2 Ders Kurulu 27 EKIM by J7G2UPN

VIEWS: 41 PAGES: 13

									          T. C.
       MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
        TIP FAKÜLTESİ
         DÖNEM I
II. DERS KURULU EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI
         (2011 – 2012)
         Muğla - 2011
          1
                     T. C.
                MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
                  TIP FAKÜLTESİ
             2011 – 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
                    DÖNEM I

                 II. KURUL
                 DERS PROGRAMI
              ( 07 KASIM 2011- 06 OCAK 2012 )


DEKAN                     Prof. Dr. İrfan ALTUNTAŞ
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ              Prof. Dr. Yasemin BALCI
DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCILARI        Yrd. Doç. Dr. Hasan TETİKER
                        Yrd. Doç. Dr. Nigar YILMAZ

DERSLER        TEORİK D.S. PRATİK D.S. TOPLAM D.S.   SORU SAYISI  PUAN
Tıbbi Biyokimya      40     14       54       28    28
Tıbbi Biyoloji      26     14       40       20    20
Tıbbi İstatistik     14             14       10    10
Davranış Bilimleri    14             14       10    10
Biyofizik         14     14       28       12    12
Halk Sağlığına Giriş   14             14       10    10
KURUL TOPLAMI       138     42      180       100    100
D.S.: Ders Saati

DERS KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. İrfan ALTUNTAŞ
Prof. Dr. İ. Çetin ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Bayram AKÇA
Yrd. Doç. Dr. Esin Sakallı ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim DUVARCI
Yrd. Doç. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Yrd. Doç. Dr. Nigar YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Oktay KURU
Yrd. Doç. Dr.Tuğba GÖKDOĞAN EDGÜNLÜ
Ferhan GÖNCÜ Okutman
İlyas ŞAHİN Okutman
Murat SAKAL Okutman
                      2
          II. KURUL HAFTALIK DERS PROGRAMI

        PAZARTESİ   SALI     ÇARŞAMBA    PERŞEMBE    CUMA

        Tıbbi     Tıbbi     Tıbbi     Temel Bilgi   Davranış
08.30-09.20
        Biyoloji   Biyokimya   Biyokimya   Teknolojileri  Bilimleri

        Tıbbi     Tıbbi     Tıbbi     Temel Bilgi   Davranış
09.30 - 10.20
        Biyoloji   Biyokimya   Biyokimya   Teknolojileri  Bilimleri
                              Temel Bilgi
               Halk
        Tıbbi            Tıbbi     Tek. Lab    Tıbbi
10.30 - 11.20         Sağlığına
        Biyokimya          Biyoloji            İstatistik
               Giriş
                              Temel Bilgi
               Halk
        Tıbbi            Tıbbi     Tek. Lab    Tıbbi
11.30 - 12.20         Sağlığına
        Biyokimya          Biyoloji            İstatistik
               Giriş        Tıbbi     Yabancı Dil  Türk Dili ve          Biyofizik
13.30 - 14.20  Biyokimya          Edebiyatı
        Lab
        Tıbbi     Yabancı Dil  Türk Dili ve          Biyofizik
14.30 - 15.20  Biyokimya          Edebiyatı
        Lab
               Yabancı Dil  Atatürk            Biyofizik
        T. Biyoloji         İlkeleri ve          Lab
15.30 - 16.20
        Lab             İnkılap
                      Tarihi
               Yabancı Dil  Atatürk            Biyofizik
        T. Biyoloji         İlkeleri ve          Lab
16.30 - 17.20
        Lab             İnkılap
                      Tarihi
                      3
                     II. KURUL 1. HAFTA

07 KASIM 2011 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
       KURBAN BAYRAMI TATİLİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20

08 KASIM 2012 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
       KURBAN BAYRAMI TATİLİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20

09 KASIM 2009 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
       KURBAN BAYRAMI TATİLİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20

10 KASIM 2011 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
       ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20 T.Bilgi Teknol.  Hesap işlemci programı tanıtımı ve önemi     Murat SAKAL
11.30 - 12.20 T.Bilgi Tekn. Lab. Temel araç çubuklarını kullanma          Murat SAKAL

