéfié) se profile une autre technologie utili-
sant du gaz comme carburant : le CNG (Compressed Natural
Gas ou gaz naturel compressé).

Une voiture équipée d’une installation LPG ou CNG est moins
polluante qu’une voiture à essence, tant pour les émissions
de CO2 que pour certains polluants atmosphériques. Notez
que seul un installateur agréé peut équiper une voiture d’un
de ces systèmes.

Aucune catégorie d’émissions de CO2 ne leur est associée. La
moyenne de référence pour ce genre de véhicules fait défaut
en raison du trop faible volume des ventes. De plus, la plu-
part des installations au LPG sont placées après l’achat du
véhicule. Statistiquement, ces véhicules sont donc considé-
rés comme des véhicules utilisant de l’essence.

Les voitures équipées de série au gaz sont abordées sépa-
rément dans ce guide. Actuellement, la disponibilité de ce
carburant reste malheureusement limitée.

Il est à noter que ces technologies sont, en raison des exi-
gences réglementaires, aussi sûres que les versions essence.
10
   Bio-ETBE est un carburant produit à partir de bioéthanol et d’isobutylène.
La voiture électrique
La voiture électrique apparaît comme une solution prometteuse
pour réduire l’impact de la circulation automobile sur le climat et
toutes les marques se penchent sur le développement de ce type
de véhicule. Les premiers modèles sont d’ors et déjà disponibles.
Sa percée sur le marché dépendra de plusieurs facteurs dont
le prix des batteries qui est encore élevé et représente une part
importante du coût d’achat d’un véhicule électrique. L’autono-
mie (distance qu’une voiture peut parcourir une fois les batteries
rechargées/le plein effectué) des voitures électriques est faible
en comparaison des moteurs thermiques classiques. Le rechar-
gement est aussi un problème car le temps de rechargement
dépend des caractéristiques techniques de la borne utilisée et
peut varier entre 1/2h et plusieurs heures. De plus, bien que
plusieurs initiatives existent déjà, la disponibilité de points de
rechargement est encore faible à l’heure actuelle.
Il est faux de dire que les véhicules électriques ne polluent pas.
Si les véhicules électriques sont meilleurs pour l’environnement,
c’est parce qu’ils ont un meilleur rendement que les véhicules
thermiques classiques et parce que seule la production de
l’électricité nécessaire pollue.
Pour conserver cet avantage, il importe de choisir, d’une part,
un véhicule adapté à ses besoins et, d’autre part, un fournisseur
d’électricité « verte ».
Puisqu’ils n’émettent pas de polluants en roulant et que leur
autonomie est limitée, les véhicules électriques sont particu-
lièrement adaptés à un usage urbain caractérisé par des trajets               FR
courts et forte pollution due au trafic.
En combinaison avec une politique de mobilité axée sur la
promotion des déplacements durables, les voitures électriques
peuvent donc, à long terme, contribuer de façon notable à
l’évolution du transport durable.
L’achat d’un véhicule électrique permet de bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet
sur le site Web du SPF Finances www.minfin.fgov.be.
La plateforme Belgian Electric Vehicle (Be.eV) du SPF Économie
réunit régulièrement les acteurs de l’électro-mobilité autour de
thématiques précises pour encourager et orienter les décisions
des autorités.
                            Guide Co2 de la voiture I Page 33
Der CO2-ratgeber
zum auto
  Sparsam Fahren… ein Gewinn
  für Sie und die Natur !
               2012 w             NL
               2012 w             FR
               2012 w             FR
           Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 35
Liebe Leserin, lieber Leser,

es freut mich sehr, Ihnen die Ausgabe 2012 des CO2-Ratgebers
des Autos vorlegen zu dürfen. Mit diesem Ratgeber wird Ihnen
die Suche nach einem umweltfreundlicheren Auto sehr viel
leichter gemacht.

        Zu meiner Freude interessieren sich immer mehr
        Belgier für die Umweltrisiken ihres Autos und
        entscheiden sich immer öfter für ein Auto mit
        geringerem CO2-Ausstoβ. Der Anteil der sparsa-
        men Wagen auf dem belgischen Markt ist dadurch
        kontinuierlich gestiegen.

       Dieses Interesse an sparsamen Autos kommt auch
       in einer zunehmenden Nutzung dieses CO2-Ra-
tgebers und seiner Online-Version (www.energivores.be/auto)
zum Ausdruck.

Der Ratgeber enthält eine Liste aller Wagen, die im Januar 2012
auf dem belgischen Markt erhältlich waren. Für jedes Modell
werden Verbrauch und CO2-Ausstoβ aufgeführt. Die Automarken
sind alphabetisch und nach Kraftstofftyp geordnet.
Die nützlichen Tipps ermöglichen Ihnen enorme Einsparungen
beim Kraftstoffverbrauch. Eine Liste der Autos mit dem gerings-
ten Verbrauch sowie Informationen über Elektrofahrzeuge ma-
chen den starken Nutzwert dieses CO2 Ratgebers aus.

Autos sind für einen Großteil unseres gesamten CO2-Ausstoßes
verantwortlich. Außerdem produzieren Autos noch eine ganze
Reihe andere Schadstoffe. Auch der CO2-Ausstoβ des Transport-
sektors steigt nach wie vor jährlich an.

Ihre Entscheidung für einen Wagen mit geringem CO2-Ausstoß ist
nach wie vor mehr als wichtig : Autos, die weniger verbrauchen,
sorgen nicht nur für niedrigere Kraftstoffkosten, was Ihrem Geld-
beutel zugute kommt. Sie stoβen auch weniger Treibhausgase
und Schadstoffe aus, was wiederum besser für Ihre Gesundheit
ist, unsere Umwelt schont und den Klimawandel stoppt.

Mit anderen Worten : Wer sich für einen sparsamen Wagen
entscheidet, wählt die Zukunft. Dafür möchte ich Ihnen danken.
                       Melchior Wathelet,
              Staatssekretär für Umwelt, Energie,
            Mobilität und institutionnelle Reformen
                           Der Co2-ratgeber zum auto I Page 37
Ein sparsames Auto…
ein Gewinn für Sie und die Natur !
Dieser Ratgeber enthält die CO2-Emissionswerte
aller Neuwagen. Kohlendioxid ist ein Treibhausgas,
das in Verbindung mit anderen Gasen ursächlich
für den Klimawandel ist. Die Menge des von
Personenkraftwagen ausgestoßenen Kohlendioxids
ist abhängig vom Treibstoffverbrauch. Die Wahl
eines Wagens der wenig CO2 ausstößt, ist gleichzeitig
auch ein Garant für einen niedrigen Verbrauch : ein
sparsames Auto.
In diesem Ratgeber sind alle seit Januar 2012
erhältlichen Neufahrzeuge aufgeführt.
Dieser Ratgeber steht im Einklang mit dem europäischen Konzept
zur Informationsbeschaffung über die CO2-Emissionen und den
Kraftstoffverbrauch für Neuwagenkäufer. Er ergänzt das CO2-Etikett,
das auf jedem zum Verkauf angebotenem Neuwagen steht.

Hier ein Muster des Etiketts, das Sie auf jedem
zum Verkauf angebotenen Neuwagen vorfinden.
1
  Richtlinie 1999/94
Diesem Beispiel können Sie entnehmen, dass das benzinbetrie-
bene Auto der Marke X, Modell Y, mit einem Durchschnittsver-
brauch von 6,2 l/100 km und einem CO2-Ausstoß von 148 g/km
eingestuft wird.
Um Ihnen den Vergleich zwischen den CO2-Emissionen des aus-
gestellten Modells und dem Durchschnittswert zu erleichtern,
weist das Etikett eine Farbskala mit sieben Abstufungen auf, die
den CO2-Emissionspegeln, je nach Treibstoffart, entsprechen.
Die grünen Zonen zeigen unterdurchschnittliche Emissionswerte
an, die roten Zonen überdurchschnittliche Werte.
In dem Beispiel wird das Auto in Klasse C (hellgrün) eingestuft ;
es liegt also nahe am Durchschnittswert der benzinbetriebenen
Fahrzeuge.
NB : Da die Kohlendioxidemissionen vom Treibstoff abhängig sind, gibt es eine
Skala für Benzin und eine für Diesel.


Informationsmittel
Vor Ort...
Dieser Ratgeber ist bei jedem Autohändler erhältlich. Fragen Sie
danach ! An jedem zum Verkauf ausgestellten Neuwagen fin-
den Sie ein Etikett, das Auskunft über den Kraftstoffverbrauch
und die CO2-Emissionen gibt. Händler und Werkstätten sind
verpflichtet, Poster oder Video-Installationen vorzusehen, die
den Verbraucher über Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission
sämtlicher, an diesem Verkaufsort verfügbaren Modelle infor-
mieren. Auf den folgenden Seiten finden Sie alle wissenswerten
technischen Angaben zur optimalen Nutzung dieses Ratgebers.

...und im Internet
Wenn Sie Zugang zum Internet haben, können Sie den Rat-
geber auch unter www.energivores.be/auto abrufen oder
kostenlos bestellen. Das Berechnungsmodul ermöglicht Ih-
nen sowohl die langfristigen Kosten (Anschaffungs- und Be-
triebskosten) als auch die CO2-Emissionen zu berechnen. Es
werden dabei die zurückgelegte Strecke, die Art der Strecke
(Stadt- oder Fernverkehr) und Ihr Fahrstil.
                               Der Co2-ratgeber zum auto I Page 39
Warum einen Wagen mit gerin-
gem CO2-Ausstoß wählen ?
Abgesehen von den Folgen für das Klima und dem Vorteil,
ein verbrauchsgünstiges Fahrzeug zu besitzen, gibt es weitere
Gründe für CO2-sparsame Pkw..

Privatpersonen
Preisermäßigung beim Kauf eines Autos mit
geringem CO2 – Ausstoß
Für Autos die ab dem 1 Januar 2012 bestellt werden gibt es
keine Ermäßigung auf dem Ankaufspreis mehr.

Unternehmen
Steuerliche Absetzbarkeit beim Kauf von Geschäftsautos
Bei der Anschaffung eines neuen Geschäftsautos wird die Ab-
setzbarkeit anderer Kosten als die des Treibstoffes je nach CO2-
Ausstoß differenziert.
           CO2- ausstOss          steuerliChe abzuGsFähiGkeit
              elektro
                0                120 %
      diesel             benzin
     >0– 105 g            >0 – 105 g       100 %
    >60 – 105 g           >60 – 105 g       90 %
   >105 – 115 g           >105 – 125 g       80 %
   >115 – 145 g           >125 – 155 g       75 %
   >145 – 170 g           >155 – 180 g       70 %
   >170 – 195 g           >180 – 205 g       60 %
      >195 g              >205 g       50 %


Solidaritätsbeitrag
Der Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer unmittelbar oder mit-
telbar ein Fahrzeug, das nicht für eine ausschließlich berufliche
Benutzung bestimmt ist, zur Verfügung stellt, muss einen Solida-
ritätsbeitrag zahlen. Dieser Beitrag beträgt mindestens 24,25 €
monatlich und wird folgendermaßen pauschal festgelegt2
    Benzinfahrzeuge : [(Y x 10,48€) - 768]/12
    Dieselfahrzeuge : [(Y x 10,48€) - 600]/12
    LPG-Fahrzeuge : [(Y x 10,48€) - 990]/12
    Elektrofahrzeuge : 24,25 €

Wobei Y für die CO2-Emmissionswerte (g/km) steht.

2
  Die Beträge sind für 2012 bereits indexiert.
Vorteil jeglicher Art
Außerdem stellt ein solches, vom Arbeitgeber zur Verfügung
gestelltes Fahrzeug für den Arbeitnehmer einen Vorteil jegli-
cher Art dar. Die Kohlendioxidemissionen ersetzen die Steu-
er-PS in der Berechnung der Vorteile jeglicher Art.

seit 2010 werden CO2 emissionen in der berechnung in kauf
genommen. seit 2012 wird folgende Methode angewendet:
1) Den Preis der Rechnung – Optionen und MWSt inbegriffen,
ohne Rabatt, Preissenkungen, Mäßigungen und Rückerstattun-
gen hinzuzufügen – durch 6/7 multiplizieren (ungefähr 0.86).
2 ) Demzufolge, den CO2-Ausstoss Prozentsatz ihres Fahrzeu-
ges berechnen
• 5,5% + 0,1% für jeden Gram/CO2/km über 115 im Falle eines
 Benzin oder Gas-Fahrzeuges (LPG, CNG).
• 5,5% + 0,1% für jeden Gram/CO2/km über 95 für Dieselfahrzeuge.
Falls der CO2 Wert unter diesen Werten liegt, 0,1% für jeden
Gram unter diesem Wert abrechnen.
In allen Fällen beträgt der minimale Prozentsatz 1,5% und ma-
ximal 23,5%.                                                                                                        
Der Wert des Vorteils jeglicher Art ist der Prozentsatz 2) vom
Wert 1).
In allen Fällen wird ein Minimum von 1200 Euro angerechnet
(indexierter Betrag)

Für weitere informationen über die steuermaßnahmen :
   Infolinie des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen :
   0257 257 57
   www.minfin.fgov.be

   Wallonische Ökoprämie : Mehr Informationen über walloni-
   sche Ökoprämien finden Sie auf der Website
   www.wallonie.be oder ecoautowal@spw.wallonie.be
                                        Der Co2-ratgeber zum auto I Page 41
Der umwelt zuliebe
Das Auto ist ein besonders bequemes
Verkehrsmittel. Sein massiver Einsatz hat jedoch
folgenschwere Auswirkungen auf die Umwelt,
auf das Klima und die Luftqualität.

Folgen für das klima
Auto zu fahren bedeutet Kraftstoff verbrauchen und... Kohlen-
dioxid (CO2) produzieren. Das Kohlendioxid (CO2), ein geruch-
und farbloses Gas, das in die Atmosphäre gelangt, fördert den
Treibhauseffekt und trägt maßgeblich zur Erderwärmung bei.

Treibhauseffekt - ein natürliches Phänomen
Das Klima unseres Planeten folgt einem natürlichen Gleich-
gewicht. Das Erdklima wird durch verschiedene Faktoren
bestimmt, unter anderem auch durch den Treibhauseffekt.
Die Sonnenenergie erreicht uns durch die Atmosphäre und
erwärmt die Erdoberfläche. Die Erde gibt ihrerseits einen Teil
dieser Energie in Form von Wärmestrahlung (Infrarotstrah-
len) wieder ab. Wasserdampf, CO2 und andere natürlich in
der Atmosphäre vorkommende Treibhausgase absorbieren
einen Teil dieser Strahlung. Dies bewirkt eine lebensnotwen-
dige Erwärmung der Atmosphäre, denn ohne diese natürliche
Schutzschicht würde die Temperatur auf der Erdoberfläche
etwa 30°C unter der heutigen liegen. Dieses natürliche Phäno-
men wird üblicherweise als „Treibhauseffekt “ bezeichnet.

Industrielle Revolution und Treibhauseffekt
Das Problem ist jedoch, dass der Mensch seit der industriel-
len Revolution immer mehr fossile Brennstoffe (Erdöl, Erdgas,
Kohle) verbrennt und damit die Menge des in die Atmo-
sphäre abgegebenen CO2 und anderer Treibhausgase stark
ansteigt. Diese massiven Treibhausgasemissionen fördern
merklich den natürlichen Treibhauseffekt, was zu Klimaver-
änderungen führt.

Im Straßenverkehr werden Unmengen fossiler Brennstoffe
verbraucht : Benzin, Diesel und LPG sind nämlich Erdölde-
rivate. Autos verbrauchen immer weniger Kraftstoff, aber
der Straßenverkehr wächst stetig an. Seit 1990 haben die
verkehrsbedingten CO2-Emissionen in Belgien um 33 % zu-
genommen. Ihr Anteil an den gesamten CO2-Emissionen in
unserem Land beträgt 21 %!
ausführlichere informationen hierzu finden sie unter :
  www.climat.be

Europaweite Strategie zur Senkung der
Treibhausgasemissionen
Der in jüngsten Jahren stetig anwachsende Individualver-
kehr hat eine beträchtliche Zunahme des CO2-Ausstoßes
bewirkt. Der anwachsende Individualverkehr hat die Euro-
päische Union alarmiert. Sie hat sich zum Ziel gesetzt,die
durchschnittlichen CO2-Emissionen jedes Wagens bis
2012-2015 auf 120 g/km zu senken (derzeit liegt der Durch-
schnittswert der CO2-Emissionen in Belgien bei 133,4 g/km).
Dieses Ziel kann dank verschiedener Maßnahmen erreicht
werden : technische Maßnahmen um 130 g CO2/km zu errei-
chen, zusätzliche Maßnahmen um die Emissionen um wei-
tere 10 g CO2/km zu senken, steuerliche Maßnahmen und
Verbraucherinformationskampagnen.

Mit der Lektüre dieses Ratgebers – und dem Kauf eines Wa-
gens, der weniger CO2 ausstößt, können Sie zur Erreichung
dieses Ziels beitragen.

Auswirkungen auf die luft und...
unsere gesundheit
Die Zunahme des Straßenverkehrs hat nicht nur negative
Auswirkungen auf das Klima. Der Verkehr trägt auch zur
Luftverschmutzung, zu erhöhtem Unfallrisiko und zur Lärm-
belästigung bei und bewirkt eine allgemeine Abnahme kör-
perlicher Bewegung (Gehen oder Radfahren).

Laut einer Folgenabschätzung der EU-Kommission aus
dem Jahr 2005 verursacht die Luftverschmutzung in Europa
370.000 verfrühte Sterbefälle pro Jahr.

Den jüngsten Berichten der Europäischen Umweltagentur
(www.eea.europa.eu), zufolge befindet sich unser Land
in der Zone mit den höchsten Konzentrationen von Luftschad-
stoffen, was mit Belgiens Bevölkerungsdichte in unmittelbarem
Zusammenhang steht.

Belgische Studien, die im Rahmen des Aktionsplans für Umwelt
und Gesundheit (www.nehap.be) durchgeführt wurden,
haben den Ernst der Auswirkungen der Luftverschmutzung
auf die Gesundheit bestätigt. Laut dieser Studie wird ge-
schätzt, dass die Verschmutzungshöchstwerte im Winter in
Belgien die Lebenserwartung um 5 Monate verkürzen.


                          Der Co2-ratgeber zum auto I Page 43
Aktionspläne zur Verbesserung der Situation
Für Kraftfahrzeuge gelten Emissionsgrenzwerte für den Aus-
stoß gesundheitsschädlicher Schadstoffe, die EURO-Normen.
Diese Normen werden auf europäischer Ebene festgelegt
und etwa alle fünf Jahre überprüft.

         Motori-          NOx
  referenz            CO3        hC5   NOx               Partikel6
         sierung          + hC4
                    Gramm pro kilometer (g/km)
  eurO 4     benzin       1              0,1     0,08
  2005-2006    diesel     0,5      0,3             0,25      0,025

   eurO 5    benzin       1              0,1     0,06       0,005
  2009-2011
          diesel     0,5      0,23             0,18       0,005

   eurO 6    benzin       1              0,1     0,06       0,005
  2014-2015
          diesel     0,5      0,17             0,08       0,005

Ein föderaler Plan zur Bekämpfung der Luftverschmutzung
ist 2009 verabschiedet worden. Die Föderalbehörde will mit
diesem Plan zur Verringerung der Schadstoffe beitragen und
die Anstrengungen der Regionen unterstützen.

Ecoscore ist ein Indikator, der die verschiedenen Umweltstörun-
gen / Schadstoffe (Treibhausgase, Schadstoffe, Lärm) verrechnet
um einem integrierten Wert anzugeben (www.ecoscore.be).

Auf europäischer Ebene werden neue Technologien in der Mo-
tor- und Katalysatortechnik weiterentwickelt und « saubere »
Kraftstoffe stärker eingesetzt.

Die durch den Automobilverkehr aufgeworfenen Fragen wer-
den die internationalen Diskussionen über die globale Vision des
Straßenverkehrs bestimmen. THE PEP, das gesamteuropäische
Programm für Verkehr, Gesundheit und Umwelt (gemeinschaft-
licher Prozess der Weltgesundheitsorganisation und der Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) fördert
die Entwicklung des nachhaltigen Verkehrs, der die Probleme von
Umwelt und Gesundheit berücksichtigt (www.thepep.org).
3
   CO : Kohlenmonoxid
4
   NOx : Stickoxide. NOx ist der Sammelname für die chemischen Verbindungen von Sauerstoff
5
   HC : Kohlenwasserstoff
6
   Partikel : Feinstaubpartikel
Intelligent fahren, geld sparen
Richtiges Fahrverhalten und regelmäßige
Wartung Ihres Autos senken den
Kraftstoffverbrauch. Einige Ratschläge für
sparsames Fahren :
  Starten und fahren Sie gemäßigt an, um den Motor nach
  und nach auf optimale Betriebstemperatur zu bringen.
  Vermeiden Sie hochtouriges Fahren, schalten Sie rechtzei-
  tig in den nächst höheren Gang.
  Fahren Sie vorausschauend und verringern Sie rechtzeitig
  die Geschwindigkeit.
  Schalten Sie den Motor ab, sobald Sie anhalten, umso mehr
  als Sie damit auch eine Geldstrafe vermeiden können.
  Ein regelmäßig und fachgerecht gewartetes Auto ver-
  braucht weniger Treibstoff ; beachten Sie die Angaben des
  Herstellers.
  Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck (1-mal monatlich)
  und erhöhen Sie ihn gegebenenfalls auf den vom Herstel-
  ler empfohlenen Druck (bei voller Beladung).
  Benutzen Sie elektrisches Zubehör (heizbare Heckscheibe,
  Klimaanlage usw.) nur dann, wenn es unbedingt notwen-
  dig ist. Eine auf vollen Touren laufende Klimaanlage kann
  den Verbrauch um mehr als 10 % erhöhen.
  Beladen Sie Ihren Wagen nicht unnötig, vor allem auf dem
  Dach. Ein Dachgepäckträger kann den Kraftstoffverbrauch
  um bis zu 20 % erhöhen. Befestigen Sie Fahrräder lieber am
  Heck als auf dem Dach.
                         Der Co2-ratgeber zum auto I Page 45
Wie ist der ratgeber zu benutzen ?
Dieser Ratgeber erfasst alle auf dem belgischen
Markt erhältlichen Neuwagen. Sie sind in
alphabetischer Reihenfolge nach Marke geordnet
und werden nach Kraftstofftyp unterschieden :
Benzin, Diesel oder Flüssiggas (LPG oder CNG).
Für jedes Modell werden folgende Daten
angegeben :
    Hubraum (ccm)
    Motorleistung (kW)
    Die Steuer-PS 7
    Getriebeart8
    Kraftstoffverbrauch (l/100 km)9
    CO2-Emissionswerte in g CO2/Kilometer11 (g CO2/km)9
    Kategorie der CO2-Emissionen (A, B, C...)

Die Einstufung der CO2-Emissionen
Wie bereits erwähnt, können Sie anhand der Farbskala auf ei-
nen Blick den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen je-
des Wagens mit dem Durchschnittswert vergleichen. Die Ein-
stufungsskala beruht auf den CO2-Emissionswerten : Gramm
CO2/Kilometer (g CO2/km).

     BENZIN                        DIESEL
  A   < 100 g CO2/km                 A   < 85 g CO2/km

  B   100 ≤ g CO2/km < 130              B   85 ≤ g CO2/km < 115

  C   130 ≤ g CO2/km < 160              C   115 ≤ g CO2/km < 145

  D   160 ≤ g CO2/km < 190              D   145 ≤ g CO2/km < 175

  E   190 ≤ g CO2/km < 220              E   175 ≤ g CO2/km < 205

  F   220 ≤ g CO2/km < 250              F   205 ≤ g CO2/km < 235

  G   ≥ 250 g CO2/km                 G   ≥ 235 g CO2/km
7
  Die Steuer-PS hängen für Personenkraftwagen vom Gewicht des Wagens und des Hubraums ab. Die An-
  zahl der Steuer-PS bestimmt für Personenkraftwagen die Höhe der Verkehrssteuer, der Zusatzverkehrss-
  teuer und der Ausgleichssteuer und bestimmt teilweise auch die Höhe der Verkehrszulassungssteuer.
8
  Handschaltung, Automatik, Halbautomatik und Variomatik.
9
  Ergebnisse nach Simulation einer genormten Fahrstrecke im Stadt- und Überlandzyklus.
Offizielle und konkrete Maßnahmen
Die amtlichen Werte für die CO2-Emissionen und den Spritver-
brauch werden gemäß einem europäischen standardisierten
Verfahren gemessen. Die Wagen können also miteinander ver-
glichen werden. Diese Werte können im tatsächlichen Gebrauch
voneinander abweichen (unterschiedliche Fahrweise, Strecke
und Verkehrsumstände, Ausstattungen und Optionen,...).

Benzin oder Diesel ?
Autos mit Benzin- bzw. Dieselmotor werden sowohl in diesem Rat-
geber als auch auf dem Etikett getrennt behandelt. Die mit Diesel
betriebenen Fahrzeuge stoßen mehr NOx und Partikel aus als ben-
zinbetriebene Fahrzeuge aber erzielen im Allgemeinen bessere Ver-
brauchsergebnisse sowie niedrigere CO2-Emissionswerte. Die mit
Benzin betriebenen Fahrzeuge stoßen mehr Kohlenmonoxid (CO)
und flüchtige organische Verbindungen (VOC) aus. Unabhängig
davon, ob Sie sich für ein mit Benzin betriebenes Auto oder einen
Dieselmotor entscheiden, müssen alle auf dem belgischen Markt
verkauften Autos der Euro-4-Norm entsprechen.

Biokraftstoffe
Seit 2006 werden in Belgien Biokraftstoffe eingeführt. Bio-
kraftstoffe sind Kraftstoffe pflanzlichen Ursprungs. Es gibt
drei Arten von Biokraftstoffen (in der Reihefolge ihres Auf-
kommens auf dem belgischen Markt : reines Pflanzenöl, Bio-
diesel und Bioethanol.
  Reines Pflanzenöl hat eine hohe Viskosität (es ist weniger
  flüssig) und ist deshalb nur für angepasste Dieselmoto-
  ren geeignet.
  Biodiesel wird aus Öl von Pflanzen wie Raps gewonnen
  und chemisch behandelt – verestert
  Bioethanol kommt aus landwirtschaftlichen Pflanzen
  wie Rüben und Weizen. Bioethanol und Biodiesel dür-
  fen herkömmlichem Diesel oder Benzin in angepassten
  Mengen beigemischt werden.

Diesel und Benzin mit beigemischten Biokraftstoffen ent-
sprechen der europäischen Norm für Diesel und Benzin.
Jeder kann mit diesen Kraftstoffen fahren, ohne dass der Mo-
tor angepasst werden müsste und somit ohne die geringste
Schwierigkeit für den Autofahrer. Es kann daher durchaus
möglich sein, Diesel oder Benzin mit Biokraftstoffen zu tan-
ken, ohne es zu merken.
                           Der Co2-ratgeber zum auto I Page 47
Laut dieser Norm darf Diesel bis zu 5 % Biodiesel beigemischt
werden. Benzin darf höchstens 5 % Bioethanol (= normalesz
Alkohol) enthalten, beziehungsweise bis zu 7,5 %, wenn da-
neben auch Bio-ETBE10 hinzugefügt wird.

Die Verwendung dieser Biokraftstoffe verringert den Ausstoß
von Kohlendioxid fossilen Ursprungs etwa im Verhältnis zu
ihrem Anteil in der Mischung. Bei der Verbrennung dieser
Biokraftstoff-Anteile wird ebenfalls CO2 freigesetzt. Diese
CO2-Mengen wurden jedoch zuvor von den Pflanzen, die für
die Produktion dieses Biokraftstoffs angebaut wurden, auf
dem Weg der Photosynthese absorbiert. Das bedeutet, dass
bei einer Beimischung von 5 % Biokraftstoff rund 5 % des bei
der Verbrennung frei werdenden Kohlendioxids bereits zuvor
durch die natürliche Photosynthese der Pflanzen aus der At-
mosphäre entnommen worden sind.

LPG und CNG
Neben dem heutzutage gut bekannten Flüssiggas (LPG, Li-
quefied Petroleum Gas) setzt sich eine andere Technologie,
die Gas als Kraftstoff verwendet, durch : CNG (Compressed
Natural Gas).

Ein mit Flüssiggas oder CNG betriebenes Auto ist umwelt-
freundlicher als ein mit Benzin betriebenes, sowohl in Bezug
auf den CO2-Ausstoß als auch auf andere Luftschadstoffe. Der
Einbau einer Flüssiggas- oder CNG-Anlage darf allerdings nur
von einem eingetragenen Fachbetrieb vorgenommen werden.

Diese Fahrzeuge werden keiner Kategorie von CO2-Emissi-
onswerten zugeordnet. Wegen des zu geringen Absatzvolu-
mens gibt es für diese Fahrzeuge keine Durchschnittswerte.
Außerdem werden die meisten Flüssiggasanlagen erst nach
dem Erwerb des Fahrzeugs eingebaut. Statistisch werden
diese Fahrzeuge daher als benzinbetriebene Autos erfasst.

Die serienmäßig mit Flüssiggas-Anlage ausgestatteten Fahr-
zeuge werden in diesem Ratgeber gesondert aufgeführt.
Zurzeit ist dieser Kraftstoff leider nur beschränkt verfügbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Technologien auf-
grund der gesetzlichen Anforderungen genauso sicher wie
die Benzinversionen sind.
10
   Bio-ETBE ist ein Kraftstoff, der aus Bioethanol und Isobutylene gewonnen wird.
Elektrofahrzeuge
Um die Auswirkungen des Autoverkehrs auf das Klima zu ver-
ringern, gelten Elektrofahrzeuge als vielversprechende Lösung.
Viele Kraftfahrzeughersteller arbeiten aktuell intensiv an der Ent-
wicklung dieser, mit Strom betriebenen, Fahrzeuge. Die neuen
Modelle sind ab jetzt vorhanden.
Die Marktakzeptanz von Elektroautos ist von verschiedenen Fak-
toren abhängig. Dabei spielt der Preis der Batterien eine wichtige
Rolle ; dieser Preis ist zurzeit noch relativ hoch und ist großenteils
der Grund für den hohen Kaufpreis eines Elektroautos. Die Au-
tonomie (die Strecke, die ein Auto nach dem Aufladen/Tanken
zurücklegen kann) eines Elektroautos ist im Vergleich zu der, mit
klassischen Motoren betriebenen PKW, niedrig. Auch das Auf-
laden kann Probleme verursachen, da die Aufladezeit von den
technischen Eigenschaften der verwendeten Stromtankstelle ab-
hängig ist und zwischen einer halben Stunde und einigen Stun-
den schwankt. Obwohl es bereits verschiedene Initiativen gibt, ist
die Dichte der verfügbaren Stromtankstellen noch gering.
Die Behauptung, das Elektroautos nicht die Umwelt verschmut-
zen, stimmt nicht. Das Elektroautos besser für die Umwelt sind hat
als Hauptgrund, dass sie einen höheren Wirkungsgrad als klassi-
sche Autos haben und dass nur die Erzeugung der erforderlichen
Menge an Elektrizität eine Verschmutzung verursacht.
Um diese umwelttechnischen Vorzüge zu sichern ist es von
großer Bedeutung, sich einerseits für ein Elektroauto zu ent-
scheiden, das den eigenen Bedürfnissen angepasst ist, und sich
anderseits für einen “grünen” Stromlieferanten zu entscheiden.
Weil Elektroautos beim Fahren keine Schadstoffe ausstoßen und
über eine beschränkte Autonomie verfügen, sind sie vor allem für
die Stadt geeignet. Kurze Strecken und eine geringe Verschmut-
zung sind kennzeichnend für den städtischen Kurzstreckenverkehr.
In Verbindung mit einer Politik zur Förderung nachhaltiger
Mobilität können Elektroautos also auf langem Termin einen
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilitätsentwicklung
leisten. Sie haben Anspruch auf Steuerermäßigung für den
Kauf und Betrieb eines Elektrofahrzeugs. Nähere Informati-
onen darüber finden Sie auf der Website des FÖD Finanzen
www.minfin.fgov.be.
Die Plattform Belgian Electric Vehicle (Be.eV) des FÖD Wirt-
schaft bringt regelmäßig die Akteure der elektrischen Mobili-
tät zusammen. Die diskutierten Themen und deren Ergebnisse
bilden oftmals Handlungsempfehlungen der Behörden.
                             Der Co2-ratgeber zum auto I Page 49
      DE BESTE KEUZE
            Deze tabel bevat de voertuigen waarvan de
            uitstoot niet hoger ligt dan 120 g CO2 per
            km11. Daarbij komt nog dat ook het brandstof-
            verbruik van deze voertuigen heel laag ligt.      LES PREMIERS CHOIX
            Ce tableau comprend les voitures dont les
            émissions ne dépassent pas 120 g de CO2
            par km11. Ces voitures se caractérisent par
            leur faible consommation de carburant.      DIE HITLISTE
            In dieser Tabelle werden die Kraftfahrzeuge
            aufgeführt, deren CO2-Emissionen unter
            120 g/km liegen11. Darüber hinaus weisen
            diese Fahrzeuge einen geringen Kraftstoff-
            verbrauch auf.
11
   Voor de meest recente informatie kunt u terecht op www.energievreters.be/auto.
11
   Pour les informations les plus récentes, rendez vous sur www.energivores.be/voiture.
11
   Die neuesten Informationen finden Sie auf der Website www.energievreters.be/auto.
          El l
                                             E
                                           IEB
         oD
                                          TR
      -m
                                         GE
     lE
                                        S.
                                       S.-
    Dè
                                CO CO N
                                      AN
   mo
                                      SE
                                    TR
                                    AS
                                     -
 l-
                                   R.
                                   N.-
                                  kl
                                 -CV                                 RB
DE
                                 RS
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                CA
                                2
                                Pk

                                VE
                         CC
CITROENC-ZERO - HIGH LINE              0  35  4  A        A
MITSUBISHII-MIEV                   0  35  4  A        A
NISSAN LEAF - ELECTRIC                0  80  4  A        A
PEUGEOT ION                     0  35  4  A        A
RENAULT FLUENCE - Z E ELECTRIC            0  50  4  A        A
TESLA ROADSTER                    0  198  4  A        A
CHEVROLET VOLT - 1.4 16V             1398  111  8  A  1,2  27  A
OPEL AMPERA - 1.4 16V               1398  63  8  A  1,6  40  A
KIA RIO - 1.1CRDI ISG ACCESS           1120  55  6  M  3,2  85  B
SMART FORTWO CABRIO - 0.8CDI PU          799  40  5  S  3,3  86  B
SMART FORTWO COUPE - 0.8CDI PU           799  40  5  S  3,3  86  B
CITROEN C3 - 1.4E-HDI BMP             1398  50  8  S  3,4  87  B
CITROEN DS3 - 1.4E-HDI BMP CHIC          1398  50  8  S  3,4  87  B
SMART FORTWO CABRIO - 0.8CDI SOFTOUCH P      799  40  5  A  3,3  87  B
SMART FORTWO COUPE - 0.8CDI SOFTOUCH P       799  40  5  A  3,3  87  B
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.2CRTDI BLUEMOTION 87G  1199  55  7  M  3,3  87  B
LEXUS CT - 200H                  1798  73  10  V  3,8  87  A
RENAULT CLIO 3D/P - 1.5DCI65 ECO ICE-WATCH    1461  65  8  M  3,4  89  B
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI65 ECO ICE-WATCH    1461  65  8  M  3,4  89  B
SEAT IBIZA 5D/P - 1.2CRTDI ECOMOTIVE       1199  55  7  M  3,4  89  B
SEAT IBIZA SC - 1.2CRTDI ECOMOTIVE        1199  55  7  M  3,4  89  B
SEAT IBIZA ST - 1.2CRTDI ECOMOTIVE        1199  55  7  M  3,4  89  B
SKODA FABIA - 1.2CRTDI GREENLINE AMBIENTE     1199  55  7  M  3,4  89  B
SKODA FABIA COMBI - 1.2CRTDI GREENLINE AMBIENTE  1199  55  7  M  3,4  89  B
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.2CRTDI BLUEMOTION 89G  1199  55  7  M  3,4  89  B
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.2CRTDI BLUEMOTION 89G  1199  55  7  M  3,4  89  B
TOYOTA AURIS 5D/P - 1.8 HSD E-CVT LUNA      1798  73  10  V  3,8  89  A
TOYOTA PRIUS - 1.8VVT-I MULTIDRIVE S       1798  73  10  V  3,9  89  A
FIAT 500 - 0.9 MTA                 875  63  5  S  3,9  90  A
FIAT 500 C - 0.9 MTA                875  63  5  S  3,9  90  A
FIAT PUNTO 3D/P - 1.3MJTD62            1248  62  7  M  3,4  90  B
FIAT PUNTO 5D/P - 1.3MJTD62            1248  62  7  M  3,4  90  B
RENAULT TWINGO - 1.5DCI55 EX           1461  55  8  M  3,4  90  B
FIAT 500 - 0,9                   875  63  5  M   4  92  A
FIAT 500 C - 0,9                  875  63  5  M   4  92  A
TOYOTA AURIS 5D/P - 1.8 HSD E-CVT         1798  73  10  V   4  93  A
KIA RIO - 1.1CRDI ISG               1120  55  6  M  3,6  94  B
OPEL CORSA 3D/P - 1.3CDTI70 ECOFLEX        1248  70  7  M  3,5  94  B
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI65 ECO         1461  65  8  M  3,6  94  B
LEXUS CT - 200H                  1798  73  10  V  4,1  94  A
KIA PICANTO 3D/P - 1.0 ISG             998  51  6  M  4,1  95  A
KIA PICANTO 5D/P - 1.0 ISG             998  51  6  M  4,1  95  A
NISSAN MICRA 5D/P - 1.2 DIG-S VISIA        1198  72  7  M  4,1  95  A
ALFA ROMEO MITO - 1.3JTDM62            1248  62  7  M  3,6  95  B
CHEVROLET AVEO 5D/P - 1.3VCDI 70 ECO LT      1248  70  7  M  3,6  95  B
CITROEN C3 - 1.6E-HDI68              1560  68  9  M  3,6  95  B
CITROEN DS3 - 1.6E-HDI68 16V 95G SO CHIC     1560  68  9  M  3,6  95  B


                                            I 51
BESTE KEUZE               PREMIERS CHOIX        HITLISTE        El l
                                                 E
                                                IEB
       oD
                                               TR
      -m
                                             GE
     lE
                                            S.
                                            S.-
    Dè
                                    CO CO N
                                           AN
   mo
                                          SE
                                         TR
                                        AS
                                         -
 l-
                                        R.
                                       N.-
                                       kl
                                      -CV                                      RB
DE
                                      RS
                                     T.-
mo
                                kw
                                    VE                                    CA
                                     2
                                    Pk

                                    VE
                             CC
FIAT PUNTO 3D/P - 1.3MJTD62               1248  62   7  M   3,6  95  B
FIAT PUNTO 5D/P - 1.3MJTD62               1248  62   7  M   3,6  95  B
FORD FIESTA 3D/P - 1.6TDCI ECONETIC T          1560  70   9  M   3,6  95  B
FORD FIESTA 5D/P - 1.6TDCI ECONETIC T          1560  70   9  M   3,6  95  B
OPEL CORSA 5D/P - 1.3CDTI70 ECOFLEX           1248  70   7  M   3,6  95  B
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.6CRTDI66 BLUEMOT        1598  66   9  M   3,7  96  B
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.6CRTDI66 BLUEMOT        1598  66   9  M   3,7  96  B
LANCIA YPSILON 5D/P - 0.9 TWINAIR DFN           875  63   5  S   4,1  97  A
SMART FORTWO COUPE - 1.0 45 MHD PURE           999  45   6  S   4,2  97  A
SMART FORTWO COUPE - 1.0 52 MHD PU            999  52   6  S   4,2  97  A
FIAT PUNTO 3D/P - 0.9 TWINAIR               875  63   5  M   4,1  98  A
FIAT PUNTO 5D/P - 0.9 TWINAIR               875  63   5  M   4,1  98  A
SMART FORTWO COUPE - 1.0 45 MHD SOFTTOUCH PURE      999  45   6  A   4,3  98  A
SMART FORTWO COUPE - 1.0 52 MHD SOFTTOUCH P        999  52   6  A   4,3  98  A
CITROEN C3 - 1.6E-HDI68 EXCLUSIVE            1560  68   9  M   3,7  98  B
CITROEN C4 BERLINE - 1.6E-HDI82 BMP           1560  82   9  S   3,8  98  B
CITROEN DS3 - 1.6E-HDI68 98G               1560  68   9  M   3,7  98  B
HYUNDAI I20 5D/P - 1.4CRDI66               1396  66   8  M   3,7  98  B
HYUNDAI I20 STC - 1.4CRDI66               1396  66   8  M   3,7  98  B
PEUGEOT 207 3D/P - 1.6HDI68               1560  68   9  M   3,8  98  B
PEUGEOT 207 5D/P - 1.6HDI68               1560  68   9  M   3,8  98  B
PEUGEOT 308 5D/P - 1.6E-HDI82 STT BMP A         1560  82   9  S   3,8  98  B
CITROEN C1 3D/P - 1.0I                  998  50   6  M   4,3  99  A
CITROEN C1 5D/P - 1.0I                  998  50   6  M   4,3  99  A
FIAT PANDA - 0.9 TWINAIR 48KW               908  48   5  M   4,2  99  A
FIAT PANDA - 0.9 TWINAIR 63KW               875  63   5  M   4,2  99  A
HYUNDAI I10 - 1.0 COMFORT                 998  51   6  M   4,2  99  A
LANCIA YPSILON 5D/P - 0.9 TWINAIR             875  63   5  M   4,2  99  A
NISSAN MICRA 5D/P - 1.2 DIG-S              1198  72   7  M   4,3  99  A
SMART FORTWO CABRIO - 1.0 52 MHD PU            999  52   6  S   4,3  99  A
TOYOTA IQ - 1000VVTI                   998  50   6  M   4,4  99  A
AUDI A1 - 1.6TDI66 A                   1598  66   9  M   3,8  99  B
AUDI A1 - 1.6TDI77 A                   1598  77   9  M   3,8  99  B
AUDI A3 3D/P - 1.6TDIE ATTRACTION            1598  77   9  M   3,8  99  B
CHEVROLET AVEO 5D/P - 1.3VCDI 55 LS           1248  55   7  M   3,8  99  B
CITROEN C3 - 1.4HDI                   1398  50   8  M   3,8  99  B
CITROEN C3 - 1.6E-HDI82 EXCLUSIVE            1560  82   9  M   3,8  99  B
CITROEN DS3 - 1.4HDI CHIC                1398  50   8  M   3,8  99  B
CITROEN DS3 - 1.6E-HDI82                 1560  82   9  M   3,8  99  B
KIA RIO - 1.1CRDI ISG SENSE               1120  55   6  M   3,8  99  B
LANCIA YPSILON 5D/P - 1.3MULTIJET II           1248  70   7  M   3,8  99  B
MINI MINI - 1.6D66 ONE                  1598  66   9  M   3,8  99  B
MINI MINI - 1.6D82 COOPERD                1598  82   9  M   3,8  99  B
OPEL ASTRA 5D/P - 1.7CDTI81 ECOFLEX           1686  81   9  M   3,7  99  B
OPEL ASTRA 5D/P - 1.7CDTI96 ECOFLEX           1686  96   9  M   3,7  99  B
RENAULT TWINGO - 1.5DCI63 GT               1461  63   8  M   3,8  99  B
SEAT IBIZA 5D/P - 1.2CRTDI                1199  55   7  M   3,8  99  B
         El l
                                             E
                                            IEB
       oD
                                           TR
      -m
                                         GE
     lE
                                        S.
                                        S.-
    Dè
                                CO CO N
                                       AN
   mo
                                      SE
                                     TR
                                    AS
                                     -
 l-
                                    R.
                                   N.-
                                   kl
                                  -CV                                  RB
DE
                                  RS
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                CA
                                 2
                                Pk

                                VE
                          CC
SEAT IBIZA SC - 1.2CRTDI              1199  55  7  M  3,8  99  B
SEAT LEON - 1.6CRTDI77 ECO             1598  77  9  M  3,8  99  B
SKODA FABIA - 1.2CRTDI               1199  55  7  M  3,8  99  B
SKODA FABIA COMBI - 1.2CRTDI            1199  55  7  M  3,8  99  B
SKODA OCTAVIA - 1.6CRTDI77 AMBIENTE GL 99G     1598  77  9  M  3,8  99  B
VOLKSWAGEN GOLF 3D/P - 1.6CRTDI77 BLUEMOTION 99G  1598  77  9  M  3,8  99  B
VOLKSWAGEN GOLF 5D/P - 1.6CRTDI77 BLUEMOTION 99G  1598  77  9  M  3,8  99  B
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.2CRTDI          1199  55  7  M  3,8  99  B
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.2CRTDI          1199  55  7  M  3,8  99  B
VOLVO C30 - 1.6D DRIVE S              1560  84  9  M  3,8  99  B
VOLVO S40 - DRIVE START/STOP            1560  84  9  M  3,8  99  B
VOLVO V50 - DRIVE                 1560  84  9  M  3,8  99  B
CITROEN DS5 - 2.0HDI120 HYBRID4 CHIC        1997  120  11  S  3,8  99  B
PEUGEOT 3008 - 2.0HDI HYBRID4 STT BMP       1997  120  11  S  3,8  99  B
KIA PICANTO 3D/P - 1.2 ISG             1248  63  7  M  4,3  100  B
KIA PICANTO 5D/P - 1.2 ISG             1248  63  7  M  4,3  100  B
SMART FORTWO CABRIO - 1.0 52 MHD SOFTTOUCH P    999  52  6  A  4,4  100  B
KIA RIO - 1.4CRDI ISG               1396  66  8  M  3,8  100  B
CITROEN C3 - 1.4HDI                1398  50  8  M  3,9  101  B
HONDA INSIGHT 5D/P - 1.3 HYBRID          1339  65  7  V  4,4  101  B
AUDI A3 5D/P SPORTBACK - 1.6TDIE ATTRACTION    1598  77  9  M  3,9  102  B
SEAT IBIZA ST - 1.2CRTDI              1199  55  7  M  3,9  102  B
NISSAN PIXO - 1                   996  50  6  M  4,4  103  B
PEUGEOT 107 3D/P - 1                998  50  6  M  4,5  103  B
PEUGEOT 107 5D/P - 1                998  50  6  M  4,5  103  B
SUZUKI ALTO 5D/P - 1.0 GRAND            996  50  6  M  4,4  103  B
TOYOTA AYGO 3D/P - 1000VVTI             998  50  6  M  4,5  103  B
TOYOTA AYGO 5D/P - 1000VVTI             998  50  6  M  4,5  103  B
HYUNDAI I30 - 1.6CRDI66 ISG            1582  66  9  M  3,9  103  B
KIA CEE´D 5D/P - 1.6CRDI66 ISG           1582  66  9  M  3,9  103  B
KIA CEE´D PRO-CEE´D - 1.6CRDI66 ISG        1582  66  9  M  3,9  103  B
MINI MINI CLUBMAN - 1.6D ONE D           1598  66  9  M  3,9  103  B
MINI MINI CLUBMAN - 1.6D82 COOPERD         1598  82  9  M  3,9  103  B
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D ACTIVE         1364  66  8  M  3,9  103  B
CITROEN C1 3D/P - 1.0I BMP             998  50  6  S  4,5  104  B
CITROEN C1 5D/P - 1.0I BMP             998  50  6  S  4,5  104  B
DAIHATSU CUORE 5D/P - 1000             998  51  6  M  4,4  104  B
RENAULT TWINGO - 1.2LEV55             1149  55  6  M  4,5  104  B
ALFA ROMEO MITO - 1.3JTDM70            1248  70  7  M   4  104  B
DACIA LOGAN - 1.5DCI55               1461  55  8  M   4  104  B
DACIA LOGAN - 1.5DCI65 LAUREATE          1461  65  8  M   4  104  B
DACIA SANDERO - 1.5DCI55              1461  55  8  M   4  104  B
DACIA SANDERO - 1.5DCI65              1461  65  8  M   4  104  B
FIAT 500 - 1.3MJTD70                1248  70  7  M  3,9  104  B
FIAT 500 C - 1.3MJTD70               1248  70  7  M  3,9  104  B
FIAT PANDA - 1.3MJTD                1248  55  7  M  3,9  104  B
OPEL ASTRA 5D/P - 1.3CDTI ECOFLEX         1248  70  7  M  3,9  104  B


                                             I 53
BESTE KEUZE               PREMIERS CHOIX        HITLISTE        El l
                                                 E
                                                IEB
       oD
                                               TR
      -m
                                             GE
     lE
                                            S.
                                            S.-
    Dè
                                    CO CO N
                                           AN
   mo
                                          SE
                                         TR
                                        AS
                                         -
 l-
                                        R.
                                       N.-
                                       kl
                                      -CV                                      RB
DE
                                      RS
                                     T.-
mo
                                kw
                                    VE                                    CA
                                     2
                                    Pk

                                    VE
                             CC
PEUGEOT 206 3D/P - 1.4HDI +               1398  50   8  M   4  104  B
PEUGEOT 206 5D/P - 1.4HDI +               1398  50   8  M   4  104  B
RENAULT CLIO 3D/P - 1.5DCI55 104             1461  55   8  M   4  104  B
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI55 104             1461  55   8  M   4  104  B
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI65 104             1461  65   8  M   4  104  B
RENAULT CLIO GRANDTOUR - 1.5DCI55 104          1461  55   8  M   4  104  B
RENAULT CLIO GRANDTOUR - 1.5DCI65 104          1461  65   8  M   4  104  B
RENAULT MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI66          1461  66   8  M   4  104  B
RENAULT MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI81          1461  81   8  M   4  104  B
RENAULT MEGANE COUPE - 1.5DCI66 COLOR EDITION      1461  66   8  M   4  104  B
RENAULT MEGANE COUPE - 1.5DCI81             1461  81   8  M   4  104  B
RENAULT MEGANE GRANDTOUR - 1.5DCI66           1461  66   8  M   4  104  B
RENAULT MEGANE GRANDTOUR - 1.5DCI81           1461  81   8  M   4  104  B
RENAULT MODUS - 1.5DCI55                 1461  55   8  M   3,9  104  B
RENAULT MODUS GRAND - 1.5DCI55 PACK           1461  55   8  M   3,9  104  B
RENAULT MODUS GRAND - 1.5DCI65 LUXE           1461  65   8  M   3,9  104  B
TOYOTA IQ - 1400D4D                   1364  66   8  M   4  104  B
TOYOTA YARIS 3D/P - 1400D4D               1364  66   8  M   3,9  104  B
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D               1364  66   8  M   3,9  104  B
HONDA JAZZ - 1.3IMA                   1339  65   7  V   4,5  104  B
PEUGEOT 3008 - 2.0HDI HYBRID4 STT BMP 99G        1997  120  11  S   4  104  B
KIA RIO - 1.4CRDI ISG SENSE JA/LV 16           1396  66   8  M   4  105  B
MINI MINI CABRIO - 1.6D COOPERD             1598  82   9  M   4  105  B
OPEL CORSA 3D/P - 1.3CDTI55 ECOFLEX           1248  55   7  M   4  105  B
OPEL CORSA 5D/P - 1.3CDTI55 ECOFLEX           1248  55   7  M   4  105  B
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D MULTIMODE          1364  66   8  S  3,9  105  B
PEUGEOT 107 3D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY           998  50   6  S  4,6  106  B
PEUGEOT 107 5D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY           998  50   6  S  4,6  106  B
TOYOTA AYGO 3D/P - 1000VVTI MMT +             998  50   6  S  4,6  106  B
TOYOTA AYGO 5D/P - 1000VVTI MMT +             998  50   6  S  4,6  106  B
CHEVROLET AVEO 4D/P - 1.3VCDI 70 LT           1248  70   7  M   4,1  107  B
CITROEN NEMO - 1.3HDI                  1248  55   7  M   4,1  107  B
FIAT FIORINO QUBO - 1.3MJTD55 (AUT)           1248  55   7  M/A  4,1  107  B
FIAT FIORINO QUBO - 1.3MJTD70              1248  70   7  M   4,1  107  B
FIAT PUNTO 3D/P - 1.3MJTD70 MTA DYNAMIC         1248  70   7  S  4,1  107  B
FIAT PUNTO 5D/P - 1.3MJTD70 MTA             1248  70   7  S  4,1  107  B
FORD FIESTA 3D/P - 1.4TDCI                1399  52   8  M   4,1  107  B
FORD FIESTA 3D/P - 1.6TDCI                1560  70   9  M   4,1  107  B
FORD FIESTA 5D/P - 1.4TDCI                1399  52   8  M   4,1  107  B
FORD FIESTA 5D/P - 1.6TDCI T               1560  70   9  M   4,1  107  B
PEUGEOT 508 RXH - 2.0HDI STT BMP             1997  120  11  S  4,1  107  B
CITROEN DS5 - 2.0HDI120 HYBRID4 S            1997  120  11  S  4,1  107  B
AUDI A1 - 2.0TDI100 AMBITION               1968  100  11  M   4,1  108  B
AUDI A1 - 2.0TDI105 AMBITION               1968  105  11  M   4,1  108  B
CHEVROLET AVEO 5D/P - 1.3VCDI 70 LT           1248  70   7  M   4,1  108  B
TOYOTA YARIS 3D/P - 1400D4D STYLE            1364  66   8  M   3,9  108  B
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D STYLE            1364  66   8  M   3,9  108  B
          El l
                                            E
                                           IEB
       oD
                                          TR
      -m
                                        GE
     lE
                                       S.
                                       S.-
    Dè
                               CO CO N
                                      AN
   mo
                                     SE
                                    TR
                                   AS
                                    -
 l-
                                   R.
                                  N.-
                                  kl
                                 -CV                                 RB
DE
                                 RS
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               CA
                                2
                               Pk

