Greek academic repositories: Policies (?) for making available

Document Sample
Greek academic repositories: Policies (?) for making available Powered By Docstoc
					ÎN BENEFICIUL UMANITĂŢII :
 CREŞTEREA IMPACTULUI
REZULTATELOR CERCETĂRII
 ŞTIINŢIFICE PRIN METODE
   SCIENTOMETRICE
     Prof.dr.ing. Angela REPANOVICI
    Universitatea Transilvania din Brașov
Seminarul Bibliotecii Academiei Române
       25 iunie 2010      1
    UTILIZAREA SCIENTOMETRIEI ÎN
    SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
• Evaluarea performanțelor cercetătorilor
• Măsurarea eficienței rezultatelor cercetării
 științifice
• Măsurarea producției științifice
• Măsurarea productivității științifice
                         2
       PRODUCŢIA ŞI
    PRODUCTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Producţia ştiinţifică a unei țări este un indicator
  important al gradului de dezvoltare a unei ţări
Este în prezent riguros monitorizată de Institutul
  de Informare Ştiinţifică din Philadelphia, USA.
[ISI - Institute for Scientific Information]

Productivitatea reprezintă numărul de lucrări
 dintr-o perioadă de timp raportată la populație
      INDICATORI DE MĂSURARE A
       ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE• numărul de publicaţii (care există în baza
 de date ISI, deci care sunt considerate
 lucrări relevante în domeniul respectiv);
• distribuţia publicaţiilor pe domenii;
• numărul lucrărilor foarte mult citate aşa
 cum apar ele în baza de date ISI;
• numărul brevetelor.
    INDICI DE MĂSURARE A PERFORMAŢELOR
        CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE


• Indexul H(irsch) reprezintă un nou instrument
 pentru a măsura rezultatele ştiinţifice.

• Citarea este cea mai bună formă de
 recunoaştere.
         CITAREA


• Citările sunt legate intrinsec de sistemul de
 recompensă al ştiinţei.
• Citările sunt „amprente ale realizărilor
 ştiinţifice... martori la evoluţia ideilor”.
• Citările oferă „o evidenţă a utilizării
 informaţiei şi pot fi considerate un indicator
 al intrărilor la acest nivel.”
      PUBLISH OR PERISH
•http://www.harzing.com/pop.htm
    PUBLISH OR PERISHAcest software este disponibil gratuit pe pagina web
 a prof. Anne Wil HARZING, specialist în
 management internaţional la Universitatea
 Melbourne din Australia (Harzing A.-W., 1997-
 2009).
     PUBLISH OR PERISH

•  Numărul total de lucrări
•  Numărul total de citări
•  Numărul mediu de citări pe articol
•  Numărul mediu de citări pe autor
•  Numărul total de lucrări al autorului
•  Numărul mediu de citări pe an
•  Indicele Hirsch şi parametrii de legătură
     PUBLISH OR PERISH

•  Indicele g al lui Egghe (Egghe L. , 2006 )
•  Indexul h contemporan
•  Importanţa vârstei în rata de citare
•  Două variaţii ale indicelui individual h
•  O analiză a numărului de autori pe lucrare
 ANALIZA CITĂRILOR ŞI MĂSURAREA
FACTORULUI DE IMPACT AL JURNALELOR
PUBLISH AND PERISH
PUBLISH OR PERISH
         h index Măsoară simultan calitatea şi sustenabilitatea
impactului cercetărilor cadrelor didactice şi
extinde diversitatea cercetărilor. Se bazează pe
distribuţia citărilor primite de publicaţiile
cercetătorului (Hirsch, 2005).
       g-index

 Pentru a depăşi deficienţele indicelui h, Egghe a
 propus indicele g pentru a măsura productivitatea
 cercetătorilor bazată pe publicaţiile lor (Egghe L.,
 2006).Indicele g utilizează distribuţia citărilor primite de
 publicaţiile cercetătorului ca bază de calcul dar dă
 mai mare greutate celor mai citate lucrări.
          hc index


Acesta este indexul h contemporan care adaugă o
 greutate legată de vârsta articolului fiecărui articol
 citat al unui cercetător prin mai puţină greutate
 parametrizată articolelor de mai mulţi ani.
         hi norm

 Indexul reprezintă o modificare a indicelui h
 formulată de cei care au produs şi dezvoltat
 Publish or Perish.