13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20

11 KASIM 2011 CUMA
08.30 - 09.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Düşünce         İbrahim DUVARCI
09.30 - 10.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Düşünce         İbrahim DUVARCI
10.30 - 11.20 T. İstatistik    Örneklem dağılımı, normal dağılım, z dağılımı  Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 - 12.20 T. İstatistik    Örneklem dağılımı, normal dağılım, z dağılımı  Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20  Biyofizik     Biyofizik ve standart üniteler         Oktay KURU
                  Biyofizik ve standart üniteler         Oktay KURU
14.30 - 15.20  Biyofizik
                  Lab. malz. ve cihazlarının tanıtılması     Oktay KURU
15.30 - 16.20  Biyofizik Lab.
                  Lab. malz. ve cihazlarının tanıtılması     Oktay KURU
16.30 - 17.20  Biyofizik Lab.


                           4
                    MUĞLA TIP FAKÜLTESİ
                  2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                   DÖNEM 1 PDÖ PROGRAMI

             1. MODÜL “Umurumda mı Dünya?” (14–18 Kasım 2011)
   II. Kurul 2. Hafta Modül Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin Pıçakçıefe
         14.11.2011      15.11.2011       16.11.2011   17.11.2011   18.11.2011
  Saatler
          Pazartesi       Salı         Çarşamba    Perşembe     Cuma

 8.30-9.15 9.30-10.15 10.30-11.15
                     PDÖ
                                        PDÖ
                   1. OTURUMU        PDÖ
                                      3. OTURUMU
                  (Saat: 09.00-12.00)   2. OTURUMU
                                               PDÖ Genel
        Serbest Çalışma
                  “Umurumda mı      “Umurumda mı
                                      “Umurumda mı  Değerlendirme
                                       Dünya?”
                   Dünya?”        Dünya?” 11.30-12.15
12.15-13.30              Öğle Tatili13.30-14.15


        Film Gösterimi ve
          tartışma
14.30-15.15                                  PANEL
        “Patch Adams”    Serbest Çalışma   Serbest Çalışma   AKM B Salonu
                                       Saat: 14.00
        AKM D Salonu
15.30-16.20   Saat: 14.0016.30-17.15
                              5
                      II. KURUL 3. HAFTA

21 KASIM 2011 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji    Mayoz bölünme                    T.Gökdoğan EDGÜNLÜ
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji    Mayoz bölünme                    T.Gökdoğan EDGÜNLÜ
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyokimya    Aminoasitlerin sınıflandırılması kimyasal yapıları  İ. Çetin ÖZTÜRK
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyokimya    Aminoasitlerin sınıflandırılması kimyasal yapıları  İ. Çetin ÖZTÜRK

        T. Biyoloji Lab   Bitki ve hayvan hücre. mikroskopta incelenmesi    E.Sakallı ÇETİN
13.30 - 14.20
        T. Biyoloji Lab   Bitki ve hayvan hücre. mikroskopta incelenmesi    E.Sakallı ÇETİN
14.30 - 15.20
                                             İ. Çetin ÖZTÜRK
15.30 - 16.20  T. Biyokimya Lab  Aminoasit tayin metotları
                                             İ. Çetin ÖZTÜRK
16.30 - 17.20  T. Biyokimya Lab  Aminoasit tayin metotları
22 KASIM 2011 SALI
08.30 - 09.20  Tıbbi Biyokimya
                  Aminoasitlerin fiziksel- kimyasal özellikleri,    İ. Çetin ÖZTÜRK
                  tepkimeleri
09.30 - 10.20  Tıbbi Biyokimya
                  Aminoasitlerin fiziksel- kimyasal özellikleri,    İ. Çetin ÖZTÜRK
                  tepkimeleri
        Halk Sağlığı. Giriş Halk Sağlığına Giriş, tanım, kavram ve Toplum
10.30 - 11.20                                      Metin PIÇAKÇIEFE
                  hekimliği
11.30 - 12.20  Halk Sağlığı. Giriş Hastalık ve sağlık, koruyucu hekimlik ilkeleri    Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20 Yabancı Dil      Food you like! Count and un count nouns       Ferhan GÖNCÜ
14.30 - 15.20 Yabancı Dil      Do you like /Would you like/a-an-some-any      Ferhan GÖNCÜ
15.30 - 16.20 Yabancı Dil      Food and drink /Shops and shopping          Ferhan GÖNCÜ
16.30 - 17.20 Yabancı Dil      Listening /Speaking / Writing            Ferhan GÖNCÜ
23 KASIM 2011 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyokimya    Aminoasit biyosentezi                İ. Çetin ÖZTÜRK
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyokimya    Aminoasit biyosentezi                İ. Çetin ÖZTÜRK
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji    Mayoz bölünme                    T.Gökdoğan EDGÜNLÜ
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji    Mayoz bölünme                    T.Gökdoğan EDGÜNLÜ


