Sum MM MU nKnown by J7G2UPN

VIEWS: 22 PAGES: 84

									                                     ‫שיעור מס' 1‬

  ‫מערכות מידע מורכבות מחומרה (‪ ,)hardware‬תוכנה (‪ ,)software‬נתונים ומידע (‪ ,)data‬מסמכי‬
                   ‫מקור (‪ ,)input‬נהלים (‪ )procedures‬ומשתמשים (‪.)users‬‬
                ‫[ההבדל בין נתון למידע הוא שהמידע הוא לאחר שהנתון עובד]‬


                              ‫ההיררכיה של מערכת המידע‬
                                       ‫מערכת‬


  ‫חלק במערכת שמטפל בנושא מסוים. בד"כ מורכב ממספר יישומים.‬          ‫מודול -‬


             ‫תוכנית קצרה המבצעת תפקיד אחד מוגדר.‬     ‫יישום/אפליקציה -‬


  ‫מספר תוכניות מחשב מהוות יישום – כתיבת קוד ע"י תוכניתן לשם‬     ‫תוכניות מחשב -‬
                      ‫ביצוע פעולה מוגדרת.‬


                         ‫התפתחות היסטורית של ממ"מ בארגונים‬
                        ‫לפני שנות ה- 50 היו אמצעים ידניים בלבד.‬
  ‫שנות ה- 50 מחשבים מדור ראשון – נורות ושפורפרות, כאשר המחשב היה לביצוע פעולה אחת‬
                                        ‫בלבד.‬
   ‫שנות ה- 50 – מחשבים מדור שני – מהפיכת הטרנזיסטורים, כאשר העיבוד הוא עיבוד אצווה‬
                               ‫(‪( )batch‬ההיפך מ- ‪.)online‬‬
                                  ‫שנות ה- 50 – מסופים.‬
             ‫שנות ה- 50 – עיבוד מקוון – ‪ online‬וחדירה של המחשבים האישיים.‬
                        ‫שנות ה-50 – פריצת דרך בתחום התקשורת.‬
                 ‫המאה ה- 21 – התפתחות האינטרנט ותקשורת בין מחשבים.‬


                                  ‫גישות לעיבוד נתונים‬
             ‫2. עיבוד אצווה ‪ – batch‬יצירת הקלט מתבצעת בנפרד מהזנתו.‬
‫דוגמא – משיכת כסף מהכספומט – כאשר מושכים דף מידע מייד אחרי המשיכה לא ניתן‬
               ‫לראות את היתרה המעודכנת (כולל המשיכה הנוכחית).‬
         ‫בוצעה תנועה – התנועה תשפיע על היתרה של יום העסקים שלמחרת.‬
 ‫יש הבדל בין זמן התנועה לזמן העדכון. התנועות נרשמות במקום אחד. הבדיקה נעשית‬
    ‫‪ online‬מול התנועות השונות וזאת למרות שהיתרה שנראה עדיין אינה מעודכנת.‬            ‫1. עיבוד מקוון ‪ – online‬יצירת הקלט מתבצעת במקביל להזנתו.‬‫1‬
  ‫דוגמא – מקסימום משיכות ליום בכספומט. עבודה ישירה עם קבצי הנתונים האמיתיים‬
                  ‫וביצוע בקרות בעת הזנת עדכון או שליפת המידע.‬
   ‫יתרונות ה- ‪ – online‬מידע זמין ומותאם יותר לארגון, המחשב משמש ככלי בתהליכי‬
                 ‫העבודה בארגון ולא רק לרישום אירועים היסטוריים.‬


                           ‫ארכיטקטורה של מערכות המידע‬
    ‫2. מבנה ריכוזי – מחשב מרכזי ‪ – mainframe‬מחשב המחובר למסופים (טרמינל). כל‬
       ‫העיבודים מתבצעים במחשב המרכזי בלבד. כל ההזנות הן במחשב המרכזי.‬
‫דוגמא – להוציא מס' ת.ז. במשרד הפנים – המחשב קורא את הנתונים שבמחשב המרכזי.‬
                                  ‫חסרונות‬
‫א. נתק אפשרי בין המשתמש למחשב אשר עלול להשבית לחלוטין את פעולת המשתמש.‬
       ‫ב. דרושה השקעה גדולה בתקשורת על מנת לאפשר אמינות וזמינות גבוהה.‬
    ‫ג. דרושה אבטחת מידע ברמה גבוהה יותר, מכיוון שיש יותר משתמשים מול מאגר‬
                                  ‫מידע אחד.‬
                ‫ד. ריכוזיות של ניהול השירות והתחזוקה של המערכת.‬
                                       ‫יתרונות‬
              ‫א. הנתונים נמצאים במאגר מידע אחד אמיתי עדכני וזמין.‬
‫ב. מבנה זה מהווה פתרון עבור מקרים בהם הנתונים מוזנים במספר רב של משתמשים.‬
                     ‫ג. ניתן לפקח על המידע בצורה נוחה וקלה.‬


‫1. מבנה מבוזר – תחנות עבודה עצמאיות המחוברות ברשת תקשורת מקומית ‪local ( LAN‬‬
     ‫‪ )area network‬ו/או רשת תקשורת ארצית רחבה ‪.)wide area network( WAN‬‬
  ‫מבנה ‪ – LAN‬בנוסף לתחנות העבודה קיימים ברשת המחשב מספר מחשבים המנהלים‬
                         ‫את המרכיבים השונים של הרשת:‬
          ‫א. שרת התקשורת (‪)network / communication / file server‬‬
  ‫ב. שרת היישומים (‪ – )application server‬מאפשר לכל המסופים/תחנות העבודה‬
                ‫להפעיל יישומים שונים כמו ‪ word, excel‬וכו'.‬
‫ג. שרת בסיסי הנתונים (‪ – )database server‬מאפשר לכל המסופים לקרוא נתונים‬
   ‫פשוטים (מדדים, שע"ח). הכוונה היא לא למאגר מידע שניתן להזין אליו מידע‬
           ‫חדש אלא שרת שמאפשר לכל המסופים לעיין במידע בלבד.‬


                                       ‫יתרונות‬‫2‬
                    ‫א. אי תלות בין מרכז הארגון לבין הסניפים.‬
     ‫ב. משתמש יכול לעבוד מול תחנת המידע המקומית ומול מאגר הנתונים המרכזי‬
                                  ‫במקביל.‬
                 ‫ג. קיימת חלוקה מסודרת בין חלקי המידע בארגון.‬
                                    ‫חסרונות‬
  ‫א. מורכבות הארכיטקטורה של המבנה דורשת בקרות רבות בתאום בין כל המרכיבים.‬
         ‫ב. ממשקים רבים בין מערכות המידע לצורך יצירת מידע עדכני וזמין.‬


                ‫3. טופולוגיה – אופן הקישור בין אלמנטים שונים במערכת.‬
                      ‫קן – ‪ – BUS‬הנפוץ ביותר (משרדי רו"ח).‬   ‫יהלום – כל משתמש מחובר מראש למשתמש אחר (מרכזיות מרחביות בבזק). לא נפוץ‬
                           ‫משום שהוא יקר ולא משתלם.‬
                                 ‫טבעת – ‪RING‬‬
   ‫כוכב – כל המידע מתרכז במרכז או שלמשתמש המרכזי יש אפשרות לפנות לכל אחת‬
                                 ‫מהתחנות.‬
                                          ‫‪WAN‬‬
                           ‫מרכז מטה‬
                            ‫‪LAN‬‬          ‫מחוז דרום‬          ‫מחוז מרכז‬          ‫מחוז צפון‬
‫3‬                          ‫סניף‬       ‫סניף‬        ‫סניף3‬
                            ‫1‬        ‫2‬
    ‫בסניף יש ‪ LAN‬וכל הנתונים מועברים למחוז בו יש מדורי שכר והנהלה שנותנים שירותים‬
‫לסניפים. כל מחוז צריך לדווח להנהלה. ההנהלה מעדכנת נתונים והם מועברים למחוזות השונים‬
                                ‫ומהמחוזות לסניפים.‬


                              ‫השכבות השונות של התוכנה‬
            ‫השכבה התחתונה היא מערכת ההפעלה – ‪.operating system‬‬    ‫‪‬‬
   ‫תפקיד מערכת ההפעלה – להפעיל הדפסות, העברות קבצים, לתרגם את הפקודות של‬
                            ‫המשתמש לשפת מחשב.‬
                         ‫תקשורת – התחברות לאינטרנט.‬   ‫‪‬‬
                     ‫בסיסי הנתונים – נתוני תשתית ‪.data base‬‬  ‫‪‬‬
   ‫אפליקציה – פיתוח יישומים – נעזרת במסדי הנתונים, שנעזרים בתקשורת, שנעזרת‬   ‫‪‬‬
                               ‫במערכת ההפעלה.‬
                     ‫יש לציין שלפני מערכת ההפעלה יש חומרה.‬


                          ‫המבנה הפנימי של מערכת ההפעלה –‬
                                  ‫הבסיס – חומרה.‬
‫שכבה שניה – מערכת הקבצים – הקוד, התוכניות של מערכת ההפעלה, הגדרות וקבצי ‪– bat, exe‬‬
                                      ‫תוכניות עזר.‬
                                   ‫סביבות טכנולוגיות‬
  ‫א. דואר אלקטרוני – אסטרטגיה לפיה הדואר מועבר לארגון/בארגון באמצעים אלקטרוניים.‬
  ‫ב. אפסון מסמכי מקור – ‪ – imaging‬צילום דפי הנייר אל תוך המחשב אל תוך קטלוג וקישור‬
                                ‫המידע ע"י מפתחות.‬
    ‫נעשה שימוש בטכנולוגיות של קידוד ופענוח נתונים המתמזגים במאגרי מידע קיימים.‬
  ‫ג. ‪ – EDI‬העברת נתונים אלקטרונית בין ארגונים ה בתקנים בינ"ל. יתרון – קיצור פרק הזמן‬
                ‫הדרוש לחיפוש וכן חסכון במקומות אחסון ובעלויות נייר.‬
‫חסרונות – נושא אבטחת המידע – צריך שהמידע יהיה מוצפן ומקודד על מנת למנוע אפשרות‬
                               ‫שהמידע יינזק בדרך.‬
                     ‫ד. ‪ – EFT‬העברות כספיות בין מוסדות פיננסיים.‬
‫4‬
                                     ‫שיעור מס' 2‬

        ‫רשת תקשורת מקומית (‪ –)LAN‬קבוצה של משתמשים שעובדת במקום פיסי אחד.‬
     ‫רשת תקשורת רחבה (‪ – )WAN‬רישות של ארגון מסוים בעל פריסה גיאוגרפית. בד"כ בכל‬
             ‫מחוז/אשכול של רשת תקשורת רחבה קיימת רשת תקשורת מקומית.‬
                   ‫הרשת הרחבה מתאימה עצמה למבנה של אותו ארגון.‬


            ‫מחשב בנוי מחומרה (שכבת בסיס) ומתוכנה. התוכנה מחולקת לשכבות –‬
   ‫מערכת הפעלה – השכבה הקרובה ביותר לחומרה. מדובר בתוכנה הבסיסית שמטרתה‬     ‫‪‬‬
  ‫לדאוג שכל מרכיבי המחשב יפעלו, לתמוך בניהול הקבצים (לתת שמות, למחוק ולהוסיף‬
                                  ‫קבצים וכו').‬
  ‫השכבות הגבוהות יותר של התוכנה נקראות "יישומים". אותן שכבות מתרחקות בעצם‬    ‫‪‬‬
           ‫מהחומרה על מנת שיוכלו לפעול גם בסוגים אחרים של חומרה.‬
      ‫בסיס נתונים – מטרתו לשאוב נתונים מסוימים ולהציב אותם בשכבה אחרת.‬    ‫‪‬‬


          ‫היתרון של עבודה בשכבות – ניתן להשתמש ביישומים שונים בחומרות שונות.‬
                 ‫מה שמחבר את התוכנה לחומרה היא בעיקר מערכת ההפעלה.‬


                        ‫התפתחות ביקורת מערכות מידע ממחושבות‬
            ‫‪ - EDP‬ענ"א – עיבוד נתונים אלקטרוני. הדגש היה על עיבוד מידע בלבד.‬
                                    ‫‪ – IS‬מערכת מידע.‬
                                  ‫ביקורת ממ"מ כוללת:‬
                    ‫2. ביקורת (‪ – )audit‬בדיקת דברים לאחר מעשה.‬
  ‫1. בקרה (‪ – )control‬אמצעי בקרות שמובנים בתוך המערכות. מטרתם למנוע דברים בלתי‬
                                     ‫רצויים.‬
                                  ‫‪ – IT‬טכנולוגיות מידע.‬


‫ביקורת מערכות מידע ממוחשבות – אמצעי לבדיקת דרך קבלת החלטות, תהליכי עבודה ותוצרים‬
                     ‫בהם מהווה המחשב מרכיב עליו מסמך הארגון.‬
     ‫במרבית הארגונים המחשב משמש כבסיס לקבלת החלטות (לדוגמא: תזרים מזומנים).‬


                             ‫קיימות שתי קבוצות של צרכנים:‬
  ‫2. מחוץ לארגון – מבקר החשבונות (רו"ח). תפקידו לתת חוות דעת על הדוחות הכספיים.‬
              ‫לצורך כך עליו לאסוף מידע, לבצע מדידה ובדיקות מבססות.‬
               ‫הבעיות שרו"ח נתקל בהן כאשר הוא מגיע לבצע ביקורת –‬
        ‫א. לא יכול לעבור על נתיב הביקורת בלי להסתמך על מערכת המידע.‬‫5‬
      ‫נתוני מקור‬        ‫מערכת מידע‬       ‫פלט סופי (דוחות)‬


      ‫ב. בעיה כאשר הנתונים במערכת לא מדויקים, לא אמינים או לא שלמים.‬
        ‫ג. לעיתים כמויות הנתונים גדולות והקשרים בין הנתונים מורכבים.‬
   ‫ד. חלק מהפעילות החשבונאית היא תוצר של מערכת מידע ולא נתמכת על ידי‬
                    ‫מסמך המקור המהווה אסמכתא.‬
‫לעיתים המערכת מייצרת באופן עצמאי תנועות. לדוגמא: ברכישת סחורה מספק‬
‫מתקבלת בד"כ חשבונית המהווה מסמך מקור אך לעומת זאת תנועות של ריבית,‬
  ‫שערוך או תנועות שהגיעו אוטומטית ממערכת אחרת – לא תמיד קיים מסמך‬
                                 ‫מקור.‬


    ‫לגבי ארגונים רבים המשאב העיקרי הוא מערכת המידע. רוב הפעולות מבוצעות ע"י‬
                                   ‫המחשב.‬
    ‫כאשר נופלת תקלה במחשב נגרם נזק כספי. מעילה בד"כ קשורה בסכומים גבוהים.‬
      ‫כמו כן החלטות שגויות בעקבות תקלה במחשב עלולה למוטט את הארגון.‬
‫כיום משקיעים משאבים עצומים במחשוב – %0 - %52 מעלויות הכוללות של החברה הן‬
                             ‫עלויות המחשוב.‬
             ‫מתוך כל הסיבות הנ"ל נדרשת בקרה חזקה על נושא המחשוב.‬


‫1. בתוך הארגון – המבקר הפנימי - חוק הביקורת הפנימית – 1002 קובע כי המבקר הפנימי‬
   ‫צריך לבדוק כמעט את כל התחומים בחברה וכמובן שבין השאר את נושא המחשוב.‬
 ‫מנהל הכספים – צרכן של מערכת המידע ומכאן שמהווה גם צרכן של ביקורת מערכות‬
                                   ‫המידע.‬
  ‫מנהל מערכות מידע – לכאורה מהווה את הגוף המבוקר אמנם ירצה לבצע ביקורת על‬
    ‫המערכת בכדי לבדוק שאכן המערכת מספקת את השירותים שהיא נדרשת לספק.‬


                  ‫לכל צרכן יהיו דגשים שונים לגבי ביקורת מערכת המידע:‬
                                     ‫חומרה‬  ‫‪‬‬
                          ‫בדיקה ספציפית של היישומים‬  ‫‪‬‬
                         ‫יעילות ואפקטיביות של המערכת‬  ‫‪‬‬
                                 ‫אבטחת מידע‬   ‫‪‬‬
                                  ‫מבנה ארגוני‬  ‫‪‬‬


  ‫מבקר החשבונות שם קודם כל דגש על המערך החשבונאי ולאחר מכן יתן דגש על נושאים אחרים‬
                                       ‫בהתאם.‬
‫6‬
             ‫ישנן מס' בעיות המאפיינות את סביבת מערכות המידע הממוחשבות:‬
   ‫2. שימוש בלתי נאות בטכנולוגיה – מערכות המידע לא מתאימות לצרכים ולדרישות של‬
    ‫הארגון במישור הפונקציונאלי או מבחינת זמינות המערכת – עיכוב בקבלת המידע.‬
    ‫1. בכל ארגון הצרכים משתנים ולכן מערכות מתיישנות כבר אינן עונות על הדרישות.‬
                            ‫3. שגיאות שחוזרות על עצמן.‬
  ‫4. "השפעת הדומינו" של שגיאות – כאשר יש שגיאה במקום אחד עלולה להשפיע נקודתית‬
   ‫אך גם על מהלכים עתידיים. לא ניתן לומר היכן השגיאה תשפיע וכן גם לאחר איתור‬
                         ‫שגיאה לא ניתן לומר מה מקורה.‬
  ‫0. עיבוד "בלתי לוגי" – תכנון מערכת מחשב בוסס על מערכת כללים (אלגוריתם). לעיתים‬
  ‫במהלך התכנון נעשית שגיאה לוגית, כלומר אחד הכללים לא היה נכון. המערכת תעבוד‬
        ‫באופן תקין אך לפי כלל שגוי והשגיאה תגרור ביצוע לא נכון של מהלכים.‬
                ‫0. בעיה בתרגום של צורכי המשתמשים לצורכי התוכנה.‬
                        ‫0. חוסר היכולת להגיב בצורה מהירה.‬


                     ‫לסיכום הקשיים שעומדים בפני מבקר החשבונות:‬
                           ‫2. תלוי באמינות נתוני המערכת.‬
   ‫1. אפשרויות המעקב מוגבלות (מבחינת נתיב ביקורת, תנועות שנוצרות באופן אוטומטי).‬
                               ‫3. חתימות והרשאות.‬
‫4. נתונים היסטוריים של מערכת מידע מגובים על מדיה אלקטרונית – שוב מחייב את רו"ח‬
                          ‫להשתמש במערכת המידע.‬
            ‫0. העברת מידע בין מערכות מחשב, באותו ארגון או בין ארגונים.‬


                 ‫עד שנת 0002 ניסו רו"ח לחשוב כיצד להתמודד עם הבעיה –‬
‫2. אסטרטגיית ביקורת מסביב למחשב – ניתן להשתמש באסטרטגיה זו בהתקיים התנאים‬
                           ‫המצטברים הבאים:‬
‫א. כאשר המערכת היא פשוטה, כלומר רושמת אירועים על סמך מסמכי מקור ואין‬
                      ‫תנועות שנוצרות באופן אוטומטי.‬
             ‫הלוגיקה של הרישום זהה ללוגיקה של הרישום הידני.‬
   ‫ב. מדובר בחבילת תוכנה אמינה וסטנדרטית, כלומר לא סביר שיהיו בה תקלות.‬
    ‫ג. נתיבי הביקורת ברורים – ניתן לבדוק באופן ברור שהפלט תואם את נתוני‬
                      ‫המקור ללא בדיקה של המערכת.‬
   ‫[גם כאשר עובדים ע"פ אסטרטגיה זו – עדיין מחויבים לבדוק שהמערכת תקינה]‬
     ‫1. ביקורת דרך המחשב – בדיקה של המערכת עצמה, הלוגיקה, אמצעי הבקרה של‬
                         ‫המערכת, הנתונים המעובדים.‬
‫ביקורת כזו תיעשה כאשר מדובר בנבכי קלט-פלט רבים ומורכבים וכן כאשר הבקרות של‬
                   ‫המערכת הן מנגנונים פנימיים של המערכת.‬
                    ‫יש לבדוק שאכן המנגנונים פועלים כראוי.‬


‫7‬
    ‫הביקורת יכולה להיות הפעלה פיסית של המערכת עצמה או בדיקה באמצעות כלים‬
                              ‫ממוחשבים חיצוניים.‬
      ‫ביקורת דרך המחשב כרוכה במשאבים כספיים ולכן חשוב לתכנן את הביקורת.‬


                                       ‫גילוי דעת 66‬
     ‫יצא בסוף שנת 00 לאחר סדרה של גילויי דעת בינלאומיים שניסו למצוא פתרון את בעיית‬
                           ‫הביקורת של מערכות מידע ממוחשבות.‬
      ‫גילוי הדעת כולל גם סדרה של נספחים הדנים בנושאים אשר נמצא לנכון לתת להם דגש.‬
   ‫סעיף 2 בגילוי הדעת מתאר את מטרת גילוי הדעת - להנחות את רו"ח כיצד ליישם את תקנים 0‬
  ‫(מיומנות), 0 (תכנון ופיקוח), 0 (סקר בקרה פנימית) ו- 52 (ניירות עבודה) בביקורת מערכות מידע‬
           ‫ממוחשבות – אותם התקנים המושפעים מסביבת מערכות מידע ממוחשבות.‬
                    ‫סעיף 1 – מתאר מהי סביבה של מערכת מידע ממוחשבת.‬
   ‫סעיף 3 – מטרות הביקורת והיקפה אינן משתנות... במילה "היקף הביקורת" אין הכוונה לנהלי‬
                      ‫הביקורת אלא לכך שמטרת הביקורת אינה משתנה.‬
   ‫הנהלים עשויים להשתנות, על סיכוני הביקורת (‪ AR = )IR * CR * DR‬וכן על תכנון הביקורת.‬
                          ‫סעיף 4 – אסטרטגית ביקורת מסביב למחשב.‬
                       ‫סעיף 0 – מזכיר את תקן 0ביקורת ותקן ביקורת 0.‬
    ‫סעיפים 0,0 – הסיבה לכך שגילוי הדעת התעכב כשנה וחצי. הוראות הסעיפים מהווים בעיה‬
‫מבחינה מעשית. ללא קישורים מתאימים קשה לבצע את הביקורת וגם כאשר מעסיקים מומחה –‬
                       ‫קשה מאוד לפקח על עבודתו כפי שדורש הסעיף.‬
                        ‫סעיף 0 – מזכירים את הוראות תקן ביקורת 0.‬
 ‫סעיף 0 – כמו בכל פעם שמבקרים חברה בפעם הראשונה יש לאסוף מידע אודות סביבת החברה.‬
 ‫נספח א' מנחה את רו"ח איזה סוג של מידע יש לאסוף – כולל בין היתר מידע על המבנה הארגוני,‬
  ‫החומרה והתוכנה הבסיסית, האם מדובר בתוכנות מדף או בפיתוחו של הארגון, נהלי תחזוקה‬
     ‫והפעלה, מידת ריכוזיות / ביזור של רשת התקשורת, זרימת הנתונים במערכת וממשקים‬
                      ‫המייצרים נתונים חשבונאים, אבטחת מידע וכו'.‬
                    ‫[יש לציין שמדובר רק באיסוף מידע על סביבת החברה]‬
    ‫סעיף 52 – לאחר איסוף המידע יש לתכנן את הביקורת. התכנון עלול להיות מושפע מהמידע‬
                           ‫שנאסף לגבי מערכת המידע של החברה.‬
   ‫סעיף קטן 2 קובע כי יש להבין כל יישום חשבונאי משמעותי. היישום עשוי להיחשב מורכב אם‬
                ‫נפח העסקאות הוא כזה שהמשתמשים יתקשו לזהות שגיאות ...‬
             ‫סעיף קטן 1 קובע כי יש להבין את המבנה הארגוני של פעילות הממ"מ.‬
                               ‫סעיף קטן 3 – זמינות נתונים.‬
    ‫סעיף 22 – מזכיר את תקן ביקורת 0. בנוסף על רו"ח לקחת בחשבון בעריכת הסקר את נושא‬
                                 ‫המערכות הממוחשבות.‬
‫8‬
                         ‫סעיף 32 – חלוקה של מסורתית לבקרות -‬


                              ‫בקרות‬


                        ‫ממוחשבים‬      ‫ידניים‬


                   ‫יישום‬        ‫כלליות‬


   ‫בקרות ידניות – עושים במסגרת סקר הבקרה הפנימית ללא קשר למערכת המידע הממוחשבת.‬
   ‫בקרות ממוחשבות כלליות – כל מה שקשור ישירות ליישום (למשל בקרה שמונעת לבצע כניסה‬
                        ‫של מוצר למערכת המלאי שאין בגינו הזמנה).‬
                        ‫כל מה שאיננו בקרת יישום הינו בקרה כללית.‬
   ‫סעיף 42 – הערכת הסיכונים. רשימת כל הגורמים שיכולים להשפיע על הסיכונים כלומר אותן‬
                    ‫בעיות וקשיים המקשים על מעקב אחר נתיב הביקורת.‬
  ‫סעיף 02 – ראיות ביקורת – תקן 52. גם בבדיקת מערכת ממוחשבת יש לבצע תיעוד (יכול להיות‬
                     ‫על מדיה ממוחשבת שבהחלט מהווה ראיית עבודה).‬
  ‫‪ Computer Assisted Audit Techniques –CAAT‬טכניקות ביקורת באמצעות מחשב. נבצע‬
   ‫בדיקות אלו כאשר אין אסמכתאות בכתב, תנועות שמבוצעות אוטומטית, אין פלט חזותי וכו'.‬
   ‫נספח ב' – סביבת מחשבים אישיים – סביבה נגישה ונפוצה אך פחות מסודרת ממחשב מרכזי.‬
                            ‫נספח ג' – סביבת מחשבים ‪.on line‬‬
                                ‫נספח ד' – בסיסי נתונים.‬
                       ‫נספח ה' – טכניקות ביקורת באמצעות מחשב.‬
                                ‫נספח ו' – לקט מונחים.‬
              ‫נספח ז' – מתוכנן לצאת בשנה הבאה – אינטרנט ומסחר אלקטרוני.‬
‫9‬
                                     ‫שיעור מס' 3‬

                                  ‫מתרגל: ערן אוסטפלד‬
                            ‫טל': 300000 – 405, 0010220 – 35‬


                                  ‫מערכות פיננסיות‬
                     ‫מערכות מידע המנהלות את הרישומים הכספיים‬
          ‫ספר ראשי – מערכת הנה"ח בחברה – דיווחים כספיים/חשבונאיים כלליים.‬


                     ‫ספר עזר ספקים‬
                      ‫ספר עזר מלאי‬           ‫ספר ראשי‬
                     ‫ספר עזר מכירות‬


  ‫ספר עזר מנהל את הפעולות באופן פרטני כמערכת מידע נפרדת. בספר העזר דיווחים מלאים‬
                 ‫ובספר הראשי מופיעים ריכוזים של הפעולות בספרי העזר.‬
 ‫לא כל אירוע בספר עזר משפיע על הספר הראשי – לדוגמא: אירוע של כניסה למחסן מופיע בספר‬
  ‫עזר המלאי אך לא תבוא לידי ביטוי בספר הראשי. תנועות בעלות אופי דומי לא ייכנסו לספר‬
                          ‫הראשי בנפרד אלא בסכום כולל אחד.‬


                           ‫בספר הראשי שני קבצים עיקריים:‬
         ‫2. קובץ תנועות – בו מפורטות כל התנועות (פקודות יומן) בין החשבונות.‬
                        ‫קובץ התנועות חייב להסתכם לאפס.‬
       ‫1. קובץ יתרות – בו מפורטות היתרות הסופיות של הסעיפים השונים במאזן.‬
                         ‫לכל סעיף בדוח הכספי קיים מספר מייצג.‬


 ‫בעבר נהגו מבקרי מערכות המידע הממוחשבות להתעסק רק בספר הראשי. כיום בודקים גם את‬
 ‫ספרי העזר, משום שהפעולות מבוטאות קודם כל בספרי העזר ולאחר מכן עוברות לספר הראשי‬
                                 ‫באמצעות ממשקים.‬
                              ‫[ממשק – העברת נתונים]‬
                        ‫רו"ח חותם על הנתונים שבספר הראשי.‬


                    ‫מאפיינים של מערכות מידע פיננסיות – ספר ראשי:‬
    ‫2. רב חברתית – כאשר קיימות חברות בנות, אחיות – כל חברה אמורה להפיק דוחות‬
   ‫כספיים משל עצמה (ספרי עזר וספר ראשי). מערכת המידע הפיננסית מסוגלת לתמוך‬
                          ‫בחברות רבות הקשורות בינן.‬
  ‫יש לפתוח חברה ראשונה עם מערך החשבונות האישי שלה. בנוסף ניתן לפתוח מערך‬
 ‫חשבונות לחברה נוספת – חברת בת. מערכת המידע תומכת, כאמור, בניהול של מערכת‬
‫01‬
 ‫חשבונות של כמה חברות, כל אחת בנפרד (ניתן לקבל מידע על חברה מסוימת באמצעות‬
                                 ‫שאילתא).‬
    ‫1. רב מטבעית – חברות שונות מדווחות במט"ח (בכפוף לתנאים לדיווח במט"ח). ניתן‬
                       ‫לדרוש מאזן בוחן עפ"י מטבעות שונים.‬
 ‫3. רב שנתית – ניתן להפיק מאזנים לתקופות שונות. לא ניתן לשנות נתונים לאחר שנסגרה‬
                              ‫מערכת לשנה מסוימת.‬
        ‫במידה ונתגלתה טעות לאחר שנסגרו הספרים יש לעשות תיקונים ידניים.‬


                                      ‫מעגל מכירות‬
   ‫הצעה ללקוח – מנהלי המכירות מציעים הצעות ללקוחות במטרה לקדם מכירות. ההצעות‬
                     ‫שנשלחו ללקוחות ממתינות לאישור (ע"י הלקוח).‬
‫כאשר ההצעה מאושרת על ידי הלקוח נדרוש ממנו להפיק תעודת הזמנה, ולשלוח אותה למחלקת‬
                                 ‫המכירות של החברה.‬
                 ‫תעודת ההזמנה מוזנת לספר עזר מכירות ומחכה לאישור.‬
    ‫[לא כל לקוח ששלח תעודת הזמנה מקבל אישור – לעיתים בעל חוב כלפי החברה למשל]‬
  ‫כאשר ההזמנה מתקבלת – יש להכין את המשלוח ללקוח ולצורך כך יש לבצע בדיקה במלאי.‬
                   ‫במידה והמלאי הנדרש קיים ניתן להכין את המשלוח.‬
  ‫אם המלאי לא קיים – צריך לפנות לספקים ואילו מדובר בחברה יצרנית – צריך להזמין חומרי‬
          ‫גלם ולהריץ פקודות עבודה הנדרשות על מנת לייצר את המוצרים הנדרשים.‬
         ‫לאחר שהמוצרים מוכנים – משלוח המלאי שמשמעותו הפקת תעודת משלוח.‬
       ‫תעודת המשלוח נוצרת בספר המלאי ובספר המכירות מופיע עדכון סטטוס הזמנה.‬
 ‫בסופו של התהליך – מסירת המלאי (תעודת המשלוח חוזרת אל החברה חתומה על ידי הלקוח).‬
      ‫במסירת המלאי נרשמת "גריעה" בספר המלאי ובספר הראשי נרשמת פקודת היומן –‬
                                     ‫ח' עלות מכר‬
                                    ‫ז' מלאי‬
    ‫הפקת חשבונית – הרגע בו מכירים בהכנסה (בד"כ שולחים את החשבונית יחד עם משלוח‬
         ‫הסחורה). הפקת החשבונית נעשית בספר המכירות ומתווסף למאגר החשבוניות.‬
                   ‫השפעה על הספר הראשי – רישום פקודת היומן - ח' לקוח‬
             ‫ז' מכירות‬
          ‫ז' מע"מ עסקאות‬
   ‫כאשר מתקבל התקבול מהלקוח – צ'ק, אשראי וכו'. נרשום את התקבול בספר המכירות ונפיק‬
             ‫קבלה (לאחר שבדקנו כי התקבול תואם את הסכום שבחשבונית וכו').‬
                             ‫בספר הראשי נרשום – ח' מזומן/בנק‬
                              ‫ז' לקוח‬
                       ‫מערכות נוספות שמושפעות – ספר קופה, גזברות.‬
‫11‬
                                     ‫מאגרי מידע‬
   ‫2. מאגר מידע לקוחות – מס' לקוח (שדה מפתח - מס' הזיהוי), פרטי לקוח, קו אשראי,‬
                                  ‫תנאי תשלום.‬
                ‫1. מלאי – מס' פריט, תיאור, משקל/יחידות מוצר, ערך‬
 ‫3. הזמנות – מס' הזמנה, תאריך, מס' לקוח, אישר מכירות, תנאי תשלום, כתובת למשלוח.‬
              ‫4. תעודות משלוח – מס' תעודה, תאריך, מס' הזמנה, כמות.‬
         ‫0. חשבוניות – מס' חשבונית, תאריך, מס' לקוח, סכום, תעודת משלוח.‬