Pentru a calcula acest index, numărul de citări pe
 fiecare articol este normalizată prin divizarea
 numărului de citări primite de articol cu numărul
 de autori ai articolului. Indexul este calculat ca un
 indice h normalizat de contul citărilor.
PERFORMANŢA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE A
CADRELOR DIDACTICE ALE UNIVERSITĂŢII
TRANSILVANIA DIN BRAŞOV - STUDIU
EXPLORATORIU BAZAT PE ANALIZA CITĂRILOR
CERCETAREA ANALIZEAZĂ PERFORMANŢELE DE
CERCETARE OBŢINUTE DE COMUNITATEA
ACADEMICĂ ÎN 2008, COMPARÂND CEI PATRU
INDICI AI PROFESORILOR CU CELE MAI BUNE
REZULTATE.
   PUNCTAJUL DE CERCETARE


Criteriile de acordare a punctajelor sunt preluate
din documentele Consiliului Naţional al Cercetării
Știinţifice din Învăţământul Superior, privind
evaluarea universităţilor prin indicatori de calitate.
Lipsa corelaţiei dintre indicele h
    şi punctajul anual
Indexul h al primilor 60 profesori pentru
punctajul de cercetare din anul 2008
Citările în Web of Science pentru 60 de
profesori la punctajul de cercetare din 2008
   “Declaraţia de la Berlin privind
 accesul liber la cunoaştere în ştiinţă”

“Misiunea noastră de difuzare a cunoaşterii este
 doar pe jumătate completă dacă informaţia nu
 este făcută pe larg şi imediat disponibilă
 societăţii. Noi posibilităţi de răspândire a
 cunoaşterii nu numai prin forma clasică, dar
 totodată şi în mod crescător prin paradigma
 Open Access, Acces Deschis prin internet,
 trebuie să fie susţinute.”

                  Octombrie 2003
DISEMINAREA CUNOAŞTERII
Accesul deschis
 Acces online gratuit şi
  nerestrictionat la
  materialul academic
  digital și la articole de
  cercetare evaluate
  ştiinţific publicate în
  jurnalele academice
    Acces deschis
 varianta electronică a publicaţiei
ştiinţifice poate fi citită pe internet,
tipărită, distribuită fără nici un scop
        comercial,
  fără nici o plată sau restricţie.
Modalităţile prin care se poate
  realiza accesul deschis


   Publicaţii cu
acces deschis („gold OP”)

  Arhive sau depozite
   instituţionale cu
acces deschis („green OP”)
REVISTE CU ACCES DESCHIS
DREPTUL DE AUTOR-
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
DREPTUL DE AUTOR-
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
    Depozitul digital instituţional, instrument de
   promovare a producţiei ştiinţifice a universităţiiDepozitul digital instituţional trebuie privit ca instrument cu
 trei funcţii de bază:

• Depozitul memoriei ştiinţifice a universităţii cu menirea de
 conservare şi prezervare a conţinutului
• Bază de date cu resurse informaţionale ce asigură accesul
 la produsele depozitate
• Bază de date în dezvoltare cu posibilitatea autoarhivării
 produselor ştiinţifice

Consumatorii produselor oferite au o dublă ipostază:

• Producători care alimentează depozitul
• Consumatori de resurse informaţionale
OpenDOAR-Directory of Open Access Repository
   Registry of Open Access
    Repositories (ROAR)
Creșterea numărului depozitelor
      digitale
  Conceptul depozit instituţional digital
     (institutional repository - ir)
Depozitul instituţional digital reprezintă o bază de
 date deschisă, adică accesibilă pe internet unde
 este arhivată toată producţia ştiinţifică a
 universităţii:

proiecte de diplomă, dizertaţiile masteranzilor,
 teze de doctorat ale membrilor universităţii,
 materialul de predare, lucrări ştiinţifice,
 proceedings-urile conferinţelor organizate de
 universitate, rapoarte de cercetare

 alte materiale pe care universitatea consideră
 că sunt valoroase şi pot fi puse la dispoziţia
 membrilor universităţii sau a altor universităţi
 sau pentru oricine de oriunde.
     Open Source (Sursa deschisă)• Programele (software-ul) cu sursă deschisă (open source) sunt
 programe dezvoltate de către o comunitate, de către o
 companie sau de către o persoană şi oferite spre folosire sub o
 licenţă liberă, ele sunt caracterizate de libertatea acordată
 utilizatorilor săi de a-l utiliza, copia, redistribui, studia,
 modifica şi îmbunătăți.