                               VE
                         CC
VOLKSWAGEN POLO CROSS - 1.2CRTDI         1199  55  7  M   4,1  108  B
KIA RIO - 1.2 ISG                1248  63  7  M   4,8  109  B
OPEL AGILA - 1.0 12V E              996  48  6  M   4,8  109  B
SUZUKI SPLASH - 1.0 12V G             996  50  6  M   4,8  109  B
AUDI A3 3D/P - 1.6TDI (AUT)           1598  77  9  M/A  4,1  109  B
BMW SERIE-3 - 320D120              1995  120  11  M   4,1  109  B
CITROEN C4 BERLINE - 1.6E-HDI82 (AUT)      1560  82  9  M/A  4,2  109  B
CITROEN DS3 - 1.6HDI82 SPORT CHIC        1560  82  9  M   4,2  109  B
FIAT PANDA - 1.3MJTD DYNAMIC           1248  55  7  M   4,2  109  B
FORD FOCUS 4D/P - 1.6TDCI70           1560  70  9  M   4,2  109  B
FORD FOCUS 4D/P - 1.6TDCI85 T          1560  85  9  M   4,2  109  B
FORD FOCUS 5D/P - 1.6TDCI70           1560  70  9  M   4,2  109  B
FORD FOCUS 5D/P - 1.6TDCI85 T          1560  85  9  M   4,2  109  B
FORD FOCUS CLIPPER - 1.6TDCI70          1560  70  9  M   4,2  109  B
FORD FOCUS CLIPPER - 1.6TDCI85 T         1560  85  9  M   4,2  109  B
FORD KA - 1.3TDCI                1248  55  7  M   4,1  109  B
LANCIA MUSA - 1.3MJTD70 DFN           1248  70  7  S  4,1  109  B
LANCIA YPSILON - 1.3MULTIJET           1248  55  7  M   4,1  109  B
OPEL ASTRA SPORTS TOURER - 1.3CDTI ECOFLEX    1248  70  7  M   4,1  109  B
OPEL MERIVA - 1.3CDTI70 ECOFLEX         1248  70  7  M   4,1  109  B
PEUGEOT 308 5D/P - 1.6E-HDI82 STT        1560  82  9  M   4,2  109  B
PEUGEOT 508 - 1.6E-HDI84 STT BMP A        1560  84  9  S  4,2  109  B
RENAULT LAGUNA BERLINE - 1.5DCI81        1461  81  8  M   4,2  109  B
RENAULT MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI81 EDC    1461  81  8  S  4,2  109  B
RENAULT MEGANE COUPE - 1.5DCI81 EDC       1461  81  8  S  4,2  109  B
RENAULT MEGANE GRANDTOUR - 1.5DCI81 EDC     1461  81  8  S  4,2  109  B
SEAT IBIZA 5D/P - 1.6CRTDI66           1598  66  9  M   4,2  109  B
SEAT IBIZA 5D/P - 1.6CRTDI77 S          1598  77  9  M   4,2  109  B
SEAT IBIZA SC - 1.6CRTDI66            1598  66  9  M   4,2  109  B
SEAT IBIZA SC - 1.6CRTDI77 S           1598  77  9  M   4,2  109  B
SEAT IBIZA ST - 1.6CRTDI66            1598  66  9  M   4,2  109  B
SEAT IBIZA ST - 1.6CRTDI77 S           1598  77  9  M   4,2  109  B
SKODA FABIA - 1.6CRTDI66             1598  66  9  M   4,2  109  B
SKODA FABIA - 1.6CRTDI77             1598  77  9  M   4,2  109  B
SKODA FABIA COMBI - 1.6CRTDI66          1598  66  9  M   4,2  109  B
SKODA FABIA COMBI - 1.6CRTDI77          1598  77  9  M   4,2  109  B
SKODA OCTAVIA - 1.6CRTDI77            1598  77  9  M   4,2  109  B
SKODA OCTAVIA COMBI - 1.6CRTDI77         1598  77  9  M   4,2  109  B
SKODA ROOMSTER - 1.2CRTDI55 GREENLINE AMBIENTE  1199  55  7  M   4,2  109  B
SUZUKI SWIFT 3D/P - 1.3DDIS GR          1248  55  7  M   4,2  109  B
SUZUKI SWIFT 5D/P - 1.3DDIS GR          1248  55  7  M   4,2  109  B
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D MULTIMODE STYLE   1364  66  8  S  3,9  109  B
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT - 1.6CRTDI77       1598  77  9  M   4,2  109  B
VOLKSWAGEN JETTA - 1.6CRTDI77 BMT COMFORTLINE  1598  77  9  M   4,2  109  B
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.6CRTDI66        1598  66  9  M   4,2  109  B
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.6CRTDI77 HIGHLINE    1598  77  9  M   4,2  109  B
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.6CRTDI66        1598  66  9  M   4,2  109  B


                                             I 55
BESTE KEUZE               PREMIERS CHOIX        HITLISTE          El l
                                                 E
                                                IEB
         oD
                                               TR
      -m
                                             GE
     lE
                                            S.
                                            S.-
    Dè
                                    CO CO N
                                           AN
   mo
                                          SE
                                         TR
                                        AS
                                         -
 l-
                                        R.
                                       N.-
                                       kl
                                      -CV                                      RB
DE
                                      RS
                                     T.-
mo
                                kw
                                    VE                                    CA
                                     2
                                    Pk

                                    VE
                             CC
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.6CRTDI77 HIGHLINE        1598  77   9  M   4,2  109  B
FIAT 500 C - 1.2 MTA                   1242  51   7  S  4,7  110  B
HYUNDAI I10 - 1,1                    1086  51   6  M   4,7  110  B
TOYOTA IQ - 1000VVTI MULTIDRIVE              998  50   6  V   4,8  110  B
TOYOTA YARIS 3D/P - 1000VVTI ACTIVE            998  51   6  M   4,8  110  B
TOYOTA YARIS 5D/P - 1000VVTI ACTIVE            998  51   6  M   4,8  110  B
AUDI A1 - 1.6TDI66                    1598  66   9  S  4,2  110  B
CITROEN C4 BERLINE - 1.6HDI68              1560  68   9  M   4,2  110  B
FIAT PUNTO 3D/P - 1.3MJTD70               1248  70   7  M   4,2  110  B
FIAT PUNTO 5D/P - 1.3MJTD70               1248  70   7  M   4,2  110  B
HYUNDAI I20 5D/P - 1.4CRDI55               1396  55   8  M   4,2  110  B
HYUNDAI I20 STC - 1.4CRDI55               1396  55   8  M   4,2  110  B
MAZDA 2 5D/P - 1600CDVI                 1560  70   9  M   4,2  110  B
NISSAN NOTE - 1.5DCI66                  1461  66   8  M   4,2  110  B
OPEL CORSA 3D/P - 1.3CDTI55 ECOTEC            1248  55   7  M   4,2  110  B
PEUGEOT 207 3D/P - 1.4HDI A               1398  50   8  M   4,2  110  B
PEUGEOT 207 3D/P - 1.6HDI68 A              1560  68   9  M   4,2  110  B
PEUGEOT 207 5D/P - 1.4HDI A               1398  50   8  M   4,2  110  B
PEUGEOT 207 5D/P - 1.6HDI68 A              1560  68   9  M   4,2  110  B
PEUGEOT 207 SW - 1.6HDI68 A               1560  68   9  M   4,2  110  B
PEUGEOT 308 5D/P - 1.6HDI68               1560  68   9  M   4,2  110  B
PEUGEOT 508 SW - 1.6E-HDI84 STT BMP A          1560  84   9  S  4,3  110  B
RENAULT CLIO 3D/P - 1.5DCI78 GORDINI           1461  78   8  M   4,2  110  B
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI78 GORDINI           1461  78   8  M   4,2  110  B
RENAULT LAGUNA GRANDTOUR - 1.5DCI81           1461  81   8  M   4,2  110  B
OPEL CORSA 3D/P - 1.2I63 LPG               1229  63   7  M   6,8  110  B
TOYOTA YARIS 5D/P - 1000VVTI COMFORT           998  51   6  M   4,8  111  B
AUDI A3 5D/P SPORTBACK - 1.6TDI (AUT)          1598  77   9  M/A  4,2  112  B
CITROEN C3 PICASSO - 1.6E-HDI68 BMP           1560  68   9  S  4,3  112  B
CITROEN NEMO - 1.3HDI BMP MULTISPACE           1248  55   7  S  4,2  112  B
FIAT FIORINO 4D/P - 1.3MJTD55              1248  55   7  S  4,2  112  B
FIAT FIORINO 4D/P - 1.3MJTD70 MTA DPF COMBI       1248  70   7  S  4,2  112  B
FIAT FIORINO 5D/P - 1.3MJTD55              1248  55   7  S  4,2  112  B
FIAT FIORINO 5D/P - 1.3MJTD70 MTA DPF COMBI       1248  70   7  S  4,2  112  B
FIAT PUNTO 3D/P - 1.3MJTD55               1248  55   7  M   4,2  112  B
FIAT PUNTO 5D/P - 1.3MJTD55               1248  55   7  M   4,2  112  B
OPEL CORSA 5D/P - 1.3CDTI55 ECOTEC            1248  55   7  M   4,2  112  B
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.6CRTDI66 DSG          1598  66   9  S  4,3  112  B
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.6CRTDI66 DSG          1598  66   9  S  4,3  112  B
FIAT 500 - 1,2                      1242  51   7  M   4,8  113  B
FIAT 500 C - 1,2                     1242  51   7  M   4,8  113  B
FIAT PANDA - 1.2I ECO                  1242  51   7  M   4,9  113  B
TOYOTA IQ - 1300VVTI PREMIUM               1329  72   7  M   4,9  113  B
CITROEN NEMO - 1.3HDI                  1248  55   7  M   4,3  113  B
FIAT FIORINO 4D/P - 1.3MJTD55              1248  55   7  M   4,3  113  B
FIAT FIORINO 4D/P - 1.3MJTD70 DPF COMBI         1248  70   7  M   4,3  113  B
FIAT FIORINO 5D/P - 1.3MJTD55              1248  55   7  M   4,3  113  B
        El l
                                               E
                                              IEB
       oD
                                             TR
      -m
                                           GE
     lE
                                          S.
                                          S.-
    Dè
                                  CO CO N
                                         AN
   mo
                                        SE
                                       TR
                                      AS
                                       -
 l-
                                      R.
                                     N.-
                                     kl
                                    -CV                                    RB
DE
                                    RS
                                   T.-
mo
                               kw
                                  VE                                  CA
                                   2
                                  Pk

                                  VE
                            CC
FIAT FIORINO 5D/P - 1.3MJTD70 DPF COMBI        1248  70  7  M  4,3  113  B
HYUNDAI I40 CW - 1.7CRDI85 ISG             1685  85  9  M  4,3  113  B
HYUNDAI I40 SEDAN - 1.7CRDI85 ISG           1685  85  9  M  4,3  113  B
KIA CEE´D 5D/P - 1.6CRDI66 ISG SPORT          1582  66  9  M  4,3  113  B
KIA CEE´D PRO-CEE´D - 1.6CRDI66 ISG SPORT       1582  66  9  M  4,3  113  B
PEUGEOT 207 3D/P - 1.6HDI68 ALLURE JA/LV        1560  68  9  M  4,3  113  B
PEUGEOT 207 5D/P - 1.6HDI68 ALLURE JA/LV        1560  68  9  M  4,3  113  B
SUBARU TREZIA - 1.4D                  1364  66  8  M  4,3  113  B
TOYOTA VERSO-S - 1400D4D66               1364  66  8  M  4,3  113  B
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT - 1.6CRTDI77 DSG        1598  77  9  S  4,3  113  B
VOLKSWAGEN JETTA - 1.6CRTDI77 BMT DSG COMFORTLINE   1598  77  9  S  4,3  113  B
VOLKSWAGEN POLO CROSS - 1.6CRTDI66           1598  66  9  M  4,3  113  B
VOLKSWAGEN POLO CROSS - 1.6CRTDI77           1598  77  9  M  4,3  113  B
KIA RIO - 1.2 ISG SENSE                1248  63  7  M   5  114  B
LANCIA YPSILON - 1.2I                 1242  51  7  M  4,9  114  B
SMART FORTWO CABRIO - 1.0T62 PULSE           1000  62  6  S  4,9  114  B
SMART FORTWO COUPE - 1.0T62 PULSE           1000  62  6  S  4,9  114  B
ALFA ROMEO GIULIETTA - 1.6JTDM77            1598  77  9  M  4,4  114  B
ALFA ROMEO MITO - 1.6JTDM85 DISTINCTIVE        1598  85  9  M  4,4  114  B
ALFA ROMEO MITO - 1.6JTDM88 DISTINCTIVE        1598  88  9  M  4,4  114  B
AUDI A3 CABRIO - 1.6TDI A               1598  77  9  M  4,3  114  B
BMW SERIE-1 HATCH - 116D85               1995  85  11  M  4,3  114  B
BMW SERIE-3 TOURING - 320D120 EFFICIENTDYNAMICS EDIT  1995  120  11  M  4,3  114  B
CITROEN C4 BERLINE - 1.6E-HDI82 EXCLUSIVE       1560  82  9  M  4,3  114  B
CITROEN DS4 - 1.6E-HDI82 BMP              1560  82  9  S  4,4  114  B
CITROEN DS5 - 1.6E-HDI82 BMP              1560  82  9  S  4,4  114  B
FORD C-MAX - 1.6TDCI70                 1560  70  9  M  4,4  114  B
FORD C-MAX - 1.6TDCI85 T                1560  85  9  M  4,4  114  B
FORD MONDEO 5D/P - 1.6TDCI85 ECONETIC         1560  85  9  M  4,3  114  B
FORD MONDEO CLIPPER - 1.6TDCI85 ECONETIC        1560  85  9  M  4,3  114  B
HYUNDAI IX20 - 1.4CRDI57 ISG              1396  57  8  M  4,3  114  B
HYUNDAI IX20 - 1.4CRDI66 ISG              1396  66  8  M  4,3  114  B
KIA VENGA - 1.4CRDI57 ISG ECODYN            1396  57  8  M  4,3  114  B
KIA VENGA - 1.4CRDI66 ISG ECODYN.           1396  66  8  M  4,3  114  B
LANCIA MUSA - 1.3MJTD70                1248  70  7  M  4,3  114  B
MINI MINI - 2.0D100 COOPERSD              1995  100  11  M  4,3  114  B
MINI MINI - 2.0D105 COOPERSD              1995  105  11  M  4,3  114  B
MINI MINI COUPE - 2.0D100 COOPERSD           1995  100  11  M  4,3  114  B
MINI MINI COUPE - 2.0D105 COOPERSD           1995  105  11  M  4,3  114  B
PEUGEOT 207 3D/P - 1.6HDI82 ALLURE           1560  82  9  M  4,4  114  B
PEUGEOT 207 5D/P - 1.6HDI82 ALLURE           1560  82  9  M  4,4  114  B
PEUGEOT 207 SW - 1.6HDI82 ALLURE            1560  82  9  M  4,4  114  B
RENAULT FLUENCE - 1.5DCI81 EDC             1461  81  8  S  4,4  114  B
SKODA SUPERB - 1.6CRTDI GREENLINE           1598  77  9  M  4,4  114  B
SKODA SUPERB COMBI - 1.6CRTDI GREENLINE        1598  77  9  M  4,4  114  B
TOYOTA AURIS 5D/P - 1400D4D66             1364  66  8  M  4,3  114  B
VOLKSWAGEN GOLF PLUS - 1.6CRTDI77 BM          1598  77  9  M  4,3  114  B


                                               I 57
BESTE KEUZE                PREMIERS CHOIX        HITLISTE         El l
                                                  E
                                                 IEB
       oD
                                                TR
      -m
                                              GE
     lE
                                             S.
                                             S.-
    Dè
                                     CO CO N
                                            AN
   mo
                                           SE
                                          TR
                                         AS
                                          -
 l-
                                         R.
                                        N.-
                                        kl
                                       -CV                                       RB
DE
                                       RS
                                      T.-
mo
                                 kw
                                     VE                                     CA
                                      2
                                     Pk

                                     VE
                              CC
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.6CRTDI77 BMT             1598  77   9  M   4,3  114  B
VOLVO C30 - 1.6D D2                    1560  84   9  M   4,3  114  B
VOLVO S40                         1560  84   9  M   4,3  114  B
VOLVO S60 - DRIVE                     1560  84   9  M   4,3  114  B
VOLVO V50 - D2                       1560  84   9  M   4,3  114  B
FIAT FIORINO 4D/P - 1.4I NATURAL POWER           1368  51   8  M   4,2  114  B
FIAT FIORINO 5D/P - 1.4I NATURAL POWER           1368  51   8  M   4,2  114  B
FIAT FIORINO QUBO - 1.4I NATURAL POWER MYLIFE       1368  51   8  M   6,4  114  B
FORD KA - 1.2I                       1242  51   7  M   4,9  115  B
LANCIA YPSILON 5D/P - 1.2 FIRE EVO II           1242  51   7  M   4,9  115  B
MAZDA 2 3D/P - 1300 16V                  1349  55   7  M   5  115  B
MAZDA 2 3D/P - 1300 16V SPORT SAP             1349  62   7  M   5  115  B
MAZDA 2 5D/P - 1300 16V                  1349  55   7  M   5  115  B
MAZDA 2 5D/P - 1300 16V SPORT SAP             1349  62   7  M   5  115  B
MITSUBISHI COLT 3D/P - 1.1 CLEARTEC            1124  55   6  M   4,9  115  B
MITSUBISHI COLT 5D/P - 1.1 CLEARTEC PUREO         1124  55   6  M   4,9  115  B
NISSAN MICRA 5D/P - 1,2                  1198  59   7  M   5  115  B
NISSAN MICRA 5D/P - 1.2 DIG-S CVT             1198  72   7  V   5  115  B
SMART FORTWO CABRIO - 1.0T62 SOFTOUCH P          1000  62   6  A   4,9  115  B
SMART FORTWO COUPE - 1.0T62 SOFTOUCH P           1000  62   6  A   4,9  115  B
AUDI A3 3D/P - 2.0TDI100 A                 1968  100  11  M   4,4  115  C
AUDI A3 3D/P - 2.0TDI103 A                 1968  103  11  M   4,4  115  C
AUDI A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI100 A            1968  100  11  M   4,4  115  C
AUDI A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI103 A            1968  103  11  M   4,4  115  C
BMW SERIE-1 HATCH - 116D85 STEPTRONIC           1995  85  11  A   4,3  115  C
BMW SERIE-1 HATCH - 118D100                1995  100  11  M   4,4  115  C
BMW SERIE-1 HATCH - 118D105                1995  105  11  M   4,4  115  C
CITROEN DS4 - 1.6HDI68 CHIC                1560  68   9  M   4,4  115  C
FIAT BRAVO - 1.6MULTIJET66 DYNAMIC             1598  66   9  M   4,4  115  C
FIAT BRAVO - 1.6MULTIJET77                 1598  77   9  M   4,4  115  C
HYUNDAI I30 - 1.6CRDI85 ISG STYLE             1582  85   9  M   4,4  115  C
KIA CEE´D 5D/P - 1.6CRDI85 ISG EX             1582  85   9  M   4,4  115  C
KIA CEE´D PRO-CEE´D - 1.6CRDI85 ISG EX           1582  85   9  M   4,4  115  C
MAZDA 3 4D/P - 1.6CDVI85 16V                1560  85   9  M   4,3  115  C
MAZDA 3 5D/P - 1.6CDVI85 16V                1560  85   9  M   4,3  115  C
MERCEDES SERIE B - B 180CDI BE AUT.            1796  80  10  S   4,4  115  C
MINI MINI CLUBMAN - 2.0D100 COOPERSD            1995  100  11  M   4,4  115  C
MINI MINI CLUBMAN - 2.0D105 COOPERSD            1995  105  11  M   4,4  115  C
MINI MINI COUNTRYMAN - 1.6D ONE D             1598  66   9  M   4,4  115  C
MINI MINI COUNTRYMAN - 1.6D82 COOPERD           1598  82   9  M   4,4  115  C
OPEL CORSA 3D/P - 1.3CDTI70 ECOTEC             1248  70   7  M   4,4  115  C
OPEL CORSA 5D/P - 1.3CDTI70 ECOTEC             1248  70   7  M   4,4  115  C
OPEL INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI118 ECOFLEX          1956  118  11  M   4,3  115  C
OPEL INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI118 ECOFLEX          1956  118  11  M   4,3  115  C
RENAULT MEGANE GRAND SCENIC - 1.6DCI96           1598  96   9  M   4,4  115  C
RENAULT MEGANE SCENIC - 1.6DCI96 ENERGY          1598  96   9  M   4,4  115  C
SUBARU TREZIA - 1.4D MMT                  1364  66   8  S   4,4  115  C
        El l
                                            E
                                          IEB
       oD
                                         TR
      -m
                                        GE
     lE
                                       S.
                                      S.-
    Dè
                               CO CO N
                                     AN
   mo
                                     SE
                                   TR
                                   AS
                                    -
 l-
                                  R.
                                  N.-
                                 kl
                                -CV                                RB
DE
                                RS
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               CA
                               2
                               Pk

                               VE
                        CC
TOYOTA VERSO-S - 1400D4D66 MMT         1364  66  8  S  4,4  115  C
OPEL CORSA 5D/P - 1.2I63 LPG          1229  63  7  M  7,1  115  B
FIAT PUNTO 3D/P - 1.4I51 NATURAL POWER     1368  51  8  M  6,4  115  B
FIAT PUNTO 5D/P - 1.4I51 NATURAL POWER     1368  51  8  M  6,4  115  B
OPEL AGILA - 1.2 16V ECOFLEX ENJOY       1242  69  7  M   5  116  B
SUZUKI SWIFT 3D/P - 1.2 GRAND          1242  69  7  M   5  116  B
SUZUKI SWIFT 5D/P - 1.2 G            1242  69  7  M   5  116  B
BMW SERIE-1 HATCH - 118D100 STEPTRONIC     1995  100  11  A  4,4  116  C
BMW SERIE-1 HATCH - 118D105 STEPTRONIC     1995  105  11  A  4,4  116  C
BMW SERIE-1 HATCH - 120D120 STEPTRONIC     1995  120  11  A  4,4  116  C
BMW SERIE-1 HATCH - 120D135 STEPTRONIC     1995  135  11  A  4,4  116  C
MERCEDES SERIE B - B 200CDI BE AUT.       1796  100  10  S  4,4  116  C
MERCEDES SERIE C COUPE - C 220CDI120 BE     2143  120  11  M  4,4  116  C
OPEL INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI81 ECOFLEX     1956  81  11  M  4,4  116  C
OPEL INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI96 ECOFLEX     1956  96  11  M  4,4  116  C
OPEL INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI81 ECOFLEX     1956  81  11  M  4,4  116  C
OPEL INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI96 ECOFLEX     1956  96  11  M  4,4  116  C
PEUGEOT 308 SW - 1.6E-HDI82 STT ACCESS 5PL   1560  82  9  M  4,5  116  C
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT - 1.6CRTDI BMT    1598  77  9  M  4,4  116  C
CHEVROLET CRUZE 4D/P - 1.7D LT         1686  96  9  M  4,5  117  C
CHEVROLET CRUZE 5D/P - 1.7D L          1686  96  9  M  4,5  117  C
HYUNDAI IX20 - 1.6CRDI85 ISG          1582  85  9  M  4,4  117  C
KIA CEE´D 5D/P - 1.6CRDI94 ISG SPORT      1582  94  9  M  4,5  117  C
KIA CEE´D PRO-CEE´D - 1.6CRDI94 SPORT      1582  94  9  M  4,5  117  C
MERCEDES SERIE C BERLINE - C 220CDI120 BE    2143  120  11  M  4,4  117  C
VOLKSWAGEN GOLF CABRIO - 1.6CRTDI BMT      1598  77  9  M  4,4  117  C
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.4TSI110 CNG COMFORTLINE  1390  110  8  M  6,6  117  B
HONDA CR-Z - 1.5 HYBRID             1497  84  8  M   5  117  B
AUDI A1 - 1.2TFSI A               1197  63  7  M  5,1  118  B
DAIHATSU SIRION - 1000              998  51  6  M   5  118  B
TOYOTA YARIS 5D/P - 1300VVTI MULTIDRIVE S    1329  73  7  V  5,5  118  B
BMW SERIE-1 COUPE - 118D100           1995  100  11  M  4,5  118  C
BMW SERIE-1 COUPE - 118D105           1995  105  11  M  4,5  118  C
BMW SERIE-1 SPORTSHATCH - 116D         1995  85  11  M  4,5  118  C
BMW SERIE-3 - 316D               1995  85  11  M  4,5  118  C
LANCIA MUSA - 1.6MJTD85 PLATINO         1598  85  9  M  4,5  118  C
LANCIA MUSA - 1.6MJTD88 PLATINO         1598  88  9  M  4,5  118  C
MERCEDES SERIE A 5D/P - A 160CDI BE       1991  60  11  M  4,5  118  C
MINI MINI CABRIO - 2.0D100 COOPERSD       1995  100  11  M  4,5  118  C
MINI MINI CABRIO - 2.0D105 COOPERSD       1995  105  11  M  4,5  118  C
OPEL CORSA 3D/P - 1.7CDTI96           1686  96  9  M  4,5  118  C
RENAULT MEGANE SCENIC - 1.5DCI70        1461  70  8  M  4,5  118  C
VOLKSWAGEN GOLF 3D/P - 1.6CRTDI66 TRENDLINE   1598  66  9  M  4,5  118  C
VOLKSWAGEN GOLF 5D/P - 1.6CRTDI66 TRENDLINE   1598  66  9  M  4,5  118  C
VOLKSWAGEN SCIROCCO - 2.0CRTDI103 BMT      1968  103  11  M  4,5  118  C
AUDI A1 - 1.4TFSI                1390  90  8  S  5,2  119  B
CHEVROLET SPARK - 1               995  50  6  M  5,1  119  B


                                            I 59
BESTE KEUZE               PREMIERS CHOIX        HITLISTE        El l
                                                  E
                                                IEB
       oD
                                               TR
      -m
                                              GE
     lE
                                             S.
                                            S.-
    Dè
                                     CO CO N
                                           AN
   mo
                                           SE
                                         TR
                                         AS
                                          -
 l-
                                        R.
                                        N.-
                                       kl
                                      -CV                                      RB
DE
                                      RS
                                      T.-
mo
                                 kw
                                     VE                                     CA
                                     2
                                    Pk

                                     VE
                             CC
CHEVROLET SPARK - 1.2 L                  1206  60   7  M   5,1  119  B
DAIHATSU CHARADE 5D/P - 1300 MMT             1329  73   7  S   5,2  119  B
HYUNDAI I20 5D/P - 1,2                  1248  57   7  M   5,1  119  B
HYUNDAI I20 STC - 1,2                   1248  57   7  M   5,1  119  B
KIA RIO - 1.4 ISG                     1396  80   8  M   5,1  119  B
MINI MINI - 1.6I55 ONE MINIMALISM LINE          1598  55   9  M   5,1  119  B
MINI MINI - 1.6I72 ONE MINIMALISM LINE          1598  72   9  M   5,1  119  B
MITSUBISHI COLT 3D/P - 1.3 CLEARTEC PURES         1332  70   7  M   5,1  119  B
MITSUBISHI COLT 5D/P - 1.3 CLEARTEC PURES         1332  70   7  M   5,1  119  B
OPEL AGILA - 1.2 16V E                  1242  69   7  M   5,1  119  B
OPEL CORSA 3D/P - 1.2I63 ECOFLEX             1229  63   7  M   5,1  119  B
OPEL CORSA 5D/P - 1.2I63 ECOFLEX             1229  63   7  M   5,1  119  B
SEAT IBIZA 5D/P - 1.2TSI ECO S              1197  77   7  M   5,1  119  B
SEAT IBIZA SC - 1.2TSI ECO S               1197  77   7  M   5,1  119  B
SEAT IBIZA ST - 1.2TSI ECO S               1197  77   7  M   5,1  119  B
SMART FORTWO CABRIO - 1.0T75                999  75   6  A   5,2  119  B
SMART FORTWO COUPE - 1.0T75                999  75   6  A   5,2  119  B
SUZUKI SPLASH - 1.2 GRAND LUXE SECURITY AIRCO       1242  69   7  M   5,1  119  B
TOYOTA DAIHATSU CHARADE 5D/P - 1300 MMT          1329  73   7  S   5,2  119  B
ALFA ROMEO GIULIETTA - 2.0JTDM100             1956  100  11  M   4,5  119  C
ALFA ROMEO GIULIETTA - 2.0JTDM103             1956  103  11  M   4,5  119  C
ALFA ROMEO GIULIETTA - 2.0JTDM120 TCT DISTINCTIVE     1956  120  11  S   4,5  119  C
ALFA ROMEO GIULIETTA - 2.0JTDM125 TCT DISTINCTIVE     1956  125  11  S   4,5  119  C
AUDI A3 CABRIO - 2.0TDI100 A               1968  100  11  M   4,6  119  C
AUDI A3 CABRIO - 2.0TDI103 A               1968  103  11  M   4,6  119  C
AUDI A4 - 2.0TDI100                    1968  100  11  M   4,5  119  C
AUDI A4 - 2.0TDI105                    1968  105  11  M   4,5  119  C
AUDI A4 - 2.0TDI88                    1968  88  11  M   4,5  119  C
BMW SERIE-1 HATCH - 120D120                1995  120  11  M   4,5  119  C
BMW SERIE-1 HATCH - 120D135                1995  135  11  M   4,5  119  C
BMW SERIE-1 SPORTSHATCH - 118D100             1995  100  11  M   4,5  119  C
BMW SERIE-1 SPORTSHATCH - 118D105             1995  105  11  M   4,5  119  C
BMW SERIE-3 - 318D100                   1995  100  11  M   4,5  119  C
BMW SERIE-3 - 318D105                   1995  105  11  M   4,5  119  C
BMW SERIE-3 TOURING - 316D85               1995  85  11  M   4,5  119  C
BMW SERIE-5 - 520D120 EFFICIENT DYNAMICS         1995  120  11  M   4,5  119  C
BMW SERIE-5 - 520D135 EFFICIENT DYNAMICS         1995  135  11  M   4,5  119  C
BMW SERIE-X1 - 20D120 SDRIVE EFFICIENTDYNAMIC       1995  120  11  M   4,5  119  C
CITROEN C3 PICASSO - 1.6HDI68               1560  68   9  M   4,6  119  C
CITROEN C4 BERLINE - 1.6HDI82               1560  82   9  M   4,6  119  C
DACIA LOGAN MCV - 1.5DCI55                1461  55   8  M   4,6  119  C
DACIA LOGAN MCV - 1.5DCI65                1461  65   8  M   4,6  119  C
HYUNDAI I30 CW - 1.6CRDI66 ISG              1582  66   9  M   4,5  119  C
HYUNDAI I30 CW - 1.6CRDI85 ISG STYLE           1582  85   9  M   4,5  119  C
HYUNDAI I40 CW - 1.7CRDI100 ISG STYLE           1685  100   9  M   4,5  119  C
HYUNDAI I40 SEDAN - 1.7CRDI100 ISG STYLE         1685  100   9  M   4,5  119  C
KIA CEE´D SPORTY WAGON - 1.6CRDI66 ISG          1582  66   9  M   4,5  119  C
        El l
                                             E
                                            IEB
       oD
                                           TR
     -m
                                         GE
    lE
                                        S.
                                        S.-
    Dè
                                CO CO N
                                       AN
   mo
                                      SE
                                     TR
                                    AS
                                     -
 l-
                                    R.
                                   N.-
                                   kl
                                  -CV                                  RB
DE
                                  RS
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                CA
                                 2
                                Pk

                                VE
                          CC
KIA CEE´D SPORTY WAGON - 1.6CRDI85 ISG EX     1582  85  9  M   4,5  119  C
KIA VENGA - 1.6CRDI85 ISG ECODYN.         1582  85  9  M   4,5  119  C
MAZDA CX-5 - 2.2SKY-D110              2184  110  12  M   4,5  119  C
NISSAN QASHQAI - 1.6DCI ISS            1598  96  9  M   4,5  119  C
OPEL ASTRA 5D/P - 1.7CDTI81            1686  81  9  M   4,5  119  C
OPEL ASTRA 5D/P - 1.7CDTI92            1686  92  9  M   4,5  119  C
OPEL ASTRA 5D/P - 2.0CDTI ECOFLEX         1956  121  11  M   4,5  119  C
OPEL ASTRA SPORTS TOURER - 1.7CDTI81 ECOTEC    1686  81  9  M   4,5  119  C
OPEL ASTRA SPORTS TOURER - 1.7CDTI92        1686  92  9  M   4,5  119  C
OPEL CORSA 5D/P - 1.7CDTI96            1686  96  9  M   4,6  119  C
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI118 ECOFLEX  1956  118  11  M   4,5  119  C
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI81 ECOFLEX  1956  81  11  M   4,5  119  C
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI96 ECOFLEX  1956  96  11  M   4,5  119  C
PEUGEOT 207 3D/P - 1.6HDI82 ALLURE JA/LV      1560  82  9  M   4,6  119  C
PEUGEOT 207 5D/P - 1.6HDI82 ALLURE JA/LV      1560  82  9  M   4,6  119  C
PEUGEOT 207 SW - 1.6HDI68 OUTDOOR         1560  68  9  M   4,6  119  C
PEUGEOT 308 SW - 1.6HDI68             1560  68  9  M   4,5  119  C
PEUGEOT 5008 - 1.6E-HDI82 STT BMP PREMIUM 5PL   1560  82  9  S  4,6  119  C
PEUGEOT 508 - 1.6HDI84 AC             1560  84  9  M   4,6  119  C
PEUGEOT 508 - 2.0HDI100 A             1997  100  11  M   4,6  119  C
PEUGEOT BIPPER TEPEE 4D/P - 1.3HDI CONFORT     1248  55  7  M   4,5  119  C
PEUGEOT BIPPER TEPEE 5D/P - 1.3HDI         1248  55  7  M   4,5  119  C
SAAB 9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID118 GRIFFIN      1910  118  10  M   4,5  119  C
SAAB 9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID132 GRIFFIN      1910  132  10  M   4,5  119  C
SAAB 9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID96 GRIFFIN      1910  96  10  M   4,5  119  C
SAAB 9-3 SPORTHATCH - 1.9TTID118 GRIFFIN      1910  118  10  M   4,5  119  C
SAAB 9-3 SPORTHATCH - 1.9TTID132 GRIFFIN      1910  132  10  M   4,5  119  C
SAAB 9-3 SPORTHATCH - 1.9TTID96 GRIFFIN      1910  96  10  M   4,5  119  C
SEAT ALTEA - 1.6CRTDI77 ECO            1598  77  9  M   4,5  119  C
SEAT ALTEA XL - 1.6CRTDI77 ECO           1598  77  9  M   4,5  119  C
SEAT IBIZA 5D/P - 2.0CRTDI105 FR          1968  105  11  M   4,6  119  C
SEAT IBIZA SC - 2.0CRTDI105 FR           1968  105  11  M   4,6  119  C
SEAT LEON - 1.6CRTDI66 REFERENCE BASE       1598  66  9  M   4,5  119  C
SEAT LEON - 1.6CRTDI77               1598  77  9  M   4,5  119  C
SKODA OCTAVIA - 1.6CRTDI77             1598  77  9  M   4,5  119  C
SKODA OCTAVIA COMBI - 1.6CRTDI77          1598  77  9  M   4,5  119  C
SKODA ROOMSTER - 1.2CRTDI55            1199  55  7  M   4,5  119  C
SKODA YETI - 1.6CRTDI GREENLINE          1598  77  9  M   4,6  119  C
TOYOTA AVENSIS BERLINE - 2.0D-4D          1998  91  11  M   4,5  119  C
TOYOTA AVENSIS WAGON - 2.0D-4D           1998  91  11  M   4,5  119  C
VOLKSWAGEN BEETLE - 1.6CRTDI            1598  77  9  M   4,5  119  C
VOLKSWAGEN GOLF 3D/P - 1.6CRTDI77         1598  77  9  M   4,5  119  C
VOLKSWAGEN GOLF 5D/P - 1.6CRTDI77         1598  77  9  M   4,5  119  C
VOLKSWAGEN GOLF CABRIO - 2.0CRTDI BMT (AUT)    1968  103  11  M/A  4,5  119  C
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT - 1.6CRTDI66 TRENDLINE   1598  66  9  M   4,5  119  C
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT - 1.6CRTDI77        1598  77  9  M   4,5  119  C
VOLKSWAGEN JETTA - 1.6CRTDI77 COMFORTLINE     1598  77  9  M   4,5  119  C


                                              I 61
BESTE KEUZE               PREMIERS CHOIX        HITLISTE        El l
                                                 E
                                                IEB
       oD
                                               TR
     -m
                                             GE
     lE
                                            S.
                                            S.-
    Dè
                                    CO CO N
                                           AN
   mo
                                          SE
                                         TR
                                        AS
                                         -
 l-
                                        R.
                                       N.-
                                       kl
                                      -CV                                      RB
DE
                                      RS
                                     T.-
mo
                                kw
                                    VE                                    CA
                                     2
                                    Pk

                                    VE
                             CC
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.0CRTDI100 BMT           1968  100  11  M   4,6  119  C
VOLKSWAGEN PASSAT - 2.0CRTDI103 BMT           1968  103  11  M   4,6  119  C
VOLKSWAGEN POLO CROSS - 1.6CRTDI66 DSG          1598  66   9  S  4,6  119  C
VOLKSWAGEN TOURAN - 1.6CRTDI77 BMT DSG          1598  77   9  S  4,5  119  C
VOLVO S80 - DRIVE                    1560  84   9  M   4,5  119  C
VOLVO V60 - DRIVE                    1560  84   9  M   4,5  119  C
VOLVO V70 - DRIVE                    1560  84   9  M   4,5  119  C
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.4TSI110 CNG DSG COMFORTLINE    1390  110   8  S  6,6  119  B
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT - 1.4TSI110 CNG (AUT)     1390  110   8  M/A  6,7  119  B
FIAT PANDA - 1.2I                    1242  51   7  M   5,0  120  B
OPEL CORSA 3D/P - 1.0I E                 998  48   6  M   5,1  120  B
OPEL CORSA 5D/P - 1.0I E                 998  48   6  M   5,1  120  B
TOYOTA IQ - 1300VVTI MULTIDRIVE PREMIUM         1329  72   7  V  5,2  120  B
TOYOTA VERSO-S - 1300VVTI MULTIDRIVE           1329  73   7  V  5,2  120  B
AUDI A4 - 2.0TDI130                   1968  130  11  M   4,6  120  C
BMW SERIE-3 TOURING - 318D100              1995  100  11  M   4,5  120  C
BMW SERIE-3 TOURING - 318D105              1995  105  11  M   4,5  120  C
CITROEN C5 - 1.6E-HDI82 BMP SEDUCTION          1560  82   9  S  4,6  120  C
CITROEN C5 TOURER - 1.6E-HDI82 BMP SEDUCTION       1560  82   9  S  4,6  120  C
FIAT BRAVO - 1.6MULTIJET88 MTA              1598  88   9  S  4,6  120  C
LANCIA DELTA - 1.6MJTD77                 1598  77   9  M   4,6  120  C
LANCIA DELTA - 1.6MJTD85 SELECTRONIC           1598  85   9  S  4,6  120  C
LANCIA DELTA - 1.6MJTD88 SELECTRONIC           1598  88   9  S  4,6  120  C
PEUGEOT 508 SW - 1.6HDI84 AC               1560  84   9  M   4,6  120  C
RENAULT FLUENCE - 1.5DCI81                1461  81   8  M   4,6  120  C
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT - 2.0CRTDI100 BMT       1968  100  11  M   4,6  120  C
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT - 2.0CRTDI103 BMT       1968  103  11  M   4,6  120  C
I 63
Benzine
Essence
 Benzin


  benzine w  NL
  essence w  FR
  benzin w  DE
   BENzINE        ESSENCE     BENzIN        el l
                                             e
                                           ieb
        od
                                          TR
       -m
                                         Ge
      le
                                        S.
                                       s.-
    dè
                                CO CO N
                                      An
   mo
                                      se
                                    TR
                                    As
                                     -
 l-
                                   R.
                                   n.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
de
                                 Rs
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                cA
                                2
                                pk

                                Ve
                         cc
ALFA ROMEO
8C COMPETIZIONE                  4691 331 23    S  15,8 377  G
GIULIETTA - 1.4TB120 MULTI AIR          1368 120   8  M  5,8 134  C
GIULIETTA - 1.4TB120 TCT MULTI AIR DISTINC    1368 120   8   S  5,2 121  B
GIULIETTA - 1.4TB125 MULTI AIR          1368 125   8  M  5,8 134  C
GIULIETTA - 1.4TB125 TCT MULTI AIR DISTINC    1368 125   8   S  5,2 121  B
GIULIETTA - 1.4TB85                1368  85  8  M  6,4 149  C
GIULIETTA - 1.4TB88                1368  88  8  M  6,4 149  C
GIULIETTA - 1.7TBI173 QUADRIFOGLIO VERDE     1742 173   9  M  7,6 177  D
MITO - 1.4I57 JUNIOR               1368  57  8  M  5,6 130  C
MITO - 1.4I77 MULTI AIR              1368  77  8  M  5,7 134  C
MITO - 1.4TB120 QUADRIFOGLIO VERDE        1368 120   8  M   6 139  C
MITO - 1.4TB125 QUADRIFOGLIO VERDE        1368 125   8  M   6 139  C
MITO - 1.4TB99 MULTI AIR             1368  99  8  M  5,6 129  B
MITO - 1.4TB99 TCT MULTI AIR DIST.        1368  99  8   S  5,5 126  B


ALPINA
B3 CABRIO - 3.0 BITURBO S 294 KW         2979 294 15    A  9,7 225  F
B3 COUPE - 3.0 BITURBO S 294KW          2979 294 15    A  9,6 224  F
B3 COUPE - 3.0 BITURBO S 294KW ALLROAD      2979 294 15    A  10 232  F
B3 SALOON - 3.0 BITURBO S 294KW          2979 294 15    A  9,6 224  F
B3 SALOON - 3.0 BITURBO S 294KW ALLROAD      2979 294 15    A  10 232  F
B3 TOURING - 3.0 BITURBO S 294KW         2979 294 15    A  9,7 225  F
B3 TOURING - 3.0 BITURBO S 294KW ALLROAD     2979 294 15    A  10,1 234  F
B5                        4395 373 22    A  10,8 252  G
B7 - 4.4                     4395 373 22    A  12,1 282  G
B7 - 4.4 ALLROAD                 4395 373 22    A  12,4 290  G
B7 L - 4.4                    4395 373 22    A  12,1 282  G
B7 L - 4.4 ALLROAD                4395 373 22    A  12,4 290  G


ARTEGA
GT - 3.6FSI DSG                  3597 220 18    S  9,2 220  F


ASTON MARTIN
DB9 CABRIO (AUT)                 5935 350 28    M/A 16,4 389  G
DB9 COUPE                     5935 350 28    A  15,6 368  G
DBS                        5935 380 28    M  16,4 388  G
DBS - TOUCHTRONIC                 5935 380 28    S  16,4 367  G
DBS VOLANTE                    5935 380 28    M  16,4 388  G
DBS VOLANTE - TOUCHTRONIC             5935 380 28    S  16,4 367  G


AUDI
A1 - 1.2TFSI                   1197  63  7  M  5,1 118  B
A1 - 1.4TFSI                   1390  90  8   S  5,2 119  B
A1 - 1.4TFSI                   1390  90  8  M  5,3 124  B
A1 - 1.4TFSI STR                 1390  90  8   S  5,3 122  B
A1 - 1.4TFSI136 STR                1390 136   8   S  5,9 139  C
A3 3D/P - 1.2TFSI                 1197  77  7  M  5,5 127  B
        el l
                                            e
                                          ieb
        od
                                         TR
     -m
                                        Ge
    le
                                       S.
                                      s.-
   dè
                               CO CO N
                                     An
   mo
                                     se
                                   TR
                                   As
                                    -
 l-
                                  R.
                                  n.-
                                 kl
                                -cV                                RB
de
                                Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                               2
                               pk

                               Ve
                        cc
A3 3D/P - 1.2TFSI STRONIC            1197  77  7  S   5,3 123  B
A3 3D/P - 1.4TFSI                1390  92  8  M   5,7 132  C
A3 3D/P - 1.4TFSI STRONIC            1390  92  8  S   5,3 124  B
A3 3D/P - 1.8TFSI                1798 118 10    M   6,6 152  C
A3 3D/P - 1.8TFSI QUATTRO            1798 118 10    M   7,3 170  D
A3 3D/P - 1.8TFSI STRONIC            1798 118 10    S   6,5 149  C
A3 3D/P - 2.0TFSI AMBITION           1984 147 11    M   7,1 164  D
A3 3D/P - 2.0TFSI STR              1984 147 11    S   7,5 174  D
A3 3D/P - 2.0TFSI STRONIC AMBIT         1984 147 11    S   7,2 166  D
A3 3D/P - S3 2.0TFSI195             1984 195 11    M   8,5 198  E
A3 3D/P - S3 2.0TFSI195 STRONIC         1984 195 11    S   8,3 193  E
A3 5D/P SPORTBACK - 1.2TFSI           1197  77  7  M   5,5 127  B
A3 5D/P SPORTBACK - 1.2TFSI STRONIC       1197  77  7   S  5,3 123  B
A3 5D/P SPORTBACK - 1.4TFSI           1390  92  8  M   5,8 134  C
A3 5D/P SPORTBACK - 1.4TFSI STRONIC       1390  92  8   S  5,5 127  B
A3 5D/P SPORTBACK - 1.8TFSI           1798 118 10    M   6,6 153  C
A3 5D/P SPORTBACK - 1.8TFSI QUAT        1798 118 10    M   7,4 173  D
A3 5D/P SPORTBACK - 1.8TFSI STRONIC       1798 118 10    S  6,5 149  C
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TFSI AMBITION      1984 147 11    M   7,2 167  D
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TFSI STR         1984 147 11    S  7,6 176  D
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TFSI STRONIC AMBITION  1984 147 11    S  7,3 168  D
A3 5D/P SPORTBACK - S3 2.0TFSI195        1984 195 11    M   8,5 199  E
A3 5D/P SPORTBACK - S3 2.0TFSI195 STRONIC    1984 195 11    S  8,4 195  E
A3 CABRIO - 1.2TFSI               1197  77  7  M   5,7 132  C
A3 CABRIO - 1.8TFSI               1798 118 10    M   6,7 156  C
A3 CABRIO - 1.8TFSI STRONIC           1798 118 10    S  6,6 154  C
A3 CABRIO - 2.0TFSI               1984 147 11    M   7,2 169  D
A3 CABRIO - 2.0TFSI STRONIC AMBITION      1984 147 11    S  7,4 171  D
A4 - 1.8TFSI125 (AUT)              1798 125 10    M/A  5,7 134  C
A4 - 2.0TFSI155 (AUT)              1984 155 11    M/A  6,8 159  C
A4 - 2.0TFSI155 MULTITRONIC           1984 155 11    V   6 140  C
A4 AVANT - 1.8TFSI125              1798 125 10    M   6,1 141  C
A4 AVANT - 1.8TFSI125 MULTITRONIC        1798 125 10    V   6 139  C
A4 AVANT - 2.0TFSI155 MULTITRONIC        1984 155 11    V  6,2 144  C
A4 AVANT - 2.0TFSI155 QUATTRO          1984 155 11    M   7 162  D
A4 AVANT - 2.0TFSI155 STRONIC QUATTRO      1984 155 11    S  7,1 163  D
A5 CABRIO - 1.8TFSI125             1798 125 10    M   6,2 143  C
A5 CABRIO - 2.0TFSI155 MULTITRONIC       1984 155 11    V  6,4 149  C
A5 CABRIO - 2.0TFSI155 STRONIC QUAT       1984 155 11    S  7,2 164  D
A5 CABRIO - S5 3.0TFSI245 STRONIC QUATTRO    2995 245 15    S  8,5 199  E
A5 COUPE - 1.8TFSI125              1798 125 10    M   5,7 134  C
A5 COUPE - 2.0TFSI155 STRONIC QUAT       1984 155 11    S   7 159  C
A5 COUPE - S5 3.0 245 STRONIC QUATTRO      2995 245 15    S  8,1 190  E
A5 SPORTBACK - 1.8TFSI125            1798 125 10    M   5,8 136  C
A5 SPORTBACK - 2.0TFSI155 STR          1984 155 11    S   7 159  C
A5 SPORTBACK - S5 3.0 245 STRONIC QUATTRO 4PL  2995 245 15    S  8,1 190  E
A6 - 2.0TFSI                  1984 132 11    M   6,5 151  C
A6 - 2.0TFSI MULTITRONIC            1984 132 11    V  6,4 149  C


                                           I 67
   BENzINE         ESSENCE    BENzIN       el l
                                           e
                                          ieb
       od
                                         TR
     -m
                                       Ge
    le
                                      S.
                                      s.-
   dè
                              CO CO N
                                     An
   mo
                                    se
                                   TR
                                  As
                                   -
 l-
                                  R.
                                 n.-
                                 kl
                                -cV                                RB
de
                                Rs
                               T.-
mo
                            kw
                              VE                              cA
                               2
                              pk

                              Ve
                         cc
A6 - 2.8FSI150                  2773 150 15  M   7,7 177  D
A6 - 2.8FSI150 MULTITRONIC            2773 150 15  V   7,4 172  D
A6 - 2.8FSI150 STR                2773 150 15  S    8 187  D
A6 - 3.0TFSI220 STR                2995 220 15  S   8,2 190  E
A6 AVANT - 2.0TFSI132               1984 132 11  M   6,6 154  C
A6 AVANT - 2.0TFSI132 MULTITRONIC         1984 132 11  V   6,5 152  C
A6 AVANT - 2.8FSI150               2773 150 15  M   7,7 177  D
A6 AVANT - 2.8FSI150               2773 150 15  S    8 187  D
A6 AVANT - 2.8FSI150 MULTITRONIC         2773 150 15  V   7,4 172  D
A6 AVANT - 3.0TFSI220 STRONIC QUAT        2995 220 15  S   8,2 190  E
A7 SPORTBACK - 2.8FSI MULTITRONIC         2773 150 15  V   7,4 172  D
A7 SPORTBACK - 2.8FSI QUATTRO           2773 150 15  S    8 187  D
A7 SPORTBACK - 3.0TFSI QUATTRO          2995 220 15   S  8,2 190  E
A8 - 3.0TFSI213                  2995 213 15  A   9,1 213  E
A8 - 4.2FSI273                  4163 273 21  A   9,5 219  E
A8 L - 3.0TFSI213                 2995 213 15  A   9,3 217  E
A8 L - 4.2FSI273                 4163 273 21  A   9,7 224  F
A8 L - 6.3FSI W12                 6299 368 30  A   12,4 290  G
Q3 - 2.0TFSI125 QUATTRO              1984 125 11  M   7,3 174  D
Q3 - 2.0TFSI155 QUATTRO              1984 155 11   S  7,7 179  D
Q5 - 2.0TFSI132                  1984 132 11  M   8,1 188  D
Q5 - 2.0TFSI155                  1984 155 11  M   8,1 188  D
Q5 - 2.0TFSI155 STRONIC              1984 155 11   S  8,6 199  E
Q5 - 2.0TFSI180 HYBRID TIPTRONIC         1984 155 11  A   6,9 159  C
Q5 - 3.2FSI STRONIC                3197 199 16   S  9,3 218  E
Q7 - 3.0TFSI200 TIP                2995 200 15  A   10,7 249  F
Q7 - 3.0TFSI245 TIP                2995 245 15  A   10,7 249  F
TT COUPE - 1.8TFSI                1798 118 10  M   6,4 149  C
TT COUPE - 1.8TFSI STRONIC            1798 118 10   S  6,4 147  C
TT COUPE - 2.0 TTS QUATTRO            1984 200 11  M   7,9 184  D
TT COUPE - 2.0 TTS STRONIC QUATTRO        1984 200 11   S  7,7 179  D
TT COUPE - 2.0TFSI155               1984 155 11  M   6,6 154  C
TT COUPE - 2.0TFSI155 STR             1984 155 11   S  7,2 169  D
TT COUPE - 2.0TFSI155 STRONIC           1984 155 11   S  7,1 164  D
TT COUPE - 2.5 RS 2                2480 250 13  M    9 209  E
TT COUPE - 2.5 RS STRONIC 2            2480 250 13   S   8,5 197  E
TT ROADSTER - 1.8TFSI (AUT)            1798 118 10  M/A  6,5 152  C
TT ROADSTER - 2.0 TTS QUATTRO           1984 200 11  M   8,1 189  D
TT ROADSTER - 2.0 TTS STRONIC QUATTRO       1984 200 11   S   7,9 184  D
TT ROADSTER - 2.0TFSI155             1984 155 11  M   6,7 156  C
TT ROADSTER - 2.0TFSI155 STR           1984 155 11   S   7,4 172  D
TT ROADSTER - 2.0TFSI155 STRONIC         1984 155 11   S   7,2 168  D
TT ROADSTER - 2.5 RS 2              2480 250 13  M   9,1 212  E
TT ROADSTER - 2.5 RS STRONIC 2          2480 250 13   S   8,6 199  E
A3 5D/P SPORTBACK - RS3 2.5TFSI250 STRONIC    2480 250 13   S   9,1 212  E
A5 COUPE - RS5 4.2 FSI QUATTRO 2         4163 331 21   S  10,8 252  G
R8 - 4.2FSI                    4163 316 21  M   14,2 332  G
R8 - 4.2FSI RTRONIC                4163 316 21   S  13,3 310  G
       el l
                                         e
                                       ieb
       od
                                      TR
      -m
                                     Ge
    le
                                    S.
                                   s.-
   dè
                            CO CO N
                                  An
   mo
                                  se
                                TR
                                As
                                 -
 l-
                               R.
                               n.-
                              kl
                             -cV                             RB
de
                             Rs
                             T.-
mo
                         kw
                            VE                            cA
                            2
                            pk

                            Ve
                      cc
R8 - 5.2FSI386               5204 386 25   M   14,9 346  G
R8 - 5.2FSI386 RTRONIC           5204 386 25    S  13,9 326  G
R8 SPYDER - 4.2FSI             4163 316 21   M   14,4 337  G
R8 SPYDER - 4.2FSI RTRONIC         4163 316 21    S  13,5 315  G
R8 SPYDER - 5.2FSI386           5204 386 25   M   14,9 349  G
R8 SPYDER - 5.2FSI386 RTRONIC       5204 386 25    S  14,2 332  G


BENTLEY
AZURE                   6761 336 32   A   19,5 465  G
AZURE - T                 6761 373 32   A   19,5 465  G
BROOKLANDS                 6761 395 32   A   19,5 465  G
CONTINENTAL FLYING SPUR          5998 412 29   A   17 396  G
CONTINENTAL FLYING SPUR - SPEED      5998 448 29   A   17 396  G
CONTINENTAL GT               5998 423 29   A   16,5 384  G
CONTINENTAL GT - SPEED           5998 449 29   A   16,6 396  G
CONTINENTAL GT - SUPERSPORTS FLEXFUEL   5998 463 29   A   16,7 388  G
CONTINENTAL GTC              5998 423 29   A   16,5 384  G
CONTINENTAL GTC              5998 412 29   A   17 396  G
CONTINENTAL GTC - SPEED          5998 449 29   A   16,6 396  G
CONTINENTAL GTC - SUPERSPORTS       5998 463 29   A   16,7 388  G
MULSANNE                  6752 377 32   A   16,9 393  G