    ‫ראיות הביקורת הם בקבצים – ניתן לבדוק שכל הגריעות במחסן התבצעו בצורה מושלמת‬
          ‫ובהתאם לתעודות המשלוח, שהתקבולים נרשמו בהתאם לחשבוניות וכו'.‬


                                      ‫מעגל הרכש‬
                                ‫[רכוש קבוע, מלאי וכו']‬
   ‫התחלת התהליך – דרישת רכש (‪ – )PR‬מערכת לוגיסטית המנהלת את מערך הרכש, הייצור,‬
                                   ‫השינוע והאספקה.‬
    ‫פועל הייצור, המחסנאי מבחינים בחוסר בייצור. יש צורך להזמין חומרי גלם (בהתאם לעץ‬
                                       ‫המוצר).‬
               ‫דרישת הרכש הן בגדר המלצות, כלומר לא מדובר באירוע מחייב.‬
   ‫אישור הרכש – ההמלצות מגיעות לבעלי התפקידים הרלוונטיים. היררכיית אישורים ובקרות‬
                              ‫(בהתאם לסכומים הנדרשים).‬
    ‫לאחר אישור דרישת הרכש מופקת הזמנת רכש (‪ – )PO‬מועברת לקניינים של החברה אשר‬
 ‫תפקידם לזהות את הספק האידיאלי מבחינת החברה (איכות מוצר, מחירים וכו') ולהזמין מהם‬
                                    ‫את המוצרים.‬
 ‫הזמנת הרכש קשורה גם כן במערכת לוגיסטית ובמערכת התקציב. ברגע שמופקת הזמנת רכש –‬
                 ‫מחייבים את הסעיף התקציבי של המחלקה שביצעה הזמנה.‬
‫קבלת הסחורה – המחסנאי מקבל לידיו תעודת משלוח ועליו לבדוק שאכן הגיע אליו מה שהוזמן.‬
  ‫בספר המלאי נרשמת תנועת כניסה למחסן. במערכת הלוגיסטית נסגרת ההזמנה. בספר הראשי‬
                           ‫נראה השפעה – ח' מלאי/רכוש קבוע‬
                            ‫ז' ספקים‬
    ‫קליטת חשבונית – לאחר בדיקת הסכומים והכמויות מתקבל אישור במערכת. לאחר מכן‬
                            ‫מתבצעת הזנה לספר עזר ספקים.‬
                     ‫בספר הראשי נרשמת הפקודה – ח' ספקים במעבר‬
                     ‫ח' מע"מ תשומות‬
                    ‫ז' ספקים‬


               ‫תשלום – ספר ספקים – אירוע תשלום (בסיום תקופת האשראי).‬


                       ‫בספר הראשי נרשמת הפקודה – ח' ספקים‬


‫21‬
                   ‫ז' בנק/ מזומן‬
                   ‫ז' ניכוי במקור‬
                      ‫מערכות נוספות שמושפעות – ספק קופה, תקציב.‬


                                     ‫מאגרי מידע‬
              ‫2. מאגר מידע ספקים – מס' ספק, פרטים, ניכוי במקור וכו'.‬
           ‫1. דרישות רכש – מס' דרישה, תאריך, מזמין, מאשר, כמות, מק"ט.‬
                     ‫3. הזמנות – מס' הזמנה, תאריך, ספק, סכום.‬
          ‫4. כניסות מלאי – מס' תעודת כניסה, תאריך כניסה, ספק, מס' הזמנה.‬
    ‫0. תשלומים – מס' צ'ק/העברה בנקאית, בנק, סכום, תאריך, ספק, חשבונית וכו'.‬


       ‫האירועים מתנהלים בספרי העזר. האירועים מרוכזים אחת לחודש לספר הראשי.‬
 ‫שינויים בהון למשל – אין בגינם ספרי עזר ולכן נעשות פעולות ישירות בספר הראשי (ע"י אנשים‬
                       ‫בעלי הרשאה לבצע פעולות מסוימות בהון).‬
           ‫יש לציין שצריך לבדוק שהיתרות של ספרי העזר מופיעות בספר הראשי.‬


          ‫שאלה ממבחן (שאלה 4 במבחן מועצה – חורף 95) – חברת "השיווק הישיר"‬
                    ‫החברה מוכרת מוצרים שונים באמצעות סוכנים –‬
        ‫לכל סוכן מאגר לקוחות משלו. הקשר בין הסוכנים ללקוחות הוא קשר טלפוני.‬
                      ‫הלקוחות משלמים באמצעים כרטיסי אשראי.‬
     ‫הסוכנים מעבירים לחברה את ההזמנות השונות ואת החיובים (אל המחשב המרכזי).‬
                   ‫לקוח‬       ‫לקוח‬

                           ‫רשת‬
      ‫לקוח‬
            ‫קשר טלפוני‬       ‫סוכן‬  ‫מקומית‬          ‫לקוח‬
                         ‫ב'‬
      ‫לקוח‬     ‫סוכן‬                  ‫סוכן‬
              ‫א'‬                    ‫ג'‬       ‫לקוח‬
              ‫הזמנות‬
              ‫חיובים‬
                       ‫חברת השיווק‬
                          ‫הישיר‬
                                ‫סליקה‬

                   ‫ספקים‬           ‫חברת אשראי‬


                ‫הפריטים מועברים לבתי הלקוחות באמצעות ספקי משנה.‬
 ‫ניתן לראות שהחברה לא מנהלת מלאי/מחסנים. הספקים הם אלו שמנהלים את מחסני המלאי.‬


‫31‬
                         ‫קיימים ממשקים בין החברה לספקים.‬
                          ‫הוחלט להחליף את מערכת המחשב.‬
   ‫החל משנת 00 פועלת בחברה מערכת מחשב חדשה – התבצעו מבחני הרצה ו"הסבה במקביל"‬
                               ‫לעבודה במערכת הישנה.‬
         ‫למרות שמערכת המחשב החדשה עברה בדיקות רבות התגלו בה מס' באגים:‬
‫2. לקוחות מסוימים לא חויבו בגין חובם ובמקום זאת חויבו לקוחות אחרים – כנראה נובע‬
     ‫מבעיות בממשקים של המערכת החדשה. הקליטה לא מבוצעת בצורה שלמה.‬
   ‫1. לקוחות מסוימים התבררו שחשבונותיהם בבנק חויבו בסכומים גדולים יותר או שונים‬
 ‫מההסדרים בעסקאות – כנראה נובע מבעיות בממשקים בהעברת הנתונים. כמו כן יתכן‬
             ‫שקיימת בעיה במידע שאצל חברת האשראי או אצל הספקים.‬
         ‫סביר להניח שהבעיה נובעת בהעברת הנתונים בין המרכזים המרוחקים.‬
 ‫3. בחודש 00/1 התברר שקיימות יתרות חובה רבות לא ממוינות – במערכת הישנה הייתה‬
 ‫יתרת חוב וניתן היה לייחס אותה ללקוחות מסוימים. במערכת החדשה הועברה היתרה‬
   ‫בסכום אחד ולא ניתן היה לדעת למי שייכים הסכומים המרכיבים את אותו החוב.‬


                                     ‫נדרש א' –‬
                 ‫פרט את הבקרות הפנימיות שהחברה הייתה אמורה ליישם.‬


  ‫באתר הסוכנים היינו מצפים לראות בקרות קלט של הזמנות הלקוח - בקרות של אישור עסקה‬
 ‫מול לקוח, בדיקת כרטיס אשראי, תעודות זיהוי, הקלדת סכום מוטעה, אישורי מנהל לעסקאות‬
       ‫גדולות, תיעוד אירועים, אבטחה באתרי הסוכנים לגבי נתונים של כרטיסי אשראי.‬
 ‫היינו מצפים לראות בקרות ממשקים בין הסוכנים לחברה – סיכומי ביניים, סיכומי ביניים של‬
   ‫מספרי הזמנות/קטלוגים (חסרי משמעות אך בעלות אפקט בקרת שלמות), סיכומי רשומות‬
‫בקרות באתר החברה – בקרות קליטת נתונים, התרעה נגד עסקאות מסוימות, לדוגמא: אי אישור‬
               ‫הזמנות מסוימות עם לקוחות שנקבע כי לא לעשות עימם עסקאות.‬
 ‫בקרות עיבוד, בקרות ממשק מול חברת האשראי ומול הספקים, בקרות חתך, בקרות פלט (הפקת‬
                                        ‫דוחות).‬

                                      ‫נדרש ב' –‬
    ‫לא ניתן היה להעביר את יתרות הלקוחות ממערכת למערכת ולכן היה צורך להפעיל את שתי‬
                                  ‫המערכות במקביל.‬
           ‫נשאלת השאלה – אילו בקרות נדרשות על מנת לשלוט על תהליך ההסבה.‬
‫41‬
                                ‫בקרות במערכת הישנה –‬
                                      ‫בקרות חתך‬
                  ‫2. איסור רישום תנועות מכירה לאחר ה- 40/12/23.‬
   ‫1. רישום תנועת החזרה ב- 00 תתבצע במערכת הישנה רק אם נרשמה עבור אותו מוצר‬
                               ‫מכירה ב- 40.‬
 ‫המשמעות היא שרק אם נפתח חשבון ללקוח בשנת 40 ובסופו של דבר התבצעה המכירה‬
                                 ‫בשנת 00.‬
      ‫3. רישום תנועות כספיות במערכת הישנה רק אם הן עבור מכירות שבוצעו ב- 40.‬
               ‫4. חסימת האפשרות להפיק חשבונית מס במערכת הישנה.‬
‫0. לקוח שחובו מתאפס במערכת הישנה – חשבונו ייחסם (יותר לא ניתן יהיה להזין פקודות‬
                                  ‫בחשבונו).‬
                                 ‫בקרות שלמות וחתך‬
                  ‫2. יש ליצור בקרה שנתונים לא יוזנו לשתי המערכות.‬
                ‫1. יש לבדוק שכל תנועה תירשם באחת משתי המערכות.‬
        ‫3. יש להפיק "דוח חריגים" עבור תנועות כפולות ותנועות שלא נרשמו כלל.‬


                                       ‫נדרש ג' –‬
         ‫לאור הבאגים שהתגלו (בעיקר בסעיף ב'), האם יש צורך בשינוי היקף הביקורת.‬


        ‫רוח הדברים – יש צורך לשנות את תוכנית הביקורת ולבדוק את הבעיות שהועלו.‬
                                ‫סעיפים 51-02 בגל"ד 00 –‬
               ‫סעיף 02 מצטט את תקן מס' 52 (ראיות הביקורת וניירות עבודה)‬
     ‫סעיף 02 – הנהלים לאיסוף ראיות העבודה עשויים להשפיע על נהלי הביקורת (ידניים,‬
‫אלקטרוניים). בחברת השיווק הישיר קיימים קשיים – נדרשים כישורים של מנהל מערכות מידע.‬
  ‫סעיף 51 – בהעדר נתיבי ביקורת הנראים לעין ... בדומה למאפיינים של חברת השיווק הישיר‬
 ‫קובע גילוי הדעת כי צריך להרחיב את הבדיקות ולהיעזר במבקר ענ"א (עיבוד נתונים אלקטרוני).‬


                                      ‫נדרש ד' –‬
   ‫בבדיקה נמצא כי אין מערכת אבטחת מידע כלל. האם הבדיקות ישתנו, האם יש להעיר על כך‬
                                     ‫לחברה וכיצד.‬
   ‫[כיום לא קיימת "מערכת" אבטחת מידע אלא מיושמת כבר בבסיס הנתונים, בשלב יישום וכו'‬
                   ‫ולכן כוונת השאלה היא שאין התייחסות לאבטחת המידע]‬


                     ‫יש להתייחס לנתונים רגישים כגון: כרטיסי אשראי.‬
                           ‫נספח א' בגל"ד 00 – בקרות כלליות:‬
     ‫.... אבטחת מידע לוגית ופיסית הן במערכות היישומיות והן במערכות הבסיסיות (מערכת‬
                               ‫ההפעלה, בסיסי הנתונים).‬‫51‬
‫ההשפעה על פעולתו של רו"ח – עליו לבדוק את הבקרות הקיימות ולהמליץ לחברה לאמץ בקרות‬
                                      ‫פנימיות.‬
‫בקרות לוגיות – אימות של המשתמשים השונים, בדיקת הסיסמאות – האם הן עונות על התקנים‬
         ‫לגבי הרכב הסיסמה, הגבלת מס' ניסיונות כניסה, תדירות החלפת סיסמאות.‬
   ‫‪ – FW‬שערי הכניסה בארגון מול הסוכנים. מומלץ לכתוב חוק שרק מאתרי הסוכנים יכולים‬
                                  ‫להתקבל פקודות.‬
 ‫בקרות פיסיות – בקרות גישה לאתרים (לסוכנים, לחברה), בקרות כניסה לחדרי המחשב, בקרות‬
   ‫כלליות (אש, עשן, הצפה, חשמל), גיבויים לנתונים, תוכנית התאוששות לשעת חירום (‪.)DRP‬‬
‫61‬
                                     ‫שיעור מס' 4‬

                     ‫מטרות ביקורת בסביבת מערכות מידע ממוחשבות‬
    ‫2. לבדוק את איכות המידע או הנתונים – שלמות ודיוק של הנתונים – כל הרשומות‬
                     ‫נמצאות ושכל השדות ברשומות מדויקים.‬
 ‫‪ – Integrity‬מהימנות המידע. בנוסף לשלמות ולדיוק המשמעות היא שניתן להסתמך על‬
   ‫המידע לצורך קבלת החלטות ניהוליות. הכוונה היא שהמידע מאורגן ומסודר בצורה‬
                ‫שניתן יהיה לשלוף את המידע לצורך קבלת ההחלטות.‬
‫1. איכות הבקרות או אמצעי הבקרה הפנימיים – אותם מנגנונים אשר אחראיים על הבקרה‬
                                 ‫הפנימית.‬
   ‫3. שיפור תהליכי הביקורת – כאשר אנו נמצאים בסביבת מערכות מידע ממוחשבות ניתן‬
         ‫להפעיל מנגנונים ממוחשבים לצורך עבודת הביקורת עצמה (‪)CAAT‘s‬‬


                                     ‫שלבי הביקורת‬
                                   ‫1. סקר ממ"מ‬
‫א. סקירה כללית של מערכות המידע – נספח א' בגל"ד 00 מנחה אותנו לאסוף מידע‬
           ‫על מנת שנוכל להכיר את מערכות המידע של המבוקר...‬
 ‫המידע שיש לאסוף – איזה מערכות קיימות, אופן זרימת הנתונים בין המערכות‬
                                 ‫וכו'.‬
  ‫נהוג להעביר למבוקר שאלון לפני שליחת הסקר. בסקר שעורכים לאחר מכן‬
               ‫שואלים את השאלות שלא קיבלנו עליהן מידע.‬
‫ב. קביעת תוכנית ביקורת – בהתבסס על ניתוח סיכונים שהועלו ב"סקר הסיכונים"‬
          ‫(נק' התורפה, כמה כדאי להשקיע, סדרי עדיפויות, לו"ז).‬
            ‫תוכנית הביקורת כוללת: לו"ז, סדרי עדיפויות, יעדים‬
    ‫1. בדיקת הבקרות – בדיקות ציות שעושים בביקורת רגילה. יש לוודא שאותן בקרות‬
            ‫האמורות למנוע את הסיכונים שנתגלו אכן פועלות כמו שצריך.‬
                  ‫סיכון שיורי – סיכון קיים שאין כנגדו שום בקרה.‬
 ‫עורכים רשימה של סיכונים ולאחר מכן שואלים שאלות, שהתשובות עליהן יעזרו לענות‬
              ‫על השאלה - האם קיימת בקרה למניעת אותו סיכון או לא.‬
      ‫לאחר שבדקנו כי הבקרות הנדרשות קיימות יש לבדוק את תקפות הבקרות:‬
               ‫א. הבקרה פועלת (אחרת עולה סיכון שיורי נוסף).‬
        ‫ב. זמן ומקום נדרש – יש צורך שהבקרה תפעל בזמן ובמקום הנכון.‬
   ‫ג. מדיניות ונהלים – הבקרה צריכה להיות תואמת את המדיניות והנהלים של‬
                                ‫החברה.‬
‫לדוגמא: הארגון קבע כי מול ספקים מסוימים הוא מקבל חשבונית מרכזת בסוף‬
  ‫החודש בגין כל הכניסות שנעשו במהלך החודש (ולא חשבונית בגין כל כניסה‬
                                ‫בנפרד).‬


‫71‬
‫במצב כזה המערכת אמורה לאפשר לקשור את החשבונית לכמה כניסות, אחרת‬
‫כל חשבונית ניתן יהיה לקשור לכניסה בודדת. במידה והארגון החליט לעבוד עם‬
‫חשבונית מרכזת והמערכת מאפשרת לקשור רק לכניסה בודדת אזי המערכת לא‬
                    ‫תואמת את המדיניות של הארגון.‬
 ‫ד. יעילות ואפקטיביות. יעילות משמעותה שהבקרה פועלת ואכן מזהה אי סדרים.‬
  ‫אולם אם עדיין קיימת דרך לעקוף את הבקרה המשמעות היא שהבקרה אינה‬
  ‫אפקטיבית. הבדיקה צריכה להיות כזו שתבחין בעובדה האם ניתן לעקוף את‬
                             ‫אותה בקרה.‬
   ‫הטכניקה שבה המשתמשים על מנת לבדוק בקרות נקראת ‪ – Test Data‬יש‬
    ‫להזין למערכת נתונים ולתת למערכת להתמודד עם מצבים שונים בדומה‬
           ‫למציאות. לאחר מכן יש לבדוק האם היא פועלת כנדרש.‬
   ‫טכניקה זו דורשת מיומנות משום שנדרש לתכנן אירועים מלווים בנתונים‬
‫המתאימים, נדרש לעמוד על התלות בין האירועים ולבחור נתונים קריטיים. כמו‬
     ‫כן יש להפעיל את המערכת אשר בד"כ דורשת עבודה של מס' עובדים.‬
  ‫3. בדיקות מבססות – בדיקות שמתייחסות למידע האמיתי שקיים במערכת. הכוונה היא‬
 ‫לבדיקת המידע והנתונים עצמם (במקביל לשלב הבדיקות המבססות בביקורת הרגילה).‬
                         ‫בדיקת איכות מידע ונתונים:‬
                               ‫א. השוואה -‬
       ‫למסמכי מקור (מתעוררת בעיה כאשר אין מסמכי מקור).‬   ‫‪‬‬
                         ‫נתונים פיסיים.‬  ‫‪‬‬
                           ‫גורמי חוץ.‬  ‫‪‬‬
            ‫השוואה בין מאגרי מידע שונים באותו ארגון.‬  ‫‪‬‬
                 ‫ב. בדיקות מדגמיות לאיתור שגויים וחריגים.‬
   ‫4. הערכה כוללת – הכנת דוח הכולל את כל הממצאים (סיכונים שיוריים, סיכון מכוסה‬
             ‫בבקרה שלא עובדת, נתונים לא מדויקים או לא אמינים וכו').‬
   ‫בד"כ נהוג לתת גם את ההשלכה של אותו ממצא וכן המלצה לגבי תהליכים נדרשים‬
                                  ‫ויישומם.‬
‫81‬
                                     ‫ניתוח סיכונים‬
             ‫דוגמא למודל ניתוח סיכונים – מיפוי תהליכים ומערכות מידע בארגון.‬


   ‫חומרה‬   ‫לא מושפע‬      ‫איום‬     ‫תהליך/פעילות תמיכה‬       ‫יח'‬
   ‫[איום ‪X‬‬   ‫ממערכת‬     ‫[מושפע‬    ‫מיכונית‬  ‫ארגונית/מחלקה [אמור לייצג‬
 ‫סיכון. את‬     ‫מידע‬    ‫מנהלים,‬    ‫[אמור לייצג את את התהליכים [מערכת‬
  ‫החומרה‬    ‫ממוחשבת‬     ‫חומרה,‬     ‫המידע‬  ‫והפעילויות]‬ ‫מבנה הארגון]‬
  ‫מדרגים‬   ‫אלא מושפע‬   ‫משתמשים]‬    ‫הממוחשבת‬
 ‫בד"כ בין 2‬    ‫ישירות‬           ‫התומכת‬
    ‫ל-52]‬  ‫מהתהליך‬             ‫באותו‬
           ‫או‬            ‫תהליך]‬
        ‫הפעילות]‬
      ‫0‬      ‫0‬            ‫מערכת‬  ‫פתיחת מק"ט,‬       ‫מחסן‬
            ‫3‬            ‫המלאי‬   ‫עדכון מק"ט,‬
            ‫2‬                 ‫החזרת פריט,‬
            ‫52‬                  ‫ניפוק פריט,‬
      ‫0‬      ‫1‬       ‫0‬         ‫ספירת מלאי,‬
                              ‫כניסת מלאי‬
                                  ‫וכו'‬
                       ‫המערכת‬         ‫...‬     ‫כספים‬
                       ‫הפיננסית‬


            ‫נתחיל לבדוק ראשית את התהליכים שדרגת החומרה שלהם גבוהה יותר.‬
   ‫בדוגמא של יחידת המחסן – נראה כי התהליך של ניפוק הפריט הוא הכי מהותי ולכן נעניק לו‬
                            ‫דירוג גבוהה ביותר מבחינת הסיכון.‬
     ‫נניח שכאשר נכנס מלאי – אין בקרה בין כניסת המלאי להזמנה. מבחינת מערכת המידע‬
‫הממוחשבת מדובר באיום מאוד משמעותי ולכן נעניק לכניסת המלאי דירוג גבוה מבחינת האיום.‬


                                    ‫בעיות במודל‬
‫מודל שכזה הוא מודל שברוב המקרים לא נשתמש בו משום שברוב המקרים נהיה ממוקדים לגבי‬
                              ‫מערכת אחת לעומת אחרת.‬
 ‫מודל כזה שימושי בד"כ בארגון שעורכים בו ביקורת בפעם הראשונה, כלומר כאשר לא מכירים‬
                       ‫את המערכות ולא ניתן לדעת היכן להתחיל.‬
 ‫בד"כ עובדים עם צוות הביקורת ואז יודעים מראש באיזו מערכת מתרכזות רוב הבעיות. במצב‬
                 ‫כזה עורכים את הבדיקה הנ"ל למערכות מסוימות בלבד.‬
 ‫בעיה נוספת במודל – מדובר במושגים שהוגדרו על ידי המבקר, כמו כן המשתנים תלויים האחד‬
                                        ‫בשני.‬
       ‫אמור להיות קשר ישיר בין תהליך מסוכן לבין בקרות האמורות למנוע סיכונים.‬‫91‬
            ‫נתונים‬            ‫בקרות‬     ‫בדיקות‬    ‫טכניקות‬


                       ‫שאלון ביקורת‬             ‫ידניות‬
                       ‫מטריצת בקרה‬
     ‫דוחות/שאילתות‬             ‫‪Test Data‬‬     ‫ממוחשבות (‪)CAAT‘s‬‬
 ‫כלי שליפה וניתוח סטטיסטי‬              ‫‪I.T.F‬‬
    ‫תוכנות לביקורת ‪,ACL‬‬
            ‫‪IDEA‬‬
       ‫סימולציה במקביל‬


       ‫מבקרות ניתן להסיק על נתונים ומנתונים ניתן להסיק על בקרות – קיים קשר ישיר.‬
   ‫"טכניקה" – האם הטכניקה מיועדת לבדיקה של בקרות, לבדיקה של נתונים או לבדיקה גם של‬
                                  ‫בקרות וגם של נתונים.‬


       ‫שאלון ביקורת – ניתן לנסח את השאלה שהתשובה עליה מצביעה על ליקוי או להיפך.‬
    ‫בד"כ נרצה להשתמש בשאלון סטנדרטי אחד וכן רצוי להשאיר מקום לתשובות פתוחות או‬
                                        ‫הערות.‬
            ‫שאלון מתאים בד"כ למהלך הביקורת השוטפת ולא לביקורת תקופתית.‬
                               ‫בעיות בשאלון הביקורת:‬
           ‫שאלון סטנדרטי כולל לעיתים שאלות שלא רלוונטיות לארגונים מסוימים.‬
   ‫שאלון מנחה את המשתמש לתשובה מסוימת. חשוב לשאול שאלות שלא ישפיעו על המשתמש.‬


                                    ‫מטריצת בקרה‬
              ‫השורות מייצגות את הגורמים שפועלים במערכת המידע הממוחשבת‬
                             ‫הטורים מייצגים את האיומים.‬
          ‫[מפגש של טור ושורה תייצג האם קיימת בקרה על איום מסוים בגורם מסוים]‬


          ‫גם השאלונים וגם מטריצת הבקרה מחייבות את המבקר לבצע עבודה שיטתית.‬
       ‫יש לציין שגם שאלון הביקורת וגם מטריצת הבקרה הם טכניקות לאיסוף מידע בלבד.‬


              ‫‪ - Test Data‬הכנת סדרה של איומים מכסים פעילות עסקית מסוימת.‬
                              ‫דוגמא: בדיקת מערכת מלאי.‬
   ‫לקוח מסוים הכניס מערכת מלאי חדשה שמחשבת ערך מלאי לפי שיטת ממוצע נע. מסתבר‬
 ‫שבשיטה זו יש המון תנועות בעייתיות, למשל: החזרות, מחיר בחשבונית שונה מהמחיר בהזמנה.‬
       ‫לצורך הבקרה נדרש לתכנן סדרה של אירועים. מגוון הסיטואציות רחב ולכן סדרת‬
   ‫חשוב שתוצאות הרצה של ‪ Test Data‬יהיו על מערכת שהיא זהה למערכת המותקנת בסביבת‬
                                         ‫הייצור.‬
‫02‬
     ‫היתרון בשימוש ב- ‪ Test Data‬הוא היכולת של המבקר להגדיר מצבים שכמעט ולא קורים‬
                  ‫במציאות. בדיקת השלכות של מצבים שאינם שכיחים.‬
 ‫החיסרון – התהליך תלוי ביכולת המבקר להגדיר את התסריטים והנתונים בצורה מדויקת. קשה‬
                          ‫לדגום מדגם שיעיד על כל המערכת.‬


                                  ‫בקרת הפרדת סביבות‬
            ‫סביבת הייצור – סביבת האמת. המערכת עובדת עם הנתונים האמיתיים.‬
    ‫סביבת פיתוח – הארגון מפתח מערכות מידע ובסביבה זו עובדים תכנתים ומנתחי מערכות.‬
     ‫העבודה מתבצעת על סביבה נפרדת מסביבת הייצור בלי להפריע למשתמשים העובדים על‬
                                  ‫המערכת האמיתית.‬
    ‫[כאשר הארגון רוכש את מערכות המידע שלו מספק חיצוני לא נראה אצלו סביבת פיתוח]‬
 ‫מקובל בארגונים לאמץ סביבת בדיקות – סביבה בה בודקים האם מערכת המידע החדשה פעולת‬
                         ‫כנדרש (מערכת שהתקבלה מספק חיצוני).‬
      ‫הבדיקות נעשות בסביבת הבדיקות ונעשים עדכונים בסביבת הייצור באופן תקופתי.‬


‫על מנת שהבדיקות (בסביבת הבדיקות) יהיו קרובות לסביבת הייצור, כלומר כמה שיותר מהימנות‬
   ‫יש לבצע העתקה מסביבת הייצור – לבצע סימולציה עם נתונים דומים לנתונים האמיתיים.‬
                         ‫[לא פוגעים בשום אופן בסביבת הייצור]‬


                                ‫הפקת דוחות ושאילתות‬
                        ‫הדגש הוא בבדיקת התוצאות ולא הסיבות.‬
                            ‫ניתן להגדיר 3 קבוצות של דוחות:‬
               ‫2. דוחות תפעוליים – סט הדוחות הסטנדרטי של המערכת.‬
   ‫כל דוח הוא למעשה תוכנית מחשב וכמו בכל תוכנית מחשב תיקון במקום אחד מעדכן‬
                               ‫את שאר הנתונים.‬
                ‫סביר להניח שהנתונים בדוחות הסטנדרטיים תקינים.‬
                   ‫החיסרון בכך – לא מתאים לביקורת ספציפית.‬
‫1. דוחות בקרה – חלק מהדוחות המובנים של המערכת ובעזרתם ניתן להפיק אוכלוסייה של‬
 ‫חריגים או שגויים, ניתן להכניס פרמטרים מסוימים לבדיקה. הכוונה היא להפיק פריטי‬
                               ‫מידע סלקטיביים.‬
                 ‫היתרון – מובנה במערכת ומיועד לצורכי ביקורת.‬
               ‫החיסרון – לעיתים נדרשים לעזרה של גורמים נוספים.‬
   ‫3. דוחות מיוחדים – דוחות הנדרשים על מנת לזהות בעיה מסוימת. לדוגמא: התאמה בין‬
                      ‫החשבוניות לכניסות סחורה מספקים.‬
   ‫גישה פאסיבית – הפעלת תוכניות, בין אם במערכת ובין אם בעקבות דרישה מיוחדת.‬
‫12‬
                          ‫שימוש בכלי שליפה וניתוח סטטיסטי‬
       ‫שיטה זו היא שיטה אקטיבית. מבקרי החשבונות שולטים במידע שהם רוצים לקבל.‬
           ‫מדובר בכלים סטנדרטיים הנמצאים בשוק, כגון: אקסל, אקסס, ‪ SAS‬וכו'.‬
   ‫נכנסים למערכת המידע של המבוקר ומפיקים דו"ח. הנתונים מצויים בקבצים בתוך מאגרי‬
                                       ‫המידע.‬
 ‫התהליך - שליפת הקטעים הרלוונטים מתוך הקבצים אל תוך מערכת המידע של המבקר. לאחר‬
  ‫מכן ניתוח המידע באמצעות תוכנת אקסל למשל והפקת דו"ח תוצאות (במערכת המידע של‬
                                     ‫המבקר!).‬
  ‫יתרון – גמישות. אין צורך להתעסק עם התוכנות של המבוקר, ניתן לנתח את הנתונים בזמן‬
      ‫ובמקום שבוחר המבקר וכן ניתן להשתמש בתוכנות שהמבקר מעדיף לעבוד איתן.‬
   ‫חיסרון – בעיה בביצוע גזירת הנתונים. גזירת נתונים נכונה לתאריך ולאוכלוסייה מסוימת.‬
              ‫חשוב לוודא שהגזירה תהיה לאותו תאריך חתך לגבי כל הנתונים.‬
 ‫בעיה נוספת הוא לקבוע מהו מדגם הנתונים הטוב ביותר – לעיתים כמות המידע הנדרשת גדולה‬
                ‫מאוד ובלתי אפשרי להעביר את המידע למערכת של המבקר.‬
    ‫יש צורך להגדיר כמו שצריך את התקופות, השדות הרלוונטיים ועוד פרמטרים נוספים.‬


