1. dia - Neumann J�nos Sz�m�t�g�p-tudom�nyi T�rsas�g by J7G2UPN

VIEWS: 4 PAGES: 35

									                     Mellékhatások:
                 a social engineering-től
                    a cyber háborúig
Sik Zoltán Nándor (sikzoltan@enoadvisory.com),
                ENO Advisory Kft. (www.enoadvisory.com)
            Miért pont az
          Internet veszélyes?
  Mire találták ki az Internetet?
    Eisenhower: DARPA -
    Fegyverkezési verseny, válasz a
    Szputnyikra, stb.
                     Vinton G. Cerf, Robert Kahn és Bill Clinton

  És mire nem?
    IT biztonság pl. nincs a
    protokollokban
  Ki gondolta volna akkor?
    Akkoriban űrből érkező
    atomtámadástól féltek…
        Az új sebezhetőségi pont:
          A harmadik hullám
  Ma azonban az internet mindenkié...
  A mindenkiben tényleg mindenki benne van
    …azok is, akik nem arra használják, amire azt kitalálták
  Veszély leselkedik tehát mindenkire
    …és azokra is, akik nem arra használják, amire kitalálták!
  Veszély tehát:
    Társadalomra
    Gazdaságra
    Kultúrára
  Hasonlóan az ipari forradalomhoz, az információs
  társadalom is újabb veszélyeket rejt magában…
             Harcban állunk!
  Folyamatosan harcban állunk!
    védekezni kell! (és időnként támadni is (?))
  A legtöbben azt hiszik, hogy:
    Jaj a hackerek!
    …meg a vírusok…
    …és esetleg a phishing
  és akkor gyorsan:
    … tűzfal kell,
    …meg vírusirtó,
    …meg IPS/IDS
  A tájékozottabbak szerint: „informatikai biztonság”,
  „kiberbiztonság” stb.
            Az IT biztonságon túl
  De sajnos nem csak ez van
  Másfajta biztonságra is szükség van:
    Fizikai
    Személyi
    Információ (!) biztonság
      benne
        dokumentum biztonság és
        informatikai biztonság

      (valaha algoritmikus biztonságról beszéltek)
  Tehát körkörös védelem kell!
  …Hogy miért, az mindjárt kiderül
            Hogy is állunk
            ezzel a harccal?
  Hogy is állunk ezzel a harccal?
  Információs hadviselés! (IW = Information Warfare,
  IO = Information Operations)
  Mi is az?
    Nehéz meghatározni, körülírni…
    Túl bő, túl szűk definíciók
    Első def: Thomas Rona (1972)
              Az információs
              hadviselésről

  „Polgári” felfogás (IW):

  2007(IWS, Google, Wikipedia, stb.):
  „Az információs hadviselés a hadviselés egy új formája, amikor is az
  információ, illetve támadások az információ, illetve az információs
  rendszerek ellen a hadviselés eszközeivé válnak.”
  2008 (ugyanott):
  „Információs hadviselés (information warfare - IW): az információ, vagy az
  információtechnológia használata krízis, vagy konfliktus idején, adott
  ellenfelet vagy ellenfeleket érintő meghatározott célok elérésére vagy
  azok elősegítésére.”
  2009 (ugyanott):
  „Információs hadviselés: az információ használata és menedzselése egy
  ellenfél felett való versenyelőny megszerzése érdekében.
             Az információs
              hadviselésről
  „Katonai” felfogás (IO):
  MNIOE (Multinational Information Operations Experiment) definíció:
    „Az információs rendszereket – beleértve a rendszerek viselkedését
    és lehetőségeit – érintő, olyan katonai tevékenységekre való
    javaslattétel, illetve ezek koordinálása, amelyekkel a kívánt hatások
    elérhetők”
  Cél az információs fölény megszerzése – és megtartása
  (információs dominancia)
  Információs fölény definíció (DoD, JP 1-02, 1998):
   „Valamely fél saját erőinek vezetésében való relatív előnye az
   ellenfelekhez képest. Az információs fölény, vagy dominancia elérhető
   mind a saját vezetők kiképzésével úgy, hogy azok a rendelkezésükre
   bocsátott, fölényt biztosító technikai információk segítségével gyors
   és megfelelő döntéseket tudjanak hozni, illetve annak érdekében tett
   erőfeszítések az ellenfél ugyanilyen képességeinek rombolására és
   lehetetlenné tételére, egyidejűleg a saját képességek védelmével.”
            Az információs
             hadviselésről
  Története:
  Egyes részei már igen régiek
    Sun Ce (Sun Tzu): A háború művészete (ha ismered
    ellenségedet és magadat, győzni fogsz…)
    II. VH (Enigma, Ultra, stb.)
    Hidegháború (SZER, VoA, BBC, stb.)
  1991-es Öbölháború („Sivatagi vihar”)
    a „második hullám” utolsó, vagy a „harmadik hullám” első
    háborúja? (ld. Alvin Toeffler: A harmadik hullám)
    CNN jelenség
    ma innen számítjuk
              Az információs
               hadviselésről
  Területei (egyik – régebbi – felfogás):
  Martin C. Libicki (1995) – nem definiál, inkább megadja a
  részterületeket (ezek összefüggenek egymással):           Martin C. Libicki

