IKT plan 1-2 klasse - Telenor Online - Online.no by J976r4

VIEWS: 9 PAGES: 5

									                            IKT plan 1-2 klasse
Generelle ferdigheter:
Kunne slå på pc og finne fram til egnede programmer via ikoner på skrivebordet.
Skrive ut og lukke program uten å lagre.
Gjennom lek på pc’n oppøve ferdigheter på tastatur og mus.
Gjøre seg kjent med pedagogisk programvare tilpasset klassetrinnet.

Standard programvare:
 Paintbrush
  -   Lage en tegning med flere farger og skive denne ut…
  -   Primært musetrening
 Word/Aility office:
  -   Skrive eget navn og etter hvert andre ord. Enkel formatering av tekst (2 klasse), skrive ut og lukke uten å lagre.
  -   Forberedende tekstbehandling og tastatur trening

Pedagogisk programvare:
 Lek & Lær
  -   Begrepsinnlæring
 ABC CD
  -   Bokstavtrening
 Thinkin’ things
  -   Bl.a lek med lyd
 Mons & Marte
  - Tilpassede regneoppgaver
 E-jay
  - Lage heftig musikk
 Jessheim pakken
  - Lese/alfabettrening
 Den stor matteraketten
  -   Matte på flere nivåer (2 klasse)
  Bokstavprogram
  -   Bokstavinnlæring, lyder og navn
                            IKT plan 3-4 klasse
Generelle ferdigheter:
Kunne slå på pc og finne fram til egnede programmer via ikoner på skrivebordet og start/programmer.
Lagre på diskett, skrive ut og lukke program etter å ha lagret arbeid.
Gjennom regelmessig bruk oppøve ferdigheter i bruk av pc.
Gjøre seg kjent med pedagogisk programvare tilpasset klassetrinnet.

Standard programvare:
 Paintbrush
  -   Lage en tegning med flere farger og skive denne ut…
  -   Primært musetrening
 Word/Aility office:
  -   Skrive kortere tekster. Formatere tekst og sette inn bilder (4 klasse), lagre på diskett, skrive ut og lukke program.
  -   Forberedende tekstbehandling og tastatur trening

Pedagogisk programvare:
 Mons & Marte
  - Tilpassede regneoppgaver
 E-jay
  - Lage heftig musikk
 Jessheim pakken
  - Lese/alfabettrening
 Den stor matteraketten
  -   Matte på flere nivåer (2 klasse)
 Chefren
  -   Matte (4 klasse)
 Drillpro touch
  - Tastaturtrening
IKT-emner for mellomtrinnet