13.30 - 14.20  Türk Dili ve Ed.  Kelime çözümleri                   İlyas ŞAHİN
14.30 - 15.20  Türk Dili ve Ed.  Anlam derecelerine, ilişkilerine göre kelimeler   İlyas ŞAHİN
15.30 - 16.20  İnkılap Tarihi   Birinci ara sınav                  Bayram AKÇA
16.30 - 17.20  İnkılap Tarihi   Birinci ara sınav                  Bayram AKÇA

24 KASIM 2011 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 T. Bilgi Teknol.   Arasınav                       Murat SAKAL
09.30 - 10.20 T. Bilgi Teknol.   Arasınav                       Murat SAKAL
10.30 - 11.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Formül ve fonksiyonların öğretimi          Murat SAKAL
11.30 - 12.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Tablolama yapısı ve biçimlendirmesi         Murat SAKAL

13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
25 KASIM 2011 CUMA
08.30 - 09.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Algı             İbrahim DUVARCI
09.30 - 10.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Algı             İbrahim DUVARCI
10.30 - 11.20 T. İstatistik     Hipotez testlerine giriş, parametrik varsayımlar   Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 - 12.20 T. İstatistik     Hipotez testlerine giriş, parametrik varsayımlar   Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20  Biyofizik      İyonlar, elektriksel ve kimyasal gradiyentler    Oktay KURU
14.30 - 15.20  Biyofizik      İyonlar, elektriksel ve kimyasal gradiyentler    Oktay KURU
15.30 - 16.20  Biyofizik Lab.   Lab. malz. ve cihazlarının tanıtılması        Oktay KURU
16.30 - 17.20  Biyofizik Lab.   Lab. malz. ve cihazlarının tanıtılması        Oktay KURU

                            6
                       II. KURUL 4. HAFTA
28 KASM 2011 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji    Cinsel farklılaşma ve genotip tayini       T.Gökdoğan EDGÜNLÜ
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji    Cinsel farklılaşma ve genotip tayini       T.Gökdoğan EDGÜNLÜ
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyokimya    Aminoasit biyosentezi               İ. Çetin ÖZTÜRK
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyokimya    Aminoasit biyosentezi               İ. Çetin ÖZTÜRK

        T. Biyoloji Lab   Bitki ve hayvan hücre. mikroskopta incelenmesi  E.Sakallı ÇETİN
13.30 - 14.20
        T. Biyoloji Lab   Bitki ve hayvan hücre. mikroskopta incelenmesi  E.Sakallı ÇETİN
14.30 - 15.20
                                           Nigar YILMAZ
15.30 - 16.20  T. Biyokimya Lab  Glukoz tayin methodu
                                           Nigar YILMAZ
16.30 - 17.20  T. Biyokimya Lab  Glukoz tayin methodu


29 KASIM 2011 SALI
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyokimya    Aminoasit oksidasyonu               İ. Çetin ÖZTÜRK
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyokimya    Aminoasit oksidasyonu               İ. Çetin ÖZTÜRK
10.30 - 11.20 Halk Sağlığı. Giriş  Temel Sağlık Hizmetleri              Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 - 12.20 Halk Sağlığı. Giriş  Temel Sağlık Hizmetleri              Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20  Yabancı Dil     Bigger and better!Comparatives and Superlatives  Ferhan GÖNCÜ
14.30 - 15.20  Yabancı Dil     Have got-Has got /                Ferhan GÖNCÜ
15.30 - 16.20  Yabancı Dil     City and country adjectives and nouns       Ferhan GÖNCÜ
16.30 - 17.20  Yabancı Dil     Listening /Speaking / Writing           Ferhan GÖNCÜ

30 KASIM 2011 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyokimya    Aminoasit oksidasyonu               İ. Çetin ÖZTÜRK
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyokimya    Aminoasit oksidasyonu               İ. Çetin ÖZTÜRK
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji    DNA’nın yapısı ve genetik şifre          E.Sakallı ÇETİN
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji    DNA’nın yapısı ve genetik şifre          E.Sakallı ÇETİN