    Vezetési hadviselés (Kommunikáció vezérelt hadviselés) - Command
    and Control Warfare (C2W), (régebbi nevén Signals Warfare),
    Hírszerzés alapú hadviselés (Érzékelés alapú hadviselés) - Intelligence
    Based Warfare (IBW),
    Elektronikus hadviselés - Electronic Warfare (EW),
    Pszichológiai hadviselés (Lélektani hadviselés) - Psychological Warfare
    (PSYOP),
    „Hacker” hadviselés - Hacker Warfare,
    Gazdasági információs hadviselés - Economic Information Warfare
    (EIW)
    Kibernetikai hadviselés – Cyberwarfare
             Az információs
             hadviselésről
  Az információs hadviselés fókuszterületei (Forrás: ZMNE)
                Az információs
                hadviselésről
  Libicki kritikája - a definiált területek túlságosan
  átfedők
  Információs műveletek definíció (JP 1-02, JP 3-13):
  Az ellenség információit és információs rendszereit érintő
    cselekmények, a saját információk és információs rendszerek
    védelme mellett.
  JP 3-13 szerinti felosztás:
    Fizikai megsemmisítés (Phisical Destruction – PD)
    Katonai megtévesztés (Military Deception – MILDEC)
    Műveleti biztonság (Operation(al) Security – OPSEC)
    Pszichológiai műveletek (Psychological Operations –
    PSYOP(S))
    Elektronikai hadviselés (Electronic Warfare– EW)
    Számítógép-hálózati hadviselés (Computer Network
    Operations – CNO)
    + Civil-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation –
    CIMIC)
    + Tömegtájékoztatás (Public Information – PI)
               Az információs
                hadviselésről
  Az információs műveletek fajtái
(Forrás: Haig Zsolt – Várhegyi István: Hadviselés az információs hadszíntéren)
           Hacker Warfare (1)
  Winn Schwartau: a számítógépes
  hálózatok elleni támadásokat
  tekinthetjük úgy, mint maga az
  információs hadviselés

