Powepoint mal for ErgoGroup - intro - UNINETT: UNINETT FAS by FyY11D7p

VIEWS: 0 PAGES: 43

									Nyheter - versjon 5.5
AGRESSO

Brukermøte Høgskolene
Mål for versjon 5.5
• Forbedre AGRESSO ved å gjøre systemet mer
 tilgjengelig og lettere å bruke for alle ansatte
   – Økt fleksibilitet
   – Flere valgmuligheter i oppsett av systemet
   – Individuelt tilpasset oppsett og grensesnitt
• Sørge for at organisasjonen kan vokse med
 AGRESSO
• Forbedre/øke funksjonaliteten for at AGRESSO
 skal ha et forsprang på konkurrentene
Nyheter - oversikt


 • Brukergrensesnitt
 • Utvidede felter
 • Datakontroll/tilgangskontroll
 • Fleksifelt
 • Koblinger/Linker
 • Dokumentarkiv
 • Arbeidsflyt
 • Rapportering
Brukergrensesnitt – Smart klient/Office

  •  Forbedret brukergrensesnitt
    – Mer intuitivt og moderne
  •  Nye/forbedrede rammer
    – Meny
    – Rapporter
    – Søk
    – Bestilte rapporter
    – Varslingsliste
    – Oppgaver
    – Verktøy
    – Koblinger
  •  Bruker konfigurerbart arbeidsmiljø
Brukergrensesnitt – Self Service (Web)


  •  Nytt brukergrensesnitt og vinduer
  •  Flerfirma mulighet (bytte mellom firma)
  •  Oppgave og varslingsliste med gruppering
Utvidede felter

  Et antall felter har blitt utvidet for å:
  •  Håndtere større nummerserier
  •  Øke lengden på begrepsverdier (konteringsdimensjoner)
  •  Økt lengde på tekstfelt
  •  Gjøre kunde og leverandør alphanumerisk
Data kontroll og tilgang – menytilgang

•  Autorisasjonsgrupper i Smart client er en saga
  blott
•  Både Self Service (web) og Smart client (Office)
  bruker nå samme måte for å gi tilgang til brukere
   – Tilgang til Rapporttre i samme skjermbilde
•  Det tidligere tilgangsvinduet er erstattet av
   – Meny basert tilgangsvindu
   – Rolle/bruker basert tilgangsvindu
•  Tilgang kan bli gitt på to måter:
   – Gjennom en eller flere roller
   – Direkte til bruker
•  Tilgang kan settes på det enkelte verktøy og
  skillekort
Fleksifelter
• Brukerdefinerte felter i ”master files” (f.eks kundebildet)
• Blir gruppert i egne skillekort og seksjoner
• Tre typer av felter
  – Input felter – med validering og default verdier
  – Felter som viser data fra andre registre/eksterne applikasjoner
  – Resultat fra browser spørringer


• Tilgjengelig i Browser’en
• Full tilgangskontroll


• PS: Begrepsverdibilde har blitt oppgradert til ”master file”
Koblinger (snarveier)

• Forenkler navigering mellom skjermbilder i AGRESSO
  – Personlige og globale snarveier
  – Snarveier tilgjengelige i Koblingsmeny
  – Verdier kan overføres fra bilde til bilde
• Snarveier kan settes opp til andre
  – Skjermbilder
  – Rapportbestillinger (inkl. Rapportvarianter)
  – Browser maler
  – Eksterne linker (f.eks kundens hjemmeside)
Autonummerering

• Erstatter dagens Neste-funksjonalitet
• Kan definere flere serier for hver ”masterfile”
• Kan benytte både faste verdier og relasjonsverdier som
 del av nummeret
• Nummer blir tildelt ved lagring
• Fungerer også ift import av kunder/leverandører (CS15)
• KundeID = <Firmakode>INT<LØPENR>System parameter
• Mulighet til å sette systemparameter på firma nivå for
 ALLE parametre, inkludert passord oppsett.
Dokumentarkiv
• En felles løsning i AGRESSO
• Brukerdefinerte dokumentfoldere/typer
  – Tilgangskontroll
• Skanner funksjon for alle dokumenttyper
  – Brukerdefinert indeksering/overføring til OCR
• Bruk av maler for opprettelse av dokument
• Versjonshåndtering. Editering av dokumenter med
  – Sjekk ut/Sjekk inn – funksjonalitet
  – Historikk
• Oppdatering fra batchjobber
  – F.eks Kontoutdrag, Fakturering, Purring

• Standard grensesnitt mot andre arkivløsninger
Arbeidskontrakt fra mal
Rediger arbeidskontrakt i word
Tilgjengelig fra alle spørringer
 Informasjonshåndtering• Distribusjon av nøkkelinformasjon
  – Erstatter WebViews
  – Intranett
• Informasjonssider
  – Tilgjengelig i Smart Client og Self
    service
  – Globale og private sider
  – Ubegrenset antall
  – Tabellariske rapporter, grafikk,
    lenker
  – Personaliserte data
Formler i Browser

• Nye funksjoner
  – runningtotal
  – periodno
  – yearadd
  – monthadd
• Nye makroer
  – $NOW
  – $CLIENT
• Statistiske funksjoner
  – MEAN, MEDIAN, MODE, MAX, MIN etc.
• String (teste på del av innhold i felt)
System browser maler
• Levert med som
 standard
  – Rapporter
  – Felthjelp
• Kunde kan endre på
 innhold
  – Lage varianter
   (kun en) som
   erstatter orginal
   rapport
Rapportbestilling fra web
Bestilte rapporter
Arbeidsflyt
  Fange økonomiske prosesser og koordinere aktiviteter innenfor et
  selskap som involverer både automatiserte og ikke-automatiserte
  oppgaver, både finansielle og ikke finansielle data


En ny felles arbeidsflyt løsning er introdusert til 5.5.


Erstatter tidligere funksjonalitet som for eksempel Invoice
Manager.


Grafisk grensensnitt i design av arbeidsflyt
Aktivitetslogg/Handlingsoversikt

• Hva vil skrive til dette registeret?
  – Det som logges i dagens fakturahistorikk
  – Arbeidsflyt oppgaver

• I tillegg vil følgende valg være tilgjengelig
   – Legge inn notater
   – Legge inn dokumenter
   – Sende e-mail fra mal
   – Legge til nye arbeidsflyt steg
   – Opprette manuelle oppgaver
   – Opprette gjentagende oppgaver


• Logging både på transaksjon og kunde/leverandør
• Vil kunne linke en aksjon til flere transaksjoner
Handlingsoversikt – ajourhold åpne poster
Handlingsoversikt - kunde
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

								
To top