13.30 - 14.20  Türk Dili ve Ed.  Yapı bakımından kelime çeşitleri         İlyas ŞAHİN
14.30 - 15.20  Türk Dili ve Ed.  Kelime türleri                  İlyas ŞAHİN
15.30 - 16.20  İnkılap Tarihi   Kongreler dönemi: Erzurum ve Sivas Kongreleri   Bayram AKÇA
16.30 - 17.20  İnkılap Tarihi   Kongreler dönemi: Erzurum ve Sivas Kongreleri   Bayram AKÇA

01 ARALIK 2011 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 T. Bilgi Teknol.   Grafik oluşturma İşlemleri            Murat SAKAL
09.30 - 10.20 T. Bilgi Teknol.   Grafik işleme işlemleri              Murat SAKAL
10.30 - 11.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Verilerle çalışma                 Murat SAKAL
11.30 - 12.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Uygulamalar                    Murat SAKAL

13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
02 ARALIK 2011 CUMA
08.30 - 09.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Duygu           İbrahim DUVARCI
09.30 - 10.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Duygu           İbrahim DUVARCI
10.30 - 11.20 T. İstatistik     Parametrik testler I: t testleri         Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 - 12.20 T. İstatistik     Parametrik testler I: t testleri         Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20  Biyofizik      Nernst ve Goldmann eşitlikleri          Oktay KURU
14.30 - 15.20  Biyofizik      Nernst ve Goldmann eşitlikleri          Oktay KURU
15.30 - 16.20  Biyofizik Lab.   Işık dalga boyları ve spektrofotometre      Oktay KURU
16.30 - 17.20  Biyofizik Lab.   Işık dalga boyları ve spektrofotometre      Oktay KURU

                            7
                       II. KURUL 5. HAFTA
05 ARALIK 2011 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji    DNA’nın yapısı ve genetik şifre            E.Sakallı ÇETİN
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji    DNA’nın yapısı ve genetik şifre            E.Sakallı ÇETİN
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyokimya    Enzim ve kinetikler (enzim inhibisyonu)        İrfan ALTUNTAŞ
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyokimya    Enzim ve kinetikler (enzim inhibisyonu)        İrfan ALTUNTAŞ

13.30 – 14.20  T. Biyoloji Lab   Osmoz, diffüzyon, plazmoliz, deplazmoliz        E.Sakallı ÇETİN
14.30 – 15.20  T. Biyoloji Lab   Osmoz, diffüzyon, plazmoliz, deplazmoliz        E.Sakallı ÇETİN
        Tıbbi Biyokimya   Kan gazları, ph, asit-baz dengesi ve bozuklukları   Nigar YILMAZ
15.30 - 16.20
        Tıbbi Biyokimya   Kan gazları, ph, asit-baz dengesi ve bozuklukları   Nigar YILMAZ
16.30 - 17.20


06 ARALIK 2011 SALI
08.30 – 09.20 Tıbbi Biyokimya    Enzim ve kinetikler (enzim inhibisyonu)       İrfan ALTUNTAŞ
09.30 – 10.20 Tıbbi Biyokimya    Enzim ve kinetikler (enzim inhibisyonu)       İrfan ALTUNTAŞ
10.30 – 11.20 Halk Sağlığı. Giriş  Çevre Sağlığına Giriş                Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 – 12.20 Halk Sağlığı. Giriş  Küresel ısınma ve sağlık              Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 – 14.20  Yabancı Dil     ARA SINAV                      Ferhan GÖNCÜ
14.30 – 15.20  Yabancı Dil     ARA SINAV                      Ferhan GÖNCÜ
15.30 – 16.20  Yabancı Dil     SINAV DEĞERLENDİRME                 Ferhan GÖNCÜ
16.30 – 17.20  Yabancı Dil     SINAV DEĞERLENDİRME                 Ferhan GÖNCÜ

07 ARALIK 2011 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20 Tıbbi Biyokimya    Enzim ve kinetikler (enzim inhibisyonu)       İrfan ALTUNTAŞ
09.30 – 10.20 Tıbbi Biyokimya    Enzim ve kinetikler (enzim inhibisyonu)       İrfan ALTUNTAŞ
10.30 – 11.20 Tıbbi Biyoloji    RNA’nın yapısı ve çeşitleri             E.Sakallı ÇETİN
11.30 – 12.20 Tıbbi Biyoloji    RNA’nın yapısı ve çeşitleri             E.Sakallı ÇETİN