• Softul Open source este gratuit, dar, cel care dezvoltă acest
 soft poate să ofere contra cost anumite servicii, cum ar fi
 instalarea sistemului, instruire, suport tehnic, conversia
 datelor.
   Softuri surse deschise pentru IR

• Dezvoltarea depozitelor digitale
 instituționale
Surse deschise:

 – ArXiv - Cornell University
 – DSpace - MIT Libraries & Hewlett-Packard
 – EPrints - University of Southampton
 – Fedora - Cornell University & University of
  Virginia
 – Greenstone - University of Waikato (New
  Zealand Digital Library Project)
   Open Source Software
Softul propriu-zis nu costa nimic, exista costuri
 doar pentru o dezvoltare ulterioara, training,
        conversie date etc.
                        38
    Avantajele Softului Open Source :• Abilitatea de a fi adaptat si potrivit nevoilor locale :
  Codul sursa al softului poate fi modificat si
 imbunatatit, astfel incat sa poata fi adus cat mai
 aproape de necesitatile proprii ale utilizatorului

• Nu exista restrictie in utilizare :
 Nu exista restrictii contractuale in privinta modului
 in care este utilizat acest soft .

• Costuri reduse :
 Softul propriu-zis nu costa nimic, exista costuri
 doar pentru o dezvoltare ulterioara, training,
 conversie date etc.
    Dezavantajele Softului Open Source:


• Eforturi mari, neanticipate   : O biblioteca va
 descoperi ca, pentru a realiza un lucru bun, vor fi
 necesare eforturi mult mai mari decat cele presupuse
 initial pentru adaptarea unui astfel de soft
 necesitatilor sale.

• Lipsa unei coordonari : Dezvoltarea descentralizata
 de software open source se face oarecum haotic şi
 exista intarzieri in rezolvarea erorilor de programare.

• Suport tehnic inadecvat : Documentatia tinde sa fie
 limitata si destinata in special dezvoltatorilor. Exista
 limitari in ceea ce priveste documentatia pentru
 utilizatorii acestor software-uri.

• Personalizare : Software-ul open source poate sa nu
 ofere nivelul de personalizare dorit comparativ cu un
 soft comercial.
 DRIVER - Digital Repository Infrastructure
 Vision for European Research
DRIVER search portal - Access the network of freely accessible digital
repositories with content across academic disciplines with over 2,500,000
scientific publications, found in journal articles, dissertations, books,
lectures, reports, etc., harvested regularly from more than 249
repositories, from 33 countries
   Cercetare de marketing„Atitudini, opinii şi comportamente
 ale cadrelor didactice privind
 constituirea unui depozit digital
 instituţional cu producţia ştiinţifică
 a universităţii Transilvania”
    Ipoteze generale

• Informaţiile pe care le posedă profesorii privind
 producţia ştiinţifică a universităţii sunt insuficient
 promovate.
• Calitatea cercetărilor ştiinţifice elaborate de
 cercetătorii universităţii este bună.
• Legătura între cercetarea ştiinţifică, lucrările
 publicate şi recompensa academică prin numărul de
 citări este foarte puternică.
• Gradul în care profesorii sunt sprijiniţi pentru
 publicarea cercetărilor este redus.
• Atitudinea profesorilor privind societatea
 informaţională, cerinţele informaţionale şi
 diseminarea cunoaşterii este favorabilă.
   OpenDOAR – România

 Software
utilizat în
depozitele
 digitale  Tipul
documentelor
http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent
        =Europe#Romania
ASPEKT-DSpace
ASPEKT-DSpace
ASPEKT-DSpace
ASPEKT-DSpace
ASPEKT-DSpace
PUBLISH OR PERISH-ASPEKT-DSpace
Analiza SWOT
Analiza SWOT
    Concluzii analiza SWOT

• În România nu există expertiză și modele de
 dezvoltare a IR
• Nu există o mișcare la nivel național de promovare a
 accesului deschis
• Analiza impactului autorilor și a citărilor nu
 reprezintă un instrument de evaluare în universități
• Nu există o practică în utilizarea surselor deschise

• Tehnologia este avansată în acest domeniu, ușor de
 implementat și dezvoltat
• Există multe surse deschise disponibile
• Proiectele de cercetare europene vor impune
 diseminarea rezultatelor cercetărilor
      MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!
               Internet / Intranet
                             55
Acces deschis la resursele informaționale științifice!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:52
posted:10/5/2012
language:Unknown
pages:55