emner   Word           Excel          Internett/multimedia  Skanning          Ped. program        Ansvarlige lærere
                                          Bildebehandling                    Fag
5. klasse - Tekstredigering    - innføring i regneark  - logge seg på nettet  - begynneropplæring    - Brøkregningsprogram    Matematikk
     - Spaltebruk       - litt om oppbygging   - lese/sende e-post    i bruk av skanner    - Klokketrening       &
     - skrifttype                   - enkle søk på nettet  - enkle bildejusteringer  - Mons og Marte       Norsk
     - lagring                                              - Glosetreneren
6. klasse - Tekstredigering    - innføring i regneark  - logge seg på nettet  - begynneropplæring    - Brøkregningsprogram    Matematikk
     - Spaltebruk       - litt om oppbygging   - lese/sende e-post    i bruk av skanner    - Klokketrening       &
     - skrifttype       - kjennskap til symbol  - enkle søk på nettet  - enkle bildejusteringer  - Mons og Marte       Norsk
     - lagring        - lage lister      - sortere informasjon  - skanne bilde og lagre  - Glosetreneren
     - innsetting av bilder              - lagre det en finn    på diskett        - Den store matteraketten
     - sidetall                                              - Norgesatlas
7. klasse - Tekstredigering    - innføring i regneark  - logge seg på nettet  - begynneropplæring    - Brøkregningsprogram    Matematikk
     - Spaltebruk       - litt om oppbygging   - lese/sende e-post    i bruk av skanner    - Klokketrening       &
     - skrifttype       - kjennskap til symbol  - enkle søk på nettet  - enkle bildejusteringer  - Mons og Marte       Norsk
     - lagring        - lage lister      - sortere informasjon  - skanne bilde og lagre  - Glosetreneren       &
     - innsetting av bilder  - enkel addisjon     - lagre det en finn    på diskett        - Den store matteraketten  Engelsk
     - sidetall        - subtraksjon      - sende som vedlegg   - skanne og bearbeide   - Norgesatlas
     - topp/bunntekst     - autosummering        - worddokument   bilde
                                 - bilder     - bildestørrelse
IKT-emner for ungdomsskolen
emner  Word            Excel           Internett/multimedia    Skanning/Bildebehandlin Ped. program          Ansvarlige lærere/Fag
                                             g
8. klasse - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene    Matematikk
      - Bearbeide egne tekster - Lære grunnprinsipper   - Spesifikke søk på nett - Lære bruk av kamera   - Prosessorientert skriving  &
      - Flytte, kopiere, klippe  - Kolonner       - Avanserte søk      - Skanne og bearbeide   - Kina på engelsk       Norsk
       og lime i tekster     - Rader/celler     - Sende vedlegg       bilder         - Ms office 97        &
                    - enkle formler     - Bruke cd-rom      - Bruke bildebehandl.prog - Talk to me, engelsk     Engelsk
                    - addisjon                       Windows editor   - Glosetreneren        &
                    - subtraksjon                      Paintshop pro    - Chefren, matematikk     Nami
                                                          - Ms publisher        &
                                                          - Div. program        Samfunnsfag
9. klasse - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene    Matematikk
      - Bearbeide egne tekster - Kolonner          - Spesifikke søk på nett - Lære bruk av kamera   - Prosessorientert skriving  &
      - Flytte, kopiere, klippe  - Rader/celler     - Avanserte søk      - Skanne og bearbeide   - Kina på engelsk       Norsk
       og lime i tekster     - enkle formler     - Sende vedlegg       bilder         - Ms office 97        &
      - Formatere – skrifttype   - addisjon       - Laste ned programmer - Bruke bildebehandl.prog - Talk to me, engelsk      Engelsk
             - linjeavstand - subtraksjon      - Installere programmer     Windows editor   - Glosetreneren        &
             - sidejustere             - Bruke cd-rom         Paintshop pro    - Chefren, matematikk     Nami
      - touchmetoden                                 - Videreutvikle kunnskap - Ms publisher         &
                                             - Hente og bearbeide   - Div. program        Samfunnsfag
                                              bilder fra nettet.
10. klasse - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene - Repetere forkunnskapene   Matematikk
      - Bearbeide egne tekster - Kolonner         - Spesifikke søk på nett - Lære bruk av kamera   - Prosessorientert skriving  &
      - Flytte, kopiere, klippe  - Rader/celler     - Avanserte søk      - Skanne og bearbeide   - Kina på engelsk       Norsk
       og lime i tekster     - enkle formler     - Sende vedlegg       bilder         - Ms office 97        &
      - Formatere – skrifttype   - addisjon       - Laste ned programmer - Bruke bildebehandl.prog - Talk to me, engelsk      Engelsk
             - linjeavstand - subtraksjon      - Installere programmer     Windows editor   - Glosetreneren        &
             - sidejustere - multiplikasjon     - Bruke cd-rom         Paintshop pro    - Chefren, matematikk     Nami
      - touchmetoden        - divisjon       - Hjemmesidesnekring   - Videreutvikle kunnskap - Ms publisher         &
      - sidetall          - enkelt regnskap                 - Hente og bearbeide   - Div. program        Samfunnsfag
      - internett koblest mot   - Formler for omkrets                bilder fra nettet.
       tekstbehandling             areal                - Lage presentasjoner i
                           volum etc                Powerpoint el.
                    - lån/renteberegning
                    - statistikk
                    - grafisk framstilling

								
To top