13.30 – 14.20  Türk Dili ve Ed.  Ara sınav                      İlyas ŞAHİN
14.30 – 15.20  Türk Dili ve Ed.  Ara sınav                      İlyas ŞAHİN
15.30 – 16.20  İnkılap Tarihi   Son Osmanlı Meclisi, Misak-ı Milli         Bayram AKÇA
16.30 – 17.20  İnkılap Tarihi   TBMM’nin kuruluşu ve yönetimi ele alması      Bayram AKÇA

08 ARALIK 2011 PERŞEMBE
08.30 – 09.20 T. Bilgi Teknol.   Hesap işlemci uygulamalar              Murat SAKAL
09.30 – 10.20 T. Bilgi Teknol.   Hesap işlemci uygulamalar              Murat SAKAL
10.30 – 11.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Hesap işlemci uygulamalar              Murat SAKAL
11.30 – 12.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Hesap işlemci uygulamalar              Murat SAKAL

13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
09 ARALIK 2011 CUMA
08.30 - 09.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Bilişsel İşlevler      İbrahim DUVARCI
09.30 - 10.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Bilişsel İşlevler      İbrahim DUVARCI
10.30 - 11.20 T. İstatistik     Parametrik testler II: ki              Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 - 12.20 T. İstatistik     Parametrik testler II: ki              Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20  Biyofizik      Hücre Zarı İçin Elektriksel Eşdeğer Devre      Oktay KURU
        Biyofizik      Hodgkin – Huxley Aksiyon Potansiyeli        Oktay KURU
14.30 - 15.20
                  Denklemi
15.30 - 16.20  Biyofizik Lab.   Işık dalga boyları ve spektrofotometre       Oktay KURU
16.30 - 17.20  Biyofizik Lab.   Işık dalga boyları ve spektrofotometre       Oktay KURU
                           8
                     II. KURUL 6. HAFTA
12 ARALIK 2011 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji    Transkripsiyon, translasyon             E.Sakallı ÇETİN
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji    Transkripsiyon, translasyon             E.Sakallı ÇETİN
                                            Nigar YILMAZ
10.30 - 11.20  Tıbbi Biyokimya
                  Karbonhidratlar, yapı ve fonksiyonları
                                            Nigar YILMAZ
11.30 - 12.20  Tıbbi Biyokimya
                  Karbonhidratlar, yapı ve fonksiyonları

13.30 - 14.20  T. Biyoloji Lab   Osmoz, diffüzyon, plazmoliz, deplazmoliz      E. Sakallı ÇETİN
14.30 - 15.20  T. Biyoloji Lab   Osmoz, diffüzyon, plazmoliz, deplazmoliz      E. Sakallı ÇETİN
                                            Nigar YILMAZ
15.30 - 16.20  Tıbbi Biyokimya
                  Kan gazları, ph, asit-baz dengesi ve bozuklukları
                                            Nigar YILMAZ
16.30 - 17.20  Tıbbi Biyokimya
                  Kan gazları, ph, asit-baz dengesi ve bozuklukları
13 ARALIK 2011 SALI
08.30 – 09.20 Tıbbi Biyokimya    Biyoenerjetik ve ATP döngüsü            İrfan ALTUNTAŞ
09.30 – 10.20 Tıbbi Biyokimya    Biyoenerjetik ve ATP döngüsü            İrfan ALTUNTAŞ
10.30 – 11.20 Halk Sağlığı. Giriş  Bağışıklama                     Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 – 12.20 Halk Sağlığı. Giriş  Gıda ve Güvenliği                  Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 – 14.20  Yabancı Dil     Looking good! Present Continuous          Ferhan GÖNCÜ
14.30 – 15.20  Yabancı Dil     Possesive pronouns                 Ferhan GÖNCÜ
15.30 – 16.20  Yabancı Dil     Clothes/Describing people/Tongue twisters      Ferhan GÖNCÜ
16.30 – 17.20  Yabancı Dil     Listening /Speaking / Writing            Ferhan GÖNCÜ