    Hacker warfare: „Informatikai” hadviselés  Winn Schwartau


    A hálózatok biztonsági réseinek kihasználása
    Nem tényleges, hagyományos értelemben vett harc
    Céljai: lehallgatás, megszemélyesítés, beavatkozás
           Hacker Warfare (2)
  Lehetséges célok:
    Számítógépes rendszerek megbénítása
    Megbízhatatlan működés előidézése, pl.
    adathibák generálásával
    Adatlopás pl. pénzszerzési, vagy
    értékesítési céllal
    Jogosulatlan használat, vagy ilyenhez
    adatgyűjtés, adathalászat
    Megszemélyesítés, mind felhasználói
    oldalon, mind szolgáltatást tettetve
    Információgyűjtés hírszerzéshez, pl.
    lehallgatással, rendszer működés
    megfigyelésével
    Hamis adatok bevitele a rendszerbe
    Fenyegetés, zsarolás, illetve ezekhez a
    fentiek igénybe vétele
           Hacker Warfare (3)
  Lehetséges technikák pl.:
    Vírusok
    Férgek
    Logikai bombák
    Trójaiak
    Snifferek
    Social engineering (pl. phising-hez) – magyarul
    szélhámosság – Lásd pl. Kevin Mitnick könyvét
  Különbség a katonai és polgári célpontok elleni
  támadásnál (katonaiak a nyilvános hálózatokról
  leválasztva)
  Támadás fajták: fizikai, szintaktikai, szemantikai
   Hacker warfare - szintaktikai
   Cyberwarfare – szamentikai (ld. ott)
            Hacker Warfare (4)
  Kritikus (létfontosságú) infrastruktúrák kiemelt védelme
  (Critical Infrastructure Protection – CIP, Critical Informations
  Infrastructure Protection - CIIP), pl.:
    Közművek
    ICT
    Energetika, energiaellátás
    Bank, pénzátutalás
    Biztonsági rendszerek
  Business Continuity Planning
     / Disaster Recovery Planning
  Támadás szimulálás
  Log file analízis
  Szoftverhibák
    Time to market miatt
    Szándékos (trap door, back door)
            Cyberwarfare (1)
  Def:
    A kibernetikai hadviselés a kibertérben zajlik, és mint
    olyan eléggé megfoghatatlan, utópisztikus. Itt egyes
    területeken csak trendekről, kibontakozó irányokról
    beszélhetünk, más oldalon viszont van tényleges
    hadviselési gyakorlat is.
  Területei:
   Információs terrorizmus
   Szemantikai támadások
   Szimulált háborúk
   Gibson hadviselés – 4GW (5GW)
  (ld. William Gibson: Neuromancer)
           Cyberwarfare (2)
  Információs terrorizmus
    Hacker hadviseléshez hasonló, de!
    Jól szervezett csoportok
    Célok: terrorizmus, szervezett bűnözés
  Szemantikai támadások
    Hamisadatok betáplálása
    A végeredmény is hamis
    Rossz döntések
    Pl.: tömeghisztéria, bank/tőzsdepánik, látszatkeltés
    Defenzíva: adathelyesség, pontosság, megbízhatóság
    ellenőrzés, integritás ellenőrzés
    Teljességgel ez sem zárja ki! (adatokban való „vakon”
    megbízás, negligencia, luxúria, stb.)
               Cyberwarfare (3)
  Szimulált háborúk
    Még csak jövőbeni elképzelés (?)
    Tréningezni lehet
    Döntéstámogatás
    Játékelmélet
    Esélylatolgatás, kárszámítás, költségbecslés, kockázatelemzés
  Gibson hadviselés -> 4th generation warfare 4GW
    1GW – muskéta, tűzfegyverek
    2GW – koncentrált tűzerő, ballisztikus fegyverek
    3GW – beszivárgás, mélységi hadviselés, mobil hadviselés,
    „villámháború”
    4GW – aszimmetrikus hadviselés (stateless), nem
    hagyományos formák, Gibson hadviselés.
      Szintjei: fizikai, mentális, morális
             Cyberwarfare (4)
  Gibson hadviselés (folytatás):
    Nem államok az államok ellen
    Hagyományos katonai összecsapások
    eltűnnek
    Hátország megszűnik (totális háború)
    Cél: nem a csaták, hanem a közvélemény
    megnyerése (ld. Orwell: 1984)
    Módszerei:
      Gerilla hadviselés, terrorizmus (=
      aszimmetrikus hadviselés)
      Szabotázsok
      Cyberwarfare!
      Nem hagyományos hadviselési formák
                   IW esetek

  1999, Moonlight Maze – USA ellen irányult, Oroszországnak tulajdonítják
  2003, Titan Rain – USA ellen irányult, Kínának tulajdonítják
    Érintettek: Lockhead-Martin, Sandia National Labs, Redstone Arsenal, NASA
    Shawn Carpenter (haditengerészet veteránja) 2005-re „felgöngyölítette”
  2007, Észtország elleni, Oroszországnak tulajdonított DDoS akció
    Elsősorban Hacker Warfare, EIW, Cyberwarfare területeket érint
    Botnet bérlés, nem követhető vissza (KGB?, Nashi ifjúsági szervezet?)
  2008, Dél-oszétiai események Grúzia vs. Oroszország (...)
    Grúz internet blokkolása, de: Szaakasvili elnök kérése Lech Kaczinsky felé
    „bin Laden” effektus – azaz nem érint „nagyon”
    egyértelműen PSYOP – ne létezzen a grúz narratíva az eseményekről
  2008, Gázai övezet Izrael vs. Palesztinok
    Távközlési létesítmények lebombázása - PD
    Röplapok szórása – PSYOP
  2009, USA - GRID-ben talált botnet
   „Digitális Armageddon” lesz? - Cyberwar
            Az információs
            hadviselésről
  Ez azért eléggé távolinak tűnik. Pedig nem az.
  Egy felosztás:
    IT rendszerek elleni támadások
    Nem IT rendszerek elleni támadások – ebből van több
    Vegyes…
  Ma már viszonylag kevés olyan támadás van,
  amiben az Internet nem játszik szerepet
             Hogyan lehet
            itt védekezni?