BMW
SERIE-1 CABRIO - 118I105          1995 105 11   M   6,5 152  C
SERIE-1 CABRIO - 118I105 STEPTRONIC    1995 105 11   A   6,9 162  D
SERIE-1 CABRIO - 120I120          1995 120 11   M   6,8 158  C
SERIE-1 CABRIO - 120I120 STEPTRONIC    1995 120 11   A    7 163  D
SERIE-1 CABRIO - 120I125          1995 125 11   M   6,8 158  C
SERIE-1 CABRIO - 120I125 STEPTRONIC    1995 125 11   A    7 163  D
SERIE-1 CABRIO - 125I (AUT)        2996 160 15   M/A  8,3 194  E
SERIE-1 CABRIO - 135I225 (AUT)       2979 225 15   M/A  8,6 200  E
SERIE-1 COUPE - 120I            1995 125 11   M   6,5 153  C
SERIE-1 COUPE - 120I STEPTRONIC      1995 125 11   A   6,6 154  C
SERIE-1 COUPE - 125I (AUT)         2996 160 15   M/A  8,1 189  D
SERIE-1 COUPE - 135I (AUT)         2979 225 15   M/A  8,5 198  E
SERIE-1 COUPE - M             2979 250 15   M   9,6 224  F
SERIE-1 HATCH - 116I            1598 100  9  M   5,5 129  B
SERIE-1 HATCH - 116I STEPTRONIC      1598 100  9   A  5,6 131  C
SERIE-1 HATCH - 118I            1598 125  9  M   5,8 134  C
SERIE-1 HATCH - 118I STEPTRONIC      1598 125  9   A  5,6 131  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 116I         1995  90 11  M   6,1 143  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 116I STEPTRONIC   1995  90 11   S   6,6 154  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 118I         1995 105 11   M   6,1 143  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 118I STEPTRONIC   1995 105 11    A   6,6 154  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 120I120       1995 120 11   M   6,6 153  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 120I120 STEPTRONIC  1995 120 11    A   6,6 155  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 120I125       1995 125 11   M   6,6 153  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 120I125 STEPTRONIC  1995 125 11    A   6,6 155  C


                                         I 69
   BENzINE         ESSENCE  BENzIN         el l
                                           e
                                         ieb
      od
                                        TR
     -m
                                       Ge
    le
                                      S.
                                     s.-
   dè
                              CO CO N
                                    An
   mo
                                    se
                                  TR
                                  As
                                   -
 l-
                                 R.
                                 n.-
                                kl
                               -cV                               RB
de
                               Rs
                               T.-
mo
                           kw
                              VE                              cA
                              2
                              pk

                              Ve
                       cc
SERIE-1 SPORTSHATCH - 130I (AUT)       2996 190 15    M/A  8,5 199  E
SERIE-3 - 316I                1599  90  9  M   6,3 146  C
SERIE-3 - 316I STEPTRONIC           1599  90  9  A   6,8 159  C
SERIE-3 - 318I100               1995 100 11    M   6,3 146  C
SERIE-3 - 318I100 STEPTRONIC         1995 100 11    A   6,6 155  C
SERIE-3 - 318I105               1995 105 11    M   6,3 146  C
SERIE-3 - 318I105 STEPTRONIC         1995 105 11    A  6,6 155  C
SERIE-3 - 320I120               1995 120 11    M   6,4 148  C
SERIE-3 - 320I120 STEPTRONIC         1995 120 11    A  6,8 159  C
SERIE-3 - 320I125               1995 125 11    M   6,4 148  C
SERIE-3 - 320I125 STEPTRONIC         1995 125 11    A  6,8 159  C
SERIE-3 - 325I XDRIVE             2996 160 15    M   8,1 188  D
SERIE-3 - 325I XDRIVE STEPTRONIC       2996 160 15    A  8,2 192  E
SERIE-3 - 325I155               2996 155 15    M   7,2 168  D
SERIE-3 - 325I155 STEPTRONIC         2996 155 15    A  7,4 174  D
SERIE-3 - 325I160               2996 160 15    M   7,2 168  D
SERIE-3 - 325I160 STEPTRONIC         2996 160 15    A  7,4 174  D
SERIE-3 - 330I                2996 200 15    M   7,4 173  D
SERIE-3 - 330I STEPTRONIC           2996 200 15    A  7,5 175  D
SERIE-3 - 330I XDRIVE             2996 200 15    M   8,2 191  E
SERIE-3 - 330I XDRIVE STEPTRONIC       2996 200 15    A  8,3 193  E
SERIE-3 - 335I                2979 225 15    M   8,4 196  E
SERIE-3 - 335I STEPTRONIC           2979 225 15    A  8,7 202  E
SERIE-3 - 335I XDRIVE             2979 225 15    M   8,8 205  E
SERIE-3 - 335I XDRIVE STEPTRONIC       2979 225 15    A  9,1 212  E
SERIE-3 - M3                 3999 309 20    M   12,4 290  G
SERIE-3 - M3 DKG               3999 309 20    S  11,2 263  G
SERIE-3 CABRIO - 320I120           1995 120 11    M   6,8 159  C
SERIE-3 CABRIO - 320I120 STEPTRONIC      1995 120 11    A  7,3 169  D
SERIE-3 CABRIO - 320I125           1995 125 11    M   6,8 159  C
SERIE-3 CABRIO - 320I125 STEPTRONIC      1995 125 11    A  7,3 169  D
SERIE-3 CABRIO - 325I155           2996 155 15    M   7,5 176  D
SERIE-3 CABRIO - 325I155 STEPTRONIC      2996 155 15    A  7,9 185  D
SERIE-3 CABRIO - 325I160           2996 160 15    M   7,5 176  D
SERIE-3 CABRIO - 325I160 STEPTRONIC      2996 160 15    A  7,9 185  D
SERIE-3 CABRIO - 330I             2996 200 15    M   7,8 182  D
SERIE-3 CABRIO - 330I STEPTRONIC       2996 200 15    A  8,2 190  E
SERIE-3 CABRIO - 335I225 (AUT)        2979 225 15    M/A  8,8 205  E
SERIE-3 CABRIO - M3              3999 309 20    M   12,7 297  G
SERIE-3 CABRIO - M3 DKG            3999 309 20    S  11,5 269  G
SERIE-3 COUPE - 320I120            1995 120 11    M   6,6 154  C
SERIE-3 COUPE - 320I120 STEPTRONIC      1995 120 11    A  6,8 159  C
SERIE-3 COUPE - 320I125            1995 125 11    M   6,6 154  C
SERIE-3 COUPE - 320I125 STEPTRONIC      1995 125 11    A  6,8 159  C
SERIE-3 COUPE - 325I XDRIVE          2996 160 15    M   8,1 188  D
SERIE-3 COUPE - 325I XDRIVE STEPTRONIC    2996 160 15    A  8,2 192  E
SERIE-3 COUPE - 325I155            2996 155 15    M   7,2 168  D
SERIE-3 COUPE - 325I155 STEPTRONIC      2996 155 15    A   7,4 174  D
         el l
                                           e
                                         ieb
      od
                                        TR
     -m
                                       Ge
    le
                                      S.
                                     s.-
   dè
                              CO CO N
                                    An
   mo
                                    se
                                  TR
                                  As
                                   -
 l-
                                 R.
                                 n.-
                                kl
                               -cV                               RB
de
                               Rs
                               T.-
mo
                           kw
                              VE                              cA
                              2
                              pk

                              Ve
                       cc
SERIE-3 COUPE - 325I160            2996 160 15    M   7,2 168  D
SERIE-3 COUPE - 325I160 STEPTRONIC      2996 160 15    A   7,4 174  D
SERIE-3 COUPE - 330I             2996 200 15    M   7,4 173  D
SERIE-3 COUPE - 330I STEPTRONIC        2996 200 15    A   7,5 175  D
SERIE-3 COUPE - 330I XDRIVE          2996 200 15    M   8,2 191  E
SERIE-3 COUPE - 330I XDRIVE STEPTRONIC    2996 200 15    A   8,3 193  E
SERIE-3 COUPE - 335I (AUT)          2979 225 15    M/A  8,4 196  E
SERIE-3 COUPE - 335I XDRIVE          2979 225 15    M   8,8 205  E
SERIE-3 COUPE - 335I XDRIVE STEPTRONIC    2979 225 15    A   9,1 212  E
SERIE-3 COUPE - M3              3999 309 20    M   12,4 290  G
SERIE-3 COUPE - M3 DKG            3999 309 20    S  11,2 263  G
SERIE-3 TOURING - 316I            1599  90  9  M   6,3 147  C
SERIE-3 TOURING - 318I100           1995 100 11    M   6,3 147  C
SERIE-3 TOURING - 318I100 STEPTRONIC     1995 100 11    A   6,8 159  C
SERIE-3 TOURING - 318I105           1995 105 11    M   6,3 147  C
SERIE-3 TOURING - 318I105 STEPTRONIC     1995 105 11    A  6,8 159  C
SERIE-3 TOURING - 320I120           1995 120 11    M   6,4 149  C
SERIE-3 TOURING - 320I120 STEPTRONIC     1995 120 11    A   7 164  D
SERIE-3 TOURING - 320I125           1995 125 11    M   6,4 149  C
SERIE-3 TOURING - 320I125 STEPTRONIC     1995 125 11    A   7 164  D
SERIE-3 TOURING - 325I XDRIVE         2996 160 15    M   8,2 190  E
SERIE-3 TOURING - 325I XDRIVE STEPTRONIC   2996 160 15    A  8,3 194  E
SERIE-3 TOURING - 325I155           2996 155 15    M   7,3 170  D
SERIE-3 TOURING - 325I155 STEPTRONIC     2996 155 15    S  7,6 178  D
SERIE-3 TOURING - 325I160           2996 160 15    M   7,3 170  D
SERIE-3 TOURING - 325I160 STEPTRONIC     2996 160 15    A  7,6 178  D
SERIE-3 TOURING - 330I            2996 200 15    M   7,6 177  D
SERIE-3 TOURING - 330I STEPTRONIC       2996 200 15    A  7,9 184  D
SERIE-3 TOURING - 330I XDRIVE         2996 200 15    M   8,3 193  E
SERIE-3 TOURING - 330I XDRIVE STEPTRONIC   2996 200 15    A  8,4 195  E
SERIE-3 TOURING - 335I            2979 225 15    M   8,5 199  E
SERIE-3 TOURING - 335I STEPTRONIC       2979 225 15    A   8,7 203  E
SERIE-3 TOURING - 335I225 XDRIVE       2979 225 15    M   8,8 206  E
SERIE-3 TOURING - 335I225 XDRIVE STEPTRONIC  2979 225 15    A   9,2 215  E
SERIE-5 - 520I120               1997 120 11    M   6,8 157  C
SERIE-5 - 520I120 STEPTRONIC         1997 120 11    A   6,4 149  C
SERIE-5 - 520I135               1997 135 11    M   6,8 157  C
SERIE-5 - 520I135 STEPTRONIC         1997 135 11    A   6,4 149  C
SERIE-5 - 528I                1997 180 11    M   7,1 165  D
SERIE-5 - 528I STEPTRONIC           1997 180 11    A   6,8 158  C
SERIE-5 - 528I XDRIVE             1997 180 11    A   7 162  D
SERIE-5 - 530I                2996 200 15    M   7,6 177  D
SERIE-5 - 530I STEPTRONIC           2996 200 15    A   7,4 173  D
SERIE-5 - 535I                2979 225 15    M   8,1 188  D
SERIE-5 - 535I STEPTRONIC           2979 225 15    A   7,6 177  D
SERIE-5 - 535I XDRIVE             2979 225 15    A   8 185  D
SERIE-5 - 550I                4395 300 22    A  10,4 242  F
SERIE-5 - 550I X DRIVE            4395 300 22    A   11 256  G


                                           I 71
   BENzINE          ESSENCE  BENzIN         el l
                                         e
                                        ieb
      od
                                       TR
     -m
                                     Ge
    le
                                    S.
                                    s.-
   dè
                            CO CO N
                                   An
   mo
                                  se
                                 TR
                                As
                                 -
 l-
                                R.
                               n.-
                               kl
                              -cV                              RB
de
                              Rs
                             T.-
mo
                          kw
                            VE                            cA
                             2
                            pk

                            Ve
                       cc
SERIE-5 - M5                 4395 412 22   S  9,9 232  F
SERIE-5 GRAN TURISMO - 535I          2979 225 15  A   8,9 209  E
SERIE-5 GRAN TURISMO - 535I X DRIVE      2979 225 15  A   9,3 216  E
SERIE-5 GRAN TURISMO - 550I          4395 300 22  A   11,2 263  G
SERIE-5 GRAN TURISMO - 550I XDRIVE      4395 300 22  A   11,8 275  G
SERIE-5 TOURING - 520I120           1997 120 11  M    7 163  D
SERIE-5 TOURING - 520I120 STEPTRONIC     1997 120 11  A   6,7 156  C
SERIE-5 TOURING - 520I135           1997 135 11  M    7 163  D
SERIE-5 TOURING - 520I135 STEPTRONIC     1997 135 11  A   6,7 156  C
SERIE-5 TOURING - 528I            1997 180 11  M   7,1 165  D
SERIE-5 TOURING - 528I STEPTRONIC       1997 180 11  A   6,8 159  C
SERIE-5 TOURING - 528I XDRIVE         1997 180 11  A   7,3 169  D
SERIE-5 TOURING - 530I            2996 200 15  M   7,9 183  D
SERIE-5 TOURING - 530I STEPTRONIC       2996 200 15  A   7,6 177  D
SERIE-5 TOURING - 535I            2979 225 15  M   8,2 190  E
SERIE-5 TOURING - 535I STEPTRONIC       2979 225 15  A   7,7 179  D
SERIE-5 TOURING - 535I XDRIVE         2979 225 15  A   8,3 194  E
SERIE-5 TOURING - 550I            4395 300 22  A   10,7 249  F
SERIE-6 CABRIO - 640I             2979 235 15  A   7,8 181  D
SERIE-6 CABRIO - 650I             4395 300 22  A   10,6 248  F
SERIE-6 CABRIO - 650I XDRIVE         4395 300 22  A   11,4 266  G
SERIE-6 COUPE - 640I             2979 235 15  A   7,6 177  D
SERIE-6 COUPE - 650I             4395 300 22  A   10,5 245  F
SERIE-6 COUPE - 650I XDRIVE          4395 300 22  A   11,3 262  G
SERIE-7 - 740I                2979 240 15  A   9,9 232  F
SERIE-7 - 750I                4395 300 22  A   11,4 266  G
SERIE-7 - 750I XDRIVE             4395 300 22  A   11,9 278  G
SERIE-7 - 760I                5972 400 29  A   12,9 299  G
SERIE-7 - ACTIVEHYBRID 7           4395 330 22  A   9,4 219  E
SERIE-7 L - 740I               2979 240 15  A   10 235  F
SERIE-7 L - 750I               4395 300 22  A   11,4 266  G
SERIE-7 L - 750I XDRIVE            4395 300 22  A   11,9 278  G
SERIE-7 L - 760I               5972 400 29  A   13 303  G
SERIE-7 L - ACTIVEHYBRID 7          4395 330 22  A   9,4 219  E
SERIE-X1 - 18I 100 SDRIVE           1995 100 11  M   8,2 191  E
SERIE-X1 - 18I 100 SDRIVE STEPTRONIC     1995 100 11  A   8,4 195  E
SERIE-X1 - 18I 110 SDRIVE           1995 110 11  M   8,2 191  E
SERIE-X1 - 18I 110 SDRIVE STEPTRONIC     1995 110 11  A   8,4 195  E
SERIE-X1 - 20I SDRIVE (AUT)          1995 135 11  M/A  7,1 165  D
SERIE-X1 - 20I XDRIVE             1995 135 11  M   7,7 179  D
SERIE-X1 - 20I XDRIVE STEPTRONIC       1995 135 11  A   7,6 177  D
SERIE-X1 - 28I XDRIVE (AUT)          1997 180 11  M/A  7,9 183  D
SERIE-X3 - 2.0I XDRIVE            1997 135 11  M   7,9 184  D
SERIE-X3 - 2.0I XDRIVE STEPTRONIC       1997 135 11   A   7,5 175  D
SERIE-X3 - 2.8I XDRIVE            2996 190 15   A   9 210  E
SERIE-X3 - 3.5I XDRIVE            2979 225 15   A   8,8 204  E
SERIE-X5 - 3.5I XDRIVE            2979 225 15   A  10,1 236  F
SERIE-X5 - 4.4I M               4395 408 22   A  13,9 325  G
       el l
                                            e
                                           ieb
      od
                                          TR
     -m
                                        Ge
    le
                                       S.
                                       s.-
   dè
                               CO CO N
                                      An
   mo
                                     se
                                    TR
                                   As
                                    -
 l-
                                   R.
                                  n.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
de
                                 Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                                2
                               pk

                               Ve
                         cc
SERIE-X5 - 5.0I XDRIVE              4395 300 22    A   12,5 292  G
SERIE-X6 - 3.5I XDRIVE              2979 225 15    A   10,1 236  F
SERIE-X6 - 4.4I ACTIVE HYBRIDE          4395 300 22    S  9,9 231  F
SERIE-X6 - 4.4I M                4395 408 22    A   13,9 325  G
SERIE-X6 - 5.0I XDRIVE              4395 300 22    A   12,5 292  G
SERIE-Z4 ROADSTER - 2.0I120 (AUT)        1997 120 11    M/A  6,8 159  C
SERIE-Z4 ROADSTER - 2.0I135 (AUT)        1997 135 11    M/A  6,8 159  C
SERIE-Z4 ROADSTER - 2.8I SDRIVE (AUT)      1997 180 11    M/A  6,8 159  C
SERIE-Z4 ROADSTER - 3.5I SDRIVE         2979 225 15    M   9,4 219  E
SERIE-Z4 ROADSTER - 3.5I SDRIVE DKG       2979 225 15    S   9 210  E
SERIE-Z4 ROADSTER - 3.5IS SDRIVE DKG       2979 250 15    S   9 210  E


BUGATTI
VEYRON                      7993 736 37    S  24,1 594  G


CADILLAC
CTS COUPE - 3.6 V6 AUT.             3564 237 18    A   10,9 255  G
CTS COUPE - -V 6.2 V8 AUT. RWD          6162 415 30    A   14,4 336  G
CTS COUPE - -V 6.2 V8 RWD            6162 415 30    M   15,6 365  G
CTS SEDAN - 3.0 V6 AUT. RWD           2997 203 15    A   10,6 246  F
CTS SEDAN - 3.6 V6 AUT. AWD SPORT LUXURY     3564 237 18    A   10,5 247  F
CTS SEDAN - 3.6 V6 AUT. RWD SPORT LUXURY     3564 237 18    A   10,3 241  F
CTS SEDAN - -V 6.2 V8 AUT. RWD          6162 415 30    A   14,4 336  G
CTS SEDAN - -V 6.2 V8 RWD            6162 415 30    M   15,6 365  G
CTS SPORT WAGON - 3.0 V6 AUT. RWD        2997 203 15    A   10,8 249  F
CTS SPORT WAGON - 3.6 V6 AUT. AWD SPORT LUXURY  3564 237 18    A   10,6 250  G
CTS SPORT WAGON - 3.6 V6 AUT. RWD SPORT LUXURY  3564 237 18    A   10,4 245  F
CTS SPORT WAGON - -V 6.2 V8 AUT. RWD       6162 415 30    A   14,5 343  G
CTS SPORT WAGON - -V 6.2 V8 RWD         6162 415 30    M   15,7 370  G
ESCALADE - 6.0 HYBRID AWD            5967 248 29    A   10,9 256  G
ESCALADE - 6.2 V8 AUT. AWD            6162 301 30    A   14,5 339  G
SRX - 3.0 V6 AUT. AWD ELEGANCE          2997 199 15    A   11,2 260  G
SRX - 3.0 V6 AUT. AWD SPORT LUXURY        2997 199 15    A   11,5 267  G


CHEVROLET
AVEO 4D/P - 1.4 AUT. LT             1398  74  8  A   6,8 159  C
AVEO 4D/P - 1.4 LT                1398  74  8  M   5,9 139  C
AVEO 4D/P - 1.6 AUT. LTZ             1598  85  9  A   7,2 169  D
AVEO 4D/P - 1.6 LTZ               1598  85  9  M   6,6 156  C
AVEO 5D/P - 1.2 51 LS              1229  51  7  M   5,9 138  C
AVEO 5D/P - 1.2 63 L               1229  63  7  M   5,5 129  B
AVEO 5D/P - 1.4 AUT. LT             1398  74  8  A   6,8 159  C
AVEO 5D/P - 1.4 LT                1398  74  8  M   5,9 139  C
AVEO 5D/P - 1.6 AUT. LTZ             1598  85  9   A  7,2 169  D
AVEO 5D/P - 1.6 LTZ               1598  85  9  M   6,6 156  C
CAMARO CONVERTIBLE - 6.2V8            6162 318 30    M   14,1 329  G
CAMARO CONVERTIBLE - 6.2V8 AUT.         6162 298 30    A  13,1 304  G
CAMARO COUPE - 6.2V8               6162 318 30    M   14,1 329  G


                                            I 73
   BENzINE         ESSENCE  BENzIN         el l
                                            e
                                          ieb
       od
                                         TR
      -m
                                        Ge
      le
                                       S.
                                      s.-
    dè
                               CO CO N
                                     An
   mo
                                     se
                                   TR
                                   As
                                    -
 l-
                                  R.
                                  n.-
                                 kl
                                -cV                                RB
de
                                Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                               2
                               pk

                               Ve
                       cc
CAMARO COUPE - 6.2V8 AUT.          6162 298 30     A  13,1 304  G
CAPTIVA - 2.4 2WD LS             2384 123 13     M  8,9 210  E
CRUZE 4D/P - 1.6 LT             1598    91  9  M  6,5 153  C
CRUZE 4D/P - 1.8 AUT. LT           1796 104 10     A  7,4 174  D
CRUZE 4D/P - 1.8 LT             1796 104 10     M  6,6 155  C
CRUZE 5D/P - 1.6 L              1598    91  9  M  6,6 153  C
CRUZE 5D/P - 1.8 AUT. LT           1796 104 10     A  7,4 174  D
CRUZE 5D/P - 1.8 LT             1796 104 10     M  6,6 155  C
ORLANDO - 1.8 AUT. LT            1796 104 10     A  7,9 186  D
ORLANDO - 1.8 L               1796 104 10     M  7,3 172  D
SPARK - 1                    995  50  6  M  5,1 119  B
SPARK - 1.2 L                1206    60  7  M  5,1 119  B
VOLT - 1.4 16V                1398 111    8  A  1,2  27  A


CITROEN
BERLINGO - 1.6VTI72             1598    72  9  M  7,1 164  D
BERLINGO - 1.6VTI88 MULTISPACE        1598    88  9  M  7,3 169  D
C1 3D/P - 1.0I                  998  50  6  M  4,3  99  A
C1 3D/P - 1.0I BMP                998  50  6  S  4,5 104  B
C1 5D/P - 1.0I                  998  50  6  M  4,3  99  A
C1 5D/P - 1.0I BMP                998  50  6  S  4,5 104  B
C3 - 1.1I                  1124    44  6  M   6 139  C
C3 - 1.1I VITAMIN II             1124    44  6  M  5,9 137  C
C3 - 1.4 VTI EXCLUSIVE            1397    70  8  M  5,8 134  C
C3 - 1.4I SEDUCTION             1360    54  8  M  6,3 145  C
C3 - 1.6 VTI AUT. EXCLUSIVE         1598    88  9  A  6,6 153  C
C3 - 1.6 VTI EXCLUSIVE            1598    88  9  M  5,9 136  C
C3 PICASSO - 1.4VTI             1397    70  8  M  6,3 145  C
C3 PICASSO - 1.6VTI88 BMP EXCLUSIVE     1598    88  9  S   6 137  C
C3 PICASSO - 1.6VTI88 EXCLUSIVE       1598    88  9  M  6,4 149  C
C4 BERLINE - 1.4VTI             1397    70  8  M  6,1 140  C
C4 BERLINE - 1.6THP BMP EXCLUSIVE      1598 115    9  S  6,3 145  C
C4 BERLINE - 1.6VTI             1598    88  9  M  6,2 143  C
C4 BERLINE - 1.6VTI BVA SEDUCTION      1598    88  9  A  6,9 159  C
C4 GRAND PICASSO - 1.6VTI          1598    88  9  M  6,9 159  C
C4 PICASSO - 1.6VTI             1598    88  9  M  6,9 159  C
C5 - 1.6THP AUT. EXCLUSIVE          1598 115    9  A  7,3 169  D
C5 - 1.6THP EXCLUSIVE            1598 115    9  M  6,7 153  C
C5 - 1.6VTI88 BMP              1598    88  9  S  6,2 144  C
C5 TOURER - 1.6THP115 AUT. EXCLUSIVE     1598 115    9  A  7,3 169  D
C5 TOURER - 1.6THP115 EXCLUSIVE       1598 115    9  M  6,8 155  C
C5 TOURER - 1.6VTI88 BMP           1598    88  9  S  6,4 149  C
C-CROSSER - 2.4I               2360 125 13     M  8,8 204  E
C-CROSSER - 2.4I CVT EXCLUSIVE 7PL      2360 125 13     V  8,2 191  E
DS3 - 1.4 VTI CHIC              1397    70  8  M  5,8 134  C
DS3 - 1.6 VTI AUT. SO CHIC          1598    88  9  A  6,6 153  C
DS3 - 1.6 VTI SO CHIC            1598    88  9  M  5,9 136  C
DS3 - 1.6THP110               1598 110    9  M   6 139  C
        el l
                                   e
                                  ieb
        od
                                 TR
      -m
                               Ge
    le
                              S.
                              s.-
    dè
                      CO CO N
                             An
   mo
                            se
                           TR
                          As
                           -
 l-
                          R.
                         n.-
                         kl
                        -cV                        RB
de
                        Rs
                       T.-
mo
                   kw
                      VE                      cA
                       2
                      pk

                      Ve
                cc
DS3 - 1.6THP110 SPORT CHIC   1598 110   9  M  6,7 155  C
DS3 - 1.6THP152 RACING     1598 152   9  M  6,4 149  C
DS4 - 1.6THP115 BMP SO CHIC  1598 115   9   S  6,5 149  C
DS4 - 1.6THP120 AUT. S     1598 120   9   A  7,7 178  D
DS4 - 1.6THP147 SPORT CHIC   1598 147   9  M  6,4 149  C
DS4 - 1.6VTI          1598  88  9  M  6,2 144  C
DS5 - 1.6THP115 AUT.      1598 115   9   A  7,1 165  D
DS5 - 1.6THP147 S       1598 147   9  M  6,7 155  C
NEMO - 1.4I TENTATION     1360  54  8  M  6,6 152  C


DACIA
DUSTER - 1.6 4X2        1598  77  9  M  7,1 165  D
DUSTER - 1.6 4X4        1598  77  9  M   8 185   D
LOGAN - 1.2 16V        1149  55  6  M  5,9 135  C
LOGAN MCV - 1,6        1598  62  9  M  7,3 169  D
SANDERO - 1.2 16V       1149  55  6  M  5,9 135  C
SANDERO STEPWAY - 1.6     1598  62  9  M  7,3 169  D


DAIHATSU
CHARADE 5D/P - 1300      1329  73  7  M  5,4 125  B
CHARADE 5D/P - 1300 MMT    1329  73  7   S  5,2 119  B
CUORE 5D/P - 1000       998   51  6  M  4,4 104  B
MATERIA - 1.3 TOP       1298  67  7  M  6,6 156  C
MATERIA - 1.5 AUT. TOP     1495  76  8   A  7,5 176  D
MATERIA - 1.5 TOP       1495  76  8  M  7,2 169  D
SIRION - 1000          998  51  6  M   5 118   B
SIRION - 1300 TOP       1298  67  7  M  5,8 137  C
TERIOS - 1.5 2WD        1495  75  8  M  7,1 164  D
TERIOS - 1.5 4WD BASE     1495  75  8  M  7,4 173  D
TERIOS - 1.5 4WD TOP      1495  75  8  M  7,7 179  D
TERIOS - 1.5 AUT. 2WD TOP   1495  75  8   A  7,5 175  D
TERIOS - 1.5 AUT. 4WD TOP   1495  75  8   A  7,7 181  D


FERRARI
599 - GTB FIORANO (AUT)    5999 456 29    M/A 17,9 415  G


FIAT
500 - 0,9           875   63  5  M   4  92  A
500 - 0.9 MTA         875   63  5   S  3,9  90  A
500 - 1,2           1242  51  7  M  4,8 113  B
500 - 1.4 16V 99KW ABARTH   1368  99  8  M  6,5 155  C
500 C - 0,9          875   63  5  M   4  92  A
500 C - 0.9 MTA        875   63  5   S  3,9  90  A
500 C - 1,2          1242  51  7  M  4,8 113  B
500 C - 1.2 MTA        1242  51  7   S  4,7 110  B
500 C - 1.4 16V 103KW ABARTH  1368 103   8   S  6,5 155  C
BRAVO - 1.4 16V        1368  66  8  M  6,3 146  C
BRAVO - 1.4 MULTIAIR SPORT   1368 103   8  M  5,7 132  C


                                   I 75
   BENzINE         ESSENCE   BENzIN        el l
                                             e
                                           ieb
       od
                                          TR
     -m
                                         Ge
    le
                                        S.
                                       s.-
   dè
                                CO CO N
                                      An
   mo
                                      se
                                    TR
                                    As
                                     -
 l-
                                   R.
                                   n.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
de
                                 Rs
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                cA
                                2
                                pk

                                Ve
                        cc
DOBLO - 1,4                  1368    70  8  M  7,2 166  D
DOBLO VERH.DAK/TOIT SUREL - 1,4        1368    70  8  M  7,4 171  D
FIORINO 4D/P - 1.4 COMBI            1360    54  8  M  6,6 152  C
FIORINO 5D/P - 1.4 COMBI            1360    54  8  M  6,6 152  C
FIORINO QUBO - 1,4               1360    54  8  M  6,6 152  C
FREEMONT - 3.6 4X4 URBAN            3600 204 18     A  11,3 262  G
PANDA - 0.9 TWINAIR 48KW              908  48  5  M  4,2  99  A
PANDA - 0.9 TWINAIR 63KW              875  63  5  M  4,2  99  A
PANDA - 1.2I                  1242    51  7  M  5,0 120  B
PANDA - 1.2I ECO                1242    51  7  M  4,9 113  B
PANDA CLIMBING - 1.2I 4X4           1242    51  7  M   6 139  C
PUNTO 3D/P - 0.9 TWINAIR              875  63  5  M  4,1  98  A
PUNTO 3D/P - 1.2I               1242    51  7  M  5,3 126  B
PUNTO 3D/P - 1.2I 51KW             1242    51  7  M  5,2 123  B
PUNTO 3D/P - 1.4I EASY             1368    57  8  M  5,5 132  C
PUNTO 3D/P - 1.4I120 MULTI AIR ABARTH     1368 120    8  M  6,1 142  C
PUNTO 3D/P - 1.4I57 MTA DYNAMIC        1368    57  8  S  5,4 124  B
PUNTO 3D/P - 1.4I77 MULTI           1368    77  8  M  5,7 134  C
PUNTO 3D/P - 1.4I99 MULTI           1368    99  8  M  5,6 129  B
PUNTO 5D/P - 0.9 TWINAIR              875  63  5  M  4,1  98  A
PUNTO 5D/P - 1.2I 51KW             1242    51  7  M  5,3 126  B
PUNTO 5D/P - 1.2I 51KW             1242    51  7  M  5,2 123  B
PUNTO 5D/P - 1.4I57 EASY            1368    57  8  M  5,5 132  C
PUNTO 5D/P - 1.4I57 MTA            1368    57  8  S  5,4 124  B
PUNTO 5D/P - 1.4I77 MULTIAIR DYNAMIC      1368    77  8  M  5,7 134  C
PUNTO 5D/P - 1.4I77 MULTIAIR LOUNGE      1368    77  8  M  5,6 133  C
PUNTO 5D/P - 1.4I99 MULTIAIR LOUNGE      1368    99  8  M  5,4 129  B
SEDICI - 1.6 4X2                1586    88  9  M  6,2 141  C
SEDICI - 1.6 4X4                1586    88  9  M  6,5 149  C


FORD
C-MAX - 1.6I110 ECOBOOST T           1596 110    9  M  6,4 149  C
C-MAX - 1.6I134 ECOBOOST TITANIUM       1596 134    9  M  6,4 149  C
C-MAX - 1.6TI-VCT77              1596    77  9  M  6,6 154  C
C-MAX - 1.6TI-VCT92 T             1596    92  9  M  6,6 154  C
C-MAX GRAND - 1.6I110 ECOBOOST T        1596 110    9  M  6,6 154  C
C-MAX GRAND - 1.6I134 ECOBOOST TITANIUM    1596 134    9  M  6,6 154  C
C-MAX GRAND - 1.6TI-VCT77           1596    77  9  M  6,9 159  C
C-MAX GRAND - 1.6TI-VCT92 T          1596    92  9  M  6,9 159  C
FIESTA 3D/P - 1.2I44              1242    44  7  M  5,5 127  B
FIESTA 3D/P - 1.2I60              1242    60  7  M  5,6 129  B
FIESTA 3D/P - 1.4I AUT. T           1388    71  8  A  6,6 154  C
FIESTA 3D/P - 1.4I T              1388    71  8  M  5,8 133  C
FIESTA 3D/P - 1.6I88              1596    88  9  M  5,8 134  C
FIESTA 3D/P - 1.6I99 BLACK EDITION       1596    99  9  M  5,9 139  C
FIESTA 5D/P - 1.2I44              1242    44  7  M  5,5 127  B
FIESTA 5D/P - 1.2I60              1242    60  7  M  5,6 129  B
FIESTA 5D/P - 1.4I AUT. T           1388    71  8  A  6,6 154  C
        el l
                                          e
                                        ieb
       od
                                       TR
      -m
                                      Ge
    le
                                     S.
                                    s.-
   dè
                             CO CO N
                                   An
   mo
                                   se
                                 TR
                                 As
                                  -
 l-
                                R.
                                n.-
                               kl
                              -cV                              RB
de
                              Rs
                              T.-
mo
                          kw
                             VE                             cA
                             2
                             pk

                             Ve
                      cc
FIESTA 5D/P - 1.4I T            1388  71  8  M  5,8 133  C
FIESTA 5D/P - 1.6I88 TITANIUM        1596  88  9  M  5,8 134  C
FOCUS 4D/P - 1.6I110 ECOBOOST T       1596 110   9  M   6 139  C
FOCUS 4D/P - 1.6I134 ECOBOOST TITANIUM   1596 134   9  M   6 139  C
FOCUS 4D/P - 1.6TI-VCT63 GO         1596  63  9  M   6 139  C
FOCUS 4D/P - 1.6TI-VCT77          1596  77  9  M   6 139  C
FOCUS 4D/P - 1.6TI-VCT88 FLEXIFUEL T    1596  88  9  M  8,3 135  C
FOCUS 4D/P - 1.6TI-VCT92 PS T        1596  92  9  S  6,4 149  C
FOCUS 4D/P - 1.6TI-VCT92 T         1596  92  9  M   6 139  C
FOCUS 5D/P - 1.6I110 ECOBOOST T       1596 110   9  M   6 139  C
FOCUS 5D/P - 1.6I134 ECOBOOST TITANIUM   1596 134   9  M   6 139  C
FOCUS 5D/P - 1.6TI-VCT63 GO         1596  63  9  M  5,9 136  C
FOCUS 5D/P - 1.6TI-VCT77          1596  77  9  M  5,9 136  C
FOCUS 5D/P - 1.6TI-VCT88 FLEXIFUEL T    1596  88  9  M  8,1 132  C
FOCUS 5D/P - 1.6TI-VCT92 PS T        1596  92  9  S  6,4 149  C
FOCUS 5D/P - 1.6TI-VCT92 T         1596  92  9  M  5,9 136  C
FOCUS CLIPPER - 1.6I ECOBOOST110 T     1596 110   9  M   6 139  C
FOCUS CLIPPER - 1.6I134 ECOBOOST TITANIUM  1596 134   9  M   6 139  C
FOCUS CLIPPER - 1.6TI-VCT77         1596  77  9  M   6 139  C
FOCUS CLIPPER - 1.6TI-VCT88 FLEXIFUEL T   1596  88  9  M  8,3 135  C
FOCUS CLIPPER - 1.6TI-VCT92 PS T      1596  92  9  S  6,4 149  C
FOCUS CLIPPER - 1.6TI-VCT92 T        1596  92  9  M   6 139  C
FUSION - 1.4I                1388  59  8  M  6,6 154  C
FUSION - 1.6I                1596  74  9  M  6,7 157  C
GALAXY - 1.6I ECOBOOST           1596 118   9  M  7,2 167  D
GALAXY - 2.0I ECOBOOST GHIA         1999 149 11    M  8,1 188  D
GALAXY - 2.0I ECOBOOST PS GHIA       1999 149 11    S  8,1 189  D
KA - 1.2I                  1242  51  7  M  4,9 115  B
KUGA - 2.5I 4X4               2521 147 13    M  9,9 234  F
KUGA - 2.5I DURASHIFT 4X4          2521 147 13    A  10,3 244  F
MONDEO 5D/P - 1.6I ECOBOOST         1596 118   9  M  6,4 149  C
MONDEO 5D/P - 2.0I149 ECOBOOST       1999 149 11    M  7,6 176  D
MONDEO 5D/P - 2.0I149 ECOBOOST PS      1999 149 11    S  7,7 179  D
MONDEO 5D/P - 2.0I176 ECOBOOST       1999 176 11    M  7,6 176  D
MONDEO 5D/P - 2.0I176 ECOBOOST PS      1999 176 11    S  7,7 179  D
MONDEO CLIPPER - 1.6I ECOBOOST       1596 118   9  M  6,4 149  C
MONDEO CLIPPER - 2.0I149 ECOBOOST      1999 149 11    M  7,6 176  D
MONDEO CLIPPER - 2.0I149 ECOBOOST PS    1999 149 11    S  7,7 179  D
MONDEO CLIPPER - 2.0I176 ECOBOOST      1999 176 11    M  7,6 176  D
MONDEO CLIPPER - 2.0I176 ECOBOOST PS    1999 176 11    S  7,7 179  D
S-MAX - 1.6I ECOBOOST T           1596 118   9  M  6,8 159  C
S-MAX - 2.0I149 ECOBOOS           1999 149 11    S  8,1 189  D
S-MAX - 2.0I149 ECOBOOST TITANIUM      1999 149 11    M  8,1 188  D
S-MAX - 2.0I176 ECOBOOS           1999 176 11    S  8,3 194  E
S-MAX - 2.0I176 ECOBOOST TITAN       1999 176 11    M  8,1 188  D


HONDA
ACCORD 4D/P - 2               1997 115 11    M  6,9 159  C


                                         I 77
   BENzINE         ESSENCE  BENzIN         el l
                                            e
                                          ieb
        od
                                         TR
       -m
                                        Ge
      le
                                       S.
                                      s.-
    dè
                               CO CO N
                                     An
   mo
                                     se
                                   TR
                                   As
                                    -
 l-
                                  R.
                                  n.-
                                 kl
                                -cV                                RB
de
                                Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                               2
                               pk

                               Ve
                       cc
ACCORD 4D/P - 2.0 AUT. ELEGANCE       1997 115 11     A  7,3 168  D
ACCORD 4D/P - 2.0 AUT. EXECUTIVE       1997 115 11     A  7,3 170  D
ACCORD 4D/P - 2.0 EXECUTIVE         1997 115 11     M   7 162  D
ACCORD 4D/P - 2.4I-VTEC           2354 148 13     M  8,6 199  E
ACCORD 4D/P - 2.4I-VTEC AUT.         2354 148 13     A  8,4 195  E
ACCORD TOURER - 2              1997 115 11     M  6,9 159  C
ACCORD TOURER - 2,4             2354 148 13     M  8,7 201  E
ACCORD TOURER - 2.0 AUT. ELEGANCE      1997 115 11     A  7,3 170  D
ACCORD TOURER - 2.0 AUT. EXECUTIVE      1997 115 11     A  7,5 173  D
ACCORD TOURER - 2.0 ELEGANCE         1997 115 11     M   7 163  D
ACCORD TOURER - 2.0 EXECUTIVE        1997 115 11     M  7,2 166  D
ACCORD TOURER - 2.4 AUT.           2354 148 13     A  8,6 199  E
CIVIC 5D/P - 1.4I              1339    73  7  M  5,9 135  C
CIVIC 5D/P - 1.4I I-SHIFT          1339    73  7  S  5,7 132  C
CIVIC 5D/P - 1.8I              1799 103 10     M  6,7 155  C
CIVIC 5D/P - 1.8I AUT.            1799 103 10     A  7,3 169  D
CIVIC 5D/P - 1.8I AUT. COMFORT        1799 103 10     A  7,1 165  D
CIVIC 5D/P - 1.8I COMFORT          1799 103 10     M  6,6 152  C
CIVIC TYPE S - 1.4I             1339    73  7  M  5,9 135  C
CIVIC TYPE S - 1.4I I-SHIFT         1339    73  7  S  5,7 132  C
CIVIC TYPE S - 1.8I             1799 103 10     M  6,7 155  C
CIVIC TYPE S - 1.8I I-SHIFT         1799 103 10     S  6,4 152  C
CR-V - 2.0I                 1997 110 11     M  8,2 190  E
CR-V - 2.0I AUT.               1997 110 11     A  8,4 193  E
CR-Z - 1.5 HYBRID              1497    84  8  M   5 117  B
INSIGHT 5D/P - 1.3 HYBRID          1339    65  7  V  4,4 101  B
JAZZ - 1,2                  1198    66  7  M  5,3 123  B
JAZZ - 1,4                  1339    73  7  M  5,5 126  B
JAZZ - 1.3IMA                1339    65  7  V  4,5 104  B
JAZZ - 1.4 CVT                1339    73  7  V  5,4 125  B
JAZZ - 1.4 CVT E               1339    73  7  V  5,5 128  B
JAZZ - 1.4 E                 1339    73  7  M  5,6 129  B


HYUNDAI
GENESIS COUPE - 2.0T             1998 157 11     M  9,5 220  F
GENESIS COUPE - 3.8             3778 223 19     M  10,3 246  F
GENESIS COUPE - 3.8 AUT.           3778 223 19     A  9,9 235  F
I10 - 1,1                  1086    51  6  M  4,7 110  B
I10 - 1.0 COMFORT                998  51  6  M  4,2  99  A
I10 - 1.1 AUT.                1086    51  6  A  5,8 134  C
I20 5D/P - 1,2                1248    57  7  M  5,1 119  B
I20 5D/P - 1.4CVVT AUT. LOUNGE        1396    74  8  A  5,8 135  C
I20 5D/P - 1.4CVVT LOUNGE          1396    74  8  M  5,4 125  B
I20 STC - 1,2                1248    57  7  M  5,1 119  B
I20 STC - 1.4CVVT AUT. LOUNGE        1396    74  8  A  5,8 135  C
I20 STC - 1.4CVVT LOUNGE           1396    74  8  M  5,4 125  B
I30 - 1.4 ISG                1396    80  8  M  5,8 135  C
I30 - 1.6 AUT.                1591    85  9  A  6,9 162  D
         el l
                                        e
                                      ieb
        od
                                     TR
      -m
                                    Ge
      le
                                   S.
                                  s.-
    dè
                           CO CO N
                                 An
   mo
                                 se
                               TR
                               As
                                -
 l-
                              R.
                              n.-
                             kl
                            -cV                            RB
de
                            Rs
                            T.-
mo
                        kw
                           VE                           cA
                           2
                           pk

                           Ve
                    cc
I30 - 1.6 ISG              1591  85  9  M  6,1 142  C
I30 CW - 1.4 ISG            1396  80  8  M  5,9 138  C
I30 CW - 1.6 AUT.            1591  85  9  A  6,9 162  D
I30 CW - 1.6 ISG            1591  85  9  M  6,1 142  C
I40 CW - 1.6GDI ISG LOUNGE       1591  99  9  M   6 140  C
I40 CW - 1.6GDI STYLE          1591  99  9  M  6,6 155  C
I40 CW - 2.0GDI             1999 130 11    M  7,2 169  D
I40 CW - 2.0GDI AUT.          1999 130 11    A  7,7 179  D
I40 SEDAN - 1.6GDI ISG LOUNGE      1591  99  9  M   6 140  C
I40 SEDAN - 1.6GDI STYLE        1591  99  9  M   6 155  C
I40 SEDAN - 2.0GDI           1999 131 11    A  7,2 169  D
I40 SEDAN - 2.0GDI AUT.         1999 131 11    A  7,7 179  D
IX20 - 1.4I ISG             1396  66  8  M  5,6 130  C
IX20 - 1.6I AUT.            1591  91  9  A  6,5 154  C
IX20 - 1.6I ISG             1591  91  9  M  5,9 139  C
IX35 - 1.6GDI              1591  99  9  M  6,4 149  C
IX35 - 2.0 4WD AUT. EXECUTIVE      1998 120 11    A  8,4 200  E
IX35 - 2.0 4WD AUT. LOUNGE       1998 120 11    A  8,2 195  E
IX35 - 2.0 4WD EXECUTIVE        1998 120 11    M  7,9 188  D
IX35 - 2.0 4WD LOUNGE          1998 120 11    M  7,6 181  D
IX35 - 2.0 AUT. LOUNGE         1998 120 11    A  7,9 187  D
IX35 - 2.0 LOUNGE            1998 120 11    M  7,5 177  D
VELOSTER - 1.6GDI            1591 103   9  M  5,9 137  C
VELOSTER - 1.6GDI DCT          1591 103   9  S  6,4 145  C


INFINITI
EX - 3.7 GT               3696 235 19    A  11,3 265  G
FX - 3,7                3696 235 19    A  12,1 282  G
FX - 5.0 S PREMIUM           5026 287 24    A  13,1 307  G
G - G37 AUT.              3696 235 19    A  10,5 246  F
G - G37 AUT. AWD GT           3696 235 19    A  11 255  G
G CABRIO - G37 AUT. GT PREMIUM     3696 235 19    A  11,4 264  G
G COUPE - G37 AUT.           3696 235 19    A  10,5 246  F
M - M35H GT               3498 225 18    A   7 162  D
M - M37 AUT.              3696 235 19    A  10,2 235  F


JAGUAR
XF - 5.0 V8               5000 283 24    A  11,1 264  G
XF - 5.0 V8 R              5000 375 24    A  12,5 292  G
XJ - 5.0 V8 COMPRESSOR SUPERSPORT    5000 375 24    A  12,1 289  G
XJ - 5.0 V8 P              5000 283 24    A  11,3 264  G
XJ LWB - 5.0 V8 COMPRESSOR SUPERSPORT  5000 375 24    A  12,1 289  G
XJ LWB - 5.0 V8 P            5000 283 24    A  11,3 264  G
XK CABRIO - XK 5.0           5000 283 24    A  11,2 264  G
XK CABRIO - XKR 5.0           5000 375 24    A  12,3 292  G
XK COUPE - XK 5.0            5000 283 24    A  11,2 264  G
XK COUPE - XKR 5.0           5000 375 24    A  12,3 292  G
XK COUPE - XKR 5.0 S          5000 405 24    A  12,3 292  G


                                       I 79
   BENzINE         ESSENCE  BENzIN        el l
                                            e
                                          ieb
        od
                                         TR
     -m
                                        Ge
    le
                                       S.
                                      s.-
   dè
                               CO CO N
                                     An
   mo
                                     se
                                   TR
                                   As
                                    -
 l-
                                  R.
                                  n.-
                                 kl
                                -cV                                RB
de
                                Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                               2
                               pk

                               Ve
                       cc
JEEP
COMPASS - 2.0 SPORT             1998 115 11     M  7,6 175  D
GRAND CHEROKEE - 3.6 V6 AUT. OVERLAND    3604 210 18     A  11 256  G
GRAND CHEROKEE - 5.7 V8 AUT. OVERLAND    5654 259 27     A  14,1 329  G
GRAND CHEROKEE - 6.4 V8 AUT. SRT8      6424 349 31     A  13,7 328  G
WRANGLER - 3.6 V6 AUT.            3604 209 18     A  11 256  G
WRANGLER UNLIMITED - 3.6 V6 AUT.       3604 209 18     A  11,4 265  G


KIA
CARENS - 1.6CVVT LX 5PL           1591    97  9  M  7,2 174  D
CARENS - 2.0CVVT AUT. EX           1998 106 11     A  8,4 200  E
CEE´D 5D/P - 1.4ISG             1396    66  8  M  5,7 132  C
CEE´D 5D/P - 1.6 AUT. EX           1591    85  9  A  6,6 158  C
CEE´D 5D/P - 1.6ISG EX            1591    85  9  M  5,9 139  C
CEE´D 5D/P - 1.6ISG SPORT          1591    85  9  M   6 142  C
CEE´D PRO-CEE´D - 1.4ISG           1396    66  8  M  5,7 132  C
CEE´D PRO-CEE´D - 1.6 AUT. EX        1591    85  9  A  6,6 158  C
CEE´D PRO-CEE´D - 1.6ISG EX         1591    85  9  M  5,9 139  C
CEE´D PRO-CEE´D - 1.6ISG SPORT        1591    85  9  M   6 142  C
CEE´D SPORTY WAGON - 1.6 AUT. EX       1591    85  9  A  6,6 158  C
CEE´D SPORTY WAGON - 1.6ISG         1591    85  9  M   6 142  C
PICANTO 3D/P - 1.0 ISG              998  51  6  M  4,1  95  A
PICANTO 3D/P - 1.2 AUT.           1248    63  7  A  5,3 125  B
PICANTO 3D/P - 1.2 ISG            1248    63  7  M  4,3 100  B
PICANTO 5D/P - 1.0 ISG              998  51  6  M  4,1  95  A
PICANTO 5D/P - 1.2 AUT.           1248    63  7  A  5,3 125  B
PICANTO 5D/P - 1.2 ISG            1248    63  7  M  4,3 100  B
RIO - 1.2 ISG                1248    63  7  M  4,8 109  B
RIO - 1.2 ISG SENSE             1248    63  7  M   5 114  B
RIO - 1.4 AUT. FUSION            1396    80  8  A  6,3 147  C
RIO - 1.4 AUT. SENSE             1396    80  8  A  6,4 150  C
RIO - 1.4 ISG                1396    80  8  M  5,1 119  B
RIO - 1.4 ISG SENSE             1396    80  8  M  5,3 124  B
SORENTO - 2.4 LX               2359 128 13     M  8,5 203  E
SORENTO - 2.4 LX 7PL             2359 128 13     M  8,6 205  E
SOUL - 1.6GDI103 AUT. XPERIENCE       1591 103    9  A  7,0 168  D
SOUL - 1.6GDI103 XPERIENCE          1591 103    9  M  6,2 149  C
SPORTAGE - 1.6I               1591    99  9  M  6,8 158  C
SPORTAGE - 1.6I ISG             1591    99  9  M  6,4 149  C
SPORTAGE - 2                 1998 120 11     M  7,5 177  D
SPORTAGE - 2.0 AUT. AWD SENSE+        1998 120 11     A  8,4 200  E
SPORTAGE - 2.0 AUT. FUSION          1998 120 11     A  7,9 187  D
SPORTAGE - 2.0 AUT. SENSE+          1998 120 11     A   8 190  E
SPORTAGE - 2.0 SENSE+            1998 120 11     M  7,6 180  D
VENGA - 1.4 ISG ECODYN.           1396    66  8  M  5,9 136  C
VENGA - 1.6 AUT.               1591    92  9  A  6,5 154  C
VENGA - 1.6 AUT.               1591    92  9  A   7 164  D
VENGA - 1.6 ISG ECODYN.           1591    92  9  M  5,9 139  C
         el l
                                            e
                                           ieb
       od
                                          TR
       -m
                                        Ge
      le
                                       S.
                                       s.-
    dè
                               CO CO N
                                      An
   mo
                                     se
                                    TR
                                   As
                                    -
 l-
                                   R.
                                  n.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
de
                                 Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                                2
                               pk

                               Ve
                         cc
VENGA - 1.6 ISG ECODYN.             1591  92  9  M  6,2 144  C


LAMBORGHINI
AVENTADOR COUPE - 6.5              6498 515 31    S  17,2 398  G
GALLARDO COUPE - 5.2 LP550-2 E-GEAR BALBONI   5204 405 25    S  13,3 315  G
GALLARDO COUPE - 5.2 LP550-2 VALENTINO BALBONI  5204 405 25    M  14,4 341  G
GALLARDO COUPE - 5.2 LP560-4           5204 412 25    M  14,7 351  G
GALLARDO COUPE - 5.2 LP560-4 E.GEAR       5204 412 25    S  13,7 325  G
GALLARDO COUPE - 5.2 LP570-4 S. LEGGERA E.GEAR  5204 419 25    S  13,5 319  G
GALLARDO SPYDER - 5.2 LP560-4 E-GEAR       5204 412 25    S  13,5 319  G


LANCIA
DELTA - 1.4T-JET103               1368 103   8  M  5,7 132  C
DELTA - 1.8DI T-JET PLATINUM           1742 147   9  A  7,8 185  D
MUSA - 1.4 16V                  1368  70  8  M   6 140  C
MUSA - 1.4 16V DFN                1368  70  8  S  5,6 130  C
THEMA - 3.6 PENTASTAR              3604 210 18    A  9,4 219  E
THEMA - 3.6 PENTASTAR EXECUTIVE LINE       3604 210 18    A  9,7 227  F
VOYAGER - 3.6 PENTASTAR             3604 211 18    A  10,8 252  G
YPSILON - 1.2I                  1242  51  7  M  4,9 114  B
YPSILON 5D/P - 0.9 TWINAIR            875  63  5  M  4,2  99  A
YPSILON 5D/P - 0.9 TWINAIR DFN          875  63  5  S  4,1  97  A
YPSILON 5D/P - 1.2 FIRE EVO II          1242  51  7  M  4,9 115  B


LAND ROVER
DISCOVERY - 5.0 HSE               4999 276 24    A  14,1 328  G
FREELANDER - 3.2 I6 COMMANDSHIFT HSE       3192 171 16    A  10,7 255  G
RANGE ROVER - 5                 4999 375 24    A  14,9 348  G
RANGE ROVER EVOQUE - 2.0SI4           1999 177 11    A  8,7 199  E
RANGE ROVER EVOQUE COUPE - 2.0SI4        1999 177 11    A  8,7 199  E
RANGE ROVER SPORT - 5.0SC            4999 375 24    A  14,9 348  G