14 ARALIK 2011 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20 Tıbbi Biyokimya    Glikoliz                      İrfan ALTUNTAŞ
09.30 – 10.20 Tıbbi Biyokimya    Glikoliz                      İrfan ALTUNTAŞ
10.30 – 11.20 Tıbbi Biyoloji    Transkripsiyon, translasyon             E.Sakallı ÇETİN
11.30 – 12.20 Tıbbi Biyoloji    Transkripsiyon, translasyon             E.Sakallı ÇETİN

13.30 – 14.20  Türk Dili ve Ed.  Ara sınav                      İlyas ŞAHİN
14.30 – 15.20  Türk Dili ve Ed.  Ara sınav                      İlyas ŞAHİN
15.30 – 16.20  İnkılap Tarihi   Milli mücadele dönemi: İç isyanlar,         Bayram AKÇA
16.30 – 17.20  İnkılap Tarihi   Doğu ve güney cepheleri               Bayram AKÇA

15 ARALIK 2011 PERŞEMBE
08.30 – 09.20 T. Bilgi Teknol.   Veritabanı mantığı                 Murat SAKAL
09.30 – 10.20 T. Bilgi Teknol.   Veritabanı İşlemleri                Murat SAKAL
10.30 – 11.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Veritabanı oluşturma                Murat SAKAL
11.30 – 12.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Örnek Uygulamalar                  Murat SAKAL

13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
16 ARALIK 2011 CUMA
08.30 - 09.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Kaygı            İbrahim DUVARCI
09.30 - 10.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Kaygı            İbrahim DUVARCI
10.30 - 11.20 T. İstatistik     Bilgisayar uygulaması I               Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 - 12.20 T. İstatistik     Bilgisayar uygulaması I               Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20  Biyofizik      Nöronal aksiyon potansiyellerinde iyonik denge   Oktay KURU
14.30 - 15.20  Biyofizik      Elektronik Voltaj Yayılması             Oktay KURU
15.30 - 16.20  Biyofizik Lab.   Eritrositlerde osmotik frajilite ve hemoliz     Oktay KURU
16.30 - 17.20  Biyofizik Lab.   Eritrositlerde osmotik frajilite ve hemoliz     Oktay KURU                           9
                       II. KURUL 7. HAFTA
19 ARALIK 2011 PAZARTESİ
08.30 – 09.20 Tıbbi Biyoloji    Transkripsiyon, translasyon          E.Sakallı ÇETİN
09.30 – 10.20 Tıbbi Biyoloji    Gen ifadesinin düzenlenmesi, gen regülasyonu  E.Sakallı ÇETİN
10.30 – 11.20 Tıbbi Biyokimya    TCA ve ETZ                   İrfan ALTUNTAŞ
11.30 – 12.20 Tıbbi Biyokimya    TCA ve ETZ                   İrfan ALTUNTAŞ

        T. Biyoloji Lab   Mitoz bölünme                 E.Sakallı ÇETİN
13.30 – 14.20
                                          E.Sakallı ÇETİN
14.30 – 15.20  T. Biyoloji Lab   Mitoz bölünme
                                          Nigar YILMAZ
15.30 – 16.20  T. Biyokimya Lab  Fermantasyon
                                          Nigar YILMAZ
16.30 – 17.20  T. Biyokimya Lab  Fermantasyon
20 ARALIK 2011 SALI
08.30 – 09.20 Tıbbi Biyokimya    TCA ve ETZ                   İrfan ALTUNTAŞ
09.30 – 10.20 Tıbbi Biyokimya    TCA ve ETZ                   İrfan ALTUNTAŞ
10.30 – 11.20 Halk Sağlığı. Giriş  Doğurganlık, Aile planlamasına giriş      Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 – 12.20 Halk Sağlığı. Giriş  Aile Planlaması Yöntemleri           Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20 Yabancı Dil      Life’s an adventure/ going to         Ferhan GÖNCÜ
14.30 - 15.20 Yabancı Dil      Infinitive of purpose             Ferhan GÖNCÜ
15.30 - 16.20 Yabancı Dil      The weather/Making suggestions         Ferhan GÖNCÜ
16.30 - 17.20 Yabancı Dil      Listening /Speaking / Writing         Ferhan GÖNCÜ
21 ARALIK 2011 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyokimya    Glikojen sentez ve yıkımı           İrfan ALTUNTAŞ
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyokimya    Glikojen sentez ve yıkımı           İrfan ALTUNTAŞ
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji    Gen ifadesinin düzenlenmesi, gen regülasyonu  E.Sakallı ÇETİN
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji    Genel rekombinasyon              E.Sakallı ÇETİN