  Kritikus Infrastruktúra Védelem
  (Critical Infrastructure Protection = CIP,
   „magyarul” KIV)!
Ezen belül:
 Kritikus Információs Infrastruktúra
 Védelem
  (Critical Information Infrastructure     Forrás: Davos World Economic Forum
                            Global Risks 2008 Report
   Protection = CIIP, azaz KIIV)
Ok, de mi is az?
        A kritikus infrastruktúra
            és védelme
  Definíció (2080/2008 Korm hat – Zöld Könyv):
  „Kritikus infrastruktúrák alatt olyan, egymással
  összekapcsolódó, interaktív és egymástól
  kölcsönös függésben lévő infrastruktúra elemek,
  létesítmények, szolgáltatások, rendszerek és
  folyamatok hálózatát értjük, amelyek az ország
  (lakosság, gazdaság és kormányzat) működése
  szempontjából létfontosságúak és érdemi
  szerepük van egy társadalmilag elvárt minimális
  szintű jogbiztonság, közbiztonság,
  nemzetbiztonság, gazdasági működőképesség,
  közegészségügyi és környezeti állapot
  fenntartásában.”
         A kritikus infrastruktúra
            és védelme
  Definíció folyt (2080/2008 Korm hat – Zöld
  Könyv):
  „Kritikus infrastruktúrának minősülnek azon
  hálózatok, erőforrások, szolgáltatások,
  termékek, fizikai vagy információtechnológiai
  rendszerek, berendezések, eszközök és azok
  alkotó részei, melyek működésének
  meghibásodása, megzavarása, kiesése vagy
  megsemmisítése, közvetlenül vagy közvetetten,
  átmenetileg vagy hosszútávon súlyos hatást
  gyakorolhat az állampolgárok gazdasági,
  szociális jólétére, a közegészségre,
  közbiztonságra, a nemzetbiztonságra, a
  nemzetgazdaság és a kormányzat működésére.”
            A kritikus infrastruktúra
                és védelme
  Miért kell védeni?
     Mert „kritikus” = létfontosságú
  Infrastruktúra – nem is annyira, az infrastruktúra,
   mint szolgáltatások, funkciók, folyamatok
  USA definíció:
  „Az infrastruktúrák olyan egymástól függő hálózatok és rendszerek
   összessége, amelyek meghatározott ipari létesítményeket,
   intézményeket (beleértve a szakembereket és eljárásokat, illetve
   elosztó képességeket) tartalmaznak. Mindezek biztosítják a
   termékek megbízható áramlását az Egyesült Államok védelmi és
   gazdasági biztonságának fenntartása, valamint a minden szinten
   zavartalan kormányzati munka és a társadalom egésze érdekében”
  (Critical Foundations Protecting America’s Infrastructures, The Report of the President’s
            Commission on Critical Infrastructures Protection; Washington, 1997 )
A 2005. július 7-i londoni
 terrortámadás helyszínei
          Kritikus infrastruktúra
           védelem otthon?
  OK, de ezt otthon?
  Miért, otthon mi a kritikus
  „infrastruktúra”?
  Egyáltalán van analógia?
  „Otthoni kritikus infrastruktúra”
    Család
    Egészség
    Tulajdon
      ház,
      autó,
      pénz…
    és az Adatok???
           Életünk adatokra épül!
  Adatokra épül az életünk, ha nincsenek
  adataink, nem létezünk! (hacsak nem
  Bhutan-ban élünk…)
  Miért is?
    személyi adatok (ID, egészségügy, munkaügy,
    segélyek, stb.)
    tulajdonok nyilvántartásai (ingatlan, ingóságok,
    pénz!)
    részesedések nyilvántartásai (cég tagság,
    részvény, stb.)
    kapcsolataink…
  Azaz: ha nincsen adatunk, nem is vagyunk
  (vagy nem azok vagyunk, akik vagyunk…)
        Adatainkra kell vigyáznunk!
  Tehát mire kell legjobban vigyázni?
    (a szemünk fényén kívül…)
  És mire van ráhatásunk?
  Otthoni kritikus „infrastruktúrára”
  majdnem teljesen.
  Majdnem minden a felügyeletünk alatt
  tartható
    Na meg a biztosító fizet…
  Kivéve az adataink.
  Azt nem mi kezeljük.
  Hanem az állam, bank, szolgáltatók…
            Amit tudunk,
          nekünk kell megtenni!
  Adataink legalább nálunk ne
  szivárogjanak!
    a többivel foglalkozzanak, akik kezelik,
    mi csak ellenőrizni/ellenőriztetni tudjuk,
    ha tudjuk…
  Tehát nekünk mit kell tenni?
  A biztonság adott szintjét fenntartani
    De! előtte meghatározni, hogy mi az a
    szint, amit ésszerűen fenn tudunk
    tartani
    Ez legtöbbször pénz kérdése…
           Hogyan vigyázzunk?
  Hogyan?
    OK, volt már szó IT biztonságról
  De!
  + Dokumentum biztonság
    azaz nem dobjuk a kukába a papírra felírt jelszót
    …CISA auditorok kedvence a kukafosztogatás
    de amíg a lázlapot mindenki láthatja a kórházban…
  + Fizikai biztonság!
    Kit engedünk be? Elöl hagyjuk-e az adatainkat? Fenyegetésre
    hogy reagálunk (pl. silent alarm!)?
  + Személyi biztonság
    Kivel állunk szóba? Telefonon? IWIW-en? Chat szobában? vagy a
    gangon?
Egészséges paranoia!


            Legalább a
            privát
            szféránkat
            védjük meg!
  Social Engineering!
+Psychological Operations 

								
To top