faaliyet izleme formu by J7G2UPN

VIEWS: 6 PAGES: 1

									                            BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (KENTGES) SORUMLU KURULUŞ
                                          FAALİYET İZLEME FORMU

             KURUM ADI
          AİT OLDUĞU DÖNEM


       EYLEM
                EYLEM ADI                             EYLEMLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN VE YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALAR
        NO

                               TEDBİRE İLİŞKİN HAZIRLIK

                                                  Konu:

                                                  Tarih:

                                                  Gündem:

                            TEDBİRE İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRİLEN Katılan
                                   FAALİYETLER         Kurumlar:
                            (Her bir faaliyet için bu bölüm ayrı ayrı
                                                 Alınan Kararlar/
                                  doldurulmalıdır)
                                                  Öneriler


                                                  Açıklamalar
                                                  Planlanan Konu:
                              TEDBİRE İLİŞKİN YAPILMASI
                               PLANLANAN ÇALIŞMALAR          Planlanan Tarih:
Bu form doldurularak, Eylem Planında sorumlu kurumlar tarafından bağlı veya ilgili bulunulan bakanlığa, yerel yönetimler tarafından ise İçişleri Bakanlığına 3 ayda bir gönderilecektir.

								
To top