LANDWIND
CV9 - 1,6                    1590  71  9  M  6,6 154  C


LEXUS
CT - 200H                    1798  73 10   V  3,8  87  A
CT - 200H                    1798  73 10   V  4,1  94  A
GS - 450H                    3456 218 18    V  7,7 179  D
IS C - 250                    2500 153 13    A  9,2 213  E
IS SEDAN - 250 AUT.               2500 153 13    A  8,4 194  E
IS SEDAN - F 500                 4969 311 24    A  11,6 270  G
LS - 460                     4608 280 22    A  11,1 261  G
LS - 460 AWD                   4608 270 22    A  11,6 274  G
LS - 600H                    4969 290 24    V  9,3 218  E
LS L - 600H                   4969 290 24    V  9,3 219  E
RX - 350                     3456 204 18    A  10,6 250  G
RX - 450H AWD                  3456 183 18    V  6,3 145  C


                                           I 81
   BENzINE         ESSENCE    BENzIN        el l
                                            e
                                           ieb
        od
                                          TR
       -m
                                        Ge
     le
                                       S.
                                       s.-
     dè
                               CO CO N
                                      An
   mo
                                     se
                                    TR
                                   As
                                    -
 l-
                                   R.
                                  n.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
de
                                 Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                                2
                               pk

                               Ve
                         cc
RX - 450H FWD                  3456 183 18    V   6,1 140  C
ELISE - R                    1796 141 10    M   8,8 208  E
ELISE - S                    1794 100 10    M   8,3 196  E
ELISE - SC                    1796 162 10    M   9,1 216  E
EUROPA - 2.0T                  1998 147 11    M   9,3 220  F
EUROPA - 2.0T SE                 1998 166 11    M   9,8 229  F
EXIGE - CUP 260                 1796 192 10    M   9,1 216  E
EXIGE - S                    1796 163 10    M   9,1 216  E


MASERATI
QUATTROPORTE - 4.2                4244 295 21    S   14,7 345  G
QUATTROPORTE - 4.7 GT S             4691 323 23    S   15,7 365  G
QUATTROPORTE - 4.7 S               4691 317 23    S   15,7 365  G


MAYBACH
MAYBACH 57                    5513 405 26    A   15 350  G
MAYBACH 57 - S                  5980 463 29    A   15,8 368  G
MAYBACH 62                    5513 405 26    A   15 350  G
MAYBACH 62 - S                  5981 463 29    A   15,8 368  G


MAzDA
2 3D/P - 1300 16V                1349  55  7  M    5 115  B
2 3D/P - 1300 16V SPORT SAP           1349  62  7  M    5 115  B
2 5D/P - 1300 16V                1349  55  7  M    5 115  B
2 5D/P - 1300 16V SPORT SAP           1349  62  7  M    5 115  B
2 5D/P - 1500 16V                1498  75  8  M   5,7 132  C
2 5D/P - 1500 AUT. 16V ACTIVE*          1498  75  8  A   6,3 145  C
3 4D/P - 1.6 16V ACTIVE             1598  77  9  M   6,4 147  C
3 4D/P - 2.0 16V AUT. EXCLUSIVE         1999 110 11    A   7,6 175  D
3 4D/P - 2.0 16V I-STOP SPORT          1999 110 11    M   6,7 156  C
3 5D/P - 1.6 16V                 1598  77  9  M   6,4 147  C
3 5D/P - 2.0 16V AUT. EXCLUSIVE         1999 110 11    A   7,6 175  D
3 5D/P - 2.0 16V I-STOP SPORT          1999 110 11    M   6,7 156  C
3 5D/P - 2.3 16V MPS               2261 191 12    M   9,6 224  F
5 - 1,8                     1798  85 10   M   7,2 168  D
5 - 2.0 I-STOP ACTIVE              1999 110 11    M   6,9 159  C
6 HATCHBACK - 1800 16V              1798  88 10   M   6,5 155  C
6 HATCHBACK - 2000 16V AUT.ACTIVE        1999 114 11    A   7,6 176  D
6 SEDAN - 1800 16V                1798  88 10   M   6,6 152  C
6 SPORTS@WAGON - 1800 16V            1798  88 10   M   6,6 157  C
6 SPORTS@WAGON - 2000 16V AUT.ACTIVE       1999 114 11    A   7,7 178  D
CX-5 - 2                     1998 121 11    M    6 139  C
CX-5 - 2 (AUT)                  1998 118 11    M/A  6,6 155  C
CX-7 - 2.3 4WD SPORT+              2261 191 12    M   10,4 243  F
MX-5 - 1.8 16V                  1798  93 10   M   7,1 167  D
MX-5 - 2.0 16V SPORT               1999 118 11    M   7,8 181  D
MX-5 ROADSTER COUPE - 1.8 16V          1798  93 10   M   7,1 167  D
MX-5 ROADSTER COUPE - 2.0 16V AUT. ACTIVE    1999 118 11    A   8 188  D
        el l
                                          e
                                        ieb
      od
                                       TR
     -m
                                      Ge
    le
                                     S.
                                    s.-
   dè
                             CO CO N
                                   An
   mo
                                   se
                                 TR
                                 As
                                  -
 l-
                                R.
                                n.-
                               kl
                              -cV                              RB
de
                              Rs
                              T.-
mo
                          kw
                             VE                             cA
                             2
                             pk

                             Ve
                      cc
MX-5 ROADSTER COUPE - 2.0 16V SPORT     1999 118 11    M   7,8 181  D


MERCEDES
SERIE A 5D/P                1498  70  8  M    6 139  C
SERIE A 5D/P - A 160 AUTOTRONIC       1498  70  8  V   6,8 159  C
SERIE A 5D/P - A 180 AUTOTRONIC       1699  85  9  V   6,8 159  C
SERIE A 5D/P - A 180 B           1699  85  9  M   6,3 145  C
SERIE A 5D/P - A 200            2035 100 11    M   6,7 156  C
SERIE A 5D/P - A 200 AUTOTRONIC       2035 100 11    V   7,4 174  D
SERIE B - B 180 BE (AUT)          1595  90  9  M/A  5,9 137  C
SERIE B - B 200 BE (AUT)          1595 115   9  M/A  5,9 138  C
SERIE C BERLINE - C 180CGI BE        1796 115 10    M   6,7 157  C
SERIE C BERLINE - C 180CGI BE AUT.     1796 115 10    A   6,4 148  C
SERIE C BERLINE - C 200CGI BE        1796 135 10    M   6,6 154  C
SERIE C BERLINE - C 200CGI BE AUT.     1796 135 10    A  6,4 150  C
SERIE C BERLINE - C 250CGI BE AUT.     1796 150 10    A  6,7 156  C
SERIE C BERLINE - C 350CGI BE        3498 225 18    A  6,8 159  C
SERIE C BERLINE - C 350CGI BE 4MATIC    3498 225 18    A  7,4 174  D
SERIE C BERLINE - C 63 336 AMG 2      6208 336 30    A   12 280  G
SERIE C BERLINE - C 63 358 AMG 2      6208 358 30    A   12 280  G
SERIE C BREAK - C 180CGI BE         1796 115 10    M   6,8 160  D
SERIE C BREAK - C 180CGI BE AUT.      1796 115 10    A  6,6 155  C
SERIE C BREAK - C 200CGI BE         1796 135 10    M   6,9 160  D
SERIE C BREAK - C 200CGI BE AUT.      1796 135 10    A  6,7 155  C
SERIE C BREAK - C 250CGI BE         1796 150 10    A  6,8 159  C
SERIE C BREAK - C 350CGI BE         3498 225 18    A  7,1 165  D
SERIE C BREAK - C 63 336 AMG 2       6208 336 30    A  12,2 285  G
SERIE C BREAK - C 63 358 AMG 2       6208 358 30    A  12,2 285  G
SERIE C COUPE - C 180 BE          1796 115 10    M    7 162  D
SERIE C COUPE - C 180 BE AUT.        1796 115 10    A  6,6 152  C
SERIE C COUPE - C 250 BE          1796 150 10    A  6,8 158  C
SERIE C COUPE - C 350 BE          3498 225 18    A   7 164  D
SERIE C COUPE - C 63 336 AMG 2       6208 336 30    A   12 280  G
SERIE C COUPE - C63 358AMG 2        6208 358 30    A   12 280  G
SERIE CL - CL 500 BE            4663 320 23    A  9,6 227  F
SERIE CL - CL 500 BE 4MATIC         4663 320 23    A  9,9 237  F
SERIE CL - CL 600 BITURBO          5514 380 26    A  13,8 322  G
SERIE CL - CL 63 AMG            5461 400 26    A  10,5 244  F
SERIE CL - CL 63 AMG 300 PACK PERFORMANCE  5461 420 26    A  10,5 244  F
SERIE CL - CL 65 AMG            5980 463 29    A  14,3 334  G
SERIE CLS - CLS               4663 300 23    A  9,6 224  F
SERIE CLS - CLS 350 BE           3498 225 18    A  6,8 159  C
SERIE CLS - CLS 500 BE           4663 300 23    A   9 209  E
SERIE CLS - CLS63 386 AMG          5461 386 26    A  9,9 231  F
SERIE CLS - CLS63 410 AMG          5461 410 26    A  9,9 231  F
SERIE E BERLINE - E 200CGI BE        1796 135 10    M   7,3 169  D
SERIE E BERLINE - E 200CGI BE AUT.     1796 135 10    A  6,5 152  C
SERIE E BERLINE - E 200NGT BE        1796 120 10    A  5,5 149  C


                                          I 83
   BENzINE          ESSENCE  BENzIN        el l
                                          e
                                         ieb
      od
                                        TR
     -m
                                      Ge
    le
                                     S.
                                     s.-
   dè
                             CO CO N
                                    An
   mo
                                   se
                                  TR
                                 As
                                  -
 l-
                                 R.
                                n.-
                                kl
                               -cV                               RB
de
                               Rs
                              T.-
mo
                           kw
                             VE                             cA
                              2
                             pk

                             Ve
                        cc
SERIE E BERLINE - E 250CGI BE          1796 150 10  A  6,6 154  C
SERIE E BERLINE - E 300 BE           3498 185 18  A  6,8 159  C
SERIE E BERLINE - E 300 BE 4MATIC        3498 185 18  A  7,4 174  D
SERIE E BERLINE - E 350 BE           3498 225 18  A  6,8 159  C
SERIE E BERLINE - E 350 BE 4MATIC        3498 225 18  A  7,4 174  D
SERIE E BERLINE - E 500 BE           4663 300 23  A  8,9 209  E
SERIE E BERLINE - E 500 BE 4MATIC        4663 300 23  A  9,4 219  E
SERIE E BERLINE - E 63 AMG386          5461 386 26  A  9,8 230  F
SERIE E BERLINE - E 63 AMG410          5461 410 26  A  9,8 230  F
SERIE E BREAK                  1796 135 10  A  6,8 159  C
SERIE E BREAK - E 200CGI BE           1796 135 10  M  7,6 178  D
SERIE E BREAK - E 250CGI BE           1796 150 10  A   7 163  D
SERIE E BREAK - E 300 BE            3498 185 18  A  7,1 165  D
SERIE E BREAK - E 300 BE 4MATIC         3498 185 18  A  7,8 184  D
SERIE E BREAK - E 350 BE            3498 225 18  A  7,1 165  D
SERIE E BREAK - E 350 BE 4MATIC         3498 225 18  A  7,8 184  D
SERIE E BREAK - E 500 BE            4663 300 23  A  9,3 216  E
SERIE E BREAK - E 500 BE 4MATIC         4663 300 23  A  9,5 222  F
SERIE E BREAK - E 63 AMG386           5461 386 26  A  10 234  F
SERIE E BREAK - E 63 AMG410           5461 410 26  A  10 234  F
SERIE E CABRIO - E 200 CGI BE          1796 135 10  M  7,2 168  D
SERIE E CABRIO - E 200 CGI BE AUT.       1796 135 10  A  6,7 157  C
SERIE E CABRIO - E 250 CGI BE          1796 150 10  A  6,7 157  C
SERIE E CABRIO - E 300 CGI BE          3498 185 18  A  7,5 175  D
SERIE E CABRIO - E 350 CGI BE          3498 225 18  A  7,2 168  D
SERIE E CABRIO - E 500 BE            4663 300 23  A  9,1 213  E
SERIE E COUPE - E 200CGI BE           1796 135 10  M  6,9 160  D
SERIE E COUPE - E 200CGI BE AUT.        1796 135 10  A  6,4 149  C
SERIE E COUPE - E 250CGI BE           1796 150 10  A  6,4 149  C
SERIE E COUPE - E 300CGI BE           3498 185 18  A   7 164  D
SERIE E COUPE - E 350CGI BE           3498 225 18  A   7 164  D
SERIE E COUPE - E 500 BE            4663 300 23  A  8,9 209  E
SERIE G CABRIOLET - G 500            5461 285 26  A  14,7 351  G
SERIE G KORT/COURT - G 500 FINAL EDITION    5461 285 26  A  14,7 351  G
SERIE G LANG/LONG - G 500            5461 285 26  A  14,7 351  G
SERIE G LANG/LONG - G 55 AMG          5439 373 26  A  15,9 378  G
SERIE GL - GL 450                4664 250 23  A  13,4 312  G
SERIE GL - GL 500                5462 285 26  A  13,6 317  G
SERIE GLK - 350 BE               3498 225 18  A  8,4 196  E
SERIE M - ML                  3498 225 18  A  8,5 199  E
SERIE R - R 350 4MATIC             3498 200 18  A  11,7 274  G
SERIE R L - R 300                2996 170 15  A  10,5 246  F
SERIE R L - R 350 4MATIC            3498 200 18  A  11,7 274  G
SERIE R L - R 500 4MATIC            5462 285 26  A  13,2 306  G
SERIE S - S 350 BE               3498 225 18  A  7,6 177  D
SERIE S - S 350 BE 4MATIC            3498 225 18  A  8,1 189  D
SERIE S - S 400 HYBRID             3498 205 18  A  7,9 186  D
SERIE S - S 500 BE               4663 320 23  A  9,4 219  E
        el l
                                         e
                                        ieb
      od
                                       TR
     -m
                                     Ge
    le
                                    S.
                                    s.-
   dè
                            CO CO N
                                   An
   mo
                                  se
                                 TR
                                As
                                 -
 l-
                                R.
                               n.-
                               kl
                              -cV                              RB
de
                              Rs
                             T.-
mo
                         kw
                            VE                            cA
                             2
                            pk

                            Ve
                      cc
SERIE S - S 500 BE 4MATIC         4663 320 23    A  9,8 229  F
SERIE S - S 63 AMG             5461 400 26    A  10,5 244  F
SERIE S - S 63 AMG PACK PERFORMANCE    5461 420 26    A  10,5 244  F
SERIE S L - S 350 BE            3498 225 18    A  7,7 179  D
SERIE S L - S 350 BE 4MATIC        3498 225 18    A  8,1 189  D
SERIE S L - S 400 HYBRID          3498 205 18    A   8 188  D
SERIE S L - S 500 BE            4663 320 23    A  9,4 219  E
SERIE S L - S 500 BE 4MATIC        4663 320 23    A  9,9 230  F
SERIE S L - S 600             5514 380 26    A  14,2 332  G
SERIE S L - S 63 AMG            5461 400 26    A  10,5 244  F
SERIE S L - S 63 AMG PACK PERFORMANCE   5461 420 26    A  10,5 244  F
SERIE S L - S 65 AMG            5981 463 29    A  14,3 334  G
SERIE SL - SL 300             2996 170 15    A  9,3 217  E
SERIE SL - SL 350             3498 232 18    A  9,7 226  F
SERIE SL - SL 500             5462 285 26    A  11,6 272  G
SERIE SL - SL 600 BITURBO         5514 380 26    A  13,9 326  G
SERIE SL - SL 63 386 AMG          6208 386 30    A  14,1 328  G
SERIE SLK - SLK 200 BE           1796 135 10    M  6,8 158  C
SERIE SLK - SLK 200 BE AUT.        1796 135 10    A  6,1 142  C
SERIE SLK - SLK 250 BE           1796 150 10    M  6,9 160  D
SERIE SLK - SLK 250 BE AUT.        1796 150 10    A  6,6 153  C
SERIE SLK - SLK 350 BE           3498 225 18    A  7,1 167  D
SERIE SLK - SLK 55 AMG 2          5461 310 26    A  8,4 195  E
SLS AMG - SLS AMG 6.2           6208 420 30    A  13,2 308  G
SLS AMG ROADSTER - SLS AMG 6.2       6208 420 30    A  13,2 308  G
VIANO COMPACT - 3.5I            3498 190 18    A  11,9 279  G
VIANO LONG - 3.5I             3498 190 18    A  11,9 279  G
VIANO MEDIUM - 3.5I            3498 190 18    A  11,9 279  G


MINI
MINI - 1.6I120 COOPERS           1598 120   9  M  5,8 136  C
MINI - 1.6I120 STEPTRONIC COOPERS     1598 120   9  A  6,4 149  C
MINI - 1.6I135 COOPERS           1598 135   9  M  5,8 136  C
MINI - 1.6I135 STEPTRONIC COOPERS     1598 135   9  A  6,4 149  C
MINI - 1.6I155 COOPERS JCW         1598 155   9  M  7,1 165  D
MINI - 1.6I55 ONE             1598  55  9  M  5,4 127  B
MINI - 1.6I55 ONE MINIMALISM LINE     1598  55  9  M  5,1 119  B
MINI - 1.6I72 ONE             1598  72  9  M  5,4 127  B
MINI - 1.6I72 ONE MINIMALISM LINE     1598  72  9  M  5,1 119  B
MINI - 1.6I72 STEPTRONIC ONE        1598  72  9  A  6,4 150  C
MINI - 1.6I85 COOPER            1598  85  9  M  5,4 127  B
MINI - 1.6I85 STEPTRONIC COOPER      1598  85  9  A  6,4 150  C
MINI - 1.6I90 COOPER            1598  90  9  M  5,4 127  B
MINI - 1.6I90 STEPTRONIC COOPER      1598  90  9  A  6,4 150  C
MINI CABRIO - 1.6I120 COOPERS       1598 120   9  M   6 139  C
MINI CABRIO - 1.6I120 STEPTRONIC COOPERS  1598 120   9  A  6,6 153  C
MINI CABRIO - 1.6I135 COOPERS       1598 135   9  M   6 139  C
MINI CABRIO - 1.6I135 STEPTRONIC COOPERS  1598 135   9  A  6,6 153  C


                                        I 85
   BENzINE         ESSENCE     BENzIN       el l
                                              e
                                            ieb
      od
                                           TR
     -m
                                          Ge
    le
                                         S.
                                        s.-
   dè
                                 CO CO N
                                       An
   mo
                                       se
                                     TR
                                     As
                                      -
 l-
                                    R.
                                    n.-
                                   kl
                                  -cV                                  RB
de
                                  Rs
                                  T.-
mo
                              kw
                                 VE                                 cA
                                 2
                                 pk

                                 Ve
                          cc
MINI CABRIO - 1.6I155 COOPERS JCW          1598 155   9  M  7,3 169  D
MINI CABRIO - 1.6I72 ONE              1598  72  9  M  5,7 133  C
MINI CABRIO - 1.6I72 STEPTRONIC ONE         1598  72  9  A  6,6 154  C
MINI CABRIO - 1.6I85 COOPER             1598  85  9  M  5,7 133  C
MINI CABRIO - 1.6I85 STEPTRONIC COOPER       1598  85  9  A  6,6 154  C
MINI CABRIO - 1.6I90 COOPER             1598  90  9  M  5,7 133  C
MINI CABRIO - 1.6I90 STEPTRONIC COOPER       1598  90  9  A  6,6 154  C
MINI CLUBMAN - 1.6I120 COOPERS           1598 120   9  M  5,9 137  C
MINI CLUBMAN - 1.6I120 STEPTRONIC COOPERS      1598 120   9  A  6,4 150  C
MINI CLUBMAN - 1.6I135 COOPERS           1598 135   9  M  5,9 137  C
MINI CLUBMAN - 1.6I135 STEPTRONIC COOPERS      1598 135   9  A  6,4 150  C
MINI CLUBMAN - 1.6I155 COOPERS JCW         1598 155   9  M  7,2 167  D
MINI CLUBMAN - 1.6I72 ONE              1598  72  9  M  5,5 129  B
MINI CLUBMAN - 1.6I72 STEPTRONIC ONE        1598  72  9  A  6,5 152  C
MINI CLUBMAN - 1.6I85 COOPER            1598  85  9  M  5,5 129  B
MINI CLUBMAN - 1.6I85 STEPTRONIC COOPER       1598  85  9  A  6,5 152  C
MINI CLUBMAN - 1.6I90 COOPER            1598  90  9  M  5,5 129  B
MINI CLUBMAN - 1.6I90 STEPTRONIC COOPER       1598  90  9  A  6,5 152  C
MINI COUNTRYMAN - 1.6I120 ALL4 COOPERS       1598 120   9  M  6,7 157  C
MINI COUNTRYMAN - 1.6I120 ALL4 STEP COOPERS     1598 120   9  A  7,7 180  D
MINI COUNTRYMAN - 1.6I120 COOPERS          1598 120   9  M  6,1 143  C
MINI COUNTRYMAN - 1.6I120 STEPTRONIC COOPERS    1598 120   9  A  7,1 166  D
MINI COUNTRYMAN - 1.6I135 ALL4 COOPERS       1598 135   9  M  6,7 157  C
MINI COUNTRYMAN - 1.6I135 ALL4 STEP COOPERS     1598 135   9  A  7,7 180  D
MINI COUNTRYMAN - 1.6I135 COOPERS          1598 135   9  M  6,1 143  C
MINI COUNTRYMAN - 1.6I135 STEPTRONIC COOPERS    1598 135   9  A  7,1 166  D
MINI COUNTRYMAN - 1.6I72 ONE            1598  72  9  M   6 139  C
MINI COUNTRYMAN - 1.6I72 STEPTRONIC ONE       1598  72  9  A  7,2 168  D
MINI COUNTRYMAN - 1.6I85 COOPER           1598  85  9  M   6 140  C
MINI COUNTRYMAN - 1.6I85 STEPTRONIC COOPER     1598  85  9  A  7,2 168  D
MINI COUNTRYMAN - 1.6I90 COOPER           1598  90  9  M   6 140  C
MINI COUNTRYMAN - 1.6I90 STEPTRONIC COOPER     1598  90  9  A  7,2 168  D
MINI COUPE - 1.6I120 COOPERS            1598 120   9  M  5,8 136  C
MINI COUPE - 1.6I120 STEPTRONIC COOPERS       1598 120   9  A  6,4 149  C
MINI COUPE - 1.6I135 COOPERS            1598 135   9  M  5,8 136  C
MINI COUPE - 1.6I135 STEPTRONIC COOPERS       1598 135   9  A  6,4 149  C
MINI COUPE - 1.6I155 JCW              1598 155   9  M  7,1 165  D
MINI COUPE - 1.6I85 COOPER             1598  85  9  M  5,4 127  B
MINI COUPE - 1.6I85 STEPTRONIC COOPER        1598  85  9  A  6,4 150  C
MINI COUPE - 1.6I90 COOPER             1598  90  9  M  5,4 127  B
MINI COUPE - 1.6I90 STEPTRONIC COOPER        1598  90  9  A  6,4 150  C


MITSUBISHI
ASX - 1.6I-85 2WD                  1590  85  9  M  5,9 135  C
COLT 3D/P - 1,1                   1124  55  6  M  5,4 125  B
COLT 3D/P - 1.1 CLEARTEC              1124  55  6  M  4,9 115  B
COLT 3D/P - 1.3 CLEARTEC PURES           1332  70  7  M  5,1 119  B
COLT 3D/P - 1.3 PURES                1332  70  7  S  5,5 127  B
        el l
                                       e
                                     ieb
       od
                                    TR
       -m
                                   Ge
      le
                                  S.
                                 s.-
    dè
                          CO CO N
                                An
   mo
                                se
                              TR
                              As
                               -
 l-
                             R.
                             n.-
                            kl
                           -cV                           RB
de
                           Rs
                           T.-
mo
                       kw
                          VE                          cA
                          2
                          pk

                          Ve
                   cc
COLT 3D/P - 1.5T RALLIART       1468 110   8  M  6,6 153  C
COLT 5D/P - 1.1 CLEARTEC PUREO    1124  55  6  M  4,9 115  B
COLT 5D/P - 1.3 CLEARTEC PURES    1332  70  7  M  5,1 119  B
COLT 5D/P - 1.3 PURES         1332  70  7  S  5,1 127  B
LANCER - EVO X GSR          1998 217 11    M  10,5 243  F
LANCER - EVO X MR TC-SST       1998 217 11    S  10,5 250  G
LANCER SPORTBACK - 1.6 IN       1590  85  9  M  5,7 133  C
LANCER SPORTBACK - 1.8 CVT IN     1798 103 10    V  7,2 167  D
LANCER SPORTBACK - 2.0T RALLIART   1998 177 11    S  10 232  F
LANCER SPORTS SEDAN - 1.6 IN     1590  85  9  M  5,6 130  C
LANCER SPORTS SEDAN - 1.8 CVT IN   1798 103 10    V  7,3 169  D
LANCER SPORTS SEDAN - 2.0T RALLIART  1998 177 11    S  9,8 228  F


NISSAN
370Z - 3.7 V6             3696 241 19    M  10,6 248  F
370Z - 3.7 V6 AUT.          3696 241 19    A  10,5 245  F
370Z ROADSTER - 3.7 V6 AUT. PACK   3696 241 19    A  10,9 254  G
370Z ROADSTER - 3.7 V6 PACK      3696 241 19    M  11,2 262  G
GT-R                 3799 390 19    S  12 279  G
JUKE - 1,6              1598  86  9  M   6 138  C
JUKE - 1.6 CVT            1598  86  9  V  6,3 145  C
JUKE - 1.6DIG-T 2WD TEKNA       1618 140   9  M  6,9 159  C
JUKE - 1.6DIG-T 4WD ALL MODE TEKNA  1618 140   9  V  7,6 175  D
MICRA 5D/P - 1,2           1198  59  7  M   5 115  B
MICRA 5D/P - 1.2 CVT         1198  59  7  V  5,4 125  B
MICRA 5D/P - 1.2 DIG-S        1198  72  7  M  4,3  99  A
MICRA 5D/P - 1.2 DIG-S CVT      1198  72  7  V   5 115  B
MICRA 5D/P - 1.2 DIG-S VISIA     1198  72  7  M  4,1  95  A
NOTE - 1,4              1386  65  8  M  5,9 139  C
NOTE - 1.6 AUT.            1598  81  9  A  6,8 159  C
NOTE - 1.6 TEKNA           1598  81  9  M  6,6 149  C
NV200 COMBI - 1,6           1598  81  9  M  7,3 169  D
NV200 EVALIA - 1,6          1598  81  9  M  7,3 169  D
PIXO - 1                996  50  6  M  4,4 103  B
PIXO - 1.0 AUT. ACENTA         996  50  6  A  5,2 122  B
QASHQAI - 1.6 2WD           1598  86  9  M  6,2 144  C
QASHQAI - 2.0 4WD CVT EXECUTIVE    1997 104 11    V   8 189  D
QASHQAI +2 - 1.6 2WD         1598  86  9  M  6,6 154  C
QASHQAI +2 - 2.0 2WD         1997 104 11    M   8 189  D
QASHQAI +2 - 2.0 4WD         1997 104 11    M  8,4 199  E
QASHQAI +2 - 2.0 4WD CVT       1997 104 11    V  8,2 194  E


OPEL
AGILA - 1.0 12V E           996   48  6  M  4,8 109  B
AGILA - 1.2 16V AUT. ENJOY      1242  69  7  A  5,7 133  C
AGILA - 1.2 16V E           1242  69  7  M  5,1 119  B
AGILA - 1.2 16V ECOFLEX ENJOY     1242  69  7  M   5 116  B
AMPERA - 1.4 16V           1398  63  8  A  1,6  40  A


                                      I 87
   BENzINE         ESSENCE    BENzIN       el l
                                              e
                                            ieb
      od
                                           TR
     -m
                                          Ge
    le
                                         S.
                                        s.-
   dè
                                 CO CO N
                                       An
   mo
                                       se
                                     TR
                                     As
                                      -
 l-
                                    R.
                                    n.-
                                   kl
                                  -cV                                  RB
de
                                  Rs
                                  T.-
mo
                              kw
                                 VE                                 cA
                                 2
                                 pk

                                 Ve
                         cc
ANTARA - 2.4 4X2 E                2384 123 13     M  8,8 206  E
ANTARA - 2.4 4X4                 2384 123 13     M  9,1 213  E
ANTARA - 2.4 4X4 AUT.              2384 123 13     A  9,3 219  E
ASTRA 5D/P - 1.4 ECOTEC             1398    74  8  M  5,5 129  B
ASTRA 5D/P - 1.4T103 ECOTEC           1362 103    8  M  5,9 138  C
ASTRA 5D/P - 1.4T103 ECOTEC AUT.         1362 103    8  A  6,7 157  C
ASTRA 5D/P - 1.4T88 ECOTEC            1362    88  8  M  5,9 138  C
ASTRA 5D/P - 1.6 16V ECOTEC CLASSIC       1598    85  9  M  6,2 146  C
ASTRA 5D/P - 1.6 ECOTEC             1598    85  9  M  6,3 147  C
ASTRA 5D/P - 1.6 ECOTEC AUT.           1598    85  9  A  7,1 167  D
ASTRA 5D/P - 1.6T ECOTEC             1598 132    9  M  6,8 159  C
ASTRA 5D/P - 1.6T ECOTEC AUT.          1598 132    9  A  7,2 169  D
ASTRA GTC - 1.4 ECOTEC ENJOY           1398    74  8  M  5,9 139  C
ASTRA GTC - 1.4T103 ECOTEC            1362 103    8  M   6 140  C
ASTRA GTC - 1.4T88 ECOTEC            1362    88  8  M   6 140  C
ASTRA GTC - 1.6T ECOTEC             1598 132    9  M  7,2 168  D
ASTRA SPORTS TOURER - 1.4 ECOTEC         1398    74  8  M  5,9 139  C
ASTRA SPORTS TOURER - 1.4T103 ECOTEC       1362 103    8  M  6,1 144  C
ASTRA SPORTS TOURER - 1.4T103 ECOTEC AUT.    1362 103    8  A  6,8 159  C
ASTRA SPORTS TOURER - 1.4T88 ECOTEC       1362    88  8  M  6,1 144  C
ASTRA SPORTS TOURER - 1.6 ECOTEC         1598    85  9  M  6,4 149  C
ASTRA SPORTS TOURER - 1.6 ECOTEC AUT.      1598    85  9  A  7,2 169  D
ASTRA SPORTS TOURER - 1.6T ECOTEC        1598 132    9  M  6,8 159  C
ASTRA SPORTS TOURER - 1.6T ECOTEC AUT.      1598 132    9  A  7,4 174  D
CORSA 3D/P - 1.0I E                 998  48  6  M  5,1 120  B
CORSA 3D/P - 1.2I63               1229    63  7  M  5,5 129  B
CORSA 3D/P - 1.2I63 EASYTRON           1229    63  7  S  5,3 125  B
CORSA 3D/P - 1.2I63 ECOFLEX           1229    63  7  M  5,1 119  B
CORSA 3D/P - 1.4I74               1398    74  8  M  5,7 134  C
CORSA 3D/P - 1.4I74 AUT.             1398    74  8  A  6,1 143  C
CORSA 3D/P - OPC                 1598 141    9  M  7,3 172  D
CORSA 3D/P - OPC NURBURGRING EDITION       1598 155    9  M  7,6 178  D
CORSA 5D/P - 1.0I E                 998  48  6  M  5,1 120  B
CORSA 5D/P - 1.2I63               1229    63  7  M  5,5 129  B
CORSA 5D/P - 1.2I63 EASYTRONIC          1229    63  7  S  5,3 125  B
CORSA 5D/P - 1.2I63 ECOFLEX           1229    63  7  M  5,1 119  B
CORSA 5D/P - 1.4I74               1398    74  8  M  5,7 134  C
CORSA 5D/P - 1.4I74 AUT.             1398    74  8  A  6,3 147  C
INSIGNIA 4D/P - 1.4TURBO ECOFLEX         1364 103    8  M  5,7 134  C
INSIGNIA 4D/P - 1.6TURBO             1598 132    9  M   7 164  D
INSIGNIA 4D/P - 2.0TURBO             1998 162 11     M  8,1 189  D
INSIGNIA 4D/P - 2.0TURBO AUT.          1998 162 11     A  8,7 204  E
INSIGNIA 4D/P - 2.0TURBO184 4X4         1998 184 11     M  8,5 199  E
INSIGNIA 4D/P - 2.8 V6 TURBO 4X4 AUT. OPC    2792 239 15     A  10,7 251  G
INSIGNIA 4D/P - 2.8 V6 TURBO 4X4 OPC       2792 239 15     M  10,6 249  F
INSIGNIA 5D/P - 1.4TURBO ECOFLEX         1364 103     8  M  5,7 134  C
INSIGNIA 5D/P - 1.6TURBO             1598 132     9  M   7 164  D
INSIGNIA 5D/P - 2.0TURBO             1998 162 11     M  8,1 189  D
        el l
                                              e
                                             ieb
        od
                                            TR
     -m
                                          Ge
    le
                                         S.
                                         s.-
   dè
                                 CO CO N
                                        An
   mo
                                       se
                                      TR
                                     As
                                      -
 l-
                                     R.
                                    n.-
                                    kl
                                   -cV                                   RB
de
                                   Rs
                                  T.-
mo
                              kw
                                 VE                                 cA
                                  2
                                 pk

                                 Ve
                           cc
INSIGNIA 5D/P - 2.0TURBO AUT.            1998 162 11    A  8,7 204  E
INSIGNIA 5D/P - 2.0TURBO184 4X4           1998 184 11    M  8,5 199  E
INSIGNIA 5D/P - 2.8 V6 TURBO 4X4 AUT. OPC      2792 239 15    A  10,7 251  G
INSIGNIA 5D/P - 2.8 V6 TURBO 4X4 OPC         2792 239 15    M  10,6 249  F
INSIGNIA SPORTS TOURER - 1.4TURBO ECOFLEX      1364 103   8  M  5,9 139  C
INSIGNIA SPORTS TOURER - 1.6TURBO          1598 132   9  M  7,2 169  D
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0TURBO          1998 162 11    M  8,3 194  E
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0TURBO AUT.        1998 162 11    A  8,9 209  E
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0TURBO184 4X4       1998 184 11    M  8,7 204  E
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.8 V6 TURBO 4X4 AUT. OPC  2792 239 15    A  11 259  G
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.8 V6 TURBO 4X4 OPC    2792 239 15    M  10,9 255  G
MERIVA - 1.4I103 TURBO                1364 103   8  M  6,4 151  C
MERIVA - 1.4I74                   1398  74  8  M  6,1 143  C
MERIVA - 1.4I74 ECOFLEX               1398  74  8  M  5,7 134  C
MERIVA - 1.4I88 TURBO                1364  88  8  M  5,9 139  C
ZAFIRA - 1.6 16V ECOTEC ENJOY            1598  85  9  M  6,7 157  C
ZAFIRA TOURER - 1.4TURBO103 ECOTEC          1362 103   8  M  6,7 158  C
ZAFIRA TOURER - 1.4TURBO88 ECOTEC          1362  88  8  M  6,7 158  C
ZAFIRA TOURER - 1.8 ECOTEC              1796  85 10   M  7,5 169  D


PEUGEOT
107 3D/P - 1                     998   50  6  M  4,5 103  B
107 3D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY            998   50  6  S  4,6 106  B
107 5D/P - 1                     998   50  6  M  4,5 103  B
107 5D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY            998   50  6  S  4,6 106  B
206 3D/P - 1.1 +                   1124  44  6  M  5,8 133  C
206 3D/P - 1.4 + GENERATION             1361  54  8  M   6 139  C
206 5D/P - 1.1 +                   1124  44  6  M  5,8 133  C
206 5D/P - 1.4 + GENERATION             1361  54  8  M   6 139  C
207 3D/P - 1.4 54 ACCESS               1360  54  8  M  6,3 145  C
207 3D/P - 1.4 70 A                 1397  70  8  M  5,8 135  C
207 3D/P - 1.6 ALLURE                1598  88  9  M   6 139  C
207 3D/P - 1.6 AUT. ALLURE              1598  88  9  A  6,7 155  C
207 3D/P - 1.6 AUT. ALLURE JA/LV           1598  88  9  A  6,9 160  D
207 5D/P - 1.4 54 ACCESS               1360  54  8  M  6,3 145  C
207 5D/P - 1.4 70 A                 1397  70  8  M  5,8 135  C
207 5D/P - 1.6 ALLURE                1598  88  9  M   6 139  C
207 5D/P - 1.6 AUT. ALLURE              1598  88  9  A  6,7 155  C
207 5D/P - 1.6 AUT. ALLURE JA/LV           1598  88  9  A  6,9 160  D
207 CC - 1,6                     1598  88  9  M  6,5 150  C
207 CC - 1.6                     1598  88  9  M  6,4 149  C
207 CC - 1.6 115 PACK                1598 115   9  M  7,4 170  D
207 CC - 1.6 AUT. PACK                1598  88  9  A  7,4 171  D
207 SW - 1.4 54 ACCESS                1360  54  8  M  6,4 149  C
207 SW - 1.4 70 A                  1397  70  8  M  5,9 137  C
207 SW - 1.6 ALLURE                 1598  88  9  M  6,1 140  C
207 SW - 1.6 AUT. ALLURE               1598  88  9  A  6,7 155  C
3008 - 1.6 115 PREMIUM PACK             1598 115   9  M  7,1 167  D


                                             I 89
   BENzINE          ESSENCE  BENzIN        el l
                                            e
                                          ieb
      od
                                         TR
     -m
                                        Ge
    le
                                       S.
                                      s.-
   dè
                               CO CO N
                                     An
   mo
                                     se
                                   TR
                                   As
                                    -
 l-
                                  R.
                                  n.-
                                 kl
                                -cV                                RB
de
                                Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                               2
                               pk

                               Ve
                        cc
3008 - 1.6 88                  1598  88  9  M  6,9 159  C
308 5D/P - 1.4 ACCESS              1397  72  8  M  6,3 144  C
308 5D/P - 1.6 115 ALLURE            1598 115   9  M  6,6 153  C
308 5D/P - 1.6 115 AUT. ALLURE         1598 115   9  A  7,4 171  D
308 5D/P - 1.6 88 ACTIVE            1598  88  9  M  6,4 147  C
308 5D/P - 1.6 88 AUT. ACTIVE          1598  88  9  A  6,9 159  C
308 5D/P - 1.6GTI                1598 147   9  M  6,9 159  C
308 CC - 1.6 115 AUT. FELINE          1598 115   9  A  7,7 179  D
308 CC - 1.6 115 FELINE             1598 115   9  M  7,2 167  D
308 CC - 1.6 88 SPORT              1598  88  9  M  6,9 159  C
308 CC - 1.6 88 SPORT              1598  88  9  M  7,1 164  D
308 SW - 1.4 ACCESS 5PL             1397  72  8  M  6,3 144  C
308 SW - 1.6 115 ALLURE             1598 115   9  M  6,9 159  C
308 SW - 1.6 115 AUT. ALLURE          1598 115   9  A  7,6 175  D
308 SW - 1.6 88 ACTIVE             1598  88  9  M  6,7 155  C
308 SW - 1.6 88 AUT. ACTIVE           1598  88  9  A  7,3 167  D
5008 - 1.6 88                  1598  88  9  M  6,9 159  C
5008 - 1.6 88 PREMIUM JA/LV 17         1598  88  9  M   7 162  D
508 - 1.6 110 AUT. A              1598 110   9  A  7,1 164  D
508 - 1.6 115 A                 1598 115   9  M  6,2 144  C
508 - 1.6 85 BMP AC               1598  85  9  S  6,2 144  C
508 SW - 1.6 110 AUT. A             1598 110   9  A  7,1 165  D
508 SW - 1.6 115 A               1598 115   9  M  6,3 145  C
508 SW - 1.6 85 BMP AC             1598  85  9  S  6,3 145  C
BIPPER TEPEE 4D/P - 1.4 CONFORT         1360  54  8  M  6,6 152  C
BIPPER TEPEE 5D/P - 1,4             1360  54  8  M  6,6 152  C
PARTNER TEPEE 4D/P - 1.6 72 CONFORT       1598  72  9  M  7,1 164  D
PARTNER TEPEE 5D/P - 1.6 72           1598  72  9  M  7,1 164  D
RCZ - 1.6THP115                 1598 115   9  M  6,4 149  C
RCZ - 1.6THP115 AUTO              1598 115   9  A  7,3 168  D
RCZ - 1.6THP147                 1598 147   9  M  6,7 155  C


PGO
SPEEDSTER II - 2.0 103KW            1997 103 11    M  8,2 185  D


PORSCHE
911 CABRIOLET - 3.4DFI CARRERA 2        3436 257 17    M  9,2 217  E
911 CABRIOLET - 3.4DFI CARRERA 2 PDK      3436 257 17    S  8,4 198  E
911 CABRIOLET - 3.6DFI CARRERA 4        3614 254 18    M  10,8 254  G
911 CABRIOLET - 3.6DFI CARRERA 4 PDK      3614 254 18    S  10,3 242  F
911 CABRIOLET - 3.8 TURBO            3800 368 19    M  11,7 275  G
911 CABRIOLET - 3.8 TURBO PDK          3800 368 19    S  11,5 270  G
911 CABRIOLET - 3.8 TURBO S           3800 390 19    S  11,5 270  G
911 CABRIOLET - 3.8DFI CARRERA 2 GTS      3800 300 19    M  10,8 254  G
911 CABRIOLET - 3.8DFI CARRERA 2 GTS PDK    3800 300 19    S  10,3 242  F
911 CABRIOLET - 3.8DFI CARRERA 2 S       3800 294 19    M  9,7 229  F
911 CABRIOLET - 3.8DFI CARRERA 2 S PDK     3800 294 19    S  8,9 210  E
911 CABRIOLET - 3.8DFI CARRERA 4 GTS      3800 300 19    M  11,2 263  G
       el l
                                        e
                                      ieb
      od
                                     TR
     -m
                                    Ge
    le
                                   S.
                                  s.-
   dè
                           CO CO N
                                 An
   mo
                                 se
                               TR
                               As
                                -
 l-
                              R.
                              n.-
                             kl
                            -cV                            RB
de
                            Rs
                            T.-
mo
                        kw
                           VE                           cA
                           2
                           pk

                           Ve
                      cc
911 CABRIOLET - 3.8DFI CARRERA 4 GTS PDK  3800 300 19  S  10,7 251  G
911 CABRIOLET - 3.8DFI CARRERA 4 S     3800 283 19  M  11,2 263  G
911 CABRIOLET - 3.8DFI CARRERA 4 S PDK   3800 283 19  S  10,7 251  G
911 COUPE - 3.4DFI CARRERA 2        3436 257 17  M   9 212  E
911 COUPE - 3.4DFI CARRERA 2 PDK      3436 257 17  S  8,2 194  E
911 COUPE - 3.6DFI CARRERA 4        3614 254 18  M  10,6 249  F
911 COUPE - 3.6DFI CARRERA 4 PDK      3614 254 18  S  10,1 237  F
911 COUPE - 3.8 TURBO           3800 368 19  M  11,6 272  G
911 COUPE - 3.8 TURBO PDK         3800 368 19  S  11,4 268  G
911 COUPE - 3.8 TURBO S          3800 390 19  S  11,4 268  G
911 COUPE - 3.8DFI CARRERA 2 GTS      3800 300 19  M  10,6 250  G
911 COUPE - 3.8DFI CARRERA 2 GTS PDK    3800 300 19  S  10,2 240  F
911 COUPE - 3.8DFI CARRERA 2 S       3800 294 19  M  9,5 224  F
911 COUPE - 3.8DFI CARRERA 2 S PDK     3800 294 19  S  8,7 205  E
911 COUPE - 3.8DFI CARRERA 4 GTS      3800 300 19  M  11 259  G
911 COUPE - 3.8DFI CARRERA 4 GTS PDK    3800 300 19  S  10,5 247  F
911 COUPE - 3.8DFI CARRERA 4 S       3800 283 19  M  11 259  G
911 COUPE - 3.8DFI CARRERA 4 S PDK     3800 283 19  S  10,5 247  F
911 COUPE - 4.0DFI GT3 RS         3996 368 20  M  13,8 326  G
911 TARGA - 3.6DFI CARRERA 4        3614 254 18  M  10,6 249  F
911 TARGA - 3.6DFI CARRERA 4 PDK      3614 254 18  S  10,3 242  F
911 TARGA - 3.8DFI CARRERA 4 S       3800 283 19  M  11 259  G
911 TARGA - 3.8DFI CARRERA 4 S PDK     3800 283 19  S  10,7 251  G
BOXSTER - 2.9 155             2893 155 15  M  9,4 221  F
BOXSTER - 2.9 155 PDK           2893 155 15  S  9,1 214  E
BOXSTER - 2.9 188             2893 188 15  M  9,4 221  F
BOXSTER - 2.9 188 PDK           2893 188 15  S  9,1 214  E
BOXSTER - 3.4 S 228            3436 228 17  M  9,8 230  F
BOXSTER - 3.4 S 228 PDK          3436 228 17  S  9,4 221  F
BOXSTER - 3.4 S BLACK EDITION       3436 235 17  M  9,7 228  F
BOXSTER - 3.4 S BLACK EDITION PDK     3436 235 17  S  9,3 218  E
BOXSTER SPYDER - 3.4 S 235         3436 235 17  M  9,7 228  F
BOXSTER SPYDER - 3.4 S 235 PDK       3436 235 17  S  9,3 218  E
CAYENNE - 3.0 S HYBRID TIPTRONIC      2995 245 15  A  8,2 193  E
CAYENNE - 3.6               3598 220 18  M  11,2 263  G
CAYENNE - 3.6 TIPTRONIC          3598 220 18  A  9,9 236  F
CAYENNE - 4.8 S TIPTRONIC         4806 294 23  A  10,5 245  F
CAYENNE - 4.8 TURBO PERFORMANCE KIT    4806 397 23  A  11,5 270  G
CAYENNE - 4.8 TURBO TIPTRONIC       4806 368 23  A  11,5 270  G
CAYMAN - 2.9 155              2896 155 15  M  9,4 221  F
CAYMAN - 2.9 155 PDK            2896 155 15  S  9,1 214  E
CAYMAN - 2.9 195              2896 195 15  M  9,4 221  F
CAYMAN - 2.9 195 PDK            2896 195 15  S  9,1 214  E
CAYMAN - 3,4                3436 243 17  S  9,4 221  F
CAYMAN - 3.4 R 243             3436 243 17  M  9,7 228  F
CAYMAN - 3.4 S 235             3436 235 17  M  9,8 230  F
CAYMAN - 3.4 S 235 PDK           3436 235 17  S  9,4 221  F
CAYMAN - 3.4 S BLACK EDITION        3436 243 17  M  9,8 230  F


                                       I 91
   BENzINE          ESSENCE     BENzIN       el l
                                              e
                                            ieb
      od
                                           TR
     -m
                                          Ge
    le
                                         S.
                                        s.-
   dè
                                 CO CO N
                                       An
   mo
                                       se
                                     TR
                                     As
                                      -
 l-
                                    R.
                                    n.-
                                   kl
                                  -cV                                  RB
de
                                  Rs
                                  T.-
mo
                              kw
                                 VE                                 cA
                                 2
                                 pk

                                 Ve
                          cc
PANAMERA - 3.0 S HYBRIDE              2995 245 15    A  7,1 167  D
PANAMERA - 3.0 S HYBRIDE JA/LV 19          2995 245 15    A  6,8 159  C
PANAMERA - 3.6                   3605 220 18    M  11,3 265  G
PANAMERA - 3.6 4 PDK                3605 220 18    S  9,6 225  F
PANAMERA - 3.6 PDK                 3605 220 18    S  9,3 218  E
PANAMERA - 4.8 4S PDK                4806 294 23    S  11,1 260  G
PANAMERA - 4.8 GTS PDK               4806 316 23    S  10,9 256  G
PANAMERA - 4.8 GTS PDK JA/LV 19           4806 316 23    S  10,7 251  G
PANAMERA - 4.8 S                  4806 294 23    M  12,5 293  G
PANAMERA - 4.8 S PDK                4806 294 23    S  10,8 253  G
PANAMERA - 4.8 TURBO                4806 368 23    S  12,2 286  G
PANAMERA - 4.8 TURBO S PDK             4806 405 23    S  11,5 270  G
PANAMERA - 4.8 TURBO S PDK JA/LV 19         4806 405 23    S  11,3 265  G


RENAULT
CLIO 3D/P - 1.2 16V                 1149  55  6  M  5,8 135  C
CLIO 3D/P - 1.6 16V GORDINI             1598  94  9  M  6,7 155  C
CLIO 3D/P - 2.0 16V148 SPORT            1998 148 11    M  8,2 190  E
CLIO 5D/P - 1.2 16V                 1149  55  6  M  5,8 135  C
CLIO 5D/P - 1.2TCE76                1149  76  6  M  5,4 125  B
CLIO 5D/P - 1.6 16V AUT. EXCEPTION         1598  82  9  A  7,8 179  D
CLIO 5D/P - 1.6 16V GORDINI             1598  94  9  M  6,7 155  C
CLIO GRANDTOUR - 1.2 16V              1149  55  6  M  5,8 135  C
CLIO GRANDTOUR - 1.2TCE76 TOMTOM LIVE        1149  76  6  M  5,4 125  B
FLUENCE - 1.6 81 PRIVILEGE             1598  81  9  M  6,7 155  C
KANGOO 4D/P - 1.6 16V AUTHENTIQUE          1598  78  9  M  7,7 180  D
KANGOO 5D/P - 1.6 16V                1598  78  9  M  7,7 180  D
KANGOO 5D/P - 1.6 16V AUT.             1598  78  9  A  8,2 190  E
LAGUNA BERLINE - 2.0 16V              1997 105 11    M  7,5 173  D
LAGUNA COUPE - 2.0T150 GT 4CONTROL         1998 150 11    M   8 185  D
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0 16V             1997 105 11    M  7,6 175  D
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.4TCE96           1397  96  8  M  6,3 145  C
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.6 74 AUTHENTIQUE      1598  74  9  M  6,8 159  C
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.6 81 TOMTOM EDITION     1598  81  9  M  7,1 163  D
MEGANE BERLINE 5D/P - 2.0 103 AUT. PRIVILEGE    1997 103 11    V  7,6 175  D
MEGANE BERLINE 5D/P - 2.0TCE132 GT         1998 132 11    M  7,7 178  D
MEGANE COUPE - 1.4TCE96               1397  96  8  M  6,3 145  C
MEGANE COUPE - 1.6 81 COLOR EDITION         1598  81  9  M  7,1 163  D
MEGANE COUPE - 2.0 103 AUT. PRIVILEGE        1997 103 11    V  7,6 175  D
MEGANE COUPE - 2.0 184 RENAULT SPORT        1998 184 11    M  8,2 190  E
MEGANE COUPE - 2.0 195 RENAULT SPORT TROPHY     1998 195 11    M  8,2 190  E
MEGANE COUPE - 2.0TCE132              1998 132 11    M  7,7 178  D
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.4TCE96           1397  96  8  M  7,3 169  D
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.6 DYNAMIQUE         1598  81  9  M  7,6 175  D
MEGANE COUPE-CABRIO - 2.0TCE132 GT         1998 132 11    M  8,1 188  D
MEGANE GRAND SCENIC - 1.4TCE96           1397  96  8  M  7,3 168  D
MEGANE GRAND SCENIC - 1.4TCE96           1397  96  8  M  7,4 170  D
MEGANE GRAND SCENIC - 1.6 81            1598  81  9  M  7,7 178  D
       el l
                                             e
                                           ieb
      od
                                          TR
     -m
                                         Ge
    le
                                        S.
                                       s.-
   dè
                                CO CO N
                                      An
   mo
                                      se
                                    TR
                                    As
                                     -
 l-
                                   R.
                                   n.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
de
                                 Rs
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                cA
                                2
                                pk

                                Ve
                         cc
MEGANE GRAND SCENIC - 2.0 103 AUT. PRIVILEGE   1997 103 11    V  8,1 186  D
MEGANE GRANDTOUR - 1.4TCE96            1397  96  8  M  6,3 145  C
MEGANE GRANDTOUR - 1.6 81             1598  81  9  M  7,1 163  D
MEGANE GRANDTOUR - 2.0 16V 103 AUT. PRIVILEGE   1997 103 11    V  7,6 175  D
MEGANE GRANDTOUR - 2.0TCE132 GT          1998 132 11    M  7,7 178  D
MEGANE SCENIC - 1.4TCE96             1397  96  8  M  7,3 168  D
MEGANE SCENIC - 1.6 81              1598  81  9  M  7,4 174  D
MEGANE SCENIC - 2.0 103 AUT. PRIVILEGE      1997 103 11    V  8,1 186  D
MODUS - 1.2 16V                  1149  55  6  M  5,9 138  C
MODUS - 1.6 16V AUT. PACK             1598  82  9  A  7,7 179  D
MODUS GRAND - 1.2 16V PACK            1149  55  6  M  5,9 138  C
MODUS GRAND - 1.2TCE76 LUXE            1149  76  6  M   6 139  C
MODUS GRAND - 1.6 16V AUT.            1598  82  9  A  7,7 179  D
TWINGO - 1.2 16V QUICKSHIFT EXCEPTION       1149  55  6  S  5,6 130  C
TWINGO - 1.2LEV55                 1149  55  6  M  4,5 104  B
TWINGO - 1.2TCE75 GT               1149  75  6  M  5,7 132  C
WIND - 1.2TCE                   1149  74  6  M  6,3 145  C
WIND - 1.6 16V                  1598  98  9  M  6,9 159  C


ROLLS-ROYCE
GHOST                       6592 420 31    A  13,6 317  G
PHANTOM                      6749 338 32    A  16,5 385  G
PHANTOM COUPE                   6749 338 32    A  16,5 385  G
PHANTOM DROPHEAD COUPE              6749 338 32    A  16,5 385  G