                              ‫תוכנות לביקורת (‪)IDEA ,ACL‬‬
        ‫תוכנות שמאפשרות לנתח קבצים ולהשוות בין נתונים בעזרת כמה פקודות פשוטות.‬
           ‫התוכנות מאפשרות פעולות מיון, איתור כפילויות, אפשרויות דגימה שונות.‬
   ‫מקור התוכנות הנ"ל הוא לפני שהוצאו תוכנות בדומה לאקסל ואקסס, אך אותן תוכנות עדיין‬
              ‫מאפשרות ביצוע פעולות שלא ניתן לבצע באמצעות אקסל או אקסס.‬
                              ‫יתרונות – אי תלות, קלות שימוש.‬
    ‫חסרונות – נדרש ללמוד לעבוד עם התוכנה, יש צורך להכיר את הקבצים אצל המבוקר. בסוג‬
            ‫מסוים של מחשבים עדיין נתקלים בקושי לגזור נתונים או לפענח נתונים.‬


                                    ‫סימולציה במקביל‬
                  ‫למערכת המידע של המבוקר יש נתוני קלט ונתוני פלט.‬
   ‫יש לקחת את נתוני הקלט המקוריים ולהכניס אותם לתוך מערכת מידע ממוחשבת של המבקר‬
                             ‫(אקסל, ויזואל בייסיק, ++‪ C‬וכו').‬
 ‫יש לנתח מהו החישוב שנעשה במערכת של המבוקר, לבצע את אותו חישוב אצל המבקר ולבסוף‬
      ‫להשוות את הפלט שנוצר אצל המבקר לפלט במערכת הממוחשבת שרוצים לבדוק.‬
                     ‫במידה ונוצרת אי התאמה יש לבדוק ממה נבעה.‬
  ‫לכאורה המבקר כותב את תוכניות החישוב מחדש ובכל זאת טכניקה זו טובה מאוד למצבים‬
                                     ‫מסוימים.‬
  ‫לא כותבים בפועל את התוכניות מחדש אלא חישוב מסוים שניתן לזהות באופן וודאי (קיימת‬
                   ‫נוסחא), למשל: נוסחאות חישוב ריבית, חישובי ערך מלאי.‬
               ‫לעיתים החישוב הכללי נכון אך בסיטואציות מסוימות נוצר עיוות.‬
                         ‫היתרון – עובדים על קבצי הקלט המקוריים.‬


‫22‬
     ‫החיסרון – כרוך בהשקעת משאבים לצורך לימוד הלוגיקה ובנייתה סביב המערכת (לכן‬
                       ‫משתמשים במערכת זו רק במקרים מסוימים).‬


                             ‫‪)Integrated Test Facility( I.T.F‬‬
               ‫מערכת בדיקה משולבת – שימוש ביישות דמה לצורכי ניסוי בלבד.‬
   ‫פותחים במערכת המידע של המבוקר יישות פיקטיבית כגון: לקוח, חברה, חשבון בנק, כרטיס‬
             ‫עובד ומזינים לגביהם נתוני דמה במטרה לבדוק כיצד המערכת פועלת.‬
                          ‫הנתונים מוזנים בסביבת הייצור האמיתית.‬
                      ‫החיסרון – מכניס נתונים מיותרים לסביבת הייצור.‬
            ‫היתרון – בדיקת המערכת בסביבה חיה והבדיקה נערכת לאורך זמן.‬
‫בנוסף ניתן להריץ בבת אחת את כל המהלכים המופעלים על תנועה בודדת. למשל: במערכת שכר‬
                  ‫יש סדרה של מהלכים בד"כ להוצאת תלוש משכורת.‬
‫יתרון נוסף - בקרות מפצות – אם במקום אחד קיימת בקרה חלשה, במקום אחר במערכת קיימת‬
                     ‫בקרה שתפקידה לפצות על בקרה חלשה אחרת.‬


          ‫לקרוא - נספח ה' לגל"ד 00 דן בטכניקות ביקורת של מערכות ממוחשבות.‬
‫ניתן לראות התייחסות לתפעול, שיקולי עלות תועלת, איך לתעד את ניירות העבודה (מסמכי נתוח‬
                                      ‫הנתונים).‬
‫32‬
                                       ‫שיעור מס' 9‬

                                       ‫אמצעי בקרה‬

                ‫גילוי דעת 66 מחלק את אמצעי הבקרה לשתי קבוצות עיקריות:‬
     ‫2. בקרות יישום – אמצעי בקרה המובנים בתוך היישומים עצמם. כל יישום תומך‬
    ‫בתהליכים עסקיים מסוימים. כל מה שניתן לייחס ליישום ספציפי – בקרת יישום.‬
   ‫1. בקרות כלליות – מסגרת כללית של אמצעי בקרה שנועדה להבטיח כי מערכות המידע‬
                               ‫פועלות בצורה תקינה ...‬


                           ‫בקרות‬            ‫יישום‬                      ‫כלליות‬                       ‫תוכנית‬         ‫בקרות‬          ‫ארגונית‬
                       ‫לשעת‬          ‫גישה‬         ‫סביבתית‬
                       ‫חירום‬


     ‫קלט‬     ‫עיבוד‬      ‫פלט‬           ‫פיסיות‬       ‫לוגיות‬
                              ‫בקרות ארגוניות סביבתיות –‬
 ‫איפה למקם את יחידת המחשב בארגון – האם בתוך כל יחידה, בתוך הארגון או בחוץ, היררכיה,‬
            ‫חלוקה לתחומים, הפרדת סביבות, תהליכי העברה מפיתוח לייצור וכו'.‬
                    ‫מדובר בכל הבקרות הקשורות לתפעול יחידת המחשב.‬


                             ‫בקרות גישה – לוגיות ופיסיות.‬
    ‫מדובר בבקרות שנועדו למנוע ממשתמשים להגיע, להפעיל או לדבר עם המחשב – לוגיות.‬
                   ‫הבקרות הפיסיות נועדו למנוע פגיעות פיסיות במחשב.‬


 ‫תוכנית לשעת חירום – כל אמצעי הבקרה שמבטיחים כי כאשר קורה נזק למחשב או השבתה של‬
               ‫שירותי מחשב – לשחזר ולהחזיר את המערכת לתפעול שוטף.‬
                                     ‫שלבי עיבוד המידע:‬
                                         ‫2. קלט‬
                                         ‫1. עיבוד‬


‫42‬
                                      ‫3. פלט‬


    ‫בקרות היישום כוללות בקרות קלט, בקרות עיבוד ובקרות פלט. אם משולבים בשלבי עיבוד‬
     ‫המידע אלמנטים נוספים כגון: בסיסי נתונים, תקשורת וכו' – יהיו להם בהתאמה בקרות‬
                                   ‫הקשורות אליהם.‬


         ‫קשה לקבוע את חלוקת הבקרות אך נפעל לפי גל"ד הנצמד לחלוקה המסורתית.‬
                       ‫קיימת גישה אלטרנטיבית לחלוקת הבקרות –‬


                                      ‫מעקב ופיקוח‬                                        ‫מבוזרות‬                                        ‫ספציפיות‬


‫בכל ארגון קיימים תהליכים ופעילויות עסקיות. בקרות ספציפיות מהוות את הרובד הרחב ביותר‬
         ‫והכוונה היא לבקרות שניתן לשייכן, באופן ספציפי לתהליך או לפעילות מסוימת.‬
   ‫בקרות מבוזרות מקבילות באופן כללי לבקרות הכלליות – לא מתייחסות לתהליך כזה או אחר‬
        ‫אלא לקבוצה/מכלול של תהליכים, או לפעילות של מערכות המידע בנושא מסוים.‬
   ‫בקרות מעקב ופיקוח – מעין בקרות מפצות, כלומר בקרה שדואגת כי נקודת חולשה במערכת‬
                            ‫תפוצה על ידי בקרה מובנית במערכת.‬
         ‫קיימת במערכת בקרה שדואגת לזהות את נקודות החולשה ועוזרות בטיפול בהן.‬
    ‫מדובר בבקרה המתקרבת למה שמתרחש במציאות (כבר לא מדובר בחלוקת הבקרות בצורה‬
                                     ‫מופשטת וכללית).‬
 ‫נשאלת השאלה – האם להתחיל לחפש את הסיכונים בבקרות המעקב והפיקוח ומהם להסיק על‬
 ‫הרובדים הרחבים יותר או להתחיל לחפש סיכונים בבקרות הספציפיות ומהם להסיק על בקרות‬
                                  ‫המעקב והפיקוח.‬
           ‫התשובה תלויה באילוצי עלות תועלת וכן בנסיבות השונות לכל מקרה.‬
  ‫לעיתים נאתר סיכונים ברובד הרחב ביותר אשר יאלצו אותנו לבדוק בכל זאת את הרובד הצר‬
                                       ‫יותר.‬         ‫נהוג לחלק את עולם הבקרות לשלושה סוגים בהתאם לרמת ה"חוזקה" שלהן:‬
‫2. בקרה "מגלה"/"מתריעה" – הבקרה מגלה נתון שגוי אך לא מונעת את המשך התהליך או‬
                      ‫את המשך הקליטה והעיבוד את העסקה.‬
‫52‬
   ‫1. בקרה "מונעת" – בקרה חזקה יותר אשר מגלה את הנתון השגוי וגם מונעת את המשך‬
                               ‫העיבוד והקליטה.‬
   ‫3. בקרה "מתקנת" – הבקרה החזקה ביותר. מדובר בבקרה שמגלה נתון שגוי, מתריעה‬
 ‫עליו, מונעת במקרה הצורך את התהליך והקליטה של אותו נתון ומתקנת את אותו נתון.‬


                ‫נשאלת השאלה - האם מבחינה לוגית ניתן לתקן נתון שגוי.‬
      ‫ברור שנדרשת אינפורמציה נוספת - מנתונים זהים במערכת או מברירות מחדל או‬
   ‫מאינפורמציה נוספת הגלומה באותו נתון – המשמעות היא שבמקרה ותתגלה בעיה באותו‬
            ‫נתון, ניתן יהיה להשתמש באותה אינפורמציה נוספת לצורך התיקון.‬


                              ‫בקרות קלט, פלט ועיבוד‬
‫ההגיון אומר כי סביר למצוא את מרבית הבקרות בשלב הקלט. בכל מקרה לא ניתן לקבוע את‬
  ‫%552 הבקרות בשלב הקלט (מאילוצי זמן ומשאבים וכן תמיד קיימת סבירות שהנתונים‬
                               ‫השגויים יעברו הלאה).‬
 ‫לא תמיד ניתן לגלות נתונים שגויים בשלב הקלט – לעיתים נדרש עיבוד נוסף על הנתונים על‬
                             ‫מנת לברר אם הם שגויים.‬
             ‫בקרות העיבוד צריכות להתאים כמובן לסביבות העיבוד השונות.‬


                                    ‫בקרות קלט‬


       ‫הערות‬        ‫נתונים‬      ‫"חוזקה"‬       ‫בקרת קלט‬
       ‫מספרי‬         ‫שדה‬       ‫מגלה ‪D‬‬     ‫סיפרת ביקורת‬
       ‫מספרי‬      ‫שדה/רשומה‬        ‫מגלה ‪D‬‬      ‫סיכום סרק‬
       ‫מספרי‬         ‫שדה‬       ‫מונעת ‪P‬‬     ‫בקרת תיחום‬
                 ‫רשומה‬        ‫מונעת ‪P‬‬      ‫קשרי גומלין‬
               ‫רשומה/קובץ‬        ‫מגלה ‪D‬‬        ‫סבירות‬
      ‫חשבונאי‬         ‫שדה‬       ‫מגלה ‪D‬‬        ‫רציפות‬
                   ‫שדה‬       ‫מונעת ‪P‬‬     ‫תקינות שדות‬
                   ‫שדה‬       ‫מונעת ‪P‬‬   ‫ברירת מחדל/שדות‬
                                       ‫חובה‬


 ‫בקרת סיפרת ביקורת – הוספת אינפורמציה לנתון מספרי (בד"כ שדה), ביצוע חישוב מסוים‬
                      ‫והשוואת תוצאת החישוב לספרת הביקורת.‬
‫קשה לזהות טעויות בשיטה זו – לעיתים תוצאת החישוב שווה באופן מקרי לספרת הביקורת‬
                          ‫או שספרת הביקורת השתבשה.‬
      ‫כמו כן כאשר מתגלית טעות – לא ניתן לומר היכן הטעות וכיצד לתקן אותה.‬
‫62‬
   ‫בקרה זו רלוונטית בעיקר למערכות ‪ – batch‬רישום הנתון נוצר במנותק מההזנה ולכן ניתן‬
                                 ‫לבדוק נתונים בדיעבד.‬


        ‫סיכומי סרק – מדובר על סיכום פריטי מידע נומריים, ללא משמעות מספרית.‬
                                     ‫דוגמא -‬
                               ‫להלן קובץ חשבוניות:‬
               ‫סכום בש"ח‬      ‫מטבע‬      ‫סכום‬    ‫מס'‬
                  ‫555,0‬       ‫$‬      ‫551,2‬    ‫52‬
                    ‫542‬       ‫‪DM‬‬        ‫50‬     ‫442‬
                   ‫3.042‬        ‫₪‬      ‫3.042‬       ‫1‬
                               ‫---- ------- ------ -------‬
                  ‫3.001,0‬   ‫לא רלוונטי‬     ‫3.003,2‬     ‫002‬


   ‫המחשב קולט את כל רשומות המערכת. המערכת מחשבת לבד את סיכום הביניים עבור‬
                               ‫השדות הרלוונטיים.‬
   ‫סיכום מס' החשבוניות או של סכומי החשבוניות הוא חסר משמעות (סיכום שורת הסכום‬
                       ‫בש"ח לעומת זאת הוא סיכום ביקורת).‬
         ‫המחשב בודק את סיכום הביניים עם רשומת הבקרה ומשווה את התוצאות.‬
              ‫בקרה זו רק מגלה טעויות ולא ניתן לומר מהיכן נבעה הטעות.‬


                    ‫בקרת תיחום – לקבוע תחום אפשרי לערכי השדה.‬


     ‫קשרי גומלין – למשל אם ברשומה המייצגת מס' ילדים רשום אפס – נצפה שלא יוצגו‬
                       ‫הרשומות הנוספות המבקשות פרטי ילדים.‬


‫בקרת סבירות - בדיקה הנעשית ברמה של רשומה/קובץ. קולטים מס' רשומות שעברו את כל‬
  ‫בדיקות התקינות. למשל: במכשיר כספומט נקלטו 552 משיכות של 51 ₪ - סה"כ הסכום‬
‫שנמשך הוא 555,1 ₪ אך לא סביר כי אדם שרוצה למשוך 555,1 ₪ יעשה זאת ב- 51 משיכות.‬
            ‫יש צורך לבדוק נתונים שנכונים מבחינה חוקית אך בלתי סבירים.‬
  ‫בבקרת סבירות לא מוגבלים בנוגע לנתונים שיחסית אליהם עורכים את הבדיקות, כלומר‬
        ‫ניתן לקחת נתונים ממאגרים שונים לגבי נתון מסוים, לערוך הצלבות וכו'.‬


‫בקרת רציפות – בקרה חשבונאית קלאסית - כל רישום חשבונאי צריך לכלול רישום עוקב של‬
                   ‫רשומה וכל תיעוד פנים צריך לשאת מספר עוקב.‬
                  ‫רציפות עוזרת לאתר איזה רשומה הושמטה למשל.‬
                       ‫בקרת הרציפות נעשית בד"כ על ידי נומרטור.‬
‫72‬
   ‫תקינות שדות – בתחילת הזנת הנתונים מתקיימת בדיקת תקינות השדות, כלומר האם‬
                  ‫הנתונים תואמים את תחום ההגדרה של נתון מסוים.‬
 ‫לדוגמא: לשדה המייצג תאריך – תחום הערכים לגבי יום הוא בין 5 – 23, תחום הערכים של‬
                                      ‫חודש‬


 ‫ברירת מחדל – אם שדה מסוים לא קיבל ערך, המערכת נותנת לו ערך כלשהו כברירת מחדל‬
                                    ‫קבועה.‬
  ‫אם יש סבירות גדולה מאוד שנתון יהיה זהה ב- %50 מהמקרים ניתן לחסוך מהמשתמש‬
  ‫להזין בכל פעם מחדש את הנתון. מצד שני זה מסוכן לתת ברירות מחדל לנתונים שחשוב‬
                                ‫לקבל מהמשתמש.‬
 ‫שדות חובה – לא נקבע להם ברירת מחדל. חשוב להגדיר שדות קריטיים כאלו כשדות חובה‬
                 ‫אשר לא ניתן לעבור על פניהם ללא הזנת ערך כלשהו.‬


                                   ‫בקרת שגויים‬
      ‫מדובר בתוכנית מחשב שלוקחת את נתונים המעובדים ומציגה אותם כנדרש על ידי‬
                                     ‫המשתמש.‬
   ‫לעיתים חלק מנתוני הקלט זוהו כתקינים וחלקם זוהו כשגויים (כתוצאה של אחת הבקרות‬
                                      ‫הנ"ל).‬
                    ‫קיימות שלוש אפשרויות לטיפול בנתונים שגויים:‬
                   ‫2. לדחות את הנתון השגוי ולמנוע את המשך עיבודו.‬
   ‫1. לשים את הנתון בקובץ שגויים חיצוני. לאחר שיתוקן ניתן יהיה להעביר את אותו נתון‬
                                ‫בשלב הקלט מחדש.‬
   ‫3. סימון הנתון כנתון שגוי ולשים אותו במאגרי המידע של המערכת עצמה. לאחר שיעבור‬
             ‫תיקון הוא ישולב חזרה במערכת יחד עם הנתונים התקינים.‬


      ‫בד"כ לא נרצה להשתמש באפשרות הראשונה משום שאותו נתון שגוי אינו עובר טיפול.‬
‫האפשרות השנייה היא בד"כ פתרון במערכות ‪ batch‬משום ששם לא ניתן להפעיל את המערכת על‬
   ‫נתונים שגויים – על כן נדרש להפרידם לקובץ חיצוני, לטפל בנתונים השגויים ולהעבירם מחדש‬
                                    ‫את תהליך הקלט.‬
 ‫האפשרות השלישית – בעיקר במערכות ‪ – on line‬במערכות כאלו לא נדרש להוציא את הנתונים‬
                     ‫לקובץ נפרד או להעבירם מחדש במערכת הקלט.‬
 ‫היתרון באפשרות השלישית הוא חיסכון בזמן, הנתונים יושבים כבר במערכת ואז ניתן להשתמש‬
                 ‫בכל הכלים של המערכת על מנת לטפל בנתונים השגויים.‬


                                       ‫דוגמא –‬
                          ‫קליטת פקודת יומן במערכת הפיננסית.‬
   ‫נניח שסדרת התאריכים והסכומים נכונים אלא שחשבון הלקוח לחיוב לא היה מוגדר במערכת.‬
‫82‬
   ‫אפשרות ראשונה – המערכת בודקת את מס' החשבון לחיוב, מזהה שלא קיים חשבון ולכן‬
                                     ‫הפקודה נדחית‬
‫אפשרות שניה – המערכת מזהה שלא קיים חשבון, מנתבת אותו לקובץ חריגים ודוחה את רישום‬
                                     ‫פקודת היומן.‬
   ‫אפשרות שלישית – לא נמצא החשבון, המערכת מתריאה על כך ומסמנת את החשבון במס'‬
             ‫מיוחד, למשל 000 ואז ניתן לזהות מהו סוג השגיאה וניתן לטפל בו.‬
 ‫לעיתים נדרשת בקרה על המשתמש במערכת ולכן קשה לבדוק כאשר נוהגים בהתאם לאפשרות‬
                                       ‫השלישית.‬


                                     ‫בקרות עיבוד‬
              ‫קשה ליישם במערכת אמצעים על מנת שהמערכת תבדוק את עצמה.‬
                              ‫בקרות עיבוד הכוונה היא ל:‬
   ‫2. תזמון של המהלכים והעיבודים שמבוצעים במערכת – סדר נכון של פעולות (במקביל,‬
                                ‫בטור, שילובים).‬
 ‫1. עיבודים אוטומטיים. במידה והתבצע עיבוד אוטומטי – יש לבדוק שהביצוע היה כנדרש.‬
     ‫3. שלמות ודיוק של תהליכי העיבוד – ביצוע עיבוד על כל הרשומות שהוכנסו בקלט.‬
                                  ‫4. אבטחת מידע.‬


                                      ‫שלמות ודיוק‬
   ‫ישנה טכניקה שאופיינית למערכות ‪ batch‬שנקראת ‪ – run 2 run‬אם יש סדרה של מהלכים, יש‬
                      ‫לבודד כל מהלך על מנת לבדוק כל מהלך בנפרד.‬
    ‫יש להניח בקרות שיפשרו להניח את הדעת כי כל ריצה של תהליך מסוים פועלת כהלכה וכן‬
                               ‫שהקשר בין התהליכים נכון.‬


   ‫בקרת הקלט – יש לבדוק שמתקיימת המשוואה ‪( input = output‬לכן בקרת העיבוד נקראת גם‬
                                     ‫בקרת "איזון").‬
   ‫על מנת לבדוק האם מתקיימת המשוואה ניתן להפיק דוחות, סיכום של המספרים והשוואתם‬
                                      ‫לנתוני הקלט.‬
    ‫לעיתים מתקיימות כמה פעולות במקביל ולכן יש לבנות מערכת של איזונים ותזמונים (יומי,‬
              ‫תקופתי וכו'). מומלץ שתהיה אפשרות לעשות זאת באמצעות המערכת.‬


 ‫יומן אירועים – קובץ טקסט (‪ .)log file‬בכל פעם שמתבצע מהלך מסוים אזי הכל מתועד בקובץ‬
   ‫הטקסט. בעזרת קובץ הטקסט ניתן לעקוב אחרי זמני התחלת התהליכים, זמני השגיאות וכו'.‬
‫92‬
    ‫ויזה‬                       ‫מחסן‬


                    ‫דחויים‬
   ‫ש.ב.א‬
   ‫(יומי)‬                     ‫תקינים‬
                    ‫קלט‬            ‫עיבוד יומי‬

   ‫שוברים‬
    ‫ידניים‬
   ‫שנסרקו‬                 ‫שגויים‬
    ‫(יומי)‬
                                  ‫קובץ טקסט‬
                                  ‫)‪(log file‬‬


                  ‫שגויים‬
                           ‫משוואת האיזון היומית:‬
        ‫דחויים + שגויים + תקינים = שגויים ‪ + IN‬שוברים + ויזה + ש.ב.א‬
‫03‬
                                      ‫בקרות פלט‬
   ‫תוכנית מחשב שואבת נתונים ממאגרי המידע ומציגה אותם בצורה של דו"ח או שאילתא (כפי‬
                                  ‫שמבקש המשתמש).‬
                            ‫קיימים כמה סוגים של דוחות פלט:‬
    ‫2. הצגה המשקפת בדיוק את מה שקיים במאגרי המידע ללא כל מניפולציה או עיבוד.‬
‫1. הצגת מידע הכולל חישובים מסוימים על הנתונים שנלקחו ממאגרי המידע (‪– )on the fly‬‬
       ‫לעיתים נדרשים ניתוחים אנלטיים שלא נרצה לערוך במסגרת מאגרי המידע.‬
      ‫3. דוחות מיוחדים – דוחות בקרה ופיקוח – אותם הדוחות השולפים מידע בצורה‬
   ‫סלקטיבית, שולפים חריגים ושגויים. אותם נתונים יושבים במאגרי המידע או בקבצים‬
                             ‫נפרדים (קובץ שגויים).‬
  ‫על לוודא שכל שלושת קבוצות הדוחות יופקו באופן תקין ניתן לנצל חלק מהבקרות הקשורות‬
                                        ‫לקלט –‬
  ‫לדוגמא: רציפות – באותה מידה שבודקים רציפות של נתוני קלט ניתן להציב נומרטור שיבדוק‬
                               ‫את רציפות רשומות הפלט.‬
‫סיכומי סרק – מאפשר השוואה בין סיכומי הסרק של נתוני הקלט וסיכומי הסרק של נתוני הפלט.‬
                           ‫[קשה מאוד לבדוק תקינות של פלט]‬


                                    ‫נתיב ביקורת‬
 ‫הדרך, או מכלול האמצעים, שמאפשרים לעקוב אחרי תנועה ממסמך המקור ועד הרישום הסופי.‬
                                    ‫דוגמא: מכירה.‬
           ‫הזמנת לקוח, מכירה - חשבונית, שליחה - תעודת משלוח, גבייה – קבלה.‬
  ‫בשלב רישום החשבונית נפתח כרטיס לקוח שמקבל ביטוי כסעיף במאזן (לקוח בארץ) או בפריט‬
                                     ‫ברכוש השוטף.‬
                            ‫נתיב הביקורת של מערכת מידע –‬
  ‫היבט "חשבונאי" – בדיקה מהכלל אל הפרט. יישום של נתיב ביקורת חשבונאי נעשה באמצעות‬
    ‫קישורים. בד"כ על מנת שיתאפשרו קישורים נדרשים פריטי מידע נוספים – אסמכתאות.‬
                   ‫למשל אסמכתא להפקת חשבונית היא הזמנה וכך הלאה.‬
    ‫ברישום כרטיס הלקוח יש להזין את מס' החשבונית. כמו כן אותו לקוח מסומן שהוא שייך‬
                     ‫ללקוחות בארץ וכנ"ל בקשר לרישום ברכוש השוטף.‬
                      ‫רשימת האסמכתאות מאפשרות את אותו פירוק.‬
    ‫היבט "תפעולי" – בדיקה באותו סדר של התרחשות האירועים. כל שלב בתהליך הוא יישות.‬
 ‫יישום נתיב ביקורת תפעולי נעשה בעזרת קבצי הטקסט (‪ .)log files‬מעקב אחר מצבה של יישות‬
    ‫מסוימת, למשל האם בגין הזמנה מסוימת כבר הופקה חשבונית, האם נשלחה ההזמנה והאם‬
                                 ‫נגבה התשלום בגינה.‬
 ‫שדות סטטוס היא אינפורמציה מסוימת המוצמדת לכל תהליך המאפשרת מעקב אחר מצבה של‬
                                   ‫יישות מסוימת.‬
 ‫לדוגמא: סטטוס 5 – הזמנה פתוחה, סטטוס 2 – הופקה חשבונית, סטטוס 1 – נשלחה, סטטוס 3‬
                      ‫– גביית התשלום, סטטוס 4 – הזמנה סגורה.‬


‫13‬
    ‫אם משתמש מסוים מנסה להעביר יישום מסוימת מסטטוס 5 לסטטוס 3 – המערכת אמורה‬
                        ‫להתריע על מעבר לא חוקי בין הסטטוסים.‬
   ‫כמו כן נדרש שהמערכת תאפשר שאילתות על אותם שדות סטטוס על מנת לברר את המצב של‬
                                    ‫יישות מסוימת.‬
                 ‫יש לציין שנדרשים שני ההיבטים (החשבונאי והתפעולי).‬


           ‫ישנם ספרים שבהם טוענים כי קיום נתיב ביקורת מהווה כשלעצמו בקרה.‬
                               ‫נתיב ביקורת משמש לצורך‬
               ‫2. איתור שגיאות ובאיזה שלב של התהליך קרתה השגיאה.‬
                                ‫1. שיקום ושחזור.‬
                           ‫3. אפשרות לפקח על היישום.‬
                              ‫4. הרתעה בפני מעילות.‬


                    ‫[לקרוא את השאלה והפתרון ממבחן מועצה חורף 00]‬
‫23‬
                                     ‫שיעור מס' 6‬

                               ‫מערכת ‪ – ERP‬פריוריטי‬
‫בתהליכים שונים קיימים ממשקים בין המערכות השונות (ממשק בין מערכת הכספים והמכירות,‬
     ‫ממשק בין מערכת הכספים והרכש, ממשק בין מערכת המכירות למערכת המלאי וכו').‬
 ‫במקום לשמור נתונים בכמה מערכות – כפילות ותחזוקה מסובכת, ניתן לעבוד עם מערכת ‪ERP‬‬
   ‫עם בסיס נתונים אחד. במערכת קיימים מודולים שונים (כספים, מכירות, רכש) ובינם קיימים‬
                                       ‫קישורים.‬


                        ‫בשולחן העבודה קיים האייכון של ‪.priority‬‬
                              ‫נפתח מסך לוגי – לסגור אותו.‬
                                ‫מקבלים מסך של המערכת.‬
   ‫[סימן של גלגלי שיניים – מריץ תוכנית, סימן של טבלה כחולה – הזנת נתונים וסימן של ספר‬
                                     ‫פתוח – דוחות]‬


                                ‫הקמת חברה חדשה –‬
     ‫בתפריט הראשי – מנהל המערכת – תחזוקת מערכת – טיפול בחברות – הוספת חברה –‬
                          ‫נפתח מסך המבקש פרמטרים לקליטה:‬
                               ‫2. חברה – להשאיר ריק‬
                  ‫1. שם חברה מלא – לרשום שם מלא + תעודת זהות.‬
                        ‫לאחר האישור המערכת מקימה את החברה.‬


 ‫קובץ – בחירת חברה – במסך ניתן לבחור את החברה שהקמנו (ניתן גם דרך האייכון של פתיחת‬
                                      ‫קובץ).‬


                                    ‫הגדרת תקופה -‬
                ‫כספים – הנהלת חשבונות – תקופות כספיות – שנות כספים –‬
                         ‫יש להגדיר שנת כספים כשנת 2551‬   ‫‪‬‬
                             ‫תאריך התחלה – 25/2/2‬   ‫‪‬‬
                             ‫תאריך סיום – 25/12/23‬  ‫‪‬‬
       ‫[על ידי לחיצה על 1‪ ,F‬כאשר עומדים על שדה מסוים, נפתח הסבר על אותו השדה]‬
   ‫לאחר כל פעולה ניתן לסגור את החלון ולצאת מהמסך – הנתונים נשמרים בבסיס הנתונים.‬
                ‫כספים – הנהלת חשבונות – תקופות כספיות – פתיחת תקופה –‬


‫33‬
                  ‫על ידי כך נפתח חודש ינואר – להקיש על המשך ביצוע.‬
   ‫אנו צריכים לעשות את אותה פעולה 12 פעמים עבור 12 החודשים של השנה (בפועל הפעולה‬
                                ‫מתרחשת פעם בחודש).‬
          ‫אם נכנסים שוב פעם לשנות כספים ניתן לראות את כל התקופות שפתחנו.‬


                ‫עתה יש להגדיר את מערכת החשבונות – מכירות, מלאי וכו'.‬
                                   ‫אתחול חשבונות –‬
           ‫כספים – תחזוקת כספים – הגדרות כספים – איתחול חשבונות-ישראל –‬
‫בכדי לוודא שאכן קיימים חשבונות יש להיכנס ל- כספים – הנהלת חשבונות – כרטיסי חשבונות –‬
                                  ‫חשבונות ראשיים.‬
     ‫ב"תיאור החשבון" ניתן לבחור חשבון מסוים מתוך רשימה (כל החשבונות הראשיים).‬


                                  ‫פתיחת לקוחות –‬
   ‫קיימות רמות שונות של לקוחות. ניתן לפתוח מס' חשבונות תחת "החשבון הראשי" – 255.‬
             ‫כספים – הנהלת חשבונות – כרטיסי חשבונות – חשבונות לקוחות –‬
                                     ‫חשבון – 522‬
                                ‫תאור החשבון – לקוח 2‬
                           ‫כך הלאה על מנת לפתוח 4 לקוחות.‬
                           ‫* צריך לבדוק שהמטבע אכן בש"ח.‬


                                   ‫פתיחת ספקים –‬
             ‫כספים – הנהלת חשבונות – כרטיסי חשבונות – חשבונות ספקים –‬
             ‫באותו אופן יש להגדיר חשבון ספק – מומלץ לפתוח חשבון מס' 551.‬


                                ‫אתחול חשבונות מלאי –‬
                      ‫יש לפתוח תעודות הזמנה, תעודות משלוח וכו'‬
               ‫ניהול מלאי – תחזוקת מלאי – הכנת תבניות מספר לתעודות –‬
                  ‫במסך קליטת הנתונים יש לבחור בשנת הכספים 2551.‬
   ‫על ידי כניסה לניהול מלאי – תחזוקת מלאי – מספרי תעודות ניתן לראות את כל התעודות‬
                                 ‫המוגדרות במערכת.‬