13.30 - 14.20 Türk Dili ve Ed.   İsim, sıfat ve kısaltma grupları        İlyas ŞAHİN
14.30 - 15.20 Türk Dili ve Ed.   Unvan, edat ve bağlaç grupları         İlyas ŞAHİN
15.30 - 16.20 İnkılâp Tarihi    Batı cephesinde savaşlar            Bayram AKÇA
16.30 - 17.20 İnkılâp Tarihi    Batı cephesinde savaşlar            Bayram AKÇA
22 ARALIK 2011 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 T. Bilgi Teknol.   Sunu programının öğretimi           Murat SAKAL
09.30 - 10.20 T. Bilgi Teknol.   Sunu programının öğretimi           Murat SAKAL
10.30 - 11.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Sunu programı ile ilgili uygulamalar      Murat SAKAL
11.30 - 12.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Sunu programı ile ilgili uygulamalar      Murat SAKAL

13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
23 ARALIK 2011 CUMA
08.30 - 09.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Olgu Örnekleri-1    İbrahim DUVARCI
09.30 - 10.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Olgu Örnekleri-1    İbrahim DUVARCI
10.30 - 11.20 T. İstatistik     Bilgisayar uygulaması II            Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 - 12.20 T. İstatistik     Bilgisayar uygulaması II            Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20  Biyofizik      Aktif Zar İletkenliği ve Aksiyon Potansiyeli  Oktay KURU
14.30 - 15.20  Biyofizik      Sinir Liflerinin Karakteristik Özellikleri   Oktay KURU
15.30 - 16.20  Biyofizik Lab.   Eritrositlerde osmotik frajilite ve hemoliz  Oktay KURU
16.30 - 17.20  Biyofizik Lab.   Eritrositlerde osmotik frajilite ve hemoliz  Oktay KURU
                           10
                      II. KURUL 8. HAFTA
26 ARALIK 2011 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji    Genel rekombinasyon                E.Sakallı ÇETİN
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji    Mutasyon kavramı ve mutajenler           T.Gökdoğan EDGÜNLÜ
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyokimya   Heksoz monofosfat yolu ve glukronik asit      İrfan ALTUNTAŞ
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyokimya   Heksoz monofosfat yolu ve glukronik asit      İrfan ALTUNTAŞ

        T. Biyoloji Lab  Mitoz bölünme                   E.Sakallı ÇETİN
13.30 - 14.20
        T. Biyoloji Lab  Mitoz bölünme                   E.Sakallı ÇETİN
14.30 - 15.20
                                           Nigar YILMAZ
15.30 - 16.20  T. Biyokimya Lab  Enzim tayin methodları
                                           Nigar YILMAZ
16.30 - 17.20  T. Biyokimya Lab  Enzim tayin methodları
27 ARALIK 2011 SALI
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyokimya   Heksoz monofosfat yolu ve glukronik asit      İrfan ALTUNTAŞ
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyokimya   Heksoz monofosfat yolu ve glukronik asit      İrfan ALTUNTAŞ
10.30 - 11.20 Halk Sağlığı. Giriş Sağlık Yönetimi ve ilkeleri             Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 - 12.20 Halk Sağlığı. Giriş Kişisel Hijyen                   Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20 Yabancı Dil     How terribly clever? Present Perfect        Ferhan GÖNCÜ
14.30 - 15.20 Yabancı Dil     Ever-never-just-already-yet-since-for       Ferhan GÖNCÜ
15.30 - 16.20 Yabancı Dil     At the airport                   Ferhan GÖNCÜ
16.30 - 17.20 Yabancı Dil     Listening /Speaking / Writing           Ferhan GÖNCÜ
28 ARALIK 2011 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyokimya   Glikoneogenez                   İrfan ALTUNTAŞ
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyokimya   Glikoneogenez                   İrfan ALTUNTAŞ
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji    Mutasyon kavramı ve mutajenler           T.Gökdoğan EDGÜNLÜ
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji    Mutasyon kavramı ve mutajenler           T.Gökdoğan EDGÜNLÜ