SAAB
9-3 CABRIO - 2.0T120 AUT. GRIFFIN         1998 120 11    A  8,6 199  E
9-3 CABRIO - 2.0T120 GRIFFIN           1998 120 11    M  7,4 173  D
9-3 CABRIO - 2.0T162 AUT. GRIFFIN AERO      1998 162 11    A  8,6 199  E
9-3 CABRIO - 2.0T162 GRIFFIN           1998 162 11    M  7,4 173  D
9-3 SPORT SEDAN - 2.0T120 AUT GRIFFIN       1998 120 11    A  7,9 185  D
9-3 SPORT SEDAN - 2.0T120 GRIFFIN         1998 120 11    M  6,7 155  C
9-3 SPORT SEDAN - 2.0T162 AUT GRIFFIN AERO    1998 162 11    A  7,9 185  D
9-3 SPORT SEDAN - 2.0T162 AUT. XWD GRIFFIN AERO  1998 162 11    A  8,9 206  E
9-3 SPORT SEDAN - 2.0T162 GRIFFIN AERO      1998 162 11    M  6,7 155  C
9-3 SPORT SEDAN - 2.0T162 XWD GRIFFIN AERO    1998 162 11    M  8,3 194  E
9-3 SPORTHATCH - 2.0T AUT. GRIFFIN        1998 120 11    A  8,2 190  E
9-3 SPORTHATCH - 2.0T GRIFFIN           1998 120 11    M  6,8 159  C
9-3 SPORTHATCH - 2.0T162 AUT. GRIFFIN AERO    1998 162 11    A  8,2 190  E
9-3 SPORTHATCH - 2.0T162 AUT. XWD GRIFFIN AERO  1998 162 11    A   9 209  E
9-3 SPORTHATCH - 2.0T162 GRIFFIN AERO       1998 162 11    M  6,8 159  C
9-3 SPORTHATCH - 2.0T162 XWD GRIFFIN AERO     1998 162 11    M  8,4 195  E
9-3 X - 2.0T120 XWD GRIFFIN            1998 120 11    M  8,4 195  E
9-3 X - 2.0T162 AUT. XWD GRIFFIN         1998 162 11    A   9 209  E
9-3 X - 2.0T162 XWD GRIFFIN            1998 162 11    M  8,4 195  E
9-4X - 2.8T AUT. XWD AERO             2792 221 15    A  12,1 281  G
9-4X - 3.0 V6 XWD AUT LINEAR           2997 195 15    A  11,2 260  G
9-4X - 3.0 V6 XWD AUT LINEAR P. TO/OD       2997 195 15    A  11,5 267  G


                                            I 93
   BENzINE          ESSENCE  BENzIN       el l
                                           e
                                         ieb
      od
                                        TR
     -m
                                       Ge
    le
                                      S.
                                     s.-
   dè
                              CO CO N
                                    An
   mo
                                    se
                                  TR
                                  As
                                   -
 l-
                                 R.
                                 n.-
                                kl
                               -cV                               RB
de
                               Rs
                               T.-
mo
                           kw
                              VE                              cA
                              2
                              pk

                              Ve
                       cc
9-5 SEDAN - 1.6T               1598 132   9  M   7,8 179  D
9-5 SEDAN - 2.0T               1998 162 11    M   8,2 189  D
9-5 SEDAN - 2.0T               1998 162 11    A   9,1 209  E
9-5 SEDAN - 2.0T AUT. XWD AERO        1998 162 11    A   9,9 228  F
9-5 SEDAN - 2.0T XWD AERO           1998 162 11    M   8,6 199  E
9-5 SEDAN - 2.8T AUT. XWD AERO        2792 221 15    A   10,6 244  F


SEAT
ALHAMBRA - 1.4TSI               1390 110   8  M   7,2 167  D
ALHAMBRA - 1.4TSI DSG             1390 110   8  S   7,5 178  D
ALHAMBRA - 2.0TFSI DSG STYLE         1984 147 11    S   8,4 196  E
ALHAMBRA - 2.0TFSI DSG STYLE 7PL       1984 147 11    S   8,5 198  E
ALTEA - 1.2TSI                1197  77  7  M   5,9 139  C
ALTEA - 1.2TSI ECO              1197  77  7  M   5,7 132  C
ALTEA - 1.4 16V REFERENCE           1390  63  8  M   6,5 152  C
ALTEA - 1.4TSI                1390  92  8  M   6,5 152  C
ALTEA - 1.8TFSI DSG STYLE           1798 118 10    S   6,7 157  C
ALTEA - 1.8TFSI STYLE             1798 118 10    M   7,1 165  D
ALTEA FREETRACK - 1.4TSI           1390  92  8  M   6,7 155  C
ALTEA FREETRACK - 2.0TSI155 DSG 4X2      1984 155 11    S    8 186  D
ALTEA FREETRACK - 2.0TSI155 DSG 4X4      1984 155 11    S  8,4 197  E
ALTEA XL - 1.2TSI               1197  77  7  M   5,9 139  C
ALTEA XL - 1.2TSI ECO             1197  77  7  M   5,7 132  C
ALTEA XL - 1.4 16V REFERENCE         1390  63  8  M   6,5 152  C
ALTEA XL - 1.4TSI STYLE            1390  92  8  M   6,5 152  C
ALTEA XL - 1.8TFSI DSG STYLE         1798 118 10    S  6,8 159  C
EXEO - 1.8TSI118 S              1798 118 10    M   7,3 169  D
EXEO - 1.8TSI88                1798  88 10   M   7,3 169  D
EXEO - 2.0TSI147 MULTITRONIC S        1984 147 11    V   7,7 179  D
EXEO - 2.0TSI155 S              1984 155 11    M   6,9 159  C
EXEO ST - 1.8TSI118 S             1798 118 10    M   7,4 172  D
EXEO ST - 1.8TSI88              1798  88 10   M   7,4 172  D
EXEO ST - 2.0TSI147 MTRONIC S         1984 147 11    V   7,7 179  D
EXEO ST - 2.0TSI155 S             1984 155 11    M    7 162  D
IBIZA 5D/P - 1.2 12V             1198  51  7  M   5,4 125  B
IBIZA 5D/P - 1.2 12V 44 REFERENCE BASE    1198  44  7  M   5,4 125  B
IBIZA 5D/P - 1.2TSI (AUT)           1197  77  7  M/A  5,3 124  B
IBIZA 5D/P - 1.2TSI ECO S           1197  77  7  M   5,1 119  B
IBIZA 5D/P - 1.4 16V             1390  63  8  M   5,9 139  C
IBIZA 5D/P - 1.4TSI110 FR           1390 110   8   S   6,3 146  C
IBIZA SC - 1.2 12V              1198  51  7  M   5,4 125  B
IBIZA SC - 1.2 12V 44 REFERENCE BASE     1198  44  7  M   5,4 125  B
IBIZA SC - 1.2TSI (AUT)            1197  77  7  M/A  5,3 124  B
IBIZA SC - 1.2TSI ECO S            1197  77  7  M   5,1 119  B
IBIZA SC - 1.4 16V              1390  63  8  M   5,9 139  C
IBIZA SC - 1.4TSI110 DSG FR          1390 110   8  S   6,3 146  C
IBIZA SC - 1.4TSI132 DSG CUPRA        1390 132   8  S   6,4 148  C
IBIZA ST - 1.2 12V              1198  51  7  M   5,5 128  B
        el l
                                       e
                                      ieb
      od
                                     TR
     -m
                                   Ge
    le
                                  S.
                                  s.-
   dè
                          CO CO N
                                 An
   mo
                                se
                               TR
                              As
                               -
 l-
                              R.
                             n.-
                             kl
                            -cV                            RB
de
                            Rs
                           T.-
mo
                       kw
                          VE                          cA
                           2
                          pk

                          Ve
                    cc
IBIZA ST - 1.2 12V 44 REFERENCE BASE  1198  44  7  M   5,5 128  B
IBIZA ST - 1.2TSI (AUT)        1197  77  7  M/A  5,3 124  B
IBIZA ST - 1.2TSI ECO S        1197  77  7  M   5,1 119  B
IBIZA ST - 1.4 16V           1390  63  8  M   5,9 139  C
LEON - 1.2TSI             1197  77  7  M   5,7 132  C
LEON - 1.2TSI ECO           1197  77  7  M   5,4 124  B
LEON - 1.4 16V REFERENCE        1390  63  8  M   6,3 147  C
LEON - 1.4TSI92            1390  92  8  M   6,2 145  C
LEON - 1.8TSI DSG           1798 118 10    S  6,6 153  C
LEON - 1.8TSI FR            1798 118 10    M   6,8 159  C
LEON - 2.0TSI155 DSG FR        1984 155 11    S  7,5 174  D
LEON - 2.0TSI155 FR          1984 155 11    M   7,3 170  D
LEON - 2.0TSI195 CUPRA R        1984 195 11    M   8,1 190  E


SKODA
FABIA - 1.2HTP44            1198  44  7  M   5,7 132  C
FABIA - 1.2HTP51            1198  51  7  M   5,5 128  B
FABIA - 1.2TSI63            1197  63  7  M   5,2 121  B
FABIA - 1.2TSI77 (AUT)         1197  77  7  M/A  5,3 124  B
FABIA - 1.4TSI RS           1390 132   8   S  6,2 148  C
FABIA COMBI - 1.2HTP44         1198  44  7  M   5,7 132  C
FABIA COMBI - 1.2HTP51         1198  51  7  M   5,5 128  B
FABIA COMBI - 1.2TSI63         1197  63  7  M   5,2 121  B
FABIA COMBI - 1.2TSI77 (AUT)      1197  77  7  M/A  5,3 124  B
FABIA COMBI - 1.4TSI RS        1390 132   8   S  6,2 148  C
OCTAVIA - 1.2TSI            1197  77  7  M   5,7 134  C
OCTAVIA - 1.2TSI DSG          1197  77  7   S  5,9 136  C
OCTAVIA - 1.4MPI CLASSIC        1390  59  8  M   6,4 149  C
OCTAVIA - 1.4TSI            1390  90  8  M   6,3 148  C
OCTAVIA - 1.4TSI DSG          1390  90  8   S  6,3 147  C
OCTAVIA - 1.8TSI            1798 118 10    M   6,9 158  C
OCTAVIA - 1.8TSI DSG          1798 118 10    S  6,6 155  C
OCTAVIA - 2.0TFSI147 DGS RS      1984 147 11    S  7,7 180  D
OCTAVIA - 2.0TFSI147 RS        1984 147 11    M   7,5 175  D
OCTAVIA COMBI - 1.2TSI         1197  77  7  M   5,7 134  C
OCTAVIA COMBI - 1.2TSI DSG       1197  77  7   S  5,9 136  C
OCTAVIA COMBI - 1.4TSI         1390  90  8  M   6,3 148  C
OCTAVIA COMBI - 1.4TSI DSG       1390  90  8   S  6,3 147  C
OCTAVIA COMBI - 1.6MPI         1595  75  9  M   7,2 168  D
OCTAVIA COMBI - 1.8TSI         1798 118 10    M   6,9 158  C
OCTAVIA COMBI - 1.8TSI 4X4       1798 118 10    M   7,7 180  D
OCTAVIA COMBI - 1.8TSI 4X4 SCOUT    1798 118 10    M   7,8 182  D
OCTAVIA COMBI - 1.8TSI DSG       1798 118 10    S  6,6 155  C
OCTAVIA COMBI - 2.0TFSI147 DSG RS   1984 147 11    S  7,7 180  D
OCTAVIA COMBI - 2.0TFSI147 RS     1984 147 11    M   7,5 175  D
ROOMSTER - 1.2HTP           1198  51  7  M   6,2 143  C
ROOMSTER - 1.2TSI63          1197  63  7  M   5,7 134  C
ROOMSTER - 1.2TSI77 (AUT)       1197  77  7  M/A  5,7 134  C


                                       I 95
   BENzINE         ESSENCE       BENzIN        el l
                                                 e
                                               ieb
        od
                                              TR
      -m
                                             Ge
      le
                                            S.
                                           s.-
     dè
                                    CO CO N
                                          An
   mo
                                          se
                                        TR
                                        As
                                         -
 l-
                                       R.
                                       n.-
                                      kl
                                     -cV                                     RB
de
                                     Rs
                                     T.-
mo
                                 kw
                                    VE                                    cA
                                    2
                                    pk

                                    Ve
                            cc
SUPERB - 1.4TSI                    1390    92  8  M  6,8 157  C
SUPERB - 1.8TSI                    1798 118 10     M  7,2 169  D
SUPERB - 1.8TSI 4X4                  1798 118 10     M  8,1 189  D
SUPERB - 1.8TSI DSG                  1798 118 10     S  7,1 168  D
SUPERB - 2.0TSI DSG                  1984 147 11     S  7,9 178  D
SUPERB - 3.6FSI                    3597 191 18     S  10,1 235  F
SUPERB COMBI - 1.4TSI                 1390    92  8  M  6,9 159  C
SUPERB COMBI - 1.8TSI                 1798 118 10     M  7,3 171  D
SUPERB COMBI - 1.8TSI 4X4               1798 118 10     M  8,2 191  E
SUPERB COMBI - 1.8TSI DSG               1798 118 10     S  7,3 170  D
SUPERB COMBI - 2.0TSI DSG               1984 147 11     S   8 180  D
SUPERB COMBI - 3.6FSI                 3597 191 18     S  10,2 237  F
YETI - 1.2TSI FWD                   1197    77  7  M  6,4 149  C
YETI - 1.2TSI FWD DSG                 1197    77  7  S  6,6 154  C
YETI - 1.4TSI90                    1390    90  8  M  6,8 159  C
YETI - 1.8TSI118 4X4                  1798 118 10     M   8 189  D


SMART
FORTWO CABRIO - 1.0 52 MHD PU               999  52  6  S  4,3  99  A
FORTWO CABRIO - 1.0 52 MHD SOFTTOUCH P           999  52  6  A  4,4 100  B
FORTWO CABRIO - 1.0T62 PULSE              1000    62  6  S  4,9 114  B
FORTWO CABRIO - 1.0T62 SOFTOUCH P           1000    62  6  A  4,9 115  B
FORTWO CABRIO - 1.0T75                   999  75  6  A  5,2 119  B
FORTWO COUPE - 1.0 45 MHD PURE               999  45  6  S  4,2  97  A
FORTWO COUPE - 1.0 45 MHD SOFTTOUCH PURE          999  45  6  A  4,3  98  A
FORTWO COUPE - 1.0 52 MHD PU                999  52  6  S  4,2  97  A
FORTWO COUPE - 1.0 52 MHD SOFTTOUCH P           999  52  6  A  4,3  98  A
FORTWO COUPE - 1.0T62 PULSE              1000    62  6  S  4,9 114  B
FORTWO COUPE - 1.0T62 SOFTOUCH P            1000    62  6  A  4,9 115  B
FORTWO COUPE - 1.0T75                   999  75  6  A  5,2 119  B


SUBARU
FORESTER - 2.0X                    1995 110 11     M  7,5 173  D
FORESTER - 2.0X                    1995 110 11     A  7,5 174  D
IMPREZA - 2.5WRX STI SPORT               2457 221 13     M  10,5 243  F
IMPREZA SEDAN - 2.5WRX STI SPORT            2457 221 13     M  10,5 243  F
LEGACY OUTBACK - 2.5I                 2457 123 13     M  8,6 199  E
LEGACY OUTBACK - 2.5I CVT               2457 123 13     V  8,4 194  E
LEGACY SEDAN - 2.0I                  1994 110 11     M  8,5 198  E
LEGACY SEDAN - 2.0I CVT                1994 110 11     V   8 185  D
LEGACY SEDAN - 2.5I CVT EXECUTIVE           2457 123 13     V  8,2 190  E
LEGACY TOURING WAGON - 2.0I              1994 110 11     M  8,6 199  E
LEGACY TOURING WAGON - 2.0I CVT            1994 110 11     V  8,1 187  D
LEGACY TOURING WAGON - 2.5I CVT SPORT EXECUTIVE    2457 123 13     V  8,4 196  E
TREZIA - 1,3                      1329    73  7  M  5,5 127  B
XV - 1,6                        1600    84  9  M  6,5 151  C
XV - 1.6 CVT                      1600    84  9  V  6,3 146  C
XV - 2                         1995 110 11     M  6,9 160  D
         el l
                                         e
                                        ieb
        od
                                       TR
     -m
                                     Ge
    le
                                    S.
                                    s.-
   dè
                            CO CO N
                                   An
   mo
                                  se
                                 TR
                                As
                                 -
 l-
                                R.
                               n.-
                               kl
                              -cV                              RB
de
                              Rs
                             T.-
mo
                         kw
                            VE                            cA
                             2
                            pk

                            Ve
                      cc
XV - 2.0 CVT                1995 110 11    V  6,6 153   C


SUzUKI
ALTO 5D/P - 1.0 AUT. GR          996   50  6  A  5,2 122   B
ALTO 5D/P - 1.0 GRAND           996   50  6  M  4,4 103   B
GRAND VITARA 3D/P - 1.6 JX         1586  78  9  M  8,2 195   E
JIMNY - 1.3 J               1328  63  7  M  7,1 162   D
JIMNY - 1.3 JLX AUT. X-CITEMENT      1328  63  7  A  7,3 167   D
SPLASH - 1.0 12V G             996   50  6  M  4,8 109   B
SPLASH - 1.2 AUT. GD.LUXE SECURITY AIR   1242  69  7  A  5,7 133   C
SPLASH - 1.2 GRAND LUXE SECURITY AIRCO   1242  69  7  M  5,1 119   B
SWIFT 3D/P - 1.2 AUT. G          1242  69  7  A  5,5 126   B
SWIFT 3D/P - 1.2 GRAND           1242  69  7  M   5 116   B
SWIFT 3D/P - 1.6 SPORT           1586 100   9  M  6,4 147   C
SWIFT 5D/P - 1.2 AUT.G           1242  69  7  A  5,6 129   B
SWIFT 5D/P - 1.2 G             1242  69  7  M   5 116   B
SWIFT 5D/P - 1.2 GRAND LUXE EXTERIOR AWD  1242  69  7  M  5,5 128   B
SX4 - 1.5 GRAND              1490  82  8  M  6,1 139   C
SX4 - 1.6 4X4 GD. LUXE XTRA OUTDOOR    1586  88  9  M  6,5 149   C
SX4 - 1.6 AUT.               1586  88  9  A  6,7 155   C
SX4 - 1.6 GRAND LUXE XTRA         1586  88  9  M  6,2 141   C
SX4 - 1.6 GRAND LUXE XTRA         1586  88  9  M  6,2 143   C


TOYOTA
AURIS 3D/P - 1.33VVT-I LUNA        1329  73  7  M  5,9 136   C
AURIS 3D/P - 1.33VVT-I TERRA        1329  73  7  M  5,8 135   C
AURIS 5D/P - 1.33VVT-I           1329  73  7  M  5,9 136   C
AURIS 5D/P - 1.33VVT-I TERRA        1329  73  7  M  5,8 135   C
AURIS 5D/P - 1.6VVTI            1598  97  9  M  6,6 153   C
AURIS 5D/P - 1.6VVTI MMT          1598  97  9  S  6,3 146   C
AURIS 5D/P - 1.8 HSD E-CVT         1798  73 10   V   4  93  A
AURIS 5D/P - 1.8 HSD E-CVT LUNA      1798  73 10   V  3,8  89  A
AVENSIS BERLINE - 1.6VVT-I         1598  97  9  M  6,6 152   C
AVENSIS BERLINE - 1.8VVT-I PREMIUM     1798 108 10    M  6,6 154   C
AVENSIS WAGON - 1.6VVT-I          1598  97  9  M  6,6 153   C
AVENSIS WAGON - 1.8VVT-I MULTIDRIVE    1798 108 10    V  6,9 165   D
AVENSIS WAGON - 1.8VVT-I PREMIUM      1798 108 10    M  6,6 155   C
AYGO 3D/P - 1000VVTI            998  50  6  M  4,5 103   B
AYGO 3D/P - 1000VVTI MMT +         998  50  6  S  4,6 106   B
AYGO 5D/P - 1000VVTI            998  50  6  M  4,5 103   B
AYGO 5D/P - 1000VVTI MMT +         998  50  6  S  4,6 106   B
COROLLA SEDAN - 1.3VVTI          1329  73  7  M  5,8 133   C
COROLLA SEDAN - 1.6VVTI          1598  97  9  M  6,5 150   C
COROLLA SEDAN - 1.6VVTI MM         1598  97  9  S  6,2 144   C
DAIHATSU CHARADE 5D/P - 1300        1329  73  7  M  5,4 125  B
DAIHATSU CHARADE 5D/P - 1300 MMT      1329  73  7  S  5,2 119  B
IQ - 1000VVTI                998  50  6  M  4,4  99  A
IQ - 1000VVTI MULTIDRIVE          998  50  6  V  4,8 110  B


                                         I 97
   BENzINE         ESSENCE  BENzIN       el l
                                            e
                                          ieb
       od
                                         TR
       -m
                                        Ge
    le
                                       S.
                                      s.-
   dè
                               CO CO N
                                     An
   mo
                                     se
                                   TR
                                   As
                                    -
 l-
                                  R.
                                  n.-
                                 kl
                                -cV                                RB
de
                                Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                               2
                               pk

                               Ve
                       cc
IQ - 1300VVTI MULTIDRIVE PREMIUM       1329    72  7  V   5,2 120  B
IQ - 1300VVTI PREMIUM            1329    72  7  M   4,9 113  B
PRIUS - 1.8VVT-I MULTIDRIVE S        1798    73 10   V   3,9  89  A
RAV4 - 2.0VVT-I 2WD             1987 116 11     M   7,5 174  D
RAV4 - 2.0VVT-I 4WD MULTIDRIVE XPEDIT    1987 116 11     V   7,6 177  D
RAV4 - 2.0VVT-I 4WD XPEDITION        1987 116 11     M   7,7 178  D
VERSO - 1600VVTI LINEA            1598    97  9  M   6,8 158  C
VERSO - 1800VVTI MULTIDRIVE         1798 108 10     V   7,1 164  D
VERSO - 1800VVTI PREMIUM 7PL         1798 108 10     M   7 162   D
VERSO-S - 1300VVTI              1329    73  7  M   5,5 127  B
VERSO-S - 1300VVTI MULTIDRIVE        1329    73  7  V   5,2 120  B
YARIS 3D/P - 1000VVTI ACTIVE           998  51  6  M   4,8 110  B
YARIS 3D/P - 1300VVTI            1329    73  7  M   5,4 123  B
YARIS 3D/P - 1300VVTI STYLE         1329    73  7  M   5,5 127  B
YARIS 5D/P - 1000VVTI ACTIVE           998  51  6  M   4,8 110  B
YARIS 5D/P - 1000VVTI COMFORT          998  51  6  M   4,8 111  B
YARIS 5D/P - 1300VVTI            1329    73  7  M   5,4 123  B
YARIS 5D/P - 1300VVTI (AUT)         1329    73  7  M/A  5,5 127  B
YARIS 5D/P - 1300VVTI MULTIDRIVE S      1329    73  7   V  5,5 118  B


VOLKSWAGEN
BEETLE - 1.2TSI               1197    77  7  M   5,9 137  C
BEETLE - 1.4TSI               1390 118    8  M   6,6 153  C
BEETLE - 2.0TSI DSG SPORT          1984 147 11      S  7,7 179  D
CADDY 4D/P - 1.2TSI63            1197    63  7  M   6,8 158  C
CADDY 4D/P - 1.2TSI77 BASELINE        1197    77  7  M   6,7 156  C
CADDY 5D/P - 1.2TSI63            1197    63  7  M   6,8 158  C
CADDY 5D/P - 1.2TSI77            1197    77  7  M   6,7 156  C
CADDY MAXI 4D/P - 1.2TSI77 BASELINE     1197    77  7  M   6,8 158  C
CADDY MAXI 5D/P - 1.2TSI77          1197    77  7  M   6,8 158  C
EOS - 1.4TSI118               1390 118    8  M   6,8 157  C
EOS - 1.4TSI90 BMT              1390    90  8  M   6,2 144  C
EOS - 2.0TSI155               1984 155 11     M   7,1 165  D
EOS - 2.0TSI155 DSG             1984 155 11      S  7,5 174  D
FOX - 1.2I                  1198    44  7  M   5,8 136  C
GOLF 3D/P - 1.2TSI (AUT)           1197    77  7  M/A  5,7 134  C
GOLF 3D/P - 1.4 TRENDLINE          1390    59  8  M   6,4 149  C
GOLF 3D/P - 1.4TSI118 DSG HIGHLINE      1390 118    8   S   6 139   C
GOLF 3D/P - 1.4TSI118 HIGHLINE        1390 118    8  M   6,3 145  C
GOLF 3D/P - 1.4TSI90             1390    90  8  M   6,2 144  C
GOLF 3D/P - 1.4TSI90 DSG           1390    90  8   S   6 138   C
GOLF 3D/P - 2.0TSI155 DSG GTI        1984 155 11      S  7,4 173  D
GOLF 3D/P - 2.0TSI155 GTI          1984 155 11     M   7,3 170  D
GOLF 3D/P - 2.0TSI199 DSG R         1984 199 11      S  8,4 195  E
GOLF 3D/P - 2.0TSI199 R           1984 199 11     M   8,5 199  E
GOLF 5D/P - 1.2TSI (AUT)           1197    77  7  M/A  5,7 134  C
GOLF 5D/P - 1.4 TRENDLINE          1390    59  8  M   6,4 149  C
GOLF 5D/P - 1.4TSI118 DSG HIGHLINE      1390 118    8   S   6 139   C
       el l
                                            e
                                          ieb
      od
                                         TR
     -m
                                        Ge
    le
                                       S.
                                      s.-
   dè
                               CO CO N
                                     An
   mo
                                     se
                                   TR
                                   As
                                    -
 l-
                                  R.
                                  n.-
                                 kl
                                -cV                                RB
de
                                Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                               2
                               pk

                               Ve
                        cc
GOLF 5D/P - 1.4TSI118 HIGHLINE         1390 118   8  M   6,3 145  C
GOLF 5D/P - 1.4TSI90              1390  90  8  M   6,2 144  C
GOLF 5D/P - 1.4TSI90 DSG            1390  90  8   S   6 138  C
GOLF 5D/P - 2.0TSI155 DSG GTI          1984 155 11    S  7,4 173  D
GOLF 5D/P - 2.0TSI155 GTI            1984 155 11    M   7,3 170  D
GOLF 5D/P - 2.0TSI199 DSG R           1984 199 11    S  8,4 195  E
GOLF 5D/P - 2.0TSI199 R             1984 199 11    M   8,5 199  E
GOLF CABRIO - 1.2TSI              1197  77  7  M   5,9 139  C
GOLF CABRIO - 1.4TSI118             1390 118   8  M   6,4 150  C
GOLF CABRIO - 1.4TSI118 DSG           1390 118   8   S  6,3 148  C
GOLF CABRIO - 1.4TSI90             1390  90  8  M   6,4 149  C
GOLF CABRIO - 1.4TSI90 DSG           1390  90  8   S  6,3 147  C
GOLF CROSS - 1.2TSI               1197  77  7  M   6,3 147  C
GOLF CROSS - 1.4TSI               1390  90  8  M   6,7 157  C
GOLF CROSS - 1.4TSI DSG             1390  90  8   S  6,5 152  C
GOLF PLUS - 1.2TSI (AUT)            1197  77  7  M/A  5,9 139  C
GOLF PLUS - 1.4I TRENDLINE           1390  59  8  M   6,6 154  C
GOLF PLUS - 1.4TSI90              1390  90  8  M   6,5 152  C
GOLF PLUS - 1.4TSI90 DSG            1390  90  8   S  6,3 146  C
GOLF VARIANT - 1.2TSI (AUT)           1197  77  7  M/A  5,8 136  C
GOLF VARIANT - 1.4MPI TRENDLINE         1390  59  8  M   6,4 149  C
GOLF VARIANT - 1.4TSI118 DSG HIGHLINE      1390 118   8   S  6,1 143  C
GOLF VARIANT - 1.4TSI118 HIGHLINE        1390 118   8  M   6,4 149  C
GOLF VARIANT - 1.4TSI90             1390  90  8  M   6,3 146  C
GOLF VARIANT - 1.4TSI90 DSG           1390  90  8   S   6 139  C
JETTA - 1.2TSI COMFORTLINE           1197  77  7  M   5,7 134  C
JETTA - 1.4TSI118 COMFORTLINE          1390 118   8  M   6,3 145  C
JETTA - 1.4TSI118 DSG COMFORTLINE        1390 118   8   S   6 139  C
JETTA - 1.4TSI90 COMFORTLINE          1390  90  8  M   6,2 144  C
JETTA - 1.4TSI90 DSG COMFORTLINE        1390  90  8   S   6 138  C
PASSAT - 1.4TSI90 BMT (AUT)           1390  90  8  M/A  5,9 138  C
PASSAT - 1.4TSI90 TRENDLINE           1390  90  8  M   6,3 145  C
PASSAT - 1.8TSI DSG HIGHLINE          1798 118 10    S   7 162  D
PASSAT - 1.8TSI HIGHLINE            1798 118 10    M   6,9 160  D
PASSAT CC - 1.8TSI               1798 118 10    M   7,1 165  D
PASSAT CC - 1.8TSI DSG             1798 118 10    S  7,2 167  D
PASSAT CC - 3.6FSI DSG 4MOTION         3597 220 18    S  9,3 215  E
PASSAT VARIANT - 1.4TSI90 BMT COMFORTLINE    1390  90  8  M   6,1 142  C
PASSAT VARIANT - 1.4TSI90 BMT DSG COMFORTLINE  1390  90  8  S  6,1 140  C
PASSAT VARIANT - 1.4TSI90 TRENDLINE       1390  90  8  M   6,4 149  C
PASSAT VARIANT - 1.8TSI DSG HIGHLINE      1798 118 10    S  7,1 165  D
PASSAT VARIANT - 1.8TSI HIGHLINE        1798 118 10    M   6,9 160  D
PHAETON - 3.6 V6 4MOTION 5PL          3597 206 18    A  11,4 265  G
PHAETON - 4.2 4MOTION 4PL            4172 246 21    A  12,5 290  G
PHAETON L - 4.2 4MOTION 4PL           4172 246 21    A  12,5 290  G
POLO 3D/P - 1.2MPI44 TRENDLINE         1198  44  7  M   5,5 128  B
POLO 3D/P - 1.2MPI51              1198  51  7  M   5,5 128  B
POLO 3D/P - 1.2TSI (AUT)            1197  77  7  M/A  5,3 124  B


                                            I 99
   BENzINE         ESSENCE  BENzIN        el l
                                          e
                                         ieb
      od
                                        TR
      -m
                                      Ge
      le
                                     S.
                                     s.-
   dè
                             CO CO N
                                    An
   mo
                                   se
                                  TR
                                 As
                                  -
 l-
                                 R.
                                n.-
                                kl
                               -cV                               RB
de
                               Rs
                              T.-
mo
                          kw
                             VE                             cA
                              2
                             pk

                             Ve
                       cc
POLO 3D/P - 1.4MPI              1390  63  8  M   5,9 139  C
POLO 3D/P - 1.4MPI DSG            1390  63  8   S  5,8 135  C
POLO 3D/P - 1.4TSI GTI            1390 132   8   S  5,9 139  C
POLO 5D/P - 1.2MPI44 TRENDLINE        1198  44  7  M   5,5 128  B
POLO 5D/P - 1.2MPI51             1198  51  7  M   5,5 128  B
POLO 5D/P - 1.2TSI (AUT)           1197  77  7  M/A  5,3 124  B
POLO 5D/P - 1.4MPI              1390  63  8  M   5,9 139  C
POLO 5D/P - 1.4MPI DSG            1390  63  8   S  5,8 135  C
POLO 5D/P - 1.4TSI GTI            1390 132   8   S  5,9 139  C
POLO CROSS - 1.2MPI51            1198  51  7  M   5,7 132  C
POLO CROSS - 1.2TSI (AUT)          1197  77  7  M/A  5,5 128  B
POLO CROSS - 1.4MPI             1390  63  8  M   6,1 143  C
POLO CROSS - 1.4MPI DSG           1390  63  8   S  5,9 139  C
SCIROCCO - 1.4TSI118             1390 118   8  M   6,6 154  C
SCIROCCO - 1.4TSI118 DSG           1390 118   8   S   6,3 147  C
SCIROCCO - 1.4TSI90             1390  90  8  M   6,4 149  C
SCIROCCO - 2.0TFSI155            1984 155 11    M   7,4 172  D
SCIROCCO - 2.0TFSI155 DSG          1984 155 11    S   7,5 174  D
SCIROCCO - 2.0TFSI195 DSG R         1984 195 11    S   8 187  D
SCIROCCO - 2.0TFSI195 R           1984 195 11    M   8,1 189  D
SHARAN - 1.4TSI BMT             1390 110   8  M   7,2 167  D
SHARAN - 1.4TSI BMT             1390 110   8  M   7,2 170  D
SHARAN - 1.4TSI BMT DSG           1390 110   8   S   7,6 178  D
SHARAN - 1.4TSI BMT DSG           1390 110   8   S   7,6 181  D
TIGUAN - 1.4TSI118              1390 118   8  M   7,6 178  D
TIGUAN - 1.4TSI118 FWD BMT          1390 118   8  M   6,7 156  C
TIGUAN - 1.4TSI90 FWD BMT          1390  90  8  M   6,5 152  C
TIGUAN - 2.0TSI155 (AUT)           1984 155 11    M/A  8,5 199  E
TOUAREG - 3.0TSI HYBRID 4MOTION       2995 245 15    A   8,2 193  E
TOUAREG - 3.6FSI BMT 4MOTION         3597 206 18    A   9,9 236  F
TOURAN - 1.2TSI77 BMT HIGHLINE        1197  77  7  M   5,9 139  C
TOURAN - 1.2TSI77 TRENDLINE         1197  77  7  M   6,4 149  C
TOURAN - 1.4TSI103              1390 103   8  M   6,8 159  C
TOURAN - 1.4TSI103 DSG            1390 103   8   S   6,6 154  C
TOURAN CROSS - 1.4TSI103           1390 103   8  M   7,2 168  D
TOURAN CROSS - 1.4TSI103 DSG7        1390 103   8   S   7,1 164  D


VOLVO
C30 - 2.0 FLEXIFUEL             1999 107 11    M   10,6 174  D
C30 - T5 GEARTRONIC             2521 169 13    A    9 211  E
C70 CABRIO - T5 GEARTRONIC          2521 169 13    A   9,4 219  E
S40 - 2.0 FLEXIFUEL             1999 107 11    M   10,6 174  D
S40 - T5 GEARTRONIC BUSIN          2521 169 13    A    9 211  E
S60 - T3                   1596 110   9  M   6,6 152  C
S60 - T6 GEARTRONIC AWD           2953 224 15    A   9,9 231  F
S80 - T4                   1596 132   9  M   6,9 159  C
S80 - T4 POWERSHIFT             1596 132   9   S  7,5 175  D
S80 - T6 GEARTRONIC AWD           2953 224 15    A   9,9 231  F
        el l
                                e
                               ieb
      od
                              TR
      -m
                            Ge
    le
                           S.
                           s.-
   dè
                   CO CO N
                          An
   mo
                         se
                        TR
                       As
                        -
 l-
                       R.
                      n.-
                      kl
                     -cV                     RB
de
                     Rs
                    T.-
mo
                kw
                   VE                   cA
                    2
                   pk

                   Ve
              cc
V50 - T5 GEARTRONIC BUS  2521 169 13   A   9 211  E
V60 - T3          1596 110  9  M  6,7 155  C
V60 - T6 AWD        2953 224 15   A  10,2 237  F
V70 - T4          1596 132  9  M  6,8 157  C
V70 - T4 POWERSHIFT    1596 132  9  S  7,5 175  D
V70 - T6 GEAR       2953 224 15   A  10,2 237  F
XC60 - T6 GEARTRONIC AWD  2953 224 15   A  10,7 249  F
XC70 - T6 GEARTRONIC AWD  2953 224 15   A  10,6 248  F


WIESMANN
GT - MF4          4799 270 23   M  11,7 283  G
GT - MF4 SMG III      4799 270 23   S  10 237  F
ROADSTER - MF3       3246 252 16   M  12,8 287  G
                               I 101
Diesel  Diesel w  NL
  Diesel w  FR
  Diesel w  DE
   DIESEL         DIESEL    DIESEL        el l
                                             e
                                           ieB
       oD
                                          TR
      -m
                                         Ge
    le
                                        S.
                                       s.-
   Dè
                                CO CO N
                                      AN
   mo
                                      se
                                    TR
                                    As
                                     -
 l-
                                   R.
                                   N.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
De
                                 Rs
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                cA
                                2
                                pk

                                Ve
                         cc
ALFA ROMEO
159 - 2.0JTDM100                 1956 100 11    M   5,1 134  C
159 - 2.0JTDM120 16V ECO             1956 120 11    M   5,1 136  C
159 - 2.0JTDM125 16V               1956 125 11    M   5,1 136  C
159 SPORTWAGON - 2.0JTDM100 16V          1956 100 11    M   5,2 137  C
159 SPORTWAGON - 2.0JTDM120 16V ECO        1956 120 11    M   5,2 139  C
159 SPORTWAGON - 2.0JTDM125 16V          1956 125 11    M   5,2 139  C
GIULIETTA - 1.6JTDM77               1598  77  9  M   4,4 114  B
GIULIETTA - 2.0JTDM100              1956 100 11    M   4,5 119  C
GIULIETTA - 2.0JTDM103              1956 103 11    M   4,5 119  C
GIULIETTA - 2.0JTDM120              1956 120 11    M   4,7 124  C
GIULIETTA - 2.0JTDM120 TCT DISTINCTIVE      1956 120 11    S  4,5 119  C
GIULIETTA - 2.0JTDM125              1956 125 11    M   4,7 124  C
GIULIETTA - 2.0JTDM125 TCT DISTINCTIVE      1956 125 11    S  4,5 119  C
MITO - 1.3JTDM62                 1248  62  7  M   3,6  95  B
MITO - 1.3JTDM70                 1248  70  7  M   4 104   B
MITO - 1.6JTDM85 DISTINCTIVE           1598  85  9  M   4,4 114  B
MITO - 1.6JTDM88 DISTINCTIVE           1598  88  9  M   4,4 114  B


ALPINA
D3 - 2.0D                     1995 155 11    M   5,4 144  C
D3 - 2.0D                     1995 157 11    M   5,4 144  C
D3 - 2.0D SWITCH-TRONIC              1995 155 11    A   6 159   D
D3 - 2.0D SWITCH-TRONIC              1995 157 11    A   6 159   D
D3 COUPE - 2.0D                  1995 155 11    M   5,4 144  C
D3 COUPE - 2.0D                  1995 157 11    M   5,4 144  C
D3 COUPE - 2.0D SWITCH-TRONIC           1995 155 11    A   6 159   D
D3 TOURING - 2.0D                 1995 155 11    M   5,5 146  D
D3 TOURING - 2.0D SWITCH-TRONIC          1995 155 11    A   6,1 162  D


AUDI
A1 - 1.6TDI66                   1598  66  9   S  4,2 110  B
A1 - 1.6TDI66                   1598  66  9  M   3,8  99  B
A1 - 1.6TDI77                   1598  77  9  M   3,8  99  B
A1 - 2.0TDI100 AMBITION              1968 100 11    M   4,1 108  B
A1 - 2.0TDI105 AMBITION              1968 105 11    M   4,1 108  B
A3 3D/P - 1.6TDI (AUT)              1598  77  9  M/A  4,1 109  B
A3 3D/P - 1.6TDIE ATTRACTION           1598  77  9  M   3,8  99  B
A3 3D/P - 2.0TDI100                1968 100 11    M   4,4 115  C
A3 3D/P - 2.0TDI100 STRONIC            1968 100 11    S  4,9 129  C
A3 3D/P - 2.0TDI103 (AUT)             1968 103 11    M/A  5 129   C
A3 3D/P - 2.0TDI103                1968 103 11    M   4,4 115  C
A3 3D/P - 2.0TDI125                1968 125 11    M   4,7 123  C
A3 3D/P - 2.0TDI125 QUATTRO            1968 125 11    M   5,2 135  C
A3 3D/P - 2.0TDI125 STRONIC            1968 125 11    S  4,9 128  C
A3 5D/P SPORTBACK - 1.6TDI (AUT)         1598  77  9  M/A  4,2 112  B
A3 5D/P SPORTBACK - 1.6TDIE ATTRACTION      1598  77  9  M   3,9 102  B
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI100           1968 100 11    M   4,4 115  C
        el l
                                        e
                                      ieB
      oD
                                     TR
     -m
                                    Ge
    le
                                   S.
                                  s.-
   Dè
                           CO CO N
                                 AN
   mo
                                 se
                               TR
                               As
                                -
 l-
                              R.
                              N.-
                             kl
                            -cV                            RB
De
                            Rs
                            T.-
mo
                        kw
                           VE                           cA
                           2
                           pk

                           Ve
                    cc
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI100 STRONIC  1968 100 11    S  4,9 129  C
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI103 (AUT)   1968 103 11    M/A  5 129  C
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI103      1968 103 11    M   4,4 115  C
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI125      1968 125 11    M   4,7 123  C
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI125 QUATTRO  1968 125 11    M   5,2 135  C
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI125 STRONIC  1968 125 11    S   5 130  C
A3 CABRIO - 1.6TDI           1598  77  9  M   4,3 114  B
A3 CABRIO - 2.0TDI100          1968 100 11    M   4,6 119  C
A3 CABRIO - 2.0TDI100 STRONIC      1968 100 11    S  5,1 134  C
A3 CABRIO - 2.0TDI103          1968 103 11    M   4,6 119  C
A3 CABRIO - 2.0TDI103 STRONIC      1968 103 11    S  5,1 134  C
A4 - 2.0TDI100             1968 100 11    M   4,5 119  C
A4 - 2.0TDI100 MULTITRONIC       1968 100 11    V  4,8 127  C
A4 - 2.0TDI105             1968 105 11    M   4,5 119  C
A4 - 2.0TDI105 MULTITRONIC       1968 105 11    V  4,8 127  C
A4 - 2.0TDI120 MULTITRONIC       1968 120 11    V  4,8 127  C
A4 - 2.0TDI130             1968 130 11    M   4,6 120  C
A4 - 2.0TDI130 MULTITRONIC       1968 130 11    V  4,8 127  C
A4 - 2.0TDI130 QUATTRO         1968 130 11    M   5,1 134  C
A4 - 2.0TDI88              1968  88 11   M   4,5 119  C
A4 - 3.0TDI150 MULTITRONIC       2967 150 15    V  4,9 129  C
A4 - 3.0TDI180 STRONIC QUATTRO     2967 180 15    S  5,7 149  D
A4 AVANT - 2.0TDI100          1968 100 11    M   4,7 124  C
A4 AVANT - 2.0TDI100 MULTITRONIC    1968 100 11    V  4,9 129  C
A4 AVANT - 2.0TDI105          1968 105 11    M   4,7 124  C
A4 AVANT - 2.0TDI105 MULTITRONIC    1968 105 11    V  4,9 129  C
A4 AVANT - 2.0TDI120 MULTITRONIC    1968 120 11    V  4,9 129  C
A4 AVANT - 2.0TDI130          1968 130 11    M   4,8 126  C
A4 AVANT - 2.0TDI130 MULTITRONIC    1968 130 11    V  4,9 129  C
A4 AVANT - 2.0TDI130 QUATTRO      1968 130 11    M   5,3 139  C
A4 AVANT - 2.0TDI88           1968  88 11   M   4,7 124  C
A4 AVANT - 3.0TDI150 MULTITRONIC    2967 150 15    V  5,1 135  C
A4 AVANT - 3.0TDI180 STRONIC QUATTRO  2967 180 15    S  5,9 154  D
A5 CABRIO - 2.0TDI130          1968 130 11    M   4,9 129  C
A5 CABRIO - 3.0TDI150 MULTITRONIC    2967 150 15    V  5,2 138  C
A5 CABRIO - 3.0TDI180 STRONIC QUAT   2967 180 15    S  5,9 154  D
A5 COUPE - 2.0TDI120 MULTITRONIC    1968 120 11    V  4,7 123  C
A5 COUPE - 2.0TDI130          1968 130 11    M   4,7 122  C
A5 COUPE - 2.0TDI130 MULTITRONIC    1968 130 11    V  4,7 123  C
A5 COUPE - 3.0TDI150 MULTITRONIC    2967 150 15    V  4,9 129  C
A5 COUPE - 3.0TDI180 STRONIC QUAT    2967 180 15    S  5,7 149  D
A5 SPORTBACK - 2.0TDI120 MULTI     1968 120 11    V  4,8 127  C
A5 SPORTBACK - 2.0TDI130        1968 130 11    M   4,7 122  C
A5 SPORTBACK - 2.0TDI130 MULTI     1968 130 11    V  4,8 127  C
A5 SPORTBACK - 3.0TDI150 MULTI     2967 150 15    V  4,9 129  C
A5 SPORTBACK - 3.0TDI180 STR      2967 180 15    S  5,7 149  D
A6 - 2.0TDI120             1968 120 11    M  4,9 129  C
A6 - 2.0TDI120 MULTITRONIC       1968 120 11    V   5 132  C


                                       I 105
   DIESEL        DIESEL   DIESEL       el l
                                          e
                                        ieB
      oD
                                       TR
     -m
                                      Ge
    le
                                     S.
                                    s.-
   Dè
                             CO CO N
                                   AN
   mo
                                   se
                                 TR
                                 As
                                  -
 l-
                                R.
                                N.-
                               kl
                              -cV                              RB
De
                              Rs
                              T.-
mo
                          kw
                             VE                             cA
                             2
                             pk

                             Ve
                        cc
A6 - 2.0TDI130                 1968 130 11  M  4,9 129  C
A6 - 2.0TDI130 MULTITRONIC           1968 130 11  V   5 132  C
A6 - 3.0TDI150                 2967 150 15  M  5,3 139  C
A6 - 3.0TDI150 MULTITRONIC           2967 150 15  V  5,2 137  C
A6 - 3.0TDI150 STR               2967 150 15  S  5,7 149  D
A6 - 3.0TDI180 STR               2967 180 15  S   6 158  D
A6 AVANT - 2.0TDI120              1968 120 11  M   5 132  C
A6 AVANT - 2.0TDI120 MULTITRONIC        1968 120 11  V  5,1 135  C
A6 AVANT - 2.0TDI130              1968 130 11  M   5 132  C
A6 AVANT - 2.0TDI130 MULTITRONIC        1968 130 11  V  5,1 135  C
A6 AVANT - 3.0TDI150              2967 150 15  M  5,3 139  C
A6 AVANT - 3.0TDI150 MULTITRONIC        2967 150 15  V  5,2 136  C
A6 AVANT - 3.0TDI150 STRONIC QUAT       2967 150 15  S  5,8 152  D
A6 AVANT - 3.0TDI180 STRONIC QUAT       2967 180 15  S  5,9 156  D
A7 SPORTBACK - 3.0TDI150            2967 150 15  V  5,1 135  C
A7 SPORTBACK - 3.0TDI150 STR          2967 150 15  S  5,8 152  D
A7 SPORTBACK - 3.0TDI180 QUATTRO        2967 180 15  S   6 158  D
A8 - 3.0TDI155                 2967 155 15  A  6,6 174  D
A8 - 3.0TDI184                 2967 184 15  A  6,6 174  D
A8 - 4.2TDI258                 4134 258 20  A  7,6 199  E
A8 L - 3.0TDI184                2967 184 15  A  6,6 176  E
A8 L - 4.2TDI258                4134 258 20  A  7,8 204  E
Q3 - 2.0TDI100                 1968 100 11  M  5,2 137  C
Q3 - 2.0TDI103                 1968 103 11  M  5,2 137  C
Q3 - 2.0TDI120 QUATTRO             1968 120 11  S  5,9 156  D
Q3 - 2.0TDI130 QUATTRO             1968 130 11  S  5,9 156  D
Q5 - 2.0TDI100                 1968 100 11  M  5,7 149  D
Q5 - 2.0TDI100 QUATTRO             1968 100 11  M  6,2 162  D
Q5 - 2.0TDI105                 1968 105 11  M  5,7 149  D
Q5 - 2.0TDI105 QUATTRO             1968 105 11  M  6,2 162  D
Q5 - 2.0TDI120                 1968 120 11  M  6,2 163  D
Q5 - 2.0TDI120 STRONIC             1968 120 11  S   7 184  E
Q5 - 2.0TDI125                 1968 125 11  M  6,2 163  D
Q5 - 2.0TDI125 STRONIC             1968 125 11  S   7 184  E
Q5 - 3.0TDI155 STRONIC             2967 155 15  S  7,5 199  E
Q5 - 3.0TDI176 STRONIC             2967 176 15  S  7,5 199  E
Q7 - 3.0TDI150 V6 TIP             2967 150 15  A  7,2 189  E
Q7 - 3.0TDI180                 2967 180 15  A  7,4 195  E
Q7 - 4.2TDI250 V8 TIP             4134 250 20  A  9,2 242  G
Q7 - 6.0TDI368                 5934 368 28  A  11,3 298  G
TT COUPE - 2.0TDI125              1968 125 11  S  5,5 144  C
TT COUPE - 2.0TDI125 QUATTRO          1968 125 11  M  5,3 139  C
TT ROADSTER - 2.0TDI125            1968 125 11  S  5,6 146  D
TT ROADSTER - 2.0TDI125 QUATTRO        1968 125 11  M  5,5 144  C


BMW
SERIE-1 CABRIO - 118D100            1995 100 11  M  4,8 127  C
SERIE-1 CABRIO - 118D100 STEPTRONIC      1995 100 11  A  5,5 145  D
       el l
                                         e
                                       ieB
      oD
                                      TR
     -m
                                     Ge
    le
                                    S.
                                   s.-
   Dè
                            CO CO N
                                  AN
   mo
                                  se
                                TR
                                As
                                 -
 l-
                               R.
                               N.-
                              kl
                             -cV                             RB
De
                             Rs
                             T.-
mo
                         kw
                            VE                            cA
                            2
                            pk

                            Ve
                      cc
SERIE-1 CABRIO - 118D105          1995 105 11   M  4,8 127  C
SERIE-1 CABRIO - 118D105 STEPTRONIC    1995 105 11   A  5,5 145  D
SERIE-1 CABRIO - 120D120          1995 120 11   M   5 132  C
SERIE-1 CABRIO - 120D120 STEPTRONIC    1995 120 11   A  5,5 145  D
SERIE-1 CABRIO - 120D130          1995 130 11   M   5 132  C
SERIE-1 CABRIO - 120D130 STEPTRONIC    1995 130 11   A  5,5 145  D
SERIE-1 CABRIO - 123D           1995 150 11   M  5,3 139  C
SERIE-1 CABRIO - 123D STEPTRONIC      1995 150 11   A  5,7 149  D
SERIE-1 COUPE - 118D100          1995 100 11   M  4,5 118  C
SERIE-1 COUPE - 118D100 STEPTRONIC     1995 100 11   A  5,3 140  C
SERIE-1 COUPE - 118D105          1995 105 11   M  4,5 118  C
SERIE-1 COUPE - 118D105 STEPTRONIC     1995 105 11   A  5,3 140  C
SERIE-1 COUPE - 120D120          1995 120 11   M  4,7 124  C
SERIE-1 COUPE - 120D120 STEPTRONIC     1995 120 11   A  5,3 140  C
SERIE-1 COUPE - 120D130          1995 130 11   M  4,7 124  C
SERIE-1 COUPE - 120D130 STEPTRONIC     1995 130 11   A  5,3 140  C
SERIE-1 COUPE - 123D            1995 150 11   M  5,1 134  C
SERIE-1 COUPE - 123D STEPTRONIC      1995 150 11   A  5,5 145  D
SERIE-1 HATCH - 116D85           1995  85 11  M  4,3 114  B
SERIE-1 HATCH - 116D85 STEPTRONIC     1995  85 11  A  4,3 115  C
SERIE-1 HATCH - 118D100          1995 100 11   M  4,4 115  C
SERIE-1 HATCH - 118D100 STEPTRONIC     1995 100 11   A  4,4 116  C
SERIE-1 HATCH - 118D105          1995 105 11   M  4,4 115  C
SERIE-1 HATCH - 118D105 STEPTRONIC     1995 105 11   A  4,4 116  C
SERIE-1 HATCH - 120D120          1995 120 11   M  4,5 119  C
SERIE-1 HATCH - 120D120 STEPTRONIC     1995 120 11   A  4,4 116  C
SERIE-1 HATCH - 120D135          1995 135 11   M  4,5 119  C
SERIE-1 HATCH - 120D135 STEPTRONIC     1995 135 11   A  4,4 116  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 116D         1995  85 11  M  4,5 118  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 118D100       1995 100 11   M  4,5 119  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 118D100 STEPTRONIC  1995 100 11   A  5,3 140  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 118D105       1995 105 11   M  4,5 119  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 118D105 STEPTRONIC  1995 105 11   A  5,3 140  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 120D120       1995 120 11   M  4,7 125  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 120D120 STEPTRONIC  1995 120 11   A  5,3 140  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 120D130       1995 130 11   M  4,7 125  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 120D130 STEPTRONIC  1995 130 11   A  5,3 140  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 123D         1995 150 11   M  5,1 135  C
SERIE-1 SPORTSHATCH - 123D STEPTRONIC   1995 150 11   A  5,5 145  D
SERIE-3 - 316D               1995  85 11  M  4,5 118  C
SERIE-3 - 318D100             1995 100 11   M  4,5 119  C
SERIE-3 - 318D100 STEPTRONIC        1995 100 11   A  5,3 140  C
SERIE-3 - 318D105             1995 105 11   M  4,5 119  C
SERIE-3 - 318D105 STEPTRONIC        1995 105 11   A  5,3 140  C
SERIE-3 - 320D120             1995 120 11   M  4,7 125  C
SERIE-3 - 320D120             1995 120 11   M  4,1 109  B
SERIE-3 - 320D120 STEPTRONIC        1995 120 11   A  5,3 140  C
SERIE-3 - 320D120 XDRIVE          1995 120 11   M  5,2 137  C


                                        I 107
   DIESEL        DIESEL       DIESEL       el l
                                               e
                                             ieB
      oD
                                            TR
     -m
                                           Ge
    le
                                          S.
                                         s.-
   Dè
                                  CO CO N
                                        AN
   mo
                                        se
                                      TR
                                      As
                                       -
 l-
                                     R.
                                     N.-
                                    kl
                                   -cV                                   RB
De
                                   Rs
                                   T.-
mo
                               kw
                                  VE                                  cA
                                  2
                                  pk