                                  ‫הוספת פריטים –‬
                         ‫ניהול מלאי – מוצרים – כרטיס פריט –‬
                             ‫נפתח מסך של פתיחת פריטים:‬
                                 ‫מק"ט – 553.‬  ‫‪‬‬
                          ‫תיאור מוצר – שולחן משרדי.‬  ‫‪‬‬
‫מחיר מחירון בסיס – 552 ₪. יש לשים לב שאין מדובר במחיר המכירה אלא במחיר עלות‬  ‫‪‬‬
                           ‫קניית אותו פריט מלאי.‬


‫43‬
     ‫כדי לפתוח עוד פריט צריך לרדת עם פס הגלילה למטה, או לסגור ולפתוח שוב את החלון.‬


   ‫מומלץ לעשות את עסקאות הרכישה לפני עסקאות המכירה משום שהמוצרים שנמכרים הם‬
                            ‫אותם המוצרים שרכשנו קודם.‬
           ‫כמו כן, מומלץ לבצע רכישה של פריט מסוים ומייד את עסקת מכירתו.‬
 ‫בתרגיל עובדים עם ספק אחד ולקוח אחד במסגרת עסקה 2 ובמסגרת עסקה 1 עובדים עם ספק 1‬
                                     ‫ולקוח 1.‬


                                   ‫עסקאות רכישה‬
                              ‫קליטת הצעת מחיר מספק -‬
                        ‫רכש – הצעות מחיר – הצעת מחיר מספק –‬
   ‫נפתח מסך שבו יש להקליד את הנתונים – מדובר בנתונים הבסיסיים של הצעת המחיר (כותרת‬
                     ‫שנכונה לכל הפרטים הנוספים שמופיעים בהצעה).‬
‫ספק – פותחים את תיבת הבחירה ובוחרים את הספק הרלוונטי מתוך הספקים שהכנסנו‬      ‫‪‬‬
                                  ‫קודם.‬
                     ‫תאריך – מומלץ להכניס תאריכים הגיוניים.‬  ‫‪‬‬
                                ‫בתוקף עד – כנ"ל‬  ‫‪‬‬
         ‫הצעת מחיר – יש לרשום לעצמנו את מס' ההצעה שניתנה ע"י המערכת.‬    ‫‪‬‬


   ‫לאחר מכן יש ללחוץ על החוצץ של "הצעת מחיר מספק – פירוט" – במסך זה יש להקליט מהם‬
                                  ‫ההצעות שניתנו –‬
   ‫מק"ט – יש לבחור מתוך תיבת הבחירה את הפריט הרלוונטי מתוך הפריטים שהכנסנו‬    ‫‪‬‬
                                    ‫קודם.‬
                         ‫תאור המוצר – נפתח אוטומטית.‬   ‫‪‬‬
                          ‫כמות מינימום – 551 (שולחנות).‬  ‫‪‬‬
                              ‫מחיר ליחידה – 552 ₪.‬  ‫‪‬‬
 ‫יש לזכור לרשום שהצעה כוללת נספחים (‪ )Y‬וכן להפוך את שדה ה"סטטוס" מטיוטא למאושרת.‬
                      ‫לבסוף יש לצאת מהמסך והנתונים נשמרים.‬
 ‫כדי לבדוק את הצעות המחיר ניתן להיכנס לרכש – הצעות מחיר – הצעת מחיר לפי ספק – לאשר‬
                                    ‫והדוח נפתח.‬
                                 ‫הפקת הזמנה לספק –‬
                           ‫רכש – הזמנות רכש – הזמנות רכש –‬
                                  ‫ספק – ספק 2.‬  ‫‪‬‬


‫53‬
                           ‫תאריך – מופיע אוטומטית.‬   ‫‪‬‬
‫הצעת מחיר – המערכת נותנת את ההצעות המאושרות בלבד מספק 2 (אם הן לא מופיעות‬     ‫‪‬‬
                     ‫סימן ששכחנו לסמן בסטטוס "מאושרת".‬
‫הזמנה – המערכת נותנת מס'. לעיתים מס' ההזמנה זהה להצעת הרכש אך זה לא משנה –‬    ‫‪‬‬
                   ‫מומלץ גם כאן לרשום את המספר לעצמנו.‬
 ‫על ידי לחיצה על האייכון ‪ ALL‬בשורת התפריטים – נפתח פירוט הזמנת רכש – ניתן לבדוק את‬
                                  ‫נכונות הנתונים.‬
        ‫גם כאן אסור לשכוח לשנות את הסטטוס לאושרה לפני שיוצאים מחלון ההזמנה.‬
         ‫בכדי לבדוק את ההזמנה נכנסים לרכש – הזמנות רכש – דוחות הזמנות רכש -‬


                               ‫קליטת חשבונית מספק –‬
         ‫כספים – רכש (כספים) – חשבוניות רכש – חשבוניות ספק – חשבוניות ספק –‬
                   ‫תאריך – מומלץ לעבוד עם התאריך של היום.‬   ‫‪‬‬
‫חשבונית ספק – אם עובדים עם ספק 2 יש להתחיל עם 552‪ A‬ובעסקאות הבאות להקליד‬     ‫‪‬‬
                               ‫252‪ A251 ,A‬וכו'.‬
                        ‫מס' ספק – לבחור מתיבת הבחירה.‬   ‫‪‬‬
           ‫הזמנה – בתיבת הבחירה מופיעות כל ההזמנות מספק 2 שאושרו.‬    ‫‪‬‬
   ‫יש ללחוץ שוב על ‪ ALL‬בכדי לפתוח את פירוט ההזמנה. יש לבדוק שנשלחה חשבונית בהתאם‬
‫להצעה ולהזמנה (במערכות מסוימות יש בקרות שבודקות את התאמת הנתונים, בסטיות קבועות‬
                                     ‫מראש).‬
                      ‫את הכמות (שהתקבלה) יש להזין בעצמנו.‬


       ‫בכל מסך כזה מופיעים הנתונים הכספיים אוטומטית, ברגע שעולים חזרה לכותרת.‬


   ‫לחיצה על הלשונית "סגירת החשבונית" - מהלך סגירת חשבונית – אישור שבעקבותיו מופקת‬
                ‫פקודת יומן בספרים (ניתן לראות שנפתח מס' פקודת יומן).‬
 ‫ליד מס' פקודת היומן מופיע אייכון של סייר – לחיצה עליו פותחת חלון המפרט את נתוני פקודת‬
                                        ‫היומן.‬
                                   ‫עסקאות מכירה‬
                              ‫הפקת הצעת מחיר ללקוח -‬
                   ‫שיווק ומכירות – הצעות מחיר – הצעת מחיר ללקוח –‬
                              ‫לקוח – לקוח 2 (522).‬  ‫‪‬‬


‫63‬
                             ‫תאריך – נפתח אוטומטית.‬   ‫‪‬‬
                              ‫הצעת מחיר – 2555552‪.A‬‬   ‫‪‬‬
                ‫לשונית הצעת מחיר ללקוח – פירוט – ניתן לפתוח כמה רשומות.‬
                            ‫מק"ט – 553 (שולחן משרדי).‬   ‫‪‬‬
                       ‫כמות מינימום – 552 – נפתח אוטומטית.‬   ‫‪‬‬
                     ‫מחיר ליחידה – יש לשנות את המחיר ל- 512.‬   ‫‪‬‬
                          ‫‪ ‬עלות הקנייה – מופיע אוטומטית.‬
                   ‫יש לזכור לשנות בסוף התהליך את הסטטוס ל- "נשלחה".‬
‫בכדי להפיק דוח שיראה את הצעות המחיר ללקוחות – יש להיכנס לשווק ומכירות – הצעות מחיר‬
                      ‫– דוחות הצעות מחיר – הדפסת הצעות מחיר.‬


                                  ‫קליטת הזמנה מלקוח –‬
                          ‫שיווק ומכירות – הזמנות – הזמנות לקוח –‬
                               ‫נפתח מסך של קליטת הזמנה –‬
                      ‫לקוח – בחירה מתוך התיבה - לקוח 2 (522)‬   ‫‪‬‬
                             ‫תאריך – נפתח אוטומטית.‬   ‫‪‬‬
                                   ‫הזמנה – כנ"ל.‬  ‫‪‬‬
                ‫הצעת מחיר – יש לבחור במס' הצעת המחיר שהזנו קודם.‬    ‫‪‬‬
    ‫כרטסת פירוט הזמנה (או ע"י לחיצה על ‪ – )ALL‬יש לוודא האם הפרטים מקובלים בהתאם‬
                                         ‫להזמנה.‬
                         ‫לבסוף יש לשנות את הסטטוס ל- "בוצעה".‬
                    ‫[מומלץ לצאת משדה הסטטוס לפני שיוצאים מהחלון]‬
   ‫הפקת דוח – שיווק ומכירות – הזמנות – דוחות הזמנות – דוחות מפורטים – דוחות הזמנות –‬
                                    ‫הזמנות לפי לקוח.‬


                                 ‫הפקת חשבונית ללקוח –‬
         ‫כספים – מכירות (כספים) – חשבוניות מכירות – חשבוניות מס – חשבוניות מס –‬
                                  ‫לקוח – לקוח 2.‬  ‫‪‬‬
                      ‫תאריך – נפתח אוטומטית תאריך של היום.‬    ‫‪‬‬
                        ‫חשבונית – מספור אוטומטית ע"פ חוק.‬   ‫‪‬‬
              ‫‪ ‬הזמנה – יש לבחור בהזמנה שביצענו מתוך תיבת הבחירה.‬
     ‫פירוט החשבונית – יש לבדוק את הנתונים, את מחיר היחידה וכו'. יש להקליד את הכמות!‬
                  ‫אם לא מקלידים כמות אזי הנתונים הכספיים לא מתעדכנים.‬
     ‫כדי לסגור את החשבונית כולה יש לעלות לכותרת וללחוץ על החוצץ "סגירת החשבונית".‬
   ‫גם עתה נפתחת תנועת יומן. באותו אופן ניתן ללחוץ על האייכון שליד מס' הפקודה בכדי לצפות‬
                                    ‫בנתוני פקודת היומן.‬


‫73‬
‫אם טועים בחשבונית לא ניתן לחזור אחורה. בכדי לבטל טעות יש להוציא חשבונית זיכוי (בהתאם‬
                                    ‫להוראות החוק).‬


                           ‫שמירה על דיסקט והגדרות הדפסה‬


     ‫כספים – הנהלת חשבונות – כרטיסי חשבונות – דוחות כספיים – כרטסת – כרטסת –‬
                              ‫לסמן כדף ‪.HTML‬‬   ‫‪‬‬
                             ‫לסמן – כל הכרטסות.‬  ‫‪‬‬
                        ‫בכל שאר החלונות שנפתחו יש לרשום ‪.OK‬‬
          ‫בסופו של דבר נפתח חלון של ה-‪ EXPLORER‬ובו מפורטים כל החשבונות.‬
                                 ‫חס – חשבונות ספק‬
                                 ‫חל – חשבונות לקוח‬
                              ‫מע"מ עסקאות – מול הלקוח‬
                              ‫מע"מ תשומות – מול הספק‬


                              ‫בכדי להפיק את הדוח –‬
   ‫קובץ – שמור בשם – לבחור בשמירה על דיסקט – לשמור את הקובץ בשם של החברה (מס'‬
                  ‫תעודת הזהות של אותו אדם שרשם את החברה על שמו).‬
                ‫הקובץ הוא מסוג ‪ HTML‬ולכן אין בעיה להדפיס מכל מחשב.‬
‫83‬
                                     ‫שיעור מס' 7‬

                             ‫ביקורת מ.מ.מ. ביישומים‬

                                   ‫מערכת פיננסית‬
    ‫מערכת הנהלת חשבונות כללית – הזנה שוטפת של אירועים על מנת לייצר את הרישומים‬
               ‫החשבונאים המתאימים וכן את הדוחות הנדרשים על פי חוק.‬
   ‫מערכת פיננסית היא מערכת מידע אשר מספקת מידע נוסף מלבד הנהלת חשבונות – מספקת‬
                           ‫מידע נוסף לצורך קבלת החלטות.‬
    ‫המערכת קרויה מערכת פיננסית משום שהיא בנויה לטפל בכל ההיבטים הקשורים במערך‬
                     ‫הפיננסי של הארגון (תמחור, מכירות, רכש וכו').‬
                                      ‫מעגל רכש –‬
                     ‫דרישה – הזמנה – כניסה – חשבונית – תשלום.‬
                                    ‫מעגל המכירות –‬
                           ‫הזמנה – משלוח – חשבונית – גבייה.‬


       ‫קיימים שלבים תפעוליים ושלבים כספיים כגון: קליטת/הפקת חשבונית ותשלום.‬
 ‫המערכת הפיננסית תומכת גם במשתמשים שאינם משתמשי הקצה המטפלים בהיבטים כספיים‬
                                   ‫בארגון.‬


                              ‫היררכית המערכת הפיננסית:‬
‫2. הספר הראשי (‪ – )GL‬תת המערכת המרכזת את כל הרישומים החשבונאים לצורך הפקת‬
              ‫דוחות כספיים וכל אינפורמציה נוספת למנהלים כנדרש.‬
     ‫1. ספרי עזר (‪ - )SL‬מודולים שונים האמורים לתמוך כל אחד בתחומו בקבוצה של‬
                                 ‫משתמשים.‬
         ‫ספרי העזר צריכים להזרים בסופו של דבר אינפורמציה לספר הראשי.‬
                         ‫ספקים ותשלומים (‪)AP‬‬   ‫‪‬‬
                          ‫לקוחות וגבייה (‪)AR‬‬  ‫‪‬‬
    ‫ישנם ספרי עזר נוספים שאינם קשורים ישירות למעגל עסקי מסוים. מטרתם היא‬
                        ‫לעיתים רק לצורך בקרה, כגון:‬
                            ‫רכוש קבוע (‪)FA‬‬  ‫‪‬‬
                                ‫תקציב‬  ‫‪‬‬
                                ‫תמחיר‬  ‫‪‬‬
 ‫המשתמשים מחולקים לקבוצות. האינפורמציה מספרי העזר מועברת לספר הראשי או בינם‬
                                  ‫לבין עצמם.‬
‫93‬
                                 ‫זרימת הנתונים בארגון‬
                  ‫מלאי‬

        ‫רכש‬


                                    ‫מערכת פיננסית:‬
                    ‫ייצור‬
     ‫מכירות‬                             ‫ספר ראשי‬


              ‫שכר‬
                                ‫ספרי עזר‬      ‫ספרי עזר‬

             ‫מערכות פיננסיות – מערכות שמטפלות בהיבטים פיננסים חשבונאים.‬
 ‫מערכות לוגיסטיות – מערכות שמטפלות בהיבטים לוגיסטיים, לדוגמא: במעגל הרכש/מכירות –‬
  ‫השלבים הראשונים במעגל העסקי קשורים בלוגיסטיקה ואין עדיין התחשבנות כספית (הזמנה,‬
                                     ‫משלוח וכו').‬
‫כאשר אין מדובר בהליכים לוגיסטיים – המערכת המטפלת בהליכים אלו תקרא מערכת תפעולית.‬
     ‫כמעט בכל ארגון קיים קשר ישיר בין המערכות התפעוליות והלוגיסטיות לבין המערכות‬
                                      ‫הפיננסיות.‬


                                      ‫דוגמא:‬
 ‫במעגל הרכש – שלב ההזמנה והכניסה למשל מתבצעים במערכת הרכש ובמערכת המלאי. בשלב‬
                  ‫קליטת החשבונית נדרש תיאום עם המערכת הפיננסית.‬
 ‫אפשרות 2 – קליטת פרטי החשבונית במערכת הרכש ורישום פקודת יומן ישירות בספר הראשי.‬
 ‫אפשרות 1 – קליטת החשבונית במערכת הרכש, מעבר למודול ספקים ותשלומים (אחרי שעברה‬
   ‫את כל הבדיקות במערכת הרכש) – הטיפול עובר לאנשי הכספים ומשם מעבר לספר הראשי.‬
    ‫אפשרות 3 – החשבונית אינה נקלטת במערכת הרכש אלא עוברת ישירות לאנשי הכספים‬
                         ‫שבמערכת הפיננסית ומשם לספר הראשי.‬
   ‫כל האפשרויות לגיטימיות בתנאי שמתקיימות כל הבקרות הדרושות. האפשרות העדיפה היא‬
        ‫האפשרות השניה – הכי טוב שאנשי הרכש בודקים את נכונות פרטי החשבוניות.‬
   ‫לגבי האפשרות הראשונה – לעיתים קיימות מערכות רכש הכוללות גם פעולות של תשלומים,‬
               ‫כלומר ניתן להתייחס במקרה כזה אל מערכת הרכש כספר עזר.‬


   ‫לא ניתן לאגד את כל הפעולות תחת מערכת אחת בארגון – כל תחום צריך לקבל טיפול נפרד.‬
                    ‫קיימים ארגונים שמחברים בין כמה מערכות נפרדות.‬
   ‫חשוב לאתר כמה מערכות יש בארגון, מה הממשקים הפנימיים בין המערכות ומה הממשקים‬
                                      ‫החיצוניים.‬
                     ‫יש להגדיר את המבנה של המערכת ואת ההיררכיה.‬
                               ‫תכונות של מערכת פיננסית‬‫04‬
    ‫2. תמיכה בהליכים העסקיים שבארגון – הליכים עסקיים כללים (רכש מכירות וכו')‬
                           ‫והליכים שבתוך אגף הכספים.‬
 ‫1. רב חברתית – מערכת המאפשרת ניהול הליכים עסקיים של יותר מחברה אחת. במערכת‬
    ‫רב חברתית ניתן לחלק את מסד הנתונים לכמה חברות ולטפל בכל אחת בנפרד .‬
‫לעיתים ניתן לבצע פעולות בין חברתיות תוך ביצוע פעולה אחת בלבד, ניתן להפיק דוחות‬
                                 ‫מאוחדים וכו'.‬
 ‫3. רב שנתיות – המערכת חיה בזמן רציף. ניתן לצפות בנתוני שנה קודמת ואין צורך לטעון‬
                          ‫מחדש את נתוני השנה הקודמת.‬
              ‫לעיתים מדובר בשנים קלנדריות או בשנים לא-קלנדריות.‬
 ‫4. רב מטבעית – מערכת שמסוגלת לנהל את ספרי החשבונות במספר מטבעות. ניתן לדרוש‬
 ‫שכל המכלול יהיה מנוהל במטבע מסוים. בד"כ המערכות הן רב מטבעיות ברמת החברה‬
                 ‫– ניתן להפיק דוחות כספיים ע"פ מטבע מסוים.‬
 ‫0. הפקת דוחות כספיים – ניתן להפיק דוחות כספיים הן מספרי העזר והן מהספר הראשי.‬
‫כאשר מדובר בדוחות כספיים – ספר ראשי. דוחות ניהוליים (מרכזי רווח, מוצרים) – ספר‬
                              ‫עזר או מהספר הראשי.‬


   ‫פקודות יומן קיימות אך ורק בספר הראשי ובספרי העזר קיימת רק האינפורמציה המשמשת‬
                           ‫לצורך פקודות היומן שבספר הראשי.‬
                                        ‫דוגמא:‬
‫בחברה 555,2 ספקים. נשאלת השאלה האם ניתן לנהל בספר הראשי חשבון אחד לספקים או לנהל‬
                                    ‫חשבון לכל ספק.‬
     ‫על בסיס שיקולי עלות-תועלת, אין טעם להחזיק מידע בכמה מקומות (בזבוז של מקום‬
   ‫ומשאבים). ניתן להחזיק אינפורמציה פרטנית יותר בספרי העזר ואינפורמציה מרכזת בספר‬
                       ‫הראשי – הכל בתנאי שקיימים נתיבי ביקורת.‬
  ‫מאזן בוחן מופק מתוך הספר הראשי – ריכוז של החשבונות הראשיים. את הפירוט ניתן להפיק‬
                                     ‫מספרי העזר.‬


                         ‫המערכת הפיננסית כפופה להוראות חוק –‬
                      ‫הפקת דוחות כספיים – גילויי דעת של לשכת רו"ח‬
                     ‫ניהול ספרים – הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה.‬
                         ‫כללים חשבונאיים – הוראות הרשות לני"ע.‬
                 ‫לעניין ארגונים ספציפיים – הוראות המפקח על הבנקים וכו'.‬


                  ‫במערכת הפיננסית קיימים קבצי תנועות וקבצי יתרות -‬
                                ‫קבצי תנועות = קבצי אב‬
        ‫קבצי יתרות – פרטניות. קבצי יתרות מאפשרים צפייה ביתרות באופן זמין יחסית.‬
   ‫נשאלת השאלה האם להחזיק יתרה עדכנית בלבד או יתרות לכל חודש, שבוע – תלוי בשימוש,‬
     ‫למשל לצורך שימושים בנקאיים נהוג להחזיק יתרה לכל חודש לצורך חישובי ריבית וכו'.‬


‫14‬
      ‫במערכת פיננסית קיימת חוקה – אוסף כללים לגבי רישום פעילויות וכן טבלאות עזר –‬
             ‫אינפורמציה נוספת לצורך הרישום (שערי חליפין, מדדים, ריביות וכו').‬

                          ‫חוקה‬

                ‫קובץ‬                  ‫קובץ‬
                ‫יתרות‬                  ‫תנועות‬


                        ‫טבלאות עזר‬


                                ‫אמצעי בקרה ונתיבי ביקורת‬
   ‫2. שלמות ודיוק – במעבר הנתונים בין ספרי העזר ובין הספר הראשי – יתרת חשבון ספקים‬
            ‫חייבת להיות זהה לחשבוניות בניכוי תשלומים שבוצעו בספר העזר.‬
‫[כמובן שבמערכת מובנית אחת הסיכון שיפלו אי התאמות הוא נמוך משום שמתכנני המערכת‬
                    ‫דאגו שהקשרים יהיו מובנים במערכת עצמה]‬
                            ‫1. נתיבי ביקורת – לגבי כל ספר עזר.‬
    ‫3. בעיות חתך בין מערכות – מאחר ומדובר בנתונים העוברים בין מערכות שונות, עלולה‬
   ‫להיווצר בעיית חתך חשבונאית כגון: הפקת דוח בשתי מערכות – מערכת מלאי ומערכת‬
‫לקוחות וגבייה. המכירה נרשמה במערכת הלקוחות אך הניפוק התרחש בתקופה החשבונאית‬
                                      ‫העוקבת.‬
‫קיים מונח שנקרא "סגירת תקופה" – עוצרים את הניפוקים שבוצעו עד סוף החודש וכל ניפוק‬
 ‫שהתבצע מאוחר יותר נכנס לחודש העוקב. נניח שהמכירה בוצעה ב- 2/23 והסחורה נשלחה‬
       ‫ב- 1/0. הגריעה מהמלאי הייתה אכן ב- 1/0 אך המכירה נרשמה בחודש הקודם.‬
  ‫אם נסגר החודש במערכת המלאי אך במערכת הפיננסית נסגר החודש שבוע אחרי – קיים‬
                                   ‫חוסר עקביות.‬
   ‫על מנת לפתור את הבעיה – אם משתמשים בתאריכים שונים לצורך סגירת חודש במערכת‬
   ‫אחת ולצורך סגירת חודש במערכת אחרת – נדרוש המערכת תדע מה המשמעות של השדות‬
               ‫הרלוונטיים ולבדוק איך האינפורמציה עוברת בין המערכות.‬
   ‫כמו כן, מבחינה ניהולית, מומלץ להחליט על סדר מסוים לסגירת המערכות (בד"כ מתחיל‬
   ‫בסגירה של המערכות שמעבירות את האינפורמציה ולאחר מכן סגירה של הספר הראשי).‬
 ‫4. בדיקה של קבצי התנועות וקבצי היתרות – וידוי התאמה בין הקבצים. אם מדובר במערכת‬
 ‫מקוונת, כלומר שכל תנועה אמורה להתאים אוטומטית את היתרה, אין משמעות לבדיקה.‬
   ‫אם לעומת זאת מדובר במערכת מיוחדת כגון: מערכת בנקאית, שנוהגת להחזיק יתרות‬
 ‫לתקופות שונות, יש לבדוק שאכן היתרה תואמת את סיכום כל התנועות לתקופה מסוימת.‬
     ‫0. ביקורת פקודות יומן בספר הראשי - קיימים נתונים של תאריכים, סכומים, חשבונות‬
                                    ‫ואסמכתאות.‬
               ‫סכומים – לעיתים קיימים סכומים הנקובים במטבעות שונים.‬


‫24‬
 ‫קיימים כמה סוגי תאריכים – תאריכי רישום, תאריכי ערך, תאריך פירעון, תאריך תקופה‬
                                   ‫חשבונאית.‬
 ‫תאריך הרישום = תאריך רישום הפקודה בספרים – אין בעיה להציב בקרות קלט על שדה‬
                                 ‫תאריך הרישום.‬
 ‫תאריך ערך - חשוב כאשר מנוהלים ימי ערך, כלומר רק כאשר נדרש חישוב להמרת מט"ח,‬
                              ‫ריבית או תיאום למדד.‬
 ‫תאריך פירעון – תאריך שנקבע לתשלום ובהתאם לתנאי התשלום שנקבע. תאריך זה משמש‬
                              ‫לצורך גיול החשבונות.‬
  ‫ישנן מערכות שכאשר מדובר בתנועה עתידית – תאריך הפירעון מקבל את תאריך הערך.‬
   ‫תאריך תקופה חשבונאית – לעיתים נדרשים לייחס חשבונות לתקופה חשבונאית אחרת‬
                       ‫(אירועים מסוג א', אירועים מסוג ב' וכו').‬
                                        ‫דוגמא:‬
  ‫חשבונית בגין ביצוע עבודה נושאת תאריך של 1/1, הגיעה אל הארגון בתאריך 1/0 ונקלטה‬
             ‫במערכת בתאריך 1/0. סוף חודש ביצוע העבודה הוא אוקטובר.‬
                                 ‫תאריך הרישום = 1/0‬
 ‫תאריך הערך = 1/1 – תלוי מה נקבע מול הספק (בד"כ נקבע ששער החליפין הוא לפי תאריך‬
                                      ‫החשבונית).‬
  ‫תאריך הפירעון – בהנחה שמדובר בשוטף + 50 – יש לקחת את תאריך החשבונית ועוד 50‬
                                 ‫ימים ולכן - 4/53.‬
           ‫תאריך תקופה חשבונאית – שנת 5551 – בהתאם לחודש סיום העבודה.‬


                                     ‫דוגמא:‬
                            ‫סכומים בהקשר לרב מטבעיות‬
‫חשבונית התקבלה ב- 25/2/2 מספק בגרמניה על סך 552 ‪ .DM‬הספק מנוהל בחשבון הנקוב ב-‬
                                        ‫‪.DM‬‬
 ‫סכום‬    ‫שע"ח $‬  ‫סכום‬   ‫שע"ח‬   ‫סכום‬   ‫מטבע‬    ‫סכום‬  ‫פרטים‬   ‫תאריך‬
   ‫ב- $‬      ‫בש"ח‬       ‫ח-ן ב-‬
                     ‫‪DM‬‬
   ‫50‬    ‫2:4‬   ‫551‬   ‫2:1‬    ‫552‬   ‫‪DM‬‬     ‫552‬    ‫ח-ן‬   ‫25/2/2‬
   ‫50‬    ‫2:0‬   ‫553‬   ‫2:3‬    ‫552‬                ‫25/12/23‬


                           ‫מומלץ לעשות שערוך לפי כל תנועה.‬
           ‫יש לבצע ראשית שערוך לש"ח ולאחר מכן שערוך ל- $ ("אנטי שערוך").‬


           ‫$ - התשובה האמיתית!‬     ‫תרגום $‬      ‫ש"ח‬
                   ‫50‬        ‫50‬       ‫553‬    ‫ספק‬
                   ‫52‬        ‫51‬       ‫552‬   ‫שערוך‬‫34‬
   ‫התרגום ל- $ הוא תרגום נוחות משום שהוא פשוט לוקח את הסכומים במאזן בוחן ומחלק‬
                                   ‫בשער החליפין.‬
          ‫המערכת נדרשת לשקף נכונה את מה שקרה ואכן השערוך אמור להיות 52.‬


                           ‫הוראות ניהול ספרים לפי מס הכנסה‬
                  ‫הוראות אלו קבעו איך לנהל את ספרי החשבונות השונים.‬
                             ‫ספר ראשי – חובה לכל הארגונים‬
                              ‫ספר מלאי – למי שמנהל מלאי.‬
                            ‫ספר קופה – למי שמנהל מפרט וכו'.‬
‫תיעוד פנים – כל מסמך שמופק מטעם הנישום (הפקת קבלה בקבלת תקבול, הפקת תעודת משלוח‬
                                         ‫וכו').‬
           ‫בשנת 3002 התעורר הצורך להתאים את ההוראות למערכות ממוחשבות.‬
        ‫ההחלטה הייתה להמשיך באותה שיטה שנדרשת אילולא מדובר במערכת רגילה.‬
      ‫ספר כרוך – ספר כרוך שדפיו ממוספרים בסדר עולה וכאשר נתלש דף נותר העתק…‬
 ‫קובץ קבוע – קובץ שמקיים את אותם תנאים שהיו נדרשים לגבי ספר כרוך, כלומר אין אפשרות‬
        ‫למחוק רשומה מקובץ קבוע. תיקון בקובץ הקבוע מתבצע על ידי רשומה נוספת.‬
         ‫הרשומות בקובץ הקבוע ממוספרים אוטומטית ונשמר הרצף לאורך התקופה.‬
 ‫פקודות יומן לפני עדכון, לדוגמא, יושבות בקובץ זמני שאינו חלק ממערכת החשבונות ורק לאחר‬
                      ‫שמשהו עבר ובדק אותן הן מעודכנות בספר הראשי.‬
   ‫בכל מקום שבהן ההוראות התייחסו להפקת דוחות ולתיעוד פנים (איזה פרטים חייבים לכלול‬
     ‫במסמכים, איך מבטלים חשבונית וכו') נעשה תיקון המתאים את ההוראות למערכת מידע‬
                                       ‫ממוחשבת.‬


                     ‫נספח ה' – הוסף במיוחד למערכות מידע ממוחשבות.‬
                 ‫התוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת תבצע בין היתר –‬
                   ‫2. הפקה זמינה של פלט חזותי לפי סדר רישומן...‬
   ‫1. על גבי כל פלט חזותי יש לציין את שם הנישום, התקופה, המהות, תאריך הפקת הפלט,‬
                                 ‫מס' סידורי ...‬
 ‫3. ציון בצורה בולטת של המילה "טיוטא" על גבי פלט חזותי המונפק באופן זמני – על מנת‬
                    ‫להבדיל בין קובץ קבוע לבין קובץ בלתי קבוע.‬
    ‫4. הפקת פלט מודפס של תיעוד פנים מקובץ קבוע בלבד – כל מה שנדרש לגבי ספרי‬
                       ‫חשבונות נכון גם לגבי תיעוד פנים.‬
 ‫המילה "מקור" מופיעה רק על גבי עותק אחד והמילה "העתק" על גבי שאר ההעתקים.‬
   ‫0. המערכת צריכה להכין מנגנון לבדיקת רצף המספרים העוקבים – נדרשת בקרה על אי‬
                               ‫רציפות המסמכים.‬
   ‫לעיתים קיימות בעסק שתי מערכות למשל – מערכת לייצוא ומערכת מקומית. לכל‬
 ‫מערכת קיימת סדרה משלה. דרישת מס הכנסה היא שתהיה רציפות לגבי כל סדרה בפני‬
                         ‫עצמה ושתהיה שליטה ובקרה.‬


‫44‬
 ‫מערכת אל פסק – מונעת הפסקת פעילות במקרה של הפסקת חשמל. מערכת זו מאפשרת המשך‬
    ‫פעילות למשך כמה דקות על מנת שתהיה יציאה מסודרת מהמערכת וללא איבוד מידע.‬
                               ‫לקרוא את ההוראות!‬                                    ‫מערכת מלאי‬
‫מדובר במערכת תפעולית, לוגיסטית המכילה בתוכה גם היבטים חשבונאיים (כל החישוב של ערך‬
                               ‫המלאי מנוהל במערכת).‬
                ‫מערכת המלאי נקראת גם "ספר עזר המלאי" או "מלאי פיננסי".‬                         ‫מכירות‬


