Antwoorden op de vragen van Tomee Consultancy by ITj2V9

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                    Curriculum vitae

Naam:         B.H. Joosse-Lammers
Adres:         Geerland 91
Woonplaats:      1433 JP Kudelstaart
Geboortedatum:     24 juli 1949
Telefoon/fax:     0297 – 36 09 09 / 36 09 10
E-mail:        njoossen@dds.nl
Nationaliteit:     Nederlandse
Burgerlijke staat:   gehuwd, 2 kinderen


OPLEIDINGEN EN VAARDIGHEDEN

1. Opleidingen

1961 - 1967      Kennemer Lyceum, Overveen – HBS-B opleiding (diploma niet behaald).

1963/1964      Kennemer Lyceum, Overveen
           Cursus Spaans (facultatief)

1967 - 1968     opleiding tot secretaresse (afgerond met een diploma)
           Vakkenpakket: typen, stenografie in Nederlands, Duits en Engels,
           handelscorrespondentie Nederlands, Duits en Engels.

1968         praktijkdiploma Engelse handelscorrespondentie

2000/2004      HBO Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan de Haagse Hogeschool
           (4-jarige deeltijd-opleiding); diploma behaald in 2004.

2. Andere opleidingen en trainingen

1978/1979      Deskundigheidsbevordering peuterleidsters
1991         Seminar ‘Secretaresse, succes zonder stress’
1993         Kaderopleiding bestuur en beheer van de Besturenraad PCO te Voorburg
1996         Basistraining MS Word
1997         Cursus Lokaal onderwijsachterstandenbeleid voor schoolbestuurders
1998         Basistraining MS Excel
1998         Seminar kwaliteitsbevordering in het onderwijs
1999         Seminar ‘de Geschillencommissie in het kader van de Wet Medezeggenschap
           Onderwijs’
1999         Seminar algemeen klachtrecht
1999         Training adviesvaardigheden, Ernst & Young academy (2 dagdelen)
                                                2

B. WERKERVARING


september 2001 - heden      IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
                 directiesecretaris, zowel voor het bestuur als voor de
                 bovenschoolse directie van de stichting (fulltime)

januari 1996  - september 2001  Stichting Dienstverlening Christelijk Onderwijs, Aalsmeer
                 bestuurs- en managementondersteuner (fulltime).

november 1986 - januari 1996   Stichting Dienstverlening Christelijk Onderwijs, Aalsmeer
                 assistente hoofd administratie/secretariaat (aanvankelijk
                 parttime, later fulltime)

januari 1983  - oktober 1986   Stichting Dienstverlening Christelijk Onderwijs, Aalsmeer
                 notuliste directeurenoverleg/schoolbestuur (ca. 3 x per 2
                 maanden)

mei 1980    - september 1982  Stichting Dienstverlening Christelijk Onderwijs, Aalsmeer
                 Secretaresse (parttime, 10 uur p.w.)

oktober 1968  - februari 1975  Achtereenvolgens bij
                 Hesso Chema, Vettewinkel, Sigma Coatings Uithoorn
                 (rechtsopvolgers)
                 secretaresse, vanaf augustus 1969 voor Nederlandse, Engelse,
                 Franse en Duitse correspondentie (parttime, beginnend met 24
                 uur, later uitgebreid naar 32 uur p.w.)

mei 1968    - augustus 1968  Randstad uitzendbureau, Haarlem
                 secretaresse bij Vinke & Co, Amsterdam (scheepsbevrachters)

								
To top