                                  Ve
                            cc
SERIE-3 - 320D120 XDRIVE STEPTRONIC          1995 120 11   A  5,7 150  D
SERIE-3 - 320D135                   1995 135 11   M  4,7 125  C
SERIE-3 - 320D135 STEPTRONIC              1995 135 11   A  5,3 140  C
SERIE-3 - 320D135 XDRIVE                1995 135 11   M  5,2 137  C
SERIE-3 - 320D135 XDRIVE STEPTRONIC          1995 135 11   A  5,7 150  D
SERIE-3 - 325D                     2993 150 15   M  5,7 151  D
SERIE-3 - 325D STEPTRONIC               2993 150 15   A  6,1 160  D
SERIE-3 - 330D XDRIVE                 2993 180 15   M  6,5 171  D
SERIE-3 - 330D XDRIVE STEPTRONIC            2993 180 15   A  6,8 178  E
SERIE-3 - 330D180                   2993 180 15   M  5,7 152  D
SERIE-3 - 330D180 STEPTRONIC              2993 180 15   A  6,2 164  D
SERIE-3 - 335D                     2993 210 15   A  6,6 174  D
SERIE-3 CABRIO - 320D120                1995 120 11   M  5,1 135  C
SERIE-3 CABRIO - 320D120 STEPTRONIC          1995 120 11   A  5,6 149  D
SERIE-3 CABRIO - 320D135                1995 135 11   M  5,1 135  C
SERIE-3 CABRIO - 320D135 STEPTRONIC          1995 135 11   A  5,6 149  D
SERIE-3 CABRIO - 325D                 2993 150 15   M  6,1 160  D
SERIE-3 CABRIO - 325D STEPTRONIC            2993 150 15   A  6,4 168  D
SERIE-3 CABRIO - 330D                 2993 180 15   M  6,1 162  D
SERIE-3 CABRIO - 330D STEPTRONIC            2993 180 15   A  6,4 170  D
SERIE-3 COUPE - 320D120                1995 120 11   M  4,7 125  C
SERIE-3 COUPE - 320D120 STEPTRONIC           1995 120 11   A  5,3 140  C
SERIE-3 COUPE - 320D120 XDRIVE             1995 120 11   M  5,2 137  C
SERIE-3 COUPE - 320D120 XDRIVE STEPTRONIC       1995 120 11   A  5,7 150  D
SERIE-3 COUPE - 320D135                1995 135 11   M  4,7 125  C
SERIE-3 COUPE - 320D135 STEPTRONIC           1995 135 11   A  5,3 140  C
SERIE-3 COUPE - 320D135 XDRIVE             1995 135 11   M  5,2 137  C
SERIE-3 COUPE - 320D135 XDRIVE STEPTRONIC       1995 135 11   A  5,7 150  D
SERIE-3 COUPE - 325D                  2993 150 15   M  5,7 151  D
SERIE-3 COUPE - 325D STEPTRONIC            2993 150 15   A  6,1 160  D
SERIE-3 COUPE - 330D                  2993 180 15   M  5,7 152  D
SERIE-3 COUPE - 330D STEPTRONIC            2993 180 15   A  6,2 164  D
SERIE-3 COUPE - 330D XDRIVE              2993 180 15   M  6,5 171  D
SERIE-3 COUPE - 330D XDRIVE STEPTRONIC         2993 180 15   A  6,8 178  E
SERIE-3 COUPE - 335D                  2993 210 15   A  6,6 174  D
SERIE-3 TOURING - 316D85                1995  85 11  M  4,5 119  C
SERIE-3 TOURING - 318D100               1995 100 11   M  4,5 120  C
SERIE-3 TOURING - 318D100 STEPTRONIC          1995 100 11   A  5,4 142  C
SERIE-3 TOURING - 318D105               1995 105 11   M  4,5 120  C
SERIE-3 TOURING - 318D105 STEPTRONIC          1995 105 11   A  5,4 142  C
SERIE-3 TOURING - 320D120               1995 120 11   M  4,8 128  C
SERIE-3 TOURING - 320D120 EFFICIENTDYNAMICS EDIT    1995 120 11   M  4,3 114  B
SERIE-3 TOURING - 320D120 STEPTRONIC          1995 120 11   A  5,4 142  C
SERIE-3 TOURING - 320D120 XDRIVE            1995 120 11   M  5,3 140  C
SERIE-3 TOURING - 320D120 XDRIVE STEPTRONIC      1995 120 11   A  5,8 153  D
SERIE-3 TOURING - 320D135               1995 135 11   M  4,8 128  C
SERIE-3 TOURING - 320D135 STEPTRONIC          1995 135 11   A  5,4 142  C
SERIE-3 TOURING - 320D135 XDRIVE            1995 135 11   M  5,3 140  C
       el l
                                         e
                                        ieB
      oD
                                       TR
     -m
                                     Ge
    le
                                    S.
                                    s.-
   Dè
                            CO CO N
                                   AN
   mo
                                  se
                                 TR
                                As
                                 -
 l-
                                R.
                               N.-
                               kl
                              -cV                              RB
De
                              Rs
                             T.-
mo
                          kw
                            VE                            cA
                             2
                            pk

                            Ve
                       cc
SERIE-3 TOURING - 320D135 XDRIVE STEPTRONIC  1995 135 11  A  5,8 153  D
SERIE-3 TOURING - 325D150           2993 150 15  M  5,8 153  D
SERIE-3 TOURING - 325D150 STEPTRONIC     2993 150 15  A  6,2 163  D
SERIE-3 TOURING - 330D XDRIVE         2993 180 15  M  6,6 174  D
SERIE-3 TOURING - 330D XDRIVE STEPTRONIC   2993 180 15  A  6,9 181  E
SERIE-3 TOURING - 330D180           2993 180 15  M  5,9 155  D
SERIE-3 TOURING - 330D180 STEPTRONIC     2993 180 15  A  6,3 165  D
SERIE-3 TOURING - 335D            2993 210 15  A  6,7 176  E
SERIE-5 - 520D120               1995 120 11  M  4,8 125  C
SERIE-5 - 520D120 EFFICIENT DYNAMICS     1995 120 11  M  4,5 119  C
SERIE-5 - 520D120 STEPTRONIC         1995 120 11  A  4,7 123  C
SERIE-5 - 520D135               1995 135 11  M  4,8 125  C
SERIE-5 - 520D135 EFFICIENT DYNAMICS     1995 135 11  M  4,5 119  C
SERIE-5 - 520D135 STEPTRONIC         1995 135 11  A  4,7 123  C
SERIE-5 - 525D155               1995 155 11  M   5 132  C
SERIE-5 - 525D155 STEPTRONIC         1995 155 11  A  4,8 126  C
SERIE-5 - 525D155 XDRIVE           1995 155 11  A  5,1 134  C
SERIE-5 - 525D160               1995 160 11  M   5 132  C
SERIE-5 - 525D160 STEPTRONIC         1995 160 11  A  4,8 126  C
SERIE-5 - 525D160 XDRIVE           1995 160 11  A  5,1 134  C
SERIE-5 - 530D190               2993 190 15  M  5,7 149  D
SERIE-5 - 530D190 STEPTRONIC         2993 190 15  A  5,3 139  C
SERIE-5 - 530D190 XDRIVE           2993 190 15  A  5,5 146  D
SERIE-5 - 535D                2993 230 15  A  5,4 142  C
SERIE-5 - 535D XDRIVE             2993 230 15  A  5,7 149  D
SERIE-5 GRAN TURISMO - 530D155        2993 155 15  A  6,5 173  D
SERIE-5 GRAN TURISMO - 530D180        2993 180 15  A  6,5 173  D
SERIE-5 GRAN TURISMO - 530D180 XDRIVE     2993 180 15  A  6,9 183  E
SERIE-5 GRAN TURISMO - 535D          2993 220 15  A  6,7 175  E
SERIE-5 GRAN TURISMO - 535D XDRIVE      2993 220 15  A  7,1 187  E
SERIE-5 TOURING - 520D120           1995 120 11  M  4,9 130  C
SERIE-5 TOURING - 520D120 STEPTRONIC     1995 120 11  A  4,9 129  C
SERIE-5 TOURING - 520D135           1995 135 11  M  4,9 130  C
SERIE-5 TOURING - 520D135 STEPTRONIC     1995 135 11  A  4,9 129  C
SERIE-5 TOURING - 525D155           1995 155 11  M  5,3 138  C
SERIE-5 TOURING - 525D155 STEPTRONIC     1995 155 11  A  5,1 135  C
SERIE-5 TOURING - 525D155 XDRIVE       1995 155 11  A  5,4 143  C
SERIE-5 TOURING - 525D160           1995 160 11  M  5,3 138  C
SERIE-5 TOURING - 525D160 STEPTRONIC     1995 160 11  A  5,1 135  C
SERIE-5 TOURING - 525D160 XDRIVE       1995 160 11  A  5,4 143  C
SERIE-5 TOURING - 530D            2993 190 15  M  5,9 155  D
SERIE-5 TOURING - 530D STEPTRONIC       2993 190 15  A  5,5 145  D
SERIE-5 TOURING - 530D XDRIVE         2993 190 15  A  5,7 149  D
SERIE-5 TOURING - 535D            2993 230 15  A  5,6 148  D
SERIE-5 TOURING - 535D XDRIVE         2993 230 15  A  5,9 156  D
SERIE-6 CABRIO - 640D             2993 230 15  A  5,6 147  D
SERIE-6 COUPE - 640D             2993 230 15  A  5,4 143  C
SERIE-7 - 730D155               2993 155 15  A  6,8 178  E


                                        I 109
   DIESEL         DIESEL     DIESEL       el l
                                              e
                                             ieB
      oD
                                            TR
     -m
                                          Ge
    le
                                         S.
                                         s.-
   Dè
                                 CO CO N
                                        AN
   mo
                                       se
                                      TR
                                     As
                                      -
 l-
                                     R.
                                    N.-
                                    kl
                                   -cV                                   RB
De
                                   Rs
                                  T.-
mo
                              kw
                                 VE                                 cA
                                  2
                                 pk

                                 Ve
                           cc
SERIE-7 - 730D180                  2993 180 15    A  6,8 178  E
SERIE-7 - 740D                    2993 225 15    A  6,9 181  E
SERIE-7 - 740D XDRIVE                2993 225 15    A   7 183  E
SERIE-7 L - 730D155                 2993 155 15    A  6,9 180  E
SERIE-7 L - 730D180                 2993 180 15    A  6,9 180  E
SERIE-X1 - 18D100 SDRIVE               1995 100 11    M  5,2 136  C
SERIE-X1 - 18D100 SDRIVE STEPTRONIC         1995 100 11    A  5,9 155  D
SERIE-X1 - 18D100 XDRIVE               1995 100 11    M  5,7 150  D
SERIE-X1 - 18D100 XDRIVE STEPTRONIC         1995 100 11    A  6,2 164  D
SERIE-X1 - 18D105 SDRIVE               1995 105 11    M  5,2 136  C
SERIE-X1 - 18D105 SDRIVE STEPTRONIC         1995 105 11    A  5,9 155  D
SERIE-X1 - 18D105 XDRIVE               1995 105 11    M  5,7 150  D
SERIE-X1 - 18D105 XDRIVE STEPTRONIC         1995 105 11    A  6,2 164  D
SERIE-X1 - 20D120 SDRIVE               1995 120 11    M  5,3 139  C
SERIE-X1 - 20D120 SDRIVE EFFICIENTDYNAMIC      1995 120 11    M  4,5 119  C
SERIE-X1 - 20D120 SDRIVE STEPTRONIC         1995 120 11    A  5,9 155  D
SERIE-X1 - 20D120 XDRIVE               1995 120 11    M  5,8 153  D
SERIE-X1 - 20D120 XDRIVE STEPTRONIC         1995 120 11    A  6,2 164  D
SERIE-X1 - 20D130 SDRIVE               1995 130 11    M  5,3 139  C
SERIE-X1 - 20D130 SDRIVE STEPTRONIC         1995 130 11    A  5,9 155  D
SERIE-X1 - 20D130 XDRIVE               1995 130 11    M  5,8 153  D
SERIE-X1 - 20D130 XDRIVE STEPTRONIC         1995 130 11    A  6,2 164  D
SERIE-X1 - 23D XDRIVE                1995 150 11    M   6 158  D
SERIE-X1 - 23D XDRIVE STEPTRONIC           1995 150 11    A  6,3 167  D
SERIE-X3 - 2.0D120 XDRIVE              1995 120 11    M  5,6 149  D
SERIE-X3 - 2.0D120 XDRIVE STEPTRONIC         1995 120 11    A  5,6 147  D
SERIE-X3 - 2.0D135 XDRIVE              1995 135 11    M  5,6 149  D
SERIE-X3 - 2.0D135 XDRIVE STEPTRONIC         1995 135 11    A  5,6 147  D
SERIE-X3 - 3.0D155 XDRIVE              2993 155 15    A   6 159  D
SERIE-X3 - 3.0D190 XDRIVE              2993 190 15    A   6 159  D
SERIE-X3 - 3.5D XDRIVE                2993 230 15    A  6,1 162  D
SERIE-X5 - 3.0D155 XDRIVE              2993 155 15    A  7,4 195  E
SERIE-X5 - 3.0D180 XDRIVE              2993 180 15    A  7,4 195  E
SERIE-X5 - 3.0D180 XDRIVE BLUEPERFORM        2993 180 15    A  7,5 198  E
SERIE-X5 - 4.0D XDRIVE                2993 225 15    A  7,5 198  E
SERIE-X6 - 3.0D155 XDRIVE              2993 155 15    A  7,4 195  E
SERIE-X6 - 3.0D180 XDRIVE              2993 180 15    A  7,4 195  E
SERIE-X6 - 4.0D XDRIVE                2993 225 15    A  7,5 198  E


CHEVROLET
AVEO 4D/P - 1.3VCDI 70 LT              1248  70  7  M  4,1 107  B
AVEO 5D/P - 1.3VCDI 55 LS              1248  55  7  M  3,8  99  B
AVEO 5D/P - 1.3VCDI 70 ECO LT            1248  70  7  M  3,6  95  B
AVEO 5D/P - 1.3VCDI 70 LT              1248  70  7  M  4,1 108  B
CAPTIVA - 2.2VCDI120 2WD L              2231 120 12    M  6,4 170  D
CAPTIVA - 2.2VCDI135 4WD AUT. LT           2231 135 12    A  7,7 203  E
CAPTIVA - 2.2VCDI135 4WD LT             2231 135 12    M  6,6 174  D
CRUZE 4D/P - 1.7D LT                 1686  96  9  M  4,5 117  C
       el l
                                           e
                                         ieB
       oD
                                        TR
     -m
                                       Ge
    le
                                      S.
                                     s.-
   Dè
                              CO CO N
                                    AN
   mo
                                    se
                                  TR
                                  As
                                   -
 l-
                                 R.
                                 N.-
                                kl
                               -cV                               RB
De
                               Rs
                               T.-
mo
                           kw
                              VE                              cA
                              2
                              pk

                              Ve
                       cc
CRUZE 4D/P - 2.0D120 AUT. LT         1998 120 11    A   6,3 167  D
CRUZE 4D/P - 2.0D120 LT            1998 120 11    M   5,4 141  C
CRUZE 5D/P - 1.7D L              1686  96  9  M   4,5 117  C
CRUZE 5D/P - 2.0TCDI120 AUT. LT        1998 120 11    A   6,3 167  D
CRUZE 5D/P - 2.0TCDI120 LT          1998 120 11    M   5,6 147  D
ORLANDO - 2.0VCDI120 AUT. LTZ         1998 120 11    A   7 186   E
ORLANDO - 2.0VCDI120 LTZ           1998 120 11    M   6 159   D
ORLANDO - 2.0VCDI96 L             1998  96 11   M   6 159   D


CITROEN
BERLINGO - 1.6E-HDI68 BMP           1560  68  9   S  4,8 125  C
BERLINGO - 1.6HDI55              1560  55  9  M   5,3 139  C
BERLINGO - 1.6HDI68              1560  68  9  M   5,3 139  C
BERLINGO - 1.6HDI68 MULTISPACE 7PL      1560  68  9  M   5,5 144  C
BERLINGO - 1.6HDI82              1560  82  9  M   5,3 139  C
BERLINGO - 1.6HDI82 MULTISPACE 7PL      1560  82  9  M   5,5 144  C
C3 - 1.4E-HDI BMP               1398  50  8   S  3,4  87  B
C3 - 1.4HDI                  1398  50  8  M   3,8  99  B
C3 - 1.4HDI                  1398  50  8  M   3,9 101  B
C3 - 1.6E-HDI68                1560  68  9  M   3,6  95  B
C3 - 1.6E-HDI68 EXCLUSIVE           1560  68  9  M   3,7  98  B
C3 - 1.6E-HDI82 EXCLUSIVE           1560  82  9  M   3,8  99  B
C3 PICASSO - 1.6E-HDI68 BMP          1560  68  9   S  4,3 112  B
C3 PICASSO - 1.6HDI68             1560  68  9  M   4,6 119  C
C3 PICASSO - 1.6HDI82 EXCLUSIVE        1560  82  9  M   4,8 125  C
C4 BERLINE - 1.6E-HDI82 (AUT)         1560  82  9  M/A  4,2 109  B
C4 BERLINE - 1.6E-HDI82 BMP          1560  82  9   S  3,8  98  B
C4 BERLINE - 1.6E-HDI82 EXCLUSIVE       1560  82  9  M   4,3 114  B
C4 BERLINE - 1.6HDI68             1560  68  9  M   4,2 110  B
C4 BERLINE - 1.6HDI82             1560  82  9  M   4,6 119  C
C4 BERLINE - 2.0HDI110 EXCLUSIVE       1997 110 11    M   4,9 127  C
C4 GRAND PICASSO - 1.6E-HDI82 BMP       1560  82  9   S  4,9 129  C
C4 GRAND PICASSO - 1.6HDI80 BMP SEDUCTION   1560  80  9   S  5,1 135  C
C4 GRAND PICASSO - 1.6HDI80 SEDUCTION     1560  80  9  M   5,3 140  C
C4 GRAND PICASSO - 1.6HDI82          1560  82  9  M   5,1 132  C
C4 GRAND PICASSO - 1.6HDI82          1560  82  9  M   5,2 135  C
C4 GRAND PICASSO - 1.6HDI82          1560  82  9  M   5,3 139  C
C4 GRAND PICASSO - 1.6HDI82 BMP EXCLUSIVE   1560  82  9   S  5,2 136  C
C4 GRAND PICASSO - 2.0HDI110 BMP EXCLUSIVE  1997 110 11    S  5,2 135  C
C4 GRAND PICASSO - 2.0HDI110 EXCLUSIVE    1997 110 11    M   5,7 149  D
C4 GRAND PICASSO - 2.0HDI120 AUT. EXCLUSIVE  1997 120 11    A  6,7 175  E
C4 PICASSO - 1.6E-HDI82 BMP          1560  82  9   S  4,8 125  C
C4 PICASSO - 1.6HDI80 SEDUCTION        1560  80  9  M   5,3 140  C
C4 PICASSO - 1.6HDI82             1560  82  9  M   5,2 135  C
C4 PICASSO - 1.6HDI82 (AUT)          1560  82  9  M/A  5 132   C
C4 PICASSO - 2.0HDI100 BMP EXCLUSIVE     1997 100 11    S  5,8 153  D
C4 PICASSO - 2.0HDI110 BMP EXCLUSIVE     1997 110 11    S  5,2 135  C
C4 PICASSO - 2.0HDI110 EXCLUSIVE       1997 110 11    M   5,7 149  D


                                           I 111
   DIESEL         DIESEL   DIESEL        el l
                                            e
                                           ieB
      oD
                                          TR
     -m
                                        Ge
    le
                                       S.
                                       s.-
   Dè
                               CO CO N
                                      AN
   mo
                                     se
                                    TR
                                   As
                                    -
 l-
                                   R.
                                  N.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
De
                                 Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                                2
                               pk

                               Ve
                         cc
C4 PICASSO - 2.0HDI120 AUT. EXCLUSIVE      1997 120 11    A  6,7 175   E
C5 - 1.6E-HDI82 BMP SEDUCTION          1560  82  9  S  4,6 120   C
C5 - 1.6HDI82                  1560  82  9  M   5 129   C
C5 - 2.0HDI100                  1997 100 11    M  5,2 135   C
C5 - 2.0HDI100                  1997 100 11    M  5,3 139   C
C5 - 2.0HDI100 AUT. EXCLUSIVE          1997 100 11    A  6,2 163   D
C5 - 2.0HDI100 AUT. EXCLUSIVE          1997 100 11    A  6,8 179   E
C5 - 2.0HDI120 AUT. EXCLUSIVE          1997 120 11    A  6,2 163   D
C5 - 2.0HDI120 AUT. EXCLUSIVE          1997 120 11    A  6,8 179   E
C5 - 2.0HDI120 EXCLUSIVE             1997 120 11    M  4,9 129   C
C5 - 2.0HDI120 EXCLUSIVE             1997 120 11    M  5,3 139   C
C5 - 2.2HDI AUT. EXCLUS             2179 150 12    A  5,9 155   D
C5 - 3.0HDI EXCLUSIVE              2993 177 15    A  7,2 189   E
C5 TOURER - 1.6E-HDI82 BMP SEDUCTION       1560  82  9  S  4,6 120   C
C5 TOURER - 1.6HDI82               1560  82  9  M   5 129   C
C5 TOURER - 2.0HDI100              1997 100 11    M  5,3 139   C
C5 TOURER - 2.0HDI100              1997 100 11    M  5,5 143   C
C5 TOURER - 2.0HDI100 AUT. EXCLUSIVE       1997 100 11    A  6,2 163   D
C5 TOURER - 2.0HDI100 AUT. EXCLUSIVE       1997 100 11    A  6,8 179   E
C5 TOURER - 2.0HDI120 AUT. EXCLUSIVE       1997 120 11    A  6,2 163   D
C5 TOURER - 2.0HDI120 AUT. EXCLUSIVE       1997 120 11    A  6,9 179   E
C5 TOURER - 2.0HDI120 EXCLUSIVE         1997 120 11    M  5,1 133   C
C5 TOURER - 2.2HDI AUT. EXCLUS          2179 150 12    A  6,1 159   D
C5 TOURER - 3.0HDI EXCLUSIVE           2993 177 15    A  7,2 189   E
C6 - 3.0HDI V6                  2992 177 15    A  7,3 190   E
C8 - 2.0HDI100                  1997 100 11    M  5,9 155   D
C8 - 2.0HDI120                  1997 120 11    A  7,2 189   E
C8 - 2.0HDI120 EXCLUSIVE             1997 120 11    M  5,9 155   D
C-CROSSER - 2.2HDI115              2179 115 12    M  6,7 175   E
C-CROSSER - 2.2HDI115              2179 115 12    M   7 185   E
C-CROSSER - 2.2HDI115 DCS            2179 115 12    S  7,2 189   E
DS3 - 1.4E-HDI BMP CHIC             1398  50  8  S  3,4  87  B
DS3 - 1.4HDI CHIC                1398  50  8  M  3,8  99  B
DS3 - 1.6E-HDI68 16V 95G SO CHIC         1560  68  9  M  3,6  95  B
DS3 - 1.6E-HDI68 98G               1560  68  9  M  3,7  98  B
DS3 - 1.6E-HDI82                 1560  82  9  M  3,8  99  B
DS3 - 1.6HDI82 SPORT CHIC            1560  82  9  M  4,2 109  B
DS4 - 1.6E-HDI82 BMP               1560  82  9  S  4,4 114  B
DS4 - 1.6HDI68 CHIC               1560  68  9  M  4,4 115  C
DS4 - 1.6HDI82                  1560  82  9  M  4,7 122  C
DS4 - 2.0HDI100 S                1997 100 11    M  5,1 134  C
DS4 - 2.0HDI120 S                1997 120 11    M  5,1 134  C
DS5 - 1.6E-HDI82 BMP               1560  82  9  S  4,4 114  B
DS5 - 2.0HDI100 AUT. CHIC            1997 100 11    A  5,9 154  D
DS5 - 2.0HDI100 AUT. S              1997 100 11    A  6,1 158  D
DS5 - 2.0HDI100 CHIC               1997 100 11    M  4,9 129  C
DS5 - 2.0HDI100 S                1997 100 11    M  5,1 133  C
DS5 - 2.0HDI120 AUT. CHIC            1997 120 11    A  5,9 154  D
       el l
                                           e
                                         ieB
      oD
                                        TR
     -m
                                       Ge
    le
                                      S.
                                     s.-
    Dè
                              CO CO N
                                    AN
   mo
                                    se
                                  TR
                                  As
                                   -
 l-
                                 R.
                                 N.-
                                kl
                               -cV                               RB
De
                               Rs
                               T.-
mo
                           kw
                              VE                              cA
                              2
                              pk

                              Ve
                       cc
DS5 - 2.0HDI120 AUT. S            1997 120 11    A  6,1 158  D
DS5 - 2.0HDI120 CHIC             1997 120 11    M  4,9 129  C
DS5 - 2.0HDI120 HYBRID4 CHIC         1997 120 11    S  3,8  99  B
DS5 - 2.0HDI120 HYBRID4 S           1997 120 11    S  4,1 107  B
DS5 - 2.0HDI120 S               1997 120 11    M  5,1 133  C
JUMPY COMBI - 2.0HDI120 L           1997 120 11    M   7 183  E
JUMPY COMBI - 2.0HDI72 L1H1 CONFORT      1997  72 11   M   7 183  E
JUMPY COMBI - 2.0HDI94 L           1997  94 11   M   7 183  E
NEMO - 1.3HDI                 1248  55  7  M  4,1 107  B
NEMO - 1.3HDI                 1248  55  7  M  4,3 113  B
NEMO - 1.3HDI BMP MULTISPACE         1248  55  7  S  4,2 112  B


DACIA
DUSTER - 1.5DCI66 4X2             1461  66  8  M   5 130  C
DUSTER - 1.5DCI66 4X4             1461  66  8  M  5,3 139  C
DUSTER - 1.5DCI79 4X2             1461  79  8  M  5,3 139  C
DUSTER - 1.5DCI81 4X4             1461  81  8  M  5,6 145  D
LOGAN - 1.5DCI55               1461  55  8  M   4 104  B
LOGAN - 1.5DCI65 LAUREATE           1461  65  8  M   4 104  B
LOGAN MCV - 1.5DCI55             1461  55  8  M  4,6 119  C
LOGAN MCV - 1.5DCI65             1461  65  8  M  4,6 119  C
SANDERO - 1.5DCI55              1461  55  8  M   4 104  B
SANDERO - 1.5DCI65              1461  65  8  M   4 104  B
SANDERO STEPWAY - 1.5DCI65          1461  65  8  M  4,8 127  C


DANGEL
BERLINGO - 1.6HDI66 4X4            1560  66  9  M  5,8 152  D
PARTNER - 1.6HDI66 4X4            1560  66  9  M  5,3 140  C
PARTNER - 1.6HDI66 4X4            1560  66  9  M  5,8 153  D


FIAT
500 - 1.3MJTD70                1248  70  7  M  3,9 104  B
500 C - 1.3MJTD70               1248  70  7  M  3,9 104  B
BRAVO - 1.6MULTIJET66 DYNAMIC         1598  66  9  M  4,4 115  C
BRAVO - 1.6MULTIJET77             1598  77  9  M  4,4 115  C
BRAVO - 1.6MULTIJET88 MTA           1598  88  9  S  4,6 120  C
BRAVO - 2.0MULTIJET120 SPORT         1956 120 11    M  5,1 135  C
DOBLO - 1.6MJTD66               1598  66  9  M  5,2 138  C
DOBLO - 1.6MJTD66 MTA             1598  66  9  S   5 133  C
DOBLO - 1.6MJTD77               1598  77  9  M  5,2 138  C
DOBLO - 2.0MJTD EMOTION            1956  99 11   M  5,7 150  D
DOBLO VERH.DAK/TOIT SUREL - 1.6MJTD66     1598  66  9  M  5,6 148  D
DOBLO VERH.DAK/TOIT SUREL - 1.6MJTD66 MTA   1598  66  9  S  5,5 145  D
DOBLO VERH.DAK/TOIT SUREL - 1.6MJTD77     1598  77  9  M  5,6 148  D
DOBLO VERH.DAK/TOIT SUREL - 2.0MJTD EMOTION  1956  99 11   M   6 157  D
FIORINO 4D/P - 1.3MJTD55           1248  55  7  S  4,2 112  B
FIORINO 4D/P - 1.3MJTD55           1248  55  7  M  4,3 113  B
FIORINO 4D/P - 1.3MJTD70 DPF COMBI      1248  70  7  M  4,3 113  B


                                          I 113
   DIESEL        DIESEL    DIESEL       el l
                                             e
                                           ieB
      oD
                                          TR
     -m
                                         Ge
    le
                                        S.
                                       s.-
   Dè
                                CO CO N
                                      AN
   mo
                                      se
                                    TR
                                    As
                                     -
 l-
                                   R.
                                   N.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
De
                                 Rs
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                cA
                                2
                                pk

                                Ve
                         cc
FIORINO 4D/P - 1.3MJTD70 MTA DPF COMBI      1248  70  7   S  4,2 112  B
FIORINO 5D/P - 1.3MJTD55             1248  55  7   S  4,2 112  B
FIORINO 5D/P - 1.3MJTD55             1248  55  7  M   4,3 113  B
FIORINO 5D/P - 1.3MJTD70 DPF COMBI        1248  70  7  M   4,3 113  B
FIORINO 5D/P - 1.3MJTD70 MTA DPF COMBI      1248  70  7   S  4,2 112  B
FIORINO QUBO - 1.3MJTD55 (AUT)          1248  55  7  M/A  4,1 107  B
FIORINO QUBO - 1.3MJTD70             1248  70  7  M   4,1 107  B
FREEMONT - 2.0CRD100               1956 100 11    M   6,4 169  D
FREEMONT - 2.0CRD120 4X4 URBAN          1956 120 11    A   7,3 220  F
FREEMONT - 2.0CRD120 URBAN            1956 120 11    M   6,4 169  D
PANDA - 1.3MJTD                  1248  55  7  M   3,9 104  B
PANDA - 1.3MJTD DYNAMIC              1248  55  7  M   4,2 109  B
PANDA CLIMBING - 1.3MJTD 4X4           1248  55  7  M   4,9 128  C
PUNTO 3D/P - 1.3MJTD55              1248  55  7  M   4,2 112  B
PUNTO 3D/P - 1.3MJTD62              1248  62  7  M   3,4  90  B
PUNTO 3D/P - 1.3MJTD62              1248  62  7  M   3,6  95  B
PUNTO 3D/P - 1.3MJTD70              1248  70  7  M   4,2 110  B
PUNTO 3D/P - 1.3MJTD70 MTA DYNAMIC        1248  70  7   S  4,1 107  B
PUNTO 5D/P - 1.3MJTD55              1248  55  7  M   4,2 112  B
PUNTO 5D/P - 1.3MJTD62              1248  62  7  M   3,4  90  B
PUNTO 5D/P - 1.3MJTD62              1248  62  7  M   3,6  95  B
PUNTO 5D/P - 1.3MJTD70              1248  70  7  M   4,2 110  B
PUNTO 5D/P - 1.3MJTD70 MTA            1248  70  7   S  4,1 107  B
SCUDO COMBI LWB 4D/P - 2.0JTD120         1997 120 11    M   7 183   E
SCUDO COMBI LWB 4D/P - 2.0JTD94          1997  94 11   M   7 183   E
SCUDO COMBI LWB 5D/P - 2.0JTD120         1997 120 11    M   7 183   E
SCUDO COMBI SWB 4D/P - 2.0JTD120         1997 120 11    M   7 183   E
SCUDO COMBI SWB 4D/P - 2.0JTD94          1997  94 11   M   7 183   E
SCUDO COMBI SWB 5D/P - 2.0JTD120         1997 120 11    M   7 183   E
SEDICI - 2.0MJET 4X2               1956  99 11   M   4,9 129  C
SEDICI - 2.0MJET 4X4               1956  99 11   M   5,3 139  C


FORD
C-MAX - 1.6TDCI70                 1560  70  9  M   4,4 114  B
C-MAX - 1.6TDCI85 T                1560  85  9  M   4,4 114  B
C-MAX - 2.0TDCI100 PS T              1997 100 11    S  5,6 149  D
C-MAX - 2.0TDCI100 T               1997 100 11    M   5,1 134  C
C-MAX - 2.0TDCI120 PS TITANIUM          1997 120 11    S  5,6 149  D
C-MAX - 2.0TDCI120 TITANIUM            1997 120 11    M   5,1 134  C
C-MAX - 2.0TDCI85 PS T              1997  85 11   S  5,6 149  D
C-MAX GRAND - 1.6TDCI70              1560  70  9  M   4,7 124  C
C-MAX GRAND - 1.6TDCI85 T             1560  85  9  M   4,7 124  C
C-MAX GRAND - 2.0TDCI100 PS T           1997 100 11    S  5,8 154  D
C-MAX GRAND - 2.0TDCI100 T            1997 100 11    M   5,3 139  C
C-MAX GRAND - 2.0TDCI120 PS TITANIUM       1997 120 11    S  5,8 154  D
C-MAX GRAND - 2.0TDCI120 TITANIUM         1997 120 11    M   5,3 139  C
C-MAX GRAND - 2.0TDCI85 PS T           1997  85 11   S  5,8 154  D
FIESTA 3D/P - 1.4TDCI               1399  52  8  M   4,1 107  B
        el l
                                        e
                                       ieB
      oD
                                      TR
     -m
                                    Ge
    le
                                   S.
                                   s.-
   Dè
                           CO CO N
                                  AN
   mo
                                 se
                                TR
                               As
                                -
 l-
                               R.
                              N.-
                              kl
                             -cV                             RB
De
                             Rs
                            T.-
mo
                        kw
                           VE                           cA
                            2
                           pk

                           Ve
                     cc
FIESTA 3D/P - 1.6TDCI          1560  70  9  M  4,1 107  B
FIESTA 3D/P - 1.6TDCI ECONETIC T     1560  70  9  M  3,6  95  B
FIESTA 5D/P - 1.4TDCI          1399  52  8  M  4,1 107  B
FIESTA 5D/P - 1.6TDCI ECONETIC T     1560  70  9  M  3,6  95  B
FIESTA 5D/P - 1.6TDCI T         1560  70  9  M  4,1 107  B
FOCUS 4D/P - 1.6TDCI70          1560  70  9  M  4,2 109  B
FOCUS 4D/P - 1.6TDCI85 T         1560  85  9  M  4,2 109  B
FOCUS 4D/P - 2.0TDCI100 PS T       1997 100 11    S  5,3 139  C
FOCUS 4D/P - 2.0TDCI100 T        1997 100 11    M   5 129  C
FOCUS 4D/P - 2.0TDCI120 PS TITANIUM   1997 120 11    S  5,3 139  C
FOCUS 4D/P - 2.0TDCI120 TITANIUM     1997 120 11    M   5 129  C
FOCUS 4D/P - 2.0TDCI85 PS T       1997  85 11   S  5,3 139  C
FOCUS 5D/P - 1.6TDCI70          1560  70  9  M  4,2 109  B
FOCUS 5D/P - 1.6TDCI85 T         1560  85  9  M  4,2 109  B
FOCUS 5D/P - 2.0TDCI100 PS T       1997 100 11    S  5,3 139  C
FOCUS 5D/P - 2.0TDCI100 T        1997 100 11    M   5 129  C
FOCUS 5D/P - 2.0TDCI120 PS TITANIUM   1997 120 11    S  5,3 139  C
FOCUS 5D/P - 2.0TDCI120 TITANIUM     1997 120 11    M   5 129  C
FOCUS 5D/P - 2.0TDCI85 PS T       1997  85 11   S  5,3 139  C
FOCUS CLIPPER - 1.6TDCI70        1560  70  9  M  4,2 109  B
FOCUS CLIPPER - 1.6TDCI85 T       1560  85  9  M  4,2 109  B
FOCUS CLIPPER - 2.0TDCI100 PS T     1997 100 11    S  5,3 139  C
FOCUS CLIPPER - 2.0TDCI100 T       1997 100 11    M   5 129  C
FOCUS CLIPPER - 2.0TDCI120 PS TITANIUM  1997 120 11    S  5,3 139  C
FOCUS CLIPPER - 2.0TDCI120 TITANIUM   1997 120 11    M   5 129  C
FOCUS CLIPPER - 2.0TDCI85 PS T      1997  85 11   S  5,3 139  C
GALAXY - 1.6TDCI85 ECONETIC       1560  85  9  M  5,2 139  C
GALAXY - 2.0TDCI100           1997 100 11    M  5,6 149  D
GALAXY - 2.0TDCI100 PS          1997 100 11    S   6 159  D
GALAXY - 2.0TDCI120           1997 120 11    M  5,6 149  D
GALAXY - 2.0TDCI120 PS          1997 120 11    S   6 159  D
GALAXY - 2.2TDCI147 AUT. GHIA      2179 147 12    A  7,1 189  E
GALAXY - 2.2TDCI147 GHIA         2179 147 12    M  6,8 179  E
KA - 1.3TDCI               1248  55  7  M  4,1 109  B
KUGA - 2.0TDCI100 2X4          1997 100 11    M  5,9 154  D
KUGA - 2.0TDCI100 4X4          1997 100 11    M   6 159  D
KUGA - 2.0TDCI100 4X4 PS         1997 100 11    S  6,8 179  E
KUGA - 2.0TDCI120 4X4          1997 120 11    M   6 159  D
KUGA - 2.0TDCI120 4X4 PS         1997 120 11    S  6,8 179  E
MONDEO 5D/P - 1.6TDCI85         1560  85  9  M  4,7 125  C
MONDEO 5D/P - 1.6TDCI85 ECONETIC     1560  85  9  M  4,3 114  B
MONDEO 5D/P - 2.0TDCI100         1997 100 11    M  5,3 139  C
MONDEO 5D/P - 2.0TDCI100 PS       1997 100 11    S  5,6 149  D
MONDEO 5D/P - 2.0TDCI120         1997 120 11    M  5,3 139  C
MONDEO 5D/P - 2.0TDCI120 PS       1997 120 11    S  5,6 149  D
MONDEO 5D/P - 2.2TDCI          2179 147 12    M   6 159  D
MONDEO 5D/P - 2.2TDCI AUT.        2179 147 12    A  6,5 173  D
MONDEO CLIPPER - 1.6TDCI85        1560  85  9  M  4,7 125  C


                                       I 115
   DIESEL        DIESEL      DIESEL       el l
                                                e
                                              ieB
      oD
                                             TR
     -m
                                            Ge
    le
                                           S.
                                          s.-
   Dè
                                   CO CO N
                                         AN
   mo
                                         se
                                       TR
                                       As
                                        -
 l-
                                      R.
                                      N.-
                                     kl
                                    -cV                                    RB
De
                                    Rs
                                    T.-
mo
                                kw
                                   VE                                   cA
                                   2
                                   pk

                                   Ve
                            cc
MONDEO CLIPPER - 1.6TDCI85 ECONETIC           1560  85  9  M  4,3 114  B
MONDEO CLIPPER - 2.0TDCI100               1997 100 11    M  5,3 139  C
MONDEO CLIPPER - 2.0TDCI100 PS             1997 100 11    S  5,6 149  D
MONDEO CLIPPER - 2.0TDCI120               1997 120 11    M  5,3 139  C
MONDEO CLIPPER - 2.0TDCI120 PS             1997 120 11    S  5,6 149  D
MONDEO CLIPPER - 2.2TDCI                2179 147 12    M   6 159  D
MONDEO CLIPPER - 2.2TDCI AUT.              2179 147 12    A  6,5 173  D
S-MAX - 1.6TDCI85 ECONETIC T              1560  85  9  M  5,2 139  C
S-MAX - 2.0TDCI100 PS T                 1997 100 11    S   6 159  D
S-MAX - 2.0TDCI100 T                  1997 100 11    M  5,6 149  D
S-MAX - 2.0TDCI120 PS T                 1997 120 11    S   6 159  D
S-MAX - 2.0TDCI120 T                  1997 120 11    M  5,6 149  D
S-MAX - 2.2TDCI AUT. TITANIUM              2179 147 12    A  7,1 189  E
S-MAX - 2.2TDCI TITANIUM                2179 147 12    M  6,6 174  D
TRANSIT CONNECT TOURNEO LWB 4D/P - 1.8TDCI66 AMBIENTE  1753  66 10   M  6,4 168  D
TRANSIT CONNECT TOURNEO LWB 4D/P - 1.8TDCI81 AMBIENTE  1753  81 10   M   6 159  D
TRANSIT CONNECT TOURNEO LWB 5D/P - 1.8TDCI66      1753  66 10   M  6,4 168  D
TRANSIT CONNECT TOURNEO LWB 5D/P - 1.8TDCI81      1753  81 10   M   6 159  D
TRANSIT CONNECT TOURNEO SWB 4D/P - 1.8TDCI55 AMBIENTE  1753  55 10   M  6,3 167  D
TRANSIT CONNECT TOURNEO SWB 4D/P - 1.8TDCI66 AMBIENTE  1753  66 10   M  6,4 168  D
TRANSIT CONNECT TOURNEO SWB 4D/P - 1.8TDCI81 AMBIENTE  1753  81 10   M   6 159  D
TRANSIT CONNECT TOURNEO SWB 5D/P - 1.8TDCI55      1753  55 10   M  6,3 167  D
TRANSIT CONNECT TOURNEO SWB 5D/P - 1.8TDCI66      1753  66 10   M  6,4 168  D
TRANSIT CONNECT TOURNEO SWB 5D/P - 1.8TDCI81      1753  81 10   M   6 159  D


HONDA
ACCORD 4D/P - 2.2I-DTEC                 2199 110 12    M  5,3 138  C
ACCORD 4D/P - 2.2I-DTEC AUT. ELEGANCE          2199 110 12    A  6,1 159  D
ACCORD 4D/P - 2.2I-DTEC AUT. EXECUTIVE         2199 110 12    A  6,2 162  D
ACCORD 4D/P - 2.2I-DTEC EXECUTIVE            2199 110 12    M  5,4 141  C
ACCORD 4D/P - 2.2I-DTEC132               2199 132 12    M  5,6 147  D
ACCORD TOURER - 2.2I-DTEC                2199 110 12    M  5,5 143  C
ACCORD TOURER - 2.2I-DTEC AUT. ELEGANCE         2199 110 12    A  6,3 164  D
ACCORD TOURER - 2.2I-DTEC AUT. EXECUTIVE        2199 110 12    A  6,4 167  D
ACCORD TOURER - 2.2I-DTEC EXECUTIVE           2199 110 12    M  5,6 146  D
ACCORD TOURER - 2.2I-DTEC132              2199 132 12    M  5,7 149  D
CR-V - 2.2I-DTEC                    2199 110 12    M  6,5 171  D
CR-V - 2.2I-DTEC AUT.                  2199 110 12    A  7,4 195  E


HYUNDAI
H-1 PEOPLE - 2.5CRDI100 EXECUTIVE            2497 100 13    M  7,5 197  E
H-1 PEOPLE - 2.5CRDI125 AUT. EXECUTIVE         2497 125 13    A  8,8 231  F
I20 5D/P - 1.4CRDI55                  1396  55  8  M  4,2 110  B
I20 5D/P - 1.4CRDI66                  1396  66  8  M  3,7  98  B
I20 STC - 1.4CRDI55                   1396  55  8  M  4,2 110  B
I20 STC - 1.4CRDI66                   1396  66  8  M  3,7  98  B
I30 - 1.6CRDI66 ISG                   1582  66  9  M  3,9 103  B
I30 - 1.6CRDI85 AUT. STYLE               1582  85  9  A  5,7 150  D
        el l
                                          e
                                        ieB
       oD
                                       TR
      -m
                                      Ge
    le
                                     S.
                                    s.-
   Dè
                             CO CO N
                                   AN
   mo
                                   se
                                 TR
                                 As
                                  -
 l-
                                R.
                                N.-
                               kl
                              -cV                              RB
De
                              Rs
                              T.-
mo
                          kw
                             VE                             cA
                             2
                             pk

                             Ve
                      cc
I30 - 1.6CRDI85 ISG STYLE          1582  85  9  M  4,4 115  C
I30 CW - 1.6CRDI66 ISG           1582  66  9  M  4,5 119  C
I30 CW - 1.6CRDI85 AUT. STYLE        1582  85  9  A  5,8 154  D
I30 CW - 1.6CRDI85 ISG STYLE        1582  85  9  M  4,5 119  C
I40 CW - 1.7CRDI100             1685 100   9  M  5,1 134  C
I40 CW - 1.7CRDI100 AUT.          1685 100   9  A   6 159  D
I40 CW - 1.7CRDI100 ISG STYLE        1685 100   9  M  4,5 119  C
I40 CW - 1.7CRDI85 ISG           1685  85  9  M  4,3 113  B
I40 CW - 1.7CRDI85 STYLE          1685  85  9  M   5 131  C
I40 SEDAN - 1.7CRDI100           1685 100   9  M  5,1 134  C
I40 SEDAN - 1.7CRDI100 AUT.         1685 100   9  A   6 159  D
I40 SEDAN - 1.7CRDI100 ISG STYLE      1685 100   9  M  4,5 119  C
I40 SEDAN - 1.7CRDI85 ISG          1685  85  9  M  4,3 113  B
I40 SEDAN - 1.7CRDI85 STYLE         1685  85  9  M   5 131  C
IX20 - 1.4CRDI57 ISG            1396  57  8  M  4,3 114  B
IX20 - 1.4CRDI66 ISG            1396  66  8  M  4,3 114  B
IX20 - 1.6CRDI85 ISG            1582  85  9  M  4,4 117  C
IX35 - 1.7CRDI ISG             1685  85  9  M  5,2 135  C
IX35 - 1.7CRDI ISG EXECUTIVE        1685  85  9  M  5,4 143  C
IX35 - 2.0CRDI100 4WD EXECUTIVE       1995 100 11    M  5,9 154  D
IX35 - 2.0CRDI100 4WD LOUNGE        1995 100 11    M  5,7 149  D
IX35 - 2.0CRDI100 EXECUTIVE         1995 100 11    M  5,9 153  D
IX35 - 2.0CRDI100 LOUNGE          1995 100 11    M  5,5 147  D
IX35 - 2.0CRDI135 4WD AUT. EXECUTIVE    1995 135 11    A  7,2 189  E
IX55 - 3.0CRDI V6 DPF EXECUTIVE       2959 184 15    A  7,6 199  E
SANTA FE - 2.0CRDI 4WD EXECUTIVE      1995 110 11    M  6,6 174  D
SANTA FE - 2.0CRDI STYLE 5PL        1995 110 11    M  6,4 169  D
SANTA FE - 2.0CRDI STYLE 7PL        1995 110 11    M  6,5 170  D
SANTA FE - 2.2CRDI 4WD EXECUTIVE      2199 145 12    M  6,8 176  E
SANTA FE - 2.2CRDI AUT. 4WD EXECUTIVE 5PL  2199 145 12    A  7,2 194  E
SANTA FE - 2.2CRDI AUT. 4WD EXECUTIVE 7PL  2199 145 12    A  7,4 197  E


INFINITI
EX - 3.0D AUT.               2991 175 15    A  8,5 224  F
FX - 3.0D                  2993 175 15    A   9 238  G
M - M30D AUT.                2991 175 15    A  7,5 199  E


JAGUAR
XF - 2.2D120                2179 120 12    A  5,4 149  D
XF - 2.2D140                2179 140 12    A  5,4 149  D
XF - 3.0D S                 2997 202 15    A  6,3 169  D
XF - 3.0D177                2993 177 15    A  6,3 169  D
XJ - 3.0D                  2993 202 15    A   7 184  E
XJ LWB - 3.0D                2993 202 15    A  7,2 189  E


JEEP
COMPASS - 2.1TD100 2WD           2143 100 11    M  6,1 161  D
COMPASS - 2.1TD100 4WD           2143 100 11    M  6,6 172  D


                                         I 117
   DIESEL        DIESEL     DIESEL       el l
                                              e
                                            ieB
      oD
                                           TR
     -m
                                          Ge
    le
                                         S.
                                        s.-
   Dè
                                 CO CO N
                                       AN
   mo
                                       se
                                     TR
                                     As
                                      -
 l-
                                    R.
                                    N.-
                                   kl
                                  -cV                                  RB
De
                                  Rs
                                  T.-
mo
                              kw
                                 VE                                 cA
                                 2
                                 pk

                                 Ve
                          cc
COMPASS - 2.1TD120 4WD               2143 120 11    M   6,6 172  D
GRAND CHEROKEE - 3.0TD140 AUT.           2987 140 15    A   8,3 218  F
GRAND CHEROKEE - 3.0TD176 AUT.           2987 176 15    A   8,3 218  F
WRANGLER - 2.8CRD147                2776 147 15    M   7,1 187  E
WRANGLER - 2.8CRD147 AUT.              2776 147 15    A   8,1 213  F
WRANGLER - 2.8CRD147 AUT. RUBICON          2776 147 15    A   8,6 227  F
WRANGLER - 2.8CRD147 RUBICON            2776 147 15    M   8 209   F
WRANGLER UNLIMITED - 2.8CRD147 (AUT)        2776 147 15    M/A  8,3 217  F
WRANGLER UNLIMITED - 2.8CRD147 AUT.         2776 147 15    A   8,8 230  F
WRANGLER UNLIMITED - 2.8CRD147 S          2776 147 15    M   7,4 194  E


KIA
CARENS - 1.6CRDI85                 1582  85  9  M   5,5 146  D
CARENS - 1.6CRDI94                 1582  94  9  M   5,5 146  D
CEE´D 5D/P - 1.6CRDI66 ISG             1582  66  9  M   3,9 103  B
CEE´D 5D/P - 1.6CRDI66 ISG SPORT          1582  66  9  M   4,3 113  B
CEE´D 5D/P - 1.6CRDI85 AUT. EX           1582  85  9  A   5,6 147  D
CEE´D 5D/P - 1.6CRDI85 ISG EX            1582  85  9  M   4,4 115  C
CEE´D 5D/P - 1.6CRDI94 ISG SPORT          1582  94  9  M   4,5 117  C
CEE´D PRO-CEE´D - 1.6CRDI66 ISG           1582  66  9  M   3,9 103  B
CEE´D PRO-CEE´D - 1.6CRDI66 ISG SPORT        1582  66  9  M   4,3 113  B
CEE´D PRO-CEE´D - 1.6CRDI85 AUT. EX         1582  85  9   A  5,6 147  D
CEE´D PRO-CEE´D - 1.6CRDI85 ISG EX         1582  85  9  M   4,4 115  C
CEE´D PRO-CEE´D - 1.6CRDI94 SPORT          1582  94  9  M   4,5 117  C
CEE´D SPORTY WAGON - 1.6CRDI66 ISG         1582  66  9  M   4,5 119  C
CEE´D SPORTY WAGON - 1.6CRDI66 ISG SPORT      1582  66  9  M   4,6 122  C
CEE´D SPORTY WAGON - 1.6CRDI85 AUT. EX       1582  85  9   A  5,7 151  D
CEE´D SPORTY WAGON - 1.6CRDI85 ISG EX        1582  85  9  M   4,5 119  C
CEE´D SPORTY WAGON - 1.6CRDI94 ISG SPORT      1582  94  9  M   4,6 122  C
RIO - 1.1CRDI ISG                  1120  55  6  M   3,6  94  B
RIO - 1.1CRDI ISG ACCESS              1120  55  6  M   3,2  85  B
RIO - 1.1CRDI ISG SENSE               1120  55  6  M   3,8  99  B
RIO - 1.4CRDI ISG                  1396  66  8  M   3,8 100  B
RIO - 1.4CRDI ISG SENSE JA/LV 16          1396  66  8  M   4 105   B
SORENTO - 2.0CRDI 2WD                1995 110 11    M   6,4 169  D
SORENTO - 2.0CRDI AWD                1995 110 11    M   6,5 170  D
SORENTO - 2.0CRDI AWD                1995 110 11    M   6,6 174  D
SORENTO - 2.2CRDI 2WD                2199 145 12    M   6,5 171  D
SORENTO - 2.2CRDI 2WD AUT. EX            2199 145 12    A  7,2 189  E
SORENTO - 2.2CRDI 2WD AUT. EX            2199 145 12    A  7,3 192  E
SORENTO - 2.2CRDI 4WD                2199 145 12    M   6,6 174  D
SORENTO - 2.2CRDI 4WD                2199 145 12    M   6,7 177  E
SORENTO - 2.2CRDI 4WD AUT. EX            2199 145 12    A  7,4 194  E
SOUL - 1.6CRDI85 AUT. XPERIENCE           1582  85  9   A  5,9 155  D
SOUL - 1.6CRDI85 XPERIENCE             1582  85  9  M   4,9 129  C
SPORTAGE - 1.7CRDI85                1685  85  9  M   5,3 139  C
SPORTAGE - 1.7CRDI85                1685  85  9  M   5,6 147  D
SPORTAGE - 1.7CRDI85 ISG              1685  85  9  M   5,2 135  C
       el l
                                        e
                                      ieB
      oD
                                     TR
     -m
                                    Ge
    le
                                   S.
                                  s.-
   Dè
                           CO CO N
                                 AN
   mo
                                 se
                               TR
                               As
                                -
 l-
                              R.
                              N.-
                             kl
                            -cV                            RB
De
                            Rs
                            T.-
mo
                        kw
                           VE                           cA
                           2
                           pk

                           Ve
                    cc
SPORTAGE - 1.7CRDI85 ISG        1685  85  9  M  5,4 143  C
SPORTAGE - 2.0CRDI100          1995 100 11    M  5,9 153  D
SPORTAGE - 2.0CRDI100 AUT. AWD FUSION  1995 100 11    A  6,9 179  E
SPORTAGE - 2.0CRDI100 AUT. AWD SENSE+  1995 100 11    A   7 183  E
SPORTAGE - 2.0CRDI100 AWD        1995 100 11    M  5,7 149  D
SPORTAGE - 2.0CRDI100 AWD SENSE+    1995 100 11    M   6 156  D
SPORTAGE - 2.0CRDI100 LOUNGE      1995 100 11    M  5,5 147  D
SPORTAGE - 2.0CRDI135 AUT. AWD SENSE+  1995 135 11    A  7,2 189  E
SPORTAGE - 2.0CRDI135 AWD SENSE+    1995 135 11    M  6,1 158  D
VENGA - 1.4CRDI57 ISG ECODYN      1396  57  8  M  4,3 114  B
VENGA - 1.4CRDI66 ISG ECODYN.      1396  66  8  M  4,3 114  B
VENGA - 1.6CRDI85 ISG ECODYN.      1582  85  9  M  4,5 119  C