                 ‫ניפוק חו"ג‬       ‫ניפוק תוצ"ג‬


             ‫מלאי תמידי‬                ‫כניסת חו"ג‬

        ‫פיננסית‬              ‫מלאי‬                 ‫רכש‬


                ‫כניסת תוצ"ג‬        ‫ניפוק חו"ג‬
                         ‫ייצור‬‫תנועות/מחסנים – ברשומת התנועה של הפריט מוסיפים שדה שנקרא "מחסן" ואז ניתן לשייך את‬
                         ‫הפריט לאתר פיסי או אתר לוגי מסוים.‬
                             ‫השיוך נדרש למטרות שונות, למשל:‬
   ‫מלאי שהוא רכוש קבוע (חלקי חילוף וכו'). קיימת מערכת לניהול מלאי מיוחד באותו אופן שבו‬
                                     ‫מנוהל מלאי רגיל.‬
    ‫באמצעות השיוך למחסן מסוים ניתן להבדיל מלאי שניצור בגינו רישום חשבונאי או תנועה‬
                                          ‫אחרת.‬
             ‫ניתן לנהל ערך מלאי ברמת מחסן ולא רק ברמת החברה (מסובך יותר).‬


    ‫עיתוד מלאי – מתייחס לנושא שמירה על רמות מלאי - מלאי מינ', מלאי מקס' וכו'. לא נדבר‬
                                     ‫במסגרת הקורס.‬


                               ‫נושאים שנדון בהם בשיעור הבא:‬
                                      ‫קטלוג פריטים‬
                                         ‫ערך מלאי‬


‫54‬
                                      ‫שיעור מס' 8‬

                                  ‫מערכת המלאי – המשך‬
                                ‫תנועה: כמות * מחיר = ערך‬
 ‫העברה בין מחסנים – כניסות וניפוקים. מחסן הינו שדה מסוים ברשומת התנועה, אשר‬     ‫‪‬‬
               ‫עוזר לאתר את המיקום הפיסי או הלוגי של הפריט.‬
                               ‫גריעה (פסילה השמדה).‬  ‫‪‬‬
        ‫ספירת מלאי – משפיעה רק על מרכיב הכמות במשוואה ולא על המחיר.‬     ‫‪‬‬
                   ‫שינוי מחיר – משפיע על מרכיב המחיר במשוואה.‬   ‫‪‬‬


    ‫הקבצים המרכזיים במערכת המלאי דומים לקבצים המרכזיים של המערכת הפיננסית –‬
‫קובץ התנועות – קובץ האב המכיל את פקודות היומן (סוג התנועה, כמות, מחיר, כניסות, ניפוקים‬
                                           ‫וכו').‬
      ‫קובץ יתרות – באמצעותו ניתן לצפות באופן מהיר על יתרת הפריט לתקופה מסוימת.‬
 ‫קטלוג הפריטים – מכיל את המק"ט של כל פריט, מס' היצרן , מס' סידורי, מק"ט חלופי, מחיר‬
                           ‫תקן, מס' מחירון שבו הוא מופיע וכו'.‬
 ‫מק"ט הוא שדה המזהה באופן חד-חד ערכי באיזה פריט מדובר. למק"ט קיימת משמעות, כלומר‬
              ‫אין מדובר במס' שרירותי אלא לכל סגמנט במק"ט יש משמעות.‬
                  ‫מס' היצרן מזהה את הסימון של אותו פריט אצל היצרן.‬
 ‫מק"ט חלופי – לעיתים יכולים להיות שני פריטים עם מק"ט שונה אך מבחינת הצרכנים – קיים‬
                    ‫ביקוש לכל אחד משני הפריטים – לא עורכים הבדל.‬
               ‫בקרות על קטלוג הפריטים – כיצד ניתן מס' קטלוגי, הרשאות,‬


                              ‫ניהול ערך המלאי (מלאי פיננסי)‬
            ‫מלאי ניתן לנהל בכמה שיטות – ‪ ,FIFO ,LIFO‬ממוצע נע, ספציפי, תקן.‬
                                   ‫‪ LIFO‬אינו נהוג בד"כ.‬
‫השיטות הנהוגות הן ‪ FIFO‬וממוצע נע ערך – בשיטות אלו ערך המלאי גבוה יותר וכן מתאים יותר‬
                ‫לניהול פריטי מלאי (‪ LIFO‬מתאים לניהול פריטי מלאי נוזליים).‬
                   ‫בממוצע נע נשתמש כאשר אין הבדל מהותי בין הפריטים.‬
   ‫ב- ‪ FIFO‬נשתמש כאשר ניתן למדוד את אורך חיי המוצר (תאריך תפוגה) – נותן תמונה טובה‬
                                          ‫יותר.‬
‫מלאי ספציפי – זיהוי של כל פריט ופריט באופן ספציפי, באמצעות מס' סידורי. מלאי ספציפי נהוג‬
                 ‫כאשר מגוון הפריטים הוא קטן ולכל פריט ערך גבוה יחסית.‬
‫מלאי תקן – נהוג לניהול מלאי תוצ"ג (כאשר יש עצי מוצר). מלאי תקן משמעותו שמחיר כל פריט‬
                            ‫במלאי נקבע ע"פ מחירון (תקן).‬
‫יש לציין שהארגון צריך לעקוב כל הזמן אחרי תקן המחירים למרות שמחיר תקן מפשט בעיקרון‬
                                     ‫את העבודה.‬


‫64‬
        ‫ניהול מלאי תקן מאפשר לעקוב אחר הכניסות והיציאות של הפריטים מהמחסנים.‬


                             ‫מלאי תמידי – מלאי תקופתי.‬
    ‫במלאי תקופתי אין קשר בין מערכת המלאי לבין מערכת הנה"ח, כלומר במשך התקופה לא‬
    ‫נרשמות כל הכניסות והיציאות בנפרד אלא פעם בתקופה מרכזים את כל התנועות ורושמים‬
                                  ‫פקודת יומן אחת.‬
                        ‫מעתה ההנחה היא שמנהלים מלאי תמידי.‬
                                  ‫הרישום בהנה"ח –‬
                                       ‫דוגמא:‬
                     ‫כניסת חו"ג – מס' פריט 5252, כמות – 52, מחיר – 0‬
    ‫בחשבון מלאי נחייב 50 ונזכה חשבון ספקים במעבר (במידה ולא הגיעה חשבונית) בסך 50.‬
                   ‫[כאשר תגיע חשבונית נחייב ספקים במעבר ונזכה ספק]‬
      ‫עד שלא תגיע החשבונית נזכה את חשבון הספקים במעבר ע"פ המחיר שנקבע בהזמנה.‬
         ‫נניח שכאשר הגיעה החשבונית הסכום היה 50 (בעקבות שינוי בשע"ח למשל) –‬
  ‫במצב כזה נוצר בעצם הפרש של 52 ₪ בחשבון ספקים במעבר. נדרש לייחס את ההפרש למלאי‬
                                      ‫ולעלות המכר.‬
‫אם כל הפריטים מצויים במלאי – נזכה את חשבון ספקים במלאי ונחייב את חשבון המלאי ב- 52.‬
  ‫אם חלק מהפריטים כבר הונפקו – הייחוס יהיה לפי היחס שבין הפריטים שנותרו במלאי לבין‬
                                     ‫הפריטים שהונפקו.‬
 ‫על מנת לטפל במצבים כאלו קיימים במערכת המלאי מהלכי עדכון רטרואקטיביים (‪- )roll back‬‬
                ‫תיקון של מערכת המלאי וכן רישום תנועה במערכת הפיננסית.‬


                                         ‫דוגמא –‬
     ‫ממוצע נע‬       ‫ערך‬       ‫מחיר‬        ‫כמות‬       ‫פרטים‬
     ‫52 0.52‬     ‫552 052‬      ‫52 0.52‬        ‫52‬       ‫כניסה 2‬
   ‫22 = 51 / 511‬       ‫512‬        ‫12‬        ‫52‬       ‫כניסה 1‬
     ‫22 01.22‬     ‫511 011‬                 ‫51‬    ‫סיכום ביניים‬
     ‫22 01.22‬   ‫(00) (01.00)‬    ‫22 01.22‬        ‫(0)‬       ‫ניפוק‬
     ‫22 01.22‬    ‫002 00.002‬       ‫00.3‬        ‫02‬    ‫סיכום ביניים‬
                ‫052‬       ‫0.52‬        ‫52‬    ‫חשבונית בגין‬
                                         ‫כניסה 2‬


 ‫בחשבונית קיים פער של 0 ₪. יש לייחס את הפער בחלקו למלאי ובחלקו לעלות המכר. יש לגשת‬
  ‫לכניסה הראשונה שבגינה הגיעה החשבונית (כניסה 2) וכן לבצע מהלך תיקון רטרואקטיבי.‬
           ‫הייחוס יהיה ביחס של 2:3 (נופקו 0 פריטים ונותרו 02 פריטים) כלומר –‬
                             ‫01.2 לעלות המכר ו- 00.3 למלאי.‬
                           ‫00.3‬            ‫ח' מלאי‬
                                 ‫ז' ספקים במעבר‬


‫74‬
                             ‫01.2‬         ‫ח' עלות המכר‬
                                   ‫ז' ספקים במעבר‬


   ‫לעיתים המלאי אינו מהותי לארגון ולכן המערכת אינה עורכת מהלכי ‪ roll back‬או ש"זורקת"‬
                                ‫את כל ההפרשים לרווח והפסד.‬


      ‫כאשר יש החזרות – האם לעשות ‪ roll back‬או לא, לפי איזה מחיר לבצע את המהלכים?‬
   ‫כל ארגון וכל מערכת מטפלת באופן שונה בהחזרות. לעיתים ההחזרה נעשית לפי מחיר הממוצע‬
 ‫הנע (בכדי שלא להשפיע על המחיר). לעיתים החזרות מיוחסות לכניסה ספציפית ואז המחיר הוא‬
      ‫לפי המחיר באותה כניסה – יוצר רקורסיות משום שבגין אותה הכניסה נוצר ‪.roll back‬‬


  ‫ירידה למלאי שלילי – ישנם ארגונים שלא מאפשרים ירידה למלאי שלילי – מאפשרים לנפק‬
                      ‫בהתאם למס' הפריטים הרשומים במערכת.‬
‫אילו הפריטים שעל המדף אינם תואמים את מס' הפריטים שבמערכת (יש יותר פריטים על המדף‬
‫מאשר רשומים במערכת) – ניתן לתקן את מס' הפריטים שבמערכת ולהנפיק את המלאי אולם זה‬
                                ‫לא תמיד מתאפשר.‬
                   ‫בהנחה שמנפיקים את המלאי בכל זאת – נוצר מלאי שלילי.‬


     ‫ממוצע נע‬       ‫ערך‬        ‫מחיר‬        ‫כמות‬      ‫פרטים‬
        ‫52‬       ‫552‬         ‫52‬         ‫52‬     ‫כניסה 2‬
   ‫22 = 51 / 511‬       ‫512‬         ‫12‬         ‫52‬     ‫כניסה 1‬
        ‫22‬       ‫511‬                   ‫51‬   ‫סיכום ביניים‬
        ‫22‬       ‫(002)‬         ‫22‬        ‫(02)‬     ‫ניפוק 2‬
        ‫22‬        ‫00‬                   ‫0‬   ‫סיכום ביניים‬
               ‫(522)‬         ‫22‬        ‫(52)‬     ‫ניפוק 1‬
        ‫22‬       ‫(00)‬                  ‫(0)‬   ‫סיכום ביניים‬
        ‫??‬       ‫532‬         ‫32‬         ‫52‬     ‫כניסה 3‬
        ‫02‬        ‫00‬                   ‫0‬   ‫סיכום ביניים‬


      ‫?? - המחיר הממוצע חייב להיות בין 52 – 32 ולכן לא מסתדר לרשום מחיר בסך 02.‬
‫ניתן להחליט שהכניסה הראשונה שהעלתה את המלאי מכמות שלילית לחיובית תקבע את המחיר‬
                       ‫– כלומר נתחיל מלמטה למעלה לפי מחיר 32.‬
         ‫יש לתת פקודה בגין תיקון מלאי שלילי בסך 52 יחידות (בד"כ כנגד רווה"פ).‬
                                    ‫חשבון ספקים במעבר -‬
                                    ‫כניסות ללא חשבוניות‬
                                   ‫(חשבוניות ללא כניסות)‬


‫84‬
                                       ‫הפרשי מחיר‬


 ‫כל עוד מנתחים את היתרה של החשבון ויש הסברים ליתרות הנ"ל זה בסדר. חשוב לדעת מאיפה‬
                                 ‫נוצרים המס' הנ"ל.‬                 ‫שיעור מעבדה – יום שלישי, 25/12/01, בשעה 04:02 – 55:02.‬


                           ‫שאלה ממבחן – חברת "פטישי הנגב"‬     ‫תל אביב –‬           ‫רמת גן –‬             ‫עפולה –‬
      ‫משרדים‬             ‫מחסנים‬              ‫ייצור‬

     ‫מע' מכירות‬           ‫מע' מלאי‬           ‫מע' ייצור‬
      ‫מע' שכר‬
     ‫מע' הנה"ח‬                        ‫עבודה‬    ‫חו"ג‬


                                        ‫נדרש א' –‬
   ‫הבעיות במערכת המכירות – החשבוניות במחירים מופרזים, ללקוחות מסוימים ניתנו הנחות‬
           ‫מופרזות וחלק מהמוצרים שרשומים בחשבוניות לא רשומים כמלאי בחברה.‬
                        ‫בקרות בתהליכי העבודה במערכת המכירות:‬
   ‫2. ברירות המחדל של המחירים בחשבונית ייגזרו מתוך קובץ הפריטים במערכת המלאי‬
                             ‫(מחיר בסיסי שייקבע).‬
‫1. המערכת לא תאפשר חריגה מהמחיר המוצע בחשבונית עד לתחום שיוגדר למשתמש (ע"פ‬
                           ‫מערך הרשאות מסוים).‬
   ‫3. ביצירת חשבונית לא ניתן יהיה להזין מוצרים שלא יהיו קיימים בקובץ טבלאות מלאי‬
                            ‫(קובץ הפריטים שבמלאי).‬
 ‫4. ההנחות ללקוחות ייקבעו בקובץ נפרד ולא ניתן יהיה לשנות בחשבונית את סוג ההנחות‬
                ‫(ההנחות ימוספרו ויינתנו רק בסוגי עסקאות שייקבעו).‬
                                ‫0. רציפות חשבוניות.‬
                              ‫0. בקרות גישה והרשאות.‬
    ‫א. המערכת תאפשר שינוי מחירים למוצרים רק למנהלים ולעובדים מורשים.‬
   ‫ב. היררכיה של הרשאות גישה לקובצי הלקוחות, המלאי והמחירים, החשבוניות‬
 ‫וההנחות (האפליקציה פונה את קבצי הנתונים ושולפת אותם ולא המשתמשים‬
        ‫עצמם. ההזדהות ומערך ההרשאות מתבצעת ברמת האפליקציה).‬
‫ג. כל השינויים בטבלאות המערכת, כולל תיקונים של ערכים, יירשמו בקובץ תיעוד‬
                                  ‫‪.log‬‬‫94‬
        ‫ד. בכל שלב יהיה ניתן לחזור לנתונים היסטוריים בכל הטבלאות.‬


                            ‫תכנית ביקורת למערכת המכירות‬
      ‫2. בדיקת סיכום של סכומי המכירות והעברות אוטומטיות להנהלת חשבונות.‬
                 ‫1. בדיקת רציפות של מס' סידורי של חשבוניות המס.‬
                           ‫3. רציפות של תעודות משלוח.‬
              ‫4. בדיקת כפילות של חשבוניות מס או של תעודות משלוח .‬
                ‫0. התפלגות מכירות ע"פ תקופות, פילוח גיאוגרפי וכו'.‬
                   ‫0. בדיקת סך התקבולים לסך העברות להנה"ח.‬
    ‫0. בדיקה האם ישנם תקבולים חריגים (גבוהים או נמוכים באופן משמעותי ממחיר‬
                                 ‫החשבונית).‬


                                     ‫נדרש ב' –‬
‫הבעיות במערכת השכר – החברה שילמה שכר במשך מספר חודשים לעובדים פיקטיביים, עמלות‬
                 ‫המכירות אינן נרשמות בתלושי השכר של סוכני המכירות.‬
                        ‫בקרות בתהליכי העבודה במערכת השכר:‬
                             ‫שלב קליטת עובדים חדשים –‬
    ‫2. לא לאפשר רישום של שני עובדים עם אותה תעודת זהות – מפתח ראשי בקובץ.‬
                            ‫1. בדיקת ספרת הביקורת.‬
                    ‫3. לא לאפשר הזנה של מס' ת.ז ללא משמעות.‬
 ‫4. שדות תעודת זהות כגון: שם העובד, כתובת ופרטי בנק – שדות חובה (לפי הוראות ניהול‬
                                    ‫ספרים).‬
                   ‫0. שמירה על תמונת העובד כחלק מפרטי העובד.‬
        ‫0. התאמה ורישום של עובד חדש בשתי מחלקות בארגון – כוח אדם ושכר.‬
               ‫0. בדיקת חריגים כגון: כתובות או חשבונות בנק כפולים.‬
‫0. הקמת מערך אבטחה ובקרת גישה שיבטיח שעובדים לא מורשים לא יוכלו לשנות נתונים‬
                             ‫(בעיקר בקבצי האב).‬
                               ‫שלב הפקת תלושי שכר –‬
‫2. בדיקת התאמה בין מס' התלושים המופקים למס' העובדים בארגון וכן בדיקה שמס' ת.ז‬
                                   ‫תואם.‬
   ‫1. רישום עמלות מכירה בתלושי השכר ובדיקת סבירות העמלות מול נתוני המכירות.‬
‫3. התאמת פרטי השכר לקבצי כוח אדם בנושאים: דרגות, ותק, אחוזי משרה, נקודות זכות‬
                                    ‫וכו'.‬


                                    ‫נדרש ג' –‬
                ‫בעיה אפשרית - אי התאמה בין מערכת הייצור למחסנים.‬‫05‬
         ‫תהליכי עבודה נדרשים לצורך התאמה בין מערכת המלאי למערכת הייצור:‬
          ‫2. הפרדת תפקידים בין מפעילי מערכת הייצור למפעילי מערכת המלאי.‬
    ‫1. בדיקת התאמה בין הכמויות שנרשמות בפקודות העבודה בייצור לתעודות המשלוח‬
                        ‫ולכמויות שנרשמות במערכת המלאי.‬
        ‫3. המוצרים שרשומים בפקודות העבודה יילקחו מטבלאות הפריטים בלבד.‬
          ‫4. פקודות עבודה על כמויות חריגות יאושרו על ידי מנהלי הייצור בלבד.‬
    ‫0. בדיקת הממשק בין מערכת הייצור למערכת המלאי (להפיק דוח אי התאמה, לבדוק‬
                    ‫מאפיינים של פקודות שלא מתאימות וכו').‬
                  ‫0. נהלי אבטחת מידע מתאימים למערכות מרוחקות.‬
                                  ‫0. בקרות גישה.‬
                            ‫0. דוחות שגויים וקבצי תיעוד.‬


                            ‫תוכנית ביקורת של מערכת המלאי‬
                    ‫2. בדיקת סיכומים והכפלות (יח' * כמות = ערך).‬
 ‫1. השוואת מחירי העלות מול מחיר המכירה ואיתור רשומות/פריטים בהם העלות עולה על‬
                                     ‫המחיר.‬
                     ‫3. עריכת גיול של המלאי על פי תאריכי כניסה.‬
    ‫4. זהה ואתר את פריטי המלאי שכמותם עולה על רמות המלאי המקסימליות (במידה‬
                      ‫והמערכת תומכת בהגדרת רמות מקס').‬
   ‫0. זהה ואתר מלאי איטי ומלאי פגום (בד"כ עורכים בדיקת תנועות שנעשו לכל רבעון על‬
        ‫מנת לאתר מק"ט שקיימים ביתרות ולא נעשו בהם תנועות – אין תחלופה).‬
 ‫0. זהה ואתר פריטים חריגים כגון: מחירי מכירה או עלות גבוהים או נמוכים משמעותית.‬
                     ‫0. בדיקת רציפות של תעודות כניסה ויציאה.‬
                                  ‫0. בדיקות חתך.‬
   ‫0. השוואת הכמויות במערכת לספירות המלאי (בד"כ במערכות המנהלות מלאי תקופתי).‬
                        ‫52. זיהוי פריטים ותנועות מלאי כפולים.‬
   ‫22. השווה קבצי מלאי משני תאריכים שונים בכדי לזהות תנועות מלאי חדשות ומבוטלות.‬
                    ‫12. זהה ואתר מלאי שנרכש מחברות בעלות עניין.‬                                       ‫נדרש ד' –‬
                        ‫דוחות לעיון במערכת על מנת לבדוק חריגות:‬
                                    ‫במערכת שכר -‬
                             ‫2. תנועות במצבת כוח אדם.‬
      ‫1. מצבת כוח אדם – כל העובדים הזמניים והקבועים הקיימים ברישומי כוח אדם‬
               ‫3. עובדים שחלה במשכורתם עלייה דרסטית במהלך השנה.‬


‫15‬
                                     ‫במערכת המלאי –‬
                    ‫2. רשימת הכמויות ופקודות העבודה לפי חודשים.‬
                   ‫1. פקודות עבודה שלא הופקו בגינן תעודות משלוח.‬
                          ‫3. פקודות עבודה עם כמויות חריגות.‬
         ‫4. פקודות עבודה לייצור מוצרים שנוצרו פעמים אחדות בלבד במשך השנה.‬
   ‫0. דוח התאמה בין המוצרים ופקודות העבודה לקובץ הפריטים – שלא יווצר מצב שנוצרו‬
                     ‫פקודות עבודה בגין פריטים שאינם נמצאים.‬
                                    ‫מערכת מכירות –‬
                 ‫2. רשימת אנשי המכירות והתאמתם לרשימת העובדים.‬
              ‫1. התפלגות מכירות על פי חתך מסוים (לקוחות, חודשים וכו').‬
                 ‫3. קובץ הנחות, קובץ מחירים, מק"טים, קובץ חשבוניות.‬                                  ‫שאלה ממבחן 85/1/9‬
                                        ‫נדרש 1 -‬
                           ‫מאגרי המידע הקשורים למערכת הרכש:‬
   ‫2. מאגר ספקים – מס' ספק (מפתח), כתובת הספק, פרטים, ניכוי במקור, צורת תשלום,‬
                                   ‫תנאי תשלום.‬
   ‫1. מאגר פריטים – מס' פריט (מפתח), תיאור, יחידות מידה, ספק מועדף, מחיר מחירון.‬
                  ‫3. מאגר קניינים – ת.ז (מפתח), מס' עובד, שם הקניין.‬
    ‫4. מאגר דרישות רכש – מס' דרישה (מפתח), תאריך, הגורם היוזם את הדרישה, הגורם‬
                     ‫המאשר, תאריך נדרש, פריט, כמות, סטטוס.‬
 ‫0. מאגר הזמנות – מס' הזמנה (מפתח), מס' דרישה – כל הזמנה היא בגין דרישה מסוימת,‬
                      ‫תאריך, ספק, סכום, תקציב, סטטוס.‬
    ‫0. מאגר חשבוניות רכש – מס' חשבונית (מפתח), סה"כ מבחינת ערך, מע"מ תשומות.‬


                                       ‫נדרש 2 –‬
                      ‫בקרות הקלט שנצפה למצוא במסך הזנת ההזמנה:‬
               ‫מס' הזמנה – מספור אוטומטי – מונע כפילויות ופערים.‬   ‫‪‬‬
        ‫על מנת להפיק מס' הזמנה יש לקשור את ההזמנה לדרישת רכש מסוימת.‬
                            ‫תיעוד שם העובד או הקניין.‬
             ‫תאריך – פורמט תאריכי, ברירת מחדל תהיה התאריך של היום.‬    ‫‪‬‬
    ‫מס' ספק – יירשם רק ספק מתוך רשימת הספקים (שדה מפתח ברשימת הספקים).‬      ‫‪‬‬
   ‫מס' קניין – בדיקת קיום בטבלת הקניינים. פרטים אלו יוצגו אוטומטית או יישלפו לפי‬  ‫‪‬‬
                                  ‫שם המשתמש.‬
‫25‬
   ‫סכום הזמנה – הסכום יועלה אוטומטית מתוך פריטי הדרישה, אם ניתן, אחרת יהיה‬   ‫‪‬‬
   ‫תוצאה של חישוב (כמות * מחיר למק"ט המסוים). כמו כן בדיקת הרשאה מקסימלית‬
                                  ‫לאותו קניין.‬
         ‫מועד אספקה – בדיקה האם תאריך האספקה עומד בתאריך הדרישה.‬     ‫‪‬‬
                     ‫תנאי תשלום – ברירת מחדל מנתוני הספק.‬   ‫‪‬‬
 ‫סעיף תקציבי – בדיקת החריגה של עלות ההזמנה מסך כל התקציב או בדיקה של חריגה‬    ‫‪‬‬
                                    ‫עד %52.‬
                  ‫מס' פריט בהזמנה – בדיקת קיום בטבלת פריטים.‬   ‫‪‬‬
                     ‫הפרטים בגין אותו מק"ט יוצגו אוטומטית.‬
                     ‫יש לציין שלא כל המק"ט יאושרו להזמנה.‬
       ‫כמות מוזמנת – בדיקה מול הנמצא במחסנים או מול דרישות רכש אחרות.‬   ‫‪‬‬
 ‫מחיר ליחידה - המערכת לא תאפשר הזנת מחיר בדרישת הרכש ובהזמנה תופיע ברירת‬     ‫‪‬‬
                      ‫המחדל בהתאם לטבלת המק"טים.‬
   ‫דרישות רכש – יידרש להזין מס' דרישה מסוימת שהופקה בעבר. נתוני הדרישה יועלו‬  ‫‪‬‬
                                   ‫אוטומטית.‬
 ‫שדות חובה – כמות הזמנה, מק"ט, תאריך הזמנה, מס' ספק, מס' קניין, סעיף תקציבי,‬   ‫‪‬‬
                                 ‫מועד אספקה.‬                                     ‫שיעור מס' 5‬

                                ‫עקרונות אבטחת מידע‬

 ‫אבטחת מידע – מכלול האמצעים הניהוליים, התפעוליים והטכנולוגיים הננקטים לצורך הגנה על‬
      ‫מאגרי מידע ומשאבי מחשוב כנגד שינוי, חבלה, חשיפה וגילוי במזיד או עקב רשלנות.‬
‫‪ – Privacy‬סודיות המידע. המידע חשוף רק כלפי בעלי התפקידים או הגורמים אשר המידע נחוץ‬
                                   ‫להם לצורך עבודתם.‬
                      ‫בקרות גישה, אמצעי זיהוי ואימות, סקר עיסוקים‬
        ‫‪ – Availability‬זמינות המידע. המידע אמור להיות זמין לצורך קבלת ההחלטות.‬
                          ‫גיבוי, תוכנית התאוששות למקרי חירום.‬
                ‫‪ – Integrity‬מהימנות המידע. הכוונה לשלמות ודיוק המידע.‬
               ‫בקרות ממשק, עיבוד שלם ומלא של מידע, בקרות בקליטת מידע.‬


                                    ‫תפקידי המבקר‬
      ‫נספח א' לגילוי דעת 00 מדבר על בקרות כלליות (במסגרת סקר על הבקרה הפנימית) –‬
                ‫סקירת אמצעי אבטחת המידע המיושמים בארגון המבוקר.‬    ‫‪‬‬


‫35‬
       ‫הערכת סבירות אמצעי אבטחת המידע המיושמים אל מול הסיכונים הקיימים.‬      ‫‪‬‬
   ‫ווידוי יישומם של בקרות האבטחה המוצבות, לדוגמא: יישום נהלים, בדיקת יישומם של‬     ‫‪‬‬
                                       ‫עקרונות.‬
                         ‫ווידוי קיום גורם מקצועי אחראי לנושא.‬   ‫‪‬‬


   ‫ההתייחסות לנושא בקרת אבטחת המידע צריכה להיות באותו אופן בדומה להתייחסות לשאר‬
                                       ‫הבקרות.‬
   ‫ברגע שמזהים חולשה בבקרה יש להתריע בפני ההנהלה, לדרוש בדיקה נוספת וכן להרחיב את‬
                                  ‫הבקרות המבססות.‬


                                 ‫מדיניות אבטחת מידע‬
‫מטרת מדיניות אבטחת המידע היא לעצב תבנית וכיווני פעולה בתחום אבטחת המידע. בין היתר,‬
  ‫מטרתה של מדיניות אבטחת המידע היא קביעת בעלי התפקידים הרלוונטיים לנושא, הגדרת‬
                           ‫התכולה של המידע אליו מתייחסים.‬
                ‫בד"כ מקובל שההנהלה מחליטה על מדיניות אבטחת המידע.‬
                                     ‫מס' כללים:‬
   ‫מחויבות ההנהלה – ההנהלה מצהירה בכתב שהיא מחויבת לנושא ותפעל ליישום ואכיפת‬      ‫‪‬‬
                                  ‫המדיניות שהוחלטה.‬
                          ‫הגדרת המדיה שעל גביה שמור המידע.‬    ‫‪‬‬
 ‫פונקציות ארגוניות שפעילות בתחום אבטחת המידע. לדוגמא: ועדת היגוי – מורכבת מבעלי‬      ‫‪‬‬
     ‫תפקידים בכירים בארגון, מתכנסת אחת לתקופה (רבעון או חצי שנה) ותפקידה לקבל‬
                ‫החלטות אסטרטגיות הרלוונטיות לפעילות אבטחת המידע.‬
                   ‫בעלי המידע – אחראים לאבטחת המידע שברשותם.‬
    ‫ממונה על אבטחת מידע – על פי חוק הגנת הפרטיות חלה החובה על ארגונים מסוימים‬
   ‫(ממשלתיים, בנקים וחברות ביטוח) למנות ממונה על אבטחת המידע. תפקיד הממונה הוא‬
‫ליישם הלכה למעשה את המטלות שהוגדרו על ידי ועדת ההיגוי, לבקר את קיומם ולאכוף את‬
                                    ‫ביצועם.‬
      ‫דרך של קביעת נהלים – מי קובע את הנהלים, מי אחראי על ביצועם, סדר המידע.‬    ‫‪‬‬
         ‫סיווג המידע – מידע רגיש, סודי וכו'. יש לקבוע קריטריונים לסיווג המידע.‬  ‫‪‬‬
   ‫מידור מידע – כיצד ימדרו את הגישה למידע ועל פי אילו קריטריונים. לדוגמא: קריטריון‬   ‫‪‬‬
   ‫"הצורך לדעת" – כל בעל עיסוק זקוק למידע מסוים לצורך ביצוע תפקידו וכל מידע שאינו‬
                          ‫נחוץ במסגרת תפקידו אינו חשוף בפניו.‬
      ‫אמצעי בקרה ובחינה שוטפת – הארגון צריך להחליט על אמצעי אכיפת המדיניות.‬     ‫‪‬‬
                                 ‫הערכות לשעת חירום.‬   ‫‪‬‬
                                     ‫גיבוי הנתונים.‬  ‫‪‬‬
                                    ‫אבטחה פיסית.‬   ‫‪‬‬‫45‬
                                ‫בקרות לוגיות ובקרות פיסיות‬
 ‫בקרות פיסית – גישה למקומות רגישים צריכה להיות מבוקרת, לדוגמא: חדר המחשב. הבקרות‬
     ‫שמיישמים הם בד"כ כרטיסים מגנטיים, שומרים, גלאי עשן, מיגון כנגד נזקי טבע וכו'.‬
  ‫בקרות לוגיות – מיושמות מבחינה טכנולוגית במערכות המחשב הקיימות, לדוגמא: הרשאות‬
                               ‫למשתמשים במערכות השונות.‬