13.30 - 14.20 Türk Dili ve Ed.   Ünlem grubu ve tekrarlar(=ikilemeler)       İlyas ŞAHİN
14.30 - 15.20 Türk Dili ve Ed.   Fiilimsi, sayı grubu ve birleşik fiiller      İlyas ŞAHİN
15.30 - 16.20 İnkılap Tarihi    İstanbul hükümeti ile Ankara’nın münasebetleri   Bayram AKÇA
16.30 - 17.20 İnkılap Tarihi    İstanbul hükümeti ile Ankara’nın münasebetleri   Bayram AKÇA
29 ARALIK 2011 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 T. Bilgi Teknol.   Genel Tekrar                    Murat SAKAL
09.30 - 10.20 T. Bilgi Teknol.   Genel Tekrar                    Murat SAKAL
10.30 - 11.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Genel Tekrar                    Murat SAKAL
11.30 - 12.20 T.Bilgi Tekn. Lab.  Genel Tekrar                    Murat SAKAL

13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
30 ARALIK 2011 CUMA
08.30 - 09.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Olgu Örnekleri-2      İbrahim DUVARCI
09.30 - 10.20 Davranış Bilimleri  Psikiyatrik Semiyoloji-Olgu Örnekleri-2      İbrahim DUVARCI
10.30 - 11.20 T. İstatistik    Non-parametrik Testler I              Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 - 12.20 T. İstatistik    Non-parametrik Testler I              Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20  Biyofizik     Periferik Sinirlerde Bileşik Aksiyon Potansiyeli  Oktay KURU
        Biyofizik     Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Klor kanalları ve   Oktay KURU
14.30 - 15.20
                  Bileşik Aksiyon Potansiyeli
15.30 - 16.20  Biyofizik Lab.   Voltaj Kenetleme Tekniği (Demonstrasyon)      Oktay KURU
        Biyofizik Lab.   Patch Kenetleme Yöntemi ve Tek Kanal        Oktay KURU
16.30 - 17.20
                  Akımları (Demonstrasyon)


                          11
                      II. KURUL 9. HAFTA
02 OCAK 2012 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Tıbbi Biyoloji    Mutasyon kavramı ve mutajenler       T.Gökdoğan EDGÜNLÜ
09.30 - 10.20 Tıbbi Biyoloji    Mutasyon kavramı ve mutajenler       T.Gökdoğan EDGÜNLÜ
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyokimya    Heksoz metabolizmasının diğer yolları   İrfan ALTUNTAŞ
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyokimya    Heksoz metabolizmasının diğer yolları   İrfan ALTUNTAŞ

        T. Biyoloji Lab   Genel tekrar                E.Sakallı ÇETİN
13.30 - 14.20
        T. Biyoloji Lab   Genel tekrar                E.Sakallı ÇETİN
14.30 - 15.20
                                        Nigar YILMAZ
15.30 - 16.20  T. Biyokimya Lab  Enzim tayin methodları
                                        Nigar YILMAZ
16.30 - 17.20  T. Biyokimya Lab  Enzim tayin methodları
03 OCAK 2012 SALI
                                        Nigar YILMAZ
08.30 - 09.20  Tıbbi Biyokimya   Genel tekrar
                                        Nigar YILMAZ
09.30 - 10.20  Tıbbi Biyokimya   Genel tekrar
10.30 - 11.20  Halk Sağlığı. Giriş Genel tekrar                Metin PIÇAKÇIEFE
11.30 - 12.20  Halk Sağlığı. Giriş Genel tekrar                Metin PIÇAKÇIEFE

13.30 - 14.20 Yabancı Dil      General Revision              Ferhan GÖNCÜ
14.30 - 15.20 Yabancı Dil      General Revision              Ferhan GÖNCÜ
15.30 - 16.20 Yabancı Dil      General Revision              Ferhan GÖNCÜ
16.30 - 17.20 Yabancı Dil      General Revision              Ferhan GÖNCÜ
04 OCAK 2012 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
                  TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI (09: 00-12:00)
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20

13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20

05 OCAK 2012 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
                   BİYOKİMYA PRATİK SINAVI (09: 00-12:00)
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20

13.30 - 14.20
14.30 - 15.20             BİYOFİZİK PRATİK SINAVI (14: 00-17:00)
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20

06 OCAK 2012 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
       II. DERS KURULU SINAVI (09:00-11:00)
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20

13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
                          12
13

								
To top