LANCIA
DELTA - 1.6MJTD77            1598  77  9  M  4,6 120  C
DELTA - 1.6MJTD85            1598  85  9  M  4,7 122  C
DELTA - 1.6MJTD85 SELECTRONIC      1598  85  9  S  4,6 120  C
DELTA - 1.6MJTD88            1598  88  9  M  4,7 122  C
DELTA - 1.6MJTD88 SELECTRONIC      1598  88  9  S  4,6 120  C
DELTA - 1.9MJTD PLATINUM        1910 140 10    M  5,7 149  D
DELTA - 2.0MJTD120           1956 120 11    M  5,1 135  C
DELTA - 2.0MJTD121           1956 121 11    M  5,1 135  C
MUSA - 1.3MJTD70            1248  70  7  M  4,3 114  B
MUSA - 1.3MJTD70 DFN          1248  70  7  S  4,1 109  B
MUSA - 1.6MJTD85 PLATINO        1598  85  9  M  4,5 118  C
MUSA - 1.6MJTD88 PLATINO        1598  88  9  M  4,5 118  C
THEMA - 3.0MULTIJET140         2987 140 15    A  7,1 185  E
THEMA - 3.0MULTIJET140 EXECUTIVE LINE  2987 140 15    A  7,2 191  E
THEMA - 3.0MULTIJET176         2987 176 15    A  7,1 185  E
THEMA - 3.0MULTIJET176 EXECUTIVE LINE  2987 176 15    A  7,2 191  E
VOYAGER - 2.8MULTIJET          2776 120 15    A  7,9 207  F
YPSILON - 1.3MULTIJET          1248  55  7  M  4,1 109  B
YPSILON 5D/P - 1.3MULTIJET II      1248  70  7  M  3,8  99  B


LAND ROVER
DEFENDER 110 - 2.2D STATION WAGON    2198  90 12   M  11,1 295  G
DEFENDER 90 - 2.2D STATION WAGON    2198  90 12   M  10,2 269  G
DISCOVERY - 3.0SDV6 188         2993 188 15    A  8,8 230  F
DISCOVERY - 3.0TDV6 155         2993 155 15    A  8,5 224  F
FREELANDER - 2.2ED4           2179 110 12    M   6 158  D
FREELANDER - 2.2SD4           2179 140 12    A   7 185  E
FREELANDER - 2.2TD4           2179 110 12    M  6,2 165  D
FREELANDER - 2.2TD4 COMMANDSHIFT    2179 110 12    A   7 185  E
RANGE ROVER - TDV8           4367 230 22    A  9,4 253  G
RANGE ROVER EVOQUE - 2.2ED4       2179 110 12    M   5 133  C
RANGE ROVER EVOQUE - 2.2SD4       2179 140 12    M  5,7 149  D
RANGE ROVER EVOQUE - 2.2SD4 AUT.    2179 140 12    A  6,5 174  D
RANGE ROVER EVOQUE - 2.2TD4       2179 110 12    M  5,7 149  D


                                       I 119
   DIESEL         DIESEL   DIESEL        el l
                                             e
                                           ieB
       oD
                                          TR
     -m
                                         Ge
    le
                                        S.
                                       s.-
   Dè
                                CO CO N
                                      AN
   mo
                                      se
                                    TR
                                    As
                                     -
 l-
                                   R.
                                   N.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
De
                                 Rs
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                cA
                                2
                                pk

                                Ve
                         cc
RANGE ROVER EVOQUE - 2.2TD4 AUT.         2179 110 12    A  6,5 174  D
RANGE ROVER EVOQUE COUPE - 2.2ED4         2179 110 12    M  4,9 129  C
RANGE ROVER EVOQUE COUPE - 2.2SD4         2179 140 12    M  5,7 149  D
RANGE ROVER EVOQUE COUPE - 2.2SD4 AUT.      2179 140 12    A  6,4 169  D
RANGE ROVER EVOQUE COUPE - 2.2TD4         2179 110 12    M  5,7 149  D
RANGE ROVER EVOQUE COUPE - 2.2TD4 AUT.      2179 110 12    A  6,4 169  D
RANGE ROVER SPORT - 3.0SDV6 188          2993 188 15    A  8,8 230  F
RANGE ROVER SPORT - 3.0TDV6 155          2993 155 15    A  8,5 224  F


LEXUS
IS SEDAN - 200D110                2231 110 12    M  5,1 134  C
IS SEDAN - 220D130                2231 130 12    M  5,5 144  C


MAZDA
2 5D/P - 1600CDVI                 1560  70  9  M  4,2 110  B
3 4D/P - 1.6CDVI85 16V              1560  85  9  M  4,3 115  C
3 5D/P - 1.6CDVI85 16V              1560  85  9  M  4,3 115  C
3 5D/P - 2.2CDVI110 EXCLUSIVE           2184 110 12    M  5,2 139  C
3 5D/P - 2.2CDVI136 SPORT             2184 136 12    M  5,4 144  C
5 - 1.6CDVI                    1560  85  9  M  5,2 138  C
6 HATCHBACK - 2200CDVI120             2184 120 12    M  5,3 140  C
6 HATCHBACK - 2200CDVI132 SPORT          2184 132 12    M  5,3 140  C
6 HATCHBACK - 2200CDVI95             2184  95 12   M  5,1 133  C
6 SEDAN - 2200CDVI120               2184 120 12    M  5,3 140  C
6 SEDAN - 2200CDVI132 SPORT            2184 132 12    M  5,3 140  C
6 SEDAN - 2200CDVI95               2184  95 12   M  5,1 133  C
6 SPORTS@WAGON - 2200CDVI120           2184 120 12    M  5,3 141  C
6 SPORTS@WAGON - 2200CDVI132 SPORT        2184 132 12    M  5,3 141  C
6 SPORTS@WAGON - 2200CDVI95            2184  95 12   M  5,1 135  C
CX-5 - 2.2SKY-D110                2184 110 12    M  4,5 119  C
CX-7 - 2.2CDVI 4WD                2184 120 12    M  7,5 199  E


MERCEDES
SERIE A 5D/P                   1991  80 11   M   5 131  C
SERIE A 5D/P - A 160CDI BE            1991  60 11   M  4,5 118  C
SERIE A 5D/P - A 160CDI DPF AUTOTR.        1991  60 11   V  5,4 142  C
SERIE A 5D/P - A 180CDI DPF AUTOTR.        1991  80 11   V  5,4 142  C
SERIE A 5D/P - A 200CDI100            1991 100 11    V  5,5 144  C
SERIE A 5D/P - A 200CDI100 DPF          1991 100 11    M  5,1 135  C
SERIE A 5D/P - A 200CDI103            1991 103 11    V  5,5 144  C
SERIE A 5D/P - A 200CDI103 DPF          1991 103 11    M  5,1 135  C
SERIE B - B 180CDI BE               1796  80 10   M  4,6 121  C
SERIE B - B 180CDI BE AUT.            1796  80 10   S  4,4 115  C
SERIE B - B 200CDI BE               1796 100 10    M  4,6 121  C
SERIE B - B 200CDI BE AUT.            1796 100 10    S  4,4 116  C
SERIE C BERLINE - C 220CDI120 BE         2143 120 11    M  4,4 117  C
SERIE C BERLINE - C 220CDI120 BE AUT.       2143 120 11    A  4,8 125  C
SERIE C BERLINE - C 220CDI125 BE         2143 125 11    M  4,7 123  C
       el l
                                       e
                                      ieB
      oD
                                     TR
     -m
                                   Ge
    le
                                  S.
                                  s.-
   Dè
                          CO CO N
                                 AN
   mo
                                se
                               TR
                              As
                               -
 l-
                              R.
                             N.-
                             kl
                            -cV                            RB
De
                            Rs
                           T.-
mo
                        kw
                          VE                          cA
                           2
                          pk

                          Ve
                    cc
SERIE C BERLINE - C 220CDI125 BE AUT.  2143 125 11   A   4,8 125  C
SERIE C BERLINE - C 300CDI BE 4MATIC  2987 170 15   A   7 185  E
SERIE C BERLINE - C 350CDI BE      2987 195 15   A   5,9 154  D
SERIE C BERLINE - C180CDI BE      2143  88 11  M   4,8 125  C
SERIE C BERLINE - C180CDI BE AUT.    2143  88 11  A   4,9 129  C
SERIE C BERLINE - C200CDI BE      2143 100 11   M   4,8 125  C
SERIE C BERLINE - C200CDI BE AUT.    2143 100 11   A   4,9 129  C
SERIE C BERLINE - C250CDI BE      2143 150 11   M   5,1 134  C
SERIE C BERLINE - C250CDI BE 4 MATIC  2143 150 11   A   5,5 148  D
SERIE C BERLINE - C250CDI BE 4 MATIC  2143 150 11   A   6,4 167  D
SERIE C BERLINE - C250CDI BE AUT.    2143 150 11   A   4,8 125  C
SERIE C BREAK - C 180CDI BE       2143  88 11  M   4,8 127  C
SERIE C BREAK - C 180CDI BE AUT.    2143  88 11  A   5,1 134  C
SERIE C BREAK - C 200CDI BE       2143 100 11   M   4,8 127  C
SERIE C BREAK - C 200CDI BE AUT.    2143 100 11   A   5,1 134  C
SERIE C BREAK - C 220CDI120 BE     2143 120 11   M   4,7 124  C
SERIE C BREAK - C 220CDI120 BE AUT.   2143 120 11   A   5,1 134  C
SERIE C BREAK - C 220CDI125 BE     2143 125 11   M   4,9 130  C
SERIE C BREAK - C 220CDI125 BE AUT.   2143 125 11   A   5,2 136  C
SERIE C BREAK - C 250CDI BE       2143 150 11   M   5,1 132  C
SERIE C BREAK - C 250CDI BE AUT.    2143 150 11   A   5,1 134  C
SERIE C BREAK - C 300CDI BE 4MATIC   2987 170 15   A   7,2 191  E
SERIE C BREAK - C 350CDI BE       2987 195 15   A   6,2 162  D
SERIE C BREAK - C250CDI BE 4MATIC    2143 150 11   A   5,7 151  D
SERIE C BREAK - C250CDI BE 4MATIC    2143 150 11   A   7,3 190  E
SERIE C COUPE - C 220CDI120 BE     2143 120 11   M   4,4 116  C
SERIE C COUPE - C 220CDI120 BE AUT.   2143 120 11   A   4,9 128  C
SERIE C COUPE - C 220CDI125 BE     2143 125 11   M   5,1 133  C
SERIE C COUPE - C 220CDI125 BE AUT.   2143 125 11   A   5,3 139  C
SERIE C COUPE - C 250CDI BE       2143 150 11   M   4,9 128  C
SERIE C COUPE - C 250CDI BE AUT.    2143 150 11   A   5,1 134  C
SERIE CLS - CLS             2987 195 15   A   6,7 177  E
SERIE CLS - CLS 250CDI BE        2143 150 11   A   5,2 135  C
SERIE CLS - CLS 350CDI BE        2987 195 15   A   6 159  D
SERIE E BERLINE             2143 120 11   A   4,9 129  C
SERIE E BERLINE             2143 125 11   A   4,9 129  C
SERIE E BERLINE             2987 195 15   A   6,6 173  D
SERIE E BERLINE - E 200CDI BE (AUT)   2143 100 11   M/A  5,1 134  C
SERIE E BERLINE - E 220CDI120 BE    2143 120 11   M   5 130  C
SERIE E BERLINE - E 220CDI125 BE    2143 125 11   M   5 130  C
SERIE E BERLINE - E 250CDI       2143 150 11   A   5,8 152  D
SERIE E BERLINE - E 250CDI BE      2143 150 11   M   5 130  C
SERIE E BERLINE - E 250CDI BE AUT.   2143 150 11    A  4,9 129  C
SERIE E BERLINE - E 300CDI BE      2987 170 15    A  6,8 179  E
SERIE E BERLINE - E 350 BLUETEC     2987 155 15    A   7 184  E
SERIE E BERLINE - E 350CDI BE      2987 195 15    A   6 159  D
SERIE E BREAK              2143 120 11    A  5,3 139  C
SERIE E BREAK              2143 125 11    A  5,3 139  C


                                       I 121
   DIESEL        DIESEL       DIESEL        el l
                                              e
                                            ieB
      oD
                                           TR
     -m
                                          Ge
    le
                                         S.
                                        s.-
   Dè
                                 CO CO N
                                       AN
   mo
                                       se
                                     TR
                                     As
                                      -
 l-
                                    R.
                                    N.-
                                   kl
                                  -cV                                  RB
De
                                  Rs
                                  T.-
mo
                              kw
                                 VE                                 cA
                                 2
                                 pk

                                 Ve
                            cc
SERIE E BREAK                     2987 195 15  A   7,1 187  E
SERIE E BREAK - E 200CDI BE (AUT)           2143 100 11  M/A  5,3 140  C
SERIE E BREAK - E 220CDI120 BE             2143 120 11  M   5,2 136  C
SERIE E BREAK - E 220CDI125 BE             2143 125 11  M   5,2 136  C
SERIE E BREAK - E 250CDI                2143 150 11  A    6 157  D
SERIE E BREAK - E 250CDI BE              2143 150 11  M   5,2 136  C
SERIE E BREAK - E 250CDI BE AUT.            2143 150 11   A  5,3 139  C
SERIE E BREAK - E 300CDI BE              2987 170 15   A   7 185  E
SERIE E BREAK - E 350 BLUETEC             2987 155 15   A  7,3 191  E
SERIE E BREAK - E 350CDI BE              2987 195 15   A  6,4 169  D
SERIE E CABRIO - E 220 CDI120 BE            2143 120 11  M   5,1 135  C
SERIE E CABRIO - E 220 CDI120 BE AUT.         2143 120 11   A  5,3 138  C
SERIE E CABRIO - E 220 CDI125 BE            2143 125 11  M   5,1 135  C
SERIE E CABRIO - E 220 CDI125 BE AUT.         2143 125 11   A  5,3 138  C
SERIE E CABRIO - E 250 CDI BE             2143 150 11  M   5,1 135  C
SERIE E CABRIO - E 250 CDI BE AUT.           2143 150 11   A  5,4 141  C
SERIE E CABRIO - E 350CDI BE              2987 195 15   A  6,2 162  D
SERIE E COUPE - E 220CDI120 BE             2143 120 11  M   4,7 123  C
SERIE E COUPE - E 220CDI120 BE AUT.          2143 120 11   A  4,9 128  C
SERIE E COUPE - E 220CDI125 BE             2143 125 11  M   4,7 123  C
SERIE E COUPE - E 220CDI125 BE AUT.          2143 125 11   A  4,9 128  C
SERIE E COUPE - E 250CDI BE (AUT)           2143 150 11  M/A  4,9 128  C
SERIE E COUPE - E 350CDI BE              2987 195 15   A   6 154  D
SERIE G CABRIOLET - G 350 BLUETEC           2987 155 15   A  11,2 295  G
SERIE G KORT/COURT - G 350 BLUETEC FINAL EDITION    2987 155 15   A  11,2 295  G
SERIE G LANG/LONG - G 350 BLUETEC           2987 155 15   A  11,2 295  G
SERIE GL - GL 350BLUETEC                2987 155 15   A  9,3 244  G
SERIE GL - GL 350CDI BE                2987 195 15   A  8,9 235  G
SERIE GLK - 200CDI100 BE                2143 100 11  M   5,7 149  D
SERIE GLK - 200CDI100 BE AUT.             2143 100 11   A  5,6 145  D
SERIE GLK - 200CDI105 BE                2143 105 11  M   5,7 149  D
SERIE GLK - 200CDI105 BE AUT.             2143 105 11   A  5,6 145  D
SERIE GLK - 220CDI120                 2143 120 11   A  6,1 159  D
SERIE GLK - 220CDI120 BE                2143 120 11  M   5,7 149  D
SERIE GLK - 220CDI120 BE AUT.             2143 120 11   A  5,6 145  D
SERIE GLK - 220CDI125                 2143 125 11   A  6,1 159  D
SERIE GLK - 220CDI125 BE                2143 125 11  M   5,7 149  D
SERIE GLK - 220CDI125 BE AUT.             2143 125 11   A  5,6 145  D
SERIE GLK - 250CDI BE 4MATIC              2143 150 11   A  6,1 159  D
SERIE GLK - 350CDI155                 2987 155 15   A  8,4 220  F
SERIE GLK - 350CDI170                 2987 170 15   A  8,4 220  F
SERIE M - ML                      2143 150 11   A   6 158  D
SERIE M - ML                      2987 190 15   A  6,8 179  E
SERIE R - R 300CDI BLUE EFFICIENCY           2987 140 15   A  7,6 199  E
SERIE R - R 350CDI195 4MATIC              2987 195 15   A  8,5 223  F
SERIE R L - R 350 BLUETEC 4MATIC            2987 155 15   A  8,5 223  F
SERIE R L - R 350CDI195 4MATIC             2987 195 15   A  8,5 223  F
SERIE S - S 250 CDI BE                 2143 150 11   A  5,7 149  D
       el l
                                          e
                                        ieB
      oD
                                       TR
     -m
                                      Ge
    le
                                     S.
                                    s.-
   Dè
                             CO CO N
                                   AN
   mo
                                   se
                                 TR
                                 As
                                  -
 l-
                                R.
                                N.-
                               kl
                              -cV                              RB
De
                              Rs
                              T.-
mo
                          kw
                             VE                             cA
                             2
                             pk

                             Ve
                      cc
SERIE S - S 350 BLUETEC           2987 190 15    A  6,2 164  D
SERIE S - S 350 BLUETEC 4MATIC       2987 190 15    A  7,3 193  E
SERIE S L - S 250 CDI BE          2143 150 11    A  5,7 149  D
SERIE S L - S 350 BLUETEC          2987 190 15    A  6,2 164  D
SERIE S L - S 350 BLUETEC 4MATIC      2987 190 15    A  7,3 193  E
SERIE SLK - SLK 250CDI BE          2143 150 11    A  4,9 128  C
VIANO COMPACT - 2.0CDI100          2143 100 11    M  7,2 190  E
VIANO COMPACT - 2.0CDI100 AUT.       2143 100 11    A   8 211  F
VIANO COMPACT - 2.2CDI120          2143 120 11    M  7,2 190  E
VIANO COMPACT - 2.2CDI120 AUT.       2143 120 11    A   8 211  F
VIANO COMPACT - 2.2CDI120 AUT. 4MATIC    2143 120 11    A  8,8 232  F
VIANO COMPACT - 3.0CDI165          2987 165 15    A  8,5 224  F
VIANO LONG - 2.0CDI100           2143 100 11    M  7,2 190  E
VIANO LONG - 2.0CDI100 AUT.         2143 100 11    A  8,8 211  F
VIANO LONG - 2.2CDI120           2143 120 11    M  7,2 190  E
VIANO LONG - 2.2CDI120 AUT.         2143 120 11    A   8 211  F
VIANO LONG - 2.2CDI120 AUT. 4MATIC     2143 120 11    A  8,8 232  F
VIANO LONG - 3.0CDI165           2987 165 15    A  8,5 224  F
VIANO MEDIUM - 2.0CDI100          2143 100 11    M  7,2 190  E
VIANO MEDIUM - 2.0CDI100 AUT.        2143 100 11    A  8,8 211  F
VIANO MEDIUM - 2.2CDI120          2143 120 11    M  7,2 190  E
VIANO MEDIUM - 2.2CDI120 AUT.        2143 120 11    A   8 211  F
VIANO MEDIUM - 2.2CDI120 AUT. 4MATIC    2143 120 11    A  8,8 232  F
VIANO MEDIUM - 3.0CDI165          2987 165 15    A  8,5 224  F


MINI
MINI - 1.6D66 ONE              1598  66  9  M  3,8  99  B
MINI - 1.6D82 COOPERD            1598  82  9  M  3,8  99  B
MINI - 2.0D100 COOPERSD           1995 100 11    M  4,3 114  B
MINI - 2.0D100 STEPTRONIC COOPERSD     1995 100 11    A  5,3 139  C
MINI - 2.0D105 COOPERSD           1995 105 11    M  4,3 114  B
MINI - 2.0D105 STEPTRONIC COOPERSD     1995 105 11    A  5,3 139  C
MINI - 2.0D82 STEPTRONIC COOPERD      1995  82 11   A  5,1 135  C
MINI CABRIO - 1.6D COOPERD         1598  82  9  M   4 105  B
MINI CABRIO - 2.0D100 COOPERSD       1995 100 11    M  4,5 118  C
MINI CABRIO - 2.0D100 STEPTRONIC COOPERSD  1995 100 11    A  5,4 143  C
MINI CABRIO - 2.0D105 COOPERSD       1995 105 11    M  4,5 118  C
MINI CABRIO - 2.0D105 STEPTRONIC COOPERSD  1995 105 11    A  5,4 143  C
MINI CABRIO - 2.0D82 STEPTRONIC COOPERD   1995  82 11   A  5,3 140  C
MINI CLUBMAN - 1.6D ONE D          1598  66  9  M  3,9 103  B
MINI CLUBMAN - 1.6D82 COOPERD        1598  82  9  M  3,9 103  B
MINI CLUBMAN - 2.0D100 COOPERSD       1995 100 11    M  4,4 115  C
MINI CLUBMAN - 2.0D100 STEP COOPERSD    1995 100 11    A  5,3 141  C
MINI CLUBMAN - 2.0D105 COOPERSD       1995 105 11    M  4,4 115  C
MINI CLUBMAN - 2.0D105 STEP COOPERSD    1995 105 11    A  5,3 141  C
MINI CLUBMAN - 2.0D82 STEPTRONIC COOPERD  1995  82 11   A  5,2 138  C
MINI COUNTRYMAN - 1.6D ONE D        1598  66  9  M  4,4 115  C
MINI COUNTRYMAN - 1.6D82 ALL4 COOPERD    1598  82  9  M  4,9 129  C


                                         I 123
   DIESEL        DIESEL      DIESEL        el l
                                               e
                                             ieB
      oD
                                            TR
     -m
                                           Ge
    le
                                          S.
                                         s.-
   Dè
                                  CO CO N
                                        AN
   mo
                                        se
                                      TR
                                      As
                                       -
 l-
                                     R.
                                     N.-
                                    kl
                                   -cV                                   RB
De
                                   Rs
                                   T.-
mo
                               kw
                                  VE                                  cA
                                  2
                                  pk

                                  Ve
                           cc
MINI COUNTRYMAN - 1.6D82 COOPERD           1598  82  9  M   4,4 115  C
MINI COUNTRYMAN - 2.0D100 ALL4 COOPERSD        1995 100 11    M   4,9 130  C
MINI COUNTRYMAN - 2.0D100 ALL4 STEP COOPERSD     1995 100 11    A   6,1 160  D
MINI COUNTRYMAN - 2.0D100 COOPERSD          1995 100 11    M   4,6 122  C
MINI COUNTRYMAN - 2.0D100 STEP COOPERSD        1995 100 11    A   5,7 150  D
MINI COUNTRYMAN - 2.0D105 ALL4 COOPERSD        1995 105 11    M   4,9 130  C
MINI COUNTRYMAN - 2.0D105 ALL4 STEP COOPERSD     1995 105 11    A   6,1 160  D
MINI COUNTRYMAN - 2.0D105 COOPERSD          1995 105 11    M   4,6 122  C
MINI COUNTRYMAN - 2.0D105 STEP COOPERSD        1995 105 11    A   5,7 150  D
MINI COUNTRYMAN - 2.0D82 ALL4 STEP COOPERD      1995  82 11   A   6 158  D
MINI COUNTRYMAN - 2.0D82 STEPTRONIC COOPERD      1995  82 11   A   5,6 149  D
MINI COUPE - 2.0D100 COOPERSD             1995 100 11    M   4,3 114  B
MINI COUPE - 2.0D100 STEPTRONIC COOPERSD       1995 100 11    A   5,3 139  C
MINI COUPE - 2.0D105 COOPERSD             1995 105 11    M   4,3 114  B
MINI COUPE - 2.0D105 COOPERSD             1995 105 11    A   5,3 139  C


MITSUBISHI
ASX - 1.8DI-D110 4WD                 1798 110 10    M   5,7 150  D
ASX - 1.8DI-D85 2WD                  1798  85 10   M   5,5 145  D
LANCER SPORTBACK - 1.8DI-D85 IN            1798  85 10   M   5,3 139  C
LANCER SPORTBACK - 1.8DI-D85 IN            1798  85 10   M   5,7 150  D
LANCER SPORTS SEDAN - 1.8DI-D85 IN          1798  85 10   M   5,2 136  C
LANCER SPORTS SEDAN - 1.8DI-D85 IN          1798  85 10   M   5,5 145  D
OUTLANDER - 2.2DID115                 2179 115 12    S  7,2 189  E
OUTLANDER - 2.3DID103 7PL IN             2268 103 12    M   6,5 169  D
OUTLANDER - 2.3DID103 IN               2268 103 12    M   6,3 165  D
PAJERO LWB 5D/P - 3.2DID AUT. INSTYLE         3200 147 16    A   8,5 224  F
PAJERO LWB 5D/P - 3.2DID INVITE            3200 147 16    M   8,1 213  F
PAJERO SWB 3D/P - 3.2DID (AUT)            3200 147 16    M/A  7,8 207  F
PAJERO SWB 3D/P - 3.2DID AUT. INSTYLE         3200 147 16    A   8,2 216  F


NISSAN
JUKE - 1.5CDI                     1461  81  8  M   4,9 129  C
MURANO - 2.5DCI140 EXECUTIVE             2488 140 13    A   8 210  F
NOTE - 1.5DCI66                    1461  66  8  M   4,2 110  B
NV200 COMBI - 1.5DCI66                1461  66  8  M   5,3 138  C
NV200 COMBI - 1.5DCI81                1461  81  8  M   5,5 144  C
NV200 EVALIA - 1.5DCI66                1461  66  8  M   5,3 138  C
NV200 EVALIA - 1.5DCI81                1461  81  8  M   5,5 144  C
PATHFINDER - 2.5DCI140                2488 140 13    M   8,5 224  F
PATHFINDER - 2.5DCI140                2488 140 13    A   9 238  G
PATHFINDER - 3.0DCI LE AUT.              2991 170 15    A   9,5 250  G
PRIMASTAR COMBI - 2.0DCI115 SSD            1995  84 11   M   7,6 203  E
QASHQAI - 1.5DCI 2WD                 1461  81  8  M   5,2 137  C
QASHQAI - 1.6DCI                   1598  96  9  M   4,9 129  C
QASHQAI - 1.6DCI 4WD                 1598  96  9  M   5,5 145  D
QASHQAI - 1.6DCI ISS                 1598  96  9  M   4,5 119  C
QASHQAI - 1.6DCI ISS 4WD               1598  96  9  M   5,1 135  C
       el l
                                          e
                                        ieB
      oD
                                       TR
     -m
                                      Ge
    le
                                     S.
                                    s.-
   Dè
                             CO CO N
                                   AN
   mo
                                   se
                                 TR
                                 As
                                  -
 l-
                                R.
                                N.-
                               kl
                              -cV                              RB
De
                              Rs
                              T.-
mo
                          kw
                             VE                             cA
                             2
                             pk

                             Ve
                      cc
QASHQAI - 2.0DCI 4WD AUT.          1995 110 11    A   7 184   E
QASHQAI +2 - 1.5DCI 2WD           1461  81  8  M  5,3 139   C
QASHQAI +2 - 1.6DCI             1598  96  9  M  5,1 133   C
QASHQAI +2 - 1.6DCI 4WD           1598  96  9  M  5,7 149   D
QASHQAI +2 - 1.6DCI ISS           1598  96  9  M  4,7 123   C
QASHQAI +2 - 1.6DCI ISS 4WD         1598  96  9  M  5,3 139   C
QASHQAI +2 - 2.0DCI 4WD AUT.        1995 110 11    A  7,1 188   E
X-TRAIL - 2.0DCI110 4X2 XE         1995 110 11    M   6 159   D
X-TRAIL - 2.0DCI110 4X4           1995 110 11    M  6,4 168   D
X-TRAIL - 2.0DCI110 AUT. 4X4        1995 110 11    A  7,1 188   E


OPEL
ANTARA - 2.2CDTI120 4X2 AUT. ENERGY     2231 120 12    A  7,5 199   E
ANTARA - 2.2CDTI120 4X2 E          2231 120 12    M  6,3 167   D
ANTARA - 2.2CDTI120 4X4           2231 120 12    M  6,6 175   E
ANTARA - 2.2CDTI120 4X4 AUT.        2231 120 12    A  7,8 205   F
ANTARA - 2.2CDTI135 4X4 AUT. COSMO     2231 135 12    A  7,8 205   F
ANTARA - 2.2CDTI135 4X4 COSMO        2231 135 12    M  6,6 175   E
ASTRA 5D/P - 1.3CDTI ECOFLEX        1248  70  7  M  3,9 104   B
ASTRA 5D/P - 1.7CDTI81           1686  81  9  M  4,5 119   C
ASTRA 5D/P - 1.7CDTI81 DPF ECOTEC CLASSIC  1686  81  9  M  5,1 135   C
ASTRA 5D/P - 1.7CDTI81 ECOFLEX       1686  81  9  M  3,7  99  B
ASTRA 5D/P - 1.7CDTI92           1686  92  9  M  4,5 119   C
ASTRA 5D/P - 1.7CDTI96 ECOFLEX       1686  96  9  M  3,7  99  B
ASTRA 5D/P - 2.0CDTI AUT.          1956 121 11    A  5,8 154   D
ASTRA 5D/P - 2.0CDTI ECOFLEX        1956 121 11    M  4,5 119   C
ASTRA GTC - 2.0CDTI121           1956 121 11    M  4,8 127   C
ASTRA SPORTS TOURER - 1.3CDTI ECOFLEX    1248  70  7  M  4,1 109   B
ASTRA SPORTS TOURER - 1.7CDTI81 ECOTEC   1686  81  9  M  4,5 119   C
ASTRA SPORTS TOURER - 1.7CDTI92       1686  92  9  M  4,5 119   C
ASTRA SPORTS TOURER - 2.0CDTI AUT.     1956 121 11    A  5,9 157   D
ASTRA SPORTS TOURER - 2.0CDTI ECOFLEX    1956 121 11    M  4,7 124   C
COMBO TOUR 5D/P - 1.3CDTI COMFORT      1248  55  7  M  5,1 134   C
CORSA 3D/P - 1.3CDTI55 ECOFLEX       1248  55  7  M   4 105   B
CORSA 3D/P - 1.3CDTI55 ECOTEC        1248  55  7  M  4,2 110   B
CORSA 3D/P - 1.3CDTI70 ECOFLEX       1248  70  7  M  3,5  94  B
CORSA 3D/P - 1.3CDTI70 ECOTEC        1248  70  7  M  4,4 115  C
CORSA 3D/P - 1.7CDTI96           1686  96  9  M  4,5 118  C
CORSA 5D/P - 1.3CDTI55 ECOFLEX       1248  55  7  M   4 105   B
CORSA 5D/P - 1.3CDTI55 ECOTEC        1248  55  7  M  4,2 112  B
CORSA 5D/P - 1.3CDTI70 ECOFLEX       1248  70  7  M  3,6  95  B
CORSA 5D/P - 1.3CDTI70 ECOTEC        1248  70  7  M  4,4 115  C
CORSA 5D/P - 1.7CDTI96           1686  96  9  M  4,6 119  C
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI118         1956 118 11    M  5,1 134  C
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI118 4X4       1956 118 11    M  5,6 147  D
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI118 AUT.       1956 118 11    A  5,7 149  D
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI118 ECOFLEX     1956 118 11    M  4,3 115  C
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI143 4X4       1956 143 11    M  5,4 144  C


                                         I 125
   DIESEL         DIESEL      DIESEL       el l
                                               e
                                              ieB
      oD
                                             TR
     -m
                                           Ge
    le
                                          S.
                                          s.-
   Dè
                                  CO CO N
                                         AN
   mo
                                        se
                                       TR
                                      As
                                       -
 l-
                                      R.
                                     N.-
                                     kl
                                    -cV                                    RB
De
                                    Rs
                                   T.-
mo
                               kw
                                  VE                                  cA
                                   2
                                  pk

                                  Ve
                            cc
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI143 AUT.            1956 143 11    A   5,9 155  D
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI143 ECOFLEX           1956 143 11    M   4,9 129  C
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI81 ECOFLEX           1956  81 11   M   4,4 116  C
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI81 EDITION           1956  81 11   M   4,7 124  C
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI96               1956  96 11   M   4,7 124  C
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI96 AUT.             1956  96 11   A   5,6 147  D
INSIGNIA 4D/P - 2.0CDTI96 ECOFLEX           1956  96 11   M   4,4 116  C
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI118               1956 118 11    M   5,1 134  C
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI118 (AUT)            1956 118 11    M/A  5,7 149  D
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI118 ECOFLEX           1956 118 11    M   4,3 115  C
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI143 4X4             1956 143 11    M   5,5 146  D
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI143 AUT.            1956 143 11    A   5,9 155  D
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI143 ECOFLEX           1956 143 11    M   4,9 129  C
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI81 ECOFLEX           1956  81 11   M   4,4 116  C
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI81 EDITION           1956  81 11   M   4,7 124  C
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI96               1956  96 11   M   4,7 124  C
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI96 AUT.             1956  96 11   A  5,6 147  D
INSIGNIA 5D/P - 2.0CDTI96 ECOFLEX           1956  96 11   M   4,4 116  C
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI118          1956 118 11    M   5,3 139  C
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI118 4X4        1956 118 11    M   5,6 149  D
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI118 AUT.        1956 118 11    A  5,9 155  D
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI118 ECOFLEX      1956 118 11    M   4,5 119  C
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI143 4X4        1956 143 11    M   5,6 149  D
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI143 AUT.        1956 143 11    A   6 158   D
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI143 ECOFLEX      1956 143 11    M   5,1 134  C
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI81 ECOFLEX       1956  81 11   M   4,5 119  C
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI81 EDITION       1956  81 11   M   4,9 129  C
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI96           1956  96 11   M   4,9 129  C
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI96 AUT.        1956  96 11   A  5,7 151  D
INSIGNIA SPORTS TOURER - 2.0CDTI96 ECOFLEX       1956  96 11   M   4,5 119  C
MERIVA - 1.3CDTI55                   1248  55  7  M   4,9 129  C
MERIVA - 1.3CDTI70 ECOFLEX               1248  70  7  M   4,1 109  B
MERIVA - 1.7CDTI81                   1686  81  9  M   5,2 138  C
MERIVA - 1.7CDTI81 AUT.                1686  81  9   A  6,1 160  D
MERIVA - 1.7CDTI96                   1686  96  9  M   5,2 138  C
ZAFIRA - 1.7CDTI81 ECOFLEX ENJOY            1686  81  9  M   5,1 134  C
ZAFIRA - 1.7CDTI92 ECOFLEX ENJOY            1686  92  9  M   5,1 134  C
ZAFIRA TOURER - 2.0CDTI121 ECOFLEX           1956 121 11    M   5,2 137  C
ZAFIRA TOURER - 2.0CDTI81               1956  81 11   M   5,2 137  C
ZAFIRA TOURER - 2.0CDTI96               1956  96 11   M   5,2 137  C


PEUGEOT
206 3D/P - 1.4HDI +                  1398  50  8  M   4 104   B
206 5D/P - 1.4HDI +                  1398  50  8  M   4 104   B
207 3D/P - 1.4HDI A                  1398  50  8  M   4,2 110  B
207 3D/P - 1.6HDI68                  1560  68  9  M   3,8  98  B
207 3D/P - 1.6HDI68 A                 1560  68  9  M   4,2 110  B
207 3D/P - 1.6HDI68 ALLURE JA/LV            1560  68  9  M   4,3 113  B
       el l
                                        e
                                      ieB
       oD
                                     TR
     -m
                                    Ge
    le
                                   S.
                                  s.-
   Dè
                           CO CO N
                                 AN
   mo
                                 se
                               TR
                               As
                                -
 l-
                              R.
                              N.-
                             kl
                            -cV                            RB
De
                            Rs
                            T.-
mo
                        kw
                           VE                           cA
                           2
                           pk

                           Ve
                    cc
207 3D/P - 1.6HDI82 ALLURE       1560  82  9  M   4,4 114  B
207 3D/P - 1.6HDI82 ALLURE JA/LV    1560  82  9  M   4,6 119  C
207 5D/P - 1.4HDI A           1398  50  8  M   4,2 110  B
207 5D/P - 1.6HDI68           1560  68  9  M   3,8  98  B
207 5D/P - 1.6HDI68 A          1560  68  9  M   4,2 110  B
207 5D/P - 1.6HDI68 ALLURE JA/LV    1560  68  9  M   4,3 113  B
207 5D/P - 1.6HDI82 ALLURE       1560  82  9  M   4,4 114  B
207 5D/P - 1.6HDI82 ALLURE JA/LV    1560  82  9  M   4,6 119  C
207 CC - 1.6HDI82            1560  82  9  M   4,8 124  C
207 CC - 1.6HDI82            1560  82  9  M   4,9 127  C
207 SW - 1.6HDI68 A           1560  68  9  M   4,2 110  B
207 SW - 1.6HDI68 OUTDOOR        1560  68  9  M   4,6 119  C
207 SW - 1.6HDI82 ALLURE        1560  82  9  M   4,4 114  B
207 SW - 1.6HDI82 OUTDOOR        1560  82  9  M   4,7 124  C
3008 - 1.6E-HDI82STT BMP        1560  82  9   S  4,7 122  C
3008 - 1.6HDI82             1560  82  9  M   5 130   C
3008 - 2.0HDI HYBRID4 STT BMP      1997 120 11    S  3,8  99  B
3008 - 2.0HDI HYBRID4 STT BMP 99G    1997 120 11    S   4 104   B
3008 - 2.0HDI100            1997 100 11    M   5,4 142  C
3008 - 2.0HDI110            1997 110 11    M   5,6 146  D
3008 - 2.0HDI120 AUT. PREMIUM PACK   1997 120 11    A   6,5 169  D
308 5D/P - 1.6E-HDI82 STT        1560  82  9  M   4,2 109  B
308 5D/P - 1.6E-HDI82 STT BMP A     1560  82  9   S  3,8  98  B
308 5D/P - 1.6HDI68           1560  68  9  M   4,2 110  B
308 5D/P - 2.0HDI110 ALLURE       1997 110 11    M   4,9 129  C
308 5D/P - 2.0HDI120 AUT. ALLURE    1997 120 11    A   6,1 159  D
308 CC - 1.6E-HDI STT SPORT       1560  82  9  M   4,7 123  C
308 CC - 1.6E-HDI STT SPORT       1560  82  9  M   4,9 128  C
308 CC - 2.0HDI100           1997 100 11    M   5,7 149  D
308 CC - 2.0HDI120           1997 120 11    M   5,7 149  D
308 CC - 2.0HDI120 AUT. FELINE     1997 120 11    A   6,6 172  D
308 SW - 1.6E-HDI82 STT (AUT)      1560  82  9  M/A  4,7 124  C
308 SW - 1.6E-HDI82 STT ACCESS 5PL   1560  82  9  M   4,5 116  C
308 SW - 1.6HDI68            1560  68  9  M   4,5 119  C
308 SW - 2.0HDI110 ALLURE        1997 110 11    M   5,3 139  C
308 SW - 2.0HDI120 AUT. ALLURE     1997 120 11    A   6,7 174  D
4007 - 2.2HDI115            2179 115 12    M   6,7 175  E
4007 - 2.2HDI115 AUT. FELINE 7PL    2179 115 12    S  7,2 189  E
5008 - 1.6E               1560  82  9  S  5,1 132  C
5008 - 1.6E-HDI82 STT BMP PR PACK    1560  82  9  S  4,9 127  C
5008 - 1.6E-HDI82 STT BMP PREMIUM 5PL  1560  82  9  S  4,6 119  C
5008 - 1.6E-HDI82 STT BMP PREMIUM 7PL  1560  82  9  S  4,8 125  C
5008 - 1.6HDI82             1560  82  9  M   5,3 139  C
5008 - 1.6HDI82             1560  82  9  M   5,5 144  C
5008 - 1.6HDI82 PREMIUM         1560  82  9  M   5,2 135  C
5008 - 2.0HDI100 PREMIUM        1997 100 11    M   5,7 149  D
5008 - 2.0HDI100 PREMIUM        1997 100 11    M   5,9 154  D
5008 - 2.0HDI110            1997 110 11    M   5,7 149  D


                                        I 127
   DIESEL         DIESEL      DIESEL       el l
                                               e
                                             ieB
      oD
                                            TR
     -m
                                           Ge
    le
                                          S.
                                         s.-
   Dè
                                  CO CO N
                                        AN
   mo
                                        se
                                      TR
                                      As
                                       -
 l-
                                     R.
                                     N.-
                                    kl
                                   -cV                                   RB
De
                                   Rs
                                   T.-
mo
                               kw
                                  VE                                  cA
                                  2
                                  pk

                                  Ve
                           cc
5008 - 2.0HDI110                   1997 110 11    M  5,9 154  D
5008 - 2.0HDI120 AUT.PREMIUM PACK           1997 120 11    A  6,8 177  E
508 - 1.6E-HDI84 STT BMP A              1560  84  9  S  4,2 109  B
508 - 1.6HDI84 AC                   1560  84  9  M  4,6 119  C
508 - 2.0HDI100 A                   1997 100 11    M  4,6 119  C
508 - 2.0HDI100 AUT. A                1997 100 11    A  5,7 149  D
508 - 2.0HDI120 A                   1997 120 11    M  4,9 129  C
508 - 2.0HDI120 AUT. A                1997 120 11    A  5,7 149  D
508 - 2.2HDI150 AUT. GT                2179 150 12    A  5,7 150  D
508 RXH - 2.0HDI STT BMP               1997 120 11    S  4,1 107  B
508 SW - 1.6E-HDI84 STT BMP A             1560  84  9  S  4,3 110  B
508 SW - 1.6HDI84 AC                 1560  84  9  M  4,6 120  C
508 SW - 2.0HDI100 A                 1997 100 11    M  4,8 125  C
508 SW - 2.0HDI100 AUT. A               1997 100 11    A  5,7 150  D
508 SW - 2.0HDI120 A                 1997 120 11    M   5 130  C
508 SW - 2.0HDI120 AUT. A               1997 120 11    A  5,7 150  D
508 SW - 2.2HDI150 AUT. GT              2179 150 12    A  5,9 154  D
807 - 2.0HDI100 S                   1997 100 11    M  5,9 155  D
807 - 2.0HDI120 AUT.SV EXECUTIVE           1997 120 11    A  7,2 189  E
807 - 2.0HDI120 S                   1997 120 11    M  5,9 155  D
BIPPER TEPEE 4D/P - 1.3HDI CONFORT          1248  55  7  M  4,5 119  C
BIPPER TEPEE 5D/P - 1.3HDI              1248  55  7  M  4,5 119  C
EXPERT TEPEE - 2.0HDI72 L               1997  72 11   M   7 183  E
EXPERT TEPEE - 2.0HDI94 L               1997  94 11   M   7 183  E
PARTNER TEPEE 4D/P - 1.6HDI55 CONFORT         1560  55  9  M  5,3 139  C
PARTNER TEPEE 5D/P - 1.6E-HDI68 BMP STT PREMIUM    1560  68  9  S  4,8 125  C
PARTNER TEPEE 5D/P - 1.6E-HDI68 STT X-LINE      1560  68  9  M  4,9 129  C
PARTNER TEPEE 5D/P - 1.6HDI55             1560  55  9  M  5,3 139  C
PARTNER TEPEE 5D/P - 1.6HDI68             1560  68  9  M  5,3 139  C
PARTNER TEPEE 5D/P - 1.6HDI68             1560  68  9  M  5,5 144  C
PARTNER TEPEE 5D/P - 1.6HDI82             1560  82  9  M  5,3 139  C
PARTNER TEPEE 5D/P - 1.6HDI82             1560  82  9  M  5,5 144  C
RCZ - 2.0HDI120 ASPHALT                1997 120 11    M  5,3 139  C


PORSCHE
CAYENNE - 3.0D 155 TIPTRONIC             2967 155 15    A  7,4 195  E
CAYENNE - 3.0D 180 TIPTRONIC             2967 180 15    A  7,2 189  E
PANAMERA - 3.0D155 TIPTRONIC             2967 155 15    A  6,5 172  D
PANAMERA - 3.0D155 TIPTRONIC JA/LV 19''        2967 155 15    A  6,3 167  D
PANAMERA - 3.0D184 TIPTRONIC             2967 184 15    A  6,5 172  D
PANAMERA - 3.0D184 TIPTRONIC JA/LV 19''        2967 184 15    A  6,3 167  D


RENAULT
CLIO 3D/P - 1.5DCI55 104               1461  55  8  M   4 104  B
CLIO 3D/P - 1.5DCI65 ECO ICE-WATCH          1461  65  8  M  3,4  89  B
CLIO 3D/P - 1.5DCI78 GORDINI             1461  78  8  M  4,2 110  B
CLIO 5D/P - 1.5DCI55 104               1461  55  8  M   4 104  B
CLIO 5D/P - 1.5DCI65 104               1461  65  8  M   4 104  B
       el l
                                            e
                                           ieB
      oD
                                          TR
     -m
                                        Ge
    le
                                       S.
                                       s.-
   Dè
                               CO CO N
                                      AN
   mo
                                     se
                                    TR
                                   As
                                    -
 l-
                                   R.
                                  N.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
De
                                 Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                                2
                               pk

                               Ve
                         cc
CLIO 5D/P - 1.5DCI65 ECO             1461  65  8  M  3,6  94  B
CLIO 5D/P - 1.5DCI65 ECO ICE-WATCH        1461  65  8  M  3,4  89  B
CLIO 5D/P - 1.5DCI78 GORDINI           1461  78  8  M  4,2 110  B
CLIO GRANDTOUR - 1.5DCI55 104          1461  55  8  M   4 104  B
CLIO GRANDTOUR - 1.5DCI65 104          1461  65  8  M   4 104  B
ESPACE - 2.0DCI110                1995 110 11    M  6,5 170  D
ESPACE - 2.0DCI110 AUT. HELIOS          1995 110 11    A  7,2 189  E
ESPACE - 2.0DCI127 AUT. INITIALE         1995 127 11    A  7,2 189  E
ESPACE - 2.0DCI96                1995  96 11   M  6,5 170  D
ESPACE GRAND - 2.0DCI110             1995 110 11    M  6,5 170  D
ESPACE GRAND - 2.0DCI110 AUT. HELIOS       1995 110 11    A  7,2 189  E
ESPACE GRAND - 2.0DCI127 AUT. INITIALE      1995 127 11    A  7,2 189  E
ESPACE GRAND - 2.0DCI96             1995  96 11   M  6,5 170  D
FLUENCE - 1.5DCI81                1461  81  8  M  4,6 120  C
FLUENCE - 1.5DCI81 EDC              1461  81  8  S  4,4 114  B
KANGOO 4D/P - 1.5DCI55 AUTHENTIQUE        1461  55  8  M  5,2 137  C
KANGOO 5D/P - 1.5DCI55              1461  55  8  M  5,2 137  C
KANGOO 5D/P - 1.5DCI66              1461  66  8  M  5,2 137  C
KANGOO 5D/P - 1.5DCI80              1461  80  8  M  5,3 140  C
KOLEOS - 2.0DCI110 4X2              1995 110 11    M  5,7 148  D
KOLEOS - 2.0DCI110 4X4              1995 110 11    M  6,4 166  D
KOLEOS - 2.0DCI110 AUT. 4X4           1995 110 11    A  7,1 186  E
LAGUNA BERLINE - 1.5DCI81            1461  81  8  M  4,2 109  B
LAGUNA BERLINE - 2.0DCI110            1995 110 11    M  5,2 136  C
LAGUNA BERLINE - 2.0DCI127 AUT. INITIALE     1995 127 11    A   6 159  D
LAGUNA BERLINE - 2.0DCI131 GT 4CONTROL      1995 131 11    M  5,7 150  D
LAGUNA BERLINE - 2.0DCI96            1995  96 11   M  5,2 136  C
LAGUNA COUPE - 2.0DCI110             1995 110 11    M  5,2 136  C
LAGUNA COUPE - 2.0DCI127 AUT.          1995 127 11    A   6 159  D
LAGUNA COUPE - 2.0DCI131             1995 131 11    M  5,7 150  D
LAGUNA COUPE - 3.0DCI173 GT 4CONTROL       2998 173 15    A  7,2 189  E
LAGUNA GRANDTOUR - 1.5DCI81           1461  81  8  M  4,2 110  B
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0DCI110           1995 110 11    M  5,2 136  C
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0DCI127 AUT. INITIALE    1995 127 11    A  6,1 159  D
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0DCI131 GT 4CONTROL     1995 131 11    M  5,8 152  D
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0DCI96           1995  96 11   M  5,2 136  C
LATITUDE - 2.0DCI110               1995 110 11    M  5,3 140  C
LATITUDE - 2.0DCI127 AUT. INITIALE        1995 127 11    A  6,5 170  D
LATITUDE - 3.0DCI177 AUT. INITIALE        2998 177 15    A  7,2 188  E
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI66          1461  66  8  M   4 104  B
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI81          1461  81  8  M   4 104  B
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI81 EDC        1461  81  8  S  4,2 109  B
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.9DCI96          1870  96 10   M  5,1 135  C
MEGANE BERLINE 5D/P - 2.0DCI110 AUT. PRIVILEGE  1995 110 11    A  6,6 175  E
MEGANE BERLINE 5D/P - 2.0DCI118         1995 118 11    M  5,9 155  D
MEGANE COUPE - 1.5DCI66 COLOR EDITION      1461  66  8  M   4 104  B
MEGANE COUPE - 1.5DCI81             1461  81  8  M   4 104  B
MEGANE COUPE - 1.5DCI81 EDC           1461  81  8  S  4,2 109  B


                                           I 129
   DIESEL       DIESEL        DIESEL       el l
                                                e
                                              ieB
      oD
                                             TR
     -m
                                            Ge
    le
                                           S.
                                          s.-
   Dè
                                   CO CO N
                                         AN
   mo
                                         se
                                       TR
                                       As
                                        -
 l-
                                      R.
                                      N.-
                                     kl
                                    -cV                                    RB
De
                                    Rs
                                    T.-
mo
                                kw
                                   VE                                   cA
                                   2
                                   pk

                                   Ve
                            cc
MEGANE COUPE - 1.9DCI96                 1870  96 10   M  5,1 135   C
MEGANE COUPE - 2.0DCI110 AUT. PRIVILEGE         1995 110 11    A  6,6 175   E
MEGANE COUPE - 2.0DCI118                1995 118 11    M  5,9 155   D
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.5DCI81             1461  81  8  M  5,1 133   C
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.5DCI81 EDC           1461  81  8  S   5 130   C
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.9DCI96             1870  96 10   M  5,8 149   D
MEGANE COUPE-CABRIO - 2.0DCI118             1995 118 11    M  6,7 175   E
MEGANE GRAND SCENIC - 1.5DCI81             1461  81  8  S  4,7 124   C
MEGANE GRAND SCENIC - 1.5DCI81             1461  81  8  M  4,9 128   C
MEGANE GRAND SCENIC - 1.6DCI96             1598  96  9  M  4,4 115   C
MEGANE GRAND SCENIC - 1.9DCI96             1870  96 10   M  5,6 149   D
MEGANE GRAND SCENIC - 2.0DCI110 AUT. PRIVILEGE     1995 110 11    A   7 184   E
MEGANE GRAND SCENIC - 2.0DCI118 PRIVILEGE        1995 118 11    M  6,6 173   D
MEGANE GRANDTOUR - 1.5DCI66               1461  66  8  M   4 104   B
MEGANE GRANDTOUR - 1.5DCI81               1461  81  8  M   4 104   B
MEGANE GRANDTOUR - 1.5DCI81 EDC             1461  81  8  S  4,2 109   B
MEGANE GRANDTOUR - 1.9DCI96               1870  96 10   M  5,1 135   C
MEGANE GRANDTOUR - 2.0DCI110 AUT. PRIVILEGE       1995 110 11    A  6,6 175   E
MEGANE GRANDTOUR - 2.0DCI118              1995 118 11    M  5,9 155   D
MEGANE SCENIC - 1.5DCI70                1461  70  8  M  4,5 118   C
MEGANE SCENIC - 1.5DCI81                1461  81  8  M  4,9 128   C
MEGANE SCENIC - 1.5DCI81 EDC              1461  81  8  S  4,7 124   C
MEGANE SCENIC - 1.6DCI96 ENERGY             1598  96  9  M  4,4 115  C
MEGANE SCENIC - 1.9DCI96                1870  96 10   M  5,6 149  D
MEGANE SCENIC - 2.0DCI110 DPF AUT. PRIVILEGE      1995 110 11    A   7 184   E
MEGANE SCENIC - 2.0DCI118 DPF PRIVILEGE         1995 118 11    M  6,6 173  D
MODUS - 1.5DCI55                    1461  55  8  M  3,9 104  B
MODUS GRAND - 1.5DCI55 PACK               1461  55  8  M  3,9 104  B
MODUS GRAND - 1.5DCI65 LUXE               1461  65  8  M  3,9 104  B
TRAFIC GRAND PASSENGER - 2.0DCI115           1995  84 11   M  7,6 202  E
TRAFIC GRAND PASSENGER - 2.0DCI66            1995  66 11   M  6,9 180  E
TRAFIC PASSENGER - 2.0DCI115              1995  84 11   M  7,6 202  E
TRAFIC PASSENGER - 2.0DCI66               1995  66 11   M  6,9 180  E
TWINGO - 1.5DCI55 EX                  1461  55  8  M  3,4  90  B
TWINGO - 1.5DCI63 GT                  1461  63  8  M  3,8  99  B


SAAB
9-3 CABRIO - 1.9TID118 AUT. GRIFFIN           1910 118 10    A  6,2 162   D
9-3 CABRIO - 1.9TID118 GRIFFIN             1910 118 10    M  5,2 137   C
9-3 CABRIO - 1.9TTID132 AUT. GRIFFIN          1910 132 10    A  6,2 162   D
9-3 CABRIO - 1.9TTID132 GRIFFIN             1910 132 10    M  5,2 137   C
9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID118 AUT. GRIFFIN        1910 118 10    A  5,8 153   D
9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID118 GRIFFIN           1910 118 10    M  4,5 119   C
9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID132 AUT. GRIFFIN        1910 132 10    A  5,8 153   D
9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID132 GRIFFIN           1910 132 10    M  4,5 119   C
9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID132 GRIFFIN AERO        1910 132 10    M  4,9 129   C
9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID96 GRIFFIN           1910  96 10   M  4,5 119   C
9-3 SPORTHATCH - 1.9TTID118 AUT. GRIFFIN        1910 118 10    A   6 159   D
       el l
                                         e
                                        ieB
      oD
                                       TR
     -m
                                     Ge
    le
                                    S.
                                    s.-
   Dè
                            CO CO N
                                   AN
   mo
                                  se
                                 TR
                                As
                                 -
 l-
                                R.
                               N.-
                               kl
                              -cV                              RB
De
                              Rs
                             T.-
mo
                         kw
                            VE                            cA
                             2
                            pk