              ‫מערכת הפעלה – מקשרת בין החומרות השונות המותקנות במחשב.‬
                        ‫בסיס הנתונים מכיל את טבלאות הנתונים.‬
        ‫יישומים – אפליקציה – פונה את טבלאות הנתונים ושולפת את המידע הרלוונטי.‬


                    ‫תהליכים‬    ‫יישומים‬

          ‫טבלאות, נתונים, שדות‬
                          ‫בסיס הנתונים‬


    ‫קבצים, ספריות, התקני חומרה‬        ‫מערכת ההפעלה‬                    ‫מצלמה‬     ‫סורק‬      ‫דיסק‬
  ‫אילו רוצים לצמצם את הגישה לבסיס הנתונים ניתן להנהיג מדפסתגישה ברמת הטבלאות –‬
             ‫בקרות‬
                                ‫ליצור בקרה על השדות.‬
‫ברמת היישומים הבקרות הן לגבי התהליכים – יש לקבוע מי יכול לגשת לטבלאות השונות ולבצע‬
                                    ‫בהם פעולות.‬
       ‫ברמת מערכת ההפעלה – מגבילים את הגישה לקבצים, ספריות והתקני החומרה.‬


   ‫יש לקבוע מהי רמת הגישה המותרת לגבי כל גורם בארגון – הרשאת קריאה, הרשאת מחיקה,‬
                              ‫הרשאת כתיבה, הרשאת הרצה.‬


   ‫ניהול ההרשאות הלוגיות מתבצע באמצעות הרשאות שמעניקים למשתמש מסוים או לקבוצת‬
                                   ‫משתמשים (‪.)groups‬‬
       ‫לדוגמא: קבוצת הנהלת החשבונות תקבל הרשאות ספציפיות בכל רמה של המערכת.‬
        ‫את ההרשאות ברמת מערכת ההפעלה קובעים מנהלי המערכת, אדמיניסטרטורים.‬
            ‫את ההרשאות ברמת בסיסי הנתונים קובעים מנהלי בסיסי הנתונים וכו'.‬
   ‫כל אחד מהעובדים מזדהים עם הרשת, פונים ליישום מסוים אשר פונה אל בסיס הנתונים. רוב‬
            ‫העובדים עובדים מול היישומים ואינם מסוגלים בד"כ לגשת לכל המידע.‬


                              ‫אבטחה לוגית – שיטות זיהוי‬
            ‫ווידוא כי הגורם מבצע הפעילות הוא אכן האדם שניתנה לו הרשאה לכך.‬‫55‬
                ‫א. נתון מוכר למשתמש – שם משתמש בצירוף של סיסמה.‬
     ‫ב. פריט המוחזק על ידי המשתמש, לדוגמא: כרטיס מגנטי, מפתח, בר-קוד, חומרה‬
                                    ‫מסוימת.‬
‫ג. תכונות ביולוגיות של המשתמש, לדוגמא: תביעת אצבע, רשתית, זיהוי קולי, זיהוי כף יד.‬
                                   ‫ד. סיסמאות.‬
                           ‫בקרות הקשורות לסיסמאות –‬
       ‫‪ o‬תדירות שינוי סיסמה לפי מכון התקנים צריכה להיות בין 50 ל-50 יום.‬
        ‫‪ o‬אורך תווים מינימלי צריך להיות לפי מכון התקנים בין 4 ל-0 תווים.‬
       ‫‪ o‬הגבלת מס' ניסיונות הזנה לפני ניתוק לפי מכון התקנים הוא בין 3 ל-0.‬
    ‫‪ o‬הגנה על גישה לקובצי סיסמאות – קבצים אלו צריכים להיות מוצפנים והגישה‬
               ‫אליהם צריכה להיות מוגבלת למנהלי המערכת בלבד.‬
   ‫‪ o‬בדיקת סיסמאות חוזרות מול רשימה היסטורית של הסיסמאות – המשמעות היא‬
     ‫כמה פעמים נדרש להחליף סיסמה עד אשר ניתן לחזור לסיסמא היסטורית.‬
 ‫‪ o‬שימוש בתווים מסוימים לבניית הסיסמא (מומלץ לכפות שימוש בכמה שיותר סוגי‬
                    ‫תווים – מספרים, אותיות, סימנים וכו').‬
                                 ‫אבטחה לוגית – הצפנה‬
                         ‫הגדרה: תהליך הפיכת מידע גלוי לחסוי.‬
                 ‫אלגוריתם – קבוצת כללים ידועים לביצוע תהליך ההצפנה.‬
      ‫מפתח – הפרמטר הסודי בתהליך ההצפנה שנבחר מתוך קבוצה גדולה של צירופים.‬
              ‫פתרון הצפנה יכול להיות באמצעות תוכנה או באמצעות חומרה.‬
 ‫האלגוריתם עצמו אינו חסוי אלא המפתח הוא הגורם החסוי (סיסמה למשל). על מנת לפענח את‬
                          ‫המפתח החסוי קיים גם מפתח מפענח.‬
                                    ‫שיטות הצפנה:‬
   ‫א. השיטה הסימטרית – מפתח משותף לשני הצדדים (חברה מול לקוחות, חברה מול ספקים‬
                  ‫וכו'). כל צד יכול להצפין ולפענח מידע באותו מפתח.‬
   ‫האלגוריתם המפורסם ביותר בשיטת הצפנה זו הוא ‪.)data encryption standard( DES‬‬
   ‫כאשר מידע עובר בין הצדדים ברשת, כגון רשת האינטרנט ציבורית, קיים סיכון של ציתות‬
     ‫למידע ושימוש בו ע"י גורמים חיצוניים. חשוב לברר תחילה את אמינות הגורם שאליו‬
                                   ‫מעבירים מידע.‬
    ‫ההחלטה על המפתח היא משמעותית – יש צורך להחליף מידע בין הצדדים לגבי המפתח‬
                    ‫בדרך בטוחה, למשל באמצעות פגישה בין הצדדים.‬
‫חיסרון של השיטה – ברגע שמנהלים קשרים עם מס' רב של גורמים יש צורך לנהל מס' רב של‬
                      ‫מפתחות משום שבכל קשר יש מפתח נפרד.‬
‫65‬
 ‫ב. השיטה הא-סיטמרית – משמשת לצורך הצפנת מידע ועשויה לשמש גם לצורך אימות וזיהוי.‬
          ‫לכל צד יש מפתחות שונים להצפנה ולפענוח (מפתח פרטי ומפתח ציבורי).‬
                        ‫האלגוריתם המפורסם ביותר הוא ‪.RSA‬‬
‫המפתח הפרטי הוא היחידי שיכול לפענח מסר שהוצפן באמצעות המפתח הציבורי התואם לו.‬
  ‫באותו אופן - מסר שהוצפן באמצעות המפתח הפרטי יפוענח רק באמצעות המפתח הציבורי‬
                                     ‫התואם.‬
    ‫המפתח הפרטי הוא סודי למשתמש. בשיטה הקודמת המפתח משותף למס' משתמשים.‬
                            ‫המפתח הציבורי זמין לכל.‬
 ‫שימוש במפתח לצורך הצפנה: לוקחים את קובץ שמכיל את המסר ומצפינים אותו באמצעות‬
‫המפתח הציבורי של הצד השני (גלוי). לאחר מכן שולחים את הקובץ לצד השני שצריך לפענח‬
                   ‫את המסר באמצעות המפתח הפרטי שברשותו.‬
 ‫החיסרון – כל הבקרות תלויות במפתח הפרטי ולכן אם גורם חיצוני מגלה את המפתח הוא‬
                        ‫יהיה מסוגל לחשוף את כל הבקרות.‬


   ‫מטרה ראשונית של טכנולוגיות ההצפנה – להצפין מסרים. מטרה נוספת היא אימות וזיהוי.‬
                     ‫קיימת אפשרות לחתום באופן דיגיטלי על מסמך.‬
‫השיטה הסימטרית נועדה להצפנה בלבד ולעומת זאת, השיטה הא-סימטרית מאפשרת בקרות של‬
  ‫אימות וזיהוי. דוגמא: אם נרצה להוכיח שמסמך מסוים חתום רק על ידינו, ניתן להצפין את‬
 ‫המסמך באמצעות המפתח הפרטי. לאחר שהמסמך נשלח לצד השני הוא מפענח אותו באמצעות‬
 ‫המפתח הציבורי התואם שלנו. במידה והפענוח אכן הצליח אזי המשמעות היא שהמסמך חתום‬
     ‫על ידינו בלבד משום שהמפתח הציבורי שלנו יכול לפענח רק את המפתח הפרטי שלנו.‬


   ‫כיום קיים חוק החתימה הדיגיטלית ואותם אלגוריתמים נכנסו למסגרת החוק. מסמך חתום‬
                            ‫באופן דיגיטלי מחייב על פי חוק.‬
           ‫בחוק קיים פרק שמטפל במצב שבו המפתח נחשף לגורמים בלתי רצויים.‬
    ‫הנושא פותח תחילה על ידי מכון התקנים האמריקאי, שקבע תקן חתימה דיגיטלית – ‪DSS‬‬
                               ‫(‪)digital signature standard‬‬
            ‫חוק החתימה הדיגיטלית בישראל נכנס לתוקף רק מאוחר יותר (השנה).‬
             ‫מבחינת הביקורת – יש לבדוק את ההיבטים של החתימה הדיגיטלית.‬


                                 ‫אמצעי אבטחה פיסית –‬
   ‫הגנה בפני אש, עשן, פיצוצים – גלאי עשן וחום, אמצעי אזעקה אוטומטיים, מערכות כיבוי‬  ‫‪‬‬
                                     ‫אש, מטפים.‬
         ‫נזקי טבע (רעידת אדמה, ברק, סופה, הצפה) – גלאי הצפה, רצפה צפה וכו'.‬  ‫‪‬‬
                          ‫נזקים סביבתיים – חומרים רעילים.‬  ‫‪‬‬
                 ‫פגיעה במערכות המחשב – נפילת מתח, ניתוק תקשורת.‬    ‫‪‬‬
                               ‫פשיעה – גניבה או חבלה.‬  ‫‪‬‬


‫75‬
    ‫יש לציין שהבקרות הלוגיות הן חסרות משמעות ברגע שלא מתקיימות הבקרות הפיסיות.‬
  ‫ראשית יש לבחור מיקום מתאים לאתרים בעלי חשיבות גבוהה כמו לדוגמא: חדר מחשב, חדר‬
                                     ‫מדור שכר וכו'.‬
‫בקרת גישה לחדר – על ידי שומרים, מלווים, אמצעי אימות וזיהוי (סיסמאות, הגנות ביומטריות,‬
   ‫תגים, כרטיסים חכמים וכו'), דלתות כפולות, דלתות חסינות אש ומערכות התראה ואזעקה‬
                                     ‫לזיהוי פריצה.‬
‫הפרדת תפקידים – כאשר קיימים שרתים שבהם המידע חסוי מאוד יש להציבם בחדר פרטי. כמו‬
                     ‫כן ניתן להשתמש בכספות לשמירה על מידע חסוי,‬
      ‫הגנות בפני פגיעות בחשמל – ‪ UPS‬מערכת אל פסק, מצברים, גנרטורים, מייצבי מתח.‬
            ‫סיכוני טמפרטורה – חדר המחשב צריך להישמר בטמפרטורה מסוימת.‬
                          ‫תמיד מומלץ להנהיג מערכות גיבוי.‬


                                ‫תוכנית למצבי אסון ‪DRP‬‬
‫הגדרה: תיאור של הצעדים שיש לנקוט, המשאבים שבהם יש להשתמש והנהלים אותם יש למלא‬
 ‫לפני, במשך ואחרי קרות אירוע בלתי רצוי הגורם לכך שאמצעי המחשוב של ארגון לא יתפקדו.‬
 ‫מחובתו של המבקר לוודא קיומה של תכנית התארגנות למצב של השבתה של שירותי המחשוב‬
                      ‫ולחוות דעה לגבי תקינותה, שלמותה ועדכניותה.‬
                   ‫אירוע יוגדר כמצב חירום רק על ידי גורם המוסמך לכך.‬
                   ‫התוכנית צריכה להתייחס לחמישה מרכיבים עיקריים:‬
       ‫א. הגדרת אירועים – מהם אירועי חירום ומי מוסמך להכריז על מצב חירום.‬
   ‫ב. תכנית התארגנות לקראת מצב חירום – מה מגבים ואיך, התייחסות לנהלים, ניסויים‬
                           ‫שגרתיים לקראת מצב חירום.‬
   ‫ג. תוכנית גיבוי – גיבוי של מידע חיוני להמשך קיום העסק. המשמעות היא שיש לדאוג‬
                  ‫למקומות ישיבה חלופיים, חדרי מחשבים וכו'.‬
           ‫ד. תגובה למצב חירום – הצעדים שיש לנקוט כתגובה למצב חירום.‬
    ‫ה. פעילות שיקום והתאוששות – החזרה לשיגרה אחרי סיום הטיפול במצב החירום.‬


                        ‫אסטרטגיות ארגוניות לתכנית התאוששות‬
           ‫ביטוח – יש לוודא שנכסי העסק הרלוונטיים מבוטח בעלויות סבירות.‬  ‫‪‬‬
   ‫מעבר לעבודה ידנית – ארגונים מסוימים יכולים להמשיך בעסקים ללא מערכת המחשב.‬    ‫‪‬‬
‫יצירת מערכת דמה – כל המידע נשמר פעמיים (על שתי מערכות) כך שברגע שהמערכת קורסת‬    ‫‪‬‬
        ‫– העבודה עוברת אוטומטית למערכת הדמה והעבודה נמשכת ללא מפריע.‬
    ‫מעבר למתקן פנימי אחר – העלאת הגיבויים על גבי מתקן אחר תוך ניסיון להמשיך את‬  ‫‪‬‬
                                 ‫העבודה באמצעותו.‬
‫85‬
 ‫רכישת משאבי מחשב מגורם חיצוני – מיקור חוץ – כל פעילות הגיבויים נעשית אצל גורם‬    ‫‪‬‬
‫חיצוני שמספק את הנתונים במצב חירום. כאשר חברה משתמשת באסטרטגיה זו על המבקר‬
          ‫לבדוק את מהימנות הגורם החיצוני ואת זמינות המידע במצב חירום.‬


                                   ‫שיטות לגיבוי המידע‬
    ‫קיימת שיטה נפוצה לגיבוי שנקראת "גיבוי קר" – גיבוי המידע על אמצעי אחסון חיצוניים‬
                       ‫ומוגנים ומעבר למחשב חלופי רק במצבי חירום.‬
    ‫"גיבוי חם" – רישום אוטומטי של מידע בשני מחשבים בו-זמנית. אסטרטגיה זו מאפשרת‬
           ‫התאוששות בזמן הקצר ביותר אולם דורשת משאבי מחשוב ועלות גבוהים.‬
   ‫"גיבוי הדדי" – בכל מחשב מבוצעים חלק מהעיבודים הקריטיים והתוצאות מועברות למחשב‬
                                       ‫נוסף.‬


                                  ‫הרכיבים שיש לגבות:‬
                         ‫קבצי הנתונים (לקוחות, ספקים וכו').‬  ‫‪‬‬
‫שמירת עותקים של תוכנות יישומיות, תוכניות ההתקנה, מערכות ההפעלה, המערכות לניהול‬     ‫‪‬‬
                                 ‫בסיסי הנתונים.‬
          ‫אמצעי האחסון השונים, לדוגמא: מיקרופיש, תדפיסים, מדיה מגנטית.‬    ‫‪‬‬
                        ‫חומרה – שרתים, מחשבים, נתבים וכו'.‬   ‫‪‬‬
           ‫מסמכים – תעודות אחריות, מדריך הפעלה, נהלים, שרטוטי רשת וכו'.‬   ‫‪‬‬
                           ‫רשימות כוח אדם – אנשי מפתח.‬   ‫‪‬‬
                                    ‫קלטות גיבוי.‬  ‫‪‬‬


                             ‫היבטים לצורך תכנון מערך גיבוי:‬
                           ‫א. ניידות מסביבת גיבוי אחת לשניה.‬
   ‫ב. כספות בהן יאוחסנו קלטות הגיבוי – ישמרו באתר מרוחק ממתקן המחשב ויוגנו בצורה‬
                                      ‫מתאימה.‬
                                ‫ג. תדירות עדכון הגיבוי.‬
                         ‫ד. ניסוי תקופתי לבדיקת תקינות הגיבוי.‬
                ‫ה. בחירת שיטת גיבוי אופטימלית למערכות המידע הקיימות.‬


                                     ‫שיעור מס' 11‬

                                    ‫מעבדת ‪IDEA‬‬
                              ‫תוכנה לניתוח נתונים – ‪.CUST‬‬
           ‫2. שלב תחקור – שיחות וראיונות שמטרתם להגיע לקבצים שיש לקלוט.‬
             ‫[הקבצים הזמינים לביקורת יהיו רלוונטיים לכל עבודת הביקורת]‬


‫95‬
                                  ‫1. קליטת הקבצים.‬


                                 ‫תהליך קליטת הקבצים‬
   ‫2. יש להוריד לצורך העבודה קובץ בשם ‪ Cpayment‬מהפורום (בפורום יש קובץ תרגילים‬
                ‫ובו יש להוריד את קובץ ה- ‪ WORD‬שנקרא "תרגיל 1").‬
   ‫כאשר נקבל את ההודעה "לחץ כאן להורדה ..." יש ללחוץ על לחצן ימני על מנת לשמור‬
                ‫את הקובץ בשם ‪ cpayment‬על הדיסקט (קובץ טקסט).‬
    ‫1. הכנת תשתית עבודה (לצורך ביצוע התרגיל) – יש ליצור ספריה חדשה בכונן ‪ C‬אשר‬
    ‫נקראת ‪ .winidea‬בתוך ספריה זו ליצור תת ספריה בשם ‪ .user‬מתחת לספריה זו יש‬
                        ‫ליצור ספריה נוספת בשם ‪.sapakim‬‬
             ‫את הקובץ ‪ cpayment‬יש להעתיק אל תוך ספריית ‪.sapakim‬‬


   ‫אנו נלמד את העקרונות על קובץ המלאי וקובץ הנה"ח ונצטרך ליישם את העקרונות על הקובץ‬
                                        ‫‪.cpayment‬‬


                   ‫כניסה לתוכנה - בשולחן העבודה קיים אייקון של ‪.IDEA‬‬
                                  ‫שלב קליטת הקובץ –‬
     ‫2. הגדרת ספריית עבודה – ‪ file –set working folder‬יש לעיין ולבחור במסלול המוביל‬
           ‫לספריית ‪( sapakim‬כלומר בוחרים ברמה אחת מעל הקובץ ‪.cpayment‬‬
                ‫א. הגדרת שם לקוח – מס' ת.ז + שם מלא (באנגלית).‬
                                 ‫ב. שנה – 2551.‬
‫1. אשף קליטה – ‪ file –import assistant‬נפתחת מסך ובו ספריית העבודה שהוגדרה קודם. על‬
   ‫ידי לחיצה על הכפתור עם שלושת הנקודות מגדירים איזה קבצים רוצים לקלוט, כלומר יש‬
                               ‫לבחור בקובץ ‪.cpayment‬‬
          ‫בשלב השני נפתח מסך שבו יש להגדיר איזה סוג קובץ – לא לגעת.‬  ‫‪‬‬
               ‫בשלב הבא יש להגדיר את אורך הרשומה – לא לשנות.‬   ‫‪‬‬
 ‫לאחר מכן נפתח מסך ובו טבלה עם מס' רשומות. מטרת המסך הזה היא להציב את‬      ‫‪‬‬
 ‫הקווים המפרידים בין הטורים. דבל קליק על הקו מעלימה אותו, ודבל קליק נוסף‬
                              ‫מחזיר את הקו.‬
      ‫במסך הבא יש להגדיר את סוג השדה ושם השדה. לגבי התיאור – לא חובה.‬   ‫‪‬‬
      ‫שדה נומרי – ‪ NUMERIC‬שדה מספרי (סכום, כמות, יחידות משקל וכו').‬
         ‫שדה תאריכי – ‪ – DATE‬הפורמט של התאריך הוא ‪.YYYMMDD‬‬
       ‫שדה אלפא נומרי – ‪( CHARACTER‬אסמכתאות, מס' חשבוניות וכו').‬
      ‫ניתן להגדיר לגבי שדה מספרי כמה ספרות יהיו אחרי הנקודה העשרונית.‬‫06‬
   ‫במסך האחרון נדרש לתת שם לבסיס הנתונים – מומלץ לשמור לפי אותו שם של‬     ‫‪‬‬
                       ‫הקובץ שקלטנו, כלומר ‪.cpayment‬‬


                                      ‫ניתוח הנתונים‬
 ‫2. בדיקת כפילויות ‪ data – duplicate key –detection‬יש להגדיר על איזה שדה לרוץ על מנת‬
‫לבדוק כפילויות. לצורך כך יש ללחוץ על הכפתור ‪ .KEY‬כאשר מדובר בחשבוניות ניתן לבדוק‬
                                ‫את שדה האסמכתא.‬
                   ‫לאחר שמאשרים נפתח מסך שמפרט את הכפילויות.‬
   ‫יש לשים לב שקובץ הכפילויות נפתח ברמה נמוכה יותר מקובץ המקור. לאחר הפעלה של‬
                    ‫פונקציה יש לזכור לחזור חזרה לרמה הראשונה.‬
‫1. בדיקת רציפות ‪ data –gap detection‬ואז ללחוץ על ‪ .character‬לאחר מכן יש לסמן ב- ‪field‬‬
 ‫‪ in use‬את השדה "אסמכתא". לאחר האישור נפתחת טבלה המראה איזה מס' אסמכתאות‬
                                         ‫חסרים.‬
 ‫3. מיון – ‪ data–sort‬ולאחר מכן לסמן את השדה "אסמכתא". כך ניתן למצוא ביתר קלות את‬
                      ‫השדות החסרים ולדווח עליהם בדוח הביקורת.‬
 ‫4. שליפות – קיימות כמה אפשרויות שליפה: למסך (‪ )view‬ולקובץ. השליפה היא לפי שאילתה.‬
   ‫נניח שנרצה לבצע שליפה למסך אזי ניתן ללחוץ על האייקון "מחשבון" ולבחור את‬   ‫‪‬‬
     ‫הפונקציה ‪ .year‬הפקודה הזו שולפת את השנה מתוך השדות שהוגדרו כשדות‬
               ‫תאריכיים. ניתן לבחור את השדה מתוך החלון השמאלי.‬
          ‫לאחר מכן יש ללחוץ על התנאי שהפונקציה בודקת (<, >, = וכו').‬
      ‫על מנת לחזור ממסך השאילתה לקובץ המקור ניתן ללחוץ על האייקון ‪.X‬‬
 ‫שליפה לקובץ – ‪ data –extraction‬נפתח מסך שבו יש לתת שם לקובץ – בתרגיל יש‬     ‫‪‬‬
               ‫לקרוא לקובץ ע"פ מס' הנדרש (נדרש 3, נדרש 4 וכו').‬
     ‫לחיצה על הציור של המחשב פותחת את המסך עם הפונקציות לצורך כתיבת‬
                      ‫השאילתה. לסיום יש ללחוץ על ה- ‪.V‬‬
      ‫ניתן להגדיר אילו שדות בדיוק נרצה לקבל בקובץ של תוצאת השאילתה.‬
   ‫דוגמא לשאילתה – מהו אחוז ההנחה? לצורך כך יש לרשום פונקציה שמחלקת את‬
            ‫"סכום ההנחה" ב"מחיר" וכך מתקבל בעצם אחוז ההנחה.‬
   ‫לעיתים קיימים מס' רשומות עם שדה בעל ערך זהה. ניתן לקבץ את כל הרשומות‬    ‫‪‬‬
    ‫הללו ולסכם את הערכים של שדה ספציפי. למשל לסכום את סכומי החשבוניות‬
                        ‫הרשומות על שם לקוח מסוים.‬
   ‫קיבוץ – ‪ analysis –field summarize‬ואז ללחוץ על ‪ .key field‬יש לבחור איזה‬
   ‫שדה לסכום ולאחר מכן יש לבחור על פי איזה שדה לקבץ את הרשומות.לבסוף יש‬
                     ‫לתת שם לקובץ (בהתאם למס' נדרש).‬
   ‫קובץ התוצאות מראה כמה רשומות כללו את אותו שדה שלפיו התרחש הקיבוץ.‬
                    ‫ניתן לרבד ולקבץ לפי טווחים של סכומים.‬   ‫‪‬‬


‫16‬
   ‫‪ analysis – file stratification –Character‬ברירת המחדל של התוכנה היא טווח‬
            ‫של 555,52. כמו כן, ניתן להיכנס ולהקליד את הטווח הרצוי.‬
                           ‫‪ .i‬להגדיר קטגוריות.‬
             ‫‪ .ii‬לזהות את השדה הנומרי שעל פיו יתבצע הריבוד.‬
                            ‫‪ .iii‬לסמן שם קובץ.‬
   ‫תוצאת הפונקציה נותנת גם את מס' הרשומות בכל טווח ואת האחוז שלהם מתוך‬
                               ‫סך הרשומות.‬
‫גיול – ‪ analysis –aging‬יש לרשום את התאריך שממנו מתחילים לספור אחורה. יש‬     ‫‪‬‬
    ‫לזכור לרשום את התאריך בפורמט ‪ .YYYYMMDD‬יש להגדיר על איזה שדה‬
           ‫מפעילים את הפונקציה. לאחר מכן רושמים איזה שדה סוכמים.‬
           ‫יש לרשום את מס' הימים לצורך בדיקת הגיל (חודש = 53 יום).‬
          ‫לבסוף יש לתת שם לקובץ ולאשר. ניתן לראות את הקובץ שנוצר.‬
‫0. הקמת שדה מדומה – ‪ data –field manipulation‬ניתן לראות במסך זה את כל התכונות של‬
‫השדות שהוגדרו. ניתן לפתוח שדה נוסף, מדומה, שבו יופיעו תוצאות של חישוב שדה מסוים.‬
                        ‫על ידי לחיצה על ‪ append‬נפתח שדה נוסף.‬
‫קיים פס גלילה שבו ניתן לבחור את התכונה ‪ virtual numeric‬לצורך הגדרת השדה המדומה.‬
‫לחיצה כפולה מאפשרת לכתוב את המשוואה שנרצה לחשב על שדה מסוים ושהתוצאה תופיע‬
                                ‫בשדה המדומה.‬
                        ‫השדה המדומה מסומן בצבע ורוד.‬


                 ‫עתה קיים חלק אחר בתרגיל שבו משתמשים בקבצים אחרים.‬
                      ‫קובץ ‪( mlay‬מלאי) שבו קיימים השדות ‪asm, sum‬‬
                  ‫קובץ ‪( hes‬חשבונות) שבו קיימים שדות ‪asm_hes, amount‬‬
   ‫על ידי לחיצה על החץ האדום המצביע למטה ניתן לבחור שדה שנרצה לסכם (בדומה לאייקון‬
                 ‫"סיגמה"). תוצאת הסיכום מופיעה בחלון שליד החץ האדום.‬
 ‫ניתן לראות שקיימים פערים בין סיכום עמודת הסכום בקובץ המלאי לבין סיכום עמודת הסכום‬
                                 ‫בקובץ החשבונות.‬
                         ‫יש לבדוק ממה נובעות אי ההתאמות.‬


    ‫מהלך של איחוד – ‪ join‬ניתן לאחד שתי טבלאות. תחילה יש לבחור בקובץ הראשי ולכן נניח‬
    ‫שניגש תחילה לקובץ "חשבונות" הממוין (ברירת המחדל של התוכנה היא שהקובץ הראשון‬
                                 ‫שנבחר הוא ה- ‪.)primary‬‬
‫‪ join –Join databases‬ניתן לבחור איזה שדות מתוך קובץ חשבונות יופיעו בטבלה המאוחדת על‬
                               ‫ידי לחיצה על כפתור "‪."field‬‬
 ‫בחלון האמצעי יש להגדיר מהו הקובץ המשני. יש ללחוץ על הכפתור ‪ select‬ולבחור בקובץ מלאי.‬
             ‫באותו אופן ניתן לבחור איזה שדות מקובץ זה יופיעו בטבלה המאוחדת.‬


‫26‬
   ‫בחלון התחתון יש לסמן מהו שדה המפתח המקשר בין הטבלאות על ידי לחיצה על ‪ .match‬יש‬
    ‫לבחור לגבי הקובץ הראשי ולגבי הקובץ המשני מהו שדה המפתח (מתוך רשימה של השדות‬
                                 ‫המופיעים בטבלה).‬
                ‫כמו כן ניתן לבחור את האפשרות להצגה של הקובץ המאוחד:‬
                        ‫מציג רק את הרשומות התואמות.‬   ‫‪‬‬
                    ‫רשומות שנמצאו בראשי ולא נמצאו במשני‬   ‫‪‬‬
                       ‫רשומות נמצאות במשני ולא בראשי.‬   ‫‪‬‬
                            ‫כל הרשומות של הראשי.‬   ‫‪‬‬
                        ‫‪ ‬כל הרשומות של שני הקבצים.‬
                               ‫לבסוף יש לתת שם לקובץ.‬
   ‫עתה ניתן ליצור בטבלה המאוחדת שדה מדומה שבו יחושב ההפרש בין סכום החשבונית לסכום‬
                     ‫הפריט במלאי וכך ניתן להתחקות אחר ההפרשים.‬


   ‫החלק הראשון של התרגיל – ביצוע מס' שאילתות על קובץ בודד. לא לעשות סעיפים 0, 0 ו-32.‬
              ‫החלק השני של התרגיל – פעולות על קבצים שונים. לא לעשות סעיף 0.‬
                    ‫הנתיב אל הקבצים – ‪C\program files\idea\samples‬‬
            ‫יש לפתוח באותה רמה של ספריית הספקים ספריה חדשה בשם ‪.samples‬‬
             ‫לבסוף יש להגיש דיסקט שבו מועתקים ספריות ‪.samples, cpayments‬‬
   ‫החלק האחרון של התרגיל הוא דו"ח באורך 3-1 עמודים לגבי אי ההתאמות שנמצאו, המלצות‬
                                      ‫ומסקנות.‬
                                ‫תאריך ההגשה 15/2/32.‬                                     ‫שיעור מס' 11‬

                                    ‫גל"ד 66 ונספחיו‬
  ‫גל"ד 00 בא להנחות את מבקר החשבונות כיצד לבצע ביקורת של מערכות מידע ממוחשבות.‬
                     ‫"הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבת מ.מ.מ."‬
                             ‫תקני הביקורת הם 0, 0, 0, 52.‬
‫מטרת הביקורת לא משתנה בסביבת מערכות מידע ממוחשבות – הכוונה למטרת הביקורת שהיא‬
             ‫לוודא שהדוחות הכספיים מייצגים באופן נאות את פעילות העסק.‬
   ‫לפי גל"ד 00 – מערכת מידע ממוחשבת כאמור לא משפיע על מטרת הביקורת אלא על נהלי‬
                                       ‫הביקורת.‬
           ‫דוגמא לנוהל ביקורת – ספירת מלאי – בא לאמת ספירה פיסית של המלאי.‬
‫אצל חברות מבוססות על מערכות מידע (כגון: ‪ ,YES‬מת"ב וכו') יש בעיה עם נוכחות המבקר בעת‬
                ‫אימות יתרות. לא ניתן ליישם את אותם נהלי הביקורת הרגילים.‬
                   ‫הצורך בביקורת מערכות מידע היה קיים עוד לפני גל"ד 00.‬


‫36‬
                  ‫ביקורת מ.מ.מ.‬

                      ‫ארגון‬
     ‫שיפור‬         ‫שיפור‬           ‫שיפור‬        ‫שמירה על‬
     ‫ביעילות‬       ‫באפקטיביות‬        ‫בשלמות ודיוק‬        ‫נכסים‬
                             ‫הנתונים‬


                          ‫‪R‬‬  ‫‪V‬‬    ‫‪A‬‬    ‫‪C‬‬
                   ‫תקפות הגבלת גישה‬    ‫דיוק‬   ‫שלמות‬


‫* שיפור ביעילות ובאפקטיביות אינה קשורה ישירות לרו"ח אלא אלו מטרות פנימיות של החברה.‬
 ‫שיפור בשמירה על הנכסים – נכס הוא ציוד המחשב עצמו, הלקוחות בחברה, התוכנות, פטנטים‬
               ‫מסחריים וכו'. מטרת הביקורת היא לסייע בשמירת הנכסים.‬
   ‫שלמות ודיוק הנתונים – בחינת בקרות של מערכות מידע היא בדיקה האם בקרה מסוימת‬
     ‫מפקחת על אחת ממטרות ‪ .RVAC‬לדוגמא: ארגון קונה סחורות ממס' ספקים הפועלים‬
  ‫במקומות שונים. החברה קבעה נוהל שהקניות יתבצעו רק מאחד הספקים שברשימה. קיימת‬
 ‫בקרה פנימית שהקניה והתשלום יתבצעו רק מאחד הספקים המורשים ולכן בביקורת יש לבדוק‬
                           ‫האם הבקרה ממלאת את תפקידה.‬
 ‫בקרות דיוק – חישוב מחדש של ריבית והפרשי הצמדה למשל, סיכומי אצווה, סיכומי סרק וכו'.‬
  ‫שלמות – יש לבדוק האם הייתה שלמות בין קליטת הנתונים לבין הפעילות שהתבצעה בפועל.‬
            ‫למשל שהגריעה מהמלאי שווה לכמות שנקלטה ברישום המכירות וכו'.‬
    ‫ביקורת מ.מ.מ היא בדיקה נוספת של הבקרה הפנימית משום שמדובר במערכת פנימית של‬
                                        ‫החברה.‬


                                ‫גל"ד נותן כמה הנחיות –‬
     ‫בקשר למיומנות מקצועית (תקן 0) – לרו"ח צריכה להיות הבנה מספקת של המערכות‬
 ‫החשבונאיות ומערכת הבקרה הפנימית על מנת שיוכל להבין את השפעת סביבת מערכות המידע‬
        ‫הממוחשבות על הערכת הסיכונים, וכדי שיוכל לתכנן ביצוע בדיקות מבססות.‬
                            ‫לפי גל"ד על רו"ח להבחין בין:‬
   ‫בקרות כלליות – קשורות בתשתית של מערכת המידע - אבטחת מידע, גיבויים, פיתוח‬  ‫‪‬‬
             ‫תוכנה, מבנה מחלקת מ.מ.מ, חומרה ורשת, מערכות הפעלה.‬
 ‫בקרות יישומיות – בקרות בקשר לפעילות של העסק אשר בודקת את המערכות שהעסק‬     ‫‪‬‬
  ‫משתמש בהן, כלומר בדיקת האפליקציות והמערכות הספציפיות (חשבשבת, מערכת‬
                            ‫מלאי, ספקים וכו').‬


‫46‬
                ‫‪ ‬בקרות ידניות – הבקרות שנעשות מחוץ למערכת.‬
 ‫בקרה ידנית זולה יותר מבקרות פנימיות במערכת. לעיתים האפליקציה עצמה לא כוללת בקרות‬
   ‫ופיתוח בקרות כאלו דורש זמן וידע בתכנות. לפיכך בד"כ נדרשת בנוסף גם הבקרה הידנית.‬


     ‫גל"ד מונה סיכונים שהמבקר צריך לקחת אותם בחשבון בביקורת סביבת מערכות מידע:‬
     ‫העדר אסמכתאות בכתב – לעיתים כתוצאה מהעברת נתונים בממשק לא מופקות‬      ‫‪‬‬
   ‫אסמכתאות בכתב. פעולות היומן עוברות בין המערכות, כלומר הנתונים והעיבודים‬
                    ‫מבוצעים אוטומטית ולכן אין רישום בכתב.‬
‫היתרון – הנתונים עוברים אוטומטית. החיסרון – אין אסמכתא בכתב ולכן אין בקרה על‬
   ‫נכונות הסכומים. כמו כן רמת הביטחון יורדת ואין הוכחות פיסיות במידה והמערכת‬
                                    ‫קורסת.‬
    ‫חוסר בנתיבי ביקורת – נתיב הביקורת מאפשר לעקוב אחר נתון מסוים מיום קיומו‬   ‫‪‬‬
                          ‫במערכת ועד יציאתו מהמערכת.‬
                     ‫דוגמא: מכירת שעון ללקוח דוד ב- 552 ₪.‬
                             ‫רשומת מכירות מס' 4551.‬
            ‫ביום המכירה‬   ‫חשבונית מס' 0553 על סך 552 ₪ כולל מע"מ.‬
                      ‫ת. משלוח מס' 0553 על סך 2 כמות שעון.‬
          ‫עיבוד‬ ‫חישוב ריבית, אשראי והצמדה על סך 502 ₪ ללקוח דוד.‬
                 ‫ביום התקבול‬   ‫קבלה מס' 0550 על סך 501 ₪.‬
‫בכל רגע נתון ניתן לגשת לתעודות (אסמכתאות) שהוצאו ולבדוק את העסקה. ברגע שאין‬
  ‫את הקשר בין התעודות (או שלא הוצאו תעודות כלל) אזי חסר בעצם נתיב הביקורת‬
                            ‫והבקרה מסובכת יותר.‬
    ‫עיבוד אחיד של תנועות – שגיאה שהתבצעה בתהליך העיבוד גוררת שגיאה בחישוב‬    ‫‪‬‬
   ‫התנועות הבאות. המערכת בד"כ לא יודעת להבחין בשגיאה וכאמור השגיאה רצה לגבי‬
                              ‫כל התנועות הבאות.‬
    ‫העדר מערך מבדק פנימי נאות – בד"כ מערך מבדק פנימי מוודא שכל סוגי הבקרות‬   ‫‪‬‬
               ‫פועלות (בקרות כלליות, בקרות יישומיות, בקרות ידניות).‬
    ‫השלכות של שגיאות ואי סדרים – הכוונה היא להשלכות רחביות של שגיאה (תנועה‬    ‫‪‬‬
                 ‫במערכת השכר שמשפיעה על מערכת אחרת בעסק).‬
 ‫הפחתה במעורבות הגורם האנושי – עבודה יעילה עם פחות כוח אדם. העובדים הפועלים‬     ‫‪‬‬
       ‫מול המערכת עוסקים יותר בבדיקת פעולת המערכת ולא בהזנת הנתונים.‬
    ‫כאשר יש פחות אנשים שעובדים מול המערכת אזי הבקרה על המערכת פוחתת.‬
‫יישום או ביצוע של תנועות – לדוגמא בחישוב ריבית הנוספת לחיוב הלקוח נעשית באופן‬    ‫‪‬‬
    ‫אוטומטי. היתרון – אוטומטי, פחות השפעה של גורם אנושי, מדויק. החיסרון – אין‬
                   ‫אסמכתאות אין בקרה נוספת מצד בן אנוש וכו'.‬
‫56‬
  ‫תלות בביקורת של עיבודי מחשב – מדובר בבקרות היישומיות. אם במערכת לא היו‬   ‫‪‬‬
 ‫בקרות יישומיות פנימיות (שלמות, דיוק, תקפות והגבלת גישה) היה קשה לבדוק באופן‬
  ‫ידני עיבודים מסוימים. חשוב להטמיע במערכת בקרות הבודקות עיבודים בעייתיים.‬


                                  ‫נספחים לגל"ד 66‬
                    ‫א. הבהרות בדבר מידע אודות מערכת המידע.‬
                                 ‫ב. מחשב אישי.‬
                               ‫ג. סביבת און ליין.‬
                                ‫ד. בסיסי נתונים.‬
                                  ‫ה. ‪.CAAT'S‬‬
                                ‫ו. לקט מונחים.‬            ‫נספח א' – נושאים עליהם יש לאסוף מידע (לקראת תכנון הביקורת)‬
               ‫מדובר בשלב איסוף המידע בלבד – עדיין לא הביקורת עצמה.‬
        ‫בשלב איסוף המידע עורכים ניירות עבודה שיסייעו לאחר מכן בשלב הביקורת.‬
 ‫חשוב לציין ששלב איסוף המידע נעשה מול מנהל מערכת המידע. לעיתים מנהל מ.מ.מ לא בקיא‬
                ‫במערך הכספים ולכן אין זה מספיק לקבל מידע ממנו בלבד.‬                         ‫2. מבנה ארגוני בסביבת מ.מ.מ.‬        ‫מנהל אבטחת‬                 ‫מנהל מ.מ.מ‬
          ‫מידע‬
   ‫מנהל רשת‬          ‫מנהל יישומים‬        ‫מנהל תשתיות‬
                ‫פיתוח ותחזוקה‬       ‫רכש ציוד, רכש‬
                               ‫תוכנות‬
‫66‬
    ‫עצם הבנת המבנה של מערכת המידע מצביעה על מורכבות המערכת ורמת תכנון‬
 ‫הביקורת. כמו כן, ניתן ללמוד ממבנה המערכת מיהם אנשי המפתח ואל מי צריך לפנות‬
                ‫לצורך קבלת מידע מסוים במהלך ביצוע הביקורת.‬


                                ‫1. חומרה ותוכנות –‬
       ‫המבקר צריך לערוך נייר עבודה לגבי החומרה והתוכנות שמצויות במערכת.‬
   ‫חומרה – רשימה של המחשבים, החיבורים, סוג השרת, סוג מערכת ההפעלה.‬    ‫‪‬‬
   ‫תוכנת מערכת – גרסת מערכת ההפעלה, אנטי ווירוסים, תאריך התקנה וכו'.‬   ‫‪‬‬
               ‫תוכנות יישומיות – אופיס, מנהל, חשבשבת וכו'.‬  ‫‪‬‬


      ‫3. נהלי פיתוח מערכות – בד"כ החברה מפתח בעצמה את המערכות. יש לבדוק -‬
               ‫המתודולוגיה שבפיתוח המערכות, יוזם הפיתוח.‬   ‫‪‬‬
              ‫אפיון – זיהוי הצורך העסקי שהמערכת באה למלא.‬   ‫‪‬‬
     ‫פיתוח – בית התוכנה או המתכנתים. בשלב זה מתבצעת בדיקת יחידה‬    ‫‪‬‬
                    ‫(שהמערכת מתפקדת באופן כללי).‬
                  ‫בדיקת משתמש – בדיקה בסביבת ‪.TEST‬‬     ‫‪‬‬
    ‫בדיקת מערכות – בדיקת ההשתלבות של המערכת בשיתוף עם הממשקים‬      ‫‪‬‬
                                 ‫השונים.‬
                ‫עליה ל"חי" – עבודת המערכת בסביבת אמת.‬    ‫‪‬‬


                     ‫4. גיבויים ושמירת מידע – יש לאסוף מידע על:‬
                   ‫אמצעי הגיבוי – קלטות, ‪ ,CD‬רובוטים.‬   ‫‪‬‬
                             ‫המידע המגובה.‬   ‫‪‬‬
                            ‫אחראים על הגיבוי.‬  ‫‪‬‬
    ‫צורות גיבוי – כל כמה זמן מתבצע גיבוי, איזה תקופת זמן מגובה אחורה.‬  ‫‪‬‬


    ‫0. שינויים צפויים ביישומים קיימים – יש לבדוק האם צפויים שינויים ממועד איסוף‬
                         ‫המידע ועד ביצוע הביקורת בפועל.‬


                           ‫0. אבטחת מידע לוגית ופיסית –‬
                             ‫נוהלים קיימים.‬  ‫‪‬‬
   ‫תוכנית אבטחת מידע – האם קיימת איזושהי תוכנית לאבטחת מידע בחברה.‬    ‫‪‬‬
    ‫אם לא קיימת תוכנית אבטחת מידע אזי זה צריך "להדליק נורה אדומה".‬
                             ‫אמצעי אבטחה.‬   ‫‪‬‬
‫76‬
     ‫מנהל אבטחת מידע – מומלץ לדבר עם מנהל אבטחת המידע בשלב איסוף‬    ‫‪‬‬
                               ‫המידע.‬


                            ‫0. תוכנית התאוששות מאסון –‬
        ‫‪( DRP‬תוכנית התאוששות מאסון) – ‪Disaster Rrecovery Plan‬‬    ‫‪‬‬
           ‫‪( BCP‬המשכיות העסק החי) – ‪Business Continuity Plan‬‬   ‫‪‬‬


                                ‫נספח ב' – מחשבים אישיים‬
                 ‫בנספח קיימת הבחנה בין שלושה סוגים של מחשבים אישיים:‬
                 ‫2. תחנת עבודה בודדת בשימוש משתמש יחיד באותו זמן.‬
                         ‫1. תחנת עבודה כחלק מרשת מקומית.‬
                        ‫3. תחנת עבודה המחוברת למחשב מרכזי.‬


   ‫הנחת היסוד היא שמחשב אישי מסוכן מבחינת הבקרה (אנשים אחרים יכולים לצפות בנתונים,‬
                ‫לעיתים אין ססמאות כניסה, לא תמיד מקפידים על גיבויים וכו').‬
                            ‫המבקר יכול לדרוש הוספה של בקרות –‬
   ‫2. מדיניות שימוש במחשבים אישיים מההנהלה – ההנהלה צריכה לקבוע נהלים קבועים‬
                     ‫לשימוש וסנקציות לגבי החורגים מהמדיניות.‬
   ‫1. אבטחה פיסית של ציוד המחשב ואמצעי האחסון – שמירת סביבת המחשב באמצעות‬
     ‫חדר נעול, מתקן מיוחד השומר על תנאי טמפרטורה נאותים, גלאי אש ועשן וכו'.‬
          ‫3. אבטחת תוכנה ונתונים – ארגון הקבצים בספריות, סיסמאות והצפנה.‬
 ‫4. גיבויים – כאשר מדובר תחנת עבודה בודדת אזי אין גיבוי על המערכת המרכזית ולכן יש‬
                                 ‫לדאוג לגיבוי.‬


                         ‫בהערכת סיכוני הביקורת לגבי מחשב אישי –‬
                                   ‫‪AR = IR * DR * CR‬‬
                            ‫הסיכון שבמהות הוא נתון קבוע.‬
‫לגבי סיכון הבקרה יש לצאת מנקודת ההנחה שכאשר מדובר במחשבים אישיים הסיכון הוא גבוה.‬
        ‫יש צורך להקטין את הסיכון שבחשיפה על ידי הגדלת היקף הבדיקות המבססות.‬


                            ‫נספח ג' – מערכת מקוונת (און ליין)‬
    ‫מדובר במערכת המאפשרת למשתמשים גישה לתוכניות ונתונים הנמצאים במחשב מרכזי או‬
                              ‫במיקרו מחשב (ברשת מחשבים).‬
                      ‫המסופים יכולים להיות "חכמים" או "טיפשים".‬
           ‫מחשב "טיפש" – מחשב שלא מבצע שום עיבוד בעצמו (המעבד מצוי בשרת).‬
     ‫במחשב טיפש מצוי מסך ומקלדת וכן חיבור למחשב המרכזי (לדוגמא: מסוף הכספומט).‬
‫86‬
                                 ‫סיווג מערכות מקוונות –‬
     ‫2. עיבוד בזמן אמיתי (‪ – )real time‬באותו רגע שבו מוזן הנתון מתעדכנת הרשומה‬
                           ‫הרלוונטית במחשב המרכזי.‬
 ‫חיסרון – עיבוד בזמן אמת גורם למחשב המרכזי לפעול כל הזמן – צורך ממנו משאבים.‬
                  ‫יתרון – מאפשר לקבל נתונים עדכניים כל הזמן.‬
   ‫1. עיבוד אצווה (‪ – ) batch‬עדכון הרשומה במחשב המרכזי מתבצעת מאוחר יותר מרגע‬
             ‫הזנת הנתון. בסוג עיבוד שכזה ניתן לנהל את סדר העיבודים.‬
                   ‫חיסרון – לא ניתן לקבל משוב מיידי על שגיאות.‬
                 ‫3. עיבוד זיכרון (‪ – )memo update‬לא נהוג יותר היום.‬
                     ‫4. שאילתות – שליפת הנתונים מתוך המאגר.‬
                ‫0. עיבוד בפריקה (‪ – ) downloading‬לא נהוג יותר היום.‬


 ‫בגלל שהמערכת המקוונת מאפשרת גישה לתוכניות ולנתונים שבמחשב המרכזי – קיים סיכון של‬
‫חשיפת המידע לגורמים בלתי רצויים או מורשים. לפיכך גילוי הדעת מצביע על בקרות שיש לחזק:‬
         ‫אבטחת המידע הלוגית והפיסית בקרות על תחזוקת המערכות‬    ‫‪‬‬
                        ‫בדיקות על סבירות ותקפות‬  ‫‪‬‬
                             ‫בקרה על קבצים‬   ‫‪‬‬


 ‫סיכום אצווה – סיכום מס' הרשומות, סיכום סכומי החשבוניות. אותו סיכום ילווה את האצווה‬
                ‫ובמעבר למחשב המרכזי מתבצעת בדיקה על אותם סיכומים.‬
 ‫סיכום סרק – סיכומים שאינם קשורים לנתונים שבאצווה. לסיכומי סרק אין משמעות, למשל:‬
                  ‫סיכום מספרי החשבוניות על מנת לבדוק רציפות למשל.‬

                          ‫נספח ד' – מערכות בסיסי נתונים‬
   ‫מערכת בסיס נתונים - אוסף נתונים בו משתמשים מס' משתמשים לשימושים שונים במשותף.‬
                          ‫בד"כ מערכת בסיס הנתונים מורכבת מ –‬
                         ‫2. בסיס הנתונים – טבלאות הנתונים‬
 ‫1. ‪ - Data Base Management System - DBMS‬מערכת האחראית על תחזוקה והפעלה‬
    ‫של בסיס הנתונים. המערכת כוללת הרשאות לטבלאות מסוימות, גישה ליישומים‬
                                  ‫מסוימים.‬


                   ‫הנספח מגדיר שני מאפיינים חשובים של בסיס הנתונים:‬
                ‫2. שיתוף נתונים – מתבצע בין משתמשים לבין תוכניות.‬
    ‫1. עצמאות נתונים – ברגע שנתון נכנס לבסיס הנתונים הוא מאבד את הקשר למערכת‬
        ‫שהזינה אותו או לאדם שהזין אותו. מרגע ההזנה הנתון עומד בפני עצמו.‬
                ‫בבסיס נתונים המתוכנן כיאות לא צריכה להיות כפילות נתונים.‬‫96‬
                           ‫בקרה פנימית בסביבת בסיס נתונים‬
‫המבקר צריך לחפש בעלות על נתונים – מנהל מחסן המלאי יהיה אחראי לנתוני המלאי למשל. מי‬
            ‫שרוצה לקבל גישה לנתונים מסוימים צריך לקבל רשות מבעל הנתונים.‬
              ‫יש להבטיח את גישה אל בסיס הנתונים (סיסמאות, הרשאות וכו')‬
                                      ‫שיעור מס' 21‬

                      ‫מחזור חיים של מערכת מידע ממוחשבת‬                                 ‫חקר‬
                ‫החלטה‬
                                 ‫ישימות‬


        ‫הפעלה‬                  ‫ניתוח‬
                      ‫ייזום‬
                           ‫מצב קיים‬
                                           ‫קביעת סוג‬
                                  ‫הגדרת‬        ‫הפתרון‬
                ‫תחזוקה‬
                                  ‫דרישות‬

               ‫הדרכה‬                  ‫ניתוח‬
               ‫והטמעה‬
 ‫עיצוב‬          ‫הסבה‬
                          ‫בדיקות‬
                           ‫קבלה‬
                           ‫תכנות‬            ‫פיתוח‬               ‫יישום‬ ‫מחזור חיים של מערכת מידע – במערכות קטנות מחזור החיים הוא כ- 0 עד 0 שנים ובמערכות‬
   ‫הגדולות יותר מגיע עד 52 שנים. הזמן הולך ומתקצר בגלל אלמנטים טכנולוגיים והתפתחות‬
                                       ‫טכנולוגית.‬
          ‫הסיבה העיקרית לקיצור מחזור חיים של מ.מ. – לא עונה יותר על הדרישות.‬
 ‫לכל ארגון יש מחזור חיים, וכן הארגון עצמו משתנה – נכנס לפעילות חדשה, שינויים טכנולוגיים‬
        ‫במשק ויוצא שהמערכת אינה תומכת יותר במהלכים העסקיים ונדרש להחליפה.‬
‫נושא מערכות המידע החל בשנת 00 בעקבות העובדה שרו"ח היו מגיעים לארגון ונאלצו להתמודד‬
                    ‫עם בעיות לא סטריליות לגבי מערכת המידע בארגון.‬
      ‫הכל מתחיל מההחלטה שהארגון לקח על עצמו האם להכניס מערכת מידע חדשה –‬


‫07‬
                                     ‫שלב הייזום -‬
                                 ‫המניעים לשלב הייזום:‬
   ‫שינויים טכנולוגיים (למשל מעבר מ- ‪ DOS‬ל- ‪ .)WINDOWS‬כלים ישנים לא נתמכים‬    ‫‪‬‬
                    ‫ע"י ספקים חיצוניים ונוצרת בעיה של עלות.‬
   ‫שינויים פונקציונליים – הארגון משנה את עצמו, המערכת כבר לא עונה על הדרישות‬  ‫‪‬‬
                      ‫ונדרש לבצע תכנון מחדש של המערכת.‬
   ‫סיבות אחרות – ספק התוכנה פשט את הרגל, אין מי שיתמוך בארגון וחייבים להחליף‬  ‫‪‬‬
                        ‫את המערכת, מעבר לשנת 5551 וכו'‬
          ‫בשלב הייזום, המנהלים צריכים לרכז את כל הבעיות ב"מסמך ייזום" שמובא‬
   ‫להנהלה/דירקטוריון לצורך אישור. במסמך זה יש לפרט את הסיבות להחלפת המערכת ולפיו‬
    ‫מחליטים בסופו של דבר האם להחליף את המערכת או לא (בד"כ שלב שלוקח חודש וחצי).‬
              ‫ברגע שההנהלה הסכימה להחליף את המערכת עוברים לשלב הבא –‬


                                    ‫חקר הישימות –‬
 ‫מדובר בתהליך שבו הארגון שואל מהן בעצם הסיבות להחלפת המערכת, כיצד ארגונים אחרים‬
       ‫מתמודדים עם אותן בעיות והאם אולי עדיף לשדרג את המערכת במקום להחליפה.‬
    ‫ניתוח מצב קיים – מטרת הניתוח היא לזהות בעיות באופן ספציפי במצב הקיים, במישור‬
 ‫הפונקציונלי. הכוונה היא למצוא איזה דברים המערכת אינה מכסה ובמקביל מה מצפים ממנה‬
                                     ‫לבצע בעתיד.‬
     ‫כאשר נוצרים פערים בין המצב הקיים לעתיד יש לערוך מסמך שנקרא "ניתוח פערים".‬
  ‫במסמך זה מפורטים אותם הדברים אשר לא נמצאים במערכת הקיימת ואשר רוצים למצוא‬
                                  ‫במערכת העתידית.‬
 ‫בשלב הניתוח קיימת נקודת הנחה שאין להסתמך על המצב הקיים (ואפילו להתעלם ממנו) אולם‬
                           ‫יש לנתחו על מנת להבין את הפערים.‬                ‫הגדרת דרישות – יש לקבוע מהן הדרישות מהמערכת החדשה.‬
    ‫מסמך הגדרת דרישות מוגדר על ידי המשתמשים והוא כולל רשימה של דרישות מהמערכת‬
   ‫החדשה. מדובר בדרישות ברמת על – לא מדובר באפיון של המערכת משום שעדיין לא יודעים‬
         ‫כיצד זה ימומש אלא מדובר בדרישות כלליות מהמערכת, לדוגמא: רב-מטבעית.‬
    ‫תחילה עורכים רשימה גדולה של דרישות המחולקות לדרישות סף (‪ ,)MUST‬כלומר דרישות‬
   ‫שאילו לא יתקיימו אזי המערכת לא תהיה מסוגלת לענות על מה שרוצים, ולדרישות שהן פחות‬
                                       ‫קריטיות.‬
   ‫[לעיתים מבצעים חלק מהשלבים במקביל והחלוקה שמצוינת לעיל היא החלוקה המסורתית]‬
‫17‬
    ‫במקביל להגדרת הדרישות יש לקבוע מהו סוג הפתרון שאילו שואפים, באיזו אסטרטגיה יש‬
                          ‫לנקוט על מנת להגיע למערכת החדשה.‬
   ‫2. פיתוח עצמי – פיתוח עצמאי של המערכת בארגון בעזרת אנשי המקצוע של הפירמה או‬
     ‫על ידי התקשרות עם קבלן משנה (בכל אופן הפירמה מפתחת בעצמה ומנהלת את‬
                               ‫הפרויקט בעצמה).‬
‫1. רכישת חבילת תוכנה (תוכנת מדף) – בהנחה שנמצאה תוכנה שעונה על הדרישות ב- %50‬
 ‫אזי ניתן לעשות שינויים ותוספות על מנת להתאימה ב- %552 לארגון – קסטומיזציה –‬
                           ‫התאמת התוכנה לארגון.‬
    ‫3. מיקור חוץ (‪ – )OUT SOURCING‬מוסרים את האחריות להפעלת המערכת לצד‬
            ‫שלישי. מבחינת המשתמש אין זה משנה היכן יושבת המערכת.‬
 ‫פונים לספק ומשכירים ממנו שירותים, כלומר הספק הוא בעל המערכת והמפעילים. יש‬
 ‫להגדיר לספק מהן הדרישות מהמערכת: תוכנה, חומרה, אנשים ולא משנה היכן יושבים‬
                     ‫המחשבים (בארגון עצמו או אצל הספק).‬


                                   ‫יתרונות וחסרונות -‬
‫אם קיימת חבילת תוכנה שעונה על רוב הדרישות אז הרי שמיקור חוץ יהיה עדיף על פיתוח עצמי,‬
                ‫שבו יש סיכונים רבים (יצליח או לא) ונדרשות הוצאות גבוהות.‬
‫אם מחפשים משהו ייחודי במערכת ניתן לבקש התאמות סטנדרטיות לחבילה ובכך תהפוך להיות‬
                                        ‫שונה.‬
 ‫ישנם נושאים שאין להם חבילות תוכנה מתאימות, כגון: מערכות צבאיות, המערכת הבנקאית,‬
   ‫מערכות טכנולוגיות. הבנקים למשל נאלצו לפתח בעצמם תוכנות משום שלא הייתה קיימת‬
                           ‫מערכת שענתה על הדרישות שלהם.‬
   ‫בקסטומיזציה נדרשת זהירות על מנת למנוע פיתוח עצמי שנובע מהרצון להתאים לכוח את‬
                            ‫חבילת התוכנה למערכת הרצויה.‬
 ‫קיימים ארגונים מיוחדים כמו קופ"ג, חברות שצברו יתרון בענף מבחינת ניסיון בתחום. היתרון‬
  ‫כאן הוא בד"כ יתרון כספי משום שאין עלויות מחשוב. קובעים תשלום מראש לנותן השירות‬
            ‫כשהמטרה הכללית היא לעבור מעלות קובעה לעלות משתנה לחלוטין.‬
 ‫מצד שני למיקור חוץ יש גם חסרונות – המידע נמצא מחוץ לארגון ויש סכנות של אבטחת מידע‬
 ‫(על אף הסכמי אמינות, סודיות וכו'). בחברות שבהן קיים מידע אסטרטגי סודי, לא כדאי לעבור‬
       ‫למיקור חוץ ובכל זאת ניתן למצוא היום הרבה חברות שעושות זאת למרות הכל.‬
 ‫מעבר לכך, יש תלות בגורם חיצוני, שיכול להחליט להפסיק לעבוד בכל זמן ומשאיר את החברה‬
                                      ‫"תקועה".‬
 ‫קיימים חוזים אשר על פיהם, לאחר מס' שנים, נותן השירות מעביר את התוכנה לארגון, אמנם‬
                                 ‫בכל זאת נותרת תלות.‬
   ‫‪ – ASP‬מודל בתחום האינטרנט שלא הוכיח עצמו במיוחד. שירותי התוכנה ניתנים באמצעות‬
                  ‫האינטרנט – טוב לארגונים קטנים, שאין להם הרבה כסף.‬
               ‫נשאלת השאלה – איך סוג פתרון זה משפיע על השלבים הבאים?‬
‫27‬
   ‫נניח שחברה בחרה בפיתוח עצמי – יש לה את הגדרת הדרישות. אם יש מספיק אנשים לפיתוח‬
        ‫התוכנה אזי אין בעייה, אולם אם אין אז מתקשרים עם קבלן משנה ועוברים ל –‬


                                     ‫שלב הפיתוח -‬
                               ‫שלב זה מתחלק ל- 3 חלקים:‬
     ‫2. שלב הניתוח – השלב שבו נקבע מה תפקידם של מנתחי המערכות – לתרגם את צורכי‬
                          ‫המשתמשים לדרישות מהתוכנה.‬
    ‫צורכי המשתמשים מגדירים בעצם את הדרישות מהמערכת. מנתחי המערכות לוקחים‬
    ‫בחשבון את הדרישות ורק לאחר קביעת סוג הפתרון הם מאפיינים את המערכת, כלומר‬
   ‫מתארים כיצד יתממש הפתרון, איך תתבצע כל פעולה, איזה ישויות יש במערכת והקשרים‬
                                      ‫ביניהם.‬
        ‫האפיון המפורט אמור להוות בסיס לתיקי תכנות שעל פיהם יתבצע התכנות.‬
‫1. עיצוב – שלב ביניים שקובע איך יראה הממשק למשתמש, כלומר איך יראו ויזואלית הדברים.‬
   ‫תחילה יש לבחור את כלי הפיתוח (‪ .)access, visual basic‬רק לאחר מכן מחליטים כיצד‬
‫ייראה הממשק למשתמש – זהו התהליך הכי ארוך, שאורך שנה או שנתיים ויש בו הכי הרבה‬
                                   ‫סיכונים.‬
                                 ‫3. שלב התכנות עצמו.‬


                                    ‫שלב היישום‬
    ‫שלב זה מתחיל לאחר שנוצר מוצר חי והכל תחת ההנחה שנבחרה הדרך של פיתוח עצמי.‬
 ‫אם בוחרים חבילת תוכנה אז יש צורך בבחירת ספק. אם יודעים כבר מי הספק המועדף אזי אין‬
   ‫בעיה ואילו קשה לבחור ספק – יש לבחון כבר בשלב הישימות למי יש יכולת לעזור לחברה.‬
   ‫מוציאים מסמך שנקרא ‪( RFI‬בקשה לקבלת הצעות) המזמין את אנשי המקצוע אשר מאמינים‬
‫שיוכלו לתת מענה. אותם ספקים מוזמנים לכתוב במסמך מהן היכולות שלהם וכיצד יוכלו לענות‬
                                 ‫על הדרישות מהמערכת.‬
                ‫בנוסף דורשים מהספקים לתת הצעת מחיר, לוחות זמנים וכו'.‬
 ‫נניח שמקבלים מענה ממספר ספקים – יש לנתח את הנתונים תחת שיקולי עלות תועלת ולבסוף‬
                                     ‫מגיעים להסכם.‬
‫במידה והחברה החליטה על חבילת תוכנה, שאין צורך לערוך בה שינויים, אזי לא נדרש אפיון, אין‬
                           ‫תכנות וכל שלב הפיתוח לא קיים בעצם.‬
     ‫במידה והוחלט לערוך מס' שינויים – את האפיון עושים לגבי השינויים בלבד ואת העיצוב‬
                                ‫והתכנות עושה בית התוכנה.‬
            ‫כאשר הוחלט על מיקור חוץ – שלב הפיתוח איננו באחריות החברה כלל.‬


                                    ‫בדיקות קבלה -‬
                 ‫הרעיון הוא לבדוק לגבי כל דרישה – האם היא פועלת כראוי.‬
   ‫בשלב הפיתוח עובדים על סביבת פיתוח ובשלב הבדיקות עובדים על סביבת ה- ‪ .TEST‬על מנת‬
       ‫לבדוק האם המערכת עובדת כמו שצריך, הבדיקה נעשית על ידי המשתמשים (‪.)ATP‬‬