                            Ve
                      cc
9-3 SPORTHATCH - 1.9TTID118 GRIFFIN    1910 118 10    M  4,5 119  C
9-3 SPORTHATCH - 1.9TTID132 AUT. GRIFFIN  1910 132 10    A   6 159  D
9-3 SPORTHATCH - 1.9TTID132 GRIFFIN    1910 132 10    M  4,5 119  C
9-3 SPORTHATCH - 1.9TTID132 GRIFFIN AERO  1910 132 10    M  5,1 135  C
9-3 SPORTHATCH - 1.9TTID96 GRIFFIN     1910  96 10   M  4,5 119  C
9-3 X - 1.9TTID AUT. GRIFFIN        1910 132 10    A   6 159  D
9-3 X - 1.9TTID GRIFFIN          1910 132 10    M  5,1 135  C
9-5 SEDAN - 2.0TID             1956 118 11    M  5,3 139  C
9-5 SEDAN - 2.0TID AUT.          1956 118 11    A  6,8 179  E
9-5 SEDAN - 2.0TTID            1956 140 11    M  6,1 161  D
9-5 SEDAN - 2.0TTID XWD          1956 140 11    M  6,7 176  E


SEAT
ALHAMBRA - 2.0CRTDI100           1968 100 11    M  5,5 143  C
ALHAMBRA - 2.0CRTDI100 DSG         1968 100 11    S  5,7 149  D
ALHAMBRA - 2.0CRTDI103           1968 103 11    M  5,5 143  C
ALHAMBRA - 2.0CRTDI103           1968 103 11    M  5,6 146  D
ALHAMBRA - 2.0CRTDI103 4WD STYLE      1968 103 11    M   6 158  D
ALHAMBRA - 2.0CRTDI103 4WD STYLE 7PL    1968 103 11    M  6,2 162  D
ALHAMBRA - 2.0CRTDI103 DSG         1968 103 11    S  5,7 149  D
ALHAMBRA - 2.0CRTDI125           1968 125 11    M  5,8 152  D
ALHAMBRA - 2.0CRTDI125 DSG         1968 125 11    S  5,9 154  D
ALHAMBRA - 2.0CRTDI85           1968  85 11   M  5,5 143  C
ALHAMBRA - 2.0CRTDI85           1968  85 11   M  5,6 146  D
ALTEA - 1.6CRTDI66 REFERENCE BASE     1598  66  9  M  4,8 126  C
ALTEA - 1.6CRTDI77             1598  77  9  M  4,8 126  C
ALTEA - 1.6CRTDI77 DSG           1598  77  9  S  4,9 129  C
ALTEA - 1.6CRTDI77 ECO           1598  77  9  M  4,5 119  C
ALTEA - 2.0TDI103 DSG STYLE        1968 103 11    S  5,5 144  C
ALTEA - 2.0TDI103 STYLE          1968 103 11    M  4,9 129  C
ALTEA FREETRACK - 1.6CRTDI77        1598  77  9  M  4,9 129  C
ALTEA FREETRACK - 1.6CRTDI77 ECOMOTIVE   1598  77  9  M  4,7 124  C
ALTEA FREETRACK - 2.0TDI103 4X4      1968 103 11    M  5,9 155  D
ALTEA FREETRACK - 2.0TDI125 4X4      1968 125 11    M  5,9 155  D
ALTEA XL - 1.6CRTDI66 REFERENCE      1598  66  9  M  4,8 126  C
ALTEA XL - 1.6CRTDI77           1598  77  9  M  4,8 126  C
ALTEA XL - 1.6CRTDI77 DSG STYLE      1598  77  9  S  4,9 129  C
ALTEA XL - 1.6CRTDI77 ECO         1598  77  9  M  4,5 119  C
ALTEA XL - 2.0TDI103 DSG STYLE       1968 103 11    S  5,5 144  C
ALTEA XL - 2.0TDI103 STYLE         1968 103 11    M  4,9 129  C
EXEO - 2.0CRTDI105             1968 105 11    M  5,2 136  C
EXEO - 2.0CRTDI105 MTRONIC         1968 105 11    V  5,8 153  D
EXEO - 2.0CRTDI125 S            1968 125 11    M  5,7 148  D
EXEO - 2.0CRTDI88             1968  88 11   M  5,2 136  C
EXEO ST - 2.0CRTDI105           1968 105 11    M  5,3 139  C
EXEO ST - 2.0CRTDI105 MTRONIC       1968 105 11    V  5,8 153  D
EXEO ST - 2.0CRTDI125 S          1968 125 11    M  5,7 148  D
EXEO ST - 2.0CRTDI88            1968  88 11   M  5,3 139  C


                                        I 131
   DIESEL         DIESEL     DIESEL       el l
                                              e
                                             ieB
      oD
                                            TR
     -m
                                          Ge
    le
                                         S.
                                         s.-
   Dè
                                 CO CO N
                                        AN
   mo
                                       se
                                      TR
                                     As
                                      -
 l-
                                     R.
                                    N.-
                                    kl
                                   -cV                                   RB
De
                                   Rs
                                  T.-
mo
                              kw
                                 VE                                 cA
                                  2
                                 pk

                                 Ve
                           cc
IBIZA 5D/P - 1.2CRTDI                1199  55  7  M  3,8  99  B
IBIZA 5D/P - 1.2CRTDI ECOMOTIVE           1199  55  7  M  3,4  89  B
IBIZA 5D/P - 1.6CRTDI66               1598  66  9  M  4,2 109  B
IBIZA 5D/P - 1.6CRTDI77 S              1598  77  9  M  4,2 109  B
IBIZA 5D/P - 2.0CRTDI105 FR             1968 105 11    M  4,6 119  C
IBIZA SC - 1.2CRTDI                 1199  55  7  M  3,8  99  B
IBIZA SC - 1.2CRTDI ECOMOTIVE            1199  55  7  M  3,4  89  B
IBIZA SC - 1.6CRTDI66                1598  66  9  M  4,2 109  B
IBIZA SC - 1.6CRTDI77 S               1598  77  9  M  4,2 109  B
IBIZA SC - 2.0CRTDI105 FR              1968 105 11    M  4,6 119  C
IBIZA ST - 1.2CRTDI                 1199  55  7  M  3,9 102  B
IBIZA ST - 1.2CRTDI ECOMOTIVE            1199  55  7  M  3,4  89  B
IBIZA ST - 1.6CRTDI66                1598  66  9  M  4,2 109  B
IBIZA ST - 1.6CRTDI77 S               1598  77  9  M  4,2 109  B
LEON - 1.6CRTDI66 REFERENCE BASE           1598  66  9  M  4,5 119  C
LEON - 1.6CRTDI77                  1598  77  9  M  4,5 119  C
LEON - 1.6CRTDI77 DSG STYLE             1598  77  9  S  4,7 123  C
LEON - 1.6CRTDI77 ECO                1598  77  9  M  3,8  99  B
LEON - 2.0TDI103                   1968 103 11    M  4,8 125  C
LEON - 2.0TDI103 DSG                 1968 103 11    S  5,3 139  C
LEON - 2.0TDI125 DSG FR               1968 125 11    S  5,6 148  D
LEON - 2.0TDI125 FR                 1968 125 11    M  5,1 134  C


SKODA
FABIA - 1.2CRTDI                   1199  55  7  M  3,8  99  B
FABIA - 1.2CRTDI GREENLINE AMBIENTE         1199  55  7  M  3,4  89  B
FABIA - 1.6CRTDI66                  1598  66  9  M  4,2 109  B
FABIA - 1.6CRTDI77                  1598  77  9  M  4,2 109  B
FABIA COMBI - 1.2CRTDI                1199  55  7  M  3,8  99  B
FABIA COMBI - 1.2CRTDI GREENLINE AMBIENTE      1199  55  7  M  3,4  89  B
FABIA COMBI - 1.6CRTDI66               1598  66  9  M  4,2 109  B
FABIA COMBI - 1.6CRTDI77               1598  77  9  M  4,2 109  B
OCTAVIA - 1.6CRTDI77                 1598  77  9  M  4,2 109  B
OCTAVIA - 1.6CRTDI77                 1598  77  9  M  4,5 119  C
OCTAVIA - 1.6CRTDI77 AMBIENTE GL 99G         1598  77  9  M  3,8  99  B
OCTAVIA - 1.6CRTDI77 DSG               1598  77  9  S  4,7 123  C
OCTAVIA - 2.0CRTDI103                1968 103 11    M  4,8 126  C
OCTAVIA - 2.0CRTDI103 DSG              1968 103 11    S  5,3 138  C
OCTAVIA - 2.0CRTDI125 DSG RS             1968 125 11    S   6 159  D
OCTAVIA - 2.0CRTDI125 RS               1968 125 11    M  5,7 149  D
OCTAVIA COMBI - 1.6CRTDI77              1598  77  9  M  4,2 109  B
OCTAVIA COMBI - 1.6CRTDI77              1598  77  9  M  4,5 119  C
OCTAVIA COMBI - 1.6CRTDI77 4X4            1598  77  9  M  5,4 141  C
OCTAVIA COMBI - 1.6CRTDI77 DSG            1598  77  9  S  4,7 123  C
OCTAVIA COMBI - 2.0CRTDI103             1968 103 11    M  4,9 129  C
OCTAVIA COMBI - 2.0CRTDI103 4X4           1968 103 11    M  5,6 148  D
OCTAVIA COMBI - 2.0CRTDI103 DSG           1968 103 11    S  5,4 143  C
OCTAVIA COMBI - 2.0CRTDI103 DSG 4X4         1968 103 11    S  5,9 156  D
       el l
                                          e
                                        ieB
      oD
                                       TR
     -m
                                      Ge
    le
                                     S.
                                    s.-
   Dè
                             CO CO N
                                   AN
   mo
                                   se
                                 TR
                                 As
                                  -
 l-
                                R.
                                N.-
                               kl
                              -cV                              RB
De
                              Rs
                              T.-
mo
                          kw
                             VE                             cA
                             2
                             pk

                             Ve
                      cc
OCTAVIA COMBI - 2.0CRTDI103 DSG 4X4 SCOUT  1968 103 11    S  6,2 162  D
OCTAVIA COMBI - 2.0CRTDI125 DSG RS     1968 125 11    S   6 159  D
OCTAVIA COMBI - 2.0CRTDI125 RS       1968 125 11    M  5,7 149  D
ROOMSTER - 1.2CRTDI55            1199  55  7  M  4,5 119  C
ROOMSTER - 1.2CRTDI55 GREENLINE AMBIENTE  1199  55  7  M  4,2 109  B
ROOMSTER - 1.6CRTDI66            1598  66  9  M  4,7 124  C
ROOMSTER - 1.6CRTDI77            1598  77  9  M  4,7 124  C
SUPERB - 1.6CRTDI              1598  77  9  M   5 130  C
SUPERB - 1.6CRTDI GREENLINE         1598  77  9  M  4,4 114  B
SUPERB - 2.0CRTDI103            1968 103 11    M  5,4 143  C
SUPERB - 2.0CRTDI103 DSG          1968 103 11    S  5,9 154  D
SUPERB - 2.0CRTDI103 DSG 4X4        1968 103 11    S  6,2 162  D
SUPERB - 2.0CRTDI125            1968 125 11    M  5,7 149  D
SUPERB - 2.0CRTDI125 4X4          1968 125 11    M  6,2 163  D
SUPERB - 2.0CRTDI125 DSG          1968 125 11    S   6 157  D
SUPERB COMBI - 1.6CRTDI           1598  77  9  M  5,2 133  C
SUPERB COMBI - 1.6CRTDI GREENLINE      1598  77  9  M  4,4 114  B
SUPERB COMBI - 2.0CRTDI103         1968 103 11    M  5,5 145  D
SUPERB COMBI - 2.0CRTDI103 DSG       1968 103 11    S   6 158  D
SUPERB COMBI - 2.0CRTDI103 DSG 4X4     1968 103 11    S  6,3 166  D
SUPERB COMBI - 2.0CRTDI125         1968 125 11    M  5,8 151  D
SUPERB COMBI - 2.0CRTDI125 4X4       1968 125 11    M  6,3 165  D
SUPERB COMBI - 2.0CRTDI125 DSG       1968 125 11    S  6,1 159  D
YETI - 1.6CRTDI GREENLINE          1598  77  9  M  4,6 119  C
YETI - 2.0CRTDI103 4X4           1968 103 11    M   6 157  D
YETI - 2.0CRTDI103 4X4 DSG         1968 103 11    S  6,5 169  D
YETI - 2.0CRTDI125 4X4           1968 125 11    M  5,9 155  D
YETI - 2.0CRTDI81 4X4            1968  81 11   M  6,1 159  D
YETI - 2.0CRTDI81 FWD            1968  81 11   M  5,4 140  C


SMART
FORTWO CABRIO - 0.8CDI PU          799   40  5  S  3,3  86  B
FORTWO CABRIO - 0.8CDI SOFTOUCH P      799   40  5  A  3,3  87  B
FORTWO COUPE - 0.8CDI PU          799   40  5  S  3,3  86  B
FORTWO COUPE - 0.8CDI SOFTOUCH P      799   40  5  A  3,3  87  B


SSANGYONG
KORANDO - 2.0E-XDI110            1998 110 11    M   6 157  D
KORANDO - 2.0E-XDI110 4WD          1998 110 11    M  6,4 169  D
KORANDO - 2.0E-XDI110 AUT.         1998 110 11    A  7,3 194  E
KORANDO - 2.0E-XDI110 AUT. 4WD       1998 110 11    A  7,5 199  E
KORANDO - 2.0E-XDI110 SAPPHIRE       1998 110 11    M  6,1 159  D
KORANDO - 2.0E-XDI129            1998 129 11    M   6 157  D
KORANDO - 2.0E-XDI129 4WD          1998 129 11    M  6,4 169  D
KORANDO - 2.0E-XDI129 AUT.         1998 129 11    A  7,3 194  E
KORANDO - 2.0E-XDI129 AUT. 4WD       1998 129 11    A  7,5 199  E
KORANDO - 2.0E-XDI129 SAPPHIRE       1998 129 11    M  6,1 159  D
REXTON - 2.7XDI118 AUT. QUARTZ       2696 118 14    A  9,4 250  G


                                         I 133
   DIESEL        DIESEL     DIESEL        el l
                                             e
                                            ieB
       oD
                                           TR
      -m
                                         Ge
    le
                                        S.
                                        s.-
   Dè
                                CO CO N
                                       AN
   mo
                                      se
                                     TR
                                    As
                                     -
 l-
                                    R.
                                   N.-
                                   kl
                                  -cV                                  RB
De
                                  Rs
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                cA
                                 2
                                pk

                                Ve
                          cc
REXTON - 2.7XDI118 CRYSTAL             2696 118 14    M  8,6 229  F
REXTON - 2.7XVT132 AUT. SAPPHIRE          2696 132 14    A  9,2 235  G
RODIUS - 2.7XDI120 AWD SAPPHIRE          2696 120 14    A  9,8 250  G
RODIUS - 2.7XDI120 SAPPHIRE            2696 120 14    A  9,1 243  G
RODIUS - 2.7XDI121 AWD SAPPHIRE          2696 121 14    A  9,8 250  G
RODIUS - 2.7XDI121 SAPPHIRE            2696 121 14    A  9,1 243  G


SUBARU
FORESTER - 2.0D                  1998 108 11    M   6 158  D
FORESTER - 2.0D COMFORT              1998 108 11    M  5,9 155  D
LEGACY OUTBACK - 2.0D               1998 110 11    M  6,4 167  D
LEGACY SEDAN - 2.0D                1998 110 11    M  5,9 156  D
LEGACY SEDAN - 2.0D SPORT EXECUTIVE        1998 110 11    M  6,3 165  D
LEGACY TOURING WAGON - 2.0D            1998 110 11    M  6,1 161  D
LEGACY TOURING WAGON - 2.0D SPORT EXECUTIVE    1998 110 11    M  6,4 168  D
TREZIA - 1.4D                   1364  66  8  M  4,3 113  B
TREZIA - 1.4D MMT                 1364  66  8  S  4,4 115  C
XV - 2.0D                     1998 108 11    M  5,6 146  D


SUZUKI
GRAND VITARA 3D/P - 1.9DDIS JX-E          1870  95 10   M  6,7 177  E
GRAND VITARA 5D/P - 1.9DDIS JLX          1870  95 10   M  6,8 179  E
SWIFT 3D/P - 1.3DDIS GR              1248  55  7  M  4,2 109  B
SWIFT 5D/P - 1.3DDIS GR              1248  55  7  M  4,2 109  B
SX4 - 2.0DDIS4X2 GR                1956  99 11   M  4,9 129  C
SX4 - 2.0DDIS4X4 GR                1956  99 11   M  5,3 139  C


TOYOTA
AURIS 5D/P - 1400D4D66               1364  66  8  M  4,3 114  B
AURIS 5D/P - 1400D4D66 MULTIM           1364  66  8  S  4,9 130  C
AURIS 5D/P - 2.0D-4D DPF              1998  93 11   M  5,2 138  C
AVENSIS BERLINE - 2.0D-4D             1998  91 11   M  4,5 119  C
AVENSIS WAGON - 2.0D-4D              1998  91 11   M  4,5 119  C
AVENSIS WAGON - 2.2D-4D110 AUT. PREMIUM      2231 110 12    A  6,6 174  D
COROLLA SEDAN - 1.4D-4D DPF            1364  66  8  M  4,7 125  C
COROLLA SEDAN - 1.4D-4D MM DPF LUNA        1364  66  8  S  4,8 127  C
COROLLA SEDAN - 2.0D-4D DPF            1998  93 11   M  5,2 136  C
IQ - 1400D4D                    1364  66  8  M   4 104  B
LANDCRUISER 3D/P - 3.0D-4D             2982 140 15    M  8,1 214  F
LANDCRUISER 3D/P - 3.0D-4D AUT           2982 140 15    A  7,9 209  F
LANDCRUISER 5D/P - 3.0D-4D             2982 140 15    M  8,2 217  F
LANDCRUISER 5D/P - 3.0D-4D AUT           2982 140 15    A  8,1 213  F
LANDCRUISER 5D/P - 4.5D-4D210 V8 AUT. V      4461 210 22    A  10,2 270  G
RAV4 - 2.2D4D110 2WD                2231 110 12    M   6 156  D
RAV4 - 2.2D4D110 4WD                2231 110 12    M   6 159  D
RAV4 - 2.2D4D110 4WD AUT.             2231 110 12    A  7,2 189  E
VERSO - 2.0D-4D                  1998  93 11   M  5,6 146  D
VERSO - 2.2D-CAT                  2231 110 12    A  6,8 178  E
       el l
                                           e
                                         ieB
      oD
                                        TR
     -m
                                       Ge
    le
                                      S.
                                     s.-
   Dè
                              CO CO N
                                    AN
   mo
                                    se
                                  TR
                                  As
                                   -
 l-
                                 R.
                                 N.-
                                kl
                               -cV                               RB
De
                               Rs
                               T.-
mo
                           kw
                              VE                              cA
                              2
                              pk

                              Ve
                       cc
VERSO-S - 1400D4D66              1364  66  8  M   4,3 113  B
VERSO-S - 1400D4D66 MMT            1364  66  8   S  4,4 115  C
YARIS 3D/P - 1400D4D             1364  66  8  M   3,9 104  B
YARIS 3D/P - 1400D4D STYLE          1364  66  8  M   3,9 108  B
YARIS 5D/P - 1400D4D             1364  66  8  M   3,9 104  B
YARIS 5D/P - 1400D4D ACTIVE          1364  66  8  M   3,9 103  B
YARIS 5D/P - 1400D4D MULTIMODE        1364  66  8   S  3,9 105  B
YARIS 5D/P - 1400D4D MULTIMODE STYLE     1364  66  8   S  3,9 109  B
YARIS 5D/P - 1400D4D STYLE          1364  66  8  M   3,9 108  B


VOLKSWAGEN
BEETLE - 1.6CRTDI               1598  77  9  M   4,5 119  C
CADDY 4D/P - 1.6TDI55 BASELINE        1598  55  9  M   5,7 149  D
CADDY 4D/P - 1.6TDI55 BM BASELINE       1598  55  9  M   5,3 139  C
CADDY 4D/P - 1.6TDI75 (AUT)          1598  75  9  M/A  5,7 149  D
CADDY 4D/P - 1.6TDI75 BM BASELINE       1598  75  9  M   5,1 134  C
CADDY 4D/P - 2.0TDI81 4MOTION BASELINE    1968  81 11   M   6,4 168  D
CADDY 5D/P - 1.6TDI55             1598  55  9  M   5,7 149  D
CADDY 5D/P - 1.6TDI55 BM           1598  55  9  M   5,3 139  C
CADDY 5D/P - 1.6TDI75 (AUT)          1598  75  9  M/A  5,7 149  D
CADDY 5D/P - 1.6TDI75 BM           1598  75  9  M   5,1 134  C
CADDY 5D/P - 2.0TDI103            1968 103 11    M   6 158   D
CADDY 5D/P - 2.0TDI103 4M           1968 103 11    S  6,7 177  E
CADDY 5D/P - 2.0TDI103 DSG          1968 103 11    S  6,3 166  D
CADDY 5D/P - 2.0TDI81 4MOT          1968  81 11   M   6,5 171  D
CADDY MAXI 4D/P - 1.6TDI75 (AUT)       1598  75  9  M/A  5,7 149  D
CADDY MAXI 4D/P - 1.6TDI75 BM BASELINE    1598  75  9  M   5,1 134  C
CADDY MAXI 4D/P - 2.0TDI81 4MOTION BASELINE  1968  81 11   M   6,5 171  D
CADDY MAXI 5D/P - 1.6TDI75 (AUT)       1598  75  9  M/A  5,8 152  D
CADDY MAXI 5D/P - 1.6TDI75 BM         1598  75  9  M   5,2 136  C
CADDY MAXI 5D/P - 2.0TDI103          1968 103 11    M   6,1 161  D
CADDY MAXI 5D/P - 2.0TDI103 4M DSG      1968 103 11    S  6,7 177  E
CADDY MAXI 5D/P - 2.0TDI103 DSG        1968 103 11    S  6,3 166  D
CADDY MAXI 5D/P - 2.0TDI81 4MOT        1968  81 11   M   6,5 171  D
EOS - 2.0CRTDI100               1968 100 11    M   5,2 138  C
EOS - 2.0CRTDI100 DSG             1968 100 11    S  5,7 149  D
EOS - 2.0CRTDI103 BMT             1968 103 11    M   4,8 125  C
EOS - 2.0CRTDI103 DSG BMT           1968 103 11    S  5,3 139  C
GOLF 3D/P - 1.6CRTDI66 TRENDLINE       1598  66  9  M   4,5 118  C
GOLF 3D/P - 1.6CRTDI77            1598  77  9  M   4,5 119  C
GOLF 3D/P - 1.6CRTDI77 BLUEMOTION 99G     1598  77  9  M   3,8  99  B
GOLF 3D/P - 1.6CRTDI77 DSG          1598  77  9   S  4,7 123  C
GOLF 3D/P - 2.0CRTDI100 HIGHLINE       1968 100 11    M   4,8 126  C
GOLF 3D/P - 2.0CRTDI103 DSG HIGHLINE     1968 103 11    S  5,3 138  C
GOLF 3D/P - 2.0CRTDI103 HIGHLINE       1968 103 11    M   4,8 126  C
GOLF 3D/P - 2.0CRTDI125 DSG GTD        1968 125 11    S  5,4 142  C
GOLF 3D/P - 2.0CRTDI125 GTD          1968 125 11    M   5,1 134  C
GOLF 5D/P - 1.6CRTDI66 TRENDLINE       1598  66  9  M   4,5 118  C


                                           I 135
   DIESEL        DIESEL     DIESEL       el l
                                             e
                                            ieB
      oD
                                           TR
     -m
                                         Ge
    le
                                        S.
                                        s.-
   Dè
                                CO CO N
                                       AN
   mo
                                      se
                                     TR
                                    As
                                     -
 l-
                                    R.
                                   N.-
                                   kl
                                  -cV                                  RB
De
                                  Rs
                                 T.-
mo
                             kw
                                VE                                cA
                                 2
                                pk

                                Ve
                          cc
GOLF 5D/P - 1.6CRTDI77               1598  77  9  M   4,5 119  C
GOLF 5D/P - 1.6CRTDI77 BLUEMOTION 99G       1598  77  9  M   3,8  99  B
GOLF 5D/P - 1.6CRTDI77 DSG             1598  77  9   S  4,7 123  C
GOLF 5D/P - 2.0CRTDI100 HIGHLINE          1968 100 11    M   4,8 126  C
GOLF 5D/P - 2.0CRTDI103 DSG HIGHLINE        1968 103 11    S  5,3 138  C
GOLF 5D/P - 2.0CRTDI103 HIGHLINE          1968 103 11    M   4,8 126  C
GOLF 5D/P - 2.0CRTDI125 DSG GTD          1968 125 11    S  5,4 142  C
GOLF 5D/P - 2.0CRTDI125 GTD            1968 125 11    M   5,1 134  C
GOLF CABRIO - 1.6CRTDI               1598  77  9  M   4,8 125  C
GOLF CABRIO - 1.6CRTDI BMT             1598  77  9  M   4,4 117  C
GOLF CABRIO - 2.0CRTDI BMT (AUT)          1968 103 11    M/A  4,5 119  C
GOLF CROSS - 1.6CRTDI               1598  77  9  M   5,1 133  C
GOLF CROSS - 1.6CRTDI DSG             1598  77  9   S  5,3 138  C
GOLF CROSS - 2.0CRTDI               1968 103 11    M   5,3 138  C
GOLF CROSS - 2.0CRTDI DSG             1968 103 11    S  5,8 153  D
GOLF PLUS - 1.6CRTDI66 TRENDLINE          1598  66  9  M   4,7 125  C
GOLF PLUS - 1.6CRTDI77               1598  77  9  M   4,8 126  C
GOLF PLUS - 1.6CRTDI77 BM             1598  77  9  M   4,3 114  B
GOLF PLUS - 1.6CRTDI77 DSG             1598  77  9   S  4,9 129  C
GOLF PLUS - 2.0CRTDI100 HIGHLINE          1968 100 11    M   5,1 132  C
GOLF PLUS - 2.0CRTDI103 DSG HIGHLINE        1968 103 11    S  5,5 144  C
GOLF PLUS - 2.0CRTDI103 HIGHLINE          1968 103 11    M   5,1 132  C
GOLF VARIANT - 1.6CRTDI66 TRENDLINE        1598  66  9  M   4,5 119  C
GOLF VARIANT - 1.6CRTDI77             1598  77  9  M   4,2 109  B
GOLF VARIANT - 1.6CRTDI77             1598  77  9  M   4,5 119  C
GOLF VARIANT - 1.6CRTDI77 DSG           1598  77  9   S  4,3 113  B
GOLF VARIANT - 1.6CRTDI77 DSG           1598  77  9   S  4,8 125  C
GOLF VARIANT - 2.0CRTDI100 HIGHLINE        1968 100 11    M   4,9 128  C
GOLF VARIANT - 2.0CRTDI103 DSG HIGHLINE      1968 103 11    S  5,4 139  C
GOLF VARIANT - 2.0CRTDI103 HIGHLINE        1968 103 11    M   4,9 128  C
JETTA - 1.6CRTDI77 BMT COMFORTLINE         1598  77  9  M   4,2 109  B
JETTA - 1.6CRTDI77 BMT DSG COMFORTLINE       1598  77  9   S  4,3 113  B
JETTA - 1.6CRTDI77 COMFORTLINE           1598  77  9  M   4,5 119  C
JETTA - 1.6CRTDI77 DSG COMFORTLINE         1598  77  9   S  4,7 123  C
JETTA - 2.0CRTDI103 COMFORTLINE          1968 103 11    M   4,8 126  C
JETTA - 2.0CRTDI103 DSG COMFORTLINE        1968 103 11    S  5,3 138  C
PASSAT - 1.6CRTDI77 BMT              1598  77  9  M   4,3 114  B
PASSAT - 2.0CR                   1968 103 11    S  5,2 135  C
PASSAT - 2.0CRBLUETDI HIGHLINE           1968 103 11    M   4,7 123  C
PASSAT - 2.0CRTDI100 BMT              1968 100 11    M   4,6 119  C
PASSAT - 2.0CRTDI103 BMT              1968 103 11    M   4,6 119  C
PASSAT - 2.0CRTDI125 BMT DSG HIGHLINE       1968 125 11    S  5,3 139  C
PASSAT CC - 2.0CRBLUETDI105            1968 105 11    M   4,8 127  C
PASSAT CC - 2.0CRBLUETDI105 DSG          1968 105 11    S  5,4 142  C
PASSAT CC - 2.0CRTDI100 BMT            1968 100 11    M   4,7 125  C
PASSAT CC - 2.0CRTDI100 BMT DSG          1968 100 11    S  5,3 139  C
PASSAT CC - 2.0CRTDI103 4MOTION          1968 103 11    M   5,5 143  C
PASSAT CC - 2.0CRTDI103 BMT            1968 103 11    M   4,7 125  C
       el l
                                            e
                                          ieB
      oD
                                         TR
     -m
                                        Ge
    le
                                       S.
                                      s.-
   Dè
                               CO CO N
                                     AN
   mo
                                     se
                                   TR
                                   As
                                    -
 l-
                                  R.
                                  N.-
                                 kl
                                -cV                                RB
De
                                Rs
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                               2
                               pk

                               Ve
                        cc
PASSAT CC - 2.0CRTDI103 BMT DSG         1968 103 11    S  5,3 139   C
PASSAT CC - 2.0CRTDI125 BMT DSG         1968 125 11    S  5,5 144   C
PASSAT CC - 2.0CRTDI125 DSG 4MOTION       1968 125 11    S  5,9 154   D
PASSAT VARIANT - 1.6CRTDI BMT          1598  77  9  M  4,4 116   C
PASSAT VARIANT - 2.0CRBLUETDI DSG HIGHLINE   1968 103 11    S  5,3 139   C
PASSAT VARIANT - 2.0CRBLUETDI HIGHLINE     1968 103 11    M  4,7 123   C
PASSAT VARIANT - 2.0CRTDI100 BMT        1968 100 11    M  4,6 120   C
PASSAT VARIANT - 2.0CRTDI103 BMT        1968 103 11    M  4,6 120   C
PASSAT VARIANT - 2.0CRTDI103 BMT DSG      1968 103 11    S  5,2 135   C
PASSAT VARIANT - 2.0CRTDI125 BMT DSG HIGHLINE  1968 125 11    S  5,3 139   C
PHAETON - 3.0CRTDI 4MOTION           2967 176 15    A  8,5 224   F
PHAETON L - 3.0CRTDI 4MOTION 4PL        2967 176 15    A  8,5 224   F
POLO 3D/P - 1.2CRTDI              1199  55  7  M  3,8  99  B
POLO 3D/P - 1.2CRTDI BLUEMOTION 87G       1199  55  7  M  3,3  87  B
POLO 3D/P - 1.2CRTDI BLUEMOTION 89G       1199  55  7  M  3,4  89  B
POLO 3D/P - 1.6CRTDI66             1598  66  9  M  4,2 109   B
POLO 3D/P - 1.6CRTDI66 BLUEMOT         1598  66  9  M  3,7  96  B
POLO 3D/P - 1.6CRTDI66 DSG           1598  66  9  S  4,3 112   B
POLO 3D/P - 1.6CRTDI77 HIGHLINE         1598  77  9  M  4,2 109   B
POLO 5D/P - 1.2CRTDI              1199  55  7  M  3,8  99  B
POLO 5D/P - 1.2CRTDI BLUEMOTION 89G       1199  55  7  M  3,4  89  B
POLO 5D/P - 1.6CRTDI66             1598  66  9  M  4,2 109  B
POLO 5D/P - 1.6CRTDI66 BLUEMOT         1598  66  9  M  3,7  96  B
POLO 5D/P - 1.6CRTDI66 DSG           1598  66  9  S  4,3 112  B
POLO 5D/P - 1.6CRTDI77 HIGHLINE         1598  77  9  M  4,2 109  B
POLO CROSS - 1.2CRTDI              1199  55  7  M  4,1 108  B
POLO CROSS - 1.6CRTDI66             1598  66  9  M  4,3 113  B
POLO CROSS - 1.6CRTDI66 DSG           1598  66  9  S  4,6 119  C
POLO CROSS - 1.6CRTDI77             1598  77  9  M  4,3 113  B
SCIROCCO - 2.0CRTDI100             1968 100 11    M  4,8 127  C
SCIROCCO - 2.0CRTDI100 DSG           1968 100 11    S  5,3 139  C
SCIROCCO - 2.0CRTDI103 BMT           1968 103 11    M  4,5 118  C
SCIROCCO - 2.0CRTDI103 DSG BMT         1968 103 11    S  4,9 129  C
SCIROCCO - 2.0CRTDI125             1968 125 11    M  5,1 134  C
SCIROCCO - 2.0CRTDI125 DSG           1968 125 11    S  5,5 144  C
SHARAN - 2.0CRTDI100 BMT            1968 100 11    M  5,5 143  C
SHARAN - 2.0CRTDI100 BMT            1968 100 11    M  5,6 145  D
SHARAN - 2.0CRTDI100 BMT DSG          1968 100 11    S  5,7 149  D
SHARAN - 2.0CRTDI100 BMT DSG          1968 100 11    S  5,7 152  D
SHARAN - 2.0CRTDI103 BMT            1968 103 11    M  5,5 143  C
SHARAN - 2.0CRTDI103 BMT            1968 103 11    M  5,6 146  D
SHARAN - 2.0CRTDI103 BMT 4M           1968 103 11    M   6 158   D
SHARAN - 2.0CRTDI103 BMT 4M           1968 103 11    M   6 161   D
SHARAN - 2.0CRTDI103 BMT DSG          1968 103 11    S  5,7 149  D
SHARAN - 2.0CRTDI103 BMT DSG          1968 103 11    S  5,7 152  D
SHARAN - 2.0CRTDI125 BMT DSG          1968 125 11    S  5,9 154  D
SHARAN - 2.0CRTDI125 BMT DSG          1968 125 11    S  5,9 157  D
SHARAN - 2.0CRTDI85 BMT             1968  85 11   M  5,5 143  C


                                           I 137
   DIESEL        DIESEL   DIESEL        el l
                                           e
                                         ieB
      oD
                                        TR
      -m
                                       Ge
    le
                                      S.
                                     s.-
   Dè
                              CO CO N
                                    AN
   mo
                                    se
                                  TR
                                  As
                                   -
 l-
                                 R.
                                 N.-
                                kl
                               -cV                               RB
De
                               Rs
                               T.-
mo
                           kw
                              VE                              cA
                              2
                              pk

                              Ve
                       cc
SHARAN - 2.0CRTDI85 BMT            1968  85 11   M   5,6 146  D
TIGUAN - 2.0CRTDI100             1968 100 11    M   6 157   D
TIGUAN - 2.0CRTDI100 DSG           1968 100 11    S  6,3 167  D
TIGUAN - 2.0CRTDI103 BMT           1968 103 11    M   5,8 150  D
TIGUAN - 2.0CRTDI103 BMT DSG         1968 103 11    S   6 158   D
TIGUAN - 2.0CRTDI103FWD BMT          1968 103 11    M   5,3 139  C
TIGUAN - 2.0CRTDI125 SPORT & STYLE      1968 125 11    M   6 158   D
TIGUAN - 2.0CRTDI81FWD BMT          1968  81 11   M   5,3 139  C
TOUAREG - 3.0CRTDI150 BMT 4MOTION       2967 150 15    A   7 184   E
TOUAREG - 3.0CRTDI180 BMT 4MOTION       2967 180 15    A   7,2 189  E
TOUAREG - 3.0CRTDI180 BMT 4XMOTION      2967 180 15    A   7,3 193  E
TOUAREG - 4.2CRTDI 4MOTION          4134 250 20    A   9,1 239  G
TOURAN - 1.6CRTDI66 TRENDLINE         1598  66  9  M   5,1 134  C
TOURAN - 1.6CRTDI77 (AUT)           1598  77  9  M/A  5,1 134  C
TOURAN - 1.6CRTDI77 BMT            1598  77  9  M   4,6 121  C
TOURAN - 1.6CRTDI77 BMT DSG          1598  77  9   S  4,5 119  C
TOURAN - 1.6CRTDI77 DSG            1598  77  9   S  5,1 132  C
TOURAN - 2.0CRTDI103 DSG HIGHLINE       1968 103 11    S  5,7 149  D
TOURAN - 2.0CRTDI103 HIGHLINE         1968 103 11    M   5,3 139  C
TOURAN - 2.0CRTDI103 HIGHLINE 7PL       1968 103 11    M   5,3 140  C
TOURAN CROSS - 1.6CRTDI77           1598  77  9  M   5,3 140  C
TOURAN CROSS - 1.6CRTDI77 7PL         1598  77  9  M   5,3 134  C
TOURAN CROSS - 1.6CRTDI77 DSG         1598  77  9   S  5,4 143  C
TOURAN CROSS - 2.0CRTDI103          1968 103 11    M   5,6 146  D
TOURAN CROSS - 2.0CRTDI103 7PL        1968 103 11    M   5,6 148  D
TOURAN CROSS - 2.0CRTDI103 DSG        1968 103 11    S  5,9 154  D


VOLVO
C30 - 1.6D D2                 1560  84  9  M   4,3 114  B
C30 - 1.6D DRIVE S              1560  84  9  M   3,8  99  B
C30 - D3                   1984 110 11    M   5,1 134  C
C30 - D3 GEARTRONIC              1984 110 11    A   5,8 154  D
C30 - D4                   1984 130 11    M   5,1 134  C
C30 - D4 GEARTRONIC              1984 130 11    A   5,8 154  D
C70 CABRIO - D3                1984 110 11    M   5,9 154  D
C70 CABRIO - D3 GEARTRONIC          1984 110 11    A   6,4 169  D
C70 CABRIO - D4                1984 130 11    M   5,9 154  D
C70 CABRIO - D4 GEARTRONIC          1984 130 11    A   6,4 169  D
S40                      1560  84  9  M   4,3 114  B
S40 - D3                   1984 110 11    M   5,1 134  C
S40 - D3 GEARTRONIC              1984 110 11    A   5,6 149  D
S40 - D4 BUSINESS               1984 130 11    M   5,1 134  C
S40 - D4 GEARTRONIC BUSIN           1984 130 11    A   5,6 149  D
S40 - DRIVE START/STOP            1560  84  9  M   3,8  99  B
S60 - D3                   1984 120 11    M   4,9 129  C
S60 - D3 GEARTRONIC              1984 120 11    A  5,4 142  C
S60 - D5                   2400 158 13    M   4,7 124  C
S60 - D5 GEARTRONIC              2400 158 13    A  5,9 154  D
        el l
                                   e
                                  ieB
       oD
                                 TR
      -m
                               Ge
    le
                              S.
                              s.-
   Dè
                      CO CO N
                             AN
   mo
                            se
                           TR
                          As
                           -
 l-
                          R.
                         N.-
                         kl
                        -cV                        RB
De
                        Rs
                       T.-
mo
                   kw
                      VE                      cA
                       2
                      pk

                      Ve
                cc
S60 - D5 GEARTRONIC AWD    2400 158 13    A  6,3 166  D
S60 - DRIVE          1560  84  9  M  4,3 114  B
S80 - D3            1984 120 11    M  4,9 129  C
S80 - D3 GEARTRONIC      1984 120 11    A  5,6 148  D
S80 - D5            2400 158 13    M  4,9 129  C
S80 - D5 GEARTRONIC      2400 158 13    A  6,1 159  D
S80 - D5 GEARTRONIC AWD    2400 158 13    A  6,4 167  D
S80 - DRIVE          1560  84  9  M  4,5 119  C
V50 - D2            1560  84  9  M  4,3 114  B
V50 - D3 110          1984 110 11    M  5,1 134  C
V50 - D3 110 GEARTRONIC    1984 110 11    A  5,8 154  D
V50 - D4 130 BUSINESS     1984 130 11    M  5,1 134  C
V50 - D4 130 GEARTRONIC BUS.  1984 130 11    A  5,8 154  D
V50 - DRIVE          1560  84  9  M  3,8  99  B
V60 - D3            1984 120 11    M  5,1 132  C
V60 - D3 GEARTRONIC      1984 120 11    A  5,7 149  D
V60 - D5            2400 158 13    M  4,9 129  C
V60 - D5 GEARTRONIC      2400 158 13    A  6,2 162  D
V60 - D5 GEARTRONIC AWD    2400 158 13    A  6,4 169  D
V60 - DRIVE          1560  84  9  M  4,5 119  C
V70 - D3            1984 120 11    M  5,2 137  C
V70 - D3 GEARTRONIC      1984 120 11    A  5,7 149  D
V70 - D5            2400 158 13    M  5,1 134  C
V70 - D5 GEARTRONIC      2400 158 13    A  6,2 164  D
V70 - D5 GEARTRONIC AWD    2400 158 13    A  6,6 175  E
V70 - DRIVE          1560  84  9  M  4,5 119  C
XC60 - D3 AWD         2400 120 13    M  5,7 149  D
XC60 - D3 GEARTRONIC      1984 120 11    A  6,8 178  E
XC60 - D3 GEARTRONIC AWD    2400 120 13    A  6,8 179  E
XC60 - D5 AWD         2400 158 13    M  5,7 149  D
XC60 - D5 GEARTRONIC AWD    2400 158 13    A  6,8 179  E
XC60 - DRIVE          1984 120 11    M  5,7 149  D
XC70 - D3 AWD         2400 120 13    M  5,6 149  D
XC70 - D3 GEARTRONIC      1984 120 11    A  6,4 169  D
XC70 - D3 GEARTRONIC AWD    2400 120 13    A  6,8 179  E
XC70 - D5 AWD         2400 158 13    M  5,6 149  D
XC70 - D5 GEARTRONIC AWD    2400 158 13    A  6,8 179  E
XC70 - DRIVE          1984 120 11    M  5,5 144  C
XC90 - D3 GEARTRONIC      2400 120 13    A  8,2 216  F
XC90 - D5 AWD GEARTRONIC    2400 147 13    A  8,3 219  F
                                  I 139
 Aardgas
Gaz naturel
  Erdgas


     AArdgAs w   NL
    gAz nAturel w  FR
     erdgAs w   DE
AARDGAS          GAZ NATUREL        ERDGAS      el l
                                              e
                                             IeB
      od
                                            tr
     -m
                                          ge
    le
                                         S.
                                         s.-
   dè
                                 CO CO N
                                        An
   mo
                                       se
                                      tr
                                     As
                                      -
 l-
                                     R.
                                    n.-
                                    kl
                                   -cV                                   RB
de
                                   rs
                                  t.-
mo
                              kw
                                 VE                                 cA
                                  2
                                 pk

                                 Ve
                           cc
LPG
LANDWIND CV9 - 1.6 COMFORT FLEX FUEL         1590  71  9  M   6,6 137  C
OPEL CORSA 3D/P - 1.2I63 LPG             1229  63  7  M   6,8 110  B
OPEL CORSA 5D/P - 1.2I63 LPG             1229  63  7  M   7,1 115  B
VOLKSWAGEN GOLF 3D/P - 1.6I LPG TRENDLINE      1595  72  9  M   9,2 149  C
VOLKSWAGEN GOLF 5D/P - 1.6I LPG TRENDLINE      1595  75  9  M   9,2 149  C


CNG
FIAT FIORINO 4D/P - 1.4I NATURAL POWER        1368  51  8  M   4,2 114  B
FIAT FIORINO 5D/P - 1.4I NATURAL POWER        1368  51  8  M   4,2 114  B
FIAT FIORINO QUBO - 1.4I NATURAL POWER MYLIFE    1368  51  8  M   6,4 114  B
FIAT PUNTO 3D/P - 1.4I51 NATURAL POWER        1368  51  8  M   6,4 115  B
FIAT PUNTO 5D/P - 1.4I51 NATURAL POWER        1368  51  8  M   6,4 115  B
OPEL ZAFIRA - 1.6TURBO CNG ECOFLEX ENJOY       1598 110   9  M   7,8 139  C
VOLKSWAGEN CADDY 4D/P - 2.0I CNG BASELINE      1984  80 11   M   8,7 156  C
VOLKSWAGEN CADDY 5D/P - 2.0I CNG           1984  80 11   M   8,7 156  C
VOLKSWAGEN CADDY MAXI 4D/P - 2.0I CNG BASELINE    1984  80 11   M   8,8 157  C
VOLKSWAGEN CADDY MAXI 5D/P - 2.0I CNG        1984  80 11   M   8,8 157  C
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.4TSI110 CNG COMFORTLINE    1390 110   8  M   6,6 117  B
VOLKSWAGEN PASSAT - 1.4TSI110 CNG DSG COMFORTLINE  1390 110   8   S  6,6 119  B
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT - 1.4TSI110 CNG (AUT)   1390 110   8  M/A  6,7 119  B
VOLKSWAGEN TOURAN - 1.4TSI110 ECOF          1390 110   8   S   7 125  B
VOLKSWAGEN TOURAN - 1.4TSI110 ECOFUEL TRENDL     1390 110   8  M   7,2 128  B
I 143
Elektrisch
électrique
  Elektro


    ElEktrisch w  NL
    élEctriquE w  FR
     ElEktro w  DE
ELEktRiSChE        éLECtRiquE       ELEktRO       El l
                                             E
                                           iEB
      od
                                          tr
      -m
                                         GE
     lE
                                        S.
                                       s.-
   dè
                                CO CO N
                                      AN
   mo
                                      sE
                                    tr
                                    As
                                     -
 l-
                                   R.
                                   N.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
dE
                                 rs
                                 t.-
mo
                             kw
                                VE                                cA
                                2
                                pk

                                VE
                         cc
CitROEN
QC-ZERO - HIGH LINE                 0  35  4  A
mitSuBiShi
I-MIEV                        0  35  4  A
NiSSaN
LEAF - ELECTRIC                   0  80  4  A
pEugEOt
ION                         0  35  4  A
RENauLt
FLUENCE - Z E ELECTRIC                0  50  4  A
tESLa
ROADSTER                       0 198   4  A               Elektrische wagens zijn beter voor het milieu omdat
               ze een beter rendement hebben dan klassieke
               wagens en omdat enkel de productie van de vereiste
               hoeveelheid elektriciteit vervuilt. Maar de bewering
               dat elektrische wagens niet vervuilen, klopt niet. Het
is belangrijk om enerzijds een elektrische wagen te kiezen die aangepast is aan de
eigen noden en anderzijds een “groene” elektriciteitsleverancier te kiezen.Les véhicules électriques sont meilleurs pour l’environnement parce qu’ils ont un
meilleur rendement que les véhicules thermiques classiques et parce que seule
la production de l’électricité nécessaire pollue. Mais il est faux de dire que les
véhicules électriques ne polluent pas. Il importe de choisir d’une part un véhicule
adapté à ses besoins et d’autre part un fournisseur d’électricité « verte ».Wenn Elektroautos besser für die Umwelt sind, ist dies der Tatsache zu danken,
dass sie einen höheren Wirkungsgrad als klassische Autos haben und dass nur
die Erzeugung der erforderlichen Menge an Elektrizität eine Verschmutzung
verursacht. Aber die Behauptung, dass Elektroautos nicht verschmutzten,
stimmt nicht. Es ist von großer Bedeutung, sich einerseits für ein Elektroauto zu
entscheiden, das den eigenen Bedürfnissen angepasst ist, und sich anderseits für
einen “grünen” Elektrizitätslieferanten zu entscheiden.
I 147
Hybride
 Hybrid


  Hybride w  NL
  Hybride w  FR
  Hybrid w  DE
HyBRiDE          HyBRiDE      HyBRiD      el l
                                            e
                                           ieb
      od
                                          Tr
     -m
                                        Ge
    le
                                       S.
                                       S.-
   dè
                               CO CO N
                                      AN
   mo
                                     Se
                                    Tr
                                   AS
                                    -
 l-
                                   R.
                                  N.-
                                  kl
                                 -cV                                 RB
de
                                 rS
                                T.-
mo
                            kw
                               VE                               cA
                                2
                               pk

                               Ve
                         cc
BENziNE - ESSENCE - BENziN
AUDI Q5 - 2.0TFSI180 HYBRID TIPTRONIC      1984 155 11    A  6,9 159   C
BMW SERIE-7 - ACTIVEHYBRID 7           4395 330 22    A  9,4 219   E
BMW SERIE-7 L - ACTIVEHYBRID 7          4395 330 22    A  9,4 219   E
BMW SERIE-X6 - 4.4I ACTIVE HYBRIDE        4395 300 22    S  9,9 231   F
CADILLAC ESCALADE - 6.0 HYBRID AWD        5967 248 29    A  10,9 256  G
CHEVROLET VOLT - 1.4 16V             1398 111   8  A  1,2  27  A
HONDA CR-Z - 1.5 HYBRID             1497  84  8  M   5 117   B
HONDA INSIGHT 5D/P - 1.3 HYBRID         1339  65  7  V  4,4 101   B
HONDA JAZZ - 1.3IMA               1339  65  7  V  4,5 104   B
LEXUS CT - 200H                 1798  73 10   V  3,8  87  A
LEXUS CT - 200H                 1798  73 10   V  4,1  94  A
LEXUS GS - 450H                 3456 218 18    V  7,7 179   D
LEXUS LS - 600H                 4969 290 24    V  9,3 218   E
LEXUS LS L - 600H                4969 290 24    V  9,3 219   E
LEXUS RX - 450H AWD               3456 183 18    V  6,3 145   C
LEXUS RX - 450H FWD               3456 183 18    V  6,1 140   C
MERCEDES SERIE S - S 400 HYBRID         3498 205 18    A  7,9 186   D
MERCEDES SERIE S L - S 400 HYBRID        3498 205 18    A   8 188   D
OPEL AMPERA - 1.4 16V              1398  63  8  A  1,6  40  A
PORSCHE CAYENNE - 3.0 S HYBRID TIPTRONIC     2995 245 15    A  8,2 193   E
PORSCHE PANAMERA - 3.0 S HYBRIDE         2995 245 15    A  7,1 167   D
PORSCHE PANAMERA - 3.0 S HYBRIDE JA/LV 19    2995 245 15    A  6,8 159   C
TOYOTA AURIS 5D/P - 1.8 HSD E-CVT        1798  73 10   V   4  93  A
TOYOTA AURIS 5D/P - 1.8 HSD E-CVT LUNA      1798  73 10   V  3,8  89  A
TOYOTA PRIUS - 1.8VVT-I MULTIDRIVE S       1798  73 10   V  3,9  89  A
VOLKSWAGEN TOUAREG - 3.0TSI HYBRID 4MOTION    2995 245 15    A  8,2 193  E


DiESEL
CITROEN DS5 - 2.0HDI120 HYBRID4 CHIC       1997 120 11    S  3,8  99  B
CITROEN DS5 - 2.0HDI120 HYBRID4 S        1997 120 11    S  4,1 107   B
PEUGEOT 3008 - 2.0HDI HYBRID4 STT BMP      1997 120 11    S  3,8  99  B
PEUGEOT 3008 - 2.0HDI HYBRID4 STT BMP 99G    1997 120 11    S   4 104   B
I 151
                              A  B  C  D  E  F  G  A  B  C  D  E  F  G

CO2-uitstoot uitgedrukt in gram/kilometer (gCO2/km)                                 Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend.
Emissions de CO2 exprimées en grammes/kilomètre (gCO2/km)                              De informatie uit deze gids mag gereproduceerd worden mits de bron
                                                          vermeld wordt. Hoewel de inhoud van deze gids met de grootste zorg
CO2-Emissionen in Gramm/Kilometer (gCO2/km)                                     is samengesteld, kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor
                                                          foutieve waarden of zetfouten.
                                                          © Februari 2012. Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst
                                                          Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
                                                          Hoofduitgever :
           BENZINE - ESSENCE                                       DG Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
                                                          Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
           BENZIN                                             Verantwoordelijke uitgever :
                                                          Melchior Wathelet - Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en
         A   < 100 g CO2/km                                        Staatshervorming
                                                          Victor Hortaplein 40, bus 10, B-1060 Brussel
         B   100 ≤ g CO2/km < 130                                     Realisatie: www.4sales.be
         C   130 ≤ g CO2/km < 160                                     3 Gedrukt op 100% gerecycleerd papier met plantaardige inkt.
         D   160 ≤ g CO2/km < 190
                                                          Tous droits de reproduction du guide sont réservés. Les informations
         E   190 ≤ g CO2/km < 220                                     contenues dans ce guide peuvent être reproduites à la condition expresse
                                                          de mentionner la source. Ce guide a été réalisé avec le plus grand soin.
         F   220 ≤ g CO2/km < 250                                     Cependant l’éditeur ne peut être tenu pour responsable de la publication de
                                                          données qui se révéleraient erronées ou d’éventuelles fautes de composition.
         G   ≥ 250 g CO2/km
                                                          © Février 2012. DG Environnement du Service Public Fédéral de la Santé
                                                          Publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement

                                                          Editeur principal :
           DIESEL                                             DG Environnement du Service Public Fédéral Santé Publique,
                                                          Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
        A   < 85 g CO2/km
                                                          Editeur responsable :
        B   85 ≤ g CO2/km < 115                                     Melchior Wathelet - Secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie, à la
                                                          Mobilité et aux Réformes institutionnelles
        C   115 ≤ g CO2/km < 145                                     Place Victor Horta 40, boîte 10, B-1060 Bruxelles
                                                          Réalisation : www.4sales.be
        D   145 ≤ g CO2/km < 175
                                                          3 Imprimé sur papier 100% recyclé avec de l’encre végétale.
        E   175 ≤ g CO2/km < 205

        F   205 ≤ g CO2/km < 235                                     Alle Rechte der Wiedergabe dieses Ratgebers sind vorbehalten. Die in diesem
                                                          Ratgeber enthaltenen Angaben dürfen nur wiedergegeben werden, wenn die
        G   ≥ 235 g CO2/km                                        Quelle ausdrücklich erwähnt wird. Dieser Ratgeber wurde mit größter Sorgfalt
                                                          angefertigt. Trotzdem haftet der Herausgeber nicht für die Veröffentlichung
                                                          von Angaben, die sich als irrtümlich erweisen würden, oder für eventuelle
                                                          Druckfehler.
                                                          © Februar 2012. Generaldirektion Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes
                                                          Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt

                                                          Hauptverantwortlicher Herausgeber :
                                                          GD Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit, Sicherheit
                                                          der Nahrungsmittelkette und Umwelt

                                                          Verantwortlicher Herausgeber :
                                                          Melchior Wathelet - Staatssekretär für Umwelt, Energie, Mobilität und
                                                          institutionnelle Reformen
                                                          Place Victor Horta 40, Briefkasten 10 – B-1060 Brüssel
                                                          Gestaltung : www.4sales.be
                                                          3 Mit pflanzlicher Tinte auf 100% Recyclingpapier gedruckt.


                                                          Dépot légal: D/2012/2196/7
                                                          Wettelijk depot: D/2012/2196/7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:40
posted:10/8/2012
language:Dutch
pages:152
Description: Les tecnology de voiture nouveux et anciene a 1980 a juque 2012