‫37‬
     ‫אם מתגלות תקלות – מחזירים את התוכנה חזרה לספק התוכנה או חזרה לשלב הפיתוח.‬
   ‫[בד"כ מתעוררות תקלות אולם אם הגענו למינימום תקלות ניתן לקבל את התוכנה. מספיק ש-‬
             ‫%50 עבר את הבדיקות וכל השאר יטופלו תוך כדי העבודה השוטפת]‬
                     ‫‪ – Test data‬בדיקת מצבים שגרתיים ולא שגרתיים.‬


                                   ‫הדרכה והטמעה –‬
   ‫הדרכה הוא תהליך פשוט יחסית. בתהליך זה מדריכים את המשתמשים במערכת כיצד להפעיל‬
                                        ‫אותה.‬
   ‫תהליך ההטמעה הוא כבר תהליך מורכב יותר. בשלב זה הכל מוגדר נכון במערכת וכל משתמש‬
                          ‫יודע לבצע את השלבים בסדר מסוים.‬
       ‫נתוני תשתית – הנתונים הבסיסיים שיש להכניס למערכת על מנת שתתחיל לעבוד.‬
 ‫בנוסף, מתחיל תהליך של הסבה, כלומר המערכת החדשה פועלת בסביבת הייצור ונדרש להעביר‬
  ‫את הנתונים מהמערכת הישנה למערכת החדשה – דורש תשתיות מיוחדות. לדוגמא: בחברה‬
 ‫הוחלפה המערכת הפיננסית – נתוני רו"ח. אילו מדובר בסוף שנה אין מה להעביר חוץ מהיתרות‬
 ‫המאזניות, אולם התשתית שונה ולכן יש להתאים את הנתונים לתשתית של המערכת החדשה.‬
‫יש מקרים שבהם לא צריך להעביר תנועות מצד שני ישנם מקרים כגון חשבוניות פתוחות, תנועות‬
                       ‫של ספקים או לקוחות, התאמות בנק וכדומה.‬


                                      ‫הפעלה –‬
‫בעקרון המצב האידיאלי הוא ניתוק המערכת הישנה והרכבת המערכת החדשה במקומה תוך כדי‬
  ‫הסבה. בפועל קיימים סיכונים שהמערכת תקרוס ולכן שומרים על האפשרות לחזור למערכת‬
                               ‫הישנה ולהמשיך לעבוד.‬
  ‫ארגונים שלא לוקחים סיכון יפעילו את שתי המערכות במקביל. לאחר ההסבה יקלידו את כל‬
  ‫הנתונים עדיין בשתי המערכות ויעבדו על שתיהן למרות שהתשתיות שונות. כמובן שיש עם זה‬
      ‫בעיה ולכן – אם אפשר לעשות הסבה מיידית למערכת החדשה זהו המצב האידיאלי.‬
                       ‫שלב ההסבה וההפעלה דורש תכנון מראש.‬


                                       ‫תחזוקה –‬
   ‫זהו השלב שבו המערכת עובדת באופן שוטף. כאשר מתגלות תקלות פותרים אותן באופן שוטף.‬
      ‫מדובר בשלב שאורך בין 0 – 0 שנים כאשר לאחר מכן בד"כ מחליפים שוב את המערכת.‬


                  ‫תפקיד המבקר החיצוני (מבקר מ.מ.מ) בכל שלב‬
 ‫2. בשלב הייזום – אין מתפקידו של המבקר לקבוע האם מומלץ להנהיג מערכת חדשה או‬
  ‫לא, אך הוא צריך להיות מודע להחלטות שהחברה לוקחת הקשורות למערכת המידע.‬
‫המבקר צריך לשמור את מסמך הייזום אולם אין לזה כל השלכה על החוו"ד או הדוחות.‬
 ‫1. ניתוח מצב קיים – על המבקר להביא בחשבון את הממצאים שלו לגבי המצב הקיים וכן‬
                                ‫את הפערים.‬
‫47‬
 ‫3. הגדרת דרישות – המבקר הוא נציג המשתמשים ועליו לוודא שהדרישות מכילות בתוכן‬
  ‫את נתיבי הביקורת ואת מנגנוני הבקרה הנדרשים (לכל דרישה שמגישים המשתמשים‬
                          ‫מתחייבת בקרה מתאימה).‬
‫4. פיתוח – אם למבקר יש ידע בניתוח מערכות והתהליכים מוכרים לו אזי הוא יכול לסייע.‬
‫כמו כן, המבקר רשאי להתערב בשלב אפיון המערכת המפורט וה- ‪ RFP‬לפי שיקולי עלות‬
                                     ‫תועלת.‬
   ‫מהמבקר נדרשת ביקורת על תהליך ההשקעות, המסמכים והפרוטוקולים. יש בקרה‬
           ‫כללית שהתהליך מתבצע כמו שצריך ובעיקר ע"י המבקר החיצוני.‬
              ‫[מבקר החשבונות בודק בעיקר לו"ז ועלויות – פחות מעמיק]‬
   ‫0. בדיקות קבלה – המשתמשים בעיקרון עורכים את בדיקות הקבלה אולם המבקר עורך‬
     ‫את הבקרה. המבקר מנהל את הבדיקות ועוזר בבדיקות, דהיינו מעורב בתהליך.‬
   ‫0. הדרכה והטמעה – במידת הצורך מדריכים גם את המבקר לגבי המערכת, כמו כל‬
 ‫משתמש. מבחינת הטמעה – קיימים נתוני תשתית ויש מעורבות בכך. בהסבה ובהפעלה‬
    ‫קיימים אלמנטים של תכנון וגם כאן קיימת מעורבות בקבלת החלטות ניהוליות.‬
                ‫0. תחזוקה – בשלב זה המבקר מבצע את כל הבדיקות שלו.‬
       ‫[כאמור שלב זה אורך בין 0 – 0 שנים וכל שאר השלבים אורכים 1 – 2 שנים]‬


     ‫בשלבי הגדרת המערכת (ניתוח מצב קיים והגדרת הדרישות) המבקר צריך לקבל את כל‬
                    ‫המסמכים לידיו וכן את הסקירה הכללית של הארגון.‬
‫בסה"כ על המבקר לדאוג ל: דוחות הבקרה ונתיבי הביקורת, מנגנוני בקרה, בקרה על כל התהליך,‬
   ‫סביבת הפיתוח וסביבת ה- ‪ ,TEST‬שהקימו את כל התשתיות, תוכנית התאוששות מאסון, מה‬
‫עושים אם יש כשל באחד השלבים, בבדיקות הקבלה עליו לוודא שכל המרכיבים מהותיים, תיעוד‬
             ‫של כל השלבים, מסלולים הקשורים לזמן, ליווי ההסבה וההפעלה.‬
‫57‬
                                 ‫שאלת קיף 55 – ‪ERP‬‬
    ‫חברה גדולה, יצרנית הנפיקה מניות בבורסה. בשנת 00 החליטה ההנהלה להחליף את מערכת‬
   ‫המידע הממוחשבת ולצורך כך בחרה במערכת ‪ – ERP‬טיפול ברכש וייצור, לוגיסטיקה, משאבי‬
                            ‫אנוש, שכר, כספים, בקרה, מכירות.‬
                 ‫לפני ה- ‪ ERP‬היו מערכות שנתנו מענה רק לחלק מהדרישות.‬
     ‫מערכת ה- ‪ ERP‬היא מערכת לניהול כולל, התומכת גם בשנת 5551 בניגוד לשאר המערכות‬
                                      ‫הקיימות.‬
   ‫תהליך החלפת המערכת החל ב- 00/52 – שלב היישום אשר אמור היה להסתיים ב- 00/0 – שלב‬
                                       ‫ההפעלה.‬
                                        ‫נדרש:‬
       ‫2. בעבר לא נבדקו מ.מ.מ. (ביקורת ניהול ייצור) במעבר ל- ‪ ERP‬האם צריך לבדוק?‬
   ‫הייצור משפיע על סעיפי המלאי ועלות המכר. יש מקום לחשבונאות ניהולית – מעקב אחר‬
 ‫סטיות. מדובר בחברה יצרנית וזה מהותי לגביה, על כן מדברים על מערכת ‪ ,ERP‬עובדים על‬
                           ‫‪ data base‬אחד והכל קשור לכל.‬
‫1. בגלל מהותיות תהליך הסבת המערכות, הן בזמן התהליך והן לאחריו, יש לבדוק את ההסבה.‬
        ‫לצורך כך לוקחים מומחה שיבדוק את המערכת ויגיש דו"ח לבדיקת המבקר.‬
       ‫נשאלת השאלה – האם להתייחס לכך בדוחות ובחוו"ד, בהסבה ובממצאים?‬
 ‫המומחה לא תרם כלום ולכן צריך לתחקר אותו לגבי הפעולות שביצע. תהליך ההסבה בפרט‬
   ‫זה חשוב מאוד כי נאמר שההסבה מהותית. אם מתמודדים עם תחקור של המומחה אז‬
‫הבעיה היא בביקורת בעצם. כאשר מחליפים מערכת זה עולה הרבה כסף וצריך להיות לעלות‬
‫שהושקעה ביאור בדוחות הכספיים. במידה ולא הופיע ביאור ויש חשיפות ללא בקרות אזי יש‬
                                ‫להוסיף פסקה בחוו"ד.‬
 ‫אם יש חשש לעקרון העסק החי – מחמירים עוד יותר. בפועל נותנים ביאור בדוחות לעלויות‬
‫נוספות של ההסבה. בד"כ בחוו"ד לא רושמים דבר בהנחה שיש ביאור לעלויות האלה ושהכל‬
                             ‫עבר ביקורת ובדיקה ראויה.‬
                         ‫3. האם הביקורת משתנה במיקור חוץ?‬
 ‫לא קיימת חבילת תוכנה, אין שוני מהותי בעיקרון ועושים את כל הבדיקות כרגיל. התוספות‬
                               ‫שצריך להתייחס אליהן:‬
                  ‫ההסכם עם הספק – האם הוא עונה על הדרישות.‬   ‫‪‬‬
                                 ‫אבטחת מידע.‬  ‫‪‬‬
                               ‫‪ ‬מידת התלות בספק.‬
      ‫רק לאחר קבלת כל האינפורמציה הנ"ל יש להרחיב על ידי ביצוע בדיקות מבססות.‬
    ‫4. הלו"ז הוקדם ל- 00 ונמצא קרוב לשלבי הפעלה. נמצאו הרבה בעיות במערכת ותוצאות‬
 ‫הפעילות של החברה הורעו עקב הכנסת המערכת החדשה. ההנהלה אמרה שהכל יסתדר תוך‬
                                   ‫חודש (טווח).‬
 ‫יש לתת ביאור בדוחות לגבי העלויות החריגות שנוצרו, סימני "העסק החי" וצפי לעתיד. אם‬‫67‬
   ‫נתנו הערה וגילוי בדוחות אזי אין בעיה. אם לא – מסתייגים או נותנים ביאור והפניית‬
                                    ‫תשומת הלב.‬
 ‫המצב יכול לגרום לבעיה בהערכת סעיפים וממש לא ניתן להעריך או שמעריכים אבל נותנים‬
                               ‫ביאור לבעיות בהערכה.‬


                                       ‫למבחן‬
        ‫המבחן יכלול שלוש שאלות ויערך שלוש שעות (לפי מתכונת שנים קודמות).‬
                 ‫שאלה ראשונה – שאלת אירוע – ניתוח של מצב בחברה.‬
               ‫שאלה שניה – שאלה על גילוי הדעת (גל"ד 00 כולל נספחים).‬
                 ‫שאלה שלישית – אבטחת מידע והחלפת מערכת מ.מ.מ‬
                                    ‫שיעור מס' 31‬

                                   ‫מסחר אלקטרוני‬
    ‫מדובר בסביבה מיוחדת הנבדלת מעט מסביבה ממוחשבת רגילה (מבחינת היבטי אבטחה,‬
                                  ‫אוטנטיות וכו').‬
               ‫קיימת הצעה לנספח חדש לגל"ד 00 – עסקאות סחר אלקטרוני‬
                           ‫רשת אינטרנט מושגים כלליים –‬
    ‫רשת אינטרנט היא רשת פתוחה, כלומר כל אדם שרוצה להצטרף לרשת יכול לעשות זאת.‬
   ‫‪ – ISP‬רשתות שמספקות שירותי אינטרנט (דפי מידע, דוא"ל). כל אדם יכול להתחבר לרשת‬
       ‫באמצעות הצטרפות לאחת הרשתות הללו – לצורך כך מספיקה שיחת טלפון אחת.‬
   ‫ניתן ביתר קלות להצטרף לרשת בשם בדוי או לחבל בתחנות מסוימות ברשת – בעיית זיהוי‬
                                    ‫המשתמשים.‬
   ‫הרשת מתבססת על ‪ – IP‬פרוטוקול אינטרנט. על מנת להתחבר לרשת האינטרנט נדרש לקבל‬
 ‫חיבור מאחד מספקי האינטרנט. לאחר החיבור לספק מקבלים כתובת ייחודית (‪ )IP‬ודף בית ע"פ‬
                                   ‫דרישת המשתמש.‬
                      ‫הכתובת משמשת לעיתים לשימושים לא רצויים.‬
   ‫פרוטוקול האינטרנט ‪ IP‬פועל בד"כ באמצעות תשתיות הטלפון, תקשורת סלולרית, כבלים,‬
                            ‫תקשורת לווינית, סיבים אופטיים.‬
                              ‫האינטרנט מציע מס' שירותים:‬
                   ‫2. שירותי סחר אלקטרוני – ‪ M1M ,B1C ,B1B‬וכו'.‬
                                  ‫1. דואר אלקטרוני.‬‫77‬
                        ‫3. קבוצות דיון – פורומים, חדשות, צ'טים.‬
                          ‫4. אחזור מידע – גישה למאגרי מידע.‬


                                        ‫יתרונות:‬
                               ‫גישה נוחה למידע, זמינה‬  ‫‪‬‬
                                 ‫גישה לפלח שוק רחב‬   ‫‪‬‬
                                  ‫איסוף מידע עסקי‬   ‫‪‬‬
                                   ‫חיסכון בעלויות‬  ‫‪‬‬
                           ‫שיפור תחזוקה וקשר עם לקוחות‬   ‫‪‬‬


                                        ‫סיכונים:‬
                   ‫נספח ג' לגל"ד 00 מדבר על סביבה מקוונת וסיכוניה.‬  ‫‪‬‬
                                 ‫חדירה למאגרי מידע‬   ‫‪‬‬
                                      ‫התחזות‬   ‫‪‬‬
                                       ‫ציטוט‬  ‫‪‬‬
                                      ‫וירוסים‬  ‫‪‬‬
                             ‫שלמות המידע בתווך הציבורי‬   ‫‪‬‬
 ‫חוסר בנתיבי ביקורת למשל: פקודות יומן אוטומטיות להנה"ח ללא עקבות למקור הפעולה.‬     ‫‪‬‬
                                 ‫היעדר מסמכי מקור‬   ‫‪‬‬
              ‫הפחתת מעורבות הגורם האנושי – יותר סיכון לטעויות מכניות‬   ‫‪‬‬
                          ‫שינוי מסמכי מקור על ידי המבוקר‬   ‫‪‬‬
                                  ‫התכחשות לעסקה‬    ‫‪‬‬
        ‫פגיעה תדמיתית – אנשים שמחבלים או פורצים את המערכת פוגעים בתדמית‬     ‫‪‬‬
 ‫כאשר אתר מסתמך על סחר אלקטרוני – השבתת הספק (‪ )ISP‬עלולה להשבית את הפעילות‬       ‫‪‬‬
                  ‫ולכן בד"כ עושים גיבוי (פועלים באמצעות ספק נוסף)‬


                         ‫בקרות פנימיות בסביבת סחר אלקטרוני:‬
   ‫גישה לא מורשית – יש לחזק את בקרת הגישה ברמות השונות (אפליקציה, בסיסי נתונים,‬   ‫‪‬‬
                               ‫יישום, מערכות הפעלה).‬
                       ‫סיסמאות – הגנה על קבצי הסיסמאות וכו'.‬
 ‫תוכנות אנטי וירוס – מקורם של מרבית הוירוסים הוא מרשת האינטרנט או מדיסקטים. על‬     ‫‪‬‬
      ‫מנת למנוע הידבקות בוירוסים חברות מוציאות מהמחשבים את כונני הדיסקטים.‬
‫‪ – Fire wall‬בהתחברות לאינטרנט קיים רכיב שעושה בקרה ברמת התקשורת. מטרתו למנוע‬      ‫‪‬‬
          ‫כניסה של גורמים בלתי מורשים וניתוב הכניסות ליעדים המותרים בלבד.‬
                           ‫הצפנות – למניעת ציטוטים וכו'.‬  ‫‪‬‬


‫87‬
                    ‫חתימות אלקטרוניות ושיטות זיהוי מתקדמות‬   ‫‪‬‬
                                ‫צמצום נקודות גישה‬  ‫‪‬‬


                         ‫סוגי מערכות מידע בסביבת האינטרנט‬
   ‫2. מערכות מידע ייעודיות לסחר אלקטרוני – נניח שחברה רוצה לאפשר לקהל הרחב לבצע‬
   ‫הזמנות למוצרי החברה דרך האינטרנט. לא ניתן לאפשר לאנשים חיצוניים לחדור לרשת‬
   ‫הפנימית של החברה ולכן על החברה להעמיד שרת אחד (‪ – DMZ‬אזור חיץ) שאילו כולם‬
                                   ‫יכולים לגשת.‬
‫אותו שרת משמש רק להפעלת הסחר האלקטרוני (לא יכיל מידע על סיסמאות, על משתמשים‬
                 ‫וכו'). כל המידע הסודי והרגיש נמצא ברשת הפנימית.‬
‫1. מערכות מידע קיימות (‪ )legacy‬המקושרות לאינטרנט – מערכות אלו מאפשרות למשתמשים‬
                     ‫לבצע פעולות שונות באמצעות האינטרנט.‬
 ‫דוגמא: בהזמנת מוצר ע"י לקוח חיצוני באמצעות האינטרנט – מערכת המכירות מקבלת את‬
  ‫המידע על ההזמנה, מאשרת אותה ורושמת את פרטיה. מערכת המכירות מחזירה תשובה‬
     ‫לשרת שהחברה הקצתה למסחר האלקטרוני, כלומר מספקת שירותים ללקוחות.‬
   ‫3. מערכות מידע קיימות הפועלות ברשת תקשורת המקושרת לאינטרנט אך לא משמשות‬
 ‫לביצוע פעולות באינטרנט. למשל: מערכת הנהלת החשבונות היא חלק מהתשתית של הרשת‬
 ‫הפנימית אך איננה משמשת את האינטרנט. מערכת הנה"ח מקבלת מידע ממערכת המכירות‬
                     ‫למשל אולם איננה מתקשרת עם השרת.‬


                     ‫נהלי הביקורת בחברה המנהלת סחר אלקטרוני:‬
                                  ‫2. אבטחת מידע –‬
                             ‫קיום מדיניות‬  ‫(א)‬
                                 ‫נהלים‬   ‫(ב )‬
                             ‫הרשאות גישה‬   ‫(ג)‬
                               ‫סיסמאות‬   ‫(ד )‬
                              ‫גישה מרחוק‬   ‫(ה)‬
                           ‫תיעוד יומן אירועים‬  ‫(ו)‬
                              ‫התאוששות‬    ‫(ז )‬
                             ‫אבטחה פיסית‬   ‫(ח)‬
                            ‫אבטחת תקשורת‬    ‫(ט)‬
                                 ‫הצפנה‬   ‫(י)‬
                 ‫קיומם של אמצעי בקרה וזיהוי מתאימים‬   ‫(יא)‬
                        ‫כלי הגנה מתאימים (‪)FW‬‬   ‫(יב)‬
          ‫התרעה על ניסיונות פריצה וחדירה (‪)Intrusion Detection‬‬  ‫(יג)‬
   ‫1. קשרים וממשקים עם המערכות השונות (סוג הקשר, רמת הסיווג מבחינת סיכונים וכו').‬


‫97‬
 ‫3. ספק אינטרנט – סיכונים ברמת הספק מבחינת איכות השירותים, מהימנות, בקרת גישה של‬
                                  ‫הספק עצמו.‬
   ‫4. התאמה להוראות החוק בעיקר הוראות מס הכנסה, מע"מ, תזמון האירועים (הממשקים)‬
                         ‫ועיתוי ההכרה בהכנסות/הוצאות.‬
‫08‬
                            ‫שאלת בחינה – שאלה 11 חורף 85‬
                       ‫בנק מסחרי בעל 552 סניפים. בשנת 00 הוחלט:‬
        ‫2. החלפת כל מערכת המחשב המרכזית (חומרה, תשתית, תוכנה, יישומים וכו').‬
                     ‫1. במקביל – שינויים במערכות המחשב שבסניפים.‬


                                      ‫נדרש 2 –‬
                     ‫החלטתו של המבקר הפנימי בהחלט איננה נכונה –‬
 ‫יש לשים לב שמדובר במבקר הפנימי – אחראי גם על אספקטים ניהוליים והחלטות שגויות (ולא‬
                               ‫רק על אספקטים כספיים).‬
‫תפקיד מבקר הפנים בפקודת הבנקאות הוא "בדיקת תקינות הפעולות מבחינת השמירה על החוק,‬
 ‫טוהר המידות, החיסכון, היעילות, השמירה על נוהל בנקאי תקין וכן בדיקת הוראות הפיקוח על‬
‫הבנקים". כללי הבנקאות, תשנ"ג-1002 קובעים כי תוכנית עבודת המבקר הפנימי צריכה להתבסס‬
 ‫על מיפוי מוקדי הסיכון והפעילויות השונות בבנק, וכן על מיפוי מוקדי הסיכון להונאות ומעילות.‬
  ‫ההחלטה על החלפת מערכות המחשב המרכזית כוללת, כאמור, החלפה מסיבית של אלמנטים‬
                                     ‫בעלי סיכון גבוה.‬
   ‫מצד שני, מדובר רק בשלב ההחלטה – שלב ראשוני במחזור חיי המערכת החדשה. לפיכך על‬
   ‫מבקר הפנים להמשיך לערוך ביקורת מ.מ.מ בתחומים בעלי סיכון במערכת הקיימת וכמו כן,‬
      ‫ללוות את תהליך ההחלפה של המערכת החדשה ולאורך שאר שלבי מחזור החיים שלה.‬
                ‫בין היתר, המבקר הפנימי יידרש להתייחסות לנקודות הבאות:‬
 ‫2. עריכת הביקורת השוטפת במערכת הקיימת תוך התחשבות בהחלטה להחליף את המערכות‬
    ‫הקיימות. רכיבים שעתידים להתחלף בזמן הקרוב – אין טעם לבדוק אותם אולם ככל‬
 ‫שמתקדמים בשלב מחזור החיים של המערכת החדשה (הטמעה, בדיקות קבלה) כך המבקר‬
                ‫יקדיש יותר משאבי ביקורת למערכת החדשה ולהיפך...‬
                            ‫1. בחינת הצורך בהחלפת המערכות.‬
           ‫3. ככל שזמן ההחלפה קרב, יש להסב יותר משאבי ביקורת לרכיב החדש.‬
    ‫4. תיקון ליקויים קודמים – אם במערכת הקיימת נתגלו תקלות אזי יש להקצות משאבים‬
                                       ‫לביקורת.‬
                 ‫0. השתתפות בוועדות ההיגוי של הפרויקט והעברת ביקורת.‬

                                       ‫נדרש 1 –‬
   ‫שלב הפיתוח הוא השלב שבו יש להחליט האם יש צורך בבקרות חדשות. הסעיף שצוטט מגל"ד‬
    ‫הוא סעיף בעייתי משום שהוא קושר את המבקר לתהליך הפיתוח – יש להעלות את נושא אי‬
                         ‫התלות (יש צורך כמובן בנתונים נוספים).‬
                       ‫עומדים לבצע שינויים בסניפים (‪ )LAN‬ולפיכך -‬
   ‫ההחלטה היא שגויה משום שביקורת מבוססת בתהליכים – התהליך מתחיל כבר בשלב ההזנה‬
   ‫שמתבצע בסניפים. אם למשל לא תתבצע ביקורת על השינויים שבמערכת המחשב בסניפים יש‬
                 ‫לרשום את הבעיות שעלולות להתעורר בעקבות החלטה זו.‬
                                      ‫נדרש 3 –‬


‫18‬
     ‫חיסרון קלאסי – אי תלות – החשש שרו"ח יהפוך לחבר בצוות הפיתוח והטמעת המערכת.‬
        ‫השאיפה היא ליצור הפרדה בין פונקציות הניהול לבין פונקציות ביצוע הביקורת.‬
                ‫חיסרון נוסף – יתכן שישולבו עובדים שאינם מקצועיים מספיק.‬
                                        ‫יתרונות:‬
     ‫2. הכנת ביקורת מ.מ.מ. תוך התייחסות להיבטי חשבונאות עפ"י צרכי המבקר החיצוני‬
                  ‫(התרכזות במערכות החשבונאיות, דיוק, שלמות וכו').‬
    ‫1. רמת הידע החשבונאית תתרום להכרה בליקויים אפשריים במערכת וסיכונים קיימים.‬
           ‫3. שילוב בקרות ביקורת מ.מ.מ. נוספות כבר בשלב המוקדם במחזור החיים.‬
                             ‫4. הוספת אלמנט ביקורת נוסף.‬


                                       ‫נדרש 4 –‬
    ‫עתה ההחלטה התבצעה בשנת 00. המערכת כשלה והתוצרים שפותחו ישמשו בעתיד פרויקט‬
                                     ‫פיתוח חליפי.‬
   ‫נשאלה השאלה האם יש לערוך ביקורת על המערכת הישנה הפועלת, המערכת שפיתוחה נכשל‬
                     ‫והופסק או להמתין ליישומה של המערכת החליפית.‬
                ‫בתשובה עלינו לקבוע האם מדובר במבקר הפנימי או החיצוני.‬
         ‫לגבי מבקר פנימי – עליו להסית חזרה את המשאבים למערכת הישנה הקיימת.‬
     ‫מבחינת המערכת שכשלה, המבקר הפנימי צריך להבין את הסיבות לכישלון ולהסיק את‬
  ‫המסקנות הנדרשות. לגבי המערכת שעתידה להיכנס – עליו ללוות את התהליך (למרות שכמות‬
                        ‫המשאבים שמופנים אליה מעטים יחסית).‬
 ‫אם מדובר במבקר חיצוני – אין טעם בהתייחסות למערכת שכשלה חוץ מבדיקה שאכן נמחקו כל‬
                   ‫הכרטיסים שקשורים לעלויות פיתוח המערכת שכשלה.‬
    ‫לגבי המערכת הקיימת והמערכת שעתידה להתפתח – נדרשת התייחסות מצדו של המבקר‬
                ‫החיצוני אך כמובן שרוב ההתייחסות תהיה למערכת הקיימת.‬

                              ‫שאלת בחינה – שאלה 6 קיץ 75‬


       ‫מלאי‬              ‫הנה"ח‬             ‫שכר‬
               ‫ממשק‬                ‫ממשק‬
                ‫ידני‬              ‫אוטומטי‬


           ‫כל המערכות "מדברות" עם מחשב מרכזי אחד (שבו מתנהל בסיס הנתונים).‬
   ‫בין מערכת השכר למערכת הנה"ח קיים ממשק אוטומטי, ובין מערכת המלאי למערכת הנה"ח‬
   ‫קיים ממשק ידני – אם כך לא מדובר בבסיס נתונים אחד (אירוע אחד משפיע על כל המודולים)‬
                               ‫אלא בבסיסי נתונים נפרדים.‬


                                       ‫נדרש א' –‬
‫28‬
‫גל"ד מדבר על בסיס נתונים מרכזי אחד ויתרונותיו. יש לשים שבמקרה זה אין כך המצב ויש לדבר‬
              ‫על היתרונות של מערכות מבוססות על בסיס נתונים באופן כללי.‬
    ‫2. ניתן להעלות את רמת המהימנות באמצעות שימוש יעיל באמצעים הכלולים ב- ‪DBMS‬‬
      ‫(מערכת ניהול בסיסי הנתונים) – פונקציות התאוששות, בדיקת תבניות הטבלאות.‬
         ‫1. הפקת דוחות באמצעות מחוללי דוחות מוכנים ב- ‪( DBMS‬בדומה לאקסס).‬
   ‫3. עדכון פעם אחת בעקבות כל אירוע בבסיס הנתונים אל מול מצב של אחסון בקבצים שונים‬
                                   ‫ועדכון פנימי.‬


                                         ‫נדרש ב' –‬
                  ‫יש לפרט כל הבקרות (קלט, עיבוד, פלט וממשקים) שלמדנו.‬


                                       ‫נדרש ג' –‬
                           ‫השאלה היא לגבי טכניקות ביקורת.‬
   ‫גל"ד נספח ה' – טכניקות ביקורת ונדרש לפרט מהן טכניקות הביקורת הרלוונטיות למקרה זה:‬
                                 ‫‪ TEST DATA ,ITF‬וכו'.‬


                                         ‫נדרש ד' –‬
     ‫‪ – ITF‬הינה שיטה שבאמצעותה מקצים לרו"ח עמדה שבה הוא יכול להזין ולהריץ תנועות‬
    ‫במערכת. אותן פעולות יסומנו כפעולות דמה. אותן פעולות כמובן לא יכנסו למאזן ולרווה"פ.‬
                    ‫באופן שכזה ניתן לוודא שהפעולות עברו את כל הפעולות.‬
                                         ‫יתרונות:‬
    ‫בדיקה לאורך כל שלבי הקלט, העיבוד והפלט על התשתיות הקיימות ולא באמצעות כלי‬    ‫‪‬‬
                                        ‫שלישי.‬
      ‫ביצוע הביקורת באופן רציף ולאורך זמן. ניתן לערוך ביקורת שוטפת במהלך השנה.‬   ‫‪‬‬
   ‫אוטנטיות התהליך – הביקורת נעשית על הסביבה החיה וניתן להעריך את איכות הבקרות‬    ‫‪‬‬
                     ‫הפנימיות בקיום נתיבי ביקורת בתשתית הקיימת.‬
                                       ‫חסרונות:‬
                     ‫הסיכון בהכללת נתוני מבחן בדוחות החשבונאים.‬   ‫‪‬‬
       ‫מצריך עבודה מקדימה של המבקר – יש צורך לבדוק את מהימנות תחנת הדמה.‬     ‫‪‬‬
                              ‫בדיקת תקינות יחידת הדמה.‬   ‫‪‬‬
                  ‫לא תמיד הנתונים במוזנים כוללים אפשרויות קיצוניות.‬  ‫‪‬‬
          ‫יש צורך לבחור באדם המתאים שיזין נתונים מתוך החשש שיגרמו נזקים.‬    ‫‪‬‬  ‫הערה: סעיף 4 לגל"ד 00 – קובע את התחולה של ביקורת ענ"א. מדובר בסעיף בעייתי משום‬
 ‫שהסעיף מאפשר למבקר לבצע נהלים חלופיים ולא לבצע ביקורת ענ"א (הסיבה לכך היא לאפשר‬‫38‬
   ‫למשרדים הקטנים לקבל על עצמם תיקים גדולים למרות שאין להם את התשתית לביקורת‬
                                       ‫ענ"א).‬
    ‫בשאלות שבהן נדרשים לקבוע האם יש לבצע ביקורת ענ"א אזי יש לדבר על הסעיף הנ"ל.‬


                                       ‫למבחן –‬
   ‫שאלה ראשונה – אירוע המתאר מצב מסוים המתאר את התשתית והממשקים הקיימים. יש‬
 ‫לקבוע מהן הבקרות, טכניקות ביקורת, כלים. יתכן שנדרש למפות את התשתית באופן גרפי וכו'.‬
        ‫מומלץ לחלק את הזמן בצורה חכמה ולא להקדיש לשאלה הראשונה יותר מדי זמן.‬
‫שאלה שנייה – היבט ספציפי שהועלה בשיעורים – לדוגמא: סחר אלקטרוני, תוכנית התאוששות,‬
           ‫מדינות אבטחה, בקרות ממשק/פלט/קלט. נדרש להיכנס לעומק בניתוח.‬
                       ‫שאלה שלישית – 53 נקודות על גילוי הדעת.‬
‫48‬

								
To top